č. 1 ZDARMA ročník 2015 datum vydání Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1 ZDARMA ročník 2015 datum vydání 17.2.2015 Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ročník 2015 datum vydání ZDARMA č. 1 Vážení spoluobčané, ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu rodiny alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací a starostmi, a už je tu nový rok. Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená začátek nových předsevzetí, plánů a cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit. Komunální politika má velkou výhodu v tom, že vidíte něco konkrétního za sebou, můžete se dotknout výsledků své práce. Ve funkci starostky jsem od listopadu loňského roku, a proto bych vás chtěla ve stručnosti seznámit s hlavními úkoly, které zastupitelstvo obce čekají. ZO má hodně bohatý program - dokončení kanalizace, stavba budovy MŠ, chodníky, silnice, rekonstrukce LD, životní prostředí atd. Je toho hodně. Důležité je, aby na to měla obec finanční prostředky. Abychom mohli o dotace žádat, musíme mít připraveny projekty, které jsou nedílnou součástí takových žádostí. Budeme se snažit hledat další možnosti realizace nových projektů z dotačních titulů. Jak již jsem uvedla, pro naši obec je velice důležitá dostavba kanalizace. Stavbu realizuje firma GASCO spol. s r.o., Pardubice. Při realizaci jsme narazili na problémy, které bylo nutno rychle řešit: připravit urychleně smlouvu s KSÚS Praha (silnice), aby mohla být odsouhlasena Krajským úřadem Středočeského kraje a v dubnu mohly být zahájeny výkopové práce na hlavním kanalizačním řadu od mostu u Ničů, dále smlouvy o smlouvách budoucích se správcem Jalového potoka, změnu trasy u kostela, kde nebylo respektováno ochranné pásmo kulturní památky. U trasy A bylo nutné provést doplňující geologický průzkum a stanovit nové podmínky pro realizaci této části. Dále jsme se zaměřili na realizaci přípojek. Územní souhlas, ve kterém bylo pouze 174 vlastníků kanalizačních přípojek (v zastoupení obce tedy paní M. Kořánovou), je neúplný a v některých částech nejsou respektovány podmínky územního souhlasu. Na obec se obrátil zástupce investora s novým projektem bydlení pro seniory nad 65 let. Umístění je shodné s původními plány. Vzhledem k tomu, že kapacita je několikanásobná, musíme prověřit možnost, za jakých podmínek lze připojit plánovanou stavbu na kanalizační a vodovodní řad. Proběhlo jednání na Krajské hygienické stanici ohledně řešení počtu dětí v MŠ. Výsledek jednání je takový, že obec se zavázala zrealizovat výstavbu dalšího pavilonu MŠ ve lhůtě pro dokončení stavby do , tak aby se navýšila kapacita o 28 dětí. Pokud toto nestihneme v termínu, budeme nuceni snížit počet dětí v současné školce o 17. Vážení spoluobčané, věnovala jsem se na předchozích řádcích výhradně naší obci, protože její rozvoj je pro nás všechny důležitý. Přiznejme si upřímně, děláme každý jako občan něco pro svou obec? A když už pro ni nic neděláme, chováme se k ní alespoň slušně? Naše životní štěstí ovlivňuje to, jak se cítíme ve svém domě, ulice, ale i ve své obci. Mějte to, prosím, na paměti. Starejte se o své bezprostřední okolí, buďte aktivními občany a dobrými sousedy. Irena Nezbedová, starostka obce 1

2 TŘÍDĚNÍ ODPADU Tříděný odpad (plasty, papír, sklo... ): Chtěli bychom občany poprosit, aby vhazovali do kontejnerů pouze odpady, které tam patří. Je nutné, aby lidé více třídili odpad! Když jsou kontejnery plné, aby den, dva počkali. Pokud jsou plasty, lahve...kolem kontejnerů volně položené, zdražuje to cenu za vyvážku. Abychom vysvětlili situaci: Obec za tříděný odpad dostává peníze od firmy EKOKOM. V současnosti to je přibližně Kč, ale náklady na tříděný odpad jsou okolo Kč (obec tedy značnou část nákladů doplácí). Podle statistik AVE lidé špatně třídí a to až 60% odpadu je špatně roztříděno. Tím se navyšují náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu. Také sešlapávání plast. lahví, a papírových krabic či rozbití skleněných lahví má velký smysl. Je totiž evidována výtěžnost z jednotlivých kontejnerů. Výtěžnost má v současnosti Zaječov úplně na samém minimu. Co to znamená? Buď málo sešlapáváme kartony, plasty...nebo máme moc časté svozy a ty se nyní snažíme hlídat a kontrolovat. Čím je výtěžnost větší, tedy bude v kontejneru více kg plastu, skla, papíru..., podle tabulek bude obec dostávat více peněz za vytříděnou tunu od firmy EKOKOM. Nemalý vliv na cenu bude mít tedy sešlapávání lahví a kartonů,protože AVE bude svážet méněkrát a tím pádem budeme mít menší náklady na svozy. Tímto článkem bychom tedy chtěli apelovat na všechny občany Zaječova, aby lépe a kvalitněji třídili a sešlapávali krabice a pet lahve!!! Obec ušetří nemalé peněžní prostředky a bude je využívat na potřebnější věci. Jak jsme třídili za 4Q roku 2014: Papír: 4,420 t; Plast: 4,530 t; Sklo směsné: 1,105 t; Kov: 0,720 t; Nápojový karton: 0,430 t; Komunální odpad: 108,360 t Popelnice budou stát 550,- Kč. Jak se počítá cena odpadu?: Zde má vliv spousta věcí, ale největším % na ceně popelnic je množství (váha) odpadu a to nám v naší obci, jako i všude jinde, raketově přibývá. Jak snížit cenu popelnic, nebo aby se nám cena nezvyšovala? Je jediná možnost a to lépe třídit odpad. Na položky papír, sklo, plast...využívat kontejnery na tříděný odpad. Zde z tohoto odpadu dostaneme alespoň malé % zpět od firmy EKOKOM. Dále jelikož máme všichni zahrady, stojí za uvážení i kompostace. Jde o odbouratelné zbytky z kuchyně a za zvážení stojí i popel z kotlů na dřevní hmotu. Popel se používá jako hnojivo a je vhodný k zarývání a hnojení zahrady či ke kompostaci. Odpady obec Zaječov stojí cca Kč, z toho 80% se vybere od občanů a 20%, tedy přibližně Kč, doplací OÚ. I zde bychom poprosili občany, aby lépe třídili a vhazovali do popelnic jen odpad, který nejde vytřídit. Bioodpad vhodný ke kompostaci: Od měsíce dubna budou obce muset nějakým způsobem nakládat s bioodpady. Jsme tedy povinni, měli jsme to i v plánu, vytvořit pro občany prostor, kontejner - možnost zbavit se trávy, lupení, jablek, větví.... Nejoptimálnější řešení zatím zastupitelstvo vybírá. Do jara, kdy bude tato situace aktuální, Vás budeme informovat. Na OÚ Zaječov jsou k dispozici plastové popelnice na komunální odpad. Popelnice jsou ZDARMA. Vydávají se pouze občanům, kteří mají poškozenou popelnici. Na více informací se ptejte v kanceláři OÚ Zaječov. Sběr drobného elektroodpadu je možný ve škole ZŠ a MŠ Zaječov: Odpad je možno odnést k prostorám kotelny u ZŠ a MŠ Zaječov. Škola vybírá pouze drobný elektroodpad jako baterie, fény, konvice, cartridge z tiskárny... (škola v rámci projektu Recyklohraní získává za vybraný odpad školní pomůcky). Potom je také možnost el. odpad jako televize, pračky, mikrovlnky... odevzdat v prostorách LD Zaječov. Vladimír Havlík, místostarosta obce 2

3 RYBÁŘI ZAJEČOV Po tříměsíční závodní přestávce, jsme opět vyrazili na závody v rybolovné technice a tradičně jsme zahájili sezonu na halových závodech v Sedlčanech. Na těchto závodech se v letošním roce sešlo 47 dětí z celého Středočeského kraje. Děti závodily ve čtyřech kategoriích - začátečníci, mladší žáci, žáci a junioři. Nejstarší kategorii ovládl zaječovský závodník Tomáš Spáčil, o kterém jsme již několikrát psali. Závodů se zúčastnila i nová posila zaječovské rybolovné techniky Amálka Ungrová, která závodila mezi začátečníky. Tato skupina byla nejvíce obsazená, celkem soutěžilo v této kategorii 21 dětí, mezi kterými se Amálka neztratila a umístila se na krásném pátém místě a medaile ji unikla jen o několik málo bodů. Tento výsledek je velkým úspěchem. Byly to vůbec první závody talentované Amálky, před kterými proběhlo pouze šest tréninků. Vzhledem k zručnosti a talentu, o ni neslyšíme naposledy a na dalších závodech nás o tom jistě přesvědčí. Radek Spáčil Bubblination jsou zpátky Legendární filmařská skupina se vrací i do vašeho kina! Hoši z Bubblination jsou známí svým nemilosrdným humorem, krátkými skeči a přehnanými úvodníky. Jejich potenciál je v nedávné době donutil k pracovnímu převtělení do podoby hyper-megalomanské firmy NopeNopish, pod kterou se nyní presentují. Tato firma známá neotřelou povahou svých výtvorů dominuje českému videovému undergroundu! S novou sérií svých starých videí se nyní vydávají na turné... a dorazí i k vám! od 19:00 v zaječovském kině. Vstupné dobrovolné... Srdečně Vás zvou Radek Pavlis a Martin Bureš 3

4 NAŠE DĚDICTVÍ Když se napíší tato dvě slova, vystanou každému z nás na mysli jiné obrazy. Někomu hodnoty kulturní, někomu materiální, někomu přírodní. A právě k těm posledně jmenovaným a často hodnotám opomíjeným, bych ráda směřovala tento článek. Ale hezky po pořádku Máme tu únor, zimní měsíc se vším všudy. Měsíc uprostřed topného období. Měsíc, který nás nutí přizpůsobit náš běžný program i tomu, o kolik musíme vstát dřív, abychom před cestou do práce zatopili, ujasnit si, kdo z členů rodiny poběží hned po příchodu domů přiložit, aby nevyhaslo, kdo vynese v úterý popelnici pro popeláře před dům apod. Zkušenost nás naučila a dovedli jsme až k dokonalosti naší znalost povětrnostních podmínek, abychom naše domečky a bytečky vyvětrali a přitom nenabrali více smogu a kouře než čerstvého vzduchu. To všechno nás učí topné období. Ale pojďme dál. Co všechno nás takové topné období může ještě naučit? Určitě není od věci se při opakovaných neúspěšných pokusech o vyvětrání nebo při podvečerních procházkách po obci zamyslet, zda je třeba tolik kouře vyprodukovat, co takový kouř obsahuje a kam se vlastně poděje. Zapátrala jsem na chytrém internetu a dozvěděla jsem se, že množství a složení spalin ovlivňujeme mnoha faktory. Jak kvalitním zařízením, ve kterém ke spalování dochází, tak správnou obsluhou, těchto zařízení. Dalším faktorem znečištění ovzduší je ale vliv paliva, které používáme. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší nám sice v 17, odst. 1), písm. c) ukládá, že provozovatel je povinen spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem zařízení, ale v praxi jsme schopni do kotle a kamen nastrkat vše, co hoří, jen abychom se co nejlevněji ohřáli. Neuvědomujeme si, že tím porušujeme nejen zákon o ovzduší, ale i zákon o odpadech, který spalování odpadů zakazuje. A jak to vypadá v praxi dále? Dále jsem se dočetla, že při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Rakovinotvorné dioxiny a furany, které poškozují hormonální a nervovou soustavu člověka i jeho imunitní systém. Některé studie prokázaly vliv těchto látek na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita dětí). Konkrétně při spalování plastů jako jsou igelitové fólie a PET lahve se do ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovodíky. Při spalování PVC vznikají jedovaté dioxiny a sloučeniny chlóru. Přiložíte-li si chemicky ošetřeným (nabarveným nebo nalakovaným) dřevem, vyprodukujete 500x více dioxinů, než by vzniklo spálení dřeva čistého, a dráždivý formaldehyd. Pálením celobarevných letáků a časopisů obohatíme naše ovzduší o kvantum těžkých kovů. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že emise prachových částic v ovzduší jsou z 38 % tvořeny právě ze spalování tuhých paliv v domácnostech. Druhý největší podíl na množství prachových částic má doprava. A tolik sledovaný průmysl se podílí jen %. Jsou to určitě informace přinejmenším k zamyšlení, vezmeme-li v potaz i to, kdo je těmito zplodinami nejvíce postihován. Dle výzkumů jsou to děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickými a jinými respiračními onemocněními. Je třeba si přiznat i další, na první pohled neviditelné souvislosti, a to, že všechny ty vyprodukované zplodiny z ovzduší jen tak nezmizí, že neodletí neznámo kam, a že ani jako pověstné jablko nepadá daleko od stromu, ani tyto jedy nebudou daleko od svého rodného komína. A tak, co jsme nestihli vydechnout nedobrovolně do svých plic, spadne nepozorovaně na naše zahrady a zahrádky. A ani zde, v zemi nenajdou odpočinku, protože tyto částice putují dál do podzemních vod a kořeny námi hýčkaných a pěstěných rostlin rovnou do plodů. Plody naší zahrady opět končí na našich talířích a na talířích našich dětí. A teď zpátky k úvodu. Za tohle dědictví nám naše děti asi zrovna nepoděkují. A přitom opravdu stačí tak málo: Být ohleduplný k sobě, k ostatním, k přírodě. Mít rád sebe, svoje zdraví a dovolit i ostatním být zdraví, užívat si čistý vzduch, který nám ve městech všichni závidí. Proč neodkázat svým dětem úrodné bio zahrádky a zdravou pitnou vodu? Vždyť je to jen a jen na nás. Loučím se a jdu se zeptat, kdo z rodiny má tento týden službu na odnos vytříděných plastů do kontejnerů. Asi já. Hezké, ničím neotrávené zimní dny, vám přeje Hanka Kliková 4

5 ZŠ A MŠ ZAJEČOV ŠKOLNÍ ROK JE V POLOČASE Právě v době uzávěrky tohoto čísla obecního zpravodaje si žáci naší školy odnášeli pololetní vysvědčení. Ze 135 dětí se jich 98 mohlo radovat z vyznamenání, 33 prospělo a 4 neprospěli. Celkem žáci zameškali hodin, (průměr na žáka činí 42,7 hod. ), pozitivní je, že všechny jsou řádně omluvené rodiči a nemáme žádné záškoláky. Předvánoční čas byl poměrně rušný, protože pěvecký sbor školy i školní kapela absolvovaly několik vystoupení - na besídce v Olešné, v DD Těně, v DPS Hořovice a vyvrcholením byl koncert na domácí půdě, v kostele Svatá Dobrotivá. Děkujeme Vám všem za hojnou účast, za příjemnou atmosféru během vystoupení a za dobrovolné vstupné, kterým jste nás podpořili. Výtěžek bude využit pro činnost a vybavení hudebních kroužků školy. I nadále pokračujeme v aktivitách projektu studentské sociální minipodniky. Velmi zajímavá byla beseda s panem Lukášem Turkem o každodenní práci na zemědělské farmě či se studentkou managmentu a marketinku slečnou Eliškou Němcovou. Zahradnický kroužek se přes zimu věnuje přikrmování ptactva ve školním areálu, pěstování pokojovek, šití a výrobě květin na plánovanou jarní módní přehlídku. Zato druhý projekt, v němž naše škola figuruje jako partner, Digitální věk, má trhliny ze strany příjemce dotace společnosti Q7pro. Její zástupci přestali se školami komunikovat a dochází tam k vnitřním otřesům, což se promítlo do pozastavení projektu. Vidina 12 nových počítačů se nám opět vzdaluje a nemůžeme to ovlivnit. Je čas soutěží a olympiád. Naši žáci, zapojení do projektu ČESKO SPORTUJE, dostali krásná sportovní vysvědčení a čeká nás 2. kolo plnění olympijského víceboje. Máme za sebou Dějepisnou olympiádu v Berouně, kde Petr Komínek skončil na 15. místě z více než dvacítky účastníků. V nejbližší době nás čeká ještě olympiáda v anglickém jazyce a v zeměpise, Pythagoriáda a Matematický klokan. Ve středu se konal zápis do 1. ročníku, k němuž se dostavilo 16 předškoláků. Po prázdninách jich do lavic usedne 15, neboť zákonní zástupci jednoho dítěte požádali o odklad školní docházky. Těší nás, že se zápisu zúčastnily i 4 děti z Olešné. Všichni byli šikovní a zvládali nejen úkoly, které jim zadala paní učitelka Mgr. Jana Eiseltová, ale i ty, které si na chodbě školy pro ně připravili čtvrťáci v kostýmech pohádkových bytostí. Paní Jitka Braumová a paní Dáša Horníková, členky Sboru pro občanské záležitosti obce Zaječov, všem budoucím prvňáčkům držely palce a odměnily je malým dárkem. Poslední lednový týden prožilo 12 žáků ročníku na lyžařském výcvikovém kurzu v Malé Úpě v Krkonoších. Podle zpráv vedoucí kurzu, Mgr. Evy Jíchové, měli pěkné sněhové podmínky a občas vykouklo i sluníčko. Všichni se zde zdokonalovali v lyžařských dovednostech a na závěr kurzu je čekal i boj o medaile v tradičních lyžařských disciplínách. Marie Ernestová, ředitelka školy 5

6 ZŠ A MŠ ZAJEČOV Workshop s paní starostkou. V pátek se na naší škole konal Workshop v rámci Projektu Studentské sociální minipodniky se starostkou obce Zaječov paní Irenou Nezbedovou na téma Život v naší obci. Paní starostka představila záměry zastupitelstva na období , vysvětlila, jak pracuje zastupitelstvo a jakou agendu spravují zaměstnanci obecního úřadu. Děti malovaly, co se jim v obci líbí a co ne, co by si zde přály mít. Nechyběla kvalitnější sportoviště, tělocvična blíže školy, skate park či cvičiště pro psy. V obci naopak oceňujeme zachovalou přírodu a krajinu, klášter Svata Dobrotivá, opravenou školu a budovu obecního úřadu s přilehlým parkem. Celá beseda měla hezkou atmosféru a na závěr členové zahradnického kroužku Petr Komínek a Bára Černá předali paní starostce malý dárek. 6

7 ZŠ A MŠ ZAJEČOV Bude zápis do mateřské školy? Tuto otázku mně i paní vedoucí Rokové pokládá řada mladých maminek z obce. Je to tím, že při prověřování loňských odvolání proti nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se zjistilo, že prostory naší MŠ neodpovídají velikostí ani počtem WC a umyvadel v 1. třídě novým tvrdším normám. Okresní pobočka středočeské KHES nám v zápise uložila, abychom přirozeně snížili počet dětí v MŠ tím, že po odchodu předškoláků nevypíšeme pro nový školní rok zápis. S tím se vedení obce ani školy nechtělo smířit. Ještě přes prázdniny jsme díky ochotě pana Tichého doplnili chybějící WC a umyvadla v hodnotě ,- Kč. Zvětšit užitnou plochu však nelze ze dne na den. Bývalé vedení obce zareagovalo velmi rychle a zadalo firmě Spektra zpracování projektové dokumentace na přístavbu MŠ. Současné zastupitelstvo se k pokračování v realizaci projektu velmi aktivně přihlásilo. A proto, když před týdnem pracovnice hygieny znovu požadovaly, abychom neprovedly zápis do MŠ, dohodla jsem s příslušnými referentkami schůzku a spolu s vedoucí MŠ paní Rokovou a paní starostkou Nezbedovou jsme se snažily je přesvědčit, že pro dodržení hygienických požadavků na prostory MŠ děláme maximum, paní starostka předložila doklady o zahájení územního a následně stavebního řízení a já jsem argumentovala i tím, že jsem již v srpnu 2014 požádala o zařazení do programu MŠMT Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol : Poukázala jsem také na to, že stejné počty dětí jsou v MŠ od roku 2007 a žádná hygienická rizika to nepřináší, zejména díky zkušenostem a odpovědné práci všech pracovnic školky. Závěr jednání byl naštěstí pro nás příznivý. Pokud do provedeme přístavbu MŠ a budeme v MŠ dodržovat dohodnutý soubor opatření, můžeme v letošním školním roce pro rok zapsat k předškolnímu vzdělávání nové děti. Děkujeme vedení obce za podporu při celém řešení tohoto problému. Zápis se uskuteční 28. dubna 2015 od do hodin v kanceláři MŠ. Již od počátku března si zde zájemci mohou vyzvednout příslušné formuláře. Kritéria a počet volných míst zveřejníme počátkem března též na webových stránkách školy. Marie Ernestová, ředitelka školy Sociální komise Obecního úřadu v Zaječově zve všechny děti a rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES V neděli od 14:00 do 16:00 hodin. V sále Lidového domu v Zaječově. Na programu: - hudba a tanec, žonglování, fotografování s maskoty, soutěže a odměny pro děti, bublinová diskotéka možnost zakoupení balónků a malování na obličej Vstupné dobrovolné Těšíme se na Vás 7 Sociální komise Obecního úřadu v Zaječově Srdečně zve všechny ženy na oslavu MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN V pátek 6.března od 16:00 hodin. V Lidovém domě v Zaječově. Kulturní program a malé pohoštění zajištěno.

8 HISTORIE Miroslav Zikmund Cesta stoletím Krátce potom, co se v našich kinech objevil i dokumentární film Století Miroslava Zikmunda, odvysílala televize Prima ZOOM, třídílný seriál Miroslav Zikmund Cesta stoletím. Jestliže v minulosti byly popisovány jeho cestovatelské zážitky, v poslední době nechává nahlédnout Miroslav Zikmund do svého soukromí. Že patří se svým přítelem Jiřím Hanzelkou mezi velikány naší země ví každý. Všichni ví, že ve voze zn. Tatra procestovali celý svět. Byli přijímáni prezidenty, znali se s Gagarinem i s Hillarym. Málo kdo však ví, že Miroslav Zikmund má vztah k naší obci Kvaň a dokonce zde byl na návštěvě u svých příbuzných. V roce 2006, kdy jsem se již zajímal o historii našeho kraje a začal tvořit různé rodokmeny, jsem objevil příbuzenský vztah právě k Mir. Zikmundovi. Babička manželky, Anna Srpová roz. Šůchová nar , je teta Mir. Zikmunda. Okopíroval jsem tedy rodný list babičky a zaslal jej Mir. Zikmundovi s prosbou o potvrzení této skutečnosti. V krátké době jsem obdržel odpověď. Byla potvrzena má domněnka a ještě jsem se dozvěděl, že v červnu 1978 bylo uskutečněno setkání rodu Zikmundů v hotelu Bělohlávek v Holoubkově. Naše babička byla tehdy nejstarší účastník tohoto setkání. Ve svých záznamech měl Mir. Zikmund poznamenanou i návštěvu dne ve Kvani u Srpů. Jako vzácnou památku uchovávám věnování, na kterém je na přední straně Mir. Zikmund v Kathmandu a uvnitř po 32 letech v Praze Karolinu se sir. Edmundem Hillarym. Tímto článkem chci upozornit na různé věci, které nás při bádání v minulosti mohou překvapit. Ještě jednu zajímavost jsem objevil v rodokmenu Srpů. Jan Zvara, bývalý čs. rekordman ve skoku do výšky, od r do r držitel čs. rekordu 236 cm, držitel bronzové medaile z halového mistr. Světa v lehké atletice v Indianopolisu v USA má kořeny u Srpů ve Kvani. Jeho babička Anna Srpová prov. Blažková narozena r. 1916, byla dcera Josefa Srpa nar. r ve Kvani čp. 68. Říjen 2014 Josef Brůček ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ Základní organizace Zaječov a Klub chovatelů králíků Český strakáč Vás zve k návštěvě a obeslání 50. ZAJEČOVSKÉ VÝSTAVY Králíků, holubů a drůbeže se samostatnou expozicí králíků Český strakáč, Králíčků TEDDY a expozicí okrasného ptactva Chovatelský areál v Zaječově Horní Kvani března Občanské sdružení Zděná Vás srdečně zve na promítání z cest po Itálii s Honzou Stupkou. V pátek od 19 hodin v kině v Zaječově. O čem: zajímavé vyprávění a fotografie z cest tentokrát ze San Marina, Gargána,Toskánska a po Etruských památkách. Za kolik: vstup dobrovolný Výtěžek z akce bude použit na obnovu budovy Zděná. 8

9 VOJENSKÝ ÚJEZD BRDY Vojenský újezd definitivně končí Senát ČR na své 5. schůzi dne 14. ledna 2015 schválil poslaneckou předlohu vládního návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o změně hranic krajů a změně hranic vojenských újezdů. Podpisem prezidenta republiky byl legislativní proces završen. O zrušení vojenského újezdu Brdy je definitivně rozhodnuto. Podle ministerstva obrany jsou vojenské újezdy na současný rozsah armády zbytečně veliké. Zrušením prý armáda ušetří 70 milionů korun. Dělostřelci budou podle ministra obrany Martina Stropnického využívat cvičiště o rozloze 560 hektarů poblíž Jinců. Dnem 1. ledna 2016 se připojí v současné době platná katastrální území vojenského újezdu Brdy pod státní správu obcí. Se zrušením brdského újezdu nesouhlasí Středočeský kraj. Jeho představitelé se obávají developerské činnosti, znečištění vodních zdrojů nebo toho, že nebude včas dokončena pyrotechnická očista území. Podle armády pyrotechnici svou práci dokončí podle plánu do konce roku Ochrana přírody má být zaručena tím, že den po zrušení újezdu bude v Brdech vyhlášena chráněná krajinná oblast. Otevření krajinářsky unikátního území s mnoha přírodními zajímavostmi bude přitahovat hodně turistů a bude třeba postupně řešit otázky dopravy veřejné i soukromé, parkování, zásobování, ubytování, rekreačních objektů a bezpečnosti v obcích. Majetek ČR nacházející se na dosavadním katastrálním území vojenského újezdu Brdy, který se připojí k územím přilehlých obcí, zůstává ve vlastnictví státu, s výjimkou staveb a technických zařízení s příslušenstvím pro čerpání vody a pozemních komunikací nezbytných pro zabezpečení dopravní obslužnosti obcí. Velký ne-li zásadní význam pro ochranu přírody a krajiny v CHKO Brdy bude mít spolupráce se správou CHKO, se Středočeským krajem a VLS s. p. jako správcem státního majetku. Irena Nezbedová, starostka obce Masopust v Zaječově Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na obnovení tradice masopustu v Zaječově. Věřím, že se v příštím roce zúčastní více masek a podaří se obejít celou obec. starostka obce 9

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II duben 2011 Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, je mi ctí Vás oslovit prostřednictvím dalšího čísla obecního zpravodaje. Dlouhou

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVEN 2015 Číslo 6 Ročník XXIV Vyšlo dne: 19. 6. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: Program rozvoje obce str. 2 a 4 Proč třídit odpady? str. 4 Den dětí

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více