Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne:

2 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy zařazení do sítě škol vedení školy kontakt Vedlejší hospodářská činnost Základní škola Petrovice, okres Příbram Petrovice 196, Petrovice příspěvková organizace ředitel: Mgr. Jana Šejbová zástupce ředitele: Mgr. Pavel Kdolský tel. ředitelna: stupeň: školní družina: školní jídelna: www:zs_petroviceusedlcan.cz Hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, realitní činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Petrovice adresa zřizovatele Petrovice IČ zřizovatele kontakt tel.: součásti školy Kapacita IZO Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ

3 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ ,75 13,75 Školní družina Školní jídelna MŠ x x x x Školní jídelna ZŠ x 110 x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 9, 1 herna 11 0 (pouze obecní) 1 (tělocvična) 1, pozemek ne, záhony kolem školy, přírodní učebna - arboretum Splňuje normy Splňuje normy Odpovídá požadavkům Nadstandartní Nadstandartní 1 IT, 2x IT E-Beam, 2x PC učebna 24 ks PC, 25 ks notebooků, 2 učebny s plátnem a dataprojektorem, 2 ks přenosné dataprojektory, promítací plátna ve 3 učebnách na 2.st a v 5 učebnách na 1.st., 7 ks radiomagnetofonů, televizor v 6 učebnách, sada audiovizuální techniky v ŠD, Portlab v učebně AJ, 5 ks multifunkčních tiskáren a kopírek, 5 ks digitálních fotoaparátů v ŠD, školní fotoaparát, školní digitální kamera, přenosný disk, IT učebnice prvouka, hudební výchova, přírodověda, AJ, licence programů, výuková CD a DVD různé předměty Odpovídá, zaměřuje se na vybavení školy audiovizuální a počítačovou technikou, programové vybavení, školní pomůcky, učebnice Komentář: Ve všech třídách na 1. i 2. stupni mají vyučující možnost pracovat s promítacím

4 plátnem, či magnetickou tabulí a dataprojektorem. Odborné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách (11 specializovaných učeben). Každý vyučující disponuje notebookem pro svoji přípravu na vyučování, 25 notebooků pro žáky+ 5 fotoaparátů pro ŠD zapůjčené v rámci projektu Wosa. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení leden 2005 Počet členů školské rady 9 Kontakt Marcela Vanišová, Komentář.: zástupci rodičů Marcela Vanišová, Iveta Peterková, Jiří Soukup zástupci zřizovatele Ing. Dušan Šimeček, Petr Čihák, Zdeněk Jindrák zástupci pedagogů Mgr. Libuše Nebřenská, Mgr. Svatava Kutilová, Mgr. Vladislava Kdolská 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Není registrované Zaměření Činnost rodičů Kontakt Činnost výboru ukončena k Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-26522/2013) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-26522/2013) Petrovická škola Družina plná pohody

5 2.21 Učební plány (počty hodin v jednotlivých třídách v jednotlivých předmětech): Třída Český jazyk Cizí jazyk (AJ) Druhý cizí jazyk (NJ) Matematika Informatika Náš svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem Vysvětlivky: 1 vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Petrovická škola (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j /2006-

6 24 a čj / ), ve znění úpravy č.j / a opatření ministra MŠMT č.j. 1236/ , č.j / volitelný předmět technické kreslení (1 hodina) 3 volitelný předmět domácnost (1 hodina) a Základy administrativy (1 hodina) Volitelné předměty V 7. ročníku technické kreslení pro všechny. V 9. ročníku informatika pro všechny a dále domácnost a základy administrativy. 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem (fyzicky) 21 Počet pracovníků celkem (přepočtených) 18 Počet učitelů ZŠ 12 Počet asistentů pedagoga 1 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Počet zaměstnanců MD, RD 3

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělán í Aprobace Vyučoval/a Mgr. Vladislava Kdolská tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ r. II.roč, Pč, Tv Mgr. Svatava Kutilová tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ 1.st/VV I.roč., VV Mgr. Miroslava Koutníková tř.učitelka 1,0 do 12 let VŠ 1.st III.roč., Hv,Tv, Ov Mgr. Alena Pohnánová tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ 1.st IV.roč, ČJ Mgr. Lenka Zburníková tř.učitelka 1,0 do 27 let VŠ M Bv, Př V.roč, M, Tk, Inf Ing. Šárka Hedviková tř.učitelka 1,0 do 27 let VŠ Rv Ch, Př, Rv, Ov, Inf, Z Mgr. Ladislava Mrázová tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ ČJ - D ČJ, D Mgr. Filip Staněk tř.učitel 1,0 do 6 let VŠ M Inf. M, F, Inf, Za Mgr. Libuše Nebřenská tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ NŠ/Hv AJ, Hv Bc. Jaroslava Procházková učitelka 0,22 do 6 let VŠ-Bc. NJ NJ Mgr. Pavel Kdolský Zástupce ředitelky 1,0 nad 27 let VŠ ČJ - D ČJ, F, Tv, Pč Mgr. Jana Šejbová ředitelka 1,0 do 27 let VŠ 1.st/PV NS, Tv, Hv Renata Marie Kolínová Asistent 0,2 nad 27 let SŠ MŠ, NJ III.roč pedagoga Jitka Ringesová vychovate lka 0,922 nad 27 let SŠ Vychovat elství, MŠ ŠD Komentář: výchovný poradce Mgr. Ladislava Mrázová metodik ICT Mgr. Filip Staněk metodik prevence Mgr. Miroslava Mrázová metodik EVVO Ing. Šárka Hedviková zdravotník zotavovacích akcí (školní zdravotník) Mgr. Jana Šejbová Předmětové komise vedoucí: Cizí jazyky - Mgr. Libuše Nebřenská Přírodovědné předměty - Ing. Šárka Hedviková ČJ, D, Z - Mgr. Ladislava Mrázová Tělesná výchova - Mgr. Pavel Kdolský Výtvarná výchova - Mgr. Svatava Kutilová Učitelé 1.stupně - Mgr. Vladislava Kdolská

8 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace počet % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 7 86 Učitelé 2. stupně 100 Učitelky MŠ 0 0 Učitelky MŠ 0 Vychovatelky ŠD Vychovatelky ŠD 100 Komentář: druhá vychovatelka ŠD = učitelka 1.st. ze 7 učitelů na 2.st. = 1 učitelka pouze vzdělání Bc = 14% 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 1 MD, RD Komentář: průměrný věk pedagogů (bez MD, RD, s asistentem pedagoga) 51,43 let průměrný věk pedagogů (bez MD, RD, asistenta pedagoga) 49 let MD 2 pedagogové, ženy-věk do 35 let, RD 1 pedagog, žena věk do35 let důchodový věk - 2 pedagogové od ledna asistentka pedagoga 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Václava Vanžurová hlavní kuchařka 0,9 SOU Ludmila Jarolímková kuchařka 0,9 SOU Anna Bílková pomocná kuchařka 0,5 SOU Bohuslava Krejčová uklízečka 1,0 SŠ Věra Bláhová uklízečka 1,0 SOU Pavel Kdolský školník 0,70 SŠ Iveta Peterková vedoucí školní jídelny ZŠ 0,375 SŠ Eva Fořtová účetní SŠ Komentář: Irena Hlavsová na RD Eva Fořtová zpracovávání účetnictví zajištěno smluvně Mzdové účetnictví zajištěno smluvně s p.halenkovským - firma Elrond o.p.s, Příbram

9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd Komentář počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborné učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborné učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 5 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 0 celkem

10 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamen áním Neprospělo Žáci s dostatečnou I II III IV V Celkem stupeň Nehodnoceno Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno žáků vyznamenáním s dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Průměrný počet žáků na třídu 12,78 Komentář: ve druhém pol.ve III.roč. odešel 1 žák na jinou školu, 1žákyně uvolněna ve druhém pol. z TV v první pololetí 1 žákyně VI.roč uvolněna z výuky TV ve druhém pol. v V.roč. 1 žákyně odešla do ZŠ praktické v VII.roč. 1 žák dlouhodobě hospitalizován v FN Motol, uvolněn z TV, PČ, HV

11 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Pochvala TU udělena žákům za účast na akcích školy (ŠA, sportovní soutěže, olympiády, sběr druhotných surovin, )

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení III., VIII. 2 S vývojovými poruchami učení IX. 1 Komentář: Všichni integrovaní žáci mají zpracovaný IVP. Ve III.ročníku působila asistentka pedagoga (kombinované vady + autismus) 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům Odpovídající vyhláškám Zpracovány IVP Žádný žák Odpovídá, je zpracován WWW stránky školy, tisk, schůzky, běžná komunikace prostřednictvím ŽK

13 činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Spolupráce s PPP Příbram, PC Příbram Zpracována ŠPS Bez potíží Ústní, písemná, Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Odpovídá Odpovídá Všichni pedagogové přizpůsobují výuku individ. potřebám žákům Návaznost v rámci předmětů i napříč ročníky Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Specializované odborné učebny Výzdoba učeben odpovídá zájmu žáků a vyučujících Vše podle potřeb žáků, průběžná obnova pomůcek, modernizace Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Podle potřeb žáků V souladu s ŠVP a potřebami žáků Komunikace s TU, žákovská samospráva parlament, schránka důvěry Skupinové práce, projekty, ve všech předmětech Třídní i celoškolní projekty, podle potřeb a zájmu žáků S ohledem na potřeby žáků a vhodnost vzhledem k druhu učiva

14 vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků forma kladení otázek Vyhovující Vyhovující zavádění metod a jejich aplikace do výuky Účelné střídání činností vzhledem k věku a potřebám žáků vyhovující Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Výborná, na stoupající úrovni Podle možností školy Časté využití Výrazný Vhodné, často využívané Nutný při pedagogické práci Interakce a komunikace klima třídy Většinou vhodné, snaha o neustálé zlepšování akceptování stanovených pravidel komunikace mezi Stanovena třídní i školní učitelem a žáky i mezi žáky navzájem pravidla, průběžný a neustálý dohled nad jejich plnění možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, Využíváno všemi vyučujícími diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci Oboustranná komunikace vyučující - žák vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti Ve všech vyučovacích k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj hodinách, velký důraz kladen komunikativních dovedností žáků na komunikační dovednosti Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Hodnocení vyhovuje potřebám Všemi vyučujícími Ve všech vyučovacích hodinách Pochvala, klasifikace Při každé činnosti Vyhovující Plně vyhovující

15 5.5. Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů úrazů v knize 4 Počet odeslaných záznamů o úrazech 4 Vyhodnocení úrazů Místo úrazů Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 2 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety, exkurze 0 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 2 Školní družina 0 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ýčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok Datum: Místo konání: Délka konání: KÚSK, Zborovská 11, 6h Název akce: Školská legislativa - NOZ Praha FZŠ O. Chlupa, Praha 13 3h Vyjmenovaná slova, slovní druhy PH VISK, Kořenského 10, PH 5 5h ZŠ Praha 7, Korunovační 8 6h Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ Areál Špičák, Šumava 3 dny Doškolovací kurz školního lyžování ZŠ J. K. Tyla, Písek 5h Český jazyk činnostně Příjmení Cena účastníka: Šejbová 750,- Koutníková 480,- Zurníková 600,- Koutníková 960,- Pohnánová 2600, - Koutníková 0,-

16 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivita školy byla prezentována pravidelně v místních novinách, které vydává Obec Petrovice, na stránkách školy, na nástěnkách v budově školy a příležitostně v regionálním tisku (Sedlčanský kraj, Milevské noviny). 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Sdružení obcí Sedlčanska, Republikové centrum vzdělávání, Muzeum Říčany, SOU Sedlčany, Hrabě hudební pořady pro školy, Agentura Pernštejni, Záchranná stanice Votice, Hornické muzeum Příbram, společnost Scio, ZS Krásná Hora, HZS Příbram + Milevsko, Domov fauny Hrachov, Dopravní hřiště Příbram, místní zájmové spolky obce Petrovice, místní firmy (Pletiva Lundák, B.E.S Petrovice hotely Srní Harmonia Universallis Laktea Charitativní společnosti Zahájení školního roku převzetí 9.třídy patronátu nad prvňáky Škola v přírodě + plavání Srní LVK žáků 2.st. Paseky nad Jizerou Vánoční jarmark + zahájení adventu Zpívání u stromečku + rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí Školní akademie Zápis do 1.ročníku ZŠ Vystoupení pěveckého sboru (komise Vesnice roku) Spolupráce žáků při Pohádkovém lese Čerti MŠ, ZŠ Loučení prvňáků s deváťáky Předávání výročního vysvědčení na OÚ Slavnostní odměňování žáků za účast v okresních soutěžích Pohádkový les 26 žáků školy Preventista školy Mgr. Miroslava Koutníková, je zpracována ŠPS

17 Akce k environmentální výchově Akce školní družiny Akce: Vítejte na palubě, Příběhy z prevence, WOSA, Školní kroužky Celoroční projekty WOSA, - Odplouváme dál, - Hrajeme si s řemesly II, - Řemeslo má zlaté dno Divadelní představení Veselé tvoření Akce EVVO zajišťuje Ing. Šárka Hedviková a Mgr. Vladislava Kdolská Akce: Dravci ukázka dravců, sokolníci Den Země Akce záchranné stanice Votice Projekty Domova fauny Hrachov Den řemesel Skanzen Vys. Chlumec Den energie - Temelín Exkurze čisticí stanice Sedlčany, Petrovice Exkurze sběrný dvůr a biostanice Petrovice Exkurze kompostárna Petrovice Exkurze přidružená výroba ZS Krásná Hora Recyklohraní Sběr hliníku a elektroodpadu Sběr papíru a víček od Pet- lahví Přírodovědné a vlastivědné vycházky Věšení budek pro ptáky, krmení zvěře (zima) Vítání sv.martina Karneval Rej čarodějnic Projekt Wosa fotografické vycházky, herní a sportovní odpoledne, soutěžní odpoledne zaměřené na čtenářskou gramotnost

18 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Matematická olympiáda Z7 16 žáků 1 žák 0 žáků Matematická olympiáda Z5 9 žáků 1 žák 0 žáků Pythagoriáda 6. r. 11žáků 0 žák 0 žáků Konverzač. soutěž v AJ 29 žáků 2 žáci 0 žáků Olympiáda v Z 16 žáků 1 žák 0 žáků Matematický klokan 93 žáků A je to žáci Dopravní soutěž mladých 62 žáků 8 žáků 0 žáků cyklistů Výtvarná soutěž PO očima dětí 60 žáků 1 žák 1 žák Soutěž RC modelů aut žáci Komentář: Umístění v okresních kolech (2.kolko) MO kategorie Z7- dělené místo MO kategorie Z5 dělené místo Konverzační soutěž AJ 13.místo - 13.místo OZ 11.místo A je to 1.místo - 2.místo Dopravní s. mladých cyklistů 2. a 3. místo Výtvarná soutěž PO očima dětí 2.místo Soutěž RC modelů aut 3.místo (součást projektu Hrajeme si s řemesly II) 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění McDonaldś CUP 12 4.místo Velikonoční trojboj oblastní kolo 17 2x1.místo, 1x2.místo, 3x3.místo, 4x4.místo Atletická všestrannost 29 1.roč 5.místo, 2.roč 5.místo, 3.roč 2.místo, 4.roč 6.místo, 5.roč 5.místo Vybíjená pro žáky 4. a 5.tříd 12 2.místo Atletický šestiboj Všichni žáci Stříbrná medaile účast a za splnění všech disciplín 85% žáků DABA 60 žáků Průběžné vyhodnocování v každém kole

19 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Péče o volný čas žáků: kroužky školního roku 2013/2014 Zájmový kroužek vedoucí organizátor Anglický jazyk 1.a 2.roč Mgr. L. Nebřenská ZŠ Výtvarný /1.stupeň/ Mgr. A. Pohnánová ZŠ Pohybové a sportovní aktivity /1.stupeň/ Mgr. V. Kdolská ZŠ Pohybové a sportovní aktivity /2.stupeň/ Mgr. P. Kdolský ZŠ Gymnastika /1.stupeň/ - pouze 1.pololetí Mgr. L. Zburníková ZŠ Základy administrativy /2.stupeň/ Ing. Š. Hedviková ZŠ Informatika /1. a 2.roč/ Ing. Š. Hedviková ZŠ Informatika /3. a 4.ročník/-PO ve 2.pol. sjednoceno s následujícím kroužkem Mgr. F. Staněk Informatika /3. a 4.ročník/-PÁ Mgr. F. Staněk ZŠ Sbor Mgr. M. Koutníková ZŠ Keramika - ČT Mgr. S. Kutilová ZŠ Keramika - PÁ Mgr. S. Kutilová ZŠ ZŠ Měsíc Akce školy Září 1.stupeň 2. stupeň - WOSA parlament - skupina Pernštejni historické představení Přemyslovci na čs. trůně - DABA cyklo, běh - Divadelní představení O 12 měsíčkách (1.a 2.roč. ve spolupráci s MŠ) - skupina Pernštejni historické představení Přemyslovci na čs. trůně říjen - Ozdravný pobyt s plaveckou výukou - Řemeslo má zlaté dno muzeum

20 listopad prosinec leden únor březen duben SRNÍ (2. 5.roč.) - projekt První pomoc pro žáky ZŠ - Dravci (záchranná stanice pro handicapovaná zvířata) - Hudební pořad pro žáky (p. Hrabě) - Vánoční jarmark + pěvecké vystoupení - Čerti - Zpívání u vánočního stromečku na náměstí (4.roč) - Čechova stodola 1.roč. - Výstava betlémů v Příbrami 2. a 3.roč. - Třetí sudba divadelní představení - DABA tělocvična - sportovní akademie Milevsko 3.roč. - MAPA školy dotazníkové šetření - DABA tělocvična - Den energie projekt, Temelín, sběrný dvůr, kompostárna - fotografování 1.roč. - Matematický klokan (2.-5.roč) - Den řemesel Skanzen Vysoký Chlumec - Velikonoční trojboj (výběr 17 žáků ze všech ročníků) - Den Země Domov fauny Hrachov - Vybíjená žáků 4.a5.roč (12 žáků, Sedlčany) - Veselé tvoření - McDonaldś CUP 12 žáků 4.a5.roč. - Školní kolo dopravní soutěže (4.a5.roč) Říčany (řemeslné dílny pro žáky 2.st.) - projekt První pomoc pro žáky ZŠ - Dravci (záchranná stanice pro handicapovaná zvířata) - Hudební pořad pro žáky (p. Hrabě) - A je to soutěž pro chlapce 8.a9.roč. - Odplouváme přednáška pro 9.roč. k testování COMDI, testování - WOSA parlament - Vánoční jarmark + pěvecké vystoupení - Čerti - Zpívání u vánočního stromečku na náměstí - WOSA parlament - Bruslení stadion Milevsko - EVVO krmení zvěře (7. a 9.roč.) LVK 24 žáků 2.stupně - Mapa školy dotazníkové šetření - Bruslení 2.st, stadion Milevsko - Exkurze na čističku do Sedlčan Veolia 8.roč. - fotografování ročenka 9.roč. - Odplouváme dál testy COMDI, intrpretace COMDI (8.roč.) - WOSA parlament - Matematický klokan - Den řemesel Skanzen Vysoký Chlumec - Husitské muzeum Tábor (7.roč.) - Exkurze do bioplyn. stanice Petrovice (6.roč) - Exkurze do bioplyn. stanice Petrovice, přidružená výroba 8.roč - Den Země WOSA - parlament - Školní kolo dopravní soutěže (6.- 8.roč) - Odplováme dál žáci 8.roč. hromadná interpretace COMDI květen - Vítej na palubě prevence patolog. jevů - Příběhy z prevence prevence patolog. jevů

21 červen - Okresní kolo dopravní soutěže (2 žáci) - Školní akademie - DABA cyklistika, běh - Návštěva předškoláků v 1.ročníku - Přírodovědná vycházka žáků 4.a5.roč (Petrovická stezka) - Atletická všestrannost (29 žáků) - Výlet 1.a3.roč.(hopsárium Č. Budějovice, Pohádková kovárna) - Výlet 2.,4. a 5.roč Koněpruské jeskyně, Karlštejn - Fotografování tříd - Pohádkový les - Den dětí (složky IZS, akvaristika) - Historická Praha 5.roč - Slavnostní ukončení školního roku + vyhodnocení účasti žáků v olympiádách a soutěžích - Okresní kolo dopravní soutěže (6 žáků) - Školní akademie - Divadelní představení Pomáda Kalich Praha (vybraní žáci 2.st) - TEP FACTOR, Vrchotovy Janovice (6.-8.roč) - Komise soutěže Vesnice roku vystoupení pěveckého sboru - soutěž RC modelů aut kluci modelářský kroužek - Fotografování tříd - Pohádkový les - Fotbalový turnaj mezi třídami - Praha 9.roč. - Slavnostní ukončení školního roku + vyhodnocení účasti žáků v olympiádách a soutěžích ŠD ve dnech proběhla praxe studentky OA SPgŠ BerounVenduly Hejhalové ZŠ ve dnech proběhla praxe studentky FF UK Praha Terezy Broschové 8. Údaje o zapojení školy do projektů 8.1 ZŠ Petrovice se zapojila do následujících projektů: Název projektu Žadatel projektu Datum trvání projektu Petrovická škola, OPVK, ZŠ Petrovice Ukončeno CZ.1.07/1.4.00/ Hrajeme si s řemesly II, SOU Sedlčany, o.p.s, Na Projekt trvá do OPVK, CZ.1.07/1.1.32/ Červeném Hrádku 766 Odplouváme dál, OPVK RCV, s.r.o., Kubánské Projekt trvá do

22 CZ.1.07/1.1.32/ náměstí1391/11, Praha 10 První pomoc pro žáky ZŠ SZŠ a VOŠZ Příbram Ukončeno 10/2013 Řemeslo má zlaté dno - OPVK Muzeum Říčany Ukončeno 10/2013 WOSA OPVK, Družení obcí Sedlčanska Projekt trvá do 12/2014 CZ.1.07/1.1.32/ Školní mléko Laktea, o.p.s, Jesenice u Projekt trvá Prahy Ovoce do škol Laktea, o.p.s, Jesenice u Prahy Projekt trvá 8.2 přihlášené projekty: Název projektu Podpora interaktivity ve výuce Žít zdravě a bezpečně ve Středočeském kraji Žadatel projektu (ZŠ Petrovice je partnerem) CMC Graduate School of Business o.p.s Q PRO 7, a.s. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí - Na škole proběhla kontrola ČSI ve dnech Předmětem kontroly byla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení a právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělání podle 174 odst. 2 písm.d) zákona č. 561/2004 Sb., dále veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků SR poskytnutých školám a školským zařízením zřizovanými obcemi nebo svazky obcí podle 160 odst. 1 písm.c) a podle 163 školského zákona. Viz inspekční zprávy uložené ve škole - Dále na škole proběhl ve dnech audit projektu Petrovická škola, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Během auditu nebylo shledáno žádné pochybení. Byl vypracován návrh závěrečné zprávy o auditu, který nebyl ze strany školy připomínkován. Závěrečná zpráva bude vypracována MF v zákonném limitu - Kontrolu prováděla ve škole VZP Příbram za období a nebyly shledána žádná závažná pochybení. Pouze za měsíc leden 2013 nebyl u jednoho zaměstnance dodržen odvod z minimální mzdy. Vzniklý nedoplatek 409,- Kč bude uhrazen převodem z účtu ve prospěch VZP. - Vážnější nedostatky nezjistila ani Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Příbram, bylo pouze nutné aktualizovat kritické body na pracovišti HACCP.

23 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013

24

25

26

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více