Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov , IČO: , DIČ: Bank.spoj: ČSOB Opava /0300, Tel: , Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov Část I. Základní charakteristika školy Forma: Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov, příspěvková organizace (od , od sloučena s MŠ) IČO: zřizovatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69 ředitel školy: Mgr.Tomáš Weicht, Dostojevského 14, Opava, zástupce ředitele: Eva Murová Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: zřízena Statutárním městem Opava s účinností ke dni 1,9.2005, je tříčlenná, sestavena z řad pedagogů: paní Eva Murová, rodičů: pan Kamil Beinhauer a zástupce zřizovatel: pan starosta ÚMČ Daniel Žídek. Všichni členové byli zvoleni na základě řádných voleb.

2 Elokovaná pracoviště: ŠD Opava Komárov, Podvihovská 17, Opava 9 MŠ Opava-Komárov, Podvihovská 15, Opava 9 MŠ Opava-Podvihov, Polomská 17, Opava 9 MŠ Nové Sedlice, Hlavní 56 Školní jídelna, výdejna ZŠ Školní jídelna, výdejna MŠ Op.-Komárov Školní jídelna, výdejna MŠ Op.-Podvihov Školní jídelna, výdejna MŠ Nové Sedlice ZŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice Naše organizace je tvořena úplnou Základní školou s 1.-5.ročníkem ZŠ a odloučenou školní družinou v městské části Opava-Komárova třemi mateřskými školami, z nichž dvě se nacházejí v městských částech Komárov a Podvihov. Třetí Mateřská škola je pracovištěm v obci Nové Sedlice. Na všech adresách odloučených pracovišť, mimo školní družiny, fungují výdejny stravy tzn., že součástí organizace jsou 4 výdejny stravy. Počty žáků: MŠ Komárov MŠ Podvihov MŠ N. Sedlice MŠ celkem Žáků/dětí Tříd / dd ŠD Průměrný počet žáků ve třídě: 16,2 Průměrný počet na 1.odd ŠD: 25 Průměrný počet na 1 odd. MŠ: 21 (MŠ ve 3 obcích) Počet integrovaných žáků v ZŠ: 3 v MŠ: 1 Průměrný počet žáků na 1 učitele ZŠ(přep.počet uč.): 14

3 Plnění učebních osnov a učebních plánů: Část II. UČEBNÍ OSNOVY A PLÁNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.: Nadále pracujeme v ročníku vyučujeme podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA s č.j.16847/96-2, přičemž připravujeme vlastní ŠVP. Po celý školní rok jsme pracovali s učebnicemi nakladatelství Alter, SPN a učebnicemi jazyka anglického nakladatelství OXFORD PRESS. K učebnicím jako doplňku pořizujeme pracovní listy a texty s učivem a pracovní sešity. Ve výuce jazyků používáme také časopis o anglickém jazyce UFIN. Pravidelně pracujeme s náměty a nápady Kafomet a Rabbík, nově pak s Učitelským nápadníkem. Učitelé pracují podle svých tématických plánů, snažíme se zapojovat do výuky projekty, ať už krátkodobé či dlouhodobé. Náměty jsme čerpali také z akcí DVPP (viz.dále) a odborných časopisů (UN, Moderní vyučování, Komenský, Rodina a škola, Informatorium..). Pedagogická rada se shodla, že se podařilo nám splnit požadavky školních osnov. Po celý školní rok jsme tvořili vlastní poznávací projekt EVROPA VE ŠKOLE ŠKOLA V EVROPĚ, do kterého byli zapojeni všichni žáci školy, a který bude pokračovat i v dalším roce. Též projekt PREVENCE A SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ se úspěšně dařilo plnit a vrcholem bylo vítězství žáků 5.ročníku v dopravní soutěži Bezpečná cesta. MATEŘSKÉ ŠKOLY: Pracují podle vlastních vzdělávacích programů: MŠ Opava Podvihov - POHÁDKOVÝ ROK,rozdělený do 4 podtémat : Paleček a jeho kamarádi O Sněhurce Květuška a její zahrádka Šípková Růženka V tomto duchu se snažíme abychom děti podchytily a zaujaly pro práci a hru. Snažily jsme se hledat cíle přiměřené jednotlivým dětem i celé skupině s ohledem na věk. Přestože pracujeme podle námi zpracovaného RVP, není naše práce přesně vymezena. Tímto plánováním jsou mnohé činnosti spontánní a vyplývají z běžného života. Dlouhodobě se zaměřujeme na rozvoj ekologické stránky osobnosti. Krajina kolem naší vesnice nám umožňuje bezproblémové vycházky do lesa, kde mohou děti pozorovat nejen stromy a keře, ale také spoustu rostlin a živočichů, ptáků.preferujeme metody poznávání a praktické činnosti, čímž sledujeme nejen cíle zdravotní, ale také výchovné. MŠ Opava-Komárov a MŠ Nové Sedlice KOUZELNÉ KVĚTINKY s ekologickým zaměřením, který je tvořen podle rámcového vzdělávacího programu.tématické bloky Kouzelné květinky motto školy provází všechny témata formou různých překvapení. Cílem programu je otevřít dítěti cestu celoročního rozvoje a učení. Hravou formou rozvíjet u dítěte schopnost učení, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Ve všech mateřských školách se snažíme vytvořit dětem

4 příjemné prostředí, kde se prolínají hry, tvořivost, spontánní a řízené aktivity. Ve vzdělávacích aktivitách vše provázat, propojit, učit dítě na základě prožité zkušenosti. Vycházíme z individuální volby dětí, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Abychom mohli zajistit zdárný průběh a naplnění vzdělávacích programů našich mateřských škol a plynulý přechod dětí do základní školy klademe důraz na úzkou spolupráci se ZŠ Opava-Komárov, kde děti odcházejí a především s každodenní spolupráci s rodiči. Část III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Základní škola a školní družina: Do 20 let let let let nad 50 let Mateřské školy: Do 20 let let let let nad 50 let Pracující důchodce: 0 Přepočtený počet: 0 Pedagog, kterému vznikl nárok na důchod: 0 Přepočtený počet: 0 Odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost: (vychovatel, který učí je započítáván jako učitel) Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů ZŠ Přepočtený počet učitelů MŠ Přepočtený počet vychovatelů ŠD Fyzický počet VŠ - Učitelství 1.st.ZŠ 5 Středoškolské 0,78 7,47 1,59 pedagogické CELKEM 5,78 7,47 1,59 Zajištění výuky cizích jazyků: Německý jazyk zájmový útvar Helena Kanovská akreditace MŠMT ČR /98 26/1 20 Projekt N, 3letý kurz ukončení závěrečná zkouška Anglický jazyk zajištění výuky ročníku Dosažené vzdělávání Přepočtený počet učitelů Vysokoškolské - akreditovaný jazyk kurz 0,27 Eva Machurová akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé - Jazykový kurz JAME, jazykový kurz pro začátečníky Eva Ballová - akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé Věra Koníková - akreditace / , Projekt G, modul 1

5 - akreditace /98-26/1 20, Jazyk anglický 1.ročník - akreditace / , Projekt G, modul 2 Přehled o organizaci školního vyučování v ZŠ ve šk.roce 2005/2006: Poř.č. Jméno fce věk Předm. Počet hodin Počet přesč.hod. Počet hod. zkrácený úvazek třídnictví 1. Mgr.Koníková Uč. 47 Uč.1.st Věrka 2. Mgr.Machurová Uč. 38 Uč.1.st Eva 3. Mgr.Ballová Eva Uč. 44 Uč.1.st Mgr.Krečmerová Uč. 29 Uč.1.st Alex. 5. Mgr.Weicht Ř 39 Uč.1.st Tomáš 6. Kanovská Helena Uč., 45 Tv, ČJ vych 7. Lehnertová Marcela Ved.v ych. 55 PV,HV Přehled o organizaci vzdělávání MŠ ve šk.roce 2005/2006: Poř.č. Jméno fce věk Počet hodin Počet hod. zkrácený úvazek 1. Murová Eva Zást.ŘŠ Popková Jana Ved.uč. MŠ N.Sedl. 3. Grabovská Vlasta Ved.uč. MŠ Podv. 4. Sedláčková Olga Uč Krochotová Uč Zdena 6. Srubková Ema Uč Nováková Jana Uč ,5 15,5 8. Staňková Jana Uč Přehled správních zaměstnanců: Poř.číslo jméno pracoviště fce věk úvazek 1. Chalupová Lucie ZŠ školnice Smetanová Helena ZŠ, VS úkl, VS 57 0,81 3. Měchová Jiřina MŠ, VS škol, VS Kubesová Hana MŠ,VS úkl, VS Pavelková Eva MŠ, VS škol,vs 29 0,94 6. Žídková Marie MŠ, VS Škol VS 54 0,69

6 Část IV: ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Rozhodnutí ředitele počet Počet odvolání O odkladu školní docházky 5 - O přijetí k základnímu vzdělávání 17 - O zařazování k základnímu vzdělávání - - Do mateřských škol jsou přijímány děti po zápise do MŠ i v průběhu školního roku dle zákona 561/2004 Prospěch žáků na základní škole Část V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Ročník Počet žáků Prospělo s vyz. Prospělo Neprospělo Šk.rok 2004/ / / / / / / / / celkem na 1.st Počet žáků se sníženou známkou z chování: Ve školním roce 2005/2006 nebyla udělena snížená známka z chování. Celkový počet neomluvených hodin: Ve školním roce 2005/2006 byl počet neomluvených hodin 0. Celkový počet omluvených hodin: Ve školním roce 2005/2006 byl počet omluvených hodin 2782, a průměr na 1 žáka činil 34 hod.

7 Rozmístění žáků přecházejících do 6.ročníku ZŠ centru města či víceletých gymnázií: ZŠ Otická 3 ZŠ Englišova 1 ZŠ Riegrova 11 Rozmístění vycházejících dětí z MŠ do ZŠ: ZŠ Opava Komárov ZŠ Raduň ZŠ Štítina ZŠ Opava Vzhledem k tomu, že jsme se úzkou spolupráci se ZŠ Opava-Komárov nenásilně spojili předškolní výchovu se školou stále více dětí začíná tuto školu navštěvovat. Na další školní rok se nám podařilo vytvořit projekt pro předškolní dětí Odemykám, odemykám 1.třídu aneb za klíčovou dírkou. V MŠ Opava-Komárov jsme měli jednou tělesně postižené dítě, bylo vyšetřeno PPP, SPC-s tímto centrem MŠ celoročně spolupracovala. Byl pro něj vytvořen zvláštní individuální plán. Testování žáků v projektu Kalibro Žáci 5.ročníku se zúčastnili celorepublikového testování znalostí a vědomostí KALIBRO. Testování se konalo v českém jazyce, matematice, přírodovědě a humanitních znalostech. Naši žáci se v úspěšnosti ukázali s výbornými výsledky. Znalosti byly vyhodnoceny v procentech. Celkově mohli získat 100% v jednotlivých předmětech. Ve zpracování jsou uvedeny výsledky, které srovnávají žáky 5.třídy s jejich vrstevníky ve školách v ČR a to jak ve školách vesnických, tak ve školách městských. Testování se zúčastnil vzorek 9000 žáků z průměrného počtu 250 škol. 5.třída ZŠ Op.-Komárov Vesnice Velká města (porovnání procent..vyjádření dle Kalibro) Český jazyk 66% 57% 59% Matematika 67% 48% 52% Přírodovědný základ 70% 62% 64% Humanitní základ 75% 61% 63% Z doložených výsledků je vidět, že žáci v naší škole dosahují velmi dobrých výsledků ve vzdělání a přestože se učí na malé vesnické škole, mohou konkurovat žákům ve velkých školách a městech. Zároveň jsme s žáky prověřovali jejich orientaci ve všeobecných znalostech v testech SCIO, které jsme si sami vyhodnocovali dle výsledků uvedených z atesty. Individuální péče péče o žáky s poruchami učení, chování, somatovadami či žáky s talentem: V ZŠ i MŠ se pečlivě věnujeme žákům s poruchami učení či jinými postiženími, též žákům s nadáním. Vzdělávání těchto žáků je každodenní praxí, což umožňuje počet žáků ve třídách a velmi slušné vybavení MŠ i ZŠ. Žáci s poruchami jsou v péči 3 dyslektických asistentů z řad učitelů a třídních učitelů, kteří spolupracují s odborníky s SPC a PPP. O všech potřebách dětí jsou učitelé informování prostřednictvím pedagogické rady, pro žáky jsou sestaveny individuální plány nápravné péče..

8 Na návrh třídních učitelů, byly během školního roku vyšetřeny v PPP nebo SPC 10 děti. Ve školním roce 2005/2006 byl 4 žákům přiznán normativ pro práci s žáky s poruchou dyslexie nebo dysortografie. 1 žák je v péči pro somatické potíže (pod dohledem SPC). U žáka se somatickou vadou se nám vyplatila také investice do vybavení keramické dílny či počítačové učebny, neboť se obou zařízení využívá při nápravě jeho jemné motoriky (modelování, práce s myší a klávesnicí apod.) Ovšem individuálně přistupujeme i k dětem, které nemají přiznám normativ, což nám umožňuje nízký počet žáků ve třídě. Je to jednoznačná výhoda malé školy s vysloveně rodinným zázemím. Také v MŠ Opava-Komárov jsme měli jedno tělesně postižené dítě, bylo vyšetřeno PPP a SPC. S tímto centrem MŠ celoročně spolupracovala. Byl pro něj vytvořen zvláštní individuální plán. Žákům s poruchami řeči se po celý školní rok věnuje speciální pedagog-logopedka, (formou dohody o provedené práci ), která dojíždí přímo do školy. O Nápravu řeči Logopedii je veliký zájem z řad rodičů. Přímo ve škole pracuje s žáky 1.a 2.ročníku. V péči měla 10 dětí. O její služby je takový zájem, takže jsme její služby rozšířili i pro děti MŠ, kde je o logopedickou péči také zvýšený zájem. Vzdělávání a výchova - ZŠ projekty, nové formy, akce Školní rok 2005/2006 byl opět velmi pestrý a podařilo se nám uspořádat a zorganizovat veliké množství, větších či menších akcí, které byly součástí celoročního plánu školy či v rámci mimoškolní výchovy, v kroužcích nebo při činnosti školní družiny: V rámci celoročního plánu školy jsme zahájili veliký dlouhodobější projekt s názvem Evropa ve škole Škola v Evropě, jehož podstatou je seznámení žáků se státy, které jsou členy Evropské unie. Zaměřili jsme na jazyk, kulturu, zvyky, významná místa a zvláštnosti či zajímavosti. V průběhu roku jsme prošli Slovensko, Polsko, Nizozemí a poznali jsme vánoční zvyky většiny evropských států. Opět jsme se zapojili do výuky plavání nejen ve ročníku, ale zúčastnili se také žáci 1.třídy a děti MŠ. Plaveckého výcviku se zúčastnilo ve 13.lekcích více než 90 dětí. Naše trvalá spolupráce s Městskou policií vyvrcholila vítězstvím žáků 5.ročníku v dopravní soutěži Bezpečná cesta, kterou pořádá MP pro příměstské školy. Žáci 2..a 3.ročníku pokračovali v přednáškách AJAX, kdy do výuky dochází městský strážník k besedám, vždy 1x v měsíci. Žáci ročníku se zapojili do projektu Domečky, pořádaného SVČ v Opavě, který měl za cíl seznámit děti s dějinami Země, prostřednictvím historických období. Tradičním projektem žáků 1.třídy v prvopočátečním čtení a psaní je Slavnost slabikáře,při které děti korunují své znalosti a dovednosti slavnostním získáním Slabikáře v přítomnosti rodičů. Vánoční období a život v obci (městské části) jsme zpestřili Mikulášskou nadílkou a promítáním filmu, tradičním vánočním koncertem našich žáků a učitelů v kostele, vystoupením u živého Betléma ve farské zahradě, malým jarmarkem s občany a novoročním koledováním Tří králů, žáků 5.ročníku. V lednu se podařilo uskutečnit 3 denní zimní ozdravný pobyt s lyžařskou výukou na Javorovém vrchu v Beskydech. Lyžařskou výuku zabezpečujeme personálně sami,

9 neboť učitelé jsou v tomto směru proškoleni. Zároveň probíhala okolí škol, velmi oblíbená výuka běžeckého lyžování, což nám umožnily skvělé sněhové podmínky uplynulé zimy. Tato výuka probíhala, jak v hodinách TV, tak při činnosti školní družiny. Výlet za zvířátky aneb zápis do 1.třídy byl dalším z řady pěkných a příjemných odpolední, kde byla zřejmá spolupráce ZŠ a MŠ, přičemž se tohoto zápisu aktivně zúčastnili kostýmech i žáci školy. Velkou a na přípravu náročnou akcí byl týdenní pobyt žáků všech ročníků ve Zlatých Horách na škole v přírodě. Škola v přírodě byla mimo vlastní výuky, poznávání okolí v době výletů obohacena o celotýdenní motivační hru Hledači pokladů. Škole v přírodě předcházela velká soutěž, vedená prostřednictvím nástěnky na chodbě, o okolí Zlatých Hor, Jesenících a Polsku, které má v těchto místech společnou hranici. Ekologickou výchovu jsme podpořili nejen vycházkami, ale především všedním tříděním odpadu (plasty, papír, ostatní), soutěží ve sběru starého papíru, ale především brigádami příležitosti Dne Země. Významným počinem, který se stal součástí školní i mimoškolní výchovy a vzdělávání, je vydávání školního časopisu (dvouměsíčníku) Komárek, který vydáváme ve spolupráci ÚMČ Opava-Komárov a jehož dopisovateli a redaktory jsou žáci a učitelé ZŠ a MŠ. Život ve škole, při výuce jsme okořenili mnoha dalšími menšími akcemi: - matematický Klokan - fotbalová liga Mc Donald s Cup - výtvarnou akcí se společností Koh-i-nor - varhanním koncertem v kostele s výkladem o kostelních varhanách - pálení čarodějnic - návštěva loutkového divadla - filmové představení - besedy v knihovně P.Bezruče - vonička pro maminky u příležitosti Dne maminek - lehkoatletický čtyřboj žáků 5.tříd - turnaj ve vybíjené -- školní výlety všech ročníků - přednáška psychologa a spec.pedagoga o (zlo)zvycích při psaní prvňáčků - loučení s páťáky, výroba pamětních medailí a listů Aktivity při výchově a vzdělávání v mateřských školách: MŠ Opava-Podvihov Plavání dětí září říjen Palečkův domeček,kam doletí vlaštovka,podvihovské jablíčko(soutěž) září Div.představení,podzimní výstavka,můj drak(soutěž),trpaslíkův podzim říjen Hledání pokladu-podz.vycházka,lístečkovo klubíčko,div.představení listopad Mikulášská nadílka, Čertování,pečení a zdobení cukroví, čajový dýchánek, Vánoční besídka prosinec Sněhová vločka, barevný sníh, rodina pana Sněhuláka,trápení s mlhou leden

10 Div.představení, maškarní bál v KD, pyžamový rej s diskotékou únor Moje nejmilejší knížka,co patří do knihy(soutěž), jarní čarování,návštěva knihovny březen Velikonoce v MŠ, velikonoční kůzlata, velikonoční pečení a zdobení, malujeme na chodníky(soutěž)- duben Vystoupení na schůzi ČSČK, žlutý den u rozkvetlé studánky, divadelní.představení,jarní besídka, rychlé koloběžky květen Dětský den, div.představení, vystoupení v Kyjovicích, hasičský den,výlet do ZOO, ukázka vých.práce pro rodiče,rozloučení se školáky,odpolední výlet na Hradec,večerní opékání buřtů,noční diskotéka,noční hledání pokladu,přespání v MŠ(noční),zábavné dopoledne s rejem masek a procházkou v maskách přes vesnicí červen MŠ Opava-Komárov a MŠ Nové Sedlice Soutěže: Globus- nejhezčí obrázek (děti získaly 3.místo a krásný dárkový koš se spoustou hraček) Česká spořitelna- Maluj sluníčko(děti dostaly jako odměnu pastelky a omalovánky) Akce Charita Opava- děti zhotovily dárečky ke sbírce Tří králů. Velikonoční výstavka v mateřské škole-ve spolupráci se všemi MŠ a ZŠ Příspěvky do školního časopisu Komárek. Hravou formou seznamujeme děti se základy anglického jazyka Kulturní a vzděl. činnost - MŠ, kina, divadla atd. Slezské divadlo Opava Honza a princezna Veronika Drakiáda v Nových Sedlicích Pohádka O princezně Rozmařilce Pohádka Jak se veverka Zrzečka chstala na zimu všechny MŠ + ZŠ 1. třída Pohádka Jak se pejsek s kočičkou chystají na vánoce všechny MŠ Čert a Mikuláš v MŠ Komárov + NS Vánoční zpívání v kostele Vystoupení kouzelníka MŠ Komárov+ Podvihov Pohádka Jak šel honza do pohádky všechny MŠ Karneval v MŠ Komárov+ NS Pohádka Jak vodníček uklízel rybníček MŠ Komárov+ NS Velikonoční výstavka v MŠ Opava-Komárov všechny MŠ+ ZŠ Pohádka O veliké řepě všechny MŠ

11 LŠU v MŠ Komárov ukázka+nábor dětí Divadlo loutek Ostrava Broučci všechny MŠ+ZŠ Den dětí v MŠ Rozloučení se školáky spaní v MŠ Opava-Komárov Videotréning v MŠ ZŠ + MO Zájmové kroužky: Výtvarný kroužek Hudební kroužek Gymnastický kroužek- Gymnastika Špičková (Pro Výroční zprávu zpracovaly Část V, zástupce ředitele Eva Murová a vedoucí uč. MŠ Vlasta Grabovská a Jana Popková) Část VI. ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ Zpráva o činnosti ŠD ve školním roce Ve školním roce pracovala ve ŠD opět 2 oddělení. 1.oddělení vedla pí.vychovatelka Helena Kanovská (1.tř. 15 dětí 8 dívek + 6 chlapců, 2.tř. 10 dětí 6 dívek + 4 chlapci). S 2. oddělením pracoval ved.vych. Marcela Lehnertová (3. tř. 14 dětí 5 dívek + 9 chlapců, 4. tř. 8 dětí 4 dívky + 4 chlapci, 5. tř. 4 děti 2 dívky + 2 chlapci). V prvním pololetí školního roku bylo zapsáno 50 dětí. Poplatek za ŠD ve výši 350,- Kč byl vybrán od 32 dětí, 18 rodičům bylo vyhověno žádosti o prominutí poplatku z důvodu pobírání soc. příplatku. Ve druhém pololetí školního roku byly dvě děti odhlášeny 4. tř. Matýsek David a 3. tř. Wollaschková Sára) a 1 žák přihlášen (1.tř. Straka David). Počet dětí ve druhém pololetí tedy činil 49. Poplatek 350,- Kč zaplatilo 33 dětí, 16 rodičům byl z výše uvedených důvodů prominut. Provoz ve ŠD začíná v 6 hodin 15 minut v budově hasičské zbrojnice. Děti jsou na vyučování odvedeny do budovy ZŠ a po ukončení vyučování opět vyzvednuty. Obě oddělení pracovala samostatně do 14 hod.30min., potom byla sloučena a odpolední provoz končil v 16 hodin 30 minut. ŠD se zúčastňovala všech akcí pořádaných ZŠ. Tento rok byl ve znamení Evropa ve škole škola v Evropě. Děti nosily k vyhlášeným zemím upomínkové předměty,fotografie, učily se písničky, poslouchaly zpěváky, povídaly si o památkách, malovaly, Plán práce ŠD byl průběžně plněn. Nepodařilo se nám ale zúčastnit okresního kola ŠD v kopané. Pro nepříznivé počasí byl přesunut termín a informace o náhradním termínu se k nám dostala pozdě. Podzimní měsíce probíhaly ve znamení vycházek po okolí, sběru šípků, žaludů, kaštanů a jiných podzimních plodů využívány při výtvarné a pracovní činnosti (postavičky z žaludů a kaštanů, malba kamenů, koláž z přírodnin, ). Děti také poznávaly prostředí Komárova, sledovaly polní práce, v zimě vánoční výzdobu. Září, znamenalo trénink fotbalu na školní kolo Donalds Cup. Děti bojovaly seč mohly, vyráběly transparenty, třepetalky pro roztleskávačky. Děti z 1. třídy se seznamovaly s novým prostředím a režimem. V měsíci říjnu se rozběhly zájmové kroužky. Jako vždy byl největší zájem o keramiku, počítače a aerobik. Rekreační a odpočinková činnost probíhala formou míčových her (fotbal, vybíjená, košíková, míčová školka) a jiných pohybových činností. Svou obratnost děti zdokonalovaly při šplhu, pobytu na průlezkách, skákání přes švihadlo, podbíhání lana, skákání panáka,. Měsíc listopad a prosinec nám uběhl jako voda při vyrábění dárků z dříve přinesených přírodnin (obtisky listů, zvířátka, malba na sklo, ). S podzimem jsou také spjati

12 draci ti papíroví. My jsme je jen vyráběli a malovali na výzdobu, protože výroba těch létacích se nám nedaří. V rámci EU ve škole se ti naši jmenovali Šarkani proběhla tradiční Drakiáda, počasí přálo a ti letošní draci létali stejně jako loňští. Výzdoba ŠD k Vánocům se dětem povedla výzdoba oken, výroba ozdob na vánoční stromečky u kostela (vánoční koncert), drobných dárků, ozdobné tašky na dárky, jmenovky, novoročenky, soutěž O nejkrásnější vločku (stříhání). Nechybělo ani posezení o stromečku při zpěvu koled, pohoštění a vánočních zvyků (krájení jablíčka, louskání ořechů, pouštění lodiček, ). Děti v pěveckém kroužku měly hodně práce s nácvikem programu na Vánoční koncert v kostele. Letos si zazpívaly s celým orchestrem (varhany, kytary, housle, viola, bonga a jiné rytmické nástroje. Kermický kroužek vyráběl dárky pro Charitu a dekorační předměty k Vánocům (svícny, vázičky, stojánky, postavičky,..). Letošní zima byla opět štědrá na sněhovou nadílku. Děti se pořádně vyřádily bobování, běh na běžkách, stavění sněhuláků a jiných sněhových staveb. V lednu nastoupila do naší ŠD na 5 týdenní praxi studentka Pedagogické školy v Krnově Veronika Měchová. Vedením praxe byla pověřena ved.vych. Marcela Lehnertová. Studentka byla šikovná a nápaditá. Protože u nás vykonávala praxi i v loňském roce, mohli jsme její práci srovnávat získala hlavně jistotu ve vystupování. V měsíci lednu až březnu se děti zdokonalovaly hlavně ve výtvarné a pracovní činnosti dárky pro budoucí prvňáčky (zvířátka z květináčů), výroba klaunů, škrabošek a výzdoby na tradiční Karneval, skládání oregami (žába, ryba, had), vystřihovánky z ABC, středověká stavba,. Proběhla také výtvarná soutěž na téma Vodní svět, nejlepší práce Mořské dno postoupila do okresního kola ŠD (ŠD při ZvŠ Opava, Dvořákovy sady), hudební soutěž na téma Voda Zvíře. S nastupujícím jarem děti pracovaly s atlasy zvířat a rostlin a výsledky svého bádání zapisovaly na nástěnku (jarní květy, ovoce, zelenina, zvířata přezimující stěhovavá, ). Jaro si také přiblížily velmi hezkou prostorovou stavbou z papíru Jarní zahrada. V březnu také proběhla výstavka knih Herry Potter nejen v kině. Děti si přinesly knihy, které jsou zfilmovány, a četly si ukázky. V dubnu vyrobily papírové naňásky a kulisy a zahrály si pohádku Červená Karkulka. Velikonoční výzdoba a malování kraslic se dětem také moc povedly. Byly seznámeny s tradičními zvyky, vysvětlení původů oslav Velikonoc. V květnu (6.5.) proběhla akce ve spolupráci s Obecním úřadem v Komárově Rej čarodějnic. Děti si připravily opravdovou perníkovou chaloupku a spolu s pí.vych. Kanovskou se vystrojily a zahrály netradičně pojatou pohádku O perníkové chaloupce. Rej ukončilo zapálení velké vatry a opékání špekáčů. Děti také byly na ozdravném pobytu ve Zlatých Horách. Poslední měsíc školního roku probíhaly sportovní soutěže ve fotbalu, závodivé hry, rekreační pobyt na školní zahradě (koloběžky, švihadla, vybíjená, stavění lesních domečků, ). Během školního roku se děti zdokonalovaly v práci s PC, staraly se o květiny, sledovaly výsledky ZOH v Turíně i MS ve fotbalu v Německu. Byly poučeny o chování pří hrách, jízdě na kole, seznamovány s pranostikami typickými pro jednotlivá roční období. Dále besedovaly k 250. výročí narození W.A, Mozarta, o historii české státnosti. Během roku příležitostně probíhala vědomostní soutěž Ukaž, co víš! Prospěchově slabším žákům bylo umožněno v ŠD vypracování DÚ a věnována individuální péče formou didaktických her (Slovní kopaná, Hledaná, Zapamatuj si slova, Co sem nepatří, Pohádková matematika, Všechno do tašky, Hospodář popleta, ). Během roku byly děti vedeny ke slušnému chování, ohleduplnosti, úctě ke starším. Formou námětových her (Obchod, U lékaře, Ubrousku, prostři se!) se učily vystupování,

13 slušnému požádání (prosím), poděkování (děkuji), Úkolem pro další rok je pokračovat ve výchově k výše uvedených návykům, rozvíjení sebekritiky a snižování agresivity dětí. Zájmové útvary a kroužky: V odpoledních hodinách probíhaly tyto zájmové kroužky: Hra na flétnu (Mgr. Věra Koníková) Pěvecký kroužek (Marcela Lehnertová) Počítačový kr. dvě skupiny (Mgr.Eva Machurová) Keramika tři skupny (Marcela Lehnertová, Lenka Šustková) Aerobik 1. skupina- mladší, 2.sk. starší (Mgr.Eva Ballová) Anglická přípravka pro 3.třídu (Mgr.Věra Koníková) Výtvarný kroužek (Mgr.Alex.Krečmerová) Míčové hry (Helena Kanovská) Časopisu Komárek (Mgr.Eva Machurová) Kopaná (B.Novák) V nabídce byly ještě kroužek výuky jazyka německého a kr.netradičních sportů, které však nebyly naplněny (Pro Výroční zprávu zpracovala Část VI. Marcela Lehnertová, vedoucí vychovatelka) Ze všech akcí pořizujeme fotodokumentaci (nebo videodokumentaci, DVD). Fotodokumentaci pak využíváme k výzdobě školy, především však jich využíváme v obsahu časopisu Komárek, aktualizujeme jimi školní stránky a požíváme je jako ilustrace při vedení školních kroniky. Část VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE Ve školním roce 2005/2006 nebyla provedena kontrola ČŠI. Část VIII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Vzdělávání pedagogů věnujeme velkou pozornost. Vzhledem k tomu, že jsme organizací složenou z učitelů předškolního vzdělávání (3 MŠ) a elementárního školního vzdělávání je naším cílem vzdělávat všechny učitele, podle plánu DVPP, podle zájmu učitelů a především podle potřeb organizace.. V roce 2005/2006 jsme pokračovali v proškolování v oblasti tvorby ŠVP v rámci RVP, přičemž kurzy navštěvovaly, jak učitelky MŠ, tak ZŠ vč.ředitele. Nadále pokračovalo vzdělávání v jazyce anglickém. Vedení školy zahájilo studium Školského managementu. Vedení školy pokračovalo v návštěvách vzdělávacích akcí k organizaci a vedení školy (personalistika,spisový řád, školský zákon atd. Dalším vzdělávacím směrem, byla oblast evaluace školy. Samostatnou kapitolou zůstává vzdělávání v projektu SIPVZ, kde se nám povedlo splnit požadovaná procenta, stanovená Metodickým pokynem, tj.75% Z, 25% P. zapojujeme také učitelky MŠ. Do SIPVZ

14 1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Murová Eva Školský management Weicht Tomáš Školský management Mgr.Weicht Tomáš Personalistika Mgr.Weicht Tomáš Škola - právo Murová Eva Správní řád Grabovská Vlasta Vých.projekty a jejich realizace Grabovská Vlasta Předmatematická příprava v MŠ 2. Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Murová Eva Jazykový kurz angličtiny Popková Jana Jazykový kurz angličtiny Mgr.Machurová Eva We are the champions Mgr.Krečmerová Alex. Jazykový kurz angličtiny Mgr.Machurová Eva Jazykový kurz angličtiny Mgr.Ballová Eva Jazykový kurz - Angličtiny Machurová Eva 50 anglických písní Mgr.Machurová Eva Relaxace a uvolnění dětí 3. Vzdělávání v souvislosti s tvorbou ŠVP Sedláčková Olga RVP v předškolním vzdělávání Popková Jana RVP v předškolním vzdělávání Krochotová Zdenka RVP v předškolním vzdělávání Mgr.Weicht Tomáš Kompetence RVP Mgr.Weicht Tomáš Jak si udělat ŠVP Mgr.Weicht Tomáš ŠVP v praxi Mgr.Koníková Věra Kompetence RVP Mgr.Koníková Věra Jak si udělat ŠVP Mgr.Machurová Eva Jak si udělat ŠVP Mgr.Machurová Eva Kompetence RVP Mgr.Krečmerová Alex. Jak si udělat ŠVP Mgr.Krečmerová Alex. Kompetence RVP Jana Staňková RVP v předškolním vzdělávání Mgr.Ballová Eva Jak si udělat ŠVP Mgr.Ballová Eva Kompetence RVP 4. Vzdělávání v oblasti evaluace Popková Jana Evaluace v MŠ Sedláčková Olga Evaluace v MŠ Krochotová Zdenka Evaluace v MŠ Jana Staňková Evaluace v MŠ Koníková Věra Napiš mi individuální plán Mgr.Ballová Eva Hodnocení a zkoušení žáků 5. Vzdělávání podle odborností, kterým se vyučuje Srubková Ema Instrumentální hrátky Mgr.Koníková Věra Strečink v hodinách Mgr.Koníková Věra Hravé činnosti v prvouce a přír. Mgr.Krečmerová Alex. Hravé činnosti v M Mgr.Krečmerová Alex. Relaxace k odolnosti proti stresu Mgr.Weichtová Ivana Řečová výchova Mgr.Krečmerová Alex. Hravé činnosti ve čtení Krečmerová Alex. Kouzlo koláží Krečmerová Alex. Projektorvé vyučování Ruce

15 Lehnertová Marcela Lehnertová Marcela Koníková Věra Ballová Eva Machurová Eva Krečmerová Alex. Krečmerová Alex. Vzpomínání na léto Papírové Vánoce Splývavé čtení Splývavé čtení Splývavé čtení Splývavé čtení Lyžařský kurz 6. Vzdělávání k podpoře a doplnění neaprobovaného vyučování Kanovská Helena Kanovská Helena Kanovská Helena 7. Vzdělávání v oblasti informatiky Psaní a jeho obtíže Atletika dětí Nehrajeme jen vybíjenou Úroveň splněno ZŠ splněno MŠ Z 5 5 P 5 5 PI grafika, digifoto 3 PII tabul.kalkulátory 1 Publik.na internetu 1 Dotace SIPVZ za rok 2005 Přiděleno Vyčerpáno ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Část IX. EVALUACE ŠKOLY Školní rok se nesl v duchu příprav k sestavení vlastního Školního vzdělávacího programu, který chceme mít připraven v termínu, který stanovuje Školský zákon 561/2004 Sb. K přípravě tohoto ŠVP jsme si vypracovali MAPU ŠKOLY mezi rodiči, pedagogy a žáky projekt společnosti SCIO, jsme si nechali u této společnosti vyhodnotit a výsledky chceme následně použít v ŠVP a v běžném chodu školy. Dalším obdobným počinem bylo zpracování SWOT analýzy organizace, jak ZŠ, tak MŠ. I těchto výsledků chceme využít při zpracovávání ŠVP a při přípravě plánů a při realizaci běžných úkolů. Společně vypracovanou SWOT analýzu zpracoval ředitel organizace v práci modulu Funkčního studia Školského managementu. V rámci tohoto studia vypracoval ředitel školy hodnocení vedení školy v práci s názvem Kultura školy, která měla za úkol analyzovat úroveň vedení zaměstnanců. Taktéž byla v průběhu studia modulu Ekonomika školy zpracována oblast finanční kontroly, na jejímž základě byly odstraněny některé nedostatky v každodenním chodu školy. Výsledky všech těchto evaluačních technik jsou uloženy v ředitelně školy. S výsledky šetření SWOT analýzy a Mapy školy resp. Kulturou školy byli seznámeni učitelé na závěrečné pedagogické radě, rodiče a starosta ÚMČ prostřednictvím vývěsky a internetu.. U příležitosti Dne učitelů bylo řediteli školy uděleno primátorem Statutárního města Opava Poděkování za vynikající, tvořivou a obětavou práci.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 FOND MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU SILESIA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU SILESIA Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 FORMULÁŘ PRO VYHLEDÁNÍ PARTNERA PROJEKTU

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu: 925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více