Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, Albrechtice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice"

Transkript

1 Obchodní podmínky Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník ( dále pouze NOZ ). A. Vymezení pojmů 1) Prodávající - provozovatel obecných stránek ( dále pouze estránky) a internetového obchodu K-Electric, dostupného na adrese ( dále pouze eshop), který je ve smyslu NOZ ( 420) podnikatelem: Ing. Petr Kotas, Rakovecká 809, Albrechtice IČO ) Kupující - zákazník a zákazník eshopu, kterým může být : a) podnikatel - je jím kupující, který není spotřebitelem, podle NOZ ( 420 a 421) je to také každá osoba ( i právnická), která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele Za podnikatele se považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Pokud kupující zadá do svých adresních údajů také záznam o IČO, pak bude považován automaticky za podnikatele. Jinak je o charakteru kupujícího rozhodná skutečnost naplnění výše uvedených znaků podle zákona. anebo b) spotřebitel - podle NOZ ( 419) člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, vzniklé závazky se spotřebitelem se řídí Ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle NOZ ( 1810 a násl.), 3) Přímý prodej a prodej v eshopu - přímý prodej je prodej zboží nebo dodávka služeb na základě objednávky kupujícího, zaslané prodávajícímu mimo systém eshopu, prodej v eshopu je prodej zboží nebo dodávka služeb, kdy závazek a smlouva vzniká s použitím elektronických systémů na stránkách eshopu. 4) Outlet, skupina zboží Outlet, Doprodej - (dále pouze doprodej) označení zboží nebo skupiny zboží, které je skladem u prodávajícího delší dobu a které již výrobce dále nedodává anebo prodávající jej již nebude doobjednávat z důvodů změn cen nebo změny obchodních podmínek výrobce. Takové zboží je dostupné pouze do vyprodání aktuální skladové zásoby prodávajícího. Kupující je tímto označením upozorněn na to, že zboží již nemá plnou podporu výrobce a jeho vlastnosti mohou být již mírně změněny. Zboží je však nové, nepoužité jiným zákazníkem. 5) Smlouva - jedná se obecně o závazek obou stran ( 1724 a násl.), při nákupu v přímém prodeji a v eshopu se jedná o kupní smlouvu ( 2079 a násl.). 6) Nabídka - je návrhem na uzavření smlouvy ( 1731 a násl.), ve smyslu NOZ je jí i návrh dodat zboží nebo službu za určenou cenu, učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 7) Dostupnost a provozní doba - údaj o dostupnosti kontaktů a o provozní době internetového obchodu je uveden v obecné podobě, z důvodů státních svátků, přesunů pracovní doby, čerpání dovolené anebo vyšší mocí může být přechodně tato doba omezena nebo upravena, informace o této skutečnosti bude uvedena na úvodních stránkách jednotlivých internetových adres B. Kupní smlouva - nabídka, platnost cen, vznik závazku a plnění 1) Nabídka na estránkách a v eshopu je informací pro kupujícího, jaké zboží a za jakých podmínek si může objednat. Nabídka na estránkách je uvedena pouze jako informativní a prodávající si vyhrazuje právo provedení změny kdykoliv. Při přímém prodeji je platnou nabídkou až zaslání údajů o zboží nebo službě a o cenách, které je provedeno prodávajícím na adresu kupujícího prostřednictvím jiného způsobu písemné komunikace, než je systém eshopu. Zapsání objednávky a její odeslání do systému eshopu je přijetím nabídky ve smyslu NOZ ( 1740). Jsou-li zapsány do objednávky dodatky, výhrady, omezení a jiné změny, je to posuzováno prodávajícím jako odmítnutí nabídky a považuje se za novou nabídku. Je tomu tak i v případě, kdy by dodatky nebo odchylky podstatně neměnily podmínky nabídky. Dodatky, odchylky, výhrady, omezení a jiné změny v nabídce oproti zaslaným údajům nebo údajům, uvedeným v systému eshopu, jsou platné pouze po předchozím odsouhlasení prodávajícího anebo po předchozí dohodě o změně podmínek dodání nebo o úpravě výrobku nebo služby. 2) Uvádění obchodních názvů jiných výrobců - pokud jsou uvedeny v nabídce názvy výrobců, je to pouze pro účely informativní, k jednoznačnému určení nabízeného zboží. 3) Úplné kontaktní údaje provozovatele: estránky: eshop: provozovatel a adresa: Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, Albrechtice výdejní místo - pouze po předchozí dohodě: Technická kancelář Ing. Petr Kotas, KASS Střelnice, Střelniční 256/1, Český Těšín telefon IČO , DIČ CZ

2 č.účtu: CZK /2010 č.účtu EUR /2010, IBAN CZ , BIC kód/swift FIOBCZPPXXX Objednávat lze písemným nebo elektronickým kontaktem při přímém prodeji i v eshopu kdykoliv, 24h denně, automatické zprávy em ze systému eshopu jsou zasílány rovněž tak. Provozní doba pro telefonický nebo ový kontakt -odpovědi a informace: v pracovní dny (pokud není na stránkách uvedeno jinak) 4) Registrace údajů kupujícího Pro prohlížení nabídky na estránkác a v eshopu není registrace vyžadována. Pro objednání zboží v eshopu je registrace dobrovolná, přináší výhodu pro kupujícího v možnosti zpětného přístupu k dřívějším objednávkám a usnadnění dalšího objednávání. 5) Cena zboží Všechny ceny jsou uváděny v Kč, bez DPH ( v eshopi i s DPH) ve výši 21%. Cena pro prodej v EUR mimo eshop je dána přepočtem podle denního platného kursu CZK/EUR podle ČNB, rozhodné je datum objednávky kupujícího. Při nákupu přímo v eshopu je platná cena v EUR zobrazena u produktů. 6) Slevy z ceny zboží Na ceny, uvedené na etránkách se poskytují paušální slevy: - při způsobu platby předem bankovním převodem ve výši 6% z ceny zboží na estránkách i na eshopu, při přímé objednávce em i při objednávce v eshopu - při způsobu platby předem bankovním převodem ve výši 2% z ceny zboží při platbě přímo v EUR při přímé objednávce em mimo eshop Tyto paušální slevy se mohou uplatnit kumulativně při splnění daných podmínek. Množstevní slevy se poskytují pro opakované odběry stejného zboží v hodnotě nad 8000,-Kč v cenách bez DPH, výše a podmínky jsou sjednávány individuálně, objednávání a fakturace je pak přímo, mimo eshop. Na zboží, které je ve skupině Outlet nebo je označeno jako Outlet nebo Doprodej, se slevy již neposkytují. 7) Platnost cen a nabídky Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v nabídce, na změnu v nabídce zboží, vložení nového zboží nebo jeho odstranění z nabídky, na zavedení nebo zrušení prodejních akcí, to vše na na estránkách i v eshopu. Pokud si však kupující zboží nebo službu objedná před zavedením výše uvedených změn, cena ani jiné podmínky se už pro něj nemění do doby realizace dané objednávky a tím splnění závazku prodávajícího. Vyjímkou je vliv vyšší moci a neočekávaná změna podmínek výrobce/dodavatele, na takovou změnu ale bude kupující upozorněn před plněním prodávajícího. 8) Kupní smlouva - objednávka Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá nebo odešle zboží (věc), případně službu, která byla kupujícím objednána a je předmětem koupě. Kupující tím získá vlastnické právo ke zboží nebo poskytnuté službě a kupující se zavazuje, že věc nebo službu převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu ( 2079). Za podmínek, daných těmito Obchodními podmínkami, je v určitých případech platba za zboží vyžadována zálohová platba předem před zahájením výroby /dodání objednaného zboží. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím v systému eshopu a jejím potvrzením ovou zprávou od prodávajícího nebo odesláním potvrzení objednávky em na adresu kupujícího prodávajícím při přímém prodeji. Před odesláním objednávky v systému eshopu je kupujícímu umožněna kontrola objednaných položek zboží v objednávce a případná změna nebo smazání těchto údajů. Ústní nebo telefonickou formu objednávky ze strany kupujícího nelze přijmout. Automatická ová zpráva ze systému eshopu o zapsání objednávky do systému není považována za potvrzení objednávky, slouží pouze jako informace pro kupujícího o zápisu jeho požadavku do systému eshopu. Před odesláním objednávky v systému eshopu potvrzuje kupující aktivně ( zatrhnutím příslušného pole ve formuláři) seznámení se s těmito Obchodními podmínkami, vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami, potvrzuje svůj závazek zboží odebrat a zaplatit za něj. Po kontrole objednávky v systému eshopu je prodávajícím zasláno kupujícímu potvrzení objednávky formou ové zprávy. Odesláním objednávky při přímém prodeji kupující vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami, které jsou mu navíc ještě zaslány při potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo na smazání nekompletních nebo chybných objednávek. V takovém případě bude objednávajícímu zasláno na podanou ovou adresu upozornění o tomto kroku. V případě, kdy dojde k výrazné změně ceny zboží nezávisle na prodávajícím po vzniku kupní smlouvy, bude nejdříve kupující informován o nastalých nových skutečnostech a ke zrušení objednávky dojde až jeho neakceptováním nových skutečností, rozhodných pro dodání zboží. 9) Platba a cena za platbu Platbu za zboží je možné uhradit: a) bankovním převodem - platba předem na základě platebního příkazu, jehož údaje jsou zaslány zákazníkovi em spolu s potvrzením objednávky - tento způsob je zdarma

3 b) dobírkou při převzetí zásilky - k ceně zboží se vždy připočítává doběrečné ve výši 59,- Kč Pro následné (opakované nebo pravidelné) dodávky lze dohodnout platbu bankovním převodem se splatností 14dnů, sleva na platbu předem se pak neposkytuje. Obecně platí: 1) platbu bankovním převodem předem lze zvolit pro jakoukoliv velikost objednávky 2) veškeré objednávky v hodnotě zboží nad 8000,- Kč (v cenách bez DPH) lze uhradit pouze bankovním převodem 3) na dobírku lze zaslat pouze zboží podle objednávky, kdy celková hodnota zboží nepřekročí 8000,- Kč (v cenách bez DPH) Kompletní faktura - daňový doklad je vždy přiložena k zásilce, obvykle v ochranném obalu na balíku. 10) Neprodlené zrušení objednávky kupujícím a neprodlené změny v objednávce Neprodleně může kupující zrušit objednávku pouze do 24h od potvrzení objednávky kupujícím nebo od zapsání objednávky do systému eshopu. Storno je nutno provést písemně em na adresu Jestliže již kupující zaplatil kupní cenu za objednávku a dojde k jejímu zrušení, uhrazená částka bude odeslána zpět do 10 pracovních dnů. Zrušením zanikají vzájemné závazky mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé z rušené objednávky nebo smlouvy. Kupující může provést změny v objednávce do 24 hodin od objednání zboží, písemně em na adresu Tyto změny mají odkladný účinek pro plnění prodávajícího, objednávka je pro lhůty plnění považována jako nová. Změny je možno provést pouze jednou. 11) Dodací lhůta Všechny objednávky se snažíme splnit co nejdříve. Níže uvedené lhůty platí pro zboží, které je jednoznačně určeno, bez dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných změn požadovaných kupujícím. Zboží, které je skladem, je obvykle odesíláno na kupujícího v základní dodací lhůtě do 2 pracovních dní od potvrzení objednávky. U zboží které není skladem, je o dodací lhůtě kupující informován v nabídce s tím, že tato informace je nezávazná, protože může být ovlivněna skutečnostmi mimo vůli a možnosti prodávajícho. Při platbě bankovním převodem, dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání celé částky za objednávku na účet prodávajícího. Prodávající může po dohodě zkrátit dodací lhůtu tím, že nebude čekat na připsání částky na účet prodávajícího. V případech dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných změn požadovaných kupujícím, bude dodací lhůta sdělena dodatečně V případě neočekávaného prodloužení předpokládané dodací lhůty o více, jak 5 pracovních dnů, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován. 12) Dodávka Standardně jsou objednávky zasílány přepravní balíkovou službou PPL nebo poštou. Cena za dopravu je 136,- Kč/zásilka Pokud je hodnota zboží v objednávce pod hodnotu 800,-Kč, cena za dopravu je ve výši 258,- Kč/zásilka Všechny objednávky v hodnotě zboží nad 8000,- Kč jsou zasílány pouze službou PPL. Všechny objednávky v hodnotě zboží nad 8000,- Kč jsou zasílány zdarma při platbě převodem. Při požadavku platby na dobírku je vždy doúčtováno doběrečné ve výši 59,- Kč. Pokud je výrobek a/nebo jeho balení delší jak 180 cm (maximum je 240 cm), zasíláme jej pouze poštou, kde je podle tarifu pošty příplatek za neskladný balík ve výši 100,- Kč Všechny uváděné ceny a limity plnění jsou bez DPH 13) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd ) si hradí kupující sám. C. Práva z vadného plnění, reklamace, záruka 1) Postup při převzetí zásilky kupujícím Kupující má povinnost při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat celistvost a neporušenost obalu, neprodleně zásilku rozbalit, po rozbalení pak zkontrolovat počet a druh zboží, které bylo objednáno a dodáno. Při poškození dopravního obalu nebo při podezření na nesprávné zacházení dopravce se zásilkou ( pomačkaný obal, známky vlhkosti, známky kontaktů s jinými kapalinami, apd), kupující provede kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a tuto skutečnost uvede do záznamu o převzetí zásilky. Neprodleně pak prosíme o kontaktování prodávajícího. Při obdržení zboží, které nebylo objednáno nebo je poškozené bez zjevného vlivu dopravce, kontaktujte neprodleně prodávajícího k dohodnutí dalšího postupu. 2) Práva kupujícího z vadného plnění prodávajícím Podle ustanovení NOZ (zejména 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 ) prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal : - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, případně které kupující očekával s ohledem na funkci a povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

4 - se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, - zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Základní doba pro uplatnění práv z vadného plnění prodávajícím ( dále záruka), je v délce 12 měsíců od data převzetí zboží, maximálně však v délce 12 měsíců + 2 týdny od data odeslání plnění prodávajícím. Pro zboží označené jako doprodej je záruka v délce 4 měsíců od data odeslání plnění s tím, že ustanovení o odstranění případných vad výměnou za nové z podstaty tohoto plnění není možné. O této skutečnosti je kupující vyrozuměn těmito obchodními podmínkami. Na případné dárky (zboží takto označené a dodané zdarma), nelze uplatňovat jakékoliv práva kupujícího a spotřebitele. Kupující obdrží informaci o vyřízení práv z vadného plnění nejpozději do 30 dní. Je-li vadné plnění řešeno opravou zboží, pak po dobu, kdy zboží nemá zákazník k dispozici, se záruční doba prodlužuje. Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku. D. Zvláštní ustanovení, je-li kupujícím spotřebitel 1) Obecná ustanovení Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; neníli to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 2) Postup Spotřebitel v souladu s 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně na adrese a uvede, že odstupuje od smlouvy. V oznámení uvede číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení provedené platby za zboží. Můžete použít formulář Odstoupení od smlouvy spotřebitelem. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, převodem na podaný bankovní účet kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 3) Upřesnění Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku. E. Ochrana osobních údajů Prodávající vyžaduje poskytnutí osobních údajů Kupujícího pouze za účelem identifikace zákazníka pro uzavření kupní smlouvy a pro dodání zboží, vybraného Kupujícím. Tyto údaje jsou uchovávány u Prodávajícího pro účely marketingové, obchodní, evidenční vyřízení objednávek, reklamací, apd. Údaje potřebné pro doručení zásilky budou předány dopravci v nezbytně nutném rozsahu. Poskytované osobní údaje při registraci Kupujícího v eshopu jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem, nebudou poskytnuta třetí osobě a mohou být využity pouze provozovatelem eshopu pro účely

5 statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem. Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace Kupujícího třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným Kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Kupující v eshopu dává svou registrací souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace pro uzavření kupní smlouvy a zajištění kontaktu při realizaci objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům v eshopu, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace). Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření přístupné pouze Prodávajícímu. F. Ostatní Pro dotazy, informace a připomínky použijte nejlépe na adrese Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.listopadu 2014 v03 /

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní řád platný do 31.12. 2013 naleznete zde Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Netretail,

Více

Obchodní podmínky. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných níže uvedenou společností od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více