č. 1 ZDARMA ročník 2015 datum vydání Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1 ZDARMA ročník 2015 datum vydání 17.2.2015 Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ročník 2015 datum vydání ZDARMA č. 1 Vážení spoluobčané, ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu rodiny alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací a starostmi, a už je tu nový rok. Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená začátek nových předsevzetí, plánů a cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit. Komunální politika má velkou výhodu v tom, že vidíte něco konkrétního za sebou, můžete se dotknout výsledků své práce. Ve funkci starostky jsem od listopadu loňského roku, a proto bych vás chtěla ve stručnosti seznámit s hlavními úkoly, které zastupitelstvo obce čekají. ZO má hodně bohatý program - dokončení kanalizace, stavba budovy MŠ, chodníky, silnice, rekonstrukce LD, životní prostředí atd. Je toho hodně. Důležité je, aby na to měla obec finanční prostředky. Abychom mohli o dotace žádat, musíme mít připraveny projekty, které jsou nedílnou součástí takových žádostí. Budeme se snažit hledat další možnosti realizace nových projektů z dotačních titulů. Jak již jsem uvedla, pro naši obec je velice důležitá dostavba kanalizace. Stavbu realizuje firma GASCO spol. s r.o., Pardubice. Při realizaci jsme narazili na problémy, které bylo nutno rychle řešit: připravit urychleně smlouvu s KSÚS Praha (silnice), aby mohla být odsouhlasena Krajským úřadem Středočeského kraje a v dubnu mohly být zahájeny výkopové práce na hlavním kanalizačním řadu od mostu u Ničů, dále smlouvy o smlouvách budoucích se správcem Jalového potoka, změnu trasy u kostela, kde nebylo respektováno ochranné pásmo kulturní památky. U trasy A bylo nutné provést doplňující geologický průzkum a stanovit nové podmínky pro realizaci této části. Dále jsme se zaměřili na realizaci přípojek. Územní souhlas, ve kterém bylo pouze 174 vlastníků kanalizačních přípojek (v zastoupení obce tedy paní M. Kořánovou), je neúplný a v některých částech nejsou respektovány podmínky územního souhlasu. Na obec se obrátil zástupce investora s novým projektem bydlení pro seniory nad 65 let. Umístění je shodné s původními plány. Vzhledem k tomu, že kapacita je několikanásobná, musíme prověřit možnost, za jakých podmínek lze připojit plánovanou stavbu na kanalizační a vodovodní řad. Proběhlo jednání na Krajské hygienické stanici ohledně řešení počtu dětí v MŠ. Výsledek jednání je takový, že obec se zavázala zrealizovat výstavbu dalšího pavilonu MŠ ve lhůtě pro dokončení stavby do , tak aby se navýšila kapacita o 28 dětí. Pokud toto nestihneme v termínu, budeme nuceni snížit počet dětí v současné školce o 17. Vážení spoluobčané, věnovala jsem se na předchozích řádcích výhradně naší obci, protože její rozvoj je pro nás všechny důležitý. Přiznejme si upřímně, děláme každý jako občan něco pro svou obec? A když už pro ni nic neděláme, chováme se k ní alespoň slušně? Naše životní štěstí ovlivňuje to, jak se cítíme ve svém domě, ulice, ale i ve své obci. Mějte to, prosím, na paměti. Starejte se o své bezprostřední okolí, buďte aktivními občany a dobrými sousedy. Irena Nezbedová, starostka obce 1

2 TŘÍDĚNÍ ODPADU Tříděný odpad (plasty, papír, sklo... ): Chtěli bychom občany poprosit, aby vhazovali do kontejnerů pouze odpady, které tam patří. Je nutné, aby lidé více třídili odpad! Když jsou kontejnery plné, aby den, dva počkali. Pokud jsou plasty, lahve...kolem kontejnerů volně položené, zdražuje to cenu za vyvážku. Abychom vysvětlili situaci: Obec za tříděný odpad dostává peníze od firmy EKOKOM. V současnosti to je přibližně Kč, ale náklady na tříděný odpad jsou okolo Kč (obec tedy značnou část nákladů doplácí). Podle statistik AVE lidé špatně třídí a to až 60% odpadu je špatně roztříděno. Tím se navyšují náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu. Také sešlapávání plast. lahví, a papírových krabic či rozbití skleněných lahví má velký smysl. Je totiž evidována výtěžnost z jednotlivých kontejnerů. Výtěžnost má v současnosti Zaječov úplně na samém minimu. Co to znamená? Buď málo sešlapáváme kartony, plasty...nebo máme moc časté svozy a ty se nyní snažíme hlídat a kontrolovat. Čím je výtěžnost větší, tedy bude v kontejneru více kg plastu, skla, papíru..., podle tabulek bude obec dostávat více peněz za vytříděnou tunu od firmy EKOKOM. Nemalý vliv na cenu bude mít tedy sešlapávání lahví a kartonů,protože AVE bude svážet méněkrát a tím pádem budeme mít menší náklady na svozy. Tímto článkem bychom tedy chtěli apelovat na všechny občany Zaječova, aby lépe a kvalitněji třídili a sešlapávali krabice a pet lahve!!! Obec ušetří nemalé peněžní prostředky a bude je využívat na potřebnější věci. Jak jsme třídili za 4Q roku 2014: Papír: 4,420 t; Plast: 4,530 t; Sklo směsné: 1,105 t; Kov: 0,720 t; Nápojový karton: 0,430 t; Komunální odpad: 108,360 t Popelnice budou stát 550,- Kč. Jak se počítá cena odpadu?: Zde má vliv spousta věcí, ale největším % na ceně popelnic je množství (váha) odpadu a to nám v naší obci, jako i všude jinde, raketově přibývá. Jak snížit cenu popelnic, nebo aby se nám cena nezvyšovala? Je jediná možnost a to lépe třídit odpad. Na položky papír, sklo, plast...využívat kontejnery na tříděný odpad. Zde z tohoto odpadu dostaneme alespoň malé % zpět od firmy EKOKOM. Dále jelikož máme všichni zahrady, stojí za uvážení i kompostace. Jde o odbouratelné zbytky z kuchyně a za zvážení stojí i popel z kotlů na dřevní hmotu. Popel se používá jako hnojivo a je vhodný k zarývání a hnojení zahrady či ke kompostaci. Odpady obec Zaječov stojí cca Kč, z toho 80% se vybere od občanů a 20%, tedy přibližně Kč, doplací OÚ. I zde bychom poprosili občany, aby lépe třídili a vhazovali do popelnic jen odpad, který nejde vytřídit. Bioodpad vhodný ke kompostaci: Od měsíce dubna budou obce muset nějakým způsobem nakládat s bioodpady. Jsme tedy povinni, měli jsme to i v plánu, vytvořit pro občany prostor, kontejner - možnost zbavit se trávy, lupení, jablek, větví.... Nejoptimálnější řešení zatím zastupitelstvo vybírá. Do jara, kdy bude tato situace aktuální, Vás budeme informovat. Na OÚ Zaječov jsou k dispozici plastové popelnice na komunální odpad. Popelnice jsou ZDARMA. Vydávají se pouze občanům, kteří mají poškozenou popelnici. Na více informací se ptejte v kanceláři OÚ Zaječov. Sběr drobného elektroodpadu je možný ve škole ZŠ a MŠ Zaječov: Odpad je možno odnést k prostorám kotelny u ZŠ a MŠ Zaječov. Škola vybírá pouze drobný elektroodpad jako baterie, fény, konvice, cartridge z tiskárny... (škola v rámci projektu Recyklohraní získává za vybraný odpad školní pomůcky). Potom je také možnost el. odpad jako televize, pračky, mikrovlnky... odevzdat v prostorách LD Zaječov. Vladimír Havlík, místostarosta obce 2

3 RYBÁŘI ZAJEČOV Po tříměsíční závodní přestávce, jsme opět vyrazili na závody v rybolovné technice a tradičně jsme zahájili sezonu na halových závodech v Sedlčanech. Na těchto závodech se v letošním roce sešlo 47 dětí z celého Středočeského kraje. Děti závodily ve čtyřech kategoriích - začátečníci, mladší žáci, žáci a junioři. Nejstarší kategorii ovládl zaječovský závodník Tomáš Spáčil, o kterém jsme již několikrát psali. Závodů se zúčastnila i nová posila zaječovské rybolovné techniky Amálka Ungrová, která závodila mezi začátečníky. Tato skupina byla nejvíce obsazená, celkem soutěžilo v této kategorii 21 dětí, mezi kterými se Amálka neztratila a umístila se na krásném pátém místě a medaile ji unikla jen o několik málo bodů. Tento výsledek je velkým úspěchem. Byly to vůbec první závody talentované Amálky, před kterými proběhlo pouze šest tréninků. Vzhledem k zručnosti a talentu, o ni neslyšíme naposledy a na dalších závodech nás o tom jistě přesvědčí. Radek Spáčil Bubblination jsou zpátky Legendární filmařská skupina se vrací i do vašeho kina! Hoši z Bubblination jsou známí svým nemilosrdným humorem, krátkými skeči a přehnanými úvodníky. Jejich potenciál je v nedávné době donutil k pracovnímu převtělení do podoby hyper-megalomanské firmy NopeNopish, pod kterou se nyní presentují. Tato firma známá neotřelou povahou svých výtvorů dominuje českému videovému undergroundu! S novou sérií svých starých videí se nyní vydávají na turné... a dorazí i k vám! od 19:00 v zaječovském kině. Vstupné dobrovolné... Srdečně Vás zvou Radek Pavlis a Martin Bureš 3

4 NAŠE DĚDICTVÍ Když se napíší tato dvě slova, vystanou každému z nás na mysli jiné obrazy. Někomu hodnoty kulturní, někomu materiální, někomu přírodní. A právě k těm posledně jmenovaným a často hodnotám opomíjeným, bych ráda směřovala tento článek. Ale hezky po pořádku Máme tu únor, zimní měsíc se vším všudy. Měsíc uprostřed topného období. Měsíc, který nás nutí přizpůsobit náš běžný program i tomu, o kolik musíme vstát dřív, abychom před cestou do práce zatopili, ujasnit si, kdo z členů rodiny poběží hned po příchodu domů přiložit, aby nevyhaslo, kdo vynese v úterý popelnici pro popeláře před dům apod. Zkušenost nás naučila a dovedli jsme až k dokonalosti naší znalost povětrnostních podmínek, abychom naše domečky a bytečky vyvětrali a přitom nenabrali více smogu a kouře než čerstvého vzduchu. To všechno nás učí topné období. Ale pojďme dál. Co všechno nás takové topné období může ještě naučit? Určitě není od věci se při opakovaných neúspěšných pokusech o vyvětrání nebo při podvečerních procházkách po obci zamyslet, zda je třeba tolik kouře vyprodukovat, co takový kouř obsahuje a kam se vlastně poděje. Zapátrala jsem na chytrém internetu a dozvěděla jsem se, že množství a složení spalin ovlivňujeme mnoha faktory. Jak kvalitním zařízením, ve kterém ke spalování dochází, tak správnou obsluhou, těchto zařízení. Dalším faktorem znečištění ovzduší je ale vliv paliva, které používáme. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší nám sice v 17, odst. 1), písm. c) ukládá, že provozovatel je povinen spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem zařízení, ale v praxi jsme schopni do kotle a kamen nastrkat vše, co hoří, jen abychom se co nejlevněji ohřáli. Neuvědomujeme si, že tím porušujeme nejen zákon o ovzduší, ale i zákon o odpadech, který spalování odpadů zakazuje. A jak to vypadá v praxi dále? Dále jsem se dočetla, že při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Rakovinotvorné dioxiny a furany, které poškozují hormonální a nervovou soustavu člověka i jeho imunitní systém. Některé studie prokázaly vliv těchto látek na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita dětí). Konkrétně při spalování plastů jako jsou igelitové fólie a PET lahve se do ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovodíky. Při spalování PVC vznikají jedovaté dioxiny a sloučeniny chlóru. Přiložíte-li si chemicky ošetřeným (nabarveným nebo nalakovaným) dřevem, vyprodukujete 500x více dioxinů, než by vzniklo spálení dřeva čistého, a dráždivý formaldehyd. Pálením celobarevných letáků a časopisů obohatíme naše ovzduší o kvantum těžkých kovů. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že emise prachových částic v ovzduší jsou z 38 % tvořeny právě ze spalování tuhých paliv v domácnostech. Druhý největší podíl na množství prachových částic má doprava. A tolik sledovaný průmysl se podílí jen %. Jsou to určitě informace přinejmenším k zamyšlení, vezmeme-li v potaz i to, kdo je těmito zplodinami nejvíce postihován. Dle výzkumů jsou to děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickými a jinými respiračními onemocněními. Je třeba si přiznat i další, na první pohled neviditelné souvislosti, a to, že všechny ty vyprodukované zplodiny z ovzduší jen tak nezmizí, že neodletí neznámo kam, a že ani jako pověstné jablko nepadá daleko od stromu, ani tyto jedy nebudou daleko od svého rodného komína. A tak, co jsme nestihli vydechnout nedobrovolně do svých plic, spadne nepozorovaně na naše zahrady a zahrádky. A ani zde, v zemi nenajdou odpočinku, protože tyto částice putují dál do podzemních vod a kořeny námi hýčkaných a pěstěných rostlin rovnou do plodů. Plody naší zahrady opět končí na našich talířích a na talířích našich dětí. A teď zpátky k úvodu. Za tohle dědictví nám naše děti asi zrovna nepoděkují. A přitom opravdu stačí tak málo: Být ohleduplný k sobě, k ostatním, k přírodě. Mít rád sebe, svoje zdraví a dovolit i ostatním být zdraví, užívat si čistý vzduch, který nám ve městech všichni závidí. Proč neodkázat svým dětem úrodné bio zahrádky a zdravou pitnou vodu? Vždyť je to jen a jen na nás. Loučím se a jdu se zeptat, kdo z rodiny má tento týden službu na odnos vytříděných plastů do kontejnerů. Asi já. Hezké, ničím neotrávené zimní dny, vám přeje Hanka Kliková 4

5 ZŠ A MŠ ZAJEČOV ŠKOLNÍ ROK JE V POLOČASE Právě v době uzávěrky tohoto čísla obecního zpravodaje si žáci naší školy odnášeli pololetní vysvědčení. Ze 135 dětí se jich 98 mohlo radovat z vyznamenání, 33 prospělo a 4 neprospěli. Celkem žáci zameškali hodin, (průměr na žáka činí 42,7 hod. ), pozitivní je, že všechny jsou řádně omluvené rodiči a nemáme žádné záškoláky. Předvánoční čas byl poměrně rušný, protože pěvecký sbor školy i školní kapela absolvovaly několik vystoupení - na besídce v Olešné, v DD Těně, v DPS Hořovice a vyvrcholením byl koncert na domácí půdě, v kostele Svatá Dobrotivá. Děkujeme Vám všem za hojnou účast, za příjemnou atmosféru během vystoupení a za dobrovolné vstupné, kterým jste nás podpořili. Výtěžek bude využit pro činnost a vybavení hudebních kroužků školy. I nadále pokračujeme v aktivitách projektu studentské sociální minipodniky. Velmi zajímavá byla beseda s panem Lukášem Turkem o každodenní práci na zemědělské farmě či se studentkou managmentu a marketinku slečnou Eliškou Němcovou. Zahradnický kroužek se přes zimu věnuje přikrmování ptactva ve školním areálu, pěstování pokojovek, šití a výrobě květin na plánovanou jarní módní přehlídku. Zato druhý projekt, v němž naše škola figuruje jako partner, Digitální věk, má trhliny ze strany příjemce dotace společnosti Q7pro. Její zástupci přestali se školami komunikovat a dochází tam k vnitřním otřesům, což se promítlo do pozastavení projektu. Vidina 12 nových počítačů se nám opět vzdaluje a nemůžeme to ovlivnit. Je čas soutěží a olympiád. Naši žáci, zapojení do projektu ČESKO SPORTUJE, dostali krásná sportovní vysvědčení a čeká nás 2. kolo plnění olympijského víceboje. Máme za sebou Dějepisnou olympiádu v Berouně, kde Petr Komínek skončil na 15. místě z více než dvacítky účastníků. V nejbližší době nás čeká ještě olympiáda v anglickém jazyce a v zeměpise, Pythagoriáda a Matematický klokan. Ve středu se konal zápis do 1. ročníku, k němuž se dostavilo 16 předškoláků. Po prázdninách jich do lavic usedne 15, neboť zákonní zástupci jednoho dítěte požádali o odklad školní docházky. Těší nás, že se zápisu zúčastnily i 4 děti z Olešné. Všichni byli šikovní a zvládali nejen úkoly, které jim zadala paní učitelka Mgr. Jana Eiseltová, ale i ty, které si na chodbě školy pro ně připravili čtvrťáci v kostýmech pohádkových bytostí. Paní Jitka Braumová a paní Dáša Horníková, členky Sboru pro občanské záležitosti obce Zaječov, všem budoucím prvňáčkům držely palce a odměnily je malým dárkem. Poslední lednový týden prožilo 12 žáků ročníku na lyžařském výcvikovém kurzu v Malé Úpě v Krkonoších. Podle zpráv vedoucí kurzu, Mgr. Evy Jíchové, měli pěkné sněhové podmínky a občas vykouklo i sluníčko. Všichni se zde zdokonalovali v lyžařských dovednostech a na závěr kurzu je čekal i boj o medaile v tradičních lyžařských disciplínách. Marie Ernestová, ředitelka školy 5

6 ZŠ A MŠ ZAJEČOV Workshop s paní starostkou. V pátek se na naší škole konal Workshop v rámci Projektu Studentské sociální minipodniky se starostkou obce Zaječov paní Irenou Nezbedovou na téma Život v naší obci. Paní starostka představila záměry zastupitelstva na období , vysvětlila, jak pracuje zastupitelstvo a jakou agendu spravují zaměstnanci obecního úřadu. Děti malovaly, co se jim v obci líbí a co ne, co by si zde přály mít. Nechyběla kvalitnější sportoviště, tělocvična blíže školy, skate park či cvičiště pro psy. V obci naopak oceňujeme zachovalou přírodu a krajinu, klášter Svata Dobrotivá, opravenou školu a budovu obecního úřadu s přilehlým parkem. Celá beseda měla hezkou atmosféru a na závěr členové zahradnického kroužku Petr Komínek a Bára Černá předali paní starostce malý dárek. 6

7 ZŠ A MŠ ZAJEČOV Bude zápis do mateřské školy? Tuto otázku mně i paní vedoucí Rokové pokládá řada mladých maminek z obce. Je to tím, že při prověřování loňských odvolání proti nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se zjistilo, že prostory naší MŠ neodpovídají velikostí ani počtem WC a umyvadel v 1. třídě novým tvrdším normám. Okresní pobočka středočeské KHES nám v zápise uložila, abychom přirozeně snížili počet dětí v MŠ tím, že po odchodu předškoláků nevypíšeme pro nový školní rok zápis. S tím se vedení obce ani školy nechtělo smířit. Ještě přes prázdniny jsme díky ochotě pana Tichého doplnili chybějící WC a umyvadla v hodnotě ,- Kč. Zvětšit užitnou plochu však nelze ze dne na den. Bývalé vedení obce zareagovalo velmi rychle a zadalo firmě Spektra zpracování projektové dokumentace na přístavbu MŠ. Současné zastupitelstvo se k pokračování v realizaci projektu velmi aktivně přihlásilo. A proto, když před týdnem pracovnice hygieny znovu požadovaly, abychom neprovedly zápis do MŠ, dohodla jsem s příslušnými referentkami schůzku a spolu s vedoucí MŠ paní Rokovou a paní starostkou Nezbedovou jsme se snažily je přesvědčit, že pro dodržení hygienických požadavků na prostory MŠ děláme maximum, paní starostka předložila doklady o zahájení územního a následně stavebního řízení a já jsem argumentovala i tím, že jsem již v srpnu 2014 požádala o zařazení do programu MŠMT Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol : Poukázala jsem také na to, že stejné počty dětí jsou v MŠ od roku 2007 a žádná hygienická rizika to nepřináší, zejména díky zkušenostem a odpovědné práci všech pracovnic školky. Závěr jednání byl naštěstí pro nás příznivý. Pokud do provedeme přístavbu MŠ a budeme v MŠ dodržovat dohodnutý soubor opatření, můžeme v letošním školním roce pro rok zapsat k předškolnímu vzdělávání nové děti. Děkujeme vedení obce za podporu při celém řešení tohoto problému. Zápis se uskuteční 28. dubna 2015 od do hodin v kanceláři MŠ. Již od počátku března si zde zájemci mohou vyzvednout příslušné formuláře. Kritéria a počet volných míst zveřejníme počátkem března též na webových stránkách školy. Marie Ernestová, ředitelka školy Sociální komise Obecního úřadu v Zaječově zve všechny děti a rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES V neděli od 14:00 do 16:00 hodin. V sále Lidového domu v Zaječově. Na programu: - hudba a tanec, žonglování, fotografování s maskoty, soutěže a odměny pro děti, bublinová diskotéka možnost zakoupení balónků a malování na obličej Vstupné dobrovolné Těšíme se na Vás 7 Sociální komise Obecního úřadu v Zaječově Srdečně zve všechny ženy na oslavu MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN V pátek 6.března od 16:00 hodin. V Lidovém domě v Zaječově. Kulturní program a malé pohoštění zajištěno.

8 HISTORIE Miroslav Zikmund Cesta stoletím Krátce potom, co se v našich kinech objevil i dokumentární film Století Miroslava Zikmunda, odvysílala televize Prima ZOOM, třídílný seriál Miroslav Zikmund Cesta stoletím. Jestliže v minulosti byly popisovány jeho cestovatelské zážitky, v poslední době nechává nahlédnout Miroslav Zikmund do svého soukromí. Že patří se svým přítelem Jiřím Hanzelkou mezi velikány naší země ví každý. Všichni ví, že ve voze zn. Tatra procestovali celý svět. Byli přijímáni prezidenty, znali se s Gagarinem i s Hillarym. Málo kdo však ví, že Miroslav Zikmund má vztah k naší obci Kvaň a dokonce zde byl na návštěvě u svých příbuzných. V roce 2006, kdy jsem se již zajímal o historii našeho kraje a začal tvořit různé rodokmeny, jsem objevil příbuzenský vztah právě k Mir. Zikmundovi. Babička manželky, Anna Srpová roz. Šůchová nar , je teta Mir. Zikmunda. Okopíroval jsem tedy rodný list babičky a zaslal jej Mir. Zikmundovi s prosbou o potvrzení této skutečnosti. V krátké době jsem obdržel odpověď. Byla potvrzena má domněnka a ještě jsem se dozvěděl, že v červnu 1978 bylo uskutečněno setkání rodu Zikmundů v hotelu Bělohlávek v Holoubkově. Naše babička byla tehdy nejstarší účastník tohoto setkání. Ve svých záznamech měl Mir. Zikmund poznamenanou i návštěvu dne ve Kvani u Srpů. Jako vzácnou památku uchovávám věnování, na kterém je na přední straně Mir. Zikmund v Kathmandu a uvnitř po 32 letech v Praze Karolinu se sir. Edmundem Hillarym. Tímto článkem chci upozornit na různé věci, které nás při bádání v minulosti mohou překvapit. Ještě jednu zajímavost jsem objevil v rodokmenu Srpů. Jan Zvara, bývalý čs. rekordman ve skoku do výšky, od r do r držitel čs. rekordu 236 cm, držitel bronzové medaile z halového mistr. Světa v lehké atletice v Indianopolisu v USA má kořeny u Srpů ve Kvani. Jeho babička Anna Srpová prov. Blažková narozena r. 1916, byla dcera Josefa Srpa nar. r ve Kvani čp. 68. Říjen 2014 Josef Brůček ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ Základní organizace Zaječov a Klub chovatelů králíků Český strakáč Vás zve k návštěvě a obeslání 50. ZAJEČOVSKÉ VÝSTAVY Králíků, holubů a drůbeže se samostatnou expozicí králíků Český strakáč, Králíčků TEDDY a expozicí okrasného ptactva Chovatelský areál v Zaječově Horní Kvani března Občanské sdružení Zděná Vás srdečně zve na promítání z cest po Itálii s Honzou Stupkou. V pátek od 19 hodin v kině v Zaječově. O čem: zajímavé vyprávění a fotografie z cest tentokrát ze San Marina, Gargána,Toskánska a po Etruských památkách. Za kolik: vstup dobrovolný Výtěžek z akce bude použit na obnovu budovy Zděná. 8

9 VOJENSKÝ ÚJEZD BRDY Vojenský újezd definitivně končí Senát ČR na své 5. schůzi dne 14. ledna 2015 schválil poslaneckou předlohu vládního návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o změně hranic krajů a změně hranic vojenských újezdů. Podpisem prezidenta republiky byl legislativní proces završen. O zrušení vojenského újezdu Brdy je definitivně rozhodnuto. Podle ministerstva obrany jsou vojenské újezdy na současný rozsah armády zbytečně veliké. Zrušením prý armáda ušetří 70 milionů korun. Dělostřelci budou podle ministra obrany Martina Stropnického využívat cvičiště o rozloze 560 hektarů poblíž Jinců. Dnem 1. ledna 2016 se připojí v současné době platná katastrální území vojenského újezdu Brdy pod státní správu obcí. Se zrušením brdského újezdu nesouhlasí Středočeský kraj. Jeho představitelé se obávají developerské činnosti, znečištění vodních zdrojů nebo toho, že nebude včas dokončena pyrotechnická očista území. Podle armády pyrotechnici svou práci dokončí podle plánu do konce roku Ochrana přírody má být zaručena tím, že den po zrušení újezdu bude v Brdech vyhlášena chráněná krajinná oblast. Otevření krajinářsky unikátního území s mnoha přírodními zajímavostmi bude přitahovat hodně turistů a bude třeba postupně řešit otázky dopravy veřejné i soukromé, parkování, zásobování, ubytování, rekreačních objektů a bezpečnosti v obcích. Majetek ČR nacházející se na dosavadním katastrálním území vojenského újezdu Brdy, který se připojí k územím přilehlých obcí, zůstává ve vlastnictví státu, s výjimkou staveb a technických zařízení s příslušenstvím pro čerpání vody a pozemních komunikací nezbytných pro zabezpečení dopravní obslužnosti obcí. Velký ne-li zásadní význam pro ochranu přírody a krajiny v CHKO Brdy bude mít spolupráce se správou CHKO, se Středočeským krajem a VLS s. p. jako správcem státního majetku. Irena Nezbedová, starostka obce Masopust v Zaječově Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na obnovení tradice masopustu v Zaječově. Věřím, že se v příštím roce zúčastní více masek a podaří se obejít celou obec. starostka obce 9

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Přítomni: I. Nezbedova, V. Havlík, Ing. Hůrka, Ing. Kaslová, J. Stelšovský,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více