Zhodnocení výsledků projektu k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení výsledků projektu k 31. 8. 2007"

Transkript

1 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Zhodnocení výsledků projektu k Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. Cíl projektu: kvalitní zlepšení vzdělávání zaměstnanců naší společnosti vycházející z rozvoje informačních a komunikačních technologií, posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce v oblasti železniční dopravy Trvání projektu: červen leden 2008 Celkové předpokládané náklady projektu: ,- Kč Předpokládaná dotace: ,- Kč (60% nákladů) Počet vyškolených osob: 695 2

3 Od října 2006 do srpna 2007 bylo v rámci projektu proškoleno celkem: o s o b v těchto kurzech: ŠKOLENÍ PRO PRVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU JAZYKOVÉ KURZY PRO VLAKOVÉ ČETY - NĚMČINA JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE OSOB. PŘEPRAVY - NĚMČINA JAZYKOVÉ KURZY PRO STROJVEDOUCÍ - NĚMČINA KURZY ECDL S CERTIFIKACÍ 3

4 HARMONOGRAM KURZŮ OD 01/ /2007 leden učebna I učebna II únor učebna I učebna II březen učebna I X X učebna II X X duben učebna I X X X X X učebna II X X X X X X X X X květen učebna I X X X X učebna II X X X X červen učebna I učebna II Vysvětlivky ŠMR Prvosl-nj Čety-nj Strojved-nj státní svátek střídání kurzů MT Prvosl-aj Čety-aj so, ne X nelze učit 4

5 Činnosti realizačního týmu - Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele služeb - Příprava a uzavírání smluv s dodavateli - Příprava jazykových skript a slovníků - Nábor jazykových lektorů - Organizace kurzů - Nábor účastníků kurzů Realizační tým projektu děkuje za spolupráci SPS Ústí n. L. paní Bc. Šuvarské a paní Zajíčkové! 5

6 Další činnosti realizačního týmu - Vypracování metodik účtování nákladů projektu - Kontrola a zpracování účetních dokladů - Zajištění publicity projektu - Vypracování Monitorovacích zpráv a žádostí o platbu každé 3 měsíce - Vedení evidence účastníků projektu 6

7 Revize projektu - Dne proběhla kontrola Úřadu práce v Ústí nad Labem, poskytovatele dotace - Kontrola se zaměřila na tři oblasti plnění: - Věcná část projektu - Finanční část projektu (kontrola účetních dokladů) - Publicita projektu - Protokol o výsledku kontroly: Kontrolní komise neshledala nedostatky. 7

8 Obsah Monitorovací zprávy Věcná a finanční část Přílohy: - Přehled uzavřených zadávacích řízení - Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek - Žádost o platbu - Přehled čerpání uznatelných výdajů projektu - Přepracovaný rozpočet projektu - Metodika výpočtu nákladů - Soupiska účetních dokladů a jejich kopie - Dokumentace publicity - Monitorovací ukazatele 8

9 MONITOROVACÍ ZPRÁVY Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RZL stanovuje předkládání monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu zpravidla po třech měsících. Předložené monitorovací zprávy Monitorovací zpráva č. 1 (červen 2006 srpen 2006) Monitorovací zpráva č. 2 (září 2006 listopad 2006) Monitorovací zpráva č. 3 (prosinec 2006 únor 2007) Monitorovací zpráva č. 4 (březen 2007 květen 2007) 9

10 VÝBĚR DODAVATELŮ SLUŽEB Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RZL stanovuje pravidla výběru dodavatelů dle předpokládané hodnoty zakázky: - postup při hodnotě zakázky do Kč bez DPH - postup při hodnotě zakázky od Kč do Kč bez DPH - postup při hodnotě zakázky od Kč do Kč bez DPH - postup při hodnotě zakázky od Kč bez DPH 10

11 DODAVETELE SLUŽEB V rámci výběru dodavatelů služeb bylo osloveno celkem 28 firem. Pro projekt dodávají služby: - ČD - Telematika, a. s. - Škola manažerského rozvoje, s. r. o. - J. Cibulková, Memory training - Jazyková škola Lingua Rumburk - Radix, spol. s r. o. - Hotel JEF Doubice 11

12 HOTEL JEF DOUBICE U KRÁSNÉ LÍPY Většina kurzů probíhá v Hotelu JEF, který je umístěn uprostřed nádherné krajiny na rozhraní Národního parku České Švýcarsko a chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské pískovce. 12

13 DOHODY O ÚČASTI V PROJEKTU Na základě Dohody o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR je nutné s každým účastníkem kurzu uzavřít Dohodu o účasti v projektu. 13

14 DATABÁZE S ÚČASTNÍKY PROJEKTU Pro evidenci účastníků projektu je vedena podrobná databáze. 14

15 DATABÁZE S ÚČASTNÍKY PROJEKTU Účastníci kurzů jsou tříděni podle pohlaví, věku a dle účasti v kurzech s IT, tyto ukazatelé jsou vykazovány v pravidelných monitorovacích zprávách předkládaných poskytovateli dotace. 15

16 ŠKOLENÍ PRO PROVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA - OBSAH KURZU: principy a zásady asertivní komunikace, procvičování klíčových dovedností asertivity při jednání se zákazníky. - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: certifikát osvědčující absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 159 osob 16

17 ŠKOLENÍ PRO PROVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA 17

18 ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU - OBSAH KURZU: manažerské dovednosti, ekonomika a státní správa, controlling, personalistika, obchodního právo v ČR a EU, management kvality, ekologie a udržitelný rozvoj - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: osvědčení o absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 4 x 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 15 osob 18

19 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU 19

20 JAZYKOVÉ KURZY PRO VLAKOVÉ ČETY - NĚMČINA - OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce zaměřené na jednání se zahraničními zákazníky. Vzorové situace - poskytnutí informace o spojeních a službách během přepravy, kontrola jízdních dokladů, vyřizování reklamací, řešení konfliktních situací, vzorová hlášení dle platných předpisů apod. - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 2 x 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 55 osob 20

21 UKÁZKY CERTIFIKÁTŮ 21

22 JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE OSOBNÍ PŘEPRAVY - NĚMČINA - OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce zaměřené na jednání se zahraničními zákazníky. Modelové situace - poskytnutí informace o spojeních a službách během přepravy, výdej jízdních dokladů, informace o slevách, vyřizování reklamací, řešení konfliktních situací apod. - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 2 x 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 48 osob 22

23 UKÁZKY ZÁVĚREČNÝCH TESTŮ 23

24 JAZYKOVÉ KURZY PRO STROJVEDOUCÍ - NĚMČINA - OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce. Vzorové situace - komunikace při výkonech na dopravní cestě v zahraničí, řešení problémových situací, administrace spojená s výkony v mezinárodní přepravě a dopravě apod. - MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice - UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu - DÉLKA KURZU: 4 x 3 dny - POČET ABSOLVENTŮ K : 80 osob 24

25 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PROJEKTU 25

26 KURZ ECDL S CERTIFIKACÍ - OBSAH KURZU: MS Windows 2000, Elektronická pošta a Internet, MS Word pro pokročilé, MS Excel pro pokročilé. Pro účastníky kurzů je připravena úvodní konzultace pro seznámení se s konceptem ECDL a s možností vyzkoušet si vzorové testy - MÍSTO ŠKOLENÍ: Ústí nad Labem - UKONČENÍ KURZU: osvědčení ECDL start - DÉLKA KURZU: 8 dnů + 1 den konzultace + 1 den testování - POČET ABSOLVENTŮ K : 119 osob 26

27 DOKLADY ECDL START - ECDL index - Osvědčení ECDL start - po úspěšném absolvování testů ze 4 výukových modulů 27

28 PUBLICITA PROJEKTU - webové stránky - články v tisku - informační plakát Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti ČD, a.s. oblast Ústecký kraj Stručně o projektu: Cílem projektu je kvalitativní zlepšení vzdělávání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s., a vzdělávání vycházejícího z rozvoje informačních a komunikačních technologií, posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce a podniku na trhu služeb v oblasti železniční dopravy, ale také v oblasti údržby a oprav kolejových vozidel. Místo realizace projektu: území Ústeckého kraje Doba trvání projektu: od 1. června 2006 do 31. ledna 2008 Partner projektu: Dopravní vzdělávací institut, a.s. Od listopadu 2006 začínají probíhat v Ústí nad Labem a v Doubici u Krásné Lípy následující školení: Školení počítačové gramotnosti ECDL start Školení pro prvosledové zaměstnance Školení pro zaměstnance vlaků vyšší kvality Školení středního managamentu Jazykový kurz pro strojvedoucí Jazykový kurz pro zaměstnance vlakových čet Jazykový kurz pro zaměstnance osobní přepravy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM A SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Kontakt: Odbor personální, Generální ředitelství, České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Tel: , , ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. 28

29 PUBLICITA PROJEKTU - propagační předměty 29

30 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍKY Po skončení kurzů vyplňují účastníci dotazník, ve kterém hodnotí: kvalitu výuky a materiálů ubytování stravování organizaci celkový přínos kurzu Hodnocení kurzu, absolvovaného v rámci projektu Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. oblast Ústecký kraj Přiřaďte, prosím, křížek k odpovědím, se kterými souhlasíte, popř. připište Vaše komentáře. Jste žena muž Jste ve věku do 25 let mezi let nad 50 let Vaše pracovní pozice je: Zaměstnanec osobní přepravy Zaměstnanec vlakových čet Strojvedoucí Manažer Jiná, uveďte: 1. Na kurzu byste změnil/a: Obsah Délku méně podrobný kratší více podrobný delší Nic, jsem spokojen/a Komentář:. 2. Výklad lektora/lektorů byl: Srozumitelný Aktivní, zajímavý Dobře připravený Dostatečně odborný Příliš rychlý Komentář:. 3. Výukové materiály: Odpovídají výuce Obsahují nové informace Obsahují nezajímavé informace Jsou příliš podrobné Jsou po kurzu dále využitelné Komentář:. 4. Byl/a jste spokojen/a s: Ubytováním Stravováním Organizací Komentář:. 5. Byl/a jste o obsahu vzdělávací akce a důvodech Vaší účasti dostatečně informován/a? Ano Ne Komentář: 6. Zúčastnil/a byste se obdobné akce znovu? Ano Ne Komentář: 7. Je kurz pro Vás přínosem v osobním životě? Ano Ne Komentář: 8. Kurz Vám přinesl: Zvýšení kvalifikace ve Vaší profesi Motivaci pro další vzdělávání Nové kontakty Nepřinesl nic Komentář:. Děkujeme za vyplnění dotazníku a přejeme Vám hodně úspěchů v osobním a pracovním životě. 30

31 VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY Dotazníky jsou pravidelně vyhodnocovány a získané informace slouží pro inspiraci při přípravě dalších kurzů. 31

32 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Výsledky hodnocení jazykových kurzů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

33 1. Na kurzu byste změnil/a obsah 1 mé ně podrobný 1 více podrobný 4 dé lku 22 kratší 1 delší 25 nic, jsem spokojen/a 51 Na kurzu by změnili: obs ah méně podrobný více podrobný délku kratš í delš í nic, js em s pokojen/a hodnocení jazykových kurzů 33

34 2. Výklad lektora/lektorů byl s rozumite lný 67 aktivní, zajímavý 71 dobře připra ve ný 67 dostatečně odborný 32 příliš rychlý 2 Výklad lektora s rozumitelný aktivní, zajímavý dobře připravený dos tatečně odborný příliš rychlý hodnocení jazykových kurzů 34

35 3. Výukové materiály odpovída jí výuce 35 obsahují nové informace 22 obsahují nezajímavé informace 9 js ou příliš podrobné 8 jsou po kurzu dále využitelné 47 Výuko vé mate riály odpovídají výuce obs ahují nové informace obs ahují nezajímavé informace js ou příliš podrobné js ou po kurzu dále využitelné hodnocení jazykových kurzů 35

36 4. Byl/a jste spokojen/a s: ubytová ní 85 stravování 89 orga niza cí 66 S poko jeno s t s : ubytování s travování organizací hodnocení jazykových kurzů 36

37 5. Byl/a jste o obsahu vzdělávací akce a důvodech Vaší účasti dostatečně informován/a? ano 60 ne 33 Informo vanos t o kurzu ano ne hodnocení jazykových kurzů 37

38 6. Zúčastnil/a byste se obdobné akce znovu? ano 87 ne 7 Opakovaná účas t ano ne hodnocení jazykových kurzů 38

39 7. Je kurz pro Vás přínosem v osobním životě? ano 92 ne 2 Přínos v os obním živo tě ano ne hodnocení jazykových kurzů 39

40 8. Kurz Vám přinesl zvýšení kvalifikace ve Vaši profesi 57 motivaci pro další vzdělávání 55 nové konta kty 44 nepřinesl nic 1 Přínos kurzu zvýš ení kvalifikace ve Vaš i profes i motivaci pro dalš í vzdělávání nové kontakty nepřines l nic hodnocení jazykových kurzů 40

41 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Výsledky hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

42 1. Na kurzu byste změnil/a obsah 0 mé ně podrobný 0 více podrobný 9 dé lku 14 kratší 0 delší 16 nic, jsem spokojen/a 39 Na kurzu by změ nili obs ah méně podrobný více podrobný délku kratš í delš í nic, js em s pokojen/a hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 42

43 2. Výklad lektora/lektorů byl s rozumite lný 19 aktivní, zajímavý 63 dobře připra ve ný 28 dostatečně odborný 17 příliš rychlý 0 Výklad le ktora s rozumitelný aktivní, zajímavý dobře připravený dos tatečně odborný příliš rychlý hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 43

44 3. Výukové materiály odpovída jí výuce 33 obsahují nové informace 23 obsahují nezajímavé informace 0 js ou příliš podrobné 0 jsou po kurzu dále využitelné 25 Výukové mate riály odpovídají výuce obs ahují nové informace obs ahují nezajímavé informace js ou příliš podrobné js ou po kurzu dále využitelné hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 44

45 4. Byl/a jste spokojen/a s: ubytová ní 55 stravování 60 orga niza cí 45 S pokoje nost s: ubytování s travování organizací hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 45

46 5. Byl/a jste o obsahu vzdělávací akce a důvodech Vaší účasti dostatečně informován/a? ano 49 ne 14 Informo vano s t o kurzu ano ne hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 46

47 6. Zúčastnil/a byste se obdobné akce znovu? ano 58 ne 7 Opako vaná účas t ano ne hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 47

48 7. Je kurz pro Vás přínosem v osobním životě? ano 64 ne 1 Příno s v o s o bním životě ano ne hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 48

49 8. Kurz Vám přinesl zvýšení kvalifikace ve Vaší profesi 35 motivaci pro další vzdělávání 34 nové konta kty 18 nepřinesl nic 0 Přínos kurzu zvýš ení kvalifikace ve Vaš í profes i motivaci pro dalš í vzdělávání nové kontakty nepřines l nic hodnocení školení pro prvosledové zaměstnance 49

50 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Vyhodnocení úspěšnosti závěrečných jazykových testů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

51 Vyhodnocení úspěšnosti testů Vyhodnocení úspěšnosti absolventů v závěrečných testech - jazykový kurz pro zaměstnance osobní přepravy, NJ % % % % Vyhodnocení úspěšnosti absolventů v závěrečných testech - jazykový kurz pro zaměstnance vlakových čet, NJ % % % % 1 51 Vyhodnocení úspěšnosti absolventů v závěrečných testech, NJ - celkem % % % %

52 Vyhodnocení úspěšnosti testů - graf Ús pěš no s t v závěrečných tes tech % % % % 52

53 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Hodnocení kurzu ECDL START a vyhodnocení úspěšnosti testování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

54 Vyhodnocení kurzu ECDL start Hodnocení zprostředkovala ČD Telematika. Data byla čerpána z elektronických dotazníků, které účastníci vyplnili anonymně po skončení kurzů. Škála hodnocení stejná jako školní stupnice (1-výborný, 5-nevyhovující) 54

55 Hodnocení kurzu ECDL start Hodnocený lektor Otázka Ing. Pavel Vaško Ing. Petra Komanová 1. Cíle kurzu byly srozumitelné 1,6 1,5 2. Obsah kurzu splnil moje očekávání 1,5 1,6 3. Vybavení školicího střediska bylo vyhovující 1,3 1,4 4. LEKTOR - Ovládal probíranou látku 1,2 1,4 5. LEKTOR - Srozumitelně vysvětloval probíranou látku 1,2 1,5 6. LEKTOR - Umožňoval dostatečné procvičení učební látky 1,2 1,5 7. LEKTOR - Ochotně a srozumitelně odpovídal na dotazy 1,1 1,5 8. LEKTOR - Efektivně využil čas kurzu 1,2 1,3 9. LEKTOR - Působil příjemně a profesionálně 1,1 1,4 10. ÚČASTNÍK KURZU - Celkově jsem byl na kurzu spokojen 1,3 1,5 11. ÚČASTNÍK - Rád bych se zúčastnil dalších kurzů na ČD-T 1,4 1,6 12. ÚČASTNÍK KURZU - Rád doporučím kurzy ČD-T svým známým 1,2 1,4 55

56 Vyhodnocení úspěšnosti testování kurzu ECDL start Kurzy prošlo celkem 119 účastníků, - z toho 99 osob získalo osvědčení ECDL Start, - což přestavuje úspěšnost 83,2 %. 56

57 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Rozšíření projektu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

58 Podstatné změny v projektu V září 2007 byl poskytovatelem dotace schválen návrh na rozšíření projektu o další kurzy a pro vyšší počet účastníků. Počet účastníků kurzů se zvýšil z 695 na 777 osob. Nezměněné zůstávají: cíl projektu délka trvání projektu výše schválené dotace 58

59 Nově připravené kurzy ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU II. ASERTIVITA PRO PERSONALISTY JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY A NĚMČINY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT KURZ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ECDL KOMPLET 59

60 HARMONOGRAM KURZŮ OD 09/ /2007 září Doubice učebna I Doubice učebna II Ústí n/l - prostory SPS Ústí n/l - PC učebna I. 2K K Ústí n/l - PC učebna II. Hotel Vladimír říjen Doubice učebna I Doubice učebna II Ústí n/l - prostory SPS Ústí n/l - PC učebna I. T T Ústí n/l - PC učebna II. Hotel Vladimír lis topad Doubice učebna I Doubice učebna II Ústí n/l - prostory SPS Ústí n/l - PC učebna I. 2K T T Ústí n/l - PC učebna II. Hotel Vladimír pros inec Doubice učebna I Doubice učebna II Ústí n/l - prostory SPS Ústí n/l - PC učebna I. T T T T Ústí n/l - PC učebna II. Hotel Vladimír Vysvětlivky Prvosl-nj Čety-nj Strojved-nj státní svátek střídání kurzů Prvosl-aj Čety-aj so, ne management jazyky management ECDL start Personalistky vlakové čety II PC gramotnost ECDL Komplet Manažeři 60

61 PREZENTACI PŘIPRAVILI A ZA POZORNOST DĚKUJÍ: PhDr. Jana Kobzová Ing. Hana Vágnerová Mgr. Věra Nadějová Tomáš Lorman Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 61

Zadávací dokumentace. Školení pro střední management, Asertivita pro personalisty a Školení pro zaměstnance vlaků vyšší kvality

Zadávací dokumentace. Školení pro střední management, Asertivita pro personalisty a Školení pro zaměstnance vlaků vyšší kvality Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Zadávací dokumentace Školení pro střední management, Asertivita pro personalisty a Školení pro zaměstnance vlaků vyšší

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

CZ.1.04/1.1.06/52.00151

CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Informační schůzka ke vzdělávacímu projektu EVROPSKÝ LOGISTIK Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Technické muzeum Praha, 31.5.2011 PROGRAM: 1) Základní informace o projektu 2) Představení realizačního

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu s názvem: Vzděláváním zaměstnanců BOIS Opava a.s. a jeho partnerů ke zmírnění dopadů ekonomické krize, reg. č.:

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost Václav Götz Doba realizace projektu Zahájení projektu Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PREZENT.CZ s.r.o. Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců PREZENT.CZ s.r.o. Zvýšení profesních dovedností

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců společnosti Energetika Třinec, a.s. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: ENERGETIKA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Colosseum, a.s. se sídlem: Londýnská 730 / 59, 120 00 Praha 2 zastoupená Jiřím Šťastným IČ: 25133454 vypisuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADAVATEL: PAPERA s.r.o. Sídlem: Hálkova 2217/13, 568

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel:

Více

Základní znalosti pro pracovníky ITP

Základní znalosti pro pracovníky ITP Závěrečná zpráva z realizace e-learningového ho programu Základní znalosti pro pracovníky ITP 1. E-learningový program Základní znalosti pro pracovníky ITP Základní charakteristika programu, jako garant

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zakázku s názvem Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Druh zakázky: služby Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Nastavení a zavedení cíleného a systematického vzdělávání jako nástroje pro zvyšování motivace a adaptability zaměstnanců společnosti

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Colosseum, a.s. se sídlem: Londýnská 730 / 59, 120 00 Praha 2 zastoupená Jiřím Šťastným IČ: 25133454 vypisuje

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým 1 Řízení projektu Realizační tým se sešel v období březen červen 2011 celkem na

Více

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Globální cíle v oblastech podpory Opatření 1.1 Posílení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Projekt Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.

Projekt Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94. Projekt Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00900 Schůzka širšího realizačního týmu č. 1 Rozpočet projektu - přímé náklady

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním

Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum pro moji závěrečnou diplomovou práci s názvem Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním podniku. Dotazník je určen

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby IMPERIAL KARLOVY VARY a. s. Ing. Jiří Milský, generální ředitel U Imperialu 31 V Karlových Varech dne 24. 5. 2006 Počet listů : 5 Počet Příloh : 4 Výzva k podání nabídky na služby Věc : Výzva k podání

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více