Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov , IČO: , DIČ: Bank.spoj: ČSOB Opava /0300, Tel: , Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov Část I. Základní charakteristika školy Forma: Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov, příspěvková organizace (od , od sloučena s MŠ) IČO: zřizovatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69 ředitel školy: Mgr.Tomáš Weicht, Dostojevského 14, Opava, zástupce ředitele: Eva Murová Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: zřízena Statutárním městem Opava s účinností ke dni 1,9.2005, je tříčlenná, sestavena z řad pedagogů: paní Eva Murová, rodičů: pan Kamil Beinhauer a zástupce zřizovatel: pan starosta ÚMČ Daniel Žídek. Všichni členové byli zvoleni na základě řádných voleb.

2 Elokovaná pracoviště: ŠD Opava Komárov, Podvihovská 17, Opava 9 MŠ Opava-Komárov, Podvihovská 15, Opava 9 MŠ Opava-Podvihov, Polomská 17, Opava 9 MŠ Nové Sedlice, Hlavní 56 Školní jídelna, výdejna ZŠ Školní jídelna, výdejna MŠ Op.-Komárov Školní jídelna, výdejna MŠ Op.-Podvihov Školní jídelna, výdejna MŠ Nové Sedlice ZŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice Naše organizace je tvořena úplnou Základní školou s 1.-5.ročníkem ZŠ a odloučenou školní družinou v městské části Opava-Komárova třemi mateřskými školami, z nichž dvě se nacházejí v městských částech Komárov a Podvihov. Třetí Mateřská škola je pracovištěm v obci Nové Sedlice. Na všech adresách odloučených pracovišť, mimo školní družiny, fungují výdejny stravy tzn., že součástí organizace jsou 4 výdejny stravy. Počty žáků: MŠ Komárov MŠ Podvihov MŠ N. Sedlice MŠ celkem Žáků/dětí Tříd / dd ŠD Průměrný počet žáků ve třídě: 16,2 Průměrný počet na 1.odd ŠD: 25 Průměrný počet na 1 odd. MŠ: 21 (MŠ ve 3 obcích) Počet integrovaných žáků v ZŠ: 3 v MŠ: 1 Průměrný počet žáků na 1 učitele ZŠ(přep.počet uč.): 14

3 Plnění učebních osnov a učebních plánů: Část II. UČEBNÍ OSNOVY A PLÁNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.: Nadále pracujeme v ročníku vyučujeme podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA s č.j.16847/96-2, přičemž připravujeme vlastní ŠVP. Po celý školní rok jsme pracovali s učebnicemi nakladatelství Alter, SPN a učebnicemi jazyka anglického nakladatelství OXFORD PRESS. K učebnicím jako doplňku pořizujeme pracovní listy a texty s učivem a pracovní sešity. Ve výuce jazyků používáme také časopis o anglickém jazyce UFIN. Pravidelně pracujeme s náměty a nápady Kafomet a Rabbík, nově pak s Učitelským nápadníkem. Učitelé pracují podle svých tématických plánů, snažíme se zapojovat do výuky projekty, ať už krátkodobé či dlouhodobé. Náměty jsme čerpali také z akcí DVPP (viz.dále) a odborných časopisů (UN, Moderní vyučování, Komenský, Rodina a škola, Informatorium..). Pedagogická rada se shodla, že se podařilo nám splnit požadavky školních osnov. Po celý školní rok jsme tvořili vlastní poznávací projekt EVROPA VE ŠKOLE ŠKOLA V EVROPĚ, do kterého byli zapojeni všichni žáci školy, a který bude pokračovat i v dalším roce. Též projekt PREVENCE A SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ se úspěšně dařilo plnit a vrcholem bylo vítězství žáků 5.ročníku v dopravní soutěži Bezpečná cesta. MATEŘSKÉ ŠKOLY: Pracují podle vlastních vzdělávacích programů: MŠ Opava Podvihov - POHÁDKOVÝ ROK,rozdělený do 4 podtémat : Paleček a jeho kamarádi O Sněhurce Květuška a její zahrádka Šípková Růženka V tomto duchu se snažíme abychom děti podchytily a zaujaly pro práci a hru. Snažily jsme se hledat cíle přiměřené jednotlivým dětem i celé skupině s ohledem na věk. Přestože pracujeme podle námi zpracovaného RVP, není naše práce přesně vymezena. Tímto plánováním jsou mnohé činnosti spontánní a vyplývají z běžného života. Dlouhodobě se zaměřujeme na rozvoj ekologické stránky osobnosti. Krajina kolem naší vesnice nám umožňuje bezproblémové vycházky do lesa, kde mohou děti pozorovat nejen stromy a keře, ale také spoustu rostlin a živočichů, ptáků.preferujeme metody poznávání a praktické činnosti, čímž sledujeme nejen cíle zdravotní, ale také výchovné. MŠ Opava-Komárov a MŠ Nové Sedlice KOUZELNÉ KVĚTINKY s ekologickým zaměřením, který je tvořen podle rámcového vzdělávacího programu.tématické bloky Kouzelné květinky motto školy provází všechny témata formou různých překvapení. Cílem programu je otevřít dítěti cestu celoročního rozvoje a učení. Hravou formou rozvíjet u dítěte schopnost učení, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Ve všech mateřských školách se snažíme vytvořit dětem

4 příjemné prostředí, kde se prolínají hry, tvořivost, spontánní a řízené aktivity. Ve vzdělávacích aktivitách vše provázat, propojit, učit dítě na základě prožité zkušenosti. Vycházíme z individuální volby dětí, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Abychom mohli zajistit zdárný průběh a naplnění vzdělávacích programů našich mateřských škol a plynulý přechod dětí do základní školy klademe důraz na úzkou spolupráci se ZŠ Opava-Komárov, kde děti odcházejí a především s každodenní spolupráci s rodiči. Část III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Základní škola a školní družina: Do 20 let let let let nad 50 let Mateřské školy: Do 20 let let let let nad 50 let Pracující důchodce: 0 Přepočtený počet: 0 Pedagog, kterému vznikl nárok na důchod: 0 Přepočtený počet: 0 Odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost: (vychovatel, který učí je započítáván jako učitel) Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů ZŠ Přepočtený počet učitelů MŠ Přepočtený počet vychovatelů ŠD Fyzický počet VŠ - Učitelství 1.st.ZŠ 5 Středoškolské 0,78 7,47 1,59 pedagogické CELKEM 5,78 7,47 1,59 Zajištění výuky cizích jazyků: Německý jazyk zájmový útvar Helena Kanovská akreditace MŠMT ČR /98 26/1 20 Projekt N, 3letý kurz ukončení závěrečná zkouška Anglický jazyk zajištění výuky ročníku Dosažené vzdělávání Přepočtený počet učitelů Vysokoškolské - akreditovaný jazyk kurz 0,27 Eva Machurová akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé - Jazykový kurz JAME, jazykový kurz pro začátečníky Eva Ballová - akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé Věra Koníková - akreditace / , Projekt G, modul 1

5 - akreditace /98-26/1 20, Jazyk anglický 1.ročník - akreditace / , Projekt G, modul 2 Přehled o organizaci školního vyučování v ZŠ ve šk.roce 2005/2006: Poř.č. Jméno fce věk Předm. Počet hodin Počet přesč.hod. Počet hod. zkrácený úvazek třídnictví 1. Mgr.Koníková Uč. 47 Uč.1.st Věrka 2. Mgr.Machurová Uč. 38 Uč.1.st Eva 3. Mgr.Ballová Eva Uč. 44 Uč.1.st Mgr.Krečmerová Uč. 29 Uč.1.st Alex. 5. Mgr.Weicht Ř 39 Uč.1.st Tomáš 6. Kanovská Helena Uč., 45 Tv, ČJ vych 7. Lehnertová Marcela Ved.v ych. 55 PV,HV Přehled o organizaci vzdělávání MŠ ve šk.roce 2005/2006: Poř.č. Jméno fce věk Počet hodin Počet hod. zkrácený úvazek 1. Murová Eva Zást.ŘŠ Popková Jana Ved.uč. MŠ N.Sedl. 3. Grabovská Vlasta Ved.uč. MŠ Podv. 4. Sedláčková Olga Uč Krochotová Uč Zdena 6. Srubková Ema Uč Nováková Jana Uč ,5 15,5 8. Staňková Jana Uč Přehled správních zaměstnanců: Poř.číslo jméno pracoviště fce věk úvazek 1. Chalupová Lucie ZŠ školnice Smetanová Helena ZŠ, VS úkl, VS 57 0,81 3. Měchová Jiřina MŠ, VS škol, VS Kubesová Hana MŠ,VS úkl, VS Pavelková Eva MŠ, VS škol,vs 29 0,94 6. Žídková Marie MŠ, VS Škol VS 54 0,69

6 Část IV: ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Rozhodnutí ředitele počet Počet odvolání O odkladu školní docházky 5 - O přijetí k základnímu vzdělávání 17 - O zařazování k základnímu vzdělávání - - Do mateřských škol jsou přijímány děti po zápise do MŠ i v průběhu školního roku dle zákona 561/2004 Prospěch žáků na základní škole Část V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Ročník Počet žáků Prospělo s vyz. Prospělo Neprospělo Šk.rok 2004/ / / / / / / / / celkem na 1.st Počet žáků se sníženou známkou z chování: Ve školním roce 2005/2006 nebyla udělena snížená známka z chování. Celkový počet neomluvených hodin: Ve školním roce 2005/2006 byl počet neomluvených hodin 0. Celkový počet omluvených hodin: Ve školním roce 2005/2006 byl počet omluvených hodin 2782, a průměr na 1 žáka činil 34 hod.

7 Rozmístění žáků přecházejících do 6.ročníku ZŠ centru města či víceletých gymnázií: ZŠ Otická 3 ZŠ Englišova 1 ZŠ Riegrova 11 Rozmístění vycházejících dětí z MŠ do ZŠ: ZŠ Opava Komárov ZŠ Raduň ZŠ Štítina ZŠ Opava Vzhledem k tomu, že jsme se úzkou spolupráci se ZŠ Opava-Komárov nenásilně spojili předškolní výchovu se školou stále více dětí začíná tuto školu navštěvovat. Na další školní rok se nám podařilo vytvořit projekt pro předškolní dětí Odemykám, odemykám 1.třídu aneb za klíčovou dírkou. V MŠ Opava-Komárov jsme měli jednou tělesně postižené dítě, bylo vyšetřeno PPP, SPC-s tímto centrem MŠ celoročně spolupracovala. Byl pro něj vytvořen zvláštní individuální plán. Testování žáků v projektu Kalibro Žáci 5.ročníku se zúčastnili celorepublikového testování znalostí a vědomostí KALIBRO. Testování se konalo v českém jazyce, matematice, přírodovědě a humanitních znalostech. Naši žáci se v úspěšnosti ukázali s výbornými výsledky. Znalosti byly vyhodnoceny v procentech. Celkově mohli získat 100% v jednotlivých předmětech. Ve zpracování jsou uvedeny výsledky, které srovnávají žáky 5.třídy s jejich vrstevníky ve školách v ČR a to jak ve školách vesnických, tak ve školách městských. Testování se zúčastnil vzorek 9000 žáků z průměrného počtu 250 škol. 5.třída ZŠ Op.-Komárov Vesnice Velká města (porovnání procent..vyjádření dle Kalibro) Český jazyk 66% 57% 59% Matematika 67% 48% 52% Přírodovědný základ 70% 62% 64% Humanitní základ 75% 61% 63% Z doložených výsledků je vidět, že žáci v naší škole dosahují velmi dobrých výsledků ve vzdělání a přestože se učí na malé vesnické škole, mohou konkurovat žákům ve velkých školách a městech. Zároveň jsme s žáky prověřovali jejich orientaci ve všeobecných znalostech v testech SCIO, které jsme si sami vyhodnocovali dle výsledků uvedených z atesty. Individuální péče péče o žáky s poruchami učení, chování, somatovadami či žáky s talentem: V ZŠ i MŠ se pečlivě věnujeme žákům s poruchami učení či jinými postiženími, též žákům s nadáním. Vzdělávání těchto žáků je každodenní praxí, což umožňuje počet žáků ve třídách a velmi slušné vybavení MŠ i ZŠ. Žáci s poruchami jsou v péči 3 dyslektických asistentů z řad učitelů a třídních učitelů, kteří spolupracují s odborníky s SPC a PPP. O všech potřebách dětí jsou učitelé informování prostřednictvím pedagogické rady, pro žáky jsou sestaveny individuální plány nápravné péče..

8 Na návrh třídních učitelů, byly během školního roku vyšetřeny v PPP nebo SPC 10 děti. Ve školním roce 2005/2006 byl 4 žákům přiznán normativ pro práci s žáky s poruchou dyslexie nebo dysortografie. 1 žák je v péči pro somatické potíže (pod dohledem SPC). U žáka se somatickou vadou se nám vyplatila také investice do vybavení keramické dílny či počítačové učebny, neboť se obou zařízení využívá při nápravě jeho jemné motoriky (modelování, práce s myší a klávesnicí apod.) Ovšem individuálně přistupujeme i k dětem, které nemají přiznám normativ, což nám umožňuje nízký počet žáků ve třídě. Je to jednoznačná výhoda malé školy s vysloveně rodinným zázemím. Také v MŠ Opava-Komárov jsme měli jedno tělesně postižené dítě, bylo vyšetřeno PPP a SPC. S tímto centrem MŠ celoročně spolupracovala. Byl pro něj vytvořen zvláštní individuální plán. Žákům s poruchami řeči se po celý školní rok věnuje speciální pedagog-logopedka, (formou dohody o provedené práci ), která dojíždí přímo do školy. O Nápravu řeči Logopedii je veliký zájem z řad rodičů. Přímo ve škole pracuje s žáky 1.a 2.ročníku. V péči měla 10 dětí. O její služby je takový zájem, takže jsme její služby rozšířili i pro děti MŠ, kde je o logopedickou péči také zvýšený zájem. Vzdělávání a výchova - ZŠ projekty, nové formy, akce Školní rok 2005/2006 byl opět velmi pestrý a podařilo se nám uspořádat a zorganizovat veliké množství, větších či menších akcí, které byly součástí celoročního plánu školy či v rámci mimoškolní výchovy, v kroužcích nebo při činnosti školní družiny: V rámci celoročního plánu školy jsme zahájili veliký dlouhodobější projekt s názvem Evropa ve škole Škola v Evropě, jehož podstatou je seznámení žáků se státy, které jsou členy Evropské unie. Zaměřili jsme na jazyk, kulturu, zvyky, významná místa a zvláštnosti či zajímavosti. V průběhu roku jsme prošli Slovensko, Polsko, Nizozemí a poznali jsme vánoční zvyky většiny evropských států. Opět jsme se zapojili do výuky plavání nejen ve ročníku, ale zúčastnili se také žáci 1.třídy a děti MŠ. Plaveckého výcviku se zúčastnilo ve 13.lekcích více než 90 dětí. Naše trvalá spolupráce s Městskou policií vyvrcholila vítězstvím žáků 5.ročníku v dopravní soutěži Bezpečná cesta, kterou pořádá MP pro příměstské školy. Žáci 2..a 3.ročníku pokračovali v přednáškách AJAX, kdy do výuky dochází městský strážník k besedám, vždy 1x v měsíci. Žáci ročníku se zapojili do projektu Domečky, pořádaného SVČ v Opavě, který měl za cíl seznámit děti s dějinami Země, prostřednictvím historických období. Tradičním projektem žáků 1.třídy v prvopočátečním čtení a psaní je Slavnost slabikáře,při které děti korunují své znalosti a dovednosti slavnostním získáním Slabikáře v přítomnosti rodičů. Vánoční období a život v obci (městské části) jsme zpestřili Mikulášskou nadílkou a promítáním filmu, tradičním vánočním koncertem našich žáků a učitelů v kostele, vystoupením u živého Betléma ve farské zahradě, malým jarmarkem s občany a novoročním koledováním Tří králů, žáků 5.ročníku. V lednu se podařilo uskutečnit 3 denní zimní ozdravný pobyt s lyžařskou výukou na Javorovém vrchu v Beskydech. Lyžařskou výuku zabezpečujeme personálně sami,

9 neboť učitelé jsou v tomto směru proškoleni. Zároveň probíhala okolí škol, velmi oblíbená výuka běžeckého lyžování, což nám umožnily skvělé sněhové podmínky uplynulé zimy. Tato výuka probíhala, jak v hodinách TV, tak při činnosti školní družiny. Výlet za zvířátky aneb zápis do 1.třídy byl dalším z řady pěkných a příjemných odpolední, kde byla zřejmá spolupráce ZŠ a MŠ, přičemž se tohoto zápisu aktivně zúčastnili kostýmech i žáci školy. Velkou a na přípravu náročnou akcí byl týdenní pobyt žáků všech ročníků ve Zlatých Horách na škole v přírodě. Škola v přírodě byla mimo vlastní výuky, poznávání okolí v době výletů obohacena o celotýdenní motivační hru Hledači pokladů. Škole v přírodě předcházela velká soutěž, vedená prostřednictvím nástěnky na chodbě, o okolí Zlatých Hor, Jesenících a Polsku, které má v těchto místech společnou hranici. Ekologickou výchovu jsme podpořili nejen vycházkami, ale především všedním tříděním odpadu (plasty, papír, ostatní), soutěží ve sběru starého papíru, ale především brigádami příležitosti Dne Země. Významným počinem, který se stal součástí školní i mimoškolní výchovy a vzdělávání, je vydávání školního časopisu (dvouměsíčníku) Komárek, který vydáváme ve spolupráci ÚMČ Opava-Komárov a jehož dopisovateli a redaktory jsou žáci a učitelé ZŠ a MŠ. Život ve škole, při výuce jsme okořenili mnoha dalšími menšími akcemi: - matematický Klokan - fotbalová liga Mc Donald s Cup - výtvarnou akcí se společností Koh-i-nor - varhanním koncertem v kostele s výkladem o kostelních varhanách - pálení čarodějnic - návštěva loutkového divadla - filmové představení - besedy v knihovně P.Bezruče - vonička pro maminky u příležitosti Dne maminek - lehkoatletický čtyřboj žáků 5.tříd - turnaj ve vybíjené -- školní výlety všech ročníků - přednáška psychologa a spec.pedagoga o (zlo)zvycích při psaní prvňáčků - loučení s páťáky, výroba pamětních medailí a listů Aktivity při výchově a vzdělávání v mateřských školách: MŠ Opava-Podvihov Plavání dětí září říjen Palečkův domeček,kam doletí vlaštovka,podvihovské jablíčko(soutěž) září Div.představení,podzimní výstavka,můj drak(soutěž),trpaslíkův podzim říjen Hledání pokladu-podz.vycházka,lístečkovo klubíčko,div.představení listopad Mikulášská nadílka, Čertování,pečení a zdobení cukroví, čajový dýchánek, Vánoční besídka prosinec Sněhová vločka, barevný sníh, rodina pana Sněhuláka,trápení s mlhou leden

10 Div.představení, maškarní bál v KD, pyžamový rej s diskotékou únor Moje nejmilejší knížka,co patří do knihy(soutěž), jarní čarování,návštěva knihovny březen Velikonoce v MŠ, velikonoční kůzlata, velikonoční pečení a zdobení, malujeme na chodníky(soutěž)- duben Vystoupení na schůzi ČSČK, žlutý den u rozkvetlé studánky, divadelní.představení,jarní besídka, rychlé koloběžky květen Dětský den, div.představení, vystoupení v Kyjovicích, hasičský den,výlet do ZOO, ukázka vých.práce pro rodiče,rozloučení se školáky,odpolední výlet na Hradec,večerní opékání buřtů,noční diskotéka,noční hledání pokladu,přespání v MŠ(noční),zábavné dopoledne s rejem masek a procházkou v maskách přes vesnicí červen MŠ Opava-Komárov a MŠ Nové Sedlice Soutěže: Globus- nejhezčí obrázek (děti získaly 3.místo a krásný dárkový koš se spoustou hraček) Česká spořitelna- Maluj sluníčko(děti dostaly jako odměnu pastelky a omalovánky) Akce Charita Opava- děti zhotovily dárečky ke sbírce Tří králů. Velikonoční výstavka v mateřské škole-ve spolupráci se všemi MŠ a ZŠ Příspěvky do školního časopisu Komárek. Hravou formou seznamujeme děti se základy anglického jazyka Kulturní a vzděl. činnost - MŠ, kina, divadla atd. Slezské divadlo Opava Honza a princezna Veronika Drakiáda v Nových Sedlicích Pohádka O princezně Rozmařilce Pohádka Jak se veverka Zrzečka chstala na zimu všechny MŠ + ZŠ 1. třída Pohádka Jak se pejsek s kočičkou chystají na vánoce všechny MŠ Čert a Mikuláš v MŠ Komárov + NS Vánoční zpívání v kostele Vystoupení kouzelníka MŠ Komárov+ Podvihov Pohádka Jak šel honza do pohádky všechny MŠ Karneval v MŠ Komárov+ NS Pohádka Jak vodníček uklízel rybníček MŠ Komárov+ NS Velikonoční výstavka v MŠ Opava-Komárov všechny MŠ+ ZŠ Pohádka O veliké řepě všechny MŠ

11 LŠU v MŠ Komárov ukázka+nábor dětí Divadlo loutek Ostrava Broučci všechny MŠ+ZŠ Den dětí v MŠ Rozloučení se školáky spaní v MŠ Opava-Komárov Videotréning v MŠ ZŠ + MO Zájmové kroužky: Výtvarný kroužek Hudební kroužek Gymnastický kroužek- Gymnastika Špičková (Pro Výroční zprávu zpracovaly Část V, zástupce ředitele Eva Murová a vedoucí uč. MŠ Vlasta Grabovská a Jana Popková) Část VI. ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ Zpráva o činnosti ŠD ve školním roce Ve školním roce pracovala ve ŠD opět 2 oddělení. 1.oddělení vedla pí.vychovatelka Helena Kanovská (1.tř. 15 dětí 8 dívek + 6 chlapců, 2.tř. 10 dětí 6 dívek + 4 chlapci). S 2. oddělením pracoval ved.vych. Marcela Lehnertová (3. tř. 14 dětí 5 dívek + 9 chlapců, 4. tř. 8 dětí 4 dívky + 4 chlapci, 5. tř. 4 děti 2 dívky + 2 chlapci). V prvním pololetí školního roku bylo zapsáno 50 dětí. Poplatek za ŠD ve výši 350,- Kč byl vybrán od 32 dětí, 18 rodičům bylo vyhověno žádosti o prominutí poplatku z důvodu pobírání soc. příplatku. Ve druhém pololetí školního roku byly dvě děti odhlášeny 4. tř. Matýsek David a 3. tř. Wollaschková Sára) a 1 žák přihlášen (1.tř. Straka David). Počet dětí ve druhém pololetí tedy činil 49. Poplatek 350,- Kč zaplatilo 33 dětí, 16 rodičům byl z výše uvedených důvodů prominut. Provoz ve ŠD začíná v 6 hodin 15 minut v budově hasičské zbrojnice. Děti jsou na vyučování odvedeny do budovy ZŠ a po ukončení vyučování opět vyzvednuty. Obě oddělení pracovala samostatně do 14 hod.30min., potom byla sloučena a odpolední provoz končil v 16 hodin 30 minut. ŠD se zúčastňovala všech akcí pořádaných ZŠ. Tento rok byl ve znamení Evropa ve škole škola v Evropě. Děti nosily k vyhlášeným zemím upomínkové předměty,fotografie, učily se písničky, poslouchaly zpěváky, povídaly si o památkách, malovaly, Plán práce ŠD byl průběžně plněn. Nepodařilo se nám ale zúčastnit okresního kola ŠD v kopané. Pro nepříznivé počasí byl přesunut termín a informace o náhradním termínu se k nám dostala pozdě. Podzimní měsíce probíhaly ve znamení vycházek po okolí, sběru šípků, žaludů, kaštanů a jiných podzimních plodů využívány při výtvarné a pracovní činnosti (postavičky z žaludů a kaštanů, malba kamenů, koláž z přírodnin, ). Děti také poznávaly prostředí Komárova, sledovaly polní práce, v zimě vánoční výzdobu. Září, znamenalo trénink fotbalu na školní kolo Donalds Cup. Děti bojovaly seč mohly, vyráběly transparenty, třepetalky pro roztleskávačky. Děti z 1. třídy se seznamovaly s novým prostředím a režimem. V měsíci říjnu se rozběhly zájmové kroužky. Jako vždy byl největší zájem o keramiku, počítače a aerobik. Rekreační a odpočinková činnost probíhala formou míčových her (fotbal, vybíjená, košíková, míčová školka) a jiných pohybových činností. Svou obratnost děti zdokonalovaly při šplhu, pobytu na průlezkách, skákání přes švihadlo, podbíhání lana, skákání panáka,. Měsíc listopad a prosinec nám uběhl jako voda při vyrábění dárků z dříve přinesených přírodnin (obtisky listů, zvířátka, malba na sklo, ). S podzimem jsou také spjati

12 draci ti papíroví. My jsme je jen vyráběli a malovali na výzdobu, protože výroba těch létacích se nám nedaří. V rámci EU ve škole se ti naši jmenovali Šarkani proběhla tradiční Drakiáda, počasí přálo a ti letošní draci létali stejně jako loňští. Výzdoba ŠD k Vánocům se dětem povedla výzdoba oken, výroba ozdob na vánoční stromečky u kostela (vánoční koncert), drobných dárků, ozdobné tašky na dárky, jmenovky, novoročenky, soutěž O nejkrásnější vločku (stříhání). Nechybělo ani posezení o stromečku při zpěvu koled, pohoštění a vánočních zvyků (krájení jablíčka, louskání ořechů, pouštění lodiček, ). Děti v pěveckém kroužku měly hodně práce s nácvikem programu na Vánoční koncert v kostele. Letos si zazpívaly s celým orchestrem (varhany, kytary, housle, viola, bonga a jiné rytmické nástroje. Kermický kroužek vyráběl dárky pro Charitu a dekorační předměty k Vánocům (svícny, vázičky, stojánky, postavičky,..). Letošní zima byla opět štědrá na sněhovou nadílku. Děti se pořádně vyřádily bobování, běh na běžkách, stavění sněhuláků a jiných sněhových staveb. V lednu nastoupila do naší ŠD na 5 týdenní praxi studentka Pedagogické školy v Krnově Veronika Měchová. Vedením praxe byla pověřena ved.vych. Marcela Lehnertová. Studentka byla šikovná a nápaditá. Protože u nás vykonávala praxi i v loňském roce, mohli jsme její práci srovnávat získala hlavně jistotu ve vystupování. V měsíci lednu až březnu se děti zdokonalovaly hlavně ve výtvarné a pracovní činnosti dárky pro budoucí prvňáčky (zvířátka z květináčů), výroba klaunů, škrabošek a výzdoby na tradiční Karneval, skládání oregami (žába, ryba, had), vystřihovánky z ABC, středověká stavba,. Proběhla také výtvarná soutěž na téma Vodní svět, nejlepší práce Mořské dno postoupila do okresního kola ŠD (ŠD při ZvŠ Opava, Dvořákovy sady), hudební soutěž na téma Voda Zvíře. S nastupujícím jarem děti pracovaly s atlasy zvířat a rostlin a výsledky svého bádání zapisovaly na nástěnku (jarní květy, ovoce, zelenina, zvířata přezimující stěhovavá, ). Jaro si také přiblížily velmi hezkou prostorovou stavbou z papíru Jarní zahrada. V březnu také proběhla výstavka knih Herry Potter nejen v kině. Děti si přinesly knihy, které jsou zfilmovány, a četly si ukázky. V dubnu vyrobily papírové naňásky a kulisy a zahrály si pohádku Červená Karkulka. Velikonoční výzdoba a malování kraslic se dětem také moc povedly. Byly seznámeny s tradičními zvyky, vysvětlení původů oslav Velikonoc. V květnu (6.5.) proběhla akce ve spolupráci s Obecním úřadem v Komárově Rej čarodějnic. Děti si připravily opravdovou perníkovou chaloupku a spolu s pí.vych. Kanovskou se vystrojily a zahrály netradičně pojatou pohádku O perníkové chaloupce. Rej ukončilo zapálení velké vatry a opékání špekáčů. Děti také byly na ozdravném pobytu ve Zlatých Horách. Poslední měsíc školního roku probíhaly sportovní soutěže ve fotbalu, závodivé hry, rekreační pobyt na školní zahradě (koloběžky, švihadla, vybíjená, stavění lesních domečků, ). Během školního roku se děti zdokonalovaly v práci s PC, staraly se o květiny, sledovaly výsledky ZOH v Turíně i MS ve fotbalu v Německu. Byly poučeny o chování pří hrách, jízdě na kole, seznamovány s pranostikami typickými pro jednotlivá roční období. Dále besedovaly k 250. výročí narození W.A, Mozarta, o historii české státnosti. Během roku příležitostně probíhala vědomostní soutěž Ukaž, co víš! Prospěchově slabším žákům bylo umožněno v ŠD vypracování DÚ a věnována individuální péče formou didaktických her (Slovní kopaná, Hledaná, Zapamatuj si slova, Co sem nepatří, Pohádková matematika, Všechno do tašky, Hospodář popleta, ). Během roku byly děti vedeny ke slušnému chování, ohleduplnosti, úctě ke starším. Formou námětových her (Obchod, U lékaře, Ubrousku, prostři se!) se učily vystupování,

13 slušnému požádání (prosím), poděkování (děkuji), Úkolem pro další rok je pokračovat ve výchově k výše uvedených návykům, rozvíjení sebekritiky a snižování agresivity dětí. Zájmové útvary a kroužky: V odpoledních hodinách probíhaly tyto zájmové kroužky: Hra na flétnu (Mgr. Věra Koníková) Pěvecký kroužek (Marcela Lehnertová) Počítačový kr. dvě skupiny (Mgr.Eva Machurová) Keramika tři skupny (Marcela Lehnertová, Lenka Šustková) Aerobik 1. skupina- mladší, 2.sk. starší (Mgr.Eva Ballová) Anglická přípravka pro 3.třídu (Mgr.Věra Koníková) Výtvarný kroužek (Mgr.Alex.Krečmerová) Míčové hry (Helena Kanovská) Časopisu Komárek (Mgr.Eva Machurová) Kopaná (B.Novák) V nabídce byly ještě kroužek výuky jazyka německého a kr.netradičních sportů, které však nebyly naplněny (Pro Výroční zprávu zpracovala Část VI. Marcela Lehnertová, vedoucí vychovatelka) Ze všech akcí pořizujeme fotodokumentaci (nebo videodokumentaci, DVD). Fotodokumentaci pak využíváme k výzdobě školy, především však jich využíváme v obsahu časopisu Komárek, aktualizujeme jimi školní stránky a požíváme je jako ilustrace při vedení školních kroniky. Část VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE Ve školním roce 2005/2006 nebyla provedena kontrola ČŠI. Část VIII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Vzdělávání pedagogů věnujeme velkou pozornost. Vzhledem k tomu, že jsme organizací složenou z učitelů předškolního vzdělávání (3 MŠ) a elementárního školního vzdělávání je naším cílem vzdělávat všechny učitele, podle plánu DVPP, podle zájmu učitelů a především podle potřeb organizace.. V roce 2005/2006 jsme pokračovali v proškolování v oblasti tvorby ŠVP v rámci RVP, přičemž kurzy navštěvovaly, jak učitelky MŠ, tak ZŠ vč.ředitele. Nadále pokračovalo vzdělávání v jazyce anglickém. Vedení školy zahájilo studium Školského managementu. Vedení školy pokračovalo v návštěvách vzdělávacích akcí k organizaci a vedení školy (personalistika,spisový řád, školský zákon atd. Dalším vzdělávacím směrem, byla oblast evaluace školy. Samostatnou kapitolou zůstává vzdělávání v projektu SIPVZ, kde se nám povedlo splnit požadovaná procenta, stanovená Metodickým pokynem, tj.75% Z, 25% P. zapojujeme také učitelky MŠ. Do SIPVZ

14 1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Murová Eva Školský management Weicht Tomáš Školský management Mgr.Weicht Tomáš Personalistika Mgr.Weicht Tomáš Škola - právo Murová Eva Správní řád Grabovská Vlasta Vých.projekty a jejich realizace Grabovská Vlasta Předmatematická příprava v MŠ 2. Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Murová Eva Jazykový kurz angličtiny Popková Jana Jazykový kurz angličtiny Mgr.Machurová Eva We are the champions Mgr.Krečmerová Alex. Jazykový kurz angličtiny Mgr.Machurová Eva Jazykový kurz angličtiny Mgr.Ballová Eva Jazykový kurz - Angličtiny Machurová Eva 50 anglických písní Mgr.Machurová Eva Relaxace a uvolnění dětí 3. Vzdělávání v souvislosti s tvorbou ŠVP Sedláčková Olga RVP v předškolním vzdělávání Popková Jana RVP v předškolním vzdělávání Krochotová Zdenka RVP v předškolním vzdělávání Mgr.Weicht Tomáš Kompetence RVP Mgr.Weicht Tomáš Jak si udělat ŠVP Mgr.Weicht Tomáš ŠVP v praxi Mgr.Koníková Věra Kompetence RVP Mgr.Koníková Věra Jak si udělat ŠVP Mgr.Machurová Eva Jak si udělat ŠVP Mgr.Machurová Eva Kompetence RVP Mgr.Krečmerová Alex. Jak si udělat ŠVP Mgr.Krečmerová Alex. Kompetence RVP Jana Staňková RVP v předškolním vzdělávání Mgr.Ballová Eva Jak si udělat ŠVP Mgr.Ballová Eva Kompetence RVP 4. Vzdělávání v oblasti evaluace Popková Jana Evaluace v MŠ Sedláčková Olga Evaluace v MŠ Krochotová Zdenka Evaluace v MŠ Jana Staňková Evaluace v MŠ Koníková Věra Napiš mi individuální plán Mgr.Ballová Eva Hodnocení a zkoušení žáků 5. Vzdělávání podle odborností, kterým se vyučuje Srubková Ema Instrumentální hrátky Mgr.Koníková Věra Strečink v hodinách Mgr.Koníková Věra Hravé činnosti v prvouce a přír. Mgr.Krečmerová Alex. Hravé činnosti v M Mgr.Krečmerová Alex. Relaxace k odolnosti proti stresu Mgr.Weichtová Ivana Řečová výchova Mgr.Krečmerová Alex. Hravé činnosti ve čtení Krečmerová Alex. Kouzlo koláží Krečmerová Alex. Projektorvé vyučování Ruce

15 Lehnertová Marcela Lehnertová Marcela Koníková Věra Ballová Eva Machurová Eva Krečmerová Alex. Krečmerová Alex. Vzpomínání na léto Papírové Vánoce Splývavé čtení Splývavé čtení Splývavé čtení Splývavé čtení Lyžařský kurz 6. Vzdělávání k podpoře a doplnění neaprobovaného vyučování Kanovská Helena Kanovská Helena Kanovská Helena 7. Vzdělávání v oblasti informatiky Psaní a jeho obtíže Atletika dětí Nehrajeme jen vybíjenou Úroveň splněno ZŠ splněno MŠ Z 5 5 P 5 5 PI grafika, digifoto 3 PII tabul.kalkulátory 1 Publik.na internetu 1 Dotace SIPVZ za rok 2005 Přiděleno Vyčerpáno ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Část IX. EVALUACE ŠKOLY Školní rok se nesl v duchu příprav k sestavení vlastního Školního vzdělávacího programu, který chceme mít připraven v termínu, který stanovuje Školský zákon 561/2004 Sb. K přípravě tohoto ŠVP jsme si vypracovali MAPU ŠKOLY mezi rodiči, pedagogy a žáky projekt společnosti SCIO, jsme si nechali u této společnosti vyhodnotit a výsledky chceme následně použít v ŠVP a v běžném chodu školy. Dalším obdobným počinem bylo zpracování SWOT analýzy organizace, jak ZŠ, tak MŠ. I těchto výsledků chceme využít při zpracovávání ŠVP a při přípravě plánů a při realizaci běžných úkolů. Společně vypracovanou SWOT analýzu zpracoval ředitel organizace v práci modulu Funkčního studia Školského managementu. V rámci tohoto studia vypracoval ředitel školy hodnocení vedení školy v práci s názvem Kultura školy, která měla za úkol analyzovat úroveň vedení zaměstnanců. Taktéž byla v průběhu studia modulu Ekonomika školy zpracována oblast finanční kontroly, na jejímž základě byly odstraněny některé nedostatky v každodenním chodu školy. Výsledky všech těchto evaluačních technik jsou uloženy v ředitelně školy. S výsledky šetření SWOT analýzy a Mapy školy resp. Kulturou školy byli seznámeni učitelé na závěrečné pedagogické radě, rodiče a starosta ÚMČ prostřednictvím vývěsky a internetu.. U příležitosti Dne učitelů bylo řediteli školy uděleno primátorem Statutárního města Opava Poděkování za vynikající, tvořivou a obětavou práci.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

2006/07. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok

2006/07. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Zapsáno v obchodním rejstříku v oddílu Pr, vložce číslo 648 u Krajského soudu v Ostravě.

Zapsáno v obchodním rejstříku v oddílu Pr, vložce číslo 648 u Krajského soudu v Ostravě. . Profil mateřské školy Základní identifikační údaje: Název: Mateřská škola Opava, Mostní příspěvková organizace Sídlo: Mostní 68, 747 05 Opava IČO: 7099976 Právní forma: příspěvková organizace Datum vzniku:..003

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více