ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň"

Transkript

1 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň R O Č N Í K X I X., Č Í S L O 1 Z Á Ř Í Maraton čtení z tvorby B. Hrabala Slavnostní otevření nové učebny Adaptační dny prvních ročníků Přednášky na ZČU Plzeň Jazykový kurz angličtiny Od mytologie po osvícenství Rumunský hras 1. část Maraton čtení z tvorby B. Hrabala Vladimíra Bezpalcová Jak jsme již informovali na webové stránce naší školy, SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara je partnerem SVK Plzeňského kraje při pořádání Hrabal festu - festivalu ku příležitosti 100. výročí narození významného spisovatele Bohumila Hrabala. Jednou ze stěžejních akcí tohoto festivalu byl Maraton čtení, který se konal od 11 do 16 hodin U Branky ve Smetanových sadech, jehož aktivními účastníky se stali studenti oboru Informační služby knihovnictví od prvního po čtvrtý ročník. Jak nejlépe připomenout nesmrtelné dílo autora než nepřetržitým čtením z jeho próz. Pro organizátory nebylo jednoduché vybrat z bohaté Hrabalovy tvorby, ale nakonec zvolili díla čtenářům známá a jimi velice oblíbená Slavnosti sněženek, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále, Taneční hodiny pro starší a pokročilé. A tak před posluchači a náhodnými chodci ze stránek vystupovali například pan Metek se svojí zálibou kupovat výhodné věci, pan Franc neustále pronásledovaný dcerou a ženou, Maryška manželka správce pivovaru Francina, a především nezapomenutelný strýc Pepin se svou neutuchající energií a láskou k životu. Publikum okouzlily i mladické rozpaky Jana Dítěte při jeho první zkušenosti se ženami. Naši studenti, kteří byli nejen pozornými posluchači, ale především se aktivně zapojili do četby, se střídali se známými osobnostmi plzeňského kulturního života, například s Antonínem Kaškou - hercem DJKT, Jiřím Hlobilem kulturním pracovníkem Západočeské galerie, Petrem Jančaříkem hercem a moderátorem, Jakubem Zindulkou hercem DJKT. Ale do čtení se zapojili i plzeňští politici jako Ing. Alena Svobodová, vedoucí odboru kultury KÚ PK, PhDr. Květuše Sokolová vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně a jiní. Maraton čtení byl nejen zajímavým zpestřením podzimního kulturního života v Plzni, ale zejména byl oslavou nádherného, stále živého a milovaného díla Bohumila Hrabala a jsme skutečně hrdí, že jsme se na této krásné akci mohli podílet. A U T O Ř I : Mgr. V. Bezpalcová Ing. J. Konopová Ing. P. Mašková Mgr. H. Křivohlavá Ing. P. Vlček

2 S T R Á N K A 2 Slavnostní otevření nové učebny Jarmila Konopová Dne proběhlo v budově školních dílen v Majerova ulici slavnostní otevření nové učebny pro praktickou výuku svařování plastů. Zařízení učebny bylo financováno z grantového projektu Rozšíření školních vzdělávacích kurzů svařování o svařování plastů, registrační číslo CZ.1.07/1.1.30/ z prostředků ESF v rámci OPVK. Slavnostního otevření se kromě vedení školy zúčastnili také zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje Odbor školství, mládeže a sportu, zástupci SOŠ participujících na pilotní výuce svařování plastů a zástupci spolupracujících firem.

3 S T R Á N K A 3 Adaptační dny prvních ročníků Vladimíra Bezpalcová, Jarmila Konopová Adaptační dny jsou nedílnou součástí začátku roku na mnohých školách. Nejinak je tomu i na SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni. Ve několika zářijových dnech proběhly v krásném prostředí Plovárny Hradiště v Plzni adaptační dny prvních ročníků. Podíleli se na nich výchovní poradci, metodička prevence sociálně patologických jevů a pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň. Přechod na novou školu je pro mnohé studenty stresující, hlavou se jim honí řada otázek i obav: Bude se mi na škole líbit? Najdu si kamarády? Na koho se můžu obrátit, když si nevím rady? Ve školních lavicích, při tradičních hodinách by se odpovědi na tyto otázky možná hledaly dlouho a obtížně. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem těchto dní je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Kurz přinese studentům výhodu, která jim usnadní zvládat nároky nové školy. Prostřednictvím různých her a aktivit si uvědomí, že spolupráce a vzájemná pomoc přináší lepší výsledky, a především vstřícnější atmosféru ve třídě. Důležitou součástí je i bližší poznání nového třídního učitele, seznámení se s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence patologických jevů. Věříme, že slunečné dny a dobrá nálada, která panovala na adaptačních dnech, byly nejen příznivým začátkem studia žáků humanitních oborů, ale budou je provázet po celou dobu jejich studia.

4 S T R Á N K A 4 Přednášky na ZČU Plzeň Petra Mašková Dne 26. června 2014 proběhly v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednášky na téma Simulace výroby a Řízení návrhu výroby jako virtuální hra pod vedením lektorů z katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Zdeňka Ulrycha, Ph.D. a Ing. Jiřího Kudrny, které navázaly na započatou rozvíjející se spolupráci v minulém roce. Přednášek se zúčastnily třídy oboru Strojírenství 1STA a 1STB. Jazykový kurz angličtiny Helena Křivohlavá Jako každý rok se druhý týden v září konal jazykový kurz angličtiny pro studenty 1. a 2. ročníku pedagogického lycea se zaměřením na humanitní studia. Tentokrát jsme strávili týden v krásném prostředí Šumavy v Železné Rudě. Dopolední výuka byla věnována rozšiřování slovní zásoby, komunikačním aktivitám, procvičování gramatických jevů i poslechu nahrávek a interpretaci písní. Odpolední aktivity zahrnovaly skupinové práce a projekty, studenti prozkoumávali Železnou Rudu, navštívili Muzeum Šumavy a motocyklů a zjišťovali informace o běžném životě v tomto městě. Všechna data pak používali při tvorbě projektů či při vědomostních soutěžích. Bylo by škoda být na horách a nevyužít slunečného počasí k menší turistické túře. Ta nás zvedla k Čertovu jezeru i na vrchol kopce Špičák, z jehož nové rozhledny jsme mohli přehlédnout široké okolí. Ani o večerech se studenti nenudili ať už byl program věnován prezentaci projektů či simulovaným situacím při výběru vhodné a atraktivní dovolené. Poslední večer byl ve znamení překvapení špioni odkryli svá pozorování a studenti 2. ročníku předvedli dramatizaci povídky Oskara Wilda Cantervillské strašidlo. Všechny aktivity přispěly nejen k procvičení jazykových dovedností, ale též k rozvoji spolupráce, lepšímu poznání svých spolužáku i k navázání nových přátelství.

5 S T R Á N K A 5 Od mytologie po osvícenství Vladimíra Bezpalcová Ptáte se, kde můžeme urazit dlouhou cestu od mytologie k osvícenství? Tím místem je Praha. Místo počátků národní historie i její současnosti. O tom, že Praha je unikátním městem, kde se setkávají různá období, styly i historické události, se přesvědčili studenti tříd 1.BC a 1.D, kteří se pod vedením učitelek českého jazyka a dějepisu V. Bezpalcové, M. Králové a J. Šváchové vydali do naší metropole. Kde jinde hledat počátky české mytologie než na Vyšehradě. Studenti si celkem snadno vzpomínali na známé pověsti o Krokovi a jeho dcerách, Kazi, Tetě a Libuši, o statečném Bivoji i odbojném Horymírovi. Méně známé pro ně byly životní osudy a někdy i tragické konce osobností našich dějin, jejichž hroby se nacházejí na Národním hřbitově. Za hlaholu zvonů studenti opouštěli Vyšehrad, ale čekala je neméně důležitá a známá místa národní historie. Národní divadlo, Betlémská kaple, kde kázal Mistr Jan Hus, Klementinum které je nejen Národní knihovnou, ale v minulosti bylo místem vzdělání a bádání v oblasti astronomie, meteorologie, matematiky. Exkurze pokračovala na Staroměstské náměstí, které je samo o sobě nejen architektonickým skvostem, ale především místem, kudy kráčely české dějiny; 27 křížů a popravčí meče, polorozbořená Staroměstské radnice, orloj, chrám Matky Boží před Týnem, to vše jsou připomínky důležitých okamžiků naší historie. Závěrečnou zastávkou bylo Stavovské divadlo, které odráží ducha osvícenství a klasicismu. Exkurze to byla skutečná náročná, učitelky svým výkladem provedly žáky několika staletími, ale určitě byla zajímavým vstupem do učiva literatury a dějepisu prvního ročníku.

6 S T R Á N K A 6 Rumunský kras (Apuseni) a okolí Bratislavy 1. Č Á S T : P Ř E S P R A H U D O B R A T I S L A V Y Petr Vlček V letošním roce jsem přijal práci pomocného průvodce nejmenované CK v expedici Apuseni. Tento horský masiv je charakteristickou krajinou Sedmihradska. Skládá z velkého množství různých hřebenů a menších masivů. Rozloha Apusenských hor je km² a na této ploše lze nalézt různorodou podobu hor. Téměř polovina masivu je vápencová, často velmi silně zkrasovatělá, proto se oblasti přezdívá Rumunský kras. Jsou tu ale i břidlice, ruly, žula, a sopečné vyvřeliny. Skládá se z těchto částí: Vlădeasa, Gilău, Trascău, Zarand a Munții Metaliferi. Nejvyšší horou je Cucurbăta Mare (1847 m) v pohoří Bihor. Naše expedice se pohybovala na rozhraní Vladeasy a Bihoru. Cesta začala srazem v Bratislavě, kde jsem si vyslechl pokyny, jak poměrně náročnou expedici zvládnout. Jedná se o přechod pohoří doplněný polodivokou návštěvou jeskynních systémů. Cestou do hlavného mesta Slovenskej republiky jsem se zastavil v Praze, kde jsem se po letech sešel s kamarádem. Moje kroky vedly na Vyšehrad. Bylo krásné počasí a překrásný výhled na Prahu a okolní ostrovy. Navštívil jsem též výstavu o historii Vyšehradu. Právě v této době tu byly objeveny základy dalšího z chrámů. Jde o unikát, který údajně dokazuje význam Vyšehradu už za Velkomoravské říše. Podává svědectví o působnosti Cyrila a Metoděje. Nález budou archeologové a historici dále zkoumat a zařazovat nové údaje. Poslední návštěvou památek v Praze byl kostel Sv. Cyrila a Metoděje, který nyní spravuje pravoslavná církev. Noc jsem strávil v lehátkovém voze. Když jsem se ráno probudil v Bratislavě, dozvěděli jsme se, že náš vlak se stal v okolí Brna objetí zlodějské mafie. Do sousedního vagonu se dostali zloději a údajně 2 lidi okradli o doklady a peníze. Než se stěward vzpamatoval a zavolal policii, stačili zloději uprchnout. Mám informace, že noční vlaky přes československou hranici jsou nejčastější obětí gangů v celé EU. Šéf zlodějů údajně většinou cestuje slušně oblečen v první třídě vybaven celoroční síťovou jízdenkou a několika mobily a počítačem. Pozoruje terén, kdo a jak se pohybuje ve vlaku, jak je vlak hlídán, a pak pomocí techniky organizuje zbytek skupiny. Také kvůli těmto gangům a zákonné nemožnosti účinně zasáhnout dochází k omezování večerní a noční

7 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Klatovská Plzeň Telefon: Fax: www. spstrplz.cz železniční dopravy. V Bratislavě jsem byl poměrně brzy. Schoval jsem si batoh do úschovny a vydal se na ranní výstup na hřeben Bílých Karpat, který se vrcholem Kamzík sklání až k Bratislavě. Ve čtvrti pod horou jsou luxusní vily. Na vrcholu je televizní věž s otáčivou restaurací, která má samozřejmě takto brzo ráno zavřeno. Zjišťuji otevírací hodiny. Zpět se vydávám lesem trochu jinudy přes Slavín. Je to pahorek naproti Bratislavskému z hradu. K vrcholu procházím Horským parkem. Parků je ve městě několik. Na Slavíně jsou hroby vojáků a památník II. světové války, zaměřený na sovětskou armádu. Osvoboditelé Slovenska, kteří zde padli, tu mají hroby. Autorem areálu, který získal podobu v roce 1961, je architekt Ján Svetlík ve spolupráci s kolektivem výtvarníků Tiborem Bártfayem, Jozefem Kostkou, Rudolfem Pribišem, Jánem Kulichem, Ladislavem Snopkem, Alexandrem Trizuljakem, Jurajem Krenem a Deziderem Castiglionem. Centrální část památníku tvoří obřadní místnost, které je součástí 39,5 m vysoký monument v tvaru obelisku. Na jeho vrcholu se nachází socha sovětského vojáka vztyčujícího vlajku (od slovenského sochaře Alexandra Trizuljaka). Stěny obřadní místnosti jsou zhotoveny z mramoru. Jsou na nich vyryta jména slovenských měst a datum jejich osvobození Rudou armádou. Je odtud nádherný pohled na město, řeku i Kamzík. Snad i kvůli tomuto výhledu jde o jedno z nejnavštěvovanějších částí Bratislavy. Vracím mase zpět k nádraží, kupuji několikadenní lístek na MHD a autobusy se přesunuji na VŠ koleje na ubytování. Je to veliký areál. Po vyřízení formalit se domlouvám na schůzce na školení o S T R Á N K A 7 zájezdu a pokračuji v prohlídce města. Moje kroky vedou nejprve do Starého města K Michalské věži a bráně. Svoje jméno dostala po kostelu sv. Michala, který stával nedaleko na předměstí. Postavena byla koncem 14. století. V minulosti měla padací most, padací mříž a silná dřevěná vrata. Horní osmiboká část věže byla postavena v letech Na konci 16. století měla střecha měděnou cibuli. Dnešní podobu získala roku Městské muzeum tu zřídilo expozici historických zbraní. Procházím Staré město a bloudím uličkami. Jsou tu zahrádkové restaurace, automobilový provoz je vytěsněn a tak město dostává turistickohistorickou atmosféru. Budovy jsou většinou opravené. Na Hlavním náměstí jsou překrásné paláce, dnes slouží jako muzea. Bloudím až ke Slovenskému národnímu divadlo a k přístavu na Dunaji. Vzpomínám na akci z loňského roku, kdy jsme v Bratislavě končili akci S Tebou mně baví svět aneb podél Dunaje na kolech. Já jsem tehdy pro nemoc dětí nedojel až sem, ale končil jsem v nedalekém rakouském Hainburgu, odkud mě odvezl moravský kamarád k vlaku do Břeclavy. Vracím se na Divadelní náměstí. Historická divadelní budova byla zprovozněna roku 1886 a jejími tvůrci jsou architekti Fellner a Helmer. Tehdy jako divadlo maďarské. Instituce SND vznikla až v roce 1929 a začala se vytvářet až v podmínkách samostatného Československa. Převážná část repertoáru byla uváděna v češtině, protože nebylo dost slovenských her, překladů, herců ani zpěváků. První slovenští profesionální herci, Andrej Bagar, Ján Borodáč a Oľga Borodáčová- Országhová, Jozef Kello a Gašpar Arbét, vytvořili jádro Propagačného činoherného súboru SND. Tomuto souboru se říkalo i Marška, z německého slova Marschkompanie (pochodující četa). V letech vykonával zájezdovou činnost po Slovensku a hrál slovensky. Premiérově pro školní zpravodaj 2014 Zpravodaj připravuje J. Gruber Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Toto číslo vyšlo v září 2014.

ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Doporučeno zaměstnavateli Partnerství s ČEZ Exkurze do US Pointu Nové řezné nástroje zvyšují produktivitu 1 1 2 2 Přednášky... 3 Alternativní zdroje energie... 3 Optimalizace

Více

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Festival v centru dění na straně 2 Vánoce na Zelňáku se konají už popáté Vánoce na Zelňáku slaví půlkulatiny.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

listopad 2006 ročník II

listopad 2006 ročník II listopad 2006 ročník II V Brodě mají nový dalekohled (strana 4) Zdravotnická záchranná služba ZK (strana 9) Hasiči se představují v muzeu (strana 11) Ragby ve Zlíně hrají i ženy (strana 13) Podívejte se

Více

XI/2010 KNIHA O BYSTŘICI. Téma měsíce: Vzpomínka na Jaromíra Procházku KALENDÁŘ BYSTŘICKO 2011

XI/2010 KNIHA O BYSTŘICI. Téma měsíce: Vzpomínka na Jaromíra Procházku KALENDÁŘ BYSTŘICKO 2011 ROČNÍK V., LISTOPAD 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA XI/2010 Složení nov zvolené rady m sta strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 3 Složení komisí m stské rady strana 4 Vzpomínka na Jaromíra Procházku strana

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

zpravodaj Z obsahu Vánoce na Zelňáku se po roce vrátí do Brna městská část osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5

zpravodaj Z obsahu Vánoce na Zelňáku se po roce vrátí do Brna městská část osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2010 Ročník XIX městská část zpravodaj osobnost měsíce Fotogalerie z Drakiády str. 4 a 5 Brněnská rodačka, moderátorka České televize Barbora Černošková,

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Zpravodaj ALEN ZÁŘÍ 2012 1 ALEN SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/ bankovní spojení: ČS Praha 1, účet č. 19 40 57 43 59 / 0800

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více