Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997"

Transkript

1 SC NEWS ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Obsah: Pomocné prostředky pro tamponový tisk / 1 Sítotiskové stroje Magra jsou už dospělé / 3 Nové barvy Marabu / 7 Sním o vánocích bílých... Do titulku jsem si vypůjčil název slavné a staré vánoční písně, kterou zdobil hlas Binga Crossbyho proto, abych se poněkud vzdálil velkému a povětšině nechtěnému předvánočnímu shonu. Pan režisér Jiří Menzel kdysi řekl v televizi, že vánoční svátky neslaví, protože to nejsou svátky klidu a míru, ale svátky nákupu. Nakoukneme-li do kteréhokoliv marketu, musíme mu dát za pravdu. Vidíme uhoněné a unavené skupiny lidí, kteří stále v duchu naší české tradice něco shánějí a musejí nutně mít. Kdyby se ale našel televizní redaktor, který by byl ochoten nahlédnout do útrob firem a společností, uviděl by velmi podobný obraz lidí, kteří počítají sklady a inventury, dělají závěrky, rozvažují, co ve finančním roce zapomněli a co se ještě dá stihnout. Pokud bych měl vyjádřit vlastní názor, poněkud bych si dovolil nesouhlasit s panem režisérem. Vánoce jsou natolik dlouho tradičními dny poklidu, že bych si raději zkusil zabroukat písničku Binga Crossbyho a zasnít se nad představou tichých a bílých Vánoc, i když ve většině měst asi moc bílé nebudou. Nebylo by vůbec špatné pokusit se alespoň na chvíli o malý návrat k idylické vánoční náladě malíře Josefa Lady, udělat si trochu času a utlumit ten shon, který nám jaksi vnutila moderní informační společnost. Součástí té společnosti jsme totiž my všichni. Mnoho zdraví, klidné vánoce a šťastný nový rok vám přeje Jan Popelka

2 > > > > > 4/2005 Pomocné prostředky pro tamponový tisk Jelikož slýcháme od našich zákazníků čím dál častěji dotazy na téma pomocných prostředků v tamponovém tisku, rozhodli jsme se otisknout následující článek, ve kterém se dozvíte jak správně používat pomocné a přídavné prostředky do barev Marabu pro tamponový tisk. (pokračování z minulého čísla) 2. Úprava viskozity / klišé Viskozitu všech tamponových barev je třeba upravit před začátkem tisku přidáním ředidla. Obecně závisí jemné nastavení viskozity na mnoha různých parametrech, jako je například druh barvy, druh klišé, hloubka klišé, barevník (uzavřený, otevřený), rychlost stroje i tvar, velikost a tvrdost tamponu. Tampastar TPR Tampastar je ředidlová jednosložková nebo dvousložková barva, kterou je třeba pečlivě naředit v relativně úzkých mezích. Jinak může docházet k hromadění barvy na tamponu s tendencí k rozmazávání a rozstřikování popřípadě k problémům se statikou mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV rotační tampon: barvu TPR nedoporučujeme pro tuto aplikaci. Tampaplus TPL Tampaplus je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: % TPV 3 nebo TPV/TPV 3 uzavřený barevník: % TPV 15 % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: barva TPL zatím nebyla testována pro tuto aplikaci. Tampapol TPY Tampapol je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva s vysokým podílem pevných částic, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: 20 % TPV uzavřený barevník: 20 % TPV 20 % TPV 2 (>25 tisků/min.) při tisku velmi jemných motivů s přídavkem podílu SV 1. rotační tampon: % TPV, při velmi vysokých rychlostech tisku také TPV 2, s výjimkou TPY 470 max %. Tampapur TPU Tampapur je dvousložková ředidlová barva s velmi vysokým podílem pevných částic s vynikající chemickou a mechanickou odolností, která se musí velmi pečlivě připravit pro tisk (nesmí být příliš řídká) a pomalu schne mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV rotační tampon: vzhledem k omezené době zpracovatelnosti není zvláště vhodná. Tampatech TPT Tampatech je rychlá dvousložková ředidlová barva s vysokým podílem pevných částic a s dlouhou dobou zpracovatelnosti (až 16 hodin). Barva se velmi dobře přenáší a její součástí je velmi dobře zpracovatelná sada rastrových odstínů mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: vzhledem k dlouhé době zpracovatelnosti je vhodnější než TPU. Tampaplus TPP Tampaplus je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva s velmi vysokým podílem pevných částic, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: 20 % TPV uzavřený barevník: 20 % TPV 20 % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: % TPV 2 REDAKCE Redaktoři: Kamil Suchánek, Alena Popelková, Hynek Konečný VÝROBA Grafické zpracování: Jiří Nevěřil, Kamil Suchánek Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: , Tisk: EXPODATA-DIDOT s.r.o., Výstaviště 1, Brno, tel: Náklad: ks VYDAVATEL SERVIS CENTRUM, s.r.o., Staňkova 41, Brno Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E Glasfarbe GL GL je dvousložková ředidlová barva s velmi malým rozpětím možností zpracování, se kterou docílíme nejlepších výsledků při práci s velmi tvrdým a ostře tvarovaným tamponem a s klišé s rastrem. klišé: s rastrem otevřený barevník: 5 % GLTPV nebo 2 5 % AP pasty uzavřený barevník: 5 10 % GLTPV rotační tampon: barva není vhodná. 1 SC News

3 4/2005 < < < < < Maraprop PP Maraprop je jednosložková ředidlová barva na předupravený i nepředupravený polypropylén. Barva je spíše houževnatá a vyžaduje proto vyšší naředění než jiné typy barev. Při tisku se odtrhává a neusazuje na tamponu mikronů otevřený barevník: % PPTPV uzavřený barevník: % PPTPV rotační tampon: % PPTPV + 3 % AP pasty Tampacure TPC Tampacure je první barva Marabu vytvrzovaná ultrafialovým světlem a její viskozita se upravuje před tiskem přidáním ředidla. Barva se při tisku dobře odděluje od tamponu mikronů otevřený barevník: 10 % TPV 2 popř. TPV uzavřený barevník: 10 %TPV 2 rotační tampon: zatím nebyl testován 3. Kryvost Všechny druhy barev pro tamponový tisk (kromě GL a PP) se dodávají v 17 standardních odstínech systému Tampacolor. Tento systém barev obsahuje kombinaci krycích a transparentních barevných odstínů a umožňuje tím i míchání velmi brilantních odstínů. Pokud potřebujeme tisknout krycí barvou na tmavý podklad, máme tyto možnosti postupu (za cenu mírného snížení brilance): Vysoce krycí odstíny Všechny druhy barev Marabu pro tamponový tisk (s výjimkou Tampaplus TPP) jsou doplněny o čtyři vysoce krycí odstíny. Jsou to: 122 světle žlutá 130 rumělka 152 ultramarín 162 trávově zelená V software pro míchání barev Marabu- -ColorManager MCM jsou uloženy receptury pro odstíny jak krycí, tak i vysoce krycí se kterými je možné namíchat odstíny podle referenčních vzorníků např. PAN- TONE, RAL nebo HKS. Krycí pasta OP 170 Přidáním krycí pasty OP 170 je možné výrazně zvýšit kryvost pestrých odstínů, aniž by došlo k podstatnému ovlivnění odolnosti proti chemikáliím a mechanickému odírání. Přidáváme maximálně 15 %. Pasta OP 170 není vhodná do bílých odstínů. 4. Matování barev Stupeň lesku ředidlových tamponových tiskových barev je možné patřičně snížit přídavkem příslušných pomocných prostředků. Máme tyto možnosti: Matovací pasta ABM Přidáním 5 20 % matovací pasty ABM do jednosložkových barev můžeme změnit stupeň lesku od lehce až po výrazně matný. Matování je způsobeno zhrubnutím nebo strukturováním povrchu barvy, který pak působí snížení odrazivosti dopadajícího světla a tím vyvolává dojem matného vzhledu. Zvyšující se množství pasty ABM snižuje kryvost a odolnost natisknuté barvy proti otěru. Pro dvousložkové barvy TPU, TPT a GL i pro barvu UV vytvtzovanou TPC používání matovací pasty ABM nedoporučujeme. U těchto barev je nutné použít matovací prášek MP. Matovací prášek MP Pokud je třeba matovat barvu, aniž by docházelo ke ztrátě kryvosti, je možné toho docílit přidáním univerzálního matovacího prášku MP. Zvláště pro matování dvousložkových barev je prášek MP nezbytný. Doporučujeme přidání 1 - max. 4 % (u bílé max. 2 %). Důležité je strojní vmíchání prášku do barvy. 5. Zlepšení rozlévání barvy Všechny typy barev obsahují již v recepturách prostředky pro roztékání barvy, které zabraňují tvorbě bublinek v barvě při stálém pohybu těrky nebo při příliš silném promíchnání barvy. Pokud dochází k problémům s roztékáním barvy, je to obvykle způsobeno zbytky na povrchu potiskovaného materiálu, které barvu odpuzují. Z hlediska barvy může být důvodem příliš vysoká viskozita barvy, kterou je možné upravit přidáním ředidla. Pokud nedojde ke zlepšení, je k dispozici prostředek pro lepší roztékání barvy ES. Tento pomocný prostředek s obsahem silikonu snižuje povrchové napětí barvy a současně působé proti vzniku pěny. Přidáváme maximálně 1 % (je třeba navážit). Při přidání většího množství mohou vznikat problémy s adhezí barvy při přetiskování. 6. Statické náboje Na nepolární a na statiku citlivé plasty jako je např. polystyrén doporučujeme přidání % pasty AP do barvy. Pasta snižuje houževnatost tiskové barvy a současně působí proti statice polárními ředidly, která jsou v ní obsažena. Alena Popelková, SC Brno (pokračování příště) 2 SC News

4 > > > > > 4/2005 Sítotiskové stroje MAGRA jsou už dospělé a cena je stále stejná... Sítotiskový stroj MAGRA Výroba sítotiskových strojů nemá v naší zemi příliš dlouhou tradici, přesto se naše společnost před šesti lety do takové výroby pustila. Základním záměrem projektu bylo nahradit za přijatelnou cenu rychle stárnoucí park strojů střední třídy, dovezených ze zahraničí zhruba před třiceti lety. Základní podmínkou se stala schopnost nabídnout stroj, který by komfortem a technickou úrovní odpovídal současnému stavu techniky a přitom byl spolehlivý a výkonný a to vše za přijatelnou cenu. Konstrukce původně vycházela z osvědčených principů světových výrobců, ale zároveň jsme si mohli dovolit jen malou úroveň tzv. technické konstrukční elegance, která by nepřiměřeně zvyšovala cenu. Je nutno říci, že bychom snadno uměli využít velmi moderní systémy a elegantní prvky, jakými jsou např. lineární pohony, ložiskové dráhy apod., ale naši konstruktéři se přesně drželi zadání a použili moderní a dražší prvky jen tam, kde byly oprávněné a skutečně zvýšily technickou úroveň a spolehlivost strojů. Dnes můžeme říci, že se tato strategie ukázala jako správná. Několik desítek strojů MAGRA různých ročníkových modelů pracuje už léta v tiskárnách, a my jsme rádi, že je tiskaři doslova dřou z kůže. Stroje potřebují jen zcela minimální servis a my zase využíváme poznatky z tiskáren ke zlepšení konstrukce. Od začátku výroby jsme proto už mnohé změnili. Majitelé prvních strojů jsou dnes často překvapeni, jak se model 2006 liší od dřívějších provedení. Máme například zcela novou konstrukci těrkového vozu, který nyní automaticky vyrovnává rovinnost až do 20 mm, má dálkové řízení přítlaku těrky a hrany těrky je možné libovolně natáčet proti motivu. Také jsme změnili způsob řízení přídavného odtrhu, který je nyní zcela lineární a velmi lehce přestavitelný. Pro seřízení soutisku využíváme pneumatickou aretaci, odpadla tedy řada aretačních prvků a šroubů. Nabízíme také pneumatické upínání tiskových rámů. Největší změny doznal ovládací program, který byl průběžně modifikován podle požadavku tiskařů. Stroj má pět paměťových kanálů pro nastavení na různé zakázky, kdy se pouhou volbou kanálu obnoví předchozí seřízení. Stroj umí dvojtisk, má lakovací režim a mnoho praktických funkcí pro jemné nastavení tiskového taktu. Ovládání je tzv. na jedno tlačítko, tj. tiskne-netiskne, což je velmi pohodlné zejména pro zaučené pracovníky. Naše stroje jsou tedy jednoduché, snadno ovladatelné, všechny jejich součásti jsou samomazné a prakticky bezúdržbové. Jsou postaveny na pevně svařených tuhých kostrách, takže mohou pracovat i v méně vhodných stavebně-technických podmínkách beztoho, že by to mělo vliv na přesnost tisku. Najdete na nich všechny standardní funkce obvyklé u sítotiskových strojů této kategorie a ještě nějaké navíc. Také všechny ovládací prvky jsou tam, kde jsou na ně tiskaři zvyklí. Elektrické ovladače a spínače jsou umístěny na malém přenosném panelu, který je možné v dílně postavit podle vlastního přání a místních podmínek manipulace s materiálem. Ostatní elektrické díly včetně rozvaděče a jištění jsou umístěny uvnitř stroje, nic nevyčnívá ven. Design je úmyslně strohý a jednoduchý, aby byl povrch snadno čistitelný, vše je buď z nerezové oceli, nebo kvalitně lakováno a galvanicky pokoveno. Stroje jsme opět vystavovali na jarním veletrhu EMBAX-PRINT v Brně a také na veletrhu FESPA v Mnichově, kde zaujal zejména náš třičvrtěautomat MAGRA 21 ve spojení s vytvrzovacím tunelem a stohovačem AEROTERM Ostrava. Takto vytvořená linka se plně vyrovná kvalitou tisku a spolehlivostí provozu i velmi renomovaným výrobkům zvučných značek. Naše zařízení dokonce v porovnání poměru výkon/cena překonává i dálněvýchodní produkci. Ke stavbě strojů přitom používáme výhradně komponenty nejlepších a prověřených výrobců, například pneumatické systémy SMC, speciální pohonné jednotky LENZE, řídící automat PLC je SIE- MENS. Servis strojů provádíme sami do 24 hodin, ale nemáme žádné problémy s dodavateli komponent ani výrobní dílnou. Stroje mají evropskou certifikaci CE a jsou vyráběny pod systémem řízení jakosti ISO 9000:2002. Nejdůležitější je ovšem sdělení, že jsme od roku 1999 přes veškeré inovace a modernizace nezvýšili cenu. Cena je stále stejná, ale užitná hodnota a spolehlivost je výrazně vyšší. Jsme přesvědčeni, že právě tento argument by měl být hodný vaší pozornosti. Myslíme si, že nový stroj za přijatelnou cenu by měl při úvahách o nákupu mít přednost před možností koupě stroje ojetého s problematickou možností servisu. Zeptejte se proto našich techniků a obchodníků a dejte si MAGRU předvést. Jsme přesvědčeni, že vás překvapí, co můžete vlastně za svoje peníze všechno mít. Jan Popelka, SC SC News

5 4/2005 < < < < < Tiskové rámy ze speciálních profilů Sítotiskové rámy stejně jako jiné tiskové prvky prošly svým vývojem. Dnes už se přestávají používat rámy dřevěné, i když správně zhotovený dřevěný rám nemusí být až tak špatný. Spíše jde o to, k jakému účelu jej použijeme. A protože se kladou stále větší požadavky na přesnost tisku, dřevo už obvykle nestačí. Proto se celosvětově přešlo na rámy svařované z hliníkových profilů, které jsou tuhé a trvanlivé, nemění svoje vlastnosti například při mokrých procesech. Ale požadavky jdou dále. Žádá se standardizace rozměrů, možnost vysokých napnutí sítovin při malém prohnutí a lepší vlastnosti při vyvolávacích a odvrstvovacích procesech v automatických myčkách. Výrobci rámů vyšli těmto požadavkům vstříc a začali vyrábět rámy z profilů, speciálně zkonstruovaných pro sítotiskové rámy. Takové profily se vyznačují přesně pevnostně propočítaným tvarem a tloušťkou stěn tak, aby se prohnutí snížilo na minimum i při vysokých zatíženích od napnutých sítovin. Jedna (vnitřní) strana je šikmá, aby při průchodu mycím strojem, ale také při ručním mytí zejména u sít větších formátů nezůstával aktivní roztok nebo voda na hraně rámu. Profily se vyrábějí ze speciální hliníkové slitiny se zaručenou svařitelností a předepsanou technologií svařování, aby pevnost rohových svárů byla zaručená. Také naše společnost už delší dobu vyrábí sítotiskové rámy z takových speciálních profilů, které si dala zkonstruovat a jejichž domácí zdroj si zajistila. Můžeme tedy nabídnout rámy obdobné, jako specializované firmy v EU, ale cenově rozhodně přijatelnější. Zeptejte se u nás na sortiment profilů a přesvědčte se, že se u nás nevyrábí o nic horší rámy ze zkosených profilů než jinde v EU. A navíc při jejich pořízení poměrně dost ušetříte. Jan Popelka, SC Rozměry: 65/ /4 mm 90/ /4 mm 110/ /4 mm SC News 4

6 Vazba Počet vláken tolerance Velikost oka mezera mezi vlákny Průměr vlákna Otevřená plocha Tloušťka sítoviny Tloušťka sítoviny tolerance Teoretický objem barvy SEFAR PET 1500 Označení sítoviny Dodávané šíře cm/inch cm inch ±n/cm µm µm % µm ±µm cm 3 /m Y PW HD 83-70Y PW 1: x A Y PW HD Y PW 1: x A Y PW HD Y PW 1: A 43-80W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x A 48-55Y PW S Y PW 1: x A 48-70Y PW T Y PW 1: x x A 48-80Y PW HD Y PW 1: A 54-64W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x A 54-70Y PW HD Y PW 1: A 61-64W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x 68-55W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x 73-55Y PW T Y PW 1: W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x x x x 77-55W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x 90-40W PW M W PW 1: Y PW M Y PW 1: x 90-48W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x x 90/2-34Y PW HD 230/2-34Y PW 1:1 2.5x x Y PW Y PW Y PW Y PW Tloušťka sítoviny V th [cm 3 /m 2 ]: Teoretický objem V th je vypočítán z tloušťky sítoviny D a stupně otevřenosti síta αo. Vzorec pro výpočet: V th [cm 3 /m 2 ] = αo D 100 Váha sítoviny [g/m 2 ]: Váha sítoviny je udávána v g/m 2 Zkušební metoda: DIN Označení sítoviny: Počet vláken n Y PW Průměr vlákna d nom Y PW Barva sítoviny Y PW (W=bílá, Y=žlutá) Vazba Y PW (PW plátnová, TW keprová) Vazba: Vazba může být: PW plátnová (1:1) TW keprová (2:1, 2:2, atd.) Počet vláken n [n/cm]: Počet vláken n udává jejich počet na cm (příp. na palec). Tolerance počtu vláken udává přípustnou odchylku aritmetických průměrů

7 95-40Y PW T Y PW 1: x od jmenovité hodnoty Y PW HD Y PW 1: x W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x x Y PW T Y PW 1: x Y PW HD Y PW 1: x x Y PW S Y PW 1: x x x Velikost oka w [µm]: Velikost oka w je vzdálenost mezi dvěma sousedícími osnovními i útkovými vlákny. Zkušební zařízení: Elektronický obrazový analizační systém W PW T W PW 1: x Y PW T Y PW 1: x x x x x x W PW HD W PW 1: Y PW HD Y PW 1: x x x x Y PW T Y PW 1: x x x Jmenovitý průměr vlákna d nom [µm]: Průměr vlákna d nom bývá uveden v neutkaném stavu Y PW S Y PW 1: x x x W PW T W PW 1: x Y PW T Y PW 1: x x x x x x Y TW T Y TW 1: x Y PW SL Y PW 1: x x W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x x x x x x W PW T W PW 1: x x Y PW T Y PW 1: x x x x x x x Stupeň otevřenosti síta α0 [%]: Otevřená plocha α je procentuální podíl všech ok na celkové ploše sítoviny. Je vypočítán z průměrných velikostí ok a efektivní šířky vlákna Y TW T Y TW 2: x x x x Y PW SL Y PW 1: x x x Y PW S Y PW 1: x x x x x cm Y TW T Y TW 2: x x x Y PW SL Y PW 1: x x Y TW S Y TW 2: x x x x Tloušťka sítoviny D [µm]: Tloušťka sítoviny D se měří zkušební metodou DIN , část 1. Tolerance tloušťky sítoviny je přípustný rozsah statisticky získaných hodnot Y TW Y TW 2: x X zboží skladem u výrobce zboží na objednávku (delší dodací lhůty) SERVIS CENTRUM s.r.o. Brno Staňkova 41, Brno tel./fax:

8 > > > > > 4/2005 Nové barvy MARABU Na trhu se objevují stále nové materiály, u kterých se počítá s potiskováním. Proto je třeba zlepšovat stávající barvy a vyvíjet nové. Firma Marabu představila v poslední době nové typy barev: Nové grafické UV barvy Ultragraph UVAR a UVGR a Ultraform UVFM, barvu na sklo Ultraglass UVGO a barvu na plasty UVPOR a ředidlovou barvu Maralox LX. Barvy jsou zcela nově recepturovány a mají velmi zajímavé a užitečné vlastnosti. Tak například barva Ultraform UVFM je první UV barva, kterou lze bez problémů tvářet. Tato UV barva je určena na PVC fólie i deskový materiál, na ABS, polystyrén, PETG, akrylové sklo, předupravený polypropylén a další materiály. Barva je lesklá, velmi pružná a vzhledem ke kvalitě použitých pigmentů vhodná i pro dlouhodobé použití venku. Navíc je možné hotové potisknuté materiály dále zpracovávat tvářením. Grafické barvy Ultragraph se dodávají ve dvou variantách. Ultragraph UVGR je levnější varianta s nižší odolností venku, avšak s vyšší chemickou stálostí, zatímco Ultragraph UVAR je barva určená i pro dlouhodobější použití venku. Obě barvy jsou lesklé (vyjma rastrových odstínů, které jsou pololesklé) a jsou dostatečně pruž- né pro další zpracování (stříhání, vysekávání apod.). Obě barvy se navíc vyznačují vysokou UV reaktivitou. Tím je zaručeno docílení vykreslení i nejjemnějších detailů motivu tisku. Jsou určeny na většinu běžně potiskovaných materiálů: PVC fólie, PVC desky, ABS, polystyrén, předupravený polypropylén, polykarbonát, PETG, papír, karton aj. Zcela nová je barva Ultrapack UVPOR, vhodná na předupravený polyethylen a polypropylén, PET, PETG, polykarbonát a PVC. Barva je vysoce lesklá, velmi dobře kryje a protože se předpokládá její využití především na obaly, je velmi odolná proti různým chemickým prostředkům, které se obvykle do těchto obalů plní. Také u poslední z nových UV barev (Ultraglass UVGO) se předpokládá využití především na potisk obalů, v tomto případě skleněných. Barva má velmi dobrou adhezi ke sklu, odolává mytí v myčce nádobí, není však určena pro delší použití venku. Zcela nová je také ředidlová barva Maralox LX. Je to oxidativně schnoucí barva, která zasychá jednak odpařením ředidel, ale dále také síťovací reakcí, ke které dochází vlivem vzdušného kyslíku. To znamená, že vytvrzená barva má vlastnosti podobné některým dvousložkovým barvám, i když je jednosložková. Barva je určená především na lakované podklady, některé kovy, ale je také vhodná na ABS, polykarbonát, PMMA, polystyrén a některé další materiály. Barva obsahuje velmi jemná ředidla a proto je vhodná i na podklady, které se vlivem agresivnějších ředidel trhají. S ohledem na použité pigmenty lze barvu doporučit pro střednědobé použití venku. Smáčení tkaniny CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE 7 SC News S výrazy smáčitelnost nebo smáčení se v sítotisku setkáváme často. Obvykle v souvislosti se skutečností, že povrchy, které jsou špatně smáčitelné, nelze snadno potiskovat, ovrstvovat lepidly apod. Tentokrát se však budeme zabývat smáčitelností sítotiskových tkanin. Smáčitelnost obecně můžeme charakterizovat jako míru fyzikálně chemického děje smáčení, který odráží interakci dvou fází. Nebo v našem případě schopnost kapalin vytvářet souvislou vrstvu na povrchu pevné látky. V případě sítotiskových tkanin se jedná o velmi důležitou vlastnost. Dobrá smáčitelnost tkanin je důležitá jednak při výrobě šablony, ale má nemalý vliv i na průtok barvy tkaninou a tím přímo na konečný výsledek tisku. Zvláště u některých typů barev (například sklářské barvy) má průchod barvy tkaninou enormní vliv a právě problémy při potisku skla vedly k dalšímu vývoji sítovin. Sítotiskové tkaniny jsou utkány z monofilních polyamidových nebo častěji polyesterových vláken. Při tkaní je pro docílení rovnoměrné vazby a vysoké produktivity tkaní nezbytné ošetřovat vlákna speciálními (špikovacími) oleji. Ty jsou následně vypírány ještě při výrobě tkaniny. Před výrobou šablony bylo však nezbytné vždy sítovinu ještě odmastit. Mimo tyto zbytky mastnot však přesto má sítovina ještě nějaké vlastní povrchové napětí, které ovlivňuje její smáčitelnost. Tyto skutečnosti vedly k další úpravě polyesterové tkaniny PET 1000 (SEFAR), jejímž výsledkem je dnes nabízená tkanina PET Sítovina PET 1500 je stejně tkaná, liší se však následnou úpravou, která natolik zlepšila povrchové napětí tkaniny, že odstranila většinu problémů při průchodu barvy sítem a výrazně zlepšila vlastnosti při výrobě šablony jak emulzí tak i kapilárním filmem. Je třeba si uvědomit, že špatná smáčitelnost tkaniny může mít za následek, jemné dírky ve vrstvě šablony (pin holes) nebo šmouhy (tzv. rybí oka). Kromě toho je zřejmé, že čím lépe se sítovina smáčí, tím lépe v ní emulze zakotví. Totéž platí i o kapilárních filmech, pro jejichž ukotvení na sítovině je nezbytná souvislá vrstvička vody na povrchu. Výrobce tkaniny firma SEFAR udává, že tkaninu PET 1500 není před ovrstvením nutné odmašťovat. To samozřejmě platí, ale pouze za předpokladu, že sítovina se při napínání nezapráší, že na ni nejsou zbytky mastnoty z rukou apod. Doporučujeme proto ve většině případů sítovinu raději bezprostředně před ovrstvováním odmastit například přípravkem PREGAN A 9 EXTRA. Při aplikaci kapilárních filmů pak je nezbytné ošetřit tkaninu smáčecím přípravkem, který na ní vytvoří souvislou vrstvu vody např. PREGAN PREGA- PREP nebo PREGAN DUOPREP (tento přípravek má i odmašťovací funkci). Alena Popelková, SC Brno

9 4/2005 < < < < < Kupte si 10 a více utěrek Kimberly-Clark a získáte praktický pojízdný stojan v hodnotě 2.499,- ZDARMA! název popis balení cena Wypall L x 38 cm,, 500 útržků, 2 vrstvy, modrá 1 role 500,- Wypall L x 38 cm, 1000 útržků, 1 vrstva, modrá 1 role 650,- Všechny uvedené ceny jsou bez 19% DPH a nabídka platí do vyprodání zásob. 2499,- ZDARMA UTĚRKY WYPALL L vyrobené z materiálu AIRFLEX mají vynikající absorpční schopnost jsou pevné i ve vlhkém stavu vhodné pro širokou škálu stíracích úkonů určené k utírání všech povrchů vynikající zejména na barvy a mastnoty 8 SC News

10 > > > > > 4/2005 Internetový obchod Vše pro sítotisk a tamponový tisk Kompletní přehled nabízeného sortimentu eshop Nové technologie pro vaše pohodlí Řeč bude o internetu, bez kterého si dnes málokdo dokáže představit nejen svůj osobní život, ale zejména ten pracovní. Ano, internet nás v podnikání provází na každém kroku již při hledání zákazníka nebo následně při komunikaci s ním, při nákupu materiálu. Společnost SERVIS CENTRUM se snaží využívat toto médium již od prvopočátků, kdy bylo vnímáno jen jako prestižní záležitost. Nyní, jak již bylo výše řečeno, nikdo nezpochybní jeho skutečnou informační hodnotu a pomoc, kterou nám denně nabízí. Dalším krokem, který jsme již při budování eshopu plánovali, byla také obnova vlastní internetové prezentace. Nyní vám můžeme oznámit, že jsme dne spustili její provoz a přejeme jí tímto hodně úspěchů a zejména vaši přízeň. Křížovka pro volný čas A B C D E F G H I J K L M N O P Q Spolupráce s firmou SERVIS CENTRUM... (tajenka) Vodorovně: A: zahodit, sled, zpěvák B: osobní zájmeno, fáze motorového cyklu, plod C: druh tkaniny, 2. díl TAJENKY, osobní zájmeno D: kraj, stovky E: slovenské plošné míry, největší evropský savec F: řeka, papoušek G: španělsky zlato, pytel H: množina drůbeže, předložka, souhlas I: SPZ okr. Ústí nad Labem, bájný letec, kujný nerost J: opora, mezinárodní organizace K: část houslí, ptačí citoslovce L: čidla zraku, nápoj M: zbraň, číslovka N: součást vozu, řadová číslovka O: primát, parazit, obvyklá součást plesu P: chrániti, severské jméno, příslovce místa Q: sulc, schopnost (zastarale), kočka (zastarale), mongolský pastevec Svisle: 1: nečestná, zhoupnutí, kolos 2: osobní zájmeno, naše zátěž, šachové hodnocení, předložka 3: anglicky šunka, pták, ptačí citoslovce 4: symetrála, uzlík v tkanině, slovenský souhlas 5: vlastnická otázka, kolem, lámal 6: zápor, 1. díl TAJEN- KY, zde 7: ptačí citoslovce, ušlechtilí koně, druh koberce 8: zkratka délkové míry, základní zákon, zámotek, malý most lidově 9: schránka měkýše, zatížitelnost, španělsky zlato 10: francovka, české město, lákat 11: číslovka, SPZ okr. Blansko 12: smysl, barvivo 13: otázka při sázce, rakouské městečko 14: partner Barbie, úřad (zastarale) 9 SC News

11 4/2005 < < < < < INZERCE Prodej: Kontakt: DELTA SSG 1350 COPY MASTER 5000 Tunel Karusel GRAFOTECHNA prosvětlovák vymyvací box Quo New, s.r.o., Jiří Kočí Tel.: , Mobil: Prodej: Mycí box s recirkulačním tankem Obsahuje: vana i box polypropylen antistaticky upravený osvětlení, odsávání objem tanku 75 l, uvnitř konusový filtr vana mm Celé zařízení bylo koupeno v roce 2001 a bylo málo používáno. Cena: cca Kč Prodej: Starší vakuový rám na výrobu sítotiskových šablon, stolový překlopný do svislé polohy. Rozměr 1 2 metry. Kontakt: Václav Polomis Tel.: , Mobil: Cena: ,- bez DPH Kontakt: Prodej: Tamponový stroj dvoubarvový Prodej: Bruska sítotiskových těrek SSG 1350 Kontakt: SERVIS CENTRUM, p. Konečný Tel.: PRINT MASTER PM 278 BC. Max. rozměr tisk. klišé mm Osvitová jednotka FA3 Prodej: Kontakt: Kompresor Orlík SERVIS CENTRUM, p. Konečný Tel.: Jedná se o stroj, který byl zakoupen v r. 2001, ale používal se velmi málo. Kontakt: p. Jandíková., tel.: Odborný časopis o komerční vizuální komunikaci Vše o kreativitě v komerční komunikaci a výrobě reklamy v dvouměsíčníku SIGN Objednejte si předplatné nebo výtisk na ukázku Kontakt: nebo nebo 10 SC News

12 SERVIS CENTRUM s. r. o. BRNO tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staňkova 41, Brno tel./fax: české sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plecho vých pa nelů, vý robu plošných spojů a fó li o vých klá ves nic pro elek troniku, štítků apod. Stroj má vý suvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO špič kové sí to ti s kové barvy na pa pír, plasty, tex til a mnoho ji ných ma teriálů, barvy s ex trémní odol ností a vy so kým le s kem. Barvy vytvrzo vané UV zá ře ním, barvy na tex til, barvy na sklo, odolné v myč kách ná dobí, barvy UV na ob tížně po ti s ko va telné po ly olefiny, vy ni ka jící barvy pro tam po nový tisk na ja ké ko liv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro po tisk hra ček a na automobilové plachty. Barvy jsou zá sadně prosté ob sahu oxidů těž kých kovů, také pro po tisk hraček, s kom pletní zdra votní a bezpeč nostní do ku men tací v če s- kém ja zyce, cer ti fi kace ISO prvo třídní švý car ské sí to viny pro sí to tisk a tex tilní tisk u nás již tradičně velmi oblí bené a osvěd čené pod znač kou SEFAR PET a PA, sí to viny všech di mensí pro elek t ro tech niku i ke ra mický prů mysl, sí to viny ka lan dro vané, me ta li so vané i se zvláště ma lým pro ta žením, certifi kace ISO ša blo nové ma te ri ály a pří pravky svě tové úrovně, ko pí ro vací di azoroz toky kla sické, UV-fo to po ly merní a SBQ roz toky, ša b lo nové filmy, čis tící a od maš ťo vací pro středky, le pi dla a ko rekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i re ge ne ro va telné, sa mo lepy k na ná šení sí to ti s kem, le pi dla a pří pravky pro flo ko vací tisk, ná plně pro strojní myčky sít, vše ekologicky defi no vané a še trné k ži vot nímu pro středí, s úpl nou zdravotní a bez peč nostní dokumen tací. Ce nově velmi pří z nivé a spoleh livé ovr stvo vací au to ma ty KIWO MAT, cer ti fi kace ISO Vý konné, vy soce přesné cy lin d rické sí to ti s kové au to maty pro plochý tisk na pře vážně pružné ma te ri ály, zvláště vhodné na vý robu transfer ních ti sků, štítky a klá ves nice, la ko vání. Mo du lární sušárny hor ko vzdušné, UV, s chla ze ním, se zvlhčo vá ním, při hrádkové su šárny a sto ho vače. Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu ftalátů Oekoflash. míchání barev a kolorimetrie zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných předloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj. odborné přednášky a diskusní semináře světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných předmětů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních disků, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, sušárny, vytvrzovací jednotky flash pro tisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba kompletních linek. Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, těr kové sy stémy FIMOR a RKS, ko rekční tužky a mon tážní fo lie FO- LEX, mě řiče na pnutí síta TETKOMAT. Mě řící mi k ro skopy, mě řiče tloušťky vrstev a ne rov nosti ša b lony Rz, mě řiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS aj. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E 12474

Pomocné prostředky pro tamponový tisk

Pomocné prostředky pro tamponový tisk Pomocné prostředky pro tamponový tisk Strana: 1/7 Správné používání pomocných a přídavných prostředků do barev Marabu pro tamponový tisk Tamponový tisk je velmi univerzální tisková technika s téměř neomezenými

Více

Vážení zákazníci, čtenáři a přátelé našeho magazínu

Vážení zákazníci, čtenáři a přátelé našeho magazínu SC NEWS4 2004 8. ročník U nás máte Vánoce až do 31. 1. 2005 Vážení zákazníci, čtenáři a přátelé našeho magazínu S blížícím se koncem roku se vám dostává do rukou také poslední letošní číslo našeho magazínu

Více

Glasfarbe GL. Tamponová barva

Glasfarbe GL. Tamponová barva Strana: 1/5 Glasfarbe GL Tamponová barva Rozsah použití Potiskované materiály Tamponová barva Glasfarbe GL je vhodná na sklo, keramiku, různé kovy, chromované díly, lakované podklady, eloxovaný hliník

Více

Libraprint LIP. Sítotisková barva

Libraprint LIP. Sítotisková barva Strana: 1/5 Libraprint LIP Sítotisková barva Rozsah použití Barva Librapritt LIP je velmi univerzální ředidlová sítotisková barva, dodávaná v přímých i v rastrových odstínech a určená pro každodenní práce

Více

Ultrapack UVC. Ultrapack UVC Strana: 1/5 Revize: 10.3.2010

Ultrapack UVC. Ultrapack UVC Strana: 1/5 Revize: 10.3.2010 Strana: 1/5 Ultrapack UVC Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Potiskované materiály Ultrapack UVC je universální sítotisková UV barva vhodná na následující materiály: předupravený

Více

Marastar SR. Sítotisková systémová barva

Marastar SR. Sítotisková systémová barva Strana: 1/5 Marastar SR Sítotisková systémová barva Rozsah použití Potiskované materiály Marastar SR je určená pro použití na samolepící PVC fólie a na neměkčené PVC. Kromě toho je barva vhodná na směsné

Více

Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem

Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem Strana: 1/6 Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem Význam sítotiskových barev vytvrzovaných UV světlem v posledních letech významně vzrostl tak, že dnes je jimi pokryto mnoho aplikací

Více

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím.

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím. Strana: 1/5 Ultraglass UVGO Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Ultraglasss UVGO je UV barva určená speciálně pro tisk na: Předupravené, za studena zušlechťované obalové

Více

Libraspeed LIS. Sítotisková systémová barva

Libraspeed LIS. Sítotisková systémová barva Strana: 1/6 Libraspeed LIS Sítotisková systémová barva Rozsah použití Libraspeed LIS je ředidlová sítotisková barva - velmi rychle schnoucí a extrémně odolná proti slepení při stohování. Vyrábí se jako

Více

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie S Í T O T I S K ZÁKLADNÍ POJMY SÍTOTISKU TISKOVÉ TECHNIKY TISKOVÁ PŘEDLOHA (printon) Jedná se o vzor, text, který má být otisknut na potiskovaný materiál. Kvalita tiskové předlohy rozhodujícím způsobem

Více

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník SC NEWS 1 2006 10. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE nanášení pájecích past, lepidel, tavidel aj. sítotisk šablonový tisk dispenze pin transfer. Zařízení ruční poloautomatická automatická in line nebo off line PLATÍ ZÁSADA: dobře natisknuto

Více

S Í T O T I S K O V É S T R O J E

S Í T O T I S K O V É S T R O J E S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích

Více

SC NEWS4 2009. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku. Vydává SERVIS CENTRUM a.s. 13. ročník

SC NEWS4 2009. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku. Vydává SERVIS CENTRUM a.s. 13. ročník SC NEWS4 2009 13. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 3 2004 8. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 3 2005 9. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

Ultradisc UVOD. Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků

Ultradisc UVOD. Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků Strana: 1/5 Rozsah použití Ultradisc UVOD Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením pro všechny formáty optických disků Potiskované materiály Ultradisc UVOD je sítotisková UV barva vhodná pro

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 1 2005 9. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

SC NEWS4 2010. NIKDO JEŠTĚ NA SVÉ SMRTELNÉ POSTELI NEŘEKL, ŽE BY SI PŘÁL STRÁVIT VÍCE ČASU V PRÁCI. Paul Tsongas

SC NEWS4 2010. NIKDO JEŠTĚ NA SVÉ SMRTELNÉ POSTELI NEŘEKL, ŽE BY SI PŘÁL STRÁVIT VÍCE ČASU V PRÁCI. Paul Tsongas SC NEWS4 2010 14. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO

Více

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost potisk. lakování. nanášení tenkých vrstev. PVC-U desky vhodné pro každou příležitost Obchodní informace pro: dekoratéry reklamní techniky digitální tisk projektové a reklamní agentury vystavovatele výrobce

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Strana: 1/6 Speciální efekty Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Mnohé výrobky zušlechtěné tiskem získávají exkluzívní vzhled barvami s optickými efekty, čímž budí spontánní

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

modrá, modrá námořní, černá

modrá, modrá námořní, černá Desky z llehčeného PVC KOMAPLUS Ekonomicky výhodná varianta desek s vysokou přidanou hodnotou. Desky mají velmi nízkou hmotnost, výborné mechanické vlastnosti, dokonalý povrch, pravidelnou strukturu jádra

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Sítotisk semestrální práce Ondřej Kočí editor: Helena Míková V Praze dne 30. 4. 2012 Kartografická

Více

Tiskové techniky. 15. Tiskové formy pro sítotisk. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013. www.isspolygr.cz.

Tiskové techniky. 15. Tiskové formy pro sítotisk. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013. www.isspolygr.cz. 15. Tiskové formy pro www.isspolygr.cz Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013 Strana: 1/8 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris PLASTOVÉ ŘETĚZY

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris PLASTOVÉ ŘETĚZY KOMPONENTY PO DOPAVNÍKY magris PASTOVÉ ŘETĚZY 2012 Společnost Magris se může pochlubit více než padesátiletými zkušenostmi předního výrobce kloubových destičkových řetězů a příslušenství z oceli/nerezové

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Strana: 1/5 KIWOPRINT L 4002 Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Kiwoprint L 4002 je vysoce jakostní samolepící lepidlo nanášené tiskem pro výrobu samolepícího zboží z papíru, kartonu,

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:2005

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:2005 SC NEWS2 2009 13. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

SÍTOTISK. sítotisk.

SÍTOTISK. sítotisk. sítotisk www.papyrus.com OBSAH 01 Materiály 01 Materiály VINYLOVÉ PODKLADOVÉ FÓLIE 3 VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY BÍLÉ 5 TRANSPARENTNÍ 6 BAREVNÉ 6 POLYESTEROVÉ 7 POLYPROPYLENOVÉ 8 SPECIÁLNÍ, STATICKÉ A JINÉ

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 640 Kč + 440,00 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč 1,80 Kč + 1,50 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 640 Kč + 440,00 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč 1,80 Kč + 1,50 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 200 ks paušál 640 Kč + 440,00 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1 999 ks 1,80 Kč + 1,50 Kč 2

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

SC NEWS1 2007. Obsah: Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku. Vydává SERVIS CENTRUM a.s. 11. ročník

SC NEWS1 2007. Obsah: Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku. Vydává SERVIS CENTRUM a.s. 11. ročník SC NEWS1 2007 11. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

HLINÍKOVÉ STOLY DESIGN INDIVIDUALITA KVALITA ČESKÁ VÝROBA

HLINÍKOVÉ STOLY DESIGN INDIVIDUALITA KVALITA ČESKÁ VÝROBA HLINÍKOVÉ STOLY DESIGN INDIVIDUALITA KVALITA ČESKÁ VÝROBA 1 JÍDELNÍ STOLY Jídelní stoly Benevetti jsou navrhovány s nadčasovým designem zvýrazňujícím pravidelné geometrické tvary a hladké linie v interiéru

Více

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

SC NEWS3 2011. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku. Vydává SERVIS CENTRUM a.s. 15. ročník

SC NEWS3 2011. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku. Vydává SERVIS CENTRUM a.s. 15. ročník SC NEWS3 2011 15. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO

Více

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE FUNKCE VÝROBKU: Lamelové okno Coltlite je určeno k přirozenému větrání budov, dennímu osvětlení vnitřních prostor budov a dále k přirozenému odvodu kouře a tepla při požáru. Okno Coltlite může být použito

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

S našimi žaluziemi lze snadno zastínit i všechny typy střešních, šikmých a atypických oken.

S našimi žaluziemi lze snadno zastínit i všechny typy střešních, šikmých a atypických oken. INTERIÉROVÉ ŽALUZIE Nabízíme široký sortiment interiérových žaluzií. Z nabízeného sortimentu žaluzií si vybere i ten nejnáročnější zákazník. Žaluzie od společnosti DAVERIK jsou vhodné pro zastínění většiny

Více

Produktový list. Autokosmetika

Produktový list. Autokosmetika Produktový list Autokosmetika Péče o lak Šampony SONAX XTREME šampon 2 v 1 Šampon se sušicím účinkem pro ruční mytí. Podporuje rychlý odtok vody a nezanechává skvrny. 1 l 215 300 SONAX Lešticí šampon,

Více

SC NEWS2. Obsah: 10. ročník

SC NEWS2. Obsah: 10. ročník SC NEWS2 2006 10. ročník Obsah: Pomocné prostředky pro UV barvy / 1 Zařízení na mytí sít / 4 Ruční sítotiskové karusely / 5 Historie vzorníku PANTONE / 7 Duchy na šabloně / 9 Vidíme už trochu dále do světa?

Více

LITINA KATALOG VÝROBKŮ Z LITINY

LITINA KATALOG VÝROBKŮ Z LITINY LITINA KATALOG VÝROBKŮ Z LITINY Obsah Profil společnosti 3 Popis Litiny 4 Litinové desky 5 Výrobky z litiny 6 Stojany pod litinové desky Somet cz 9 Příslušenství pro litinové desky 10 Výrobní technologie

Více

Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika

Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika Venkovní žaluzie Cetta 50 jsou moderní a praktické žaluzie určené zejména pro rodinné domy. Mají však také široké uplatnění platní při zastínění hal, hypermarketů

Více

ULTRAZVUK ze Saska. Inovativní technika. síla je v kvalitě. Ultraschall - Reinigungstechnik

ULTRAZVUK ze Saska. Inovativní technika. síla je v kvalitě. Ultraschall - Reinigungstechnik ULTRAZVUK ze Saska Inovativní technika síla je v kvalitě DeSonic GmbH Mauersbergerstraße 26 09117 Chemnitz Ultrazvuková kompaktní zařízení Typová řada PROFESSIONAL-LINE pro dílnu i průmyslové využití Na

Více

A09-1 - Lepidla obecně

A09-1 - Lepidla obecně A09-1 - Lepidla obecně EASY-MIX 5000 N 50ml obj. číslo: 9450506 Specifická vastnost tekutá, boba zpracovatelnosti při 10ml a +20 C. (v minutách) 20 barva téměř bezbarvá, čirá. Systém míchání a dávkování

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

To nejlepší pro Váš dům.

To nejlepší pro Váš dům. Prof ily třídy A: To nejlepší pro Váš dům. 100% KVALITA Profily třídy A dle ČSN EN 12608 jen od VEKA Obraťte se na nás těšíme se na Vás: Silné profily silný výkon Firma VEKA jako jeden z předních světových

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 52 Výplňové kryty ACO TopTek AL Hliníkové kryty 55 kruhové ACO SAKU B125 BEKU kryty 57 výplňové Online informace kruhové Online informace 53 Kryty pro volitelnou výplň Informace

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch Filtry a koše Naše filtry pro Váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém a potravinářském

Více

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KVALITA ZA DOBROU CENU COLOR S.R.O. Barvy syntetické základní Primer S 2000 Barva syntetická základní Primer S-2000 je určen pro základní nátěry kovů a dřeva pod olejové, syntetické,

Více

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R BR MOSTOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze určená na ocelové

Více

STARstrap.

STARstrap. STARstrap TM www.fromm-cz.cz www.fromm-sk.sk FROMM polyesterové pásky - Vaše pojištění pro bezpečnou přepravu FROMM vyrábí páskovací zařízení na PET pásky světové třídy, ve výrobních závodech v Evropě,

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

3M Průmyslová divize. 3M Scotch-Weld Strukturální lepidla a lepidla vytvrzovaná UV zářením. Lepení. na správné vlnové délce

3M Průmyslová divize. 3M Scotch-Weld Strukturální lepidla a lepidla vytvrzovaná UV zářením. Lepení. na správné vlnové délce 3M Průmyslová divize 3M Strukturální lepidla a lepidla vytvrzovaná UV zářením Lepení na správné vlnové délce Julius Weirauch 3M Technický servis: specialista na průmyslová lepidla 3M Odborníci na lepení

Více

interiérové dveře a zárubně

interiérové dveře a zárubně interiérové dveře a zárubně Mezi největší přednosti dveří tohoto slavného italského výrobce patří specifický design, krásný povrch a vysoká kvalita zpracování i použitých materiálů. Dveře Ghizzi&Benatti

Více

BEZEŠVÉ HYDRAULICKÉ TRUBKY

BEZEŠVÉ HYDRAULICKÉ TRUBKY Přehled BEZEŠVÉ HYDRAULICKÉ TRUBKY 1. Bezešvé hydraulické trubky fosfátované (černé) a pozinkované str. 2 4 2. Bezešvé hydraulické trubky nerezové str. 5 6 3. Přepočty délky a hmotnosti trubky str. 7 3.1.1

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

Nylofor 3D. Obrázek 1. Strana : 1 / 7 Certifikováno : Oddělením kvality Werner Frans Dne : 23/04/2009

Nylofor 3D. Obrázek 1. Strana : 1 / 7 Certifikováno : Oddělením kvality Werner Frans Dne : 23/04/2009 1 Obecné vlastnosti 1.1 Popis Tato specifikace určuje požadavky na svařované pozinkované ocelové dráty a síťové panely potažené organickým povlakem, které jsou dle normy EN 102277 určeny k oplocování.

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

Kristína Bobotová KIKASPOL tel.:

Kristína Bobotová KIKASPOL tel.: Kristína Bobotová KIKASPOL tel.: 0907 516 045 0911 516 045 OBSAH 01 Materiály 01 Materiály VINYLOVÉ PODKLADOVÉ FÓLIE 185 VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY BÍLÉ 187 TRANSPARENTNÍ 188 BAREVNÉ 189 POLYESTEROVÉ 190

Více

KIWOPRINT D 158. Disperzní lepidlo na akrylovém základu

KIWOPRINT D 158. Disperzní lepidlo na akrylovém základu Strana: 1/5 KIWOPRINT D 158 Disperzní lepidlo na akrylovém základu Kiwoprint D 158 je vysoce jakostní samolepící lepidlo pro výrobu samolepícího zboží z papíru, kartonu, neměkčeného PVC, gumy, technických

Více

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,-

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,- Logasol SKN3.0 4.0 deskový kolektor Logasol SKN4.0-s Logasol SKN4.0-w Cena Kč (bez Cena DPH) v Kč Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-s 4 Pro svislou montáž 8718530

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Ceník potisku 2009 T1 1-49 50-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 NAD 5000 NAD 10000 NAD 20000 TAMPONOVÝ TISK

Ceník potisku 2009 T1 1-49 50-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 NAD 5000 NAD 10000 NAD 20000 TAMPONOVÝ TISK Ceník potisku 2009 T1 1-49 50-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 NAD 5000 NAD 10000 NAD 20000 TAMPONOVÝ TISK 1 BARVA 280,5 280,5 2,9 2,2 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2 2 BARVY 392,7 392,7 4,0 3,3 3,1 2,9 2,6

Více

WOCA * Speciální louh na dub - bílý pigment 500278 4 2,5 1 202,00 Kč 1 092,00 Kč 8-10

WOCA * Speciální louh na dub - bílý pigment 500278 4 2,5 1 202,00 Kč 1 092,00 Kč 8-10 WOCA * -produkty pro dřevěné podlahy, zahradní nábytek, venkovní terasy, fasády a pracovní dřevěné desky Doporučený MOC platný od 16. 4. 2012 Ceny bez DPH Louhy Ošetření louhem zabraňuje u měkkých dřev

Více

VW Amarok - víka - rolety

VW Amarok - víka - rolety Obsah : 1. Víko K1 str. 3 VW Amarok - víka - rolety 2. Víko K2 str. 4-5 3. Víko K3 str. 6 4. Víko K4 str. 7 5. Víko K5 str. 8 6. Víko K7 str. 9-10 7. Víko K8 str. 11-12 8. Víko K9 str. 13 9. Víko K12 str.

Více

bazény zastřešení bazénů bazénové rolety www.madekop.cz

bazény zastřešení bazénů bazénové rolety www.madekop.cz bazény zastřešení bazénů bazénové rolety www.madekop.cz Bazény Obdélníkové, oválné, kruhové, atypické Se skimmrem nebo přelivovým žlábkem do hloubky 1,5 m Doprava bazénů 3,2 x 8 m (vnitřní míry) vcelku

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz

let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz 04/2009 VÝSUVNÁ sekční garážová vrata Spolehlivé, prostorově úsporné a estetické řešení s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi a výhodnou cenou. Garážová

Více

obchod@extrashop.cz M +420 736 480 422 www.extrashop.cz Vše naleznete také na www.extrashop.cz VŠE PRO KANCELÁŘ

obchod@extrashop.cz M +420 736 480 422 www.extrashop.cz Vše naleznete také na www.extrashop.cz VŠE PRO KANCELÁŘ obchod@extrashop.cz M +420 736 480 422 www.extrashop.cz Vše naleznete také na www.extrashop.cz VŠE PRO KANCELÁŘ 10 10.2 kolekce Calypso 10.3 jednací a kancelářské židle 10.4 info tabulky, podložky, stupátka

Více

Houževnatě pružný, odolný povrch, zatížitelný chůzí a jízdou. Překlenutí statických trhlin. Velká rozmanitost barevných odstínů. Lesk.

Houževnatě pružný, odolný povrch, zatížitelný chůzí a jízdou. Překlenutí statických trhlin. Velká rozmanitost barevných odstínů. Lesk. Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Houževnatě pružný, odolný povrch, zatížitelný chůzí a jízdou. Překlenutí statických trhlin.

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK V KČ VČETNĚ DPH 34

MALOOBCHODNÍ CENÍK V KČ VČETNĚ DPH 34 MALOOBCHODNÍ CENÍK V KČ VČETNĚ DPH 34 Ver. 07-2014 27 Tento ceník určuje aktuální dostupnost produktů POINT a jejich provedení. Popisy konkrétních provedení jsou pouze orientační, pro přesnější specifikaci

Více

Kompozity s termoplastovou matricí

Kompozity s termoplastovou matricí Kompozity s termoplastovou matricí Ing. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9 Letňany josef.krena@letov.cz Obsah 1. Typy matric 2. Vlastnosti vyztužených termoplastů 3. Zvláštnosti vyztužených

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994 Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská 1060, CZ 589 01 Třešť Tel.: +420 567 214 550 Fax: +420 567 224 405 E-mail: strojirny@podzimek.cz http: www.podzimek.cz/machinery Technická zpráva ČSN EN ISO 9001:2000

Více

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch Filtry a filtrační koše Naše filtry pro váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém

Více

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek Technická specifikace druhů tabulek registračních značek 1. Druhy tabulek registračních značek: Tabulky registračních značek vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz. http://www.hbm.cz

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz. http://www.hbm.cz HBM Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz http://www.hbm.cz - v roce 1938 byl vynalezen první drátkový tenzometr - v roce 1952 byla technologie výroby změněna -> vznik fóliového tenzometru Tenzometr Tenzometry

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více