Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2005-2006"

Transkript

1 Výroční zpráva OBSAH: 1 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy Pracovníci provozu Školní výdejna stravy Pedagogičtí pracovníci 4. Nabídka nepov. a pov. vol. předmětů 5. Údaje o přijímacím řízení 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Prevence sociálně patologických jevů 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Výsledky ostatních kontrol 12. Individuální náprava 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Závěr

2 1. Základní údaje o škole 2 a) Název školy: Základní škola Emila Zátopka ul. Pionýrská 791, Kopřivnice Právní subjekt od zřizovatel Město Kopřivnice IZO škola IZO ŠD Zařazení do sítě škol na základě žádosti ze dne b) Zaměření školy - poskytování základního vzdělání. Vytvořena statutární sportovní třída se zaměřením na házenou. Důraz je kladen na sportovní a estetickou výchovu, ekologii a prevenci v oblasti kriminality mládeže. Zapojení do výchovně vzdělávacího programu - Základní škola c) Vybavení školy - standardní. Každoroční vybavování učeben potřebnou technikou a pomůckami v závislosti na finančních prostředcích. d) Počet žáků třídy 1. stupně tř. 2. stupně odd. ŠD e) Specifické zvláštnosti školy - ve školním roce 2005/06 probíhala výuka ve dvou dyslektických třídách 3. a 4. postupný ročník. 2. Přehled oborů vzdělání ročník učební dokument / 96-2 Základní škola 3. Přehled pracovníků školy Provozní zaměstnanci: Školník 1 Administrativní pracovnice 1 Ekonom - účetní 1 Uklízečka 7 Sezonní topič Školní výdejna stravy

3 Vedoucí výdejny 1 Pracovnice provozu Pedagogičtí pracovníci Ředitel 1 Zást. ředitele 2 Učitel 36 Vychovatelka 2 4. Nabídka nepov. a pov. vol. předmětů Předmět Roč. poč. žáků poč. hodin Volitelné předměty Informatika 7., Konverzace JA Výtvarné činnosti 7., Seminář a praktika z F a Ch Technické činnosti 7., Seminář M - JČ Nepovinné předměty Sportovní hry Sportovní hry (florbal) Sportovní hry (šachy) Zdravotní Tv Seminář M - JČ Zájmové útvary Sportovní gymn Hudební (hra na kytaru) 6., Keramický kr Baltík Rukodělný kr Pěvecký kr Jazyk anglický Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2005 / 2006 bylo 20 žáků zařazeno do 3. a 4. dyslektické třídy. Pro školní rok 2005 / 2006 bylo u zápisu 72 dětí( 41 H a 31 D), z toho jich bylo odročeno 20. Nastoupilo 52 prvňáků (29 H a 23 D). Byly otevřeny dvě oddělení ŠD, které navštěvovalo 64 dětí. Na konci školního roku 2005 / 2006 opustilo naši ZŠ 95 žáků 45 H, 50 D. Z toho: - devítiletou povinnou školní docházku ukončilo 86 žáků 43 H, 43 D, - z 5. třídy 7 žáků 1 H, 6 D - ze 7. třídy 2 žáci 1 H, 1 D 3

4 4 Výsledky přijímacího řízení na SŠ SŠ s maturitou: Název školy Studijní obor Hoši Dívky Celkem Gymnázium Příbor (+ 5. roč.) Gymnázium Nový Jičín (+7. roč.) SPŠ,VOŠ, SOU Kopřivnice Technické lyceum 2 2 Strojírenství 9 9 Mechanik seřizovač 1 1 SPŠ elektro. Frenštát p. R. Elektrotechnika 4 4 SŠ Nový Jičín Obchodní akademie Obchodník 1 1 Ekonomické lyceum 1 1 Veřejnoprávní činnost 3 3 Zdravotní asistent 5 5 Informatika v ekonomice 1 1 SŠ zem. Nový Jičín Ochrana a obnova život. prostř. 1 1 SŠ zem. Rožnov p. R. Agropod. chov koní 1 1 SŠ hotelnictví Frenštát p. R. Hotelnictví a gastronomie 1 1 Kuchař 1 1 Konzervatoř Ostrava Hra na fagot 1 1 SPŠ stav. Val. Mez. Technické lyceum 1 1 Pozemní stavitelství Soukr. SUŠ oděvní Frýdek Místek Model. a návrhářství oděvů 1 1 Stř. zahrad. Šk. Ostrava Hulváky Zahradnictví 1 1 SEŠ Studénka Obchodní akademie 1 1 SŠ podn., bank., cest. ruchu Vsetín Cestovní ruch SOU učební obory bez maturity Název školy Studijní obor Hoši Dívky Celkem SPŠ, VOŠ a SOU Kopřivnice Lakýrník 2 2 Autotronik 3 3 Automechanik 1 1 Autoelektrikář 1 1 Nástrojář 2 2 SŠ hotelnictví Frenštát p. R. Kuchař číšník pro pohost. 3 3 Číšník 1 1 Cukrářka 1 1 SŠ Odry Kadeřnice 4 4 IŠS a COP Val. Meziříčí Elektrikář slaboproud 1 1 SŠ Šenov u N. J. Tesař 1 1 Mech. strojů a zařízení 1 1 Zámečník 1 1 OU Nový Jičín Kuchař 1 1 SŠ Nový Jičín Prodavačka smíš. zboží 1 1 SŠ hotel. Český Těšín Aranžérka 1 1 ISŠ Frýdek Mstek Číšník servírka 2 2 SŠ stav. Ostrava Zpracování dřeva

5 5 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka docházky oml. hodiny neoml. hodiny prům. poč. o. h. prům. poč. n. h. 1. stupeň ,5 0,03 2. stupeň ,3 0,40 Celkem ,8 0,43 Hodnocení chování pochvaly nap. t. u. důtka t. u. důtka ř. š. 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem ročník počet.ž s vyznam. prospělo neprospělo stupeň stupeň Celkem Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Matematika Olympiáda 6. roč. okresní místo P. uč. M. Kellerová 7. roč. okresní místo P. uč. J. Němcová 8. roč. okresní 1. místo P. uč. J. Němcová 8. roč. okresní místo P. uč. J. Němcová Fyzika Olympiáda 8. roč. okresní 10. místo P.uč. P. Rosinský 9. roč. okresní 11. místo P.uč. P. Rosinský Archimediáda 7. roč. okresní 4. místo P.uč. P. Vištejnová Přírodopis Olympiáda Kat. D okresní 6. a 23.místo P. uč. R. Jeřábková

6 Cizí jazyky Konverzace v JA 8.roč. okresní 10. místo P.uč. K. Krahulíková Zeměpis Olympiáda 6. roč. okresní 17.místo P. uč. A. Bajerová 9. roč. okresní 6. místo P. uč. A. Bajerová Výtvarná výchova Nejhezčí most či cesta Ostrava 3. místo P. uč. K. Zamišková Městská knihovna Kopř. 14 ocenění P. uč. K. Zamišková Malovaná písnička Ostrava 1. a 3. místo P. uč. K. Zamišková Můj sen Příbor 1 ČU P. uč. K. Zamišková Fantazie 2005 Kopřivnice 3 ocenění P. uč. K. Zamišková 1 ocenění P. uč. P. Honusová Svět dobrodružství a fant. Kopřivnice 3 ocenění P. uč. K. Zamišková Barevné jaro Iberia Praha 2 ocenění P. uč. K. Zamišková 1 ocenění P. uč. P. Honusová Jazyk český Žáci naší školy se zúčastnili dalších osmi výtvarných soutěží v rámci celé ČR. Dětský literární Projev Náš svět nár. soutěž místo P. uč. M. Šlapal Olympiáda 9. roč. okresní 12. místo P. uč. J. Kryšková Lit soutěž Pož. ochr. očima dětí III. Kat. regionální 1. místo Lit soutěž Pož. ochr. očima dětí IV. Kat. regionální 1. a 3. místo Dějepis Olympiáda 9. roč. okresní 6. místo P. uč. M. Navrátilová Tělesná výchova Házená - chlapci regionální 2. místo P. uč. M. Bartoň Florbal - chlapci regionální 2. místo P. uč. J. Slezák Házená chlapci 5. tř. regionální 1. místo P. uč. Bartoň Minikopaná okres 3. místo P. uč. J. Slezák Kopaná Coca Cola ČR čtvrtfinále P. uč. J. Slezák Malá kop. - chl. ml. Pohár KMK 1. místo P. uč. J. Slezák Florbal - chlapci pohár st. Kop. 1. místo P. uč. J. Slezák Sport. gymn. - d. st. regionální 1. místo P. uč. N. Vištejnová 2. místo P. uč. A. Bajerová Z mnoha sportovních soutěží je zde uvedeno pouze několik nejvýznamnějších umístění. Jak vyplývá z uvedených předcházejících údajů, naše škola se ve školním roce 2005/06 opět zúčastnila mnoha akcí pro děti pořádaných střediskem KVIC Nový Jičín, městem Kopřivnice a dalšími subjekty. Jiné akce (hl. sportovní) pořádá naše škola sama. 6

7 Žáci našich sportovních tříd dokázali, že naše škola obdržela statut sportovní házenkářské třídy oprávněně, protože v rámci KH Kopřivnice získali na neoficiálních přeborech ČR významné úspěchy. Starší žáci v Brně 2. místo, mladší v Plzni 4. místo a nejmladší v Liberci 1. místo. V regionálním finále O novinářský kalamář obsadili za družstvem z Karviné 2. místo. Karviná pak v národním finále v Praze zvítězila a potvrdila skutečnost, že moravskoslezský region v posledních letech vládne školní žákovské házené. Za spolupráce s městem Kopřivnice uspořádala naše škola turnaj v házené pro žáky 5. tříd sportovních škol, na kterém zvítězila. Ve školním roce, ve kterém nebylo pořádáno národní finále ve florbalu získali svěřenci p. uč. Slezáka 2. místo v moravskoslezském regionu. V červenci se pod hlavičkou FbC Vikings Kopřivnice zúčastnili turnaje Prague Games 2006, na kterém se střetli se silnými zahraničními týmy (Švédsko, Rusko). To, že florbal má na naší škole již vybudovánu pevnou tradici dokazuje pořádání již tradičních turnajů pro žáky kopřivnických škol i dospělé, Vánočního turnaje a Turnaje o Pohár starosty města Kopřivnice. Vynikajících sportovních úspěchů dosahují i někteří naši žáci, kteří jsou členy sportovních klubů. Např. žák 8. třídy Radek Honč, člen JUDO Závišice, se prosadil i na mezinárodní scéně. Bez pořádání lyžařského výcvikového kurzu pro žáky 7. ročníků ve Velkých Karlovicích si již nikdo nedovede představit zdárný průběh školního roku. Stejně jako každým rokem i v tom posledním byl kladen důraz na ekologickou výchovu našich žáků. A to jak pořádáním akcí přímo ve škole, tak účastí na akcích a projektech pořádaných jinými subjekty. S těmito ekologickými aktivitami souvisí i tradiční organizování pobytu žáků tříd na školách v přírodě. Děti tak mohou strávit příjemný týden se svými kamarády uprostřed přírody. Ohlas mezi dětmi a rodiči na tyto akce je velice kladný. Jako v každé výroční zprávě nelze než ocenit spolupráci se Sdružením rodičů, která má již tradičně vysokou úroveň. Byla vytvořena Rada školy. Opět byl ve spolupráci s rodiči uspořádán Rodičovský bál (jak jinak, než společně se Základní školou Dr. M. Horákové v Kopřivnici). Tradičně kvalitní Školní akademie také patří k akcím, které ve městě Kopřivnici výrazně zviditelňují práci naší školy. Hezkou mnohaletou tradicí je, vedle oficiálního rozloučení s žáky 9. tříd, kteří dosáhli vyznamenání v obřadní síni Městského úřadu v Kopřivnici i tzv. Poslední zvonění, kdy jsou starostou vyřazováni do života všichni vycházející žáci kopřivnických škol. Letošní Poslední zvonění se po klidném průběhu toho loňského opět zapsalo mezi ty problémové. O důvodech je zmínka v závěru. Je to velká škoda, neboť tuto tradici nám ostatní města mohou závidět. Jak bylo napsáno v minulé výroční zprávě, negativně do života školy zasáhla změna stravovacího systému. Velice kvalitní vývařovna byla přebudována na výdejnu stravy. Projevilo se to, jak na kvalitě stravy, tak na zhoršení mezilidských vztahů. Navíc z nepochopitelných důvodů přibyl problém neprofesionálně sestavovaných jídelních listů a nevhodnou kombinací příloh k devastaci kvalitních pokrmů na podprůměrné. 7

8 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Měsíc Seminář Účast Září Splývavé čtení 5 Říjen Metodika prevence šikanování 2 Školení SIPVZ úroveň Z 1 Listopad Čarování s materiálem Vánoční čarování 1 Leden Doškolovací kurz LVVZ kurz instruktorů 2 Únor Setkávání učitelů PAU 2 Březen Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé 4 Duben Náměty ve Vv na ZŠ 1 Květen Vyučování cizím jaz. u žáku se spec. por. uč. 4 Červen Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2 Šikanování na školách Prevence sociálně patologických jevů Pracovníci pověření prevencí na škole Funkci metodika prevence návykových látek vykonávala i ve školním roce 2005/06 Mgr. Naděžda Vištejnová Preventivní aktivity pro žáky a) Jednorázové V průběhu školního roku jsou nepravidelně různými subjekty nabízeny různé přednášky a semináře zabývající se danou tématikou. Po zhodnocení nabídky dojde k vyhodnocení a akce se uskuteční či neuskuteční. b) Průběžné Schránka důvěry, besedy, přednášky, sportovní a ekologicky zaměřené akce, návštěvy knihovny, kroužky, školy v přírodě apod Preventivní aktivity pro rodiče a) Jednorázové Předjednané konzultace rodičů u vedení školy, metodika protidrogové prevence, výchovného poradce. b) Průběžné

9 Návštěva třídních schůzek a výboru Sdružení rodičů metodikem protidrogové prevence. Seznamování rodičů s provozem Schránky důvěry. Největším problémem je nezájem rodičů o spolupráci v dané problematice Informovanost v rámci ped. sboru Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou seznamováni průběžně na ped. radách a provozních poradách. Jinak je samozřejmostí, že problémy se kterými se setkávají každý den při své výchovně vzdělávací praxi, řeší průběžně Předpokládané aktivity pro školní rok 2006 / 07 Metodik prevence návykových látek bude průběžně získávat další nové poznatky a seznamovat s nimi ostatní členy ped. sboru. Budou předkládány další projekty. Problémy s fetující mládeží a tzv. bezdomovci, kteří se potulují v okolí školy a na jejím pozemku se ve spolupráci s městskou policí a policií ČR bude se budeme snažit nadále řešit, ale zcela odstranit se nám je asi odstranit nepodaří. Vedení školy se bude snažit získat prostředky na uzavření školního hřiště veřejnosti. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí dubna 2006 provedla Česká školní inspekce inspekční činnost podle 147 odst. 2 písm. b) a c) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaměřená na 2. stupeň základních škol. Zaměření bylo na úpravy vzdělávacích programů a úrovně řízení školy v oblasti personálních podmínek a DVPP, základní zjištění v oblasti podpory rozvoje osobnosti žáka a rovných příležitostí ke vzdělávání a sledování rozvoje vlastního hodnocení školy. Dále šlo ohodnocení v oblasti prevence sociálně patologických jevů (šikana) na 2. stupni ZŠ a analýzu získaných informací o využití informačních a komunikačních technologií ve výuce (mimo předměty ICT) na 2. stupni ZŠ. Inspekční tým tvořili PhDr. Lubomír Kratochvíl a Ing. Hana Maľarová. 11. Výsledky ostatních kontrol HZS MS kraje kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně Fin. Úřad Kopřivnice Místní šetření Dle 15 z. č. 337/92 sb. O správě daní a poplatků KHS MS kraje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení OSSZ NJ kontrola pojistného, provádění nem. poj. a plnění úkolů v důch poj Město Kopřivnice finanční kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 12. Individuální náprava Do individuální nápravy bylo zařazeno 49 žáků. Na 1. stupni 17 ž. a na 2. stupni 34 ž.celkový rozsah výuky byl 9 vyučovacích hodin týdně. 9

10 1 Výuku prováděli čtyři vyučující. Každoročně jsme psali o nesnadné spolupráci s PPP v Novém Jičíně, jejíž pracovníci vřazují a vyřazují děti z nápravy v průběhu školního roku bez ohledu na následné potíže týkající se organizace samotné výuky a čerpání mzdových prostředků. Po zřízení pobočky této poradny přímo v Kopřivnici v průběhu šk. roku 2003/04 nastal výrazný posun k lepšímu. Rozbujení byrokracie v naší společnosti se bohužel nevyhlo ani této problematice. Formuláře stvořené a vyžadované v našem okrese jsou výraznou ukázkou toho, že pracovníci PPP jsou přesvědčeni, že učitelé jsou tady pro ně a ne oni pro učitele. Výuka žáků zařazených do dysl. třídy probíhala ve 3. a 4. ročníku. Ve školním roce 2005/06 pokračovala třída (5. ročník) s žákem s tělesným postižením (těžké postižení sluchové). 13. Základní údaje o hospodaření školy Příjmy Příjmy ze státního rozpočtu celkem , - Kč Příjmy z Města Kopřivnice celkem , - Kč Ostatní příjmy celkem ,40 Kč Příjmy školy celkem ,40 Kč Výdaje Náklady na státní rozpočet celkem , - Kč Náklady za Město a ostatní celkem ,40 Kč Náklady školy celkem ,40 Kč Hospodářský výsledek školy celkem 5.630, - Kč 14. Závěr Stejně jako po léta minulá i školní rok 2005/06 ukázal marnou snahu školy působit výchovně na žáky a jejich rodiče. Rodiče čím dále ve větším počtu zanedbávají svoji zákonnou povinnost a tou je řádná výchova dítěte. Mnohdy si neuvědomují, že základní školní docházka je povinná a pracovníci školy je na dodržování této povinnosti musí upozorňovat. Za případné neúspěchy viní rodiče v převážné většině případů neprávem učitele. Dokonce v případě, že je žák školou kázeňsky potrestán za hrubé porušení školního řádu, mají mnozí rodiče výhrady. Vzrůstá i agresivita a brutalita dětí navzájem k sobě, ale i k dospělým osobám, zvláště starším občanům. Upozornit na spáchaný přestupek (mnohdy závažný) je pro ně něco velice špatného. Bohužel dospělí jedinci jsou jim často ve svém chování negativním příkladem. Klesá úcta k obecným hodnotám a každý rok stoupají finanční náklady na opravu škod způsobených dětmi na majetku školy, školní budově a jejím okolí. Opět ale platí, že dospělí jsou v mnohém vzorem. Bohužel tyto problémy nejsou v rámci naší společnosti řešeny a díky tomu prestiž učitelského povolání neustále klesá. Mnoho legislativních změn, které školství postihlo zbytečně komplikují práci ve školách (správní řízení ve školství apod.).

11 1 Během školního roku 2005/06 včetně letních prázdnin nebyly provedeny žádné opravy a rekonstrukce investičního charakteru, byly provedeny pouze různé běžné opravy a rekonstrukce menšího rozsahu. V rámci celostátního projektu internet do škol byla zařízena a dovybavena novými počítači původní učebna informatiky. Z městského rozpočtu bylo vybaveno 5 tříd novými nastavitelnými lavicemi. V následujícím školním roce 2006 / 2007 se chceme zaměřit na aktivity započaté již v minulých školních letech, tj.: - Být hlavním výchovně vzdělávacím činitelem naší školní mládeže. Vyvíjet maximální snahu v prevenci a řešení sociálně patologických jevů. - Připrava a úspěšné zahájení výuky podle ŠVP. - Nadále spolupracovat s KH Kopřivnice na upevňování tříd s rozšířenou výukou TV se zaměřením na házenou. Pokračovat ve spolupráci s dalšími sportovními kluby a oddíly v Kopřivnici. - Spolupracovat se všemi ZŠ, SŠ a jinými subjekty, které se věnují práci s mládeží v Kopřivnici a v okolních obcích a městech. Totéž se samozřejmě týká i dalších (DDM apod.). - Ve spolupráci s Městem Kopřivnice pokračovat v opravách a rekonstrukcích budov školy a jejího okolí. V Kopřivnici Mgr. Jan Mužík

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více