Zkušenosti s provozem pasivního domu - dřevostavby v České republice

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti s provozem pasivního domu - dřevostavby v České republice"

Transkript

1 Zkušenosti s provozem pasivního domu - dřevostavby v České republice Datum: Autor: Martin Jindrák Organizace: ATREA s.r.o. Tento příspěvek prezentovaný autorem na konferenci Dřevostavby 2005 ve Volyni volně navazuje na článek z loňského sborníku této konference, který podrobně rozebíral principy, význam a možnosti teplovzdušného vytápění vzhledem k parametrům nízkoenergetických (NED) a energeticky pasivních (EPD) objektů, vč. bilančního výpočtu větrání RD. Všechny zkušenosti a předpoklady dle tohoto loňského příspěvku byly použity i v přípravě projektu EPD v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Po mnoha letech získávání zkušeností a obdivování energeticky pasivních domů, realizovaných hlavně v Rakousku a Švýcarsku, nastal čas zrealizovat domy těchto parametrů i v naší republice. A to nejen proto, aby i naši odborníci - projektanti a architekti - z praxe nebo studenti středních a vysokých škol mohli na vlastní oči spatřit podobný objekt, získat praktické zkušenosti z provozu a opustit letité zaběhlé stereotypy v návrzích i realizacích. Dalším výrazným stimulem pro snižování energetické náročnosti objektů je i růst cen energií, potřebných nejen pro temperování objektů v zimě, ale také pro chlazení (klimatizování) v letním období. Projekt a výstavba energeticky pasivního domu (EPD) v Rychnově u Jablonce nad Nisou, mimo výše zmíněné požadavky, vznikl také pro odzkoušení vzduchotechnického a topného systému, který je v České republice hromadně uplatňován při výstavbě nízkoenergetických domů, v realizaci domu energeticky pasivního. Na základě zkušeností budou tyto systémy upravovány a připraveny pro další následovníky stavění v rámci trvale udržitelného rozvoje. západní pohled jižní pohled EPD v Rychnově je pokračovatelem experimentálního nízkoenergetického domu (dřevostavby) s měrnou spotřebou 18 kwh/m 2.a, který byl realizován v roce 2001 v Koberovech u Turnova. Převzal základní koncepci dispozice, potřebný teplovzdušný vytápěcí a větrací systém s rekuperací tepla z odpadního vzduchu, upravený dle požadavků na energetickou náročnost EPD. Zde je např. požadavek na rekuperaci (znovuzískávání tepla z odváděného vzduchu z objektu) s účinností pohybující se kolem 90 %!! Výrazně byly upraveny konstrukce objektu. Stavební část obou objektů realizovala stejná firma, výrobce dřevostaveb na bázi plošné prefabrikace, RD Rýmařov. V podlaze přízemí (bez vyobrazení) byla použita izolace z polystyrenu o celkové tl. 200 mm. Skladby obvodových konstrukcí jsou patrné z následujících obrázků 1-3:

2 Legenda: 8 - kontaktní termofasáda 7 - vnější izolační vrstva - skelná izolace 6 - I profil vnější izolační vrstvy 5 - minerální izolace nosné části stěny 4 - parozábrana 3 - hranol nosné rámové konstrukce 2 - sádrovlákno 1 - sádrokarton Obr. 1 - Řez konstrukcí obvodové stěny Legenda: 8 - skelná izolace 7 - záklop stropu 6 - skelná izolace 5 - minerální izolace 4 - nosník stropního elementu 3 - parozábrana 2 - rošt sádrokartonu 1 - sádrokarton Obr. 2 - Řez stropem podkroví Legenda: 7 - difusní folie 6 - skelná izolace 5 - krokev 4 - parozábrana 3 - hranol samonosné konstrukce šikmého stropu 2 - sádrovlákno 1 - sádrokarton Obr. 3 - Řez šikmým stropem podkroví V následující tab. 1 jsou uvedeny hodnoty součinitelů prostupu tepla (U) obvodových konstrukcí obou objektů v porovnání s požadavky ČSN:

3 Stavební konstrukce Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] ČSN (platnost od 11/2002) Požadované Un Plochá střecha, lehká 0,24 0,16 šikmá střecha <45 (strop podkroví) těžká 0,30 0,20 Dop. Pasivní Un dop dům-u U výp RD KOBEROVY EPD RYCHNOV (realizace 2001) (realizace 2004) U výp 0,15 0,129 0,103 Šikmý strop podkroví 0,24 0,16 0,12 0,141 0,093 Obvodová stěna, lehká 0,30 0,20 šikmá střecha >45 těžká 0,38 0,25 Okna (zasklení) Podlaha přízemí (strop nad sklepem) nová 1,8 1,2 uprav. 2,0 1,35 0,12 0,141 0,104 0,8 0,90 0,72 0,6 0,4 0,4 0,21 0,181 Tab. 1 - Tepelné hodnoty obálkových konstrukcí - porovnání Jedním z kritérií EPD je nepřekročení hodnoty 15 kwh/m 2.a specifické spotřeby tepla na vytápění (vztaženo na jednotku podlahové plochy a rok). Záleží ale také samozřejmě na lokalitě umístění domu. EPD Rychnov má teoretickou (výpočtovou) spotřebu na úrovni cca 14 kwh/m 2.a. Tato hodnota je vypočtena na základě tepelné ztráty domu (cca 1900 W vč. větrání s rekuperací), venkovní výpočtové teploty (pro Jablonec je to -18 C), délky topné sezóny (259 dní) a průměrné teploty v topném období (+3,4 C). Pokud bychom přemístili tento dům např. do Brna (-12 C, 232 dní, Ø teplota +4 C), pak je výpočtová spotřeba tepla na úrovni cca 12,9 kwh/m 2.a (tep. ztráta 1700 W). Nelze proto srovnávat EPD realizovaný v teplejších oblastech s domem postaveným např. v horských a podhorských regionech. Výpočtově stejných parametrů specifické spotřeby dosáhne dům v nížině s konstrukcemi s horší hodnotou součinitele prostupu tepla U! Naši sousedé v Rakousku pro srovnání různých objektů stanovili referenční stanoviště 2523 Tattendorf. Ukazatel spotřeby energie za "normovaných podmínek" pak slouží k přiznání výše finančního příspěvku stavebníkům. Např. základní příspěvek Dolního Rakouska pro EPD je ve výši Stav, který v našich zemích pravděpodobně hodně dlouho nebude následován.

4 Graf tepelných ztrát domu v závislosti na venkovní výpočtové teplotě Energeticky pasivní dům v Rychnově u Jablonce nad Nisou - popis a dispozice domu Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou podlažích, zastřešený sedlovou střechou sklonu 38. V domě je pět obytných místností (obývací pokoj, pracovna a tři ložnice), kuchyň s jídelním prostorem (volně spojeným s obývacím pokojem), plně vybavená koupelna, oddělené zádveří a technická místnost. Zastavěná plocha základního domu je 87,8 m 2, obestavěný prostor 320 m 3. Dům je nepodsklepený a byl realizován jako lehká dřevostavba na bázi plošné prefabrikace. Přistavěná garáž a sklad byl realizován k základnímu domu jako přístavba v systému Two by Four (montáž na stavbě bez prefabrikace).tloušťka obvodových konstrukcí (479 mm) se již blíží "klasické výstavbě mokrým procesem". Někteří zájemci o prohlídku objektu proto byli překvapeni, že se nachází v dřevostavbě. I na základě tohoto vjemu se následně rozhodli znovu uvažovat o výstavbě domů tohoto provedení - dřevostavby. Obr. 4 - Půdorysy objektu EPD Rychnov

5 Temperování a větrání objektu Pro vytápění a větrání objektu byl zvolen kompletní systém fy. ATREA s.r.o. Jako zdroj tepla je použit integrovaný zásobník tepla o objemu 615 l, který zajišťuje i průtočný ohřev TUV. Toto řešení vylučuje vznik a rozmnožování bakterií Legionely. Potřebná energie je získávána ze solárního systému. Dle simulace přinesou kolektory s aktivní plochou 3x1,78 m 2 roční energetický zisk kwh. Vzhledem k tomu, že 3/4 ročního úhrnu dopadne v letním období, dokáže tento solární systém zabezpečit z cca 60 % požadavky 4 členné rodiny na ohřev TUV. Při využití IZT 615 i jako zdroje tepla pro topný systém se bude vyrobené teplo dělit mezi TUV a ÚT. Tím se celková výtěžnost ještě zvýší. Skutečné energetické zisky budou sledovány a měřeny po dobu min. jedné sezóny a následně zveřejněny. Jako záložní zdroj pro letní a přechodové období, pro zimní období jako hlavní zdroj, jsou instalovány 3 elektrické topné spirály o celkovém příkonu 10 kw. V reálném provozu při využití 8 hodinové akumulační sazby D 25 bylo využíváno téměř celé topné období nabíjení o příkonu 6 kw (jedna instalovaná spirála byla trvale vypnuta). Vzhledem k nízké tepelné ztrátě domu byla pro rozvod tepla vzduchem a pro větrání s rekuperací odpadního tepla zvolena centrální vzduchotechnická jednotka DUPLEX RB s max. topným výkon 3,5 kw (při teplotě topné vody 55 C). V EPD Rychnov je přívodní teplota topné vody do jednotky nastavena na hodnotu 42 C (!), takže se skutečně jedná o nízkoteplotní otopný systém. Teplovzdušně jsou vytápěny všechny obytné prostory s výjimkou koupelny v podkroví a technické místnosti v přízemí, kde jsou instalovány otopné žebříky (předpisy ČR neumožňují přímé teplovzdušné vytápění těchto prostor). Obr. 5. Energetické schéma IZT 615 s akumulačním elektroohřevem, solárními kolektory a průtočným ohřevem TUV Zvolený vytápěcí systém udržuje teplotu v objektu na základě informací dvou prostorových termostatů. Prvním (TR1) je ovládáno temperování obytného prostoru teplovzdušným systémem, druhým (TR2) je ovládáno topení teplovodní části (koupelna, tech. místnost). Řídicí systém jednotky DUPLEX RB v současné době neumožňuje oddělené ovládání obou topných částí. Buď je na základě TR2 spuštěno topení teplovodní části, nebo na základě TR1 systém spouští jak teplovzdušnou tak i teplovodní část. Vzhledem k nepatrným požadavkům na přívod tepla do koupelen (a následnému velmi pomalému poklesu teplot) dochází k výraznému přetápění těchto prostorů - i nad 27 C. Při projekční přípravě stavby byla mezi koupelnou a ložnicí v podkroví zvolena příčka tl. cca 110 mm (tepelná izolace 50 mm). Při požadované teplotě v ložnici < 20 C a teplotě v koupelně cca C pak tato příčka slouží jako velkoplošný radiátor o povrchové teplotě na straně ložnice 20,7 C a "topném výkonu" cca 38 W. Tato hodnota se sice může jevit jako zanedbatelná, ale při špičkovém požadavku ložnice na vytápění 140 W je velká část energie přiváděna neřízeně a dochází tak k přehřívání prostoru. I na tyto drobnosti je pak nutné pamatovat v celkové koncepci návrhu objektu V pokračování článku publikovaného na TZB-info před týdnem je popsán systém teplovzdušného vytápění a větrání energeticky pasivního domu postaveného v roce 2004 v Rychnově u Jablonce. Popsáno je i provedení zemního registru pro letní předchlazení a zimní ohřev vzduchu. I když se jedná o energeticky pasivní dům, pro vytápění a větrání byl použit cirkulační systém teplovzdušného vytápění s integrovaným větráním a rekuperací odpadního tepla s účinností cca 90 %.

6 Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k pochybnostem k možnosti vytápění EPD pouze rovnotlakým větracím systémem tak, jak je obecně uváděno. Z literatury je přejímáno, že temperování EPD zajistí rovnotlaká větrací soustava objektu předehřátím přiváděného vzduchu na teplotu do max. 50 C, v objemu dle hygienických požadavků na větrání. Ohřátý přívodní větrací vzduch pak temperuje obytné prostory. Před realizací EPD Rychnov byly k tomuto provedení pochybnosti. Obavy pramenily z případné nízké relativní vlhkosti vzduchu v interiéru v nejchladnějších zimních měsících. V tomto období má venkovní vzduch nízkou hodnotu měrné vlhkosti - obsahuje malé množství vody v 1 m 3. Zároveň jsou ale největší požadavky na "topný výkon" použité soustavy. V systému rovnotlakého odvádění a přivádění vzduchu by bylo nutné dimenzovat větrací výkon na požadavky temperování. Množství přiváděného vzduchu (jeho následná relativní vlhkost při teplotě interiéru) by pravděpodobně nebylo v rovnováze s výdejem vnitřní vlhkosti objektu (odpar vlhkosti z květin, osob, z vaření atd). Tím by mohlo dojít k výraznému snížení relativní vlhkosti interiéru - i pod hodnoty 30 %. Zároveň by nebylo možné nárazově zvýšit teplotu v interiéru - např. v případě, kdy by uživatelé objektu byli několik dní mimo dům, a nechali teplotu snížit na cca C. Topný výkon teplovzdušných soustav (ať už rovnotlakých větracích, nebo v ČR cirkulačních) je v EPD objektech vzhledem k jejich parametrům dimenzován s minimální rezervou. Každé předimenzování má za následek zvětšování zařízení a zvyšování příkonu, potřebného např. na provoz ventilátorů. Zvýšení teploty v interiéru je proto delší v porovnání s předimenzovanými topnými soustavami v "současné realizaci domů v ČR". První zkušenosti z provozu objektu EPD Rychnov některé pochybnosti potvrzují, jiné vyvracejí. V současné době se připravuje publikování výsledků měření provozu tohoto objektu. Na obr. 6 je orientační schéma použitého energetického systému vč. teplovzdušného vytápění. Obr. 6 - Systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla a jednoduchým zemním registrem Rozvod teplého topného a větracího vzduchu po objektu byl proveden pomocí plochých kanálů, které byly integrovány do konstrukcí podlah přízemí i podkroví. V podkroví objektu byly použity čtyři různé skladby suchých podlahových konstrukcí. Po dokončení objektu bylo provedeno měření parametrů vzduchové a kročejové neprůzvučnosti s velmi zajímavými výsledky - např. skladba podlahy v největším pokoji (sádrovláknitá deska s těžkým suchým podsypem) splnila při tomto měření parametry pro použití v bytových domech mezi jednotlivými byty.

7 V každém patře byl použit samostatný hvězdicovitý rozvod VZT systému s umístěním topných mřížek v podlaze pod okny. Toto řešení bylo zvoleno opět na základě obav (možná i nedostatku zkušeností v ČR s EPD). Udává se, že u objektů s minimální energetickou náročností nezáleží na umístění přívodu - podlaha, strop. Vzhledem ke zkušenostem (zatím krátkým) z provozu tohoto domu bychom minimálně v přízemí objektu doporučovali umístění z podlahy. V rovnovážném stavu při teplotě interiéru 22 C byla teplota povrchu podlahy obvykle 21,2 C, povrchová teplota stěny (lhostejno jestli obvodové nebo vnitřní) 21,2-21,8 C, teplota stropu 21,8 C. I když má dům oddělené zádveří od obytného prostoru (což nebývá v ČR tak úplně pravidlem), je podlaha přízemí nejnižší část domu. V okamžiku příchodu do objektu se otevřením vchodových dveří (třeba jen na krátkou dobu) provětrá celý prostor zádveří. Ochlazený vzduch pak při otevření dalších interiérových dveří "nateče" do prostoru celého přízemí. Vytvoří se vrstva chladného vzduchu těsně nad podlahou. Záleželo na tom, jak se prochladilo zádveří = jak dlouho byly otevřeny vchodové dveře a jaká byla venkovní teplota. Než se pak tato vrstva prohřála (promíchala), byl tento stav vnímám jako diskomfort. Při pokusech přivádět topný vzduch od stropu byla doba prohřátí delší než přibližně stejný stav při přívodu z podlahy. Velký vliv u přívodu od stropu má použitý distribuční element. Je potřeba přivést topný vzduch proudem k podlaze, aby se teplo dostalo na relativně nejchladnější konstrukce objektu (pomíjím okna - teplota povrchu oken byla o cca 1-2 C nižší než teplota stěn). Použitím dýz se ale zvyšuje tlaková ztráta rozvodů, bylo by nutné zvýšit výkon VZT zařízení. V další topné sezóně budou prováděny delší pokusy s podrobnějším vyhodnocením. Na schématu 7a je naznačen rozvod topného a větracího vzduchu tak, jak byl proveden v objektu EPD Rychnov. Obr. 7a - Schéma rozvodu topného a větracího vzduchu do obytných místností Proti standardnímu provádění cirkulačního teplovzdušného vytápění pro NED domy v ČR byla v této realizaci provedena úprava rozvodu topného a větracího vzduchu do místností (C 2 ). Temperování podkroví v EPD může být teoreticky zajištěno pouze teplem, které stoupá dle fyzikálních zákonů vzhůru z přízemí - tato myšlenka byla výchozí vzhledem k různému využití obou podlaží (např. večer v přízemí využití obývacího pokoje s požadavkem na vyšší teplotu prostoru než v podkroví v dětských pokojích a ložnicích), ale není zajištěno provětrání objektu. V případě provětrávání pak je i do podkroví přiváděno teplo, které hlavně večer není moc potřebné. Doplněním rozdělovací klapky na trase C 2 je možné tzv. zónové vytápění a také zónové větrání. Dle požadavku je tedy možno střídavě vytápět nebo větrat samostatně každé patro s využitím dokonalé izolace celého domu (minimálního poklesu teplot v té chvíli nevytápěné části). Tepelná obálka objektu je tak dokonalá, že i při venkovní teplotě v noci mezi -12 až -16 C klesá vnitřní teplota o max. 1,5 C bez jakéhokoliv dohřívání daného prostoru v době od do 6.00 hod ráno dalšího dne. Toto řešení se osvědčilo, přispělo k lepší pohodě v celém objektu. Cirkulační sání vzduchu ze společných prostor bylo provedeno dle standardních zásad cirkulačního teplovzdušného vytápění. V přízemí z obývacího pokoje a v podkroví bylo umístěno na společné chodbě pod stropem. Přívod zpětného cirkulačního vzduchu do jednotky DUPLEX RB byl integrován do stropní konstrukce.

8 Také vzduchotechnický rozvod odvětrání koupelen, kuchyně a technické místnosti do jednotky byl dokonale integrován do stropní konstrukce, v případě odvodu z kuchyně bylo nad kuchyňskou linkou použito sádrokartonového zákrytu. V technické místnosti byl snížen podhled ze sádrokartonu. V interiéru kromě distribučních elementů (sacích ventilů, podlahových a stěnových mřížek) není vidět žádný rozvod VZT systému - je dokonale využito možností konstrukce dřevostavby!!! Jednotka DUPLEX RB je umístěna na stropě v tech. místnosti, díky sníženému podhledu jsou viditelné pouze dveře jednotky. Na schématech 7b je schéma rozvodu odsávání odpadního vzduchu tak, jak bylo realizováno v EPD Rychnov, vč. přívodu vzduchu z exteriéru a odvodu vzduchu z objektu (modře - odvětrání koupelny a tech. místnosti, červeně - odtah z kuchyně, fialová - sání z exteriéru, oranž. výfuk z objektu). Obr. 7b - Schéma rozvodu odvětrání koupelny, kuchyně, zádveří a technické místnosti Obr. 7b - Schéma výfuku a nasávání vzduchu z objektu Samotná technická místnost (viz dispozice domu) byla řešena tak, aby její prostor byl maximálně využit. Do prostoru 2x2,8 m bylo nutno umístit následující zařizovací předměty a technologické zařízení: - umyvadlo - otopný žebřík - nádrž IZT sprchu - přípojku vody vč. domácí stanice a vodoměru - technologii solárních panelů - WC - teplovzdušnou centrální jednotku - propojení UT a TUV části - vývod cirkulačního zemního registru (2x DN rozdělovač cirkulačního ZR) Díky dokonalé synchronizaci všechny výše zmíněné předměty našly své místo + zůstal i manipulační prostor před všemi zařizovacími předměty dle požadavků DIN norem, které jsou přísnější než ČSN. Např. na obrázku č. 8 je pro informaci realizované propojení UT části (propojení zdroje tepla a VZT jednotky + provedení propojení pro ohřev TUV dle schématu v první části příspěvku ze dne ). Toto propojení je pod stropem v prostoru nad pračkou v tech. místnosti.

9 Obr. 8 - Realizované propojení UT a TUV části EPD Rychnov Jako jedno z mnoha netradičních řešení a postupů byl v tomto objektu pokusně zrealizován tzv. cirkulační zemní registr (zatím v žádných jiných pramenech nebyl publikován). Princip "klasického" zemního registru je založen na ochlazování vzduchu při průchodu zemí. V hloubce cca 2 m je téměř stálá teplota zeminy (cca 7 C). V zimním období je ZR využíván pro předehřev vzduchu přiváděného do objektu. V letním období je vzduch, nasávaný z venkovního prostředí o teplotě např. 30 C, při průchodu zemí zchlazen na teplotu cca C. Ten je pak přiváděn a rozváděn VZT systémem po objektu. Následně je z objektu (např. pootevřeným oknem) přetlakově odveden. Chladicí výkon tohoto zemního registru se pohybuje kolem 2 kw (v závislosti na kvalitě zeminy atd.). Obr. 9 - Schéma provedení zemního registru pro letní předchlazení a zimní ohřev vstupního vzduchu - jednoduchý "jednotrubkový" zemní registr Realizovaný ZR objektu EPD Rychnov využívá stejného principu (chladu země). Proti základnímu provedení je přidána další trubka uložená v zemi + soustava uzavíracích klapek. Trubky jsou položeny nad sebou, i když energeticky výhodnější by bylo samostatné vedení dvou trubek v hl. cca 2 bm s odstupem mezi sebou cca 1 m. Vzhledem k tomu, že v lokalitě Rychnova je kompaktní vrstva cm jílu, který je na povrchu slušně zavodněn, bylo zvoleno toto řešení, realizačně levnější. Cirkulační

10 vzduch z interiéru je vháněn jednou trubkou do země, přes klapkou uzavřenou šachtu se druhou trubkou vrací zpět do domu. Chladicí výkon tohoto registru je cca 4-4,5 kw při stejném průtoku vzduchu jako u jednoduchého ZR. Je to způsobeno nejen tím, že trasa vedení je delší, ale i nasáváním vzduchu z interiéru, který je zchlazován a znovu do interiéru přiváděn. Snižuje se tím i množství případné kondenzace vzdušné vlhkosti. Na předpokládaných C ochlazujeme vzduch interiérové teploty (např. 24 C), nikoli vzduch teploty venkovního prostředí. Všechny ostatní funkce ZR (např. při větrání přívod vzduchu, v zimě předehřev atd.) jsou na základě regulace zachovány. Na obr. 10 je schéma cirkulačního ZR s jednotkou DUPLEX RD v režimu sání vzduchu a cirkulačním okruhem. Na obr. 11 je pak cirkulační zemní registr v režimu cirkulačního chlazení. Výsledky budou k dispozici po skončení letního období. Obr Schéma cirkulačního ZR v režimu větrání (sání vzduchu) a cirkulace Obr Schéma cirkulačního ZR v režimu chlazení

11 Díky tomu, že je dům trvale obydlen, odrážejí veškeré měřené veličiny (vlhkost interiéru, teploty interiéru i teploty povrchů, spotřeba el. energie pro vytápění i ohřev TUV atd.) běžné využívání objektu. Jsou mimo jiné průběžně srovnávány s matematickým modelem větrání, který byl f. ATREA zpracován v loňském roce a který je využíván v realizacích cirkulačního teplovzdušného vytápění pro NED a EPD. Řídicí systém VZT systému umí na základě venkovní okamžité teploty upravovat režim větrání tak, aby nedocházelo k přesušování interiéru. Např. vlhkost interiéru se pohybuje v rozmezí %. Veškeré výsledky se v současné době zpracovávají, zveřejnění se předpokládá v průběhu měsíce června. Protože však byl dům obydlen "až" (vzhledem k problémům s přípravou a dokončením inž. sítí lokality byly zahájeny zemní práce pro přípravu spodní stavby - základové desky , montáž horní stavby byla zahájena a kompletní dokončení , kolaudace pak proběhla 16.11), není měřena celá topná sezóna. Měření je také zkresleno spotřebou energie, potřebnou na prohřátí celého objektu po dokončení domu. Zahraniční prameny udávají, že je potřeba min. 4-5 týdnů, než se takový dům prohřeje a začne vykazovat parametry EPD. Dokonce některé prameny udávají, že pokud EPD tzv. nezažil léto, není ještě dokončen. Vzhledem k tomu, že EPD Rychnov je dřevostavba (i když s velkým podílem sádrokartonových a sádrovláknitých obkladových desek, jejichž celková hmota je také poměrně značná), předpokládáme, že je již dokonale prohřát. Další výrazný vliv je způsoben i nedostatkem zkušeností se správným využíváním objektu v návaznostech na jeho parametry. Výsledky měření této necelé topné sezóny tedy nebudou pravděpodobně plně odpovídat teoretickým výpočtům a předpokladům.

8. ročník 1/2005 ODBORNÝ ČASOPIS PRO ÚSPORY ENERGIE A KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

8. ročník 1/2005 ODBORNÝ ČASOPIS PRO ÚSPORY ENERGIE A KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV 8. ročník 1/2005 ODBORNÝ ČASOPIS PRO ÚSPORY ENERGIE A KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV Pasivní dům v Rychnově Miroslav Jindrák, RD Rýmařov PROVÁDĚNÍ A JAKOST STAVEB PROVOZ BUDOV Jedním z řešení, které

Více

Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice

Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice Martin Jindrák, Atrea s.r.o, Jablonec n.n.; rd@atrea.cz Tento příspěvek volně navazuje na článek z loňského sborníku této konference

Více

1.2. Konstrukční řešení

1.2. Konstrukční řešení Dřevostavba pasivního rodinného domu v Rychnově Ing. Michal Šopík, RD Rýmařov s.r.o. ul. 8. května, 795 01 Rýmařov Tel: +420 554 252 152, Fax: +420 554 252 333, e-mail: sopikm@rdrymarov.cz Martin Jindrák,

Více

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY PŘÍKLAD 1 Název stavby: Rodinný dům Horoušánky Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek Zhotovitel:

Více

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů ATREA s.r.o. Představení divize Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů 1 pohled na zemi z kosmu - cca 20 % obyvatelstva spotřebuje 80 % energií jak dlouho - kdy se probudí Čína a

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga Zadání tepelných ztrát pro případy s VZT jednotkou 10. 5. 2018 Autor: Ing. Martin Varga V tomto článku blíže vysvětlíme na praktických příkladech, jak správně v modulu TEPELNÉ ZTRÁTY programu TZB zadat

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách www.tzb-info.cz 3. 9. 2018 Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Uvedený příspěvek je zaměřený na možnosti využití tepelných čerpadel

Více

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

Rekuperace. Martin Vocásek 2S Rekuperace Martin Vocásek 2S Co je rekuperace? rekuperace = zpětné získávání tepla abychom mohli teplo zpětně získávat, musíme mít primární zdroj bez vnitřního (primárního) zdroje, kterým mohou být vedle

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu PŘÍKLAD 13 Název stavby: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy Návrh domu: ing. arch. B. arch. Josef Horný Projektant: ing. Vladimír Žďára Investor: manželé Novákovi Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany

Více

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů Soubor pasivních domů Koberovy ATREA s.r.o., 12.3.23 Úvod Proč vůbec stavět nízkoenergetické a pasivní domy? Má to vůbec smysl? ATREA s.r.o., 12.3.23

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou. Rodinný dům ve Zlíně Popis objektu: Jedná se o zděný cihelný dům, ve kterém jsou dvě samostatné bytové jednotky - tzv. Baťovský půldomek" - situovaný do historické zástavby ve Zlíně - část Letná. Stavba

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Větrací jednotky s cirkulací

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Větrání budov s nízkou spotřebou energie

Větrání budov s nízkou spotřebou energie Větrání budov s nízkou spotřebou energie Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace - patenty Pobočka pro Slovensko - Komárno 21.09.2016 Ing. Zdeněk

Více

Rodinný dům Liberec-Kateřinky ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová

Rodinný dům Liberec-Kateřinky ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová PŘÍKLAD 14 Název stavby: Návrh domu: Projektant: Rodinný dům Liberec-Kateřinky ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová RD Projekt Projekt VZT systému Atrea: Petra Nosková Projektant/dodavatel:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný

Více

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů PŘÍKLAD 12 Název stavby: Návrh domu: Projekt VZT systému Atrea: Projektant/dodavatel: Rodinný dům Litoměřice ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová Petra Nosková Wolf System spol. s r.o.

Více

Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace

Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace Radek Peška Evora CZ, s.r.o. Správné dimenzování objemu vzduchu u bytové výstavby YTONG DIALOG 2017 OSTRAVA, 10.10.2017 Požadavky na větrání obytných budov podle

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

ČVUT PŘEDMĚT. Fakulta stavební. Ondřej Hradecký. prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. D1.7 KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA -

ČVUT PŘEDMĚT. Fakulta stavební. Ondřej Hradecký. prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. D1.7 KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA - ZPRACOVAL KATEDRA Ondřej Hradecký KONZULTANT KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. Fakulta stavební ČVUT PŘEDMĚT PROJEKT DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA - DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO

Více

Pasivní domy K oberovy. Spotřeby energií

Pasivní domy K oberovy. Spotřeby energií Pasivní domy K oberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Pasivní bytový dům Brno

Pasivní bytový dům Brno Pasivní bytový dům Brno Autor práce: Jiří Cihlář student 5. ročníku telefon: 777 010 77 FAST VUT Brno e-mail: cihlarik @centrum.cz Situační plán k.ú. Brno-Útěchov číslo parcely: 65/3 POHLED NA SPOLEČNOU

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY T E C H N I C K Á Z P R Á V A RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1 1 Úvod Navržené zařízení je určeno k větrání a částečnému

Více

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace - patenty Pobočka pro Slovensko - Komárno Segmenty

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S

Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S Chlazení, chladící trámy, fan-coily Martin Vocásek 2S Tepelná pohoda Tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Jelikož člověk při různých činnostech produkuje teplo, tak

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Obr. č. 1: Pasivní domy Koberovy jihovýchodní pohled

Obr. č. 1: Pasivní domy Koberovy jihovýchodní pohled PŘÍKLAD 7 Název stavby: Soubor pasivních rodinných domů Koberovy Návrh domu, autor koncepce: ing. Petr Morávek CSc. Spoluautoři: prof. ing. Jan Tywoniak CSc., arch. J. Kořínek, ing. arch. T. Koumar, ing.

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění, větrání, ohřev

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

SPECIFIKACE RODINNÉHO DOMU

SPECIFIKACE RODINNÉHO DOMU SPECIFIKACE RODINNÉHO DOMU NÁZEV DOMU: STAVEBNÍK: MÍSTO STAVBY: PROVEDENÍ STAVBY: BASIC MEDIUM COMPLETE POSKYTNUTÉ PODKLADY ZÁKAZNÍKEM: Základní studie domu Základní architektura stavby Výkresy rozmístění

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozních režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou Vzduchotechnika Stavební objekty: Vězeňská kuchyně Všehrdy Klient: Všehrdy 26, Chomutov 430 01 Stupeň: Projekt č.: Studie Z30424 Datum: 6. 9. 2016 Vedoucí projektu: p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

TopTechnika. Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu. Odváděný vzduch. Venkovní vzduch.

TopTechnika. Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu. Odváděný vzduch. Venkovní vzduch. TopTechnika Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla Přívod u Přívod u Přívod u Odváděný Odváděný Venkovní Odpadní Větrací systémy Vitovent Pět dobrých důvodů pro větrací systém Vitovent

Více

HYBRIDNÍ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV. Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

HYBRIDNÍ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV. Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. HYBRIDNÍ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. Odbor termomechaniky a techniky prostředí Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

ENERGETICKÁ NÁROČNOST ENERGETICKÁ NÁROČNOST ČKAIT PRAHA 5.11.2014 Martin Jindrák 5.11.2014 1 Parametry vnitřní prostředí TEPELNÁ POHODA (vyrovnaná bilance mezi teplem, které člověk produkuje a teplem, které sdílí s okolím;

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 1 Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 4 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 3 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Jana Morávka 591 592 Jana Morávka 591 592, 254 01 Jílové

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více