ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr. Příbram. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad v Praze 6, Mgr. Zuzana Sobíšková, č.j.: 025 Ex 1595/10 Bělohorská 270/ Praha 6 - Břevnov Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků a lesních porostů, za účelem jejich budoucího prodeje v dražbě. Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracovala: Ing. Lucie Cihelková Lamačova 914/ Praha 5 - Hlubočepy telefon: Znalecký posudek obsahuje 11 stran textu včetně titulního listu a 7 stran příloh. Objednateli se předává ve 4 vyhotoveních. V Praze, dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr. Příbram. 2. Základní informace předmětu ocenění: Pozemky Adresa předmětu ocenění: Kňovice Kňovice Kraj: Středočeský Okres: Příbram Obec: Kňovice Katastrální území: Kňovice Počet obyvatel: 325 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) * 0, = 35,0000 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k): 35,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - LV č. 98, k.ú. Kňovice, obec Kńovice, okres Příbram, ze dne Informativní snímek z katastrální mapy k.ú. Kňovice, obec Kňovice, stažený z internetu, měř.: 1: Usnesení Exekutorského úřadu JUDr. Jana Grosama, Praha 6, Bělohorská 270/17, č.j.: 025 Ex 1595/10-22, ze dne Informace a skutečnosti zjištěné při místním terénním šetření - Informace z LHO Sedlčany, zař. obvod Vysoký Chlumec, LHC: porostní mapy, získané od odborného lesního hospodáře - Fotodokumentace 5. Vlastnické a evidenční údaje Pozemky p.č a 1194 jsou zapsány na LV č. 98, kat. území Kňovice, obec Kňovice, okres Příbram, ve vlastnictví Budky Vlastimila, nar.: , bytem Polní 54/2, Zeleneč, Zeleneč v Čechách o velikosti spoluvlastnického podílu 3/4 a Budkové Marie, nar.: , bytem Oukřtalov 10, Počepice, Petrovice u Sedlčan o velikosti spoluvlastnického podílu 1/4. V části C listu vlastnictví č. 98 jsou zapsána tato omezení : - Nařízení exekuce pověřeného soudního exekutora JUDr. Jitky Wolfové, Radyňská 9, Plzeň na Budku Vlastimila, na základě Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu Praha - východ, č.j.: 28 Exe 9842/2010-6, ze dne Exekuční příkaz k prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z nemovitosti Budky Vlastimila, na základě Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Praha 6, č.j.: 025 Ex 1595/ ze dne Zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši 1 000,- Kč včetně příslušenství ke - 2 -

3 spoluvlastnickému podílu 3/4 Budky Vlastimila, ve prospěch Hlavního města Prahy, IČ: , Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, Praha 01, na základě Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Praha 6 č.j.: 025 Ex / ze dne s právní mocí ke dni Nařízení exekuce pověřeného soudním exekutorem Mgr. Jan Peroutka, Revoluční 48, Chomutov na Budku Vlastimila, na základě Usnesení soudu o nařízení exekuce okr. soudu Praha - východ, č.j: 27 Exe 12274/2010-6, ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu o velikosti 3/4 Budky Vlastimila na základě Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí exekutorského úřadu Plzeň - město, č.j.: 106 Ex 4718/ , ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu o velikosti 3/4 Budky Vlastimila na základě Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí exekutorského úřadu Chomutov, č.j.: 136 Ex 3146/ , ze dne Zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši 1 263,- Kč včetně příslušenství ke spoluvlastnickému podílu 3/4 Budky Vlastimila, ve prospěch České podnikatelské pojišťovny, a.s. IČ: , Budějovická 64/5, Praha 4 - Michle, , na základě Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Chomutov č.j.: 135 Ex / ze dne s právní mocí ke dni Celkový popis nemovitosti Předmětem znaleckého posudku jsou dva lesní pozemky s lesními porosty o celkové plošné výměře m 2, které leží asi 400 m od sebe a tvoří součást lesního porostu v k.ú. Kňovice, asi 2 km severně až severovýchodně od obce. Obec Kňovice leží asi 5 km severozápadně od města Sedlčan, v bývalém okrese Příbram, ve Středočeském kraji. 7. Obsah znaleckého posudku I. Administrativní cena, zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky 450/2012 Sb. 1. Ocenění pozemků 1.1. Lesní pozemek p.č Lesní pozemek p.č Ocenění trvalých porostů 2.1. Lesní porost na p.č C Lesní porost na p.č D Lesní porost na p.č D Lesní porost na p.č D 10 II. Srovnávací metoda 3.1. Pozemek Sedlčansko 3.2. Pozemek Ředice 3.3. Pozemek Kamýcko - 3 -

4 B. Znalecký posudek I. Administrativní cena, zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky 450/2012 Sb. Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění pozemků 1.1. Lesní pozemek p.č Svažitý pozemek k jihovýchodu, lichoběžníkového půdorysného tvaru, p.č o celkové plošné výměře m 2 je zapsán v LV jako lesní pozemek a je zalesněn. Asi uprostřed pozemku je mýtiny (bývalá oplocenka) s vysázenými borovicemi. Pozemek je situován ve vzdálenosti cca 2 km severovýchodně od obce Kňovice. Ocenění Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: Základní cena pozemku odpovídá vzhledem k výhodnosti polohy pozemku na území obce, výhodnosti a komerční využitelnosti stavby na něm zřízené, a dosahuje výši sjednaných cen srovnatelných pozemků. Srážky ani přirážky dle tabulky č. 1 proto nebyly použity. Lesní pozemek oceněný dle 30 Parcelní číslo SLT [m2] JC [Kč/m2] Úprava [%] UC [Kč/m2] [Kč] lesní pozemek K ,00 2,25 2, ,00 Mezisoučet ,00 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): * 1,0000 Lesní pozemek oceněný dle 30 - celkem ,- Kč Lesní pozemek p.č zjištěná cena = ,- Kč 1.2. Lesní pozemek p.č Svažitý pozemek k severu, téměř obdélníkového půdorysného tvaru, p.č o plošné výměře m 2 je zapsán v LV jako lesní pozemek a je zalesněn. Pozemek je situován ve vzdálenosti cca 2 km severovýchodně od obce Kňovice. Ocenění Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené - 4 -

5 Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: Základní cena pozemku odpovídá vzhledem k výhodnosti polohy pozemku na území obce, výhodnosti a komerční využitelnosti stavby na něm zřízené, a dosahuje výši sjednaných cen srovnatelných pozemků. Srážky ani přirážky dle tabulky č. 1 proto nebyly použity. Lesní pozemek oceněný dle 30 Parcelní číslo SLT [m2] JC [Kč/m2] Úprava [%] UC [Kč/m2] [Kč] lesní pozemek K ,00 2,25 2, ,75 Mezisoučet ,75 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): * 1,0000 Lesní pozemek oceněný dle 30 - celkem ,75 Lesní pozemek p.č zjištěná cena = ,75 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Lesní porost na p.č C 9 Lesní porost na pozemku p.č je tvořen jednou porostní skupinou, která sestává ze 70 % z borovice a ze 30 % ze smrků o stáří 93 let. Při ocenění jsem vycházela z hodnot uvedených v LHO a ze skutečností zjištěných při místním terénním šetření. Lesní porosty: mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z borovice lesní , ,24 16,94 0,960 0,968 Ha=[(30,24-16,94)*0,960*1/0,968+16,94]*0,90*70 % = 18,9820 Kč/mS ,25 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,915 borovice lesní - celkem = ,22 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,89 12,46 0,801 0,887 Ha=[(58,89-12,46)*0,801*1/0,887+12,46]*0,90*30 % = 14,6848 Kč/mS ,19 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,915 smrk ztepilý - celkem = ,13 Celkem - lesní porosty = ,35 Kč - 5 -

6 Lesní porost na p.č C 9 - zjištěná cena ,35 Kč 2.2. Lesní porost na p.č D 1 Lesní porost na pozemku p.č je tvořen třemi porostními skupinami. Porostní skupina 509 D 1 sestává ze 70 % z borovice, 20 % břízy a z 10 % ze smrků o stáří 16 let. Při ocenění jsem vycházela z hodnot uvedených v LHO a ze skutečností zjištěných při místním terénním šetření. Lesní porosty: mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z borovice lesní , ,24 16,94 0,386 0,968 Ha=[(30,24-16,94)*0,386*1/0,968+16,94]*1,00*70 % = 15,5705 Kč/mS ,78 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,530 borovice lesní - celkem = ,42 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z bříza bradavičnatá , (max 80) 7,49 3,77 0,211 Ha=[(7,49-3,77)*0,211+3,77]*1,00*20 % = 0,9110 Kč/m 2 542,96 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,680 bříza bradavičnatá - celkem = 369,21 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , ,89 12,46 0,095 0,887 Ha=[(58,89-12,46)*0,095*1/0,887+12,46]*1,00*10 % = 1,7433 Kč/mS 517,76 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,530 smrk ztepilý - celkem = 274,41 Celkem - lesní porosty = ,04 Kč Lesní porost na p.č D 1 - zjištěná cena ,04 Kč - 6 -

7 2.3. Lesní porost na p.č D 2 Porostní skupina 509 D 2 sestává z 45 % z dubu, 20 % smrku, 20 % břízy, 10 % jívy a z 5 % z borovice o stáří 24 let. Při ocenění jsem vycházela z hodnot uvedených v LHO a ze skutečností zjištěných při místním terénním šetření. Lesní porosty: mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z dub letní , ,89 26,76 0,140 0,858 Ha=[(67,89-26,76)*0,140*1/0,858+26,76]*1,00*45 % = 15,0620 Kč/mS ,40 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,470 dub letní - celkem = 7 581,76 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z smrk ztepilý , (max 120) 62,80 12,46 0,165 Ha=[(62,80-12,46)*0,165+12,46]*1,00*20 % = 4,1532 Kč/m ,92 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,520 smrk ztepilý - celkem = 1 028,- mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z bříza bradavičnatá , (max 80) 7,49 3,77 0,324 Ha=[(7,49-3,77)*0,324+3,77]*1,00*20 % = 0,9951 Kč/m 2 473,67 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,720 bříza bradavičnatá - celkem = 341,04 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z - 7 -

8 jíva , (max 50) 6,47 2,18 0,435 Ha=[(6,47-2,18)*0,435+2,18]*1,00*10 % = 0,4046 Kč/m 2 96,29 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,870 jíva - celkem = 83,77 mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z borovice lesní , (max 120) 30,49 16,94 0,571 Ha=[(30,49-16,94)*0,571+16,94]*1,00*5 % = 1,2339 Kč/m 2 148,07 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,520 borovice lesní - celkem = 77,- Celkem - lesní porosty = 9 111,57 Kč Lesní porost na p.č D 2 - zjištěná cena 9 111,57 Kč 2.4. Lesní porost na p.č D 10 Porostní skupina 509 D 10 sestává ze 100 % z borovice o stáří 102 let. Při ocenění jsem vycházela z hodnot uvedených v LHO a ze skutečností zjištěných při místním terénním šetření. Lesní porosty: mýtní výtěže Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(eventuelně*1/)+c]**Z borovice lesní , ,19 16,94 0,905 0,905 Ha=[(23,19-16,94)*0,905*1/0,905+16,94]*0,80*100 % = 18,5520 Kč/mS 5 509,94 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - ( - ) * 0,005] * 0,960 borovice lesní - celkem = 5 289,54 Celkem - lesní porosty = 5 289,54 Kč Lesní porost na p.č D 10 - zjištěná cena 5 289,54 Kč - 8 -

9 C. Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění pozemků 1.1. Lesní pozemek p.č ,- Kč 1.2. Lesní pozemek p.č ,75 Kč 1. Ocenění pozemků celkem ,75 Kč 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Lesní porost na p.č C ,40 Kč 2.2. Lesní porost na p.č D ,- Kč 2.3. Lesní porost na p.č D ,60 Kč 2.4. Lesní porost na p.č D ,50 Kč 2. Ocenění trvalých porostů celkem ,50 Kč Celkem Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,65 Kč ,- Kč II. Srovnávací metoda : V rámci srovnávací metody byly porovnávány lesní pozemky s porosty do 15 km od Kňovic, z důvodu, že trh s lesními pozemky není zcela obvyklý. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky se liší rozlohou, lokalitou i zásobou dřevní hmoty, v závěrečně tabulce jsou použité jednotlivé koeficienty k jejich úpravě tak, aby byly co nejvíce srovnatelné s pozemkem oceňovaným. 3.1.) Lesní pozemek Prodej smrkového lesa o stáří let, v současné době povolena nahodilá těžba, přístup po lesní cestě až k pozemku. Pozemek je nedaleko Sedlčan. Plocha pozemku : : 3.2.) Lesní pozemek m2 91,- Kč/m2 Prodej pozemku v k.ú. Ředice, jedná se o tři bloky pozemků. Z celkové plochy je m2 s možností těžby a m2 je zatravněno. Pozemky jsou v nadm. výšce m, vzdálenost od Sedlčan je 14 km. za nelesní pozemek činí 8,- Kč/m2 a za lesní pozemek 24,- Kč/m2. Plocha pozemku : : 3.3.) Lesní pozemek m2 24,- Kč/m2 Pozemek u Orlické přehrady u Kamýku nad Vltavou, 1/3 je louka, 2/3 zalesněno. Pěkný porost ze slušnou zásobou dřeva. za louku činí 8,- Kč/m2 a za lesní pozemek činí 28,- Kč/m2. Plocha pozemku : : m2 28,- Kč/m2-9 -

10 Tabulka srovnávaných stavebních pozemků : Pozemek : koeficienty : Upravená cena (m2) : (Kč/m2) : (Kč/m2) : Sedlčansko ,- 0,95*0,85 73,- Ředice ,- 0,95*1,10 25,- Kamýcko ,- 0,95*0,95 25,- Průměr : 41,- k1 koeficient navýšení cen realitní kanceláří o svoji provizi k2 koeficient lokality Výpočet ceny lesních pozemků srovnávací metodou : * 41 = * ¾ * 0,9 = = Kč rozloha pozemku ¾ - velikost spoluvlastnického podílu C. Závěrečná rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena pozemků + porostů : Administrativní cena spoluvlastnického podílu ¾ : Srovnávací hodnota: Srovnávací hodnota ¾ podílu lesních pozemků : ,- Kč ,- Kč ,- Kč Při stanovení obvyklé ceny nemovitosti jsem vycházela z těchto metod výpočtu : 1.) Z administrativní ceny nemovitostí dle vyhlášky č. 450/2012, Sb. 2.) Stanovení hodnoty srovnávací metodou Obvyklá hodnota lesních pozemků a porostů byla stanovena ze dvou metod výpočtu - z administrativní ceny a z hodnoty zjištěné srovnávací metodou. Výsledky obou metod se výrazně liší a to z důvodu, že vyhláška je k ocenění pozemků špatně nastavena (ceny pozemků vycházejí několikanásobně podhodnocené). Za obvyklou hodnotu pozemků považuji výsledky zjištěné srovnávací metodou. Při stanovení obvyklé ceny nepřihlížím k omezením, která jsou uvedena v části C listů vlastnictví Obvyklá cena spoluvlastnického podílu o velikosti ¾ z pozemků : ,- Kč slovy : třistačtyřicettisíckorunčeských

11 a. Spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ na lesních pozemkách s porosty p.č a 1194, které jsou zapsány na LV č. 98, k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr. Příbram obvyklá cena činí, včetně příslušenství ,- Kč. b. jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostí se nestanoví. c. Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou nejsou. d. Výsledná cena výše označených pozemků k datu ocenění činí ,- Kč. V Praze Ing. Lucie Cihelková Lamačova 914/ Praha 5 - Hlubočepy telefon: D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem zpracovala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedkyně Krajského soudu v Ostravě dne pod č.j. Spr. 1956/99 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2013 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 52/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1916-502/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 stavby č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 37/3957/2012 o ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více