Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997"

Transkript

1 SC NEWS ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Obsah: Pomocné prostředky pro tamponový tisk / 1 Sítotiskové stroje Magra jsou už dospělé / 3 Nové barvy Marabu / 7 Sním o vánocích bílých... Do titulku jsem si vypůjčil název slavné a staré vánoční písně, kterou zdobil hlas Binga Crossbyho proto, abych se poněkud vzdálil velkému a povětšině nechtěnému předvánočnímu shonu. Pan režisér Jiří Menzel kdysi řekl v televizi, že vánoční svátky neslaví, protože to nejsou svátky klidu a míru, ale svátky nákupu. Nakoukneme-li do kteréhokoliv marketu, musíme mu dát za pravdu. Vidíme uhoněné a unavené skupiny lidí, kteří stále v duchu naší české tradice něco shánějí a musejí nutně mít. Kdyby se ale našel televizní redaktor, který by byl ochoten nahlédnout do útrob firem a společností, uviděl by velmi podobný obraz lidí, kteří počítají sklady a inventury, dělají závěrky, rozvažují, co ve finančním roce zapomněli a co se ještě dá stihnout. Pokud bych měl vyjádřit vlastní názor, poněkud bych si dovolil nesouhlasit s panem režisérem. Vánoce jsou natolik dlouho tradičními dny poklidu, že bych si raději zkusil zabroukat písničku Binga Crossbyho a zasnít se nad představou tichých a bílých Vánoc, i když ve většině měst asi moc bílé nebudou. Nebylo by vůbec špatné pokusit se alespoň na chvíli o malý návrat k idylické vánoční náladě malíře Josefa Lady, udělat si trochu času a utlumit ten shon, který nám jaksi vnutila moderní informační společnost. Součástí té společnosti jsme totiž my všichni. Mnoho zdraví, klidné vánoce a šťastný nový rok vám přeje Jan Popelka

2 > > > > > 4/2005 Pomocné prostředky pro tamponový tisk Jelikož slýcháme od našich zákazníků čím dál častěji dotazy na téma pomocných prostředků v tamponovém tisku, rozhodli jsme se otisknout následující článek, ve kterém se dozvíte jak správně používat pomocné a přídavné prostředky do barev Marabu pro tamponový tisk. (pokračování z minulého čísla) 2. Úprava viskozity / klišé Viskozitu všech tamponových barev je třeba upravit před začátkem tisku přidáním ředidla. Obecně závisí jemné nastavení viskozity na mnoha různých parametrech, jako je například druh barvy, druh klišé, hloubka klišé, barevník (uzavřený, otevřený), rychlost stroje i tvar, velikost a tvrdost tamponu. Tampastar TPR Tampastar je ředidlová jednosložková nebo dvousložková barva, kterou je třeba pečlivě naředit v relativně úzkých mezích. Jinak může docházet k hromadění barvy na tamponu s tendencí k rozmazávání a rozstřikování popřípadě k problémům se statikou mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV rotační tampon: barvu TPR nedoporučujeme pro tuto aplikaci. Tampaplus TPL Tampaplus je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: % TPV 3 nebo TPV/TPV 3 uzavřený barevník: % TPV 15 % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: barva TPL zatím nebyla testována pro tuto aplikaci. Tampapol TPY Tampapol je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva s vysokým podílem pevných částic, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: 20 % TPV uzavřený barevník: 20 % TPV 20 % TPV 2 (>25 tisků/min.) při tisku velmi jemných motivů s přídavkem podílu SV 1. rotační tampon: % TPV, při velmi vysokých rychlostech tisku také TPV 2, s výjimkou TPY 470 max %. Tampapur TPU Tampapur je dvousložková ředidlová barva s velmi vysokým podílem pevných částic s vynikající chemickou a mechanickou odolností, která se musí velmi pečlivě připravit pro tisk (nesmí být příliš řídká) a pomalu schne mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV rotační tampon: vzhledem k omezené době zpracovatelnosti není zvláště vhodná. Tampatech TPT Tampatech je rychlá dvousložková ředidlová barva s vysokým podílem pevných částic a s dlouhou dobou zpracovatelnosti (až 16 hodin). Barva se velmi dobře přenáší a její součástí je velmi dobře zpracovatelná sada rastrových odstínů mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: vzhledem k dlouhé době zpracovatelnosti je vhodnější než TPU. Tampaplus TPP Tampaplus je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva s velmi vysokým podílem pevných částic, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: 20 % TPV uzavřený barevník: 20 % TPV 20 % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: % TPV 2 REDAKCE Redaktoři: Kamil Suchánek, Alena Popelková, Hynek Konečný VÝROBA Grafické zpracování: Jiří Nevěřil, Kamil Suchánek Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: , Tisk: EXPODATA-DIDOT s.r.o., Výstaviště 1, Brno, tel: Náklad: ks VYDAVATEL SERVIS CENTRUM, s.r.o., Staňkova 41, Brno Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E Glasfarbe GL GL je dvousložková ředidlová barva s velmi malým rozpětím možností zpracování, se kterou docílíme nejlepších výsledků při práci s velmi tvrdým a ostře tvarovaným tamponem a s klišé s rastrem. klišé: s rastrem otevřený barevník: 5 % GLTPV nebo 2 5 % AP pasty uzavřený barevník: 5 10 % GLTPV rotační tampon: barva není vhodná. 1 SC News

3 4/2005 < < < < < Maraprop PP Maraprop je jednosložková ředidlová barva na předupravený i nepředupravený polypropylén. Barva je spíše houževnatá a vyžaduje proto vyšší naředění než jiné typy barev. Při tisku se odtrhává a neusazuje na tamponu mikronů otevřený barevník: % PPTPV uzavřený barevník: % PPTPV rotační tampon: % PPTPV + 3 % AP pasty Tampacure TPC Tampacure je první barva Marabu vytvrzovaná ultrafialovým světlem a její viskozita se upravuje před tiskem přidáním ředidla. Barva se při tisku dobře odděluje od tamponu mikronů otevřený barevník: 10 % TPV 2 popř. TPV uzavřený barevník: 10 %TPV 2 rotační tampon: zatím nebyl testován 3. Kryvost Všechny druhy barev pro tamponový tisk (kromě GL a PP) se dodávají v 17 standardních odstínech systému Tampacolor. Tento systém barev obsahuje kombinaci krycích a transparentních barevných odstínů a umožňuje tím i míchání velmi brilantních odstínů. Pokud potřebujeme tisknout krycí barvou na tmavý podklad, máme tyto možnosti postupu (za cenu mírného snížení brilance): Vysoce krycí odstíny Všechny druhy barev Marabu pro tamponový tisk (s výjimkou Tampaplus TPP) jsou doplněny o čtyři vysoce krycí odstíny. Jsou to: 122 světle žlutá 130 rumělka 152 ultramarín 162 trávově zelená V software pro míchání barev Marabu- -ColorManager MCM jsou uloženy receptury pro odstíny jak krycí, tak i vysoce krycí se kterými je možné namíchat odstíny podle referenčních vzorníků např. PAN- TONE, RAL nebo HKS. Krycí pasta OP 170 Přidáním krycí pasty OP 170 je možné výrazně zvýšit kryvost pestrých odstínů, aniž by došlo k podstatnému ovlivnění odolnosti proti chemikáliím a mechanickému odírání. Přidáváme maximálně 15 %. Pasta OP 170 není vhodná do bílých odstínů. 4. Matování barev Stupeň lesku ředidlových tamponových tiskových barev je možné patřičně snížit přídavkem příslušných pomocných prostředků. Máme tyto možnosti: Matovací pasta ABM Přidáním 5 20 % matovací pasty ABM do jednosložkových barev můžeme změnit stupeň lesku od lehce až po výrazně matný. Matování je způsobeno zhrubnutím nebo strukturováním povrchu barvy, který pak působí snížení odrazivosti dopadajícího světla a tím vyvolává dojem matného vzhledu. Zvyšující se množství pasty ABM snižuje kryvost a odolnost natisknuté barvy proti otěru. Pro dvousložkové barvy TPU, TPT a GL i pro barvu UV vytvtzovanou TPC používání matovací pasty ABM nedoporučujeme. U těchto barev je nutné použít matovací prášek MP. Matovací prášek MP Pokud je třeba matovat barvu, aniž by docházelo ke ztrátě kryvosti, je možné toho docílit přidáním univerzálního matovacího prášku MP. Zvláště pro matování dvousložkových barev je prášek MP nezbytný. Doporučujeme přidání 1 - max. 4 % (u bílé max. 2 %). Důležité je strojní vmíchání prášku do barvy. 5. Zlepšení rozlévání barvy Všechny typy barev obsahují již v recepturách prostředky pro roztékání barvy, které zabraňují tvorbě bublinek v barvě při stálém pohybu těrky nebo při příliš silném promíchnání barvy. Pokud dochází k problémům s roztékáním barvy, je to obvykle způsobeno zbytky na povrchu potiskovaného materiálu, které barvu odpuzují. Z hlediska barvy může být důvodem příliš vysoká viskozita barvy, kterou je možné upravit přidáním ředidla. Pokud nedojde ke zlepšení, je k dispozici prostředek pro lepší roztékání barvy ES. Tento pomocný prostředek s obsahem silikonu snižuje povrchové napětí barvy a současně působé proti vzniku pěny. Přidáváme maximálně 1 % (je třeba navážit). Při přidání většího množství mohou vznikat problémy s adhezí barvy při přetiskování. 6. Statické náboje Na nepolární a na statiku citlivé plasty jako je např. polystyrén doporučujeme přidání % pasty AP do barvy. Pasta snižuje houževnatost tiskové barvy a současně působí proti statice polárními ředidly, která jsou v ní obsažena. Alena Popelková, SC Brno (pokračování příště) 2 SC News

4 > > > > > 4/2005 Sítotiskové stroje MAGRA jsou už dospělé a cena je stále stejná... Sítotiskový stroj MAGRA Výroba sítotiskových strojů nemá v naší zemi příliš dlouhou tradici, přesto se naše společnost před šesti lety do takové výroby pustila. Základním záměrem projektu bylo nahradit za přijatelnou cenu rychle stárnoucí park strojů střední třídy, dovezených ze zahraničí zhruba před třiceti lety. Základní podmínkou se stala schopnost nabídnout stroj, který by komfortem a technickou úrovní odpovídal současnému stavu techniky a přitom byl spolehlivý a výkonný a to vše za přijatelnou cenu. Konstrukce původně vycházela z osvědčených principů světových výrobců, ale zároveň jsme si mohli dovolit jen malou úroveň tzv. technické konstrukční elegance, která by nepřiměřeně zvyšovala cenu. Je nutno říci, že bychom snadno uměli využít velmi moderní systémy a elegantní prvky, jakými jsou např. lineární pohony, ložiskové dráhy apod., ale naši konstruktéři se přesně drželi zadání a použili moderní a dražší prvky jen tam, kde byly oprávněné a skutečně zvýšily technickou úroveň a spolehlivost strojů. Dnes můžeme říci, že se tato strategie ukázala jako správná. Několik desítek strojů MAGRA různých ročníkových modelů pracuje už léta v tiskárnách, a my jsme rádi, že je tiskaři doslova dřou z kůže. Stroje potřebují jen zcela minimální servis a my zase využíváme poznatky z tiskáren ke zlepšení konstrukce. Od začátku výroby jsme proto už mnohé změnili. Majitelé prvních strojů jsou dnes často překvapeni, jak se model 2006 liší od dřívějších provedení. Máme například zcela novou konstrukci těrkového vozu, který nyní automaticky vyrovnává rovinnost až do 20 mm, má dálkové řízení přítlaku těrky a hrany těrky je možné libovolně natáčet proti motivu. Také jsme změnili způsob řízení přídavného odtrhu, který je nyní zcela lineární a velmi lehce přestavitelný. Pro seřízení soutisku využíváme pneumatickou aretaci, odpadla tedy řada aretačních prvků a šroubů. Nabízíme také pneumatické upínání tiskových rámů. Největší změny doznal ovládací program, který byl průběžně modifikován podle požadavku tiskařů. Stroj má pět paměťových kanálů pro nastavení na různé zakázky, kdy se pouhou volbou kanálu obnoví předchozí seřízení. Stroj umí dvojtisk, má lakovací režim a mnoho praktických funkcí pro jemné nastavení tiskového taktu. Ovládání je tzv. na jedno tlačítko, tj. tiskne-netiskne, což je velmi pohodlné zejména pro zaučené pracovníky. Naše stroje jsou tedy jednoduché, snadno ovladatelné, všechny jejich součásti jsou samomazné a prakticky bezúdržbové. Jsou postaveny na pevně svařených tuhých kostrách, takže mohou pracovat i v méně vhodných stavebně-technických podmínkách beztoho, že by to mělo vliv na přesnost tisku. Najdete na nich všechny standardní funkce obvyklé u sítotiskových strojů této kategorie a ještě nějaké navíc. Také všechny ovládací prvky jsou tam, kde jsou na ně tiskaři zvyklí. Elektrické ovladače a spínače jsou umístěny na malém přenosném panelu, který je možné v dílně postavit podle vlastního přání a místních podmínek manipulace s materiálem. Ostatní elektrické díly včetně rozvaděče a jištění jsou umístěny uvnitř stroje, nic nevyčnívá ven. Design je úmyslně strohý a jednoduchý, aby byl povrch snadno čistitelný, vše je buď z nerezové oceli, nebo kvalitně lakováno a galvanicky pokoveno. Stroje jsme opět vystavovali na jarním veletrhu EMBAX-PRINT v Brně a také na veletrhu FESPA v Mnichově, kde zaujal zejména náš třičvrtěautomat MAGRA 21 ve spojení s vytvrzovacím tunelem a stohovačem AEROTERM Ostrava. Takto vytvořená linka se plně vyrovná kvalitou tisku a spolehlivostí provozu i velmi renomovaným výrobkům zvučných značek. Naše zařízení dokonce v porovnání poměru výkon/cena překonává i dálněvýchodní produkci. Ke stavbě strojů přitom používáme výhradně komponenty nejlepších a prověřených výrobců, například pneumatické systémy SMC, speciální pohonné jednotky LENZE, řídící automat PLC je SIE- MENS. Servis strojů provádíme sami do 24 hodin, ale nemáme žádné problémy s dodavateli komponent ani výrobní dílnou. Stroje mají evropskou certifikaci CE a jsou vyráběny pod systémem řízení jakosti ISO 9000:2002. Nejdůležitější je ovšem sdělení, že jsme od roku 1999 přes veškeré inovace a modernizace nezvýšili cenu. Cena je stále stejná, ale užitná hodnota a spolehlivost je výrazně vyšší. Jsme přesvědčeni, že právě tento argument by měl být hodný vaší pozornosti. Myslíme si, že nový stroj za přijatelnou cenu by měl při úvahách o nákupu mít přednost před možností koupě stroje ojetého s problematickou možností servisu. Zeptejte se proto našich techniků a obchodníků a dejte si MAGRU předvést. Jsme přesvědčeni, že vás překvapí, co můžete vlastně za svoje peníze všechno mít. Jan Popelka, SC SC News

5 4/2005 < < < < < Tiskové rámy ze speciálních profilů Sítotiskové rámy stejně jako jiné tiskové prvky prošly svým vývojem. Dnes už se přestávají používat rámy dřevěné, i když správně zhotovený dřevěný rám nemusí být až tak špatný. Spíše jde o to, k jakému účelu jej použijeme. A protože se kladou stále větší požadavky na přesnost tisku, dřevo už obvykle nestačí. Proto se celosvětově přešlo na rámy svařované z hliníkových profilů, které jsou tuhé a trvanlivé, nemění svoje vlastnosti například při mokrých procesech. Ale požadavky jdou dále. Žádá se standardizace rozměrů, možnost vysokých napnutí sítovin při malém prohnutí a lepší vlastnosti při vyvolávacích a odvrstvovacích procesech v automatických myčkách. Výrobci rámů vyšli těmto požadavkům vstříc a začali vyrábět rámy z profilů, speciálně zkonstruovaných pro sítotiskové rámy. Takové profily se vyznačují přesně pevnostně propočítaným tvarem a tloušťkou stěn tak, aby se prohnutí snížilo na minimum i při vysokých zatíženích od napnutých sítovin. Jedna (vnitřní) strana je šikmá, aby při průchodu mycím strojem, ale také při ručním mytí zejména u sít větších formátů nezůstával aktivní roztok nebo voda na hraně rámu. Profily se vyrábějí ze speciální hliníkové slitiny se zaručenou svařitelností a předepsanou technologií svařování, aby pevnost rohových svárů byla zaručená. Také naše společnost už delší dobu vyrábí sítotiskové rámy z takových speciálních profilů, které si dala zkonstruovat a jejichž domácí zdroj si zajistila. Můžeme tedy nabídnout rámy obdobné, jako specializované firmy v EU, ale cenově rozhodně přijatelnější. Zeptejte se u nás na sortiment profilů a přesvědčte se, že se u nás nevyrábí o nic horší rámy ze zkosených profilů než jinde v EU. A navíc při jejich pořízení poměrně dost ušetříte. Jan Popelka, SC Rozměry: 65/ /4 mm 90/ /4 mm 110/ /4 mm SC News 4

6 Vazba Počet vláken tolerance Velikost oka mezera mezi vlákny Průměr vlákna Otevřená plocha Tloušťka sítoviny Tloušťka sítoviny tolerance Teoretický objem barvy SEFAR PET 1500 Označení sítoviny Dodávané šíře cm/inch cm inch ±n/cm µm µm % µm ±µm cm 3 /m Y PW HD 83-70Y PW 1: x A Y PW HD Y PW 1: x A Y PW HD Y PW 1: A 43-80W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x A 48-55Y PW S Y PW 1: x A 48-70Y PW T Y PW 1: x x A 48-80Y PW HD Y PW 1: A 54-64W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x A 54-70Y PW HD Y PW 1: A 61-64W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x 68-55W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x 73-55Y PW T Y PW 1: W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x x x x 77-55W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x 90-40W PW M W PW 1: Y PW M Y PW 1: x 90-48W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x x 90/2-34Y PW HD 230/2-34Y PW 1:1 2.5x x Y PW Y PW Y PW Y PW Tloušťka sítoviny V th [cm 3 /m 2 ]: Teoretický objem V th je vypočítán z tloušťky sítoviny D a stupně otevřenosti síta αo. Vzorec pro výpočet: V th [cm 3 /m 2 ] = αo D 100 Váha sítoviny [g/m 2 ]: Váha sítoviny je udávána v g/m 2 Zkušební metoda: DIN Označení sítoviny: Počet vláken n Y PW Průměr vlákna d nom Y PW Barva sítoviny Y PW (W=bílá, Y=žlutá) Vazba Y PW (PW plátnová, TW keprová) Vazba: Vazba může být: PW plátnová (1:1) TW keprová (2:1, 2:2, atd.) Počet vláken n [n/cm]: Počet vláken n udává jejich počet na cm (příp. na palec). Tolerance počtu vláken udává přípustnou odchylku aritmetických průměrů

7 95-40Y PW T Y PW 1: x od jmenovité hodnoty Y PW HD Y PW 1: x W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x x Y PW T Y PW 1: x Y PW HD Y PW 1: x x Y PW S Y PW 1: x x x Velikost oka w [µm]: Velikost oka w je vzdálenost mezi dvěma sousedícími osnovními i útkovými vlákny. Zkušební zařízení: Elektronický obrazový analizační systém W PW T W PW 1: x Y PW T Y PW 1: x x x x x x W PW HD W PW 1: Y PW HD Y PW 1: x x x x Y PW T Y PW 1: x x x Jmenovitý průměr vlákna d nom [µm]: Průměr vlákna d nom bývá uveden v neutkaném stavu Y PW S Y PW 1: x x x W PW T W PW 1: x Y PW T Y PW 1: x x x x x x Y TW T Y TW 1: x Y PW SL Y PW 1: x x W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x x x x x x W PW T W PW 1: x x Y PW T Y PW 1: x x x x x x x Stupeň otevřenosti síta α0 [%]: Otevřená plocha α je procentuální podíl všech ok na celkové ploše sítoviny. Je vypočítán z průměrných velikostí ok a efektivní šířky vlákna Y TW T Y TW 2: x x x x Y PW SL Y PW 1: x x x Y PW S Y PW 1: x x x x x cm Y TW T Y TW 2: x x x Y PW SL Y PW 1: x x Y TW S Y TW 2: x x x x Tloušťka sítoviny D [µm]: Tloušťka sítoviny D se měří zkušební metodou DIN , část 1. Tolerance tloušťky sítoviny je přípustný rozsah statisticky získaných hodnot Y TW Y TW 2: x X zboží skladem u výrobce zboží na objednávku (delší dodací lhůty) SERVIS CENTRUM s.r.o. Brno Staňkova 41, Brno tel./fax:

8 > > > > > 4/2005 Nové barvy MARABU Na trhu se objevují stále nové materiály, u kterých se počítá s potiskováním. Proto je třeba zlepšovat stávající barvy a vyvíjet nové. Firma Marabu představila v poslední době nové typy barev: Nové grafické UV barvy Ultragraph UVAR a UVGR a Ultraform UVFM, barvu na sklo Ultraglass UVGO a barvu na plasty UVPOR a ředidlovou barvu Maralox LX. Barvy jsou zcela nově recepturovány a mají velmi zajímavé a užitečné vlastnosti. Tak například barva Ultraform UVFM je první UV barva, kterou lze bez problémů tvářet. Tato UV barva je určena na PVC fólie i deskový materiál, na ABS, polystyrén, PETG, akrylové sklo, předupravený polypropylén a další materiály. Barva je lesklá, velmi pružná a vzhledem ke kvalitě použitých pigmentů vhodná i pro dlouhodobé použití venku. Navíc je možné hotové potisknuté materiály dále zpracovávat tvářením. Grafické barvy Ultragraph se dodávají ve dvou variantách. Ultragraph UVGR je levnější varianta s nižší odolností venku, avšak s vyšší chemickou stálostí, zatímco Ultragraph UVAR je barva určená i pro dlouhodobější použití venku. Obě barvy jsou lesklé (vyjma rastrových odstínů, které jsou pololesklé) a jsou dostatečně pruž- né pro další zpracování (stříhání, vysekávání apod.). Obě barvy se navíc vyznačují vysokou UV reaktivitou. Tím je zaručeno docílení vykreslení i nejjemnějších detailů motivu tisku. Jsou určeny na většinu běžně potiskovaných materiálů: PVC fólie, PVC desky, ABS, polystyrén, předupravený polypropylén, polykarbonát, PETG, papír, karton aj. Zcela nová je barva Ultrapack UVPOR, vhodná na předupravený polyethylen a polypropylén, PET, PETG, polykarbonát a PVC. Barva je vysoce lesklá, velmi dobře kryje a protože se předpokládá její využití především na obaly, je velmi odolná proti různým chemickým prostředkům, které se obvykle do těchto obalů plní. Také u poslední z nových UV barev (Ultraglass UVGO) se předpokládá využití především na potisk obalů, v tomto případě skleněných. Barva má velmi dobrou adhezi ke sklu, odolává mytí v myčce nádobí, není však určena pro delší použití venku. Zcela nová je také ředidlová barva Maralox LX. Je to oxidativně schnoucí barva, která zasychá jednak odpařením ředidel, ale dále také síťovací reakcí, ke které dochází vlivem vzdušného kyslíku. To znamená, že vytvrzená barva má vlastnosti podobné některým dvousložkovým barvám, i když je jednosložková. Barva je určená především na lakované podklady, některé kovy, ale je také vhodná na ABS, polykarbonát, PMMA, polystyrén a některé další materiály. Barva obsahuje velmi jemná ředidla a proto je vhodná i na podklady, které se vlivem agresivnějších ředidel trhají. S ohledem na použité pigmenty lze barvu doporučit pro střednědobé použití venku. Smáčení tkaniny CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE 7 SC News S výrazy smáčitelnost nebo smáčení se v sítotisku setkáváme často. Obvykle v souvislosti se skutečností, že povrchy, které jsou špatně smáčitelné, nelze snadno potiskovat, ovrstvovat lepidly apod. Tentokrát se však budeme zabývat smáčitelností sítotiskových tkanin. Smáčitelnost obecně můžeme charakterizovat jako míru fyzikálně chemického děje smáčení, který odráží interakci dvou fází. Nebo v našem případě schopnost kapalin vytvářet souvislou vrstvu na povrchu pevné látky. V případě sítotiskových tkanin se jedná o velmi důležitou vlastnost. Dobrá smáčitelnost tkanin je důležitá jednak při výrobě šablony, ale má nemalý vliv i na průtok barvy tkaninou a tím přímo na konečný výsledek tisku. Zvláště u některých typů barev (například sklářské barvy) má průchod barvy tkaninou enormní vliv a právě problémy při potisku skla vedly k dalšímu vývoji sítovin. Sítotiskové tkaniny jsou utkány z monofilních polyamidových nebo častěji polyesterových vláken. Při tkaní je pro docílení rovnoměrné vazby a vysoké produktivity tkaní nezbytné ošetřovat vlákna speciálními (špikovacími) oleji. Ty jsou následně vypírány ještě při výrobě tkaniny. Před výrobou šablony bylo však nezbytné vždy sítovinu ještě odmastit. Mimo tyto zbytky mastnot však přesto má sítovina ještě nějaké vlastní povrchové napětí, které ovlivňuje její smáčitelnost. Tyto skutečnosti vedly k další úpravě polyesterové tkaniny PET 1000 (SEFAR), jejímž výsledkem je dnes nabízená tkanina PET Sítovina PET 1500 je stejně tkaná, liší se však následnou úpravou, která natolik zlepšila povrchové napětí tkaniny, že odstranila většinu problémů při průchodu barvy sítem a výrazně zlepšila vlastnosti při výrobě šablony jak emulzí tak i kapilárním filmem. Je třeba si uvědomit, že špatná smáčitelnost tkaniny může mít za následek, jemné dírky ve vrstvě šablony (pin holes) nebo šmouhy (tzv. rybí oka). Kromě toho je zřejmé, že čím lépe se sítovina smáčí, tím lépe v ní emulze zakotví. Totéž platí i o kapilárních filmech, pro jejichž ukotvení na sítovině je nezbytná souvislá vrstvička vody na povrchu. Výrobce tkaniny firma SEFAR udává, že tkaninu PET 1500 není před ovrstvením nutné odmašťovat. To samozřejmě platí, ale pouze za předpokladu, že sítovina se při napínání nezapráší, že na ni nejsou zbytky mastnoty z rukou apod. Doporučujeme proto ve většině případů sítovinu raději bezprostředně před ovrstvováním odmastit například přípravkem PREGAN A 9 EXTRA. Při aplikaci kapilárních filmů pak je nezbytné ošetřit tkaninu smáčecím přípravkem, který na ní vytvoří souvislou vrstvu vody např. PREGAN PREGA- PREP nebo PREGAN DUOPREP (tento přípravek má i odmašťovací funkci). Alena Popelková, SC Brno

9 4/2005 < < < < < Kupte si 10 a více utěrek Kimberly-Clark a získáte praktický pojízdný stojan v hodnotě 2.499,- ZDARMA! název popis balení cena Wypall L x 38 cm,, 500 útržků, 2 vrstvy, modrá 1 role 500,- Wypall L x 38 cm, 1000 útržků, 1 vrstva, modrá 1 role 650,- Všechny uvedené ceny jsou bez 19% DPH a nabídka platí do vyprodání zásob. 2499,- ZDARMA UTĚRKY WYPALL L vyrobené z materiálu AIRFLEX mají vynikající absorpční schopnost jsou pevné i ve vlhkém stavu vhodné pro širokou škálu stíracích úkonů určené k utírání všech povrchů vynikající zejména na barvy a mastnoty 8 SC News

10 > > > > > 4/2005 Internetový obchod Vše pro sítotisk a tamponový tisk Kompletní přehled nabízeného sortimentu eshop Nové technologie pro vaše pohodlí Řeč bude o internetu, bez kterého si dnes málokdo dokáže představit nejen svůj osobní život, ale zejména ten pracovní. Ano, internet nás v podnikání provází na každém kroku již při hledání zákazníka nebo následně při komunikaci s ním, při nákupu materiálu. Společnost SERVIS CENTRUM se snaží využívat toto médium již od prvopočátků, kdy bylo vnímáno jen jako prestižní záležitost. Nyní, jak již bylo výše řečeno, nikdo nezpochybní jeho skutečnou informační hodnotu a pomoc, kterou nám denně nabízí. Dalším krokem, který jsme již při budování eshopu plánovali, byla také obnova vlastní internetové prezentace. Nyní vám můžeme oznámit, že jsme dne spustili její provoz a přejeme jí tímto hodně úspěchů a zejména vaši přízeň. Křížovka pro volný čas A B C D E F G H I J K L M N O P Q Spolupráce s firmou SERVIS CENTRUM... (tajenka) Vodorovně: A: zahodit, sled, zpěvák B: osobní zájmeno, fáze motorového cyklu, plod C: druh tkaniny, 2. díl TAJENKY, osobní zájmeno D: kraj, stovky E: slovenské plošné míry, největší evropský savec F: řeka, papoušek G: španělsky zlato, pytel H: množina drůbeže, předložka, souhlas I: SPZ okr. Ústí nad Labem, bájný letec, kujný nerost J: opora, mezinárodní organizace K: část houslí, ptačí citoslovce L: čidla zraku, nápoj M: zbraň, číslovka N: součást vozu, řadová číslovka O: primát, parazit, obvyklá součást plesu P: chrániti, severské jméno, příslovce místa Q: sulc, schopnost (zastarale), kočka (zastarale), mongolský pastevec Svisle: 1: nečestná, zhoupnutí, kolos 2: osobní zájmeno, naše zátěž, šachové hodnocení, předložka 3: anglicky šunka, pták, ptačí citoslovce 4: symetrála, uzlík v tkanině, slovenský souhlas 5: vlastnická otázka, kolem, lámal 6: zápor, 1. díl TAJEN- KY, zde 7: ptačí citoslovce, ušlechtilí koně, druh koberce 8: zkratka délkové míry, základní zákon, zámotek, malý most lidově 9: schránka měkýše, zatížitelnost, španělsky zlato 10: francovka, české město, lákat 11: číslovka, SPZ okr. Blansko 12: smysl, barvivo 13: otázka při sázce, rakouské městečko 14: partner Barbie, úřad (zastarale) 9 SC News

11 4/2005 < < < < < INZERCE Prodej: Kontakt: DELTA SSG 1350 COPY MASTER 5000 Tunel Karusel GRAFOTECHNA prosvětlovák vymyvací box Quo New, s.r.o., Jiří Kočí Tel.: , Mobil: Prodej: Mycí box s recirkulačním tankem Obsahuje: vana i box polypropylen antistaticky upravený osvětlení, odsávání objem tanku 75 l, uvnitř konusový filtr vana mm Celé zařízení bylo koupeno v roce 2001 a bylo málo používáno. Cena: cca Kč Prodej: Starší vakuový rám na výrobu sítotiskových šablon, stolový překlopný do svislé polohy. Rozměr 1 2 metry. Kontakt: Václav Polomis Tel.: , Mobil: Cena: ,- bez DPH Kontakt: Prodej: Tamponový stroj dvoubarvový Prodej: Bruska sítotiskových těrek SSG 1350 Kontakt: SERVIS CENTRUM, p. Konečný Tel.: PRINT MASTER PM 278 BC. Max. rozměr tisk. klišé mm Osvitová jednotka FA3 Prodej: Kontakt: Kompresor Orlík SERVIS CENTRUM, p. Konečný Tel.: Jedná se o stroj, který byl zakoupen v r. 2001, ale používal se velmi málo. Kontakt: p. Jandíková., tel.: Odborný časopis o komerční vizuální komunikaci Vše o kreativitě v komerční komunikaci a výrobě reklamy v dvouměsíčníku SIGN Objednejte si předplatné nebo výtisk na ukázku Kontakt: nebo nebo 10 SC News

12 SERVIS CENTRUM s. r. o. BRNO tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staňkova 41, Brno tel./fax: české sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plecho vých pa nelů, vý robu plošných spojů a fó li o vých klá ves nic pro elek troniku, štítků apod. Stroj má vý suvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO špič kové sí to ti s kové barvy na pa pír, plasty, tex til a mnoho ji ných ma teriálů, barvy s ex trémní odol ností a vy so kým le s kem. Barvy vytvrzo vané UV zá ře ním, barvy na tex til, barvy na sklo, odolné v myč kách ná dobí, barvy UV na ob tížně po ti s ko va telné po ly olefiny, vy ni ka jící barvy pro tam po nový tisk na ja ké ko liv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro po tisk hra ček a na automobilové plachty. Barvy jsou zá sadně prosté ob sahu oxidů těž kých kovů, také pro po tisk hraček, s kom pletní zdra votní a bezpeč nostní do ku men tací v če s- kém ja zyce, cer ti fi kace ISO prvo třídní švý car ské sí to viny pro sí to tisk a tex tilní tisk u nás již tradičně velmi oblí bené a osvěd čené pod znač kou SEFAR PET a PA, sí to viny všech di mensí pro elek t ro tech niku i ke ra mický prů mysl, sí to viny ka lan dro vané, me ta li so vané i se zvláště ma lým pro ta žením, certifi kace ISO ša blo nové ma te ri ály a pří pravky svě tové úrovně, ko pí ro vací di azoroz toky kla sické, UV-fo to po ly merní a SBQ roz toky, ša b lo nové filmy, čis tící a od maš ťo vací pro středky, le pi dla a ko rekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i re ge ne ro va telné, sa mo lepy k na ná šení sí to ti s kem, le pi dla a pří pravky pro flo ko vací tisk, ná plně pro strojní myčky sít, vše ekologicky defi no vané a še trné k ži vot nímu pro středí, s úpl nou zdravotní a bez peč nostní dokumen tací. Ce nově velmi pří z nivé a spoleh livé ovr stvo vací au to ma ty KIWO MAT, cer ti fi kace ISO Vý konné, vy soce přesné cy lin d rické sí to ti s kové au to maty pro plochý tisk na pře vážně pružné ma te ri ály, zvláště vhodné na vý robu transfer ních ti sků, štítky a klá ves nice, la ko vání. Mo du lární sušárny hor ko vzdušné, UV, s chla ze ním, se zvlhčo vá ním, při hrádkové su šárny a sto ho vače. Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu ftalátů Oekoflash. míchání barev a kolorimetrie zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných předloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj. odborné přednášky a diskusní semináře světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných předmětů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních disků, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, sušárny, vytvrzovací jednotky flash pro tisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba kompletních linek. Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, těr kové sy stémy FIMOR a RKS, ko rekční tužky a mon tážní fo lie FO- LEX, mě řiče na pnutí síta TETKOMAT. Mě řící mi k ro skopy, mě řiče tloušťky vrstev a ne rov nosti ša b lony Rz, mě řiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS aj. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E 12474

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník SC NEWS 1 2006 10. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Strana: 1/6 Speciální efekty Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Mnohé výrobky zušlechtěné tiskem získávají exkluzívní vzhled barvami s optickými efekty, čímž budí spontánní

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Co vám nabízíme? Magazín sítotisku a tamponového tisku. ročník 7 číslo 3. Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. sítotiskové stoly řady proton

Co vám nabízíme? Magazín sítotisku a tamponového tisku. ročník 7 číslo 3. Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. sítotiskové stoly řady proton Magazín sítotisku a tamponového tisku Co vám nabízíme? sítotiskové stoly řady proton pomocné prostředky ročník 7 číslo 3 sítotisk a digitální tisk co to je, když se řekne Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. novinky

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Část systému PLASTIplot je vyrobena v ČR, doplněna pletivem z EU

Část systému PLASTIplot je vyrobena v ČR, doplněna pletivem z EU Účinné a přitom levné řešení od předního republikového producenta při ochraně komunikací, cest, chodníků, železničních tratí, nádvoří před tvorbou závějí, které vznikají v zimě i při mírném větru. Dlouholetá

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO 14001:2005

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO 14001:2005 SC NEWS1 2011 15. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

Ceník potisku reklamních předmětů

Ceník potisku reklamních předmětů Ceník potisku reklamních předmětů Uvedené ceny jsou bez DPH SÍTOTISK - deštníky, tašky, batohy, vaky na šaty, nafukovací lehátka, míče do29 600,00 Kč 500,00 Kč od 30 20,00 Kč 15,00 Kč od 50 18,50 Kč 12,00

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

StarX STAR MEZI TAMPONY ANTISTATICKÝ MATERIÁL EXCELENTNÍ PŘENOS BARVY I PŘES OSTROU HRANU PŘES 100 000 TISKŮ SERVIS CENTRUM

StarX STAR MEZI TAMPONY ANTISTATICKÝ MATERIÁL EXCELENTNÍ PŘENOS BARVY I PŘES OSTROU HRANU PŘES 100 000 TISKŮ SERVIS CENTRUM SERVIS CENTRUM NEWS2 Pro sítotisk, digitální a tamponový tisk 2014 19. ROČNÍK Vydává společnost SERVIS CENTRUM a.s. StarX STAR MEZI TAMPONY ANTISTATICKÝ MATERIÁL EXCELENTNÍ PŘENOS BARVY I PŘES OSTROU HRANU

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

Tamponové barvy Wiederhold

Tamponové barvy Wiederhold Tamponové barvy Wiederhold Tamponové barvy TP 212 Na potisk duroplastů, skla, lakovaných povrchů, kovů,polykarbonátů a polyesterů. Barva TP 212 schne vzdušnou oxidací. Je lesklá a má dobrou kryvost. Je

Více

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan DRS-1 Drátěný regál 1 Kapacita: 700 kalendářů Rozměry: 75 x 180 x 60 cm (š. v. h.) PRS Prezentační stojan Kapacita: 57 ramen pro zavěšení nástěnných i stolních kalendářů Rozměry: 120 x 200 x 50 cm (š.

Více

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4,

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4, USBpromo.cz POWER BANKY A SOLÁRNÍ NABÍJEČKY Ceny k 15.10.2014 KÓD bez DPH při 100 ks OBRÁZEK POPIS, SPECIFIKACE, POČET NABITÍ SPECIFIKACE KAPACITA (v mah) BALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMÍN DODÁNÍ POTISK STANDARDNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ

víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ KDO JSME? Rodinná firma Založena v roce 1996 Výrobní plocha: 2222 m Zaměstnanci: 30 Jednatel: Karel Brix CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ? PROKLIENTSKÁ ORIENTACE KOMUNIKACE HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ

Více

TREZORY SCHRÁNKY NA KLÍČE

TREZORY SCHRÁNKY NA KLÍČE TREZORY SCHRÁNKY NA KLÍČE SÉRIE ATLANTIS Atlantis-Mini TO3336 L 9006071609118 200/310/220 190/300/135 8-7 Atlantis 1 TO3141 L 9006071607750 250/350/250 240/345/185 15-10 Atlantis 2 TO3142 L 9006071607767

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1996

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1996 SC NEWS 2 2004 8. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Plastform Brno KATALOG

Plastform Brno KATALOG pm Plastform Brno KATALOG 2015 kontakt: Plastform Brno, s.r.o. Cejl 76, 602 00 Brno tel: 545 243 153 fax: 545 126 591 e-mail: plasty@plastform.cz web: www.plastform.cz v areálu nás najdete zde: Obsah:

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré. Modely Pixel v nabídce: VACUO H, R P3, O3 POLO BEZ LET ZÁRUKA Povrchy: Vacuo bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge Sklo v ceně: činčila čiré,

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 WWW.ALCENTRUM.CZ VÍTEJTE U SPOLEČNOSTI ALcentrum OBSAH: O nás Výrobky ALcentrum Greenline Profiline Highline Garážová stání Plotové zástěny Zastřešení bazénu Hliníkové přístřešky

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 01 OBSAH ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm STANDARD 1 ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX - AL ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm KOMPAKT ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX - AL

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Tisk a kopírování - zoom 25 až 800 %

Tisk a kopírování - zoom 25 až 800 % MALOFORMÁTOVÝ ČERNOBÍLÝ TISK A KOPÍROVÁNÍ P Ř ÍPL. Tisk a kopírování - zoom 25 až 800 % Počet kopií z jedné předlohy - volné listy papír bílý 80 g/m 2 1-200 201-500 501 a více papír barevný 80 g/m 2 papír

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa. Hygienické potřeby Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.com VLHČENÉ KAPESNÍČKY 10 vlhčených kapesníků v sáčku Rozměr v

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Kompletní sortiment pro digitální tisk

Kompletní sortiment pro digitální tisk SERVIS CENTRUM NEWS1 Pro sítotisk, digitální a tamponový tisk 2014 21. ROČNÍK Vydává společnost SERVIS CENTRUM a.s. Kompletní sortiment pro digitální tisk Mutoh, Efi Ecosolventní, sublimační, UV, Silver,

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY 2009, Design: Bob Jezerský (bjez@graphicgarden.cz), Foto: Ivan Šamaj (arfa@volny.cz) NEW 2009 NEW 2009 PL PRAHA OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK ČESKÝ TĚŠÍN STARÉ MĚSTO SK Česká republika

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4.

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4. Modely Bonalana v nabídce: DÝHA Vložené lišty: 15 15 15 S2, O3 LET ZÁRUKA O1 O2 O3 O4 Povrchy: Dýha buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský,

Více

BETTER VINOTÉKY VLHKOST

BETTER VINOTÉKY VLHKOST BETTER VINOTÉKY VLHKOST Vinotéky jsou vybaveny antikorozními hliníkovými stěnami SRA (hliník s reliéfem kamene). Okolní vlhkost přirozeně obsažená ve vzduchu je udržována na garantované ideální úrovni

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 B2C ceník č. 2/2015 platnost 1. 6. 30. 9. 2015 aktualizace 1. 6. 2015 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě

Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě Kreativní řešení pro zvýšení produktivity Sika je dodavatel a vývojový partner pro automobilový průmysl. Naše nejnovější a progresivní technologie poskytují

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 0 ROLETA STANDARD - ŘETÍZKOVÁ Standardní řetízková roleta pro menší rozměry, vyznačuje se pevnými ocelovými držáky pro stěnovou nebo stropní montáž, jako závaží je použit žaluziový

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody Ceník 2011 Půdní skládací schody TERMO+ MINI Kompakt EXTRA Plus PROFI Plus F30 Plus Dětské zábrany Pia Nele BEN Mlynářské schody Madrid LISBONA Gera NORMANDIA Schody s úsporným vedením PARIS Modulové schody

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům.

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Domovní dveře jsou výrazem osobního stylu a individuality a zprostředkují návštěvníkovi první dojem o lidech, kteří za nimi žijí nebo pracují.

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

Kdo jsme? česk s á zpracovatele e plast s ů

Kdo jsme? česk s á zpracovatele e plast s ů Kdo jsme? - ryze česká společnost nabízej zející komplexní služby pro zpracovatele plastů Jaké služby nabízíme? KONZULTACE Tel., E-mail, E www, osobní FORMÁTOV TOVÁNÍ řezání podle požadavků BALENÍ příprava

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

Katalog - ceník 2008_ 01. you build we profile

Katalog - ceník 2008_ 01. you build we profile Katalog - ceník 2008_ 01 you build we profile Obsah Obvodové lišty strana 9 strana profily k obkladům strana 21 Dekorativní profily_prolist strana 22 Rohové a ukončovací profily pro vnější rohy_cerfix

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60 Post-ity 150.595 Post-It bločky Photo - pět bločků s 50-ti listy ve velikosti 127 x 74,5 mm. Se stojánkem ve vašem designu (od 1000 ks). Rozměr: 12,7 x 74 cm. Technologie potisku: digitální tisk. Plocha

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB CENÍK PRACÍ A SLUŽEB uvedené ceny včetně příslušné daně z přidané hodnoty ( DPH ) platnost ceníku od 1. června 2014 KOPÍROVÁNÍ TISK do rozměru SRA3 (320mm x 450 mm) (PDF, PLT, DWG, CRD, PSD, AI, DOCX,

Více