červen 2013 ročník 15 Vlček - Světýlko Plavčík Povolání Bouřka! Syslík a Brundibár Tipy na prázdniny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2013 ročník 15 Vlček - Světýlko Plavčík Povolání Bouřka! Syslík a Brundibár Tipy na prázdniny"

Transkript

1 časopis vlča t a světlušek Světýlko červen 2013 ročník 15 Vlček - Světýlko Plavčík Povolání Bouřka! Syslík a Brundibár Tipy na prázdniny

2 NATOČ VIDEO! A ZÍSKEJ PRO SVŮJ ODDÍL HRU PIATNIK ZDARMA! Stačí natočit se svými kamarády z oddílu či družiny video s návodem na hraní vybrané deskové hry. Jak? Je to snadné. Napiš na a vyber si ze seznamu hru, kterou bys chtěl získat. My ti jí pošleme. Na oplátku je třeba natočit krátký video návod, podle kterého se hru naučí hrát ostatní. Nemáš kameru nebo herecký kurz? Nevadí. Spot lze natočit na mobilní telefon a herecké nadání není rozhodující. Důležitá je jednoduchost a nápaditost. PŘEŽILI BYSTE V PRAVĚKU? Možná jste šikovní a bystří, ale obstáli byste v době kamenné, kdy neexistovaly dnešní technické vymoženosti? Život byl jedno velké putování krajinou a hledání něčeho k snědku. Naučte se s novou hrou vytvořit strategii přežití, odkázáni pouze na přírodu a vlastní ruce. Každá hra od PIATNIK rozvíjí vaše dovednosti a výborně vás pobaví. 9 kostek, 54 obrázků, 10 miliónů kombinací, nekonečné příběhy... Jedinečná společenská hra, která rozvíjí představivost a fantazii dětí i dospělých. Hoďte kostkami a vyprávějte příběh. Pohádku, horor, nebo jakýkoli jiný. Podívejte na obrázky a příběh se sám začne rozvíjet! Chcete hry na svůj letní tábor? Ozvěte se na mail

3 z oddílu Hurá na tábo r! Mrkejte, co všechn o se dá na táboře provádět! A po tá boře nám nezapo meňte poslat fotografie! avka, Foto: Václav Dostál Václ Praha 106. roj světlušek Ginkgo Překonávání překážkové dráhy. Ranní hodinka poslepu - zkoušíme si život nevidomých, od rozcvičky přes snídani po čištění zubů. Drsnozávod - závod pro opravd ové muže přes lesy, lo uky, potoky i ryb níky. Foto: Libuše Bittnerová, 6. oddíl Velký Újezd - tábor na Slezské Hartě. žije, tady rze Kdo pře Táborová ve byste se tné jídlo.jak jde o nechu pky s yste jedli křu tvářili vy, kdyb řem? ep p ehačkou a okurkami, šl Foto: Martina Kalinová Shark, 24.smečka vlčat Skokani Praha. Hromadné táborové focení Dekomlat, se zavázanýma očima je nutné najít obušek a třikrát trefit protihráče. Foto: Tereza Deingruberová Veve, tábor Pěšáků a Skarabea, Karviná. Soutěž na tábor! První táborová st Foto: Martin Pittner Píťa, středisko ředa, sopis Světýlko! výsledek pro ča lký ve, íka rn bo tá každého é chvíle! Malá výzva pro táborů, ze stejn m táboře ností z různých čin to, co se na vaše y ně zk es rá př ob e luj m ma Na Sbírá y. toh, další tři ed ba stř ká vé ro zís k z první tábo výherce. Jeden i yř čt ské me je su Pošli nám obráze zkůvylo i do přírody od če h. Ze všech obrá í doplňky do města čn nk fu bude dít v na te že u! ičku.těšit se mů v dalším Světýlk pak toaletní kaps y také otiskneme zk rá ob í zč he ej, značky BOLL.N z do su re ad na e ňt te ej me Obrázky posíl, do mailu nezapo vy pište SOUTĚŽ jméno oddílu. a y hr vý do předmětu zprá d ípa př vní adresu pro napsat svoji pošto Přelouč.

4 vlček/světýlko Každý vodák má své pádlo a ví, že se dělí na několik součástí. Stejně tak lze rozdělit pramici na části. Zkus pojmenovat hlavní části, které na pádle a na pramici najdeme. Názvy získáš, pokud seřadíš písmenka stejné barvy od největšího po nejmenší. 4 v o k o 1. Pádlo a pramice a z k p t v o o á b n d r l í e Blíží se prázdniny, tábory a možná i vody. Léto je stvořené pro koupání a sjíždění řek. Splň si přitom vlčka/světýlko plavčíka! Světýlko ti jako vždy s několika úkoly pomůže. p b r ď ř ď o o b 2. Není pádlo jako pádlo Na vodě můžeš sednout do několika typů lodí. A aby se to nepletlo, v každé lodi je trochu jiné pádlo. Poradíš žabičkám, kterou loď mají podle jejich pádel či vesel použít? Dopiš ke každé lodi správné písmenko. A B C D

5 vlček/světýlko 3. Držení pádla Vyber vodáky, kteří špatně drží pádlo nebo špatně pádlují, a řekni proč. 4. Vodní nebezpečí I ve vodě se skrývají různá nebezpečí. Prohlédni si obrázky a řekni, proč může být život koupajících se dětí ohrožen. 5

6 vlček/světýlko Dvě skupiny dětí se rozhodly vykoupat se v zákrutu řeky. Která zvolila správnou stranu a proč V peřejích se ocitlo několik dětí. Vyber jedno, které v nich plave dobře. 5. Lodní smyčka Slouží k rychlému uvázání lodě, umíš ji? 6. Posádka V lodi jsou členové posádky označeni podle pozice, na které se nachází. Pojmenuj členy posádky. 6

7 7. Základní povely na lodích vlček/světýlko Pro dorozumívání na vodě se používají určité povely, které říkají, co má kdo udělat. Vyber správné pokyny a vepiš je do bublin. Vylodit! Nalodit Co dělá posádka lodi špatně? Vpřed! Pohov Stop Ahoj Kontra Pohov Co dělá kormidelník špatně? Světýlko Vydává Tiskové a distribuční centrum Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1, tel.: , fax.: , IČO Šéfredaktor: Zdeněk Chval. Grafická úprava a DTP: Miroslav Zrubák. Fotografie na titulní straně: Petr Zaremba. Předplatné zajišťuje Send Předplatné, s.r.o. Pro registrované členy Junáka předplatné řešeno v rámci on-line registrace. Více info na Příjem reklamací: tel.: , Redakce: tel.: , .: Inzerce: tel.: , fax.: , Tisk: Tiskárna POLYGRAF, s.r.o.. Zaslané rukopisy, kresby a fotografie se archivují a vracejí se jen na vyžádání odesílatelů. Neoznačené texty a fotografie jsou redakční. ISSN , MK ČR 7095 Autor přílohy: Jan Lukášek. červen 2013 (15, č. 5) Vychází 5 ročně. Praha

8 malované čtení 8 Ilustrace: Tomáš Chlud

9 Budeš od jedenácti do dvanáct i p o n o c n ý m, o z n a m o v a l Pučmeloud Syslíkovi. A může se mnou na hlídku jít Užovka? Že bychom jako chodili spolu? Klidně bych to vydržel i dvě hodiny, smlouval Syslík, který byl trochu nekňuba, nemehlo a nemotora. Přece už jsi na svém druhém t á b o ř e, n e s o u h l a s i l Pučmeloud se Syslíkovým žadoněním. To by ses nestyděl, hlídat ve dvojici? Já ne, a Brundibár může, jo? durdil se Syslík. S p r á v n ě. T y n e, a Brun dibár jo. Je ma lej. Nebo jestli chceš, můžeme zajít za Galapákem a ty mu vysvětlíš, že se trochu bojíš. To ne, vrtěl Syslík hlavou. Vlče se nebojí nikoho, vzpomněl si na starodávnou písničku, přece má tesáky od toho. V jedenáct večer vyšel Syslík před stan. Noc nebyla tak tmavá, jak předpokládal. Nad hlavou svítily hvězdy, nad lesem měsíc a ve štábáku lampa, při níž Galapák něco psal. No, takováhle hlídka ujde, řekl si Syslík. Kdyby něco, jdu za Galapákem. Měsíc se schoval za stromy, ale hvězdičky svítily stále víc, jako by chtěly dohnat mizející světlo. Syslík zaklonil hlavu a zadíval se na nebe. Moc souhvězdí ještě neznal, ale s určitostí rozeznal dvojité W Kasiopey. Třeba se odtamtud na mne také dívá nějaký Syslík, myslel si. N a j e d n o u z a slechl nějaký nepatřičný šramot. Ježek? Kanec? ET? sevřel v ruce valašku, symbolické označení táborového ponocného. Potichu se přišoural ke stanu, ze kterého se to ozývalo. Odhrnul plátno, napřáhl ruku s valaškou a zase ji spustil. To, co viděl, jej naprosto udivilo. Na zemi mezi palandami seděl malý Brundibár a se zavřenýma očima se kýval dopředu dozadu, doleva doprava. Syslík opravdu nevěděl, co dělat. Hlavou mu prolétly otazníky: Jak to, že není ve spacáku? To se po arabsku modlí? Proč se přitom nepraští do hlavy o postel? A jak tak udiveně zíral, Brundibár vstal a šoural se ze stanu. Počkej, to nemůžeš! Kam lezeš? Spíš nebo co? tlačil jej Syslík zpátky. Brundibár se oklepal, otevřel oči a zadíval se na Syslíka. To jsi ty? Kde je máma? Píše: Vezír, ilustrace: Milan Lesniak - Barva povídka M á m a? Tu máš přece doma, odpovídal Syslík. Tobě se zdálo něco ošklivého? Já nevím, já chci mámu. Hele! rozhodl se Syslík. Mámu tu nemáš, a i kdybychom ji nakrásně teď v noci zavolali mobilem, tak může přijet až ráno. Jestli se ti stýská, jdeme ke Galapákovi, on to nějak vyřeší. C h v i l k u t r v a l o, než se Brundibár jaksepatří oblékl. Zvědavé hvězdičky svítily stále víc, ale u Galapáka už bylo zhasnuto. Tak co, vzbudíme ho? zeptal se Syslík Brundibára. Ale ne, odpověděl Brundibár. Mně bude stačit, když s tebou budu na hlídce. Můžu? N o j o, h l í d k a, podíval se Syslík na hodinky. Už mne měl střídat Užovka. Já mám jít spát. N e c h o ď, ž a d o n i l Brundibár. Mně se zase bude zdát něco ošklivého. Tak jo, rozhodl Syslík, budeme spolu hlídat za Užovku. A když pak několikrát obešli tábor, zalezl Brundibár bez odporu do spacáku. Ráno Syslík tohle všechno povyprávěl Galapákovi. To jsi udělal velký dobrý skutek. Brundibárovi se rozešli rodiče a on z toho teď mívá divoké sny. T a k j á b y c h s e k n ě m u přestěhoval do stanu, abychom si každý večer povídali. Můžu? Jo! zněla stručná a rázná odpověď. 9

10 Závod vlčat a světlušek Víš, co dělá a kde pracuje mechanik, reportér, architekt, instalatér, lékárník či režisér? Vezmi si pas - telky a zakroužkuj vždy stejnou barvou všechny profese, které pracují na stejném místě, a stejnou barvou také to místo, např. sestra a nemocnice. Několik zaměstnání lze vykonávat na různých místech, zakroužkuj je tedy více barvami, podle toho, kde všude tito lidé mohou pracovat. Povolání Zjisti povolání svých rodičů a prarodičů a splň si bod stezky tím, že je představíš ostatním v šestce! 10 dopravní podnik

11 stavba banka škola Zahrajte si v šestce scénky. Předveďte, co lidé s vybraným zaměstnáním vpráci dělají. televizní studio nemocnice nehoda TIP Také si můžete namalovat budovy a do nich umístit vystřižené postavy jednotlivých povolání. divadlo 11 Připravila: Lvíče, ilustrace: Oskar

12 Z á lo ž k a k babičce, Až pojdeš na prázdniny zajímavou přibal si s sebou nějakou lka si do ní knížku. S pomocí Světý záložku do můžeš vyrobit originální auří, do knížky knížky o pravěku dinos tvorami o pirátech s mořskými po Budeš potřebovat: 3. S pomocí o, foukací bílou čtvrtku, nůžky, lepidl foukacích fixvytvoř ítkovací fixy, pastelky, razítka a raz vícebarevné pozadí. (provázek). barvu, děrovačku a stuhu 1. Na čtvrtku si 2. Na horní stranu vyraz nakresli tvar budoucí děrovačkou dírku. záložky a vystřihni. 4. Pozadí můžeš různě orazítkovat. 5. Na bílou čtvrtku si černou barvou narazítkuj obrázky. 6. Obrázky vybarvi pastelkami 7. Obrázek zhruba vystřihni. 9. Obrázek natři lepidlem. 8. Malými nůžkami co nejpřesněji vystřihni. 10. Přilep na záložku. 11. Na záložku můžeš narazítkovat nebo napsat nějaký nápis. 12. Přivaž stuhu nebo provázek. 13. Mašlička zajistí, že ti záložka do knihy nezapadne. Připravila: Sojka (nebo jinými barvami).

13 Syslík a dobrý skutek Píše: Vezír, ilustrace: Oskar

14 cestička/stezka Zdravověda Co myslíš, na kterém z obrázků je správný postup ošetření? Obrázek zaškrtni a u ostatních řekni, co chybí, či je špatně. Do volných řádek napiš správný postup ošetření. 14

15 cestička/stezka Pipravila: Hopsinka, ilustrace: Tomáš Chlud a Oskar inzerce OBJEVTE NOVY SVE T OD TVU RCU FILMU A TAKÉ VE3D PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED. epicthemovie.com

16 zahraničí Tipni si, z jakých zemí jsou jednotlivé kroje na fotografiích. Pokus se přiřadit jednotlivá čísla. Pak se podívej na správné řešení. Dokážeš najít všechny země na mapě světa? Každé správné vlče či světluška má svůj kroj a hezky se o něj stará. Ale mají všechny vlčata a světlušky na světě stejné kroje? c f 1. Kanada 2. Fidži 3. Oman 4. Keňa Nairobi 5. Egypt 6. Irsko 7. Kosta Říká 8. Maledivy 9. Čína - Hong Kong 10. Francie 11. USA 12. Kambodža 13. Keňa 16 d a j

17 g b Světlušky a vlčata ve Francii nosí bledě modré košile a modré kraťasy a nikdy si nezapomenout vzít na hlavu baretku. Že nevíš co to je? Taková placatá čepice, na které s hrdostí nosí svůj odznak vlčete, nebo světlušky. Vlčata a světlušky v Americe nosí podobné kroje jako my, ale přes kroj nosí šerpu, na kterou si našívají všechny světýlka a vlčky, které získají. Nejšikovnější mají všechny. Sbíráš i ty vlčky či světýlka? Takové světlušky v Keni, která je v Africe, nemají moc času sbírat světýlka. Většinou se učí jak přežít v přírodě a samozřejmě si hrají. Některé hry se podobají těm našim. Například Ludo je vlastně Člověče, nezlob se. I když jsou naše kroje většinou rozdílné a světlušky u nás nenosí šaty jako v Keni a vlčata barety, jako ve Francii, slibové odznáčky jsou jiné a ani odborky nejsou stejné, něco máme přeci jen společné. Každé vlče má na svém kroji nášivku WOSM. Že nevíš co to je? WOSM je organizace, kam patří všichni skauti a vlčata na světě. I děvčata mají svou organizaci, jmenuje se WAGGGS. Takže každá světluška a skautka má na svém kroji tuto nášivku. k m Správné řešení: 1 - m, 2 - l, 3 - k, 4 - j, 5 - i, 6 - h, 7 - g, 8 - f, 9 - e, 10 - d, 11 - c, 12 - b, 13 - a i Máš rád svůj kroj? Líbí se ti jeho barva? Anebo bys radši chtěl, aby byl oranžový, červený či zelený? Co délka rukávů? A nebyly by pro světlušky lepší šaty? Namaluj svůj vysněný kroj! Pošlete do redakce na adresu svůj obrázek, tři vylosované odměníme boxem lízátek! Do předmětu zprávy piště VYSNĚNÝ KROJ. e h l Připravila: Petra, foto:

18 cestička/stezka Lelettnní dínydsvárdiěnjí kktoymu, ápoje. Horké ující n různé osvěž ili ravené v ra p ři p vé šťávy, přip o in n le abychom si ze či být é rosté ovocn nebo to může p y in ýt n b le to ze u, o h ce Mo ů ovo nápojem bo více druh osvěžujícím ým rn o z jednoho ne ýb V azený bojího. čaj lehce osl ý cn kombinace o vo o ý n vychlaze em. může být také krem či med ovocným cu aj Ledový č týlka: podle Svě černý nebo Koktejl podle Světýlka: ný, chuti (zele led čaj dle citron r k u c áme ) ý čaj, nech ovocn e m ří a v u e ea Do konvic ho osladím o té o p t, u o h vychladn skleněné itrón. Do c a e u m d á le d při stky ložíme ko it plátky v u n á b ž d ob navíc ozd volíme můžeme z u k o če. P d žeme pomeran ů m j, a č dový ovocný le usky ovoce. přidat ko Najdi pampelišky s dostatečně dlouhými stonky. Vezmi si dvě pampelišky a dej je křížem přes sebe. Stonek vrchní pampelišky ohni za tu spodní a vrať stonek zpět dopředu, mezi pampeliškami. Oba stonky dej k sobě. TIPY NA 1 lžíce cukru čkový) 2 lžíce (lepší je mou l mléka kakaa 250 m eré lijeme mléko, kt Do šlehače na jeví ob se ž ouho, ne šleháme tak dl ka lé m o anéh pěna. Do našleh a cukr a dále o ka ka přisypeme ktejl e asi 2 min. Ko koktejl šlehám k če leni nalijeme do sk e. m vá dá po a Věneček z pampeliš či sedmikr ek ásek Uvij si na dn ešek z pamp elišek věneče K létu neodm k. yslitelně patř í věnečky z pampelišek či sedmikráse k. S věnečky užiješ mnoh si o zábavy. D ají se nosit na hlavě, po sílat po vodě apod. Vlevo přilož další pampelišku a opakuj postup. Takto postupuj stále dokola, až dostaneš dostatečn ě dlouhý věneček. Zakonči buď sváz áním provázkem, nebo propletením obou konců. Přikládej další a další pampelišky a stonek vracej vždy mezi přiloženou a vedle stojící pampelišku. Tady je vidět, kudy vede stonek. Připravila Hopsinka, foto věnečku a návod: Marcela Kozáková

19 PRÁZDNINY Lesní plody Prázdniny nám nabízejí velké lesní mlsání... Poznáš, které ze zobrazených plodů jsou jedlé? Tvým úkolem je k jedlým plodům nakreslit usměváčka podle toho, jak ti plod chutná. K jedovatým plodům nakresli mračouna! Víš, jak se plody na obrázcích jmenují? Dopiš do čtverečku u každého obrázku správné číslo. Které plody v lese nenajdeš? NA VÝLetě 1. lesní jahody 2. maliny 3. ostružiny 4. borůvky 5. brusinky 6. rulík zlomocný 7. rybíz 8. angrešt 9. vraní oko čtyřlisté 10. hrách 11. třešně Výlety Prázdniny jsou vhodným časem pro rodinné výlety. Vyprav se s rodiči, babičkou či dědou na výlet, zjisti, za jakým cílem se chtějí členové rodiny vypravit! Když si na výlet vyrazí celá rodina, může to být pěkná legrace, protože každý chce jít někam jinam. Najdete, kdo chce kam? cestička/stezka

20 Městem křížem krážem! 1. Najdi starostu městečka! Je to šikula, nachází se hned na 3 místech současně. 2. Hledej písmena, v rojnici od J na S, a poskládej jméno městečka! 3. Který obchod, provozovna či úřad je na plánu městečka vyznačen nejčastěji? 4. Do jakého obchodu se dostane Lea, když půjde po trase: 6Z, 4SSZ, 6V, 3SV,7S? 5. Kam se chystají Pardálové a Dračice? Jejich cíl leží na trase: 3SZ, 4S, 6SV, 3S, 7V, 4S. 6. Odkud vyrazila Ztracenka, když její trasa byla: 1JZ, 1J, 2V, 4J, 7JZ, 4S, 2Z? 7. Koho navštíví Ringo, půjde-li po trase: 1SZ, 2S, 5JZ, 9Z, 3S, 1SV, 3S, 2SV, 3V, 2JJZ? 8. Z prodejny Klenoty ukradl lupič náhrdelník. Jeho úkryt leží na trase: 5J, 9Z, 3J, 2JZ. 9. Zoufalka už neví kudy kam. Kde byla naposledy, když by se vracela po trase: 5JV, 2JZ, 4J, 5JV, 4S, 4V, 1SV, 2S? 10. Neváhejte vymýšlet vlastní úkoly pro ostatní kamarády!

21

22 stezka/cestička Bouřky Víš, jak se chovat za bouřky? Znáš nebezpečí, která při bouřce hrozí? Vyber vždy jednu správnou možnost, jak se zachovat na uvedeném místě: Louka a) vylezu na nejvyšší kopec b) schovám se do prohlubně c) utíkám co nejrychleji Rybník a) bouřka nevadí půjdu se koupat b) opustím rybník co nejdříve c) potopím se pod hladinu Les a) obejmu nejbližší a nejvyšší strom b) vylezu na strom c) schovám se v hustém nízkém lese Hory a) budu bouřku pozorovat z nejlepšího místa pro rozhled b) opustím co nejrychleji vrchol c) schovám se pod skalní převis Město a) schovám se do nejbližší budovy b) sednu si pod strom do parku c) lehnu si na zem Auto a) zůstanu sedět v autě b) sednu si na auto c) lehnu si pod auto Co je třeba udělat, pokud jste svědky zásahu člověka bleskem? 22 zavolat sanitku najít dospělého a s ním provést - kontrolu tepu a dýchání a v případě nutnosti zahájit resuscitaci - ošetřit popáleniny Za bouřky zůstaňte na bezpečném Než se podíváš na správné řešení, přečti si ještě zásady chování za bouřky a případně své řešení změň krytém místě, v domech, autech, při zavřených oknech jsou bezpečné i kabiny lanovek a obytné přívěsy.

23 stezka/cestička Neukrývejte se v jeskyni, pod převisem, tam, kde ke stropu či ke stěnám je menší vzdálenost než dva metry, a to i k zadní stěně, nepřibližujte se také k ústí jeskyně na méně než dva metry. V otevřeném terénu si najděte větší prohlubeň a skrčte se v ní, ruce a nohy mějte u sebe a dodržujte vzdálenost větší než dva metry od jejích okrajů. Nezůstávejte ve skupině, nedržte se za ruce a je-li to možné, vzdalte se na 3 m od sebe. V horách ihned opusťte vrcholy a hřebeny. Jděte pryč od ocelových lan, žebříků, vleků, lanovek, zábradlí Ve volném terénu bez úkrytu si sedněte, klekněte, dřepněte nebo i lehněte a nepokračujte dále v chůzi. Zůstaňte v bezpečném úkrytu, dokud bouřka není vzdálena alespoň 10 km, tj. 30 s interval mezi bleskem a zahřměním, Najděte vysoký objekt (alespoň 15 m) a ukryjte se v jeho bezpečné zóně (podle obrázku), nepřibližujte se také k dalším předmětům na méně než 2 m, ke stojícím osobám pak na 3 m Správné řešení: louka b, rybník b, město a, les c, hory b, auto a Připravila: Hopsinka, Ilustrace: Milan Lesniak - Barva 23

24 Závod vlčat a světlušek Poznáš všechny rostliny z této strany? U několika rostlin ti pomůže drobná hádanka 24 Sedmikráska Sasanka Heřmánek Mateřídouška Jitrocel Hluchavka Konvalinka Blatouch Kopřiva Podběl Malé, žluté sluníčko mhouří řasy maličko. Vykvete do sedmi krás, v louce ji zná každý z nás. Je pichlavá a žahá ráda, však za léčivost buď jí sláva. Připravila Hopsinka, ilustrace: Oskar Bledule Na zeleném stonku, tucet bílých zvonků. Tiše zvoní cinkilinky, poznali jste? Šel kvítek na blata a spadl do bláta. Do blátíčka šplouchy, honem na. Kytička vybledlá sluníčko vyhledá. Do kroužků u jednotlivých rostlin nakresli symbol podle toho, zda je rostlina jedovatá, léčivá, nebo prostě jen pro krásu. :-) Symboly navrhni podle vlastní fantazie tak, aby ostatní v šestce poznali, o kterou kategorii se jedná.

25 NA TÁBOŘE SE ZAMĚŘ NA BOD ZÁKONA SVĚTLUŠKA JE ČISTOTNÁ. Nezapomeň si vždy po návštěvě latríny a před každým jídlem pečlivě umýt ruce, ráno a večer vyčistit zuby a v rámci táborových možností navštěvovat s ostatními indiánskou saunu, koupací tůňku na potoce či rybník stezka/cestička VLČATA TAKÉ JISTĚ NEJSOU ŠPINDÍROVÉ A NENECHAJÍ SE ZAHANBIT. Ilustrace: Oskar U každého příběhu vybarvi zeleně ten bod zákona či slibu, který je splněn na jedničku. Ten, za který by se mělo vlče nebo světluška stydět, vybarvi červeně. Body zákona a slibu, které se v příběhu nezmiňují, nech prázdné. mluvím pravdu jsem poslušný pomáhám jiným jsem statečný a veselý jsem čistotný 25

26

27 Připravil: Tomáš Chlud

28

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze

prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze akce Svojsíkův závod celostátní kolo Ve dnech 23. 25. 9. se v Mladé Boleslavi konala skautská

Více

06/13. ročník 16, číslo 80. červen 2013

06/13. ročník 16, číslo 80. červen 2013 06/13 PÁCE Když se mi nezdá kosmonaut, princezna ani popelář Jak na to při hledání práce ok v Indii Jak jsem přežil rok v anglických skautských centrech ročník 16, číslo 80 červen 2013 časopis pro rovery

Více

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ květen 2011 2. ročník 7. číslo Jak se vaří Superstar Tanec uprostřed betonu Upíři - fakta nebo fikce? téma čísla MÚZOVÁNÍ ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Milý čtenáři, jaro pomalu finišuje, voda v rybníce

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T. Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T. Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Michaela Jančová Člověk a jeho zdraví Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy O b s a h Obsah... 3 Použité značk y... 3 Opakování...4 Péče o zdraví... 6 Poznáváme

Více

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství PRACOVNÍ LISTY kariérové poradenství Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

PIONÝRA JINDŘICHŮV HRADEC NA TÁBOŘE V LONDÝNĚ ŘÍJEN. geopozvánka (8) VESELÁ TUŽKA. rukodělky (20) zahraničí (7)

PIONÝRA JINDŘICHŮV HRADEC NA TÁBOŘE V LONDÝNĚ ŘÍJEN. geopozvánka (8) VESELÁ TUŽKA. rukodělky (20) zahraničí (7) PIONÝRA 2 ŘÍJEN 2013 NA TÁBOŘE V LONDÝNĚ zahraničí (7) JINDŘICHŮV HRADEC geopozvánka (8) VESELÁ TUŽKA rukodělky (20) Kdo si hraje, nezlobí Integrace romských obyvatel do společnosti je velkým problémem.

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Školní časopis 2014/2015

Školní časopis 2014/2015 Školní časopis 2014/2015 Číslo: 5 9. 3. 2015 1 Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři a čtenářky, čas utíká jako voda, ale naši redaktoři nelení a stále tvoří nové a nové články. Ráda bych vyzvedla

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

PUNTÍKY KRÁLÍK HRÁBĚ BLUDIŠTĚ HOUSENKA LÍSTKY BALÓN PASTELKA STŘECHA CIHLY HOLČIČKA MĚSÍC HVĚZDY

PUNTÍKY KRÁLÍK HRÁBĚ BLUDIŠTĚ HOUSENKA LÍSTKY BALÓN PASTELKA STŘECHA CIHLY HOLČIČKA MĚSÍC HVĚZDY PUNTÍKY KRÁLÍK HRÁBĚ BLUDIŠTĚ HOUSENKA LÍSTKY BALÓN PASTELKA STŘECHA CIHLY HOLČIČKA MĚSÍC HVĚZDY Předškoláci.cz 2 / 60 www.predskolaci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Předškoláci.cz? Aby byla volně

Více

VĚTRÁK PROSINEC 2009

VĚTRÁK PROSINEC 2009 VĚTRÁK PROSINEC 2009 OBSAH ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 2 ZKOUŠKA RYBOVKY 3 RŮŽENČINA ZAHRÁDKA 5 CESTA VLAKEM 5 PŘEKVAPENÍ U VLTAVY 7 PODEJ RUKU ZEMI 8 ROZHOVOR S VĚTRÁKEM 9 DOPIS NA ROZLOUČENOU 10 VÁNOCE, SKAUTI

Více

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Školní akademie 2013 květen červen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj A je to tady! Vytoužené prázdniny, na které se všichni tolik těšíme, přicházejí.

Více

Časopis turistických oddílů mládeže

Časopis turistických oddílů mládeže Časopis turistických oddílů mládeže ČERVEN 2007 Bambiriáda 2007 Devátý ročník bambiriádního nadšení měl heslo Každý jsme jiní, všichni rovnoprávní. Bambiriáda ovládla televizi, regionální i celostátní

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Zpráva z Valné hromady. http://bratr-kalef.evangnet.cz. Obsah 2013/1

Zpráva z Valné hromady. http://bratr-kalef.evangnet.cz. Obsah 2013/1 1 2013 Bratr Kálef Horácký seniorát ČCE Obsah 2013/1 Ano, nebojte, držíte v rukou ten správný časopis. Že je nějak barevnější, než býval? Nové písmo, grafika? No, však už bylo načase Bratr Kálef bude mít

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více