POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ KATEDRA KRIMINOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ KATEDRA KRIMINOLOGIE"

Transkript

1 POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ KATEDRA KRIMINOLOGIE I. KRIMINOLOGICKÉ DNY Policejní akademie ČR, Praha, ledna 2013 Program konference (změna vyhrazena)

2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONFERENCE Středa 30. ledna :00-10:00 Registrace účastníků (vstupní hala budovy B) 10:00-10:15 Slavnostní zahájení (místnost P4) 10:15-11:30 Plenární zasedání I. (P4) 11:30-11:45 Vyhlášení čestných členů České kriminologické společnosti (P4) 11:45-12:45 Přestávka na oběd Panely I - místnosti 207, 306, :45-14:00 I/A (207) Extremismus a politický radikalismus I/B (306) Alternativní přístupy k trestání a jejich vliv na vývoj kriminality a veřejné mínění I/C (307) Důvěra ve vězeňské komunitě (DISKUZNÍ PANEL) 14:00-14:30 Přestávka na kávu a občerstvení Panely II - místnosti 207, 306, :30-16:15 II/A (207) Omezování a odhalování kriminality role různých subjektů II/B (306) Organizovaný zločin a závažné formy kriminality I. II/C (307) Veřejná prostranství z pohledu kriminologie (DISKUZNÍ PANEL) 16:15-16:45 Přestávka na kávu a občerstvení 16:45-18:00 Panely III - místnosti 207, 306, 307 III/A (207) Drogy pohledem kriminologů III/B (306) Organizovaný zločin a závažné formy kriminality II. III/C (307) Kriminologie ve vysokoškolském vzdělávání (DISKUZNÍ PANEL) 18:00-18:15 Sraz a odjezd účastníků společenského večera (vstupní hala budovy B) 19:00-22:00 Společenský večer v Břevnovském klášteře

3 Čtvrtek 31. ledna 2013 Panely IV - místnosti 207, 306, 307 9:00-10:15 IV/A (207) Kriminologické teorie a terminologie: koncepty, perspektivy a významné osobnosti IV/B (306) Vězeňství a penologie aktuální problémy a výzvy IV/C (307) Prevence kriminality vysněná nebo skutečná? (DISKUZNÍ PANEL) 10:15-10:45 Přestávka na kávu a občerstvení 10:45-12:00 Panely V - místnosti 207, 306, 307 V/A (207) Viktimologické perspektivy - oběti zločinu a strach ze zločinu V/B (306) Mládež a delikvence teorie, praxe, strategie řešení V/C (307) Situace v českém vězeňství může být hůř?! (DISKUZNÍ PANEL) 12:00-13:00 Přestávka na oběd 13:00-14:30 Plenární zasedání II. (místnost P4) 14:30-14:45 Zakončení konference (P4) 15:00-17:00 Členská schůze České kriminologické společnosti (pouze pro členy) místnost P4

4 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Středa 30. ledna :00-10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ vstupní hala budovy B 10:00-10:15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE místnost P4 Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (rektor Policejní akademie ČR) Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (prorektorka Policejní akademie ČR) PhDr. Miroslav Scheinost (předseda České kriminologické společnosti) 10:15-11:30 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ I. místnost P4 ČESKÁ KRIMINOLOGIE STAV, VÝZVY A SMĚŘOVÁNÍ JAKÁ JE A KAM SMĚŘUJE ČESKÁ KRIMINOLOGIE PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) AKREDITACE KRIMINOLOGIE VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Katedra kriminologie Policejní akademie ČR) APOKALYPTICKÁ KRIMINOLOGIE Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSC. (Katedra sociologie FF UK Praha) Moderátor: Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. 11:30-11:45 VYHLÁŠENÍ ČESTNÝCH ČLENŮ ČESKÉ KRIMINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI místnost P4 11:45-12:45 PŘESTÁVKA NA OBĚD

5 12:45-14:00 PANELY I místnosti 207, 306, 307 PANEL I/A: EXTREMISMUS A POLITICKÝ RADIKALISMUS místnost 207 KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY EXTREMISMU A VYBRANÉ TRENDY Mgr. Barbora Vegrichtová, MBA (Policejní akademie ČR) EXTRÉMIZMUS V MAĎARSKEJ SPOLOČNOSTI JUDr. Mgr. Viliam Seregi (Univerzita Istvána Széchenyiho, Győr, Maďarsko) SKUPINOVÉ PROCESY V PROSTŘEDÍ KRAJNÍ PRAVICE Mgr. Bc. Jiří Čeněk / PhDr. Josef Smolík, Ph.D. (Ústav sociálního rozvoje, Mendelova univerzita Brno) POLITICKÝ RADIKALISMUS DNEŠNÍ MLÁDEŽE VÝSLEDKY VÝZKUMU Mgr. Jakub Holas (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Moderátor: Mgr. Jakub Holas PANEL I/B: ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K TRESTÁNÍ A JEJICH VLIV NA VÝVOJ KRIMINALITY A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ místnost 306 ÚVAHY O TRESTE POVINNEJ PRÁCE Mgr. Lucia Šimunová (Právnická fakulta Trnavské univerzity, Slovensko) ZAMYŠLENÍ NAD SANKČNÍ POLITIKOU V ČR Mgr. Jan Rozum (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) DOPADY ZKRÁCENÉHO PŘÍPRAVNÉHO ŘÍZENÍ NA KRIMINALITU A TRESTNÍ PROCES Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (CERGE-EI) PUNITIVITA ČESKÝCH OBČANŮ A JEJÍ KRIMINÁLNĚ POLITICKÉ SOUVISLOSTI PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Moderátor: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. PANEL I/C DŮVĚRA VE VĚZEŇSKÉ KOMUNITĚ (DISKUZNÍ PANEL) místnost 307 Moderátoři: Olga Strelkova (National Research University - Higher School of Economics, Moskva, Rusko) / PhDr. Petr Pojman (Institut mezinárodních studií, FSV UK Praha) 14:00-14:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ

6 14:30-16:15 PANELY II místnosti 207, 306, 307 PANEL II/A: OMEZOVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ KRIMINALITY ROLE RŮZNÝCH SUBJEKTŮ místnost 207 VÝZNAM SOUČINNOSTI A SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ OBCE V OBLASTI ZABEZPEČOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU PRO LOKÁLNÍ PREVENCI KRIMINALITY Mgr. Josef Kříha (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice) DETEKCE LŽI Z NEVERBÁLNÍCH PROJEVŮ PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. / Mgr. Lenka Mynaříková (Katedra psychologie FF UK, Praha) ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR Mgr. Lukáš Habich (Vyšší policejní škola MV v Jihlavě) ZKOUŠKA SPOLEHLIVOSTI NOVÉ OPRÁVNĚNÍ INSPEKCE JUDr. Josef Hrudka (Policejní akademie ČR) Moderátor: JUDr. Josef Hrudka PANEL II/B: ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY I. místnost 306 KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Dr. Ján Šugár, CSc. / Bc. Marian Dvorščík (Policejní akademie ČR / ÚOKFK SKPV) ČESKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN: OD VYDĚRAČŮ KE KORUPČNÍM SÍTÍM Mgr. Petr Kupka Mgr. / Tomáš Šmíd, Ph.D. (Oddělení bezpečnostních a strategických studií FSS MU Brno) ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, STÁT A MOC: SOCIOLOGICKÁ PERSPEKTIVA VÝZKUMU Mgr. Petr Kupka (Oddělení bezpečnostních a strategických studií FSS MU Brno) ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST PhDr. Martin Cejp, CSc. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Moderátor: PhDr. Martin Cejp, CSc. PANEL II/C VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Z POHLEDU KRIMINOLOGIE. SPORY O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA PŘÍKLADU DROGOVÝCH, PROSTITUČNÍCH A BEZDOMOVECKÝCH SUBKULTUR (DISKUZNÍ PANEL) místnost 307 Moderátor: Mgr. Petr Matoušek (Univerzita J. E. Purkyně, FSE, katedra soc. práce) 16:15-16:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ

7 16:45-18:00 PANELY III místnosti 207, 306, 307 PANEL III/A: DROGY POHLEDEM KRIMINOLOGŮ místnost 207 KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY ZNEUŽÍVÁNÍ DROG V DOPRAVĚ JUDr. et Ing. Marek Blažejovský (Národní protidrogová centrála SKPV PČR) SPOLEČENSKÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ALKOHOLOVOU A DROGOVOU KRIMINALITOU JUDr. Michaela Štefunková, PhD. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci / Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze) SEKUNDÁRNÍ DROGOVÁ KRIMINALITA CO O NÍ VÍME, RESPEKTIVE CO O NÍ MŮŽEME VĚDĚT? PaedDr. Petr Přecechtěl (Policejní akademie ČR) POSTOJE ČESKÉ VEŘEJNOSTI K UŽÍVÁNÍ A UŽIVATELŮM DROG: Z ČEHO PRAMENÍ A CO Z NICH LZE VYČÍST JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Moderátor: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PANEL III/B: ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY II. místnost 306 JAK FOTBALOVÉ TRIBUNY VYCHOVALY PACHATELE MEZINÁRODNÍCH ZLOČINŮ: OTÁZKA CTI. Veronika Suchá, MSc (Vrije Universiteit Amsterdam) MEZI NORMOU A INSTRUMENTALITOU: NÁSILÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH Mgr. Václav Walach (Fakulta sociálních studií MU Brno) SOUČASNÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO POLITICKÝ AKTÉR A BEZPEČNOSTNÍ HROZBA PhDr. Petr Pojman (Institut mezinárodních studií, FSV UK Praha) ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, MÉDIA A SPOLEČNOST PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Moderátor: PhDr. Miroslav Scheinost PANEL III/C : KRIMINOLOGIE VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ (DISKUZNÍ PANEL) místnost 307 Moderátor: Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Policejní akademie ČR) 18:00-18:15 SRAZ A ODJEZD ÚČASTNÍKŮ SPOLEČENSKÉHO VEČERA 19:00-22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE

8 Čtvrtek 31. ledna :00-10:15 PANELY IV místnosti 207, 306, 307 PANEL IV/A: KRIMINOLOGICKÉ TEORIE A TERMINOLOGIE: KONCEPTY, PERSPEKTIVY A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI místnost 207 ÚSTAVNĚ ARTIKULOVANÉ A ÚSTAVNĚ NEARTIKULOVANÉ PRÁVNÍ PRINCIPY V ZÁPADNÍ LIBERÁLNÍ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI: TEORETICKÉ A OBECNĚ KRIMINOLOGICKÉ KONOTACE V MEZÍCH LEGALITY A MORALITY Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. (Policejní akademie ČR) LEXIOLOGICKÉ ASPEKTY KRIMINOLOGICKÉ TERMINOLOGIE Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D. (Policejní akademie ČR / FBM KJ) BEZPEČNOST Z FEMINISTICKÉ PERSPEKTIVY Mgr. et. Mgr. Kateřina Tvrdá (Katedra politologie Fakulty sociálních studií MU Brno) KRIMINOLOGICKÉ ŠTÚDIE PROFESORA HATALU Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. / Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (Právnická fakulta Trnavské univerzity, Slovensko) Moderátor: Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. PANEL IV/B: VĚZEŇSTVÍ A PENOLOGIE AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A VÝZVY místnost 306 JSOU PROBLÉMY ČESKÉHO SVĚTA ZA MŘÍŽEMI ŘEŠITELNÉ? Mgr. Eva Biedermanová (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) KRIMINÁLNÍ SUBKULTURA RUSKOJAZYČNÝCH VĚZŇŮ ThDr. Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. (Institut mezinárodních studií, FSV UK Praha) HODNOTY VĚZNŮ A STUDENTŮ PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D. (Policejní akademie ČR) ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ OČIMA NAŠICH SPOLUOBČANŮ PhDr. Alena Marešová, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) Moderátor: PhDr. Alena Marešová, Ph.D. PANEL IV/C : PREVENCE KRIMINALITY VYSNĚNÁ NEBO SKUTEČNÁ? (DISKUZNÍ PANEL) místnost 307 Moderátor: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) 10:15-10:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ

9 10:45-12:00 PANELY V místnosti 207, 306, 307 PANEL V/A: VIKTIMOLOGICKÉ PERSPEKTIVY OBĚTI ZLOČINU A STRACH ZE ZLOČINU místnost 207 PRÁVNÍ A FAKTICKÉ POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. (Policejní akademie ČR) STRACH Z KRIMINALITY NENÍ STRACH Z KRIMINALITY Mgr. Laco Toušek (Katedra antropologie FF ZČU, Plzeň) OBETE VYBRANÝCH DRUHOV KRIMINALITY V SR JUDr. Michaela Jurisová (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko) PRVNÍ VÝSLEDKY Z VÝZKUMU NÁSILÍ NA MUŽÍCH V PARTNERSKÉM VZTAHU A STALKINGU Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. / Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSC. (Katedra sociologie FF UK Praha) Moderátor: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. PANEL V/B: MLÁDEŽ A DELIKVENCE TEORIE, PRAXE, STRATEGIE ŘEŠENÍ místnost 306 PREVENCE KRIMINALITY MLÁDEŽE SE ZAMĚŘENÍM NA RODINU JAKO JEDEN Z HLAVNÍCH KRIMINOGENNÍCH FAKTORŮ Mgr. Dominika Strigáčová (Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Slovensko) KRIMINALITA MLÁDEŽE V KONTEXTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D. (Katedra kriminológie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko) KONTROLA KRIMINALITY MLÁDEŽE V ČESKÉ REPUBLICE JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice) HODNOTOVÉ ORIENTACE MLÁDEŽE JUDr. PhDr. Jana Firstová (Policejní akademie ČR) Moderátor: JUDr. PhDr. Jana Firstová PANEL V/C: SITUACE V ČESKÉM VĚZEŇSTVÍ MŮŽE BÝT HŮŘ?! (DISKUZNÍ PANEL) místnost 307 Moderátoři: PhDr. Václav Jiřička, Mgr. Jindřich Hůrka (Generální ředitelství VS ČR / Věznice Plzeň) 12:00-13:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD

10 13:00-14:30 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ II. místnost P4 KRIMINOLOGIE JAKO OBOR ROZMANITÉHO ZAMĚŘENÍ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM KRIMINOLOGICKÉHO BÁDÁNÍ CULTURAL CRIMINOLOGY NOVÁ KRIMINOLOGICKÁ TEORIE NEBO JEN JEDEN Z DALŠÍCH POKUSŮ, JAK ROZŠÍŘIT LIMITY DOSAVADNÍCH KRIMINOLOGICKÝCH KONCEPTŮ? Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (místopředsedkyně ČKS / FF UK Praha) PARADOXY PRIMÁRNÍ VIKTIMIZACE Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (Policejní akademie ČR) HISTORICKÁ KRIMINOLOGIE: TÉMATA, MODELY, METODY PhDr. Pavel Matlas, PhD. (Státní oblastní archiv v Třeboni) VYBRANÉ PROBLÉMY VZTAHU EXTREMISMU A TERORISMU Z KRIMINOLOGICKÉHO HLEDISKA Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU Brno) Moderátor: Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 14:30-14:45 ZAKONČENÍ KONFERENCE místnost P4 15:00-17:00 ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ KRIMINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI místnost P4

11 ABSTRAKTA (pořadí dle příjmení účastníků)

12 BIEDERMANOVÁ EVA JSOU PROBLÉMY ČESKÉHO SVĚTA ZA MŘÍŽEMI ŘEŠITELNÉ? Je možné nároky kladené na české vězeňství splnit? Zamyšlení se nad problémy panujícími v českých věznicích - možná řešení nejsou jednoznačná. BLAŽEJOVSKÝ MAREK KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY ZNEUŽÍVÁNÍ DROG V DOPRAVĚ Autor ve svém příspěvku popisuje kriminogenní faktory, okolnosti a příčiny kriminálního jednání spočívající v řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek. Poukazuje na fakt, že chování pachatele, který řídí vozidlo pod vlivem drog, je odlišné v závislosti na osobnosti pachatele, druhu užívané návykové látky, situaci, která přecházela intoxikaci návykové látky, tak i situaci předcházející následného řízení vozidla po aplikaci drogy. Všechny tyto odlišnosti mají velký význam pro volbu nejen represivních nástrojů pro eliminaci tohoto negativního kriminálního jednání, ale zejména pro prevenci (primární) tohoto kriminálního jednání. V čem by měla být jak prevence, tak represe důsledná a konkrétní je též obsahem autorova příspěvku. BOUKALOVÁ HEDVIKA, MYNAŘÍKOVÁ LENKA DETEKCE LŽI Z NEVERBÁLNÍCH PROJEVŮ Příspěvek je zaměřen na téma detekce lži na základě neverbálních projevů. Prezentuje výsledky dosud proběhlého výzkumu této problematiky v České republice se zaměřením na některé specifické profesní skupiny. Výsledky budou uváděny do souvislosti se zahraničními poznatky z této oblasti a diskutována budou také zajímavá dílčí zjištění. BURIÁNEK JIŘÍ APOKALYPTICKÁ KRIMINOLOGIE Popis syndromu charakterizujícího určitý typ diskursu a jeho metateoretická reflexe. CEJP MARTIN ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST Zamyšlení nad vývojem organizovaného zločinu na území České republiky od roku 1993 do současnosti, hledání souvislostí se společenskými změnami a hypotéza pravděpodobného dalšího vývoje v příštích letech. ČENĚK JIŘÍ, SMOLÍK JOSEF SKUPINOVÉ PROCESY V PROSTŘEDÍ KRAJNÍ PRAVICE Příspěvek se zaměří na skupinové procesy v prostředí krajní pravice z pohledu sociální psychologie. Budou probrány jednotlivé mechanismy, které se uplatňují v malých sociálních skupinách (např. ingroup-outgroup, deindividuace, skupinová polarizace, konformita atp.). ČÍRTKOVÁ LUDMILA PARADOXY PRIMÁRNÍ VIKTIMIZACE V rámci interakce s pachatelem v průběhu primární viktimizace se objevuje srozumitelné i nesrozumitelné (např. riskantní či nebezpečné) chování na straně obětí. Příspěvek nabídne psychologický výklad zdánlivě paradoxních reakcí obětí v průběhu jejich interakce s pachatelem. Pozornost bude věnována tzv. naučené bezmoci, pasivitě, stockholmskému syndromu atp.

13 DIANIŠKA GUSTÁV, STRÉMY TOMÁŠ KRIMINOLOGICKÉ ŠTÚDIE PROFESORA HATALU Príspevok sa zaoberá dielom profesora V. Hatalu významného slovenského právneho teoretika a kriminológa. DLUHOŠ MAREK KRIMINÁLNÍ SUBKULTURA RUSKOJAZYČNÝCH VĚZŇŮ Ruskojazyčná komunita vězňů je známá svou specifickou organizací života ve vězení. Tématem příspěvku je snaha popsat hlavní rysy této subkultury, stejně jako její sociální stratifikaci a s ní spojená práva a povinnosti vězňů. Pro příspěvěk bude použita i ruskojazyčná kriminologická literatura, dosud v ČR k danému tématu nezpracovaná. Autor pobýval na studiích v Kyjevě (Ukrajina), Petrohradě i Moskvě (Ruská federace). DUŠEK LIBOR DOPADY ZKRÁCENÉHO PŘÍPRAVNÉHO ŘÍZENÍ NA KRIMINALITU A TRESTNÍ PROCES Zjednodušení a urychlení trestního procesu může mít potenciálně odrazující účinek na kriminalitu: trest, který je uvalený krátce po spáchání trestného činu, je pachatelem vnímán jako přísnější, a jednodušší a rychlejší procedura může též zvýšit pravděpodobnost odsouzení pachatele. V článku empiricky zkoumám dopady trestně procesní reformy v České republice, která v roce 2002 zavedla zkrácené přípravné řízení u některých méně závažných trestných činů. Procento případů, které byly skutečně stíhány zkrácenou procedurou, se výrazně lišilo napříč okresy a druhy deliktů; tyto rozdíly v implementaci umožňují identifikovat její dopady zkráceného přípravného řízení. Zkrácená procedura měla výrazně odlišné dopady na běžné trestné činy, které jsou obvykle zaznamenány na základě oznámení od obětí, a na trestné činy, které jsou obvykle zaznamenány policií na základě jejích represivních aktivit. Mírně přispěla ke snížení počtu některých majetkových i méně závažných násilných činů. Výrazně však zvýšila počet trestných činů spojených s řízením motorových vozidel. Toto zjištění lze nejlépe vysvětlit realokací represivního úsilí policie směrem k těm trestným činům, jejichž stíhání reforma učinila výrazně levnější. FIRSTOVÁ JANA HODNOTOVÉ ORIENTACE MLÁDEŽE Zjišťování preference určitých hodnot u dětí je velice významné z hlediska efektivity kontrolních mechanismů sociálně patologických jevů, jež se mohou u této věkové kategorie vyskytnout. Měření bylo realizováno jako součást výzkumného úkolu 3/4, Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (ochranné výchovy, ochranného léčení), který je součástí výzkumného projektu PA ČR v Praze na léta HABICH LUKÁŠ ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, která si agresoři přímo natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích (happy slapping), psychické vydírání, které může mít stejně závažné následky (sebepoškozování, nechuť k jídlu, závažné dlouhotrvající psychické symptomy apod.). V souvislosti s řešením vědecko - výzkumného úkolu na Policejní Akademii ČR v Praze, s názvem Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita

14 v organizaci a jeho součástí, dílčího úkolu Sociální a psychologická problematika informační a kybernetické bezpečnosti kriminality v létech Cílem výzkumu je zjištění připravenosti Policie ČR řešit dětskou kybernetickou kriminalitu, přínosu poznatků z dané problematiky pro Policii ČR (výzkum u policistů v přímém výkonu Obvodní oddělení PČR a SKPV ÚO PČR), dále vytvoření metodiky pro vyšetřování daného protiprávního jednání (snaha o sestavení souboru otázek, které by policistovi usnadnily po zjištění faktického stavu zhodnotit škodlivost jednání agresora a otázky postoupit patřičnému orgánu orgánu sociálně právní ochrany dětí a sjednocení místní a věcné příslušnosti Policie ČR při řešení dané problematiky. HOLAS JAKUB POLITICKÝ RADIKALISMUS DNEŠNÍ MLÁDEŽE VÝSLEDKY VÝZKUMU Příspěvek se bude věnovat shrnutí hlavních výsledků grantového úkolu, věnovaného průzkumu názorů středoškolské mládeže. Na vzorku 3300 respondentů ve věku let byly sledovány především ty postoje, které mohou signalizovat příklon k některému z krajních politických proudů. HRUDKA JOSEF ZKOUŠKA SPOLEHLIVOSTI NOVÉ OPRÁVNĚNÍ INSPEKCE Příspěvek bude věnován oprávnění Generální inspekce bezpečnostních sborů Zkoušce spolehlivosti, o němž nejen média tvrdí, že má výrazný vliv na prevenci nežádoucího jednání příslušníku a zaměstnanců bezpečnostních sborů a představení vědeckovýzkumného úkolu Policejní akademie ČR v Praze Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace, efektivita, který ze všech možných úhlů pohledu zkoumá tento ještě relativně nový právní institut. JURISOVÁ MICHAELA OBETE VYBRANÝCH DRUHOV KRIMINALITY V SR Daný príspevok venuje pozornosť obetiam trestnej činnosti (kriminality) v regióne Slovenskej republiky. Pozornosť je venovaná obetiam vybraných druhov kriminality a komparácii obetí z časového hľadiska. Pohlavie obetí, vek obetí, povolanie obetí či príbuzenský vzťah páchateľa k obeti sú katgórie, ktorým je v danom príspevku taktiež venovaná pozrnosť. KLOUBEK MARTIN PRÁVNÍ A FAKTICKÉ POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ Základní práva a povinnosti poškozeného v trestním řízení, poškozený v postavení oznamovatele a svědka, obsah a způsob poučení poškozeného, postavení poškozeného ve věku do 18 let, postavení poškozených zbavených způsobilosti k právním úkonům, nebo je jejich způsobilost k právním úkonům omezena, úloha opatrovníka a úloha zmocněnce v přípravném řízení, ochrana oprávněných zájmů poškozeného ( 44a, 55/2 a další tr. řádu), působení restorativní justice. KŘÍHA JOSEF VÝZNAM SOUČINNOSTI A SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ OBCE V OBLASTI ZABEZPEČOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU PRO LOKÁLNÍ PREVENCI KRIMINALITY S poukazem k věcným konturám účinné Strategie prevence kriminality České republiky, stanovené na období let 2012 až 2015 nelze nepřehlédnout paradigmatické kontury, směřované taktéž k snaze o zvnitřnění preventivních aktivit v činnostech dotčených veřejnoprávních subjektů, kteří zabezpečují zejména tzv. přímé zabezpečení výkonu samostatné a přenesené působnosti na lokální úrovni. Primárním cílem příspěvku je v užším

15 smyslu formou aplikačního exkurzu poukázat k nezbytnosti účelného a hospodárného využití dostupných prostředků a legitimních nástrojů místně a věcně příslušných orgánů obcí I, II, či III. typu, zacílených na dosažení příznivého stavu v oblasti ochrany veřejného pořádku, resp. místních záležitostí veřejného pořádku s ohledem k specifičnosti daného teritoriálního území. KUPKA PETR, ŠMÍD TOMÁŠ, ČESKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN: OD VYDĚRAČŮ KE KORUPČNÍM SÍTÍM Příspěvek je věnován reflexi výzkumu českého organizovaného zločinu, který probíhal v letech a který vyústil monografií Český organizovaný zločin: od vyděračů ke korupčním sítím. Autoři v příspěvku přiblíží cíle, průběh a výsledky výzkumu, které následně podrobí kritické sebereflexi (zejména teoretického zakotvení) a nastíní perspektivy dalšího výzkumu v této oblasti. KUPKA PETR ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, STÁT A MOC: SOCIOLOGICKÁ PERSPEKTIVA VÝZKUMU Příspěvek navazuje na příspěvek Český organizovaný zločin: od vyděračů ke korupčním sítím a za využití teorie jednání sociologa Pierra Bourdieu nabízí možnou odlišnou perspektivu výzkumu vztahu mezi organizovaným zločinem, mocí a státem, která stojí v kontrastu ke klasickému top-down přístupu. Jako demonstraci nutnosti převrácení trendu ve výzkumu organizovaného zločinu referent uvede příklad jihoitalské Kalábrie a porovná ji se situací v ČR. Cílem je poukázat na falešnou představu o organizovaném zločinu jako o aktérovi stojícím mimo systém a tento systém zvenčí ohrožujícím. LUKÁČOVÁ ALENA LEXIOLOGICKÉ ASPEKTY KRIMINOLOGICKÉ TERMINOLOGIE Příspěvek se bude zabývat lexikální analýzou konkrétní kriminologické terminologie. Terminologie bude vybrána z oblasti násilné kriminality, organizovaného zločinu a současných trendů kriminality. MAREŠ MIROSLAV VYBRANÉ PROBLÉMY VZTAHU EXTREMISMU A TERORISMU Z KRIMINOLOGICKÉHO HLEDISKA Příspěvek se zabývá definičním vymezením kategorií extremismu a terorismu a jejich vzájemným vztahem, především z kriminologického pohledu. Pozornost je věnována kriminalizaci extremistických jednání a vymezení hranic mezi neteroristickým a teroristickým extremistickým násilím. Problematika je demonstrována na vybraných případech z ČR a ze zahraničí. MAREŠOVÁ ALENA ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ OČIMA NAŠICH SPOLUOBČANŮ Výsledky omnibusového šetření k problematice vězeňství, realizovaného v říjnu MATLAS PAVEL HISTORICKÁ KRIMINOLOGIE: TÉMATA, MODELY, METODY Proměnami kriminality, převahou jednotlivých jejích druhů nebo zaměřením (vyostřováním) postihu některých jejích druhů se v dlouhodobé časové perspektivě zabývá obor historické kriminologie. V rámci skromných časových možností budou v příspěvku nastíněny hlavní vývojové proudy kriminality; větší pozornost bude věnována tématickému zaměření,

16 metodickým východiskům a interpretačním modelům, s nimiž přišly, případně stále pracují vybrané národní historiografie. MOULISOVÁ MARCELA HODNOTY VĚZŇŮ A STUDENTŮ Budou uvedeny a komentovány výsledky z části výzkumu Rozhodování pachatelů vzhledem k parametrům situační prevence, které se týkají zjištěných hodnot pachatelů, resp. vězňů. Ty budou porovnávány s hodnotami nepachatelů, kterými zástupně budou studenti. ONDICOVÁ MAGDALÉNA KRIMINALITA MLÁDEŽE V KONTEXTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Príspevok bude zameraný na naznačenie vývojových tendencií celkovej kriminality mládeže v SR za obdobie rokov 1993 až 2011 s dôrazom kladeným na násilnú a majetkovú kriminalitu a prevenciu kriminality realizovanú v podmienkach SR. PODANÁ ZUZANA, BURIÁNEK JIŘÍ PRVNÍ VÝSLEDKY Z VÝZKUMU NÁSILÍ NA MUŽÍCH V PARTNERSKÉM VZTAHU A STALKINGU Kvantitativní šetření Katedry sociologie FF UK zaměřené na násilí na mužích v partnerském vztahu (intimate partner violence, IPV) a na fenomén stalkingu volně navazuje na výzkum násilí na ženách IVAWS a na šetření násilí na mužích v Jihočeském kraji (JČU). Sběr dat probíhá v prosinci 2012 a předpokládaný rozsah výběru je cca 1000 respondentů. Příspěvek stručně představí jak samotný výzkum, jeho východiska a metodologii, tak i shrne základní výsledky, a to zejména zaměřené na prevalenci různých forem IPV a stalkingu. POJMAN PETR SOUČASNÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO POLITICKÝ AKTÉR A BEZPEČNOSTNÍ HROZBA Drtivá většina definic vymezuje organizovaný zločin jako určitý specifický, sofistikovaný, typ kriminality (trestné činnosti). Moderní formy organizovaného zločinu mají však daleko blíže k politice nebo obchodu, než k běžné kriminalitě. Organizovaný zločin se stává něčím jiným. Jeho jednoduchá charakteristika již není možná. Původní definice se ukazují jako nedostatečné. Organizovaný zločin splývá se státem či vytváří paralelní strukturu, která funkce státu v některých ohledech přebírá nebo nahrazuje. Takto fungující organizovaný zločin tak připomíná spíše systém organizovaného kriminálního prostředí, než systém skupiny organizovaného zločinu. PŘECECHTĚL PETR SEKUNDÁRNÍ DROGOVÁ KRIMINALITA CO O NÍ VÍME, RESPEKTIVE CO O NÍ MŮŽEME VĚDĚT? Autor se ve svém příspěvku zamýšlí nad aktuálním stavem systému sledování a sběru dat tzv. sekundární drogové kriminality. Klade si otázku, do jaké míry jsou data prezentovaná v kriminálních statistikách (ESSK), případně získaná expertními retrospektivními odhady PČR relevantní. Cílem příspěvku není pouze popsat současný stav, ale pokusit se nastínit možnosti řešení. ROZUM JAN ZAMYŠLENÍ NAD SANKČNÍ POLITIKOU V ČR Příspěvek se zaměří na zhodnocení trendů v sankční politice uplatňované soudy. Budou zhodnoceny faktory, které ji zásadním způsobem ovlivňují, např. změny v právní úpravě,

17 podmínky pro efektivní výkon alternativních sankcí. Příspěvek by měl odpovědět i na otázku, zda se daří naplnit ideu nového trestního zákoníku, že trestní politika musí spočívat ve vhodném vyvažování prevence a represe a zda se podařila v praxi realizovat plánovaná změna v celkové filosofii ukládání sankcí - tj.důraz na individuální přístup k řešení trestních věcí předpokládající širokou možnost využití alternativních sankcí k zajištění pozitivní motivace pachatele. SEREGI VILIAM EXTRÉMIZMUS V MAĎARSKEJ SPOLOČNOSTI Referát je rozdelený do 3 časti. 1 časť úvod do problematiky extrémizmu v maďarskej spoločnosti. V 2 časti prehľad jednotlivých extrémistických skupín, vybrané skupiny podľa aktuality. 3 časť záver referátu, záverečné myšlienky. SCHEINOST MIROSLAV JAKÁ JE A KAM SMĚŘUJE ČESKÁ KRIMINOLOGIE Úvaha nad stavem, vývojem a perspektivami české kriminologie. SCHEINOST MIROSLAV ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, MÉDIA A SPOLEČNOST Vnímání organizovaného zločinu veřejností je do značné míry formováno způsobem prezentace organizovaného zločinu v médiích. Referát vychází z analýz tisku a dalších pramenů, prováděných v IKSP od poloviny 90. let a poukazuje na změny v této prezentaci a na změny v názorech veřejnosti. STRIGÁČOVÁ DOMINIKA PREVENCE KRIMINALITY MLÁDEŽE SE ZAMĚŘENÍM NA RODINU JAKO JEDEN Z HLAVNÍCH KRIMINOGENNÍCH FAKTORŮ Příspěvek bude pojednávat o možnostech prevence kriminality mládeže se zaměřením na řešení problémů v rodinách (sociálno-patologické jevy, problémy ve výchově, ), jako i řešení nepříznivé socioekonomické situace rodin, která je také jednou z příčin delikvence dětí a mládeže. V příspěvku bude poukázáno na praxi zahraničních států, konkrétně na vybrané preventivní a intervenční projekty (rodinné terapie, tréningy pro rodiče, sociální programy pro podporu rodin apod.). SUCHÁ VERONIKA JAK FOTBALOVÉ TRIBUNY VYCHOVALY PACHATELE MEZINÁRODNÍCH ZLOČINŮ: OTÁZKA CTI Hlavním tématem referátu je pojetí násilí ze cti (honour-based violence) v kontextu fotbalového chuligánství vzhledem k extrémní formě, rozsahu násilí a univerzálnímu charakteru obou fenoménů. Záměrem je zjistit, zda by mohl pojem násilí ze cti vysvětlit časté násilné střety chuligánských formací. Zaměření je také přeneseno na mezinárodní úroveň; cílem je objasnit, zda by chuligánské střety a jejich nekonzistentní vztahy s cizími členskými skupinami (out-groups) mohly být považovány za potencionální předchůdce k takovým událostem, jako jsou mezinárodní zločiny: zločiny proti lidskosti, genocida nebo válečné zločiny. Pokud ano, mohl by pojem cti vysvětlit i tyto nejzávažnější zločiny? Součástí referátu je případová studie válek v bývalé Jugoslávii a zapojení Srbské dobrovolnické stráže (s Željkem Arkanem Ražnatovićem v čele), která byla původně složená z fotbalových chuligánů bělehradské Červené hvězdy.

18 SVATOŠ ROMAN KONTROLA KRIMINALITY MLÁDEŽE V ČESKÉ REPUBLICE Integrace mladých lidí do společnosti je složitý proces, který bývá často doprovázen kriminalitou. Kriminalitě mládeže je trvale věnována pozornost ze strany celé společnosti. Po roce 1989 dochází v naší zemi ke značným společenským změnám, které působí bohužel i negativně na mladou generaci. Ze strany státu i nestátních organizací je přijímána celá řada právních i dalších opatření, ať již preventivního či represivního charakteru, jejichž účelem je pozitivně ovlivnit kriminalitu mládeže. Cílem tohoto přípěvku je pokusit se za využití statistických ukazatelů kriminality zjistit, jak jsou tato opatření úspěšná či neúspěšná. ŠIMUNOVÁ LUCIA ÚVAHY O TRESTE POVINNEJ PRÁCE Príspevok sa zaoberá problematikou trestu povinnej práce. Približuje súčasný stav ukladania tohoto druhu alternatívneho trestu v Slovenskej republike. Hovorí o výhodách jeho ukladania a překážkách, ktoré s jeho ukládáním súvisia. ŠTEFUNKOVÁ MICHAELA SPOLEČENSKÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ALKOHOLOVOU A DROGOVOU KRIMINALITOU Z výzkumů vyplývá, že ve srovnání s obecnou populací se u pachatelů trestné činnosti ve vyšší míře vyskytuje užívání návykových látek. Na straně druhé se mezi uživateli návykových látek ve vyšší míře vyskytují osoby páchající trestnou činnost. Následující příspěvek je zaměřen na popis rozsahu a struktury kriminality a společenských nákladů souvisejících s alkoholem a nelegálními drogami, které byly identifikovány v rámci studie Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce ŠUGÁR JÁN, DVORŠČÍK MARIAN KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Majetkový prospěch získaný trestnou činnosti je významným motivačním faktorem pro páchání trestné činnosti, zejména hospodářské. Smyslem příspěvku je nastínit některé možnosti kriminologie, jak zjistit intenzitu vlivu zločineckého zisku na možnost páchání trestné činnosti a naopak, zda odčerpání tohoto zisku, může vést k demotivaci pachatelů. TOMÁŠEK JAN PUNITIVITA ČESKÝCH OBČANŮ A JEJÍ KRIMINÁLNĚ POLITICKÉ SOUVISLOSTI Výzkumy veřejného mínění, uskutečněné Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, naznačují, že česká veřejnost inklinuje v posledních letech k výrazně punitivnějším postojům, než jaké pro ni byly typické v devadesátých letech. Spolu s tím můžeme pozorovat také slábnoucí podporu alternativních trestů coby vhodné reakce na trestné činy méně závažného charakteru. Paradoxně se tak děje za situace, kdy kriminální statistiky i kriminologické výzkumy naznačují celkový pokles kriminality v naší zemi. Je proto nutné klást si otázku, kde jsou kořeny těchto postojů a jaké důsledky mohou mít pro kriminální politiku, hledající racionální řešení takových problémů, jako jsou přeplněné věznice. TOUŠEK LACO STRACH Z KRIMINALITY NENÍ STRACH Z KRIMINALITY Od 70. let minulého století stoupá v kriminologii zájem o výzkum strachu z kriminality, který bývá definován jako emocionální reakce na kriminální jednání či na symboly s kriminalitou spojené. Tento trend souvisí s širšími změnami kriminologického diskursu a etablování hlavního současného proudu disciplíny, tzv. administrativní kriminologie. Vůči konceptu

19 strachu z kriminality se nicméně objevují čím dál tím více kritické hlasy upozorňující na jeho nedostatky a problémy v metodologické, teoretické, ale i politické rovině. Cílem příspěvku je upozornit na tyto sporné aspekty na základě vlastních primárních kvalitativních i kvantitativních dat získaných z výzkumů provedených v různých městech České republiky. Závěrem je, že to co je označované jako strach z kriminality, není primárně strachem z kriminality. TVRDÁ KATEŘINA BEZPEČNOST Z FEMINISTICKÉ PERSPEKTIVY Příspěvek se zabývá kritikou konceptu bezpečnosti dle tradičních bezpečnostních studií z feministické perspektivy, přičemž budou nastíněny hlavní problémy a možnosti dalšího výzkumu. VÁLKOVÁ HELENA CULTURAL CRIMINOLOGY NOVÁ KRIMINOLOGICKÁ TEORIE NEBO JEN JEDEN Z DALŠÍCH POKUSŮ, JAK ROZŠÍŘIT LIMITY DOSAVADNÍCH KRIMINOLOGICKÝCH KONCEPTŮ? Příspěvek je věnován východiskům, těžišti i ambicím kulturálně orientovaných přístupů zkoumání kriminality a pokusům o její řešení v současné společnosti, poznamenané stále výrazněji mediálně formovanými ekonomickými, sociálně-mocenskými a politickými procesy, logicky vedoucími i k spoluvytváření odlišného obrazu i dopadů zločinu na jednotlivce, sociální skupiny i veřejnost jako celek. VEGRICHTOVÁ BARBORA KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY EXTREMISMU A VYBRANÉ TRENDY Příspěvek se zabývá kriminologickými aspekty extremismu na území České republiky, které autor demonstruje na vybraných aktivitách extremistických skupin. Tyto aktivity jsou velmi rozmanité, liší se mírou agresivity a militantnosti, tematickým zaměřením, ideologickou podstatou, metodami a prostředky, které využívají. Obsahem příspěvku je dále charakteristika nejvýznamnějších kriminogenních faktorů trestné činnosti s extremistickým podtextem. Činnost extremistů a jejich schopnosti se vyvíjejí, jejich veřejné projevy se profesionalizují a celková image a způsob vystupování se stává kultivovanější a sofistikovanější. Ve sféře extremismu se neustále objevují nové moderní postupy v závislosti na internacionalizaci společnosti, rozvoji komunikačních technologií a způsob efektivního předávání informací. V závěru příspěvku jsou předestřeny současné trendy v rámci extremistické scény a aktuální propagační metody a nástroje, využívané extremistickými uskupeními. WALACH VÁCLAV MEZI NORMOU A INSTRUMENTALITOU: NÁSILÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH Autor ve svém příspěvku představí své závěry o významu násilí v kontextu sociálně vyloučené lokality. Z dosavadního empirického šetření vyplývá, že násilí má v sociálním diskurzu studované lokality dvojí funkci: Zaprvé je interpretováno jako běžný způsob řešení konfliktů, který je negativně hodnocen především v případě loupeží jakožto prostředku k uspokojování drogové závislosti. Zadruhé má násilí význam mechanismu redistribuce respektu mezi vyloučenou populací. Hraje tak výraznou roli v nekončícím zápasu o společenské uznání v prostředí výrazně limitovaných příležitostí a zdrojů. Cílem je přispět k diskuzi o kriminalitě mládeže i násilné kriminalitě, a to nejen ve vztahu k českým chudinským čtvrtím a jejich obyvatelům.

20 ZEMAN PETR POSTOJE ČESKÉ VEŘEJNOSTI K UŽÍVÁNÍ A UŽIVATELŮM DROG: Z ČEHO PRAMENÍ A CO Z NICH LZE VYČÍST Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina českých občanů vnímá užívání drog na celostátní úrovni jako problém. Příspěvek se zabývá otázkou, na čem je tento zdánlivě silný postoj české veřejnosti založen, zda má oporu v osobních zkušenostech a znalostech obyvatel. Využívá k tomu výsledky výzkumů v oblasti drogové problematiky, realizovaných v ČR v uplynulých letech. ZOUBEK VLADIMÍR ÚSTAVNĚ ARTIKULOVANÉ A ÚSTAVNĚ NEARTIKULOVANÉ PRÁVNÍ PRINCIPY V ZÁPADNÍ LIBERÁLNÍ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI: TEORETICKÉ A OBECNĚ KRIMINOLOGICKÉ KONOTACE V MEZÍCH LEGALITY A MORALITY Postmoderní liberální právní princip obsažený v ústavním principu que lex non prohibet debent permisa videri byl do ústavního pořádku inkorporován ústavním zákonem federálního shromáždění č. 23/1991 Sb. Federální podoba tohoto ústavního předpisu byla převzata i do ústavního pořádku České republiky při rozpadu ČSFR. V rámci obecné právní teorie a konstitucionalismu se jedná o stěžejní vesternalistický princip, který garantuje liberální právní axiologii západních demokracií. Právně teoretický a obecně kriminologický význam tohoto ústavního principu může mít i některé negativní konotace v rámci střetu mezi legalitou a moralitou jako požadavky slušné občanské společnosti, která je vázána obecně závazkem pacta sunt servanda. V rámci obecné pravovědy právní teorie a filozofie operuje i s dalšími velkými právními myšlenkami, které garantují právní jistotu ochrany základních lidských práv a svobod. ZOUBKOVÁ IVANA AKREDITACE KRIMINOLOGIE VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ Kriminologie v České republice má různý stupeň zastoupení na všech typech vysokých škol státní, veřejných i soukromých. Přednáší se v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech na katedrách trestního práva, sociologie, sociální práce, sociální politiky, sociálních věd nebo speciální pedagogiky. Akreditována je jako studijní předmět, avšak jako vědní obor akreditována není.

21 DISKUZNÍ PANELY OBSAH A CÍLE JEDNÁNÍ (řazení dle programu)

22 DŮVĚRA VE VĚZEŇSKÉ KOMUNITĚ MODERÁTOŘI: OLGA STRELKOVA, PETR POJMAN Obsah a cíle jednání: Mnoho výzkumníků vězeňských komunit hovoří o nedostatku důvěry mezi vězni. Toto zjištění není překvapivé a lze jej považovat za logické. Vyplývá ze situace a celého systému vztahů mezi členy těchto komunit a jejich životních podmínek. Přes faktickou neexistenci důvěry přikládají sami vězni důvěře velký společenský význam. Tento rozpor je třeba objasnit. V tomto kontextu je třeba věnovat pozornost specifikům vztahů ve vězeňských komunitách. V diskusi bude prostor i pro otázky k aktuálním problémům vězeňství v Rusku. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Z POHLEDU KRIMINOLOGIE. SPORY O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA PŘÍKLADU DROGOVÝCH, PROSTITUČNÍCH A BEZDOMOVECNÝCH SUBKULTUR. MODERÁTOR: PETR MATOUŠEK Obsah a cíle jednání: Veřejná prostranství jsou prostory ve městech, o která se sváří dvě skupiny občané a příslušníci subkultur. Pro občany jsou veřejná prostranství symbolem normality/čistoty vycházek, přesunů, odpočinku, estetiky, nákupů. Pro příslušníky subkultur jsou veřejná prostranství symbolem aktivit, které mají povahu spíše soukromých a tím pádem na veřejnosti nenormálních činností/nepořádku aplikace drog, sexuality, hygieny, spánku. V ČR neexistuje jednotný přístup k těmto činnostem míra sociální kontroly se liší v různých městech, na různých územích, k různým aktivitám a subkulturám. Liší se i vymáhání práva, míra kriminalizace a stigmatizace aktérů z různých subkultur. A také se v neposlední řadě liší sociální pomoc poskytovaná neziskovými organizacemi. Přesto je zřejmé, že místních vyhlášek o aktivitách těchto skupin velmi přibývá, stejně tak přibývá i různá míra násilí vůči příslušníkům těchto skupin. Základními otázkami k diskusi jsou teoretické koncepty problematiky soukromého a veřejného v rámci veřejných prostranství ulic, chodníků, parků, náměstí Jak se vypořádat s koncepty privatizace veřejného na straně jedné a svobody, rozmanitosti a koheze na straně druhé. Jak zkoumat daná území, spory, aktéry, procesy jsou etnografické metody jediným řešením? Jaké jsou etické otázky v metodách založených na zúčastněném pozorování? Jaké jsou politické otázky takto pojatého výzkumu a publikovaných textů? Cílem diskuse je nedívat se na tyto otázky perspektivou jednotlivých skupin, ale hledat společné body v teoretických konceptech, metodologii a v neposlední řadě v přístupu k etickým a politickým otázkám takto pojatého výzkumu. KRIMINOLOGIE VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ MODERÁTOR: IVANA ZOUBKOVÁ Obsah a cíle jednání: Předat si zkušenosti z výuky předmětu kriminologie na různých typech vysokých škol. Zamyslet se nad teoretickou i reálnou možností akreditace kriminologie jako vědního oboru. PREVENCE KRIMINALITY VYSNĚNÁ NEBO SKUTEČNÁ? MODERÁTOR: KAZIMÍR VEČERKA Obsah a cíle jednání: Snaha o prevenci kriminality jistě existuje, je ale dostatečná, účinná, personálně, materiálně a věcně zabezpečená a opřená o zákony? Cílem diskusního setkání bude posoudit situaci a hledat východiska z formálnosti SITUACE V ČESKÉM VĚZEŇSTVÍ MŮŽE BÝT HŮŘ?! MODERÁTOŘI: VÁCLAV JIŘIČKA, JINDŘICH HŮRKA Obsah a cíle jednání: Přeplněnost věznic má různá řešení. Krátkodobé řešení směřuje ke změně trestněprávních institutů. Dlouhodobé řešení směřuje ke snížení recidivy. Čemu dávají přednost odborníci a čemu politici? A čemu dává přednost společnost?

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR

PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR rada plk. Mgr. Lukáš Habich Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 OBSAH PŘÍSPĚVKU 1. VYMEZENÍ VĚDECKÉHO PROBLÉMU 2. CÍL VVÚ PAČR 3. VYMEZENÍ

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR

ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR rada plk. Mgr. Lukáš Habich Jihlava, 11.října.2012 OSNOVA PŘÍSPĚVKU 1. SEZNÁMENÍ S DVÚ 4/4 PAČR 2. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ NA OÚ PČR 3. NÁVRH ELIMINACE

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Č.j.: 216/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Konference s mezinárodní účastí Pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu ESF Inovace studijního oboru

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem: [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav pedagogických věd, Město Šluknov Hnutí

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba Číslo projektu Název 1 J 075/05-DP2 Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb Ekonomická efektivnost a sociální aspekty Doba řešení Březen 2005 prosinec 2008 Řešení projektu v průběhu

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI Petr Řeháček Recenzenti: Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. Doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc. Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Česká společnost 25 let po listopadu 1989 Česká společnost 25 let po listopadu 1989 23. a 24. 10. 2014 Místo konání konference: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tř. Svobody

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference Program konference Primární prevence rizikového chování III. Upozornění pro autory: V případě přihlášeného sdělení (ústního nebo posteru) a následné neodůvodněné neúčasti na konferenci, bude k této skutečnosti

Více