Technické památky. Technische Sehenswürdigkeiten in der Euroregion Pomoraví. výstava fotografií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické památky. Technische Sehenswürdigkeiten in der Euroregion Pomoraví. výstava fotografií"

Transkript

1 výstava fotografií Aufnahmenausstellung Sbírka fotografií technických památek v česko-rakouském příhraničí Technické památky v Euroregionu Pomoraví Technische Sehenswürdigkeiten in der Euroregion Pomoraví Sammlung von Aufnahmen der technischen Sehenswürdigkeiten im tschechischösterreichischen Grenzgebiet

2 Vážení přátelé, Liebe Freunde, druhá polovina 20. a začátek 21. století znamená bouřlivý rozvoj v oblasti techniky, objevují se nové moderní technologie, které znamenají revoluci ve většině odvětví. Bohužel tento pokrok znamená na druhé straně i velké ztráty v oblasti původních technických zařízení a technologií. Ekonomický diktát rentability a zisku se stává hrobařem technicky jedinečných památek s nesmírnou historickou cenou, které jsou nebo spíše byly dokladem technické a manuální zručnosti našich předků. Je to veliká škoda, která se stěží dá napravit. Prezentovaná sbírka fotografií si dala za cíl upozornit na technické památky v česko-rakouském příhraničí. Mezi fotografiemi najdete zařízení, která i přes svůj téměř stoletý věk jsou stále ještě funkční. Bohužel jsou tam i památky, u kterých, pokud nedojde k jejich opravě, je jen otázkou času, kdy budou muset být z důvodu bezpečnosti odstraněny. Sem jde zařadit krytá lávka přes řeku Svratku v osadě Prudká, větrné kolo ve Višňovém nebo monumentální torzo železničního viaduktu přes řeku Jihlavu u Ivančic (tzv. Eiffelův most) - to je jen malý vzorek. Památek, které by si zasloužily zvýšenou pozornost veřejnosti je rozhodně daleko víc. Naštěstí jsou památky, které musí každého milovníka techniky potěšit, protože ještě existují nadšenci, kteří tyto pamětníky technické vyspělosti našich otců a dědů udržují v provozuschopném stavu. Příkladem toho můžou být dvě vodní elektrárny na řece Moravě ve Veselí. Již téměř stoleté dámy jsou stále v provozu a při návštěvě můžete obdivovat vysoké řemeslné JUDr. Vladimíra Gašpar ředitel RRA JM zpracování každého detailu. Návštěvníkovi nemůže uniknout, přímo milostný vztah obsluhy ke strojnímu zařízení elektrárny. Nebo Porčův vodní mlýn v Býkovicích, kdy z ruiny starého mlýna se novým majitelům podařilo skoro nemožné, postavit funkční repliku starobylého mlýna za použití původních technologií. Vnitřním vybavením, nejen technické, ale i obytné části se podařilo majitelům navodit atmosféru, kdy návštěvník nabývá dojmu, že mlýnská chasa si jen na chvíli odskočila od rozdělané práce. Jistě jde zmínit i další památky jako větrné mlýny v Kuželově, Kloboukách u Brna, kde se na místě vyhořelého mlýna podařilo skupině nadšenců znovu vztyčit dominantní větrák. Ve Starém Poddvorově se podařilo na opravu chátrajícího mlýna sehnat prostředky z evropských fondů a dnes je mlýn opět funkční. Ruprechtov, Rudice, kde sice již není funkční zařízení, ale dodnes si tyto stavby nesou svoji charakteristickou podobu. Pokud tato sbírka fotografií alespoň jen u části návštěvníků probudí zájem o technické památky, považoval bych to za velký úspěch a zároveň věřím, že by se i zvýšil tlak na záchranu chátrajících památek. Moudrost obsažena v technicky dokonalých zařízeních si určitě tuto pozornost zaslouží. Přejeme Vám mnoho příjemných zážitků při prohlídce této výstavy. Die zweite Hälfte des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts bedeutet stürmischen Fortschritt auf dem Gebiet der Technik. Es werden neue moderne Technologien entwickelt, die einer Revolution in den meisten Bereichen gleichen. Leider Gottes, bedeutet dieser Fortschritt auf der anderen Seite auch große Verluste auf dem Gebiet der ursprünglichen technischen Einrichtungen und Technologien. Der ökonomische Druck von Rentabilität und Gewinn wird zum Totengräber der technisch einzigartigen Denkmäler mit einem enormen historischen Wert, die Nachweis über die technische und manuelle Fertigkeiten unserer Vorfahren darstellen, oder eher dargestellt haben. Ehrlich gesagt, es ist ein großer Schaden, der kaum zu verbessern ist. Die präsentierte Aufnahmenausstellung setzt sich vor, die Aufmerksamkeit auf die technischen Denkmäler im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet zu richten. Auf den Aufnahmen finden sie Einrichtungen, die trotz ihrem hundertjährigen Alter immer noch funktionsfähig sind. Man findet hier aber auch Aufnahmen von Sehenswürdigkeiten, bei denen es ohne unverzügliche Sanierung in kurzer Zeit zu dem Punkt kommt, wo man sie aufgrund der Sicherheit entfernen lassen muß. Zu solchen zählen zum Beispiel die Laufbrücke über die Svratka in Gemeinde Prudká, das Windrad in Višňové oder das monumentalle Bruchstück vom Eisenbahnviadukt über den Fluss Jihlava bei Ivančice (die so genannte Eiffel-Brücke). Dabei geht es nur um ein kleines Referenzmuster. Es gibt bestimmt viel mehr technische Sehenswürdigkeiten, die unsere erhöhte Beachtung verdienen. Zum Glück gibt es Sehenswürdigkeiten, die das Herz jedes Technikliebhabers erfreuen, denn es gibt noch Schwärmer, die diese Zeugen des technischen Reifestandes unserer Vätern und Großvätern im funktionsfähigen Zustand halten. Als Beispiel davon dienen zwei Wasserkraftwerke an dem Fluss Morava in Veselí. Fast seit hundert Jahren sind diese Greise im Betrieb und an jedem ihren Detail kann man beim Besuch ihre profesionelle handwerkliche Verarbeitung bewundern. Den Besuchern bleibt die schlecht verborgene Liebesbeziehung der Wärter zu der technischen Ausrüstung des Kraftwerkes nicht verheimlicht. Ein anderer Beispiel ist die Porč- Wassermühle in Býkovice, wo den Besitzern etwas fast unmögliches gelungen ist, und zwar unter Anwendung ursprünglicher Technologien eine funktionsfähige Replik der altertümlichen Mühle zu erbauen. Die Besitzer haben es geschafft, bei den Besuchern dank der Raumgestaltung, nicht nur im technischen Teil sondern auch im Wohnteil, eine Stimmung aufzurufen, als ob das Mühlgesinde nur für eine Weile von der begonnenen Arbeit eine Pause gemacht hätte. Man könnte viele Beispiele nennen, wie die Windmühlen in Kuželov, oder Klobouky bei Brno, wo es einer Begeistertengruppe gelungen ist, an Stelle der abgebrannten ursprünglichen Mühle eine neue Dominante, genannt Větrák/Durchlüfter, zu errichten. Die Reparatur der verfallenden Mühle in Starý Poddvorov wurde aus Europäischen Mitteln finanziert und die Mühle ist heutzutage wieder funktionsfähig. Andere Beispiele sind Ruprechtov, oder Rudice, wo die Einrichtungen zwar nicht mehr funktionsfähig sind, trotzdem aber haben sie ihren Charakter bis heute behalten. Sollte diese Aufnahmenausstellung nur bei einem Teil ihrer Besucher das Interesse für technische Denkmäler erregen, würde ich es für Erfolg werten. Gleichzeitig glaube ich, daß es den Anreiz zur Rettung der verfallenden Sehenswürdigkeiten geben wird. Die in den technisch vollkommenen Einrichtungen enthaltene Weisheit ist bestimmt dieser Aufmerksamkeit wert. Wir wünschen Ihnen viele angenehme Erlebnisse bei der Besichtigung dieser Ausstellung. JUDr. Vladimír Gašpar Direktor der Regionalen Entwicklungsagentur Südmähren

3 RRAJM Porčův vodní mlýn Býkovice Porč-Wassermühle Býkovice 09 RRAJM Porčův vodní mlýn Býkovice / palečnicový převod Porč-Wassermühle Býkovice / Daumenschraubengetriebe 10 J. Halady vodní mlýn Slup Wassermühle Slup RRAJM 02 RRAJM 03 RRAJM 04 RRAJM vodní elektrárna ve Veselí nad Moravou Wasserkraftwerk Veselí nad Moravou vodní elektrárna Veselí n/m / regulátor otáček Wasserkraftwerk Veselí nad Moravou / Drehzahlsteller vodní elektrárna Veselí n/m / Francoisova turbina Wasserkraftwerk Veselí nad Moravou / Francois-Turbine vodní elektrárna Veselí n/m / generátor Wasserkraftwerk Veselí nad Moravou / Generator RRAJM 12 RRAJM 13 RRAJM 14 F. Altman vodní mlýn Slup / vodní kola Wassermühle Slup / Wasserräder Dvořáčkův válcový mlýn Boskovice Dvořáček-Walzenmühle Boskovice Dvořáčkův válcový mlýn Boskovice Dvořáček-Walzenmühle Boskovice válcový mlýn Gaweinstal / transmise Walzenmühle Gaweinstal / Wellenstrang RRAJM vodní elektrárna v Rájci-Jestřebí regulátor otáček / Wasserkraftwerk in Rájec-Jestřebí Drehzahlsteller 06 RRAJM vodní elektrárna v Rájci-Jestřebí regulátor otáček / Wasserkraftwerk in Rájec-Jestřebí Drehzahlsteller 07 RRAJM vodní elektrárna Mlýn Vojkovice / řemenový převod Wasserkraftwerk Mühle Vojkovice / Riemenantrieb

4 P. Lazárek větrný mlýn Retz Dolní Rakousko Windmühle Retz Niederösterreich 23 P. Lazárek větrný mlýn Retz Dolní Rakousko Windmühle Retz Niederösterreich 24 J. Halady větrý mlýn Kuželov / celkový pohled Windmühle Kuželov / Totalansicht RRAJM 16 RRAJM 17 RRAJM 18 RRAJM 19 RRAJM výklopník Sudoměřice Sudoměřice / Kipper větrný mlýn Ruprechtov / Halladayova turbina Windmühle Ruprechtov / Halladay-Turbine větrný mlýn Ruprechtov / Halladayova turbina Windmühle Ruprechtov / Halladay-Turbine větrný mlýn ve Starém Poddvorově Windmühle in Starý Poddvorov větrný mlýn ve Starém Poddvorově / transmise Windmühle in Starý Poddvorov / Wellenstrang 25 J. Halady 26 J. Halady 27 RRAJM 28 RRAJM větrý mlýn Kuželov / palečnicový převod Windmühle Kuželov / Daumenschraubengetriebe větrý mlýn Kuželov / mlýnice Windmühle Kuželov / Mühlenhaus detail větrného kola v obci Višňové Windrad in Gemeinde Višňové / Detail větrné kolo v obci Višňové Windrad in Gemeinde Višňové J. Halady větrný mlýn v Lesné / Windmühle in Lesná RRAJM větrný mlýn Rudice / Windmühle Rudice

5 29 J. Halady větrný mlýn v Kloboukách u Brna Windmühle in Klobouky u Brna 30 F. Altman kruhová pec v cihelně Frättingsdorfu Rundziegelofen im Ziegelwerk Frättingsdorf 31 F. Altman kruhová pec v cihelně Frättingsdorfu Rundziegelofen im Ziegelwerk Frättingsdorf F. Altman cihelna ve Frättingsdorfu Ziegelwerk Frättingsdorf 33 RRAJM cihelna ve Frättingsdorfu Ziegelwerk Frättingsdorf 34 RRAJM ivančický viadukt Viadukt Ivančice 3 5 R R A J M i v a n č i c k ý v i a d u k t Viadukt Ivančice RRAJM hrad Veveří / první betonový mostní oblouk v jihomoravském kraji Burg Veveří / das erste Betonbrückenfeld im Kreis Südmähren RRAJM krytá lávka přes řeku Svratku u osady Prudká (Doubravník) Gedeckte Laufbrücke über Svratka bei Gemeinde Prudká (Doubravník) RRAJM krytá lávka přes řeku Svratku u osady Prudká (Doubravník) Gedeckte Laufbrücke über Svratka bei Gemeinde Prudká (Doubravník) RRAJM Aquadukt Mlýnský potok kříží říčku Pulkau Aquädukt Mühlbach überquert das Flüsschen Pulkau RRAJM 41 RRAJM Aquadukt Mlýnský potok kříží říčku Pulkau Aquädukt Mühlbach überquert das Flüsschen Pulkau Aquadukt Mlýnský potok kříží potok Pfaffengrben Aquädukt Mühlbach überquert den Bach Pfaffengraben 42 RRAJM Aquadukt Mlýnský potok kříží potok Pfaffengrben Aquädukt Mühlbach überquert den Bach Pfaffengraben

6 Veselí nad Moravou okr. Hodonín Vodní elektrárna ve Veselí nad Moravou je postavena na řece Moravě. Vznikla v roce 1906 přestavbou vodního mlýna na elektrárnu, v roce 1913 po změně majitele došlo k přestavbě a v roce 1914 byla spuštěna Francoisova turbina s generátorem o výkonu 125 KW a napětí 6000 V. V novém samostatném objektu pak byla v roce 1927 spuštěna nová Francoisova turbina s generátorem o výkonu 160 kw. Elektrárna je soukromý objekt, ale je možné po telefonické domluvě elektrárnu navštívit. Rájec Jestřebí okr. Blansko Vodní elektrárna na řece Svitavě v Rájci Jestřebí je umístěna v areálu firmy MAVEL a.s. Francisova dvojitá horizontální turbína o výkonu 122 kw byla vyrobena firmou Jos. Prokop a synové a instalována v roce Elektrárna je soukromý objekt, návštěva je možná po telefonické domluvě. Vranov nad Dyjí Okr. Znojmo Vodní elektrárna na řece Dyji je součástí přehradní gravitační hráze. Vlastní elektrárna, která byla uvedena do provozu 1936, je osazena třemi Francoisovými turbinami, každá o výkonu 5,4 MW. K prohlídce elektrárny, která je v majetku firmy E-ON a.s., je třeba písemný souhlas majitele. Vojkovice Okr. Brno-venkov Vodní elektrárna na řece Svratce je součástí mlýna firmy Penam a.s. Elektrárna je osazena dvěma Francoisovými turbinami o výkonu 20 KW a 70 KW. Turbiny jsou vyrobeny firmou Jos. Prokop a synové a byly instalovány v roce Elektrárna je přístupná po dohodě s majitelem. Sudoměřice Okr. Hodonín Výklopník uhlí se nachází cca 1,5 km západně od obce Sudoměřice u Baťova kanálu. Byl vybudován v rámci výstavby Baťova kanálu v roce Výklopník sloužil pro vyprazdňování lignitu ze železničních vagonů do vlečných lodí, kterými byla zásobována Baťova elektrárna v Otrokovicích. Výklopník je veřejně přístupný. Býkovice Okr. Blansko Na jižním okraji obce Býkovice u říčky Býkovky se nachází Porčův mlýn. První zmínka o mlýnu snad pochází z roku Mlýn prošel v letech 2007 až 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. Majitelům mlýna se podařilo prakticky z ruiny vybudovat funkční mlýn. Mlýn má dvě obyčejná mlecí složení doplněná o složení pro špicování a krupníkem. Boskovice Okr. Blansko Na jižním okraji města Boskovic se nachází Dvořáčkův válcový mlýn, který byl původně postaven jako vodní mlýn používající vodu z říčky Bělé. V roce 1928 majitel mlýn přestavěl na válcový mlýn, který zpracovával obilí na třech párech válců, dále zde byl šrotovník a čistírna zrna. K pohonu mlýna byla používána Francisova turbína o výkonu 15 KW a jako náhradní zdroj plynový motor o výkonu 20 KW. V roce 1934 proběhla další přestavba a byla přidána ještě jedna mlecí žitná stolice. V roce 1950 byl mlýn znárodněn a turbína s plynový motorem byly nahrazeny dvěma elektromotory, které pohánějí mlýn dodnes. Mlýn je přístupný po dohodě s majitelem. Vodní mlýn ve Slupi Unikátní technickou památku vodní mlýn najdeme v severní části obce Slup na Mlýnské strouze. Jedná se o bývalý velký panský mlýn, ve kterém bylo 4 až 5 mlýnských kol na spodní vodu a tato kola poháněla 10 mlecích mechanismů. Mlýn byl největším svého druhu na Moravě a byl postaven v 16. století. Na počátku 17. století prodělal mlýn přestavbu v renesančním stylu. V 70. letech 20. století byla provedena rozsáhlá rekonstrukce mlýna a v roce 1983 byl objekt zpřístupněn veřejnosti. V obytné budově mlýna byla instalována expozice Technického muzea, jejíž součástí je výstava seznamující návštěvníky s mlynářskou technikou od doby kamenné do současnosti. V technické části mlýna můžeme vidět čtyři vodní kola jež pohánějí čtyři různé mlecí mechanismy a to jeden český, dva amerikánské a jeden kašový. V mlýnici pak najdeme zajímavé mlýnské stolice. Ruprechtov Okr. Blansko Vlastní mlýn byl postaven v roce 1873 jako klasický mlýn holandského typu s větrným kolem o čtyřech lopatách a otočnou střechou. Po několika letech provozu byl postižen větrnou smrští, která přispěla k jeho modernizaci. V letech 1882 až 1884 původní majitel a stavitel mlýna, Cyril Wágner, instaloval místo klasického větrného kola tzv. Halladayovu turbínu, nazvanou podle svého vynálezce, konstruktéra, amerického farmáře Daniela Halladaye. Současná podoba mlýna vznikla po náročné rekonstrukci budovy a Halladayovy turbiny v letech 1992 až Mlýn se nachází na severním okraji obce Ruprechtov. Soukromý majitel mlýna v současné době používá mlýn jako galerii obrazů. Starý Poddvorov Okr. Hodonín Větrný mlýn německého typu se nachází na vrchu nazvaném Na větráku vzdáleném asi 1 km severozápadně od obce Starý Poddvorov. Vlastní mlýn byl postaven v roce 1870, ale na současné místo se dostal, až v roce Mlýn měnil majitele až v roce 1999 se dostal do majetku obce, která provedla rozsáhlou rekonstrukci celého mlýna za pomocí prostředků z EU. Lesná Okr. Znojmo Větrný mlýn holandského typu na východním okraji obce Lesná na Znojemsku. Byl postaven v roce 1860, ale svému účelu sloužil jen do roku Ve třicátých letech byl mlýn přestavěn na letní sídlo a od roku 1987 funguje jako restaurace a kavárna. Obzvláště v době prázdnin je oblíbeným cílem turistů. Veselí na Moravou, Bezirk Hodonín Das Wasserkraftwerk an der March in Veselí nad Moravou wurde im Jahre 1906 aus einer Wassermühle umgebaut. Im Jahre 1913 kam es unter neuem Besitzer zu seiner Modernisation und 1914 wurde eine Francois-Turbine mit einem Generator ( Leistung 125 kw, Spannung 600 V) in Betrieb gesetzt. Im neuen selbstständigen Betrieb wurde im Jahre 1927 eine neue Francois-Turbine mit einem 160 kw Generator in Gang gesetzt. Das Kraftwerk befindet sich heutzutage im Privatbesitz, nach telefonischer Voranmeldung ist aber ein Besuch immer möglich. Rájec-Jestřebí, Bezirk Blansko Das Wasserkraftwerk an der Svitava in Rájec-Jestřebí befindet sich im Firmengelände MAVEL a.s. Die horizontale Francois-Zwillingsturbine mit Leistung von 122 kw wurde von der Firma Jos. Prokop und Söhne hergestellt und im Jahre 1928 installiert. Das Kraftwerk befindet sich heutzutage im Privatbesitz, nach telefonischer Voranmeldung ist aber möglich, ihn zu besichtigen. Vranov nad Dyjí, Bezirk Znojmo Das Wasserkraftwerk an der Thaya bildet ein Bestandteil von dem Gewichtsstaumauer. Das eigene Kraftwerk, das im Jahre 1936 erbaut wurde, ist mit drei Francois - Turbinen je mit einer Leistung von 5,4 MW, ausgestattet. Für die Besichtigung des im Eigentum der Firma E.O.N. stehenden Kraftwerkes, ist eine schriftliche Genehmigung des Besitzers benötigt. Vojkovice, Bezirk Brno - Gemeinde Das Wasserkraftwerk an der Svratka bildet ein Teil von der Mühle der Firma Panam a. s. Das Kraftwerk ist mit zwei Francois-Turbinen mit Leistung von 20 kw und 70 kw ausgestattet. Die Turbinen wurden von der Firma Jos. Prokop und Söhne hergestellt und im Jahre 1932 installiert. Nach Vereinbarung mit dem Eigentümer kann man das Kraftwerk auch heute besuchen. Sudoměřice, Bezirk Hodonín Der Kipper befindet sich etwa 1,5 km westlich von der Gemeinde Sudoměřice am Baťa-Kanal. Er wurde im Laufe der Baťa-Kanal-Errichtung im Jahre 1939 erbaut. Der Kipper diente zur Lignitentladung aus den Schienenfahrzeugen in die Seilschiffe, die zur Belieferung des Baťa- Kraftwerkes in Otrokovice dienten. Der Kipper ist öffentlich zugänglich. Býkovice, Bezirk Blansko Am südlichen Rand der Gemeinde Býkovice an der Býkovka befindet sich die Porč-Mühle. Die erste Erwägung von der Mühle stammt etwa aus dem Jahre Die Mühle wurde in den Jahren weitgehend rekonstruiert. Den Besitzern ist es gelungen, aus einer Ruine eine funktionsfähige Mühle zu erbauen. Die Mühle ist mit zwei normalen Mahlgängen ausgestattet, die mit einem Spitzengang und einem Mahlholländer ergänzt wird. Die Mühle ist öffentlich zugänglich. Boskovice, Bezirk Blansko Am südlichen Rand der Stadt Boskovice befindet sich Dvořáček- Walzenmühle, die ursprünglich als Wassermühle am Flüsschen Bělá erbaut wurde wurde die Mühle zu einer Walzenmühle umgebaut, die Getreide an drei Walzenpaaren verarbeitete. Es gab hier auch eine Schrotmühle und eine Grießputzmaschine. Zum Mühlenantrieb wurde eine Francois- Turbine mit Leistung 15 kw benutzt und als Ersatzqelle diente ein Gasmotor mit Leistung von 20 kw. Im Jahre 1934 kam es zur zweiten Adaptation und die Mühle wurde zusätzlich mit einem Mahlkornstuhl ausgestattet. Im Jahre 1950 wurde die Mühle verstaatlicht und die Turbine mit dem Gasmotor ist seitdem durch zwei Elektromotore ersetzt, die die Mühle bis heute antreiben. Die Mühle ist nach Vereinbarung mit dem Besitzer zugänglich. Wassermühle in Slup Ein einzigartiges technisches Denkmal, eine Wassermühle, findet man im nördlichen Teil der Gemeinde Slup am Mühlgraben. Es handelt sich um eine große ehemalige herrschaftliche Mühle, die 4 bis 5 Mühlräder auf Grundwasser hatte und diese wurden von 10 Mahlmechanismen angetrieben. Die hiesige Mühle war die größte in Mähren und wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Am Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Mühle im Renaissancestil umgebaut. In den 70. Jahren des 20. Jahrhunderts kam es zu einer weitgehenden Rekonstruktion und im Jahre 1983 wurde die Mühle für die Öffentlichkeit geöffnet. Im Wohngebäude hat das Technische Museum seine Exposition installiert, die ihre Besucher mit der Mahltechnik von Steinzeit bis Heute vertraut macht. Im technischen Teil der Mühle kann man vier Wasserräder besichtigen, die vier verschiedene Mahlmechanisme antreiben, und zwar einen tschechischen, zwei amerikanische und einen Breimechanismus. Im Mühlenhaus sind zwei interessante Mühlstühle zu sehen. Die Mühle ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Ruprechtov, Bezirk Blansko Die eigene Mühle wurde im Jahre 1873 erbaut, als eine klassische holländische Mühle mit einem Windrad mit vier Flügern und einem drehbaren Dach. Nach einigen Jahren im Betrieb wurde die Mühle bei einem Wirbelwind beschädigt, was folglich zu ihrer Modernisation führte. In den Jahren 1882 bis 1884 hat der ursprüngliche Besitzer, Cyril Wagner, anstatt eines klassischen Windrades eine Halladay-Turbine installiert, die nach ihrem Erfinder, dem amerikanischen Konstrukteur und Farmer, Daniel Halladay, genannt wurde. Ihre gegenwärtige Gestaltung gewann die Mühle nach einer aufwändigen Rekonstruktion von dem Gebäude und der Halladay-Turbine in den Jahren 1992 bis Die Mühle befindet sich am nördlichen Rand der Gemeinde Ruprechtov. Ihr Privatbesitzer hat in der Mühle eine Bildergalerie eröffnet. Die Mühle ist öffentlich zugänglich. Starý Poddvorov, Bezirk Hodonín Die Windmühle deutschen Typs befindet sich an einem Hügel,der Na větráku/ Am Lüfter benannt ist und etwa 1 km nordwestlich von der Gemeinde Starý Poddvorov liegt. Die eigene Mühle wurde im Jahre 1870 erbaut, aber auf ihren heutigen Standort wurde sie erst im Jahre 1886 umgesetzt. Die Mühle hat ihren Besitzer mehrmals geändert, bis sie im Jahre 1999 zum Gemeindeeigentum wurde. Die Gemeinde ließ die Mühle aus Mitteln der Europäischen Union weitgehend rekonstruieren. Die Mühle ist für die Öffentlichkeit geöffnet. Lesná, Bezirk Znojmo Die Windmühle holländischen Typs befindet sich am östlichen Rand der Gemeinde Lesná im Bezirk Znojmo. Sie wurde im Jahre 1860 erbaut, im Betrieb war sie aber nur bis In den drießigen Jahren wurde die Mühle zu einer Sommerresidenz umgebaut und ab 1987 ist in ihrem Raum eine Gaststätte und ein Kaffeehaus geöffnet. Besonders im Sommer wird die ehemalige Mühle zum beliebten Touristenziel.

7 Rudice Okr. Blansko Větrný mlýn holandského typu se nachází ve východní části obce Rudice. Mlýn je v majetku obce. V současné době slouží jako muzeum, které má tři základní expozice rozmístěné do třech podlaží. Přízemí je věnováno historii větrných mlýnů, první patro ohromí milovníky krásných krystalických forem barevných odrůd křemenů. Druhé poschodí je věnováno speleologii, jejíž kořeny jsou s oblastí okolí Rudice úzce spjaty. Podrobně je popsán výzkum jeskyní Rudického propadání, druhého nejdelšího jeskynního systému v České republice (12 km). Kuželov Okr. Hodonín Větrný mlýn holandského typu se nachází necelý kilometr jihovýchodně od obce Kuželov Mlýn byl postaven v roce Mlýn měnil majitele, až v roce 1973 se dostal do majetku Technického muzea v Brně, které provedlo rozsáhlou rekonstrukci celého mlýna. Objekt je dnes plně funkční. Višňové u Miroslavi Větrná turbína sloužila jako pohon čerpadla vody pro místní velkostatek a obec. V roce 1910 ji dodala vídeňská filiálka drážďanské továrny Rudolfa Braunse panskému velkostatku tehdejšího majitele hraběte F.Spiegel- Diesenberga. Po vzniku ČSR bylo jejím provozovatelem Vodovodní sdružení ve Višňovém. Od doby montáže až do první poloviny 40.let 20.století větrná turbína pracovala samostatně; poté - fungovala společně s elektromotorem, až do roku 1948, kdy došlo ke konečnému zastavení provozu. Přesto, že stroj je zapsán jako chráněná technická památka ve státním seznamu kulturních památek (1993), nedošlo k jeho konzervaci a nadále chátrá. Klobouky u Brna Okr. Břeclav Větrný mlýn německého typu se nachází na návrší na jižním okraji města Klobouky u Brna. Původní mlýn, postavený v roce 1748 při osvobozovacích akcích v roce 1945 vyhořel. V letech 1983 až 1988 se podařilo skupince nadšenců z podobného mlýna zajistit hlavní části, převézt do Klobouk a postavit na původním místě shořelého větráku. Mlýn byl renovován a dnes je plně funkční. Mlýn je veřejně přístupný. Retz Okr. Hollabrunn - Dolní Rakousko Větrný mlýn holandského typu, jediný zachovalý funkční objekt svého druhu na území Rakouska se nalézá na západním okraji města Retz. Zajímavostí mlýna je dřevěné ráhno k ručnímu natáčení střechy proti větru. Po 85 letech byl 1. května 2010 slavnostně otevřen větrný mlýn rodiny Bergmannů a znovu uveden do provozu. Na celkové rekonstrukci se podíleli odborníci z Holandska za finanční pomoci města a grantů z EU. Raritou je, že z mouky umleté ve větrném mlýně si turisté mohou sami uhníst těsto a upéci chléb v malé stylové pekárně. Neubau - Kreuzstetten Okr. Mistelbach Dolní Rakousko Kruhovou cihelnu v obci Neubau - Kreuzstetten nechal vybudovat roce 1873 Martin Steingassner. Cihelna je současným majitelem Ing. W. Schmiedem udržována ve stavu, že by bylo možné znovu zahájit v kruhové peci pálení cihel. Prohlídka cihelny je možná jen po dohodě s majitelem. Ivančice Okr. Brno-venkov Ivančický viadukt je vzdálen cca 3 km jihovýchodně od Ivančic. Původní železniční viadukt se klenul přes údolí řeky Jihlavy ve výšce 42 m od její hladiny a v délce 373,5 m. Byl dokončen v roce Byl prvním celoželezným mostem v Rakousku- Uhersku. Příhradová konstrukce mostu byla rozdělena na 6 mostových polí na 5 podpěrách. V současné době z celého mostu bylo zachováno jedno mostové pole s pilířem a podpěrou na levém břehu řeky Jihlavy. V roce 1999 byla zatím naposledy natřena část zbytku mostu, druhá část nadále rezaví. hrad Veveří Okr. Brno město Součástí hradu Veveří vzdáleného 3 km severně od Brna je i hradní most, který byl postaven v místech zaniklého kamenného mostu v roce Jedná se o železobetonový most s jedním obloukem o rozpětí 17,74 m a šířce 6,4 m. Tento most byl první železobetonový most na území jihomoravského kraje (třetí na území Čech, Moravy a Slezska). Doubravník osada Prudká Okr. Blansko Dřevěná krytá lávka přes řeku Svratku, v osadě Prudká, pochází z roku 1899 a nechal ji postavit majitel papírny - továrník Kopřiva, pro dělníky papírny. Postavil ji tesařský mistr Jan Nejez ze Železného. Lávka je rozdělena na 6 úseků, každý o průměrné délce 5,6 metru. Sedlová střecha lávky je dnes kryta dehtovou lepenkou. Lávka je dlouhá 33 metru, 2,40 m široká a 3,90 m vysoká. Mostovka je asi 4 m nad hladinou řeky Svratky. Laa an der Thaya Okr. Mistelbach Dolní Rakousko Západně od města Laa an der Thaya se nacházejí dva aquadukty, které převádějí vodu z Mlýnské stuhy přes říčku Pulkau a potok Pfaffengraben. Oba aquadukty byly postaveny v roce 1830, kdy byla prováděna regulace řeky Dyje. Akvadukt přes říčku Pulkau je vytvořen z ocelových nýtovaných plátů a druhý aquadukt tvoří betonové koryto. Rudice, Bezirk Blansko Die Windmühle holländischen Typs befindet sich im östlichen Teil der Gemeinde Rudice. Die Mühle gehört zum Gemeindeeigentum. Heutzutage dient sie als Museum, mit drei Grundexpositionen, die in drei Etagen aufgestellt sind. Im Erdgeschoss befindet sich eine Ausstellung zur Geschischte der Windmühlen, im ersten Stock finden die Besucher eine Ausstellung von wunderbaren farbigen Quarzhabitusformen. Der zweite Stock ist der Speläologie gewidmet, die mit dem Gebiet um Rudice eng verbunden ist. Man findet hier ausführliche Beschreibung der Höhlenerforschung in Rudice Durchfallen/Rudické propadání, das das zweitlängste Höhlensystem (12 km) in der Tschechischen Republik darstellt. Kuželov, Bezirk Hodonín Die Windmühle holländischen Typs befindet sich nicht einmal ein Kilometr weit südöstlich von der Gemeinde Kuželov entfernt. Die Mühle wurde im Jahre 1842 erbaut. Sie hat mehrmals ihren Besitzer geändert, bis sie im Jahre 1973 zum Eigentum des Technischen Museums Brno wurde, die eine weitgehende Rekonstruktion der ganzen Mühle angeregt hat. Heutzutage ist die Mühle völlig funktionsfähig. Die Mühle steht für die Besucher geöffnet. Višňové bei Miroslav Die Windturbine diente als Wasserpumpenantrieb für den lokalen Großgrundbesitz und die Gemeinde. Im Jahre 1910 wurde die Turbine für den Großgrundbesitz und seinen damaligen Inhaber, den Graf F. Spiegel-Diesenberg von der Wiener Filiale der Dresdner Rudolf-Braun- Fabrik geliefert. Nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik wurde der Wasserleitungsverein in Višňové zu ihrem Betreiber. Ab ihrer Installation bis die erste Hälfte der 40. Jahren des 20. Jahrhunderts funktionierte die Windturbine selbständig. Später wurde sie mit einem Elektromotor angetrieben, bis 1948, wo sie endgültig außer Betrieb gestellt wurde. Auch wenn die Maschine als geschütztes technisches Denkmal an der Liste der Kulturdenkmäler eingeschrieben ist (seit 1993), kam es nicht zu ihrer Konservation und ihr Zustand verfällt. Klobouky u Brna, Bezirk Břeclav Die Windmühle deutschen Typs befindet sich auf einem Hügel am südlichen Rand der Stadt Klobouky bei Brno. Die ursprüngliche im Jahre 1748 erbaute Mühle ist im Jahre 1945 während der Befreiungskämpfe abgebrannt. In den Jahren ist es einer Begeistertengruppe gelungen, aus einer ähnlichen Mühle die Hauptteile zu besorgen und nach Klobouky zu bringen. Anstatt des abgebrannten Durchlüfters wurde dann am ursprünglichen Ort eine renovierte Mühle erbaut, die heutzutage völlig funktionsfähig ist. Die Mühle ist öffentlich zugänglich. Retz, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich Die Windmühle holländischen Typs, die das einzige erhaltene funktionsfähige Objekt seiner Art auf dem Gebiet Österreichs darstellt, befindet sich am westlichen Rand der Stadt Retz. Zu den Merkwürdigkeiten der Mühle gehört eine Holzrahe die zur manuellen Dachdrehung gegen die Windrichtung benutzt wurde. Nach 85 Jahren wurde am 1. Mai 2010 die Windmühle der Familie Bergmann feierlich wiedereröffnet und erneut in Betrieb gesetzt. Auf der Gesamtrekonstruktion mit finanzieller Unterstützung der Stadt und der EU-Mittel nahmen die Spezialisten aus Holland teil. Eine andere von den Touristen beliebte Merkwürdigkeit stellt die Möglichkeit dar, sich selbst aus dem in der Mühle gemahlenen Mehl einen Teig zu kneten und daraus in der kleinen stilvollen Bäckerei ein eigenes Brot zu backen. Neubau Kreuzstetten, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich Der Rundziegelofen in der Gemeinde Neubau Kreuzstetten ließ im Jahre 1873 ein gewisser Martin Steingassner erbauen. Der gegenwärtige Besitzer, Ing. W. Schmied, hält den Ziegelofen in gutem Zustand, sodaß man hier immer noch Ziegel brennen könnte. Nach Voranmeldung bei dem Besitzer kann man das im Originalzustand erhalten gebliebene Ziegelwerk anschuen. Ivančice, Bezirk Brno - Gemeinde Der hiesige Viadukt liegt etwa 3 km südöstlich von Ivančice entfernt. Der ursprüngliche Eisenbahnviadukt wölbte sich über dem Flusstal der Jihlava in Höhe von 42 m über dem Flussspiegel und er war 373,5 m lang. Die Installation wurde im Jahre 1870 fertig gebracht. Es handelte sich um den ersten volleisernen Viadukt im Österreichischen Kaiserreich. Das Brückenfachwerk wurde in 6 Feldbrücken auf 5 Stützen geteilt. Mittlerweile ist von der ganzen Brücke nur eine Feldbrücke mit einem Pfeiler auf den Stützen auf dem linken Ufer der Jihlava erhalten geblieben. Im Jahre 1999 wurde zum letzten Mal ein Teil der Reste der Stahlbetonbrücke angestrichen, der andere Teil bleibt rostig. Burg Veveří, Bezirk Brno Stadt Zum Bestandteil der Burg Veveří, 3 km nördlich von Brno entfernt, gehört auch die Burgbrücke, die am Ort der ehemaligen Steinbrücke im Jahre 1898 erbaut wurde. Es geht um eine Stahlbetonbrücke mit einem Bogen mit 17,74 m Spannweite und Breite von 6,4 m. Es war die erste Stahlbetonbrücke auf dem Gebiet vom Kreis Südmähren und dritte auf dem Gebiet von Mähren und Schlesien. Doubravník Gemeinde Prudká, Bezirk Blansko Die hölzerne gedeckte Laufbrücke über dem Fluss Svratka in der Gemeinde Prudká wurde im Jahre 1899 vom Papierwerkbesitzer, dem Fabrikanten Kopřiva, für die Papierwerkarbeiter erbaut. Zum Baumeister wurde der Zimmerermeister Jan Nejez von Železné ernannt. Die Laufbrücke ist in 6 Felder aufgeteilt, je von durchschnittlich 5,6 m Länge. Das Giebeldach der Laufbrücke ist heutzutage mit Teerpappe gedeckt. Die Laufbrücke ist 33 m lang, 2,40 m breit und 3,90 m hoch. Die Brückenfahrbahn befindet sich in Höhe von etwa 4 m über dem Flussspiegel der Svratka. Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich Westlich von der Stadt Laa an der Thaya befinden sich zwei Aquädukte, die das Wasser aus Mlýnská stuha über das Flüsschen Pulkau und den Bach Pfaffengraben überführen. Dei beiden Wasserbrücken wurden im Jahre 1830 erbaut, wo die Regulierung des Flusses Dyje/Thaya durchgeführt wurde. Der Aquädukt über den Fluss Pulkau besteht aus stählernen genieteten Platten und der andere Aquädukt ist von einem Betongefluder gebildet.

8 Petr Lazárek Fotografii se na amatérské úrovni věnuje od roku Jako pracovník Správy Národního parku Podyjí se asi 20 roků zabývá především krajinářskou fotografií. Na svých snímcích se snaží zachytit prchavé okamžiky stále se měnící přírody Podyjí. Svůj zájem věnuje i makrofotografii světa rostlin. Zachycuje i historické památky a člověka v přírodě. Nepravidelně publikuje, autorsky se podílel na několika výstavách. Der Fotografie widmet er sich als Amateur seit dem Jahre Als Mitarbeiter der Verwaltung von Nationalpark Podyjí befasst er sich seit etwa 20 Jahren vor allem mit Landschaftsfotografie. Er versucht auf seinen Aufnahmen vergängliche Momente der sich ständig wechselnden Natur in Podyjí aufzufangen. Er richtet sein Augenmerk auch der Makrofotografie aus der Pflanzenwelt. Auf seinen Fotografien erfasst er auch historische Merkwürdigkeiten und den Menschen in der Natur. Er publiziert mitunter und beteilt sich als Autor an einigen Ausstellungen. Jan Halady Fotografování se věnuje již od základní školy. Profesionálně od roku Tento obor studoval 2 roky na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské universitě v Opavě. Nejvíce je přitahován krajinou a fotografováním života zvěřě, ptáků a hmyzu, což se snaží (pochopitelně v rámci možností a zájmu okolního světa ), povznést nad úroveň atlasového dokumentu. V současné době pracuje především s digitální fototechnikou. Fotografieren begann er schon in den Knabenjahren. Professionell dann seit dem Jahre Zwei Jahre lang studierte er Fotografie an dem Institut der kreativen Fotografie bei der Schlesischen Universität in Opava. Meist angezogen wird er von der Landschaft und dem Wild-, Vogel- und Insektenleben. Er versucht, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten und des Interesses der Umwelt, diese Fotografien über das Niveau eines Atlasdokumentes emporzubringen. Heutzutage arbeitet er vor allem mit der digitalen Fototechnik. Ferdinand Altmann Fotograf Ferdinand Altmann se narodil a vyrůstal v malé vesničce Wolfpassing v oblasti Weinviertel. Po letech učednických a putovních (na grafické škole ve Vídni z něj vychovali skutečně použitelného užitného grafika) se do rodného kraje vrátil. Před několika desítkami let ve svazu umělců oblasti Weinviertel spolu se svými přáteli, kteří Weinviertel milují stejně jako on sám, začal tento kraj, který pro něj tolik znamenal přibližovat ostatním ať už hostům z ciziny, či samotným obyvatelům oblasti Weinviertel, kteří pod značkou W (označující Vídeň a nikoliv Weinviertel) často diskrétně skrývají svůj původ. Prostřednictvím časopisu Weinviertel, výstavami současného umění v Mistelbachu a kdekoliv jinde, kulturním zpravodajstvím z oblasti Weinviertel, které v podobě Časopisu pro umění, kulturu a životní prostředí vydává již více než 15 let, nebo v podobě motýlka ve tvaru W tvořícího znak oblasti Weinviertel a také prostřednictvím knih z oblasti Weinviertel a o ní. Geboren und aufgewachsen ist der Fotograf Ferdinand Altmann in Wolfpassing, einem kleinen Dorf abseits der Brünnerstraße im Weinviertel und nach Lehr- und Wanderjahren (an der Graphischen in Wien hat man ihn zu einem manchmal recht brauchbaren Gebrauchsgrafiker ausgebildet) ist er in sein Weinviertel zurückgekehrt. Vor Jahrzehnten hat er im Kulturbund Weinviertel mit Freunden die das Weinviertel auch so mögen wie er, angefangen, dieses Weinviertel, das ihn ganz wesentlich geprägt hat, auch den Anderen nahe zu bringen. Den Gästen von auswärts, aber auch den Weinviertlern, die mit dem Kennzeichen W (für Wien und nicht für Weinviertel) oft verschwiegen hatten, woher sie kommen. Mit der Schriftenreihe Weinviertel, Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Mistelbach und auch anderswo, den seit mehr als 15 Jahren als Magazin für Kunst, Kultur und Umwelt gestalteten Kulturnachrichten aus dem Weinviertel, dem Schmetterling in Form eines W für Weinviertel und Büchern aus dem und für das Weinviertel.

9 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139 CZ Brno tel/fax: tel.: /2011 design kreatura.cz BOSKOVICE OKR. BLANSKO DOUBRAVNÍK OSADA PRUDKÁ OKR. BLANSKO BÝKOVICE OKR. BLANSKO RÁJEC-JESTŘEBÍ OKR. BLANSKO RUDICE RUPRECHTOV OKR BLANSKO OKR. BLANSKO BRNO VEVEŘÍ J I HOMOR AVSK Ý KRAJ SÜDMÄHRISCHE REGIO N IVANČICE BRNO-VENKOV VOJKOVICE OKR. BRNO VENKOV VRANOV NAD DYJÍ OKR. ZNOJMO LESNÁ OKR. ZNOJMO VIŠŇOVÁ U MIROSLAVI OKR. ZNOJMO KLOBOUKY U BRNA OKR. BŘECLAV VESELÍ NAD MORAVOU OKR. HODONÍN STARÝ PODVOROV OKR. HODONÍN SUDOMĚŘICE OKR. HODONÍN KUŽELOV OKR. HODONÍN DOLNÍ R AKOUSKO NIEDERÖSTERREICH SLUP OKR. ZNOJMO RETZ OKR. HOLLABRUNN LAA AN DER THAYA OKR. MISTELBACH NEUBAU-KREUZSTETTEN OKR. MISTELBACH WIEN

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra Vraky tatrovek se mu pod rukama mění v nablýskané skvosty Poválečný

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 SMALTOVANÉ PAMĚTI Realizační tým Metodik Mgr. Ivana Vaňková Učitel / Předmět Mgr. Ivana Vaňková / český jazyk, německý jazyk PhDr. Jaroslav Chocholouš / dějepis Ing. Jana Kahounová /informační a komunikační

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Kárný pracovní tábor v Letech u Písku byl vybudován asi dva kilometry východně od obce Lety. Vězni zde pracovali na stavbě silnice, na polích a v celém okolí tábora.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Mariin prame. Architektura. Atmosphäre. rchitektur. Rašel. Ins. Inspiration. Mariin pramen. Atmosféra. ines, natürlich. tmosphäre.

Mariin prame. Architektura. Atmosphäre. rchitektur. Rašel. Ins. Inspiration. Mariin pramen. Atmosféra. ines, natürlich. tmosphäre. tmosphäre arienquelle Inspirace tmosféra rchitekt Rašel Mariin pramen rchitektur Marienquelle OPENING IN MY 2011 Rašelina Mariin prame ines, natürlich p on Reines, natürliches Moor tmosphäre rchitektur

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

MATN2. Trigonometrie. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

MATN2. Trigonometrie. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Trigonometrie MATN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Trigonometrie Trigonometrie je oblastí matematiky,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Erdbeben Wer denkt, wir...1... auf festem oden, der...2... sich. In Wirklichkeit

Více

Hrušovansko O víkendu za vínem

Hrušovansko O víkendu za vínem Nabídka turistických programů Víkend pro celou rodinu Víkend plný pohybu O víkendu za vínem Hrušovansko O víkendu za vínem 1. den: Ubytování v Šanově. Prohlídka viničních tratí v Šanově doplněná návštěvou

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

časopis dětí Základní školy Brno, Blažkova 9 PŘEDVÁNOČNÍ ČÍSLO

časopis dětí Základní školy Brno, Blažkova 9 PŘEDVÁNOČNÍ ČÍSLO časopis dětí Základní školy Brno, Blažkova 9 PŘEDVÁNOČNÍ ČÍSLO Školní rok 2014/2015 Cena: 5Kč Milí čtenáři, připravili jsme pro Vás adventní číslo, ve kterém se můžete těšit na staré i nové rubriky a hlavně

Více

l ü p e r t z p e n c k t y p l t

l ü p e r t z p e n c k t y p l t l ü p e r t z p e n c k t y p l t l ü p e r t z p e n c k t y p l t GALERIE MICHAEL WERNER n i k d y j s e m u m ě l c e n e h l e d a l, o n i s i m ě v ž d y c k y n a š l i s a m i. r o z h o v o r

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník METODIKA 06 OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Dovednosti 2009 1 a 2 ročník Datum 1. ročník 16. 9. 2009 2. ročník 9. 6. 2009 Praktické i teoretické dovednosti Obsah Doba Předměty Učitele Skupiny Zahájení Pomůcky

Více

Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg

Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg von Lada Rakovská Museumsverein Feldsberg ins Deutſche übertragen von Dieter Friedl, Otto Berger Heimatmuſeum Bernhardsthal 2012 zum Geleit Die Venerie zu Feldsberg

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

LIBERECKÝ KRAJ NEISSELAND. Rozhledny v Euroregionu Nisa. Aussichtstürme in der Euroregion NeiSSe. Liberec 11 21. 30 Görlitz.

LIBERECKÝ KRAJ NEISSELAND. Rozhledny v Euroregionu Nisa. Aussichtstürme in der Euroregion NeiSSe. Liberec 11 21. 30 Görlitz. LIBERECKÝ KRAJ NEISSELAND Rozhledny v Euroregionu nisa Aussichtstürme in der Euroregion NeiSSe 31 35 41 26 28 27 Liberec 40 30 Görlitz 34 39 32 44 33 42 36 38 29 37 43 Okres Zhořelec Landkreis Görlitz

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOVSKO

CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOVSKO CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOVSKO RADWEGEN CHOMUTOV Půjčovna kol v hotelu ZDARMA! Verleih Rad in Hotel Free! Cyklistika Radeln im Chomutovsko Komotau 1. Cesta - Kamencové jezero Podkrušnohorský Zoopark Blatno

Více

ELTODO dopravní systémy s. r. o.

ELTODO dopravní systémy s. r. o. ELTODO dopravní systémy s. r. o. (ELTODO Verkehrssysteme GmbH) Prag, 16.12.2010 ELTODO Gruppe Energieverteilung Energieerzeugung Verkehrsinfrastruktur Öffentliche Beleuchtung Schwachstromtechnik Eigene

Více

Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků. v mluvených projevech?

Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků. v mluvených projevech? Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků v mluvených projevech? 23.3.

Více

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24 Váš osobní výtisk / Ihr persönliches Exemplar Číslo/Folge: 06/2007 Ročník/Jahrgang: III. PUTOVÁNÍ S CHUTÍ RETSINY REISEBERICHT MIT RETINA- GESCHMACK...14 MĚJTE SE SEIEN SIE well...10 Když je víno ještě

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky Všechno nejlepší : Manželství Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Die allerbesten

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více