Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace"

Transkript

1 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: , , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace telefon , , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Ing. Jitka Vaňátková Ing. Taťána Kohoutová Předkládá: Ing. Milena Lednejová. podpis V Turnově, říjen 2014 Razítko organizace 2

3 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obsah výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Základní údaje o škole Charakteristika školy Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy... 8 Vzdělávání pedagogů Údaje o počtu žáků Počet žáků v jednotlivých studijních a učebních oborech Průměrný počet žáků ve třídě: Průměrný počet žáků na jednoho učitele Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2014/ Údaje o správním rozhodnutí Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 2013/ Údaje o výchovných opatřeních Přehled o prospěchu, chování a absenci žáků Uplatnění absolventů školy Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení Programy dalšího vzdělávání nabízené školou Programy realizované Kurzy a semináře organizované pro žáky školy Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery Partnerské firmy: Zapojení do projektů Zahraniční spolupráce Exkurze Praxe v Řecku a v Německu Zahraniční spolupráce s Holandskem Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěží a prezentace školy

4 9.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Vlastní prezentace školy Zprávy metodických a předmětových komisí za rok 2013/ Hodnotící zpráva předmětové komise českého jazyka a literatury Hodnotící zpráva předmětové komise anglického jazyka Hodnotící zpráva předmětové komise německého jazyka Hodnotící zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů Hodnotící zpráva předmětové komise informační a komunikační technologie Hodnotící zpráva předmětové komise ekonomů Hodnotící zpráva předmětové komise tělesné výchovy Hodnotící zpráva předmětové komise ZSV Hodnotící zpráva předmětové komise cestovního ruchu Hodnotící zpráva metodické komise KOVO Hodnotící zpráva předmětové komise Jemný mechanik Hodnotící zpráva předmětové komise gastronomie Hodnotící zpráva domova mládeže (DM) Poradenské služby Hodnotící zpráva výchovného poradenství Hodnotící zpráva prevence sociálně-patologických jevů Řízení školy Další záměry školy, závěr Údaje o výsledcích kontrol viz přílohy

5 1 Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy: Sídlo školy: Právní norma: IČ: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Zborovská 519, Turnov příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: Zřizovatel: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ zřizovatele: Vedení školy je řídícím orgánem, který řeší a dále rozpracovává zásadní otázky chodu školy jako komplexní vzdělávací instituce. Ing. Milena Lednejová, ředitelka tel: , , Ing. Jitka Vaňátková, statutární zástupkyně ředitelky zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování tel.: , Ing. Martina Nováková, zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování: tel.: , Ing. Taťána Kohoutová, zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování tel: , Jan Burda, vedoucí domova mládeže: tel.: , Libor Havel, vedoucí školní jídelny - výdejny tel.: , 5

6 Školská rada: Mgr. Ondřej Illich, předseda Mgr. Miroslav Beran JUDr. Helena Vašková Bc. Jan Barochovský Jakub Prevužňák Kateřina Holá Datum změny zařazení do sítě: Kapacita školy: žáků Škola sdružuje: 1. Střední školu IZO: Domov mládeže IZO: Školní jídelnu IZO: Školní jídelnu-výdejnu IZO: Odloučená pracoviště školy: 1. Alešova 1723, Turnov - škola 2. Přepeřská 210, Turnov dílny odborného výcviku října 584, Turnov domov mládeže 6

7 2 Organizace studia Kód oboru KKOV Název oboru Délka studia Charakter studia Forma studia Určeno pro poznámky M/02 Obchodní akademie 4 studijní denní abs. ZŠ roč M/01 Hotelnictví 4 studijní denní abs. ZŠ roč M/02 Cestovní ruch 4 studijní denní abs. ZŠ roč M/01 Ekonomika a podnikání 4 studijní denní abs. ZŠ roč M/01 Strojírenství 4 studijní denní abs. ZŠ roč H/01 Nástrojař 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Strojní mechanik 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Jemný mechanikoptik 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Kuchař - číšník 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Prodavač 3 učební denní abs. ZŠ 1., 3. roč. Rada Libereckého kraje na svém 12. zasedání dne rozhodla o změnách zápisů oborů vzdělávání škol zřizovaných Libereckým krajem v rejstříku škola školských zařízení a přijala usnesení, tj. označení oboru M/01 Ekonomika a podnikání za dobíhající. 7

8 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Počty a členění zaměstnanců Počet zaměstnanců (fyzické osoby): 90 z toho ženy: 66 Učitelé Učitelé externí 0 0 Učitelé odborného výcviku 10 4 Vychovatelé 4 2 Pedagogů celkem THP 8 8 Provozní zaměstnanci Celkem Důchodci: Učitelé 1 0 Učitelé externí 0 0 Učitelé odborného výcviku 0 0 Vychovatelé 0 0 THP 0 0 Provozní zaměstnanci 0 0 Důchodci celkem 1 0 Přehled počtu zaměstnanců: začínající, na mateřské dovolené, ukončení pracovního poměru (přepočtený počet) Kategorie Přijatí absolventi Mateřská dovolená Odchod ze zaměstnání Učitelé 0 1,57 2,00 Učitelé OV 0 0 1,00 Vychovatelé 0 1,00 0 THP 0 3,00 0,00 Provozní zam. 1 1,00 0 Celkem 1,00 6,57 3,00 8

9 Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,00 13,07 15,10 25,66 1,00 55,83 z toho ženy 0,00 9,57 8,70 18,66 0,00 36,93 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 55,83 9,36 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 2,00 1,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 2,00 0,00 školní metodik prevence 2,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00 Přehled pracovníků domova mládeže v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní THP celkem 3,00 1,00 1,00 0,25 5,25 Přehled nepedagogických pracovníků bez domova mládeže v přepočtených úvazcích prac. zařazení středisko úvazek celkem THP škola 5,5 5,5 uklizečky škola 7,24 7,24 školník škola 2,00 2,00 THP školní jídelna 2,25 2,25 kuchařky školní jídelna 11,00 11,00 Součet 27,99 9

10 Vzdělávání pedagogů Pedagogové naší školy se neustále vzdělávají, aby vyučovali aktuální a neustále se měnící fakta, např. pro ekonomy je velmi důležité navštěvovat semináře, vyučující účetnictví a ostatních ekonomických předmětů se zúčastňují seminářů pořádaných Svazem účetních a Národním ústavem pro vzdělávání. Vyučující oboru Jemný mechanik se pravidelně zúčastňují seminářů pořádaných odbornými firmami pro oční optiky, dále spolupracují s firmou OMEGA Optix, která jim umožňuje školení na jejich moderních strojích. Jeden vyučující odborných technických předmětů se zúčastnil 4denní odborné praxe ve firmě Mahle Behr Mnichovo Hradiště, s. r. o., aby poznal nové trendy ve strojírenské firmě. Druh vzdělávání Školení HSMWorks Školení SolidWorks Kurz - CAD konstruování Kurz - programování CNC Malé novely Vyhlášek 72/2005 a 73/2005 Seminář o debatování (spolu se žáky) Celostátní konference pro učitele ANJ Školení Školení 3D tiskárny, 3D scanner Optická výstava Opta 2013 Technické vzdělávání v Euroregionu Nisa Školení na hodnotitele u státních maturit Akreditovaný seminář - Aktuální obsahové a metodické otázky výuky EKO na SŠ Seminář - projekty cestovního ruchu a animace v cestovním ruchu Co je nového v pravopise a stylistice Konference IATEFL BESIG Seminář k učebnicím účetnictví Nový občanský zákoník ve vztahu ke školám Syndrom vyhoření Metodické setkání TechUp Liberec Online konference Macmillan Adults Session, Classroom Tips, Exams, Primary, Secondary and Business Sessions Webinář Lifeskills and Mind Online Webinář Becoming More Successful Workplace Communicators While on the Move Webinář Scripted Conversations Webinář Switching On the Light Bulb: Getting Students To Come up with Ideas Webinář Developing Essential skills for academic success Webinář Five Years of Digital Innovation for Dictionaries Webinář Teaching Tips for Propnunciation Odborná praxe E-learningový kurz PUP státních maturit Pořádající organizace 3E Praha Engineering 3E Praha Engineering 3E Praha Engineering, a.s. 3E Praha Engineering, a.s. 5 PPP Semily Agora Akcent Praha AMBG, Omega Optix Be3D Brněnské veletrhy Centrum vzdělanosti Libereckého kraje CISKOM Eduko, Klínský Euroregion tour - Jablonec nad Nisou GOVIN, s. r. o., Praha IATEFL Ing. Pavel Štohl KÚLK KÚLK Liberecký kraj Macmillan Macmillan Macmillan Macmillan Macmillan Macmillan Macmillan Macmillan MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o MŠMT 10

11 Časopisy v angličtině Hodnotitel PMZ - konzultační seminář Hodnotitel ÚMZ - konzultační seminář Organizace pedag. procesu - PPZŘ Profesní průprava zást. řed. - admin. Proškolení pro hodnotitele ÚMZ z ANJ Seminář pro školní maturitní komisaře Škola a právo - PPZŘ Školení Business English Školení pro hodnotitele ústních maturitních zkoušek Anglický jazyk Individuální vzdělávání Exkurze ve strojírenských podnicích v okolí Turnova pro seznámení s novými technologiemi výroby Konzultace s pracovníky technologie, seřizovny a přípravny nástrojů ve firmě Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. Seznámení s novými nástroji pro obrábění dle nabídky z katalogů firem Studium a použití v praxi HSM Works a Solid Works Zdokonalování v obsluze a seřizování CNC strojů s použitím nových technologií Newsweek, Bridge, Gate NIDV Liberec NIDV Liberec NIDV Liberec NIDV Liberec NIDV Liberec NIDV Liberec NIDV Liberec NIDV Liberec NIDV Liberec NIDV Liberec odborná praxe - Vesna a.s., Turnov OHS Turnov OHS Turnov OHS Turnov OHS Turnov OHS Turnov Školení - přednášky Opta 2014 Seminář Oxford Open Days Týrané dítě Tiskové sestavy v Bakalářích Doškolení a přezkoušení svářeče z odborné kvalifikace a bezpečnosti práce - prodloužení platnosti svářečského oprávnění Školení svazu účetních Liberec NIDV Liberec Studium FTVS Jazykový kurz - francouzský jazyk Změny v občanském zákoníku Studium státní maturity z ICT na školní rok 2013/2014 Anglický jazyk OUP PPP Semily Služba Škole Mladá Boleslav SOU Hubálov Svaz účetních Liberec školení ŠMK UK Praha VCT Turnov Webinář - Finanční gramotnost do škol a - Oxford University Press 11

12 4 Údaje o počtu žáků Počet žáků v jednotlivých studijních a učebních oborech Kód oboru KKOV Název oboru Počet žáků Počet tříd M/02 Obchodní akademie M/02 Cestovní ruch M/01 Hotelnictví 108 3, M/01 Strojírenství 31 1, M/01 Ekonomika a podnikání 32 1, H/01 Nástrojař 57 2, H/01 Strojní mechanik 13 0, H/01 Jemný mechanik 28 1, H/01 Kuchař - číšník 92 3, H/01 Prodavač 12 0,50 Celkem: Průměrný počet žáků ve třídě: Zborovská ul. Počet tříd Počet žáků průměr Celkem ,72 Alešova ul. Počet tříd Počet žáků průměr Celkem , Průměrný počet žáků na jednoho učitele Zborovská ul. Počet žáků 305 Počet učitelů 24 Počet žáků na učitele 13 12

13 Alešova ul. Počet žáků 284 Počet učitelů 32 Počet žáků na učitele Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2014/15 SŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 295 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 26 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 251 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 44 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 22 z toho vyřešeno autoremedurou 22 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 26 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 8 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku Údaje o správním rozhodnutí Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 29 o změně oboru vzdělání 12 o přerušení vzdělávání 6 o opakování ročníku 13 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 22 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 6 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 88 13

14 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 2013/2014 Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, počet žáků, kt. neprospěli kt. konali zkoušku počet žáků, počet žáků, kteří prospěli kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, počet žáků, kt. neprospěli kt. konali zkoušku počet žáků, počet žáků, kteří prospěli kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy jiná ocenění 0 0 napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy snížená známka z chování Přehled o prospěchu, chování a absenci žáků Prospěch žáků Počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen

15 Zborovská: Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: třída A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 H2 H3 H4 žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel (0+1) Mgr. Janatová Alena Ing. Černá Iva Ing. Matoušek Pavel Mgr. Loudová Alena Ing. Davidová Agáta (1+0) Mgr. Semenská Jana Mgr. Votrubcová Dana Mgr Lecká Alena Mgr. Jeníčková Marcela (3+1) Ing. Mikulová Jaroslava (1+1) PhDr. Špínová Eva Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: třída A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 H2 H3 H4 žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel Mgr. Janatová Alena Ing. Černá Iva (3+0) Ing. Matoušek Pavel (0+1) Mgr. Loudová Alena Ing. Davidová Agáta Mgr. Semenská Jana (0+1) Mgr. Votrubcová Dana Mgr Lecká Alena Mgr. Jeníčková Marcela (1+0) Ing. Mikulová Jaroslava PhDr. Špínová Eva Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 15

16 Alešova: Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: třída 1HS 1KČ 1N 1OP 2KČ 2OS 2S 3ES 3KČ 3OPK 3S 4OPČ žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel (0+1) Ing. Melichová Veronika (3+1) Gottvaldová Blanka Bc. Barochovský Jan (0+2) Mgr. Vlčková Zuzana (4+1) Mgr. Horynová Marcela (1+0) Ing. Louda Lubomír (0+2) Ing. Nováková Martina (1+3) Mgr. Srnová Jana Lišková Ivana (2+1) Mgr. Chrumková Jana (1+1) Mgr. Fišera Marcel (1+0) Ing. Vávrová Alena Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: třída 1HS 1KČ 1N 1OP 2KČ 2OS 2S 3ES 3KČ 3OPK 3S 4OPČ žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel (0+1) Ing. Melichová Veronika (5+3) Gottvaldová Blanka (3+2) Bc. Barochovský Jan Mgr. Vlčková Zuzana (4+2) Mgr. Horynová Marcela (2+1) Ing. Louda Lubomír (1+0) Ing. Nováková Martina (0+1) Mgr. Srnová Jana Lišková Ivana (2+0) Mgr. Chrumková Jana (3+2) Mgr. Fišera Marcel (0+1) Ing. Vávrová Alena Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 16

17 5.4 Uplatnění absolventů školy Zborovská 519 Absolventi maturitních oborů Cestovní ruch, Hotelnictví a Obchodní akademie převážně pokračují dále ve studiu. Převládají vyšší odborné a vysoké školy s ekonomickým zaměřením, často i v návaznosti na svá studijní zaměření, tj. veřejná správa, cestovní ruch a gastronomie. Menší část absolventů pokračuje na jazykových školách nebo na školách v zahraničí. Vzhledem ke změnám, které v uplatnění absolventů probíhají, nelze přesná čísla stanovit. Alešova 1723 Velká část absolventů tříletých učebních oborů s výučním listem se hlásí na dvouleté nástavbové studium oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou, čímž si mohou rozšířit možnosti dalšího uplatnění. Faktem však je to, že absolventi tříletých oborů mají velmi špatné předpoklady ke studiu středního vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu předešlého studia se zpravidla zaměřují pouze na odborné znalosti, a tak mají často velké problémy se všeobecně vzdělávacími vyučovacími předměty. Úspěšní absolventi mají pak praktické i teoretické znalosti a mohou začít po určité praxi i s podnikáním. Nástrojaři a zámečníci nacházejí dobré uplatnění především ve strojírenských firmách v celém regionu. Jedná se například o firmy Sklostroj Turnov CZ, s. r. o, Kamax, s. r. o., Turnov, Charvát Axl, a. s., Semily, ONTEX CZ, s. r. o., Turnov, Grupo Antolin Turnov, s. r. o., Šroubárna Turnov, Mahle BEHR Czech, s.r.o., Mnichovo Hradiště, VYVA PLAST, s.r.o. Turnov a další. Vzhledem ke stále se rozrůstajícímu cestovnímu ruchu v Českém ráji i v Krkonoších nacházejí absolventi gastronomických oborů zaměstnání v restauracích a pohostinských provozovnách v Turnově a v širokém okolí. Přínosem pro jejich uplatnění je absolvování barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně, vykrajování ovoce a zeleniny, které pro žáky naše škola organizuje. Uplatnění nachází také vyučení prodavači a optici. Absolventi čtyřletého studijního oboru Ekonomika a podnikání nachází uplatnění v obchodech, podnicích nebo na úřadech. Část absolventů pokračuje ve studiu, a to zejména na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku. 17

18 6 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 6.1 Programy dalšího vzdělávání nabízené školou Škola je místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje a je členem Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. Spolupracuje s Úřadem práce v Semilech, Úřadem práce v Liberci a s Okresní hospodářskou komorou Liberec. Celoživotní vzdělávání zahrnuje různé typy a formy vzdělávání, naše škola nabízí celoživotní vzdělávání ve formě kurzů rekvalifikačních i zájmových atd. Škola umožňuje i získání stupně vzdělání. Škola je Akreditovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Akreditovány jsou tyto dílčích kvalifikace: Seznam dílčích kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. název dílčí kvalifikace datum rozhodnutí o autorizaci Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů studené kuchyně Příprava minutek Složitá obsluha hostů Optik pro brýlovou techniku Broušení kovových materiálů Frézování kovových materiálů Obsluha CNC obráběcích strojů Soustružení kovových materiálů Vrtání kovových materiálů Pokladní Skladník Prodavač Manažer prodeje Průvodce cestovního ruchu Nabízené rekvalifikační kurzy: Daňová evidence Účetnictví Obchodní zástupce Prodavačské práce Základy obsluhy osobního počítače Počítačové školení pro veřejnost (pro začátečníky i pokročilé) Kovoobráběčské práce 18

19 Obsluha CNC strojů Kuchařské práce Český jazyk pro administrativu Správná hygienická a výrobní praxe Efektivní komunikace Obchodní korespondence Právní minimum pro obecní úřady (Specializační studium pro zaměstnance obecních úřadů, členy obecních rad, zastupitele obecních úřadů) Zájmové kurzy: Jak společensky konzumovat nápoje a gastronomické speciality Český jazyk pro cizince 6.2 Programy realizované Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány zkoušky osvědčující následné dílčí kvalifikace v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb.: Prodavač H Příprava teplých pokrmů H Složitá obsluha H 6.3 Kurzy a semináře organizované pro žáky školy Kurz cukrářských technologií Kurz studené kuchyně Základní barmanský kurz Carvingový kurz Kurz funkčního čtení - specificky odborný kurz pro 1. ročníky školy 19

20 7 Spolupráce se sociálními partnery 7.1 Spolupráce se sociálními partnery Při výuce spolupracujeme s těmito sociálními partnery: IHK Drážďany Česká barmanská asociace Czech carving studio, s.r.o. Benešov Kuchyňské studio Vladimír Picka, Pelhřimov Vila Rosenberg, Mariánské Lázně, Ing. Karel Babka Cukrářské studio, Praha, Pavlína Berzsiová Úřad práce v Semilech Sklostroj Turnov CZ, s. r. o. Kamax, s. r. o., Turnov Charvát AXL, a.s., Semily Omega Optix, Brandýs nad Labem Hoya Lens, a. s. Akademie věd, ČR MAHLE BEHR Czech, s.r.o., Mnichovo Hradiště Vzhledem k tomu, že odborný výcvik našich žáků studijních oborů zaměřených na služby se uskutečňuje již od prvního ročníku přímo v organizacích fyzických a právnických osob, škola spolupracuje s velkou řadou organizací jak v oblasti služeb, tak i z výrobní sféry. Viz příloha. 7.2 Partnerské firmy: Rozvoj spolupráce se sociálními partnery vychází z potřeb školy. Oficiální partneři školy jsou obecní a městské úřady v regionu, Státní hrad Karlštejn a Žleby, dále pak několik desítek dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje v rámci odborné a učební praxe žáků, případně v rámci své doplňkové činnosti cestovní kanceláře, hrady, zámky, informační střediska, úřady obecní a městské, soukromé firmy. Spolupráce s firmou MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. V průběhu roku probíhají u nás ve škole kuchařské tréninky pro profesionální kuchaře zaměřené vždy na určitou specifickou oblast z gastronomie. Této akce se mohou zúčastnit i vyučující gastronomických předmětů a vždy se účastní čtyři naši žáci. Úřady práce: S úřadem práce v Semilech spolupracujeme v rámci průřezového tématu Člověk a svět práce. Každá třída vycházejícího ročníku navštíví informační a poradenské středisko ÚP. Úřadům práce Libereckého kraje poskytujeme informace o nabízených studijních oborech a úřady práce tímto prostřednictvím přispívají k propagaci naší školy v řadách žáků vycházejících ze ZŠ v rámci své poradenské činnosti. Škola průběžně informuje ÚP o organizování rekvalifikačních kurzů, možnosti vykonat standardizovanou zkoušku Národní soustavy kvalifikací. 20

21 8 Zapojení do projektů Škola je partnerem v projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji Tech Up CZ.1.07/1.1.00/ : Kč ,93. byl ukončen projekt Peníze školám s názvem Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační program pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/ : Kč ,00. projekt Leonardo da Vinci, číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Zahraniční spolupráce Spolupráce se skotskou vyšší odbornou a vysokou školou Banff and Buchan College ve skotském Fraserburghu Jedná se o státní školu, studenti ze zemí EU neplatí školné. Několik našich absolventů Obchodní akademie a oboru Hotelnictví již tuto školu studuje. 8.2 Exkurze V rámci maturitních prací bylo uspořádáno velké množství exkurzí a dva zájezdy do německy mluvící země, a to do Rakouska. 8.3 Praxe v Řecku a v Německu Žáci oboru Hotelnictví, ale i Cestovní ruch a Obchodní akademie pravidelně odjíždějí na letní praxe do Řecka, např. na Rhodos, ale i do Německa, popř. Anglie či Itálie. 8.4 Zahraniční spolupráce s Holandskem V roce 2010 byla navázána spolupráce s holandskou školou Pleincollege ve městě Nuenen. Od září 2013 probíhala internetová komunikace k uskutečnění další výměnné akce mezi naší a holandskou školou. Na jaře roku 2014 proběhly týdenní výměnné pobyty žáků obou škol. Pro holandské žáky byl připraven v rámci učební přípravy našich žáků na cestovní ruch a gastronomii bohatý a zajímavý program. 21

22 9 Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9.1 Výsledky soutěží a prezentace školy Účast na sportovních soutěžích ve školním roce Soutěž Zborovská Alešova Kopaná okres chlapci účast Malá kopaná okres chlapci 1. místo 3. místo Odbíjená okres chlapci dívky 2. místo účast Stolní tenis okres chlapci dívky 1. místo účast Basketball okres chlapci dívky 3. místo 2. místo Florball okres chlapci dívky 2. místo 1. místo 3. místo Florball kraj dívky chlapci 1. místo 3. místo Sálová kopaná okres chlapci 1. místo 3. místo Sálová kopaná kraj oblast chlapci 1. místo 3. místo 9.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání V rámci celoživotního vzděláváni učitelé tvořili digitálních učební materiály, což vede k efektivnější, ale i zábavnější formě výuky. Zlepšení spolupráce s výchovnými poradci a firmami Při přijímání žáků do strojírenských oborů Nástrojař a Zámečník se projevila dobrá spolupráce s výchovnými poradci základních škol a spolupráce s firmami v regionu. Pro přiblížení daného oboru žákům jsme uspořádali jednodenní soustředění v našich dílnách, což vedlo ke zvýšenému zájmu ze strany žáků základních škol o tyto obory. I nadále pokračujeme ve vybavování školy moderními pomůckami, novými knihami, stroji a nářadím. Budova školy v Alešově ulici je majetkem Libereckého kraje, a proto tuto budovu neustále opravujeme. V roce 2013 a 2014 byla opravena další část elektroinstalace, položena nová dlažba na chodbách a na schodišti, nově byly zrekonstruovány žákovské WC. Počítačové vybavení se neustále obnovuje, aby žáci pracovali na moderních a rychlých počítačích. 22

23 9.3 Vlastní prezentace školy Termín Název akce AMOS Jablonec nad Nisou III. ZŠ, Žižkova, Turnov (školní jídelna) Seminář výchovných poradců ZŠ Jilemnice, Komenského 288-schůzka s rodiči EDUCA Liberec EdukArt Mladá Boleslav ZŠ, Skálova 600, Turnov (jídelna školy) ZŠ, 28. října 18, Turnov (jídelna školy) ZŠ Rokytnice nad Jizerou, Dolní ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 (uč. 108) Burza škol - Turnov ZŠ Lomnice nad Popelkou (školní jídelna) Společně vaříme - Polsko (Jelenia Gora) Gastrofest České Budějovice ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického Vegetariánská kuchyně a hnutí slow food (Zittau) Výstava STUDENT Jičín Burza škol - Česká Lípa ZŠ Studenec - schůzka s rodiči ZŠ Tanvald - schůzka s rodiči (školní restaurace) ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - schůzka s rodiči ZŠ Mladá Boleslav, Komenského nám. 1. Škola se prezentovala pravidelně na všech schůzkách s rodiči vycházejících žáků na základních školách v celém regionu. 2. Škola zorganizovala tradiční Burzu středních škol na naší škole ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a Úřadem práce ze Semil. Burza se konala ve středu 6. listopadu 2013 od 8:30 do 16:00 hodin. Navštívilo ji opět velké množství rodičů a žáků základních škol. 3. Další prezentací byla účast na EDUCA 2013 MY JOB Liberec, kde se jsme nabízeli všechny své studijní obory. 23

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 44) 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola a Střední

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2. Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název, sídlo, charakteristika školy, www adresa Střední škola obchodu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více