STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001. mistrovské utkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001. mistrovské utkání"

Transkript

1 ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ 7/2001 STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001 jarní èást 30. kolo mistrovské utkání SK Č ERNOLICE - FK ŘÍČANY

2 OBSAH TABULKA PO 29. KOLE 3 Z TISKU - JAK SE HRÁLO PØEDCHOZÍ KOLO 4 KDO S KÝM V PØEDCHOZÍM 29. KOLE 5 KDO S KÝM V TOMTO 30. KOLE 5 STATISTIKA STØELENÝCH BRANEK PO 29. KOLE 6 JAK HRAJEMEV SEZÓNÌ SPONZOØI SK 8-9 PØEDSTAVUJEME SOUPEØE 10 PØEDSTAVUJEME DOMÁCÍ 11 ROZHODÈÍ ÈMSF 11 DOROST - SEZÓNA PODZIM 2000/JARO ŽÁCI - SEZÓNA PODZIM 2000/JARO TISKOVÉ ZPRÁVY ÈMSF: - POZOR NA SPRÁVNÉ SESTAVENÍ TABU 14 - ÈESKÁ REPREZENTACE STÁLE NA 7. MÍSTÌ 15 - VÝSLEDKY DOMÁCÍCH I ZAHRANIÈNÍCH SOUTÌŽÍ UPOMÍNKOVÉ PØEDMÌTY SK ÈERNOLICE 18 KØÍŽOVÁ TABULKA PRO SEZÓNU Tento dokument byl kompletně od tisku, složení a sešití najednou zpracován na Ricoh Aficio 700

3 TABULKA PO 29. KOLE 1. SK Sokol Libiš : FK Dobrovice : SK Sp Respo K.Hora : SK Èernolice : Bohemia Podìbrady : FC Horky : MFK Dobøíš : Tatran Sedlèany : FK Metaz Týnec : FK Øíèany : Slavoj Koleè : KDC Beroun : Králùv Dvùr : Slavoj Kladno : FK Votice : SK EMÌ Mìlník :71 20 Vše co potřebujete vědět o obci najdete na internetu. A sportovní klub? Místo www napište SK. Těšíme se na vás. ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

4 Z TISKU - JAK SE HRÁLO PØEDCHOZÍ KOLO STØEDNÍ ÈECHY - Pøedposlední dìjství nejvyšší støedoèeské fotbalové soutìže už definitivnì rozluštilo i poslední èást tajenky. Po jistém postupu Sokola Libiš doprovodí do I. A tøídy sestupující EMÌ Mìlník jen FC Votice. Slavoj Kladno, který v pøedehrávce prohrál v Podìbradech a KDC Beroun, jenž porazil Dobøíš, kterou tak zastavil v úspìšném tažení ètyø zápasù za plnými bodovými zisky, se už nemusejí sestupu obávat. K tomu jim dopomohl Žatec v divizi B, který doma prohrál, což zachovalo divizní pøíslušnost ohroženému Rakovníku. V posledních kolech i úspìšný Králùv Dvùr v Øíèanech neuspìl. Po bezbrankové remíze nakonec prohrál rozdílem jednoho gólu. Venku se nedaøilo ani Èernolicím, které k utkání s už nováèkem divize Sokolem Libiš dal pøíležitost hráèùm z dorostu. Tìm však chybìlo dostatek zkušeností. FK ØÍÈANY - FK KRÁLÙV DVÙR 2:1 (0:0) Branky: Šnajberk, Packert - Novák Rozhodèí: Vnuk Divákù: 120 SOKOL LIBIŠ - SK ÈERNOLICE 3:0 (1:0) Branky: Novák, Pochman, Zavadil. Rozhodèí: Sojka Divákù: 340 TN. SEDLÈANY - METAZ TÝNEC N. SÁZAVOU 0:1 (0:0) Branky: Hrdlièka Rozhodèí: Stojkov Divákù: 150 BOHEMIA PODÌBRADY - SJ. KLADNO 2:1 (0:1) Branky: Hovorka, Toupal - vlastní Rozhodèí: Klier ÈK: Bílek (Kladno) Divákù: 70 EMÌ MÌLNÍK - FC HORKY N. J. 2:3 (1:2) Branky: Matìjèek, Mráz - nehlášeno Rozhodèí: Beroviè Divákù: 100

5 SJ. KOLEÈ - FC VOTICE 3:0 (1:0) Branky: Egermajer, Vanìk 2 Rozhodèí: Šmejkal Divákù: 120 FK DOBROVICE - SPARTA KUTNÁ HORA 7:3 pøedehráno KDC BEROUN - MFK DOBØÍŠ 2:0 (1:0) Branky: M. Èervenka, M. Novák ÈK: Kadlec (Dobøíš) Rozhodèí: Macháèek. Divákù: 250 Zdroj: Støední Èechy, datum: , Název: Beroun zastavil sérii ètyø úspìchù Dobøíše Podtitulek: FOTBAL - OBL. PØEBOR / Èernolice kombinované dorostem nebodovaly. Poslední Mìlník doprovodí do I. A tøídy jen Votice. Autor: VLASTIMIL DUDÁÈEK, Str.: 14, Rubrika: Støedoèeský sport KDO S KÝM V PØEDCHOZÍM 29. KOLE ( :00) KDC Beroun - MFK Dobøíš 2:0 FK Dobrovice - SK Sp Respo K.Hora 7:3 Slavoj Koleè - FK Votice 3:0 SK EMÌ Mìlník - FC Horky 2:3 Bohemia Podìbrady - Slavoj Kladno 2:1 Tatran Sedlèany - FK Metaz Týnec 0:1 SK Sokol Libiš - SK Èernolice 3:0 FK Øíèany - Králùv Dvùr 2:1 KDO S KÝM V TOMTO 30. KOLE ( :00) SO Králùv Dvùr - KDC Beroun : SO MFK Dobøíš - FK Dobrovice : NE SK Sp Respo K.Hora - Slavoj Koleè : SO FK Votice - SK EMÌ Mìlník : SO FC Horky - Bohemia Podìbrady : SO Slavoj Kladno - Tatran Sedlèany : SO FK Metaz Týnec - SK Sokol Libiš : SO SK Èernolice - FK Øíèany : ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

6 STATISTIKA STØELENÝCH BRANEK PO 29. KOLE Statistika støelcù Støedoèeského oblastního pøeboru po 29. kole. Èerpáno z materiálù ÈMSF. Seznam hráèù je pøi stejném poètu branek tøídìn podle abecedy. Níže uvedené údaje jsou pouze informativní a nelze je považovat za oficiální. Hašek Ivan (19, Èernolice) Novák Martin (16, Libiš) Zlatník Radek (14, Øíèany) Resl Jan (14, Dobrovice) Pochman Petr (14, Libiš) Kadeøábek (13, Sedlèany) Èáp Zdenìk (12, Kutná Hora) Stehlík Vít (12, KDC Beroun) Klièka Jiøí (12, Králùv Dvùr) Vízek Ladislav (12, Èernolice) Zuzkin Petr (11, Libiš) Antoš Pavel (10, Dobrovice) Doktor Petr (10, Králùv Dvùr) Chovanec Jozef (10, Èernolice) Kadlec Marek (10, Horky) Kolaøík Martin (10, Horky) Pacek (10, Koleè) Provazník (10, Podìbrady) Zdražil Jan (10, Dobrovice) Štrupl Zbynìk (8, Mìlník) Vanìèek Aleš (8, Dobrovice) A jak si vedou ostatní naši hráèi v poètu vstøelených branek za celou tuto sezónu mimo tohoto posledního 30. kola? Kejmar Aleš (5) Bittengel Günter (4) Preis Karel (4) Urban Luboš (4) Rott Oldøich (3) Stránský Pavel (3) Beránek Miroslav (2) Dlouhy Jan (2) Kudláèek Pavel (2) Berger Jan (1) Macela Milan (1) Mrázek Jan (1)

7 JAK HRAJEME V SEZÓNÌ podzim 1. kolo SO 17:00 SK Èernolice - Litavan Králùv Dvùr 4:4 2. kolo SO 17:00 SK Èernolice - FK Metaz Týnec 4:2 3. kolo SO 10:15 Slavoj 4K Kladno - SK Èernolice 1:1 4. kolo SO 14:30 SK Èernolice - FC Horky 5:5 5. kolo SO 17:00 FK Votice - SK Èernolice 2:2 6. kolo SO 16:30 SK Èernolice - SK Sp Respo K.Hora 5:2 7. kolo SO 16:30 MFK Dobøíš - SK Èernolice 0:2 8. kolo SO 16:00 SK Èernolice - KDC Beroun 2:1 9. kolo NE 16:00 FK Dobrovice - SK Èernolice 1:1 10. kolo SO 16:00 SK Èernolice - Slavoj Koleè 2:4 11. kolo NE 15:30 SK EME Mìlník - SK Èernolice 1:4 12. kolo SO 14:30 SK Èernolice - Bohemia Podìbrady 1:3 13. kolo NE 14:00 Tatran Sedlèany - SK Èernolice 2:1 14. kolo SO 14:00 SK Èernolice - SK Sokol Libiš 3:1 15. kolo SO 13:30 FK Øíèany - SK Èernolice 0:2 jaro 16. kolo SO 15:00 FK Králùv Dvùr - SK Èernolice 3:1 (2:1) 17. kolo SO 15:00 FK Metaz Týnec - SK Èernolice 2:0 (0:0) 18. kolo SO 16:00 SK Èernolice - Slavoj Kladno 9:2 (4:2) 19. kolo 7.4. SO 16:30 FC Horky - SK Èernolice 3:4 (3:2) 20. kolo SO 16:30 SK Èernolice - FK Votice 5:2 (3:2) 21. kolo NE 17:00 SK Sp Respo Kutná Hora - SK Èernolice0:0 (0:0) mistrovské utkání a souèasnì i èeský pohár na penalty 4:2 22. kolo SO 17:00 SK Èernolice - MFK Dobøíš 1:3 (0:0) 23. kolo 5.5. SO 17:00 KDC Beroun - SK Èernolice 1:1 (0:1) 24. kolo SO 17:00 SK Èernolice - FK Dobrovice 4:1 (1:0) 25. kolo NE 17:00 Slavoj Koleè - SK Èernolice 0:4 (0:0) 26. kolo SO 17:00 SK Èernolice - SK EMÌ Mìlník 6:3 (2:3) 27. kolo 2.6. SO 17:00 Bohemia Podìbrady - SK Èernolice 2:1 (1:0) 28. kolo 9.6. SO 17:00 SK Èernolice - Tatran Sedlèany 4:3 (0:3) 29. kolo SO 17:00 SK Sokol Libiš - SK Èernolice 3:0 (1:0) 30. kolo SO 17:00 SK Èernolice - FK Øíèany : ( : ) ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

8 www

9 ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

10 PØEDSTAVUJEME SOUPEØE FK ØÍÈANY založení klubu:1901 klubové barvy: bílá a èerná soupiska mužstva A : brankáøi: Rotta Jan, Brabenec Jiøí obránci: Landa Jiøí, Vosáhlo Jan, Muran Radek, Vacek Martin, Šnajberk Jindøich záložnící: Dobrý Václav, Antonín Karel, Kozák Jakub, Packert Petr, Zlatník Radek, Èížek Milan útoènící: Breburda Antonín, Podroužek Jan, Tichý Petr, Horák Tomáš trenér: vedoucí: masér: Miloslav Štìpánek, Vosáhlo Jan Stárek Libor Aubrecht Jiøí Fotbalový klub Øíèany vznikl v roce Založen byl místními studenty pod názvem Sportovní klub Øíèany. Od svého založení klub dosahoval výborné výsledky a ve sportovních kruzích nabývalo jméno Øíèan dobrou povìst. Èinnost klubu však byla nìkolikrát pøerušena v letech 1914 až 1918, kdy mnoho hráèù odìšlo do do svìtové války. Zaèátkem roku 1919 se èinnost klubu opìt obnovila a v roce 1922 bylo pøebudováno stávající høištì na regulérní rozmìry, byla vybudována klubovna apod. Po reorganizaci soutìží kopané roku 1947 byl klub zaøazen do tøetí nejvyšší soutìže. V roce 1948 nastala zmìna názvu na TJ Sokol Øíèany. Od této doby až do první poloviny 90. let hrál klub v župních a krajských soutìžích. Roku 1991 se zmìnil název klubu na nynìjší FK Øíèany. Jeden z nejvìtších úspìchù klubu byl postup v roce 1997 do divize. Po dvou letech nastal sestup a nyní mužstvo hraje oblastní pøebor. V klubu je dále registrováno B mužstvo mužù, dorost (hraje krajský pøebor), dvì mužstva žákù, pøípravka a minipøípravka

11 PØEDSTAVUJEME DOMÁCÍ SK ÈERNOLICE založení klubu: 1933 klubové barvy: èerno-bílá soupiska mužstva Jan Trnìný (1964), Jiøí Kuèera (1965), Jozef Chovanec (1960), Pavel Kudláèek (1967), Petr Rada (1958), Oldøich Rott (1951), Milan Èáp (1978), Ivan Hašek (1963), Milan Macela (1977), Jan Mrázek (1977), Luboš Urban (1957), Ladislav Vízek (1955), Jan Berger (1955), Jan Dlouhý (1974), Pavel Panoch (1967), Jakub Prášek (1982), Miroslav Beránek (1957), Karel Preis (1977), Günter Bittengel (1966), Daniel Pašek (1978) trenér: Oldøich Rott vedoucí mužstva: František Mudr hospodáø: Petr Macela správce areálu: Miloslav Dlouhý Klub SK Èernolice byl založen 18 zakládajícími èleny v první polovinì roku Pøesný datum není znám. Dle pamìtní knihy: "založilo pár mladých vyznavaèù fotbalového umìní klub". V èervnu 1933 sehrálo fotbalové mužstvo utkání se sousední obcí Líšnice, která po vzoru èernolických, založila taktéž mužstvo. V roce 1933 oddíl mìl 1. a 2. mužstvo mužù, staøí páni a dorost. 1. mužstvo sehrálo 9 utkání se skóre 11:38, 2 mužstvo sehrálo 4 utkání se skóre 4:17. Jelikož oddíl nemìl vlastní høištì, hrálo na høištích soupeøù. Nebyly ještì pevné sestavy, hrál ten kdo pøišel a mìl chu. V srpnu 1934 zapùjèen provizorní pozemek pro høištì. V roce 1935 byla provedena úprava jiného pozemku a založeno vlastní høištì. V 10. prosince bylo sehráno první utkání na tomto vlastním høišti, i když slavnostní zahájení bylo až následující rok ( ). První mistrovský zápas (již oficiální s registracemi) byl sehrán v 3. tøídì. To byly prakticky poèátky fotbalu na Èernolicích. ROZHODÈÍ ÈMFS hlavní rozhodèí: pan Obajdin asistenti: pan Nepovím, pan Karlík delegát utkání: ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

12 DOROST SEZÓNA PODZIM 2000/JARO 2001 Vážení pøátelé, rád bych Vás struènì seznámil s výsledky èernolického dorostu v sezónì 2000/2001. Dorost se po velmi úspìšné sezónì umístil na neèekaném prvním místì. Odehrálo se celkem ètrnáct zápasù, z toho jedenáct vítìzných a tøi jsme prohráli, pøi celkovém skóre 53:22. Nejvíce zápasù odehráli hráèi: Jedlièka, Kotal, Mrákota, Prášek Jan, Prášek Jakub, Novák a Mlíkovský. Nejlepšími støelci dorostu jsou: Prášek Jakub s tøinácti brankami, za ním následuje Mrákota s jedenácti a Jupa s osmy a odehrál dorost dva zápasy o postup do vyšší skupiny. První zápas jsme odehráli na domácím høišti, kdy jsme vyhráli 1:0, avšak v odvetném utkání v Holubicím jsme prohráli 2:0. Takže dorost bohužel do vyšší skupiny nepostoupil, ale získal pohár Mistra okresního pøeboru oddìlení A. Na závìr bych chtìl podìkovat všem hráèùm za velmi dobré sportovní výkony. A popøát tìm, kteøí odcházejí, i nadále mnoho úspìchù a to nejen na fotbalovém høišti. Jiøí Rambousek trenér ŽÁCI SEZÓNA PODZIM 2000/JARO 2001 Struèné zhodnocení jarní èásti soutìže Bohužel i pøes malou ztrátu z podzimní èásti soutìže na první Bøežany, se nám již nepodaøilo tohoto soupeøe pøedstihnout. Konèíme na druhém místì o šest bodù na prvního. Skóre 80:19 (nejlepší v soutìži) 43 bodù. Myslím si však, že se rozhodnì nemáme za co stydìt a že nìkteøí naši žáci mají slibnou perspektivu do budoucna. Rovnìž dìkujeme za podporu klubu a v pøíštím sezónì nashledanou. Radek Hošek trenér

13 Horní øada zleva: Michal MACELA, Jiøí RAMBOUSEK (trenér), Jiøí PETRÁK, Pavel MLÍKOVSKÝ, Ladislav JUPA, Pavel KOTAL, Jakub PRÁŠEK, Miroslav MRÁKOTA, Karel MARGOLIUS, Petr TALMAN Dolní øada zleva: Jan PRÁŠEK, Stanislav KAUTSKÝ, Bøetislav JEDLIÈKA, Jan NOVÁK, Jan HOŠEK Dolní øada z leva: Radek Hošek (trenér), Miloslav Hospodáøský (hospodáø), Roman Borek, Mirek Olah, Martin Kalenda, Pavel Prachaø, Zdenìk Liška, Tomáš Køenek, Jan Spurný, Lukáš Drobílek, Pavel Tikal (vedoucí mužstva), Pavel Tikal ml. Dolní øada z leva: Jan Prachaø, Martin Šilhavý, Michal Kuthan, Jakub Prachaø, Martin Hošek, Martin Matoušek, Lukáš Novák, David Hospodáøský, Ladislav Dvoøák. ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

14 TISKOVÉ ZPRÁVY Z ÈMFS POZOR NA SPRÁVNÉ SESTAVENÍ TABULEK Vzhledem k tomu, že se blíží závìr všech fotbalových soutìží, dovoluji si upozornit na znìní èlánku 8 Soutìžního øádu fotbalu, který od sezóny 2000/01 má v oblasti týkající se umístìní družstev po skonèení soutìže toto znìní: (èlánek platí pro všechny soutìže bez rozdílu, od ligy až po žáky) Èlánek 8, odstavec 2: Pokud mají po ukonèení soutìže dvì nebo více družstev stejný poèet bodù, rozhoduje o jejich poøadí v tabulce vìtší poèet bodù získaných ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdøíve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze vìtší poèet branek vstøelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutìži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší poøadí v tabulce to družstvo, které vstøelilo v celé soutìži více branek. Není-li možno rozhodnout o poøadí ani podle pøedchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikaèní utkání podle rozhodnutí øídícího orgánu, to však jen v pøípadì, má-li se urèit postupující nebo sestupující. O vyšším poøadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v pøípadì èasové tísnì, kdy kvalifikaèní utkání již nelze sehrát. Vzhledem k tomu, že jde o úpravu, kterou možná nìkteré poèítaèové programy na sestavování tabulek neznají, vìnujte prosím tomuto èlánku zvýšenou pozornost. tiskový mluvèí ÈMFS

15 TISKOVÉ ZPRÁVY Z ÈMFS ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

16 VÝSLEDKY DOMÁCÍCH I ZAHRANIÈNÍCH SOUTÌŽÍ MS 2001 ARGENTINA U-20 skupina D: Austrálie - Èeská rep. 0:3 (0:2), Japonsko - Angola 1:2 (0:1) - skupina E: Kostarika - Etiopie 3:1 (1:0), Holandsko - Ekvádor 1:1 (1:0) - skupina F: Francie - Paraguay 2:2 (1:0), Írán - Ghana 0:1 (0:1) MS 2001 ARGENTINA U-20 skupina A: Jamajka - Finsko 0:1, Egypt - Argentina 1:7 (1:4) - skupina B: Kanada - Nìmecko 0:4 (0:1), Irák - Brazílie 1:6 (0:5) - skupina C: Ukrajina - Èína 0:0, Chile - USA 1:4 (1:2) ME AMATÉRÙ 2.zápasy: skupina A - Portugalsko - Španìlsko 1:0 (0:0), Chorvatsko - Jugoslávie 3:2 (1:1) --- Skupina B - Èeská republika - Irsko 2:0 (2:0), Bulharsko - Bosna a Hercegovina 3:1 (1:0) PØÍPRAVA Velké Karlovice-1. FC Synot 0:4 (0:2), ÈKD Blansko-FK Drnovice 1:3 (0:2). RUSKÝ POHÁR finále: Lokomotiv Moskva-Anži Machaèkala 1:1 (0:0, 0:0), 4:3 na penalty. KVAL. MS 2002 play off oceánské zóny: Nový Zéland-Austrálie 0: MS 2001 ARGENTINA U-20 skupina A: Argentina - Finsko 2:0 (1:0), Egypt - Jamajka 0:0 - skupina B: Brazílie - Nìmecko 2:0 (2:0), Irák - Kanada 3:0 (3:0) - skupina C: USA - Èína 0:1 (0:0), Chile - Ukrajina 2:4 (1:2) - skupina D: Angola - Èeská rep. 0:0, Japonsko - Austrálie 0:2 (0:0) - skupina E: Ekvádor - Etiopie 2:1 (1:1), Holandsko - Kostarika 1:3 (0:1) - skupina F: Ghana - Paraguay 2:1 (0:0), Írán - Francie 0:5 (0:0)

17 ME AMATÉRÙ 1.zápasy: skupina A - Španìlsko - Chorvatsko 2:0 (2:0), Jugoslávie - Portugalsko 3:0 (2:0) --- Skupina B - Èeská republika - Bosna a Hercegovina 0:0, Bulharsko - Irsko 2:0 (1:0), BRAZILSKÝ POHÁR finále: Corinthians - Gremio 1:3 (0:1), první zápas 2: ITALSKÁ LIGA 34.kolo: Brescia - Bari 3:1, Inter Milán - Boloòa 2:1, Lecce - Lazio Øím 2:1, Reggina - AC Milán 2:1, Fiorentina - Neapol 1:2, Verona - Perugia 2:1, Udine - Vicenza 2:3, Juventus - Bergamo 2:1, AS Øím - Parma 3:1. ŠPANÌLSKÁ LIGA 38. kolo: Barcelona - Valencia 3:2, Deportivo La Coruòa - Malaga 4:0, Real Mallorca - Real Oviedo 4:2, Real Madrid - Real Valladolid 2:1, San Sebastian - Osasuna 0:1, Real Zaragoza - Celta Vigo 1:1, Numancia - Alavés 2:1, Santander - Athletic Bilbao 3:0, Villarreal - Espaòol 4:0, Las Palmas - Rayo Vallecano 1:0. NIZOZEMSKÁ BARÁŽ skupina B: Cambuur Leeuwarden - Excelsior Rotterdam 1:4, Deventer - Sparta Rotterdam 1:1. INTERTOT CUP 1.kolo: NK Zagreb - FC Pobeda 1-2 (1-0), FC Universitatea Craiova - KS Bylis 3-3, KS Groclin-Dyskobolia - FC Spartak Varna 1-0, Hapoel Haifa - TVMK Tallinn 2-0 (0-0), FK Ekranas - FC Artmedia Petrzalka 1-1, Lombard FC Tatabanya - FC Shirak 2-3, Zaglebie Lubin - Hibernians FC 4-0, AGF Árhus - NK Publikum Celje 1-0,Dundee FC - FK Sartid 0-0, UE Sant Julie - FC Lausanne-Sports 1-3, Myllykosken Pallo-47 - FC Gloria Bistrita 1-0 (1-0), Anorthosis FC - NK Slaven Belupo 0-2 (0-1), NK Celik - Denizlispor 1-0 (1-0), FC WIT Georgia Tbilisi - SK Josko Ried 1-0 (0-0), CarmarthenTown FC - AIK Solna 0-0, Toftir B68 - Sporting Lokeren 2-4, Dinamo Minsk - CS Hobscheid 6-0, FC Tiligul Tiraspol - Cliftonville FC 1-0, Grindavik - FC Vilash 1-0, Cork City FC - Liepajas Metalurgs LIGA ŽENY 28.kolo-konec: Sparta-Slavia 3:1, Otrokovice-Brno 5:0, Plzeò-D.F.C. 1:2. ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

18 UPOMÍNKOVÉ PØEDMÌTY SK ÈERNOLICE Veškeré ceny jsou vèetnì DPH, možnost zakoupení v klubovnì klubu. Platí do vyprodání zásob. 100,- Kè Klubový dres SK Èernolice do auta (cca 150x200 mm) Památeèní vlajeèka k výroèí 60 let èenolického fotbalu (cca 150x180 mm) 35,- Kè 25,- Kè Odznak SK Èernolice (velikost 10x35 mm) Puzzle SK Èernolice - tablo omezené množství (416x318 mm) 100,- Kè

19 KØÍŽOVÁ TABULKA Černolický Fotbalový Zpravodaj jaro 7/2001 pro 30. kolo okresního přeboru 2000/2001. Redakční uzávěrka: Kompletní zpracování: IMPROMAT, na stroji RICOH Aficio 700. V případě využití textu z tohoto materiálu požadujeme přidat viditelný text Děkujeme ČMSF, ČMSF Praha--Západ, internetovému serveru a publicistické agentuře ZKZ. Neprošlo jazykovou úpravou. Jakékoli dotazy ohledně tohoto zpravodaje adresujte písemně na adresu SK či em na

20 RICOH OD IMPROMATU kopírky faxy skenery tiskárny CD zaøízení archivaèní software zálohovací software OCR ICR analýzy tel: 02/

SK ČERNOLICEČ SK BĚLÁB ERNOLICE POD BEZDĚZEM VS. Středočeský oblastní přebor sezóna 2001/2002. podzimní část. 14. kolo, sobota 10.11.

SK ČERNOLICEČ SK BĚLÁB ERNOLICE POD BEZDĚZEM VS. Středočeský oblastní přebor sezóna 2001/2002. podzimní část. 14. kolo, sobota 10.11. Středočeský oblastní přebor sezóna 2001/2002 podzimní část 14. kolo, sobota 10.11. od 14 00 mistrovské utkání SK ČERNOLICEČ ERNOLICE VS. SK BĚLÁB POD BEZDĚZEM SK.cernolice.cz www.cernolice.cz OBSAH AKTUÁLNÍ

Více

OBSAH! "!! #$ % & $'( "! $ ) * +!,,!! $ #- )!,!.! $! / & " 0,!1! 2# &# : 5 ;34< 3=: < >4?3 4 A8B C DE4 4 :C F G:C:

OBSAH! !! #$ % & $'( ! $ ) * +!,,!! $ #- )!,!.! $! / &  0,!1! 2# &# : 5 ;34< 3=: < >4?3 4 A8B C DE4 4 :C F G:C: ;78524q81058q=9;0803 8j4q81507H918; =M70 98=267HjE 485881808 62;844E7H '#$! '#$! '$# '$# ;7852= ;7852= OBSAH!#! '$)% #%'$$$ $!$ '$)%##! $! '$)%%'$%$)" ) $% ##")% %$#)$ $'$ #$% '#$! 7884671

Více

CERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ

CERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ CERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ 5/2001 http://sk.cernolice.cz www.cernolice.cz STREDOCESKÝ OBLASTNÍ PREBOR SEZÓNA 2000/2001 jarní cást 26. kolo mistrovské utkání SK ÈERNOLICEÈ - SK EMÌ M EMÌ MÌLNÍK OBSAH

Více

SK ČERNOLICE VS FK KAUČUK KRALUPY 24. KOLO 02/03 10. KVĚTNA 2003 OBLASTNÍ PŘEBOR JARO 2003 TIRÁŽ ČERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ.

SK ČERNOLICE VS FK KAUČUK KRALUPY 24. KOLO 02/03 10. KVĚTNA 2003 OBLASTNÍ PŘEBOR JARO 2003 TIRÁŽ ČERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ. OBLASTNÍ PŘEBOR JARO 2003 16. So 15.3. 14 30 Dobříš Černolice 0 : 3 17. So 22.3. 15 00 Týnec Černolice 0 : 1 18. So 29.3. 15 00 Černolice Slaný 5 : 1 19. So 5.4. 16 30 Beroun Černolice 2 : 3 20. So 12.4.

Více

FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ

FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ K UPTE SI NA PAMÁTKU trièka, památeèní vlajeèky, odznaky k výroèí 70 let SK Èernolice možno získat v klubovnì FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ Podìkování patøí všem pøíznivcùm a fanouškùm sportovního

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001. mistrovské utkání

STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001. mistrovské utkání ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ 4/2001 http://sk.cernolice.cz www.cernolice.cz STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001 jarní èást 24. kolo mistrovské utkání '#$! $'$ OBSAH PØEDSTAVUJEME SOUPEØE 3 PØEDSTAVUJEME

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

FK Újezd nad Lesy. FC Uhříněves. Mistrovský zápas přeboru Prahy. Podzim 2008 Neděle v 15:00. hostí fotbalový klub

FK Újezd nad Lesy. FC Uhříněves. Mistrovský zápas přeboru Prahy. Podzim 2008 Neděle v 15:00. hostí fotbalový klub Mistrovský zápas přeboru Prahy Podzim 2008 Neděle 29.3.2009 v 15:00 FK Újezd nad Lesy. hostí fotbalový klub FC Uhříněves Hlavní rozhodčí: Asistenti rozhodčího: Delegát PFS: Pan Váša Pan Stránský Pan Zelený

Více

AKTIV INFORMACE K SOUTĚŽÍM STŘEDOČESKÝ KSLH

AKTIV INFORMACE K SOUTĚŽÍM STŘEDOČESKÝ KSLH AKTIV INFORMACE K SOUTĚŽÍM 20.06.2017 STŘEDOČESKÝ KSLH Krajská liga mužů 2017/2018 Základní informace Základní část 16 účastníků soutěže rozdělených do 2 skupin Východ Západ Základní část: Systém základní

Více

SK JANKOV. Soupeři v DIVIZI A 7 / 06. DIVIZE A podzim 2006. sobota 5.srpna 2006 17:00 1.kolo

SK JANKOV. Soupeři v DIVIZI A 7 / 06. DIVIZE A podzim 2006. sobota 5.srpna 2006 17:00 1.kolo 7 / 06 DIVIZE A podzim 2006 náš dnešní soupeř SK JANKOV sobota 5.srpna 2006 17:00 1.kolo Soupeři v DIVIZI A 1. Klatovy 2. FC Bzová 3. Jiskra Třeboň 4. FK Horažďovice 5. FK Králův Dvůr 6. FK Spartak MAS

Více

MS ve fotbale 2014. obchodní nabídka. Strana 1. 10.12.2013 www.ceskatelevize.cz

MS ve fotbale 2014. obchodní nabídka. Strana 1. 10.12.2013 www.ceskatelevize.cz MS ve fotbale 2014 obchodní nabídka Strana 1 MS ve fotbale 2014 MS ve fotbale v roce 2014 se bude konat v Brazílii od 12.6. do 13.7.2014. Šampionát se v této zemi koná podruhé, poprvé to bylo v roce 1950.

Více

V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice.

V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice. V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice. Mužstvo Štěpánkovic je účastníkem krajské soutěže I.B třídy. Po podzimní části fotbalové sezóny 2013-2014 je na 5. místě. Dosud

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 5

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 5 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 5 14.10.2014 Po tomto kole se do čela dostávají TJ Dobřany B po zcela bezchybném výkonu ( osobně nepamatuji takový výsledek

Více

ČERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ SK ČERNOLICE SK SLANÝ 18. KOLO 02/03 29. BŘEZNA 2003

ČERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ SK ČERNOLICE SK SLANÝ 18. KOLO 02/03 29. BŘEZNA 2003 F A N D A ČERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ 1933 2003 SK ČERNOLICE VS SK SLANÝ 18. KOLO 02/03 29. BŘEZNA 2003 TABULKA PO 17. KOLE 1. Sokol Ovčáry 17 13 2 2 38 : 13 41 2. SK Slavia Jesenice 17 12 0 5 42 :

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16. Zpravodaj č. 7

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16. Zpravodaj č. 7 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 7 27.10.2015 TJ Přeštice A - Sokol Plzeň V B 5:3 2535-2491 (13,5:10,5)23.10. SKK Dobřany - TJ Baník Stříbro D 3:5 2784-2990

Více

Zpravodaj č. 21 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/

Zpravodaj č. 21 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/ MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 21 10.3.2015 SK Škoda VS Plzeň C - SKK Dobřany 10:6 2382-2320 09.03. Sokol Plzeň V B - TJ Přeštice A 6:10 2488-2583

Více

Kalendář akcí sezóny 2015/2016

Kalendář akcí sezóny 2015/2016 Jak a kdy začínáme sezónu 2015/2016 Kdo? Co? Datum a upřesnění Začátek tréninků mládeže středa 2.9.2015 NÁBOR MLÁDEŽE pátek 4.9.2015 Oddíl: Začátek tréninků dospělých (dle domluvy) pátek 4.9.2015 ČP: Utkání

Více

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Ústí nad Labem, Vaníčkova 11, PO BOX 69 telefon: * fax:

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Ústí nad Labem, Vaníčkova 11, PO BOX 69 telefon: * fax: ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 400 01 Ústí nad Labem, Vaníčkova 11, PO BOX 69 telefon:475 210 244 * fax:475 210 706 *e-mail:@seznam.cz Zápis z jednání Komise mládeže ÚKFS úterý 13.8.2013, 18:00 hodin Presscentrum

Více

III. ročník SEDLČANY CUP

III. ročník SEDLČANY CUP III. ročník SEDLČANY CUP TERMÍN TURNAJE Sobota 27.8.2011 v 8.30-900 hod. prezentace (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), v 16.00 až 1630 hod. vyhlášení MÍSTO Fotbalové hřiště

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012

Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012 KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ KARLOVARSKÉHO KRAJE Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012 Ligové soutěže Mistrovství republiky Mezinárodní soutěže Krajský přebor družstev mužů Okresní přebory

Více

4. ročník turnaje SLOVAN CUP

4. ročník turnaje SLOVAN CUP 4. ročník turnaje SLOVAN CUP Pořadatel Rosice, z.s. ve spolupráci s obcí Tetčice Kategorie Hráči narozeni po 1.1.2005 (U11 starší přípravka) Místo Fotbalový stadion Rosice (Sportovní 372, Rosice) Povrch

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 8 03.11.2015 TJ Přeštice B - Sokol Plzeň V C 3:5 2326-2371 (12:12) 30.10. CB Dobřany B - TJ Baník Stříbro E 1:7 2760-3039

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

2009/2010 O2 Extraliga (ELH)

2009/2010 O2 Extraliga (ELH) 2009/2010 O2 Extraliga (ELH) 1 HC Plzeň 1929 52 29 6 7 10 162:128 106 ❺ 2 PSG Zlín 52 25 9 3 15 154:129 96 ❻ 3 HC Eaton Pardubice 52 27 4 7 14 179:131 96 ❶ 4 HC Vítkovice Steel 52 21 9 7 15 161:136 88

Více

Vítáme vás na utkání 19. kola divize skupina A sezóny 2011/2012. vs. Neděle 1.dubna 2012 od 16.30 hod. na Městském stadionu v Benešově

Vítáme vás na utkání 19. kola divize skupina A sezóny 2011/2012. vs. Neděle 1.dubna 2012 od 16.30 hod. na Městském stadionu v Benešově Vítáme vás na utkání 19. kola divize skupina A sezóny 2011/2012 vs. SK BENEŠOV FK HOŘOVICKO Neděle 1.dubna 2012 od 16.30 hod. na Městském stadionu v Benešově Domácí celek SK Benešov: Realizační tým Trenér

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 22. Listopad 2014 Předposlední podzimní kolo přineslo změnu ve vedení v průběžné tabulky. Kdo ale nakonec přezimuje jako půlmistr ukáže až kolo poslední. Rozdíl mezi prvním a třetím družstvem

Více

SK MALEŠOV, PSČ mob: , ,

SK MALEŠOV, PSČ mob: , , mob 728 046 280,723 879 596, e-mail skmalesov@seznam.cz MEMORIAL FRANTIŠKA LHOTÁKA Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků 18.ročník Záštitu turnaje převzal. Vojtěch Novotný Odchovanec SK Malešov v

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

ZPRAVODAJ STK. Přebor Plzeňského kraje. Tabulka. Detaily zápasů kola

ZPRAVODAJ STK. Přebor Plzeňského kraje. Tabulka. Detaily zápasů kola 7 2016-17 ZPRAVODAJ STK Domácí družstva v tomto kole 100%. V předehrávce Kdyně C bez větších problémů zdolala Díly B. Dobřany jsou jediné družstvo bez prohry a svojí formu potvrdili i proti Havlovickému

Více

Systém EXTRALIGY MUŽI 2017

Systém EXTRALIGY MUŽI 2017 SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE ČSJU ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Roman Kalous Mobil: +420 602 273 617 Email: kalous@czechjudo.cz Skype: roman.kalous Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic

Více

O Pohár města Rosice. 4. ročník turnaje

O Pohár města Rosice. 4. ročník turnaje 4. ročník turnaje O Pohár města Rosice Pořadatel FC Slovan Rosice, o.s. ve spolupráci s městem Rosice Kategorie Hráči narozeni po 1.1.2006 (U9 mladší přípravka) Místo Fotbalový areál FC Slovan Rosice (Rosice,

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 22 15.03.2016 SK Škoda VS Plzeň C - SKK Dobřany 6:2 2859-2730 (14:10) Sokol Plzeň V B - TJ Dobřany B 2:6 2530-2540 (10:14)

Více

KP2 Liberecký kraj Zpravodaj č. 6/2014-15

KP2 Liberecký kraj Zpravodaj č. 6/2014-15 KP2 Liberecký kraj Zpravodaj č. 6/2014-15 Výsledky 6. kola: TJ Spartak Chrastava B - TJ Doksy B 5:1 1646-1414 (7:1) 23.10. SK PLASTON Šluknov C - TJ Jiskra Nový Bor B 5:1 1640-1527 (6:2) 24.10. TJ Dynamo

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 2 23.9.2014 TJ Slavoj Plzeň C - TJ Dobřany B 0:16 2272-2468 22.09. Sokol Plzeň V B - TJ Slavoj Plzeň D 12:4 2516-2396

Více

MS ve fotbale 2010 JAR na obrazovkách České televize

MS ve fotbale 2010 JAR na obrazovkách České televize MS ve fotbale 2010 JAR na obrazovkách České televize Ve dnech 11.6. 11.7.2010 se v Jihoafrické republice konalo XIX. mistrovství světa ve fotbale. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací

Více

XXXI. ročník Memoriálu Františka Nocara

XXXI. ročník Memoriálu Františka Nocara start. příjmení jméno oddíl P D CH celkem 1 4 Košnar Aleš KK SDS Sadská 397 201 1 598 2 1 Hartina Petr AC Sparta Praha 392 193 5 585 3 3 Březina Stanislav Slavoj Praha 346 238 0 584 4 4 Hrubý II. Petr

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 7

Krátký fotbalový zpravodaj č. 7 Krátký fotbalový zpravodaj č. 7 Vážení sportovní přátelé, Dnešním dnem končí fotbalový podzim, jak moc byl úspěšný, to můžou rozdílně posoudit hráči, trenéři či fanoušci. Po dnešních zápasech nastane dvouměsíční

Více

KP2 Liberecký kraj Zpravodaj č. 10/2014-15

KP2 Liberecký kraj Zpravodaj č. 10/2014-15 KP2 Liberecký kraj Zpravodaj č. 10/2014-15 Pozvánka: Kuželkářský oddíl Jiskry Nový Bor Vás srdečně zve na 61. Sokolskou, která se bude konat v sobotu 20. prosince 2014 od 8 hodin. Přihlášky přijímá Daniela

Více

CHMEL CUP FOTBALOVÝ TURNAJ, ROČNÍK NAROZENÍ 2002 A MLADŠÍ ŽATEC PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro

CHMEL CUP FOTBALOVÝ TURNAJ, ROČNÍK NAROZENÍ 2002 A MLADŠÍ ŽATEC PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro CHMEL CUP FOTBALOVÝ TURNAJ, ROČNÍK NAROZENÍ 2002 A MLADŠÍ ŽATEC 10. 1. 2010 Propozice a organizační pokyny I. Základní informace o turnaji mladších přípravek, ročník narození po 1. 1. 2002 Datum a čas:

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 23 23.03.2016 SK Škoda VS Plzeň D - CB Dobřany B 5:3 3066-2895 (15:9) Sokol Plzeň V C - TJ Slavoj Plzeň C 5:3 2434-2380

Více

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Úvodem několik informací, přílohou zpravodaje je dále přehled soupisek s barevným odlišením u hráčů, kterým končí platnost registračního průkazu v průběhu celého

Více

PŘEHLED SEHRANÝCH UTKÁNÍ J JARO 2016 : PODZIM 2016 :

PŘEHLED SEHRANÝCH UTKÁNÍ J JARO 2016 : PODZIM 2016 : - 1 - TJ SOKOL SAZENÁ KOPANÁ M M MUŽI CELKOVÉ STATISTIKY ROK 2016 P PŘEHLED SEHRANÝCH UTKÁNÍ J JARO 2016 : 1.1. NEDĚLE 7. ÚNORA PŘÁT. VENKU : SOKOL ČEČELICE 7:3 (6:0) 2. SOBOTA 27. ÚNORA PŘÁT. VENKU :

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

2010/2011 Tipsport Extraliga (ELH)

2010/2011 Tipsport Extraliga (ELH) 2010/2011 Tipsport Extraliga (ELH) 1 HC Oceláři Třinec 52 26 5 8 13 178:136 96 ❶ 2 Bílí Tygři Liberec 52 26 5 6 15 159:139 94 ❺ 3 HC Vítkovice Steel 52 26 6 2 18 162:137 92 ❷ 4 PSG Zlín 52 22 7 8 15 158:134

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 21. Březen 2015 Sokol Kdyně porazil TJ Dobřany a udělal další krůček k postupu. CB Dobřany prohráli i svoje další domácí utkáni, tentokrát se Sokolem Pec p. Čerchovem. O lepší výsledek

Více

ZPRAVODAJ STK. Přebor Plzeňského kraje. Tabulka. Detaily zápasů kola

ZPRAVODAJ STK. Přebor Plzeňského kraje. Tabulka. Detaily zápasů kola 10 2016-17 ZPRAVODAJ STK TJ. Dobřany odskočili svým pronásledovatelům a bez prohry v podzimní části vévodí tabulce. Na druhé místo se probojovalo družstvo škody Plzeň, když doma kanárem poráží do té doby

Více

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena 5,- ČTVRTEK 11. srpna 2016 Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 FC IRP Český Těšín Rozhodčí utkání KRAJSKÉHO

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE SK UNION ČELÁKOVICE Datum: sobota 11. 8. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE SK UNION ČELÁKOVICE Datum: sobota 11. 8. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - SK UNION ČELÁKOVICE Datum: sobota 11. 8. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 1 Rozhodčí: Berka O., Dobrý, Klupák Delegát: Bláha

Více

O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHOCEŇ 2016 II. ROČNÍK

O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHOCEŇ 2016 II. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHOCEŇ 2016 II. ROČNÍK 27. 28. 8. 2016 ÚVODNÍ SLOVO Do rukou se Vám dostávají propozice II. ročníku mezinárodního turnaje O pohár starosty města Choceň. V letošním roce se turnaje

Více

Sezóna 2010 / 2011 Fotbal Muži A Okresní přebor

Sezóna 2010 / 2011 Fotbal Muži A Okresní přebor Fotografie bohužel není k dispozici Sezóna 2010 / 2011 Fotbal Muži A Okresní přebor Muži A týmu Trstěnic postoupili po první sezóně z Okresní soutěže do Okresního přeboru jako ZD Trstěnice A a do okresní

Více

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brněnské Ivanovice - hala s umělou trávou PROPOZICE 1. Termín konání: sobota 2. 2. 2013 2. Věková

Více

SOUPISKA HRÁČŮ TÝMU ČÍSLO DRESU. Příjmení a jméno

SOUPISKA HRÁČŮ TÝMU ČÍSLO DRESU. Příjmení a jméno DRESU 31.08.2014 MFS TAVERNY SEDLČANY SOUPISKA HRÁČŮ TÝM Příjmení a jméno Datum nar 31.08.2014 MFS TAVERNY SEDLČANY SOUPISKA KLUBŮ TÝM TJ TATRAN SEDLČANY AC SPARTA PRAHA 1FK PŘÍBRAM MARILA SK BENEŠOV FC

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan Vstupné 25,- Kč, tento program platí zároveň jako vstupenka na fotbalové utkání. MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ I.B TŘÍDA SKUPINA A - 24. KOLO SOKOL LOCHKOV FC ZLIČÍN B SOBOTA 2.6.2012 OD 10.30 Hlavní rozhodčí:

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 3 Rozhodčí: Duchoň, Štefan, Hasíková Delegát: Wencl

Více

Zpravodaj č. 3 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2009/ TJ Dobřany C : TJ Slavoj Plzeň D

Zpravodaj č. 3 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2009/ TJ Dobřany C : TJ Slavoj Plzeň D MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2009/10 Zpravodaj č. 3 6.10.2009 Poznámka úvodem která se nemůže týkat ničeho jiného, než zas a znovu Zápisům o utkání.nikdo z nás nejsme

Více

ZPRAVODAJ 3.KLM skupina A

ZPRAVODAJ 3.KLM skupina A Česká kuželkářská asociace ZPRAVODAJ 3.KLM skupina A Ročník 2016/17 Číslo : 4 V Jičíně 1.10. 2016 Domácí versus hosté 3:3. Venku vyhrávají Benešov, Slavoj Plzeň a vedoucí České Budějovice. Pro první prohru

Více

1KLM. Tabulka celkem: Tabulka doma: Tabulka venku: Tabulka podzim:

1KLM. Tabulka celkem: Tabulka doma: Tabulka venku: Tabulka podzim: Tabulka celkem: 1KLM družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body plné dorážka chyby 1. Husovice 22 16 1 5 117,5:58,5 (303,0:225,0) 3463 33 2248 1215 11,0 2. Rokycany 22 14 1 7 109,5:66,5 (297,0:231,0)

Více

2011/2012 Tipsport Extraliga (ELH)

2011/2012 Tipsport Extraliga (ELH) 2011/2012 Tipsport Extraliga (ELH) 1 HC Sparta Praha 52 27 8 10 7 163:109 107 ❺ 2 HC Plzeň 1929 52 26 7 7 12 181:146 99 ❸ 3 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 52 23 5 7 17 175:136 86 ❶ 4 Bílí Tygři Liberec 52

Více

3.KLM A. Kuželky Aš : TJ Blatná (12:12)

3.KLM A. Kuželky Aš : TJ Blatná (12:12) 3.KLM A Kuželky Aš - TJ Blatná 4:4 3218-3072 (12:12) 10.09. Vltavan Loučovice - SKK Karlovy Vary 7:1 3160-2930 (19,5:4,5)10.09. CB Dobřany B - TJ Kovohutě Příbram 6:2 3383-3275 (14:10) 10.09. TJ Lokomotiva

Více

KP1 Liberecký kraj Zpravodaj č. 14/2014-15

KP1 Liberecký kraj Zpravodaj č. 14/2014-15 KP1 Liberecký kraj Zpravodaj č. 14/2014-15 Výsledky 14. kola: SK Skalice B - TJ Lokomotiva Liberec A 1:6 2008-2120 (3:7) 06.02. TJ Tatran Jablonné v Podj. - TJ Narex Česká Lípa B 6:1 1911-1844 (7,5:2,5)

Více

PRESS KIT Sezona2012/ kolo FC Hradec Králové -FC Viktoria Plzeň

PRESS KIT Sezona2012/ kolo FC Hradec Králové -FC Viktoria Plzeň PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo FC Hradec Králové -FC Viktoria Plzeň 30. kolo Gambrinus ligy FC Hradec Králové FC Viktoria Plzeň 1.6. 2013, Všesportovní stadion 17:00 Rozhodčí: Jaroslav Bílek - Roman

Více

Góólmánie - Časopis TJ Světlé Hory www.tjsvetlahora.cz AKTUÁLNÍ SPONZOŘI pro rok 2011: Ročník 7. Číslo 5. OKRESNÍ P EBOR FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR

Góólmánie - Časopis TJ Světlé Hory www.tjsvetlahora.cz AKTUÁLNÍ SPONZOŘI pro rok 2011: Ročník 7. Číslo 5. OKRESNÍ P EBOR FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR AKTUÁLNÍ SPONZOŘI pro rok 2011: Ročník 7. Číslo 5. OKRESNÍ P EBOR Ř FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR Soutěžní ročník 2011/2012 TJ SVĚTLÁ HORA SOKOL TŘEMEŠNÁ A 6. kolo Sobota 10.09.2011 v 16 30 hodin Pro utkání dorostu

Více

INFORMACE OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU SOKOLOV

INFORMACE OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU SOKOLOV INFORMACE OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU SOKOLOV DODATEK ROZPISU MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2013/14 Obsah: Tabulky okresních soutěží po podzimní části Střelecké tabulky soutěží Termínová listina - jaro 2014 Úplný

Více

Turnaj mládeže Energie 2010 aktualizováno 10.6.2010. Časový harmonogram. Prezentace družstev. 8.45 Zahájení turnaje. 9.00 12.00 Zápasy ve skupinách

Turnaj mládeže Energie 2010 aktualizováno 10.6.2010. Časový harmonogram. Prezentace družstev. 8.45 Zahájení turnaje. 9.00 12.00 Zápasy ve skupinách do 8:20 Časový harmonogram Prezentace družstev 8.45 Zahájení turnaje 9.00 12.00 Zápasy ve skupinách 10.45 12.30 Obědy 12:00 13:00 Vystoupení taneční školy LUNA 13.00 14.30 Zápasy o umístění 14.30 Slavnostní

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Jaroslav Černý, šéftrenér FSCM Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1.

Více

Futsalový zpravodaj pro III. D tøídu

Futsalový zpravodaj pro III. D tøídu 3 Futsalový zpravodaj pro III. D tøídu Trpajzlík bojovností rozhodl ve druhém poloèasu. Companìros si spravili chu na Benagu. Wolch "C" opìt nezaváhal. Pivonýøi pøejeli rozháraný Warchild. Strašnice rozdrtili

Více

ZPRAVODAJ 3.KLM skupina A

ZPRAVODAJ 3.KLM skupina A Česká kuželkářská asociace ZPRAVODAJ 3.KLM skupina A Ročník 2016/17 Číslo : 10 V Jičíně 3.12. 2016 Tak se nám čelo tabulky velmi hezky vyrovnalo, i když tomu napomohly předehrávky posledního podzimního

Více

Město Touškov Tlumačov

Město Touškov Tlumačov TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj 31.8.2014 Cena zpravodaje 30 Kč Vážení fotbaloví fanoušci, Vítáme Vás na prvním mistrovském zápase v nové sezóně 2014/2015 v domácím prostředí. Po nevydařené

Více

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 Sportovní úsek ČSRU OBSAH 1. ÚVOD 3 2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12.4 2.1. Extraliga v 8 4 2.2. 1. liga v 6..5 2.3. Oblastní přebor 6 3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13.7 3.1. Extraliga

Více

Branky. POřadí 1. 1. POřadí. Góly dle minut. Žluté karty 16. Červené karty 16. Diváci (domácí utkání) Penalty. Průměr 11 340 (1.

Branky. POřadí 1. 1. POřadí. Góly dle minut. Žluté karty 16. Červené karty 16. Diváci (domácí utkání) Penalty. Průměr 11 340 (1. ROČENKA / Branky Vstřelené obdržené pořadí pořadí Góly dle minut Žluté karty CELKEM POřadí. Červené karty CELKEM Penalty CELKEM POřadí. PROMĚNĚNÉ Diváci (domácí utkání) Průměr () Nejvyšší návštěva Nejnižší

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK

U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK U 12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2016 X. ROČNÍK 30. 31. 7. 2016 UVODNÍ SLOVO U 12 Právě jste se stali součástí jubilejního X. ročníku mezinárodního turnaje O pohár primátora města Hradce Králové.

Více

Červená. Modrá. Milan Hahnel Vladimír Jalovecký. Marek Šedivý Roman Jenšovská. Petr Souček Pavel Košnar. Lukáš Mašek Ondra Nudera

Červená. Modrá. Milan Hahnel Vladimír Jalovecký. Marek Šedivý Roman Jenšovská. Petr Souček Pavel Košnar. Lukáš Mašek Ondra Nudera Červená Modrá Milan Hahnel Vladimír Jalovecký Marek Šedivý Roman Jenšovská Petr Souček Pavel Košnar Lukáš Mašek Ondra Nudera Stanislav Peřinka Daniel Jukl Ondra Holovčák Jaroslav Tomek Michael Berger st.

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2000 - Wikipedie

Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2000 - Wikipedie 1 of 14 14.03.2013 1:46 Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2000 Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2000 bylo 24. ročníkem Mistrovství světa juniorů v ledním

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

V neděli na první jarní mistrovské utkání s Českým Těšínem. Program krajského přeboru

V neděli na první jarní mistrovské utkání s Českým Těšínem. Program krajského přeboru 1 Začíná jarní část fotbalové sezóny Fotbaloví fanoušci se dočkali. Po zimní přestávce se roztočí jarní kola krajského přeboru. Hráči našeho celku nastupují do jarní části jako patnáctý celek této soutěže.

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHOCEŇ 2017 AGRIA CUP 2017 III. ROČNÍK

O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHOCEŇ 2017 AGRIA CUP 2017 III. ROČNÍK O POÁR STAROSTY MĚSTA COCŇ 07 ARIA CUP 07 III. ROČNÍK 6. 7. 8. 07 ÚVODNÍ SLOVO Do rukou se Vám dostávají propozice III. ročníku mezinárodního turnaje O pohár starosty města Choceň. V letošním roce se turnaje

Více

Příloha č. 1: Odehrané zápasy FC CVM Mokrá - Horákov v letním přípravném období 2006

Příloha č. 1: Odehrané zápasy FC CVM Mokrá - Horákov v letním přípravném období 2006 Seznam příloh : Příloha č. 1: Odehrané zápasy FC CVM Mokrá - Horákov v letním přípravném období 2006 Příloha č. 2: Odehrané zápasy FC CVM Mokrá - Horákov v podzimním hlavním období 2006 Příloha č. 3: Odehrané

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

2.KLM "A" Tabulka celkem: Tabulka doma: Tabulka venku: Tabulka podzim:

2.KLM A Tabulka celkem: Tabulka doma: Tabulka venku: Tabulka podzim: 2.KLM "A" Tabulka celkem: družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body plné dorážka chyby 1. Vrchlabí 22 17 1 4 109,5:66,5 (285,0:243,0) 3353 35 2205 1147 17,8 2. Sadská 22 16 0 6 110,5:65,5 (292,5:235,5)

Více

SOUPISKA TÝMU A : REALIZAČNÍ TÝM:

SOUPISKA TÝMU A : REALIZAČNÍ TÝM: SOUPISKA TÝMU A : Durec Jiří (1983) Růžička Josef (1979) Alán David (1982) Bárta Zdeněk ml. (1991) Jelínek Milan (1968) Novotný Jan (1985) Trávníček Josef (1959) Jelínek Lukáš (1987) Novotný Matěj (1988)

Více

3.KLM A. Vltavan Loučovice : TJ Blatná (14,5:9,5)

3.KLM A. Vltavan Loučovice : TJ Blatná (14,5:9,5) 3.KLM A Vltavan Loučovice - TJ Blatná 7:1 3108-2945 (14,5:9,5) 24.09. CB Dobřany B - Kuželky Aš 5:3 3454-3415 (12,5:11,5) 24.09. TJ Lokomotiva České Budějovice - SKK Karlovy Vary 6:2 3148-2986 (15:9) 24.09.

Více

Zápis STK č. 18 / ze dne Přítomni: Kuba Josef, Pechar Jiří, Velebil Josef, Weber Radim, Borovička Jiří, Rys Václav

Zápis STK č. 18 / ze dne Přítomni: Kuba Josef, Pechar Jiří, Velebil Josef, Weber Radim, Borovička Jiří, Rys Václav 1 Zápis STK č. 18 / 12-13 ze dne 19. 03. 2013 Přítomni: Kuba Josef, Pechar Jiří, Velebil Josef, Weber Radim, Borovička Jiří, Rys Václav 1/ Odložení soutěžního kola: 14. kolo okresního přeboru, 14. kolo

Více

Jílovský fotbalový zpravodaj

Jílovský fotbalový zpravodaj Jílovský fotbalový zpravodaj Sezóna 2015/2016 1. vydání - jaro Soupeř A týmu je SK Votice Sponzor dnešního utkání je PIVNICE HŘIŠTĚ Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych Vás jménem fotbalového klubu

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Prezence MČR trojic muži Karlovy Vary

Prezence MČR trojic muži Karlovy Vary Prezence MČR trojic muži Karlovy Vary 9.4.2016 Klub Jména hráčů Trenér Skupina 1 Michal Bertko - 11, Martin Muller - 13, Jakub Pospíšil - 20, Lukáš Rosenberk - 8 Petr Gulda 1A 2 Městský nohejbalový klub

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena: 5 Kč Neděle 2.října 2016 Krajská soutěž dorostu 13:15 Fulnek Hlavní utkání - KRAJSKÝ PŘEBOR Šujan Stanislav

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

3.KLM B. TJ Kuželky Česká Lípa : Spartak Rokytnice n. J. (16,5:7,5)

3.KLM B. TJ Kuželky Česká Lípa : Spartak Rokytnice n. J. (16,5:7,5) 3.KLM B TJ Kuželky Česká Lípa - Spartak Rokytnice nad Jizerou 7:1 3159-3043 (16,5:7,5) 05.11. TJ Lokomotiva Trutnov - KK Konstruktiva Praha B 6:2 3227-3074 (15:9) 05.11. SK Žižkov Praha - TJ Lokomotiva

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více