VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník

2 Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ICT-III/2 Ţivot Josefa Suka Cílová skupina : 3.-5.ročník Předmět: Hudební výchova Název sady : Anotace: Autor: Obsah sady: PowerPointová prezentace Str Str vědomostní test z prezentace Sukovy Křečovice Seznámení s ţivotem a dílem hudebního skladatele Josefa Suka, s významným houslovým virtuosem,vnukem skladatele mistrem Josefem Sukem Jitka Ţaloudková VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník

3 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 01 *

4 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 02 PORTRÉT JOSEFA SUKA

5 MUZEUM JOSEFA SUKA SKLADATEL PŘI ODPOČINKU VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 03

6 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 04

7 Jeho otec zde působil jako učitel Po matce pocházel ze starého rodu kantorů Jiţ jako malý chlapec zpíval v kostele sv. Lukáše v Křečovicích Byl velice nadaný na hudbu Jiţ jako osmiletý zahrál na housle pro svého otce k svátku dvě písničky VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 05

8 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 06

9 OTYLKA DVOŘÁKOVÁ SE STALA ŢENOU JOSEFA SUKA VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 07

10 Byl to učitel Josefa Suka na konzervatoři Otec Otylky, kterou si Josef Suk vzal za manţelku Významný hudební skladatel Bydlel ve Vysoké u Příbrami VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 08

11 Členové kvarteta: Karel Hoffmann-1. housle Josef Suk- 2. housle Oskar Nedbal-3. housle Otto Bergner- violoncello VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 09

12 Hudba k pohádce Radúz a Mahulena Krásná hudba plná něhy, která tuto pohádku dělá opravdu kouzelnou. Pochod V nový ţivot Tento pochod v roce 1932 získal stříbrnou medaili v umělecké soutěţi na olympijských hrách v Los Angeles, kde také naplno zazněl. VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 10

13 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 11 Pohádka o veliké lásce, odvaze která je doprovázena nádhernou hudbou. Tato hudba vyjadřuje každý okamžik pohádky.

14 Sloţil jej v roce 1919 Pochod Josef Suk věnoval Sokolu Dodnes se pouţívá při různých příleţitostech včetně všesokolských sletů Notová partitura pro pochod V nový život VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 12

15 SVĚTNIČKA JOSEFA SUKA V KŘEČOVICÍCH MUZEUM JOSEFA SUKA V SOUČASNOSTI VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 13

16 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 14

17 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 15

18 NARODIL SE 1929 PRVNÍ LEKCE DOSTÁVÁ OD SVÉH OTCE JOSEFA SUKA V DESETI LETECH JE U VYNIKAJÍCÍHO UČITELE MISTRA JAROSLAVA KOCIÁNA V LETECH JE PRIMÁRIEM PRAŢSKÉHO KVARTETA 1952 SPOLUZAKLÁDÁ SUKOVO TRIO VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 16 FOTO HOUSLOVÉHO VIRTUOSA MISTRA JOSEFA SUKA I S JEHO PODPISEM

19 Uznání ve Francii, Nizozemsku, Rakousku Dekorován francouzským řádem Rytíř čestné legie MISTR JOSEF SUK PŘEDSTAVUJE SVÉ VELIKÉ UMĚNÍ NA KONCERTECH VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 17

20 Lidová škola umění Benešov Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 18

21 Vychází ze Sedlčan, přesně trasou, kudy chodil slavný skladatel. Trasa vede od Sedlčanské kotliny údolím potoka Mastníka přes Osečany VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 19

22 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 20

23 VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 21 Mistr Josef Suk navštěvuje pravidelně Křečovice, kde se zúčastňuje mše v kostele sv. Lukáše. Kaţdoročně v rámci Praţského jara pořádá u hrobu pietní akt na uctění svého dědečka, významného hudebního skladatele.hrob se nachází naproti hlavnímu vchodu do kostela směrem ke škole.

24 MNOHOKRÁT VYSTOUPIL V KOSTELE SV. LUKÁŠE MNOHOKRÁT PŘEDVEDL SVÉ VELIKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 22

25 Byla slavnostně vysazena 1938 Vysázeli ji ţáci školy ke 20. výročí vzniku republiky Podél cesty jsou kameny s vytesanými nápisy Tyto kameny jsou z různých obcí SUKOVA ALEJ VEDE K MOHYLE VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 23

26 Mistr Josef Suk každodenně předvádí své veliké nadání Mistr Josef Suk pořádá koncerty VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 24

27 Test z prezentace: přiřaď správně Hudební skladatel Josef Suk se narodil v a) Praha b) Křečovice c) Benešov Otec Josefa Suka byl a) sládek v pivovaře b) učitel c) řezník Josef Suk napsal : a) hudbu k pohádce Radúz a Mahulena b) hudbu k pohádce Popelka c) hudbu k pohádce Jak Radomill ke štěstí přišel VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 25

28 Hudební skladatel Josef Suk Přiřaď obrázek Co z našeho okolí nese jméno Josefa Suka VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 26

29 V jakých zemích se dočkal uznání houslový virtuos Mistr Josef Suk a) Nizozemí, Francie, Rakousko b) Nizozemí, Rakousko, Rusko c) Anglie, Francie, Španělsko V jakém příbuzenském poměru byl s Antonínem Dvořákem a) Josef Suk byl vnuk Antonína Dvořáka b) Josef Suk Byl zeť Antonína Dvořáka c) Josef Suk byl dědečkem Antonína Dvořáka Kde je pochován hudební skladatel Josef Suk VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 27

30 V kterém roce sloţil Josef Suk pochod V nový ţivot a) 1921 b) 1929 c) 1919 Kudy vede Sukova stezka a) Ze Sedlčan údolím Mastníka b) Ze Sedlčan údolím Musíka c) Ze Sedlčan údolím Vltavy VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 28

31 Použitý zdroj: Google.com Wikipedie.cz suk itioonta.com/data/micka_mazas/fotodia.org/wiki/josef_ Suk_star ewworldencyclopedia.org VY_32 _INOVACE_Sukovy Křečovice ročník 29

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

Nejdřív zlato, teď větrné elektrárny. Další pohroma pro Sedlčansko? KOSOVA HORA/JESENICE Na úředních deskách obcí Kosova Hora, Jesenice, Nedrahovice

Nejdřív zlato, teď větrné elektrárny. Další pohroma pro Sedlčansko? KOSOVA HORA/JESENICE Na úředních deskách obcí Kosova Hora, Jesenice, Nedrahovice Číslo 8/Ročník 26 25/2/2015 Cena 15 Kč PIVNÍ BAR PREMIUM ul. 28. října, zve ve čtvrtek 26. 2. od 19:30 na DEGUSTACI FRANCOUZSKÝCH VÍN vstupné 100 Kč info na tel.: 602 122 882 Nejdřív zlato, teď větrné

Více

12/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

12/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 O sociálních službách společně Dnes se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci. Pro tvorbu kvalitního komunitního plánu sociálních služeb potřebujeme znát Vaše potřeby, nápady a názory. Proto najdete v

Více

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2012 1 PF 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem vedení radnice a samozřejmě i jménem svým popřál všem občanům našeho města vše nejlepší do nového roku, hodně

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9 září 2011 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o provozu na letišti 3 Radnice už nepřebírá poštu pro své podnájemníky 4 Requiem nejen americké 9 V září patří Pardubice cyklistům

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012

ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012 ŠIPKA 4 ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012 Poslední učitelský sbor ve staré škole. (1952) Milada Orságová, Josef Tichý, Jarmila Vašutová, Ludmila Divílková a Jindřich Vašut V červnu

Více

KINO A TĚLOCVIČNA NA NÁMĚSTÍ TYRŠE A FÜGNERA SLAVÍ LETOS 80. NAROZENINY

KINO A TĚLOCVIČNA NA NÁMĚSTÍ TYRŠE A FÜGNERA SLAVÍ LETOS 80. NAROZENINY KINO A TĚLOCVIČNA NA NÁMĚSTÍ TYRŠE A FÜGNERA SLAVÍ LETOS 80. NAROZENINY Kolem křižovatky Okružni ulice, která kroužila kolem městských hradeb a cesty směřující k nádraží, do Úsova a pak na Uničov vzniklo

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Duben 2014. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Duben 2014. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Duben 2014 Cena 5,-Kč Informace k akci: Revitalizace podhradí hradu Vildštejn Skalná. Jarní hromádky Zápis dětí do MŠ Z hradu na zámek Zahrádkáři bilancovali Pozvánka na Den dětí Vážení občané,

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské Časopis České obce sokolské SOKOL březen 2013 Sokolové vzdali poctu T. G. Masarykovi Sokolské prapory vlály v Lánech i na Hradčanském náměstí Tajemství úspěchu vršovických judistů Dva členové oddílu reprezentovali

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota

Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra smyčcových nástrojů Hra na housle Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota Bakalářská práce Autor práce: Linda Finsterlová

Více

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LISTOPADU 2014. Václav Hudeček potěšil publikum. Ustavující schůze zastupitelstva

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LISTOPADU 2014. Václav Hudeček potěšil publikum. Ustavující schůze zastupitelstva 21. LISTOPADU 2014 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 20, číslo 11 Ustavující schůze zastupitelstva Holešov (JZ) Ustavující schůze Zastupitelstva města Holešova, která se uskutečnila

Více