Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Úplná adresa: Stříbro, Mánesova ulice 485 Právní forma: příspěvková organizace Telefon/fax: Web: IZO ředitelství: IČO: Ředitel školy: Mgr. Václav Peteřík Název a adresa zřizovatele: Město Stříbro, Masarykovo náměstí, Stříbro Poslední zařazení do sítě škol: č.j. 73/97 ze dne s účinností od Typ školy: úplná základní škola Seznam pracovišť dle zařazení do sítě škol: Hlavní budova, ředitelství Mánesova 485, Stříbro Základní škola Mánesova 485, Stříbro Jídelna základní školy Mánesova 485, Stříbro Školní družina ZŠ Mánesova 485, Stříbro Adresa Počet tříd Počet žáků Vzdělávací program školy: Základní škola, č.j. 6847/96-2 v. ž 9. ročníku Počet žáků srovnání se školním rokem 2004/2005: 2004/ /2006 ZŠ 444 žáků/8 tříd 424 žáků/7 tříd ŠD 50 žáků/2 oddělení 59 žáků/2oddělení ŠJ 240 žáků/59 dosp. DČ - 69 strávníků 229 žáků/ 55 dosp. DČ 52 strávníků

2 Počet přepočtených pracovníků srovnání se školním rokem 2004/2005: 2004/ /2006 ZŠ 23,7 23,3 ŠD,5,5 ŠJ hlavní č. vedlejší č. 5,3,5 5,8 Spádový obvod školy: - střed města, západní a jižní části města, okolní vesnice (viz tabulka): Obec Počet žáků Benešovice Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kšice Lhota u Stříbra Lomnička Malovice Milíkov Okrouhlé Hradiště Otročín Ošelín Pytlov Slavice Strahov Vranov Záchlumí Únehle Darmyšl Holostřevy Sytno Sulislav Svinná Svojšín Cebiv Těchlovice Celkem 28 obcí žáků 2

3 Školská rada Během podzimu 2005 byly provedeny volby zástupců do školské rady z řad pedagogů a rodičů žáků školy. Složení školské rady: Mgr.Milan Černoch,předseda,zástupce rodičů Pan Petr Šetek,člen,zástupce rodičů Mgr.Marcela Hlaváčová,členka,zástupce pedagogů Mgr.Miroslav Cvrk,člen,zástupce pedagogů Mgr.Petr Bursík,člen,zástupce zřizovatele Paní Jana Solová,členka,zástupce zřizovatele Informace o žácích školy Individuální integrace: 4 Počet žáků na začátku školního roku: 424 prům. 24,94 Počet žáků na konci školního roku: 427 prům. 25,2 Začátek školního roku:. stupeň 205 žáků prům. 22,78/ třída 2. stupeň 29 žáků prům. 27,38/třída Konec školního roku:. stupeň 209 žáků prům. 23,2/třída 2. stupeň 28 žáků prům. 27,25/třída Přijímací řízení a další zařazení absolventů: - počet dětí u zápisu: 4 - počet odkladů školní docházky: 0 - očekávaný počet žáků/tříd: 33/2 Absolventi školy a jejich další uplatnění: Zápis dětí do. třídy Počet celkem Gymnázium SŠ s matur. SOU U Jiné

4 Počet žáků, kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku: 5 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia: Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia: 4 Počet žáků, kteří přišli v průběhu školního roku z jiných škol: 2 Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do jiných ZŠ: 7 Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZvŠ: 2 Materiálně technické zajištění školy: Škola je umístěna ve staré budově, jejíž první části byly postaveny už na konci 9. století a už od počátku sloužily vzdělávacím účelům, byla tu církevní škola. V současné době je budova majetkem Města Stříbra a patří k největším a nejzajímavějším ve Stříbře. Vlastník budovy se průběžně snaží o to, aby vypadala zvenku i zevnitř co nejlépe a vynakládá nemalé peníze pro rekonstrukce a údržbu. Škola má 7 kmenových tříd a 8 odborných učeben, které jsou maximálně využívány. Jsou poměrně kvalitně vybaveny didaktickou technikou a nemám na mysli jen audiopřehrávače, televize, video, ale čtyři dataprojektory, počítače, notebook, digitální mikroskop, digitální fotoaparát, kameru. Vyučující jsou vedeni k používání této techniky, stejně jako spousty výukových počítačových programů. Učebny jsou vybaveny lavicemi a židlemi ve 3 výškových kategoriích, které jsou průběžně renovovány a doplňovány novými, už výškově nastavitelnými. V průběhu školního roku došlo k několika úpravám,které zlepšily podmínky pro žáky i učitele. V učebně F-Ch došlo jednak k instalaci projekčního plátna,které zkvalitní používání zde umístěného dataprojektoru.prostřednictvím něj lze na plátno promítat nejen výukové a další programy z počítače,ale také z přehrávače CD,DVD a videokazet i z televize.díky webové kameře lze snímat práci žáků,případně předvádět různé pokusy.v souvislosti s tím byla učebna též ozvučena.v plánu máme zakoupení interaktivní tabule. Zásadní změna byla provedena v šatnách pro žáky.dřívější pletivem nebo mřížemi vyhrazené klece byly vybourány a do uvolněných místností byly zakoupeny pěkné uzamykatelné skříňky.celkové sumy 2 tisíc Kč za 84 skříněk určitě nelitujeme,odměnou je pro nás spokojenost žáků,i když z kapacitních důvodů sdílejí skříňku většinou 2 žáci. Pokračovali jsme ve vylepšování počítačové učebny.byly zakoupeny další 2 počítače,jejich počet v učebně je nyní 8 a po koupení dalších 2 v příštím roce bude kapacita 4

5 učebny zaplněna.nakoupeno bylo také 8 nových počítačových programů pro různé předměty na.i 2.stupni. Byl proveden.krok k vybudování moderní učebny pro výuku jazyků.do ní byl instalován počítač,který je zařazen do sítě a lze bez problémů využívat výukové programy prostřednictvím dataprojektoru,plátna a reproduktorů. Díky připojení počítače na internet mohou učitelé a žáci komunikovat se svými kolegy ze zahraničí buď přímo ve vyučovacích hodinách nebo při schůzkách English Clubu. Učitelé mají přístup k počítači,k výukovým programům,k programu Bakaláři i k internetu v obou sborovnách ve škole.kromě toho jsou takto k dispozici počítače ve 3 kabinetech učitelů. Novým nábytkem a počítačem s přístupem na internet byl vybaven kabinet školního psychologa,který u nás začal tento rok fungovat díky úspěšnému projektu EU.O jeho činnosti bude zmínka v jiném oddíle. Pracovní podmínky učitelů jsme se snažili vylepšit vybavením sborovny v.patře novým nábytkem,stejně tak kabinet výchovného poradce a vedoucí školní jídelny. Pokračovali jsme v nákupu výškově nastavitelných lavic pro další třídu na.stupni.zde máme úkol do budoucna,stále ještě většina lavic výškově nastavitelná není,navíc je většina lavic i židliček pro žáky v provozu už řadu let a je to patrné na první pohled.snaha o rekonstrukci těch nejhorších je slabou náplastí. Už několik roků zpět byla ve velmi špatném stavu podlaha v tělocvičně v přízemí školy.naše žádosti o dotaci od KÚ Plzeňského kraje byly 2x neúspěšné a tak patří velký dík MěÚ ve Stříbře za to,že letos na její rekonstrukci vyčlenil potřebných cca ,- Kč.Podlaha je krásná a hlavně mnohem bezpečnější. V rámci úprav pro bezbariérový přístup do školy a v některých částech školy byly provedeny stavební úpravy na 2 WC v.patře školy.ty mohou sloužit vozíčkářům,ale též ostatním žákům a učitelům. Budova školy je sice stará,ale zejména v posledních 20 letech je velmi pečováno o její rekonstruování a modernizování zvnějšku ( nová střešní krytina,oprava oken a fasády ze 3 stran ) a také zevnitř.je plně využívána od sklepa až po půdu a není zde místnost,kterou bychom se museli stydět ukázat. Přesto však je stále co vylepšovat.a tak nás čeká v brzké budoucnosti rekonstrukce ústředního topení v celé budově,elektroinstalace zhruba v jedné třetině a výměna žákovských lavic a židlí. Usilovně budeme hledat možnosti získání peněz na rekonstrukci fasády ze dvora školy i dvora samotného. Věřím,že při dlouhodobě dobré spolupráci se stříbrskou radnicí a při možnostech získávání peněz od EU i jinde,se nám to bude dařit. Problémem naší školy zůstává nedostatečné vybavení dalším nábytkem. Většina skříní a skříněk v učebnách, ale i v kabinetech a kancelářích slouží už desítky let. 5

6 Údaje o pracovnících školy Přehled o pracovnících: Školní rok Počet všech pracovníků Počet přepočtených pracovníků 2005/ , / ,73 Školní rok Počet pedagogických pracovníků Počet přepočtených pedagog. pracovníků 2005/ ,8 2004/ ,8 Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: VŠ - PF VŠ jiné + DPS SpŠ SŠ jiné Komentář k přehledu o pracovnících školy Pracovní kolektiv základní školy tvořilo celkem 48 zaměstnanců. Z toho 35 působilo jako pedagogičtí pracovníci.z tohoto počtu bylo 6 mužů. Průměrný věk všech pedagogů činil 45,7 roku.během školního roku bylo potřeba zaměstnat na zástup na určitou dobu 5 kolegyň,z toho 4 v důchodovém věku.bez těchto 5 činil věkový průměr 43,43 roku.to svědčí o tom,že kolektiv je jako celek vyzrálý,většina učitelů je ve věku plus,minus pár let kolem průměru.několik pedagogů kolem 60 let je vyváženo několika pod 30 let. Důležité je,že je kolektiv stabilizovaný,ke změnám dochází prakticky jen odchodem na mateřskou dovolenou nebo do důchodu.naštěstí se nám daří tyto odcházející kolegyně a kolegy nahradit jinou kvalifikovanou silou,většinou absolventem pedagogické fakulty.v průběhu školního roku pak bývalými učitelkami naší školy. 6

7 V tomto školním roce nám takto vypomohly 4 bývalé kolegyně,dvě v září a dvě v dalším průběhu roku.během něj odešly z důvodu mateřství 3 učitelky. Všechny předměty,s výjimkou pracovních činností,výtvarné výchovy a částečně cizích jazyků,máme obsazeny aprobovaně.chybí nám jen vlastní aprobovaný učitel informatiky.zde nám několik let vypomáhají 2 učitelé externě. Věkový průměr 3 provozních zaměstnanců je 46,92 roku.i zde se dá hovořit o dobrém věkovém složení.na všechny provozní zaměstnance je možné se kdykoliv spolehnout,zájem školy často staví nad svůj vlastní a jsou ochotni vypomoci i mimo svou pracovní dobu.tvoří dobrý kolektiv,navzájem si pomáhají.většina z nich u nás pracuje už hodně let a myslím,že i nadále bude. Vzdělávání,rozšiřování kvalifikace učitelů V této oblasti se opravdu nemáme za co stydět,spíše naopak.většina pedagogických pracovníků věnuje hodně času a energie dalšímu sebevzdělávání a řada z nich také vzdělávání jiných. Nejvíce navštěvovanými vzdělávacími akcemi jsou ty,které pořádá Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň nebo Národní ústav dalšího vzdělávání.těch bylo za školní rok zhruba 90.Každý pedagog se tak v průměru zúčastní 3 za rok a opravdu myslím,že není nikdo,kdo by alespoň jednu akci neabsolvoval. Program výuky cizího jazyka MEJA navštěvovalo v Plzni celkem 6 našich pedagogů.stejný počet navštěvoval po celý rok kurz angličtiny,který pořádalo KCVJŠ Plzeň a probíhalo u nás ve škole. 3 kolegyně studují dálkově PF Plzeň,jedna výchovné poradenství,dvě angličtinu. Celkem 4 našich učitelů absolvovalo kurz v rámci rozvoje počítačové gramotnosti SIPVZ,9 z nich modul Tabulkové kalkulátory,5 osob modul P0. Za velmi dobré považuji to,že celkem 5 kolegyň bylo vybráno do programu zvaného Vývoj a realizace vzdělávání lektorů,metodických a řídících pracovníků v Plzeňském kraji,podporovaného finančně z Evropských strukturálních fondů. 5 našich učitelek se zúčastnila vzdělávacích akcí i během prázdnin,dvě výuky angličtiny,dvě výuky němčiny a jedna projektu Začít spolu. Výchovně vzdělávací činnost školy Základní škola Stříbro,Mánesova 485 je úplná základní škola,jedna ze dvou ve městě Stříbře.Nachází se v centru města,v blízkosti náměstí ve staré,ale vyhovující budově.do školy chodí žáci,kteří bydlí ve středu města,dále pak děti ze Západního a jižního předměstí.velkou část tvoří žáci,dojíždějící z okolních obcí. I u nás je patrný úbytek žáků,naštěstí ale není příliš prudký.zastavil se úbytek celých tříd a dochází spíše ke snižování průměru na třídu.od příštího roku počítám opět s opačným trendem. Škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola,čj.6 847/96-2 Celkový počet vyučovacích hodin týdně: 502.stupeň Celkem hodin týdně 228 Z toho - povinné předměty nepovinné předměty 8 7

8 2.stupeň Celkem hodin týdně 274 Z toho povinné předměty volitelné předměty 20 - nepovinné předměty 9 Přehled volitelných předmětů Seminář z fyziky a matematiky Seminář ze společensko-vědních předmětů Informatika Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Technické kreslení Ekologie Technické práce Domácnost 6.ročník,celá třída hod.týdně 7.ročník,celá třída hod.týdně 9.ročník,třetina žáků z ročníku hod.týdně 8.ročník, skupina,třetina žáků z ročníku 2 hod.týdně,2 skupiny,vždy po třetině žáků z ročníku po hod.týdně 9.ročník,3 skupiny v ročníku po hod.týdně 8.ročník,2 skupiny po třetině žáků z ročníku hod.týdně v.pololetí 8.ročník,2 skupiny po třetině žáků z ročníku hod.týdně ve 2.pololetí 9.ročník,celá třída hod.týdně 9.ročník,celá třída hod.týdně 9.ročník,třetina ročníku hod.týdně 9.ročník,třetina ročníku hod.týdně Přehled nepovinných předmětů stupeň Dyslektické čtení Pohybové hry 2.stupeň Seminář z biologie Seminář z biologie a chemie Informatika celkem 5 skupin po 3-4 žácích.stupně po vyuč.hod.týdně po vyuč.hod.ve 3.,4.a 5.ročníku 2 hod.týdně vybraní žáci ze 6.a 7.ročníku 2 hod.týdně vybraní žáci z 8.a9.ročníku 2 skupiny vybraných žáků 7.ročníku střídavě po hod.týdně 8

9 Zájmová tělesná výchova skupina vybraných dívek 2.stupně 2 hod.týdně skupina vybraných chlapců 2.stupně 2 hod.týdně Přehled zájmových útvarů Hra na klavír Kroužek anglického jazyka Sborový zpěv Keramický kroužek English Club 5 žáků ze 2.ročníku 7 žáků 3.a 4.ročníku 8 žáků z.i 2.stupně 9 žáků z.stupně 0 žáků z 2.stupně Většina hodin byla vyučována kvalifikovaně a aprobovaně. Výjimkou bylo na.stupni několik hodin Pracovních činností a Výtvarné výchovy,které vyučovaly vychovatelky ze školní družiny,avšak díky jejich zaměření též velmi kvalitně. Také na 2.stupni bylo jen pár hodin Pracovních činností a Výtvarné výchovy vyučováno bez aprobovanosti vyučujícího,ale zejména u Výtvarné výchovy bez újmy na kvalitě. Velmi kvalitně je zajištěna tolik diskutovaná výuka cizích jazyků.z celkového počtu 57 hodin týdně bylo 24 vyučováno pedagogem,který má pro to aprobaci a státní zkoušku.dalších 33 hodin bylo vyučováno kvalifikovanými učiteli,kteří absolvovali a průběžně navštěvují řadu kurzů německého nebo anglického jazyka,jen jim chybí státní zkouška z něj. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků.pololetí 2.pololetí Počet klasifikovaných žáků Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků s hodnocením prospěl Počet žáků s hodnocením neprospěl 39 2 (z toho postupuje s nedostatečnou dle Škol. Zákona ) 9

10 Počet opravných zkoušek 24 Počet žáků se slovním hodnocením 0 Snížené známky z chování 2x 2.stupeň 2x 2.stupeň x 3.stupeň Počet zameškaných hodin a) omluvených b) neomluvených Učební výsledky považuji za dobré,většina žáků má zájem na dobrých známkách a snaží se o ně. Na výsledcích neúspěšných se do velké míry promítá rodinná situace žáka,který není doma motivován,případně reaguje na nedobré citové podmínky. Negativním jevem je vysoký počet zameškaných hodin,kdy rodiče bývají příliš úzkostliví a často nechávají dítě doma i při ne příliš odůvodněných situacích. Nárůst neomluvených hodin ve 2.pololetí byl způsoben příchodem jedné žákyně v závěru školního roku,která měla tyto prohřešky i na dřívější škole a nám způsobila nemalé problémy. Získávání financí u projektů Víme, že v současné době nelze spoléhat jen na finance, které se do školy dostávají z MŠMT nebo od zřizovatele, ale že je velké množství možností jiných, i když za cenu určité práce při tvorbě a podávání různých projektů. Ve školním roce 2005/2006 jsme byli aktivní ve vytváření projektů,které byly podkladem pro žádost o získání finančního grantu a následující přehled ukáže,že celkem úspěšně. Název a téma projektu Získaná částka v Kč,Euro,USD Získáno od koho Zajištění standardních ICT ,-Kč MŠMT v roce 2006 Jazykový kurz angličtiny pro učitele regionu Stříbro,projekt v rámci SIPVZ Kurz angličtiny pro pedagogy z MŠ a.stupně škol stříbrska 0,-Kč 0,-Kč Projekt mimoškolních aktivit ZŠ Stříbro, ,-Kč MěÚ Stříbro Mánesova 485 v r

11 Zdravá Máneska,projekt v rámci prevence ,-Kč patologických jevů KÚ Plzeňs.kraje Žáci ze Stříbra a Neustadtu a.d.wn ,-Kč Sdružení Český se poznávají Západ Studijní návštěva školství v Buckingham- 00,-Euro Sokrates ském hrabství v Anglii Stříbro a Neustadt,učitelé a žáci 4 500,-Kč Fond česko-německé budoucnosti Rekonstrukce tělocvičny v přízemí 5 000,-USD Alcoa Fujicura školy S novou technologií k lepšímu vzdělávání, 5 670,-Euro projekt mezinár.spolupráce škol 6 evr.zemí Sokrates Účast v soutěžích Naši žáci se zúčastnili téměř všech předmětových, uměleckých i sportovních soutěží, které byly vyhlášeny na okrese Tachov. V některých byli úspěšní tak, že postoupili do krajského kola. Některé soutěže naše škola pořádala nebo se pořádání podílela. Přehled: / Účast v okresní soutěži bez umístění na místě - Mladý zahrádkář - Konverzace v Nj - Dějepisná olympiáda - Olympiáda z Čj - Večerní běh Tachovem - Zeměpisná olympiáda - Pythagiriáda - Biologická olympiáda - Matematická olympiáda - Matematický klokan - Fyzikální olympiáda - Mladý záchranář - Soutěž dětských recitátorů - Atletická soutěž žáků.stupně škol okresu Tachov - Atletický trojboj - Čtenářská soutěž - Vybíjená dívek - Pohár rozhlasu - Florbal - Mc Donald Cup - Dopravní soutěž

12 2/ Účast v okresních soutěžích s umístěním na místě:.místa Soutěž v anglickém jazyce A.Podgorná L.Dvorská - Matematický klokan J.Fikrlová - Biologická olympiáda L.Dvorská - Mladý záchranář družstvo:l.adam,j.kalistová,l.kašparová,d.černoch - Atletická soutěž žáků.st. S.Holečková Š.Lukšová D.Tůma - Čtenářská soutěž J.Fikrlová - Pohár rozhlasu družstvo:r.ichnatolya,j.adam,o.křelina,t.kamínek, M.Chlad,L.Janda,T.Soutner,T.Poláček,S.Zajíček - Atletický čtyřboj družstvo:r.ichnatolya,j.adam,o.křelina,j.gábor - Stříbrská lampa,výt.soutěž V.Dedek-čestné uznání B.Tuková L.Jahoda L.Meyerová - Pěvecká soutěž Stříbra M.Patočka A.Šetková 2.místa Stříbrská lampa,výt.sout. N.Marková,V.Sitayová,L.Jochacyová,M.Marešová M.Meyer J.Lešková - Soutěž dětských recitátorů J.Nezbeda - Biologická olympiáda E.Krejzová - Stolní tenis družstvo:m.saugspírová,s.sihelská družstvo:r.špatenka,d.černoch,l.suchánek družstvo:d.foitík,r.ichnatolya,o.křelina - Halová kopaná družstvo:o.křelina,r.ichnatolya,j.adam,t.kudlík, D.Foitík,M.Leško,R.Lukš,R.Weschta,D.Pašek - Atletická soutěž žáků.st. H.Koníčková - V.Dedek M.Poduška K.Štrejn - Atletický trojboj družstvo:v.dedek,d.pham,h.koníčková,s.holečková - Pěvecká soutěž Stříbra T.Ficzuová J.Šedivý 3.místa Stříbrská lampa,výt.soutěž J.Plešinger - Matematická olympiáda D.Adlmüller - Přespolní běh družstvo:n.rapavá,m.trávníčková,n.lukšíková, V.Suková,A.Šetková - Atletická soutěž žáků.st. M.Poduška,K.Brychtová,K.Štrejn - Mc Donald Cup družstvo:hruška L.,Tůma,Adam L.,Dostal,Daněk,Šedivý, Štrejn K.,Mazák,Poduška,Jahoda,Patera,Minařík,Kříž 2

13 - Čtenářská soutěž T.Slabá - Dopravní soutěž družstvo:p.peev,l.adam,j.kalistová,d.nová - Pěvecká soutěž Stříbra A.Kadlecová 3/ Účast v krajském kole po vítězství v okrese: - Konverzace v Aj - 4.místo - Atletický čtyřboj - 2.místo - Pohár rozhlasu - 6.místo - Coca-Cola Cup - 3.místo - Mladý záchranář - 6.místo 4/ Účast v mezinárodní soutěži: - Globe Games 2.místo,družstvo:A.Podgorná,J.Kalista,P.Šetková,E.Krejzová,L.Suchánek L.Dvorská Tento výsledek je vůbec největším úspěchem dosaženým v tomto školním roce. Celkově se na všech soutěžích od okresního kola výše zúčastnilo skoro 380 žáků naší školy,kteří tak svou účastí a v řadě případů i výkonem a výsledkem šířili dobré jméno naší školy a patří jim za to poděkování,stejně jako učitelům,kteří je vedli. Organizování soutěží a dalších akcí pro žáky i dospělé Během celého školního roku zorganizovali učitelé velké množství školních soutěží a nejlepší žáci pak reprezentovali v okresních kolech. Pedagogové naší školy se podíleli i na organizování okresních soutěží a dalších akcí. - Biologická olympiáda,kat.c,d - Stříbrská lampa,výtvarná soutěž,vypsaná pro všechny školy okresu Tachov,letos účast 2 škol - Atletická soutěž pro žáky.stupně škol,letos účast 8 škol - Mc Donald Cup,okrsková kola pro 2 kategorie - Coca Cola Cup,okrskové kolo,poté oblastní kolo - Vernisáž výstavy nejlepších prací výtvarné soutěže Stříbrská lampa - Stříbrsko v pohledu amatérských ekologů,prezentace prací žáků pro veřejnost - Kurz anglického jazyka pro veřejnost,0 účastníků - Kurz anglického jazyka pro učitele Stříbra a okolí,0 účastníků - Solasido,pěvecká soutěž ve stříbrském kině - Pěvecká soutěž žáků stříbrských škol - Beseda se Zdeňkem Štybarem,mistrem světa v cyklokrosu - Celoroční školní soutěž O nejlepšího žáka,ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ Stříbro,Mánesova 485 Spolupráce s rodiči Dlouhodobě se snažíme o co nejlepší spolupráci s cílem přiblížit školu rodičům školu i z jiného pohledu,než jen jako oficiální instituci,ale jako soubor lidí,kteří jsou v mnohém stejní,jako rodiče dětí a mají stejný cíl a snahu-dobře vychovat svěřené děti. 3

14 se konalo už tradiční plenární shromáždění rodičů s vedením školy.byl zhodnocen uplynulý rok a projednány některé záležitosti pro nový školní rok. Současně proběhla výroční schůze v lednu vzniklého Sdružení rodičů při ZŠ Stříbro,Mánesova 485,IČ ,byly vyslechnuty zprávy o činnosti,o hospodaření a o kontrole hospodaření. Dále byli zvoleni 2 zástupci rodičů do školské rady,p.milan Černoch a p.petr Šetek. Poté následovaly schůzky v jednotlivých třídách. Další třídní schůzky proběhly v dubnu.v lednu a v červnu měli rodiče k dispozici informační odpoledne. Několik rodičů se zúčastnilo školou pořádaného lyžařského zájezdu na Klínovec navštívila řada rodičů pěveckou soutěž Solasido v místním kině. Hodně lidí přišlo na stříbrskou radnici ,aby se zúčastnili předání cen úspěšným žákům ve výtvarné soutěži Stříbrská lampa a poté vernisáže výstavy. Velké množství rodičů si nenechalo ujít tradiční Den školy,pojatý letos formou Staročeského jarmarku dne Spousta z nich se aktivně zapojila upečením koláčů a buchet pro Staročeskou cukrárnu. Prezentace na veřejnosti, spolupráce s veřejností: Naší snahou je,aby škola byla otevřená veřejnosti,tj,abychom přijímali signály zvnějšku a aby opačným směrem proudily informace o naší práci a výsledcích,tím spíše,že za většinu se nemusíme stydět.a tak se do povědomí veřejnosti můžeme dostat několika způsoby. ) Tradičně vysokou kvalitu má vždy vystoupení pěveckého sboru naší školy.letos se o tom mohli přesvědčit návštěvníci předvánočního koncertu,který se konal tentokrát v místním kině a také návštěvníci vernisáže výstavy k soutěži Stříbrská lampa,která se uskutečnila ) Řada našich pracovníků si zvykla podávat informace o úspěšných akcích do Stříbrského zpravodaje.myslím,že letos nebylo ani jedno číslo,ve kterém by chyběl nějaký náš příspěvek.podobně aktivní jsme i při zasílání příspěvků do regionálního tisku,tachovského deníku a Tachovské jiskry. 3) Od května 2006 funguje nová webová stránka školy,www.zs-manesova.cz,na které lze najít spoustu důležitých i zajímavých informací. 4) K prezentaci naší školy slouží také pořádání akcí,kterých se může zúčastnit veřejnost,např.kurzu angličtiny,dne školy,zájezdu na hory, 5) Velmi důležité pro kladnou prezentaci a dobré jméno na veřejnosti je kvalitní práce a seriózní jednání při jakémkoliv kontaktu s lidmi. Mezinárodní kontakty a spolupráce: Během školního roku byly kontakty velmi bohaté a podíleli se na nich jak učitelé,tak žáci,jak ti,kteří ovládají /nebo se o to snaží/ němčinu,tak angličtinu. Symbolicky vše odstartoval Evropský den jazyků,který si žáci i učitelé připomněli Pokračovali jsme v aktivní práci ve Spolku německých a českých škol se sídlem v Altenstadtu.V říjnu se 2 členové pedagogického sboru zúčastnili mezinárodního semináře v Lucembursku,jehož hlavním cílem bylo rozpracovat a zadat úkoly pro vytvoření nové česko-německé knihy s texty a obrázky z míst podél Zlaté stezky. 4

15 V prosinci naši školu navštívila delegace žáků a učitelů z partnerské školy v Neustadtu a.d.wn,další den pak žáci a učitelé ze školy v Altenstadtu a.d.wn,kteří se aktivně zúčastnili předvánočního dílu Štrachání za předky. V březnu se naši žáci vypravili na návštěvu k sousedům.skupinka mladších se zúčastnila programu v Altenstadtu,starší žáci se společnš s žáky Hauptschule Neustadt vypravili na exkurzi do továrny v Weiherhammeru. Do naší partnerské školy vyjela v dubnu skupina 9 našich učitelů na půldenní návštěvu.kromě prohlídky školy a místní sklárny a posezení u dobrého jídla a pití byl domluven sportovní den pro žáky obou škol,který proběhl zhruba o měsíc později na stadionu ve Stříbře. Na samý závěr školního roku, ,nás navštívili žáci jedné třídy školy z Altenstadtu,kteří společně s našimi třeťáky prošli pohádkový les,který pro ně připravili naši učitelé a žáci 9.tříd. Kromě těchto aktivit byli po celý rok v kontaktu se zahraničím žáci,kteří se učí angličtinu.v rámci projektu e-twinning se školou na francouzském území u Madagaskaru Réunion a se školu z italského města Lizzano. Všichni pedagogové vybrali už podruhé dohromady částku 7 000,-Kč a zaslali ji prostřednictvím akce Adopce na dálku dívce do africké Ugandy k úhradě některých nákladů na vzdělání. Kontakty našich učitelů a žáků se zahraničím jsou pro ně samozřejmostí a budeme v nich nadále pokračovat a prohlubovat je. Vytváření Školního vzdělávacího programu Naše škola jako celek plně respektuje rozhodnutí MŠMT o tom,že každá základní škola začne nejpozději od počátku školního roku 2007/2008 vyučovat podle vlastního ŠVP,který bude vycházet z RVP. Je pravdou,že někteří kolegové se s tímto ještě ne zcela ztotožnili a nevítají tuto skutečnost s nadšením,ale i jim je jasné,že záležitost je nezvratná. Většina pedagogů se shoduje v názoru,že určité změny v systému základního školství nutné jsou a také,že spousta změn už proběhla nebo probíhá.a že vytváření ŠVP tím způsobem,který je od MŠMT vyžadován,je pro učitele zbytečný a především administrativní nápor a zátěž. Nicméně na přípravě ŠVP usilovně pracujeme,máme vyškoleného,obětavého a zapáleného koordinátora a já věřím,že společným úsilím vytvoříme takový ŠVP,který nebude pouhou formalitou,ale přispěje k tomu,že naše škola bude uznávaná a vyhledávaná rodiči i žáky,protože dobře zabezpečí kvalitní základní vzdělání za příznivých podmínek. Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance Dobrou tradicí se stalo zejména předvánoční posezení,na které jsou zváni všichni současní i bývalí zaměstnanci a skoro všichni vždy přijdou. Na závěr školního roku děláme setkání odděleně,zvlášť pro pedagogy,pracovnice školní jídelny a pak pro ostatní provozní zaměstnance. Jako jistý dluh vidím to,že jsme nezorganizovali žádný společný zájezd ani návštěvu divadla či koncertu. Naopak se snažíme více přispívat na individuální zájezdy a rekreace z fondu FKSP. 5

16 Akce pro žáky, prevence škodlivých prvků, využití volného času: ) Druhý rok projektu Štrachání za předky Staročeský jarmark dne byl důstojným vyvrcholením našeho dvouletého projektu.při jeho přípravě a průběhu se podařilo bezezbytku využít zkušeností z dřívějších dílčích akcí projektu.většina učitelů a žáků všech ročníků s chutí a zápalem připravovala příspěvky do programu dne,který byl velkým zážitkem pro všechny zúčastněné.cíle tohoto projektu-zapojit do společné činnosti žáky různého věku i se svými učiteli a rodiči,připomenout život našich předků,ověřit si své schopnosti a dovednosti-byly určitě splněny. 2) Minimální preventivní program Ten byl rozpracován na celý školní rok pro většinu žáků školy.zahrnuje pravidelné a dopředu plánované akce,ale také takové,které se ukáží jako vhodné v průběhu roku.mezi ty první patří např.tzv. Go kurzy pro žáky nově vzniklých kolektivů 6.tříd a také zážitkové aktivity organizované občanským sdružením KOTEC.Několika akcemi přispívá také tzv. Školní klub,který pro žáky zorganizoval několik víkendových akcí v přírodě.většina akcí je finančně dotována z grantu KÚ Plzeňského kraje,měú Stříbro nebo Sdružením rodičů při ZŠ Stříbro,Mánesova ) Další mimoškolní aktivity V průběhu školního roku bylo pro žáky zejména 2.stupně zorganizováno celkem 6 exkurzí do zajímavých oblastí blízkého okolí.stříbra i do oblastí vzdálenějších.2 x žáci navštívili kulturní pořad ( divadlo,koncert,kino,beseda ). Do tohoto oddílu můžeme snad zahrnout praktické procvičování činností při mimořádných událostech,které proběhlo Žáci jsou vedeni k péči o životní prostředí celoškolní soutěží ve sběru Tetrapaku a hliníku, v rámci projektu Školní mléko si kupují mléko a mléčné výrobky. 4) Působení školního psychologa ve škole Od letošního školního roku působí na naší škole školní psycholog.základem k tomu byl úspěšný projekt,který byl podán v rámci programu MŠMT VIP Kariéra,financovaný z peněz Evropské unie.díky tomu se naše škola stala jednou ze dvou v tachovském okrese a asi 4 v celé ČR,které na půl úvazku získali odborníka-speciálního pedagoga nebo školního psychologa.hlavní náplní jeho práce je konkrétní,přímá činnost s těmi,kteří pomoc potřebují,ať jsou to žáci školy,učitelé a nebo rodiče.kladný vliv byl určitě patrný. 6

17 Pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy a veřejnost V této oblasti jsme se snažili využít jednak materiálních podmínek naší školy,ale hlavně kvalit lektorů z řad našich učitelů. ) Pokračovala činnost Školícího střediska SIPVZ.Během roku jsme realizovali 2 kurzy,kterých se zúčastnilo celkem 4 našich učitelů a 2 učitelů z jiných škol. 2) Probíhal u nás i tento rok kurz angličtiny pro učitele Stříbra a okolí pořádaný KCVJŠ a vedený lektorkou z naší školy. 3) Od října 2005 do května 2006 probíhal kurz angličtiny pro veřejnost,který jsme organizovali v rámci hospodářské činnosti a byl vedený lektorkou z naší školy. Spolupráce s jinými institucemi Na první místo dávám spolupráci s naším zřizovatelem,městem Stříbrem. V letošním roce byla,stejně jako v předchozích,bezproblémová,založená na vzájemné důvěře a respektování. Představitelé města a také rada a zastupitelstvo nesvazovali vedení školy zbytečnými předpisy a požadavky a ponechávali mu samostatnost v rámci předem dohodnutých pravidel a mantinelů.na oplátku se škola snažila nezatěžovat radnici žádnými požadavky navíc a ani problémy,které,pokud byly,řešilo vedení školy samostatně. Při všech jednáních s pracovníky MěÚ,členy finančního výboru i dalšími byla cítit snaha škole pomoci. Dlouhodobě dobrá spolupráce je s PPP Tachov ( nyní Plzeň ) a s jejím odloučeným pracovištěm Stříbro.Toto pracoviště využívá od letošního roku ke své činnosti prostory v přízemí naší školy a,domnívám se,ke vzájemné spokojenosti. Naštěstí ne příliš důvodů bylo ke spolupráci s Policií ČR.Pokud k tomu příčina byla,bylo jednání vždy velmi korektní.zajímavou akcí byl Ajaxův zápisník pro žáky 2.a3.tříd. Při pořádání různých akcí se potvrdila dobrá spolupráce s DDM Stříbro a MKS Stříbro,stejně tak s Městským muzeem a TJ Baník Stříbro. Aktivně spolupracujeme také se spádovými školami ve Svojšíně a Záchlumí,se ZŠ Stříbro,Revoluční ul.i s oběma středními školami ve Stříbře.Spoustu společných akcí jsme měli také se ZŠ Kladruby. Závěr Školní rok 2005/2006 považuji za úspěšný,klidný,dobrý a bohatý na různé aktivity. Všichni pracovníci školy a žáci tvoří živý organismus plný vzájemné komunikace a kontaktů. Naší snahou je,aby vše probíhalo v přátelské a vstřícné atmosféře.myslím,že se to daří a že jdeme správnou cestou. Ve Stříbře, dne Mgr. Václav Peteřík ředitel školy 7

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více