Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997"

Transkript

1 SC NEWS ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Obsah: Pomocné prostředky pro tamponový tisk / 1 Sítotiskové stroje Magra jsou už dospělé / 3 Nové barvy Marabu / 7 Sním o vánocích bílých... Do titulku jsem si vypůjčil název slavné a staré vánoční písně, kterou zdobil hlas Binga Crossbyho proto, abych se poněkud vzdálil velkému a povětšině nechtěnému předvánočnímu shonu. Pan režisér Jiří Menzel kdysi řekl v televizi, že vánoční svátky neslaví, protože to nejsou svátky klidu a míru, ale svátky nákupu. Nakoukneme-li do kteréhokoliv marketu, musíme mu dát za pravdu. Vidíme uhoněné a unavené skupiny lidí, kteří stále v duchu naší české tradice něco shánějí a musejí nutně mít. Kdyby se ale našel televizní redaktor, který by byl ochoten nahlédnout do útrob firem a společností, uviděl by velmi podobný obraz lidí, kteří počítají sklady a inventury, dělají závěrky, rozvažují, co ve finančním roce zapomněli a co se ještě dá stihnout. Pokud bych měl vyjádřit vlastní názor, poněkud bych si dovolil nesouhlasit s panem režisérem. Vánoce jsou natolik dlouho tradičními dny poklidu, že bych si raději zkusil zabroukat písničku Binga Crossbyho a zasnít se nad představou tichých a bílých Vánoc, i když ve většině měst asi moc bílé nebudou. Nebylo by vůbec špatné pokusit se alespoň na chvíli o malý návrat k idylické vánoční náladě malíře Josefa Lady, udělat si trochu času a utlumit ten shon, který nám jaksi vnutila moderní informační společnost. Součástí té společnosti jsme totiž my všichni. Mnoho zdraví, klidné vánoce a šťastný nový rok vám přeje Jan Popelka

2 > > > > > 4/2005 Pomocné prostředky pro tamponový tisk Jelikož slýcháme od našich zákazníků čím dál častěji dotazy na téma pomocných prostředků v tamponovém tisku, rozhodli jsme se otisknout následující článek, ve kterém se dozvíte jak správně používat pomocné a přídavné prostředky do barev Marabu pro tamponový tisk. (pokračování z minulého čísla) 2. Úprava viskozity / klišé Viskozitu všech tamponových barev je třeba upravit před začátkem tisku přidáním ředidla. Obecně závisí jemné nastavení viskozity na mnoha různých parametrech, jako je například druh barvy, druh klišé, hloubka klišé, barevník (uzavřený, otevřený), rychlost stroje i tvar, velikost a tvrdost tamponu. Tampastar TPR Tampastar je ředidlová jednosložková nebo dvousložková barva, kterou je třeba pečlivě naředit v relativně úzkých mezích. Jinak může docházet k hromadění barvy na tamponu s tendencí k rozmazávání a rozstřikování popřípadě k problémům se statikou mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV rotační tampon: barvu TPR nedoporučujeme pro tuto aplikaci. Tampaplus TPL Tampaplus je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: % TPV 3 nebo TPV/TPV 3 uzavřený barevník: % TPV 15 % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: barva TPL zatím nebyla testována pro tuto aplikaci. Tampapol TPY Tampapol je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva s vysokým podílem pevných částic, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: 20 % TPV uzavřený barevník: 20 % TPV 20 % TPV 2 (>25 tisků/min.) při tisku velmi jemných motivů s přídavkem podílu SV 1. rotační tampon: % TPV, při velmi vysokých rychlostech tisku také TPV 2, s výjimkou TPY 470 max %. Tampapur TPU Tampapur je dvousložková ředidlová barva s velmi vysokým podílem pevných částic s vynikající chemickou a mechanickou odolností, která se musí velmi pečlivě připravit pro tisk (nesmí být příliš řídká) a pomalu schne mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV rotační tampon: vzhledem k omezené době zpracovatelnosti není zvláště vhodná. Tampatech TPT Tampatech je rychlá dvousložková ředidlová barva s vysokým podílem pevných částic a s dlouhou dobou zpracovatelnosti (až 16 hodin). Barva se velmi dobře přenáší a její součástí je velmi dobře zpracovatelná sada rastrových odstínů mikronů otevřený barevník: % TPV uzavřený barevník: % TPV % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: vzhledem k dlouhé době zpracovatelnosti je vhodnější než TPU. Tampaplus TPP Tampaplus je jednosložková nebo dvousložková ředidlová barva s velmi vysokým podílem pevných částic, která se zpracovává velmi snadno a bez problémů mikronů otevřený barevník: 20 % TPV uzavřený barevník: 20 % TPV 20 % TPV 2 (>25 tisků/min.) rotační tampon: % TPV 2 REDAKCE Redaktoři: Kamil Suchánek, Alena Popelková, Hynek Konečný VÝROBA Grafické zpracování: Jiří Nevěřil, Kamil Suchánek Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: , Tisk: EXPODATA-DIDOT s.r.o., Výstaviště 1, Brno, tel: Náklad: ks VYDAVATEL SERVIS CENTRUM, s.r.o., Staňkova 41, Brno Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E Glasfarbe GL GL je dvousložková ředidlová barva s velmi malým rozpětím možností zpracování, se kterou docílíme nejlepších výsledků při práci s velmi tvrdým a ostře tvarovaným tamponem a s klišé s rastrem. klišé: s rastrem otevřený barevník: 5 % GLTPV nebo 2 5 % AP pasty uzavřený barevník: 5 10 % GLTPV rotační tampon: barva není vhodná. 1 SC News

3 4/2005 < < < < < Maraprop PP Maraprop je jednosložková ředidlová barva na předupravený i nepředupravený polypropylén. Barva je spíše houževnatá a vyžaduje proto vyšší naředění než jiné typy barev. Při tisku se odtrhává a neusazuje na tamponu mikronů otevřený barevník: % PPTPV uzavřený barevník: % PPTPV rotační tampon: % PPTPV + 3 % AP pasty Tampacure TPC Tampacure je první barva Marabu vytvrzovaná ultrafialovým světlem a její viskozita se upravuje před tiskem přidáním ředidla. Barva se při tisku dobře odděluje od tamponu mikronů otevřený barevník: 10 % TPV 2 popř. TPV uzavřený barevník: 10 %TPV 2 rotační tampon: zatím nebyl testován 3. Kryvost Všechny druhy barev pro tamponový tisk (kromě GL a PP) se dodávají v 17 standardních odstínech systému Tampacolor. Tento systém barev obsahuje kombinaci krycích a transparentních barevných odstínů a umožňuje tím i míchání velmi brilantních odstínů. Pokud potřebujeme tisknout krycí barvou na tmavý podklad, máme tyto možnosti postupu (za cenu mírného snížení brilance): Vysoce krycí odstíny Všechny druhy barev Marabu pro tamponový tisk (s výjimkou Tampaplus TPP) jsou doplněny o čtyři vysoce krycí odstíny. Jsou to: 122 světle žlutá 130 rumělka 152 ultramarín 162 trávově zelená V software pro míchání barev Marabu- -ColorManager MCM jsou uloženy receptury pro odstíny jak krycí, tak i vysoce krycí se kterými je možné namíchat odstíny podle referenčních vzorníků např. PAN- TONE, RAL nebo HKS. Krycí pasta OP 170 Přidáním krycí pasty OP 170 je možné výrazně zvýšit kryvost pestrých odstínů, aniž by došlo k podstatnému ovlivnění odolnosti proti chemikáliím a mechanickému odírání. Přidáváme maximálně 15 %. Pasta OP 170 není vhodná do bílých odstínů. 4. Matování barev Stupeň lesku ředidlových tamponových tiskových barev je možné patřičně snížit přídavkem příslušných pomocných prostředků. Máme tyto možnosti: Matovací pasta ABM Přidáním 5 20 % matovací pasty ABM do jednosložkových barev můžeme změnit stupeň lesku od lehce až po výrazně matný. Matování je způsobeno zhrubnutím nebo strukturováním povrchu barvy, který pak působí snížení odrazivosti dopadajícího světla a tím vyvolává dojem matného vzhledu. Zvyšující se množství pasty ABM snižuje kryvost a odolnost natisknuté barvy proti otěru. Pro dvousložkové barvy TPU, TPT a GL i pro barvu UV vytvtzovanou TPC používání matovací pasty ABM nedoporučujeme. U těchto barev je nutné použít matovací prášek MP. Matovací prášek MP Pokud je třeba matovat barvu, aniž by docházelo ke ztrátě kryvosti, je možné toho docílit přidáním univerzálního matovacího prášku MP. Zvláště pro matování dvousložkových barev je prášek MP nezbytný. Doporučujeme přidání 1 - max. 4 % (u bílé max. 2 %). Důležité je strojní vmíchání prášku do barvy. 5. Zlepšení rozlévání barvy Všechny typy barev obsahují již v recepturách prostředky pro roztékání barvy, které zabraňují tvorbě bublinek v barvě při stálém pohybu těrky nebo při příliš silném promíchnání barvy. Pokud dochází k problémům s roztékáním barvy, je to obvykle způsobeno zbytky na povrchu potiskovaného materiálu, které barvu odpuzují. Z hlediska barvy může být důvodem příliš vysoká viskozita barvy, kterou je možné upravit přidáním ředidla. Pokud nedojde ke zlepšení, je k dispozici prostředek pro lepší roztékání barvy ES. Tento pomocný prostředek s obsahem silikonu snižuje povrchové napětí barvy a současně působé proti vzniku pěny. Přidáváme maximálně 1 % (je třeba navážit). Při přidání většího množství mohou vznikat problémy s adhezí barvy při přetiskování. 6. Statické náboje Na nepolární a na statiku citlivé plasty jako je např. polystyrén doporučujeme přidání % pasty AP do barvy. Pasta snižuje houževnatost tiskové barvy a současně působí proti statice polárními ředidly, která jsou v ní obsažena. Alena Popelková, SC Brno (pokračování příště) 2 SC News

4 > > > > > 4/2005 Sítotiskové stroje MAGRA jsou už dospělé a cena je stále stejná... Sítotiskový stroj MAGRA Výroba sítotiskových strojů nemá v naší zemi příliš dlouhou tradici, přesto se naše společnost před šesti lety do takové výroby pustila. Základním záměrem projektu bylo nahradit za přijatelnou cenu rychle stárnoucí park strojů střední třídy, dovezených ze zahraničí zhruba před třiceti lety. Základní podmínkou se stala schopnost nabídnout stroj, který by komfortem a technickou úrovní odpovídal současnému stavu techniky a přitom byl spolehlivý a výkonný a to vše za přijatelnou cenu. Konstrukce původně vycházela z osvědčených principů světových výrobců, ale zároveň jsme si mohli dovolit jen malou úroveň tzv. technické konstrukční elegance, která by nepřiměřeně zvyšovala cenu. Je nutno říci, že bychom snadno uměli využít velmi moderní systémy a elegantní prvky, jakými jsou např. lineární pohony, ložiskové dráhy apod., ale naši konstruktéři se přesně drželi zadání a použili moderní a dražší prvky jen tam, kde byly oprávněné a skutečně zvýšily technickou úroveň a spolehlivost strojů. Dnes můžeme říci, že se tato strategie ukázala jako správná. Několik desítek strojů MAGRA různých ročníkových modelů pracuje už léta v tiskárnách, a my jsme rádi, že je tiskaři doslova dřou z kůže. Stroje potřebují jen zcela minimální servis a my zase využíváme poznatky z tiskáren ke zlepšení konstrukce. Od začátku výroby jsme proto už mnohé změnili. Majitelé prvních strojů jsou dnes často překvapeni, jak se model 2006 liší od dřívějších provedení. Máme například zcela novou konstrukci těrkového vozu, který nyní automaticky vyrovnává rovinnost až do 20 mm, má dálkové řízení přítlaku těrky a hrany těrky je možné libovolně natáčet proti motivu. Také jsme změnili způsob řízení přídavného odtrhu, který je nyní zcela lineární a velmi lehce přestavitelný. Pro seřízení soutisku využíváme pneumatickou aretaci, odpadla tedy řada aretačních prvků a šroubů. Nabízíme také pneumatické upínání tiskových rámů. Největší změny doznal ovládací program, který byl průběžně modifikován podle požadavku tiskařů. Stroj má pět paměťových kanálů pro nastavení na různé zakázky, kdy se pouhou volbou kanálu obnoví předchozí seřízení. Stroj umí dvojtisk, má lakovací režim a mnoho praktických funkcí pro jemné nastavení tiskového taktu. Ovládání je tzv. na jedno tlačítko, tj. tiskne-netiskne, což je velmi pohodlné zejména pro zaučené pracovníky. Naše stroje jsou tedy jednoduché, snadno ovladatelné, všechny jejich součásti jsou samomazné a prakticky bezúdržbové. Jsou postaveny na pevně svařených tuhých kostrách, takže mohou pracovat i v méně vhodných stavebně-technických podmínkách beztoho, že by to mělo vliv na přesnost tisku. Najdete na nich všechny standardní funkce obvyklé u sítotiskových strojů této kategorie a ještě nějaké navíc. Také všechny ovládací prvky jsou tam, kde jsou na ně tiskaři zvyklí. Elektrické ovladače a spínače jsou umístěny na malém přenosném panelu, který je možné v dílně postavit podle vlastního přání a místních podmínek manipulace s materiálem. Ostatní elektrické díly včetně rozvaděče a jištění jsou umístěny uvnitř stroje, nic nevyčnívá ven. Design je úmyslně strohý a jednoduchý, aby byl povrch snadno čistitelný, vše je buď z nerezové oceli, nebo kvalitně lakováno a galvanicky pokoveno. Stroje jsme opět vystavovali na jarním veletrhu EMBAX-PRINT v Brně a také na veletrhu FESPA v Mnichově, kde zaujal zejména náš třičvrtěautomat MAGRA 21 ve spojení s vytvrzovacím tunelem a stohovačem AEROTERM Ostrava. Takto vytvořená linka se plně vyrovná kvalitou tisku a spolehlivostí provozu i velmi renomovaným výrobkům zvučných značek. Naše zařízení dokonce v porovnání poměru výkon/cena překonává i dálněvýchodní produkci. Ke stavbě strojů přitom používáme výhradně komponenty nejlepších a prověřených výrobců, například pneumatické systémy SMC, speciální pohonné jednotky LENZE, řídící automat PLC je SIE- MENS. Servis strojů provádíme sami do 24 hodin, ale nemáme žádné problémy s dodavateli komponent ani výrobní dílnou. Stroje mají evropskou certifikaci CE a jsou vyráběny pod systémem řízení jakosti ISO 9000:2002. Nejdůležitější je ovšem sdělení, že jsme od roku 1999 přes veškeré inovace a modernizace nezvýšili cenu. Cena je stále stejná, ale užitná hodnota a spolehlivost je výrazně vyšší. Jsme přesvědčeni, že právě tento argument by měl být hodný vaší pozornosti. Myslíme si, že nový stroj za přijatelnou cenu by měl při úvahách o nákupu mít přednost před možností koupě stroje ojetého s problematickou možností servisu. Zeptejte se proto našich techniků a obchodníků a dejte si MAGRU předvést. Jsme přesvědčeni, že vás překvapí, co můžete vlastně za svoje peníze všechno mít. Jan Popelka, SC SC News

5 4/2005 < < < < < Tiskové rámy ze speciálních profilů Sítotiskové rámy stejně jako jiné tiskové prvky prošly svým vývojem. Dnes už se přestávají používat rámy dřevěné, i když správně zhotovený dřevěný rám nemusí být až tak špatný. Spíše jde o to, k jakému účelu jej použijeme. A protože se kladou stále větší požadavky na přesnost tisku, dřevo už obvykle nestačí. Proto se celosvětově přešlo na rámy svařované z hliníkových profilů, které jsou tuhé a trvanlivé, nemění svoje vlastnosti například při mokrých procesech. Ale požadavky jdou dále. Žádá se standardizace rozměrů, možnost vysokých napnutí sítovin při malém prohnutí a lepší vlastnosti při vyvolávacích a odvrstvovacích procesech v automatických myčkách. Výrobci rámů vyšli těmto požadavkům vstříc a začali vyrábět rámy z profilů, speciálně zkonstruovaných pro sítotiskové rámy. Takové profily se vyznačují přesně pevnostně propočítaným tvarem a tloušťkou stěn tak, aby se prohnutí snížilo na minimum i při vysokých zatíženích od napnutých sítovin. Jedna (vnitřní) strana je šikmá, aby při průchodu mycím strojem, ale také při ručním mytí zejména u sít větších formátů nezůstával aktivní roztok nebo voda na hraně rámu. Profily se vyrábějí ze speciální hliníkové slitiny se zaručenou svařitelností a předepsanou technologií svařování, aby pevnost rohových svárů byla zaručená. Také naše společnost už delší dobu vyrábí sítotiskové rámy z takových speciálních profilů, které si dala zkonstruovat a jejichž domácí zdroj si zajistila. Můžeme tedy nabídnout rámy obdobné, jako specializované firmy v EU, ale cenově rozhodně přijatelnější. Zeptejte se u nás na sortiment profilů a přesvědčte se, že se u nás nevyrábí o nic horší rámy ze zkosených profilů než jinde v EU. A navíc při jejich pořízení poměrně dost ušetříte. Jan Popelka, SC Rozměry: 65/ /4 mm 90/ /4 mm 110/ /4 mm SC News 4

6 Vazba Počet vláken tolerance Velikost oka mezera mezi vlákny Průměr vlákna Otevřená plocha Tloušťka sítoviny Tloušťka sítoviny tolerance Teoretický objem barvy SEFAR PET 1500 Označení sítoviny Dodávané šíře cm/inch cm inch ±n/cm µm µm % µm ±µm cm 3 /m Y PW HD 83-70Y PW 1: x A Y PW HD Y PW 1: x A Y PW HD Y PW 1: A 43-80W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x A 48-55Y PW S Y PW 1: x A 48-70Y PW T Y PW 1: x x A 48-80Y PW HD Y PW 1: A 54-64W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x A 54-70Y PW HD Y PW 1: A 61-64W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x 68-55W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x 73-55Y PW T Y PW 1: W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x x x x 77-55W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x 90-40W PW M W PW 1: Y PW M Y PW 1: x 90-48W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x x 90/2-34Y PW HD 230/2-34Y PW 1:1 2.5x x Y PW Y PW Y PW Y PW Tloušťka sítoviny V th [cm 3 /m 2 ]: Teoretický objem V th je vypočítán z tloušťky sítoviny D a stupně otevřenosti síta αo. Vzorec pro výpočet: V th [cm 3 /m 2 ] = αo D 100 Váha sítoviny [g/m 2 ]: Váha sítoviny je udávána v g/m 2 Zkušební metoda: DIN Označení sítoviny: Počet vláken n Y PW Průměr vlákna d nom Y PW Barva sítoviny Y PW (W=bílá, Y=žlutá) Vazba Y PW (PW plátnová, TW keprová) Vazba: Vazba může být: PW plátnová (1:1) TW keprová (2:1, 2:2, atd.) Počet vláken n [n/cm]: Počet vláken n udává jejich počet na cm (příp. na palec). Tolerance počtu vláken udává přípustnou odchylku aritmetických průměrů

7 95-40Y PW T Y PW 1: x od jmenovité hodnoty Y PW HD Y PW 1: x W PW T W PW 1: Y PW T Y PW 1: x x x x x x Y PW T Y PW 1: x Y PW HD Y PW 1: x x Y PW S Y PW 1: x x x Velikost oka w [µm]: Velikost oka w je vzdálenost mezi dvěma sousedícími osnovními i útkovými vlákny. Zkušební zařízení: Elektronický obrazový analizační systém W PW T W PW 1: x Y PW T Y PW 1: x x x x x x W PW HD W PW 1: Y PW HD Y PW 1: x x x x Y PW T Y PW 1: x x x Jmenovitý průměr vlákna d nom [µm]: Průměr vlákna d nom bývá uveden v neutkaném stavu Y PW S Y PW 1: x x x W PW T W PW 1: x Y PW T Y PW 1: x x x x x x Y TW T Y TW 1: x Y PW SL Y PW 1: x x W PW S W PW 1: Y PW S Y PW 1: x x x x x x W PW T W PW 1: x x Y PW T Y PW 1: x x x x x x x Stupeň otevřenosti síta α0 [%]: Otevřená plocha α je procentuální podíl všech ok na celkové ploše sítoviny. Je vypočítán z průměrných velikostí ok a efektivní šířky vlákna Y TW T Y TW 2: x x x x Y PW SL Y PW 1: x x x Y PW S Y PW 1: x x x x x cm Y TW T Y TW 2: x x x Y PW SL Y PW 1: x x Y TW S Y TW 2: x x x x Tloušťka sítoviny D [µm]: Tloušťka sítoviny D se měří zkušební metodou DIN , část 1. Tolerance tloušťky sítoviny je přípustný rozsah statisticky získaných hodnot Y TW Y TW 2: x X zboží skladem u výrobce zboží na objednávku (delší dodací lhůty) SERVIS CENTRUM s.r.o. Brno Staňkova 41, Brno tel./fax:

8 > > > > > 4/2005 Nové barvy MARABU Na trhu se objevují stále nové materiály, u kterých se počítá s potiskováním. Proto je třeba zlepšovat stávající barvy a vyvíjet nové. Firma Marabu představila v poslední době nové typy barev: Nové grafické UV barvy Ultragraph UVAR a UVGR a Ultraform UVFM, barvu na sklo Ultraglass UVGO a barvu na plasty UVPOR a ředidlovou barvu Maralox LX. Barvy jsou zcela nově recepturovány a mají velmi zajímavé a užitečné vlastnosti. Tak například barva Ultraform UVFM je první UV barva, kterou lze bez problémů tvářet. Tato UV barva je určena na PVC fólie i deskový materiál, na ABS, polystyrén, PETG, akrylové sklo, předupravený polypropylén a další materiály. Barva je lesklá, velmi pružná a vzhledem ke kvalitě použitých pigmentů vhodná i pro dlouhodobé použití venku. Navíc je možné hotové potisknuté materiály dále zpracovávat tvářením. Grafické barvy Ultragraph se dodávají ve dvou variantách. Ultragraph UVGR je levnější varianta s nižší odolností venku, avšak s vyšší chemickou stálostí, zatímco Ultragraph UVAR je barva určená i pro dlouhodobější použití venku. Obě barvy jsou lesklé (vyjma rastrových odstínů, které jsou pololesklé) a jsou dostatečně pruž- né pro další zpracování (stříhání, vysekávání apod.). Obě barvy se navíc vyznačují vysokou UV reaktivitou. Tím je zaručeno docílení vykreslení i nejjemnějších detailů motivu tisku. Jsou určeny na většinu běžně potiskovaných materiálů: PVC fólie, PVC desky, ABS, polystyrén, předupravený polypropylén, polykarbonát, PETG, papír, karton aj. Zcela nová je barva Ultrapack UVPOR, vhodná na předupravený polyethylen a polypropylén, PET, PETG, polykarbonát a PVC. Barva je vysoce lesklá, velmi dobře kryje a protože se předpokládá její využití především na obaly, je velmi odolná proti různým chemickým prostředkům, které se obvykle do těchto obalů plní. Také u poslední z nových UV barev (Ultraglass UVGO) se předpokládá využití především na potisk obalů, v tomto případě skleněných. Barva má velmi dobrou adhezi ke sklu, odolává mytí v myčce nádobí, není však určena pro delší použití venku. Zcela nová je také ředidlová barva Maralox LX. Je to oxidativně schnoucí barva, která zasychá jednak odpařením ředidel, ale dále také síťovací reakcí, ke které dochází vlivem vzdušného kyslíku. To znamená, že vytvrzená barva má vlastnosti podobné některým dvousložkovým barvám, i když je jednosložková. Barva je určená především na lakované podklady, některé kovy, ale je také vhodná na ABS, polykarbonát, PMMA, polystyrén a některé další materiály. Barva obsahuje velmi jemná ředidla a proto je vhodná i na podklady, které se vlivem agresivnějších ředidel trhají. S ohledem na použité pigmenty lze barvu doporučit pro střednědobé použití venku. Smáčení tkaniny CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE 7 SC News S výrazy smáčitelnost nebo smáčení se v sítotisku setkáváme často. Obvykle v souvislosti se skutečností, že povrchy, které jsou špatně smáčitelné, nelze snadno potiskovat, ovrstvovat lepidly apod. Tentokrát se však budeme zabývat smáčitelností sítotiskových tkanin. Smáčitelnost obecně můžeme charakterizovat jako míru fyzikálně chemického děje smáčení, který odráží interakci dvou fází. Nebo v našem případě schopnost kapalin vytvářet souvislou vrstvu na povrchu pevné látky. V případě sítotiskových tkanin se jedná o velmi důležitou vlastnost. Dobrá smáčitelnost tkanin je důležitá jednak při výrobě šablony, ale má nemalý vliv i na průtok barvy tkaninou a tím přímo na konečný výsledek tisku. Zvláště u některých typů barev (například sklářské barvy) má průchod barvy tkaninou enormní vliv a právě problémy při potisku skla vedly k dalšímu vývoji sítovin. Sítotiskové tkaniny jsou utkány z monofilních polyamidových nebo častěji polyesterových vláken. Při tkaní je pro docílení rovnoměrné vazby a vysoké produktivity tkaní nezbytné ošetřovat vlákna speciálními (špikovacími) oleji. Ty jsou následně vypírány ještě při výrobě tkaniny. Před výrobou šablony bylo však nezbytné vždy sítovinu ještě odmastit. Mimo tyto zbytky mastnot však přesto má sítovina ještě nějaké vlastní povrchové napětí, které ovlivňuje její smáčitelnost. Tyto skutečnosti vedly k další úpravě polyesterové tkaniny PET 1000 (SEFAR), jejímž výsledkem je dnes nabízená tkanina PET Sítovina PET 1500 je stejně tkaná, liší se však následnou úpravou, která natolik zlepšila povrchové napětí tkaniny, že odstranila většinu problémů při průchodu barvy sítem a výrazně zlepšila vlastnosti při výrobě šablony jak emulzí tak i kapilárním filmem. Je třeba si uvědomit, že špatná smáčitelnost tkaniny může mít za následek, jemné dírky ve vrstvě šablony (pin holes) nebo šmouhy (tzv. rybí oka). Kromě toho je zřejmé, že čím lépe se sítovina smáčí, tím lépe v ní emulze zakotví. Totéž platí i o kapilárních filmech, pro jejichž ukotvení na sítovině je nezbytná souvislá vrstvička vody na povrchu. Výrobce tkaniny firma SEFAR udává, že tkaninu PET 1500 není před ovrstvením nutné odmašťovat. To samozřejmě platí, ale pouze za předpokladu, že sítovina se při napínání nezapráší, že na ni nejsou zbytky mastnoty z rukou apod. Doporučujeme proto ve většině případů sítovinu raději bezprostředně před ovrstvováním odmastit například přípravkem PREGAN A 9 EXTRA. Při aplikaci kapilárních filmů pak je nezbytné ošetřit tkaninu smáčecím přípravkem, který na ní vytvoří souvislou vrstvu vody např. PREGAN PREGA- PREP nebo PREGAN DUOPREP (tento přípravek má i odmašťovací funkci). Alena Popelková, SC Brno

9 4/2005 < < < < < Kupte si 10 a více utěrek Kimberly-Clark a získáte praktický pojízdný stojan v hodnotě 2.499,- ZDARMA! název popis balení cena Wypall L x 38 cm,, 500 útržků, 2 vrstvy, modrá 1 role 500,- Wypall L x 38 cm, 1000 útržků, 1 vrstva, modrá 1 role 650,- Všechny uvedené ceny jsou bez 19% DPH a nabídka platí do vyprodání zásob. 2499,- ZDARMA UTĚRKY WYPALL L vyrobené z materiálu AIRFLEX mají vynikající absorpční schopnost jsou pevné i ve vlhkém stavu vhodné pro širokou škálu stíracích úkonů určené k utírání všech povrchů vynikající zejména na barvy a mastnoty 8 SC News

10 > > > > > 4/2005 Internetový obchod Vše pro sítotisk a tamponový tisk Kompletní přehled nabízeného sortimentu eshop Nové technologie pro vaše pohodlí Řeč bude o internetu, bez kterého si dnes málokdo dokáže představit nejen svůj osobní život, ale zejména ten pracovní. Ano, internet nás v podnikání provází na každém kroku již při hledání zákazníka nebo následně při komunikaci s ním, při nákupu materiálu. Společnost SERVIS CENTRUM se snaží využívat toto médium již od prvopočátků, kdy bylo vnímáno jen jako prestižní záležitost. Nyní, jak již bylo výše řečeno, nikdo nezpochybní jeho skutečnou informační hodnotu a pomoc, kterou nám denně nabízí. Dalším krokem, který jsme již při budování eshopu plánovali, byla také obnova vlastní internetové prezentace. Nyní vám můžeme oznámit, že jsme dne spustili její provoz a přejeme jí tímto hodně úspěchů a zejména vaši přízeň. Křížovka pro volný čas A B C D E F G H I J K L M N O P Q Spolupráce s firmou SERVIS CENTRUM... (tajenka) Vodorovně: A: zahodit, sled, zpěvák B: osobní zájmeno, fáze motorového cyklu, plod C: druh tkaniny, 2. díl TAJENKY, osobní zájmeno D: kraj, stovky E: slovenské plošné míry, největší evropský savec F: řeka, papoušek G: španělsky zlato, pytel H: množina drůbeže, předložka, souhlas I: SPZ okr. Ústí nad Labem, bájný letec, kujný nerost J: opora, mezinárodní organizace K: část houslí, ptačí citoslovce L: čidla zraku, nápoj M: zbraň, číslovka N: součást vozu, řadová číslovka O: primát, parazit, obvyklá součást plesu P: chrániti, severské jméno, příslovce místa Q: sulc, schopnost (zastarale), kočka (zastarale), mongolský pastevec Svisle: 1: nečestná, zhoupnutí, kolos 2: osobní zájmeno, naše zátěž, šachové hodnocení, předložka 3: anglicky šunka, pták, ptačí citoslovce 4: symetrála, uzlík v tkanině, slovenský souhlas 5: vlastnická otázka, kolem, lámal 6: zápor, 1. díl TAJEN- KY, zde 7: ptačí citoslovce, ušlechtilí koně, druh koberce 8: zkratka délkové míry, základní zákon, zámotek, malý most lidově 9: schránka měkýše, zatížitelnost, španělsky zlato 10: francovka, české město, lákat 11: číslovka, SPZ okr. Blansko 12: smysl, barvivo 13: otázka při sázce, rakouské městečko 14: partner Barbie, úřad (zastarale) 9 SC News

11 4/2005 < < < < < INZERCE Prodej: Kontakt: DELTA SSG 1350 COPY MASTER 5000 Tunel Karusel GRAFOTECHNA prosvětlovák vymyvací box Quo New, s.r.o., Jiří Kočí Tel.: , Mobil: Prodej: Mycí box s recirkulačním tankem Obsahuje: vana i box polypropylen antistaticky upravený osvětlení, odsávání objem tanku 75 l, uvnitř konusový filtr vana mm Celé zařízení bylo koupeno v roce 2001 a bylo málo používáno. Cena: cca Kč Prodej: Starší vakuový rám na výrobu sítotiskových šablon, stolový překlopný do svislé polohy. Rozměr 1 2 metry. Kontakt: Václav Polomis Tel.: , Mobil: Cena: ,- bez DPH Kontakt: Prodej: Tamponový stroj dvoubarvový Prodej: Bruska sítotiskových těrek SSG 1350 Kontakt: SERVIS CENTRUM, p. Konečný Tel.: PRINT MASTER PM 278 BC. Max. rozměr tisk. klišé mm Osvitová jednotka FA3 Prodej: Kontakt: Kompresor Orlík SERVIS CENTRUM, p. Konečný Tel.: Jedná se o stroj, který byl zakoupen v r. 2001, ale používal se velmi málo. Kontakt: p. Jandíková., tel.: Odborný časopis o komerční vizuální komunikaci Vše o kreativitě v komerční komunikaci a výrobě reklamy v dvouměsíčníku SIGN Objednejte si předplatné nebo výtisk na ukázku Kontakt: nebo nebo 10 SC News

12 SERVIS CENTRUM s. r. o. BRNO tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staňkova 41, Brno tel./fax: české sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plecho vých pa nelů, vý robu plošných spojů a fó li o vých klá ves nic pro elek troniku, štítků apod. Stroj má vý suvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO špič kové sí to ti s kové barvy na pa pír, plasty, tex til a mnoho ji ných ma teriálů, barvy s ex trémní odol ností a vy so kým le s kem. Barvy vytvrzo vané UV zá ře ním, barvy na tex til, barvy na sklo, odolné v myč kách ná dobí, barvy UV na ob tížně po ti s ko va telné po ly olefiny, vy ni ka jící barvy pro tam po nový tisk na ja ké ko liv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro po tisk hra ček a na automobilové plachty. Barvy jsou zá sadně prosté ob sahu oxidů těž kých kovů, také pro po tisk hraček, s kom pletní zdra votní a bezpeč nostní do ku men tací v če s- kém ja zyce, cer ti fi kace ISO prvo třídní švý car ské sí to viny pro sí to tisk a tex tilní tisk u nás již tradičně velmi oblí bené a osvěd čené pod znač kou SEFAR PET a PA, sí to viny všech di mensí pro elek t ro tech niku i ke ra mický prů mysl, sí to viny ka lan dro vané, me ta li so vané i se zvláště ma lým pro ta žením, certifi kace ISO ša blo nové ma te ri ály a pří pravky svě tové úrovně, ko pí ro vací di azoroz toky kla sické, UV-fo to po ly merní a SBQ roz toky, ša b lo nové filmy, čis tící a od maš ťo vací pro středky, le pi dla a ko rekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i re ge ne ro va telné, sa mo lepy k na ná šení sí to ti s kem, le pi dla a pří pravky pro flo ko vací tisk, ná plně pro strojní myčky sít, vše ekologicky defi no vané a še trné k ži vot nímu pro středí, s úpl nou zdravotní a bez peč nostní dokumen tací. Ce nově velmi pří z nivé a spoleh livé ovr stvo vací au to ma ty KIWO MAT, cer ti fi kace ISO Vý konné, vy soce přesné cy lin d rické sí to ti s kové au to maty pro plochý tisk na pře vážně pružné ma te ri ály, zvláště vhodné na vý robu transfer ních ti sků, štítky a klá ves nice, la ko vání. Mo du lární sušárny hor ko vzdušné, UV, s chla ze ním, se zvlhčo vá ním, při hrádkové su šárny a sto ho vače. Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu ftalátů Oekoflash. míchání barev a kolorimetrie zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných předloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj. odborné přednášky a diskusní semináře světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných předmětů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních disků, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, sušárny, vytvrzovací jednotky flash pro tisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba kompletních linek. Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, těr kové sy stémy FIMOR a RKS, ko rekční tužky a mon tážní fo lie FO- LEX, mě řiče na pnutí síta TETKOMAT. Mě řící mi k ro skopy, mě řiče tloušťky vrstev a ne rov nosti ša b lony Rz, mě řiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS aj. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E 12474

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí

Více

strana 1 zpravodaj pro oblast signmakingu listopad 1999 V čísle: Podzimní veletrh technologií Invex 99 Podzimní události REXAM-banner

strana 1 zpravodaj pro oblast signmakingu listopad 1999 V čísle: Podzimní veletrh technologií Invex 99 Podzimní události REXAM-banner strana 1 zpravodaj pro oblast signmakingu 5 listopad 1999 V čísle: Podzimní události O ročním období bohatém na veletrhy a prezentace se dočtete na str. 1 a 3 REXAM-banner Ani tradiční materiál pro výrobu

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více

VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ. zpravodaj pro oblast signmakingu. prázdniny 1998. V čísle. slevy až 50 % CorelSign Show byla úspěšná

VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ. zpravodaj pro oblast signmakingu. prázdniny 1998. V čísle. slevy až 50 % CorelSign Show byla úspěšná zpravodaj pro oblast signmakingu 4 prázdniny 1998 V čísle Přímý tisk na desky Forex Hladký povrch PVC deskových materiálů Forex se hodí nejen pro aplikaci vinylové grafiky, ale i pro potisk airbrushem.

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk Jaro 2011 www.multiexpo.eu AGFA GRAPHICS Široké možnosti tisku se systémem :Anapurna. :ANAPURNA M4F 4 COLOUR UV PRINTER. :ANAPURNA M 2050

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Zpravodaj pro oblast signmakingu

Zpravodaj pro oblast signmakingu info květen 2001 Zpravodaj pro oblast signmakingu 2 Co je nového v Brně? Uplynulo již více než půl roku, co jsme oficiálně zahájili provoz v naší brněnské pobočce. Důvod založení byl zcela prostý chceme

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007 duben 2007 Byty, Domy, Zahrady ZDARMA pro obchodní partnery NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE Editorial Vybrali jsme z obsahu Trh s byty

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 březen 2007 Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 ZDARMA pro obchodní partnery NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V ČECHÁCH VAŠE VODNÍ SÍLA A ELEKTŘINA ZADARMO BYDLET CO NEJBLÍŽE

Více

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat?

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat? 3/2013 www.moje-bydleni.com Zařizujeme kuchyň Budete se stěhovat? KOMERČNÍ PREZENTACE Na první pohled by se mohlo zdát, že na vstupních dveřích se mění maximálně design. Chyba lávky změn probíhá i v tomto

Více

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Tady si i koroze vyláme zuby! Řešení pro nejvyšší požadavky: MACO kování

Více

Zpracování vlnitých lepenek

Zpracování vlnitých lepenek Zpracování vlnitých lepenek Obsah 1. Hladké a vlnité lepenky nejrozšířenější obalové materiály 2. Výroba vlnitých lepenek 3. Potisk vlnitých lepenek 4. Zařízení na provádění výseku vlnitých lepenek 5.

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

zpravodaj pro oblast signmakingu

zpravodaj pro oblast signmakingu zpravodaj pro oblast signmakingu 1 únor 1999 Prvý deň signmakingu na Slovensku Prodejna HSW publicity otevřela 4. února V čísle PiezoPrint a Arizona. Zařízení pro velkoplošný digitální tisk britské firmy

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM STEJNOBĚŽNÉ KLOUBY CIFAM str. 25 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 1/2015 GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34 LEGENDÁRNÍ ZAVODY:

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU 2/2013. TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55. VETERÁNI Na péráku do Francie str. 59

Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU 2/2013. TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55. VETERÁNI Na péráku do Francie str. 59 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 2/2013 TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55 Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU VETERÁNI Na péráku do Francie str.

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4 Venkovní podlahy Měření vlhkosti Adresář členů Cechu podlahářů ČR strana 2 strana 4 strana 12 Zpravodaj Cechu podlahářů České republiky Neprodejný výtisk Podlahářský Speciál 2010 Ocenění Inovace roku 2009

Více

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích 4/2013 OD ÁČEK K WRC str. 47 DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC

Více

03 Úvodník 04-05 Haute Couture 06-07 Barvy a obaly 08-09 Rozhovor s Annette Barnert 10-11 Pohled do budoucnosti obalů 12-13 Jde přece o prodej!

03 Úvodník 04-05 Haute Couture 06-07 Barvy a obaly 08-09 Rozhovor s Annette Barnert 10-11 Pohled do budoucnosti obalů 12-13 Jde přece o prodej! Harmonie 3/2013 03 Úvodník 04-05 Haute Couture 06-07 Barvy a obaly 08-09 Rozhovor s Annette Barnert 10-11 Pohled do budoucnosti obalů 12-13 Jde přece o prodej! 14 Pojízdný regálový systém 15 Nakupujeme

Více

Výrazně vyšší produktivita s HR-UV ve firmě Albe de Coker

Výrazně vyšší produktivita s HR-UV ve firmě Albe de Coker KBAktuálně 4/2014 duben/apríl 2014 7. číslo 2/editorial 3-7/Aktuality 8/Inzerce Nové sušicí technologie v teorii i v praxi Výrazně vyšší produktivita s HR-UV ve firmě Albe de Coker Hospodárná výroba malých

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011! Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2010 Info HEIDELBERG SYSTEMSERVICE: SERVISNÍ SLUŽBY HEIDELBERG PRAHA V PRAXI // Představení servisních služeb VÝROBA KRABIČKY SE SAMOSVORNÝM DNEM A VÍKEM

Více