STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001. mistrovské utkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001. mistrovské utkání"

Transkript

1 ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ 7/2001 STØEDOÈESKÝ OBLASTNÍ PØEBOR SEZÓNA 2000/2001 jarní èást 30. kolo mistrovské utkání SK Č ERNOLICE - FK ŘÍČANY

2 OBSAH TABULKA PO 29. KOLE 3 Z TISKU - JAK SE HRÁLO PØEDCHOZÍ KOLO 4 KDO S KÝM V PØEDCHOZÍM 29. KOLE 5 KDO S KÝM V TOMTO 30. KOLE 5 STATISTIKA STØELENÝCH BRANEK PO 29. KOLE 6 JAK HRAJEMEV SEZÓNÌ SPONZOØI SK 8-9 PØEDSTAVUJEME SOUPEØE 10 PØEDSTAVUJEME DOMÁCÍ 11 ROZHODÈÍ ÈMSF 11 DOROST - SEZÓNA PODZIM 2000/JARO ŽÁCI - SEZÓNA PODZIM 2000/JARO TISKOVÉ ZPRÁVY ÈMSF: - POZOR NA SPRÁVNÉ SESTAVENÍ TABU 14 - ÈESKÁ REPREZENTACE STÁLE NA 7. MÍSTÌ 15 - VÝSLEDKY DOMÁCÍCH I ZAHRANIÈNÍCH SOUTÌŽÍ UPOMÍNKOVÉ PØEDMÌTY SK ÈERNOLICE 18 KØÍŽOVÁ TABULKA PRO SEZÓNU Tento dokument byl kompletně od tisku, složení a sešití najednou zpracován na Ricoh Aficio 700

3 TABULKA PO 29. KOLE 1. SK Sokol Libiš : FK Dobrovice : SK Sp Respo K.Hora : SK Èernolice : Bohemia Podìbrady : FC Horky : MFK Dobøíš : Tatran Sedlèany : FK Metaz Týnec : FK Øíèany : Slavoj Koleè : KDC Beroun : Králùv Dvùr : Slavoj Kladno : FK Votice : SK EMÌ Mìlník :71 20 Vše co potřebujete vědět o obci najdete na internetu. A sportovní klub? Místo www napište SK. Těšíme se na vás. ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

4 Z TISKU - JAK SE HRÁLO PØEDCHOZÍ KOLO STØEDNÍ ÈECHY - Pøedposlední dìjství nejvyšší støedoèeské fotbalové soutìže už definitivnì rozluštilo i poslední èást tajenky. Po jistém postupu Sokola Libiš doprovodí do I. A tøídy sestupující EMÌ Mìlník jen FC Votice. Slavoj Kladno, který v pøedehrávce prohrál v Podìbradech a KDC Beroun, jenž porazil Dobøíš, kterou tak zastavil v úspìšném tažení ètyø zápasù za plnými bodovými zisky, se už nemusejí sestupu obávat. K tomu jim dopomohl Žatec v divizi B, který doma prohrál, což zachovalo divizní pøíslušnost ohroženému Rakovníku. V posledních kolech i úspìšný Králùv Dvùr v Øíèanech neuspìl. Po bezbrankové remíze nakonec prohrál rozdílem jednoho gólu. Venku se nedaøilo ani Èernolicím, které k utkání s už nováèkem divize Sokolem Libiš dal pøíležitost hráèùm z dorostu. Tìm však chybìlo dostatek zkušeností. FK ØÍÈANY - FK KRÁLÙV DVÙR 2:1 (0:0) Branky: Šnajberk, Packert - Novák Rozhodèí: Vnuk Divákù: 120 SOKOL LIBIŠ - SK ÈERNOLICE 3:0 (1:0) Branky: Novák, Pochman, Zavadil. Rozhodèí: Sojka Divákù: 340 TN. SEDLÈANY - METAZ TÝNEC N. SÁZAVOU 0:1 (0:0) Branky: Hrdlièka Rozhodèí: Stojkov Divákù: 150 BOHEMIA PODÌBRADY - SJ. KLADNO 2:1 (0:1) Branky: Hovorka, Toupal - vlastní Rozhodèí: Klier ÈK: Bílek (Kladno) Divákù: 70 EMÌ MÌLNÍK - FC HORKY N. J. 2:3 (1:2) Branky: Matìjèek, Mráz - nehlášeno Rozhodèí: Beroviè Divákù: 100

5 SJ. KOLEÈ - FC VOTICE 3:0 (1:0) Branky: Egermajer, Vanìk 2 Rozhodèí: Šmejkal Divákù: 120 FK DOBROVICE - SPARTA KUTNÁ HORA 7:3 pøedehráno KDC BEROUN - MFK DOBØÍŠ 2:0 (1:0) Branky: M. Èervenka, M. Novák ÈK: Kadlec (Dobøíš) Rozhodèí: Macháèek. Divákù: 250 Zdroj: Støední Èechy, datum: , Název: Beroun zastavil sérii ètyø úspìchù Dobøíše Podtitulek: FOTBAL - OBL. PØEBOR / Èernolice kombinované dorostem nebodovaly. Poslední Mìlník doprovodí do I. A tøídy jen Votice. Autor: VLASTIMIL DUDÁÈEK, Str.: 14, Rubrika: Støedoèeský sport KDO S KÝM V PØEDCHOZÍM 29. KOLE ( :00) KDC Beroun - MFK Dobøíš 2:0 FK Dobrovice - SK Sp Respo K.Hora 7:3 Slavoj Koleè - FK Votice 3:0 SK EMÌ Mìlník - FC Horky 2:3 Bohemia Podìbrady - Slavoj Kladno 2:1 Tatran Sedlèany - FK Metaz Týnec 0:1 SK Sokol Libiš - SK Èernolice 3:0 FK Øíèany - Králùv Dvùr 2:1 KDO S KÝM V TOMTO 30. KOLE ( :00) SO Králùv Dvùr - KDC Beroun : SO MFK Dobøíš - FK Dobrovice : NE SK Sp Respo K.Hora - Slavoj Koleè : SO FK Votice - SK EMÌ Mìlník : SO FC Horky - Bohemia Podìbrady : SO Slavoj Kladno - Tatran Sedlèany : SO FK Metaz Týnec - SK Sokol Libiš : SO SK Èernolice - FK Øíèany : ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

6 STATISTIKA STØELENÝCH BRANEK PO 29. KOLE Statistika støelcù Støedoèeského oblastního pøeboru po 29. kole. Èerpáno z materiálù ÈMSF. Seznam hráèù je pøi stejném poètu branek tøídìn podle abecedy. Níže uvedené údaje jsou pouze informativní a nelze je považovat za oficiální. Hašek Ivan (19, Èernolice) Novák Martin (16, Libiš) Zlatník Radek (14, Øíèany) Resl Jan (14, Dobrovice) Pochman Petr (14, Libiš) Kadeøábek (13, Sedlèany) Èáp Zdenìk (12, Kutná Hora) Stehlík Vít (12, KDC Beroun) Klièka Jiøí (12, Králùv Dvùr) Vízek Ladislav (12, Èernolice) Zuzkin Petr (11, Libiš) Antoš Pavel (10, Dobrovice) Doktor Petr (10, Králùv Dvùr) Chovanec Jozef (10, Èernolice) Kadlec Marek (10, Horky) Kolaøík Martin (10, Horky) Pacek (10, Koleè) Provazník (10, Podìbrady) Zdražil Jan (10, Dobrovice) Štrupl Zbynìk (8, Mìlník) Vanìèek Aleš (8, Dobrovice) A jak si vedou ostatní naši hráèi v poètu vstøelených branek za celou tuto sezónu mimo tohoto posledního 30. kola? Kejmar Aleš (5) Bittengel Günter (4) Preis Karel (4) Urban Luboš (4) Rott Oldøich (3) Stránský Pavel (3) Beránek Miroslav (2) Dlouhy Jan (2) Kudláèek Pavel (2) Berger Jan (1) Macela Milan (1) Mrázek Jan (1)

7 JAK HRAJEME V SEZÓNÌ podzim 1. kolo SO 17:00 SK Èernolice - Litavan Králùv Dvùr 4:4 2. kolo SO 17:00 SK Èernolice - FK Metaz Týnec 4:2 3. kolo SO 10:15 Slavoj 4K Kladno - SK Èernolice 1:1 4. kolo SO 14:30 SK Èernolice - FC Horky 5:5 5. kolo SO 17:00 FK Votice - SK Èernolice 2:2 6. kolo SO 16:30 SK Èernolice - SK Sp Respo K.Hora 5:2 7. kolo SO 16:30 MFK Dobøíš - SK Èernolice 0:2 8. kolo SO 16:00 SK Èernolice - KDC Beroun 2:1 9. kolo NE 16:00 FK Dobrovice - SK Èernolice 1:1 10. kolo SO 16:00 SK Èernolice - Slavoj Koleè 2:4 11. kolo NE 15:30 SK EME Mìlník - SK Èernolice 1:4 12. kolo SO 14:30 SK Èernolice - Bohemia Podìbrady 1:3 13. kolo NE 14:00 Tatran Sedlèany - SK Èernolice 2:1 14. kolo SO 14:00 SK Èernolice - SK Sokol Libiš 3:1 15. kolo SO 13:30 FK Øíèany - SK Èernolice 0:2 jaro 16. kolo SO 15:00 FK Králùv Dvùr - SK Èernolice 3:1 (2:1) 17. kolo SO 15:00 FK Metaz Týnec - SK Èernolice 2:0 (0:0) 18. kolo SO 16:00 SK Èernolice - Slavoj Kladno 9:2 (4:2) 19. kolo 7.4. SO 16:30 FC Horky - SK Èernolice 3:4 (3:2) 20. kolo SO 16:30 SK Èernolice - FK Votice 5:2 (3:2) 21. kolo NE 17:00 SK Sp Respo Kutná Hora - SK Èernolice0:0 (0:0) mistrovské utkání a souèasnì i èeský pohár na penalty 4:2 22. kolo SO 17:00 SK Èernolice - MFK Dobøíš 1:3 (0:0) 23. kolo 5.5. SO 17:00 KDC Beroun - SK Èernolice 1:1 (0:1) 24. kolo SO 17:00 SK Èernolice - FK Dobrovice 4:1 (1:0) 25. kolo NE 17:00 Slavoj Koleè - SK Èernolice 0:4 (0:0) 26. kolo SO 17:00 SK Èernolice - SK EMÌ Mìlník 6:3 (2:3) 27. kolo 2.6. SO 17:00 Bohemia Podìbrady - SK Èernolice 2:1 (1:0) 28. kolo 9.6. SO 17:00 SK Èernolice - Tatran Sedlèany 4:3 (0:3) 29. kolo SO 17:00 SK Sokol Libiš - SK Èernolice 3:0 (1:0) 30. kolo SO 17:00 SK Èernolice - FK Øíèany : ( : ) ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

8 www

9 ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

10 PØEDSTAVUJEME SOUPEØE FK ØÍÈANY založení klubu:1901 klubové barvy: bílá a èerná soupiska mužstva A : brankáøi: Rotta Jan, Brabenec Jiøí obránci: Landa Jiøí, Vosáhlo Jan, Muran Radek, Vacek Martin, Šnajberk Jindøich záložnící: Dobrý Václav, Antonín Karel, Kozák Jakub, Packert Petr, Zlatník Radek, Èížek Milan útoènící: Breburda Antonín, Podroužek Jan, Tichý Petr, Horák Tomáš trenér: vedoucí: masér: Miloslav Štìpánek, Vosáhlo Jan Stárek Libor Aubrecht Jiøí Fotbalový klub Øíèany vznikl v roce Založen byl místními studenty pod názvem Sportovní klub Øíèany. Od svého založení klub dosahoval výborné výsledky a ve sportovních kruzích nabývalo jméno Øíèan dobrou povìst. Èinnost klubu však byla nìkolikrát pøerušena v letech 1914 až 1918, kdy mnoho hráèù odìšlo do do svìtové války. Zaèátkem roku 1919 se èinnost klubu opìt obnovila a v roce 1922 bylo pøebudováno stávající høištì na regulérní rozmìry, byla vybudována klubovna apod. Po reorganizaci soutìží kopané roku 1947 byl klub zaøazen do tøetí nejvyšší soutìže. V roce 1948 nastala zmìna názvu na TJ Sokol Øíèany. Od této doby až do první poloviny 90. let hrál klub v župních a krajských soutìžích. Roku 1991 se zmìnil název klubu na nynìjší FK Øíèany. Jeden z nejvìtších úspìchù klubu byl postup v roce 1997 do divize. Po dvou letech nastal sestup a nyní mužstvo hraje oblastní pøebor. V klubu je dále registrováno B mužstvo mužù, dorost (hraje krajský pøebor), dvì mužstva žákù, pøípravka a minipøípravka

11 PØEDSTAVUJEME DOMÁCÍ SK ÈERNOLICE založení klubu: 1933 klubové barvy: èerno-bílá soupiska mužstva Jan Trnìný (1964), Jiøí Kuèera (1965), Jozef Chovanec (1960), Pavel Kudláèek (1967), Petr Rada (1958), Oldøich Rott (1951), Milan Èáp (1978), Ivan Hašek (1963), Milan Macela (1977), Jan Mrázek (1977), Luboš Urban (1957), Ladislav Vízek (1955), Jan Berger (1955), Jan Dlouhý (1974), Pavel Panoch (1967), Jakub Prášek (1982), Miroslav Beránek (1957), Karel Preis (1977), Günter Bittengel (1966), Daniel Pašek (1978) trenér: Oldøich Rott vedoucí mužstva: František Mudr hospodáø: Petr Macela správce areálu: Miloslav Dlouhý Klub SK Èernolice byl založen 18 zakládajícími èleny v první polovinì roku Pøesný datum není znám. Dle pamìtní knihy: "založilo pár mladých vyznavaèù fotbalového umìní klub". V èervnu 1933 sehrálo fotbalové mužstvo utkání se sousední obcí Líšnice, která po vzoru èernolických, založila taktéž mužstvo. V roce 1933 oddíl mìl 1. a 2. mužstvo mužù, staøí páni a dorost. 1. mužstvo sehrálo 9 utkání se skóre 11:38, 2 mužstvo sehrálo 4 utkání se skóre 4:17. Jelikož oddíl nemìl vlastní høištì, hrálo na høištích soupeøù. Nebyly ještì pevné sestavy, hrál ten kdo pøišel a mìl chu. V srpnu 1934 zapùjèen provizorní pozemek pro høištì. V roce 1935 byla provedena úprava jiného pozemku a založeno vlastní høištì. V 10. prosince bylo sehráno první utkání na tomto vlastním høišti, i když slavnostní zahájení bylo až následující rok ( ). První mistrovský zápas (již oficiální s registracemi) byl sehrán v 3. tøídì. To byly prakticky poèátky fotbalu na Èernolicích. ROZHODÈÍ ÈMFS hlavní rozhodèí: pan Obajdin asistenti: pan Nepovím, pan Karlík delegát utkání: ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

12 DOROST SEZÓNA PODZIM 2000/JARO 2001 Vážení pøátelé, rád bych Vás struènì seznámil s výsledky èernolického dorostu v sezónì 2000/2001. Dorost se po velmi úspìšné sezónì umístil na neèekaném prvním místì. Odehrálo se celkem ètrnáct zápasù, z toho jedenáct vítìzných a tøi jsme prohráli, pøi celkovém skóre 53:22. Nejvíce zápasù odehráli hráèi: Jedlièka, Kotal, Mrákota, Prášek Jan, Prášek Jakub, Novák a Mlíkovský. Nejlepšími støelci dorostu jsou: Prášek Jakub s tøinácti brankami, za ním následuje Mrákota s jedenácti a Jupa s osmy a odehrál dorost dva zápasy o postup do vyšší skupiny. První zápas jsme odehráli na domácím høišti, kdy jsme vyhráli 1:0, avšak v odvetném utkání v Holubicím jsme prohráli 2:0. Takže dorost bohužel do vyšší skupiny nepostoupil, ale získal pohár Mistra okresního pøeboru oddìlení A. Na závìr bych chtìl podìkovat všem hráèùm za velmi dobré sportovní výkony. A popøát tìm, kteøí odcházejí, i nadále mnoho úspìchù a to nejen na fotbalovém høišti. Jiøí Rambousek trenér ŽÁCI SEZÓNA PODZIM 2000/JARO 2001 Struèné zhodnocení jarní èásti soutìže Bohužel i pøes malou ztrátu z podzimní èásti soutìže na první Bøežany, se nám již nepodaøilo tohoto soupeøe pøedstihnout. Konèíme na druhém místì o šest bodù na prvního. Skóre 80:19 (nejlepší v soutìži) 43 bodù. Myslím si však, že se rozhodnì nemáme za co stydìt a že nìkteøí naši žáci mají slibnou perspektivu do budoucna. Rovnìž dìkujeme za podporu klubu a v pøíštím sezónì nashledanou. Radek Hošek trenér

13 Horní øada zleva: Michal MACELA, Jiøí RAMBOUSEK (trenér), Jiøí PETRÁK, Pavel MLÍKOVSKÝ, Ladislav JUPA, Pavel KOTAL, Jakub PRÁŠEK, Miroslav MRÁKOTA, Karel MARGOLIUS, Petr TALMAN Dolní øada zleva: Jan PRÁŠEK, Stanislav KAUTSKÝ, Bøetislav JEDLIÈKA, Jan NOVÁK, Jan HOŠEK Dolní øada z leva: Radek Hošek (trenér), Miloslav Hospodáøský (hospodáø), Roman Borek, Mirek Olah, Martin Kalenda, Pavel Prachaø, Zdenìk Liška, Tomáš Køenek, Jan Spurný, Lukáš Drobílek, Pavel Tikal (vedoucí mužstva), Pavel Tikal ml. Dolní øada z leva: Jan Prachaø, Martin Šilhavý, Michal Kuthan, Jakub Prachaø, Martin Hošek, Martin Matoušek, Lukáš Novák, David Hospodáøský, Ladislav Dvoøák. ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

14 TISKOVÉ ZPRÁVY Z ÈMFS POZOR NA SPRÁVNÉ SESTAVENÍ TABULEK Vzhledem k tomu, že se blíží závìr všech fotbalových soutìží, dovoluji si upozornit na znìní èlánku 8 Soutìžního øádu fotbalu, který od sezóny 2000/01 má v oblasti týkající se umístìní družstev po skonèení soutìže toto znìní: (èlánek platí pro všechny soutìže bez rozdílu, od ligy až po žáky) Èlánek 8, odstavec 2: Pokud mají po ukonèení soutìže dvì nebo více družstev stejný poèet bodù, rozhoduje o jejich poøadí v tabulce vìtší poèet bodù získaných ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdøíve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze vìtší poèet branek vstøelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutìži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší poøadí v tabulce to družstvo, které vstøelilo v celé soutìži více branek. Není-li možno rozhodnout o poøadí ani podle pøedchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikaèní utkání podle rozhodnutí øídícího orgánu, to však jen v pøípadì, má-li se urèit postupující nebo sestupující. O vyšším poøadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v pøípadì èasové tísnì, kdy kvalifikaèní utkání již nelze sehrát. Vzhledem k tomu, že jde o úpravu, kterou možná nìkteré poèítaèové programy na sestavování tabulek neznají, vìnujte prosím tomuto èlánku zvýšenou pozornost. tiskový mluvèí ÈMFS

15 TISKOVÉ ZPRÁVY Z ÈMFS ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

16 VÝSLEDKY DOMÁCÍCH I ZAHRANIÈNÍCH SOUTÌŽÍ MS 2001 ARGENTINA U-20 skupina D: Austrálie - Èeská rep. 0:3 (0:2), Japonsko - Angola 1:2 (0:1) - skupina E: Kostarika - Etiopie 3:1 (1:0), Holandsko - Ekvádor 1:1 (1:0) - skupina F: Francie - Paraguay 2:2 (1:0), Írán - Ghana 0:1 (0:1) MS 2001 ARGENTINA U-20 skupina A: Jamajka - Finsko 0:1, Egypt - Argentina 1:7 (1:4) - skupina B: Kanada - Nìmecko 0:4 (0:1), Irák - Brazílie 1:6 (0:5) - skupina C: Ukrajina - Èína 0:0, Chile - USA 1:4 (1:2) ME AMATÉRÙ 2.zápasy: skupina A - Portugalsko - Španìlsko 1:0 (0:0), Chorvatsko - Jugoslávie 3:2 (1:1) --- Skupina B - Èeská republika - Irsko 2:0 (2:0), Bulharsko - Bosna a Hercegovina 3:1 (1:0) PØÍPRAVA Velké Karlovice-1. FC Synot 0:4 (0:2), ÈKD Blansko-FK Drnovice 1:3 (0:2). RUSKÝ POHÁR finále: Lokomotiv Moskva-Anži Machaèkala 1:1 (0:0, 0:0), 4:3 na penalty. KVAL. MS 2002 play off oceánské zóny: Nový Zéland-Austrálie 0: MS 2001 ARGENTINA U-20 skupina A: Argentina - Finsko 2:0 (1:0), Egypt - Jamajka 0:0 - skupina B: Brazílie - Nìmecko 2:0 (2:0), Irák - Kanada 3:0 (3:0) - skupina C: USA - Èína 0:1 (0:0), Chile - Ukrajina 2:4 (1:2) - skupina D: Angola - Èeská rep. 0:0, Japonsko - Austrálie 0:2 (0:0) - skupina E: Ekvádor - Etiopie 2:1 (1:1), Holandsko - Kostarika 1:3 (0:1) - skupina F: Ghana - Paraguay 2:1 (0:0), Írán - Francie 0:5 (0:0)

17 ME AMATÉRÙ 1.zápasy: skupina A - Španìlsko - Chorvatsko 2:0 (2:0), Jugoslávie - Portugalsko 3:0 (2:0) --- Skupina B - Èeská republika - Bosna a Hercegovina 0:0, Bulharsko - Irsko 2:0 (1:0), BRAZILSKÝ POHÁR finále: Corinthians - Gremio 1:3 (0:1), první zápas 2: ITALSKÁ LIGA 34.kolo: Brescia - Bari 3:1, Inter Milán - Boloòa 2:1, Lecce - Lazio Øím 2:1, Reggina - AC Milán 2:1, Fiorentina - Neapol 1:2, Verona - Perugia 2:1, Udine - Vicenza 2:3, Juventus - Bergamo 2:1, AS Øím - Parma 3:1. ŠPANÌLSKÁ LIGA 38. kolo: Barcelona - Valencia 3:2, Deportivo La Coruòa - Malaga 4:0, Real Mallorca - Real Oviedo 4:2, Real Madrid - Real Valladolid 2:1, San Sebastian - Osasuna 0:1, Real Zaragoza - Celta Vigo 1:1, Numancia - Alavés 2:1, Santander - Athletic Bilbao 3:0, Villarreal - Espaòol 4:0, Las Palmas - Rayo Vallecano 1:0. NIZOZEMSKÁ BARÁŽ skupina B: Cambuur Leeuwarden - Excelsior Rotterdam 1:4, Deventer - Sparta Rotterdam 1:1. INTERTOT CUP 1.kolo: NK Zagreb - FC Pobeda 1-2 (1-0), FC Universitatea Craiova - KS Bylis 3-3, KS Groclin-Dyskobolia - FC Spartak Varna 1-0, Hapoel Haifa - TVMK Tallinn 2-0 (0-0), FK Ekranas - FC Artmedia Petrzalka 1-1, Lombard FC Tatabanya - FC Shirak 2-3, Zaglebie Lubin - Hibernians FC 4-0, AGF Árhus - NK Publikum Celje 1-0,Dundee FC - FK Sartid 0-0, UE Sant Julie - FC Lausanne-Sports 1-3, Myllykosken Pallo-47 - FC Gloria Bistrita 1-0 (1-0), Anorthosis FC - NK Slaven Belupo 0-2 (0-1), NK Celik - Denizlispor 1-0 (1-0), FC WIT Georgia Tbilisi - SK Josko Ried 1-0 (0-0), CarmarthenTown FC - AIK Solna 0-0, Toftir B68 - Sporting Lokeren 2-4, Dinamo Minsk - CS Hobscheid 6-0, FC Tiligul Tiraspol - Cliftonville FC 1-0, Grindavik - FC Vilash 1-0, Cork City FC - Liepajas Metalurgs LIGA ŽENY 28.kolo-konec: Sparta-Slavia 3:1, Otrokovice-Brno 5:0, Plzeò-D.F.C. 1:2. ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 7/

18 UPOMÍNKOVÉ PØEDMÌTY SK ÈERNOLICE Veškeré ceny jsou vèetnì DPH, možnost zakoupení v klubovnì klubu. Platí do vyprodání zásob. 100,- Kè Klubový dres SK Èernolice do auta (cca 150x200 mm) Památeèní vlajeèka k výroèí 60 let èenolického fotbalu (cca 150x180 mm) 35,- Kè 25,- Kè Odznak SK Èernolice (velikost 10x35 mm) Puzzle SK Èernolice - tablo omezené množství (416x318 mm) 100,- Kè

19 KØÍŽOVÁ TABULKA Černolický Fotbalový Zpravodaj jaro 7/2001 pro 30. kolo okresního přeboru 2000/2001. Redakční uzávěrka: Kompletní zpracování: IMPROMAT, na stroji RICOH Aficio 700. V případě využití textu z tohoto materiálu požadujeme přidat viditelný text Děkujeme ČMSF, ČMSF Praha--Západ, internetovému serveru a publicistické agentuře ZKZ. Neprošlo jazykovou úpravou. Jakékoli dotazy ohledně tohoto zpravodaje adresujte písemně na adresu SK či em na

20 RICOH OD IMPROMATU kopírky faxy skenery tiskárny CD zaøízení archivaèní software zálohovací software OCR ICR analýzy tel: 02/

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06

PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06 http://sweb.cz/panda-rk ŠŠ PANDA Společenské centrum Rychnov n. Kn. tel.: 494 542 482 PROJEKT ROŠÁDA 2005-2006 Petr Kačírek - mistr FIDE rekordní ELO 2360 Martina Marečková Postoupila na ME! PANDA vicemistrem

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 A tletické listy ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 ÈAS INFORMUJE Obsah: Slovo pøedsedy s. 1 n Pøedsednictvo s. 2 n Sekretariát s.

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

BOLEK. 2. předkolo Evropské ligy 17. 7. 2014 od 19,00 hod. Zpravodaj FK Mladá Boleslav. www.fkmb.cz www.tvbolka.cz. Evropská liga 2014 / 2015

BOLEK. 2. předkolo Evropské ligy 17. 7. 2014 od 19,00 hod. Zpravodaj FK Mladá Boleslav. www.fkmb.cz www.tvbolka.cz. Evropská liga 2014 / 2015 Zpravodaj FK Mladá Boleslav BOLEK www.fkmb.cz www.tvbolka.cz Evropská liga 2014 / 2015 cena: 10 Kč 2. předkolo Evropské ligy 17. 7. 2014 od 19,00 hod. FK Mladá Boleslav NK Široki Brijeg REVOLUCE V RYCHLOSTI

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Výklad pravidel... str. 6 Ligové soutěže... str. 7-9 Divizní soutěže... str. 10-11 Champions League... str. 11 Pohár ČKA... str.

Výklad pravidel... str. 6 Ligové soutěže... str. 7-9 Divizní soutěže... str. 10-11 Champions League... str. 11 Pohár ČKA... str. 3/08 17. duben 2008 Zleva: H. Vrecková, T. Stursová, M. Semelová, P. Hendrych, L. Prkna, D. Laušman, D. Křížová, H. Prokšová, K. Doubková, M. Schejbal, L. Urban a P. Cahlík V Olomouci rekord nepadl Dvanáctý

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více