ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

2 1. Zadavatel Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele LIPNO SERVIS s.r.o. Společnost s ručením omezeným Luboš Krejza, ředitel IČ DIČ CZ Sídlo Kontaktní osoba Lipno nad Vltavou 307, Lipno nad Vltavou RNDr. Karel Karas Telefon Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa 1 (Adaptabilita), oblast podpory 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Projekt s názvem Posílení kvality lidských zdrojů LIPNO SERVIS s.r.o. je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 2. Zakázka Druh zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zákon č. 137/2006Sb, o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka na služby. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. ve 3 dílčích částech, kterými jsou: manažerské dovednosti, jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky. Cílem projektu je další vzdělávání zaměstnanců společnosti s cílem zvýšení jejich adaptability v zaměstnání a celkové rozšíření jejich odborné způsobilosti. Vzdělávání je zaměřeno jednak na vedoucí pracovníky společnosti, zejména v oblasti manažerských dovedností a dále i na jednotlivé zaměstnance společnosti, kdy vzdělávání bude zaměřeno zejména na rozvoj jejich jazykových schopností a zvýšení jejich počítačové gramotnosti. Celkem se jedná o realizaci vzdělávacích kurzů pro 34 osob.

3 Popis zakázky Zakázka zaměřená na zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zadavatele se skládá ze 3 částí, které obsahují několik dílčích typů jednotlivých požadovaných vzdělávacích kurzů a školení. Část 1 Proklientské chování a manažerské dovednosti Cílová skupina: vedoucí pracovníci společnosti, řadoví zaměstnanci společnosti Část 1 obsahuje následující dílčí kurzy: Název kurzu Obsah kurzu Počet hodin/ četnost, výstup kurzu Mystery shopping Organogram, kompetence, pravomoce Proklientské standardy a manuál kontroly Kurz by měl posloužit k identifikaci nedostatků procesu obsluhy na všech místech, kde dochází ke kontaktu se zákazníkem, odhalí přístup prodejního personálu k zákazníkovi, podá managementu společnosti zpětnou vazbu o přístupu personálu. - místo realizace kurzu: Lipno nad Vltavou Vyjasnění pravomocí a kompetencí jednotlivých pracovníků společnosti na pracovních pozicích, identifikace klíčových odpovědností a dílčích úkolů, zjištění provázanosti pracovních míst. - místo realizace kurzu: Lipno nad Vltavou Vytvoření a nastavení požadovaného chování zaměstnanců vůči klientům společnosti. Nastavení systému kontroly vedením společnosti. Vytvoření standardu na základě výsledků kurzu Mystery shopping a na základě obecných zásad pro klientského chování. - místo realizace: Lipno nad Vltavou - doba realizace jednoho kurzu: 1 den, v období záříříjen 2009, únor četnost kurzu: 2krát (1krát v letní sezóně, 1krát v zimní sezóně) - výstup kurzu: videonahrávky, manuál obsahující pozorované indikátory jednotlivých činností, nedostatky a návrh způsobu jejich odstranění - doba realizace kurzu: září 2009, 1 týden (5x 8hodin) - četnost kurzu: 1krát - výstup kurzu: vytvoření organogramu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., jeho optimalizace - počet účastníků: 10 osob - doba realizace: říjen výstup kurzu: celkem vytvoření 31 standardů na pracovní pozice v rámci společnosti, které budou obsahovat zejména název činnosti, popis pozice zaměstnance, jak by měla vypadat kvalita výkonu, indikátor požadovaného stavu, popis pracovních postupů, které má pracovník vykonávat, zásady, které má dodržovat, podpůrné vědomosti, které v rámci pracovní pozice využije - počet účastníků: 31 osob Proklientské chování a trénink požadovaného Seznámení se pracovníků společnosti se standardy proklientského chování, provedení - doba realizace: 2 dny (2x8hodin), celkem 3 kurzy (tj.78 hodin), v průběhu

4 chování zaměstnance Manažerské dovednosti pro jejich tréninku, včetně videotréninku. - místo realizace kurzu: Lipno nad Vltavou Vyškolení vedoucích pracovníků společnosti v oblasti manažerských dovedností, vedení hodnotících pohovů manažerů s podřízenými pracovníky. Kurz je určen pro ředitele společnosti a provozního ředitele společnosti. - místo realizace kurzu: Lipno nad Vltavou, sídlo společnosti listopadu 2009, května 2010 a listopadu výstup kurzu: videonahrávky fiktivních situací řešící proklientské chování pro jednotlivé pracovní pozice společnosti - počet účastníků: 15 osob v každém kurzu - doba realizace: dvoudenní kurz (2x 8 hodin), celkem realizace 2 kurzů říjen 2009, květen počet účastníků: 2 osoby Část 2 Jazykové vzdělávání Cílová skupina: řadoví zaměstnanci společnosti, ředitel společnosti Část 2 obsahuje následující dílčí kurzy: Název kurzu Obsah kurzu Počet hodin/ četnost Anglický jazyk začátečníci Anglický jazyk mírně pokročilí Anglický jazyk - pokročilí Zajištění základních znalostí anglického jazyka pro pracovníky společnosti, kteří každodenně přichází do kontaktu se zahraniční klientelou. Osvojení si základních znalostí jazyka, absolvent kurzu bude schopen porozumět zahraničnímu klientovi, bude schopen na základní úrovni komunikovat (ústně i písmeně) v cizím jazyce. - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou Rozšíření aktivní znalosti anglického jazyka za účelem zlepšení servisu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. ve službách, které nabízí. Zaměření na konverzaci v oblasti nabízených služeb a cestovním ruchu. - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou Rozšíření aktivní znalosti anglického jazyka za účelem zlepšení servisu - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x 45 minut), září listopad 2009, duben listopad 2010, duben listopad 2011, duben červen výstup kurzu: průběžné ověřování znalostí testy na začátku kurzu a následně po ukončení dílčích kurzů pro ověření úspěšnosti pracovníků - počet účastníků: 6 osob - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x 45 minut), září listopad 2009, duben listopad 2010, duben listopad 2011, duben červen výstup kurzu: průběžné ověřování znalostí testy na začátku kurzu a následně po ukončení dílčích kurzů pro ověření úspěšnosti pracovníků - počet účastníků: 4 osoby - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x

5 Anglický jazyk individuální kurz společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. ve službách, které nabízí. Zaměření na konverzaci v oblasti nabízených služeb a cestovním ruchu. - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou Rozšíření aktivní znalosti ředitele společnosti v komunikaci v anglickém jazyce, který je nezbytnou součástí v rámci přeshraničních aktivit a setkání vedení společnosti se spolupracujícími partnery. Zaměření kurzu na odbornou konverzaci v oblasti nabízených služeb a na oblast cestovního ruchu. - místo realizace: České Budějovice Německý jazyk Zajištění základních znalostí německého jazyka pro pracovníky společnosti, kteří každodenně přichází do kontaktu se zahraniční klientelou. Osvojení si základních znalostí jazyka, absolvent kurzu bude schopen porozumět zahraničnímu klientovi, bude schopen na základní úrovni komunikovat (ústně i písmeně) v cizím jazyce. - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou 45 minut), září listopad 2009, duben listopad 2010, duben listopad 2011, duben červen výstup kurzu: průběžné ověřování znalostí testy na začátku kurzu a následně po ukončení dílčích kurzů pro ověření úspěšnosti pracovníků - počet účastníků: 5 osob - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x 45 minut), září prosinec 2009, leden - prosinec 2010, leden - prosinec 2011, leden červen počet účastníků: 1osoba - doba realizace: dvě vyučovací hodiny týdně (2x 45 minut), září listopad 2009, duben listopad 2010, duben listopad 2011, duben červen výstup kurzu: průběžné ověřování znalostí testy na začátku kurzu a následně po ukončení dílčích kurzů pro ověření úspěšnosti pracovníků - počet účastníků: 9 osob

6 Část 3 Kurzy výpočetní techniky Cílová skupina: řadoví zaměstnanci společnosti Část 3 obsahuje následující dílčí kurzy: Název kurzu Obsah kurzu Počet hodin/ četnost Výpočetní technika pro Zajištění základní - doba realizace: dva dny začátečníky uživatelské znalosti (2x 8 hodin) pro každý v programech MS Word, program (tj. celkem 48 Excel a Outlook. hodin), realizace v průběhu - místo realizace: sídlo listopad 2009 společnosti, Lipno nad - počet účastníků: 8 osob Vltavou Výpočetní technika pro pokročilé Detailnější školení nejen v základních uživatelských programech MS Word, Excel, ale i v programech pro tvorbu prezentací a grafické úpravy, jako je PowerPoint a CorelDraw - místo realizace: sídlo společnosti, Lipno nad Vltavou - doba realizace: dva dny (2x 8 hodin) pro každý program (tj. celkem 64 hodin), realizace v průběhu duben květen 2010, říjen listopad počet účastníků: 2 osoby Word, 4 osoby Excel, 3 osoby PowerPoint, 3 osoby Corel Draw Rozsah požadovaných prací/aktivit/činností Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. předpokládá tento rozsah dodávky: Obsahová náplň jednotlivých vzdělávacích částí dle výše vymezené specifikace Realizace vzdělávacích kurzů v daném rozsahu, s daným obsahem, ve stanoveném termínu Zajištění potřebných výukových materiálů Zajištění realizace kurzů v místě sídle Zadavatele 3. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky Zadavatel po provedení výběrového řízení bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena do 10 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. Zadavatel zakázky provede nábor a rozdělení zaměstnanců do jednotlivých vzdělávacích kurzů. Po dohodě s vybraným uchazečem stanoví zadavatel termíny jednotlivých školení. Vybraný subjekt bude respektovat časový harmonogram projektu/zadavatele. Zadavatel dodá vlastní školicí pomůcky (promítací plátno, dataprojektor, kamera, flipchartová tabule apod.). Kontaktní osoba pro výběrové řízení a pro zakázku malého rozsahu upřesní případné detaily.

7 4. Vymezení úlohy uchazeče a způsob provádění zakázky Uchazeč předloží zpracovanou nabídku v českém jazyce, nejpozději v den určený jako konečný den pro podání nabídek zadavateli. Vybraný uchazeč předloží návrh smlouvy a navrhne a dodá služby podle stanovených požadavků zadavatele. Vybraný uchazeč bude respektovat časový harmonogram zadavatele dle specifikace v rámci projektu a plně se přizpůsobí jeho potřebám. Detaily časového harmonogramu poskytne úspěšnému uchazeči kontaktní osoba zadavatele. V případě, že se některého z plánovaných kurzů nebudou účastnit všichni zaměstnanci, se kterými úspěšný uchazeč a zadavatel kalkuluje a jejich počet přesáhne více než polovinu plánovaného počtu osob, bude úspěšný uchazeč povinen udělat kurzy pro tuto skupinu zaměstnanců zvlášť. Vybraný uchazeč bude povinen archivovat veškeré účetní doklady související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení financování projektu ze strany ESF (tj. od ) způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU. Vybraný uchazeč bude povinen označovat veškeré materiály související s dodávkou logy a texty, které vyplývají z povinnosti dodržení základního minima publicity OP Lidské zdroje a zaměstnanost tak, jak požaduje poskytovatel grantu. 5. Kvalifikační požadavky na uchazeče Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení Základní kvalifikační požadavky na uchazeče a) Originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, do které je uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce, případně jiný oficiální doklad legalizující činnost organizace či subjektu, ze kterého vyplývá charakter činnosti, zřizovatel a statutární zástupce. b) Originál nebo ověřená kopie oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče (tým nebo konsorcium jsou považovány za jednoho zpracovatele) c) Čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci, a že v uplynulých 3 letech nebyl na majetek uchazeče vyhlášen konkurz ani nebyl konkurz zrušen pro nedostatek majetku. Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče (plná moc musí být úředně ověřena) d) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

8 e) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele d) Smlouva o sdružení v případě společného týmu nebo konsorcia několika uchazečů (žadatel uvede právnickou osobu, která bude ve smluvním vztahu se zadavatelem a která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu) 5.2. Specifické kvalifikační požadavky na uchazeče ve výběrovém řízení Uchazeč uvede: Seznam relevantních zkušeností a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za provádění jednotlivých kurzů v rámci částí veřejné zakázky na služby. Za osoby odpovědné za provádění prací se považují: Manažer vzdělávání (osoba odpovědná za realizaci jednotlivých kurzů ze strany uchazeče Lektoři doloží požadované relevantní odborné vzdělání - doloží požadovanou praxi ve školeném oboru minimálně po dobu 2 let (platí zejména u jazykového vzdělávání) U těchto osob budou doloženy tyto doklady: o Profesní životopis s uvedením realizovaných zakázek obdobného charakteru, na kterých se příslušná osoba podílela, a další relevantní funkce související s náplní příslušných částí a kurzů Přehled o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování nabízených služeb v rámci jednotlivých kurzů, zejména kurzů výpočetní techniky Seznam významných služeb podobného rozsahu poskytnutých v posledních 2 letech se stručnou charakteristikou zakázky. Na vyžádání musí být schopen uchazeč ve výběrovém řízení dodat kontaktní údaje jednotlivých objednatelů, popřípadě písemné osvědčení objednatele o poskytnutí vzdělávacích služeb. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje tato stanovená kriteria. 6. Nabídková cena V nabídkové ceně musí být uvedena cena za jednotlivé kurzy a části zakázky bez DPH, s DPH a celková nabídková cena na celou dílčí část zakázky malého rozsahu. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých a bude stanovena jako nejvyšší přípustná za celé dílo planá v době realizace projektu a jednotlivých částí a kurzů zakázky. Způsob výpočtu ceny: z rozpisu musí být jasná cena za každý jednotlivý kurz zakázky s DPH i bez DPH. Cena jednotlivých kurzů nesmí být vyšší než je uvedeno v přehledu maximálních cen (viz. tabulka níže) celková cenová nabídka (s DPH i bez DPH) se musí rovnat součtu cen za dodávané kurzy Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny za celkové plnění veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští dílčí dodávky. Není povoleno plnění pouze vybraných kurzů. Nabídnutá cena musí být platná do konce realizace zakázky a musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky (jakékoliv další náklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány).

9 Limitní cena zakázky činí ,- Kč bez DPH. Kurz Maximální cena bez DPH ČÁST 1 - Proklientské chování a manažerské dovednosti ,- Mystery shopping ,- Organogram, kompetence, pravomoce ,- Proklientské standardy a manuál kontroly ,- Proklientské chování a trénink požadovaného chování pro zaměstnance ,- Manažerské dovednosti ,- ČÁST 2 Jazykové vzdělávání ,- Jazykové kurzy anglický jazyk ,- Jazykový kurz individuální kurz angličtiny ,- Jazykový kurz německý jazyk ,- ČÁST 3 Kurzy výpočetní techniky ,- Výpočetní technika pro začátečníky ,- Výpočetní technika pro pokročilé ,- Výukové materiály 7 200,- Potřebné výukové materiály 7 200,- 7. Platební podmínky Platební podmínky budou specifikovány ve smlouvě o dodávce služeb. Zadavatel se zavazuje uhradit náklady spojené s realizací zakázky úspěšnému uchazeči na základě faktury vystavené tímto uchazečem. Faktury budou znít na název uskutečněného kurzu, případně část zakázky a budou obsahovat název projektu a jeho registrační číslo. 8. Délka trvání zakázky, časový harmonogram zakázky Předpokládané zahájení realizace vzdělávacích kurzů: září 2009 Předpokládané ukončení realizace vzdělávacích kurzů: červen 2012 Celková doba trvání projektu činí 36 měsíců ( ). Vzdělávací kurzy budou probíhat od září 2009, dále dle stanoveného harmonogramu jednotlivých kurzů dílčích části zakázky. Plnění by mělo být ukončeno nejpozději do června Vybraný uchazeč bude plně respektovat časový harmonogram zadavatele.

10 9. Další zadávací podmínky 9.1 Povinnost oznámit nejasnosti v zadávací dokumentaci Obsahuje-li zadávací dokumentace podle názoru uchazeče jakékoliv nejasnosti, musí zadavatele neprodleně před odevzdáním nabídky o této skutečnosti písemně informovat a upozornit jej na ni (k tomu je možno použít fax, či dopis). 9.2 Nepřípustné omezení soutěže Nabídky uchazečů, kteří se při zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustí nepřípustného omezení soutěže (například domlouváním cen), budou vyřazeny. 9.3 Požadavky na nabídky Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. Písemnou nabídku je na místě vyhrazeném k tomuto účelu nutné právně závazným způsobem podepsat. Nabídky, které nebudou na tomto místě právně závazným způsobem podepsány, budou z řízení vyloučeny. 9.4 Sdružení uchazečů Sdružení uchazečů musí spolu s nabídkou odevzdat též prohlášení podepsané všemi členy daného sdružení, v němž budou: deklarovat, že po případném přidělení zakázky spojí své síly za účelem její realizace, budou uvedeni všichni členové sdružení a bude označen zástupce zmocněný pro realizaci smlouvy, bude uvedeno, že zmocněný zástupce je vůči zadavateli oprávněn podnikat jménem členů sdružení právně závazné kroky, bude uvedeno, že všichni členové sdružení ručí rukou společnou a nerozdílnou. Nabídky sdružení uchazečů, které nebudou obsahovat toto prohlášení nebo budou obsahovat prohlášení bez všech výše uvedených deklarací, mohou být z řízení vyloučeny. V případě užšího řízení je nepřípustná nabídka od sdružení uchazečů vytvořeného z oslovených dodavatelů až po odeslání výzvy k podání nabídek. 9.5 Návrh smlouvy Nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka uchazeče úplná. 9.6 Publicita Uchazeč se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle platné Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 9.7 Souhlas s podmínkami Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami, jak je vymezil zadavatel. Splněním podmínek soutěže nevzniká nárok na přijetí nabídky ani na uzavření smlouvy. Zadavatel nepožaduje složení jistoty. Nabídka uchazeče se stane majetkem zadavatele, který se zavazuje, že s nabídkou bude zacházet jako s důvěrným materiálem.

11 10. Formální požadavky na formu zakázky Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v písemné formě (v uzavřené a zapečetěné obálce). Nabídky nelze podávat elektronickou formou. Uzavřená obálka musí být opatřena: názvem zakázky, nápisem NEOTVÍRAT v levém horním rohu, adresou uchazeče, adresou zadavatele. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Nabídka bude doručena způsobem a v termínu určeném ve výzvě. Nabídka bude členěna následovně: 1. identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, , případně fax a www, jméno statutárního zástupce) 2. doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 5 zadávací dokumentace 3. složení realizačního týmu uchazeče u jednotlivých kurzů, případně celých dílčích částí zakázky s prokázáním kvalifikace členů týmu dle bodu 5 zadávací dokumentace 4. podrobný popis nabídky, včetně popisu metod využitých k realizaci jednotlivých kurzů, způsobu komunikace se zadavatelem apod. 5. cenová nabídka v členění dle bodu 6 zadávací dokumentace 6. návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče 11. Průběh zadávacího řízení Termín podání nabídky: Nabídky uchazečů ve výběrové řízení musí být doručeny nejpozději do do 12:00 hod. Informace o výzvě je možné získat na stránkách Adresa a místo pro podání: Místem podání nabídky je sídlo společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. na adrese: Lipno nad Vltavou 307, Lipno Nad Vltavou, a to v pracovní dny ( hod.) nebo doporučeně poštou. Při doručení poštou rozhoduje datum a čas doručení nabídky! Kontaktní osoba pro dotazy na specifikaci zadávacího řízení: RNDr. Karel Karas

12 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky a nevrátit podané nabídky uchazečům ve výběrovém řízení. Nabídky, které nebudou splňovat formální náležitosti nebo nebudou obsahovat požadované dokumenty (viz. Kvalifikační požadavky na uchazeče) budou komisí vyřazeny a nebudou obsahově posuzovány. O výběru uchazeče bude proveden zápis. Každá nabídka bude přezkoumána, zda-li je zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a zda-li je z hlediska obsahu a formálních náležitostí úplná. Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritérií v kapitole 12 zadávací dokumentace. Poté bude sestaveno pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdrželi jejich nabídky. Všichni zúčastnění uchazeči, kteří podali nabídku, budou vyrozuměni o výsledku. S vybraným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva či bude potvrzena objednávka. Vyhodnocení výsledků řízení bude provedeno nejpozději do a vybraný uchazeč zakázky bude písemnou formou vyrozuměn a vyzván k projednání podpisu smlouvy. Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 12. Kritéria hodnocení nabídky Předložené nabídky budou hodnoceny ve dvou krocích hodnocení formálních požadavků (viz část 10 zadávací dokumentace), z hlediska obsahové stránky Při hodnocení obsahové stránky budou využita následující kritéria seřazena dle jejich váhy v rámci hodnocení: nabídková cena - váha 60% kvalita nabízených služeb popis realizace zakázky, využité metody, návrh komunikace uchazeče se zadavatelem - váha 20% kvalita realizačního týmu dle bodu 5.2. zadávací dokumentace váha 20% Zakázka bude přidělena tomu uchazeči, který splní všechny formální požadavky na nabídku, kvalifikační předpoklady a nabídne realizaci zakázky v požadovaném rozsahu a s nejvyšší ekonomickou výhodností (její posouzení se skládá z výše uvedených kritérií). v Lipně nad Vltavou, dne Luboš Krejza, ředitel

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více