Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Úplná adresa: Stříbro, Mánesova ulice 485 Právní forma: příspěvková organizace Telefon/fax: Web: IZO ředitelství: IČO: Ředitel školy: Mgr. Václav Peteřík Název a adresa zřizovatele: Město Stříbro, Masarykovo náměstí, Stříbro Poslední zařazení do sítě škol: č.j. 73/97 ze dne s účinností od Typ školy: úplná základní škola Seznam pracovišť dle zařazení do sítě škol: Hlavní budova, ředitelství Mánesova 485, Stříbro Základní škola Mánesova 485, Stříbro Jídelna základní školy Mánesova 485, Stříbro Školní družina ZŠ Mánesova 485, Stříbro Adresa Počet tříd Počet žáků Vzdělávací program školy: Základní škola, č.j. 6847/96-2 v. ž 9. ročníku Počet žáků srovnání se školním rokem 2004/2005: 2004/ /2006 ZŠ 444 žáků/8 tříd 424 žáků/7 tříd ŠD 50 žáků/2 oddělení 59 žáků/2oddělení ŠJ 240 žáků/59 dosp. DČ - 69 strávníků 229 žáků/ 55 dosp. DČ 52 strávníků

2 Počet přepočtených pracovníků srovnání se školním rokem 2004/2005: 2004/ /2006 ZŠ 23,7 23,3 ŠD,5,5 ŠJ hlavní č. vedlejší č. 5,3,5 5,8 Spádový obvod školy: - střed města, západní a jižní části města, okolní vesnice (viz tabulka): Obec Počet žáků Benešovice Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kšice Lhota u Stříbra Lomnička Malovice Milíkov Okrouhlé Hradiště Otročín Ošelín Pytlov Slavice Strahov Vranov Záchlumí Únehle Darmyšl Holostřevy Sytno Sulislav Svinná Svojšín Cebiv Těchlovice Celkem 28 obcí žáků 2

3 Školská rada Během podzimu 2005 byly provedeny volby zástupců do školské rady z řad pedagogů a rodičů žáků školy. Složení školské rady: Mgr.Milan Černoch,předseda,zástupce rodičů Pan Petr Šetek,člen,zástupce rodičů Mgr.Marcela Hlaváčová,členka,zástupce pedagogů Mgr.Miroslav Cvrk,člen,zástupce pedagogů Mgr.Petr Bursík,člen,zástupce zřizovatele Paní Jana Solová,členka,zástupce zřizovatele Informace o žácích školy Individuální integrace: 4 Počet žáků na začátku školního roku: 424 prům. 24,94 Počet žáků na konci školního roku: 427 prům. 25,2 Začátek školního roku:. stupeň 205 žáků prům. 22,78/ třída 2. stupeň 29 žáků prům. 27,38/třída Konec školního roku:. stupeň 209 žáků prům. 23,2/třída 2. stupeň 28 žáků prům. 27,25/třída Přijímací řízení a další zařazení absolventů: - počet dětí u zápisu: 4 - počet odkladů školní docházky: 0 - očekávaný počet žáků/tříd: 33/2 Absolventi školy a jejich další uplatnění: Zápis dětí do. třídy Počet celkem Gymnázium SŠ s matur. SOU U Jiné

4 Počet žáků, kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku: 5 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia: Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia: 4 Počet žáků, kteří přišli v průběhu školního roku z jiných škol: 2 Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do jiných ZŠ: 7 Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZvŠ: 2 Materiálně technické zajištění školy: Škola je umístěna ve staré budově, jejíž první části byly postaveny už na konci 9. století a už od počátku sloužily vzdělávacím účelům, byla tu církevní škola. V současné době je budova majetkem Města Stříbra a patří k největším a nejzajímavějším ve Stříbře. Vlastník budovy se průběžně snaží o to, aby vypadala zvenku i zevnitř co nejlépe a vynakládá nemalé peníze pro rekonstrukce a údržbu. Škola má 7 kmenových tříd a 8 odborných učeben, které jsou maximálně využívány. Jsou poměrně kvalitně vybaveny didaktickou technikou a nemám na mysli jen audiopřehrávače, televize, video, ale čtyři dataprojektory, počítače, notebook, digitální mikroskop, digitální fotoaparát, kameru. Vyučující jsou vedeni k používání této techniky, stejně jako spousty výukových počítačových programů. Učebny jsou vybaveny lavicemi a židlemi ve 3 výškových kategoriích, které jsou průběžně renovovány a doplňovány novými, už výškově nastavitelnými. V průběhu školního roku došlo k několika úpravám,které zlepšily podmínky pro žáky i učitele. V učebně F-Ch došlo jednak k instalaci projekčního plátna,které zkvalitní používání zde umístěného dataprojektoru.prostřednictvím něj lze na plátno promítat nejen výukové a další programy z počítače,ale také z přehrávače CD,DVD a videokazet i z televize.díky webové kameře lze snímat práci žáků,případně předvádět různé pokusy.v souvislosti s tím byla učebna též ozvučena.v plánu máme zakoupení interaktivní tabule. Zásadní změna byla provedena v šatnách pro žáky.dřívější pletivem nebo mřížemi vyhrazené klece byly vybourány a do uvolněných místností byly zakoupeny pěkné uzamykatelné skříňky.celkové sumy 2 tisíc Kč za 84 skříněk určitě nelitujeme,odměnou je pro nás spokojenost žáků,i když z kapacitních důvodů sdílejí skříňku většinou 2 žáci. Pokračovali jsme ve vylepšování počítačové učebny.byly zakoupeny další 2 počítače,jejich počet v učebně je nyní 8 a po koupení dalších 2 v příštím roce bude kapacita 4

5 učebny zaplněna.nakoupeno bylo také 8 nových počítačových programů pro různé předměty na.i 2.stupni. Byl proveden.krok k vybudování moderní učebny pro výuku jazyků.do ní byl instalován počítač,který je zařazen do sítě a lze bez problémů využívat výukové programy prostřednictvím dataprojektoru,plátna a reproduktorů. Díky připojení počítače na internet mohou učitelé a žáci komunikovat se svými kolegy ze zahraničí buď přímo ve vyučovacích hodinách nebo při schůzkách English Clubu. Učitelé mají přístup k počítači,k výukovým programům,k programu Bakaláři i k internetu v obou sborovnách ve škole.kromě toho jsou takto k dispozici počítače ve 3 kabinetech učitelů. Novým nábytkem a počítačem s přístupem na internet byl vybaven kabinet školního psychologa,který u nás začal tento rok fungovat díky úspěšnému projektu EU.O jeho činnosti bude zmínka v jiném oddíle. Pracovní podmínky učitelů jsme se snažili vylepšit vybavením sborovny v.patře novým nábytkem,stejně tak kabinet výchovného poradce a vedoucí školní jídelny. Pokračovali jsme v nákupu výškově nastavitelných lavic pro další třídu na.stupni.zde máme úkol do budoucna,stále ještě většina lavic výškově nastavitelná není,navíc je většina lavic i židliček pro žáky v provozu už řadu let a je to patrné na první pohled.snaha o rekonstrukci těch nejhorších je slabou náplastí. Už několik roků zpět byla ve velmi špatném stavu podlaha v tělocvičně v přízemí školy.naše žádosti o dotaci od KÚ Plzeňského kraje byly 2x neúspěšné a tak patří velký dík MěÚ ve Stříbře za to,že letos na její rekonstrukci vyčlenil potřebných cca ,- Kč.Podlaha je krásná a hlavně mnohem bezpečnější. V rámci úprav pro bezbariérový přístup do školy a v některých částech školy byly provedeny stavební úpravy na 2 WC v.patře školy.ty mohou sloužit vozíčkářům,ale též ostatním žákům a učitelům. Budova školy je sice stará,ale zejména v posledních 20 letech je velmi pečováno o její rekonstruování a modernizování zvnějšku ( nová střešní krytina,oprava oken a fasády ze 3 stran ) a také zevnitř.je plně využívána od sklepa až po půdu a není zde místnost,kterou bychom se museli stydět ukázat. Přesto však je stále co vylepšovat.a tak nás čeká v brzké budoucnosti rekonstrukce ústředního topení v celé budově,elektroinstalace zhruba v jedné třetině a výměna žákovských lavic a židlí. Usilovně budeme hledat možnosti získání peněz na rekonstrukci fasády ze dvora školy i dvora samotného. Věřím,že při dlouhodobě dobré spolupráci se stříbrskou radnicí a při možnostech získávání peněz od EU i jinde,se nám to bude dařit. Problémem naší školy zůstává nedostatečné vybavení dalším nábytkem. Většina skříní a skříněk v učebnách, ale i v kabinetech a kancelářích slouží už desítky let. 5

6 Údaje o pracovnících školy Přehled o pracovnících: Školní rok Počet všech pracovníků Počet přepočtených pracovníků 2005/ , / ,73 Školní rok Počet pedagogických pracovníků Počet přepočtených pedagog. pracovníků 2005/ ,8 2004/ ,8 Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: VŠ - PF VŠ jiné + DPS SpŠ SŠ jiné Komentář k přehledu o pracovnících školy Pracovní kolektiv základní školy tvořilo celkem 48 zaměstnanců. Z toho 35 působilo jako pedagogičtí pracovníci.z tohoto počtu bylo 6 mužů. Průměrný věk všech pedagogů činil 45,7 roku.během školního roku bylo potřeba zaměstnat na zástup na určitou dobu 5 kolegyň,z toho 4 v důchodovém věku.bez těchto 5 činil věkový průměr 43,43 roku.to svědčí o tom,že kolektiv je jako celek vyzrálý,většina učitelů je ve věku plus,minus pár let kolem průměru.několik pedagogů kolem 60 let je vyváženo několika pod 30 let. Důležité je,že je kolektiv stabilizovaný,ke změnám dochází prakticky jen odchodem na mateřskou dovolenou nebo do důchodu.naštěstí se nám daří tyto odcházející kolegyně a kolegy nahradit jinou kvalifikovanou silou,většinou absolventem pedagogické fakulty.v průběhu školního roku pak bývalými učitelkami naší školy. 6

7 V tomto školním roce nám takto vypomohly 4 bývalé kolegyně,dvě v září a dvě v dalším průběhu roku.během něj odešly z důvodu mateřství 3 učitelky. Všechny předměty,s výjimkou pracovních činností,výtvarné výchovy a částečně cizích jazyků,máme obsazeny aprobovaně.chybí nám jen vlastní aprobovaný učitel informatiky.zde nám několik let vypomáhají 2 učitelé externě. Věkový průměr 3 provozních zaměstnanců je 46,92 roku.i zde se dá hovořit o dobrém věkovém složení.na všechny provozní zaměstnance je možné se kdykoliv spolehnout,zájem školy často staví nad svůj vlastní a jsou ochotni vypomoci i mimo svou pracovní dobu.tvoří dobrý kolektiv,navzájem si pomáhají.většina z nich u nás pracuje už hodně let a myslím,že i nadále bude. Vzdělávání,rozšiřování kvalifikace učitelů V této oblasti se opravdu nemáme za co stydět,spíše naopak.většina pedagogických pracovníků věnuje hodně času a energie dalšímu sebevzdělávání a řada z nich také vzdělávání jiných. Nejvíce navštěvovanými vzdělávacími akcemi jsou ty,které pořádá Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň nebo Národní ústav dalšího vzdělávání.těch bylo za školní rok zhruba 90.Každý pedagog se tak v průměru zúčastní 3 za rok a opravdu myslím,že není nikdo,kdo by alespoň jednu akci neabsolvoval. Program výuky cizího jazyka MEJA navštěvovalo v Plzni celkem 6 našich pedagogů.stejný počet navštěvoval po celý rok kurz angličtiny,který pořádalo KCVJŠ Plzeň a probíhalo u nás ve škole. 3 kolegyně studují dálkově PF Plzeň,jedna výchovné poradenství,dvě angličtinu. Celkem 4 našich učitelů absolvovalo kurz v rámci rozvoje počítačové gramotnosti SIPVZ,9 z nich modul Tabulkové kalkulátory,5 osob modul P0. Za velmi dobré považuji to,že celkem 5 kolegyň bylo vybráno do programu zvaného Vývoj a realizace vzdělávání lektorů,metodických a řídících pracovníků v Plzeňském kraji,podporovaného finančně z Evropských strukturálních fondů. 5 našich učitelek se zúčastnila vzdělávacích akcí i během prázdnin,dvě výuky angličtiny,dvě výuky němčiny a jedna projektu Začít spolu. Výchovně vzdělávací činnost školy Základní škola Stříbro,Mánesova 485 je úplná základní škola,jedna ze dvou ve městě Stříbře.Nachází se v centru města,v blízkosti náměstí ve staré,ale vyhovující budově.do školy chodí žáci,kteří bydlí ve středu města,dále pak děti ze Západního a jižního předměstí.velkou část tvoří žáci,dojíždějící z okolních obcí. I u nás je patrný úbytek žáků,naštěstí ale není příliš prudký.zastavil se úbytek celých tříd a dochází spíše ke snižování průměru na třídu.od příštího roku počítám opět s opačným trendem. Škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola,čj.6 847/96-2 Celkový počet vyučovacích hodin týdně: 502.stupeň Celkem hodin týdně 228 Z toho - povinné předměty nepovinné předměty 8 7

8 2.stupeň Celkem hodin týdně 274 Z toho povinné předměty volitelné předměty 20 - nepovinné předměty 9 Přehled volitelných předmětů Seminář z fyziky a matematiky Seminář ze společensko-vědních předmětů Informatika Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Technické kreslení Ekologie Technické práce Domácnost 6.ročník,celá třída hod.týdně 7.ročník,celá třída hod.týdně 9.ročník,třetina žáků z ročníku hod.týdně 8.ročník, skupina,třetina žáků z ročníku 2 hod.týdně,2 skupiny,vždy po třetině žáků z ročníku po hod.týdně 9.ročník,3 skupiny v ročníku po hod.týdně 8.ročník,2 skupiny po třetině žáků z ročníku hod.týdně v.pololetí 8.ročník,2 skupiny po třetině žáků z ročníku hod.týdně ve 2.pololetí 9.ročník,celá třída hod.týdně 9.ročník,celá třída hod.týdně 9.ročník,třetina ročníku hod.týdně 9.ročník,třetina ročníku hod.týdně Přehled nepovinných předmětů stupeň Dyslektické čtení Pohybové hry 2.stupeň Seminář z biologie Seminář z biologie a chemie Informatika celkem 5 skupin po 3-4 žácích.stupně po vyuč.hod.týdně po vyuč.hod.ve 3.,4.a 5.ročníku 2 hod.týdně vybraní žáci ze 6.a 7.ročníku 2 hod.týdně vybraní žáci z 8.a9.ročníku 2 skupiny vybraných žáků 7.ročníku střídavě po hod.týdně 8

9 Zájmová tělesná výchova skupina vybraných dívek 2.stupně 2 hod.týdně skupina vybraných chlapců 2.stupně 2 hod.týdně Přehled zájmových útvarů Hra na klavír Kroužek anglického jazyka Sborový zpěv Keramický kroužek English Club 5 žáků ze 2.ročníku 7 žáků 3.a 4.ročníku 8 žáků z.i 2.stupně 9 žáků z.stupně 0 žáků z 2.stupně Většina hodin byla vyučována kvalifikovaně a aprobovaně. Výjimkou bylo na.stupni několik hodin Pracovních činností a Výtvarné výchovy,které vyučovaly vychovatelky ze školní družiny,avšak díky jejich zaměření též velmi kvalitně. Také na 2.stupni bylo jen pár hodin Pracovních činností a Výtvarné výchovy vyučováno bez aprobovanosti vyučujícího,ale zejména u Výtvarné výchovy bez újmy na kvalitě. Velmi kvalitně je zajištěna tolik diskutovaná výuka cizích jazyků.z celkového počtu 57 hodin týdně bylo 24 vyučováno pedagogem,který má pro to aprobaci a státní zkoušku.dalších 33 hodin bylo vyučováno kvalifikovanými učiteli,kteří absolvovali a průběžně navštěvují řadu kurzů německého nebo anglického jazyka,jen jim chybí státní zkouška z něj. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků.pololetí 2.pololetí Počet klasifikovaných žáků Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků s hodnocením prospěl Počet žáků s hodnocením neprospěl 39 2 (z toho postupuje s nedostatečnou dle Škol. Zákona ) 9

10 Počet opravných zkoušek 24 Počet žáků se slovním hodnocením 0 Snížené známky z chování 2x 2.stupeň 2x 2.stupeň x 3.stupeň Počet zameškaných hodin a) omluvených b) neomluvených Učební výsledky považuji za dobré,většina žáků má zájem na dobrých známkách a snaží se o ně. Na výsledcích neúspěšných se do velké míry promítá rodinná situace žáka,který není doma motivován,případně reaguje na nedobré citové podmínky. Negativním jevem je vysoký počet zameškaných hodin,kdy rodiče bývají příliš úzkostliví a často nechávají dítě doma i při ne příliš odůvodněných situacích. Nárůst neomluvených hodin ve 2.pololetí byl způsoben příchodem jedné žákyně v závěru školního roku,která měla tyto prohřešky i na dřívější škole a nám způsobila nemalé problémy. Získávání financí u projektů Víme, že v současné době nelze spoléhat jen na finance, které se do školy dostávají z MŠMT nebo od zřizovatele, ale že je velké množství možností jiných, i když za cenu určité práce při tvorbě a podávání různých projektů. Ve školním roce 2005/2006 jsme byli aktivní ve vytváření projektů,které byly podkladem pro žádost o získání finančního grantu a následující přehled ukáže,že celkem úspěšně. Název a téma projektu Získaná částka v Kč,Euro,USD Získáno od koho Zajištění standardních ICT ,-Kč MŠMT v roce 2006 Jazykový kurz angličtiny pro učitele regionu Stříbro,projekt v rámci SIPVZ Kurz angličtiny pro pedagogy z MŠ a.stupně škol stříbrska 0,-Kč 0,-Kč Projekt mimoškolních aktivit ZŠ Stříbro, ,-Kč MěÚ Stříbro Mánesova 485 v r

11 Zdravá Máneska,projekt v rámci prevence ,-Kč patologických jevů KÚ Plzeňs.kraje Žáci ze Stříbra a Neustadtu a.d.wn ,-Kč Sdružení Český se poznávají Západ Studijní návštěva školství v Buckingham- 00,-Euro Sokrates ském hrabství v Anglii Stříbro a Neustadt,učitelé a žáci 4 500,-Kč Fond česko-německé budoucnosti Rekonstrukce tělocvičny v přízemí 5 000,-USD Alcoa Fujicura školy S novou technologií k lepšímu vzdělávání, 5 670,-Euro projekt mezinár.spolupráce škol 6 evr.zemí Sokrates Účast v soutěžích Naši žáci se zúčastnili téměř všech předmětových, uměleckých i sportovních soutěží, které byly vyhlášeny na okrese Tachov. V některých byli úspěšní tak, že postoupili do krajského kola. Některé soutěže naše škola pořádala nebo se pořádání podílela. Přehled: / Účast v okresní soutěži bez umístění na místě - Mladý zahrádkář - Konverzace v Nj - Dějepisná olympiáda - Olympiáda z Čj - Večerní běh Tachovem - Zeměpisná olympiáda - Pythagiriáda - Biologická olympiáda - Matematická olympiáda - Matematický klokan - Fyzikální olympiáda - Mladý záchranář - Soutěž dětských recitátorů - Atletická soutěž žáků.stupně škol okresu Tachov - Atletický trojboj - Čtenářská soutěž - Vybíjená dívek - Pohár rozhlasu - Florbal - Mc Donald Cup - Dopravní soutěž

12 2/ Účast v okresních soutěžích s umístěním na místě:.místa Soutěž v anglickém jazyce A.Podgorná L.Dvorská - Matematický klokan J.Fikrlová - Biologická olympiáda L.Dvorská - Mladý záchranář družstvo:l.adam,j.kalistová,l.kašparová,d.černoch - Atletická soutěž žáků.st. S.Holečková Š.Lukšová D.Tůma - Čtenářská soutěž J.Fikrlová - Pohár rozhlasu družstvo:r.ichnatolya,j.adam,o.křelina,t.kamínek, M.Chlad,L.Janda,T.Soutner,T.Poláček,S.Zajíček - Atletický čtyřboj družstvo:r.ichnatolya,j.adam,o.křelina,j.gábor - Stříbrská lampa,výt.soutěž V.Dedek-čestné uznání B.Tuková L.Jahoda L.Meyerová - Pěvecká soutěž Stříbra M.Patočka A.Šetková 2.místa Stříbrská lampa,výt.sout. N.Marková,V.Sitayová,L.Jochacyová,M.Marešová M.Meyer J.Lešková - Soutěž dětských recitátorů J.Nezbeda - Biologická olympiáda E.Krejzová - Stolní tenis družstvo:m.saugspírová,s.sihelská družstvo:r.špatenka,d.černoch,l.suchánek družstvo:d.foitík,r.ichnatolya,o.křelina - Halová kopaná družstvo:o.křelina,r.ichnatolya,j.adam,t.kudlík, D.Foitík,M.Leško,R.Lukš,R.Weschta,D.Pašek - Atletická soutěž žáků.st. H.Koníčková - V.Dedek M.Poduška K.Štrejn - Atletický trojboj družstvo:v.dedek,d.pham,h.koníčková,s.holečková - Pěvecká soutěž Stříbra T.Ficzuová J.Šedivý 3.místa Stříbrská lampa,výt.soutěž J.Plešinger - Matematická olympiáda D.Adlmüller - Přespolní běh družstvo:n.rapavá,m.trávníčková,n.lukšíková, V.Suková,A.Šetková - Atletická soutěž žáků.st. M.Poduška,K.Brychtová,K.Štrejn - Mc Donald Cup družstvo:hruška L.,Tůma,Adam L.,Dostal,Daněk,Šedivý, Štrejn K.,Mazák,Poduška,Jahoda,Patera,Minařík,Kříž 2

13 - Čtenářská soutěž T.Slabá - Dopravní soutěž družstvo:p.peev,l.adam,j.kalistová,d.nová - Pěvecká soutěž Stříbra A.Kadlecová 3/ Účast v krajském kole po vítězství v okrese: - Konverzace v Aj - 4.místo - Atletický čtyřboj - 2.místo - Pohár rozhlasu - 6.místo - Coca-Cola Cup - 3.místo - Mladý záchranář - 6.místo 4/ Účast v mezinárodní soutěži: - Globe Games 2.místo,družstvo:A.Podgorná,J.Kalista,P.Šetková,E.Krejzová,L.Suchánek L.Dvorská Tento výsledek je vůbec největším úspěchem dosaženým v tomto školním roce. Celkově se na všech soutěžích od okresního kola výše zúčastnilo skoro 380 žáků naší školy,kteří tak svou účastí a v řadě případů i výkonem a výsledkem šířili dobré jméno naší školy a patří jim za to poděkování,stejně jako učitelům,kteří je vedli. Organizování soutěží a dalších akcí pro žáky i dospělé Během celého školního roku zorganizovali učitelé velké množství školních soutěží a nejlepší žáci pak reprezentovali v okresních kolech. Pedagogové naší školy se podíleli i na organizování okresních soutěží a dalších akcí. - Biologická olympiáda,kat.c,d - Stříbrská lampa,výtvarná soutěž,vypsaná pro všechny školy okresu Tachov,letos účast 2 škol - Atletická soutěž pro žáky.stupně škol,letos účast 8 škol - Mc Donald Cup,okrsková kola pro 2 kategorie - Coca Cola Cup,okrskové kolo,poté oblastní kolo - Vernisáž výstavy nejlepších prací výtvarné soutěže Stříbrská lampa - Stříbrsko v pohledu amatérských ekologů,prezentace prací žáků pro veřejnost - Kurz anglického jazyka pro veřejnost,0 účastníků - Kurz anglického jazyka pro učitele Stříbra a okolí,0 účastníků - Solasido,pěvecká soutěž ve stříbrském kině - Pěvecká soutěž žáků stříbrských škol - Beseda se Zdeňkem Štybarem,mistrem světa v cyklokrosu - Celoroční školní soutěž O nejlepšího žáka,ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ Stříbro,Mánesova 485 Spolupráce s rodiči Dlouhodobě se snažíme o co nejlepší spolupráci s cílem přiblížit školu rodičům školu i z jiného pohledu,než jen jako oficiální instituci,ale jako soubor lidí,kteří jsou v mnohém stejní,jako rodiče dětí a mají stejný cíl a snahu-dobře vychovat svěřené děti. 3

14 se konalo už tradiční plenární shromáždění rodičů s vedením školy.byl zhodnocen uplynulý rok a projednány některé záležitosti pro nový školní rok. Současně proběhla výroční schůze v lednu vzniklého Sdružení rodičů při ZŠ Stříbro,Mánesova 485,IČ ,byly vyslechnuty zprávy o činnosti,o hospodaření a o kontrole hospodaření. Dále byli zvoleni 2 zástupci rodičů do školské rady,p.milan Černoch a p.petr Šetek. Poté následovaly schůzky v jednotlivých třídách. Další třídní schůzky proběhly v dubnu.v lednu a v červnu měli rodiče k dispozici informační odpoledne. Několik rodičů se zúčastnilo školou pořádaného lyžařského zájezdu na Klínovec navštívila řada rodičů pěveckou soutěž Solasido v místním kině. Hodně lidí přišlo na stříbrskou radnici ,aby se zúčastnili předání cen úspěšným žákům ve výtvarné soutěži Stříbrská lampa a poté vernisáže výstavy. Velké množství rodičů si nenechalo ujít tradiční Den školy,pojatý letos formou Staročeského jarmarku dne Spousta z nich se aktivně zapojila upečením koláčů a buchet pro Staročeskou cukrárnu. Prezentace na veřejnosti, spolupráce s veřejností: Naší snahou je,aby škola byla otevřená veřejnosti,tj,abychom přijímali signály zvnějšku a aby opačným směrem proudily informace o naší práci a výsledcích,tím spíše,že za většinu se nemusíme stydět.a tak se do povědomí veřejnosti můžeme dostat několika způsoby. ) Tradičně vysokou kvalitu má vždy vystoupení pěveckého sboru naší školy.letos se o tom mohli přesvědčit návštěvníci předvánočního koncertu,který se konal tentokrát v místním kině a také návštěvníci vernisáže výstavy k soutěži Stříbrská lampa,která se uskutečnila ) Řada našich pracovníků si zvykla podávat informace o úspěšných akcích do Stříbrského zpravodaje.myslím,že letos nebylo ani jedno číslo,ve kterém by chyběl nějaký náš příspěvek.podobně aktivní jsme i při zasílání příspěvků do regionálního tisku,tachovského deníku a Tachovské jiskry. 3) Od května 2006 funguje nová webová stránka školy,www.zs-manesova.cz,na které lze najít spoustu důležitých i zajímavých informací. 4) K prezentaci naší školy slouží také pořádání akcí,kterých se může zúčastnit veřejnost,např.kurzu angličtiny,dne školy,zájezdu na hory, 5) Velmi důležité pro kladnou prezentaci a dobré jméno na veřejnosti je kvalitní práce a seriózní jednání při jakémkoliv kontaktu s lidmi. Mezinárodní kontakty a spolupráce: Během školního roku byly kontakty velmi bohaté a podíleli se na nich jak učitelé,tak žáci,jak ti,kteří ovládají /nebo se o to snaží/ němčinu,tak angličtinu. Symbolicky vše odstartoval Evropský den jazyků,který si žáci i učitelé připomněli Pokračovali jsme v aktivní práci ve Spolku německých a českých škol se sídlem v Altenstadtu.V říjnu se 2 členové pedagogického sboru zúčastnili mezinárodního semináře v Lucembursku,jehož hlavním cílem bylo rozpracovat a zadat úkoly pro vytvoření nové česko-německé knihy s texty a obrázky z míst podél Zlaté stezky. 4

15 V prosinci naši školu navštívila delegace žáků a učitelů z partnerské školy v Neustadtu a.d.wn,další den pak žáci a učitelé ze školy v Altenstadtu a.d.wn,kteří se aktivně zúčastnili předvánočního dílu Štrachání za předky. V březnu se naši žáci vypravili na návštěvu k sousedům.skupinka mladších se zúčastnila programu v Altenstadtu,starší žáci se společnš s žáky Hauptschule Neustadt vypravili na exkurzi do továrny v Weiherhammeru. Do naší partnerské školy vyjela v dubnu skupina 9 našich učitelů na půldenní návštěvu.kromě prohlídky školy a místní sklárny a posezení u dobrého jídla a pití byl domluven sportovní den pro žáky obou škol,který proběhl zhruba o měsíc později na stadionu ve Stříbře. Na samý závěr školního roku, ,nás navštívili žáci jedné třídy školy z Altenstadtu,kteří společně s našimi třeťáky prošli pohádkový les,který pro ně připravili naši učitelé a žáci 9.tříd. Kromě těchto aktivit byli po celý rok v kontaktu se zahraničím žáci,kteří se učí angličtinu.v rámci projektu e-twinning se školou na francouzském území u Madagaskaru Réunion a se školu z italského města Lizzano. Všichni pedagogové vybrali už podruhé dohromady částku 7 000,-Kč a zaslali ji prostřednictvím akce Adopce na dálku dívce do africké Ugandy k úhradě některých nákladů na vzdělání. Kontakty našich učitelů a žáků se zahraničím jsou pro ně samozřejmostí a budeme v nich nadále pokračovat a prohlubovat je. Vytváření Školního vzdělávacího programu Naše škola jako celek plně respektuje rozhodnutí MŠMT o tom,že každá základní škola začne nejpozději od počátku školního roku 2007/2008 vyučovat podle vlastního ŠVP,který bude vycházet z RVP. Je pravdou,že někteří kolegové se s tímto ještě ne zcela ztotožnili a nevítají tuto skutečnost s nadšením,ale i jim je jasné,že záležitost je nezvratná. Většina pedagogů se shoduje v názoru,že určité změny v systému základního školství nutné jsou a také,že spousta změn už proběhla nebo probíhá.a že vytváření ŠVP tím způsobem,který je od MŠMT vyžadován,je pro učitele zbytečný a především administrativní nápor a zátěž. Nicméně na přípravě ŠVP usilovně pracujeme,máme vyškoleného,obětavého a zapáleného koordinátora a já věřím,že společným úsilím vytvoříme takový ŠVP,který nebude pouhou formalitou,ale přispěje k tomu,že naše škola bude uznávaná a vyhledávaná rodiči i žáky,protože dobře zabezpečí kvalitní základní vzdělání za příznivých podmínek. Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance Dobrou tradicí se stalo zejména předvánoční posezení,na které jsou zváni všichni současní i bývalí zaměstnanci a skoro všichni vždy přijdou. Na závěr školního roku děláme setkání odděleně,zvlášť pro pedagogy,pracovnice školní jídelny a pak pro ostatní provozní zaměstnance. Jako jistý dluh vidím to,že jsme nezorganizovali žádný společný zájezd ani návštěvu divadla či koncertu. Naopak se snažíme více přispívat na individuální zájezdy a rekreace z fondu FKSP. 5

16 Akce pro žáky, prevence škodlivých prvků, využití volného času: ) Druhý rok projektu Štrachání za předky Staročeský jarmark dne byl důstojným vyvrcholením našeho dvouletého projektu.při jeho přípravě a průběhu se podařilo bezezbytku využít zkušeností z dřívějších dílčích akcí projektu.většina učitelů a žáků všech ročníků s chutí a zápalem připravovala příspěvky do programu dne,který byl velkým zážitkem pro všechny zúčastněné.cíle tohoto projektu-zapojit do společné činnosti žáky různého věku i se svými učiteli a rodiči,připomenout život našich předků,ověřit si své schopnosti a dovednosti-byly určitě splněny. 2) Minimální preventivní program Ten byl rozpracován na celý školní rok pro většinu žáků školy.zahrnuje pravidelné a dopředu plánované akce,ale také takové,které se ukáží jako vhodné v průběhu roku.mezi ty první patří např.tzv. Go kurzy pro žáky nově vzniklých kolektivů 6.tříd a také zážitkové aktivity organizované občanským sdružením KOTEC.Několika akcemi přispívá také tzv. Školní klub,který pro žáky zorganizoval několik víkendových akcí v přírodě.většina akcí je finančně dotována z grantu KÚ Plzeňského kraje,měú Stříbro nebo Sdružením rodičů při ZŠ Stříbro,Mánesova ) Další mimoškolní aktivity V průběhu školního roku bylo pro žáky zejména 2.stupně zorganizováno celkem 6 exkurzí do zajímavých oblastí blízkého okolí.stříbra i do oblastí vzdálenějších.2 x žáci navštívili kulturní pořad ( divadlo,koncert,kino,beseda ). Do tohoto oddílu můžeme snad zahrnout praktické procvičování činností při mimořádných událostech,které proběhlo Žáci jsou vedeni k péči o životní prostředí celoškolní soutěží ve sběru Tetrapaku a hliníku, v rámci projektu Školní mléko si kupují mléko a mléčné výrobky. 4) Působení školního psychologa ve škole Od letošního školního roku působí na naší škole školní psycholog.základem k tomu byl úspěšný projekt,který byl podán v rámci programu MŠMT VIP Kariéra,financovaný z peněz Evropské unie.díky tomu se naše škola stala jednou ze dvou v tachovském okrese a asi 4 v celé ČR,které na půl úvazku získali odborníka-speciálního pedagoga nebo školního psychologa.hlavní náplní jeho práce je konkrétní,přímá činnost s těmi,kteří pomoc potřebují,ať jsou to žáci školy,učitelé a nebo rodiče.kladný vliv byl určitě patrný. 6

17 Pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy a veřejnost V této oblasti jsme se snažili využít jednak materiálních podmínek naší školy,ale hlavně kvalit lektorů z řad našich učitelů. ) Pokračovala činnost Školícího střediska SIPVZ.Během roku jsme realizovali 2 kurzy,kterých se zúčastnilo celkem 4 našich učitelů a 2 učitelů z jiných škol. 2) Probíhal u nás i tento rok kurz angličtiny pro učitele Stříbra a okolí pořádaný KCVJŠ a vedený lektorkou z naší školy. 3) Od října 2005 do května 2006 probíhal kurz angličtiny pro veřejnost,který jsme organizovali v rámci hospodářské činnosti a byl vedený lektorkou z naší školy. Spolupráce s jinými institucemi Na první místo dávám spolupráci s naším zřizovatelem,městem Stříbrem. V letošním roce byla,stejně jako v předchozích,bezproblémová,založená na vzájemné důvěře a respektování. Představitelé města a také rada a zastupitelstvo nesvazovali vedení školy zbytečnými předpisy a požadavky a ponechávali mu samostatnost v rámci předem dohodnutých pravidel a mantinelů.na oplátku se škola snažila nezatěžovat radnici žádnými požadavky navíc a ani problémy,které,pokud byly,řešilo vedení školy samostatně. Při všech jednáních s pracovníky MěÚ,členy finančního výboru i dalšími byla cítit snaha škole pomoci. Dlouhodobě dobrá spolupráce je s PPP Tachov ( nyní Plzeň ) a s jejím odloučeným pracovištěm Stříbro.Toto pracoviště využívá od letošního roku ke své činnosti prostory v přízemí naší školy a,domnívám se,ke vzájemné spokojenosti. Naštěstí ne příliš důvodů bylo ke spolupráci s Policií ČR.Pokud k tomu příčina byla,bylo jednání vždy velmi korektní.zajímavou akcí byl Ajaxův zápisník pro žáky 2.a3.tříd. Při pořádání různých akcí se potvrdila dobrá spolupráce s DDM Stříbro a MKS Stříbro,stejně tak s Městským muzeem a TJ Baník Stříbro. Aktivně spolupracujeme také se spádovými školami ve Svojšíně a Záchlumí,se ZŠ Stříbro,Revoluční ul.i s oběma středními školami ve Stříbře.Spoustu společných akcí jsme měli také se ZŠ Kladruby. Závěr Školní rok 2005/2006 považuji za úspěšný,klidný,dobrý a bohatý na různé aktivity. Všichni pracovníci školy a žáci tvoří živý organismus plný vzájemné komunikace a kontaktů. Naší snahou je,aby vše probíhalo v přátelské a vstřícné atmosféře.myslím,že se to daří a že jdeme správnou cestou. Ve Stříbře, dne Mgr. Václav Peteřík ředitel školy 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 0 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 0 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Úplná

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Velhartice. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9

Základní škola a mateřská škola Velhartice. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9 Základní škola a mateřská škola Velhartice Datum: 1. září 2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola a mateřská škola Velhartice 1.2 Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Tab.XIII - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Obec s rozšířenou působností (ORP3): Stříbro (680)

Tab.XIII - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Obec s rozšířenou působností (ORP3): Stříbro (680) - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Benešovice (2534) Bezdružice (3697) Bezemín (17370) Blahousty (34398) Brod u Stříbra (12661) Břetislav (67920) Butov (185370) Cebiv (17388)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více