Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1"

Transkript

1 LOGISTIKA I ŠPEDICIJA Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

2 LOGISTIKA & ŠPEDICIJA Ciljevi i zadaci logistike preduzeća Sistem logistike preduzeća Logistička strategija i koncepcija preduzeća Logistika transporta Logistika skladišta i komisioniranja Logistika nabavke (snabdijevanja) Logistika proizvodnje Logistika distribucije Logistika uklanjanja ostatka procesa proizvodnje 1/4/ Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA

3 LOGISTIKA Organizaciona struktura logistike preduzeća Tokovi informacija i kompjuterska integracija u logistici Logistički kontroling Temelji poslovne logistike Pojam i uzroci pojave poslovne logistike kao koncepcije upravljanja. Promjene u pristupu upravljanju u poduzeću integralno upravljanje resursima. Strateška važnost logistike za poduzeće Sustavna postavka osnovica logističke koncepcije. Logistička koncepcija upravljanja fizičkom distribucijom i informacijama, logistički ciljevi, upravljanje ukupnim troškovima. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 3 Logistički sustavi

4 LOGISTIKA Temelji poslovne logistike Pojam i uzroci pojave poslovne logistike kao koncepcije upravljanja. Promjene u pristupu upravljanju u poduzeću integralno upravljanje resursima. Strateška važnost logistike za poduzeće Sustavna postavka osnovica logističke koncepcije. Logistička koncepcija upravljanja fizičkom distribucijom i informacijama, logistički ciljevi, upravljanje ukupnim troškovima. Logistički sustavi Organizacija logističkog sustava u poduzeću. Logističke funkcije, organizacija odvijanja logističkih procesa i optimalizacija tijeka i zaliha 1/4/2009 robe. Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 4

5 ŠPEDICIJA Značaj i struktura funkcije špedicije Algoritam rada špedicije - špeditera Komponente oblikovanja transportnih lanaca i uloga špeditera u procesu racionalizacije Kooperacija kao komponenta oblikovanja transportnih lanaca Make or buy -odluke Osnovne postavke u oblikovanju kooperacije u realizaciji transportnih lanaca Savremena špedicija perfomanse 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 5

6 ŠPEDICIJA Udruženja, savezi i asocijacije za unapređenje i razvoj špediterske djelatnosti Unutrašnja organizacija špediterskog poslovanja Tehnologija realizacije špediterskih poslova pri uvozu, izvozu, tranzitu robe Tehnologija realizacije specijalnih špediterskih poslova Dokumenta u transportu i špediciji Osiguranje u transportu Podjela i vrste osiguranja Primjena ICT u špediciji 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 6

7 ŠPEDICIJA Studija slučaja 1 5 Carinske procedure Incoterms /4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 7

8 Osnovna literatura Segetlija, Z. Uvod u poslovnu logistiku. Ekonomski fakultet Osijek, Bloomberg, J.D.; LeMay, S.; Hanna, J.B. Logistika. MATE Zagreb, Dopunska literatura Zelenika, R. Logistički sustavi. Ekonomski fakultet, Rijeka, Pfohl, H.C. Logistik Management. Springer-Verlag, Berlin, Kotler, P. Upravljanje marketingom. Mate, Zagreb, Dvorski, S.; Ruža, F.; Kovšca, V. Poslovna ekonomija. FOI i TIVA tiskara Varaždin, /4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 8

9 BIH CARINSKI SISTEM 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 9

10 Carine Posebna vrsta poreza kojeg država naplaćuje pri prelasku robe preko carinske crte. Svrha: 1. Regulirati opseg i usmjeravati tijekove VT razmjene 2. Zaštiti domaću proizvodnju i poticati opći ekonomski razvoj ili razvoj pojedinih proizvodnji 3. Pomoći uravnoteženju bilanse plaćanja 4. Potrebe državnog proračuna Carina se obračunava i naplaćuje po osnovici koju određuje carinska vrijednost robe (ad valorem sistem). 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 10

11 Ključni pojmovi Carinsko područje cjelokupni teritorij na koji se primjenjuju carinski i drugi propisi. Omeđeno je carinskom crtom koja je identična graničnoj crti (rijeke, jezera, teritorijalno more s podmorjem, podzemlje i vazdušni prostor) 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 11

12 Carinski status odrediti u skladu s carinskim propisima je li riječ o stranoj ili domaćoj robi. Domaća roba (a) roba u cijelosti dobivena ili proizvedena u carinskom području BIH te ne sadrži robu uvezenu iz strane zemlje (b) roba uvezena iz drugih zemalja koja je puštena u slobodni promet, (c) roba dobivena ili proizvedena u carinskom području BIH bez obzira na to je li proizvedena ili dobivena iz robe pod tačkama (a) i (b) Strana roba ona roba koje nije domaća 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 12

13 Carinski dug tačno utvrđena svota novca uvozne ili izvozne carine koju je određena osoba dužna platiti za određenu robu. Carinsko dopušteno postupanje ili uporaba robe mogući načini upotrebe carinske robe: 1. Stavljanje robe u neki od carinskih postupaka 2. Unos robe u slobodnu zonu ili slobodno skladište 3. Ponovni izvoz robe iz carinskog područja BIH 4. Uništenje robe 5. Ustupanje robe u korist države. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 13

14 Carinska deklaracija radnja ili isprava kojom se na propisani način u propisanom obliku zahtijeva stavljanje robe u neki od carinskih postupaka Deklarant osoba koja podnosi carinsku deklaraciju u svoje ime ili osoba u čije se ime podnosi deklaracija Carinska vrijednost cijena na koju se naplaćuje carina. Osnovica za obračun carine, u nju ulazi: cijena robe koja je plaćena ili treba biti plaćena, provizije i naknade posrednicima i zastupnicima, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja do BIH(europske) luke odnosno granice, utovara i istovara, troškovi prava industrijskog vlasništva ako nisu uključeni u cijenu tržišna cijena robe i usluga isporučenih besplatno ili uz sniženu cijenu 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 14

15 Carinski postupci Potrebno podnijeti carinsku deklaraciju (usmeno, elektronički ili pismeno obrazac JCD) Redovni postupak podnosi se ispravno popunjena JCD i sve druge propisane isprave Pojednostavljeni postupak - carinarnica prethodno odobrila pregled robe u prostorijama uvoznika. Podnosi se: (a) nepotpuna deklaracija odnosno deklaracija uz koju nisu priložene sve isprave ili (b) neka trgovačka isprava ili (c) knjigovodstveni zapis o predmetnoj robi 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 15

16 Carinski postupci s Ekonomskim učinkom Carinski postupci Puštanje robe u slobodan promet Provozni postupak Izvozni carinski postupak Postupak carinskog skladištenja Postupak unutarnje obrade Postupak prerade pod carinskim nadzorom Postupak privremenog uvoza Postupak vanjske obrade 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 16

17 Carinski postupci Postupak puštanja robe u slobodan promet postupak kojim strana roba stječe status domaće robe i nad njom se prekida carinski nadzor Provozni postupak kretanje robe pod carinskim nadzorom između otpremne i odredišne carinarnice Provoz za izvoz Provoz za uvoz Tradicionalni provoz Provoz unutar zemlje Izvozni carinski postupak izvoznik podnosi carinsku deklaraciju nadležnoj carinarnici, roba mora biti izvezena u stanju u kojem je ocarinjena 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 17

18 Carinski postupci sa ekonomskim učinkom Postoji mogućnost odgode plaćanja carine ili povrata prethodno plaćene carine, stoga imaju poticajan učinak na nacionalnu ekonomiju Postupak carinskog skladištenja smještaj robe u carinsko skladište (prostor koji odgovara propisanim uslovima, pod nadzorom je carinarnice i koji je carinarnica odobrila za skladištenje uvezene robe ili robe za izvoz) Javna i privatna carinska skladišta Na uvezenu robu smještenu u carinsko skladište ne plaća se carina, PDV ni druge uvozne dadžbine sve do prodaje robe i njenog puštanja u promet. Držanje robe vremenski neograničeno. Koristi? 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 18

19 Carinski postupci sa ekonomskim učinkom Postupak unutarnje obrade dopuštaju se sljedeće radnje: Obrade, prerade, postavljenje i sastavljanja Popravci, obnavljanja i osposobljavanja Upotreba strane robe u proizvodnji na načina da se ona troši, ali ne ugrađuje niti postaje dio novog proizvoda Primjer? Postupak vanjske obrade privremeno se izvozi domaća roba, odobrava se samo kad za potrebne proizvodne postupke nema odgovarajućih proizvodnih kapaciteta u zemlji. Dobiveni proizvodi mogu se djelomično ili u potpunosti osloboditi plaćanja carine. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 19

20 Jedinstvena carinska deklaracija Pisana isprava koja se koristi kao jedinstveni obrazac carinske deklaracije za sve vrste carinskih postupaka. JCD čini komplet od osam primjeraka (1,2,3,4,5,6,7,8) ili dva kompleta od pet primjeraka (1/6, 2/7, 3/8, 4/5, 5/4) Isprave koje se prilažu JCD za puštanje robe u slobodan promet: Račun i ostale trgovačke isprave na osnovu kojih je prijavljena carinska vrijednost robe Deklaracija o carinskoj vrijednosti robe (ako je potrebno) Isprave za utvrđivanje povlaštenog porijekla robe ili upotrebu drugih mjera kojima se odstupa od postojećih propisa za deklarirsanu robu Sve druge isprave potrebne za puštanje robe u slobodan promet 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 20

21 Carinski postupci sa ekonomskim učinkom Postupak prerade pod carinskim nadzorom naplata carine i drugih dadzbina odgađa se dok se postupak prerade ne završi. Uslovi za odobrenje postupka: Sjedište tražitelja u BIH Potiče se razvoj domaće prerađivačke industrije, a ne šteti se domaćim proizvođačima iste ili slične robe Uvozna roba se može prepoznati u prerađenom proizvodu Prerađenoj robi ne može se vratiti izgled, stanje i sastav kakav je imala prije Postupci prerade ne izigravaju pravila o porijeklu uvozne robe Postupak privremenog uvoza samo za slučaj uvoza robe koja se u inostranstvo vraća u nepromijenjenom stanju. Krajnji rok: 24 mjeseca. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 21

22 Carinska tarifa Sistematki popis proizvoda koji se sastoji od naziva robe s pripadajućim šiframa odnosno tarifnim oznakama i pripadajućim stopama carine Zakon o carinskoj tarifi uređuje: Sistem naziva i nazive robe koja se uvozi odnosno izvozi Sistem brojčanog označavanja robe Pravila o razvrstavanju robe u pojedine tarifne brojeve Pravila i načine na koji se obračunava carina Carinske stope za uvoznu robu 1/4/

23 Harmonizirani sistem naziva i brojčanog označavanja odsjek (I XXI) poglavlja (1 99) 3. Tarifni brojevi (4 znamenke) 4. Podbrojevi Harmoniziranog sustava (-) (- -) (6 znamenaka) - ujednačeno na razini svijeta 5. Podbrojevi Kombinovane nomenklature (- - -) ( ) (8 znamenaka) - ujednačeno na razini EU 6. Podbrojevi nacionalne podjele (10 znamenaka) 1/4/

24 Odsjeci Carinske tarife I Odsjek Naziv Žive životinje; proizvodi životinjskog porijekla II III IV V VI VII VIII IX X XI Biljni proizvodi Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijekla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi Proizvodi prehrambene industrije; pića, alkoholi i ocat; duhan i prerađeni nadomjesci duhana Mineralne tvari Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa; kaučuk i proizvodi od kaučuka Sirova koža, štavljena koža, krzna i proizvodi od njih; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; predmeti od životinjskih crijeva (osim od svilenog katguta) Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen; pluto i proizvodi od pluta; proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi; papir i karton te proizvodi od papira i kartona 1/4/ Tekstil i tekstilni proizvodi

25 Odsjek XII Naziv Odsjeci Carinske tarife Obuća, pokrivala za glavu, kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje i sjedenje, bičevi, korbači i njihovi dijelovi; preparirano perje i proizvodi od perja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca ili sličnih materijala; keramički proizvodi; staklo i stakleni proizvodi Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac Obične kovine i proizvodi od običnih kovina Strojevi, aparati i mehanički uređaji; električna oprema; njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, dijelovi i pribor za te proizvode Vozila, zrakoplovi, plovila i pridružena prijevozna oprema Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, ispitni, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; satovi; glazbala; njihovi dijelovi i pribor Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor Razni proizvedeni proizvodi 1/4/2009 Umjetnine, kolekcionarski predmeti i antikviteti 25

26 Hvala na pažnji 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 26

27 1/4/

28 CERTIFIKATI I CARINSKA TARIFA CARINSKA TARIFA VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI U BOSNI I HERCEGOVINI PREGLED ZAVISNIH UNUTRAŠNJIH TROŠKOVA 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 28

29 CARINSKI POSTUPCI stavljanje robe u slobodan promet; tranzit (spoljni i unutrašnji); carinsko skladištenje; unutarnja obrada ; prerada pod carinskom kontrolom; privremeni uvoz; vanjska obrada; izvoz; privremeni izvoz 1/4/

30 POSEBNI CARINSKI POSTUPCI tranzit; carinsko skladištenje; unutarnja obrada ; vanjska obrada ; prerada pod carinskom kontrolom; privremeni uvoz 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 30

31 Izvozna dokumentacija prema vrsti postupka NEC - necarinski GRA - gratis RED - redovni VPJ - vanjska obrada u garantnom roku VPI - vanjska obrada izvan jamstvenog roka PRI - privremeni izvoz PON - ponovni izvoz REE - reexport 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 31

32 1/4/

33 ISPRAVE I POTREBNI PRILOŽENI DOKUMENTI ZA IZVOZ EX jedinstvenu carinsku deklaraciju JCI (jedinstvena carinska isprava) izvoznu fakturu FAK (faktura) izvoznu dispoziciju za carinu i otpremnika DIS (dispozicija ili ovlaštenje) tovarni list za prijevoz robe CMR (tovarni list) uvjerenje o podrijetlu robe EUR /PE1 ILI PE2 (Izjava na fakturi)/ PE3 (autorizacija) normativi utroška materijala mjesna nadležnost anex3 /ulaz izlaz sa skladišta eventualno druge dokumente koje traži kupac. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 33

34 Uz navedene dokumente, za određene proizvode potrebno je pribaviti: dozvole za izvoz (Nadležnih ministarstava) posebna uvjerenja (sanitarno SAN, veterinarsko VET, fitopatološko FIT, uvjerenje o kakvoći UVK) potvrde o porijeklu robe. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 34

35 Izvoz i opis dokumentacije Izvoz necarinske robe Svaku pošiljku, osim one koja sadržava dokumente, nužno mora pratiti jedan od oblika fakture. Ukoliko je sadržaj pošiljke roba male vrijednosti koja služi kao uzorak ili roba koju radi vrste i vrijednosti nije potrebno izvozno cariniti potrebno je priložiti 5 primjeraka proforma računa. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 35

36 Gratis izvoz Gratis izvoz predstavlja slanje robe primatelju izvan granica Hrvatske ukoliko za istu nije niti će uslijediti plaćanje protuvrijednosti. Gratis izvoz robe podrazumijeva da se roba neće vraćati u BIH niti da će uslijediti uvoz zamjenske robe. Prilikom gratis izvoza proizvoda potrebno je priložiti slijedeće dokumente: Dispoziciju za izvoz 5 primjeraka proforma fakture Izjavu za gratis izvoz 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 36

37 Redovan izvoz Redovan izvoz predstavlja slanje robe koja je prodana ili će biti prodana primatelju izvan granica BIH. Prilikom redovnog izvoza moraju biti priloženi slijedeći dokumenti: Dispozicija za izvoz 5 primjeraka (komercijalne) fakture Ukoliko je roba BIH preferencijalnog porijekla mora sadržavati: EUR 1 obrazac za vrijednost robe koja premašuje iznos od 6.000,00 EUR-a skupno ili pojedinačno Izjavu proizvođača o porijeklu robe uz EUR 1 Izjavu o porijeklu na računu za pošiljke vrijednosti do 6.000,00 EUR-a Izjavu o porijeklu robe uz izjavu na računu (autorizirani izvoznik) 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 37

38 Izvoz radi vanjske obrade Vanjska obrada odnosi se na domaću robu koja se privremeno izvozi iz BIH da bi se na njoj obavile određene proizvodne radnje (obrada, postavljanje, sastavljanje i ugradnja u drugu robu, prerada i dorada robe, popravak, uključujući obnavljanje i osposobljavanje). Takav proizvod naziva se dobiveni proizvod i njega je potrebno ponovno uvesti u BIH, pri čemu se na razliku vrijednosti između dobivenog proizvoda i prethodno izvezenog repromaterijala naplaćuju carina i PDV. Zahtjev za izvoz robe radi vanjske obrade podnosi se nadležnoj carinarnici, na posebnim obrascima i uz prilaganje propisanih isprava. Među njima je najvažnija Mišljenje vanjsko trgovinske komore o ispunjavanju ekonomskih uvjeta za takav postupak - u pravilu je to nedostatak odgovarajućih proizvodnih kapaciteta u BIH. Izvoz radi vanjske obrade moguće je provesti za robu unutar garantnog roka i van garantnog roka. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 38

39 Izvoz radi vanjske proizvodnje unutar garantnog roka Potrebno je priložiti slijedeće dokumente: 5 primjeraka proforma računa Dispozicija (pravne osobe) Izjavu izvoznika o utvrđivanju kvara ili razlog (umjeravanje, testiranje, kalibracija ili drugo) Zapisnik o kvaru s potpisom tri člana komisije Pravovaljan dokaz o jamstvu (ukoliko je u jamstvenom roku) JCD za robu prilikom uvoza Žigom i potpisom odgovorne osobe ovjeren zahtjev za uporabu postupka s ekonomskim učinkom i priloženo odobrenje s istim podacima Komunikacija (na primjer om) da primatelj robe traži da mu se roba pošalje 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 39

40 Izvoz radi vanjske proizvodnje van garantnog roka Potrebno je priložiti slijedeće dokumente: 5 primjeraka proforma računa Dispoziciju (pravne osobe) Izjavu izvoznika o utvrđivanju kvara ili razlog (umjeravanje, testiranje, kalibracija ili drugo) Zapisnik o kvaru s potpisom tri člana komisije Žigom i potpisom odgovorne osobe ovjeren zahtjev za uporabu postupka s ekonomskim učinkom i priloženo odobrenje s istim podacima Komunikacija (na primjer om) da primatelj robe traži da mu se roba pošalje Mišljenje STK (da su ispunjeni uvjeti za odobrenje provedbe postupka vanjske proizvodnje izvozniku zbog nepostojanja adekvatne usluge u BIH) 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 40

41 Privremeni izvoz Roba se iz BIH može privremeno izvesti uz slijedeće uvjete: Roba mora biti ponovno uvezena u istom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno izvezena Roba mora ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza Robu mora upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza (nije namijenjena za iznajmljivanje) 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 41

42 Prilikom privremenog izvoza robe potrebno je priložiti sljedeće dokumente: Dispoziciju Proforma fakturu Izjavu za CI (Aerodromi) koliko će trajati privremeni izvoz i da će se roba vratiti u navedenom roku, u koje će se svrhe roba koristiti, serijski broj opreme, gdje će se roba skladištiti, detaljno pojašnjenje razloga privremenog izvoza. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 42

43 Ponovni izvoz Ponovni izvoz jest postupak izvoza robe koja je prethodno već uvezena (na primjer privremeni uvoz ili unutarnja proizvodnja). Prilikom ponovnog izvoza potrebno je priložiti slijedeće dokumente: Dispoziciju 5 faktura (prema primatelju izvan BIH) Sve dokumente od prethodnog uvoza (JCD, fakture, ostala prateća dokumentacija) 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 43

44 Uvoz i opis dokumentacije Uvoz necarinske robe Ukoliko je predmet uvoza necarinska roba, ista se pušta u slobodni promet i dostavlja naslovljenom primatelju bez prethodne carinske obrade. Uvozna dokumentacija prema vrsti postupka - Ovdje možete pronaći popis dokumentacije koja je potrebna za uvoz pošiljki po pojedinoj vrsti uvoznog postupka. GRA - gratis RED - redovni UPR - unutarnja proizvodnja PRI - privremeni PON - ponovni 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 44

45 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 45

46 ISPRAVE I POTREBNI PRILOŽENI DOKUMENTI ZA UVOZ IM jedinstvenu carinsku deklaraciju JCI (jedinstvena carinska isprava) uvozna faktura FAK/proforma faktura PROFORMA/kupo prodajni ugovor KPU/darovnica DAR (faktura,proforma faktura,kupoprodajni ugovor,izjava o vrijednosti,darovnica) uvoznu dispoziciju za carinu i otpremnika DIS (dispozicija) tovarni list za prijevoz robe CMR (tovarni list) uvjerenje o podrijetlu robe EUR /PE1 ILI PE2 (Izjava na fakturi)/ PE3 (autorizacija), 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 46

47 ISPRAVE I POTREBNI PRILOŽENI DOKUMENTI ZA UVOZ IM racun za prevoz EXW,FCA/nalog za utovar +izjava (DAP,CPT DAT PARITETI eventualno druge dokumente koje traži kupac. Bankovna uplata Odvaga robe azijskog porijekla, na ulazu u BIH + odredisnoj carinarnici Specifikacije roba kod određenih roba ZUT (zavisni unutarnji troškovi) EX (izvozni dokument) 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 47

48 Uz navedene dokumente, za određene proizvode potrebno je pribaviti Uz navedene dokumente, za određene proizvode potrebno je pribaviti: dozvole za uvoz (Nadležnih ministarstava) posebna uvjerenja (sanitarno SAN, veterinarsko VET, fitopatološko FIT, uvjerenje o kakvoći UVK) potvrde o porijeklu robe. 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 48

49 Gratis uvoz Gratis uvoz predstavlja uvoz robe iz inozemstva u BIH ukoliko za istu neće uslijediti plaćanje protuvrijednosti. U tom slučaju potrebno je priložiti sljedeće dokumente: Dispoziciju za uvoz 5 primjeraka proforma fakture Izjavu za gratis uvoz 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 49

50 Redovan uvoz Redovan uvoz predstavlja uvoz robe iz inozemstva koja je prodana ili će biti prodana primatelju u BIH. Prilikom redovnog uvoza moraju biti priloženi sljedeći dokumenti: Dispoziciju za uvoz Komercijalna faktura 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 50

51 Uvoz radi unutarnje obrade Prilikom uvoza robe u svrhu unutarnje proizvodnje potrebno je priložiti slijedeće dokumente: Proforma račun Dispoziciju Zahtjev i odobrenje carinarnice za unutarnju proizvodnju Normativ ulaza i izlaza robe (komadi, kilaža...), navesti koliko će se uvenog materijala utrošiti po jedinici novog prozivoda Izjava što će se uvezenom robom raditi (dorada, obrrada, popravak) Specifikacija uzvene robe 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 51

52 Privremeni uvoz Roba se iz BIH može privremeno uvesti uz slijedeće uvjete: Roba mora biti ponovno izvezena u istom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno uvezena Roba mora ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza Robu mora upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza (nije namijenjena za iznajmljivanje) 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 52

53 Dokumentacija za privremeni uvoz: Dokumentacija za privremeni uvoz: Dispozicija Proforma faktura Izjava za CI (Zračna luka) koliko će trajati privremeni uvoz i da će se roba vratiti u navedenom roku, u koje će se svrhe roba koristiti, serijski broj opreme, gdje će se roba skladištiti, detaljno pojašnjenje razloga privremenog uvoza 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 53

54 Ponovni uvoz Ponovni uvoz jest postupak uvoza robe koja je prethodno izvezena (na primjer privremeni izvoz ili vanjska proizvodnja). Prilikom ponovnog izvoza potrebno je priložiti slijedeće dokumente: Dispozicija Fakturu (prema primatelju u BIH) Sve dokumente od prijašnjeg izvoza (JCD, faktura, te ostala prateća dokumentacija na primjer odobrenje carine za privremeni izvoz) 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 54

55 Primjer uvozna deklaracija (meso) INCOTERMS /4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 55

56 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 56

57 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 57

58 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 58

59 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 59

60 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 60

61 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 61

62 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 62

63 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 63

64 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 64

65 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 65

66 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 66

67 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 67

68 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 68

69 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 69

70 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 70

71 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 71

72 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 72

73 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 73

74 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 74

75 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 75

76 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 76

77 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 77

78 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 78

79 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 79

80 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 80

81 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 81

82 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 82

83 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 83

84 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 84

85 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 85

86 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 86

87 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 87

88 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 88

89 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 89

90 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 90

91 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 91

92 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 92

93 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 93

94 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 94

95 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 95

96 1/4/2009 Prof.dr Velibor Peulić - LOGISTIKA I ŠPEDICIJA 96

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s.

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Address: ČKD Blansko Engineering, a.s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, Czech Republic, www.cbeng.cz Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Quality Management System Environmental

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Návod na obsluhu Priruãnik Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete.

Více

ď š š ů š Í š ů Í ú š š š Í š ó ó Í Žš š Í Í ť Í š Ž š Š ť ž Ť Ž ň š ň ú ší ž ž ž ž Í Ž ů Íž ž Í ů ň ů š ž Ť š Ž š Ž ů Ú Ž ť ú š š š ů ž ú š ú ď ú š ž ů š š ž ž ž Ž ú ž Í Ž Í š ůž ž Í Ž ů ú š Í Í šť ž

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Návod na obsluhu Navodila za uporabo Priruãnik Návod k pouïití LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Í Í ó š ú ú Ž Ž Ž Ž š ů Ž Ž Ž Ž š Ž š ú š ú Í ť Ž Í Í Ž Ž ú ů š ň ů ů ň Ž Ú Ž ú ů š ů Ž ú Ž š Ž ď Š ů š ú ň š š Ž Ž Žš Ž ú Í Ž ú š ú š ů Ó ůž Ž ú š Ž ů Í ň Ó Ž Ž Ž ů ů š š š Ž Ž Í š ů Ž ů ů ú ú š ž š ů

Více

ž ž ž ú ú ž ž ů š ú Ž ů ž š šť š ů ú ž šť ž ž ů ů šť ň ž šť ž ú ž ů ů ž š š ú š ž ů Ž Ř Ř ď Ř Ř š ž š ů ž ú ú ú ů ú ú š ď ů ú ůž ú ů Ť ú ž ů ů š ž ú ů š ů ů ů ž š Ť ú ž ú ú š Ž Ž ů ů Ž ů š ů ů ů ů š ť

Více

Č č č Ž ěš Ž š ř ř š ý š č ů ý ť Ž é č č Ž č ů ý ř š Ž ý ů č Ž é ě č Ž é ř ř Š ů ů é ý č ě č ě š Í ň š ď ů ý ý ěř Ž š ř ě é š é š č č č ř Í č é č é ň Ó č ě Č Ž č č ů ý č ů ř č É ň ř É ý é č ý ů ý ř ě ý

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

NS I BS I L BS I P BS II

NS I BS I L BS I P BS II CENÍK DVEŘÍ Rám dveří je vyroben z masivního smrkového dřeva, výplň papírová voština nebo děrovaná DTD. Povrch dveří je lakovaná MDF nebo dřevotřísková deska s CPL fólií. U prosklených dveří je standardně

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

ř ř ě ř ř ř ř ď Ý ě ř ž ťé ř ě Ý ě ř ň ň ř ě ó ůž ě ú ř ř ě ř ř ě ě Ý ř ě ř ě ě ř ž Ř ř ň ř Ď ó ř ě ó ř ž ř ř ň š ř ř Ř ř ň ř ó ě ř ň š ř ř ě ó ě ř ě Í ě Í ř ř ě ř Ž ě ř ů ř ž š ř ř š ů ů Í ě š ř Ů ř ě

Více

š š š Ě Í Č Á Š Á Ž Ě Ý Ě Á Í Í ť Í š ů Í š Č š š ú Á Č Č Č ú Ú ž š ž š š ů ž Č Í Š Č Á ů Á ÝÝ Ě Í ť Í š ž ú ž ú ů š ž ú ž ž ž ž ž š ů ž ž ů žš ž ž ž š š š ž ž Ž ž ú Č Š Á Ž Ě Ý Ěú Á Í Í ť Ú ž ú ž ň ž

Více

Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu

Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu LISTY II broj 02.04.2010. casopislisty@gmail.com 1. SADRŅAJ SADRŢAJ... 2 UVODNIK... 3 RUBRIKE... 4 KNJIŅEVNOST... 4 Jára

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více

The ASE XXII Planetary Congress

The ASE XXII Planetary Congress The ASE XXII Planetary Congress Mezinárodní kongres účastníků kosmických letů pořádaný Association of Space Explorers (ASE) 4.10. 10.10. 2009 Praha, Česká republika Vesmír: příležitost pro všechny! ASE

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku 2006 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodního práva Obchodní

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva ***

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva *** listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva Abstrakt: Článek popisuje problematiku pobírání starobního důchodu u cizinců s trvalým pobytem v České republice,

Více

ř č Á ú Ě Í š é é ř Ž Č č ř ě é Š ž č é ž č č é Č š ě ůš š Č š ě ůš š Ť é Č ř ň ř ě ž úč ě Ů úč ž ř ž ř é š é ů ž č ů ř ě ř ě ů č ů ě Š é ř ě é Š š Č ř č ě š č ř ů š ě é ř Á úč ř ě é Š ž é ž č é Š ž č

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika

Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika CS HR HU PL ECM26325W We were thinking of you when we made this product CS electrolux 3 Electrolux. Thinking of you. Share

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Š Ý Í Á é ž č ý ů ý é č ě š č ý č é ě ý ů ž č é č é č ž č š ý ě č é ž é č úó ž ž é ě ý é ý ž ý ý Č ěž é č ý ý ě ě š ů ž ě ěš éúó č ó ýš ý ó ýš ý ý ý ě ý ž č ý ž ý é š ě é é úč š š é ž úč š úč ě ž ž ů ž

Více

ě š ě ýš ý ú ž ř Ú ř ň ě ů š É ý ř ů Ž ý ě ř ř ý ú Č ýš ě Č ě ýš ý ó ú Ž ř ě ě ě ř ě ě Ž ú Ž ěř ěř Ť ě ý Ž ú Ž úř ď ú ě ř š ý ú ě š ě ě ú ň ě ý ě ý š š ý ě ý ň ř Ý ě ň ě ů š ě š ě ě ě ě ý ě ý ě ě ý ž ý

Více

é é é ý š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř Ů é ř é é é é Č ý Š ř é ě Č é ř Ý ě ě Š ř š ť ě ž Ě Ě Á é é é š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř ů é ž é ý š é ř š Č ý ř š ě ě š ť ťď ď ě ř š ř ý Č É Á é É é é é ý š ř é ě

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

ceník dverí ˇ a zárubní 2012

ceník dverí ˇ a zárubní 2012 ceník dverí ˇ a zárubní 2012 Ceny jsou platné od 1. 3. 2012. české dvere Gabreta CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan (příplatek 600,-

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ě ř é č Ú ř ě é č ó č ě ě š ř ů ř ů ě č ě ů Ž š Ž ř é ů ř ý ž ý ú ů Ť ý é ů č ď ě ě š ř ů ř ě é č č ě ě é č ř é ě š ě é ě č Ť ě ý ěř ý č č é ž ě ů ř ř ň ř é úř úř ě é č ř ž ý ž ň č ů é ě ů ž č úř ě é č

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Výroční zpráva 2011 OBSAH

Výroční zpráva 2011 OBSAH Výroční zpráva 2011 OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2011 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

U S N E S E N Í. proti. David Berky, bytem Sídliště čp.581, Cvikov II 471 54, nar. 19.3.1974, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. proti. David Berky, bytem Sídliště čp.581, Cvikov II 471 54, nar. 19.3.1974, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 04262/08 číslo návrhu 716/08 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více