VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace IČO : TEL: webové stránky:www.skoly.net VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 (Na základě Zákona 561/2004 podle 10) Zpracovala: Mgr. Miluše Brandová Předkládá: Mgr. Miluše Brandová V Hrádku nad Nisou dne 27. září 2008 Podpis: 1

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Odloučené pracoviště: Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace Hrádek nad Nisou, Donín 124 školní družina Sídlo školy: Hrádek nad Nisou - Donín Zřizovatel školy: Právní forma školy: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí č. p.73 Právní subjekt od Datum zařazení do sítě: Ředitel školy. Druh a typ školy: 20. června 2001 Změny od 1. ledna 2004, 1. února 2007 Mgr. Miluše Brandová (konkurz 1997) Základní škola 1. stupeň (1. 5. roč.) Školní družina Školní jídelna výdejna Kapacita školy a jejích součástí: SOUČÁSTI IZO KAPACITA ZÁKLADNÍ ŠKOLA žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJNA jídel Školská rada: zřízena podle Zák. 561, 167 Předsedkyně: Alena Syrová (zvolena za pedagogické pracovníky školy) Členové: Blanka Trnková (zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků) Petr Dlouhý (byl jmenován zřizovatelem Radou města Hrádek nad Nisou) Rada pracovala třetím rokem. Uskutečnily se vždy dvě schůzky v průběhu jednoho školního roku. Volební období je tříleté, proto se letos budou konat nové volby. 2

3 Mimoškolní občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy 2. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Ve školním roce 2006/2007 jsme vyučovali ve všech ročnících podle výukového programu: Základní škola - UD čj /96-2. Ve školním roce 2007/2008 jsme v prvním ročníku začali vyučovat podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola v Trojzemí. Kurz k doplnění základního vzdělání neabsolvoval žádný pedagogický pracovník 3. ÚDAJE O ŽÁCÍCH, VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Základní údaje Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na učitele Průměr žáků na třídu 2006/ ,4 20,2 2007/ ,6 20,8 Chování žáků: Stupeň 2006/ /2008 Počet % Počet % 2 1 0, Počty zapsaných a zařazených žáků do 1. ročníku: Zapsaní do 1. třídy Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Nastoupilo Počet do 1. třídy žádostí o Počet žádostí Zapsaní Opakuje o odklad do 1. třídy odklad 1. ročník Nastoupilo do 1. třídy Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008 Omluvených neomluvených Celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka Celkem školní rok 2006/ ,96 2 0,019 Celkem školní rok 2007/ ,75 4 0,038 3

4 3.2. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků červen červen 2007 Prospěch žáků: Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 2006/ / / / / / / /08 I II III IV V Celkem Procent 60,78% 58,3% 38.24% 38,8% 0,98% 2,9% Počty žáků přijatých ke studiu na víceletá gymnázia a jiné školy ve školním roce 2006/2007: Víceletá gymnázia ZŠ Oblačná - počítače ZŠ Husova rozšířené jazyky Přihlášeni Přijati Přihlášeni. Přijati Přihlášeni Přijati Počty žáků přijatých ke studiu na víceletá gymnázia a jiné školy ve školním roce 2007/2008: Víceletá gymnázia ZŠ Oblačná - počítače ZŠ Husova rozšířené jazyky Přihlášeni Přijati Přihlášeni. Přijati Přihlášeni Přijati ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI 4.1. Praxe Pracovník Vzdělání Úvazek Délka praxe 1. Ředitel VŠ - NŠ + HV r let 2. Učitel VŠ - NŠ 1 27 let 3. Učitel VŠ - NŠ + VV 1 7 let 4. Učitel SPdgŠ pro MŠ 1 40 let 5. Učitel bez kvalifikace - studuje TU 1 8 let Liberec 6. Učitel bez kvalifikace - studuje TU let Liberec 7. Vychovatel SPdgŠ pro vych let 8. Vychovatel SPdgŠ pro vych. 0,33 12 let 4

5 4.2. Pedagogičtí pracovníci podle věku: OPZ Noví absolventi Do 30 let let let Nad 51 let Důchodový věk Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ Celkem/žen Celkem/ žen žen OPZ úplná 0 1/1 (uč.) 1/1 (vych. 33%) 1/1 (uč.) 1/1 (uč.) 1/1 (vych.) OZ 1/1(uč. studuje PF) PZ žádná 1/1 (uč. 59%) studuje PF) 1/1 (uč.) Počet pedagogických pracovníků důchodového věku a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole: Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 nekvalifikovaných důchodový věk nekvalifikovaných důchodový věk 2 (obě studují PF) 1 2 (obě studují PF) Nově přijatí, odešli: Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 Nastoupili 0 0 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/07: Název kurzu Aprobace Čas. rozsah Škol. instituce Fin. náročnost osvědčení (hodin) (Kč) Nová školská legislativa ředitelka 12 ŠS -Mladá Bol. 850,- osv. Sám sobě psychiatrem ředitelka 6 CVLK 500,- osv. Zápisy do 1.tříd a spolupráce 2 učitelky 5 ŠS -Mladá Bol. 920,- osv. s MŠ Jak na zlobivé žáky 1 učitelka 4 ŠS -Mladá Bol. 580,- osv. Efektivní metody výuky jak aktivizovat žáky 1 učitelka 5 ŠS -Mladá Bol. 450,- osv. 5

6 Výuka dějin na 1. stupni ZŠ 2 učitelky 3 ŠS -Mladá Bol ,- osv. Výtvarné techniky 1 4 CVLK 650,- osv. vychovatelka Jazykový kurz angličtiny 1 učitelka 14 CVLK 2 600,- osv. FKSP a sociální fondy ředitelka 6 CVLK 1 100,- osv. 5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V únoru 2008 jsme na naší škole zapsali 26 žáků. Do konce měsíce srpna 2007 bylo vydáno 17 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání. Rozhodnutí o odkladu školní docházky do konce srpna 2008 obdrželi rodiče 9 dětí. V průběhu školního roku 2007/2008 podali rodiče tří žáků žádost o přijetí žáka do naší školy přestup žáků - všichni žáci byli přijati. Proti rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky ani o přijetí k základnímu vzdělávání se žádní rodiče neodvolali Tabulka - výkon státní správy ve školním roce 2007/2008 Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 17 0 Rozhodnutí o odkladu 9 0 Rozhodnutí o přijetí přestup žáka ŘÍZENÍ ŠKOLY 6.1. Spolupráce s rodiči Se žáky všech ročníků a jejich rodiči jsme třikrát uspořádali Sběrové odpoledne. Děti několik týdnů nosily starý papír do školního sklepa, a když byl naplněn, ve spolupráci s rodiči jsme jej odvezli do sběrny. I v tomto školním roce jsme se zapojili do sběru pomerančové kůry a do sběru druhotného odpadu. Chceme tak vychovat žáky a snad i rodiče k návyku třídit ve své domácnosti odpad a chovat se ekologicky. Také jsme v tomto roce spolupracovali s MěÚ a sbírali plasty, hliník i tetra obaly. V závěru června se sešli nejlepší jednotlivci i nejlepší třídní kolektivy ze všech škol a školek v obřadní síni MěÚ, kde proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže Třídím třídíš - třídíme starostou a místostarostou našeho města. Naše škola byla opět velmi úspěšná. V jednotlivcích se na druhém a třetím místě ve sběru tetra obalů umístili dva naši žáci ze 3.a 4. ročníku a ve sběru papíru jeden náš žák ze 4. roč. Děti letos obdržely z rukou představitelů města MP-3 přehrávače. Mezi úplně nejlepšími kolektivy z celého města v celkovém sběru naše III. třída obsadila 3. místo, získala diplom a šek v hodnotě 3 000,- Kč a IV. třída se umístila na 4. místě a získala diplom a šek v hodnotě 2 000,-Kč. Jako každý rok jsme ve spolupráci s pokladní SRPŠ nakoupili odměny a tradičně při rozdávání vysvědčení odměnili všechny další velmi úspěšné sběrače pěknými i drobnějšími cenami. Sdružení 6

7 také přispívá malými částkami na dopravu při školních výletech a plavání, na divadelní představení a hlavně na nákup odměn a sladkostí při oslavě Dne dětí Spolupráce s MŠ v Doníně a ostatními školkami ve městě S mateřskou školkou v Doníně spolupracujeme již řadu let. Chceme, aby přechod z MŠ do ZŠ byl plynulý a tím, že děti v naší škole mohou cvičit, navštěvovat divadelní představení a pracovat v keramické dílně, se seznamují s prostředím školy a lépe a rychleji si zde v 1. ročníku zvykají. Spolu s ředitelkou MŠ se navzájem radíme již před zápisem do 1. třídy. Začátkem ledna budoucí školáci z MŠ navštěvují naše prvňáčky a poznávají, co se již naučili (viz foto). Na konci září navštěvují učitelky MŠ naše prvňáčky a zjišťují, jak se jejich bývalí předškoláci zapojili do školní činnosti a jaké mají první úspěchy či neúspěchy v učení ve velké škole. Během června se budoucí učitelka našeho 1. ročníku účastní dopoledního vyučování v donínské mateřské škole a seznamuje se tak se svými budoucími žáky. Začátkem školního roku společně vybíráme z nabídek pořadů MaK - Naivního divadla, DFXŠ a jiných uměleckých agentur a některá divadelní představení pořádáme společně s MŠ Donín v naší třídě nebo tělocvičně. Předškoláci pravidelně jednou v týdnu cvičí a soutěží v naší tělocvičně, ta je pro ně větší a proto více vyhovující. Také docházejí do keramické dílny ve školní družině a vytvářejí si pěkné výrobky. Mateřská škola v Doníně také spolupracuje se školkou v Hartavě. Pořádají společná setkání a i letos jedno jejich setkání proběhlo v naší pěkné tělocvičně, neboť nabízíme mnohem větší prostor a děti mohou využívat i naše různé sportovní pomůcky. V tomto školním roce jsme opět před zápisem do 1. tříd - letos se uskutečnil na naší škole -(viz foto)-pozvali do školy na návštěvu do 1.třídy a na prohlídku celé školy postupně předškoláky ze všech hrádeckých školek. Prvňáčci s třídní učitelkou pro ně ve třídě připravili spoustu úkolů, ty pak společně plnili. Řešili matematické úkoly, dokreslovali obrázky. Tentokrát také dostali malé květináčky a vyzdobili si je samolepkami. Do nich jsme jim my učitelky pomohly vložit lojovou kuličku, zavázat mašličku a tak si vyrobily krmení pro sýkorky (viz foto). Na závěr si společně s prvňáčky zazpívali a v tělocvičně si užili sportování, soutěží a her s našimi oblíbenými pomůckami barevným padákem (viz foto), skákání na míčích (viz foto) a novou trampolínou.. (viz foto). 7. PORADENSKÉ SLUŽBY Na naší škole nemáme výchovného poradce, doposud žádný žák neukončil v 5. ročníku povinnou školní docházku Zpráva metodika primární prevence - škola plnila minimální protidrogový program - preventista drog : Blanka Trnková - letos se nevyskytly žádné problémy - stížnosti se také nevyskytly - škola se zúčastnila florbalových i fotbalových turnajů, které pořádala městská Policie v rámci protidrogového programu. - ve čtvrtých a pátých ročnících byly provedeny besedy s příslušnicemi městské Policie o chování dětí při náhodném styku s drogou, děti byly upozorněny na nebezpečí hovoru s cizími a neznámými lidmi a bylo jim zakázáno brát od nich jakoukoli sladkost, např. žvýkačky, bonbóny apod. - pátý ročník se opět zúčastnil dopravní soutěže organizované Policií na Kristýně 7

8 7.2. Přístup učitelů k vývojovým zvláštnostem, péče o zaostávající a talentované žáky, SCIO, naše úspěchy v soutěžích Třídní učitelky se vždy na počátku školního roku zaměřují na pomoc méně nadaným žákům i žákům s obtížemi v učení. Včas zabezpečujeme odborná vyšetření PPP v Liberci, tím se ujasní potíže a zkvalitní se individuální přístup všech vyučujících i rodičů k těmto žákům. K dětem přistupujeme vždy diferencovaně a pokud nám rodiče dají zprávu PPP, tak podle pokynů, které jsou ve zprávě uvedeny. Diktáty píší tyto děti zkrácené, každou druhou větu nebo je píší jen občas a místo diktátu pouze doplňují vynechaná písmena ve slovech. Jejich pololetní a závěrečné písemné práce mají také jiný charakter. Nadané žáky podporují učitelky v matematice rozšiřujícími cvičeními hlavně na rozvoj logického myšlení, k tomu využívají různé jiné učebnice, pracovní sešity i pomůcky z naší dobře zásobené učitelské knihovny. V pololetních a závěrečných písemných pracích z ČJ, AJ, NJ, M, PŘ i VL mají též podle zájmu rozšiřující cvičení. Stále častěji všechny třídy v rámci vyučování chodí pracovat k počítačům do obou počítačových učeben a tam je možné žáky diferencovaně úkolovat a tím podporovat nadané žáky a zároveň pomáhat těm slabším a povzbudit je malými úspěchy. V květnu 2008 se žáci naší 5. třídy (úplně poprvé na naší škole) zapojili do celostátního testování testů SCIO. Po přihlášení na internetu proběhly písemné testy z ČJ, M, a studijních dovedností.. Výsledky i umístění jednotlivců v kolektivu třídy a celé třídy nejen v okrese, ale i celorepublikovém srovnání, které děti obdržely velmi podrobně vypracované, přinesly zkušenost a srovnání především pro žáky, kteří uvažovali o studiu na víceletém gymnáziu, stejně tak byly přínosem i pro jejich rodiče. 8. ÚDAJE O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU KONTROL V tomto školním roce byla provedena kontrola pojistného za období Bez závad a nebyly shledány žádné nedostatky. 9. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 9.1. Aktivity školy V červnu jsme pokračovali v tradici Kloboučkového dne, ale tentokrát jsme neuspořádali čtvrtý Kloboučkový den, nýbrž Kravatový den. Soutěž proběhla v naší tělocvičně a opět jsme přidali dobrovolný úkol- pomalovat si vtipně obličej. Vyhlásili jsme kolektivní soutěž o třídu s největším počtem kravat a individuální soutěže o nejatraktivnější, nejoriginálněji vyzdobenou a nejveselejší kravatu. Všichni zaměstnanci školy včetně ředitelky, učitelek i vychovatelek chodili s kravatami celý den. O velké přestávce se celá škola sešla v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení. Jen stěží jsme vybrali ty nejoriginálnější, neboť fantazie dětem nechyběla. Kravaty si děti opět ozdobily květinami, rákosím, knoflíky, mašlemi.(viz foto). Žáci čtvrtého ročníku s ředitelkou opět nacvičili koncem podzimu a pak na jaře dvě hudební pásma pro důchodce a Český červený kříž. Podzimní pásmo bylo s předvánočními verši a koledami, jarní ke Dni matek (viz foto). 8

9 Mimoškolní zájmová činnost a prospěšné práce Na škole pracovaly kroužky počítačů, kde žáci využívali nové programy na CD - ROMech a pracovali s internetem. Děti z 5. ročníku za pomoci internetu hledaly zajímavé články do našich prvních Donínských školních novin. V pátek se pravidelně scházel sportovně - relaxační kroužek, tam žáci páté třídy zkoušeli uvolňovací a relaxační techniku a pak trénovali na nářadí. I letos výtvarně - rukodělný kroužek navštěvovali žáci druhého až čtvrtého ročníku. Zapojili se do několika celostátních soutěží s různými tématy a technikami. Pravidelně a rádi se zúčastňují soutěže Hvězda stromu, kterou pořádá městský úřad. Letos vyráběli ozdoby technikou indiánské tkaní. V knihovně si opět děti vyzdobily svůj stůl v soutěži O nejhezčí velikonoční stůl. Na Městském úřadě se zúčastnily slavnostního vyhodnocení obou soutěží. V soutěži Můj rok pořádané DDM Bajo z České Skalice naše žákyně svou malbou obsadila 2. místo. Už třetím rokem se rukodělný kroužek svými pracemi umístil na předních dvaceti místech v různých kategoriích soutěže pořádané libereckým krajem a Ligou na ochranu zvířat. Dramatický kroužek pracuje již devátým rokem. V tomto školním roce se scházel z organizačních důvodů pouze jednou za čtrnáct dní. Přesto se mu podařilo sehrát pohádku O dvanácti měsíčkách, na kterou si malí herci ušili kostýmy, vyrobili kulisy i dekorace. Pohádku shlédli žáci z naší školy a jejich rodiče. Do kroužku se zapojilo 11 dětí. V 1. třídě měly děti s p. učitelkou turistický kroužek. Nebyl to kroužek pravidelný, spíš šlo o jednotlivé akce v rámci turistického kroužku. Když se děti ve škole rozkoukaly, vyšláply si na konci října na Popovku. Počasí bylo pěkné, tak se první výlet vydařil. Dne 18. listopadu se vypravily na zámek Sychrov. Byla tam objednána pohádková prohlídka na motivy pohádky Nesmrtelná teta. Děti byly nadšené. Tou dobou napadlo hodně sněhu, tak si užily i koulování. 1. prosince se děti vydaly čertovskou stezkou po celé škole a musely plnit čertovské úkoly dopoledne si děti za pomoci p. učitelky a některých maminek vyrobily adventní věnec, aby si na něm večer mohly zapálit první adventní svíčku (viz foto) měly děti svůj první víkendový pobyt na horolezecké chatě na Horním Sedle. Vychutnaly si vánoční atmosféru a ještě si vyrobily vánoční dárečky. Na další výlet děti vyrazily a to na Sloní kameny za klíčem ke skřítkovskému pokladu. Druhý víkendový pobyt děti strávily na skautské chatě Seleška, a to od do Byl to víkend plný her a soutěží. Čarodějnici děti upálily na zahradě ve školní družině, kde společně s učitelkou a vychovatelkou přespaly. Pak už následoval na začátku srpna týdenní prázdninový pobyt na chatě v Dolánkách. Z dětí se stali piráti, počasí se vydařilo a tak si všichni pěkně užili. Žáci čtvrté třídy (za vyhrané peníze ve sběrové soutěži) vymyslili výlet do Kryštofova Údolí a v prosinci - před Vánocemi jej uskutečnili. Navštívili muzeum betlémů (viz foto), prohlédli si nejhezčí a největší vyřezávaný Jírův betlém. (viz foto), nakoupili si v keramické dílně a pozorovali nový - teprve třetí orloj v České republice (viz foto). Je sice nejmenší, ale krásné dřevěné postavičky pana V. Plechatého všechny okouzlil. Nakonec se prošli k velikému viaduktu. Ten je překvapil svou mohutností a výškou. (viz foto). Na jaře se prošli na hrad Grabštejn, kde absolvovali prohlídku a na věži si vyzkoušeli zazvonit na zvon smíření. Cestou zpátky si na zahradě u paní učitelky opékali vuřty. V květnu se vlakem vydali navštívit liberecký IQ PARK. Děti si zde vyzkoušely jak fungují fyzikální a optické zákony. Vypořádaly se s hlavolamy a svezly se na hasičské tyči i invalidním vozíku. (viz foto). Na konci školního roku si čtvrťáci v rámci poznávání okolí Hrádku a jeho historie udělali procházku na donínský hřbitov. Tam žáci s připravenými pracovními listy vyhledávali nejstarší hrob, nejhonosnější, nejvyšší, nejmenší a tímto si skládali mozaiku česko-německé hrádecké historie. 9

10 9.2. Aktivity školní družiny Vychovatelky školní družiny mají ve svém programu zaměření na co nejčastější pobyt dětí na čerstvém vzduchu tj. sportovní činnost na hřišti a vycházky do přírody. O vedlejších prázdninách pořádají výlety do okolí města, na hrad Grabštejn a do ZOO v Liberci. V tomto školním roce jsme v družině uspořádali 6 výtvarných dílen pro rodiče a děti na různá témata: vánoční i velikonoční pečení a zdobení perníků, následovala výroba věnečků z podzimních přírodnin, výroba panenek z kukuřičného šustí (viz foto), tisk na textil, zdobení kraslic voskem. Tradičně byl o tyto aktivity zájem u dětí, jejich rodičů i některých prarodičů (viz foto). Ve školní družině se po celý rok scházely děti v keramických kroužcích. V naší Galerii na půdě paní vychovatelka uspořádala 6 tematických výstav z prací dětí. Paní vychovatelka na závěr školního roku opět vyrobila všem dětem V. ročníku absolventské zvonky, děti vždy po rozdání vysvědčení procházejí celou školou a loučí se s ní tzv. Posledním zvoněním. Mají tak na naši donínskou školu památku (viz foto). Dětem, které po celé roky chodily do keramického kroužku, p. vychovatelka ještě rozdala výuční pamětní listy obor keramik také vypálené z keramické hlíny (viz foto). Malí umělci se zúčastnili dvou výtvarných soutěží. Pro Český rozhlas na téma Můj velký sen poslali 2 práce, ale do finále naše práce letos poprvé nepostoupily. Velmi se jim ještě povedly dva soutěžní panely pro firmu Oriflame Projekty, granty, dotace PŘEHLED GRANTŮ, PROJEKTŮ A DOTACÍ PODANÝCH A REALIZOVANÝCH Instituce, u které byla dotace žádána Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace EU ,- Eur ,- Eur Socrates Comenius I -spolupráce škol- ČR, SRN, Polsko Město Hrádek nad Nisou ,- Kč 6 000,- Kč 1. grant: Sportovní den předškoláci ze všech školek ve městě s našimi školáky Město Hrádek nad Nisou ,- Kč ,- Kč 2. grant: Víkendové pobyty dětí a učitelek na ZŠ Donín Město Hrádek nad Nisou 8 000,- Kč 4 800,- Kč 3. grant: Spolupráce s handicapovanými dětmi z Jedličkova ústavu v Liberci Komentář k tabulce: Letos proběhl již druhý rok ze tří schválených let programu Socrates - Comenius I. Pravidelně jednou měsíčně uskutečňujeme vzájemné schůzky s dětmi učitelkami škol v Žitavě a Porajowě. Na nich se společně učíme slovíčka, sportujeme zpíváme a hrajeme hry. Naše škola celkem obdržela 80% částky schváleného grantu. Celková finanční dotace od EU činí EUR, tj. asi ,- Kč. Granty města Letos jsme podali 3 žádosti o grant města. První byl (už potřetí) na pořádání Sportovního dne s předškoláky všech našich mateřských školek. Nazvali jsme jej : Sportujeme, kreslíme a hrajeme si s předškoláky z mateřských škol v Hrádku nad Nisou. Pro děti jsme připravili různá veselá 10

11 stanoviště se spoustou zábavy. Děti závodily v mnoha disciplínách skákání v pytlích, házely na plechovky, závodily ve skoku na trampolínách (viz foto) a velkých míčích. Proběhla také soutěž v malování na beton speciálními křídami (viz foto) a v atletické části již opravdu sportovaly. Čekaly je disciplíny: běh na 50 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem do dálky. Během celého slunečného dopoledne se malí závodníci mohli kdykoli napít, nechat si namalovat obličej a osvěžit se. Na závěr byly nejlepším sportovcům rozdány diplomy, sladké ceny a všem účastníkům upomínkové listy a sladkosti. (viz foto). Ve druhém grantu od Městského úřadu v Hrádku nad Nisou Víkendové pobyty dětí a učitelek na ZŠ Donín byl zrealizován první víkendový čarodějnický pobyt ve školní družině v Doníně a to od 2.5. do Celý pobyt byl pojatý jako čarodějné dny (chystáním a pálením čarodějnic a opékáním vuřtů) s jarními tradicemi formou dílniček. Na děti čekala spousta překvapení: hledání listů od čarodějnic a plnění úkolů bylo bezpochyby nejzábavnější část programu. Pátrání po vzkazech, převlečení se za čarodějnice, putování do okolí podle přiloženého plánku a výroba čarodějného lektvaru. V rámci plnění čarodějných úkolů si děti vyzkoušely práci s přírodním materiálem při zhotovení březových košťat a lepení mozaiky na vepřovici. Tento grant bude ještě pokračovat do konce roku 2008, jsou naplánovány další podzimní a zimní pobyty. Třetí grant měl název: Spolupráce s handicapovanými dětmi z Jedličkova ústavu v Liberci Uskutečnilo se celkem 5 setkání. Při každém se vždy sešlo asi 25 dětí a 7 dospělých. Třikrát jely donínské děti s učitelkami do Liberce a dvě setkání proběhla u nás v Hrádku nad Nisou. Děti z Jedličkova ústavu s doprovodem se spolu s našimi dětmi poznávaly, hrály stolní hry, šachy, sportovaly (florbal, boccia, kulečník, stolní fotbal, šipky atd.), zpívaly, šly do ZOO v Liberci (viz foto), navštívily bod Trojzemí a areál na Kristýně. Jedličkův ústav na konci školního roku vždy pořádá Zahradní slavnost, na kterou byla naše škola pozvána a děti tam společně strávily krásné odpoledne (viz foto). Všechny činnosti jsme vyhodnocovali a děti odměňovali jak diplomy tak i sladkostmi. Při každém setkání bylo zajištěno dostatek nápojů a svačina pro všechny. Protože všichni zúčastnění byli velmi spokojeni a navázali mezi sebou kamarádské vztahy, rádi bychom v těchto setkáních pokračovali i v letošním školním roce. Vzhledem ke špatnému počasí a provozním problémům JÚ (doprava) se ještě dvě setkání uskuteční až v září DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR Co se nedaří Stále se nedaří zapojit rodiče našich žáků do mimoškolní činnosti. Přáli bychom si získat alespoň některé z rodičů jako vedoucí kroužků a obohatit tak nabídku např. o hudební, taneční a podobně zaměřenou zájmovou činnost. Rodičům jsme rozdali anonymní dotazníky pro SWOT analýzu, která je potřeba pro evaluaci školy i pro tvorbu ŠVP. Ze sta oslovených rodičů není nikdo ochoten vést na škole zájmový kroužek a na dotaz, zda by se chtěli jinak podílet na běhu školy, odpovědělo pouze pět rodičů: Ano, pomohli bychom se školními výlety. a dva z rodičů Ano, brigádou na úpravě školy či družiny. Ani na schůzkách SRPŠ se nám nepodařilo rodiče přesvědčit k zapojení do mimoškolní činnosti. 11

12 10.2. Co se v tomto roce povedlo, naše plány Díky projektu CBC PHARE je naše škola vybavena již 15 počítači ve dvou pěkných učebnách s připojením na internet. V tomto proběhlém školním roce nám městský úřad daroval ještě další dva nové počítače, které získal z projektu. Internet i mnoho zakoupených výukových počítačových programů využíváme ve všech ročnících při vyučování i v zájmových kroužcích mimo vyučování. Tím jsou učebny využívány jak dětmi děti mohou na internet i o přestávkách - tak hlavně pedagogickými pracovníky. Děti práce s výukovými programy velmi baví, učivo se pro ně stává zajímavější a zpestřuje vyučovací látku. Naším cílem je, aby každý žák, který dokončí docházku v naší škole, zvládal aktivně práci s výpočetní technikou a naučil se základům práce s internetem. Snažíme se rozvíjet tvořivé myšlení žáků, vzbuzovat zájem o školní práci a to řešením zábavných úkolů rozvíjejících logické myšlení a prací ve skupinách se samostatným vyhledáváním informací to hlavně ve vyšších ročnících. Tím posilujeme zdravé sebevědomí dětí a probouzíme v nich zvídavost např. používáním encyklopedií, prováděním pokusů, vycházkami a exkurzemi (zoo, botanická zahrada v Liberci, hvězdárna a planetárium v Teplicích). Ve školním roce 2006/07 nám byl schválen projekt Socrates Comenius I spolupráce a partnerství škol. Setkáváme se pravidelně každý měsíc 8 žáků z našeho 4. ročníku a dvě učitelky střídavě v německé škole v Žitavě ve Wienau, polském Porajowě a u nás v Doníně. Témata jednotlivých setkání byla: Moje místo v regionu, Karneval, Sportovní den, Vzájemně se poznáváme, Velikonoční zvyky a obyčeje, Podzim a podzimní ovoce, Domácí zvířata. Mimořádná byla tři setkání mimo školu. Jedno se uskutečnilo v polské elektrárně TURÓW. Všechny děti včetně učitelek obdržely helmy a mohly se s průvodcem pohybovat po celém provozu. Viděli jsme velín, kotle, podívali se až na střechu (viz foto). Jiné a moc zajímavé setkání proběhlo na hradě Grabštejn. Pro děti jsme připravvili různé úkoly, s průvodkyní jsme se podívali do sklepení a do mnoha komnat, na věži si zazvonili na zvon (viz foto). I v Žitavě bylo poslední setkání výjimečné. V centru města jsme za výlohami obchodů hledali písmena a vyplnili tak tajenku, která byla klíčem pro získání zmrzliny v cukrárně. Každého setkání se zúčastnily vždy děti všech tří spolupracujících zemí. V červnu ještě proběhlo plánované pracovní setkání všech učitelek v německých Drážďanech. Během tohoto setkání jsme diskutovaly o naší práci v rámci projektu Socrates Comenius I a plánovaly, co podnikneme v posledním roce společného programu. Z projektu vzešlo mnoho výstupů: CD s digitálními fotografiemi ze všech setkání, kronika, brožurka, děti používaly pracovní sešity se slovíčky všech deseti setkání, papírové, keramické a jiné výrobky. Prezentace projektu byla také zveřejňována v místím tisku. V místním časopisu Hrádecko vyšlo několik článků a fotografií o naší spolupráci. Děti, zúčastněné na projektu, mají ve své třídě povinný jazyk němčinu a v praxi si tak mohou ověřit své komunikační dovednosti. Postupně ztrácejí ostych mluvit s polskými a německými kamarády. Nejvíce se uvolní při hrách, sportování a při svačince. Projekt byl schválen na další dva roky a naše škola v říjnu 2007 obdržela částku ,- Eur. S takovým projektem je však velmi mnoho práce, vše je potřeba napsat jak v českém tak v německém jazyce. Na naší škole, kde je pouze 1. stupeň, nemáme žádné aprobované učitelky jazyků, každý dopis a příprava na setkání nám dá velkou spoustu práce a pomoc hledáme i mezi rodinnými příslušníky. Ale díky velké finanční částce si naše škola může koupit různé potřebné pomůcky, a proto je tento projekt velmi výhodný. Na školení pro účtovatele jsem však byla jediná ze školy pouze s 1. stupněm. Největším úspěchem naší školy byla výhra v celorepublikové soutěži Mlékonto, kterou vyhlásila společnost Laktea o.p.s. Soutěž spočívala v tom, že děti musely internetem pravidelně zasílat kódy uvedené na krabičkách zakoupeného školního mlíčka. Každé dítě mělo zřízeno své konto, několikrát týdně odpovídalo na anketní otázky, vše se bodovalo. A jelikož soutěžily i malé děti z 1. a 2. ročníku, musely pracovat na počítači, byla nutná pravidelná a častá pomoc třídních učitelek. 12

13 Donínská škola se 103 dětmi byla zařazena do kategorie žáků. Přesto, že byla v této kategorii nejmenší, v podzimním kole obsadila nádherné první místo. Dne nám vedení firmy Laktea přijelo předat šek na ,- Kč, (viz foto), výukový program anglického jazyka, sady pastelek a barviček pro školní družinu a většina dětí ještě obdržela mnoho pěkných dárků (viz foto). Na závěr bych řekla, že uplynulý školní rok můžeme hodnotit jako velmi úspěšný, neboť udržel prestiž naší školy na dobré úrovni. Mgr. Miluše Brandová ředitelka školy 10. PŘÍLOHY O HOSPODAŘENÍ Výroční zpráva obsahuje přílohy: Schválení hospodářských výsledků za rok 2007 Rozpočet S 17 Členění nákladů a výnosů Stanovení závazného vztahu pro rok PŘÍLOHA: 10 STRAN S FOTOGRAFIEMI ZE ŽIVOTA ŠKOLY 13

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Hrádek nad Nisou, Donín 244, okres Liberec, příspěvková organizace IČO : 70983119 TEL: 482 317 963 e-mail : zsdonin@tiscali.cz webové stránky:www.skoly/net VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více