Zhodnocení výsledků projektu k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení výsledků projektu k 31. 8. 2007"

Transkript

1 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Zhodnocení výsledků projektu k Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. Cíl projektu: kvalitní zlepšení vzdělávání zaměstnanců naší společnosti vycházející z rozvoje informačních a komunikačních technologií, posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce v oblasti železniční dopravy Trvání projektu: červen leden 2008 Celkové předpokládané náklady projektu: ,- Kč Předpokládaná dotace: ,- Kč (60% nákladů) Počet vyškolených osob: 695 2

3 Od října 2006 do srpna 2007 bylo v rámci projektu proškoleno celkem: o s o b v těchto kurzech: ŠKOLENÍ PRO PRVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU JAZYKOVÉ KURZY PRO VLAKOVÉ ČETY - NĚMČINA JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE OSOB. PŘEPRAVY - NĚMČINA JAZYKOVÉ KURZY PRO STROJVEDOUCÍ - NĚMČINA KURZY ECDL S CERTIFIKACÍ 3

4 HARMONOGRAM KURZŮ OD 01/ /2007 leden učebna I učebna II únor učebna I učebna II březen učebna I X X učebna II X X duben učebna I X X X X X učebna II X X X X X X X X X květen učebna I X X X X učebna II X X X X červen učebna I učebna II Vysvětlivky ŠMR Prvosl-nj Čety-nj Strojved-nj státní svátek střídání kurzů MT Prvosl-aj Čety-aj so, ne X nelze učit 4

5 Činnosti realizačního týmu - Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele služeb - Příprava a uzavírání smluv s dodavateli - Příprava jazykových skript a slovníků - Nábor jazykových lektorů - Organizace kurzů - Nábor účastníků kurzů Realizační tým projektu děkuje za spolupráci SPS Ústí n. L. paní Bc. Šuvarské a paní Zajíčkové! 5

6 Další činnosti realizačního týmu - Vypracování metodik účtování nákladů projektu - Kontrola a zpracování účetních dokladů - Zajištění publicity projektu - Vypracování Monitorovacích zpráv a žádostí o platbu každé 3 měsíce - Vedení evidence účastníků projektu 6

7 Revize projektu - Dne proběhla kontrola Úřadu práce v Ústí nad Labem, poskytovatele dotace - Kontrola se zaměřila na tři oblasti plnění: - Věcná část projektu - Finanční část projektu (kontrola účetních dokladů) - Publicita projektu - Protokol o výsledku kontroly: Kontrolní komise neshledala nedostatky. 7

8 Obsah Monitorovací zprávy Věcná a finanční část Přílohy: - Přehled uzavřených zadávacích řízení - Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek - Žádost o platbu - Přehled čerpání uznatelných výdajů projektu - Přepracovaný rozpočet projektu - Metodika výpočtu nákladů - Soupiska účetních dokladů a jejich kopie - Dokumentace publicity - Monitorovací ukazatele 8

9 MONITOROVACÍ ZPRÁVY Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RZL stanovuje předkládání monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu zpravidla po třech měsících. Předložené monitorovací zprávy Monitorovací zpráva č. 1 (červen 2006 srpen 2006) Monitorovací zpráva č. 2 (září 2006 listopad 2006) Monitorovací zpráva č. 3 (prosinec 2006 únor 2007) Monitorovací zpráva č. 4 (březen 2007 květen 2007) 9

10 VÝBĚR DODAVATELŮ SLUŽEB Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RZL stanovuje pravidla výběru dodavatelů dle předpokládané hodnoty zakázky: - postup při hodnotě zakázky do Kč bez DPH - postup při hodnotě zakázky od Kč do Kč bez DPH - postup při hodnotě zakázky od Kč do Kč bez DPH - postup při hodnotě zakázky od Kč bez DPH 10

11 DODAVETELE SLUŽEB V rámci výběru dodavatelů služeb bylo osloveno celkem 28 firem. Pro projekt dodávají služby: - ČD - Telematika, a. s. - Škola manažerského rozvoje, s. r. o. - J. Cibulková, Memory training - Jazyková škola Lingua Rumburk - Radix, spol. s r. o. - Hotel JEF Doubice 11

12 HOTEL JEF DOUBICE U KRÁSNÉ LÍPY Většina kurzů probíhá v Hotelu JEF, který je umístěn uprostřed nádherné krajiny na rozhraní Národního parku České Švýcarsko a chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské pískovce. 12

13 DOHODY O ÚČASTI V PROJEKTU Na základě Dohody o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR je nutné s každým účastníkem kurzu uzavřít Dohodu o účasti v projektu. 13

14 DATABÁZE S ÚČASTNÍKY PROJEKTU Pro evidenci účastníků projektu je vedena podrobná databáze. 14

15 DATABÁZE S ÚČASTNÍKY PROJEKTU Účastníci kurzů jsou tříděni podle pohlaví, věku a dle účasti v kurzech s IT, tyto ukazatelé jsou vykazovány v pravidelných monitorovacích zprávách předkládaných poskytovateli dotace. 15

16 ŠKOLENÍ PRO PROVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA - OBSAH KURZU: principy a zásady asertivní komunikace, procvičování klíčových dovedností asertivity při jednání se zákazníky. - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: certifikát osvědčující absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 159 osob 16

17 ŠKOLENÍ PRO PROVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA 17

18 ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU - OBSAH KURZU: manažerské dovednosti, ekonomika a státní správa, controlling, personalistika, obchodního právo v ČR a EU, management kvality, ekologie a udržitelný rozvoj - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: osvědčení o absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 4 x 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 15 osob 18

19 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU 19

20 JAZYKOVÉ KURZY PRO VLAKOVÉ ČETY - NĚMČINA - OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce zaměřené na jednání se zahraničními zákazníky. Vzorové situace - poskytnutí informace o spojeních a službách během přepravy, kontrola jízdních dokladů, vyřizování reklamací, řešení konfliktních situací, vzorová hlášení dle platných předpisů apod. - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 2 x 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 55 osob 20

21 UKÁZKY CERTIFIKÁTŮ 21

22 JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE OSOBNÍ PŘEPRAVY - NĚMČINA - OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce zaměřené na jednání se zahraničními zákazníky. Modelové situace - poskytnutí informace o spojeních a službách během přepravy, výdej jízdních dokladů, informace o slevách, vyřizování reklamací, řešení konfliktních situací apod. - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 2 x 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 48 osob 22

23 UKÁZKY ZÁVĚREČNÝCH TESTŮ 23

24 JAZYKOVÉ KURZY PRO STROJVEDOUCÍ - NĚMČINA - OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce. Vzorové situace - komunikace při výkonech na dopravní cestě v zahraničí, řešení problémových situací, administrace spojená s výkony v mezinárodní přepravě a dopravě apod. - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 4 x 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 80 osob 24

25 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PROJEKTU 25

26 KURZ ECDL S CERTIFIKACÍ - OBSAH KURZU: MS Windows 2000, Elektronická pošta a Internet, MS Word pro pokročilé, MS Excel pro pokročilé. Pro účastníky kurzů je připravena úvodní konzultace pro seznámení se s konceptem ECDL a s možností vyzkoušet si vzorové testy - MÍSTO ŠKOLENÍ: Ústí nad Labem - UKONČENÍ KURZU: osvědčení ECDL start - DÉLKA KURZU: 8 dnů + 1 den konzultace + 1 den testování - POČET ABSOLVENTŮ K : 119 osob 26

27 DOKLADY ECDL START - ECDL index - Osvědčení ECDL start - po úspěšném absolvování testů ze 4 výukových modulů 27

28 PUBLICITA PROJEKTU - webové stránky - články v tisku - informační plakát Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti ČD, a.s. oblast Ústecký kraj Stručně o projektu: Cílem projektu je kvalitativní zlepšení vzdělávání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s., a vzdělávání vycházejícího z rozvoje informačních a komunikačních technologií, posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce a podniku na trhu služeb v oblasti železniční dopravy, ale také v oblasti údržby a oprav kolejových vozidel. Místo realizace projektu: území Ústeckého kraje Doba trvání projektu: od 1. června 2006 do 31. ledna 2008 Partner projektu: Dopravní vzdělávací institut, a.s. Od listopadu 2006 začínají probíhat v Ústí nad Labem a v Doubici u Krásné Lípy následující školení: Školení počítačové gramotnosti ECDL start Školení pro prvosledové zaměstnance Školení pro zaměstnance vlaků vyšší kvality Školení středního managamentu Jazykový kurz pro strojvedoucí Jazykový kurz pro zaměstnance vlakových čet Jazykový kurz pro zaměstnance osobní přepravy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM A SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Kontakt: Odbor personální, Generální ředitelství, České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Tel: , , ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. 28

29 PUBLICITA PROJEKTU - propagační předměty 29

30 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍKY Po skončení kurzů vyplňují účastníci dotazník, ve kterém hodnotí: kvalitu výuky a materiálů ubytování stravování organizaci celkový přínos kurzu Hodnocení kurzu, absolvovaného v rámci projektu Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. oblast Ústecký kraj Přiřaďte, prosím, křížek k odpovědím, se kterými souhlasíte, popř. připište Vaše komentáře. Jste žena muž Jste ve věku do 25 let mezi let nad 50 let Vaše pracovní pozice je: Zaměstnanec osobní přepravy Zaměstnanec vlakových čet Strojvedoucí Manažer Jiná, uveďte: 1. Na kurzu byste změnil/a: Obsah Délku méně podrobný kratší více podrobný delší Nic, jsem spokojen/a Komentář:. 2. Výklad lektora/lektorů byl: Srozumitelný Aktivní, zajímavý Dobře připravený Dostatečně odborný Příliš rychlý Komentář:. 3. Výukové materiály: Odpovídají výuce Obsahují nové informace Obsahují nezajímavé informace Jsou příliš podrobné Jsou po kurzu dále využitelné Komentář:. 4. Byl/a jste spokojen/a s: Ubytováním Stravováním Organizací Komentář:. 5. Byl/a jste o obsahu vzdělávací akce a důvodech Vaší účasti dostatečně informován/a? Ano Ne Komentář: 6. Zúčastnil/a byste se obdobné akce znovu? Ano Ne Komentář: 7. Je kurz pro Vás přínosem v osobním životě? Ano Ne Komentář: 8. Kurz Vám přinesl: Zvýšení kvalifikace ve Vaší profesi Motivaci pro další vzdělávání Nové kontakty Nepřinesl nic Komentář:. Děkujeme za vyplnění dotazníku a přejeme Vám hodně úspěchů v osobním a pracovním životě. 30

31 VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY Dotazníky jsou pravidelně vyhodnocovány a získané informace slouží pro inspiraci při přípravě dalších kurzů. 31

32 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Výsledky hodnocení jazykových kurzů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

33 1. Na kurzu byste změnil/a obsah 1 mé ně podrobný 1 více podrobný 4 dé lku 22 kratší 1 delší 25 nic, jsem spokojen/a 51 Na kurzu by změnili: obs ah méně podrobný více podrobný délku kratš í delš í nic, js em s pokojen/a hodnocení jazykových kurzů 33

34 2. Výklad lektora/lektorů byl s rozumite lný 67 aktivní, zajímavý 71 dobře připra ve ný 67 dostatečně odborný 32 příliš rychlý 2 Výklad lektora s rozumitelný aktivní, zajímavý dobře připravený dos tatečně odborný příliš rychlý hodnocení jazykových kurzů 34

35 3. Výukové materiály odpovída jí výuce 35 obsahují nové informace 22 obsahují nezajímavé informace 9 js ou příliš podrobné 8 jsou po kurzu dále využitelné 47 Výuko vé mate riály odpovídají výuce obs ahují nové informace obs ahují nezajímavé informace js ou příliš podrobné js ou po kurzu dále využitelné hodnocení jazykových kurzů 35

36 4. Byl/a jste spokojen/a s: ubytová ní 85 stravování 89 orga niza cí 66 S poko jeno s t s : ubytování s travování organizací hodnocení jazykových kurzů 36

37 5. Byl/a jste o obsahu vzdělávací akce a důvodech Vaší účasti dostatečně informován/a? ano 60 ne 33 Informo vanos t o kurzu ano ne hodnocení jazykových kurzů 37

38 6. Zúčastnil/a byste se obdobné akce znovu? ano 87 ne 7 Opakovaná účas t ano ne hodnocení jazykových kurzů 38

39 7. Je kurz pro Vás přínosem v osobním životě? ano 92 ne 2 Přínos v os obním živo tě ano ne hodnocení jazykových kurzů 39

40 8. Kurz Vám přinesl zvýšení kvalifikace ve Vaši profesi 57 motivaci pro další vzdělávání 55 nové konta kty 44 nepřinesl nic 1 Přínos kurzu zvýš ení kvalifikace ve Vaš i profes i motivaci pro dalš í vzdělávání nové kontakty nepřines l nic hodnocení jazykových kurzů 40

41 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Výsledky hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

42 1. Na kurzu byste změnil/a obsah 0 mé ně podrobný 0 více podrobný 9 dé lku 14 kratší 0 delší 16 nic, jsem spokojen/a 39 Na kurzu by změ nili obs ah méně podrobný více podrobný délku kratš í delš í nic, js em s pokojen/a hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 42

43 2. Výklad lektora/lektorů byl s rozumite lný 19 aktivní, zajímavý 63 dobře připra ve ný 28 dostatečně odborný 17 příliš rychlý 0 Výklad le ktora s rozumitelný aktivní, zajímavý dobře připravený dos tatečně odborný příliš rychlý hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 43

44 3. Výukové materiály odpovída jí výuce 33 obsahují nové informace 23 obsahují nezajímavé informace 0 js ou příliš podrobné 0 jsou po kurzu dále využitelné 25 Výukové mate riály odpovídají výuce obs ahují nové informace obs ahují nezajímavé informace js ou příliš podrobné js ou po kurzu dále využitelné hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 44

45 4. Byl/a jste spokojen/a s: ubytová ní 55 stravování 60 orga niza cí 45 S pokoje nost s: ubytování s travování organizací hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 45

46 5. Byl/a jste o obsahu vzdělávací akce a důvodech Vaší účasti dostatečně informován/a? ano 49 ne 14 Informo vano s t o kurzu ano ne hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 46

47 6. Zúčastnil/a byste se obdobné akce znovu? ano 58 ne 7 Opako vaná účas t ano ne hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 47

48 7. Je kurz pro Vás přínosem v osobním životě? ano 64 ne 1 Příno s v o s o bním životě ano ne hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 48

49 8. Kurz Vám přinesl zvýšení kvalifikace ve Vaší profesi 35 motivaci pro další vzdělávání 34 nové konta kty 18 nepřinesl nic 0 Přínos kurzu zvýš ení kvalifikace ve Vaš í profes i motivaci pro dalš í vzdělávání nové kontakty nepřines l nic hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 49

50 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Vyhodnocení úspěšnosti závěrečných jazykových testů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

51 Vyhodnocení úspěšnosti testů Vyhodnocení úspěšnosti absolventů v závěrečných testech - jazykový kurz pro zaměstnance osobní přepravy, NJ % % % % Vyhodnocení úspěšnosti absolventů v závěrečných testech - jazykový kurz pro zaměstnance vlakových čet, NJ % % % % 1 51 Vyhodnocení úspěšnosti absolventů v závěrečných testech, NJ - celkem % % % %

52 Vyhodnocení úspěšnosti testů - graf Ús pěš no s t v závěrečných tes tech % % % % 52

53 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Hodnocení kurzu ECDL START a vyhodnocení úspěšnosti testování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

54 Vyhodnocení kurzu ECDL start Hodnocení zprostředkovala ČD Telematika. Data byla čerpána z elektronických dotazníků, které účastníci vyplnili anonymně po skončení kurzů. Škála hodnocení stejná jako školní stupnice (1-výborný, 5-nevyhovující) 54

55 Hodnocení kurzu ECDL start Hodnocený lektor Otázka Ing. Pavel Vaško Ing. Petra Komanová 1. Cíle kurzu byly srozumitelné 1,6 1,5 2. Obsah kurzu splnil moje očekávání 1,5 1,6 3. Vybavení školicího střediska bylo vyhovující 1,3 1,4 4. LEKTOR - Ovládal probíranou látku 1,2 1,4 5. LEKTOR - Srozumitelně vysvětloval probíranou látku 1,2 1,5 6. LEKTOR - Umožňoval dostatečné procvičení učební látky 1,2 1,5 7. LEKTOR - Ochotně a srozumitelně odpovídal na dotazy 1,1 1,5 8. LEKTOR - Efektivně využil čas kurzu 1,2 1,3 9. LEKTOR - Působil příjemně a profesionálně 1,1 1,4 10. ÚČASTNÍK KURZU - Celkově jsem byl na kurzu spokojen 1,3 1,5 11. ÚČASTNÍK - Rád bych se zúčastnil dalších kurzů na ČD-T 1,4 1,6 12. ÚČASTNÍK KURZU - Rád doporučím kurzy ČD-T svým známým 1,2 1,4 55

56 Vyhodnocení úspěšnosti testování kurzu ECDL start Kurzy prošlo celkem 119 účastníků, - z toho 99 osob získalo osvědčení ECDL Start, - což přestavuje úspěšnost 83,2 %. 56

57 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Rozšíření projektu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

58 Podstatné změny v projektu V září 2007 byl poskytovatelem dotace schválen návrh na rozšíření projektu o další kurzy a pro vyšší počet účastníků. Počet účastníků kurzů se zvýšil z 695 na 777 osob. Nezměněné zůstávají: cíl projektu délka trvání projektu výše schválené dotace 58

59 Nově připravené kurzy ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU II. ASERTIVITA PRO PERSONALISTY JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY A NĚMČINY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT KURZ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ECDL KOMPLET 59

60 HARMONOGRAM KURZŮ OD 09/ /2007 září Doubice učebna I Doubice učebna II Ústí n/l - prostory SPS Ústí n/l - PC učebna I. 2K K Ústí n/l - PC učebna II. Hotel Vladimír říjen Doubice učebna I Doubice učebna II Ústí n/l - prostory SPS Ústí n/l - PC učebna I. T T Ústí n/l - PC učebna II. Hotel Vladimír lis topad Doubice učebna I Doubice učebna II Ústí n/l - prostory SPS Ústí n/l - PC učebna I. 2K T T Ústí n/l - PC učebna II. Hotel Vladimír pros inec Doubice učebna I Doubice učebna II Ústí n/l - prostory SPS Ústí n/l - PC učebna I. T T T T Ústí n/l - PC učebna II. Hotel Vladimír Vysvětlivky Prvosl-nj Čety-nj Strojved-nj státní svátek střídání kurzů Prvosl-aj Čety-aj so, ne management jazyky management ECDL start Personalistky vlakové čety II PC gramotnost ECDL Komplet Manažeři 60

61 PREZENTACI PŘIPRAVILI A ZA POZORNOST DĚKUJÍ: PhDr. Jana Kobzová Ing. Hana Vágnerová Mgr. Věra Nadějová Tomáš Lorman Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 61

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST Zkratka ESF znamená Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond V popisu postupu realizace projektu je uveden text "V rámci

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více