VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace IČO : TEL: webové stránky:www.skoly.net VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 (Na základě Zákona 561/2004 podle 10) Zpracovala: Mgr. Miluše Brandová Předkládá: Mgr. Miluše Brandová V Hrádku nad Nisou dne 27. září 2008 Podpis: 1

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Odloučené pracoviště: Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace Hrádek nad Nisou, Donín 124 školní družina Sídlo školy: Hrádek nad Nisou - Donín Zřizovatel školy: Právní forma školy: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí č. p.73 Právní subjekt od Datum zařazení do sítě: Ředitel školy. Druh a typ školy: 20. června 2001 Změny od 1. ledna 2004, 1. února 2007 Mgr. Miluše Brandová (konkurz 1997) Základní škola 1. stupeň (1. 5. roč.) Školní družina Školní jídelna výdejna Kapacita školy a jejích součástí: SOUČÁSTI IZO KAPACITA ZÁKLADNÍ ŠKOLA žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJNA jídel Školská rada: zřízena podle Zák. 561, 167 Předsedkyně: Alena Syrová (zvolena za pedagogické pracovníky školy) Členové: Blanka Trnková (zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků) Petr Dlouhý (byl jmenován zřizovatelem Radou města Hrádek nad Nisou) Rada pracovala třetím rokem. Uskutečnily se vždy dvě schůzky v průběhu jednoho školního roku. Volební období je tříleté, proto se letos budou konat nové volby. 2

3 Mimoškolní občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy 2. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Ve školním roce 2006/2007 jsme vyučovali ve všech ročnících podle výukového programu: Základní škola - UD čj /96-2. Ve školním roce 2007/2008 jsme v prvním ročníku začali vyučovat podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola v Trojzemí. Kurz k doplnění základního vzdělání neabsolvoval žádný pedagogický pracovník 3. ÚDAJE O ŽÁCÍCH, VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Základní údaje Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na učitele Průměr žáků na třídu 2006/ ,4 20,2 2007/ ,6 20,8 Chování žáků: Stupeň 2006/ /2008 Počet % Počet % 2 1 0, Počty zapsaných a zařazených žáků do 1. ročníku: Zapsaní do 1. třídy Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Nastoupilo Počet do 1. třídy žádostí o Počet žádostí Zapsaní Opakuje o odklad do 1. třídy odklad 1. ročník Nastoupilo do 1. třídy Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008 Omluvených neomluvených Celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka Celkem školní rok 2006/ ,96 2 0,019 Celkem školní rok 2007/ ,75 4 0,038 3

4 3.2. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků červen červen 2007 Prospěch žáků: Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 2006/ / / / / / / /08 I II III IV V Celkem Procent 60,78% 58,3% 38.24% 38,8% 0,98% 2,9% Počty žáků přijatých ke studiu na víceletá gymnázia a jiné školy ve školním roce 2006/2007: Víceletá gymnázia ZŠ Oblačná - počítače ZŠ Husova rozšířené jazyky Přihlášeni Přijati Přihlášeni. Přijati Přihlášeni Přijati Počty žáků přijatých ke studiu na víceletá gymnázia a jiné školy ve školním roce 2007/2008: Víceletá gymnázia ZŠ Oblačná - počítače ZŠ Husova rozšířené jazyky Přihlášeni Přijati Přihlášeni. Přijati Přihlášeni Přijati ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI 4.1. Praxe Pracovník Vzdělání Úvazek Délka praxe 1. Ředitel VŠ - NŠ + HV r let 2. Učitel VŠ - NŠ 1 27 let 3. Učitel VŠ - NŠ + VV 1 7 let 4. Učitel SPdgŠ pro MŠ 1 40 let 5. Učitel bez kvalifikace - studuje TU 1 8 let Liberec 6. Učitel bez kvalifikace - studuje TU let Liberec 7. Vychovatel SPdgŠ pro vych let 8. Vychovatel SPdgŠ pro vych. 0,33 12 let 4

5 4.2. Pedagogičtí pracovníci podle věku: OPZ Noví absolventi Do 30 let let let Nad 51 let Důchodový věk Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ Celkem/žen Celkem/ žen žen OPZ úplná 0 1/1 (uč.) 1/1 (vych. 33%) 1/1 (uč.) 1/1 (uč.) 1/1 (vych.) OZ 1/1(uč. studuje PF) PZ žádná 1/1 (uč. 59%) studuje PF) 1/1 (uč.) Počet pedagogických pracovníků důchodového věku a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole: Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 nekvalifikovaných důchodový věk nekvalifikovaných důchodový věk 2 (obě studují PF) 1 2 (obě studují PF) Nově přijatí, odešli: Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 Nastoupili 0 0 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/07: Název kurzu Aprobace Čas. rozsah Škol. instituce Fin. náročnost osvědčení (hodin) (Kč) Nová školská legislativa ředitelka 12 ŠS -Mladá Bol. 850,- osv. Sám sobě psychiatrem ředitelka 6 CVLK 500,- osv. Zápisy do 1.tříd a spolupráce 2 učitelky 5 ŠS -Mladá Bol. 920,- osv. s MŠ Jak na zlobivé žáky 1 učitelka 4 ŠS -Mladá Bol. 580,- osv. Efektivní metody výuky jak aktivizovat žáky 1 učitelka 5 ŠS -Mladá Bol. 450,- osv. 5

6 Výuka dějin na 1. stupni ZŠ 2 učitelky 3 ŠS -Mladá Bol ,- osv. Výtvarné techniky 1 4 CVLK 650,- osv. vychovatelka Jazykový kurz angličtiny 1 učitelka 14 CVLK 2 600,- osv. FKSP a sociální fondy ředitelka 6 CVLK 1 100,- osv. 5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V únoru 2008 jsme na naší škole zapsali 26 žáků. Do konce měsíce srpna 2007 bylo vydáno 17 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání. Rozhodnutí o odkladu školní docházky do konce srpna 2008 obdrželi rodiče 9 dětí. V průběhu školního roku 2007/2008 podali rodiče tří žáků žádost o přijetí žáka do naší školy přestup žáků - všichni žáci byli přijati. Proti rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky ani o přijetí k základnímu vzdělávání se žádní rodiče neodvolali Tabulka - výkon státní správy ve školním roce 2007/2008 Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 17 0 Rozhodnutí o odkladu 9 0 Rozhodnutí o přijetí přestup žáka ŘÍZENÍ ŠKOLY 6.1. Spolupráce s rodiči Se žáky všech ročníků a jejich rodiči jsme třikrát uspořádali Sběrové odpoledne. Děti několik týdnů nosily starý papír do školního sklepa, a když byl naplněn, ve spolupráci s rodiči jsme jej odvezli do sběrny. I v tomto školním roce jsme se zapojili do sběru pomerančové kůry a do sběru druhotného odpadu. Chceme tak vychovat žáky a snad i rodiče k návyku třídit ve své domácnosti odpad a chovat se ekologicky. Také jsme v tomto roce spolupracovali s MěÚ a sbírali plasty, hliník i tetra obaly. V závěru června se sešli nejlepší jednotlivci i nejlepší třídní kolektivy ze všech škol a školek v obřadní síni MěÚ, kde proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže Třídím třídíš - třídíme starostou a místostarostou našeho města. Naše škola byla opět velmi úspěšná. V jednotlivcích se na druhém a třetím místě ve sběru tetra obalů umístili dva naši žáci ze 3.a 4. ročníku a ve sběru papíru jeden náš žák ze 4. roč. Děti letos obdržely z rukou představitelů města MP-3 přehrávače. Mezi úplně nejlepšími kolektivy z celého města v celkovém sběru naše III. třída obsadila 3. místo, získala diplom a šek v hodnotě 3 000,- Kč a IV. třída se umístila na 4. místě a získala diplom a šek v hodnotě 2 000,-Kč. Jako každý rok jsme ve spolupráci s pokladní SRPŠ nakoupili odměny a tradičně při rozdávání vysvědčení odměnili všechny další velmi úspěšné sběrače pěknými i drobnějšími cenami. Sdružení 6

7 také přispívá malými částkami na dopravu při školních výletech a plavání, na divadelní představení a hlavně na nákup odměn a sladkostí při oslavě Dne dětí Spolupráce s MŠ v Doníně a ostatními školkami ve městě S mateřskou školkou v Doníně spolupracujeme již řadu let. Chceme, aby přechod z MŠ do ZŠ byl plynulý a tím, že děti v naší škole mohou cvičit, navštěvovat divadelní představení a pracovat v keramické dílně, se seznamují s prostředím školy a lépe a rychleji si zde v 1. ročníku zvykají. Spolu s ředitelkou MŠ se navzájem radíme již před zápisem do 1. třídy. Začátkem ledna budoucí školáci z MŠ navštěvují naše prvňáčky a poznávají, co se již naučili (viz foto). Na konci září navštěvují učitelky MŠ naše prvňáčky a zjišťují, jak se jejich bývalí předškoláci zapojili do školní činnosti a jaké mají první úspěchy či neúspěchy v učení ve velké škole. Během června se budoucí učitelka našeho 1. ročníku účastní dopoledního vyučování v donínské mateřské škole a seznamuje se tak se svými budoucími žáky. Začátkem školního roku společně vybíráme z nabídek pořadů MaK - Naivního divadla, DFXŠ a jiných uměleckých agentur a některá divadelní představení pořádáme společně s MŠ Donín v naší třídě nebo tělocvičně. Předškoláci pravidelně jednou v týdnu cvičí a soutěží v naší tělocvičně, ta je pro ně větší a proto více vyhovující. Také docházejí do keramické dílny ve školní družině a vytvářejí si pěkné výrobky. Mateřská škola v Doníně také spolupracuje se školkou v Hartavě. Pořádají společná setkání a i letos jedno jejich setkání proběhlo v naší pěkné tělocvičně, neboť nabízíme mnohem větší prostor a děti mohou využívat i naše různé sportovní pomůcky. V tomto školním roce jsme opět před zápisem do 1. tříd - letos se uskutečnil na naší škole -(viz foto)-pozvali do školy na návštěvu do 1.třídy a na prohlídku celé školy postupně předškoláky ze všech hrádeckých školek. Prvňáčci s třídní učitelkou pro ně ve třídě připravili spoustu úkolů, ty pak společně plnili. Řešili matematické úkoly, dokreslovali obrázky. Tentokrát také dostali malé květináčky a vyzdobili si je samolepkami. Do nich jsme jim my učitelky pomohly vložit lojovou kuličku, zavázat mašličku a tak si vyrobily krmení pro sýkorky (viz foto). Na závěr si společně s prvňáčky zazpívali a v tělocvičně si užili sportování, soutěží a her s našimi oblíbenými pomůckami barevným padákem (viz foto), skákání na míčích (viz foto) a novou trampolínou.. (viz foto). 7. PORADENSKÉ SLUŽBY Na naší škole nemáme výchovného poradce, doposud žádný žák neukončil v 5. ročníku povinnou školní docházku Zpráva metodika primární prevence - škola plnila minimální protidrogový program - preventista drog : Blanka Trnková - letos se nevyskytly žádné problémy - stížnosti se také nevyskytly - škola se zúčastnila florbalových i fotbalových turnajů, které pořádala městská Policie v rámci protidrogového programu. - ve čtvrtých a pátých ročnících byly provedeny besedy s příslušnicemi městské Policie o chování dětí při náhodném styku s drogou, děti byly upozorněny na nebezpečí hovoru s cizími a neznámými lidmi a bylo jim zakázáno brát od nich jakoukoli sladkost, např. žvýkačky, bonbóny apod. - pátý ročník se opět zúčastnil dopravní soutěže organizované Policií na Kristýně 7

8 7.2. Přístup učitelů k vývojovým zvláštnostem, péče o zaostávající a talentované žáky, SCIO, naše úspěchy v soutěžích Třídní učitelky se vždy na počátku školního roku zaměřují na pomoc méně nadaným žákům i žákům s obtížemi v učení. Včas zabezpečujeme odborná vyšetření PPP v Liberci, tím se ujasní potíže a zkvalitní se individuální přístup všech vyučujících i rodičů k těmto žákům. K dětem přistupujeme vždy diferencovaně a pokud nám rodiče dají zprávu PPP, tak podle pokynů, které jsou ve zprávě uvedeny. Diktáty píší tyto děti zkrácené, každou druhou větu nebo je píší jen občas a místo diktátu pouze doplňují vynechaná písmena ve slovech. Jejich pololetní a závěrečné písemné práce mají také jiný charakter. Nadané žáky podporují učitelky v matematice rozšiřujícími cvičeními hlavně na rozvoj logického myšlení, k tomu využívají různé jiné učebnice, pracovní sešity i pomůcky z naší dobře zásobené učitelské knihovny. V pololetních a závěrečných písemných pracích z ČJ, AJ, NJ, M, PŘ i VL mají též podle zájmu rozšiřující cvičení. Stále častěji všechny třídy v rámci vyučování chodí pracovat k počítačům do obou počítačových učeben a tam je možné žáky diferencovaně úkolovat a tím podporovat nadané žáky a zároveň pomáhat těm slabším a povzbudit je malými úspěchy. V květnu 2008 se žáci naší 5. třídy (úplně poprvé na naší škole) zapojili do celostátního testování testů SCIO. Po přihlášení na internetu proběhly písemné testy z ČJ, M, a studijních dovedností.. Výsledky i umístění jednotlivců v kolektivu třídy a celé třídy nejen v okrese, ale i celorepublikovém srovnání, které děti obdržely velmi podrobně vypracované, přinesly zkušenost a srovnání především pro žáky, kteří uvažovali o studiu na víceletém gymnáziu, stejně tak byly přínosem i pro jejich rodiče. 8. ÚDAJE O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU KONTROL V tomto školním roce byla provedena kontrola pojistného za období Bez závad a nebyly shledány žádné nedostatky. 9. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 9.1. Aktivity školy V červnu jsme pokračovali v tradici Kloboučkového dne, ale tentokrát jsme neuspořádali čtvrtý Kloboučkový den, nýbrž Kravatový den. Soutěž proběhla v naší tělocvičně a opět jsme přidali dobrovolný úkol- pomalovat si vtipně obličej. Vyhlásili jsme kolektivní soutěž o třídu s největším počtem kravat a individuální soutěže o nejatraktivnější, nejoriginálněji vyzdobenou a nejveselejší kravatu. Všichni zaměstnanci školy včetně ředitelky, učitelek i vychovatelek chodili s kravatami celý den. O velké přestávce se celá škola sešla v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení. Jen stěží jsme vybrali ty nejoriginálnější, neboť fantazie dětem nechyběla. Kravaty si děti opět ozdobily květinami, rákosím, knoflíky, mašlemi.(viz foto). Žáci čtvrtého ročníku s ředitelkou opět nacvičili koncem podzimu a pak na jaře dvě hudební pásma pro důchodce a Český červený kříž. Podzimní pásmo bylo s předvánočními verši a koledami, jarní ke Dni matek (viz foto). 8

9 Mimoškolní zájmová činnost a prospěšné práce Na škole pracovaly kroužky počítačů, kde žáci využívali nové programy na CD - ROMech a pracovali s internetem. Děti z 5. ročníku za pomoci internetu hledaly zajímavé články do našich prvních Donínských školních novin. V pátek se pravidelně scházel sportovně - relaxační kroužek, tam žáci páté třídy zkoušeli uvolňovací a relaxační techniku a pak trénovali na nářadí. I letos výtvarně - rukodělný kroužek navštěvovali žáci druhého až čtvrtého ročníku. Zapojili se do několika celostátních soutěží s různými tématy a technikami. Pravidelně a rádi se zúčastňují soutěže Hvězda stromu, kterou pořádá městský úřad. Letos vyráběli ozdoby technikou indiánské tkaní. V knihovně si opět děti vyzdobily svůj stůl v soutěži O nejhezčí velikonoční stůl. Na Městském úřadě se zúčastnily slavnostního vyhodnocení obou soutěží. V soutěži Můj rok pořádané DDM Bajo z České Skalice naše žákyně svou malbou obsadila 2. místo. Už třetím rokem se rukodělný kroužek svými pracemi umístil na předních dvaceti místech v různých kategoriích soutěže pořádané libereckým krajem a Ligou na ochranu zvířat. Dramatický kroužek pracuje již devátým rokem. V tomto školním roce se scházel z organizačních důvodů pouze jednou za čtrnáct dní. Přesto se mu podařilo sehrát pohádku O dvanácti měsíčkách, na kterou si malí herci ušili kostýmy, vyrobili kulisy i dekorace. Pohádku shlédli žáci z naší školy a jejich rodiče. Do kroužku se zapojilo 11 dětí. V 1. třídě měly děti s p. učitelkou turistický kroužek. Nebyl to kroužek pravidelný, spíš šlo o jednotlivé akce v rámci turistického kroužku. Když se děti ve škole rozkoukaly, vyšláply si na konci října na Popovku. Počasí bylo pěkné, tak se první výlet vydařil. Dne 18. listopadu se vypravily na zámek Sychrov. Byla tam objednána pohádková prohlídka na motivy pohádky Nesmrtelná teta. Děti byly nadšené. Tou dobou napadlo hodně sněhu, tak si užily i koulování. 1. prosince se děti vydaly čertovskou stezkou po celé škole a musely plnit čertovské úkoly dopoledne si děti za pomoci p. učitelky a některých maminek vyrobily adventní věnec, aby si na něm večer mohly zapálit první adventní svíčku (viz foto) měly děti svůj první víkendový pobyt na horolezecké chatě na Horním Sedle. Vychutnaly si vánoční atmosféru a ještě si vyrobily vánoční dárečky. Na další výlet děti vyrazily a to na Sloní kameny za klíčem ke skřítkovskému pokladu. Druhý víkendový pobyt děti strávily na skautské chatě Seleška, a to od do Byl to víkend plný her a soutěží. Čarodějnici děti upálily na zahradě ve školní družině, kde společně s učitelkou a vychovatelkou přespaly. Pak už následoval na začátku srpna týdenní prázdninový pobyt na chatě v Dolánkách. Z dětí se stali piráti, počasí se vydařilo a tak si všichni pěkně užili. Žáci čtvrté třídy (za vyhrané peníze ve sběrové soutěži) vymyslili výlet do Kryštofova Údolí a v prosinci - před Vánocemi jej uskutečnili. Navštívili muzeum betlémů (viz foto), prohlédli si nejhezčí a největší vyřezávaný Jírův betlém. (viz foto), nakoupili si v keramické dílně a pozorovali nový - teprve třetí orloj v České republice (viz foto). Je sice nejmenší, ale krásné dřevěné postavičky pana V. Plechatého všechny okouzlil. Nakonec se prošli k velikému viaduktu. Ten je překvapil svou mohutností a výškou. (viz foto). Na jaře se prošli na hrad Grabštejn, kde absolvovali prohlídku a na věži si vyzkoušeli zazvonit na zvon smíření. Cestou zpátky si na zahradě u paní učitelky opékali vuřty. V květnu se vlakem vydali navštívit liberecký IQ PARK. Děti si zde vyzkoušely jak fungují fyzikální a optické zákony. Vypořádaly se s hlavolamy a svezly se na hasičské tyči i invalidním vozíku. (viz foto). Na konci školního roku si čtvrťáci v rámci poznávání okolí Hrádku a jeho historie udělali procházku na donínský hřbitov. Tam žáci s připravenými pracovními listy vyhledávali nejstarší hrob, nejhonosnější, nejvyšší, nejmenší a tímto si skládali mozaiku česko-německé hrádecké historie. 9

10 9.2. Aktivity školní družiny Vychovatelky školní družiny mají ve svém programu zaměření na co nejčastější pobyt dětí na čerstvém vzduchu tj. sportovní činnost na hřišti a vycházky do přírody. O vedlejších prázdninách pořádají výlety do okolí města, na hrad Grabštejn a do ZOO v Liberci. V tomto školním roce jsme v družině uspořádali 6 výtvarných dílen pro rodiče a děti na různá témata: vánoční i velikonoční pečení a zdobení perníků, následovala výroba věnečků z podzimních přírodnin, výroba panenek z kukuřičného šustí (viz foto), tisk na textil, zdobení kraslic voskem. Tradičně byl o tyto aktivity zájem u dětí, jejich rodičů i některých prarodičů (viz foto). Ve školní družině se po celý rok scházely děti v keramických kroužcích. V naší Galerii na půdě paní vychovatelka uspořádala 6 tematických výstav z prací dětí. Paní vychovatelka na závěr školního roku opět vyrobila všem dětem V. ročníku absolventské zvonky, děti vždy po rozdání vysvědčení procházejí celou školou a loučí se s ní tzv. Posledním zvoněním. Mají tak na naši donínskou školu památku (viz foto). Dětem, které po celé roky chodily do keramického kroužku, p. vychovatelka ještě rozdala výuční pamětní listy obor keramik také vypálené z keramické hlíny (viz foto). Malí umělci se zúčastnili dvou výtvarných soutěží. Pro Český rozhlas na téma Můj velký sen poslali 2 práce, ale do finále naše práce letos poprvé nepostoupily. Velmi se jim ještě povedly dva soutěžní panely pro firmu Oriflame Projekty, granty, dotace PŘEHLED GRANTŮ, PROJEKTŮ A DOTACÍ PODANÝCH A REALIZOVANÝCH Instituce, u které byla dotace žádána Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace EU ,- Eur ,- Eur Socrates Comenius I -spolupráce škol- ČR, SRN, Polsko Město Hrádek nad Nisou ,- Kč 6 000,- Kč 1. grant: Sportovní den předškoláci ze všech školek ve městě s našimi školáky Město Hrádek nad Nisou ,- Kč ,- Kč 2. grant: Víkendové pobyty dětí a učitelek na ZŠ Donín Město Hrádek nad Nisou 8 000,- Kč 4 800,- Kč 3. grant: Spolupráce s handicapovanými dětmi z Jedličkova ústavu v Liberci Komentář k tabulce: Letos proběhl již druhý rok ze tří schválených let programu Socrates - Comenius I. Pravidelně jednou měsíčně uskutečňujeme vzájemné schůzky s dětmi učitelkami škol v Žitavě a Porajowě. Na nich se společně učíme slovíčka, sportujeme zpíváme a hrajeme hry. Naše škola celkem obdržela 80% částky schváleného grantu. Celková finanční dotace od EU činí EUR, tj. asi ,- Kč. Granty města Letos jsme podali 3 žádosti o grant města. První byl (už potřetí) na pořádání Sportovního dne s předškoláky všech našich mateřských školek. Nazvali jsme jej : Sportujeme, kreslíme a hrajeme si s předškoláky z mateřských škol v Hrádku nad Nisou. Pro děti jsme připravili různá veselá 10

11 stanoviště se spoustou zábavy. Děti závodily v mnoha disciplínách skákání v pytlích, házely na plechovky, závodily ve skoku na trampolínách (viz foto) a velkých míčích. Proběhla také soutěž v malování na beton speciálními křídami (viz foto) a v atletické části již opravdu sportovaly. Čekaly je disciplíny: běh na 50 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem do dálky. Během celého slunečného dopoledne se malí závodníci mohli kdykoli napít, nechat si namalovat obličej a osvěžit se. Na závěr byly nejlepším sportovcům rozdány diplomy, sladké ceny a všem účastníkům upomínkové listy a sladkosti. (viz foto). Ve druhém grantu od Městského úřadu v Hrádku nad Nisou Víkendové pobyty dětí a učitelek na ZŠ Donín byl zrealizován první víkendový čarodějnický pobyt ve školní družině v Doníně a to od 2.5. do Celý pobyt byl pojatý jako čarodějné dny (chystáním a pálením čarodějnic a opékáním vuřtů) s jarními tradicemi formou dílniček. Na děti čekala spousta překvapení: hledání listů od čarodějnic a plnění úkolů bylo bezpochyby nejzábavnější část programu. Pátrání po vzkazech, převlečení se za čarodějnice, putování do okolí podle přiloženého plánku a výroba čarodějného lektvaru. V rámci plnění čarodějných úkolů si děti vyzkoušely práci s přírodním materiálem při zhotovení březových košťat a lepení mozaiky na vepřovici. Tento grant bude ještě pokračovat do konce roku 2008, jsou naplánovány další podzimní a zimní pobyty. Třetí grant měl název: Spolupráce s handicapovanými dětmi z Jedličkova ústavu v Liberci Uskutečnilo se celkem 5 setkání. Při každém se vždy sešlo asi 25 dětí a 7 dospělých. Třikrát jely donínské děti s učitelkami do Liberce a dvě setkání proběhla u nás v Hrádku nad Nisou. Děti z Jedličkova ústavu s doprovodem se spolu s našimi dětmi poznávaly, hrály stolní hry, šachy, sportovaly (florbal, boccia, kulečník, stolní fotbal, šipky atd.), zpívaly, šly do ZOO v Liberci (viz foto), navštívily bod Trojzemí a areál na Kristýně. Jedličkův ústav na konci školního roku vždy pořádá Zahradní slavnost, na kterou byla naše škola pozvána a děti tam společně strávily krásné odpoledne (viz foto). Všechny činnosti jsme vyhodnocovali a děti odměňovali jak diplomy tak i sladkostmi. Při každém setkání bylo zajištěno dostatek nápojů a svačina pro všechny. Protože všichni zúčastnění byli velmi spokojeni a navázali mezi sebou kamarádské vztahy, rádi bychom v těchto setkáních pokračovali i v letošním školním roce. Vzhledem ke špatnému počasí a provozním problémům JÚ (doprava) se ještě dvě setkání uskuteční až v září DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR Co se nedaří Stále se nedaří zapojit rodiče našich žáků do mimoškolní činnosti. Přáli bychom si získat alespoň některé z rodičů jako vedoucí kroužků a obohatit tak nabídku např. o hudební, taneční a podobně zaměřenou zájmovou činnost. Rodičům jsme rozdali anonymní dotazníky pro SWOT analýzu, která je potřeba pro evaluaci školy i pro tvorbu ŠVP. Ze sta oslovených rodičů není nikdo ochoten vést na škole zájmový kroužek a na dotaz, zda by se chtěli jinak podílet na běhu školy, odpovědělo pouze pět rodičů: Ano, pomohli bychom se školními výlety. a dva z rodičů Ano, brigádou na úpravě školy či družiny. Ani na schůzkách SRPŠ se nám nepodařilo rodiče přesvědčit k zapojení do mimoškolní činnosti. 11

12 10.2. Co se v tomto roce povedlo, naše plány Díky projektu CBC PHARE je naše škola vybavena již 15 počítači ve dvou pěkných učebnách s připojením na internet. V tomto proběhlém školním roce nám městský úřad daroval ještě další dva nové počítače, které získal z projektu. Internet i mnoho zakoupených výukových počítačových programů využíváme ve všech ročnících při vyučování i v zájmových kroužcích mimo vyučování. Tím jsou učebny využívány jak dětmi děti mohou na internet i o přestávkách - tak hlavně pedagogickými pracovníky. Děti práce s výukovými programy velmi baví, učivo se pro ně stává zajímavější a zpestřuje vyučovací látku. Naším cílem je, aby každý žák, který dokončí docházku v naší škole, zvládal aktivně práci s výpočetní technikou a naučil se základům práce s internetem. Snažíme se rozvíjet tvořivé myšlení žáků, vzbuzovat zájem o školní práci a to řešením zábavných úkolů rozvíjejících logické myšlení a prací ve skupinách se samostatným vyhledáváním informací to hlavně ve vyšších ročnících. Tím posilujeme zdravé sebevědomí dětí a probouzíme v nich zvídavost např. používáním encyklopedií, prováděním pokusů, vycházkami a exkurzemi (zoo, botanická zahrada v Liberci, hvězdárna a planetárium v Teplicích). Ve školním roce 2006/07 nám byl schválen projekt Socrates Comenius I spolupráce a partnerství škol. Setkáváme se pravidelně každý měsíc 8 žáků z našeho 4. ročníku a dvě učitelky střídavě v německé škole v Žitavě ve Wienau, polském Porajowě a u nás v Doníně. Témata jednotlivých setkání byla: Moje místo v regionu, Karneval, Sportovní den, Vzájemně se poznáváme, Velikonoční zvyky a obyčeje, Podzim a podzimní ovoce, Domácí zvířata. Mimořádná byla tři setkání mimo školu. Jedno se uskutečnilo v polské elektrárně TURÓW. Všechny děti včetně učitelek obdržely helmy a mohly se s průvodcem pohybovat po celém provozu. Viděli jsme velín, kotle, podívali se až na střechu (viz foto). Jiné a moc zajímavé setkání proběhlo na hradě Grabštejn. Pro děti jsme připravvili různé úkoly, s průvodkyní jsme se podívali do sklepení a do mnoha komnat, na věži si zazvonili na zvon (viz foto). I v Žitavě bylo poslední setkání výjimečné. V centru města jsme za výlohami obchodů hledali písmena a vyplnili tak tajenku, která byla klíčem pro získání zmrzliny v cukrárně. Každého setkání se zúčastnily vždy děti všech tří spolupracujících zemí. V červnu ještě proběhlo plánované pracovní setkání všech učitelek v německých Drážďanech. Během tohoto setkání jsme diskutovaly o naší práci v rámci projektu Socrates Comenius I a plánovaly, co podnikneme v posledním roce společného programu. Z projektu vzešlo mnoho výstupů: CD s digitálními fotografiemi ze všech setkání, kronika, brožurka, děti používaly pracovní sešity se slovíčky všech deseti setkání, papírové, keramické a jiné výrobky. Prezentace projektu byla také zveřejňována v místím tisku. V místním časopisu Hrádecko vyšlo několik článků a fotografií o naší spolupráci. Děti, zúčastněné na projektu, mají ve své třídě povinný jazyk němčinu a v praxi si tak mohou ověřit své komunikační dovednosti. Postupně ztrácejí ostych mluvit s polskými a německými kamarády. Nejvíce se uvolní při hrách, sportování a při svačince. Projekt byl schválen na další dva roky a naše škola v říjnu 2007 obdržela částku ,- Eur. S takovým projektem je však velmi mnoho práce, vše je potřeba napsat jak v českém tak v německém jazyce. Na naší škole, kde je pouze 1. stupeň, nemáme žádné aprobované učitelky jazyků, každý dopis a příprava na setkání nám dá velkou spoustu práce a pomoc hledáme i mezi rodinnými příslušníky. Ale díky velké finanční částce si naše škola může koupit různé potřebné pomůcky, a proto je tento projekt velmi výhodný. Na školení pro účtovatele jsem však byla jediná ze školy pouze s 1. stupněm. Největším úspěchem naší školy byla výhra v celorepublikové soutěži Mlékonto, kterou vyhlásila společnost Laktea o.p.s. Soutěž spočívala v tom, že děti musely internetem pravidelně zasílat kódy uvedené na krabičkách zakoupeného školního mlíčka. Každé dítě mělo zřízeno své konto, několikrát týdně odpovídalo na anketní otázky, vše se bodovalo. A jelikož soutěžily i malé děti z 1. a 2. ročníku, musely pracovat na počítači, byla nutná pravidelná a častá pomoc třídních učitelek. 12

13 Donínská škola se 103 dětmi byla zařazena do kategorie žáků. Přesto, že byla v této kategorii nejmenší, v podzimním kole obsadila nádherné první místo. Dne nám vedení firmy Laktea přijelo předat šek na ,- Kč, (viz foto), výukový program anglického jazyka, sady pastelek a barviček pro školní družinu a většina dětí ještě obdržela mnoho pěkných dárků (viz foto). Na závěr bych řekla, že uplynulý školní rok můžeme hodnotit jako velmi úspěšný, neboť udržel prestiž naší školy na dobré úrovni. Mgr. Miluše Brandová ředitelka školy 10. PŘÍLOHY O HOSPODAŘENÍ Výroční zpráva obsahuje přílohy: Schválení hospodářských výsledků za rok 2007 Rozpočet S 17 Členění nákladů a výnosů Stanovení závazného vztahu pro rok PŘÍLOHA: 10 STRAN S FOTOGRAFIEMI ZE ŽIVOTA ŠKOLY 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Hrádek nad Nisou, Donín 244, okres Liberec, příspěvková organizace IČO : 70983119 TEL: 482 317 963 e-mail : zsdonin@tiscali.cz webové stránky:www.skoly/net VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, p.o. Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr.Čemusová Danuše

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov Nám. Gen. Svobody 78, 431 01 Spořice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Ve Spořicích září 2013 I. Charakteristika školy : Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2012-2013 razítko školy Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2012-2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor Sídlo : 391 31 Dražice 57 Právní

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více