ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014-2016"

Transkript

1 ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE DOTAZNÍK K HODNOCENÍ AKTIVIT ŠKOLY Prosíme, doplňte konkrétní údaje, příp. označte křížkem 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Adresa školy (přesný název školy dle zřizovací listiny, bez zkratek, je podkladem pro vydání certifikátu ŠUR ): Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, Milín Počet žáků ve škole: 226 Počet žáků zapojených do programů environmentální výchovy (EV)/udržitelného rozvoje (UR): 214 Kontakt na školu: telefon: fax: Statutární zástupce školy (ředitel/ředitelka): Jméno, příjmení, titul: Jana Pižlová, Mgr. Aprobace: M - Bi - 1 -

2 2) OBLASTI HODNOCENÍ EV/UR Oblast managementu EV ve škole Koordinátor EV ve škole: Jméno, příjmení, titul: Hana Sladovníková, Mgr. Doba působení ve funkci/rok ustanovení: 5 let / 2009 Aprobace: Bi Kontakt ( ): Absolvent (nebo v současné době účastník) specializačního studia pro školní koordinátory: ANO NE Ve které instituci se specializační studium uskutečnilo/uskutečňuje? Elrond Probíhalo/probíhá specializační studium v rámci grantu nebo DVPP? Finanční náklady na specializační studium: 0,- Hrazeno účastníkem zaměstnavatelem jiné (doplňte): zdarma - 2 -

3 Je zpracován školní program EV: krátkodobý: ANO NE dlouhodobý: ANO NE samostatný dokument: ANO NE součást plánu školy: ANO NE Počet členů pedagogického sboru: 19 Počet spolupracujících členů pedagogického sboru v oblasti EV (ekotým): 6 Podpora koordinátora EV ze strany vedení školy: velmi dobrá částečná sporadická, ojedinělá Způsob ohodnocení činnosti koordinátora EV ze strany vedení školy: morální finanční morální i finanční žádný Další vzdělávání koordinátora EV ze strany vedení školy: je podporováno je podporováno občas není podporováno Zájem o další vzdělávání koordinátorů EV: (aktuální otázky ŽP, management EV, inovativní metody a formy práce v oblasti EV, příklady dobré praxe) mám zájem nemám zájem - 3 -

4 Oblast pedagogická Uveďte konkrétní akce, projekty, charakterizující činnost školy v oblasti EV/UR za období : (výstižně a stručně) 2010/ Den Země 2011 Mezinárodní rok lesů - LES výtvarná soutěž, úklid školního pozemku, úklid lesa, význam lesa, SOVY soutěž o nejlepší sovu, Tajemné sovy - MERLIN - EXPEDICE 4P 6. tř. - říjen 2010, květen 2011 O původu věcí - dobrodružná expedice, na jejímž konci třída nalezla poselství 4P / Přemýšlej, prožij, pamatuj, použij /, důležité pro život Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - 7 DIVŮ MILÍNSKA projekt zaměřený na poznávání významných míst v blízkém okolí Milína - Týden lesů říjen 2010 projekt, soutěž o nejlepší vytvořený les, sběr papíru - Exkurze do ekocentra ve Vlašimi 2. a 3. tř. - Hornické muzeum Příbram mineralogická expozice, 9. tř. - Člověk a příroda přednáška MERLIN, tř - Tonda obal na cestách - o třídění odpadů výukový program EKOKOM, tř - Láska ano, sex ne přednáška, 8. a 9. tř. - Den bez aut program BESIPU, 8. a 9. tř. - Příroda se probouzí soutěž Lesu zdar, 4. tř. - U nás v Kocourkově výtvarná soutěž, 9. tř. - Psi nejsou naším celým životem, ale díky nim je náš život úplný výt. soutěž, 6. a 7. tř. - V jaké zvířátko bych se chtěl na jeden den proměnit výt. sout., 5., 6., 7. tř. - SOS BIODIVERZITA internetová soutěž VEOLIA, 7. tř. 2011/ Den Země 2012 Ptáci, pták roku 2012 Tetřev hlušec, hlasy ptáků, prezentace Naši ptáci, přednáška Ptáci v naší zahradě Občanské sdružení Ornita, výtvarná práce : plakát Den ptactva, sběry, úklid okolí školy - Projekt mimořádné události říjen 2011, první pomoc záchranáři ze SZŠ Příbram - Projekt Vánoce vánoční tradice a zvyky - Divadlo kouzel Pavla Kožíška Líbeznice výlet pro nejlepší sběrače a pomocníky - Běžkařské závody soutěž žáků tř. - Sportovní dopoledne soutěže pro žáky ke Dni dětí - Oslava v ŠD Den dětí, vodní hrátky, školní družina - S piráti na cestě kolem světa projekt, školní družina - 4 -

5 - Beseda s chovatelem exotických zvířat ukázka živých zvířat, školní družina - Děti dětem aneb s odpady hravě program pro MŠ Pečice, MŠ Milín, 1. a 2. tř. EKOKOM - Středověk a expozice muzea Podbrdské muzeum Rožmitál, 7 a 8. tř. - Bubnování skupinové bubnování - DRUM CIRCLE, tř. - Moderní je nekouřit přednáška, 6. a 7. tř. - Hledání lesních pokladů 3. tř - květen 2012 pobytová exkurze - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Výstup na Blaník 5. tř. - Hravě žij zdravě internetová soutěž, 5. tř. - Ekopředsevzetí červen 2012, každý žák školy má své ekopředsevzetí - Ekosystémy školní projekt, 6. tř. - Přírodovědná exkurze Hvožďansko rostliny a živoč. Hvožďanska, 7. a 8. tř. - Poznávej se interaktivní výstava v Příbrami / IQ park Liberec /, 8. a 6. tř. - Výstava o lidském těle The Human Body, tř. 2012/ Den Země 2013 Ekostezka, dárek pro školu soutěž jednotlivých tříd, EKOVLAJKA vyhlášení vítězné vlajky 1. a 2. stupeň - Ekostezka pro děti z MŠ Milín žáci 9. tř. - Den Země pro MŠ - Projekt Milín 2013 seznámení s historií, současností a přírodními podmínkami obce - EKO projekt zaměřený na zkoumání přírody a vlivu činnosti člověka na přírodu okolí Milína, vedení žáků k ekologickému způsobu života - Udílení Oskarů soutěž žáků 9. třídy o nejlepší animovaný film s ekolog. Tematikou - Akademie projekt zaměřený na prezentaci školy na veřejnosti, příprava programu a veřejné vystoupení žáků, divadelní představení o třídění odpadů ŠD - Lesy ČR Křivoklát informační a vzdělávací středisko lesů září 2012, 3. a 4. tř. - Koně chov a výcvik jezdeckých koní říjen 2012, 2. tř. - Ekotým výukový program sdružení TEREZA tmelení kolektivu, analýza, informování žáci ekotýmu - Exkurze Temelín jaderná elektrárna, informační centrum, výroba elektřiny listopad 2012, 8., 9. tř. - Myslivost výstava v CVA Milín, 2. stupeň - Den Techniky Střední průmyslová škola, 9. tř. - Pozorujeme oblohu Planetárium Praha - Hrachov ekocentrum, Vrškamýk květen 2013, 3. a 5. tř. - Pelhřimov muzeum rekordů a kuriozit, ZOO Tábor Větrovy červen 2013, 3., 5. tř. - Krokodýlí ZOO Protivín červen 2013, 2. a 4. tř. - Hornické muzeum Příbram Důl Anna, Vodní štola - květen 2013, 2. tř., 7. tř. - Poznej svého psa výchova psa, péče a psí plemena, CANISTERAPIE 1. st. a Život se psem není pod psa, 7. tř. - Česko pod lupou - Svět na křídlech výtvarná soutěž - 5 -

6 - Ekofór Humorem na přírodu výtvarná soutěž, 5. a 9. tř prací žáků - Kaktusy a sukulenty výstava KD Milín, přednáška, 7. tř. - Pod modrou oblohou Vesmír / 4 žáci /, Můj sen, Radost práce s grafickým editorem - Kouzelný oříšek výtvarná soutěž Ochrany fauny Votice 2 žáci - Návštěva ZOD 11. květen Milín exkurze do zeměd. družstva, 7. tř. Další: - Ozdravné pobyty ozdravný pobyt 4. tř., Rosnička tř. - říjen Lovci mamutů Nové Hutě ozdravný pobyt Vodňany cykloturistika 3. tř. - červen 2011 ozdravný pobyt 1.A a 1.B, Rosnička tř. - květen Na Šumavě s Ferdou mravencem turistika, hry v přírodě - Nové Hutě ozdravný pobyt Zalužany tř. - červen 2012 ozdravný pobyt 7. tř. a 2.B květen 2013 Dobytí Boubína se Šumavošem turistika, soutěže a hry v přírodě Nové Hutě - EKOPOLIS přemýšlej o městě, projekt Scio - MULTIPOLIS přemýšlíme o lidech projekt Scio - EVVOLUCE Evvoluci nezastavíš!, Křížem krážem průřezovými tématy - Environmentální výchova průřezová témata na klíč - Výukový pořad - Planeta Země Česká republika země známá i neznámá - Čína říše mocného draka - Ekvádor a Galapágy tajemný svět Ekvádoru a Galapág - Svět kolem nás výukový pořad - Austrálie - S tebou o tobě vých. vzděl. pořad o dospívání - Projekt OVOCE DO ŠKOL tř. - Projekt ŠKOLNÍ MLÉKO tř. - Lyžařský výcvik Zadov, 7. tř. - leden - Plavecký výcvik Příbram žáci tř. - únor až duben - Dopravní hřiště 4. tř. - červen - Sporty přespolní běh, šachový turnaj, vybíjená, atletická všestrannost, florbal, Pohár rozhlasu, futsal 2. místo, Coca cola cup 1. a 3. místo AIKIDO ukázka bojových umění - Zdravé zuby projekt, žáci 1. stupeň - Školní ples únor 2011, únor 2012, únor 2013 šerpování žáků 9. třídy, soutěž o nejlepšího taneční pár, společenské vystupování - Astronomická olympiáda tř. - 4 žáci, 8. a 9. tř. 15 žáků, 2012 /7. místo/, 2013 krajské kolo / 25. místo / - Biologická olympiáda školní a okresní kolo: 2011 okresní kolo 1. místo kat.c, krajské kolo 4. místo, 2013 školní kolo 16 žáků, okresní kolo 2 žáci / 8. místo / - Chemická olympiáda školní a okresní kolo - Praktika z biologie volitelný předmět - zakládání herbářů bylin, dřevin, semen - Hřbitov odpadů na školním pozemku - 6 -

7 - Humanitární akce: Adopce na dálku podpora indického chlapce Stonožkové dny podpora Hnutí na vlastních nohou Tříkrálová sbírka Květinový den spolupráce s CVA Milín - Další vzdělávání pedagogů - Jarní výtvarná dílna Ekoateliér Environmentální výchova a průřezová témata na klíč Babo raď. Dobré ráno, Nízká Lhoto. Ahoj kamarádi, máme vás rádi. EKOPOLIS Program GLOBE vegetační pokryv II. setkání koordinátorů EV Středočeského kraje Prostorová tvorba a její proměny Netradiční zpracování papíru a odpadového materiálu Výuka chemie a bezpečné školní experimenty v soudobých podmínkách ZŠ Specializovaná činnost v oblasti EVVO Průběžné vzdělávání v EVVO základní seznámení s problematikou e-learningové studium EVVOLUCE závěrečná konference Seminář o odpadech EKO-KOM Vzduchoplavec Kráčmera MULTIPOLIS Setkání koordinátorů Středočeského kraje Lidové tradice v cyklu roku Využití pohádek při motivaci v ekol. výchově Výuka v terénu -Mostecko a České Švýcarsko Mimořádné a unikátní aktivity (např. ocenění) v oblasti EV za období : - Ekoškola / Eco-Schools / 2006 získání mezinárodního titulu, 2008 podařilo se nám obhájit titul a v roce 2011 jsme obhájili podruhé - účast na slavnostním předávání mezinárodního titulu / Národní technická knihovna /, v projektu usilujeme o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie a vody a zlepšení životního prostředí školy a jeho okolí, sledované oblasti : voda, energie, prostředí školy, odpady a šetrný spotřebitel - GLOBE zapojení do projektu na jaře 2011, žáci zkoumají a pozorují životní prostředí v okolí školy - 7 -

8 - Recyklohraní aneb Ukliďme si svět zpětný odběr drobných elektrospotřebičů, baterií, mobilů, PC účast v projektu od roku 2008, 2011 ve 3. ročníku projektu patříme mezi 100 nejaktivnějších škol, 2012/2013 odevzdali jsme k recyklaci 416 kg vysloužilého drobného elektrozařízení a 399 kg baterií, účast v soutěži Věnuj mobil, vypracovali jsme všechny vyhlášené úkoly, obdrželi jsme EKO-DIPLOM Naučná školní zahrada malé školní arboretum projekt podpořen z fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje Zručné děti vybavení cvičné školní kuchyně - projekt podpořený v rámci grantového programu RWE Gas Storage Spolupráce školy s dalšími školami, vzdělávacími či jinými institucemi v oblasti EV? (konkretizujte) - OÚ Milín finanční podpora při organizování ekologických aktivit školy - MŠ Milín, MŠ Pečice Den Země pro MŠ ekostezka - Centrum volnočasových aktivit / CVA / a knihovna Milín akce pro 9. tř. - nízkoprahový klub, návštěva knihovny tř., pasování na čtenáře milínské knihovny, společné akce, výstavy, besedy, výukové programy - Sdružení TEREZA zapojení do projektů Ekoškola, GLOBE - Ochrana fauny fauny ČR Votice EVVOLUCE, výtvarné soutěže, Těžíme hliník z našich domácností - soutěž / místo / 2,36 kg na 1 žáka / - Hrachov u Sedlčan exkurze žáků a adopce dvou zvířátek : liška, sojka a sběr suchého pečiva - Ekocentrum Čapí hnízdo exkurze 7. a 4. tř. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 2x pobytové akce Expedice 4P (6. tř.) a Hledání lesních pokladů (3. tř.), exkurze ekocentra - ZŠ a MŠ Hvožďany návštěva školy, příroda Hvožďanska - Hnutí na vlastních nohou Stonožka - Elrond, VISK, Ochrana fauny ČR, KEV organizace zajišťující DVPP, účast na seminářích - Dům s pečovatelskou službou - vánoční vystoupení žáků - Seniorpark Pečičky - Luh divadlo žáků 6. tř. - Popelka - Denní stacionář Příbram divadlo žáků 6. tř. - Popelka - FII recycling soutěž ve sběru papíru 2012/2013 odevzdáno kg papíru 10.místo Škola pořádá akce pro veřejnost: (konkretizujte) Den Země ankety, úklid Zahájení adventu v Milíně jarmark Sběrové akce týden na podzim a týden na jaře - papír, PET víčka, baterie a hliník Třídíme hliník z domácností Světový den ekoškol anketa pro milinské občany na téma: Třídění odpadů v naší obci - 8 -

9 Pomoc rodičů škole materiální vánoční jarmark (výrobky) školní ples (tombola) školní kuchyňka (dovybavení nádobím) Pochod Milínskem akce pro veřejnost 22., 23. a 24. ročník - dvě trasy po okolí Milína Publicita aktivit školy ve vztahu k EV: (konkretizujte) - Milínský zpravodaj měsíčník pravidelné informace o činnosti školy informace o sběrových akcích - Webové stránky školy akce školy, Ekoškola - Informační panely ve škole, vitrína před školou probíhající akce a proběhlé akce - Periskop a Příbramský deník informace o akcích školy v regionálním tisku - Školní časopis Fčelička - CVA Milín výstava o školním projektu Milín - KD Milín prezentace školy při školní akademii - výstava Oblast ekologizace provozu školy (hospodaření s vodou, energiemi, odpadem aj.) třídění ve škole papír, směsný odpad, bioodpad, plasty, hliník, nápojové kartony, PET víčka - koše na tříděný odpad ve třídách minimalizace směsného odpadů úspory energií zbytečné svícení, úniky tepla pitný režim školní mléko péče o zeleň ve škole a jejím okolí Ekotým 5 vyučujících a zástupci z každé třídy, Ekonástěnka, Ekokodex každá třída zateplení budovy školy a výměna oken Oblast zdraví a životního stylu (možnosti sportovního vyžití, mimoškolní činnosti (např. kroužky), spolupráce se školní jídelnou apod.) - Školní klub pro žáky třídy - sportovní kroužky organizované TJ SOKOL Milín - florbal, aerobik, volejbal, cvičení dětí a TJ Ligmet - fotbal - zájmové kroužky : Cykloturistický kroužek / tř. / - cyklistické a pěší výlety, Podzimní toulky Rožmitál, cyklovýlet Žežice, okolí Milína - 9 -

10 Sportovní kroužek Střelecký kroužek Rybářský kroužek Divadelní, taneční, výtvarný kroužek Kaktusářský kroužek ROSNIČKA přírodovědný kroužek pro žáky tř. - Hry a klamy výstava Příbram / IQ park Liberec / - Jince, Ohrazenice sběr trilobitů - Svatováclavský výstup na Plešivec - Památník Vojna - Smolotely, Maková - Solenice hráz přehrady - Protivín Krokodýlí ZOO - Velikonoce v Hornickém muzeu Příbram - Den Země v Ekologickém centru Orlov - Po stopách zrušení železniční vlečky z Tochovic do Solenic - Prodloužený víkend Šumava Datum: Zpracoval: Mgr. Hana Sladovníková Pracovní pozice: zástupce ředitele, koordinátor EVVO

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán Tematické zaměření Aktivity/ popis úkolu Úklid a úprava okolí Cílová skupina třída Kdo odpovídá Pč Termín realizace Místo okolí Poznámky způsob hodnocení,... Výzdoba dle ročních období

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více