č. 1 ZDARMA ročník 2015 datum vydání Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1 ZDARMA ročník 2015 datum vydání 17.2.2015 Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ročník 2015 datum vydání ZDARMA č. 1 Vážení spoluobčané, ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu rodiny alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací a starostmi, a už je tu nový rok. Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená začátek nových předsevzetí, plánů a cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit. Komunální politika má velkou výhodu v tom, že vidíte něco konkrétního za sebou, můžete se dotknout výsledků své práce. Ve funkci starostky jsem od listopadu loňského roku, a proto bych vás chtěla ve stručnosti seznámit s hlavními úkoly, které zastupitelstvo obce čekají. ZO má hodně bohatý program - dokončení kanalizace, stavba budovy MŠ, chodníky, silnice, rekonstrukce LD, životní prostředí atd. Je toho hodně. Důležité je, aby na to měla obec finanční prostředky. Abychom mohli o dotace žádat, musíme mít připraveny projekty, které jsou nedílnou součástí takových žádostí. Budeme se snažit hledat další možnosti realizace nových projektů z dotačních titulů. Jak již jsem uvedla, pro naši obec je velice důležitá dostavba kanalizace. Stavbu realizuje firma GASCO spol. s r.o., Pardubice. Při realizaci jsme narazili na problémy, které bylo nutno rychle řešit: připravit urychleně smlouvu s KSÚS Praha (silnice), aby mohla být odsouhlasena Krajským úřadem Středočeského kraje a v dubnu mohly být zahájeny výkopové práce na hlavním kanalizačním řadu od mostu u Ničů, dále smlouvy o smlouvách budoucích se správcem Jalového potoka, změnu trasy u kostela, kde nebylo respektováno ochranné pásmo kulturní památky. U trasy A bylo nutné provést doplňující geologický průzkum a stanovit nové podmínky pro realizaci této části. Dále jsme se zaměřili na realizaci přípojek. Územní souhlas, ve kterém bylo pouze 174 vlastníků kanalizačních přípojek (v zastoupení obce tedy paní M. Kořánovou), je neúplný a v některých částech nejsou respektovány podmínky územního souhlasu. Na obec se obrátil zástupce investora s novým projektem bydlení pro seniory nad 65 let. Umístění je shodné s původními plány. Vzhledem k tomu, že kapacita je několikanásobná, musíme prověřit možnost, za jakých podmínek lze připojit plánovanou stavbu na kanalizační a vodovodní řad. Proběhlo jednání na Krajské hygienické stanici ohledně řešení počtu dětí v MŠ. Výsledek jednání je takový, že obec se zavázala zrealizovat výstavbu dalšího pavilonu MŠ ve lhůtě pro dokončení stavby do , tak aby se navýšila kapacita o 28 dětí. Pokud toto nestihneme v termínu, budeme nuceni snížit počet dětí v současné školce o 17. Vážení spoluobčané, věnovala jsem se na předchozích řádcích výhradně naší obci, protože její rozvoj je pro nás všechny důležitý. Přiznejme si upřímně, děláme každý jako občan něco pro svou obec? A když už pro ni nic neděláme, chováme se k ní alespoň slušně? Naše životní štěstí ovlivňuje to, jak se cítíme ve svém domě, ulice, ale i ve své obci. Mějte to, prosím, na paměti. Starejte se o své bezprostřední okolí, buďte aktivními občany a dobrými sousedy. Irena Nezbedová, starostka obce 1

2 TŘÍDĚNÍ ODPADU Tříděný odpad (plasty, papír, sklo... ): Chtěli bychom občany poprosit, aby vhazovali do kontejnerů pouze odpady, které tam patří. Je nutné, aby lidé více třídili odpad! Když jsou kontejnery plné, aby den, dva počkali. Pokud jsou plasty, lahve...kolem kontejnerů volně položené, zdražuje to cenu za vyvážku. Abychom vysvětlili situaci: Obec za tříděný odpad dostává peníze od firmy EKOKOM. V současnosti to je přibližně Kč, ale náklady na tříděný odpad jsou okolo Kč (obec tedy značnou část nákladů doplácí). Podle statistik AVE lidé špatně třídí a to až 60% odpadu je špatně roztříděno. Tím se navyšují náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu. Také sešlapávání plast. lahví, a papírových krabic či rozbití skleněných lahví má velký smysl. Je totiž evidována výtěžnost z jednotlivých kontejnerů. Výtěžnost má v současnosti Zaječov úplně na samém minimu. Co to znamená? Buď málo sešlapáváme kartony, plasty...nebo máme moc časté svozy a ty se nyní snažíme hlídat a kontrolovat. Čím je výtěžnost větší, tedy bude v kontejneru více kg plastu, skla, papíru..., podle tabulek bude obec dostávat více peněz za vytříděnou tunu od firmy EKOKOM. Nemalý vliv na cenu bude mít tedy sešlapávání lahví a kartonů,protože AVE bude svážet méněkrát a tím pádem budeme mít menší náklady na svozy. Tímto článkem bychom tedy chtěli apelovat na všechny občany Zaječova, aby lépe a kvalitněji třídili a sešlapávali krabice a pet lahve!!! Obec ušetří nemalé peněžní prostředky a bude je využívat na potřebnější věci. Jak jsme třídili za 4Q roku 2014: Papír: 4,420 t; Plast: 4,530 t; Sklo směsné: 1,105 t; Kov: 0,720 t; Nápojový karton: 0,430 t; Komunální odpad: 108,360 t Popelnice budou stát 550,- Kč. Jak se počítá cena odpadu?: Zde má vliv spousta věcí, ale největším % na ceně popelnic je množství (váha) odpadu a to nám v naší obci, jako i všude jinde, raketově přibývá. Jak snížit cenu popelnic, nebo aby se nám cena nezvyšovala? Je jediná možnost a to lépe třídit odpad. Na položky papír, sklo, plast...využívat kontejnery na tříděný odpad. Zde z tohoto odpadu dostaneme alespoň malé % zpět od firmy EKOKOM. Dále jelikož máme všichni zahrady, stojí za uvážení i kompostace. Jde o odbouratelné zbytky z kuchyně a za zvážení stojí i popel z kotlů na dřevní hmotu. Popel se používá jako hnojivo a je vhodný k zarývání a hnojení zahrady či ke kompostaci. Odpady obec Zaječov stojí cca Kč, z toho 80% se vybere od občanů a 20%, tedy přibližně Kč, doplací OÚ. I zde bychom poprosili občany, aby lépe třídili a vhazovali do popelnic jen odpad, který nejde vytřídit. Bioodpad vhodný ke kompostaci: Od měsíce dubna budou obce muset nějakým způsobem nakládat s bioodpady. Jsme tedy povinni, měli jsme to i v plánu, vytvořit pro občany prostor, kontejner - možnost zbavit se trávy, lupení, jablek, větví.... Nejoptimálnější řešení zatím zastupitelstvo vybírá. Do jara, kdy bude tato situace aktuální, Vás budeme informovat. Na OÚ Zaječov jsou k dispozici plastové popelnice na komunální odpad. Popelnice jsou ZDARMA. Vydávají se pouze občanům, kteří mají poškozenou popelnici. Na více informací se ptejte v kanceláři OÚ Zaječov. Sběr drobného elektroodpadu je možný ve škole ZŠ a MŠ Zaječov: Odpad je možno odnést k prostorám kotelny u ZŠ a MŠ Zaječov. Škola vybírá pouze drobný elektroodpad jako baterie, fény, konvice, cartridge z tiskárny... (škola v rámci projektu Recyklohraní získává za vybraný odpad školní pomůcky). Potom je také možnost el. odpad jako televize, pračky, mikrovlnky... odevzdat v prostorách LD Zaječov. Vladimír Havlík, místostarosta obce 2

3 RYBÁŘI ZAJEČOV Po tříměsíční závodní přestávce, jsme opět vyrazili na závody v rybolovné technice a tradičně jsme zahájili sezonu na halových závodech v Sedlčanech. Na těchto závodech se v letošním roce sešlo 47 dětí z celého Středočeského kraje. Děti závodily ve čtyřech kategoriích - začátečníci, mladší žáci, žáci a junioři. Nejstarší kategorii ovládl zaječovský závodník Tomáš Spáčil, o kterém jsme již několikrát psali. Závodů se zúčastnila i nová posila zaječovské rybolovné techniky Amálka Ungrová, která závodila mezi začátečníky. Tato skupina byla nejvíce obsazená, celkem soutěžilo v této kategorii 21 dětí, mezi kterými se Amálka neztratila a umístila se na krásném pátém místě a medaile ji unikla jen o několik málo bodů. Tento výsledek je velkým úspěchem. Byly to vůbec první závody talentované Amálky, před kterými proběhlo pouze šest tréninků. Vzhledem k zručnosti a talentu, o ni neslyšíme naposledy a na dalších závodech nás o tom jistě přesvědčí. Radek Spáčil Bubblination jsou zpátky Legendární filmařská skupina se vrací i do vašeho kina! Hoši z Bubblination jsou známí svým nemilosrdným humorem, krátkými skeči a přehnanými úvodníky. Jejich potenciál je v nedávné době donutil k pracovnímu převtělení do podoby hyper-megalomanské firmy NopeNopish, pod kterou se nyní presentují. Tato firma známá neotřelou povahou svých výtvorů dominuje českému videovému undergroundu! S novou sérií svých starých videí se nyní vydávají na turné... a dorazí i k vám! od 19:00 v zaječovském kině. Vstupné dobrovolné... Srdečně Vás zvou Radek Pavlis a Martin Bureš 3

4 NAŠE DĚDICTVÍ Když se napíší tato dvě slova, vystanou každému z nás na mysli jiné obrazy. Někomu hodnoty kulturní, někomu materiální, někomu přírodní. A právě k těm posledně jmenovaným a často hodnotám opomíjeným, bych ráda směřovala tento článek. Ale hezky po pořádku Máme tu únor, zimní měsíc se vším všudy. Měsíc uprostřed topného období. Měsíc, který nás nutí přizpůsobit náš běžný program i tomu, o kolik musíme vstát dřív, abychom před cestou do práce zatopili, ujasnit si, kdo z členů rodiny poběží hned po příchodu domů přiložit, aby nevyhaslo, kdo vynese v úterý popelnici pro popeláře před dům apod. Zkušenost nás naučila a dovedli jsme až k dokonalosti naší znalost povětrnostních podmínek, abychom naše domečky a bytečky vyvětrali a přitom nenabrali více smogu a kouře než čerstvého vzduchu. To všechno nás učí topné období. Ale pojďme dál. Co všechno nás takové topné období může ještě naučit? Určitě není od věci se při opakovaných neúspěšných pokusech o vyvětrání nebo při podvečerních procházkách po obci zamyslet, zda je třeba tolik kouře vyprodukovat, co takový kouř obsahuje a kam se vlastně poděje. Zapátrala jsem na chytrém internetu a dozvěděla jsem se, že množství a složení spalin ovlivňujeme mnoha faktory. Jak kvalitním zařízením, ve kterém ke spalování dochází, tak správnou obsluhou, těchto zařízení. Dalším faktorem znečištění ovzduší je ale vliv paliva, které používáme. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší nám sice v 17, odst. 1), písm. c) ukládá, že provozovatel je povinen spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem zařízení, ale v praxi jsme schopni do kotle a kamen nastrkat vše, co hoří, jen abychom se co nejlevněji ohřáli. Neuvědomujeme si, že tím porušujeme nejen zákon o ovzduší, ale i zákon o odpadech, který spalování odpadů zakazuje. A jak to vypadá v praxi dále? Dále jsem se dočetla, že při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Rakovinotvorné dioxiny a furany, které poškozují hormonální a nervovou soustavu člověka i jeho imunitní systém. Některé studie prokázaly vliv těchto látek na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita dětí). Konkrétně při spalování plastů jako jsou igelitové fólie a PET lahve se do ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovodíky. Při spalování PVC vznikají jedovaté dioxiny a sloučeniny chlóru. Přiložíte-li si chemicky ošetřeným (nabarveným nebo nalakovaným) dřevem, vyprodukujete 500x více dioxinů, než by vzniklo spálení dřeva čistého, a dráždivý formaldehyd. Pálením celobarevných letáků a časopisů obohatíme naše ovzduší o kvantum těžkých kovů. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že emise prachových částic v ovzduší jsou z 38 % tvořeny právě ze spalování tuhých paliv v domácnostech. Druhý největší podíl na množství prachových částic má doprava. A tolik sledovaný průmysl se podílí jen %. Jsou to určitě informace přinejmenším k zamyšlení, vezmeme-li v potaz i to, kdo je těmito zplodinami nejvíce postihován. Dle výzkumů jsou to děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickými a jinými respiračními onemocněními. Je třeba si přiznat i další, na první pohled neviditelné souvislosti, a to, že všechny ty vyprodukované zplodiny z ovzduší jen tak nezmizí, že neodletí neznámo kam, a že ani jako pověstné jablko nepadá daleko od stromu, ani tyto jedy nebudou daleko od svého rodného komína. A tak, co jsme nestihli vydechnout nedobrovolně do svých plic, spadne nepozorovaně na naše zahrady a zahrádky. A ani zde, v zemi nenajdou odpočinku, protože tyto částice putují dál do podzemních vod a kořeny námi hýčkaných a pěstěných rostlin rovnou do plodů. Plody naší zahrady opět končí na našich talířích a na talířích našich dětí. A teď zpátky k úvodu. Za tohle dědictví nám naše děti asi zrovna nepoděkují. A přitom opravdu stačí tak málo: Být ohleduplný k sobě, k ostatním, k přírodě. Mít rád sebe, svoje zdraví a dovolit i ostatním být zdraví, užívat si čistý vzduch, který nám ve městech všichni závidí. Proč neodkázat svým dětem úrodné bio zahrádky a zdravou pitnou vodu? Vždyť je to jen a jen na nás. Loučím se a jdu se zeptat, kdo z rodiny má tento týden službu na odnos vytříděných plastů do kontejnerů. Asi já. Hezké, ničím neotrávené zimní dny, vám přeje Hanka Kliková 4

5 ZŠ A MŠ ZAJEČOV ŠKOLNÍ ROK JE V POLOČASE Právě v době uzávěrky tohoto čísla obecního zpravodaje si žáci naší školy odnášeli pololetní vysvědčení. Ze 135 dětí se jich 98 mohlo radovat z vyznamenání, 33 prospělo a 4 neprospěli. Celkem žáci zameškali hodin, (průměr na žáka činí 42,7 hod. ), pozitivní je, že všechny jsou řádně omluvené rodiči a nemáme žádné záškoláky. Předvánoční čas byl poměrně rušný, protože pěvecký sbor školy i školní kapela absolvovaly několik vystoupení - na besídce v Olešné, v DD Těně, v DPS Hořovice a vyvrcholením byl koncert na domácí půdě, v kostele Svatá Dobrotivá. Děkujeme Vám všem za hojnou účast, za příjemnou atmosféru během vystoupení a za dobrovolné vstupné, kterým jste nás podpořili. Výtěžek bude využit pro činnost a vybavení hudebních kroužků školy. I nadále pokračujeme v aktivitách projektu studentské sociální minipodniky. Velmi zajímavá byla beseda s panem Lukášem Turkem o každodenní práci na zemědělské farmě či se studentkou managmentu a marketinku slečnou Eliškou Němcovou. Zahradnický kroužek se přes zimu věnuje přikrmování ptactva ve školním areálu, pěstování pokojovek, šití a výrobě květin na plánovanou jarní módní přehlídku. Zato druhý projekt, v němž naše škola figuruje jako partner, Digitální věk, má trhliny ze strany příjemce dotace společnosti Q7pro. Její zástupci přestali se školami komunikovat a dochází tam k vnitřním otřesům, což se promítlo do pozastavení projektu. Vidina 12 nových počítačů se nám opět vzdaluje a nemůžeme to ovlivnit. Je čas soutěží a olympiád. Naši žáci, zapojení do projektu ČESKO SPORTUJE, dostali krásná sportovní vysvědčení a čeká nás 2. kolo plnění olympijského víceboje. Máme za sebou Dějepisnou olympiádu v Berouně, kde Petr Komínek skončil na 15. místě z více než dvacítky účastníků. V nejbližší době nás čeká ještě olympiáda v anglickém jazyce a v zeměpise, Pythagoriáda a Matematický klokan. Ve středu se konal zápis do 1. ročníku, k němuž se dostavilo 16 předškoláků. Po prázdninách jich do lavic usedne 15, neboť zákonní zástupci jednoho dítěte požádali o odklad školní docházky. Těší nás, že se zápisu zúčastnily i 4 děti z Olešné. Všichni byli šikovní a zvládali nejen úkoly, které jim zadala paní učitelka Mgr. Jana Eiseltová, ale i ty, které si na chodbě školy pro ně připravili čtvrťáci v kostýmech pohádkových bytostí. Paní Jitka Braumová a paní Dáša Horníková, členky Sboru pro občanské záležitosti obce Zaječov, všem budoucím prvňáčkům držely palce a odměnily je malým dárkem. Poslední lednový týden prožilo 12 žáků ročníku na lyžařském výcvikovém kurzu v Malé Úpě v Krkonoších. Podle zpráv vedoucí kurzu, Mgr. Evy Jíchové, měli pěkné sněhové podmínky a občas vykouklo i sluníčko. Všichni se zde zdokonalovali v lyžařských dovednostech a na závěr kurzu je čekal i boj o medaile v tradičních lyžařských disciplínách. Marie Ernestová, ředitelka školy 5

6 ZŠ A MŠ ZAJEČOV Workshop s paní starostkou. V pátek se na naší škole konal Workshop v rámci Projektu Studentské sociální minipodniky se starostkou obce Zaječov paní Irenou Nezbedovou na téma Život v naší obci. Paní starostka představila záměry zastupitelstva na období , vysvětlila, jak pracuje zastupitelstvo a jakou agendu spravují zaměstnanci obecního úřadu. Děti malovaly, co se jim v obci líbí a co ne, co by si zde přály mít. Nechyběla kvalitnější sportoviště, tělocvična blíže školy, skate park či cvičiště pro psy. V obci naopak oceňujeme zachovalou přírodu a krajinu, klášter Svata Dobrotivá, opravenou školu a budovu obecního úřadu s přilehlým parkem. Celá beseda měla hezkou atmosféru a na závěr členové zahradnického kroužku Petr Komínek a Bára Černá předali paní starostce malý dárek. 6

7 ZŠ A MŠ ZAJEČOV Bude zápis do mateřské školy? Tuto otázku mně i paní vedoucí Rokové pokládá řada mladých maminek z obce. Je to tím, že při prověřování loňských odvolání proti nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se zjistilo, že prostory naší MŠ neodpovídají velikostí ani počtem WC a umyvadel v 1. třídě novým tvrdším normám. Okresní pobočka středočeské KHES nám v zápise uložila, abychom přirozeně snížili počet dětí v MŠ tím, že po odchodu předškoláků nevypíšeme pro nový školní rok zápis. S tím se vedení obce ani školy nechtělo smířit. Ještě přes prázdniny jsme díky ochotě pana Tichého doplnili chybějící WC a umyvadla v hodnotě ,- Kč. Zvětšit užitnou plochu však nelze ze dne na den. Bývalé vedení obce zareagovalo velmi rychle a zadalo firmě Spektra zpracování projektové dokumentace na přístavbu MŠ. Současné zastupitelstvo se k pokračování v realizaci projektu velmi aktivně přihlásilo. A proto, když před týdnem pracovnice hygieny znovu požadovaly, abychom neprovedly zápis do MŠ, dohodla jsem s příslušnými referentkami schůzku a spolu s vedoucí MŠ paní Rokovou a paní starostkou Nezbedovou jsme se snažily je přesvědčit, že pro dodržení hygienických požadavků na prostory MŠ děláme maximum, paní starostka předložila doklady o zahájení územního a následně stavebního řízení a já jsem argumentovala i tím, že jsem již v srpnu 2014 požádala o zařazení do programu MŠMT Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol : Poukázala jsem také na to, že stejné počty dětí jsou v MŠ od roku 2007 a žádná hygienická rizika to nepřináší, zejména díky zkušenostem a odpovědné práci všech pracovnic školky. Závěr jednání byl naštěstí pro nás příznivý. Pokud do provedeme přístavbu MŠ a budeme v MŠ dodržovat dohodnutý soubor opatření, můžeme v letošním školním roce pro rok zapsat k předškolnímu vzdělávání nové děti. Děkujeme vedení obce za podporu při celém řešení tohoto problému. Zápis se uskuteční 28. dubna 2015 od do hodin v kanceláři MŠ. Již od počátku března si zde zájemci mohou vyzvednout příslušné formuláře. Kritéria a počet volných míst zveřejníme počátkem března též na webových stránkách školy. Marie Ernestová, ředitelka školy Sociální komise Obecního úřadu v Zaječově zve všechny děti a rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES V neděli od 14:00 do 16:00 hodin. V sále Lidového domu v Zaječově. Na programu: - hudba a tanec, žonglování, fotografování s maskoty, soutěže a odměny pro děti, bublinová diskotéka možnost zakoupení balónků a malování na obličej Vstupné dobrovolné Těšíme se na Vás 7 Sociální komise Obecního úřadu v Zaječově Srdečně zve všechny ženy na oslavu MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN V pátek 6.března od 16:00 hodin. V Lidovém domě v Zaječově. Kulturní program a malé pohoštění zajištěno.

8 HISTORIE Miroslav Zikmund Cesta stoletím Krátce potom, co se v našich kinech objevil i dokumentární film Století Miroslava Zikmunda, odvysílala televize Prima ZOOM, třídílný seriál Miroslav Zikmund Cesta stoletím. Jestliže v minulosti byly popisovány jeho cestovatelské zážitky, v poslední době nechává nahlédnout Miroslav Zikmund do svého soukromí. Že patří se svým přítelem Jiřím Hanzelkou mezi velikány naší země ví každý. Všichni ví, že ve voze zn. Tatra procestovali celý svět. Byli přijímáni prezidenty, znali se s Gagarinem i s Hillarym. Málo kdo však ví, že Miroslav Zikmund má vztah k naší obci Kvaň a dokonce zde byl na návštěvě u svých příbuzných. V roce 2006, kdy jsem se již zajímal o historii našeho kraje a začal tvořit různé rodokmeny, jsem objevil příbuzenský vztah právě k Mir. Zikmundovi. Babička manželky, Anna Srpová roz. Šůchová nar , je teta Mir. Zikmunda. Okopíroval jsem tedy rodný list babičky a zaslal jej Mir. Zikmundovi s prosbou o potvrzení této skutečnosti. V krátké době jsem obdržel odpověď. Byla potvrzena má domněnka a ještě jsem se dozvěděl, že v červnu 1978 bylo uskutečněno setkání rodu Zikmundů v hotelu Bělohlávek v Holoubkově. Naše babička byla tehdy nejstarší účastník tohoto setkání. Ve svých záznamech měl Mir. Zikmund poznamenanou i návštěvu dne ve Kvani u Srpů. Jako vzácnou památku uchovávám věnování, na kterém je na přední straně Mir. Zikmund v Kathmandu a uvnitř po 32 letech v Praze Karolinu se sir. Edmundem Hillarym. Tímto článkem chci upozornit na různé věci, které nás při bádání v minulosti mohou překvapit. Ještě jednu zajímavost jsem objevil v rodokmenu Srpů. Jan Zvara, bývalý čs. rekordman ve skoku do výšky, od r do r držitel čs. rekordu 236 cm, držitel bronzové medaile z halového mistr. Světa v lehké atletice v Indianopolisu v USA má kořeny u Srpů ve Kvani. Jeho babička Anna Srpová prov. Blažková narozena r. 1916, byla dcera Josefa Srpa nar. r ve Kvani čp. 68. Říjen 2014 Josef Brůček ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ Základní organizace Zaječov a Klub chovatelů králíků Český strakáč Vás zve k návštěvě a obeslání 50. ZAJEČOVSKÉ VÝSTAVY Králíků, holubů a drůbeže se samostatnou expozicí králíků Český strakáč, Králíčků TEDDY a expozicí okrasného ptactva Chovatelský areál v Zaječově Horní Kvani března Občanské sdružení Zděná Vás srdečně zve na promítání z cest po Itálii s Honzou Stupkou. V pátek od 19 hodin v kině v Zaječově. O čem: zajímavé vyprávění a fotografie z cest tentokrát ze San Marina, Gargána,Toskánska a po Etruských památkách. Za kolik: vstup dobrovolný Výtěžek z akce bude použit na obnovu budovy Zděná. 8

9 VOJENSKÝ ÚJEZD BRDY Vojenský újezd definitivně končí Senát ČR na své 5. schůzi dne 14. ledna 2015 schválil poslaneckou předlohu vládního návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o změně hranic krajů a změně hranic vojenských újezdů. Podpisem prezidenta republiky byl legislativní proces završen. O zrušení vojenského újezdu Brdy je definitivně rozhodnuto. Podle ministerstva obrany jsou vojenské újezdy na současný rozsah armády zbytečně veliké. Zrušením prý armáda ušetří 70 milionů korun. Dělostřelci budou podle ministra obrany Martina Stropnického využívat cvičiště o rozloze 560 hektarů poblíž Jinců. Dnem 1. ledna 2016 se připojí v současné době platná katastrální území vojenského újezdu Brdy pod státní správu obcí. Se zrušením brdského újezdu nesouhlasí Středočeský kraj. Jeho představitelé se obávají developerské činnosti, znečištění vodních zdrojů nebo toho, že nebude včas dokončena pyrotechnická očista území. Podle armády pyrotechnici svou práci dokončí podle plánu do konce roku Ochrana přírody má být zaručena tím, že den po zrušení újezdu bude v Brdech vyhlášena chráněná krajinná oblast. Otevření krajinářsky unikátního území s mnoha přírodními zajímavostmi bude přitahovat hodně turistů a bude třeba postupně řešit otázky dopravy veřejné i soukromé, parkování, zásobování, ubytování, rekreačních objektů a bezpečnosti v obcích. Majetek ČR nacházející se na dosavadním katastrálním území vojenského újezdu Brdy, který se připojí k územím přilehlých obcí, zůstává ve vlastnictví státu, s výjimkou staveb a technických zařízení s příslušenstvím pro čerpání vody a pozemních komunikací nezbytných pro zabezpečení dopravní obslužnosti obcí. Velký ne-li zásadní význam pro ochranu přírody a krajiny v CHKO Brdy bude mít spolupráce se správou CHKO, se Středočeským krajem a VLS s. p. jako správcem státního majetku. Irena Nezbedová, starostka obce Masopust v Zaječově Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na obnovení tradice masopustu v Zaječově. Věřím, že se v příštím roce zúčastní více masek a podaří se obejít celou obec. starostka obce 9

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.14

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE 1. Třídíme papír? Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE Správné odpovědi: ////////////////// 18 celkem Chybné odpovědi: do papíru, do plastu, do popelnice / na chodbě u paní uklízečky / modrý kontejner

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální.

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální. VÝROČNÍ ZPRÁVA FANKLUBU HC SLAVIA PRAHA Z. S. ZA SEZÓNU 2015/2016 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, letošní sezóna pro nás byla nová, jiná než-li ty předchozí. Po mnoha letech jsme se museli smířit

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovářov

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Pálení odpadu způsobuje rakovinu

Pálení odpadu způsobuje rakovinu Pálení odpadu způsobuje rakovinu Někdy je popelnice plná, nebo doma chybí žeton nebo se jen nechce s odpadky daleko do kontejneru. Není nic snazší než vhodit pytel odpadků do kamen. Vždyť přece zmizí.

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016 konaného dne 25.2.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více