Výuka angličtiny na FEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka angličtiny na FEL"

Transkript

1 Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce Vypracovala: Katedra jazyků

2 Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR) srovnatelnou s mezinárodně certifikovanými zkouškami. (= standardizace jazykové výuky na všech fakultách, tzn. i jednotnost jazykových zkoušek podle SERR, mj. i za účelem zvýšení počtu studentů vyjíždějících na Erasmus) Uchazeči o studium na FEL ČVUT by měli být na úrovni B1 SERR (úroveň státní maturity z AJ), ve skutečnosti jich je na této úrovni jen část.

3 Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) ROZSAH VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ JAZYKA Umí vyčerpávajícím způsobem a spolehlivě ovládat velmi široký rozsah jazyka tak, aby přesně formuloval(a) C2 myšlenky, kladl(a) důraz, rozlišoval(a) a eliminoval(a) mnohoznačnost. Nic nenasvědčuje tomu, že by musel(a) jazykově redukovat to, co chce vyjádřit. C1 B2 Umí vybrat vhodnou formulaci z širokého rozsahu jazyka tak, aby se vyjadřoval(a) jasně, aniž by musel(a) jazykově redukovat to, co chce vyjádřit. Umí se jasně vyjadřovat, aniž by bylo znát, že by musel(a) jazykově redukovat to, co chce vyjádřit. Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby byl schopen/byla schopna podat jasný popis, vyjadřovat své názory, rozvinout argumentaci bez většího zřejmého hledání slov, a umí k tomuto účelu používat některé druhy podřadných souvětí. B1 Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby popsal(a) nepředvídatelné situace, aby v rozumné míře dostatečně přesně postihl(a) podstatu myšlenky nebo problému a aby se vyjadřoval(a) o abstraktních či kulturních tématech, jako jsou hudba a film. Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby se domluvil(a) a aby se vyjadřoval(a) pomocí své slovní zásoby jen s určitou mírou zaváhání a opisných jazykových prostředků v rámci tematických okruhů jako jsou rodina, koníčky a zájmy, práce, cestování a aktuální události, ale omezená slovní zásoba způsobuje opakování a občas dokonce formulační obtíže. A2 A1 Má základní jazykový repertoár, který mu/jí umožňuje, aby se vyjadřoval(a) v rámci každodenních předvídatelných situací, ačkoliv bude muset ve většině případů zjednodušit obsah sdělení a hledat slova. Ovládá užívání krátkých každodenních výrazů, pomocí nichž vyjadřuje jednoduché potřeby konkrétní povahy: osobní data, denní režim, potřeby a požadavky, požádání o informace. Umí používat základní typy vět a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom, co dělají, o místech, o vlastnictví atd. pomocí pamětně osvojených frází, skupin několika slov a formulací. Má omezený repertoár krátkých pamětně osvojených frází, které se týkají předvídatelných základních jazykových situací; v neobvyklých situacích dochází k častým selháním v jazykové komunikaci a nedorozumění. Má pouze základní rozsah jednoduchých výrazů týkajících se osobních dat a potřeb konkrétní povahy.

4 A1 46 A2 244 B2+ 19% 1. ročník A1 7% B1 224 B2 15 B2 3% B1 34% A2 37% B Celkem 655

5 A1 53 A2 150 B1 251 B2+ 22% 1. ročník A1 8% A2 22% B2 72 B2 11% B1 37% B Celkem 675

6 A1 65 A2 174 B1 297 B2 5 B2 1% B2+ 17% 1. ročník B1 45% A1 10% A2 27% B Celkem 655

7 PŘÍPRAVA na povinnou zkoušku z angličtiny v bakalářském studiu (Návrh 12/2014)

8 1. Studenti s dobrou znalostí angličtiny (B2+) rovnou ke zkoušce nebo si nechat zkoušku uznat na základě již získaného mezinárodního certifikátu bez ocenění kredity (již bez práce vynaložené během studia) 2. Studenti se znalostí AJ na úrovní státní maturity (B1) možnost složit závěrečnou zkoušku (B2) nejpozději na konci 1. ročníku ( Erasmus) příprava v dvousemestrálním kurzu (B1 B2), 3 kredity/semestr (25 hodin práce v seminářích a 50 při domácí přípravě), zkouška bez kreditů 3. Slabší studenti (pod B1) možnost chybějící znalosti doplnit v nižších kurzech bez ocenění kredity pokračování v kurzu B2 zakončeném zkouškou

9 VÝBĚR Z KOMENTÁŘŮ ANKETY ZA LS 2013/14 Anglický jazyk 1-2 Měl by být kreditově ohodnocen, jinak závěrečné testy ztrácí smysl. Jediné, co bych asi změnil, by bylo kreditové ohodnocení předmětu. Anglický jazyk 2-2 (pro EEM, KME, KYR) Chtělo by za to kredity Rozhodně mi přijde nefér, že se jedná o předmět za 0 kreditů. Když je tento předmět povinný, mohl by být za kredity. Anglický jazyk 2-2 (pro STM) Jsem si jistý, že je potřeba ale byl bych raději kdyby nebyla povinná popřípadě ohodnocená aspoň 1 nebo 2 kredity. Předmět se nepočítá do studijního průměru.

10 1. ročník 2. ročník 3. ročník pod B1 Příprava v kurzech pro začátečníky a mírně pokročilé Zkouška B1 Příprava v kurzech pro pokročilé Zkouška B2 B1 Příprava v kurzech pro pokročilé Zkouška B2 Erasmus Erasmus* B2+ Zkouška B2 Erasmus** * pouze pro studenty s certifikáty, protože termín pro uzavření přihlášek pro Erasmus je koncem listopadu ** pro studenty skládající zkoušku na konci 1. semestru

11 O B EC N Ý JA Z Y K X O D B O R N Ý JA Z Y K Prohloubení znalostí v odborném jazyce: technicky zaměřené texty součástí práce v kurzech úrovně B1 B2 + součástí zkoušky volitelné předměty na KJ (Technická angličtina pro mírně pokročilé, Odborná angličtina) povinnost studenta absolvovat alespoň 1 odborný předmět v angličtině zapojení studentů do on-line kurzů MOOC (využívá Otevřená informatika) nutnost pracovat v odborných předmětech a při psaní bakalářské práce s anglicky psanými materiály

12 SHRNUTÍ KONKRÉTNÍ ZMĚNY 1. Struktura a náplň kurzů kurzy pro začátečníky a mírné pokročilé (pod B1), BEZ KREDITŮ kurzy pro pokročilé (připravující na B2), zaměření na obecný jazyk, odborný jazyk v menším rozsahu: nácvik prezentací v AJ a nácvik písemného projevu (útvary potřebné pro praxi note taking, summary, abstract, argument paper, formal letter, CV), 3 KREDITY 2. Zkouška povinná zkouška srovnatelná s certifikovanými mezinárodními zkouškami pro úroveň B2 SERR, nejpozději do konce 3. ročníku, BEZ KREDITŮ mezi-zkouška na úrovni B1 SERR pro ty, kteří tuto úroveň neměli při nástupu na FEL, nejpozději do konce 2. ročníku, BEZ KREDITŮ

13 0p+5c(j)+20d(j) 0p+4c+6d Cambridge Academic English, 2012 Upper-Intermediate % 0p+2c+4d 0p+2c+4d 0p+5c(j)+20d(j) 0p+4c+6d Cambridge Academic English, 2012 Intermediate 51-75% 0p+2c+4d 0p+2c+4d 0p+2c+4d 30-50% 0p+2c+4d Role Rozsah Zakončení Semestr Kredity Literatura Rozřazovací test Kód Název předmětu V AA2-1 Angličtina A2-1 První část kurzu pro doplnění základních jazykových znalostí Z Z 0 V AA2-2 Angličtina A2-2 Druhá část kurzu pro doplnění základních jazykových znalostí Z L 0 V AB1-1 Angličtina B1-1 První část dvoudílného kurzu, který studentovi umožňuje dostat se na úroveň státní maturity B1 SERR, se kterou se počítá při jeho nástupu do studia Z Z 0 V AB1-2 Angličtina B1-2 Druhá část dvoudílného kurzu, který studentovi umožňuje se dostat na úroveň státní maturity B1 SERR, se kterou se počítá při jeho nástupu do studia Z L 0 P AB1KZ Angličtina B1 klasifikovaný zápočet Aby mohl student postoupit do následující úrovně B2, ověří si svoji dosavadní znalost angličtiny. Tyto znalosti nabyl 1. známkou 1 u státní maturitní zkoušky, 2. dosažením 76% a více u rozřazovacího testu nebo 3. úspěšným absolvováním přípravných kurzů úrovně B1 (tj. B1-1 a B1-2). KZ se skládá ze dvou částí: písemného testu a ústní části. V AB2-1 Angličtina B2-1 První část dvoudílného přípravného kurzu na povinné přezkoušení B2 KZ Z,L 0 Z Z,L 3 V AB2-2 Angličtina B2-2 Druhá část dvoudílného přípravného kurzu na povinné přezkoušení B2 Z Z,L 3 P AB2Zk Angličtina B2 zkouška Aby student mohl ukončit modul Angličtina, jehož výstupem je povinná zkouška, musí splnit podmínky pro připuštění: 1. úspěšně absolvoval předcházející přípravné kurzy na úrovni B2 (tj. B2-1 a B2-2) nebo 2. dosáhl 76 a více % u rozřazovacího testu a připravoval se ke zkoušce sám nebo 3. úspěšně absolvoval KZ (AB1KZ) a připravuje se sám. Potvrzení o zkoušce ho rovněž opravňuje k výjezdu na zahraniční stáž (např. Erasmus+). Zkouška se skládá ze dvou částí: písemného testu (Listening, Reading, Writing, Grammar) a ústní části (Speaking), jak odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce úrovně B2 SERR. Zk Z,L 0

14 Rozsah Zakončení Semestr Kredity SOUČASNÝ STAV Role Kód Název předmětu V A0B04A0Z Anglický jazyk 0-1 V A0B04A0L Anglický jazyk 0-2 Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří začínají studovat druhý cizí jazyk. Cílem je rozvíjení a upevnění základů anglického jazyka. V A0B04A1Z Anglický jazyk 1-1 V A0B04A1L Anglický jazyk 1-2 Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině. V A0B04A2Z Anglický jazyk 2-1 P A0B04A2L Anglický jazyk 2-2 Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů. 2s Z Z 0 2s Z L 0 2s Z Z 0 2s Z L 0 2s Z Z 0 2s Z,Zk L 0 + odchylky pro každý studijní program

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia verze 2013/2014 platnost od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ALBATROS Gymnázium Kladno,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk. Předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk Vzdělávací obor anglický jazyk je realizován v povinném předmětu anglický jazyk a ve volitelných předmětech. Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Název

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více