NOVINY. dobšinské. Dobšiná má ďalšie. partnerské mesto - Rudabánya. Dňa 30.apríla 2011 sa predstavitelia. šport str.8. STOLNÝ TENIS turnaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. dobšinské. Dobšiná má ďalšie. partnerské mesto - Rudabánya. Dňa 30.apríla 2011 sa predstavitelia. šport str.8. STOLNÝ TENIS turnaj"

Transkript

1 DORUČOVANÉ BEZPLATNE DO POŠTOVÝCH SCHRÁNOK máj 2011 NOVINY dobšinské NOVINY občanov mesta STOLNÝ TENIS turnaj šport str.8 Dobšiná má ďalšie partnerské mesto - Rudabánya viac str.2 Dňa 30.apríla 2011 sa predstavitelia mesta Dobšiná, zástupcovia poslancov a členovia dobšinského Karpatsko-nemeckého spolku zúčastnili v maďarskom meste Rudabánya milej slávnosti. Toto stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti podpísania zmluvy o partnerstve oboch miest, ktoré majú bohatú banícku tradíciu. Na vzniku tohto partnerstva sa KU DŇU MATIEK Sú ruky malé, veľké, krehké, mocné. Ruky matiek. Tie, ktoré hladia ako žiadne iné. Ruky, ktoré utierajú slzy v daždi, pritúlia, podoprú. Ruky, ktoré dávajú chlieb, vodu. Ruky jemné ale i mozoľnaté. Ruky, ktoré ponúkajú krásu ruže za cenu bolesti tŕnia. Nositeľkám týchto rúk patrí úcta nielen v deň sviatočný ale aj v deň všedný. Všetkým mamám k sviatku blahoželá redakcia Dobšinských novín

2 2 dokončenie zo str. 1 pracovalo takmer dva roky. Prvý podnet bol zo strany predstaviteľov bullenerov v meste Rudabánya. V tomto meste žije dodnes veľa potomkov dobšinských baníkov, ktorí v minulosti napomáhali rozvoju baníctva v tomto mestečku a napokon sa tam aj usídlili aj so svojimi rodinami. Na základe spoločnej minulosti a možnej ďalšej spolupráce v budúcnosti, sa jednotlivé mestské rady a poslanecké zbory dohodli na ďalšej spolupráci v rôznych oblastiach spoločenského života. Veríme, že toto partnerstvo bude prínosom pre rozvoj a zveľaďovanie oboch miest. Red. zo života v meste Dobšiná má ďalšie partnerské mesto rokov elektriny v Dobšinej Po dlhších úvahách a plánoch s ohľadom na svetový technický a kultúrny rozvoj sa v roku 1911 mestskí radní rozhodli zriadiť v lokalite dnešného poľnohospodárskeho dvora, kde v tom čase prevádzkovala mestská píla, elektráreň, ktorá by zásobovala mesto Dobšiná elektrickou energiou. Najprv iba pre účely mestského osvetlenia, postupne aj pre domácnosti a veľkoodberateľov. A tak po realizácii diela pred sto rokmi sme mali prvýkrát v našom meste komerčne použiteľnú elektrickú energiu. Strojná časť elektrocentrály sa skladala z veľkého ležatého valcového kotla, kondenzačného lokomobilu výrobcu R. Wolf comp. a ležatého kondenzačného parného stroja. Palivom do kotla bola použitá drevná pilina z píly, ktorá sa exhaustorom (ventilátorom) vháňala priamo do palivového otvoru kotla. Elektrotechnická časť bola tvorená dvoma synchrónnymi trojfázovými generátormi o celkovom výkone 160 kva s napätím 3000 Volt. Primárna sieť 3000 Volt bola po meste rozvedená do šiestich transformátorov redukujúcich napätie na sekundárnu sieť 200/105V. Elektráreň obsluhovalo 10 zamestnancov. Zo sekundárnej siete bolo na rôznych miestach mesta napájané verejné osvetlenie tvorené 300 ks pouličnými svietidlami so žeraviacimi žiarovkami a 6 ks oblúkovými lampami. Na distribúciu a prevádzkovanie elektrickej siete bola zriadená mestská obchodná spoločnosť, ktorá stanovila cenu elektrickej energie na 5 halierov pre svetelný prúd a 2 až 3 haliere za motorický prúd. Je treba poznamenať, že tak nízkou cenou mesto sledovalo predovšetkým blaho užívateľov elektrickej energie a nie základ zisku prevádzkovateľa. Preto bolo možné, že v roku 1918 sotva bol taký dom v Dobšinej, v ktorom by aj najchudobnejší elektrické osvetlenie nemohli s pôžitkom vychutnávať (pôvodný citát). Medzitým v roku 1914 bolo vybudované diaľkové vedenie do svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne. Trasa vedenia viedla pozdĺž bájnej cesty na Čuntavu, pričom dodala ešte elektrickú energiu starej píle pre 20 koňový (14,72 kw) elektromotor, mestskému kameňolomu pre 10 koňový (7,36 kw) elektromotor kameňodrviča, hostincu ľudovej záhrady, mestskému hámru a konečne elektrickému osvetleniu Ľadovej jaskyne, ktorá sa tým stala ešte krajšou, ligotavejšou a navštevovanejšou. Pozdejšie ako vážnejší spotrebiteľ bola do mestskej siete pripojená aj banská spoločnosť Coburg s odberom elektrickej energie pre výrobu stlačeného vzduchu pre banské účely vo Vlčej doline. V roku 1918 v dôsledku úpadku píly a z toho dôvodu vzniklého nedostatku paliva bolo nutné hľadať pre už dobre rozvetvenú a fungujúcu mestskú energetickú sústavu elektrické zdroje mimo územia mesta. Vhodným riešením sa ukázalo pripojenie sa k stavajúcej vodnej elektrárni Rakovec na rieke Hnilec, ktorú prevádzkovala spoločnosť Coburg od roku 1912 a vyrobenú elektrickú energiu používala na separáciu medi. Po ukončení I. svetovej vojny, ktorá zapríčinila vysokú spotrebu medi na mosadzné nábojnice (museli sa napr. odovzdať na vojnové účely aj zvony z evanjelického kostola), sa ukázali isté rezervy elektrickej energie využiteľné pre mesto Dobšiná. Postavilo sa vzdušné vedenie o napätí 5300 Volt prechádzajúce cez kopec Gúgel na privedenie elektrickej energie do mesta, kde po transformácii na použiteľné napätie 110 V bolo k dispozícii mestu a občanom. O celú sústavu mestskej elektrickej siete sa starala skupina mestských elektrikárov ktorí mali svoje sídlo v údržbárskej dielni na námestí v dnes už nejestvujúcej prístavbe budovy potravinárskeho obchodu Radzim. Postupom času spoločnosť Coburg úplne zanikla a mesto Dobšiná elektráreň Rakovec odkúpila a tá slúžila už iba mestu ešte dlhú dobu. K ďalšiemu osudu vodnej elektrárne Rakovec sa vrátim niekedy v ďalšom príspevku. Zatiaľ iba toľko, že je to historicky technický skvost so zachovaným technologickým zariadením v takmer pôvodnom stave a v roku 2012 bude oslavovať storočnicu zahájenia výroby elektrickej energie. Voľne spracoval podľa podkladov z historických materiálov Zoltán Kubányi Klub histórie Dobšinej máj 2011 Mestská polícia informuje PRIESTUPKY marec - apíl MsP prijala telefonicky oznámenie, že na Novej ulici v rodinnom dome občania vypaľujú trávu v záhrade. Na miesto sa dostavila hliadka MsP, ktorá vec preverila. Bol vyrozumený HaZZ a vec bola odovzdaná na riešenie za porušenie zákazu vypaľovania trávy Oznámil občan z Dobšinej, že mu neznámy páchateľ odcudzil z neuzatvorenej kuchyne prsteň zo žltého kovu, ktorý tam mal položený. Bolo vykonané šetrenie vo veci, bolo zistené, že prsteň sa nachádza v záložni v Dobšinej a tak bola zistená aj osoba, ktorá ho tam založila. Páchateľkou bola mladistvá suseda, ktorá ho vzala, keď bola na návšteve. Vec bola vrátená majiteľovi a priestupcovi uložená pokuta Oznámila pracovníčka potravín, že v predajni došlo ku krádeži. Hliadka na mieste zistila, že tejto sa dopustil občan z N. Slanej, ktorý odcudzil 0,7 l vodky. Na základe preverenia osoby bolo zistené, že menovaný sa už dopustil obdobného skutku v inom meste, preto bola vec pre podozrenie z trestného činu odovzdaná na riešenie Polícii Zistené kamerovým systémom budenie verejného pohoršenia na sídlisku. Na mieste hliadka zistila, že obyvateľka bytovky upozornila občana, ktorý sa prehraboval v kontajneri a ten jej po upozornení ukázal pohlavný úd. Nakoľko sa jednalo o maloletú osobu, vec bola odložená a o konaní bol vyrozumený zákonný zástupca a škola Oznámil občan, že mu neznámy páchateľ odcudzil zo záhrady rodinného domu na ul. SNP 10 ks plechov. Hliadka vykonala šetrenie vo veci podozrenia z krádeže. Boli preverené zberné suroviny a podozrivé osoby. Ako podozrivý bol zistený maloletý zo Zimnej ulice, ktorý sa do záhrady dostal cez dieru v plote, odkiaľ odcudzil plechy a následne ich predal za 1,50 ďalšej osobe. Plechy boli vrátené majiteľovi a vec bola odložená Hliadka zistila na Hronskej ulici za záhradami pri potoku čiernu skládku odpadu. Na základe šetrenia na mieste bolo zistené, že pôvodcami sú občania tam bývajúci, ktorí odpad ukladali za záhradu. Za porušenie nariadenia im bola uložená pokuta a vydaný blok na pokutu na mieste neuhradenú. Bola im uložená povinnosť vypratať odpad Vykonaná kontrola užívania verejného priestranstva a čistoty mesta. Bolo zistené väčšie znečistenie na Zimnej, Kúpeľnej a Záhradnej ulici, kde bolo zabezpečené odstránenie a odvoz smetí osobami tam bývajúcimi Oznámila poškodená že jej nevesta, ktorá pokračovanie str. 3

3 máj 2011 zo života v meste 3 Inaugurácia poštovej známky Dobšinská Ľadová Jaskyňa Novú poštovú známku z emisie Krásy našej vlasti Dobšinská Ľadová Jaskyňa vydanej pri príležitosti 140. výročia sprístupnenia a 130. výročia jej prvej elektrifikácie krstili v obradnej sieni Mestského úradu v Dobšinej ľadovým cencúľom. Tento slávnostný akt previedli Dr. Martin Vančo riaditeľ POFISU z Bratislavy, zástupca Správy slovenských jaskýň z Liptovského Mikuláša a primátor mesta Dobšiná. Sprievodným podujatím bola výstava známok a beseda o histórii a súčasnosti poštových známok s Dr. Štefanom Burčom. Študenti a žiaci so záujmom besedu sledovali, i napriek tomu, že nie sú filatelisti. Je na škodu, že dnes sa deti o túto záujmovú činnosť málo zaujímajú, aj keď v minulosti bola bohatá. Najlepšie vedomosti preukázal študent Zdenko Švejkovský, ktorý si publikáciu Ako začať zbierať známky naozaj zaslúžil. Filatelisti z celého Slovenska si v Mestskom kultúrnom stredisku kupovali pri dočasnom poštovom priečinku známky a príležitostnou pečiatkou si mohli opečiatkovať obálky. Vzácnym hosťom podujatia bol pán docent Martin Činovský (náš prvý rytec poštových známok), autor známky. Na podujatí ho sprevádzala manželka, ktorá je rodáčka z Dobšinej. Anna Gömöryová Výročná členská schôdza SZPB spojená s oslavami oslobodenia Dňa sa pri príležitosti 66. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätníku na ulici SNP, na ktorom sa zúčastnili okrem priamych účastníkov odboja v 2. Svetovej vojne aj ostatní členovia ZO SZPB, zamestnanci a občania Mesta Dobšiná. Sprievod sprevádzala dychová hudba Mesta Dobšiná a pamiatke účastníkov bojov sa všetci prítomní poklonili. Po príhovoroch primátora mesta a predsedu ZO SZPB sa slávnostný spomienkový akt ukončil. Členovia ZO SZPB a pozvaní hostia sa premiestnili do priestorov MsKS, kde sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZPB. Predseda organizácie privítal prítomných hostí a poznamenal, že od poslednej členskej schôdze neubudol ani jeden člen. Správu o činnosti organizácie predniesla p. Rozložníková, ktorá zároveň informovala aj o hospodárení za hodnotené obdobie. V uznesení boli prijaté opatrenia na získanie ďalších členov z radov rodinných príslušníkov bývalých členov SZPB, ale aj sympatizujúcich občanov vo veku nad 18 rokov z mesta Dobšiná. Keďže sa v roku 2012 uskutoční snem SZPB v Bratislave, chceme, aby sa členstvo rozšírilo. Pri tejto príležitosti rozdáme aj snemové známky a odznaky SZPB. František Novotný Mestská polícia informuje dokončenie zo str. 2 s ňou býva, jej bez jej vedomia vybrala z účtu v priebehu dvoch mesiacov sumu 110,-. Kartu jej dávala, keď jej chodila na nákup. Podozrivá sa dohodla na vrátení peňazí a za toto konanie jej bola uložená pokuta Oznámil riaditeľ školy, že v priestoroch šatne telocvične došlo ku krádeži peňaženky počas hodiny telesnej výchovy. Hliadka na mieste vykonala šetrenie, peňaženka bola nájdená u spolužiaka, ktorý sa vrátil do šatne a zo zavesených nohavíc ukradol peňaženku s hotovosťou 3.-. Peniaze boli vrátené, vec bola odložená a vyrozumený zákonný zástupca Oznámil občan, že na náučnom chodníku je nejaká skupinka a hlučne sa správa. Hliadka na chodníku od chatovej osady zistila skupinku občanov z Dobšinej, ktorí tam popíjali víno. Taktiež zistila poškodenie informačnej tabule, ktoré spôsobil jeden z prítomných tak, že kopol do nej, čím ju odlomil. Podozrivý bol predvedený na vypočutie a bola mu uložená pokuta. Bol mu vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste Zistené poškodenie pamätnej tabule Otta Turzu umiestnenej na dome na Jarkovej ulici. Na základe spôsobenej škody 550,- sa v danom prípade jedná o podozrenie z trestného činu. Vo veci bolo vyrozumené OOPZ, kde spoločne s hliadkou bolo vykonané šetrenie u podozrivého na Jarkovej ul. Ako páchateľ na mieste bol zistený maloletý, ktorý tabuľu vytrhol zo steny s úmyslom odniesť ju do zberu. Tabuľu odovzdal v poškodenom stave. Vec realizuje OOPZ Počas hliadkovej činnosti na Banskej ul. bol kontrolovaný maloletý. Niesol starší farebný televízor, údajne ho našiel vyhodený na Novej ulivi. Šetrením hliadky bolo zistené, že maloletý aj so svojím kamarátom zobrali starší farebný televízor zo spoločných neuzamknutých priestorov bytovky na Novej ul. Vec bola odložená pre vek páchateľa a televízor vrátený majiteľovi Kamerovým systémom na námestí bolo zistené, že dve dievčatá podopierajú svoju kamarátku, ktorá bola pravdepodobne pod vplyvom alkoholu. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o maloletú, ktorej dychovou skúškou bolo namerané 1,35 alkoholu. Nakoľko menovaná začala zvracať a odpadávať, bola privolaná RZS, ktorá ju za prítomnosti rodičov previezla do Rožňavy. Zákonnému zástupcovi bola za požívanie alkoholu dcérou uložená pokuta Oznámil občan, že mu neznámy vodič nezisteným vozidlom a spôsobom nacúval do plechovej brány rodinného domu na Zimnej ul. Bránu poškodil a znefunkčnil ju. Z miesta udalosti ušiel. Vo veci sa vykonáva objasňovanie v lehote. Michal GERGOŠ náčelník Mestskej polície

4 4 kultúra máj 2011 V Dobšinské námestie Marktplatz V súvislosti so skutočnosťou, že v súčasnej dobe prebieha rozsiahla rekonštrukcia námestia v Dobšinej, pochytila ma akási nostalgia za dávnym minulým a vynorili sa mi detské spomienky na uvedené námestie, ako takmer zo zabudnutého sna. Chcel by som aspoň v hrubých črtách opísať jeho bývalú charakteristiku a atmosféru, ako si ho ja pamätám z rokov 1950 a niečo neskôr. Aby moje spomienky čitateľ aspoň z časti pochopil, musím spomenúť, že do roku 1954 som býval s rodičmi v meste Ústí nad Labem, ale k a ž d o r o č n é prázdniny som do tej doby trávil v Dobšinej u starých rodičov Krivanských na ul. Letnej, ktorá je mimoc h o d o m m o j a r o d n á ulica, prípadne u dr uhých s t a r ý c h r o d i č o v Pellionis o v ý c h na ulici Novej, kde som neskôr od roku 1954 trvale býval. Dnešné Námestie Baníkov v Dobšinej, malo vtedajší názov Marktplatz, čo znamená v preklade trhové námestie. Medzi obyvateľmi v rokoch 1950 sa námestie jednoducho nazývalo Markplatz, alebo jednoducho plac. Pamätám, že na uvedenom námestí boli pravidelné kúpne predajné trhy, ktoré boli vždy spoločenskou udalosťou v tomto meste. Boli aj výročné a pravidelné. Tie menšie boli takmer každý deň a sústreďovali sa v okolí četerne v strede námestia, nad ktorými rástli tri či štyri mohutné lipy. Ku koncu týždňa, fakt už neviem s istotou či to bolo v piatok, alebo sobotu, bol trh veľmi bohatý na návštevnosť kupujúcich, ale aj predávajúcich. Ako na malého chlapca, hlavne tieto trhy na mňa urobili nesmierny dojem, pretože niečo podobné v meste Ústí nad Labem nebolo možné vidieť. Predávajúce ženičky a muži oblečení v krojoch rôzneho druhu, od maďarských, alebo horehronských, prípadne z okolitých dedín, podľa čoho bolo možné spoznať na prvý pohľad, odkiaľ je predávajúci. Všetci sa veru vynukovaním a prekrikovaním poriadne činili. Tovar rôzneho druhu mali rozložený na zemi na bielych zajdách, čo ma ako chlapca prekvapovalo, prečo si špinia tie krásne biele čisté zajdy na kamenných dlaždiciach. Neboli to vlastne ani dlaždice, ale skôr také poukladané ploské kamene najmä v strede námestia. Na okraji tie horšie miesta mali skôr štrkovitý povrch. Bol to vždy pre mňa veľký zážitok, pretože už samotná vôňa zeleniny, či korenia, mäsa, klobás, slaniny, sladkostí, koláčov a ostatného predávaného tovaru, malo svoju špecifickú nezabudnuteľnú vôňu, či arómu, ale neraz aj zápach od výkalov predávaných zvierat na uvedenom trhu. Vždy mi bolo ľúto predávaných sliepok, alebo kuriatok, ktoré mali zviazané nožičky a mykali sa hore dolu. Našli ste si tam všetko možné, ale hlavne vždy čerstvé. A kupujúci boli veru vyberaví. Mám v pamäti ako brali do rúk krákorajúce sliepky a ohmatávali ich či sú súce do polievky, alebo na ďalší chov. Bola to spoločenská udalosť, taký trh, pretože okrem nakupovania, sa na námestí postretávalo množstvo ľudí a známych, ktorí pretriasali aj najnovšie udalosti, ktoré sa odohrali v Dobšinej. Postupne však tieto trhy zanikali a klinec do rakvy týmto trhom prinieslo združstevňovanie poľnohospodárskej pôdy. S určitosťou viem, že okolo roku 1955 už tieto trhy boli iba matnou pripomienkou a miniatúrou toho, čo bolo niekedy v starších časoch. Bol by som nesmierne zvedavý na prípadný dokument, ktorý by snáď niečo priniesol a popísal o týchto trhoch trebárs z rokov okolo 1934, alebo aj skôr. Pochybujem však, či sa niečo podobné zachovalo. Možno v kronike mesta? Pokiaľ má niekto podobné, alebo iné spomienky, rád ich privítam v prípadných komentároch. Na záver sa vrátim ešte na námestie, keď ešte neexistoval kultúrny dom. Na jeho mieste, v zadnej časti, teda oproti dnešnej pošte, samozrejme na menšej ploche bol domček, v ktorom dlhé roky bolo holičstvo. Nechodieval som tam rád, takmer ako k zubárovi, pretože vtedajšie strojčeky na strihanie ručne pomerne šklbali vlasy a na krku neraz boli aj stopy čerstvej krvičky. Ale za to starí báčikovia trkotajúc všelijaké pletky sa tam takmer pravidelne chodievali holiť a vždy som mal obavy, že ich holič poreže ostrou britvou. Pred holičstvom sa pamätám bola podobná prapôvodná dlažba či kamene ako boli v strede na samotnom námestí. Toľko teda z mojich spomienok ku starému námestiu v Dobšinej. Rudolf Pellionis Pohľad na námestie smerom ku pošte a hostincu Lipa

5 máj 2011 deti a mládež 5 DEŇ MATIEK v Centre voľného času Tradíciou Centra voľného času je každoročne pripraviť k sviatku matiek slávnostnú akadémiu, na ktorej vystupujú v programe deti zo záujmových útvarov. Je to akadémia venovaná najdôležitejšiemu človeku mame, žene, ktorá nás sprevádza životom od nášho počatia až k dospelosti. Ticho sleduje naše kroky a je tu vždy keď ju potrebujeme. A za to jej patrí naše ďakujem. S láskou sme pripravili program v podobe krásnych vystúpení našich detí. Počas programu, ktorý moderovala Martina Valentková boli premietané aj zábery z činnosti nášho centra. V programe sa prezentovali deti týchto záujmových útvarov: Šašo, Brušné tance, Mini Country, Hip Hop, Super kočky, Lentilky, Veľké mažoretky, Break dance a naši hostia, žiaci Základnej školy E. Ruffínyiho krásnym speváckym vystúpením. Poďakovanie patrí našim sponzorom, ktorí svojou pomocou prispeli k tomu, aby deti mohli mať krásne a pestré kostýmy. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a spríjemnili si tak nedeľné popoludnie. Bibiána Slováková MATKA OČAMI ŽIAKOV ZŠ Matkina láska je hlboká a veľká ako more. Mama je prístav, v ktorom vždy rád zakotvím. Matka je veľká čarodejka. Usmeje sa a dieťa prestane plakať. Matka mi dáva dôveru, nehu lásku, matka je človek, čo nenosí žiadnu masku. Bezpečným miestom sú matkine dlane. Môžeš sa na nich vyplakať, ak sa ti niečo stane. Matka je slnko, ktoré žiari v čase búrok, nepohody. Matka je môj najvzácnejší drahokam. Matkine oči žiaria ako hviezdy na nebi. Úsmev na tvári mi vyčarí veľakrát, akoby svojou láskou vedela čarovať. VYZNANIE Keď vidím tvoje modré oči, láske stojím zoči voči. Keď počujem tvoj krásny hlas, všade vidím iba nás. Chcem skončiť v tvojom objatí, veď mne sa to oplatí. Vždy ťa v srdci budem mať a na teba spomínať. Ak si toto čítať budeš, nikdy na mňa nezabudneš. Si ako voda pre jarný kvet, znamenáš pre mňa celý svet. Zo žiackych prác zozbierala Mgr. Ch. Brnčíková Turistika v Zádielskej doline Daša Štempelová, 9.A Základná škola Centrum voľného času detí a mládeže zorganizovalo pre deti zo záujmových útvarov a pre verejnosť tradičnú turistiku do Zádielskej doliny. Na turistike sa zúčastnilo 43 ľudí. Autobus nás odviezol do Turnianskeho podhradia a rezkým krokom sme vyšli na Turniansky hrad, pokochali sa pohľadom na okolie a oboznámili sme sa s jeho históriou. Odtiaľ naše kroky smerovali na Turniansku planinu. Trasa, ktorou sa išlo, viedla cez štyri krásne vyhliadky, a keďže nám vyšlo slnečné počasie, bolo vidieť do šírej diaľky. Všetci sme sa tešili na záver túry, ktorý bol v Zádielskej doline, kde nás čakal chutný guláš, ktorý sme si určite zaslúžili. Po chvíľke oddychu nás zo Zádielu vyhnalo zlé počasie. Po asfaltovej ceste sme nakoniec došli k autobusu a vzápätí začalo pršať. Prežili sme jeden pekný sobotňajší deň plný zážitkov. Iveta Značková

6 6 deti a mládež máj 2011 ÚSPEŠNÍ MATEMATICI marci prebehlo na našej škole V školské kolo PYTAGORIÁDY. Úspešní riešitelia sa zúčastnili obvodného kola v Rožňave, kde sa na 2. mieste umiestnila Alexandra Molčanová z 5. B a na 5. Mieste Katarína Oravcová z 3.A. Žiačka Alexandra Molčanová bola aj úspešnou riešiteľkou obvodového kola MATEMATICKEJ OLYPIÁDY. 36 žiakov našej školy sa zapojilo do celoslovenskej súťaže MATEMATIC- KÝ KLOKAN. Úspešnými riešiteľmi boli: Katarína Oravcová 3. A, Alex Hlaváčik 3. A, Alexandra Molčanová 5. B, Alexandra Vargová 6. A. Týmto žiakom patrí pochvala a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj učiteľkám, Mgr, Milene Gálovej a Mgr. Renáte Krausovej, ktoré týchto žiakov na matematické súťaže pripravovali. ZŠ Dobšiná Aktivity študentov Gymnázia v Dobšinej Gymnázium v Dobšinej ponúka svojim študentom množstvo možností zábavného a zážitkového vzdelávania. Svedčí o tom výlet študentov VII.A a 3.B do Tropicária a Oceánia v Budapešti. Študenti si odniesli veľa nových poznatkov o morských a tropických živočíchoch, ktoré v obyčajnej ZOO len tak neuvidia. Mohli sledovať ako nad ich hlavami plávajú žraloky a mohli dokonca hladkať raje. Počas toho ako pozorovali kŕmenie opíc, im nad hlavami lietali redakčný oficiálne stránky mesta papagáje a iné tropické vtáky. Príjemným spestrením dňa boli nákupy v obchodnom centre Campona, kde si študenti precvičili svoje jazykové a komunikačné schopnosti. Gymnázium Dobšiná organizuje každý rok rôzne akcie, spoločenské udalosti a exkurzie. Ako je už u nás v škole dobrým zvykom, v apríli sa uskutočnil tradičný Študentský ples a v júni nás čaká spoznávanie Londýna. Študenti septimy

7 máj 2011 K symbolom baníctva Takmer každé zamestnanie má svoj znak, v ktorom sú zobrazené typické pracovné nástroje. Ani jedno však nemá znak takého významu ako banícke. Dobre vieme, že baníci s hrdosťou zdobia svoj odev s odznakom dvoch kladiviek. Starý baník so svojimi jednoduchými pracovnými nástrojmi dokázal zázraky. Pomocou želiezka a kladiva razil kľukaté chodby a získaval bohaté poklady zeme. Tieto staré a jednoduché ručné pracovné nástroje sa neskôr premietli na znak úcty k povolaniu i do symbolu užívaného dodnes. Vieme, že prekrížené násady želiezka a kladiva sú symbolom baníctva. Banícke symboly v minulosti neboli len obyčajné, ale od predkov zdedené sväté symboly (insígnie), ktoré sa vystavovali Rozmarný duch rôzne 7 pri slávnostných príležitostiach. Počas osláv, keď boli insígnie vystavené verejnosti, baníkov napĺňal hrdý pocit sily a súdržnosti, ktorý demonštrovali i pred ostatným obyvateľstvom. Preto ich radi počas sviatkov vystavovali a niesli v sprievode, kým po zvyšok roka boli uložené v truhle bratskej pokladnice. Burg. Z činnosti Klubu dôchodcov Dňa dôchodcovia vo svojom klube na slávnostnej schôdzi oslávili 28. výročie jeho založenia. Na toto milé podujatie prijali pozvanie predstavitelia Mesta Dobšiná, ako aj Mestských lesov, s.r.o. Dobšiná. Po prednesení správy o činnosti za posledný rok, sa vyhodnotila činnosť klubu za 28 rokov jeho existencie. Pri chutnom pohostení, ktoré pripravili členky klubu, všetci prítomní spomínali na bohatú činnosť a podujatia, ktoré spolu zorganizovali. Burg. OZNAM V piatok, 20. mája 2011 sa v MsKS Dobšiná uskutočnilo predstavenie divadelnej komédie Noëla Cowarda, Rozmarný duch. V hlavných úlohách sa v réžii Petra Mikulíka predstavili Peter Sklár, Zuzana Tlučková, Elena Podzámska, Zuzana Kocúriková, František Kovár, Zuzana Vačková. Po vynikajúcich umeleckých výkonoch, nadšení diváci odmenili umelcov neutíchajúcim potleskom. Na základe rozhodnutia výboru Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, sa dňa 28.mája 2011 o 9.00 hod. uskutoční hodnotiaca členská schôdza DHZ v priestoroch reštaurácie Tri ruže. Zraz členov DHZ je o 8.30 hod. na nádvorí požiarnej zbrojnice. Výbor DHZ Jaskyne sú skutočnými klenotmi prírody. Sú ozdobou prírody i ľudí, ktorí ich odkrývali. Po objavení každej jaskyne je dôležité aj jej sprístupnenie pre ostatných, aby krásu, ktorá ostala uväznená v zemi videli stovky ba Slávnostná akadémia až tisícky ľudí. Významným dňom pre Dobšinčanov je 15. jún 1870, kedy do hlbín zeme vstúpil človek, aby objavil rozprávkový svet. Na počesť objaviteľa a k 140. výročiu sprístupnenia Dobšinskej ľadovej jaskyne a pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Dobšinská ľadová jaskyňa, žiaci Základnej školy v Dobšinej pod vedením svojich pedagógov vystúpili na slávnostnej akadémii, v ktorej predstavili históriu objavenia jaskyne a vzdali hold Eugenovi Ruffínyimu, ktorého meno hrdo nesie naša škola. Akadémia prítomných hostí a divákov natoľko zaujala, že navrhli jej reprízu pre rodičov a širokú verejnosť. Mgr. A. Brondošová

8 8 rôzne máj 2011 Hospodárenie Mestských lesov Dobšiná v roku 2010 Spoločnosť v minulom roku dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške ,- k čomu prispeli najmä: čiastočný nárast cien drevnej hmoty a odbytové možnosti ako aj získané finančné prostriedky z fondov EÚ. Tržby z predaja dreva tvorili až 92 % z celkových tržieb. Počas roka sme naplnili všetky požiadavky občanov mesta na listnaté palivové drevo v množstve 701 priestorových metrov (t. j. 378 m3) a ihličnaté palivo v objeme 734 priestorových metrov (t. j. 470 m3). V samovýrobe si občania mesta nachystali priestorových metrov. Až 68 % celkovej produkcie drevnej hmoty smerovalo do piliarskej výroby, z čoho 71 % odobrali miestne píly. Práce v pestovnej činnosti boli realizované podľa plánov na rok 2010 s prihliadnutím na skutočné potreby a aktuálne podmienky v lesných porastoch. Realizačné ceny v jednotlivých výkonoch boli stanovené na základe výberových konaní. Umelou obnovou sa v roku 2010 VEĽKONOČNÝ TURNAJ Spoločnosť Mestské lesy Dobšiná obhospodaruje lesný majetok ha, z toho vo vlastníctve Mesta Dobšiná vo výmere ha. Z rozlohy lesných pozemkov sa 43 % využíva na hospodárske účely, ďalších 15 % tvoria lesy ochranné a 42 % lesy osobitného určenia. Sa uskutočnil 23.apríla 2011 v priestoroch telocvične ZŠ v Dobšinej. Súťažilo sa v troch kategóriách: - Muži do 60 rokov - Muži nad 60 rokov - Ženy V kategórii Muži do 60 rokov bez väčších problémov zvíťazil Peter Čarnoký, na druhé miesto obsadil Marek Leško a tretí skončil Vlastimil Révay. V kategórii Muži nad 60 rokov zvíťazil Štefan Trenka pred druhý Emilom Šmelkom a tretím Gejzom Spišiakom. V ženskej kategórii sa najviac darilo Kristíne Kochanovej, ktorá obsadila prvé miesto. Druhé miesto si vybojovala Janka Liptáková a na treťom mieste skončila Viera Šmelková. Stolnotenisové turnaje Memoriál Slavomíra Priatku Dňa 19. marca sa na ZŠ v Dobšinej uskutočnil už 3. ročník tohto stolnotenisového turnaja. Účastníci a organizátori memoriálu si zvolili systém hry vo štvorhre. Podujatie sa odohrávalo v priateľskej atmosfére. Po pekných súbojoch sa dvojice umiestnili nasledovne: 1.miesto: Štefan Trenka Peter Čarnoký 2.miesto: Dušan Zahoranský Peter Ogurčák 3. miesto: Emil Šmelko Kristína Kochanová Organizátori týchto podujatí dúfajú, že aj naďalej bude záujem o tento druh športu a aj o rok prídu podporiť tieto športové akcie. E. Šmelko zalesnilo spolu 87,57 ha holín, na ktorých sa vysadilo celkom kusov sadeníc, z toho 76 % sadeníc sme vypestovali v Lesnej škôlke Hámor. Zaznamenali sme tiež zvýšenie podielu prirodzenej obnovy oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 100% na celkovej výmere 44,75 ha. Objem zalesňovacích povinností vplyvom nadmerného výskytu kalamít má všeobecne narastajúcu tendenciu. V nasledujúcich rokoch sa teda dá očakávať nárast holín a tým aj zalesňovacích povinností, následne starostlivosť a ochranu mladých lesných porastov ako aj ochranu lesa proti škodlivým činiteľom. Klimatické podmienky, hlavne množstvo zrážok a nižšie priemerné teploty spôsobili v roku 2010 pomalší vývoj podkôrneho hmyzu a jeho stagnáciu. To malo za následok aspoň čiastočné spomalenie hynutia ihličnatých porastov a tiež zníženie celkového objemu spracovaného kalamitného dreva cca o m3, t.j. 13 percent oproti roku Napriek tomu sa dá predpokladať, že nepriaznivý vývoj zdravotného stavu ihličnatých porastov bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Ťažba dreva bola zameraná predovšetkým na spracovanie dreva postihnutého kalamitou. Vyťažili sme celkovo m3, kôrovcová kalamita predstavovala až 90 %, vetrová kalamita 9 %. Rozpracovanosť porastov ako aj nepriaznivé klimatické podmienky na celom obhospodarovanom území sa odrazili aj v nárokoch na opravy a údržby lesnej dopravnej siete a odvozných miest. V rámci rozsiahlejších údržieb sa opravili lesné cesty Smetisko - Suchý vrch, Frantzengrep, Hanzovské, Stará Čuntavská, Tešnárky Pri opornom múre, Nad oporným múrom Špic, Vandrákova, Jeleniarky, Mlynárova, Rizne, Rakovec - Gúgeľ, Siata hora a spodná a vrchná Plejzovská cesta. V dôsledku rozsiahlej kalamitnej ťažby sa opravovali staré a vybudovali nové približovacie linky o celkovej dĺžke metrov. Na záver môžeme len skonštatovať, že nebol to rok ľahký, ale dopadol veľmi kladne až vynikajúco. Rok 2011 ide obdobne ako predchádzajúci, rozdiel je hlavne v tom, že nie sú výzvy na Europrojekty a je to rok náš Medzinárodný rok lesov. Z toho dôvodu sme zorganizovali a ešte budeme organizovať rôzne akcie: - súťaže pre žiakov II. stupňa Základnej školy dňa v Žrebčíne v Dobšinej - V rámci Dní mesta Dobšiná, Vás dňa pozývame na besedu Les pre ľudí a ľudia pre les, ktorá sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Dobšinej o hod. - Juniáles dňa so začiatkom o 8.30 hod. na Pišli, začiatok súťaží o hod. v Ramži. Zrealizované akcie a podujatia: - brigády Gymnázium Dobšiná a Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej - súťaže pre žiakov Gymnázia dňa súťaže pre žiakov I. stupňa Základnej školy realizované

9 máj 2011 šport, rôzne 9 Športové aktivity žiakov Základnej školy v Dobšinej Žiaci ZŠ v Dobšinej sa zúčastnili turnaja vo florbale ORION FLORBAL CUP 2011 s výsledkami: - obvodové kolo v Gemerskej Polome ZŠ Dobšiná - ZŠ Gemerská Poloma 6 : 1 ZŠ Dobšiná - ZŠ Nižná Slaná 9 : 0 1. miesto - okresné kolo v Rožňave ZŠ Dobšiná - ZŠ Ulica pionierov Rožňava 6 : 2 ZŠ Dobšiná - ZŠ Krásnohorské Podhradie 3 : 1 1. miesto - krajské kolo v Košiciach ( ) ZŠ Dobšiná - ZŠ Belehradská Košice 2 : 1 ZŠ Dobšiná - ZŠ Postupimská Košice 6 : 6 ZŠ Dobšiná - ŠG Užhorodská Košice 3 : 4 ZŠ Dobšiná - ZŠ Kežmarská Košice 5 : 0 Poradie: 1. ZŠ Kežmarská Košice 2. ŠG Užhorodská Košice 3. ZŠ Dobšiná ZŠ Dobšiná reprezentovali: Lukáš Lindák, Rastislav Gajdoš, Marek Wágner, Jerguš Barnák, Jaroslav Hutník, Rastislav Gajdoš, Lukáš Greško, Marek Kollárik, Henrich Kollárik, Adam Gallo, Marcel Plichta, Patrik Hutník Vedúci: Mgr. Jaroslav Hutník, Mgr. Pavol Fajdek Žiaci ZŠ v Dobšinej sa zúčastnili turnaja v malom futbale žiakov základných škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií (OG) Predkolo sa konalo dňa v Dobšinej na ihrisku s umelou trávou a skončilo s výsledkami: ZŠ Dobšiná - OG Dobšiná 2 : 2 ZŠ Dobšiná - ZŠ Rejdová 11 : 0 ZŠ Dobšiná - ZŠ Nižná Slaná 6 : 2 ZŠ Dobšiná - ZŠ Gemerská Poloma 8 : 0 Do finále postúpili mužstvá ZŠ Dobšiná a OG Dobšiná. Finále: ZŠ Dobšiná - ZŠ Štítnik 5 : 2 ZŠ Dobšiná - ZŠ akad. J. Hronca Rožňava 2 : 4 ZŠ Dobšiná - OG Dobšiná 4 : 3 ZŠ Dobšiná - ZŠ akad. J. Hronca Rožňava 3 : 5 Poradie: 1. ZŠ akad. J. Hronca Rožňava 2. ZŠ Dobšiná 3. OG Dobšiná 4. ZŠ Plešivec ZŠ Dobšiná reprezentovali: Vladimír Baluch, Lukáš Lindák, Patrik Hutník, Jaroslav Hutník, Richard Revúcky, Marek Wágner, Adam Gallo, Lukáš Greško, Marek Kollárik, Peter Červenák Vedúci: Mgr. Jaroslav Hutník, Mgr. Pavol Fajdek Riaditeľstvo Základnej školy v Dobšinej touto cestou ďakuje spoločnosti ERPOS, spol. s. r. o., stavebno obchodnej firme, za poskytnutie vecného daru tri sady dresov, na športové aktivity a reprezentáciu školy a mesta. Mgr. Jaroslav Hutník riaditeľ školy

10 DNI MESTA DOBŠINÁ 685. výročie založenia Dobšinej XIX. Dobšinské turíčne sviatky Program: Nedeľa Slávnostný program k 25. výročiu založenia DFS Gemerčatá (MsKS) Vstupné dobrovoľné Pondelok Vernisáž výstav Výstava výtvarných prác účastníkov súťaže Les pre ľudí (MsKS) Výstava ručných prác členiek klubu dôchodcov (klub dôchodcov) Utorok Beh ulicami mesta Diskotéka pre školskú mládež (MsKS) Streda Rozprávkové predpoludnie pre najmenších Rockový koncert VAOLA SEXIT Vstupné 2 Štvrtok Z rozprávky do rozprávky kreslenie detí MŠ na asfalt Les pre ľudí, ľudia pre les (MsKS) podujatie MsL z príležitosti Medzinárodného roku lesov Hudobno-zábavný program Bača Gajdoš a Salašníci - Vstup voľný Piatok Otvorenie turíčneho jarmoku (mestský rozhlas) 9.30 Otvorenie remeselného jarmoku (park na ulici SNP) Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Udeľovanie Ceny mesta Dobšiná K u l t ú r n y p r o g r a m (Javisko v parku na ulici SNP) Program detí z miestnych škôl, školských a predškolských zariadení Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Les pre ľudí Vystúpenie detského folklórneho súboru GEMERČATÁ z Dobšinej Vystúpenie folklórneho súboru GEMER z Dobšinej Losovanie tomboly Ander z Košic a Kandráčovci hudobno zábavný program (MsKS) Vstupné 2 / študenti a dôchodcovia 1 Sobota Cesta za dobrodružstvom prechádzka náučným chodníkom do Ramže Juniáles 2011 Športovo - zábavné súťaže pre veľkých aj malých (Ramža) Ekumenické bohoslužby v rím. kat. kostole Country bál (MsKS) účinkujú Betliarske vidly a tanečná skupina Kentucky z Popradu Vstupné 2 / študenti a dôchodcovia 1 Nedeľa Zhromaždenie pred Baníckym domom 9.00 Slávnostná svätá omša a Služby Božie v rím. kat. a evanj. kostole Sprievod mestom a stretnutie v MsKS príhovor primátora, ocenenie baníkov Baníckeho združenia Posedenie v MsKS - účinkujú evanj. spev. zbor a Dych. hudba Dobšiná Banícka zábava v MsKS Sprievodné podujatie: júna Majstrovstvá Slovenska a XXI. Ročník putovného pohára primátora mesta Dobšiná v lietaní rádiom ovládaných modelov vetroňov (Dobšinský kopec) NOVINY dobšinské DOBŠINSKÉ NOVINY vydáva Mesto Dobšiná, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dobšinej č.58-7/v Evidenčné číslo MK SR: EV 3271/09 Redaktor: Anna Macková. Redakčná rada: Mgr. Christína Brnčíková, František Novotný, Vladimír Václavík. Adresa redakcie: Kultúrny dom, Námestie baníkov 384, Dobšiná, tel.: 058/ , Mob: Mail: Grafická úprava a tlač: Jaroslav Verlík - PRESENTER SK, Rožňava, tel.: , Uverejnené príspevky od dopisovateľov nehonorujeme. Za pravdivosť príspevku zodpovedá autor. Všetky práva vyhradené!

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu 12 studentů vedlejší specializace Rozvojová studia v rámci kurzu 2SE504 Management rozvojových projektů absolvovalo ve dnech

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Projekt Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 OBLOHA NA DLANI LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Nabídka vzdělávacích programů EURÓPSKA ÚNIA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jaroslava Kočová KNIHY Š, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. 208 s. ISBN 978-80-7367-551-6. Komplexně pojaté monografické dílo na téma Zájmové vzdělávání

Více

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o. Priemyselné, Verejné a Interiérové LED osvetlenie. Osvetlenie: kancelárskych,

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Stvoření oslavuje Stvořitele

Stvoření oslavuje Stvořitele číslo 3 roku 2011 Radcovsk ý š peciál Oddiel Horské r ysy Stvoření oslavuje Stvořitele O službě a o službě Učme se od slavných V Y V O L E N Í 1 9. 2 1. 1 1. 2 0 1 0 R A D C O V S K Ý Š P E C I Á L 2 V

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval

Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval Ing. Stanislav Bernard je spolumajiteľom a generálnym riaditeľom Rodinného pivovaru BERNARD. Pred 19 rokmi sa pustil do oživenia humpoleckého

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA Ledvinovník západní/obličkovec západný (Anacardium occidentale) Endemit tropické Brazílie z povodí Amazonky. Stálezelený strom, vonné květy v terminálních latách.

Více

Piknik. Může mi něco chybět? česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Piknik. Může mi něco chybět? česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany Evropská unie Spoločne bez hraníc Piknik Marec / Březen 2011 česko-slovenský studentský časopis Může mi něco chybět? Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 2 Zajímavé

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 13. prosince 2014 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Miškejová Veronika Společná

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo Svetová kvalita Dietzel Univolt je viac ako 65 rokov významným pojmom v elektroinštalačnej technike. Už krátko po založení firmy bola odbornému svetu predstavená prvá elektroinštalačná ochranná rúrka z

Více

číslo 4 roku 2012 Múzička SK Po stopách liš k y Bystrouš k y Hrnek a hrnčíř

číslo 4 roku 2012 Múzička SK Po stopách liš k y Bystrouš k y Hrnek a hrnčíř číslo 4 roku 2012 Múzička SK Po stopách liš k y Bystrouš k y Hrnek a hrnčíř PO STOPÁCH LIŠKY BYST ROUŠKY V neděli 22. ledna jsme se sešli v ranních hodinách u sboru Brno-Olomoucká, abychom se společně

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 Rok 2015 ročník 19 1 Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 1 Milí přátelé, S každým novým dnem se těšíme na teplé sluneční paprsky. Ale v mnoha

Více

Studijní pobyt v Berlíně 2010

Studijní pobyt v Berlíně 2010 Studijní pobyt v Berlíně 2010 Poděkování patří zejména PhDr. Martinu Lachoutovi, Ph.D. a PhDr. Petru Justovi, Ph.D., že pro nás i v letošním roce zorganizovali studijní zájezd do Berlína. Opět byl program

Více

VYŠŠÍ ZISK PRO VÁS Z KAŽDÉ OBJEDNÁVKY

VYŠŠÍ ZISK PRO VÁS Z KAŽDÉ OBJEDNÁVKY Právě vychází nový katalog zima/jaro 2011, kterým přivítáme blížící se jaro. Přesto, že jsme katalog připravovali v zasněženém a mrazivém období, ladili jsme ho do svěžích jarních barev, především do žluto-oranžovo-zelené,

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Výbor ČS Unie, Sázava 27 28.11.2005 Příloha č. 11 ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE

Výbor ČS Unie, Sázava 27 28.11.2005 Příloha č. 11 ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE 1. Informace o službě církve ve velkoměstech Č S unie : A. České sdružení V Praze je připravován projekt Mladí pro Ježíše za řízení ASI. Klíčovou roli mají

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

číslo 7 roku 2009 ROBINZONÁDA LAMBARÉNÉ MINUTKA NAD BIBLÍ SPLAV DUNAJCA ODDÍL ŽIVÝ TIS

číslo 7 roku 2009 ROBINZONÁDA LAMBARÉNÉ MINUTKA NAD BIBLÍ SPLAV DUNAJCA ODDÍL ŽIVÝ TIS číslo 7 roku 2009 ROBINZONÁDA LAMBARÉNÉ MINUTKA NAD BIBLÍ SPLAV DUNAJCA ODDÍL ŽIVÝ TIS ROBINZONÁDA 2009 LAMBARÉNÉ Lambaréné je město v Africe, ve státě Gabon. Žil tu a pracoval nositel Nobelovy ceny míru,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše predstavy ALPINE Bau CZ Jiráskova 613/13 757 43 Valašské Meziříčí Česká Republika Praha Hradec Králové sídla závodů a středisek Právní forma: Společnost s ručením

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

ZÁKON. číslo 1. roku. Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou

ZÁKON. číslo 1. roku. Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou ZÁKON Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou roku známou. Ještě jsem ji ani nestihla pozdravit, a ona už na 2005 mě vyhrkla: Jaký je první

Více

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Projekt přeshraniční spolupráce Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, o. s. SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Informační brožurka - informace

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Číslo: 6/2002 14.6. 2002

Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Stručná

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

Češi se mohou v Evropě předvést

Češi se mohou v Evropě předvést EN č. 12 / 2008 Jaroslava Reznerová s personalistkou o zaměstnávání žen s malými dětmi Jarmila Filadelfiová socioložka rozebírá podmínky pro založení rodiny na Slovensku Rozhovor, str. 9 Publicistika,

Více

Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku

Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku 1 2 Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie

Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie -- [[Uživatel:Blahma Marek Blahuš]] Wikikonference, Praha, 30.11.2013 Marek Blahuš Wikimedia

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

GPS navigace CoolTraxx3D

GPS navigace CoolTraxx3D GPS navigace CoolTraxx3D Úvodní upozornění tento produkt může být použit pouze jako pomoc při navigaci, není přesným měřítkem směru, vzdálenosti, lokalizace nebo topografie, uživatel je povinen sledovat

Více

K r n o v. Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci,

K r n o v. Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci, Z p r a v o d a j D o m o v a p r o s e n i o r y K r n o v Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci, jsem velmi ráda, že jste se rozhodli přečíst si náš nový časopis, který bude vycházet čtyřikrát

Více

KOPŘIVOVÝ ODVAR, TEDA ODVAZ!

KOPŘIVOVÝ ODVAR, TEDA ODVAZ! KOPŘIVOVÝ ODVAR, TEDA ODVAZ! JE TO TADY! S KONCEM DUBNA PŘICHÁZÍ DO KOPŘIVNICE A OKOLÍ PRAVIDELNÁ DÁVKA KULTURY V PODOBĚ TRADIČNÍ PŘEHLÍDKY NETRADIČNÍCH DIVADEL. TA S SEBOU PŘINESE MALÁ I VELKÁ, ČESKÁ

Více

Druhý ročník je úspěšně za námi

Druhý ročník je úspěšně za námi 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

ČR, SR a EU, str. 2 a 3

ČR, SR a EU, str. 2 a 3 Zdeněk Velíšek a Martin Hric Komentáře doyenů české a slovenské žurnalistiky ČR, SR a EU, str. 2 a 3 Cyril Svoboda a Magda Vášáryová Rozhovory s významnými politiky nejen o evropských hodnotách Evropan,

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

ODDÍL 112 SOVY Napajedla

ODDÍL 112 SOVY Napajedla PATHFINDER PŘÍLOHA ČASOPISU ADVENT ÚNOR 2014 č. 2 ODDÍL 112 SOVY Napajedla MÚZIČKA MSS MÚZIČKA LUČENEC MÚZIČKA MSS 2013 Jedné prosincové soboty se do jihlavské modlitebny sjely děti z celé Moravy na Múzičku.

Více

4/10. Tradícia v cirkvi. Téma čísla

4/10. Tradícia v cirkvi. Téma čísla 4/10 apríl - duben 2010 roèník 80 Èasopis Bratskej jednoty baptistov Èasopis Bratrské jednoty baptistů A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2009 SOCIÁLNÍ PRÁCE A ROZVOJOVÁ POMOC SOCIÁLNÍ PRÁCE A ROZVOJOVÁ POMOC 4/2009 ročník 9 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI JSOU AGENTI ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI V NAIROBI >>> str. ZAŽÍVAJŮ 12

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více