MONITORING. Firemní školky Vypracovala AGE Communications, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITORING. Firemní školky 15.5. 21.5.2008. Vypracovala AGE Communications, a.s."

Transkript

1 MONITORING Firemní školky Vypracovala AGE Communications, a.s. Shrnutí: Sledované období tohoto monitoringu: od 15. do 21. května Téma firemních školek se stává pravidelnou součástí obsahové náplně zpravodajství. V souvislosti s tím se objevují i první negativní reakce na vznik firemních školek, které vyplývají hlavně z nedostatku informací o fungování takovýchto zařízení. Firemním školkám je v článku Lidových novin ze dne vytýkána jejich neprofesionalita z hlediska nedostatku odborné péče, který by mohl ohrozit zdravý tělesný a duševní vývoj dítěte. Z velké části ovšem převažuje pozitivní přístup ke zřizování firemních školek, kdy je zdůrazňován nedostatek těchto předškolních vzdělávacích zařízení spolu s běžnými mateřskými školkami.

2 Obsah: 1. Zdroj: Datum: Název: Vládní podpora předškolních zařízení by měla pomoct matkám s návratem do práce Str Zdroj: Lidové noviny Datum: Název: "Hlídárny" ve firmách? Proboha, a kde je to dítě? Str Zdroj: Strategie Datum: Název: Firemní školka v marketingovém plánu Str Zdroj: Strategie Datum: Název: Komunikace mateřských školek Str Zdroj: Mladá fronta Dnes Datum: Název: Proč je školek málo Str. 10 2

3 1. Zdroj: Datum: Název: Vládní podpora předškolních zařízení by měla pomoct matkám s návratem do práce Autor: ČT24 Snadnější a dřívější návrat z rodičovské dovolené do práce by otcům a zejména matkám měl usnadnit lepší systém zařízení, která pečují o děti v předškolním věku. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů doporučuje vládě, aby podporovala kvalitní služby pro děti, neboť je to také jedna z podmínek pro zlepšení porodnosti, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí. "Nabídka služeb pro děti, především do tří let věku, je nedostatečná a neumožňuje rodičům předčasný návrat do práce," tvrdí členka rady Alexandra Jachanová-Doleželová. Aby mohli pokračovat v kariéře a nedocházelo k jejich diskriminaci, zejména matek, na trhu práce po rodičovské dovolené, musí existovat dostatečně pestrá škála zařízení, ze kterých by si rodiče mohli vybrat. Vláda by tedy podle rady měla svými legislativními kroky podporovat provoz firemních školek, mateřských center, vzájemné rodičovské pomoci, obecních jeslí atd. Pro zařízení předškolní péče o děti by měl být také vytvořen jednotný systém, domnívá se Jachanová-Doleželová, proto by měla být zařazena do kompetence jednoho ministerstva. Řešila by se tím i situace, která nastane od ledna 2009, kdy zařízení už nadále nebudou spadat pod ministerstvo zdravotnictví, a ocitnou se tak "ve vzduchoprázdnu". Doporučení rady vládě není daleko od návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, který má život rodičům malých dětí usnadnit. Počítá s daňovými úlevami pro firmy, které zaměstnávají rodiče na částečné úvazky nebo zřídí firemní školky. Součástí návrhu je také placená vzájemná pomoc, jakási rodinná školka, kdy by jedna matka mohla pečovat až o čtyři další děti. Návrh už ministerstvo předložilo vládě. 2. Zdroj: Lidové noviny Datum: Název: "Hlídárny" ve firmách? Proboha, a kde je to dítě? Autor: PETRA MARTINOVSKÁ Děsí mne články, kde ministerstvo práce a sociálních věcí rozhlašuje informace typu: Umožníme matkám pracovat co nejdříve a na plný úvazek! Firemní školky se režimem přizpůsobí firmě a tak dále. Nebudu již používat spojení firemní školka, protože institut mateřské školy je prvním vzdělávacím stupněm systému vzdělávání v Česku, a slovo firemní školka je nekoncepčně použito pro zveřejněné záměry ministerstva a je v dané souvislosti pouze zavádějícím pojmem. Pěkná hesla! Skvělé - vyděláme, vydělají si i matky. Proboha, a kde je to dítě? Přizpůsobí se také! Vychováme malého loajálního "zaměstnanečka", který buď bude nakojen od maminky, anebo z lahve od hlídací tety: "Víš, broučku, maminka je na poradě." Nedostatek míst v zařízeních pro děti je nesporný. Řešení ministerstva tak jednoznačné není. Nesporná je i kvalita a tradice předškolního vzdělávání v České republice. 3

4 "Hlídárny" ve firmách? A kde... Kvalita a tradice jsou nesporné i přesto, že jsou mateřské školy přehlíženy a odsouvány až za stupně školství základního, středního a vysokého. Přeplněnost mateřských škol (MŠ) není vinou samotných škol, ale nedostatku mzdových i provozních prostředků. Pokud má škola málo dětí, neuživí se. Několik nezbytných požadavků Ve svém záměru firemních hlídáren se ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ohání komplikovanou legislativou, zejména přemrštěnými nároky na hygienu. Nutno podotknout, že tento "nadstandard" většina MŠ splňuje. Nejedná se ale pouze o hygienické nesmysly, přebytečnosti a libůstky. Ve zmiňovaných normách je dáno i několik velmi podstatných a pro zdravý tělesný a duševní vývoj dítěte nezbytných požadavků. Jejich nenaplnění znamená snížení stávajícího komfortu, ale hlavně zvýšená rizika, o kterých by měl být rodič objektivně informován. Několik příkladů: Požadavek na zahradu a na denní pobyt dětí venku. Firmy, často v centru měst, zřejmě budou upravovat převážně stávající prostory klimatizovaných kanceláří, s umělým osvětlením. Ty aktivnější budou děti vyvážet firemními mikrobusy na hřiště k "fástfúdům"? Vtip? Dostatek pohybových aktivit. Kvalifikovaná učitelka MŠ (s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním) přizpůsobuje pohybové aktivity dle věkových zvláštností dětí, s pedagogickým i zdravotním záměrem. Dobrá učitelka ještě dokáže děti motivovat, aktivity je baví, hrají si. Talentovanou učitelku práce baví. Toto je vzdělávání dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Děti získávají kompetence - dovednosti, které směřují například i k přípravě na vstup do základní školy. Učitelka MŠ je schopna vyhodnocovat jednotlivé aktivity například z hlediska individuálního vývoje dítěte i posoudit stupeň jeho školní zralosti. Denní režim dětí, pružný, uzpůsobený činnostem, programu, společným akcím školy, ale i s ohledem na časové rozestupy mezi jídly. Stravování dle výživových norem, kontroly spotřeby cukrů, tuků, mléčných výrobků, luštěnin Ve firemních hlídárnách bude ohříváno v mikrovlnce jídlo přinesené z domova? Nebo teta i navaří, zajde do firemní kantýny? A dítě s dietním režimem? Nezřídkakdy je právě mateřská škola první, kdo rodičům odhaluje odlišnost dítěte, zdravotní handicap, ale i talent, vývojové poruchy učení apod. Co bude vědět teta na hlídání o předmatematické výchově, prosociálních činnostech, ekologii, výtvarných, hudebních, dramatických činnostech, relaxaci, vhodných PC programech, propedeutice čtení, psaní atd.? Bude znát vývojové mezníky, o které opře plnohodnotný, často celodenní program pro děti s věkovým rozpětím od několika měsíců do šesti (sedmi) let? Jak zajistí první pomoc, rozpozná nemoc, epileptický záchvat? Otázka na okraj - Bude vysokoškolsky vzdělaná, talentovaná učitelka pracovat v mateřské škole za dvanáct tisíc čistého, když si hlídačka vydělá dvacet? Kde jsou předsevzetí ministerstva - tentokráte školství - o podpoře předškolního vzdělávání? Nedojde k úbytku kvalifikovaných učitelek ze stávajících MŠa co na to oficiální záměr ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy? Proč ministerstvo práce a sociálních věcí neprosadí místo obcházení stávajících přemrštěných a svazujících požadavků zjednodušení školské legislativy i pro stávající mateřské školy? Proč by měly mít firemní hlídárny amš rozdílné podmínky? Protože by se to do voleb nestihlo? A zodpovědnost za 4

5 generaci těch nejmenších? Nebude rodina, matka či otec pracující ve firmě časem povinen podřídit se firemní kultuře se standardním nástupem do firemní hlídány v co nejkratším horizontu po porodu? Nesouhlasím se zřizováním firemních hlídáren. Nevadí mi firemní mateřské školy a jesle s pravidly, která zabezpečí zdraví a bezpečný vývoj dítěte, kvalitu jeho vzdělávání a výchovy, rozvoj osobnosti, firemní školky a jesle, které budou legislativně a koncepčně zahrnuty do stávajícího systému předškolního vzdělávání v Česku a péče o děti mladší tří let. Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce O autorovi: PETRA MARTINOVSKÁ, ředitelka mateřské školy v Praze 7 3. Zdroj: Strategie Datum: Název: Firemní školka v marketingovém plánu Autor: Václav Sochor Firmy, které se dovedou o děti svých zaměstnanců dobře postarat, začínají získávat důležitou konkurenční výhodu. V době kritického nedostatku pracovních sil na českém trhu může jít o výhodu rozhodující. Navíc jde o velmi efektivní způsob podpory či vylepšení firemní image. Česká republika zažívá babyboom, silným ročníkům 70. let se rodí děti. Porodnost v roce 2007 stoupla na 1,44 dítěte na ženu a Česko začíná pomalu stoupat z posledních míst ve statistice porodnosti v rámci EU. Není dostatek místa v porodnicích, v jeslích ani ve školkách. Stále víc rodičů přemýšlí o tom, zda je možné propojit profesní kariéru otce i matky a zároveň se dobře postarat o děti. Pro mladé ženy je totiž dnes z pracovního hlediska často nemožné zůstat s jedním dítětem doma 3-4 roky. Babička bydlí daleko, místo v jeslích je nedostupné a školky v okolí bydliště plně obsazené. Nejsou školky, nejsou lidi Většina jeslí pro děti do 3 let byla v minulých letech zrušena a návrat do práce je pro ženu, která pečuje o takto malé dítě, téměř vyloučen, či spojen s velkými komplikacemi. Pro starší děti pak často nejsou volná místa ve školkách, docházka do předškolního zařízení je skoro nemožná pro děti, které mají doma ještě malého sourozence. Na druhé straně se zaměstnavatelé dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V případě odchodu ženy na "dlouhou" mateřskou dovolenou vznikají společnostem další podstatné náklady v souvislosti s hledáním nového zaměstnance a jeho zaškolováním. Výhody pro zaměstnance Jednou z nejzajímavějších možností, které se nabízejí, je zřízení firemní školky. Tyto instituce mají už dlouholetou tradici v západní Evropě a osvědčily se jako efektivní řešení pro všechny zúčastněné strany. Zaměstnanci (rodiče) mají pro svého potomka zajištěno místo ve školce (a to i pro děti ve věku do 3 let), která má navíc flexibilní otvírací dobu přizpůsobenou potřebám rodičů. O dítě je postaráno přímo na pracovišti nebo nedaleko 5

6 něj, což dává rodiči pocit blízkosti k dítěti, nevznikají problémy s dopravou a časové prodlevy při cestách do školky. Rodiče mohou děti navštěvovat a např. chodit společně na obědy. Především ale mohou rozvíjet svou profesní kariéru a zároveň mít zajištěnu kvalitní péči o dítě. Firemní školka se tak stává významným zaměstnaneckým benefitem - místo ve školce je v podstatě dalším příjmem stejně jako třeba služební auto. "Imidžovka" podniku Snad ještě větší efekt má zřízení firemní školky pro zaměstnavatele. Ti se často domnívají, že taková školka pro ně znamená výdaje navíc. Opak je ale pravdou. Provedené studie opakovaně potvrdily, že firemní školky šetří peníze: prostředky, které by jinak byly vynaloženy na hledání nových zaměstnanců, jejich zaškolování a vzdělávání, si firma může přičíst k dobru. Další nesporné - i když obtížněji vyčíslitelné - úspory pramení z prohloubení loajality zaměstnanců, jejich brzkého návratu z rodičovské dovolené a větší výkonnosti, protože nemusejí během pracovní doby organizovat péči o dítě. Podnik, který provozuje svou firemní školku, má nižší fluktuaci pracovních sil, rychle si získá image firmy přátelské k dětem i rodičům. A nabídka místa ve školce dělá divy při přijímacích pohovorech a lákání kvalitních zaměstnanců - což je výhoda, která může být dnes, v době hlubokého nedostatku kvalifikovaných pracovníků, často rozhodující. Proč už to tu není dávno? Jednak proto, že s tím v Česku ještě nikdo nepřišel. Hlavně ale kvůli tomu, že český stát dosud (na rozdíl od většiny zemí západní Evropy) firemní školky nijak nepodporuje. Firemní školku si z právního pohledu v Česku může zřídit sám zaměstnavatel, který ji na své náklady vybuduje a zařídí. Pracovníci školky jsou pak zaměstnanci zřizovatele. To je ta nákladnější a pro firmu organizačně náročnější varianta. Druhou možností je, že si školku "objedná", tedy nechá zřídit jinou společností, která ji dál provozuje na své náklady a riziko. Tato společnost zaměstnavatelům nabídne určitý počet míst pro potřeby jejich zaměstnanců. V Evropě fungují i různé smíšené formy obou výše uvedených modelů. Co v Česku zatím chybí, je daňové zvýhodnění firemních školek. Faktický rozdíl není velký, psychologický ano: kdyby stát dal najevo svůj aktivní zájem na zřizování podnikových školek, byl by i zájem firem už dnes mnohem vyšší. Daňoví poradci se shodují v názoru, že zaměstnavatel dnes nemůže náklady na provoz firemní školky odečíst z daňového základu, tyto náklady jsou plně hrazeny ze zisku. Na druhou stranu sazba daně pro právnické osoby je 20 procent, což znamená "zdražení" zřízení firemní školky jen o 20 procent oproti situaci, kdy by byly tyto náklady daňově uznatelné. Už dnes lze tedy firemní školky v Česku úspěšně zřizovat. Stávající situace nicméně o to víc nahrává zaměstnancům: ti nemusejí zdanit finanční výhodu vyplývající z možnosti využití firemní školky - na rozdíl od zmíněného služebního auta, jehož náklady zaměstnavatel daňově uplatnit smí, a zaměstnanec zdaňuje i tento příjem. Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc ve spolupráci s ministerstvem financí už daňové úlevy pro firemní školky připravuje. Všeobecně se očekává, že od roku 2009 se daňová situace vyjasní a budou zavedeny různé úlevy týkající se právě firemních školek. Němečtí pionýři v české realitě Wilfried Lütkemeier, ředitel nadace von Laer Stiftung, která provozuje síť mateřských škol v Německu, považuje firemní školky za jednu z nejlepších předškolních vzdělávacích 6

7 koncepcí: "Dítě totiž může těžit z pobytu ve školce a zároveň neztratí kontakt a primární vazby k rodičům. Je samozřejmé, že učitelky ve školce si rodičovské obavy ze ztráty citových vazeb s dítětem uvědomují. Kvalifikovaná péče o děti je proto centrálním bodem naší koncepce spojující profesní kariéru s péčí o rodinu a předškolním vzděláváním." Von Laer Stiftung letos kapitálově vstoupila do pražské Česko-německé školky, která pod novým názvem Kids Company Praha začala koncepci firemních školek nabízet podnikům. "Zájem registrujeme zatím především u velkých nadnárodních společností, které mají firemní školky ve svém korporátním byznys plánu nebo které je chtějí použít coby součást svých marketingových koncepcí či jako konkurenční výhodu," odpovídá ředitelka školky Markéta Frank na dotaz, jaký je o nový produkt v Česku zájem. Firemní školky zároveň zcela mění stereotypní představy, které mají rodiče s tímto typem vzdělávacích zařízení dosud zažity. Místo hrachové kaše a "UHO" se děti stravují velmi kvalitně: v týdenním menu se střídají vepřové panenky, filé z čerstvých ryb bez kostí, ale třeba i pravá italská rizota nebo polenta, vaří šéfkuchař z pětihvězdičkového hotelu. Obrovskou výhodu pro zaměstnance představuje i otevírací doba od 8 až do 20 hodin. A především: děti si jen nehrají, ale i se nenásilně učí. Předškolní vzdělávání sponzorované firmami je fenoménem, který většina podniků v Česku zatím považuje za zbytečný luxus. Chybně. Společnosti, které dokážou firemní školky dostatečně rychle zahrnout do svých byznys plánů jako zaměstnanecký benefit, anebo ještě lépe přímo jako součást svých marketingových koncepcí, získají výraznou konkurenční výhodu nejen na místním trhu práce. A v důsledku ušetří. Pokud navíc česká vláda zrealizuje slibovanou státní podporu firemním školkám ve formě daňových úlev, půjde o investici s velmi rychlou návratností. 4. Zdroj: Strategie Datum: Název: Komunikace mateřských školek Autor: Libuše Kolínková Při přípravě tohoto článku jsem oslovila zhruba deset státních mateřských školek a stejný počet soukromých. Odezva přišla zejména z nestátních zařízení, důvod je prostý. Jsou to právě soukromé školky, které se marketingu věnují. První věcí k zamyšlení z hlediska marketingové koncepce jsou jména mateřských školek. Mateřinky v Česku se nejčastěji nejmenují nijak, charakterizuje je jen ulice a číslo domu, kde sídlí. Je to tak správně? Některé školky šly jinou cestou. A tak najdeme i takové, které se dnes už jmenují na základě slova, jež vyvolává příjemné emoce spojené s předškolním obdobím. Existuje školka Sluníčko, Jahůdka, Motýlek, Krteček, Oáza, Stonožka, Obláček, Paletka, Slunečnice, Rosnička, Semínko či Šikulka. "Na našem sídlišti bylo dvacet dva mateřských škol a rozlišovaly se lokalitou a čísly jako Ohrada I - IV, Lužiny I - VI atd. Bylo to neosobní. Naší školce jsme dali název Korálek. Rychle se ujal a postupně i okolní školy začaly mít své jméno," přibližuje Pavla Babjaková, ředitelka soukromé MŠ Korálek. "Hledaly jsme příjemně znějící jméno, které by navíc jasně odlišilo a místně lokalizovalo školku. Školička byl původně jen pracovní název. Lidé na něj ale reagovali velmi pozitivně. Navíc z názvu vyplývá i to, že jsme malé zařízení určené také dětem předškolkového věku," vysvětluje zase Kateřina Francová, jedna z majitelek Školičky. Eventy ve školce 7

8 Vybudovat si dobrou pověst není ani pro školky snadné a ještě těžší je si ji udržet. Z uniformity školek lze vybočit například organizováním různých projektů. Dnes je pořádání eventů ve většině mateřských škol běžné a zejména jimi se snaží zviditelnit. "Vydávali jsme školní časopis, vymýšleli alternativní projekty jako Noc ve školce, Dobývání pevnosti Korálek, Slet čarodějů apod. Pořádáme ozdravné pobyty u moře, na něž s námi vyjíždějí i starší sourozenci dětí z mateřinky a naši absolventi, kteří už navštěvují ZŠ," uvádí Pavla Babjaková. Školka Korálek má webové stránky, děti nosí trička s jejím názvem, akce jsou prezentovány v místní kabelové televizi a v měsíčníku, který vydává MČ Prahy 13. Korálek měl dokonce i reklamní spot v České televizi, články v různých časopisech, např. v Betynce. Informace o větších akcích zasílá ředitelka na vědomí do ČTK. Televize Nova v MŠ Korálek natáčela několikrát výstupy dětí do předvánočních upoutávek. Na podporu kladné image Korálek pravidelně pořádá týdenní velikonoční a vánoční výstavy pro veřejnost, kde na téměř 60 m2 školka prezentuje různé výzdoby, techniky, keramické výrobky a další práce dětí. "Jednu sobotu v měsíci říjnu pořádáme podzimní pouť, která je také přístupná veřejnosti. Pro děti, ale i rodiče jsou připraveny různé soutěže, je zajištěno občerstvení, děti se vyřádí ve skákacím nafukovacím hradu, v podvečer se opékají buřty při táboráku a pouť zakončujeme profesionálním ohňostrojem," přibližuje aktivity Pavla Babjaková z Korálku. Na konci roku při odpolední zahradní slavnosti, kdy se loučí školka se školním rokem, obdrží předškoláci šerpu Korálku coby absolventi a malé vysvědčení, které je tištěno na vodotisku s portrétem konkrétního dítěte. Na provoz školky Korálek se jezdí dívat i zahraniční delegace, které se zajímají o alternativní předškolní výchovu. "Byli u nás lidé z Dánska, Německa, Rakouska a v červnu přijedou zástupci asociace předškolní výchovy z Japonska," nastiňuje Babjaková. MŠ Korálek také spolupořádá festival Pražská Mateřinka. Podle údajů Pavly Babjakové se letos v pódiových vystoupeních představilo více než 340 dětí z 23 mateřských škol a podívat se přišlo téměř 700 dospělých. Podobné přehlídky aktivit mateřinek se pořádají po celé republice. Ve Zlíně je to např. Zlínský škrpálek, jehož se letos zúčastnilo 18 školek, což byla zhruba polovina místních městských školek. "Důvodem jejich účasti je snaha pozitivně se zviditelnit a ukázat, že s dětmi učitelky aktivně pracují, jelikož kvalitní veřejné vystoupení je přirozeným výsledkem celoroční tvořivé práce s dětmi," řekla Strategii ředitelka MŠ Stonožka Zlín Jana Moučková, která akci organizovala. Bez webu nejsi Při brouzdání na webech mateřských škol záhy narazíte na velmi dobře promované weby státních škol MŠ Sedlčanská v Praze a stránky MŠ tř. Svobody ve Zlíně. Jde o jedny z mála státních školek, které mají pravidelně aktualizované, informačně plné a bohaté webové stránky. "Standardní postup" většiny školek přitom bývá ten, že vytvoří obsah stránek na začátku školního roku a pak už nové informace, fotografie, aktuality či jídelní lístek na daný týden neuvádějí. MŠ Sedlčanská používá pro zviditelnění kromě webu také tištěnou reklamu, jako jsou letáky. Přispívá články do časopisu MČ Praha 4, pořádá dny otevřených dveří, společné akce rodičů a dětí, vystupování pěveckého kroužku školky například na Staroměstském náměstí, v domově Sue Ryder, Thomayerově nemocnici či na vítání občánků na radnici MČ Praha 4. Všechny tyto aktivity jsou považovány za přirozenou součást programu pro děti, samotné děti ale zároveň školkám slouží v pozitivním smyslu slova jako efektivní marketingový nástroj. Ivana Pilátová, ředitelka MŠ tř. Svobody ve Zlíně, poznamenává: "Akce pro děti připravujeme každý měsíc, například karneval, tříkrálovou koledu, školu v přírodě, společnou dovolenou u moře, táboráky na zahradě školy s rodiči apod. S dětmi z folklorního souboru Zobáček vystupujeme veřejně 8

9 asi desetkrát ročně. Například pro seniory, na velikonočních a vánočních trzích před radnicí, pořádáme přehlídku ve zpěvu lidových písní Trnečka. Snažíme se dávat články do regionálních novin a televize. Webové stránky jsou pro nás nesmírně důležité jako komunikační nástroj k naší cílové skupině. Velmi vítané jsou snímky z akcí, které naše mateřská škola pořádá, i to je naše propagace." Reklama na webu a WOM V Praze má podle slov Babjakové webové stránky kolem devadesáti procent MŠ. Školky v malých městech či obcích ale tuto prezentaci podceňují, některé nemají ani počítač. Hlavní problém je i v tom, že ředitelky mateřinek mají na bedrech veškerou činnost a chod školy. Pavla Babjaková z Korálku říká: "Mít vlastní webové stránky nenív dnešní době potřeba, ale nutnost. Stránky máme už řadu let a můžu říct, že asi šedesát procent rodičů se o nás dozvědělo právě z webu. Tam také mají možnost vyplnit a zaslat přihlášku." Markéta Hlavicová, spolumajitelka Školičky Čertův vršek, na adresu reklamy školky zdůrazňuje: "Nejlepším reklamním nástrojem pro propagaci obdobných služeb je bezesporu šeptanda. V případě péče o dítě je pro rodiče nejdůležitějším faktorem doporučení někoho z jejich okolí." Pro zviditelnění Školičky využívají majitelky i klasickou tiskovou reklamu v magazínech městských částí a pražských denících, ale také public relations. Samozřejmostí jsou internetové stránky a na budově Školičky mají vyvěšen reklamní banner. "Internetové stránky a elektronická pošta jsou vedle osobní a telefonické komunikace hlavními komunikačními kanály mezi námi a rodiči. Právě tady najdou zájemci o Školičku informace, utvoří si první dojem a prostřednictvím registračního formuláře nás kontaktují. Web považujeme za nezbytnou součást komunikační strategie. Školky zřizované obcemi ale pro svou existenci asi nepotřebují reklamu, postrádají potřebné znalosti i prostředky pro fungující web. V těchto případech jsou internetové stránky spíš ojedinělou známkou aktivity, osvícenosti a otevřenosti vedení školek a učitelek," vysvětluje Markéta Hlavicová. Státní školky pozadu Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mezinárodní Montessori MŠ Perlička v Brně, ohledně propagace školky uvádí: "Používáme internet, klik kampaně, inzerci v bulletinech městských částí a dalších lokálních médiích, propagační letáčky v dětských a rodinných centrech, čekárnách, školách, centrech volného času a podobně. Publikujeme také články o školce a Montessori pedagogice na internetových serverech zaměřených na rodiny." Největší reklamou jsou pro MŠ Perlička spokojení rodiče, tedy opět word of mouth, což je podle Dariny Gurutidu dlouhodobá strategie, ale nesmírně účinná. Za podpory několika spřátelených firem školka loni zrealizovala v brněnské centru Olympia výstavu k 100. výročí Montessori pedagogiky. "Nedávno nás oslovila Česká televize Brno, potřebovali natočit krátký šot o zápisu do mateřské školy, s čímž jsme samozřejmě souhlasili. Později jsme se dozvěděli, že před námi telefonovali asi do dvaceti obecních školek a všude je odmítli. To je názorná ukázka toho, že státním školkám na reklamě a zviditelnění často nezáleží," nastiňuje Darina Gurutidu. Sponzoring a práce s médii V Praze funguje jedna německo- česká a také několik anglických soukromých školek. Jednou z nich je Nessie English Preschool, jejíž ředitelka Jana Řídelová k propagaci říká: 9

10 "Většina našich klientů přichází na doporučení. Zároveň pravidelně aktualizujeme webové stránky. Organizujeme dětské koutky v rámci golfových turnajů, firemních akcí apod., tak se zviditelňujeme. Sponzorujeme Humanistické centrum Narovinu a Barevný svět dětí." Česko-německá školka, nedávno přejmenovaná na Kids Company Praha, dokonce pořádá tiskové konference ke konkrétním tématům a aktivně se prosazuje v celostátních médiích. Sponzoring využívá v obou rovinách MŠ Korálek. Na veřejných akcích prodává školka výrobky dětí a výtěžek daruje dětskému onkologickému oddělení FN Motol. Školka nabízí rodičům na základě spolupráce s dalšími organizacemi ke koupi různé předměty, vybraný finanční obnos také putuje k nemocným dětem. Korálek má například dlouhodobou spolupráci s knihkupectvím Daniel, které ji sponzoruje formou slev na dětské knihy. Jinak školku sponzorují převážně někteří rodiče. "Firmy jako takové se do sponzoringu běžných mateřských škol zatím nehrnou, neboť mají asi dojem, že zdravé děti nic nepotřebují," krčí rameny Pavla Babjaková. MŠ Perlička Brno slaví každý rok Den UNICEF. Děti vyrobí drobné dárky a pak je na jarmarku prodávají rodičům. Každé z nich také věnuje na jarmark nějakou svoji oblíbenou věc, aby si ji mohli zase koupit jeho spolužáci. Veškeré příspěvky jsou předány UNICEF. Zdenka Nováková, ředitelka Mateřské školy Sedlčanská v Praze 4, k marketingu ve školkách říká: "V současnosti to přestává být na několik let nutností, dětí je spousta a míst méně. V minulých letech byl kvalitní marketing nezbytný a podle demografického vývoje bude zhruba za osm let dětí zase ubývat a marketing bude opět žádoucí. Čímž neříkám, že se mu aktivně nevěnujeme i dnes. Je to ale problém, hlásí se k nám víc dětí, než můžeme přijmout, a to přináší řadu problematických situací." Podle slov Ivany Pilátové je míst v MŠ nyní málo, ale doba si žádá své. Školky by neměly spoléhat na to, že poptávka převyšuje nabídku, a měly by se snažit být dobré i v managementu. Soukromá školka podléhá podle Dariny Gurutidu zákonitostem trhu jako každá jiná firma. Musí mít atraktivní nabídku, dát o sobě vědět na veřejnosti, poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni. A dostát tomu, co nabízí v reklamě. "Pokud se chce školka udržet na trhu a získávat nové zákazníky, má-li v plánu své aktivity rozšiřovat a přežít i v letech, kdy bude současný babyboom ustupovat, je nutné stejně jako u jiného typu podnikání mít jasnou marketingovou strategii," uzavírá Kateřina Francová ze Školičky. 5. Zdroj: Mladá fronta Dnes Datum: Název: Proč je školek málo Autor: KLÁRA MANDAUSOVÁ Někdo zaplatí za školku deset tisíc ročně, jiný sto padesát tisíc. Sehnat školku je stále obtížnější Sláva, konečně se rodí víc dětí, nevymřeme, radují se s trochou nadsázky demografové. Ach jo, povzdechne si nejeden starosta: hodně dětí rovná se hodně "zákazníků" obecních mateřských školek. A ty dnes chybí. Jen pro ilustraci: na sklonku tisíciletí se rodilo ročně pod sto tisíc dětí. Loni se však už narodilo rekordních 114 tisíc miminek. Mateřských škol naopak ubývá. Měnily se na klubovny pro mládež, nebo se úplně rušily, protože zely prázdnotou. Oproti počátku 90. let klesl jejich počet téměř o třetinu. Loni tak téměř 13 tisíc rodičů odešlo od zápisu s nepořízenou. "Je nám líto, zůstali jste pod čarou," uslyšela - jako tisíce dalších rodičů - i Martina 10

11 Austová ze středočeské Květnice. Syna Huberta vodila několik měsíců do soukromého hlídacího centra, v listopadu, když mu bylo čtyři a půl roku, našli konečně místo v obecní školce v sousední vsi. Kdo má platit? Před pár lety začaly plnit porodnice silné ročníky 70. let, které se založením rodiny po revoluci otálely. Není divu, že školky praskají ve švech. Ze studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) a z rychlých šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání vyplývá, že ve školním roce 2006/2007 přijaly mateřinky pouze polovinu nováčků ve věku od tří do pěti let. Jen necelá pětina školek mohla přijmout všechny děti, které přišly k zápisu poprvé. Například v olomoucké mateřské školce Bílá velryba potvrdili, že letos bylo u zápisu víc dětí než loni a osmnáct jich museli nakonec odmítnout. Většinou to byly děti tříleté, jejichž maminky jsou ještě na mateřské dovolené. Děti ve věku od tří do pěti mají obecně menší šanci uspět - zákon upřednostňuje předškoláky, a pokud jich je hodně, musí jim ostatní ustoupit. Například v brněnské školce Kamarád neuspělo z osmatřiceti přihlášených dvanáct dětí. Největší problém, kam s potomstvem, mají rodiny v satelitních městečkách, kde se "rodí" jako o závod. Obecní školky ve vsích, k nimž se satelity "lepí", nejsou na takový nápor připravené. Anebo tu úplně chybějí, protože dosavadních pár stovek starousedlíků už je dávno přestalo potřebovat. Kde mají hledat rodiče hlídání? Když je ve dvou školkách v okolí plno, je pravděpodobné, že bude i v té třetí. A vozit děti přes dvě města, kde situace není tak kritická? To je obtížné pro rodiče i potomka. Nabízí se i jiné, na první pohled schůdnější řešení - když nevzali v obecní školce, vezmou v soukromé nebo v soukromém hlídacím zařízení. Protože pozor, to není totéž co soukromá školka: nemusí splňovat všechny přísné hygienické a personální podmínky, a není tudíž zapsáno do rejstříku školek. Jenže počítejme: měsíc v obecní školce přijde přibližně na tisíc korun i se stravou a příspěvkem na kulturu. Přesné číslo se samozřejmě liší podle školky, může být vyšší i nižší. Za školní rok je to tedy zhruba deset tisíc, za tři roky (s tím, že předškoláci školkovné neplatí, platí jen stravné), asi pětadvacet tisíc korun. V soukromém hlídacím centru zaplatíte sto padesát tisíc, to když si řeknou o pět tisíc korun měsíčně. Ale jsou i školky dražší, třeba za deset či dvacet tisíc korun měsíčně. A najmout si chůvu? Tak to může být vůbec nejnákladnější způsob: osm hodin denně po osmdesáti korunách pět dnů v týdnu, deset měsíců v roce se za tři roky rovná víc než tři sta osmdesát tisícům korun. Proč má tedy jeden platit desítky a jiný stovky tisíc? Protože jeden je chudší, druhý bohatší, nabízí se logická odpověď. Jenže tak to není. To by musel být systém přijímání do levných obecních školek nastaven jinak. Obecní školky jsou pro všechny. Jenže babyboom donutil dvě třetiny z nich v posledních letech děti "bodovat" podle několika kritérií. Nejvíc bodů v mnoha případech bývá za to, že oba rodiče v obci trvale bydlí. Podle výzkumníků z ústavu práce a sociálních věcí hraje toto hledisko zásadní roli ve více než polovině těchto školek. Takže odpověď na otázku, kdo je "bit" dražším školkovným, zní: víc platí obvykle ten, kdo "špatně" bydlí. Školka bude! Před problémem, kam s tříletým synem, stála i Marcela Trantinová ze zmíněné Květnice. 11

12 Z obce, kde na školku čeká dvě stě dětí. A ta tu zatím neexistuje. Dvacet dětí se podařilo umístit v sousední Sibřině. Ostatní rodiče škemrají po okolních obcích a doufají, že se snad vejdou, přestože nesplňují kritérium trvalého bydliště. Anebo platí soukromníkům. "Sousedka s malým dítětem mi nabízela možnost dávat syna do soukromého hlídacího zařízení v jednom pražském byznyscentru. Že bychom si vzájemně děti vyzvedávaly. Jenže přišlo mi nelogické vozit dítě ze zdravého vzduchu do města. A pak ta cena, dvanáct tisíc korun za měsíc," vypráví Marcela Trantinová. Nakonec vzali jejího Ondřeje v sibřinské školce. "První rok byl problém obsadit všech dvacet míst," říká. Letos odešlo od zápisu na šedesát matek a otců s nepořízenou. Ve východočeském Vamberku je situace opačná. Loni neuspělo s žádostí šestadvacet rodin. Letos jen dvě a ty, jak doufá zdejší zástupkyně ředitelky školky, mají šanci v průběhu roku. Zdejší zastupitelé totiž, poté co viděli příval dětí, vrátili mateřské školce zpátky jednu třídu, kterou v minulosti zrušili. Udělej si sám Zmiňovaná Květnice se během pěti let rozrostla z obce se stovkou obyvatel na místo, kde je trvale hlášeno bezmála tisíc lidí. Školka stále chybí. Zastupitelstvo zajistilo pouze komerční hlídací centrum, které už kvůli neshodám s provozovatelem nefunguje. Marcela Trantinová, která každým dnem přivede na svět Ondřejova sourozence, přestala čekat s rukama založenýma v klíně. Kandidovala do zastupitelstva, ve volbách uspěla a ujala se školství. Ukazuje na stavební výkresy nové školky, které leží na jejím stole. Právě na ni obec shání peníze. Pevně věří, že je bude mít během několika měsíců k dispozici, ať už jako dotaci z evropských fondů, nebo formou bankovního úvěru. Je to marná investice? Proč se starostům do stavby školek nechce? Odpověď je jednoduchá: stavba je drahá a rozpočet malé obce na ni zdaleka nestačí. Kupříkladu naše příkladová Květnice hospodaří ročně se zhruba pěti až sedmi miliony korun. Školka má stát třicet. Ale hlavně je to do budoucna nejistá investice. Podle demografů se už tolik dětí jako teď rodit nebude. Jak říká demograf z Univerzity Karlovy Zdeněk Čermák, během pěti, deseti, možná dvaceti let (nelze přesně říct kdy) se porodnost vrátí k číslům před koncem tisíciletí. Počet narozených dětí klesne znovu pod sto tisíc ročně. A to i přesto, že počet dětí na jednu ženu se má postupně zvyšovat. Zkrátka dětí v rodinách by mohlo být více, ale bude méně žen, které by je rodily. Starosta se stará Jak má tedy vypadat správné "starostenské" rozhodnutí? Strčit hlavu do písku, zkusit přežít kritické roky a nadávky občanů, ale vyjít po několika letech jako vítěz bez dluhů a poloprázdné budovy? Anebo sehnat peníze, pustit se do stavby a doufat, že se pro školku, až dětí ubude, nějaké využití najde? Neházejme však vše na starosty. Ti, jimž v obci rostou tisícová sídliště nových domů a školku dosud nemají, mají skutečně nad čím přemýšlet. Ale stavět budovu kvůli tomu, že letos je o dvacet dětí víc a za tři roky už nebude? Hloupost. A právě takové případy má řešit reforma ministra Nečase. Měly by vznikat firemní školky, tedy model, který ve světě slaví úspěch. Podporu má získat i "domácí" hlídání. Firmy, které zajistí hlídání dětí zaměstnanců, by měly mít daňové úlevy. Projekt "chůvy ze sousedství" zase počítá s tím, že by žena (nebo i muž) mohli hlídat kromě svého i další děti, aniž by k tomu museli mít speciální pedagogické či zdravotní vzdělání. Mohli by si tak vydělat až dvacet tisíc měsíčně. Zastupitelstvo obce Květnice, kde čeká na školku dvě stě dětí, však jen na Nečasovy reformy spoléhat nemůže. Rozhodlo se proto stavět. "Jsem přesvědčená, že mateřská školka nezůstane ladem. Počítáme s tím, že bychom její kapacity mohli nabídnout 12

13 okolním obcím a zařídit v ní prostor pro zájmové kroužky," říká Marcela Trantinová. Její první syn už nejspíš bude v době, kdy sem začnou chodit první děti, školák. "Ale ta zatím nenarozená nebo nenarozený se snad dočká," směje se mladá žena. *** SKONČILY POD ČAROU Čím je zvláštní středočeská Květnice? V jednom ohledu bohužel ničím. Stejně jako na jiných místech republiky zde mnozí rodiče, kteří chtějí děti dát do školky, mají smůlu. Školka tu není. Květnice se tak stává modelovou ukázkou tísnivého problému pro rodiče i obce: dětí je mnoho a míst ve školkách málo. Existuje řešení? Školky v číslech Ve školním roce 1989/1990 fungovalo na území České republiky mateřských škol, do kterých chodilo bezmála čtyři sta tisíc dětí. Počet se každý rok snižoval. Loni mohly jít děti k zápisu do školek, z toho obecních, zbytek tvořily církevní, soukromé, krajské a školky ministerstva školství. Školky v loňském roce navštěvovalo dětí. Nejvíce dětí chodí do mateřských škol v Olomouckém a Jihočeském kraji, nejméně v Ústeckém a Karlovarském kraji. Největší mateřské školy jsou na Mostecku, Chomutovsku a v Ostravě-městě. Nejméně dětí připadá na jednu školku v okrese Vyškov a Rakovník. Další děti navštěvují soukromá hlídací centra, která nemají statut mateřské školy, nebo je hlídají chůvy. Co navrhuje ministr Návrh ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase počítá s podporou dalších forem hlídání dětí, především s firemními školkami a "chůvami ze sousedství". Firmy by měly mít možnost odečíst si z daní náklady spojené se zajištěním školky pro své zaměstnance. Chůvou by se mohl stát kdokoli, kdo se dobře stará o své děti, je trestně bezúhonný a má vyhovující prostory. Program počítá i s podporou výhodných zkrácených pracovních úvazků. Zdroj - Ústav pro informace ve vzdělávání, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 13

MONITORING. Firemní školky 1.4. 25.4.2008. Vypracovala AGE Communications, a.s.

MONITORING. Firemní školky 1.4. 25.4.2008. Vypracovala AGE Communications, a.s. MONITORING Firemní školky 1.4. 25.4.2008 Vypracovala AGE Communications, a.s. Shrnutí: Sledované období tohoto monitoringu: od 1. dubna do 25. dubna 2008. Ze sledovaných titulů zahrnuje veškeré tištěné

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU Školička AMU-jaké formy péče o děti upřednostňujete? Shrnutí a doporučení. Shrnutí: Ve dnech 21. 9. až 8.10 proběhlo mezi zaměstnanci a studenty AMU dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno

Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitelky Od přípravné fáze

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona. 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C

Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona. 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C Obsah Demografické statistiky Statistiky předškolních zařízení Vnímání

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ konané dne 26.09.2013 ve Středisku služeb školám v Hodoníně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle prezenční

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Názory vedení MŠ na novelu školského zákona

Názory vedení MŠ na novelu školského zákona Názory vedení MŠ na novelu školského zákona Metodologie a charakteristika souboru CAWI vyplňování na internetu Doba sběru: 25.10. - 7. 11. 2016 Celkový počet dotázaných respondentů: N=1096 Velikost databáze:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 592/1992

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:  DŮVODOVÁ ZPRÁVA DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Zhodnocení platné právní úpravy Stanovení minimálního vyměřovacího základu demotivuje jak zaměstnance, tak především zaměstnavatele, k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PÉČE O NEJMENŠÍ. Jesle a jejich současná podoba. Jan Schneider, ředitel ZZ MČ Praha 4

PÉČE O NEJMENŠÍ. Jesle a jejich současná podoba. Jan Schneider, ředitel ZZ MČ Praha 4 PÉČE O NEJMENŠÍ Jesle a jejich současná podoba Jan Schneider, ředitel ZZ MČ Praha 4 Historie jeslí v ČR 1960 součást jednotné školské soustavy 1991 vyřazeny - zdravotnická zařízení 2011 odsouhlaseno vyřazení

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 03. 2017 Změny ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Mgr. Barbora Matušů Františkovy Lázně, 24.10.2016 STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SLUŽEB PÉČE O DĚTI Mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Živnosti péče o

Více

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Toto firemní školení vychází ze stejnojmenné publikace a přináší nejnovější poznatky z oblasti prodeje a psychologie zákazníka. Je určeno zejména

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

UČITELSKÉ SBORY. Konference školského managementu, PhDr. Jan VODA, Ph.D.

UČITELSKÉ SBORY. Konference školského managementu, PhDr. Jan VODA, Ph.D. UČITELSKÉ SBORY Konference školského managementu, 7.6.2012 PhDr. Jan VODA, Ph.D. škola stojí na lidech bez fungujícího sboru by nebylo možné zajistit chod školy na kvalitě učitelského sboru jsou závislé

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET Mgr. Hana Splavcová (NÚV) PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (PedF UK) Praha, 7. října 2016 Anotace Příspěvek se zabývá problematikou vzdělávání dětí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY Výsledky průzkumu - dotazníkové šetření Praha, říjen 2016 Tato zpráva byla vytvořena pro potřebu jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Absolventská práce Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Vypracovala: Ivana Nestrojilová Vedoucí práce: Mgr. Daniel Hanzl Cíl práce Jak je pracovní

Více

Brandýský Matýsek z.s.

Brandýský Matýsek z.s. 1 Brandýský Matýsek Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a blízkého okolí. - Poskytujeme

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Praha, 7.10.2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMOVÉM PROJEKTU MIKROJESLE Zahájení projektu: 1. 1. 2016 Ukončení projektu: 31. 12. 2018 Projekt se zaměřuje

Více

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Tisková zpráva: 1. Kulatý stůl základní informace 2. Jak může stát pomoci firmám, které se rozhodnou

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Současné formy denní péče o děti v České republice

Současné formy denní péče o děti v České republice Současné formy denní péče o děti v České republice Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

Pohlaví. Věková struktura

Pohlaví. Věková struktura Vyhodnocení dotazníku dle výsledků výzkumu Základní informace o výzkumu: Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 80 občanů Syrovic, což postačuje pro statistickou průkaznost dotazníku. Otázky byly kladeny

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011 Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC Téma: Hodnocení semináře Zadavatel: vzdělávací sekce Sítě MC, Praha 1, http://www.materska-centra.cz Zpracovatel: Viktorie Kolínská, kolvik@seznam.cz Cíl dotazníku: zmapování

Více