Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační až Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů."

Transkript

1 Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a Čečně, komunitní InBáze, komunitní, prezentace i a prodej výrobků Bazarety, Refufest např. čečenský taneční soubor besedy na školách, prezentace čečenské kultury veřejnost, zejm. lokální kolem Rakovic, zejm. studenti; migranti cizinci všech statusů, FM EHP a NFM až Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Vzájemné poznávání života lidí z různých kultur. Umožnit příchozím/ migrantům zplnomocnění: stávají se experty na svou zkušenost migrace, adaptace na nové prostředí. Ve vztahu k majoritní i je hlavním cílem spolubytí a korekce stereotypů. Oživit zbudované venkovské komunitní v Rakovicích v jižních Čechách. V rámci projektu je naplánováno několik, které se budou odehrávat ve venkovském m centru Rakovice. Je to jednak kurz pro majoritní, kurz češtiny pro migranty, pobyty pro rodiny s dětmi migrantů, víkendová setkání pro experty, čili zaměstnance státního a nestátního sektoru, kteří pracují s migranty; evaluovat přístup, který se zde vůči migrantům vytváří. Vytvoření expertního týmu pro MKV, realizace MKV. Další ou projektu je fundraisingová strategie, rekonstrukce MKC Rakovice. Návaznost na komunitní InBáze. Osobní informování na školách a úřadech v okolí Rakovic + u; cizinci osloveni přes osobní kontakty. Brainstorming, burza nápadů, týmová práce (multikulturní týmy), learning by doing, práce s příběhy konkrétních migrantů. Ano, 1. víceúrovňová, závěrečná po kurzu, hodnotící dotazník; 2. po projektu vnější evaluace formou týmového workshopu. Centrum interkulturního, PF UJEP Interkulturní výchova cz/civ_cinnost.asp Ústí nad Labem Člověk v tísni, SIM, Poradna pro integraci, Světluška publikační podíl na výzkumu Příčiny a mechanismy vytváření ch blokád příslušníků skupin z odlišného socio-kulturního prostředí; partnerem i Člověk v tísni v projektech podporujících interkulturní, sociální integraci a osob ohrožených sociálním vyloučením ; školení multiplikátorů vysokoškolské dotace od roku 2002 Kurzy probíhají 1 týdně à 1,5 hod.; některé kurzy jsou 3hodinové. Příprava budoucího pedagogického (a jiného) personálu, který pracuje s lidmi tak, aby byli schopni vedení jakéhokoliv dítěte ke klíčovým kompetencím a aby byli schopni připravit je na tzv. rovnost podmínek. Povinné a volitelné kurzy pro studenty pedagogické oborů speciální pedagogiky, vychovatelství a dalších učitelských oborů, které nesou názvy Interkulturní kompetence I., II.; Úvod do interkulturality; Kultura, interkulturalita, interkulturní ; Migrace, diverzita, soužití; Migrace a imigrace; Sociální vyloučení; Problémy edukace v tzv. interkulturní realitě; Interkulturní pro mateřské školy; Jak učit o holocaustu; Romský jazyk a komunikace; Dobrovolnictví; Podpora a nízkoprahu. Práce se stereotypy, postoji a prožitky, interaktivní forma, dopisování příběhů, práce s filmem, ukázky, besedy, myšlenkové mapy, zvaní hostů lidí z terénu a pracovníků v poradnách a NKC a řada dalších. Ano, zjišťování stavu na začátku, evaluace na konci, srovnávání stavu, evaluace na základě řešení modelových situací, hodnotící arch, anonymní, cílem je zjistit, co dělat lépe, nehodnocené testování. Centrum pro integraci cizinců Kurzy českého jazyka pro cizince České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary Člověk v tísni Varianty, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka pomoc a asistence dlouhodobě usazeným cizincům, pro projekty cizinci s dlouhodobým nebo trvalým pobytem a azylanti tvorba metodiky, jazykové kurzy, školení multiplikátorů, osvětový, ESF JPD únor 2006 až leden pilotní kurzy ČJ po 50 vyučovacích hodinách. Mít vytvořenou celorepublikovou síť nízkoprahových zařízení, v každém kraji podle potřeby. Realizace kurzů českého jazyka pro cizince. Testování vytvářené metodiky nízkoprahových kurzů při pilotních kurzech v Praze a jejich další šíření do dalších krajů (Budějovice, Plzeň, Vary). KLD pro učitele češtiny jako cizího jazyka v NPK. Letáky, inzerce, kontaktování dlouhodobých klientů. Ano, zpětná vazba od lektorů, požadavek zpětné vazby od účastníků, plánují vnější evaluaci. Česká charita Plzeň Plzeň církevní organizace poskytování sociální a zdravotní péče; součást Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň účast na multikulturních festivalech azylanti a dlouhodobě usazení cizinci; veřejnost, žáci a studenti ; ; kurz ČJ pro cizince od roku 2001 Besedy na téma konkrétních kultur 1 měsíčně. Besedy na školách 5 ročně a další. Maximálně zapojit jednotlivé cizinecké skupiny do společné i: do společných večerů, různých představení, které pořádají jednotlivé komunity. Vytvořit zájem mezi českou veřejností o otázky cizinecké komunity; zajistit její větší informovanost (v Plzni a okolí) či přímo ji zapojit do této i. Rozsáhlý projekt zahrnující několik druhů í: besedy cizinců, kteří mohou říci něco o své kultuře, na školách a na univerzitě, lektorování o multikulturních tématech a různých kulturách vedené odborníky v dané oblasti. Filmové večery, které se zatím soustřeďují především na ruskojazyčnou kinematografii. Kurz češtiny pro cizince. Provozování dalších drobných jednorázových akcí, jako třeba seminářů na odborná témata, například o české legislativě týkající se cizinců, a mnoho dalších. Zapojení organizace do dalšího vyučování češtiny pro kazašské Čechy, kteří byli přestěhováni do České republiky. Plakáty, inzerce, kontakty přes další o.z., šíření individuálních kontaktů, hromadné y. Člověk v tísni Varianty KLD pro učitele češtiny jako cizího jazyka v NPK CIC obecně ktivity, tvorba IKV metodiky projekty IKV, projekty globální rozvojové výchovy, IKV semináře pro učitele, úředníky, policisty, kurzy lektorských dovedností, tvorba metodiky a další. učitelé ČJ pro cizince školení multiplikátorů MŠMT ČR září až prosinec 2007 Kurz jednou za tři týdny. Jedná se o pět setkání během této periody. Celková dotace je 100 hodin. Cílem projektu je rozšířit v ČR metodiku nízkoprahových kurzů a vytvořit tady základnu kvalitních lektorů češtiny jako cizího jazyka. Metodicky připravit učitele na nové metody a formy práce v nízkoprahových kurzech pro cizince. Kurz lektorských dovedností pro učitele češtiny jako cizího jazyka, tak aby byli schopni pracovat v nízkoprahových kurzech. Projekt Kurzy českého jazyka pro cizince (CIC), tvorba učebnice Manuál pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Reklamní kampaň. Přednášky, diskuse, interaktivní, domácí příprava, sdílení zkušeností, práce s očekáváními účastníků, ukazování hotových materiálů. Ano, dotazníkem po setkáních, cílem zjistit, co se líbilo, co by bylo třeba změnit, rozhovor, diskuse na začátku dalšího kurzu o minulých reakcích, koordinátor vyhodnotí reakce a vyhodnocení se posílá zpět lektorům, sledování vyškolených lektorů, zda to skutečně praktikují v dalších kurzech. Člověk v tísni Varianty Peace exchange Weltfriedendienst (SRN), Akcia humanitárna (Polsko), Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Rakousko) obecně ktivity, tvorba IKV metodiky projekty IKV, projekty globální rozvojové výchovy, IKV semináře pro učitele, úředníky, policisty, kurzy lektorských dovedností, tvorba metodiky a další mladí lidé let osvětový ; tvorba metodiky Evropská komise Akce jednou za rok na týden: na několika místech návštěva odborníka; další akce v průběhu roku. Za prvé jak řešit konfliktní situace nekonfliktní cestou. Za druhé zprostředkovat zkušenost z globálního jihu, především z Afriky a Jižní Ameriky. Za třetí předat tuto zkušenost atraktivním způsobem mladým lidem. Hlavní myšlenka je zprostředkovat mládeži v Evropě zkušenosti z globálního jihu. Pozve se určitý odborník na dané téma, který vykonává s mladými lidmi určité. Důležitý je způsob kterak ty myšlenky lidem předávat, ten by měl být atraktivní a každý rok je nesen trochu jiným tématem či metodou divadlo, hip hop, sport atp. Dále je přizvaný odborník učí jak nenásilnou cestou řešit konflikty. Důležitou vedlejší ou je vydání příručky určené pro pracující s mládeži. Víceméně samostatný projekt. Oslovení pracovníků s mládeží, nízkoprahových klubů a škol skrz web, mail, letáky, plakáty. Workshopy s odborníkem na dané téma, nekonfliktní řešení informací, mírová výchova, aktivní účast na vytváření uměleckého díla, zatahování diváků do představení atp. Ano, dotazníkem pro účastníky, cílem je spíše náhled na organizační průběh. FHS UK, katedra studií i Czechkid MKC, Společnost pro studium sekt a nových náboženství, Člověk v tísni, Středisko službám Příbram, British Council; mediální partner: Atlas, výzkum pedagogové ZŠ a SŠ; žáci a studenti ZŠ a SŠ webové stránky; tvorba metodiky; osvětový ESF leden 2005 až prosinec 2007 Akreditovaný kurz pro pedagogy: 68 hod.; používání metodiky volné. Vytvořit a zavést do škol metodiku pro MKV jako průřezové téma. Projekt je rozsáhlý, jeho podstatnou částí jsou stránky Snaží se zprostředkovat nový transkulturní pohled na MKV. Na projekt navazovala školení pro učitele podle akreditovaného kurzu. Vytvoření akademického zázemí: rozpracovávání teoretických textů na webových stránkách katedry a příprava audiobanky s nahrávkami různých lidí, kteří se zabývají multikulturalismem, rozhovory s cizinci, s lidmi z cizinecké policie atd.; pro kantory. Návaznost na výzkumnou autorky projektu a. Kontakt učitelů přes bývalá pedagogická centra, médií, dále samotné webstránky. Práce s příběhy, přizpůsobování metod cílové skupině. Ano, debatou, reflexí, portfoliem účastníků, vyhodnocení kvalitativními metodami. G5 Plus, s.r.o. Interkulturní výcvik pro zdravotnický personál časopis Sestra, Dell, Johnson & Johnson s. r. o. poradenství a k mezinárodní kariéře, zprostředkovávání mezinárodní kariéry střední zdravotnický personál, lékaři interkulturní personální kurzy hrazené účastníky od roku za 3 měsíce. Připravit zdravotnický personál co nejlépe pro vstup do zaměstnání v novém prostředí. Snížit zaměstnavatelům co nejrychleji náklady realizací interkulturního tréninku pro zaměstnance před odjezdem se snahou o rychlou adaptaci v novém pracovním prostředí. Odborná příprava středního zdravotnického personálu a lékařů na práci v zahraničí, jejíž integrální součástí je interkulturní. Oslovování klientů (nemocnic a zdravotnických zařízení v různých zemích světa), kteří následně s G5 plus podepisují smlouvy na to, že jim dodají odborně proškolené zaměstnance. Tyto zaměstnance potom G5 plus vyhledává a připravuje interkulturních a dalších tréninků pro konkrétní destinaci. Odborná příprava a poradenství k mezinárodní kariéře. Odborné PR články, reklama v odborných časopisech formou referencí o kvalitě kurzů, oslovování nemocnic a zdravotnických zařízení ve světě. Zprostředkovávání prožitku interkulturní zkušenosti, posilování interkulturních kompetencí, zážitkové (experimentální) metody. Ano, dotazníkem na konci každého dne, cílem je zkvalitnění u.

2 Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Generation Europe Foundation Evropa Matematickofyzikální fakulta UK, Filozofická fakulta FF UK, Siant, Gymnázium Sázavská, Asociace pro mezinárodní otázky inovace v oblasti učitelé ZŠ a SŠ, studenti středních škol, žáci druhého stupně ZŠ tvorba metodiky počítačová hra JPD 3 září 2006 až srpen 2008 Poskytnout SŠ pomůcku při výuce výchovy a společenských věd. Jedná se o výukovou počítačovou hru, která je určena pro doplnění výuky na středních školách, popřípadě na druhém stupni škol základních. Jedná se o online strategii celý kolektiv připojí k internetu, každý z nich dostane vlastní zemi a nějakou vizi budoucí Evropy. Vytváření a šíření této počítačové hry. Organizování školení pro učitele o tom jak hru využívat. Přímé oslovování učitelů pomocí ů a článků; oslovování studentů učitelů. Práce s počítačovou hrou zahrnuje skupinovou práci, rolové hry, strategie. Ano, evaluace průběžná, externí evaluátor, konzultace. Institut Pontes Lektor pro interkulturní setkávání nadace Brücke/ Most, Tandem Plzeň, Tandem Regensburg a další česko-německé kurzy a výcviky, podpora lidských práv semináře, školení odborná veřejnost, budoucí lektoři školení multiplikátorů Tandem Regensburg, Českoněmecký fond budoucnosti, Mládež od roku velký výcvik (šestkrát 5 dnů) a 4 malé víkendové semináře do roka. Vyškolit lektory, mít dostatečné množství kvalitních lektorů a seznámit co největší množství lidí s alternativním pojetím kultury. Jedná se o školení lektorů v oblasti česko-německých vztahů s následnou podporou a spoluprací. Oslovování členů již existující databáze kontaktů, snowing ball, partnerských organizací. Jsou postaveny na Gestalt pedagogice a transkulturním přístupu. Ano, evaluace projektová a reflexe po každém setkání. Institut psychologicko-pedagogického poradenství Střediska integrace menšin regiony [ (pro Středočeský kraj), Most, Brno, Olomouc, Opava, Karviná] formálně ne; spolupráce s organizacemi v rámci školské a pedagogické soustavy, krajskými úřady, školskými odbory, neziskovými organizacemi pedagogický institut pod MŠMT pedagogicko-psychologické poradenství a poradenských a pedagogických pracovníků analýza rodinných systémů cizinců žijících na území ČR, výzkum romských asistentů, kariérové poradenství pro romské žáky, získání diagnostického nástroje na měření interkulturní adaptability děti a mládež ze sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných skupin (Romové, azylanti, imigranti apod.) a osvětový ESF, státní rozpočet od roku 2006 Střediska otevřena 4 dny v týdnu. Síť SIM je pilotním projektem, jehož cílem je vytvořit a ověřit systém podpory péče o děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jeho hlavním záměrem je přispět ke zlepšení podmínek pro integraci těchto dětí a mladistvých v rámci systému i v rámci i. Projekt má tři hlavní roviny realizace. První je zřízení středisek integrace menšin, druhou je další pracovníků, třetí je mapování psychosociálních a jiných specifik cílových skupin, tedy výzkumná rovina. Projekt staví na tematicky blízkých projektech realizovaných IPPP. Přes školy, neziskové organizace, poradenská zařízení a vlastní sociální pracovníky. Aktivity s menšinovými předškoláky a jejich matkami v rámci včasné práce, mimovýukové hry a akce pro posílení sociálních a komunikačních dovedností menšinových dětí, sociální a psychologicko-pedagogické poradenství pro menšinové klienty. Ano, interní evaluátor, specialista, zpracování do periodických, ročních zpráv, observace. Evaluace ze strany dosud není, je plánována, jsou připraveny dotazníky pro klienty; pokud dotazník nebude vhodný, bude probíhat formou rozhovoru. Kabinet multikulturní výchovy, PdF Masarykovy univerzity výchova /wsocedu/kmv/ Brno publikační vědecká a publikační, kurz pro asistenty pedagoga, projekt Domácí učitel: doučování v romských rodinách, příprava romských studentů na přijímací řízení na SŠ a VŠ ; školení multiplikátorů vysokoškolské dotace od roku 2000 V 1 semestru 12 přednášek po 45 minutách během studia, pro studenty kmenového oboru celkem 6 semestrů během studia profilace semináře a přednášky. Informovat studenty o menšinách a národnostních skupinách. Semináře a přednášky v rámci studia na Pedagogické fakultě MU s názvem výchova pro studenty sociální pedagogiky a dále multikulturní výchova pro studenty dalších oborů (učitelství prvního stupně, sociální pedagogika, vychovatelé a pedagogové volného času atp.). výchova má v každém semestru jiný název, např. Základy MKV, MKV v kontextu sociální pedagogiky či Lidská práva v rámci MKV. Kombinace přednášek a seminářů. Besedy, diskuse, referáty studentů, zvaní hostů zástupců minorit, reprezentantů určité kultury. Dramatická výchova, práce s dotazníky, skupinová práce. Ano, semestrální evaluace, formou dotazníku a studentských anket. Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Kursy multikulturní výchovy Plzeň Člověk v tísni, pobočka Plzeň; Začít spolu; Ponton publikační výuka MKV i pro studenty jiných oborů, předmět Mentoring romského žáka a další školení multiplikátorů; rozpočet vysoké školy od roku minut po dobu 1 2 semestrů. 1) Využít tohoto kurzu k rozvoji učitelských kompetencí schopnosti zorganizovat si práci, využít různé techniky, přizpůsobit si prostředí třídy apod. 2) Osobnostně-sociální rozvoj budoucích pedagogů. 3) Představit určitou multikulturní zkušenost, seznámit je s multikulturními tématy. Volitelné předměty v rámci studia na pedagogické fakultě nazvané výchova, Interkulturní výchova a, Didaktika multikulturní výchovy. Propojenost s další í katedry i s í dalších kateder. Analýza textu, skupinová práce, rolové hry, rozkrývání postavy z různých pohledů, improvizace, simulace. Ano, semestrální, seminární práce + evaluační zpráva pro koordinátora + pro univerzitu, systém hodnocení kvality výuky (elektronický, cílený ke kurzu, anonymní). Klub Hanoi Jiří Kocourek S vietnamskými dětmi na českých školách Brno, Liberec MU Brno, Mgr. Jiří Kocourek aplikovaná sociologie kulturní a sociální, zahraniční spolupráce mezi Vietnamem, JV Asií, a ČR, teoretická příprava, výzkum, a aplikace semináře pro PČR, semináře pro VSČR (Vězeňskou službu), pro pedagogy na ZŠ a VŠ, pro studenty různých oborů, pro knihovníky, pracovníky ve zdravotnictví pedagogičtí pracovníci tvorba metodiky dotace MŠMT ČR a příspěvek velvyslanectví VSR v Praze Nelze určit. Vybavit pedagogické pracovníky konkrétními metodickými postupy a ami vhodnými pro efektivní práci s vietnamskými dětmi na českých školách a zároveň pro výuku multikulturní výchovy a výchovy k občanství. Jedná se o materiál, který podává základní informace o tradicích kultury Vietnamu, o jejich proměnách v ČR a o tom jak s nimi metodicky pracovat (včetně návrhů konkrétních a seznamu literatury). Měl by sloužit všem, kteří pracují zejména s vietnamskými dětmi. V pozadí stojí předpoklad, že multikulturní výchova musí být založena na reálných informacích o prostředí česko-vietnamském, nejen na výchovných stanoviscích, která konfrontována s realitou. Semináře pro pedagogy v rámci dalšího projektu financovaného MŠMT ČR na práci s metodikou. Různé. Přednášky, diskuse, interaktivní. Ano, posudky textů, publikací, odborné posudky hodin pilotních seminářů, dotazníky pro učitele, pro posluchače, diskuse. Knihovna města Ostravy Všichni jsme tady doma Ostrava Český rozhlas Ostrava veřejná knihovna informační a knihovnické služby spolupráce s m centrem v Praze na projektu Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU široká veřejnost, důraz na děti mladšího a staršího školního věku osvětový projekt, kulturní akce vlastní Knihovny města Ostravy + statutárního města Ostrava leden 2007 až prosinec akcí během roku. Podpořit interkulturní dialog a napomoci integraci cizinců, kteří se rozhodli žít v Ostravě. Záměrem je potlačit xenofobií vžité postoje v ostravské i a navázat s příslušníky menšin pozitivní oboustrannou komunikaci; výchova k toleranci. Pásmo multikulturních ch a tvůrčích volnočasových akcí pro širokou veřejnost, včetně akcí pro děti i pro dospělé. Jde o pět tematických celků, z nichž každý trvá dva měsíce a každý je zaměřen na jinou národnostní menšinu: Vietnamce, Romy, Řeky, Poláky a Slováky. Návaznost na předchozí společný projekt s MKC. Prostřednictvím médií (tiskové zprávy, rozhlas, televize, noviny) a vlastního periodika knihovny, letáků a plakátů. Besedy, tvůrčí dílny, výtvarné dílny, soutěže, vědomostní akce, literární čtení, koncerty, výstavy, přednášky. Ano, výstupní statistiky účasti po tematickém bloku + projektová evaluace. Člověk v tísni Varianty Free2choose Muzeum Anna Frank Hause, Holandsko, Židovské muzeum v Praze, Respekt obecně ktivity, tvorba IKV metodiky projekty IKV, projekty globální rozvojové výchovy, IKV semináře pro učitele, úředníky, policisty, kurzy lektorských dovedností, tvorba metodiky a další pedagogové a studenti SŠ tvorba metodiky Evropská komise Pilotní práce s DVD materiálem na 5 školách, dále volná práce s materiálem a jeho šíření. Vytvořit materiál pro interkulturní, pilotně jej odzkoušet a potom jej rozšířit na stovky až tisíce škol. Vytvoření audiovizuálního materiálu sloužící jako další pomůcka pro hodiny MKV/IKV. Tvorba klipů s tématy střetu lidských práv vhodných pro studenty a k tomu tvorba metodiky pro práci s materiálem určené pro učitele. V návaznosti na audiovizuální materiál pořádání veřejných debat, debat na školách a šíření tohoto audiovizuálního materiálu i metodiky. Prostřednictvím webstránky organizace, mailinglistu, článků v médiích. Práce s audiovizuálním materiálem, skupinová práce, práce se stanovisky, řízené debaty, rolové hry. Ne cílená, pouze jednotlivá nesystematická zpětná vazba od některých studentů krátké slovní hodnocení.

3 Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Křesťanské pro rodinu Heřmánek Welcome o-hermanku -Černý Most NNO pro rodiny, matky na mateřské dovolené, děti veřejnost majorita i cizinci všech věkových kategorií Prahy 14 výuka jazyka, kulturní akce, osvětové, FM EHP a NFM Doučování jednou týdně, kulturní akce jednou za čtrnáct dní. Vytvořit otevřený multikulturní klub, zlepšit vztahy majority s minoritou, usnadnit integraci cizincům. Jedná se za prvé o podporu integrace místních cizinců: zařazení cizojazyčných dětí do MŠ, doučování dětí cizinců v předškolním a školním věku, doučování češtiny. Za druhé ami zaměřenými na českou veřejnost (výuka MKV v MŠ a ZŠ, kulturní večery na téma různých kultur) zlepšit přijetí cizinců ze strany majoritní populace. Veřejnost Listy Prahy 14, webstránkou, školy osobním kontaktem. Kulturní večery jsou vedeny lektorem (cizincem). Probíhají jako přátelská setkání. Lektor představí něco ze své kultury, představí sebe, přiblíží život ve své zemi. Prohlížejí se fotky, diskutuje, konzumuje občerstvení. Zatím ne, u jednorázových večerních akcí vůbec ne, u kurzů v průběhu, ne systematická, pouze vítána jednotlivá zpětná vazba, plánována evaluace. Liberecké romské cz Liberec volnočasové a pro romské děti, terénní sociální práce spolupráce s krajskou knihovnou na projektu Prolínání kultur, diskuse na školách pedagogičtí pracovníci; veřejnost, menšiny webstránka, tvorba metodiky, školení multiplikátorů Evropský rok rovných příležitostí 2007 Průběžné. Poskytnout informační databázi a konkrétní pomoc při zavádění a realizaci MKV na školách. Vytvořit ucelenou nabídku, vytvořit materiály pro učitele a více informovat o multikulturní výchově jako takové. První pilíř tvoří souhrnné informace pro učitele o multikulturní výchově. Výstupem jsou webové stránky Druhým pilířem je publikace Úvod do multikulturní výchovy. Třetím pilířem jsou kurzy pro učitele. Bonusem je CD romské cimbálové muziky. Volná návaznost na ktivity a řešení romskočeských vztahů. Letáky, obvolávání škol, osobní návštěvy, y. Snaha dodat učitelům kompletní informační servis a dostatek materiálů. V přípravě, projektová celková pro potřeby závěrečné zprávy se chystá, spíše ale čísla návštěvnosti, komplexní hodnocení je údajně obtížné. Meta o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Poradenské a informační poradenství pro cizince bez rozdílu typu pobytu (pobývající legálně na území ČR), zaměřeno na oblast cizinci jazykové kurzy, Cílem poradenského a informačního centra META je poskytovat mladým migrantům odborné sociální poradenství v oblasti. Podporou při tak přispívá k posílení rovných příležitostí cílové skupiny i jejímu uplatnění na trhu práce. Poradenské informační je zaměřeno na oblast, není to přímo cizinců, ale důraz je kladen na poradenství. Doplňkovou službou poradenství jsou jazykové kurzy češtiny pro cizince a kurzy angličtiny. Kontakty jiných organizací, letáky, webstránka, reference klientů. Poradenství na individuální bázi s kontrakty,výuka češtiny jako cizího jazyka. Ano, evaluační porady, plánuje se externí evaluace. Diversity NNO, informační a kulturní na téma soužití kultur otevřená škola, interkulturní dílny pracovníci nadnárodních organizací, zaměstnanci cestující do zahraničí, specialisté na lidské, tedy lidé, kteří v práci jednají s příslušníky jiných kultur diversity objednatel (komerční fi r m y ) od roku 2004 Podle poptávky. Získat klíčové interkulturní kompetence potřebné k úspěchu na globalizovaném trhu práce pro cílovou skupinu. Kurz obsahuje obecný úvod ke kultuře a interkulturní situaci, základní informace o historii dané země, fakta potřebná pro účastníky kurzu ke kulturněsenzitivnímu jednání v dané zemi. Webstránka, klientela vytvořena. Stručné tematické exkurzy přednáškovou formou, interaktivní hry, diskuse, promítání filmu. Ano, evaluace pedagogem, lektorem vedoucím kurz, dětmi, další evaluace v plánu hodnocení učiteli, kteří ve škole učí dětské účastníky kurzů (vytěžení učitelské observace). Otevřená škola /ČR VŠ Jana Amose Komenského, Hewer o. s., ZŠ a MŠ Angel 12, ZŠ a MŠ B. Juareze, katedra pedagogiky FF UK NNO, informační a kulturní na téma soužití kultur interkulturní dílny, diversity ZŠ, VŠ, učitelé a ředitelé ZŠ, žáci ZŠ, studenti VŠ tvorba metodiky + pilotní odzkoušení ESF/JPD až jednodenních kurzů pro pedagogy, jednosemestrální seminář pro studenty, 7 dvouhodinových dílen pro studenty. Integrace etnických minorit, cizinců a znevýhodněných osob do i, usnadnění vzájemného soužití, zvýšení povědomí o menšinách a posílení interkulturních dovedností. Kurzy a interaktivní dílny pro pedagogy a studenty pedagogiky (témata: identita, náboženství, konkrétní menšiny) a žáky ZŠ s podobnými tématy. Webstránka, osobním kontaktem ředitele škol, poštou letáky. Pedagogové a studenti pedagogiky procházejí deseti tematicky vymezenými kurzy MKV (o identitě, menšinových etnických a náboženských skupinách pod vedením odborných lektorů. Výuka je interaktivní. Žáci ZŠ se účastní interetnických interaktivních dílen, kterých se vedle lektora účastní příslušníci dané menšiny. Ano, závěrečná po školení, písemná anketa, spokojenost s obsahem, hand out Na Hromádce Jsme částí země gmail.com Plzeň Český rozhlas Plzeň, Člověk v tísni Jeden svět na školách, Esprit volnočasové děti a mládež vlastní od roku 2004 Cca 1 odpoledne týdně schůzky/nahrávání + víkendové akce. Základním cílem je mluvit, upozorňovat a přemýšlet nad naším životem nás jako obyvatel Země. A tím bližším je mluvit a uvažovat nad tím, jak žijeme tady v Plzni. A třetím cílem je, jak žijeme v našich rodinách, jak se nás dotýkají věci. Děti připravují příspěvky a reportáže s multikulturní tematikou, které jsou nahrávány a vysílány v Českém rozhlase Plzeň. Příspěvky sami zpracovávají, studují jednotlivá témata a k tomu pro ně pořádá výlety, exkurze, promítání filmů, debaty, hry, učí je vyhledávat informace v literatuře a na internetu. Přes školy + snow ball. Skupinová práce, domácí příprava, vyhledávání a zpracovávání informací, práce s portfoliem, prožitkové hry, reflexe zážitků, práce s pracovními listy, zvaní hostů diskuse, soutěže, volné psaní, natáčení rozhovorů. Ano, portfolia. Nová škola Podpora komunitních škol obecně informační rozlety, internetové kluby, vychovatel-asistent, romano suno školy, koordinátoři pro komunitní ESF, nadace Charlese Stewarda Motta od roku 2000 Seminář jednou za dva měsíce, konzultace individuálně. Cílem je přeměna školy využití potenciálu školy ku prospěchu lidí z jejího okolí. Poskytovat poradenství a informační servis vybraným školám, které se chtějí přeměnit v komunitní školy. Jedná se o práci s em škol, o předávání dovedností komunikace s místními obyvateli, zjišťování jejich potřeb a jejich realizace. Přímý kontakt na školy. Semináře sestávají z krátkých prezentací (metody týmové práce, základy komunikace, manažerské dovednosti) a praktických cvičení. Ano, roční a seminární, cílem rozvoj projektu, přímá observace koordinátorem. Nový prostor Do it for you, který zahrnuje 3 projekty: Diversity Management, Sociální Ekonomika, Veřejné zakázky diversity_.php Ústecký kraj, Plán B, My All Consulting, Aisis, Christian V.I.P. nezisková organizace informační, poradenská a sociální ekonomika, public procurement, vydávání časopisu Nový prostor komerční sféra, veřejnost webstránky, tištěné publikace k tématu, CD o problematice, konference Equal konec roku 2004 až 2008 Konference zhruba 2 ročně. Prostřednictvím produktů jako webové stránky, publikace, CD a konference rozšířit informace o Diversity Managementu do komerční sféry a k české veřejnosti, přispět k integraci sociálně vyčleněných lidí na trh práce. Nový prostor koncentruje informace o Diversity Managementu, sociální ekonomice a public procurementu. Tyto přístupy převzaté ze zahraničí modifikuje tak, aby byly vhodné do českého prostředí, a informaci o nich rozšiřuje do veřejnosti a komerční sféry webovými stránkami, publikacemi, pořádáním konferencí a partnerských projektů. Na sociální ekonomiku. Obojí spadá pod hlavní projekt Do it for you. Webstránka, direct maily. Webstránky, konference, publikace. Ano, průběžná; závěrečná projektová prozatím není, evaluace na základě odezvy na direct maily, seminární evaluace formou dotazníku na konci, cílem je dobré fungování spolupráce i s ostatními subjekty.

4 Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Cesta tam a zase zpátky; později: Asimilovaní? Asi-milovaní? seznam.cz Anne Frank Hause, Vzdělávací a kulturní Židovského muzea o. s. Cesta tam a zase zpátky se dále zabývá podporou projektů věnovaných židovské tematice, holocaustu a podporou multikulturních projektů spolupráce s Anne Frank, projekty zaměřené na téma holocaustu, židovské problematiky studenti, veřejnost kulturní akce MŠMT ČR, Matra projekt Vernisáž 1 za 6 týdnů až 2 měsíce. Dvoudenní seminář pro lektory. Program na výstavě pro 1 třídu byl na 1,5 hod. Prostřednictvím výstavy otevřít téma národnostních menšin, poskytnout o nich historické informace, změnit postoj k národnostem seznámením s konkrétními lidmi a s rolí národnostní identity v jejich životě. Podstatnou část tvoří důkladná práce s průvodcovským týmem: zmocnění studentů do role průvodců a jejich otevření tématu. Projekt má dvě fáze. První byla tvorba výstavy. Byla vytvořena skupina sestávající z mladých lidí z národnostních menšin žijících v ČR, kteří se setkávali na dvoudenních seminářích, na nichž si tříbili postoje ke své identitě a jejím důsledkům pro svůj život. Výstava sestává z dvojic panelů ke každé národnosti. Jedna část je tvořena výpovědí mladého člověka, druhá historickými informacemi o národnostní menšině. Druhou fází projektu je průvodcovský seminář po výstavě pro studenty. Následuje výstava pro školy a veřejnost lektorovaná samotnými studenty. Přímé oslovování škol. Průvodcovský seminář je dvoudenní. První den je převážně informativní. Studentům jsou poskytnuty obecné informace o multikultuře, historické informace o jednotlivých národnostech, jsou seznámeni s konkrétními lidmi z menšiny. Následují multikulturní interaktivní hry. Na druhý den si studenti po dvojicích připravují prezentaci, kterou nejprve konzultují, a pak předvádějí. Nárazově panelovou diskusí, další evaluace po ukončení projektu neproběhla, nesystematická náhodná individuální zpětná vazba, např. až po roce od dětí. Zapomenutí; odborná supervize: Vzdělávací a kulturní Židovského muzea Zmizelí sousedé /cz/czvkc.htm Vzdělávací a kulturní Židovského muzea, jednotlivé vystavující instituce (spolupodílejí se na proškolení a propagaci projektu) tento projekt spolupráce na projektu Asimilovaní? a na projektu VKC ŽMP Neztratit víru v člověka děti a mládež, senioři, obyvatelé venkova poradenství badatelským týmům individuálně podle potřeb, spolupráce s institucemi a jednotlivci zabývajícími se tímto tématem jednak z hlediska historie, jednak z pedagogického hlediska (muzea, archivy, vysoké školy, židovské obce, kulturní centra apod.) MŠMT a MKČR, MU 1, Česká rada pro oběti nacismu, Česko-německý fond budoucnosti, Action for Citizenship (EU), ITF od roku 1999 Poradenství badatelským týmům individuálně podle potřeb, výstavy s proškolením týmů, více než 30 ročně v ČR a zahraničí. Cílem je aktivizovat mladé lidi v pátrání po minulosti, naučit je zpracovávat poznatky, prezentovat je. Nabytá zkušenost ovlivní jejich postoje k holocaustu, obrní je proti křivdám, se kterými se mohou setkat, naučí je reagovat na předsudky. Projekt má propojit nejmladší a nejstarší generaci a ovlivnit širokou veřejnost od aktivně zapojených v pátrání po minulosti až po ty, kteří jen navštíví výstavu. Prosazuje prvky Freinetovy pedagogiky (tisk vlastních textů apod.), ní a vrstevnické učení. Projekt nabízí metodiku k samostatné studentské badatelské i, konzultace v průběhu i skupiny, možnosti prezentace výstupu. Jedná se o pátrání po zmizelých lidech (vrstevnících) z jejich okolí v době druhé světové války (z rasových důvodů). Studenti bádají v místních archivech, školních archivech, terezínských archivech. Oslovují příbuzné zmizelých, jejich spolužáky. Studenti vytvářejí výstup: webstránku, publikace, panely výstavy, které dál prezentují. Nejdříve výzvy na školy, později přes webstránky. Učitelé jsou oslovování v rámci seminářů pro učitele pořádaných spolu s Památníkem Terezín. Seznámení s projektem probíhá proškolením skupiny studentů nebo žáků a jejich následnou vlastní prezentací výstavy ostatním spolužákům a veřejnosti. Metodika je převážně na webu cz, doplněna tištěnými výstupy jednotlivých škol (sborník, katalog). Po vyjádření zájmu a vytvoření badatelského týmu je poskytnuta metodika k získání pramenů, jejich zpracovávání. Aktivita spočívá na studentech, učitel pouze poskytuje informační servis, zázemí. Reflektují se změny postojů účastníků projektu. Součástí projektu jsou prvky mediální výchovy, vytváření publikace, webstránky, prezentace. Evaluací jsou samy výstupy, autorské práce (produkty), účastníci jsou v rámci metodiky vyzváni k vyjádření svých postojů k tématu i k projektu samotnému v rámci svých autorských výpovědí, které jsou umístěny na jejich vlastních webových stránkách nebo v tištěných výstupech (brožurky, sborníky, panely, plakáty). OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin Živá knihovna Nesuď knihu podle obalu Rada Evropy a kampaň Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní, Česká národní agentura Mládež, United Islands of Prague, Music in the park, Tyflo, MKC, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Pražská organizace vozíčkářů, Židovská obec, Islámské, Gender Studies, Diakonie ČCE, Svoboda zvířat, Asistence, Humanistické hnutí, MP, Český helsinský výbor, Ganyma, Athinganoi výchova k lidským právům, školící a ktivity, interkulturní projekty školicí kurzy pro pedagogy, vzdělavatele, výchovné poradce, ale i pro veřejnou správu; integračně zaměřený projekt Živá knihovna veřejnost, zejména mládež, pedagogové ZŠ, SŠ osvětové ČNA Mládež, Program Evropské komise Mládež v akci, Rada Evropy, vlastní příjmy OPIM 2007 Za období únor až říjen akce různé délky. Umožnit setkání lidí z menšinové i většinové i, kteří by jinak neměli příležitost se potkat. Přehodnocení předsudků. Umožnit dialog mezi kulturami. Zmírnit diskriminaci. Živá knihovna je doprovodnou ou kulturních, společenských a ch akcí (např. hudební festivaly). Funguje podobně jako běžná knihovna má svá pravidla, která musejí čtenáři a čtenářky dodržovat ale namísto čtení papírových knih mají čtenáři a čtenářky v Živé knihovně příležitost vést rozhovor se zajímavými osobnostmi, které jsou ve svém životě vystavovány předsudkům na základě svého etnického původu, názorového přesvědčení, zdravotního stavu, životního stylu, sexuální orientace, náboženství či povolání. Tyto osobnosti, živé knihy, si čtenáři a čtenářky po řádné registraci vybírají z katalogu knih a během třicetiminutového rozhovoru se mohou knihy ptát na to, s jakými předsudky se vůči sobě setkává, jak se s nimi vyrovnává, zda to, co se říká, je fakt, anebo předsudek, a jaké jsou její životní zkušenosti související s jejím titulem. Samostatný projekt, propojen pouze cílovou skupinou s ostatními projekty Skrze média (televize, noviny), přímo na akci zastavování kolemjdoucích, letáky a plakáty před akcí. Motivace k výpůjčce: 1) zveřejněním běžných předsudků jen čtenáři Živé knihovny na ně mohou získat odpověď, 2) uvedením předsudků a anotací knih v katalogu knih mají u čtenářů vzbudit zájem, 3) vypůjčí-li si čtenář 3 knihy, obdrží dárek. Pravidla: všichni účastníci projektu mají svá práva a povinnosti, která stvrzují svým podpisem. Čtenáři jsou registrováni a získávají svůj čtenářský průkaz. Rozhovor: hlavní metodou Živé knihovny je osobní setkání a rozhovor s lidmi z menšin. Zpětná vazba: od čtenářů i knih dotazníků. Ano, dotazníky a statistické údaje o průběhu projektu, jeho účastnících a názorech zúčastněných slouží k možným vylepšením projektu při jeho příští realizaci. Partners Czech výchova NNO tvorba metodiky, projekty, Začlenění multikulturní výchovy do ho systému ČR, projekty pro ZŠ, SŠ, různé profese, kampaně a řada dalších pedagogičtí pracovníci, žáci a studenti osvětový King Baudouin, OSF, Phare, Rada Evropy Podle potřeb. Poskytnout učitelům informace o menšinách žijících na území ČR a naučit je jak efektivně komunikovat a řešit konflikty ve škole. Nejedná se o jeden projekt, ale o ucelený, kterým se organizace zabývá již deset let. Pořádání workshopů ve školách, tvorba metodiky pro učitele, jak mají učit o multikulturním přístupu a jak otevřít vůbec diskusi na téma, v čem jsme jiní a v čem jsme stejní, a školení učitelů. Vydání učebnice Výchovu k toleranci a proti rasismu. Projekt je úzce provázán Oslovování učitelů přes různá centra, adresář učitelů. Nové interaktivní metody výuky v oblasti porozumění, dobré komunikace a dobrého soužití kultur, případové studie, práce s příběhy, zážitkové metody a další. Ano, bezprostřední po semináři, anonymní dotazník (obsah + materiály), nebyl dostatek financí na re-evaluaci, např. po dvou letech po skončení projektu (šetření). Poradna pro integraci Ústí nad Labem Ústí nad Labem právní a sociální poradenství, informační servis zejména pro azylanty Barevná planeta, kulturní kluby, ERF azylanti; lokální majoritní osvětové, kulturní akce, Evropský uprchlický fond, MK ČR, MPSV ČR od července 2006 Zhruba pět až šest akcí multikulturních za rok pro veřejnost + sportovní akce, setkávání komunit 1 za čtvrt roku. Pomoc a asistence cizincům s uděleným azylem trvale nebo dlouhodobě žijícím v regionu Ústeckého kraje při jejich integraci do majoritní i + podpora zachování jejich původní kulturní a historické identity + obohacování většinové i o nové prvky přispívající k rozvoji její multikulturní dimenze. složené z různých komponent: poskytování informací (knihovna, internet zdarma), kurzy českého jazyka, angličtiny, němčiny, počítačové kurzy, akce pro veřejnost i akce pro klienty samotné, komunitní setkávání + P6 a dílny (tance, kluby, kroužky) pro děti i dospělé, etnické večery, multikulturní festival. Projekt je úzce provázán Letáky, maily, média, oslovování stávajících klientů. Kulturní, poradenství. Ano, podle typu ; hodnocení veřejností (např. články o akci), příp. přijdou spontánní reakce em, specialistu nevyužívají, evaluačním ukazatelem je např. návštěvnost, dokumentace akcí je problematická vzhledem k cílové skupině, nechce být zviditelňována veřejně.

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ZAPOMENUTÍ. Výrocní zpráva obcanského sdruzení Zapomenutí za rok 2009

ZAPOMENUTÍ. Výrocní zpráva obcanského sdruzení Zapomenutí za rok 2009 ZAPOMENUTÍ Výrocní zpráva obcanského sdruzení Zapomenutí za rok 2009 Občanské sdružení Zapomenutí se věnovalo v roce 2009 třem projektům. Projektu Zmizelí sousedé Pocta dětským obětem holocaustu, Zmiźelí

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výstupy expertních skupin

Výstupy expertních skupin Výstupy expertních skupin Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Poskytované služby poradenská a informační činnost právní

Více

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více