Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne:

2 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy zařazení do sítě škol vedení školy kontakt Vedlejší hospodářská činnost Základní škola Petrovice, okres Příbram Petrovice 196, Petrovice příspěvková organizace ředitel: Mgr. Jana Šejbová zástupce ředitele: Mgr. Pavel Kdolský tel. ředitelna: stupeň: školní družina: školní jídelna: www:zs_petroviceusedlcan.cz Hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, realitní činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Petrovice adresa zřizovatele Petrovice IČ zřizovatele kontakt tel.: součásti školy Kapacita IZO Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ

3 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ ,75 13,75 Školní družina Školní jídelna MŠ x x x x Školní jídelna ZŠ x 110 x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 9, 1 herna 11 0 (pouze obecní) 1 (tělocvična) 1, pozemek ne, záhony kolem školy, přírodní učebna - arboretum Splňuje normy Splňuje normy Odpovídá požadavkům Nadstandartní Nadstandartní 1 IT, 2x IT E-Beam, 2x PC učebna 24 ks PC, 25 ks notebooků, 2 učebny s plátnem a dataprojektorem, 2 ks přenosné dataprojektory, promítací plátna ve 3 učebnách na 2.st a v 5 učebnách na 1.st., 7 ks radiomagnetofonů, televizor v 6 učebnách, sada audiovizuální techniky v ŠD, Portlab v učebně AJ, 5 ks multifunkčních tiskáren a kopírek, 5 ks digitálních fotoaparátů v ŠD, školní fotoaparát, školní digitální kamera, přenosný disk, IT učebnice prvouka, hudební výchova, přírodověda, AJ, licence programů, výuková CD a DVD různé předměty Odpovídá, zaměřuje se na vybavení školy audiovizuální a počítačovou technikou, programové vybavení, školní pomůcky, učebnice Komentář: Ve všech třídách na 1. i 2. stupni mají vyučující možnost pracovat s promítacím

4 plátnem, či magnetickou tabulí a dataprojektorem. Odborné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách (11 specializovaných učeben). Každý vyučující disponuje notebookem pro svoji přípravu na vyučování, 25 notebooků pro žáky+ 5 fotoaparátů pro ŠD zapůjčené v rámci projektu Wosa. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení leden 2005 Počet členů školské rady 9 Kontakt Marcela Vanišová, Komentář.: zástupci rodičů Marcela Vanišová, Iveta Peterková, Jiří Soukup zástupci zřizovatele Ing. Dušan Šimeček, Petr Čihák, Zdeněk Jindrák zástupci pedagogů Mgr. Libuše Nebřenská, Mgr. Svatava Kutilová, Mgr. Vladislava Kdolská 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Není registrované Zaměření Činnost rodičů Kontakt Činnost výboru ukončena k Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-26522/2013) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-26522/2013) Petrovická škola Družina plná pohody

5 2.21 Učební plány (počty hodin v jednotlivých třídách v jednotlivých předmětech): Třída Český jazyk Cizí jazyk (AJ) Druhý cizí jazyk (NJ) Matematika Informatika Náš svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem Vysvětlivky: 1 vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Petrovická škola (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j /2006-

6 24 a čj / ), ve znění úpravy č.j / a opatření ministra MŠMT č.j. 1236/ , č.j / volitelný předmět technické kreslení (1 hodina) 3 volitelný předmět domácnost (1 hodina) a Základy administrativy (1 hodina) Volitelné předměty V 7. ročníku technické kreslení pro všechny. V 9. ročníku informatika pro všechny a dále domácnost a základy administrativy. 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem (fyzicky) 21 Počet pracovníků celkem (přepočtených) 18 Počet učitelů ZŠ 12 Počet asistentů pedagoga 1 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Počet zaměstnanců MD, RD 3

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělán í Aprobace Vyučoval/a Mgr. Vladislava Kdolská tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ r. II.roč, Pč, Tv Mgr. Svatava Kutilová tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ 1.st/VV I.roč., VV Mgr. Miroslava Koutníková tř.učitelka 1,0 do 12 let VŠ 1.st III.roč., Hv,Tv, Ov Mgr. Alena Pohnánová tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ 1.st IV.roč, ČJ Mgr. Lenka Zburníková tř.učitelka 1,0 do 27 let VŠ M Bv, Př V.roč, M, Tk, Inf Ing. Šárka Hedviková tř.učitelka 1,0 do 27 let VŠ Rv Ch, Př, Rv, Ov, Inf, Z Mgr. Ladislava Mrázová tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ ČJ - D ČJ, D Mgr. Filip Staněk tř.učitel 1,0 do 6 let VŠ M Inf. M, F, Inf, Za Mgr. Libuše Nebřenská tř.učitelka 1,0 nad 27 let VŠ NŠ/Hv AJ, Hv Bc. Jaroslava Procházková učitelka 0,22 do 6 let VŠ-Bc. NJ NJ Mgr. Pavel Kdolský Zástupce ředitelky 1,0 nad 27 let VŠ ČJ - D ČJ, F, Tv, Pč Mgr. Jana Šejbová ředitelka 1,0 do 27 let VŠ 1.st/PV NS, Tv, Hv Renata Marie Kolínová Asistent 0,2 nad 27 let SŠ MŠ, NJ III.roč pedagoga Jitka Ringesová vychovate lka 0,922 nad 27 let SŠ Vychovat elství, MŠ ŠD Komentář: výchovný poradce Mgr. Ladislava Mrázová metodik ICT Mgr. Filip Staněk metodik prevence Mgr. Miroslava Mrázová metodik EVVO Ing. Šárka Hedviková zdravotník zotavovacích akcí (školní zdravotník) Mgr. Jana Šejbová Předmětové komise vedoucí: Cizí jazyky - Mgr. Libuše Nebřenská Přírodovědné předměty - Ing. Šárka Hedviková ČJ, D, Z - Mgr. Ladislava Mrázová Tělesná výchova - Mgr. Pavel Kdolský Výtvarná výchova - Mgr. Svatava Kutilová Učitelé 1.stupně - Mgr. Vladislava Kdolská

8 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace počet % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 7 86 Učitelé 2. stupně 100 Učitelky MŠ 0 0 Učitelky MŠ 0 Vychovatelky ŠD Vychovatelky ŠD 100 Komentář: druhá vychovatelka ŠD = učitelka 1.st. ze 7 učitelů na 2.st. = 1 učitelka pouze vzdělání Bc = 14% 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 1 MD, RD Komentář: průměrný věk pedagogů (bez MD, RD, s asistentem pedagoga) 51,43 let průměrný věk pedagogů (bez MD, RD, asistenta pedagoga) 49 let MD 2 pedagogové, ženy-věk do 35 let, RD 1 pedagog, žena věk do35 let důchodový věk - 2 pedagogové od ledna asistentka pedagoga 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Václava Vanžurová hlavní kuchařka 0,9 SOU Ludmila Jarolímková kuchařka 0,9 SOU Anna Bílková pomocná kuchařka 0,5 SOU Bohuslava Krejčová uklízečka 1,0 SŠ Věra Bláhová uklízečka 1,0 SOU Pavel Kdolský školník 0,70 SŠ Iveta Peterková vedoucí školní jídelny ZŠ 0,375 SŠ Eva Fořtová účetní SŠ Komentář: Irena Hlavsová na RD Eva Fořtová zpracovávání účetnictví zajištěno smluvně Mzdové účetnictví zajištěno smluvně s p.halenkovským - firma Elrond o.p.s, Příbram

9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd Komentář počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborné učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborné učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 5 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 0 celkem

10 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamen áním Neprospělo Žáci s dostatečnou I II III IV V Celkem stupeň Nehodnoceno Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno žáků vyznamenáním s dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Průměrný počet žáků na třídu 12,78 Komentář: ve druhém pol.ve III.roč. odešel 1 žák na jinou školu, 1žákyně uvolněna ve druhém pol. z TV v první pololetí 1 žákyně VI.roč uvolněna z výuky TV ve druhém pol. v V.roč. 1 žákyně odešla do ZŠ praktické v VII.roč. 1 žák dlouhodobě hospitalizován v FN Motol, uvolněn z TV, PČ, HV

11 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Pochvala TU udělena žákům za účast na akcích školy (ŠA, sportovní soutěže, olympiády, sběr druhotných surovin, )

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení III., VIII. 2 S vývojovými poruchami učení IX. 1 Komentář: Všichni integrovaní žáci mají zpracovaný IVP. Ve III.ročníku působila asistentka pedagoga (kombinované vady + autismus) 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům Odpovídající vyhláškám Zpracovány IVP Žádný žák Odpovídá, je zpracován WWW stránky školy, tisk, schůzky, běžná komunikace prostřednictvím ŽK

13 činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Spolupráce s PPP Příbram, PC Příbram Zpracována ŠPS Bez potíží Ústní, písemná, Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Odpovídá Odpovídá Všichni pedagogové přizpůsobují výuku individ. potřebám žákům Návaznost v rámci předmětů i napříč ročníky Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Specializované odborné učebny Výzdoba učeben odpovídá zájmu žáků a vyučujících Vše podle potřeb žáků, průběžná obnova pomůcek, modernizace Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Podle potřeb žáků V souladu s ŠVP a potřebami žáků Komunikace s TU, žákovská samospráva parlament, schránka důvěry Skupinové práce, projekty, ve všech předmětech Třídní i celoškolní projekty, podle potřeb a zájmu žáků S ohledem na potřeby žáků a vhodnost vzhledem k druhu učiva

14 vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků forma kladení otázek Vyhovující Vyhovující zavádění metod a jejich aplikace do výuky Účelné střídání činností vzhledem k věku a potřebám žáků vyhovující Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Výborná, na stoupající úrovni Podle možností školy Časté využití Výrazný Vhodné, často využívané Nutný při pedagogické práci Interakce a komunikace klima třídy Většinou vhodné, snaha o neustálé zlepšování akceptování stanovených pravidel komunikace mezi Stanovena třídní i školní učitelem a žáky i mezi žáky navzájem pravidla, průběžný a neustálý dohled nad jejich plnění možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, Využíváno všemi vyučujícími diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci Oboustranná komunikace vyučující - žák vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti Ve všech vyučovacích k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj hodinách, velký důraz kladen komunikativních dovedností žáků na komunikační dovednosti Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Hodnocení vyhovuje potřebám Všemi vyučujícími Ve všech vyučovacích hodinách Pochvala, klasifikace Při každé činnosti Vyhovující Plně vyhovující

15 5.5. Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů úrazů v knize 4 Počet odeslaných záznamů o úrazech 4 Vyhodnocení úrazů Místo úrazů Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 2 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety, exkurze 0 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 2 Školní družina 0 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ýčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok Datum: Místo konání: Délka konání: KÚSK, Zborovská 11, 6h Název akce: Školská legislativa - NOZ Praha FZŠ O. Chlupa, Praha 13 3h Vyjmenovaná slova, slovní druhy PH VISK, Kořenského 10, PH 5 5h ZŠ Praha 7, Korunovační 8 6h Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ Areál Špičák, Šumava 3 dny Doškolovací kurz školního lyžování ZŠ J. K. Tyla, Písek 5h Český jazyk činnostně Příjmení Cena účastníka: Šejbová 750,- Koutníková 480,- Zurníková 600,- Koutníková 960,- Pohnánová 2600, - Koutníková 0,-

16 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivita školy byla prezentována pravidelně v místních novinách, které vydává Obec Petrovice, na stránkách školy, na nástěnkách v budově školy a příležitostně v regionálním tisku (Sedlčanský kraj, Milevské noviny). 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Sdružení obcí Sedlčanska, Republikové centrum vzdělávání, Muzeum Říčany, SOU Sedlčany, Hrabě hudební pořady pro školy, Agentura Pernštejni, Záchranná stanice Votice, Hornické muzeum Příbram, společnost Scio, ZS Krásná Hora, HZS Příbram + Milevsko, Domov fauny Hrachov, Dopravní hřiště Příbram, místní zájmové spolky obce Petrovice, místní firmy (Pletiva Lundák, B.E.S Petrovice hotely Srní Harmonia Universallis Laktea Charitativní společnosti Zahájení školního roku převzetí 9.třídy patronátu nad prvňáky Škola v přírodě + plavání Srní LVK žáků 2.st. Paseky nad Jizerou Vánoční jarmark + zahájení adventu Zpívání u stromečku + rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí Školní akademie Zápis do 1.ročníku ZŠ Vystoupení pěveckého sboru (komise Vesnice roku) Spolupráce žáků při Pohádkovém lese Čerti MŠ, ZŠ Loučení prvňáků s deváťáky Předávání výročního vysvědčení na OÚ Slavnostní odměňování žáků za účast v okresních soutěžích Pohádkový les 26 žáků školy Preventista školy Mgr. Miroslava Koutníková, je zpracována ŠPS

17 Akce k environmentální výchově Akce školní družiny Akce: Vítejte na palubě, Příběhy z prevence, WOSA, Školní kroužky Celoroční projekty WOSA, - Odplouváme dál, - Hrajeme si s řemesly II, - Řemeslo má zlaté dno Divadelní představení Veselé tvoření Akce EVVO zajišťuje Ing. Šárka Hedviková a Mgr. Vladislava Kdolská Akce: Dravci ukázka dravců, sokolníci Den Země Akce záchranné stanice Votice Projekty Domova fauny Hrachov Den řemesel Skanzen Vys. Chlumec Den energie - Temelín Exkurze čisticí stanice Sedlčany, Petrovice Exkurze sběrný dvůr a biostanice Petrovice Exkurze kompostárna Petrovice Exkurze přidružená výroba ZS Krásná Hora Recyklohraní Sběr hliníku a elektroodpadu Sběr papíru a víček od Pet- lahví Přírodovědné a vlastivědné vycházky Věšení budek pro ptáky, krmení zvěře (zima) Vítání sv.martina Karneval Rej čarodějnic Projekt Wosa fotografické vycházky, herní a sportovní odpoledne, soutěžní odpoledne zaměřené na čtenářskou gramotnost

18 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Matematická olympiáda Z7 16 žáků 1 žák 0 žáků Matematická olympiáda Z5 9 žáků 1 žák 0 žáků Pythagoriáda 6. r. 11žáků 0 žák 0 žáků Konverzač. soutěž v AJ 29 žáků 2 žáci 0 žáků Olympiáda v Z 16 žáků 1 žák 0 žáků Matematický klokan 93 žáků A je to žáci Dopravní soutěž mladých 62 žáků 8 žáků 0 žáků cyklistů Výtvarná soutěž PO očima dětí 60 žáků 1 žák 1 žák Soutěž RC modelů aut žáci Komentář: Umístění v okresních kolech (2.kolko) MO kategorie Z7- dělené místo MO kategorie Z5 dělené místo Konverzační soutěž AJ 13.místo - 13.místo OZ 11.místo A je to 1.místo - 2.místo Dopravní s. mladých cyklistů 2. a 3. místo Výtvarná soutěž PO očima dětí 2.místo Soutěž RC modelů aut 3.místo (součást projektu Hrajeme si s řemesly II) 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění McDonaldś CUP 12 4.místo Velikonoční trojboj oblastní kolo 17 2x1.místo, 1x2.místo, 3x3.místo, 4x4.místo Atletická všestrannost 29 1.roč 5.místo, 2.roč 5.místo, 3.roč 2.místo, 4.roč 6.místo, 5.roč 5.místo Vybíjená pro žáky 4. a 5.tříd 12 2.místo Atletický šestiboj Všichni žáci Stříbrná medaile účast a za splnění všech disciplín 85% žáků DABA 60 žáků Průběžné vyhodnocování v každém kole

19 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Péče o volný čas žáků: kroužky školního roku 2013/2014 Zájmový kroužek vedoucí organizátor Anglický jazyk 1.a 2.roč Mgr. L. Nebřenská ZŠ Výtvarný /1.stupeň/ Mgr. A. Pohnánová ZŠ Pohybové a sportovní aktivity /1.stupeň/ Mgr. V. Kdolská ZŠ Pohybové a sportovní aktivity /2.stupeň/ Mgr. P. Kdolský ZŠ Gymnastika /1.stupeň/ - pouze 1.pololetí Mgr. L. Zburníková ZŠ Základy administrativy /2.stupeň/ Ing. Š. Hedviková ZŠ Informatika /1. a 2.roč/ Ing. Š. Hedviková ZŠ Informatika /3. a 4.ročník/-PO ve 2.pol. sjednoceno s následujícím kroužkem Mgr. F. Staněk Informatika /3. a 4.ročník/-PÁ Mgr. F. Staněk ZŠ Sbor Mgr. M. Koutníková ZŠ Keramika - ČT Mgr. S. Kutilová ZŠ Keramika - PÁ Mgr. S. Kutilová ZŠ ZŠ Měsíc Akce školy Září 1.stupeň 2. stupeň - WOSA parlament - skupina Pernštejni historické představení Přemyslovci na čs. trůně - DABA cyklo, běh - Divadelní představení O 12 měsíčkách (1.a 2.roč. ve spolupráci s MŠ) - skupina Pernštejni historické představení Přemyslovci na čs. trůně říjen - Ozdravný pobyt s plaveckou výukou - Řemeslo má zlaté dno muzeum

20 listopad prosinec leden únor březen duben SRNÍ (2. 5.roč.) - projekt První pomoc pro žáky ZŠ - Dravci (záchranná stanice pro handicapovaná zvířata) - Hudební pořad pro žáky (p. Hrabě) - Vánoční jarmark + pěvecké vystoupení - Čerti - Zpívání u vánočního stromečku na náměstí (4.roč) - Čechova stodola 1.roč. - Výstava betlémů v Příbrami 2. a 3.roč. - Třetí sudba divadelní představení - DABA tělocvična - sportovní akademie Milevsko 3.roč. - MAPA školy dotazníkové šetření - DABA tělocvična - Den energie projekt, Temelín, sběrný dvůr, kompostárna - fotografování 1.roč. - Matematický klokan (2.-5.roč) - Den řemesel Skanzen Vysoký Chlumec - Velikonoční trojboj (výběr 17 žáků ze všech ročníků) - Den Země Domov fauny Hrachov - Vybíjená žáků 4.a5.roč (12 žáků, Sedlčany) - Veselé tvoření - McDonaldś CUP 12 žáků 4.a5.roč. - Školní kolo dopravní soutěže (4.a5.roč) Říčany (řemeslné dílny pro žáky 2.st.) - projekt První pomoc pro žáky ZŠ - Dravci (záchranná stanice pro handicapovaná zvířata) - Hudební pořad pro žáky (p. Hrabě) - A je to soutěž pro chlapce 8.a9.roč. - Odplouváme přednáška pro 9.roč. k testování COMDI, testování - WOSA parlament - Vánoční jarmark + pěvecké vystoupení - Čerti - Zpívání u vánočního stromečku na náměstí - WOSA parlament - Bruslení stadion Milevsko - EVVO krmení zvěře (7. a 9.roč.) LVK 24 žáků 2.stupně - Mapa školy dotazníkové šetření - Bruslení 2.st, stadion Milevsko - Exkurze na čističku do Sedlčan Veolia 8.roč. - fotografování ročenka 9.roč. - Odplouváme dál testy COMDI, intrpretace COMDI (8.roč.) - WOSA parlament - Matematický klokan - Den řemesel Skanzen Vysoký Chlumec - Husitské muzeum Tábor (7.roč.) - Exkurze do bioplyn. stanice Petrovice (6.roč) - Exkurze do bioplyn. stanice Petrovice, přidružená výroba 8.roč - Den Země WOSA - parlament - Školní kolo dopravní soutěže (6.- 8.roč) - Odplováme dál žáci 8.roč. hromadná interpretace COMDI květen - Vítej na palubě prevence patolog. jevů - Příběhy z prevence prevence patolog. jevů

21 červen - Okresní kolo dopravní soutěže (2 žáci) - Školní akademie - DABA cyklistika, běh - Návštěva předškoláků v 1.ročníku - Přírodovědná vycházka žáků 4.a5.roč (Petrovická stezka) - Atletická všestrannost (29 žáků) - Výlet 1.a3.roč.(hopsárium Č. Budějovice, Pohádková kovárna) - Výlet 2.,4. a 5.roč Koněpruské jeskyně, Karlštejn - Fotografování tříd - Pohádkový les - Den dětí (složky IZS, akvaristika) - Historická Praha 5.roč - Slavnostní ukončení školního roku + vyhodnocení účasti žáků v olympiádách a soutěžích - Okresní kolo dopravní soutěže (6 žáků) - Školní akademie - Divadelní představení Pomáda Kalich Praha (vybraní žáci 2.st) - TEP FACTOR, Vrchotovy Janovice (6.-8.roč) - Komise soutěže Vesnice roku vystoupení pěveckého sboru - soutěž RC modelů aut kluci modelářský kroužek - Fotografování tříd - Pohádkový les - Fotbalový turnaj mezi třídami - Praha 9.roč. - Slavnostní ukončení školního roku + vyhodnocení účasti žáků v olympiádách a soutěžích ŠD ve dnech proběhla praxe studentky OA SPgŠ BerounVenduly Hejhalové ZŠ ve dnech proběhla praxe studentky FF UK Praha Terezy Broschové 8. Údaje o zapojení školy do projektů 8.1 ZŠ Petrovice se zapojila do následujících projektů: Název projektu Žadatel projektu Datum trvání projektu Petrovická škola, OPVK, ZŠ Petrovice Ukončeno CZ.1.07/1.4.00/ Hrajeme si s řemesly II, SOU Sedlčany, o.p.s, Na Projekt trvá do OPVK, CZ.1.07/1.1.32/ Červeném Hrádku 766 Odplouváme dál, OPVK RCV, s.r.o., Kubánské Projekt trvá do

22 CZ.1.07/1.1.32/ náměstí1391/11, Praha 10 První pomoc pro žáky ZŠ SZŠ a VOŠZ Příbram Ukončeno 10/2013 Řemeslo má zlaté dno - OPVK Muzeum Říčany Ukončeno 10/2013 WOSA OPVK, Družení obcí Sedlčanska Projekt trvá do 12/2014 CZ.1.07/1.1.32/ Školní mléko Laktea, o.p.s, Jesenice u Projekt trvá Prahy Ovoce do škol Laktea, o.p.s, Jesenice u Prahy Projekt trvá 8.2 přihlášené projekty: Název projektu Podpora interaktivity ve výuce Žít zdravě a bezpečně ve Středočeském kraji Žadatel projektu (ZŠ Petrovice je partnerem) CMC Graduate School of Business o.p.s Q PRO 7, a.s. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí - Na škole proběhla kontrola ČSI ve dnech Předmětem kontroly byla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení a právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělání podle 174 odst. 2 písm.d) zákona č. 561/2004 Sb., dále veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků SR poskytnutých školám a školským zařízením zřizovanými obcemi nebo svazky obcí podle 160 odst. 1 písm.c) a podle 163 školského zákona. Viz inspekční zprávy uložené ve škole - Dále na škole proběhl ve dnech audit projektu Petrovická škola, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Během auditu nebylo shledáno žádné pochybení. Byl vypracován návrh závěrečné zprávy o auditu, který nebyl ze strany školy připomínkován. Závěrečná zpráva bude vypracována MF v zákonném limitu - Kontrolu prováděla ve škole VZP Příbram za období a nebyly shledána žádná závažná pochybení. Pouze za měsíc leden 2013 nebyl u jednoho zaměstnance dodržen odvod z minimální mzdy. Vzniklý nedoplatek 409,- Kč bude uhrazen převodem z účtu ve prospěch VZP. - Vážnější nedostatky nezjistila ani Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Příbram, bylo pouze nutné aktualizovat kritické body na pracovišti HACCP.

23 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013

24

25

26

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 69662 Strážnice V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 logo školy Úvod Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 9. září 2013 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více