Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů"

Transkript

1 Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 IČ: Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/ Brno IČ: Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů v rámci realizace (PTPO) smlouva č. j.: MSMT-32803/ Závěrečná zpráva

2 Obsah 1. Úvod Cíl pilotního projektu Náplň činnosti Poskytovatele Hodnocení a realizace jednotlivých aktivit...6 a. Přírodovědné korespondenční semináře... 6 a.i Korespondenční matematický seminář BRKOS...6 a. II. Chemický korespondenční seminář ViBuCh...9 a. III. Korespondenční ekologický seminář KEKS...12 b. Matematický korespondenční seminář pro ZŠ (KoMaR korespondenční matematické rébusy) c. Fyzikální programy na středních školách d. Internetová matematická soutěž pro týmy studentů SŠ e. Fyzikální praktikum pro studenty středních škol f. Matematický kurz pro maturanty g. Fyzikální kavárna h. Fyzikální praktikum nobelovských experimentů i. Podpora studentů MU vedoucích motivační semináře pro žáky na středních školách Publicita Udržitelnost Hodnocení plnění Doporučení pro další realizace...57 Přílohy...58 a. Zdůvodnění počtu zapojených účastníků a tabulková část b. Tiskové zprávy c. Pozvánky d. Články o akcích...80

3 1. Úvod V této zprávě popisujeme naše zkušenosti s aktivitami realizovanými od srpna do října roku 2012 v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/ a státním rozpočtem České republiky. V kapitole druhé, nazvané Hodnocení jednotlivých aktivit, se věnujeme zhodnocení aktivitv následující struktuře: 1. Popis realizace jednotlivých kroků 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty 2.c) Dopad na cílovou skupinu 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce 4. Publicita 3 Počty účastníků a zapojených skupin uvádíme v příloze Kvantifikace ve formě tabulek prezentujících: 1. počet účastníků aktivity 2. počet organizátorů VŠ pedagogů 3. počet organizátorů SŠ pedagogů 4. počet organizátorů VŠ studentů 5. počet organizátorů SŠ studentů

4 1.2 Cíl pilotního projektu Cílem pilotního projektu bylo vytvoření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením přímých vazeb vysokých škol zajišťujících vzdělávání v technických a přírodovědných oborech na střední a základní školy. Základním cílem proto bylo připravit zázemí pro realizaci aktivit: ustanovit organizační týmy, připravit náplň aktivit po obsahové stránce a zajistit také hladký průběh aktivit. Dále aktivity zhodnotit, popsat jejich pozitiva i negativa za účelem další realizace aktivit. Cílem organizátorů aktivit bylo ukázat žákům a studentům, že přírodní vědy jsou zajímavým a perspektivním oborem, který nabízí perspektivní studium i uplatnění. Při všech aktivitách bylo cílem představit studentům nabídku studijních oborů fakulty, seznámit je s univerzitním prostředím a vzbudit v nich zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Konkrétním edukačním cílem přírodovědných a matematických seminářů realizovaných poskytovatelem bylo přiblížit žákům středních a základních škol (SŠ a ZŠ) zajímavé problémy moderní vědy a způsoby jejich řešení, s nimiž se obvykle v běžné výuce na ZŠ nebo SŠ nesetkají Náplň činnosti Poskytovatele Náplní činnost Poskytovatele bylo prostřednictvím projektového týmu iniciovat a udržovat aktivní spolupráci vysoké školy se základními a středními školami při popularizaci technických a přírodovědných oborů. Popularizace probíhala aktivní účastí vyučujících a studentů VŠ na výuce škol nižších stupňů vedené zážitkovou a badatelsky orientovanou formou. Náplň činnosti se stala doplněním výuky ZŠ a SŠ prostřednictvím korespondenčních (či internetových) seminářů a kurzů v různých vědeckých oblastech, umožňujících distančním způsobem navázat kontakt s motivovanými studenty různých typů škol bez geografického omezení. Jednotlivé aktivity tak fungovaly jako vhodný doplněk výuky na základních a středních školách. V případě aktivit vyžívajících laboratoří a technického vybavení PřF MU jsme nabídli své špičkové vybavení školám nižších stupňů k dispozici, aby zde mohli realizovat experimenty, na které jejich vybavení nestačí.

5 Dalším typem náplně činnosti byly volnočasové, popularizační a motivační aktivity a soutěže, vedené pedagogy a studenty VŠ na ZŠ a SŠ a v jiných prostorách. Uskutečnily se zážitkové vzdělávací víkendy s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Do organizace aktivit byli zapojeni studenti odborných i učitelských oborů PřF MU. Tato činnost byla formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe, posilovala pedagogické a organizační schopnosti vysokoškolských studentů i jejich schopnost práce s lidmi a byla tak dobrou přípravou na jejich profesní život. Tuto přípravu vhodně doplnila aktivita pod písmenem i, kterou byl kurz rozvíjející pokročilé pedagogické dovednosti zaměřené na plánování, přípravu a realizaci pedagogického procesu, určený primárně pro organizátory kurzů z řad student odborných i učitelských oborů. V rámci jednotlivých organizovaných aktivit se setkávali pedagogové ZŠ a SŠ. Společnými setkáváními se rozvíjela spolupráce se základními a středními školami při popularizaci a propagaci přírodovědných oborů, byly navazovány vazby uvnitř oborových komunit a v neposlední řadě se rozvíjel prostor pro komunikaci mezi učiteli přírodovědných a technických oborů a vysokoškolskými i středoškolskými studenty. Díky těmto vazbám došlo k postupnému rozšiřování oborových komunit, které jsou důležité i pro budoucí udržitelnost aktivit. Jak dokládají naše zkušenosti z podobných aktivit, často se totiž z účastníků kurzů a seminářů stávají organizátoři těchto aktivit, a tak je možné organizovat semináře a další aktivity dlouhodobě. 5 V tom, že se podařilo vytvořit síť organizátorů, kteří jsou ochotni se aktivitám věnovat i v budoucnu, je velký přínos plnění této zakázky. Zakotvení seminářů pod jednou střechou MU rovněž umožnilo sjednocené řešení administrativy, propagace apod. Byly připraveny výukové a metodické materiály. Ukázky výukových a metodických materiálů jsou součástí přiloženého CD. Aktivně byli zapojeni zaměstnavatelé absolventů v našem regionu. Do popularizačních aktivit byli z řad zaměstnavatelů absolventů TPO aktivně zapojeny instituce typu MU a partnerských středních škol a dále učitelé základních i středních škol, jejichž prostřednictvím byli žáci osloveni k účasti na vybraných aktivitách. Za zaměstnavatele považujeme zapojené školy. Jedná se o učitele gymnázia Brno na tř. kpt. Jaroše, kteří přímo koordinovali některé aktivity (komár) a podíleli se na dalších (kurz pro maturanty, internetová matematická soutěž). Do programu Pozoruhodný křemík byla zapojena společnost ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

6 2. Hodnocení jednotlivých aktivit a. Přírodovědné korespondenční semináře a.i Korespondenční matematický seminář BRKOS 1. Popis a realizace jednotlivých kroků BRKOS (Brněnský korespondenční seminář) je matematický korespondenční seminář určený pro všechny studenty středních škol, které baví matematika. Skládá se ze 6 sérií. Na úspěšné řešitele čeká i Podzimní víkendovka matematiky, plná zajímavých přednášek i zábavného volnočasového programu. Příklady k řešení jsou rozděleny do 6 sérií po 7 příkladech. Čtveřice příkladů z každé série je vždy tematicky zaměřena. Za každý příklad může řešitel získat 0 4 body. Bodovací systém zvýhodňuje zejména mladší řešitele oproti starším a také ty, kteří posílají hodně sérií, ač s malým množstvím správně vyřešených příkladů, oproti řešitelům, kteří pošlou málo sérií, ve kterých vyřeší téměř všechno. Komunikace s řešiteli probíhá prostřednictvím diskusního fóra a u srpna 29. srpna 2012 Proběhla příprava první a druhé série. Vyhledali a vymysleli jsme příklady, sestavili úvodní dopis, zkontrolovali chyby, zveřejnili zadání na internetové stránky. Dále jsme vyhledali adresy na nejlepší řešitele matematické olympiády, proběhlo i vyhledání ů na učitele matematiky, zpracovali jsme informační materiály k první a druhé sérii, zpracovali jsme tutoriál jak řešit a posílat úlohy. 29. srpna 30. srpna 2012 Bylo vytisknuto 600 zadání, vkládání do obálek, odeslání zadání. Rozeslání propagace na e- maily učitelům matematiky z celé České i Slovenské republiky, zodpovídání dotazů učitelům i řešitelům přes y. Dále proběhla komunikace jak přes sociální kanály, tak přes naše internetové stránky. 31. srpna 14. září 2012 Byla připravena zadání třetí série (vyhledání a příprava příkladů), kontrola úloh, aktivní komunikace s řešiteli, aktualizace internetových stránek, výběr cen pro nejlepší řešitele.

7 15. září 22. října 2012 Připravili jsme řešení první a druhé série, byla naplánována realizace témat zbývajících sérií do konce školního roku, zpracování informačních materiálů pro jednotlivé série, zodpovídání dotazů řešitelům. 23. října 31. října 2012 Vytiskli jsme řešení úloh první a druhé série odesílané přes internet, vyzvedli řešení ze schránky, opravili úlohy první a druhé série. Dále proběhlo vyhodnocení řešení, kompletování zadání třetí série, sepsání úvodního dopisu, vytvoření komentářů k úlohám, zkontrolování chyb, vložení výsledků na internetové stránky, vložení komentářů a řešení prvních dvou sérií na internetové stránky, příprava dalších sérií do konce školního roku. 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Za úspěch považujeme to, že každý účastník řešil v průměru pět úloh ze sedmi, což svědčí o tom, že se podařilo zvolit dostatečně zajímavé úlohy. 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty 7 Přesto, že propagace byla velmi masivní (nad rámec propagace společné s ostatními aktivitami jsme dopisem oslovili řešitele MO a učitele matematiky na SŠ v celé republice), mohlo být využito i jiných propagačních kanálů (např. matematické časopisy), což by možná vedlo k ještě většímu počtu řešitelů. Problém je, že propagaci v odborných časopisech je nutno zajišťovat s několikaměsíčním předstihem, což nebylo vzhledem k termínu vypsání zakázky možné. 2.c) Dopad na cílovou skupinu Díky své korespondenční formě seminář oslovuje studenty z celé republiky i několik studentů ze Slovenska. Nabízí jim k řešení úlohy přesahující rámec standardní SŠ matematiky, ale přitom řešitelné pro SŠ. Důležitá je i zpětná vazba od organizátorů, která umožňuje studentům zlepšit své řešitelské schopnosti. 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Řešení nestandardních úloh pomáhá studentům rozvíjet logické myšlení. Úlohy ze semináře lze použít ve výuce, jsou volně dostupné na webu soutěže.

8 4. Publicita aktivity Oslovení cílové skupiny 29. srpna 30. srpna 2012 bylo vytisknuto a fyzicky odesláno 600 zadání. Rozeslali jsme propagační materiály na y učitelů matematiky z celé České i Slovenské republiky, zodpovídali dotazy učitelů i řešitelů přes y i prostřednictvím sociálních sítí a webu semináře. Vlastní stránka na webu Kalendář akcí Semináře.sci.muni.cz: Uzávěrka 1. sériebrkosu seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=39&view=detail Pozvánka na webu Generace Y 8 Rozhovor publikovaný 23. srpna 2012 na webu Semináře.sci.muni.cz Rozhovor s dr. Michalem Bulantem, který podrobně představuje většinu aktivit, včetně BRKOSu. Článek je umístěn v sekci články o akcích : Našich seminářů a soutěží se účastní především talentovaní žáci s vyhraněným zájem o obor,

9 a. II. Chemický korespondenční seminář ViBuCh 1. Popis a realizace jednotlivých kroků ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky) je internetový kurz určený studentům středních škol, jehož cílem je motivovat řešitele ke studiu přírodních věd, zvláště pak chemie, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti a utvářet nové kontakty s akademickými pracovníky a studenty z jiných škol. Účelem kurzu je také představit studentům moderně vybavené laboratoře, seznámit je s možnostmi studia chemie na PřF MU a popsat jim možnosti profesního uplatnění u odborných i aplikovaných oborů. Dále je cílem představit studentům konkrétní výzkumné projekty řešené na půdě fakulty. Kurz je rozdělen do dvou částí, a to samotné korespondenční části a praktického soustředění. Korespondenční část probíhá během celého školního roku a studenti v ní řeší zadané úkoly, jejichž řešení poté posílají zpět autorům. Autoři poskytují účastníkům studijní materiály a opravují odevzdané úlohy. Veškerá komunikace probíhá přes webové rozhraní. 10 nejlepších řešitelů semináře se účastní týdenního soustředění, jehož náplní jsou odborné přednášky a cvičení v chemické laboratoři. Obsah semináře tvoří úlohy ze čtyř vybraných témat a doplňkové úlohy. Témata souvisí s reálnými výzkumnými projekty řešenými na půdě univerzity a spolupracujících ústavů. Nejlepší řešitelé korespondenčního semináře jsou na závěr ročníku pozváni na týdenní praktické soustředění, které probíhá na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Soustředění se skládá z odborných přednášek, prohlídek vědeckých pracovišť, praktických cvičení v laboratořích a doprovodného programu (návštěva chemické firmy, výlet). Během soustředění se řešitelé setkají s lidmi s podobnými zájmy, což jim umožní navázat výhodné kontakty pro budoucí kariéru. 9 Úlohy do semináře připravují studenti chemických oborů a vědečtí pracovníci, kteří rovněž zajistí odborný program pro řešitele během praktického soustředění, a tím umožní propojení mezi teoretickou přípravou v semináři a praxí v laboratořích. 20. srpna 24. září 2012 Proběhla příprava aktivity, spočívající v následujících krocích: byla vybrána témata úloh do semináře, proběhlo oslovení autorů a recenzentů, byla sjednána organizační schůzka s autory, na které bylo domluveno rozdělení úloh do jednotlivých sérií zadání a bodové hodnocení, dále proběhla příprava úloh a studijních materiálů do 1. série, včetně odborné recenze úloh, byl aktualizován obsah webových stránek, zvláště pak informací k nastávajícímu

10 ročníku, jako např. anotace k tématům úloh, pokyny k psaní úloh a dále také publikace článků o průběhu minulých ročníků. 24. září 31. října 2012 Proběhlo zahájení semináře a zveřejnění 1. série úloh podle následujícího schématu: zveřejnění obsahové náplně úvodní série úloh včetně doprovodných studijních textů na webových stránkách semináře, o spuštění semináře byly informovány střední školy a gymnázia z databáze semináře, dále byly zaslány informační y pedagogům chemie v databázi semináře, loňským řešitelům, partnerským institucím a webovým službám zprostředkovávajícím informace o výukových aktivitách pro studenty středních škol, příprava úloh do 2. série včetně odborné recenze úloh. 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Díky ochotné spolupráci všech organizátorů a řešení otázek souvisejících s průběhem kurzu se v časovém předstihu podařilo hladce aktivitu rozběhnout. Za úspěch považujeme, že všichni autoři úloh zvládli vytvořit zadání a doprovodné materiály ke svým úlohám včas a v kvalitní podobě. Úspěšná byla také propagace semináře na středních školách. Velkým úspěchem je pro nás zájem o seminář ze strany studentů středních škol b) Nevýhody, negativa, kritické momenty Během řešení aktivity nenastaly žádné větší komplikace. Trochu nás však mrzí, že řešitelé nevyužívají diskuzního fóra na stránkách semináře a preferují komunikaci s organizátory prostřednictvím u. 2.c) Dopad na cílovou skupinu Do semináře se doposud registrovalo 62 studentů středních škol a gymnázií. Dobrá je také interakce s řešiteli, která však probíhá hlavně ovou cestou. Díky tomu, že seminář ViBuCh organizují převážně studenti VŠ, je komunikace s řešiteli přirozeně neformální. Je kladen důraz na přátelskou atmosféru v průběhu celého semináře podporující zájem řešitelů o přírodní vědy a posilující důvěru v přírodovědné obory.

11 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Zdůraznili bychom neformální, přátelský přístup ke studentům, motivaci studentů spíše dobrovolnými aktivitami, které studenty zaujmou a způsobí, že se student začne sám zajímat o danou problematiku. Důležité je také dobré plánování celého projektu, hlavně pokud aktivitu řeší větší tým lidí. 4. Publicita 24. září 31. října 2012 Oslovení cílové skupiny. Příprava základních informací, jejich rozeslání na střední školy a gymnázia z databáze semináře, informování o začátku dalšího ročníku partnerské instituce, řešitele předchozího ročníku, ředitele a učitele klinických škol PřF MU a webové služby zprostředkovávající informace o výukových aktivitách pro studenty středních škol. Vlastní stránka na webu 11 Kalendář akcí: Prezentace uzávěrky 1. kola: ViBuCh - uzávěrka odevzdání první série seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=40&view=detail Pozvánka na webu Generace Y Rozhovor publikovaný 23. srpna 2012 Rozhovor s dr. Michalem Bulantem, který podrobně představuje většinu aktivit, včetně VIBUCHu. Článek je umístěn v sekci články o akcích : Našich seminářů a soutěží se účastní především talentovaní žáci s vyhraněným zájem o obor,

12 a. III. Korespondenční ekologický seminář KEKS 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Cílem semináře KEKS (Korespondenční ekologický seminář pro studenty středních škol) je poskytnout středoškolákům pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie. Korespondenční seminář KEKS tak představuje vhodný doplněk výuky biologie a ekologie na středních školách, neboť nabízí aktivity, které lze na SŠ realizovat pouze v omezené míře. Hlavním cílem je poskytnout mladým lidem se zájmem o ekologii možnost neformálního, dalšího vzdělávání, vedlejším cílem je pak navazování neformálních vztahů mezi žáky SŠ, studenty VŠ a vyučujícími na MU, a to na základě společného zájmu o životní prostředí. Účelem KEKSu je rozvíjet v soutěžících vztah k životnímu prostřední, učit je přemýšlet o přírodních pochodech, jako např.: proměna biologického odpadu na kompost, propaguje myšlenku recyklování, re-usingu a šetrného zacházení s přírodními zdroji. Úkolem soutěžících je zkoumat svět pohledem ekologa, biologa, ale i filosofa a praktika. Úkoly nutí soutěžící přemýšlet o takových jevech, jako je hodnota a cena jídla, úbytek živočišných druhů, třeba ryb, kvůli lidským stravovacím zvyklostem (postoj: Jíst ryby je zdravé). A dále učí zaujmout k nim stanovisko: Jaké druhy ryb jíst? Jak poznám, že byly uloveny citlivě k životnímu prostředí? Jak ohrožuje rybářský průmysl mořské ekosystémy? Dále kurz učí vyznat se v záplavě protichůdných mediálních informací o ekologii, bonusové úkoly se orientují na fotografická zpracování ekologických témat. 12 Soutěž organizují studenti PřF MU. Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe, posiluje pedagogické a organizační schopnosti vysokoškolských studentů i jejich schopnost práce s lidmi a je tak dobrou přípravou na jejich profesní život. Korespondenční seminář je soutěž týmů, max. 3 lidé, nebo jednotlivců středoškoláků, která probíhá formou domácího řešení úloh s kontaktem na s organizátory, přes Internet. Zadání se zabývají rozmanitými tématy. Hledání řešení bude řešitele vybízet k uplatnění různých pohledů a ke kritickému zhodnocení zdrojů informací. Jde o soutěž určenou maximálně tříčlenným týmům nebo jednotlivcům, při které řešitelům zadání úloh zasílají organizátoři prostřednictvím internetu. Testové otázky - otázky u kterých je k dispozici omezený počet možností anebo mají jasnou a stručnou odpověď. Tyto otázky jsou zaměřeny na znalosti, schopnost vyhledávání informací a odhad. Obsahuje tyto typy úloh: Otevřené otázky - otázky, které nemají jednoznačnou odpověď. U odpovědí na tyto otázky se cení nejen věrohodnost podkladových informací, ze kterých účastníci čerpají, ale také kreativita, vlastní názor, schopnost argumentace a srozumitelného vyjadřování.

13 Projekty - cílem projektu je na základě vlastního výzkumu v terénu nebo informací získaných z literatury či internetu navrhnout řešení zadaného problému. Hodnocena bude kvalita dat i zpracování. Esej - krátká úvaha o zadaném ekologickém problému a možnostech jeho řešení. Zde se hodnotí zejména nápaditost, schopnost hledání souvislostí, schopnost dívat se na jeden problém z více úhlů a také stylistické zpracování. Kreativní a bonusové otázky - různé netradiční otázky jako je práce s počítačovým modelem, doplňování popisků k obrázkům, vymýšlení věrohodně znějících hypotéz či studium problematiky ekologie imaginárních tvorů. 20. srpna 32. srpna KEKS začal přípravou první série a sestavením koncepce celého ročníku. Proběhla příprava první série. Vymysleli jsme zadání první série, sepsali jsme úvodní dopis, začala tvorba nových webových stránek, byla oslovena cílová skupina. 1. září 25. října Příprava druhá série. Dále se propagoval seminář, začala registrace řešitelů, probíhala mailová komunikace s registrovanými, vymýšlely se ceny pro nejlepší řešitele září 31. října Proběhla příprava vzorových řešení první série, opravování řešení 1. série, naplánování témat zbývajících sérií do konce školního roku, zpracování materiálů pro jednotlivé série, zodpovídání dotazů řešitelům. 1. října byla zveřejněna 1. sada. 28. října termín odevzdání 1. sady.

14 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Úspěšná propagace oslovila 14 týmů středoškoláků. Tým organizátorů se rozrůstá o další vysokoškolské studenty přírodovědných oborů. 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty Žádné se se v průběhu řešení nevyskytly. 2.c) Dopad na cílovou skupinu V organizačním týmu je zapojeno 5 vysokoškolských studentů přírodovědných oborů. Byla navázána komunikace se 14 týmy středoškoláků. První sada rozšířila výuku tématu Jídlo, přesahující do geografie, biologie, přístupu ke světu. Doplňuje Rámcový výukový plán v oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost. 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce 14 Pro komunikaci mezi řešiteli úspěšně sloužila stránka KEKS založená na Facebooku, doporučujeme ji proto nadále využívat. 4. Publicita 29. srpna bylo vytisknuto 600 zadání, uloženo do obálek a odesláno řešitelům loňských ročníků, středoškolským učitelům a dalším středoškolákům účastnících se jiných korespondenčních seminářů. Oslovení cílové skupiny: Prostřednictvím KEKS profilu na Facebooku a s využitím databáze kontaktů PřF MU. Propagace: Vlastní stránka na webu Kalendář akcí: KEKS - korespondenční ekologický seminář: Uzávěrka 1. kola seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=41&view=detail

15 b. Matematický korespondenční seminář pro ZŠ (KoMaR korespondenční matematické rébusy) 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Pro rozvíjení matematické komunity je tato spolupráce velmi podstatná. Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, pod záštitou a odborným vedením pracovníků Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Středoškolští studenti zde dokazují, že matematiku nejen sami chápou, ale dokáží ji také vysvětlit svým mladším kolegům. Při organizaci semináře se ve spolupráci s vysokoškolskými studenty učí vybírat a tvořit zajímavé úlohy, podílí se na opravování, učí se vysvětlovat chyby, které řešitelé dělají. Na organizaci se podílí také vysokoškolští studenti matematiky odborné i matematiky se zaměřením na vzdělávání. Vysokoškolští i středoškolští studenti při přípravě přednášek trénují své prezentační a didaktické schopnosti. Účastníci kurzu se učí základním pracovním návykům: odevzdávat práci v termínu, hledat informace potřebné k řešení, pracovat s odbornou literaturou, komunikovat s kolegy. KoMaR je matematický korespondenční seminář, kde soutěžící ze základních škol během celého školního roku řeší 5 sérií úloh po 8 příkladech. Pro nejlepší řešitele jsou přichystány hodnotné ceny a bez odměny nezůstanou ani řešitelé všech sérií. Na řešení úloh navazují víkendová soustředění a v létě tábor. Na víkendových akcích je program volnočasový i odborný a k tomu se hrají logické i sportovní hry, luští se šifry. 15 Zadání úloh vyplývá z příběhu komára Bonifáce a je koncipováno s ohledem na věk účastníků semináře. Úlohy rozvíjejí kreativitu a fantazii soutěžících, ale i jejich logické a konstrukční myšlení, jako v úkolu: Navrhněte, popište a nakreslete stroj na čištění komářího sosáku. Jinak jde o počítání delších slovních úloh, kde zadání vždy souvisí s příběhem komára Bonifáce. 20. srpna 31. srpna 2012 Proběhla příprava první série. Vymysleli jsme zadání první série, sepsali jsme úvodní dopis, začala tvorba nových webových stránek. 1. září 14. září Příprava zadání druhé série, kontrola problémů, aktivní komunikace s řešiteli, ladění připravovaných internetových stránek, výběr cen pro nejlepší řešitele.

16 října Podzimní víkendovka v Bučovicích Soustředění se konalo v Bučovicích v Domě dětí a mládeže. Dopoledne probíhaly přednášky z různých matematických oblastí (polynomy, geometrie trojúhelníku, teorie grafů a podobně). Odpoledne a večer pak byly na programu volnočasové aktivity (sportovní hry, hry podporující logické myšlení, strategické hry, šifrovací hra a podobně). 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Účastníci odjížděli nadšení, organizátorům se podařilo vytvořit na soustředění pohodovou atmosféru, takže byla celá akce pro děti nevšedním a úžasným zážitkem. 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty Den před soustředěním se odhlásilo 5 dětí z důvodu chřipky, bohužel se nám již nepodařilo kontaktovat náhradníky a celou akci tak naplnit c) Dopad na cílovou skupinu Účastníci hodnotili aktivitu nadšeně a jako úspěšnou. Byli spokojení nejen s odborným programem, který rozšířil jejich znalosti, ale také s volnočasovými aktivitami. 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Díky ohlasu účastníků a jejich rodičů doporučujeme takovéto akce opakovat i několikrát do roka. 4. Publicita Oslovení cílové skupiny: 29. srpna 30. srpna Vytisknuto a odesláno bylo 600 zadání, proběhla komunikace jak přes sociální kanály, tak

17 přes naše internetové stránky. Zaslány informace ředitelům základních škol, podle databáze, kterou má fakulta k dispozici. Vlastní stránka na webu Kalendář akcí: Uzávěrka 1. kola semináře Korespondenční Matematické Rébusy KoMaR seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=42&view=detail Pozvánka na webu Generace Y Matematický seminář KoMáR pro žáky 2. stupňů základních škol přilétá s prvním zadáním úloh! 2-stupnu-zakladnich-skol?highlightWords=komarwww.generacey.cz/ucastni-se-akci-asoutezi/matematicky-seminar-komar-pro-zaky-2-stupnu-zakladnichskol?highlightWords=komar 17

18 c. Fyzikální programy na středních školách 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Účelem fyzikálních programů realizovaných na středních školách je navazovat a rozvíjet spolupráci mezi vysokoškolskými a středoškolskými pedagogy. Představit nabídku aktivit, které středním školám PřF MU nabízí. Přispívat k popularizaci fyziky jakožto oboru, pro který je experiment základem. Ukázat, že výuka fyziky nemusí být pouze teoretická a nezáživná. Přednášky Podivuhodný křemík a Mrazivý dusík mohou pro středoškolské učitele představovat inspiraci pro větší zapojení experimentu do vlastní výuky fyziky. Představení navíc demonstruje mezioborové vazby na mineralogii, informatiku. Doplňuje výuku na téma polovodičů, optiky či struktury látek. Některé z přednášek vedou studenti PřF oboru učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe. Posiluje pedagogické a komunikační schopnosti studentů učitelství. Fyzikální představení Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík s řadou demonstračních experimentů, jsou určeny pro studenty středních škol v celé České republice. Délka trvání: 1 vyučovací hodina, tedy 45 minut. Konkrétní termíny vycházejí z požadavků objednávajících středních škol. 18 Přednáška Pozoruhodný křemík představuje křemík jako jeden z technicky nejdůležitějších prvků, bez něhož by současný elektronický svět neexistoval. Studenti jsou seznámeni s výrobou a využitím křemíku v polovodičovém průmyslu. Předvedena je řada technologických vzorků křemenný písek, polykrystalický křemík, křemenný kelímek pro tavbu, křemíkový ingot a deska. Pozoruhodné vlastnosti křemíku jsou demonstrovány na velmi neobvyklých a původních experimentech. Představení Mrazivý dusík je sestavené z experimentů s tekutým dusíkem, demonstrujících závislosti fyzikálních parametrů vybraných systémů na teplotě, včetně tzv. vysokoteplotní supravodivosti. 20. srpna 29. srpna Tvorba základní koncepce Proběhla úvodní schůzka organizačního týmu. Aktualizovali jsme základní koncepci fyzikálních praktik, vybrali témata, připravili k nim návody. 6. září září Příprava oslovení cílové skupiny Byl vytvořen dopis prezentující praktika, určení k rozeslání po středních školách. Aktualizovali jsme informace na webových stránkách praktik.

19 18. září Oslovení cílové skupiny, objednání termínů Rozeslání prezentačních ů, přijímání objednávky praktik. 19. září 1. října Realizace praktik na PřF MU dle předem došlých objednávek: 24. září :00-15:00 1. října :00-15:00 2. října :40-14:40 8. října :00-15:00 9. října :00-16:00 9. října :00-18: října :00-15: října :00-16: října :00-18:00 22.října :00-15: října :00-15: října :00-18: Hodnocení realizací jednotlivých aktivit Účelem fyzikálních programů realizovaných na středních školách je navazovat a rozvíjet spolupráci mezi vysokoškolskými a středoškolskými pedagogy. A také představit nabídku aktivit, které středním školám PřF MU nabízí. Tyto účely představení splnila. Co se týče edukačních cílů, představili jsme křemík jako jeden z technicky nejdůležitějších prvků, bez něhož by současný elektronický svět neexistoval. Studenti byli seznámeni s výrobou a využitím křemíku v polovodičovém průmyslu. U studentů je oblíbené prezentování vzorků křemenný písek, polykrystalický křemík, křemenný kelímek pro tavbu, křemíkový ingot a deska. Pozoruhodné vlastnosti křemíku a dusíku byly demonstrovány na velmi neobvyklých a původních experimentech, takže studenti sledovali přednášku se zaujetím. 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Přednášky Podivuhodný křemík a Mrazivý dusík pro středoškolské učitele představují inspiraci pro větší zapojení experimentu do vlastní výuky fyziky. Představení navíc demonstruje mezioborové vazby na mineralogii, informatiku.

20 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty V průběhu řešení se nevyskytly. Je nutné počítat s větší časovou zátěží. 2.c) Dopad na cílovou skupinu Představení přispívají k popularizaci fyziky jakožto oboru, pro který je experiment základem. Ukazují žákům, že výuka fyziky nemusí být pouze teoretická a nezáživná. Uskutečněné programy měly většinou velmi dobrou odezvu jak mezi studenty tak i přihlížejícími učiteli, což se projevilo i v dotazníkovém hodnocení. Aktivita nemá primárně vzdělávací cíl. Jde v ní o popularizaci a posílení motivace ke studiu přírodních resp. technických věd. 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Důležité je naplánovat program a vyzkoušet si jeho časovou náročnost. Program nelze natahovat do následující přestávky a to jak z pohledu studentů, tak i z důvodů nenarušení dalšího chodu školy. Je nutné mít experimentální prostředky zabaleny tak, aby je bylo možné co nejrychleji vybalit a opětovně sbalit. Je nezbytně nutné zajistit si možnost dřívějšího příjezdu do školy a pokusit se zařídit, aby učebna byla jednu vyučovací hodiny před zahájením programu volná Publicita Oslovení cílové skupiny: září O fyzikálních představeních jsme informovali učitele a ředitele klinických a spolupracujících středních škol, a to v rámci 2. semináře pro organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol. Nabídka fyzikálních představení byla rozeslána mailem na adresy středoškolských učitelů a učitelek fyziky, jejichž databázi má fakulta k dispozici. Vlastní stránka Pozvánka na webu Generace Y Fyzikální programy na středních školách, fyzikální praktika na půdě PřF MU

21 d. Internetová matematická soutěž pro týmy studentů SŠ 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Hlavním cílem soutěže bylo ukázat studentům SŠ zábavnou a pro jejich generaci stravitelnou internetovou formou, že matematika může být zábavná a vzrušující. Při relativně krátkodobé soutěži si účastníci vyzkoušeli organizaci týmové práce ve stresu a pod tlakem, přitom ale stále v kontextu problémů vyžadujících slušné matematické znalosti. Vedlejšími cíli jsou propagace dalších aktivit, zejména korespondenčních seminářů, a v neposlední řadě i propagace pořádající instituce, Masarykovy univerzity. Soutěž kompletně organizují studenti matematiky PřF MU, jak studenti odborné matematiky, tak učitelství matematiky pro střední školy. Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe, posiluje pedagogické, organizační a komunikační schopnosti vysokoškolských studentů. Jednodenní, tříhodinová, internetová matematická soutěž dvou až čtyřčlenných týmů studentů SŠ. Úlohy jsou takového charakteru, aby při znalosti konkrétní problematiky byly relativně rychle řešitelné. Zadání jsou rozdělena do tří sad po 15 úlohách, na každou z nich je stanoven jiný časový limit, 1, 2 a 3 hodiny. Vítězné týmy jsou oceněny věcnými cenami. Odbornou garanci a zázemí, zejména potřebné prostory a webové servery, poskytuje Ústav matematiky a statistiky PřF MU, ke komunikaci s účastníky jsou využívány moderní prostředky jako je diskusní fórum v rámci webových stránek soutěže a sociální síť Twitter. 21 Soutěže se mohou zúčastnit týmy dvou až čtyř studentů středních škol, kteří se zaregistrují pomocí registračního formuláře. Podmínky soutěže: 1. Všichni studenti v týmu musí být ze stejné střední školy nebo gymnázia. 2. Soutěž probíhá prostřednictvím těchto internetových stránek. Na nich se 31. října v objeví zadání 45 příkladů rozdělených do tří sad po 15 příkladech. 3. Odevzdávání 1. sady bude ukončeno v 17.00, 2. sady v a 3. sady v Doporučujeme si proto hlídat přesný čas. 4. Řešení všech úloh bude zveřejněno v Během soutěže je možno klást dotazy organizátorům ohledně nejasností v zadání prostřednictvím diskuse. Dotazy nesmí obsahovat části řešení úlohy. Organizátoři prostřednictvím diskuse na oprávněné dotazy odpoví, ostatní dotazy mohou být smazány. 6. Týmy, které poruší pravidla, budou ze soutěže vyloučeny. 7. Pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně, celkový

22 čas strávený jejich řešením. K tomuto času se připočítává 20 minut za každou chybnou odpověď. 8. Po zadání chybné odpovědi nelze po dobu 40 s zadávat žádnou odpověď. 9. Hraje se o zajímavé ceny, konkrétní seznam bude vyvěšen na tomto webu nejpozději týden před soutěží. 10. Používání výpočetní techniky a internetu je povoleno, a to včetně výpočetních nástrojů jako je WolframAlpha. Soutěžící čeká 45 úloh matematického a logického zaměření, o pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich řešením. Zadání jsou rozdělena do tří sad, na každou z nich je stanoven jiný časový limit. Soutěž organizují vysokoškolští studenti matematiky PřF MU, odbornou garanci a zázemí poskytuje Ústav matematiky a statistiky PřF MU. Během září a října jsme nachystali úlohy a zajistili odměny pro vítězné týmy. Dne 31. října proběhla samotná soutěž. Účastnilo se jí 91 týmů ze SŠ a dalších 12 z řad veřejnosti. Jejich úkolem bylo vyřešit 45 matematických úloh. Dvěma týmům se podařilo vyřešit vše. Organizátoři sledovali průběh soutěže a reagovali na dotazy týmů v diskusi. Po soutěži byla zveřejněna řešení a rozeslány ceny týmům Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Pozitivně nás překvapil počet týmů, soutěže se jich zúčastnilo přes sto. Reakce na hru byly pozitivní: Děkujeme organizátorům za prima zábavu. Těšíme se na další ročník., tiež vďaka za súťaž, snáď sa vidíme zas o rok. Až na drobné zpoždění při publikování zadání se soutěž obešla bez technických potíží. 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty Nevýhodou internetové soutěže je to, že organizátoři mají omezenou možnost zaručit dodržení fair play. Několik týmů z jedné školy zřejmě spolupracovalo. 2.c) Dopad na cílovou skupinu Tato internetová soutěž je jednorázová, účastní se jí ale velký počet studentů. Doplňuje korespondenční matematický seminář v tom smyslu, že je zde třeba úlohy řešit v poměrně

23 krátkém čase a tak rozvíjí nejen logické a matematické myšlení, ale i schopnost časově si řešení rozvrhnout a využít týmové spolupráce. 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Řešení nestandardních úloh pomáhá studentům rozvíjet logické myšlení. Úlohy z této soutěže lze použít ve výuce, jsou volně dostupné na webu soutěže. Soutěž kompletně organizují studenti matematiky PřF MU (jak studenti odborné matematiky, tak učitelství matematiky pro střední školy). Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe, posiluje pedagogické, organizační a komunikační schopnosti vysokoškolských studentů. Publicita Oslovení cílové skupiny: 8. září 7. října S využitím ových kontaktů MU a dalších, které organizátoři získali, jsme o soutěži informovali ředitele škol a učitele matematiky po celé republice. Rovněž jsme úspěšně využili webové stránky spřízněných soutěží (seminare.sci.muni.cz) a sociální sítě Twitter, Facebook a Google. Rozesláno bylo šest set letáků před začátkem monitorovaného období. 23 Vlastní stránka na webu Kalendář akcí: MathRace jednodenní matematická internetová soutěž seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=38&view=detail Pozvánka na webu Generace Y MathRace

24 e. Fyzikální praktikum pro studenty středních škol 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Experiment je nedílnou součástí fyziky a měl by být také nedílnou součástí výuky fyziky. Vedle demonstračních pokusů ve vlastní výukové hodině bývá velmi často středoškolský fyzikální kurz doplněn laboratorními měřeními. Ne všechny školy však mají potřebné vybavení pro fyzikální praktikum a ne všechny školní vzdělávací programy poskytují pro praktikum dostatečné hodinové dotace. Aktivita nabízí studentům a učitelům středních škol možnost realizovat krátký kurz fyzikálních praktik ve studentských laboratořích na PřF MU. Nabídka umožní realizovat alespoň malý kurz praktik i školám, které nemají vhodně vybavené vlastní laboratoře. Některé neobvyklé úlohy zařazené do seznamu mohou oslovit i dobře experimentálně vybavené školy, které je využijí jako doplněk výuky volitelných fyzikálních seminářů. Studenti SŠ se při návštěvě praktika seznámí s prostředím vysoké školy, s místními učiteli i studenty, jsou informováni o možnostech studia na VŠ a jeho průběhu. V praktiku pracují jako asistenti studenti PřF oboru učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe. Posiluje pedagogické a komunikační schopnosti. Navíc mohou studenti PřF sledovat didaktickou práci středoškolského učitele a hledat u něj inspiraci pro vlastní profesi. 24 Fyzikální praktikum s demonstračními pokusy a laboratorními měřeními se koná pro jednu třídu SŠ za doprovodu učitele. Na půdě PřF MU je připraveno fyzikální praktikum vybavené 14 úlohami z různých oblastí fyziky, seznam je uveden níže. Praktikum je umístěno v prostorách fyzikálního praktika pro studenty Přírodovědecké fakulty. Vysokoškolská výuka probíhá v těchto místnostech pouze v jarním semestru. Aktivitu je proto možné provozovat pouze v období září leden. Zájemci se budou přihlašovat na termíny dle vlastního výběru. Bude zajištěna účast jednoho nebo dvou studentů oboru učitelství na PřF, kteří budou asistovat středoškolskému učiteli při vedení výuky a hodnocení práce studentů, forma protokolů z měření apod. bude zcela v kompetenci středoškolského učitele. Pro zájemce z řad SŠ učitelů zajistíme proškolení, při kterém se účastnící seznámí s technickým vybavením. Standardní praktikum na SŠ probíhá tak, že studenti měří v jeden čas stejnou úlohu a v další hodině se všechny úlohy změní. Tento způsob je z hlediska vedení výuky snazší. Takové uspořádání však v našem praktiku není realizovatelné. Nemáme materiálové, prostorové ani personální možnosti na vícečetné instalace stejných úloh a jejich případnou změnu. Upřednostňujeme pestrost nabídky úloh s tím, že studenti současně měří úlohy odlišné.

25 Náročnější vedení výuky pomohou zvládnout výše zmínění asistenti z řad studentů PřF MU. Seznam úloh: 1. Měření tíhového zrychlení. 2. Měření Youngova modulu pružnosti. 3. Přímé měření z protažení drátu. 4. Harmonický oscilátor. 5. Akustika. 6. Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí a z doby šíření. 7. Měření povrchového napětí kapalin. 8. Měření odtrhávací a kapkovou metodou. 9. Termika 10. Kalibrace termočlánku, nalezení teploty tuhnutí krystalické látky. 11. Tepelná vodivost. 12. Kalorimetrické měření. 13. Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem, měření tepelné kapacity zahřívacího polštářku. 14. Měření účinnosti různých způsobů ohřevu vody, (plotýnkový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, indukční vařič, plynový vařič). 15. Elektřina a magnetismus 16. Magnetismus srpna 31. srpna Ve fyzikálních učebnách PřF MU bylo připraveno fyzikální praktikum vybavené následujícími 14 úlohami z různých oblastí fyziky 1. Měření tíhového zrychlení. 2. Měření Youngova modulu pružnosti. Přímé měření z protažení drátu. 3. Harmonický oscilátor. 4. Akustika. Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí a z doby šíření. 5. Měření povrchového napětí kapalin. Měření odtrhávací a kapkovou metodou. 6. Kalibrace termočlánku, nalezení teploty tuhnutí krystalické látky. 7. Tepelná vodivost. 8. Kalorimetrické měření. Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem, měření tepelné kapacity zahřívacího polštářku. 9. Měření účinnosti různých způsobů ohřevu vody, (plotýnkový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, indukční vařič, plynový vařič). 10. Magnetismus. 11. Měření ohniskové délky čočky a zrcadla. 12. Konstrukce mikroskopu a dalekohledu. 13. Spektroskopie. 14. Zrak a vlastnosti lidského oka.

26 1. září 30. září Úlohy pro praktikum byly inspirovány obdobnými nicméně rozsáhlejšími a náročnějšími úlohami, které jsou obsahem předmětů pro studenty Přírodovědecké fakulty: Fyzikální praktikum 1 a Fyzikální praktikum pro studenty nefyzikálních oborů. Některé úlohy, či jejich části, však byly připraveny jen pro účely tohoto SŠ praktika (například celé úlohy č. 9 a 12). Také návody pro SŠ praktikum ve většině vycházely z existujících návodů pro VŠ studenty, byly však zkráceny a obsahově přizpůsobeny očekávané úrovni fyzikálních znalostí studentů SŠ. Návody měli SŠ učitelé samozřejmě k dispozici předem. 1.října 31. října Praktikum probíhalo v prostorách fyzikálního praktika pro studenty Přírodovědecké fakulty. Vysokoškolská výuka probíhá v těchto místnostech pouze v jarním semestru. Aktivitu je proto možné provozovat pouze v období září leden. Aktivita existovala (a stále existuje) jako trvalá nabídka a k měření se učitelé přihlašovali prostřednictvím internetového formuláře. Na PřF MU byla iniciována skupinka spolupracujících studentů Mgr. a Pgs. studia, kteří byli blíže seznámeni s obsahem úloh a technickým vybavením. Tito studenti pak zajišťovali asistenci při vlastním měření, protože přítomný SŠ učitel při prvních návštěvách nebyl s přístrojovým vybavením úloh seznámen. Obvyklá délka experimentálního bloku byla 2-3 hodiny. Za ten čas studenti stihli většinou naměřit dvě úlohy. Studenti měřili po dvojicích či trojicích, což je častý způsob realizací fyzikálních laboratoří na SŠ. Stejná skupina studentů přicházela opakovaně, aby se mohli všichni u učitelem vybraných úloh vystřídat. V těchto případech jsme nechali vyplnit hodnotící dotazníky daného studenta pouze jednou, do prezenčních listin se však zapisovali vždy znovu září 31. října Realizace praktik v učebnách PřF MU: 24. září :00-15:00 1. října :00-15:00 2. října :40-14:40 8. října :00-15:00 9. října :00-16:00 9. října :00-18: října :00-15: října :00-16: října :00-18: října :00-15: října :00-15: října :00-18:00

27 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Aktivita přivede studenty středních škol přímo do prostor Přírodovědecké fakulty, studenti se seznámí s jejím prostředím a vybavením laboratoří. Dostanou se také do přímého kontaktu se studenty fyziky na PřF MU, kde mohou získat bezprostředně a neformálně informace o studiu. Pro naše studenty je aktivita také přínosem jednak je to pro ně výborná interaktivní praxe a navíc mohou sledovat při práci zkušeného středoškolského učitele. 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty Aktivitu je možné provádět jen část roku. Tím, že vyžaduje návštěvu externího pracoviště, je obtížnější ji zařadit do středoškolské výuky bez narušení výuky ostatních předmětů. V rámci projektu byla účast středoškolských učitelů a vysokoškolských studentů honorována což je naprosto správné. V případě, kdy nebudou externí finanční prostředky k dispozici, nebude možné v tomto formátu aktivitu realizovat a není vyloučeno, že to povede ke snížení zájmu o realizaci, jak mezi učiteli SŠ, tak i studenty VŠ. 27 Negativní také byla skutečnost, že o realizaci aktivity bylo rozhodnuto až během prázdnin. Pokud by měly školy tuto aktivitu ve větší míře zařadit jako stálou součást výuky, musely by být s tímto seznámeny v dostatečném předstihu. 2.c) Dopad na cílovou skupinu Částečně zodpovězeno již v části 2 a). Aktivita je přímým doplněním SŠ výuky, učitel může z široké nabídky úloh prakticky ze všech oblastí fyziky studovaných na SŠ vybrat témata, která právě aktuálně probírá, či probral v nedávné minulosti. 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Dle rozhovorů s učiteli středních škol by školy aktivitu využívali více, kdyby ji mohly v dostatečném předstihu zařadit do své výuky (viz výše). Bylo by velmi účelné, aby aktivita byla finančně podporována dlouhodobým projektem. Prostředí VŠ praktik je pro tuto aktivitu ideální nabízí nutný prostor i experimentální vybavení včetně potřebné infrastruktury. Aktivitu je možné realizovat pouze tehdy, pokud v praktikách neběží výuka (např. semestr bez výuky, zkouškové období)

28 4. Publicita Oslovení cílové skupiny 18.září září 2012 O aktivitě jsme informovali učitele a ředitele klinických a spolupracujících středních škol, a to v rámci 2. semináře pro organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol. Nabídka fyzikálních představení byla rozeslána mailem na adresy středoškolských učitelů a učitelek fyziky, jejichž databázi má fakulta k dispozici. Vlastní stránka na webu Pozvánka na webu Generace Y Fyzikální programy na středních školách, fyzikální praktika na půdě PřF MU 28

29 f. Matematický kurz pro maturanty 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Cílem tohoto kurzu je seznámit zájemce o studium matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity nejen s nabídkou matematicky zaměřených oborů, ale také se systémem a způsobem studia na MU. Dalším z cílů je to, že se studenti mohou potkat se svými potenciálními budoucími spolužáky. Účelem je usnadnit těmto studentům období přechodu na vysokou školu, pomoci jim s výběrem vhodného oboru a v rámci volnočasových aktivit rozvíjet jejich logické a matematické myšlení. Kurz organizují studenti matematiky PřF MU, jak odborné matematiky, tak učitelství matematiky pro střední školy. Tato činnost je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe, posiluje pedagogické, organizační a komunikační schopnosti vysokoškolských studentů. Jedná o čtyřdenní seznamovací kurz, na kterém je možnost se dozvědět, co se v konkrétních oborech studuje, popovídat si osobně s vyučujícími a studenty daných oborů, kteří mohou pomoci konkrétním zájemcům s výběrem budoucího studijního zaměření. Dále se zde studenti dozví vše o přijímacích zkouškách, možnostech ubytování a zahraničních stáží. Součástí aktivity jsou i různé matematické i nematematické hry a součástí je i matematická přednáška. 29 Srpen Zajistili jsme objekt, Penzion u Bílého koně. Po domluvě s prof. Kučerou a dr. Bulantem byl aktualizován web a připraveny propagační materiály, které byly rozeslány na začátku září spolu se zadáním korespondenčních seminářů poštou studentům, mailem vyučujícím matematiky. Do konce září probíhalo přihlašování. Mezitím proběhly plánovací schůzky organizátorů, kde se upřesnil program a obsah přednášek. 3. října - 6. října Realizace kurzu. Na letošní kurz se z přihlášených 26 studentů dostavilo 24 (2 se omluvili kvůli nemoci). Příjezd se uskutečnil v odpoledních hodinách 3. října. Po příjezdu se účastníci ubytovali a následovalo několik seznamovacích her. Po večeři následovala hra typu larp (hraní rolí), kde se účastníci snažili rozlousknout příběh o Batmanovi, který jim nachystali organizátoři.

30 Ve čtvrtek dopoledne proběhly přednášky organizátorů o oborech, studiu, přijímacím řízení a ubytování a po nich následovala volná diskuze. Čtvrteční odpoledne se neslo v duchu kreativních her. Po příjezdu pedagogů se účastníci kurzu přenesli do světa vědecké konference a přednesli pedagogům své příspěvky. Následoval společenský večer. Páteční ráno zahájil dr. Bulant přednáškou z matematiky na téma pravděpodobnosti a po té pokračovali ostatní z pedagogů povídáním o studiu a uplatnění absolventů. Páteční odpoledne patřilo sportovním a pohybovým hrám. Po večeři čekala účastníky týmová hra a závěrečné pohoštění. Odjezd byl v sobotu ráno. 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Účastníci byli velice aktivní a výborně spolupracovali během celého programu. 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty 30 Krátký časový úsek na plánování, mezi začátkem školního roku a začátkem kurzu. 2.c) Dopad na cílovou skupinu Účastníci kurzu výborně spolupracovali a aktivně se zajímali o studium na ÚMS MU. Odborná přednáška dr. Bulanta o pravděpodobnosti byla účastníky hodnocena velice pozitivně. Účastníci hodnotili aktivitu nadšeně a jako úspěšnou. Byli spokojení nejen s odborným programem, který rozšířil jejich znalosti, ale také s volnočasovými aktivitami. 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce V příštích letech bychom rádi kurz uskutečnili na témže místě. Navržená struktura programu se zdá vyhovující.

31 4. Publicita Vlastní stránka na webu Informace na webu Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, sekce Pro uchazeče : https://www.math.muni.cz/pro-uchazece/uchazeci-bakstudium/seznamovaci-kurz.html Pozvánka na webu Generace Y Chcete studovat na VŠ něco s matematikou? Kurz pro maturanty Vám pomůže s výběrem vhodného konkrétního oboru Rozhovor s organizátorkou, Mgr. Lenkou Macálkovou pro web seminare.sci.muni.cz: Rozhovor o kurzu, kde se maturanti dozví vše o studiu na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU 31

32 g. Fyzikální kavárna 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Cílem kavárny je poskytnout prostřednictvím odborných přednášek možnost neformálního dalšího vzdělávání učitelských pracovníků, prezentovat fyziku jako zajímavý a perspektivní obor. Dále je cílem výměna zkušeností, vytváření a udržování profesní komunity. Tu tvoří pedagogové vyučující fyziku na všech stupních škol, středoškolští studenti a studenti odborné fyziky i učitelství fyziky pro střední školy. Cílem je tyto vazby dále rozvíjet a posilovat, vzbuzovat zájem o studium fyziky u nových generací studentů. Fyzikální kavárna dále umožňuje účastníkům poznat prostředí fakulty, seznámit se s vybavením fakultních laboratoří a praktik. Program kavárny (odborné přednášky) zajišťují jak pedagogové PřF MU, tak studenti odborné fyziky a učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost posiluje u studentů především jejich pedagogické, komunikační a prezentační schopnosti a představuje způsob, jakým jsou studenti připravováni na svou pedagogickou praxi. Pravidelná setkávání učitelů fyziky středních a základních škol, studentů učitelství fyziky na PřF MU a pracovníků fyzikálních ústavů na PřF MU, realizovaná každý 3. čtvrtek v měsíci krom letních prázdnin. Součástí cca 2,5 hodinového setkání, je předem připravený odborný program v podobě dvou přednášek, následovaný neformálními diskusemi srpna 31. srpna Oslovení autorů přednášek Kontaktovali jsme potenciální autory odborných přednášek s žádostí o vytvoření cca 20timinutové přednášky na fyzikální téma. Naplánovali jsme termíny a program prvních dvou kaváren: Ozvěny veletrhu nápadů 1 Zdeněk Bochníček: Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií Tomáš Nečas: Pokusy na zdi a na okně Ozvěny Heuréky a Teslův transformátor 1) Tomáš Pitner a Adam Hájek (studenti G. Kpt. Jaroše): Teslův transformátor vlastníma rukama 2) Ozvěny Heuréky Pavel Konečný a kol: Několik pokusů z elektřiny, mechaniky, termiky a optiky inspirované náchodským setkáním učitelů fyziky.

33 20. září Realizace první kavárny ve školním roce září 17. října 2012 Příprava programu dalších kaváren do března roku 2013 a jejich propagace. 18. října 2012 Realizace druhé kavárny října 2012 Příprava programu kaváren do května roku Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 33 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Fyzikální kavárna poskytuje prostřednictvím odborných přednášek možnost neformálního dalšího vzdělávání učitelských pracovníků i studentů a žáků se zájmem o fyziku. Prezentuje fyziku jako zajímavý a perspektivní obor a přispívá k navazování mezigeneračních, oborových vazeb. Cílem je tyto vazby dále rozvíjet a posilovat, vzbuzovat zájem o studium fyziky u nových generací studentů. Fyzikální kavárna dále umožňuje účastníkům poznat prostředí fakulty, seznámit se s vybavením laboratoří a praktik. 2.b) Nevýhody, negativa, kritické momenty Kavárna bude existovat pouze tehdy, pokud bude navštěvována. Pro primární cílovou skupinu učitele středních škol je však často obtížné nalézt pravidelně čas pro návštěvu kavárny. Učitelé, kteří již podlehli syndromu vyhoření o Kavárnu zájem nejeví. Vzhledem k dalšímu předem neomezenému pokračování Kavárny může být do budoucna problematické vždy zajistit odborný program.

34 2.c) Dopad na cílovou skupinu Program kavárny (odborné přednášky) zajišťují jak pedagogové PřF MU, tak studenti odborné fyziky a učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost posiluje u studentů především jejich pedagogické, komunikační a prezentační schopnosti a představuje způsob, jakým jsou studenti připravováni na svou pedagogickou praxi. 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Má-li mít kavárna význam, musí být pravidelná a musí si postupně budovat tradici. Je třeba dbát na přátelskou a kolegiální atmosféru, vyvarovat se možných konfliktních situací. Je dobré, je-li vždy na závěr odborného programu kavárny nějaký experiment, na který se přijdou účastníci podívat zblízka k demonstračnímu stolu. Tento moment zvednutí se ze židlí je velmi důležitý pro překonání kritického přechodu mezi odbornou a společenskou částí. Kavárna by nebyla Kavárnou, kdyby se po ukončení programu všichni zvedli a odešli. Kavárna by měla být podporována dlouhodobým projektem finančně není příliš náročná, ale nulové náklady nemá Publicita Oslovení cílové skupiny Vždy 14 dní až týden před konáním kavárny je rozeslán informační z databáze kontaktů zahrnující učitele a studenty, kteří se již některých aktivit spojených s fyzikou na PřF MU zúčastnili. V každé kavárně je tento seznam aktualizován. Fyzikální kavárnu propagujeme také při realizacích Fyzikálních praktik pro SŠ i při Fyzikálních programech na SŠ. 18. září O aktivitách jsme informovali učitele a ředitele klinických a spolupracujících středních škol, a to v rámci 2. semináře pro organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol na PřF MU.

35 Vlastní stránka Kalendář akcí seminare.sci.muni.cz Fyzikální kavárna září Fyzikální kavárna říjen seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=35&view=detail Kalendář akcí Učit se učit 35 Fyzikální kavárna - září Fyzikální kavárna - říjen

36 h. Fyzikální praktikum nobelovských experimentů 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Aktivita nabízí učitelům a studentům středních škol možnost účastnit se fyzikálního praktika nobelovských experimentů ve velmi dobře vybavených laboratořích na PřF MU. Cílem je poskytnou prostřednictvím odborných přednášek možnost neformálního, dalšího vzdělávání i učitelům. Studenti a učitelé SŠ se při návštěvě praktika seznámí s prostředím vysoké školy, s místními učiteli i studenty, jsou informováni o možnostech studia na VŠ a jeho průběhu a také o další nabídce aktivit pro studenty i SŠ učitele. Kromě rozšiřování odborných znalostí, je vedlejším cílem navazování neformálních vztahů mezi žáky SŠ, studenty VŠ a vyučujícími MU. V praktiku pracují jako asistenti studenti PřF oboru učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost je formou aktivní pedagogické praxe. Posiluje pedagogické a komunikační schopnosti studentů, učí je výuce s využitím experimentu. Pokročilé fyzikální praktikum je určené zejména učitelům středních škol a také talentovaným středoškolským studentům. V praktiku realizovaném na půdě PřF MU realizujeme čtyři slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou: 36 Millikanův experiment Rutherfordův experiment Zeemanův jev Franckův Hertzův experiment Praktikum trvá 2-3 vyučovací hodiny. Zájemci se budou přihlašovat na vypsané termíny. Zajištěna je účast jednoho nebo dvou studentů oboru učitelství na PřF, kteří asistují vysokoškolskému pedagogovi praktikum vedoucímu. Standardní praktikum na SŠ probíhá tak, že účastníci měří v jeden čas stejnou úlohu a v další hodině se všechny úlohy změní. Tento způsob je z hlediska vedení výuky snazší. Takové uspořádání však v našem praktiku není realizovatelné. Nemáme materiálové, prostorové ani personální možnosti na vícečetné instalace stejných úloh a jejich případnou změnu. Upřednostňujeme pestrost nabídky úloh s tím, že účastníci současně měří úlohy odlišné.

37 Millikanův experiment V roce 1987 se J. J. Thomsonovi podařilo završit diskuse o povaze katodového záření experimentálním důkazem, že jde o proud záporně nabitých částic s extrémně velkým měrným nábojem. Jeho metoda byla výrazně zlepšena R. A. Millikanem. Jeho pokus na určení měrného náboje elektronu (poměr elektrického náboje elektronu a jeho hmotnosti) byl prováděn s aparaturou, která byla udržována na stálé teplotě. Kapičky ricinového oleje (vstříknuté do kondenzátoru pomocí rozprašovače R) nesoucí elektrický náboj se vznášely ve zředěném vzduchu mezi vodorovnými deskami kondenzátoru (K). V případě, že nebyl kondenzátor nabit, padaly kapičky pod vlivem tíhové síly směrem dolů, v případě, že byl nabit podle zapojení na obr. 3, stoupaly vzhůru pod vlivem elektrostatické síly. Vlivem existence odporu vzduchu se rychlost kapiček vždy ustálila. K dodatečné změně náboje kapiček využíval Millikan ionizačních účinkůrentgenového záření. Kapičky bylo možné pozorovat díky osvětlení O a mikroskopu M. Při těchto pokusech Millikan změřil náboje kapiček a zjistil, že náboj je vždy malým celočíselným násobkem záporně vzatého elementárního náboje. Vysvětlit to lze tak, že na kapičce vždy ulpí několik málo elektronů. Tím bylo ukázáno, že elektrický náboj je kvantován (tj. je možné ho měnit nespojitě). Úkol: Změřte velikost elementárního náboje pomocí rychlostí padající a stoupající olejové kapičky v homogenním elektrickém poli. Proveďte měření rychlostí alespoň 20 kapek. Výsledek srovnejte s tabulkovou hodnotou. 37 Rutherfordův experiment Roku 1909 zkoumali na Rutherfordův návrh jeho asistenti Geiger a Marsden průchod tzv. paprsků alfa (viz záření alfa) kovovou fólií. Jednalo se o proud částic alfa, které byly emitovány zářičem při radioaktivním rozpadu. Pomocí kolimátoru byl vytvořen úzký svazek částic alfa, které dopadaly na tenkou kovovou fólii. Pomocí scintilačního stínítka, na kterém se po dopadu částice objeví záblesk, bylo zjišťováno (počítáním záblesků), kolik částic fólií projde. Bylo pozorováno, že většina částic prochází fólií poměrně snadno. Později bylo zjištěno, že menší počet částic se značně odchyluje od původního směru letu nebo se dokonce odráží zpět před fólii, což bylo v rozporu s představami Thomsonova modelu atomu, dle kterého kladně nabitá část atomu měla být rozprostřena rovnoměrně v jeho objemu. Výsledky Rutherfordova experimentu bylo možné objasnit na základě představy, podle níž je podstatná část hmoty atomu soustředěna v kladně nabitém atomovém jádře, tj. v centrální oblasti atomu, jehož objem je ve srovnání s objemem atomu velmi malý. 20. srpna 14. září Sestavili jsme organizační tým, vedli schůzky organizátorů a garanta, připravili propagaci na webu projektu a vlastní propagaci (rozeslání pozvánek z databáze středoškolských učitelů fyziky, osloveni byli učitelé z vlastní databáze).

38 20. září 29. září Příprava programu praktika, výběr experimentů: Millikanův experiment Rutherfordův experiment Zeemanův jev Franckův Hertzův experiment 11. října 2012 Realizace praktika 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Pozitivní je, že studenti a učitelé SŠ se při návštěvě praktika seznámí s prostředím vysoké školy, s místními učiteli i studenty, jsou informováni o možnostech studia na VŠ a jeho průběhu a také o další nabídce aktivit pro studenty i SŠ učitele b) Nevýhody, negativa, kritické momenty Standardní praktikum probíhá tak, že účastníci měří v jeden čas stejnou úlohu a v další hodině se všechny úlohy změní. Tento způsob je z hlediska vedení výuky snazší. Takové uspořádání však v našem praktiku není realizovatelné. Upřednostňujeme pestrost nabídky úloh s tím, že účastníci současně měří úlohy odlišné. 2.c) Dopad na cílovou skupinu Aktivita nabízí učitelům a studentům středních škol možnost účastnit se fyzikálního praktika nobelovských experimentů ve velmi dobře vybavených laboratořích na PřF MU. Poskytuje prostřednictvím odborných přednášek možnost dalšího vzdělávání i učitelům. Kromě rozšiřování odborných znalostí se daří plnit i cíl vedlejší, kterým je navazování neformálních vztahů mezi žáky SŠ, studenty VŠ a vyučujícími MU. V praktiku pracují jako asistenti studenti PřF oboru učitelství fyziky pro střední školy. Tato činnost je formou aktivní pedagogické praxe. Posiluje pedagogické a komunikační schopnosti studentů, učí je výuce s využitím experimentu.

39 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Příprava praktika je náročná na laboratorní vybavení, nelze ji realizovat jinde než ve vybavených praktikách PřF MU. Nemělo by smysl budovat obdobné praktikum od nuly jen pro účely obdobné aktivity. Vzhledem k malé odezvě mezi učiteli SŠ a ZŠ by to nebyla efektivní investice. 4. Publicita Vlastní stránka na webu Pozvánka na webu Generace Y Zveme Vás na fyzikální praktikum nobelovských experimentů Pozvánka na webu Učit se učit 39 Fyzikální praktikum nobelovských experimentů Článek na webu sminare.sci.muni.cz Přírodovědecká fakulta MU zve středoškolské pedagogy na fyzikální praktikum nobelovských experimentů

40 i. Podpora studentů MU vedoucích motivační semináře pro žáky na středních školách 1. Popis a realizace jednotlivých kroků Kurz rozvíjí pokročilé pedagogické dovednosti zaměřené na plánování, přípravu a realizaci pedagogického procesu. Účastníkům budou prezentovány moderní výukové postupy a metody, které umožňují realizovat vzdělávací cíle a motivovat studenty k seberozvoji a vzdělávání. Pozornost bude věnována zejména sociálně-interakčnímu přístupu ke vzdělávání, který je charakterizovám vedením ke spoluzodpovědnosti, sebeřízení a respektu, což vytváří podmínky vhodné pro efektivní vzdělávání. Kurz je veden kombinací několika forem výuky interaktivní přednáška, skupinová práce a diskuse, sebezkušenostní aktivity, řešení modelových situací. V rámci jednotlivých témat výuky budou účastníci čerpat z vlastních zkušeností, které využijí v modelových situacích a rozborech případových studií. Obsah stanovovat realistické vzdělávací cíle, které budou reflektovat vstupní kompetence studentů a jejich vzdělávací potřeby 40 aplikovat interaktivní vzdělávací metody a využívat je jako účinný nástroj pro motivaci studentů ke vzdělávání hodnotit efektivitu vzdělávání efektivně využívat techniky a postupy cílené podpory studentů. Zrealizovali jsme dvoudenní kurz "Efektivní vzdělávací proces jako cesta ke zvyšování studijní motivace a výkonu žáků", který se zaměřoval na užívání moderních výukových postupů a metod, komunikační a prezentační dovednosti a efektivní postupy pro práci se skupinou plánování pedagogického procesu. Kurz rozvíjel dovednosti zaměřené na plánování, přípravu a realizaci pedagogického procesu, s přihlédnutím k potřebám projektu (frekventanti - VŠ studenti asistují v rámci projektu v programech pro žáky SŠ). Účastníkům byly prezentovány výukové postupy a metody umožňující interaktivní zapojení žáků a vedení diskusních částí programu. Tento přístup umožňuje realizovat vzdělávací cíle při vysokém zapojení účastníků, současně motivuje žáky k seberozvoji a vzdělávání. Pozornost byla věnována zejména sociálně-interaktivnímu přístupu ke vzdělávání, který je charakterizován vedením ke spoluzodpovědnosti, sebeřízení a respektu, což vytváří podmínky vhodné pro efektivní

41 vzdělávání. Kurz byl veden kombinací několika forem výuky - interaktivní přednáška, skupinová práce a diskuse, sebezkušenostní aktivity, řešení modelových situací. V rámci jednotlivých témat výuky účastníci čerpali z vlastních zkušeností, které byly využity v modelových situacích a rozborech případových studií. Program zohledňoval potřeby studentů při práci se skupinou na středních školách v kontextu předávání informací z oborů přírodovědných a technických. první kurz: 10. a 11. října druhý kurz: 30. a 31. října Kurz "Efektivní vzdělávací proces jako cesta ke zvyšování studijní motivace a výkonu žáků" probíhal ve dvou po sobě jdoucích dnech. Výuka první den byla zaměřena na prezentaci východisek a teorie, týkající se motivace chování žáků a způsobů (teorie nevhodného chování Rudolfa Dreikurse), kterými učitel může zvyšovat angažovanost, zapojení a zážitek úspěchu studentů ve třídě (nastavení pravidel, dlouhodobé a krátkodobé vzdělávací cíle, komunikační techniky vedoucí ke spolupráci). Druhý den byl zaměřen na praktický trénink, v rámci kterého si studenti vyzkoušeli, jak mohou komunikačně zvládat různé obtížné situace ve třídě (např. komunikace se studentem, který studijně selhává a jejímž cílem je motivovat studenta ke zlepšení a hledat způsoby, kterými může zlepšit svůj studijní prospěch, nastavování SMART cílů se studenty ve třídě, řešení situace, kdy student odmítá pracovat na zadaném úkolu). 41 Témata kurzu Stanovování cílů vzdělávaní analýza vzdělávacích potřeb studentů Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů a její využití při koncepci vzdělávání stanovování vzdělávacích cílů, aby splňovaly kriteria definovaná v modelu SMART nastavování rozvojových potřeb Vyučovací metody a postupy, formy výuky organizace vyučování: uspořádání prostoru, nastavení pravidel atd. formy vzdělávání jejich výhody a nevýhody, nároky kladené na volbu jednotlivých forem výuky aktivizující metody a vyučovací postupy (např. řešení problémových situací, analýza produktu, tvorba imaginativních řešení, brainstorming, hledání nedostatků v produktu nebo textu, SWOD analýza) výhody a nevýhody užití jednotlivých metod a vyučovacích postupů

42 Efektivní komunikací ke spolupráci budování vztahu se studenty a jejich získávání pro spolupráci reagování na nevhodné chování Cesty zvyšování motivace a výkonu studentů faktory snižujících motivaci a výkonnost studentů zdroje motivace studentů a efektivní postupy při práci s nemotivovanými studenty techniky a postupy cílené podpory studentů Hodnocení efektivity vzdělávání využití sebehodnocení práce se zpětnou vazbou autodiagnostika učitele jako způsob cíleného a systematického hodnocení vzdělávacího procesu 2. Hodnocení realizací jednotlivých aktivit 2.a) Výhody, pozitiva, úspěchy Práce s motivovanou skupinou studentů. Většina studentů, kteří se zúčastnili kurzu, měla předchozí zkušenost s výukou. Studenti ve zpětných vazbách (psaných i ústních) uváděli vysoký přínos kurzu a jeho využitelnost při výuce přírodovědných a technických oborů. Oceňovali zejména množství modelových situací a případových studií, na kterých byly prezentovány možnosti přístupu ke studentům. Díky videotréninku studenti získali zpětnou vazbu na výchovný přístup a komunikační dovednosti b) Nevýhody, negativa, kritické momenty Délka kurzu v rámci možného rozsahu kurzu bylo možno předat základy přístupu. Pro lepší zažití jednotlivých metod a technik by se jevila jako optimální pětidenní varianta. 2.c) Dopad na cílovou skupinu S ohledem na cíle zakázky: navázání vztahů, doplnění ZŠ a VŠ výuky, zapojení VŠ studentů Studenti vnímají důležitost tématu vnímají, že díky náročnosti a obtížnosti přírodovědných technických oborů, které vyučují, ve třídách čelí nízké motivaci a angažovanosti žáků. Způsob, kdy mohou díky stanovování SMART výukových cílů pomoci studentům zažívat úspěch v hodinách, vnímají jako užitečný a v praxi využitelný. Studenti po skončení kurzu jsou motivovaní se v tomto přístupu dále vzdělávat.

43 3. Zobecnění a doporučení pro další realizaci, např. v jiných projektech nebo ve výuce Realizovaný kurz je studenty hodnocen jako přínosný a užitečný. Potřeba věnovat větší pozornost v přípravě budoucích učitelů přírodovědných a technických oborů právě problematice motivace a podpory studentů. Jako efektivní se ukázalo zařazení videotréninku, v rámci kterého studenti získali zpětnou vazbu na svoji práci a mohli si na nečisto vyzkoušet řešení různých problémových nebo obtížných situací, se kterými se mohou potkat ve výuce. 4. Publicita 18. září 2012 O kurzech jsme informovali studenty učitelství PřF MU, a to v rámci 2. semináře pro organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol. Bylo rozdáno 20 informačních materiálů obsahujících základní informace o kurzech a odkaz na web. 43 Vlastní stránka seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-vs/jak-ucit-prirodovedne-a-technicke-predmety Pozvánka na webu Generace Y Jak učit přírodovědné a technické předměty Dvoudenní kurz Jak učit přírodovědné a technické předměty

44 Článek na webu seminare.sci.muni.cz Dvoudenní kurz Jak učit přírodovědné a technické předměty? seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-vs/jak-ucit-prirodovedne-a-technicke-predmety Článek na webu Učit se učit Dvoudenní kurz Jak učit přírodovědné a technické předměty? Pozvánka v kalendáři Učit se učit Dvoudenní kurz pro studenty VŠ: Jak učit přírodovědné a technické předměty? 44

45 3. Publicita Publicitě jednotlivých akcí jsme se už věnovali, zde shrnujeme publicitu týkající se všech realizovaných aktivit. Přílohy obsahují znění: tiskových zpráv pozvánek na jednotlivé akce článků o vybraných aktivitách 17. srpna 26. srpna Byl připraven návrh struktury webové stránky prezentující trvale aktivity projektu. Byla zvolena doména seminare.sci.muni.cz, zařazená do struktury stránek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále PřF MU). Byl vytvořen prvotní obsahový a grafický koncept, který prošel dvěma připomínkovými řízeními. Byly vytvořeny texty, ty prošly autorizací a korekturou. 45 Byla zjištěna povinná publicita, prezentace loga Generace Y včetně linku na tyto stránky. Web seminare.sci.muni.cz/ byl spuštěn 27. srpna srpna Vznikl rozhovor s Michalem Bulantem, který podrobně představuje většinu aktivit projektu z pozice pedagoga, jenž má s organizací podobných aktivit letité zkušenosti. Článek je umístěn v sekci články o akcích : Našich seminářů a soutěží se účastní především talentovaní žáci s vyhraněným zájem o obor 24. srpna Byla vytvořena tisková zprávu informující o aktivitách projektu. Rozeslána médiím: MUNI.cz facebookový profil Studuj na Muni! Brněnská televize Česká televize

46 Seznam médií byl doplněn o média zabývající se školstvím pro další propagaci aktivit: Generace Y měsíčník Masarykovy univerzity MUNI.cz facebookový profil Kariérního centra MU facebookový profil Studuj na Muni! WebVysoké školy Česká škola Týdeník školství Web Eduin.cz Učitelské noviny Brněnská televize srpna 2012 Vytvořen článek pro oficiální web PřF MU oslovující především středoškoláky, žáky základních škol a jejich rodiče: Jaké aktivity nabízí naše fakulta ve školním roce 2012/2013 žákům a studentům středních i základních škol? září 46 Článek v magazínu Učit se učit (příprava, autorizace, korektura, zveřejnění) O všech aktivitách a spuštění nového webu Semináře referoval online magazín Učit se učit a jeho facebookový profil, který v posledních dvou letech přináší články pro vysokoškolské studenty učitelství přírodovědných a technických oborů, i pro středoškolské učitele a studenty: PřF MU nabízí školákům i jejich učitelům od září řadu nových seminářů a soutěží. 4. září Byla připravena prezentace vybraných aktivit (ekologický, chemický, matematický kurz pro maturanty, Fyzikální kavárna) v propagačním materiálu pro zájemce o studium na PřF MU. (Seminářům je věnována 1 strana A5, nazvaná jako Ochutnávka z nabídky Seminářů a aktivit pro studenty i učitele středních škol viz následující strana.)

47 47

48 5. září 7. září Informace na webu byly aktualizovány. Proběhla komunikace s médii o možnostech publicity. Byly zajištěny podklady pro detailní zpracování pilotního projektu. Tvorba a úprava propagačních materiálů o aktivitách pro středoškolské pedagogy na setkání 18. září. 16. září Aktualizace informací o kurzu Jak učit přírodovědné a technické předměty?, rozeslání nabídky studentům PřF MU, kteří se podílejí na realizaci aktivit nebo jsou studenty učitelství přírodovědných a technických oborů. 17. září Prezentace Fyzikální kavárny Ozvěny veletrhu nápadů 1 na webu projektu: v magazínu Učit se učit: 18. září 48 O všech aktivitách projektu jsme osobně informovali učitele a ředitele klinických a spolupracujících středních škol PřF MU, a to v rámci 2. semináře pro organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol. Bylo rozdáno 30 informačních materiálů obsahujících základní informace o kurzech a odkaz na web. 19. září září Tvorba pozvánek na akce, jejich zaslání na web Generace Y 20. září 3. října Byla připravena tisková zpráva č. 2 o blížících se termínech zahájení kurzů, rozeslána médiím: měsíčník Masarykovy univerzity MUNI.cz facebookový profil Studuj na Muni! WebVysoké školy Česká škola Týdeník školství Web Eduin.cz, Učitelské noviny

49 Brněnská televize web Zkola 21. září 31. října Prezentace konkrétních termínů jednotlivých aktivit v kalendáři akcí webu Semináře.sci. Publikování článků, zajištění fotodokumentace a komunikace s médii. 9. října Rozhovor s organizátorkou Matematického kurzu pro maturanty, redakční zpracování rozhovoru. Následně jeho publikování: Rozhovor o čtyřdenním kurzu, na kterém se maturanti dozví víc o studiu matematických oborů na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU seminare.sci.muni.cz/clanky-o-akcich/28-clanky-o-akcich/98-rozhovormathmaturkurz 10. října Účast na kurzu pro VŠ studenty (Jak učit přírodovědné a technické obory), fotodokumentace 49 Účast na 1. nobelovském fyzikálním praktiku, fotodokumentace, zpracování článku. Následně jeho publikování: Přírodovědecká fakulta MU zve středoškolské pedagogy na fyzikální praktikum nobelovských experimentů. seminare.sci.muni.cz/clanky-o-akcich/28-clanky-o-akcich/99-nobelpraktclanek 17. října Publikování zprávy o soutěži MathRace: MathRace jednodenní matematická internetová soutěž seminare.sci.muni.cz/kalendar-akci?id_akce=38&view=detail 31. října Prezentování pozvánky Závěrečná konference Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů: seminare.sci.muni.cz/kalendarakci?view=detail&id_akce=37

50 4. Udržitelnost a. Přírodovědné korespondenční semináře a. I. Korespondenční matematický seminář BRKOS Korespondenční seminář Brkos bude pokračovat po celý školní rok 2012/13, celkem bude řešeno 6 sérií po sedmi příkladech. Stejný průběh bude mít i řešení semináře v roce 2013/14. Soustředění se uskuteční 1x na jaře 2013 a 1x na podzim 2013, obsahem soustředění budou odborné přednášky a další volnočasové aktivity. Financování semináře bude zajištěno z prostředků Masarykovy univerzity, v případě možností s podporou projektů. V období udržitelnosti budou realizovány dva ročníky semináře. a. II. Chemický korespondenční seminář ViBuCh Korespondenční seminář ViBuCh bude pokračovat po celý školní rok 2012/13, celkem budou řešeny min. 4 série. Stejný průběh bude mít i řešení semináře v roce 2013/14. Financování semináře bude zajištěno z prostředků Masarykovy univerzity, v případě možností s podporou projektů. Níže uvádíme předpokládaný harmonogram tohoto ročníku, ročník 2013/14 proběhne analogicky listopadu 19. listopadu 2012 Proběhne oprava odevzdaných řešení 1. série autory a sepsání autorského řešení úloh. Výsledky jednotlivých soutěžících včetně autorského řešení budou zobrazeny na webových stránkách semináře. 19. listopadu 31. prosince 2012 Proběhne 2. série úloh podle následujícího schématu: zveřejnění obsahové náplně 2. série úloh včetně doprovodných studijních textů na webových stránkách semináře, příprava úloh do 3. série včetně odborné recenze úloh, příprava brožurky úloh v jednotném stylu, v tomto období proběhne řešení 2. série úloh, v závěru období dojde ke shromáždění odevzdaných řešení 2. série a rozeslání autorům konkrétních úloh.

51 31. prosince 14. ledna 2013 Proběhne oprava odevzdaných řešení 2. série autory a sepsání autorského řešení úloh. Výsledky jednotlivých soutěžících včetně autorského řešení budou zobrazeny na webových stránkách semináře. Běh a opravy odevzdaných řešení 3. a 4. série proběhnou analogicky: 14. ledna 25. února 2013 Běh 3. série úloh. 25. února 11. března 2013 Opravy 3. série a sepsání autorského řešení těchto úloh. 11. března 22. dubna 2013 Běh 4. série úloh. 22. dubna 5. května 2013 Opravy 4. série a sepsání autorského řešení úloh. V této době proběhne uzavření semináře a vyhlášení výsledků. Úspěšní řešitelé kurzu budou odměněni zasláním odborné literatury a propagačních předmětů semináře. Bude vybráno 10 nejlepších řešitelů k účasti na praktickém soustředění, jehož přesný termín bude stanoven s ohledem na termín mezinárodní chemické olympiády (předběžně se soustředění koná začátkem srpna). 51 Začátek srpna Proběhne týdenní praktické soustředění pro nejlepší řešitele semináře. Jeho náplní jsou odborné přednášky, exkurze po univerzitních pracovištích a také laboratorní cvičení, ve kterých řešitelé navážou na teoretické znalosti z úloh z korespondenční části praktickými cvičeními v laboratoři. Takto získají ucelený pohled na problematiku konkrétního tématu či vědeckého výzkumu. Program praktického soustřední zajišťují z velké části autoři čtyř tematických celků, které se objeví daný rok v korespondenční části. Kromě odborného programu zahrnuje soustředění také různé networkingové aktivity, které pomáhají rozvíjet kontakty mezi účastníky, organizátory a dalšími akademickými pracovníky. Praktické soustředění probíhá na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v areálu nově vybudovaného univerzitního kampusu. Jeden den soustředění je věnován výletu, kdy je ráno na programu odborná exkurze (chemická/biochemická firma) a odpoledne turistika spojená se zážitkovým koučinkem.

52 a. III. Korespondenční ekologický seminář KEKS Korespondenční seminář KEKS bude pokračovat po celý školní rok 2012/13, celkem bude řešeno 6 sad úkolů. Stejný průběh bude mít i řešení semináře v roce 2013/14. Po skončení obou ročníků semináře bude (na přelomu srpna a září) uspořádáno soustředění pro nejlepší řešitele (obsahem soustředění budou odborné přednášky a další volnočasové aktivity). Financování semináře bude zajištěno z prostředků Masarykovy univerzity, v případě možností s podporou projektů. b. Matematický korespondenční seminář pro ZŠ (KoMaR korespondenční matematické rébusy) Korespondenční seminář KoMaR bude pokračovat po celý školní rok 2012/13, celkem bude řešeno min. 5 sad příkladů. Na jaře 2013 se uskuteční motivační jarní víkendovka. O prázdninách 2013 proběhne letní soustředění pro řešitele semináře. Seminář bude ve stejném režimu realizován i v roce 2013/14, na podzim 2013 proběhne podzimní víkendovka. Financování semináře bude zajištěno z prostředků Masarykovy univerzity, v případě možností s podporou projektů. Na letní soustředění si budou účastníci přispívat v řádu stokorun. 52 c. Fyzikální programy na středních školách Aktivita má nezanedbatelné provozní náklady (tekutý dusík, cestovné, honoráře), a proto ji nebude možné realizovat zdarma, tak jak se dělo v průběhu řešení projektu. Bude nutné, aby školy resp. žáci za akci platili. Předpokládaná částka je cca 30Kč na studenta. V současné době již máme předběžně objednáno 14 realizací v období prosinec únor (SPŠ Sokolská, Gymnázium Tišnov, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, SPŠ Praha, Panská). Je tedy zřejmé, že střední školy mají o tuto aktivitu zájem i v případě, kdy je poskytována za úplatu. Proběhne 40 realizací za účasti 800 studentů. d. Internetová matematická soutěž pro týmy studentů SŠ Soutěž bude realizována i v příštích letech, v případě nedostatku financí budou omezeny odměny pro nejlepší týmy, což by podle dosavadních ohlasů nemělo příliš ovlivnit účast soutěžících. Soutěž proběhne celkem 2x, každý rok 1x.

53 e. Fyzikální praktikum pro studenty středních škol Fyzikální praktikum bude instalováno a nabídnuto vždy v podzimním semestru (2013 a 2014), kdy nejsou obsazeny fakultní laboratoře. Praktikum běží již v tomto období listopad 2012 leden 2013, kdy bylo realizováno nebo je objednáno dalších 9 praktik. Počet realizací závisí na počtu objednávek účastníků. V rámci udržitelnosti plánujeme 30 praktik pro 400 osob. f. Matematický kurz pro maturanty Kurz bude realizován z prostředků PřF MU rovněž na podzim 2013 a g. Fyzikální kavárna Fyzikální kavárna bude realizována každý měsíc s výjimkou hlavních prázdnin, tedy 20x. V projektu jsme přislíbili 15 opakování v rámci udržitelnosti, předpokládáme, že tento slib o 5 realizací překročíme. Toto navýšení chápeme jako kompenzaci nobelovského praktika, jehož další opakování vzhledem k malému zájmu již nepovažujeme za efektivní (viz odstavec h). Počítáme s tím, že aktivita dále poběží v pravidelném měsíčním intervalu. Listopadová Kavárna se již (bez podpory projektu) uskutečnila, program na prosincovou Kavárnu je zajištěn. 53 h. Fyzikální praktikum nobelovských experimentů Úlohy pro Nobelovské praktikum jsou trvalou součástí předmětu Fyzikální praktikum 3, pro studenty fyzikálních oborů na PřF MU. Z tohoto hlediska nepřináší realizace aktivity další náklady. Přesto nepředpokládáme, že by tato konkrétní aktivita byla dále nabízena. Zájem o ni nenaplnil očekávání a v případě, že by ji účastníci museli zčásti hradit, je velmi málo pravděpodobné, že by aktivita našla přiměřenou odezvu. Pilotní nasazení této aktivity v rámci projektu ukázalo, že zájem o aktivitu nenaplnil očekávání. Domníváme se proto, že další opakování v relativně krátkém odstupu pro stejný okruh oslovených zájemců by nenašlo potřebnou odezvu, aby příprava a realizace praktika byla efektivní. Jako náhrada těchto nerealizovaných aktivit, viz odstavec g. i. Podpora studentů MU vedoucích motivační semináře pro žáky na středních školách Budou realizovány dva kurzy v následné době udržitelnosti, každý rok jeden.

54 5. Hodnocení plnění V rámci pilotního projektu jsme v praxi ověřili systém popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením přímých vazeb vysokých škol zajišťujících vzdělání v technických a přírodovědných oborech na školy středních a základní. Organizátorům aktivit se podařilo ukázat žákům a studentům, že přírodní vědy jsou zajímavým a perspektivním oborem. Pomocí zážitkových, volnočasových, herních i vzdělávacích aktivit přispívají k tomu, aby se z účastníků aktivit stali odborně připravení mladí lidé se zájmem o dění a svět kolem sebe, schopní orientovat se v nabídce studia přírodovědeckých oborů. Při aktivitách určených pro středoškoláky a pro středoškolské učitele se také dařilo prezentovat studentům i pedagogům nabídku studijních oborů fakulty, seznámit je s univerzitním prostředím, studentským životem i studentskými povinnostmi. Uchazeči o studium měli možnost navázat vztahy s vysokoškolskými pedagogy. Přínosem přírodovědných a matematických seminářů realizovaných na MU bylo i to, že studentům a pedagogům SŠ a ZŠ přiblížily problémy moderní vědy a způsoby jejich řešení, s nimiž se obvykle v běžné výuce nesetkají. Jednotlivé aktivity fungovaly jako vhodný doplněk výuky na základních a středních školách. V případě aktivit využívajících laboratoří a technického vybavení PřF MU vysoká škola nabídla své špičkové vybavení školám nižších stupňů k dispozici, aby zde mohli realizovat experimenty, na které jejich vybavení nestačí. Tím je posilována experimentální složka výuky, která je pro studenty většinou poutavější než teoretický výklad. 54 Na organizaci aktivit se podílelo 55 studentů odborných i učitelských oborů PřF MU. Tato činnost, jak jsme měli možnost pozorovat, je formou velmi intenzivní a aktivní pedagogické praxe, posiluje pedagogické a organizační schopnosti vysokoškolských studentů i jejich schopnost práce s lidmi. Tu doplnila velmi vhodně i aktivita pod písmenem i, kterou byl kurz rozvíjející pokročilé pedagogické dovednosti zaměřené na plánování, přípravu a realizaci pedagogického procesu. Aktivity typu soutěží, volnočasových aktivit i zajímavých přednášek pomáhají Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ve snaze vychovávat kvalitní učitele přírodovědných oborů, kteří se uplatní na středních školách, a oslovují šikovné budoucí absolventy středních škol, ze kterých se, jak doufáme, stanou studenti přírodovědných a technických oborů. Účelem všech popsaných aktivit bylo v prvé řadě rozvíjet spolupráci se základními a středními školami při popularizaci a propagaci přírodovědných oborů, pomáhat navazovat

55 vazby uvnitř oborových komunit a v neposlední řadě poskytnout prostor pro komunikaci mezi učiteli přírodovědných a technických oborů a vysokoškolskými i středoškolskými studenty. Zde jsou popsány typy vazeb vznikajících v rámci realizace aktivit: Vazby mezigenerační Vazby mezi studenty ZŠ a SŠ, (studenti SŠ připravují seminář pro studenty ZŠ) Vazby mezi studenty VŠ a SŠ (ZŠ), (studenti VŠ připravují soustředění pro studenty SŠ /ZŠ/) Vazby mezi studenty SŠ (ZŠ) s vysokoškolskými pedagogy, (studenti SŠ se účastní aktivit realizovaných VŠ pedagogy) Vazby mezi VŠ pedagogy a SŠ pedagogy v aktivitách, které připravují pedagogové PřF MU pro středoškolské učitele, a to na půdě SŠ i VŠ Vazby mezi VŠ pedagogy a VŠ studenty odborných i učitelských oborů v aktivitách připravovaných pro středoškolské učitele a studenty Vazby oborové, vznikající na základě zájmu o společný obor Matematika (semináře BRKOS, KOMAR, Matematický kurz pro maturanty) Chemie (ikurz VIBUCH) Fyzika (Fyzikální představení pro SŠ, Fyzikální praktika pro SŠ, Fyzikální praktikum nobelovských experimentů, Fyzikální kavárna) Ekologie (seminář KEKS) Vzdělávání (kurz Jak učit přírodovědné a technické obory? ) 55 Velmi významným pozitivním aspektem projektu je vybudování týmu studentů a doktorandů MU, kteří provoz seminářů a soustředění zajišťovali. Díky tomu je jednak snadno překlenutelná generační a odborná propast mezi odborníky z VŠ a studenty SŠ a jednak zajištěna udržitelnost týmu, kdy se velmi často do organizace těchto aktivit zapojují bývalí účastníci po nástupu na vysokou školu. Významnou přidanou hodnotou pro MU je pak ověřený fakt, že se mnozí kvalitní studenti rozhodli pro studium na Masarykově univerzitě právě s vidinou působení v již známém prostředí (lokalitou i sociálně) a rovněž díky

56 možnému podílu na organizaci aktivit, jichž se dříve sami účastnili. Celkem se aktivit zúčastnilo: 1812 studentů a žáků ZŠ a SŠ. Do organizace aktivit se zapojilo 17 SŠ pedagogů 36 VŠ pedagogů 55 VŠ studentů 15 SŠ studentů. Vazby se zaměstnavateli Aktivity projektu byly zaměřeny na cílovou skupinu uchazečů o studium, pedagogy, rodiče a zaměstnavatele absolventů. Cílem zapojení zaměstnavatelů bylo vytvoření síťě spolupracujících koordinátorů jednotlivých zapojených škol, kteří se velmi aktivně zapojovali do přípravy a realizace jednotlivých aktivit, komunikovali se svými žáky a sdíleli zkušenosti po skončení jednotlivých aktivit. Došlo k propojení vzdělávacích institucí ZŠ, SŠ a Masarykovy univerzity. Tato spojení budou dále přispívat k dlouhodobé udržitelnosti projektu. 56 Projektové aktivity byly zaměřeny na systematickou práci v rámci výukových i volnočasových aktivit. Do praktických činností byla zapojena odborná pracoviště Přírodovědecké fakulty a pracoviště s laboratorním vybavením. Příjemcem výstupů projektu byli pedagogové všech stupňů zapojených škol, organizátoři volnočasových aktivit z řad studentů MU, zástupci firemní sféry, úspěšní absolventi. Do programu Pozoruhodný křemík byla zapojena společnost ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., která zdarma poskytla technologické vzorky pro fyzikální programy. Součástí programu Pozoruhodný křemík byly informace o českém polovodičovém průmyslu a o výše uvedené společnosti. Systém projektových aktivit se ve třech pilířích zaměřil na odbornou podporu výuky a popularizaci vědy, publicitu a komunikaci a v neposlední řadě na přípravu budoucích pedagogů.

57 6. Doporučení pro další realizace Zásadní doporučení týkající se forem aktivit Aktivity by měly mít pouze jednu ze dvou níže uvedených forem: a) Popularizace a motivace a. zajímavé přednášky z moderních aplikací b. mezioborových témat c. exkurze na zajímavá místa apod. b) Soutěže a hry Aktivity se nesmí tvářit, že simulují nebo nějak nahrazují výuku na nižších stupních škol, nesmí zpochybňovat práci učitele. Má-li mít aktivita výukový charakter, musí v ní hrát podstatnou roli sám učitel nižšího stupně školy. Příkladem může být aktivita Fyzikální praktikum pro SŠ studenty, kde hlavní odpovědnost na pojetí aktivity má učitel, který si své studenty přivedl. Tato aktivita pouze zajišťuje jinak nedostupné experimentální vybavení a při tom současně ponechává významnou roli samotnému učiteli. 57 Doporučení pro další projekty a dotační programy Nelze neustále inovovat. Požadavek inovace a hledání nových metod a postupů dříve či později skončí jen formálním naplněním nebo kanibalizací obdobných jinde realizovaných aktivit. Svou vlastní cenu má i zabezpečení chodu tradičních a dobou prověřených aktivit. Doporučujeme proto vypisovat i konzervativní projekty ve kterých by právě dlouhodobá podpora těchto úspěšných aktivit byla hlavním cílem. Tradice a úspěšnost minulých realizací by byla hlavním kritériem při výběru projektů, které budou podpořeny. Významnou přidanou obdobných projektů je to, že podporují navazování spolupráce a partnerství mezi vzdělávacími institucemi různých typů a stupňů. Zejména učitelé středních a základních škol jsou mnohdy velmi zanícení pro svůj obor, ale obvykle přirozeně postrádají finanční a materiální podporu od svých institucí. Jejich zapojení do projektů tohoto druhu jim zároveň umožní přenést svůj entuziasmus i na jiné než vlastní studenty. Úspěšní učitelé z praxe tak rovněž mohou navázat kontakty s univerzitami a případně se podílet na samotném vzdělávání budoucích učitelů a tím jim předávat své praktické zkušenosti.

58 Přílohy a. Zdůvodnění počtu zapojených účastníků a tabulková část...59 b. Tiskové zprávy 64 c. Pozvánky pro web Generace Y d. Články o akcích..80

59 a. Zdůvodnění počtu zapojených účastníků a tabulková část Většina aktivit zakázky byla realizována ve formě nabídky, na kterou ZŠ a SŠ, veřejnost a studenti zareagovali buď pozitivně nebo negativně. Cílem pilotního projektu bylo mimo jiné také zjistit, jaký typ aktivit je pro učitele a studenty atraktivní a jaké aktivity je tedy žádoucí déle provozovat či rozvíjet. Aktivity Fyzikální praktikum pro studenty SŠ se zúčastnilo celkem 185 účastníků, místo plánovaných 200, aktivity Fyzikální praktikum nobelovských experimentů se zúčastnilo celkem 6 účastníků, místo plánovaných 10. U aktivity Podpora studentů MU bylo přihlášeno na oba kurzy více zájemců, než byl konečný počet účastníků. Nižší počet účastníků v některých aktivitách byl vyvážen vyšším počtem v aktivitách jiných. Příklady viz tabulka: aktivita Fyzikální praktikum pro studenty středních škol předpokládaný počet skutečný počet nahrazeno Menší počet nahrazen vyšším počtem účastníků Fyzikálních programů na SŠ 59 Nobelovské praktikum 10 6 Menší počet nahrazen vyšším počtem účastníků Fyzikální kavárny Fyzikální programy na středních školách Předpokládaný počet překročen Fyzikální kavárna Předpokládaný počet překročen Podpora studentů MU vedoucích motivační semináře pro žáky ZŠ a SŠ Nižší počet nahrazen vyšším počtem účastníků Fyzikálních programů na SŠ a Fyzikální kavárny

60 aktivita akce termín konání Od-do místo konání počet účastníků počet organizátorů VŠ pedagogů počet organizátorů SŠ pedagogů počet organizátorů VŠ studentů počet organizátorů SŠ studentů a) Přírodovědné korespondenční semináře pro studenty SŠ 1. Korespondenční matematický seminář BRKOS 1. série úloh Chemický ikurz ViBuCh 1. série úloh Korespondenční 1. série úloh ekologický seminář KEKS b) Matematický korespondenční seminář pro ZŠ (KoMaR korespondenční matematické rébusy) Podzimní víkendovka v Bučovicích koresponde nční seminář koresponde nční seminář koresponde nční seminář koresponde nční seminář série úloh

61 aktivita akce termín konání Od-do místo konání počet účastníků počet organizátorů VŠ pedagogů počet organizátorů SŠ pedagogů počet organizátorů VŠ studentů počet organizátorů SŠ studentů c) Fyzikální programy na středních školách 2 představení pro Biskupské gymnázium Brno :00-9:40 V budově fyziky č. 6, přízemí, Kotlářská 2, areál PřF MU představení pro Gymnázium ve Žďáru nad Sázavou : Gymnázium Žďár nad Sázavou d) Internetová matematická soutěž MathRace 4 představení pro Gymnázium Boskovice 2 představení na SZŠ v Havlíčkově Brodě 5 představení na SPŠ a SZŠ v Hradci Králové 10 představení pro Gymnázium Brno,Křenová 1 představení na SZŠ v Havlíčkově Brodě 1 představení na Gymnáziu Slovanské nám. Brno 1 představení na Gymnáziu Slovan. nám. Brno : : : : : : : MathRace :00-19:00 Gymnázium Boskovice SZŠ Havlíčkův Brod SPŠ a SZŠ v Hradci Králové Gymnázium Brno, Křenová SZŠ Havlíčkův Brod Gymnáziu Slovanské nám. Brno Gymnáziu Slovanské nám. Brno Internetová soutěž

62 aktivita akce termín konání Od-do místo konání počet účastníků počet organizátorů VŠ pedagogů počet organizátorů SŠ pedagogů počet organizátorů VŠ studentů počet organizátorů SŠ studentů e) Fyzikální praktikum pro studenty středních škol Fyz. praktikum :00-15:00 Ústav fyzikální elektroniky PřF MU Fyz praktikum :00-15:00 ÚFE PřFMU Fyz praktikum :40-14:40 ÚFE PřFMU Fyz praktikum :00-15:00 ÚFE PřFMU Fyz praktikum :00-18:00 ÚFE PřFMU Fyz praktikum :00-15:00 ÚFE PřFMU Fyz praktikum :00-16:00 ÚFE PřFMU Fyz praktikum :00-18:00 ÚFE PřFMU Fyz praktikum :00-15:00 ÚFE PřFMU Fyz praktikum :00-15:00 Fyz.praktikum :00-18:00 ÚFE PřFMU ÚFE PřFMU

63 aktivita akce termín konání Od-do místo konání počet účastníků počet organizátorů VŠ pedagogů počet organizátorů SŠ pedagogů počet organizátorů VŠ studentů počet organizátorů SŠ studentů f) Matematický kurz pro maturanty Penzion u Bílého koně u Bystřice pod Hostýnem g) Fyzikální kavárna Zářijová fyzikální kavárna :00-19:00 Posluchárna F2 ÚFE PřF MU Říjnová fyzikální kavárna h) Fyzikální praktikum Praktikum nobelovských č.1 experimentů :00-19: od Místnost F2 ÚFE PřF MU Budova fyziky č. 6, PřF MU i) Podpora VŠ studentů MU vedoucích semináře Kurz č Poradenské centrum MU Kurz č Poradenské centrum MU celkem:

64 b. Tiskové zprávy 64

65 Máte doma školáka, kterému školní úlohy z matematiky a přírodovědných předmětů nestačí? Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity ho zabaví! Tisková zpráva 1 Studium přírodních věd je perspektivní Cílem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU) není jen vzdělávat budoucí odborníky a středoškolské učitele v oblastech přírodních věd a matematiky. V době, kdy zájem středoškoláků o vysokoškolské studium přírodovědných či technických oborů klesá, považuje fakulta za důležité nabídnout vzdělávací aktivity i jim a podporovat je v přesvědčení, že studium přírodních věd a matematiky sice nepatří k nejlehčím, ale je perspektivní. Vždyť Brno jako centrum vědy bude potřebovat stále více odborníků na geografii, biologii, biochemii nebo matematiku. Naši absolventi se dobře uplatňují v oblasti vědy a výzkumu, využívají zapojení fakulty do výzkumných projektů, velmi často začínají svou vědeckou kariéru už za studií. Technicky a přírodovědně orientovaných odborníků je v Evropě nedostatek Rozvíjet zájem o přírodní vědy a matematiku se fakulta snaží už u žáků základních a středních škol, tedy u tzv. Generace Y a proto jim nabízí řadu vzdělávacích aktivit, seminářů, internetových soutěží nebo kurzů, včetně aktivit pro učitele. Aktivity jsou realizovány v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/ a státním rozpočtem České republiky. Více o projektu PTPO najdete na webu Generace Y. 65 PřF MU nabízí školákům i jejich učitelům od září řadu nových seminářů a soutěží Od září se žáci základních a studenti středních škol, kteří si rádi zaměstnají mozek i po splnění domácích úloh, mohou těšit na korespondenční semináře, internetové soutěže i zajímavé přednášky. Na vedení kurzů se podílí i studenti fakulty, zejména studenti učitelství, kteří se tak učí učit v praxi. Ukazuje se, že tzv. generace Y klade na učitele zcela nové nároky, úkol učitelů je v současnosti náročnější, a fakulta je na to chce připravit. Proto v posledních letech posiluje zejména praktickou výuku učitelství a zaměřuje se na tréning komunikace a praktických dovedností, jak se dočtete v magazínu Učit se učit

66 Akce pro základoškoláky a středoškoláky ViBuCh (Vzdělávací korespondenční ikurz pro budoucí chemiky), má pro soutěžící připravené čtyři série úloh, z nichž většina sleduje témata z reálného výzkumu. Nejlepší řešitele čeká týdenní soustředění na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde spojí teoretické základy s praxí v nových, moderně vybavených laboratořích. Tématem letošního ročníku budou třeba Supramolekulární skopičiny, více se o programu dočtete na https://cheminf.ncbr.muni.cz/vibuch/next_year.php BRKOS (Brněnský korespondenční seminář) je matematickou soutěží určenou pro žáky středních škol. Účastníci soutěže budou během roku řešit několik sérií příkladů a odesílat je organizátorům, kteří jim odešlou opravené práce spolu se zadáním další série. Pro 16 úspěšných řešitelů je jako odměna připravena Podzimní víkendovka matematiky, plná zajímavých přednášek, které si pro své mladší kolegy připravují středoškoláci. Více na 66 Matematický kurz pro maturanty Čtyřdenní kurz určený pro studenty posledního ročníku SŠ je vedený formou odborných přednášek a volnočasových aktivit, kde vysokoškolští studenti matematiky maturanty seznamují s náplní a formou vysokoškolského studia matematiky. Fyzikální praktikum nobelovských experimentů Pokročilé fyzikální praktikum je určené zejména učitelům středních škol a také talentovaným středoškolským studentům. Cílem je realizovat slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou, např. Millikanův nebo Rutherfordův experiment.

67 Fyzikální kavárna Jde o pravidelná, neformální setkávání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a pracovníků fyzikálních ústavů fakulty. Na programu je vždy přednáška a neformální diskuse. Cílem kavárny je poskytnou možnost neformalizovaného dalšího vzdělávání učitelům, výměna zkušeností, vytváření a udržování profesní komunity. Více na Vše o nabídce seminářů a kurzů pro rok 2012/2013 najdete na webu Aktivity jsou realizovány v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Loga a obrázky jsou ke stažení zde: Více informací Vám poskytne: 67 Mgr. Zuzana Kobíková manažerka publicity projektu

68 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity zahajuje letošní maraton seminářů, soutěží a kurzů pro žáky základních a studenty středních škol Tisková zpráva 2 Seznamte se s nabídkou aktivit, které připravila Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v rámci projektu Generace Y. Připraveny jsou korespondenční semináře BRKOS, KEKS a ViBuCh, jednodenní internetová soutěž MathRace nebo experimentů plná fyzikální představení Podivuhodný Křemík a Mrazivý Dusík. Semináře.sci.muni.cz Nabídku aktivit v oborech matematika, ekologie, chemie a fyzika prezentují nové webové stránky 68 Matematika Matematický seminář KoMáR pro žáky 2. stupňů základních škol přilétá s prvním zadáním úloh Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky PřF MU. Kdo s účastí stále váhá anebo chce poznat osobně organizátory, může se přihlásit na náborové soustředění, které proběhne října v Bučovicích. Jak se přihlásit, zjistíte zde. Termín odevzdání první série úloh je 29. října, zadání najdete zde. BRKOS: BRněnský KOrespondenční Seminář z matematiky pro středoškoláky Aktuálně na BRKOS webu naleznete zadání prvních dvou sérií, jde totiž o celoroční seminář a sérií bude několik. Na odeslání řešení prvního kola je čas do 22. října Pro 16 úspěšných řešitelů je jako odměna připravena Podzimní víkendovka matematiky.

69 Jednodenní internetová matematická soutěž pro SŠ týmy, to je MathRace MathRace startuje 31. října v Soutěžící čeká 45 úloh matematického a logického zaměření, o pořadí týmů rozhoduje primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový čas strávený jejich řešením. Zadání jsou rozdělena do tří sad, na každou z nich je stanoven jiný časový limit (1, 2 a 3 hodiny). Ekologie Konzoomujte první sadu KEKSu! Cílem semináře KEKS Korespondenční ekologický seminář pro studenty středních škol je poskytnout pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie. Začínáme tématem Domácí ekologie, tedy tím, co máme všichni kolem sebe a můžeme dennodenně pozorovat. Uzávěrka prvního kola je 30. října. Chemie Středoškolačky a středoškoláci, očekávejte ViBuCh! Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky ViBuCh má pro soutěžící připravené čtyři série úloh, z nichž většina sleduje témata z reálného výzkumu. Nejlepší řešitele čeká týdenní soustředění na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde spojí teoretické základy s praxí v moderně vybavených laboratořích. Úlohy 1. série už na vás čekají, termín odevzdání vašich řešení je 5. listopadu. 69 Fyzika Fyzikální kavárna otevírá každý třetí čtvrtek v měsíci Jde o neformální setkávání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a všech, které fyzika baví. Na programu je vždy přednáška a diskuse: aktuálně, 18. října, jsou na pořadu přednášky na téma Ozvěny veletrhu nápadů. Fyzikální představení pro střední školy a fyzikální praktika na PřF MU Ústav fyzikální elektroniky PřF MU nabízí středním školám v celé České republice fyzikální přednášky Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík s řadou demonstračních experimentů. Programy délkou trvání 45 minut a krátkým časem na přípravu a úklid lze snadno zařadit do běžného rozvrhu navštívené školy. Předběžné objednávky mohou pedagogové posílat docentu Zdeňku Bochníčkovi na adresu Na PřF MU je navíc pro studenty středních škol (v doprovodu učitelky či učitele) připraveno fyzikální praktikum vybavené 10 úlohami z různých oblastí fyziky. Učitelky a učitelé mohou své třídy přihlásit zde. Pro pedagogy je letos připraveno speciální praktikum nobelovských experimentů. Vše o nabídce seminářů a kurzů pro rok 2012/2013 najdete na webu

70 Aktivity jsou realizovány v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Loga a obrázky jsou ke stažení zde: Více informací Vám poskytne: Mgr. Zuzana Kobíková manažerka publicity projektu

71 c. Pozvánky pro web Generace Y 71

72 Brněnský korespondenční seminář BRKOS: pro ty, které baví matematika BRKOS (Brněnský korespondenční seminář) je matematický korespondenční seminář určený pro všechny studentky a studenty středních škol, které baví matematika a příklady ve škole jim nestačí. První zadání je k dispozici, na odpovědi je čas do ! Celoroční korespondenční seminář se skládá ze 6 sérií. Drobné odměny budeme letos posílat s každou Vámi řešenou sérií, takže se máte na co těšit a jistě se vyplatí poslat i byť třeba jediný příklad v jediné sérii. První sérii nám můžete posílat do , těšíme se na Vaše řešení a přejeme hodně štěstí! Tento korespondenční seminář pro Vás připravují učitelé a studenti PřF MU ve spolupráci s pedagogy a studenty středních škol. Jako účastníci soutěže budete během roku řešit několik sérií příkladů a odesílat je organizátorům, kteří Vám odešlou opravené práce spolu se zadáním další série. Pro 16 úspěšných řešitelů jsme jako odměnu připravili Podzimní víkendovku matematiky, na které si můžete každé dopoledne poslechnout zajímavou přednášku, kterou si pro Vás připravili Vaši starší kolegové, studenti středních škol. Převážně půjde o matematická, informatická, historická a další témata, odpoledne a večer Vás čeká zábavný volnočasový program. Forma: Korespondenční seminář Obor: Matematika Určeno pro: studenty SŠ Aktuální informace o průběhu: 72 Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

73 Středoškolačky a středoškoláci, očekávejte ViBuCh! Vzdělávací korespondenční ikurz pro budoucí chemiky V pondělí 24. září startujeme další ročník! Už teď se můžete podívat, jaká témata na vás čekají. Na webu ViBuChu najdete povídání o minulých ročnících, a také informace o akademickém soustředění jakožto odměně pro úspěšné řešitele. Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky (ViBuCh), je určen pro středoškolské studenty se zájmem o přírodní vědy. Na soutěžící čekají celkem čtyři série úloh. Zadání zveřejňujeme na webu ViBuChu v pravidelných intervalech během celého školního roku a jsou dostupná i neregistrovaným uživatelům. ViBuCh si klade za cíl oprostit studenty od představy, že chemie jsou pouhé výpočty z rovnic a nudné memorování názvosloví. Jde o experimentální obor, korespondenční posuzování na dálku je v něm složité, proto důležitou roli hraje vzdělávací část semináře. Závěrečná setkání, kdy se řešitelé sejdou v našich špičkově vybavených bohunických laboratořích a to, co nastudovali, vidí a zkouší naživo, jsou u studentů velmi úspěšná. Důležitá je i návaznost na praxi, většina zadání vychází z reálného výzkumu, říká o kurzu Michal Bulant, který je odborným garantem několika seminářů pro středoškoláky realizovaných Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Výhra: týdenní soustředění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Na nejlepší řešitele kurzu čeká týdenní soustředění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde mohou spojit teoretické základy z kurzu s praxí v nových, moderně vybavených laboratořích fakulty. Vloni si účastníci kurzu vyzkoušeli třeba přípravu významného katalyzátoru chemických reakcí, zeolitu-x, nebo přípravu vzorku pro NMR spektroskopii. Viděli, jak se měří na NMR spektrometru a vyzkoušeli si, jak se tato data interpretují. A co Vás čeká letos? Dočtete se na seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/prirodovedne-korespondencni-seminare/85-vibuch-seminar 73 Forma: internetový kurz se závěrečným soustředěním na PřF MU Obor: Chemie Určeno pro: studentky a studenty SŠ Aktuální informace o průběhu: seminare.sci.muni.cz/pro-studenty-ss/prirodovednekorespondencni-seminare/85-vibuch-seminar I-kurz je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

74 Konzoomujte první sadu KEKSu Korespondenčního ekologického semináře pro studenty středních škol) První zadání semináře je na světě! Začínáme tématem Domácí ekologie, tedy tím, co máme všichni kolem sebe a můžeme dennodenně pozorovat. Vezmeme to jak z biologického konce, kdy budete zkoumat ekosystém kompostu, tak i z konce více environmentálního, kdy zaostříte na různé postoje ke stravování. Uzávěrka prvního kola je 30. října! Některé úkoly jsou více vyhledávací (Čísla české spotřeby), při jiných vyrazíte do terénu (200 Kč). Abychom vás ale neunudili, naleznete zde také poslední bonusový úkol, jehož řešení by měla být spíše hra a zábava. Přejeme vám hodně řešitelského štěstí a těšíme se na vaše odpovědi. Jak probíhá korespondenční seminář? Seminář můžete řešit samostatně nebo ve 2-3 členných týmech. Ať už zvolíte individuální či týmový přístup, musíte ho dodržet v průběhu celého školního roku. Cílem semináře KEKS je poskytnout pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie. Proč pestrobarevný? Zadání se budou zabývat rozmanitými tématy a také hledání řešení vás bude vybízet k uplatnění různých pohledů a ke kritickému zhodnocení zdrojů informací. Čekají vás například následující typy úkolů: Testové otázky - otázky u kterých je k dispozici omezený počet možností anebo mají jasnou a stručnou odpověď. Tyto otázky jsou zaměřeny na znalosti, schopnost vyhledávání informací a odhad. Otevřené otázky - otázky, které nemají jednoznačnou odpověď. U vašich odpovědí na tyto otázky se cení nejen věrohodnost podkladových informací, ze kterých čerpáte, ale také vaše kreativita, vlastní názor, schopnost argumentace a srozumitelného vyjadřování. 74 Projekty - cílem projektu je na základě vlastního výzkumu v terénu nebo informací získaných z literatury či internetu navrhnout řešení zadaného problému. Hodnocena bude kvalita dat i zpracování. Esej - krátká úvaha o zadaném ekologickém problému a možnostech jeho řešení. Zde se hodnotí zejména nápaditost, schopnost hledání souvislostí, schopnost dívat se na jeden problém z více úhlů a také stylistické zpracování. Kreativní a bonusové otázky - různé netradiční otázky jako je práce s počítačovým modelem, doplňování popisků k obrázkům, vymýšlení věrohodně znějících hypotéz či studium problematiky ekologie imaginárních tvorů. Soutěž probíhá v několika kolech a trvá celý školní rok. Účastníci dostanou zadání jednotlivých úloh, vyřeší je (alespoň některé z nich) a řešení odešlou zpět organizátorům. Ti řešení opraví, okomentují, bodově ohodnotí a také vystaví průběžnou výsledkovou listinu. Po vyhodnocení poslední sady úloh jsou nejlepší řešitelé pozváni na týdenní soustředění. Komunikace probíhá formou domácího řešení úloh a dopisování s organizátory (přes Internet). V semináři KEKS proto zkoumáme ekologii ze všech možných pohledů: vztahy mezi organismy, principy fungování ekosystémů, problémy životního prostředí, možnosti řešení nebo i postoje k přírodě. Každá sada úloh se zabývá jedním tématem.

75 Forma: Korespondenční seminář Obor: Ekologie Určeno pro: studenty SŠ Aktuální informace o průběhu: Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 75

76 Matematický seminář KoMáR pro žáky 2. stupňů základních škol přilétá s prvním zadáním úloh! Na na Vaše řešení čeká do 29. října. Zveme Vás do zbrusu nového korespondenčního matematického semináře KoMáR určeného pro všechny žáky druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří si rádi hrají s matematikou a nebojí se zajímavých příkladů. Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. KoMáR navazuje na dlouholetou tradici semináře Pikomat. V tomto školním roce se můžete těšit na 5 sérií po 8 příkladech, pro nejlepší řešitele budou přichystány hodnotné ceny a bez odměny nezůstanou ani řešitelé všech sérií. Váháte s účastí? Vyzkoušejte naše náborové soustředění na konci října! Kdo stále váhá, neví si rady s řešením anebo chce poznat osobně organizátory, může se přihlásit na náborové soustředění, které proběhne už října. Přihlašujte se co nejdříve, kapacita je jen 16 účastníků! Termín náborového soustředění : října Místo konání: Dům dětí a mláděže Bučovice, odjezd z Brna Program: Dopoledne budou probíhat odborné přednášky z oblasti matematiky a jí příbuzných věd. Odpoledne a večer se můžete těšit na nejrůznější zážitkové hry vevnitř i venku a ve vždy přátelské atmosféře. Zadání první série je tu! 76 Dnes pro Vás máme zadání první série semináře KoMáR. Termín odevzdání je 29. října 2012, zadání úloh najdete zde. Seminář je realizován v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže.

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže. Příručka pedagoga Milí pedagogové, Astronomický klub Bratislava si pro žáky a studenty připravil Astronomický korespondenční seminář, který jim umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování.

Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování. Veřejná zakázka malého rozsahu č.j. MSMT-3563/2012-34 Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování. 1 Zpráva o realizaci

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích.

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích. Tisková zpráva DEN ZEMĚ 22. 4. 2015 Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu, jehož cílem je popularizovat vědu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, podpořeného v rámci OPVK, s názvem Propagace a

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více