ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

2 1. Zadavatel Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele LIPNO SERVIS s.r.o. Společnost s ručením omezeným Luboš Krejza, ředitel IČ DIČ CZ Sídlo Kontaktní osoba Lipno nad Vltavou 307, Lipno nad Vltavou RNDr. Karel Karas Telefon Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa 1 (Adaptabilita), oblast podpory 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Projekt s názvem Posílení kvality lidských zdrojů LIPNO SERVIS s.r.o. je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 2. Zakázka Druh zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zákon č. 137/2006Sb, o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka na služby. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. ve 3 dílčích částech, kterými jsou: manažerské dovednosti, jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky. Cílem projektu je další vzdělávání zaměstnanců společnosti s cílem zvýšení jejich adaptability v zaměstnání a celkové rozšíření jejich odborné způsobilosti. Vzdělávání je zaměřeno jednak na vedoucí pracovníky společnosti, zejména v oblasti manažerských dovedností a dále i na jednotlivé zaměstnance společnosti, kdy vzdělávání bude zaměřeno zejména na rozvoj jejich jazykových schopností a zvýšení jejich počítačové gramotnosti. Celkem se jedná o realizaci vzdělávacích kurzů pro 34 osob.

3 Popis zakázky Zakázka zaměřená na zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zadavatele se skládá ze 3 částí, které obsahují několik dílčích typů jednotlivých požadovaných vzdělávacích kurzů a školení. Část 1 Proklientské chování a manažerské dovednosti Cílová skupina: vedoucí pracovníci společnosti, řadoví zaměstnanci společnosti Část 1 obsahuje následující dílčí kurzy: Název kurzu Obsah kurzu Počet hodin/ četnost, výstup kurzu Mystery shopping Organogram, kompetence, pravomoce Proklientské standardy a manuál kontroly Kurz by měl posloužit k identifikaci nedostatků procesu obsluhy na všech místech, kde dochází ke kontaktu se zákazníkem, odhalí přístup prodejního personálu k zákazníkovi, podá managementu společnosti zpětnou vazbu o přístupu personálu. - místo realizace kurzu: Lipno nad Vltavou Vyjasnění pravomocí a kompetencí jednotlivých pracovníků společnosti na pracovních pozicích, identifikace klíčových odpovědností a dílčích úkolů, zjištění provázanosti pracovních míst. - místo realizace kurzu: Lipno nad Vltavou Vytvoření a nastavení požadovaného chování zaměstnanců vůči klientům společnosti. Nastavení systému kontroly vedením společnosti. Vytvoření standardu na základě výsledků kurzu Mystery shopping a na základě obecných zásad pro klientského chování. - místo realizace: Lipno nad Vltavou - doba realizace jednoho kurzu: 1 den, v období záříříjen 2009, únor četnost kurzu: 2krát (1krát v letní sezóně, 1krát v zimní sezóně) - výstup kurzu: videonahrávky, manuál obsahující pozorované indikátory jednotlivých činností, nedostatky a návrh způsobu jejich odstranění - doba realizace kurzu: září 2009, 1 týden (5x 8hodin) - četnost kurzu: 1krát - výstup kurzu: vytvoření organogramu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., jeho optimalizace - počet účastníků: 10 osob - doba realizace: říjen výstup kurzu: celkem vytvoření 31 standardů na pracovní pozice v rámci společnosti, které budou obsahovat zejména název činnosti, popis pozice zaměstnance, jak by měla vypadat kvalita výkonu, indikátor požadovaného stavu, popis pracovních postupů, které má pracovník vykonávat, zásady, které má dodržovat, podpůrné vědomosti, které v rámci pracovní pozice využije - počet účastníků: 31 osob Proklientské chování a trénink požadovaného Seznámení se pracovníků společnosti se standardy proklientského chování, provedení - doba realizace: 2 dny (2x8hodin), celkem 3 kurzy (tj.78 hodin), v průběhu

4 chování zaměstnance Manažerské dovednosti pro jejich tréninku, včetně videotréninku. - místo realizace kurzu: Lipno nad Vltavou Vyškolení vedoucích pracovníků společnosti v oblasti manažerských dovedností, vedení hodnotících pohovů manažerů s podřízenými pracovníky. Kurz je určen pro ředitele společnosti a provozního ředitele společnosti. - místo realizace kurzu: Lipno nad Vltavou, sídlo společnosti listopadu 2009, května 2010 a listopadu výstup kurzu: videonahrávky fiktivních situací řešící proklientské chování pro jednotlivé pracovní pozice společnosti - počet účastníků: 15 osob v každém kurzu - doba realizace: dvoudenní kurz (2x 8 hodin), celkem realizace 2 kurzů říjen 2009, květen počet účastníků: 2 osoby Část 2 Jazykové vzdělávání Cílová skupina: řadoví zaměstnanci společnosti, ředitel společnosti Část 2 obsahuje následující dílčí kurzy: Název kurzu Obsah kurzu Počet hodin/ četnost Anglický jazyk začátečníci Anglický jazyk mírně pokročilí Anglický jazyk - pokročilí Zajištění základních znalostí anglického jazyka pro pracovníky společnosti, kteří každodenně přichází do kontaktu se zahraniční klientelou. Osvojení si základních znalostí jazyka, absolvent kurzu bude schopen porozumět zahraničnímu klientovi, bude schopen na základní úrovni komunikovat (ústně i písmeně) v cizím jazyce. - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou Rozšíření aktivní znalosti anglického jazyka za účelem zlepšení servisu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. ve službách, které nabízí. Zaměření na konverzaci v oblasti nabízených služeb a cestovním ruchu. - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou Rozšíření aktivní znalosti anglického jazyka za účelem zlepšení servisu - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x 45 minut), září listopad 2009, duben listopad 2010, duben listopad 2011, duben červen výstup kurzu: průběžné ověřování znalostí testy na začátku kurzu a následně po ukončení dílčích kurzů pro ověření úspěšnosti pracovníků - počet účastníků: 6 osob - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x 45 minut), září listopad 2009, duben listopad 2010, duben listopad 2011, duben červen výstup kurzu: průběžné ověřování znalostí testy na začátku kurzu a následně po ukončení dílčích kurzů pro ověření úspěšnosti pracovníků - počet účastníků: 4 osoby - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x

5 Anglický jazyk individuální kurz společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. ve službách, které nabízí. Zaměření na konverzaci v oblasti nabízených služeb a cestovním ruchu. - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou Rozšíření aktivní znalosti ředitele společnosti v komunikaci v anglickém jazyce, který je nezbytnou součástí v rámci přeshraničních aktivit a setkání vedení společnosti se spolupracujícími partnery. Zaměření kurzu na odbornou konverzaci v oblasti nabízených služeb a na oblast cestovního ruchu. - místo realizace: České Budějovice Německý jazyk Zajištění základních znalostí německého jazyka pro pracovníky společnosti, kteří každodenně přichází do kontaktu se zahraniční klientelou. Osvojení si základních znalostí jazyka, absolvent kurzu bude schopen porozumět zahraničnímu klientovi, bude schopen na základní úrovni komunikovat (ústně i písmeně) v cizím jazyce. - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou 45 minut), září listopad 2009, duben listopad 2010, duben listopad 2011, duben červen výstup kurzu: průběžné ověřování znalostí testy na začátku kurzu a následně po ukončení dílčích kurzů pro ověření úspěšnosti pracovníků - počet účastníků: 5 osob - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x 45 minut), září prosinec 2009, leden - prosinec 2010, leden - prosinec 2011, leden červen počet účastníků: 1osoba - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x 45 minut), září listopad 2009, duben listopad 2010, duben listopad 2011, duben červen výstup kurzu: průběžné ověřování znalostí testy na začátku kurzu a následně po ukončení dílčích kurzů pro ověření úspěšnosti pracovníků - počet účastníků: 9 osob

6 Část 3 Kurzy výpočetní techniky Cílová skupina: řadoví zaměstnanci společnosti Část 3 obsahuje následující dílčí kurzy: Název kurzu Obsah kurzu Počet hodin/ četnost Výpočetní technika pro Zajištění základní - doba realizace: dva dny začátečníky uživatelské znalosti (2x 8 hodin) pro každý v programech MS Word, program (tj. celkem 48 Excel a Outlook. hodin), realizace v průběhu - místo realizace: sídlo listopad 2009 společnosti, Lipno nad - počet účastníků: 8 osob Vltavou Výpočetní technika pro pokročilé Detailnější školení nejen v základních uživatelských programech MS Word, Excel, ale i v programech pro tvorbu prezentací a grafické úpravy, jako je PowerPoint a CorelDraw - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou - doba realizace: dva dny (2x 8 hodin) pro každý program (tj. celkem 64 hodin), realizace v průběhu duben květen 2010, říjen listopad počet účastníků: 2 osoby Word, 4 osoby Excel, 3 osoby PowerPoint, 3 osoby Corel Draw Rozsah požadovaných prací/aktivit/činností Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. předpokládá tento rozsah dodávky: Obsahová náplň jednotlivých vzdělávacích částí dle výše vymezené specifikace Realizace vzdělávacích kurzů v daném rozsahu, s daným obsahem, ve stanoveném termínu Zajištění potřebných výukových materiálů Zajištění realizace kurzů v místě sídle Zadavatele 3. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky Zadavatel po provedení výběrového řízení bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena do 10 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. Zadavatel zakázky provede nábor a rozdělení zaměstnanců do jednotlivých vzdělávacích kurzů. Po dohodě s vybraným uchazečem stanoví zadavatel termíny jednotlivých školení. Vybraný subjekt bude respektovat časový harmonogram projektu/zadavatele. Zadavatel dodá vlastní školicí pomůcky (promítací plátno, dataprojektor, kamera, flipchartová tabule apod.). Kontaktní osoba pro výběrové řízení a pro zakázku malého rozsahu upřesní případné detaily.

7 4. Vymezení úlohy uchazeče a způsob provádění zakázky Uchazeč předloží zpracovanou nabídku v českém jazyce, nejpozději v den určený jako konečný den pro podání nabídek zadavateli. Vybraný uchazeč předloží návrh smlouvy a navrhne a dodá služby podle stanovených požadavků zadavatele. Vybraný uchazeč bude respektovat časový harmonogram zadavatele dle specifikace v rámci projektu a plně se přizpůsobí jeho potřebám. Detaily časového harmonogramu poskytne úspěšnému uchazeči kontaktní osoba zadavatele. V případě, že se některého z plánovaných kurzů nebudou účastnit všichni zaměstnanci, se kterými úspěšný uchazeč a zadavatel kalkuluje a jejich počet přesáhne více než polovinu plánovaného počtu osob, bude úspěšný uchazeč povinen udělat kurzy pro tuto skupinu zaměstnanců zvlášť. Vybraný uchazeč bude povinen archivovat veškeré účetní doklady související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení financování projektu ze strany ESF (tj. od ) způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU. Vybraný uchazeč bude povinen označovat veškeré materiály související s dodávkou logy a texty, které vyplývají z povinnosti dodržení základního minima publicity OP Lidské zdroje a zaměstnanost tak, jak požaduje poskytovatel grantu. 5. Kvalifikační požadavky na uchazeče Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení Základní kvalifikační požadavky na uchazeče a) Originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, do které je uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce, případně jiný oficiální doklad legalizující činnost organizace či subjektu, ze kterého vyplývá charakter činnosti, zřizovatel a statutární zástupce. b) Originál nebo ověřená kopie oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče (tým nebo konsorcium jsou považovány za jednoho zpracovatele) c) Čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci, a že v uplynulých 3 letech nebyl na majetek uchazeče vyhlášen konkurz ani nebyl konkurz zrušen pro nedostatek majetku. Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče (plná moc musí být úředně ověřena) d) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

8 e) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele d) Smlouva o sdružení v případě společného týmu nebo konsorcia několika uchazečů (žadatel uvede právnickou osobu, která bude ve smluvním vztahu se zadavatelem a která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu) 5.2. Specifické kvalifikační požadavky na uchazeče ve výběrovém řízení Uchazeč uvede: Seznam relevantních zkušeností a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za provádění jednotlivých kurzů v rámci částí veřejné zakázky na služby. Za osoby odpovědné za provádění prací se považují: Manažer vzdělávání (osoba odpovědná za realizaci jednotlivých kurzů ze strany uchazeče Lektoři doloží požadované relevantní odborné vzdělání - doloží požadovanou praxi ve školeném oboru minimálně po dobu 2 let (platí zejména u jazykového vzdělávání) U těchto osob budou doloženy tyto doklady: o Profesní životopis s uvedením realizovaných zakázek obdobného charakteru, na kterých se příslušná osoba podílela, a další relevantní funkce související s náplní příslušných částí a kurzů Přehled o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování nabízených služeb v rámci jednotlivých kurzů, zejména kurzů výpočetní techniky Seznam významných služeb podobného rozsahu poskytnutých v posledních 2 letech se stručnou charakteristikou zakázky. Na vyžádání musí být schopen uchazeč ve výběrovém řízení dodat kontaktní údaje jednotlivých objednatelů, popřípadě písemné osvědčení objednatele o poskytnutí vzdělávacích služeb. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje tato stanovená kriteria. 6. Nabídková cena V nabídkové ceně musí být uvedena cena za jednotlivé kurzy a části zakázky bez DPH, s DPH a celková nabídková cena na celou dílčí část zakázky malého rozsahu. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých a bude stanovena jako nejvyšší přípustná za celé dílo planá v době realizace projektu a jednotlivých částí a kurzů zakázky. Způsob výpočtu ceny: z rozpisu musí být jasná cena za každý jednotlivý kurz zakázky s DPH i bez DPH. Cena jednotlivých kurzů nesmí být vyšší než je uvedeno v přehledu maximálních cen (viz. tabulka níže) celková cenová nabídka (s DPH i bez DPH) se musí rovnat součtu cen za dodávané kurzy Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny za celkové plnění veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští dílčí dodávky. Není povoleno plnění pouze vybraných kurzů. Nabídnutá cena musí být platná do konce realizace zakázky a musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky (jakékoliv další náklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány).

9 Limitní cena zakázky činí ,- Kč bez DPH. Kurz Maximální cena bez DPH ČÁST 1 - Proklientské chování a manažerské dovednosti ,- Mystery shopping ,- Organogram, kompetence, pravomoce ,- Proklientské standardy a manuál kontroly ,- Proklientské chování a trénink požadovaného chování pro zaměstnance ,- Manažerské dovednosti ,- ČÁST 2 Jazykové vzdělávání ,- Jazykové kurzy anglický jazyk ,- Jazykový kurz individuální kurz angličtiny ,- Jazykový kurz německý jazyk ,- ČÁST 3 Kurzy výpočetní techniky ,- Výpočetní technika pro začátečníky ,- Výpočetní technika pro pokročilé ,- Výukové materiály 7 200,- Potřebné výukové materiály 7 200,- 7. Platební podmínky Platební podmínky budou specifikovány ve smlouvě o dodávce služeb. Zadavatel se zavazuje uhradit náklady spojené s realizací zakázky úspěšnému uchazeči na základě faktury vystavené tímto uchazečem. Faktury budou znít na název uskutečněného kurzu, případně část zakázky a budou obsahovat název projektu a jeho registrační číslo. 8. Délka trvání zakázky, časový harmonogram zakázky Předpokládané zahájení realizace vzdělávacích kurzů: září 2009 Předpokládané ukončení realizace vzdělávacích kurzů: červen 2012 Celková doba trvání projektu činí 36 měsíců ( ). Vzdělávací kurzy budou probíhat od září 2009, dále dle stanoveného harmonogramu jednotlivých kurzů dílčích části zakázky. Plnění by mělo být ukončeno nejpozději do června Vybraný uchazeč bude plně respektovat časový harmonogram zadavatele.

10 9. Další zadávací podmínky 9.1 Povinnost oznámit nejasnosti v zadávací dokumentaci Obsahuje-li zadávací dokumentace podle názoru uchazeče jakékoliv nejasnosti, musí zadavatele neprodleně před odevzdáním nabídky o této skutečnosti písemně informovat a upozornit jej na ni (k tomu je možno použít fax, či dopis). 9.2 Nepřípustné omezení soutěže Nabídky uchazečů, kteří se při zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustí nepřípustného omezení soutěže (například domlouváním cen), budou vyřazeny. 9.3 Požadavky na nabídky Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. Písemnou nabídku je na místě vyhrazeném k tomuto účelu nutné právně závazným způsobem podepsat. Nabídky, které nebudou na tomto místě právně závazným způsobem podepsány, budou z řízení vyloučeny. 9.4 Sdružení uchazečů Sdružení uchazečů musí spolu s nabídkou odevzdat též prohlášení podepsané všemi členy daného sdružení, v němž budou: deklarovat, že po případném přidělení zakázky spojí své síly za účelem její realizace, budou uvedeni všichni členové sdružení a bude označen zástupce zmocněný pro realizaci smlouvy, bude uvedeno, že zmocněný zástupce je vůči zadavateli oprávněn podnikat jménem členů sdružení právně závazné kroky, bude uvedeno, že všichni členové sdružení ručí rukou společnou a nerozdílnou. Nabídky sdružení uchazečů, které nebudou obsahovat toto prohlášení nebo budou obsahovat prohlášení bez všech výše uvedených deklarací, mohou být z řízení vyloučeny. V případě užšího řízení je nepřípustná nabídka od sdružení uchazečů vytvořeného z oslovených dodavatelů až po odeslání výzvy k podání nabídek. 9.5 Návrh smlouvy Nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka uchazeče úplná. 9.6 Publicita Uchazeč se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle platné Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 9.7 Souhlas s podmínkami Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami, jak je vymezil zadavatel. Splněním podmínek soutěže nevzniká nárok na přijetí nabídky ani na uzavření smlouvy. Zadavatel nepožaduje složení jistoty. Nabídka uchazeče se stane majetkem zadavatele, který se zavazuje, že s nabídkou bude zacházet jako s důvěrným materiálem.

11 10. Formální požadavky na formu zakázky Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v písemné formě (v uzavřené a zapečetěné obálce). Nabídky nelze podávat elektronickou formou. Uzavřená obálka musí být opatřena: názvem zakázky, nápisem NEOTVÍRAT v levém horním rohu, adresou uchazeče, adresou zadavatele. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Nabídka bude doručena způsobem a v termínu určeném ve výzvě. Nabídka bude členěna následovně: 1. identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, , případně fax a www, jméno statutárního zástupce) 2. doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 5 zadávací dokumentace 3. složení realizačního týmu uchazeče u jednotlivých kurzů, případně celých dílčích částí zakázky s prokázáním kvalifikace členů týmu dle bodu 5 zadávací dokumentace 4. podrobný popis nabídky, včetně popisu metod využitých k realizaci jednotlivých kurzů, způsobu komunikace se zadavatelem apod. 5. cenová nabídka v členění dle bodu 6 zadávací dokumentace 6. návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče 11. Průběh zadávacího řízení Termín podání nabídky: Nabídky uchazečů ve výběrové řízení musí být doručeny nejpozději do do 12:00 hod. Informace o výzvě je možné získat na stránkách Adresa a místo pro podání: Místem podání nabídky je sídlo společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. na adrese: Lipno nad Vltavou 307, Lipno Nad Vltavou, a to v pracovní dny ( hod.) nebo doporučeně poštou. Při doručení poštou rozhoduje datum a čas doručení nabídky! Kontaktní osoba pro dotazy na specifikaci zadávacího řízení: RNDr. Karel Karas

12 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky a nevrátit podané nabídky uchazečům ve výběrovém řízení. Nabídky, které nebudou splňovat formální náležitosti nebo nebudou obsahovat požadované dokumenty (viz. Kvalifikační požadavky na uchazeče) budou komisí vyřazeny a nebudou obsahově posuzovány. O výběru uchazeče bude proveden zápis. Každá nabídka bude přezkoumána, zda-li je zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a zda-li je z hlediska obsahu a formálních náležitostí úplná. Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritérií v kapitole 12 zadávací dokumentace. Poté bude sestaveno pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdrželi jejich nabídky. Všichni zúčastnění uchazeči, kteří podali nabídku, budou vyrozuměni o výsledku. S vybraným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva či bude potvrzena objednávka. Vyhodnocení výsledků řízení bude provedeno nejpozději do a vybraný uchazeč zakázky bude písemnou formou vyrozuměn a vyzván k projednání podpisu smlouvy. Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 12. Kritéria hodnocení nabídky Předložené nabídky budou hodnoceny ve dvou krocích hodnocení formálních požadavků (viz část 10 zadávací dokumentace), z hlediska obsahové stránky Při hodnocení obsahové stránky budou využita následující kritéria seřazena dle jejich váhy v rámci hodnocení: nabídková cena - váha 60% kvalita nabízených služeb popis realizace zakázky, využité metody, návrh komunikace uchazeče se zadavatelem - váha 20% kvalita realizačního týmu dle bodu 5.2. zadávací dokumentace váha 20% Zakázka bude přidělena tomu uchazeči, který splní všechny formální požadavky na nabídku, kvalifikační předpoklady a nabídne realizaci zakázky v požadovaném rozsahu a s nejvyšší ekonomickou výhodností (její posouzení se skládá z výše uvedených kritérií). v Lipně nad Vltavou, dne Luboš Krejza, ředitel

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp.

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení IT dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele 1 níže uvedených vzdělávacích a školících aktivit z grantového projektu Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě, registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky Výukové kurzy zaměřené na komunikaci a prodej 2 Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/4.3.01.3/3129 Zadavatel o Obchodní firma / název: Intercatering o Právní forma:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele ubytování,

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více