...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci"

Transkript

1 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

2

3 Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou republiku vyplnilo, že: Téměř dvě třetiny účastníků, kteří prošli programem, se začali více zajímat o evropské záležitosti a jsou také více motivování učit se cizí jazyky. Vyjet na stáž do zahraničí, vymýšlet další projekty a začít znovu studovat to jsou nejčastější ambice těch, kteří se podíleli na projektech v roli vedoucích. Program nerozvíjí jenom jednotlivce, ale posiluje také spolupráci mezi organizacemi pracujícími s mládeží: více než 70 % vedoucích projektů uvedlo, že jejich organizace spolupracovala na přípravě a realizaci projektu s jinou institucí. Odjezdem z výměny či dobrovolné služby to nekončí: tři účastníci ze čtyř udržují kontakty s lidmi z cizích zemí i po návratu z projektu. Komunikovat s lidmi, kteří hovoří cizím jazykem, spolupracovat v týmu, najít společná řešení i v případě rozdílných pohledů na věc a vycházet s lidmi, kteří mají odlišné kulturní zázemí to jsou dovednosti, které si mladí lidé zapojení do programu nejčastěji rozvíjejí. Nejčastějšími tématy, kterým se věnují projekty podpořené v programu, jsou Evropa a její rozmanitost, umění, kultura a práce s mládeží a její podpora.

4 Open Air Festival. Více informací o projektu Kecejme do toho najdete na straně 14. Čarobábi. Více informací o projektu Open the Door najdete na straně 20.

5 Obsah Úvod 7 Akce 1 8 Mládež pro Evropu 8 CTRL+ALT+DEL 10 I my do vody 12 Kecejme do toho 14 Akce 2 16 Evropská dobrovolná služba 16 Aid for Developement 18 Open the Door 20 Akce 3 22 Mládež ve světě 22 True Story 24 Co dál? What next? 26 Akce 4 28 Systémy na podporu mládeže 28 The Faces of Youth Work in Social Area 30 Akce 5 32 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže 32 A kde jsi ty, Brno? 34 Publikace 36

6 Podzimky. Více informací o projektu Opent the Door najdete na straně 20. Polední klid na Ohridském jezeře. Více informací o projektu True Story najdete na straně 24. 6

7 Úvod Milé čtenářky a milí čtenáři, možná právě váš úspěšně realizovaný projekt pod hlavičkou programu Mládež v akci je zařazen do tohoto čtvrtého čísla publikace dobrých příkladů. Naší snahou při tvorbě a vydávání publikací a kde jsi ty? je inspirace nových žadatelů, neziskových organizací nebo neformálních skupin, které skrze tyto řádky mohou získat odvahu k realizaci vlastního nápadu. Zaměřujeme se na projekty různých typů (krátkodobé výměny mládeže, iniciativy mládeže podporující místní komunitu nebo dlouhodobé projekty určené jednotlivcům s názvem Evropská dobrovolná služba). Variabilita grantového programu Mládež v akci je právě v tom, že nepodporuje jen mladé lidi, ale myslí také na skupinu pracovníků s mládeží. Těm nabízí možnost rozvoje odborných kompetencí, sdílení know-how, výměnu zkušeností nebo tvorbu nových partnerství. Pracovníci s mládeží mají v programu Mládež v akci své místo díky cílové skupině mladých lidí, kterou mohou svými metodami a přístupem ovlivnit a nasměrovat k aktivnímu přístupu a zájmu o dění ve společnosti. Pochopení našich vzájemných odlišností, diskuze nad otázkami víry, potřeba zlepšovat naše životní prostředí nebo třeba rekonstrukce historicky cenné stavby to jsou všechno příklady aktivit, které můžete realizovat a zažít s programem Mládež v akci. Nechte se inspirovat příklady projektů na následujících stránkách a nebojte se zrealizovat své nápady a záměry s naší finanční podporou. Těšíme se na setkání s vámi při konzultacích vašich projektových žádostí a přejeme vám příjemné čtení! Přeji vám příjemné čtení. Lucie Jarolímková Vedoucí České národní agentury mládež, NIDM 7

8 Akce 1 mládež pro Evropu Výměna mládeže je setkání nejméně dvou skupin mladých lidí ze zemí programu Mládež v akci, jehož cílem je vzájemně se poznat, porozumět odlišné kultuře, pracovat na společném tématu, prohlubovat jazykové schopnosti Iniciativa mládeže je projekt, který si sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé. Projekt rozvíjí jejich iniciativu, podnikavost a tvořivost a zároveň je prospěšný místní komunitě, v níž mladí lidé žijí. Projekt participativní demokracie podporuje zapojení mladých lidí do veřejného života a dění a propaguje témata spojená s demokracií a občanskou zodpovědností. 8

9 CTRL+ALT+DEL Výměna mládeže I my do vody Iniciativa mládeže Kecejme do toho Strukturovaný dialog mládeže Projekt participativní demokracie 9

10 CTRL+ALT+DEL Projekt probíhal od července do října 2010 na statku v Rakovicích. Samotná aktivita se uskutečnila v termínu od 14. do 22. srpna Ze získaného grantu euro jsme uhradili cestovné, ubytování a další náklady spojené s aktivitou. O čem projekt byl Projekt byl zaměřen na téma legal drugs neboli legálních zážitků. Předpokladem pro nás byl fakt, že existují legální, silné zážitky, jejichž případná rizika jsou menší než u nelegálních drog, a přitom dochází ke stejnému (možná většímu) osobnímu růstu či vývoji v psycho-spirituální oblasti. Druhým předpokladem bylo, že zážitku je možné docílit i zcela jinak, než jen konzumací psychotropních látek. Cílovou skupinu projektu CTRL+ALT+DEL tvořili vysokoškoláci a mládež ve věku let z České republiky, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska. Téma drogy a závislosti se podařilo dokonale uchopit, a to jak v evropském, tak individuálním kontextu. Projekt navazoval na předchozí výměnu STEP UP v Lotyšsku. Tentokrát jsme pracovali s pěti národnostmi a jejich rozdílným pohledem na téma drog. Pro větší hravost a zábavnost jsme v projektu použili film Matrix jako metaforu ke dvěma rozdílným světům s drogami a bez drog. Účastníci měli možnost diskutovat o kulturních a názorových rozdílech, odlišnostech a předsudcích účastnických zemí k tématu drog. Vzdělávacího aspektu projektu bylo dosahováno mimo jiné přednáškami, workshopy a dobrodružstvím v podobě zážitkové pedagogiky. Účastníci prozkoumali své vlastní názory a postoje, tendence k typickému chování ve vztahu k závislostem a v některých aktivitách se dotkli i spirituální úrovně. Účastníci očekávající informace o drogové problematice a systému péče o závislé v České republice byli uspokojeni několika odbornými bloky a návštěvou kontaktního centra v Písku. Většina z nich je nyní schopna komunikovat o drogovém problému a závislostech s vrstevníky a je schopna reprodukovat zážitky z českých léčebných institucí. Účastníci se také bavili a trávili spolu volný čas. Byl zde prostor na přemýšlení nad osobními návyky, zlozvyky a vlastní chutí vést svůj životní styl k pozitivní změně. Dopad projektu Výstupy z projektu předčily naše očekávání. Předpokládali jsme, že naplníme především cíle tradičních výměn Mládeže v akci a otevřeme téma drogových závislostí. Téma se nakonec ukázalo jako silně oslovující a nosné. V mnoha případech ovlivnilo postoje a myšlenky účastníků. Ve finále se jednalo spíše o primární prevenci pro vysokoškolskou mládež. V této oblasti není zvykem realizovat prevenci pro skupinu vysokoškoláků s již pevně utvořenými postoji. Nicméně tento projekt toho nezamýšleně dosáhl, a je tedy výzvou zopakovat podobný projekt pro české studenty. Zajímavé momenty projektu Zajímavostí pro všechny byla indiánská sauna Inity, ve které se konal očistný rituál po vzoru severoamerických indiánů. Silným zážitkem byla i celonoční hra, při které účastníci zdolali trať dlouhou10 kilometrů drsným terénem a vše zakončili vyšplháním na vysokou věž. 10

11 Šíření výsledků projektu Projekt výměny CTRL+ALT+DEL předčil očekávání v oblasti prevence, na kterou se zaměřuje naše organizace OS Prevent. Výsledky projektu byly zpracovány do prezentace a představeny na III. Krajské konferenci protidrogových profesionálů Jihočeského kraje a na VII. ročníku Konference primární prevence rizikového chování. Vedoucí projektu má navíc v plánu příspěvek prezentovat i na Celostátní konferenci AT v roce 2011 jako zamyšlení nad oslovitelností vysokoškolské mládeže tématem zneužívání drog. Program a popis projektu je zveřejněn na webových stránkách OS Prevent. Kdo projekt organizoval Občanské sdružení Prevent (www.os-prevent.cz) působí v Jihočeském kraji od roku 1999 na poli protidrogové prevence a vzdělávání. Posláním OS Prevent je předcházet vzniku a rozvoji negativních důsledků zneužívání návykových látek a pomáhat lidem v tíživých životních situacích. Projekt CTRL+ALT+DEL připravilo OS Prevent ve spolupráci s neformální skupinou Vier Trumfen. Partnerské skupiny Projektu se účastnily organizace Youth developement and Co-operation multicultural union (JASMA) z Lotyšska, Lentvaris youth centre z Litvy, New horizonts foundation z Rumunska a Quartus Kommunikációs Iroda z Maďarska a OS Prevent z České republiky. Nepotřebujeme drogy k tomu, abychom zažili fantastické věci. 11

12 I my do vody Projekt probíhal od září 2010 do konce srpna Z grantu programu Mládež v akci ve výši euro jsme zaplatili dopravu osob s handicapem na aktivity, asistenci u osob s omezenými schopnostmi samostatného pohybu, nákup materiálů nutných k provozu aktivit, pronájem lodí a produkci dokumentárního snímku o našem projektu. O čem projekt byl Projekt I my do vody si kladl za cíl umožnit mladým lidem se zdravotním postižením zažít na vlastní kůži okamžiky, o kterých se jim ani ve snu nezdálo, a zbořit bariéry v představách o tom, co lze na vozíčku dokázat a co ne. Projekt ukázal handicapovaným účastníkům i všem přihlížejícím, že překážky jsou od toho, aby se překonávaly, a že (téměř) všechno jde, když má člověk chuť a vůli. Náš projekt se skládal ze tří hlavních aktivit potápění, jachtingu a vodáckého tábora. První dvě aktivity byly rozděleny na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obnášela pravidelné schůzky a přednášky, které účastníky seznámily s problematikou a připravily je na praktickou část. Účastníci například zjistili, co je to dekomprese, objevili bohatství rozmanitého podmořského života, naučili se rozpoznávat záludnosti počasí při jachtění a nahlédli i do tajů tzv. trimování plachet. Praktická část probíhala v plaveckém bazéně na pražském Výstavišti, kde se účastníci projektu věnovali přístrojovému potápění se zkušeným instruktorem, a na vodní přehradě Slapy, kde se konal jachting na zapůjčených plachetnicích. Součástí projektu byl i putovní vodácký tábor, na kterém si všichni užili spoustu vodních radovánek, navázali nová přátelství a v neposlední řadě kde došlo k přirozené integraci a socializaci mladých lidí s handicapem i bez něj. Dopad projektu Projekt bezpochyby splnil očekávání všech účastníků. Ukázali jsme, že být upoutaný na vozíčku ještě neznamená být odsouzený jen k sezení doma před zapnutou obrazovkou, ale že je možné i přes některé komplikace aktivně provozovat vodní sporty a užít si tak spoustu zábavy, protože to vše rozhodně stojí za to. Projekt měl takový úspěch, že se všichni účastníci do jednoho shodli, že budou nadále pokračovat ve všech aktivitách. Navíc přichází stále víc a víc lidí, kteří mají zájem přidat se k nám, a naše skupina tak pořád roste. Díky tomuto projektu jsme se seznámili s občanským sdružením Země lidí, které nám nyní pomáhá v pokračování aktivit, spolupodílí se na šíření projektu a plánuje s námi nový, navazující projekt. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Celý projekt byl zaměřen na osoby se zdravotním postižením. Díky partnerům a schopným asistentům jsme vše společně zvládli bez větších obtíží. Potvrdila se tak naše hypotéza, že když se chce, tak všechno jde. Zajímavé momenty projektu Sportovní zážitky jsou samy o sobě nabité emocemi. Když k tomu přičtete nevyzpytatelný živel, jakým je voda, musí vám být jasné, že o dobrodružství a silné zážitky nebyla nouze. Není pochyb o tom, že účast v projektu byla pro všechny nezapomenutelnou zkušeností, která naplnila jejich životy novou energií. I na vozíčku můžu žít aktivně a naplno. 12

13 Šíření výsledků projektu V současné době probíhají finální úpravy dokumentárního snímku zachycujícího průběh celého projektu. Tento dokument bude sloužit k propagaci projektu v rámci široké veřejnosti měl by se totiž objevit na televizních obrazovkách, skrze něž, doufejme, přispěje k odbourání některých stereotypů spjatých s handicapovanými lidmi a zároveň informuje o pestrých možnostech aktivit věnovaných zdravotně postiženým. Kdo projekt organizoval Naše neformální skupina My v akci vznikla na jaře roku 2009 jako reakce na poptávku mladých lidí se zdravotním postižením z domova mládeže Topolka (spadajícího pod Jedličkův ústav a školy) po aktivitách spojených s vodními sporty. Na tento popud byl založen kroužek vodních sportů věnující se potápění, jachtění a vodáctví. Scházíme se 1x za 14 dní v domově mládeže Topolka, kde probíráme teorii jachtění a potápění, a 1x za 14 dní jezdíme do bazénu na pražském Výstavišti, kde provádíme praktický nácvik potápění. Díky projektu jsme získali další zážitky a zkušenosti, které bychom v běžném kroužku, jak fungoval předtím, neměli. V současné době se naše neformální skupina skládá jak z mladých lidí se zdravotním postižením, tak ze zdravých lidí. Jsme nadšení výsledkem dosavadní činnosti a rádi bychom pokračovali a rozšířili pole aktivit a možností naší skupiny. Partnerské skupiny Partnery akce I my do vody byly Jedličkův ústav a školy (www.jus.cz), humanitární sdružení Pro tebe (www.protebe.org) a občanské sdružení Země lidí (www.zemelidi.cz). 13

14 Kecejme do toho Strukturovaný dialog mládeže Dlouhodobý projekt participativní demokracie probíhal od do Grant ve výši euro pokryl výdaje za cestovné na akce, ubytování, propagaci, náklady na pořádání festivalu Kecejme do toho Open air, závěrečnou konferenci a náklady na organizační zabezpečení projektu. O čem projekt byl Náš projekt Kecejme do toho vznikl za účelem přímé podpory participace mladých lidí na veřejném dění. Kladli jsme si za cíl informovat mladé lidi o aktuálním dění a diskutovat s nimi o jejich názorech a postojích. Nabídli jsme jim možnost, aby jejich hlas a názor byl slyšet na národní a evropské úrovni. Projektem jsme se pokusili vytvořit platformu, do které je snadné přispět svým názorem a zároveň jej konfrontovat s názory ostatních mladých lidí, ale také úředníků, politiků a dalších lidí, institucí a organizací, kterých se daná témata týkají. Projekt Kecejme do toho se rozhodl uvést také do praxe tzv. strukturovaný dialog s mládeží jako metodu, kterou se Evropská unie nově snaží zapojit mladé lidí i do rozhodování na evropské úrovni. Mladí lidé jsou totiž velmi důležitou součástí společnosti, a pokud se do toho nebojí kecat, mohou svými názory a připomínkami leccos změnit a přispět tak k formování celé společnosti. Účastníci mohli diskutovat na internetových stránkách cz, přinášet svá témata a hlasovat o těch, která je zajímají. Zapojit se mohli i na Facebooku nebo Twitteru. V rámci projektu pak probíhaly workshopy a následné diskuze s odborníky po celé České republice o vybraných tématech. Mladí lidé si tak v praxi vyzkoušeli, co to znamená být aktivním občanem a pokusit se změnit věci, které se jim nelíbí. Součástí projektu byla i akce pro mládežnickou veřejnost Kecejme do toho Open air, při které měli návštěvníci možnost diskutovat a bavit se při řadě zábavných aktivit. Jelikož slovenští partneři na projekt nakonec nezískali další finanční prostředky, byla jejich účast menší, než bylo v úmyslu. Během projektu informovali o situaci na Slovensku, pomáhali s organizací a získávali know-how. Dopad projektu Projekt předčil naše očekávání. Pomohl vytvořit platformu umožňující plnohodnotný strukturovaný dialog mládeže, jak jen to je možné. Účastníci navrhli a vybrali šest základních témat (státní maturity, školné na vysokých školách, legalizace marihuany, šikana a kyberšikana, podpora mladých rodin a sexuální výchova na školách), kterým se do detailu věnovali při workshopech, snažili se nalézt společná stanoviska a posléze je obhajovat a rozvíjet při diskuzích s odborníky. Závěry z celého procesu lze považovat za reprezentativní názory mladých lidí. Jako takové byly prezentovány na závěrečné konferenci, které se účastnila média, zástupci sektoru mládeže, relevantní politici a státní úředníci zkrátka ti, co mají možnost ovlivnit diskutovanou problematiku v praxi. Projekt se setkal s úspěchem nejen v České republice, ale i v celoevropském měřítku. V současnosti slouží jako vzor a inspirace pro mnoho zemí Evropské unie, což nás velmi těší. Podařilo se nám dokonce proniknout i na světovou úroveň článek o našem projektu se objevil v magazínu UNESCO Courier ve speciálním vydání ke Světovému roku mládeže, navíc jako jediný zástupce z celé euroamerické oblasti. To vše se promítlo do našich budoucích plánů. Chtěli bychom nadále kontinuálně rozvíjet a zdokonalovat projekt Kecejme do toho i v dalších ročnících a rozšířit naši působnost na globální úroveň. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Do projektu se mohli zapojit všichni mladí lidé ve věku let bez rozdílu a bez bariér. Dbali jsme například na bezbariérovost budov. 14

15 Šíření výsledků projektu Výstupy z projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci, kde byly předány zodpovědným politikům a úředníkům. Ve spolupráci s Ministerstvem školství a Národní pracovní skupinou k implementaci strukturovaného dialogu v ČR byly také zapracovány do závěrečných zpráv pro Evropskou komisi a evropský řídící výbor strukturovaného dialogu s mládeží. Veřejnost o projektu a možnostech strukturovaného dialogu mládeže informovala celostátní média objevili jsme se v hlavní zpravodajské relaci České televize Události, v Interview ČT 24, Dobrém ránu ČT i v různých celostátních rádiích a elektronických a tištěných médiích, jako např. MF Dnes, Parlamentní listy, Český rozhlas atp. Vytvořili jsme taky informační brožuru Kecejme do toho, která celý projekt dopodrobna přibližuje případným zájemcům i po skončení projektu. K propagaci výsledků bezesporu přispívá i navazující projekt, který začal v druhé polovině roku Kdo projekt organizoval Organizátoři projektu jsou zaštítěni Českou radou dětí a mládeže (www.crdm.cz), střešní organizací sdružení dětí a mládeže v ČR, pod kterou spadá 103 členských organizací (mezi nimi většina celostátních sdružení dětí a mládeže), tedy přibližně 220 tisíc individuálních členů. Partnerské skupiny Partnery projektu jsou Národní parlament dětí a mládeže, Rada mládeže Slovenska a Parlament mladých mesta Humenné. Teď už vím, že zapojit se do diskuze a vyjádřit svůj názor má smysl. 15

16 Akce 2 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mladému člověku nebo skupině mladých lidí pracovat v neziskové organizaci v zahraničí. Mladí lidé získávají během EDS znalosti a dovednosti, které přispívají k jejich osobnostnímu i profesnímu rozvoji. 16

17 Aid for Development EDS Open the Door EDS 17

18 Aid for Development Evropská dobrovolná služba probíhala v gruzínském Tbilisi od poloviny července do poloviny října roku Získaný grant ve výši euro pokryl náklady na cestovné, ubytování, stravu, kapesné a jazykový kurz dobrovolnice a režijní náklady vysílající organizace. O čem projekt byl Projekt Aid for Development, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o dobrovolnictví v Evropě a možnostech vzájemné spolupráce a výměny mezi Evropskou unií a sousedními státy, umožnil slečně Kláře Bažantové pracovat několik měsíců jako dobrovolnice v Tbilisi. Její služba byla zaměřena na podporu místní občanské společnosti a práci pro místní neziskové organizace. Do Gruzie byla vyslána ostravskou organizací D-Klub. Po pár kavkazských zkušenostech jsem si velice přála strávit plnohodnotné léto v mé zemi»zaslíbené«, v Gruzii. Všudypřítomné černé oči, těžká historická zkušenosti Gruzínské republiky a kavkazské velehory mě inspirovali k dobrovolné práci v této rozmanité a krásné zemi. Ve spojení s mou zkušeností z českého nevládního sektoru a znalostní programu Mládež v Akci byla EDS jasnou volbou. S vysílací organizací D-KLUB Ostrava, o.s., dlouhodobě spolupracuji, věděla jsem, že mi zajistí skvělé prostředí pro přípravné aktivity a příjemné podmínky pro výjezd; stejně tak gruzínský partner Academy for Peace and Development (APD) mi byl známý, rok předtím jsem se účastnila kvalitního školení na téma conflict management zde v Gruzii, které bylo organizováno právě APD. Náplní mé práce bylo PR a komunikace s partnery, fundraising a analytické zpracování problémů, na jejichž řešení se organizace zaměřovala. Organizovala jsem konference a debaty na témata, o která se současné a plánované projekty zajímaly, přispívala analytickými pohledy a v neposlední řadě psala projekty a žádosti o granty. Na konci mé EDS jsem školila dva nové dobrovolníky, kteří pokračovali v práci po mém odjezdu. To, že popis práce většinou přesně neodpovídá reálným aktivitám na místě, by mělo být motivací k rozvoji vlastních iniciativ a hlubšího sebeuvědomění. Tak se také stalo v mém případě a jsem za to velice vděčná, součástí svobody je i zodpovědnost, a to zde na Kavkaze doslova. Získaný volný čas jsem využila k práci na svém projektu, který právě v Gruzii rozbíháme. Dopad projektu Člověk sám k sobě dojde až v interakci s jinakostí. Interkulturní prostředí výrazně obohatilo můj pobyt, gruzínský rozměr nekonečných tanců a radovánek a příjemná skromná mezinárodní komunita vedla nejprve k mému sebepoznání, posléze obohatila mé okolí. Uvědomila jsem si, že s Gruzií máme mnoho společného sdílíme podobnou historickou zkušenost, obě republiky si prošly obdobím demokratické tranzice, i když jinak úspěšně. Sdílení podobné zkušenosti mě vedlo k myšlence spolupráce a vzájemnému učení se od sebe. Doma v Brně jsem začala pracovat na budování důvěry v rámci česko-gruzínského partnerství a pod hlavičkou naší organizace Be International pomalu rozeběhla projekt Voice of Georgia, který momentálně s podporou české ambasády v Tbilisi organizuji. Voice of Georgia je projekt rozvíjející dialog na několika úrovních gruzínské společnosti, počínaje univerzitami a kavárnami konče. Voice of Georgia je vystavěn na kontaktech a zkušenosti, které jsem nabyla zde v Tbilisi během mé EDS. 18

19 Zajímavé momenty projektu Nejzajímavějším momentem celého projektu je pro mě určitě současný výstup v podobě Voice of Georgia, jehož návrh mi dlouho ležel v hlavě, ale až možnost EDS a další práce v nevládním sektoru v ČR mě utvrdila v jeho reálné podobě. Momentálně jsem zase v Gruzii a realizuji svůj vysněný projekt. Vtipnou zkušeností bylo hbité osvojení ruštiny, kterou jsem předtím nikdy nepoužívala, možnost psát (nebo spíše kreslit díky hodinám gruzínštiny absolutně novou abecedou), a pak ten věčný»georgian maybe time«. Během projektových dnů bylo nezapomenutelné každé ochutnávání atmosféry absolutně jiného regionu s jeho kladnými i zápornými projevy. Naučila jsem se vnímat svět všemi smysly a prožívat každý okamžik do hloubky. Na druhou stranu jsem si uvědomila hodnotu svobody a lidského zápasu s jejími utlačovateli. Teď už vím, že svět je opravdu malý a dosáhnout můžete opravdu všeho, pokud o to hodně usilujete. Šíření výsledků projektu Zkušenost mezinárodního dobrovolnictví dokáže život mladého člověka pořádně okořenit. Ráda bych všem zvídavým a kreativním lidem zprostředkovala tuto zkušenost. Proto jsme se rozhodli s občanským sdružením a studentským spolkem Be International myšlenku dobrovolnictví šířit nadále a v blízké budoucnosti získat status vysílající organizace EDS. Naším posláním je motivovat mladé lidi k zájmu a péči o své okolí, což EDS nabízí v praxi. Mysli globálně, jednej lokálně. Kdo projekt organizoval D-KLUB (www.d-klub.cz) byl založen v roce 2002 jako sdružení osob zaměřených na outdoorové aktivity především na pobyt ve volné přírodě spojený s expedičními výpravami, splavováním řek, tábořením v divočině, poznáváním přírodních zajímavostí a kultur. Od roku 2005 jsme pořadateli outdoorových aktivit formou cestovatelských přednášek pro veřejnost. Od roku 2008 jsme organizátory mezinárodních aktivit v rámci programu Mládež v akci v zaměření na poznání přírody, outdoor a mezikulturní poznávání. Naším mottem je vyjadřování respektu k přírodě. Partnerské skupiny Partnerem projektu byla mezinárodní nevládní nezisková mládežnická organizace Academy for Peace and Development (APD), která podporuje mladé lidi při seberealizaci a usiluje o budování tolerantního a mírového soužití a solidarity v regionu Jižního Kavkazu. Druhým partnerem byla NGO Coalition for Civic Development seskupení gruzínských občanských sdružení, které pod jednou vlajkou usilují o hodnotnější konsolidaci gruzínské demokracie. Moje služba byla zaměřena na práci pro místní neziskové organizace a podporu místní občanské společnosti. 19

20 Open the Door Projekt dobrovolné služby se konal od září 2010 do konce května 2011 ve volnočasovém středisku pro děti a mládež Mikádo ve Vysokém Mýtě. Projektu byl přidělen grant ve výši euro, který byl využit na ubytování dobrovolnice, její kapesné, stravné, cestovné, získání víza a další náklady spojené s jejím pobytem. O čem projekt byl Hlavními tématy projektu, kterého se zúčastnila jordánská dobrovolnice Sasha Doghjoqa, bylo vzdělávání prostřednictvím sportovních a outdoorových aktivit a umění a kultura. Hlavním úkolem dobrovolnice byla práce v otevřeném klubu pro děti a mládež. Tam byla v kontaktu s dětmi, účastnila se s nimi společných her a aktivit. Vedla kurz angličtiny a arabštiny pro dospělé, měla svůj taneční kurz Crazy dance. Krom toho se účastnila veškerých aktivit pro děti společně s ostatními pracovníky Mikáda. Pomohla i s jinými činnostmi Mikáda, například s pořádáním Dne Země, Čarodějnicemi, Dnem pro děti či příměstským táborem. Navštívila místní školy a informovala děti a studenty o životě lidí v její rodné zemi. Vítali jsme všechny její iniciativy a nápady. Věříme, že tento projekt prospěl k posílení vzájemného porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích. To byl totiž hlavní cíl tohoto projektu. Dopad projektu Naše dobrovolnice si s sebou přivezla ze své vlasti vlastní zvyky a náhled na život vůbec. V Čechách byly tyto její dosavadní zkušenosti konfrontovány s novými skutečnostmi. Tím, že se setkávala s mladými z města, šířily se nové informace dál. Toto vše zvyšuje povědomí lidí o jiných, rozdílných kulturách. Sasha se účastnila akcí a aktivit, které pořádalo Mikádo, i dalších, které pořádalo například město. Na všech z nich měla možnost setkat se s dalšími mladými lidmi jiných národností, neboť mezinárodní spolupráce má u nás zelenou. Také měla možnost setkávat se a komunikovat s dobrovolníky z jiných organizací. Dívka ve svém volnu vycestovala i do jiných zemí Evropské unie, což pro ni určitě bylo hodně přínosné. Dobrovolnice se v rámci své práce setkávala i se skupinami ohroženými sociálním vyloučením hlavně s dětmi a mládeží ze sociálně slabých rodin převážně romské národnosti, se seniory a s maminkami malých dětí, které jsou momentálně na mateřské dovolené. I s nimi našla společné témata a vznikly vzájemné sympatie. V průběhu pobytu jordánské dobrovolnice samozřejmě došlo k vzájemnému ovlivnění názorů jak jejich, tak i lidí žijících v našem městě. Vlivem setkávání také došlo v širších vrstvách obyvatel k seznámení se s aktivitami programu Mládež v akci. Naši dobrovolníci se prakticky denně dostanou do kontaktů s občany našeho města a s jejich dětmi. Vznikají nová přátelství a na základě různých pozvání se dostanou do českých rodin, kde mají možnost se potkat s rodinnými příslušníky i z jiných míst. Každý chce vědět, jak se sem dostali. Tím se vlastně nejlépe šíří informace o celém projektu nejen mezi místní komunitou, ale i jinde. Na tento projekt bychom rádi navázali další spoluprací s naší dobrovolnicí a její vysílající organizací, konkrétně při mezinárodní výměně. Rádi bychom přivítali další mladé lidi z Jordánska a představili jim naši organizaci a naši zemi. 20

21 Zajímavé momenty projektu Dobrovolnice tu byla v době egyptských nepokojů, a tak jsme všichni napjatě sledovali situaci v arabském světě. Sasha měla dostatek času pro sledování politického dění v naší zemi a celé Evropské unii. Vytvořila si vlastní názor a mohla provést porovnání se situací v Jordánsku. Byl zde také dostatek prostoru pro debaty a pro vysvětlení vývoje dění v její zemi, které mohlo být pro českou mládež hůře pochopitelné. Sasha byla velice otevřená a přátelská. Lehce se seznamovala s mladými z našeho města a velice rychle zapadla do jejich kolektivu. Navštěvovala s nimi jejich oblíbené kluby, restaurace i koncerty. Došlo i k citovým vazbám, takže nás jednoho dne překvapila tím, že nejlepší na celém světě je Česká republika a že by tu vlastně chtěla žít i na stálo. Šíření výsledků projektu Každý projekt člověka obohatí a naučí ho nové věci. Výsledky tohoto projektu přispěly k našemu vlastnímu zdokonalení a zlepšení naší práce a tím i ke zkvalitnění budoucích projektů EDS. Kdo projekt organizoval Hostitelskou organizací bylo volnočasové středisko pro děti a mládež Mikádo ve Vysokém Mýtě školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, žáků a studentů, které ve svých i pronajatých prostorách poskytuje místo pro práci téměř 60 zájmovým kroužkům. Vyslání dobrovolnice zajistila organizace Youth Spirit Centre z Jordánska. Dobrovolnice z Jordánska se účastnila veškerých aktivit pro děti, vedla kurz angličtiny a arabštiny a přednášela o své rodné zemi. 21

22 Akce 3 MLÁDEŽ VE SVĚTĚ Mládež ve světě je část programu, která podporuje projekty se zeměmi nacházejícími se za hranicemi Evropské unie. 22

23 True Story Výměna mládeže se sousedními partnerskými zeměmi Co dál? What next? Hodnotící setkání se sousedními partnerskými zeměmi 23

24 True Story Projekt probíhal ve dnech ve městě Struga v Makedonii. Grant ve výši euro jsme použili na uhrazení dopravy, ubytování, stravy a pomůcek k programu. Makedonie je jednou z hůře dostupných zemí, a proto většina peněz padla právě na dopravu. O čem projekt byl Projekt True Story vznikl proto, aby pomohl otevřít obzory mladým lidem, kteří nemají možnost cestovat a poznávat pestrost světa a ostatních kultur. Naše skautská skupina rangers se rozhodla zorganizovat projekt, který by životy mladých obohatil o nové podněty, nová přátelství, nové kultury a nastínil jim, co všechno mohou dokázat, jak se mohou zapojit do dění ve svém okolí, jak mohou být zodpovědnými evropskými občany a jak tím vším mohou změnit nejenom sebe, ale i celou společnost. To vše za přítomnosti dobré nálady, nezapomenutelných zážitků a neformálního vzdělávání. Oslovili jsme několik makedonských organizací a společně jsme uspořádali letní setkání mladých lidí z ČR a Makedonie v makedonské Struze. Samotný program jsme pak na základě našich dobrých zkušeností ze skautských akcí postavili na zážitkových hrách doplněných o workshopy, na které byly zase více zvyklé makedonské organizace. Významnou část programu si organizovali účastníci sami pro sebe např. večer improvizačního divadla, sportovní odpoledne apod. Pro program jsme nakonec vymysleli název True Story s motivem True story write your own story jako symbol toho, že každý z nás má svůj příběh, který si píše sám a totéž platí o celé společnosti, i příběh našeho města, země, kontinentu i toto prostředí je příběhem, na jehož psaní se můžeme podílet. Tímto jsme chtěli také navázat na další důležitou součást programu aby aktivity nebyly zaměřeny jen na osobní rozvoj, ale aby v účastnících vzbuzovaly i zájem a odvahu účastnit se aktivit prospěšných jejich komunitě/společnosti. Dopad projektu V mnohém se naplnilo to, co jsme měli při plánování projektu na mysli zejména kulturní setkání spojené s intenzivním zažitím jiné kultury; vzbuzení zájmu o ne právě obvyklá témata, často významná pro širší komunitu. Hrdě se hlásíme k tomu, že mnoha přítomným projekt skutečně zprostředkoval jedinečné vykročení z jejich dosavadních hranic malého města, svého jazyka, náboženství, nízké sebedůvěry. V mnohém nás překvapilo, jak náročné toto kulturní setkání bylo pro ilustraci, např. na výlet do hor chtělo jít 14 českých účastníků a 2 makedonští; při účasti na večerní párty byl poměr opačný. Program byl proto přirozeně provázen mnoha nedorozuměními a konflikty. Snad se ale právě tím stal o to přínosnějším právě tyto kulturní problémy a konflikty dostaly celý projekt do zcela jiné a mnohem hodnotnější roviny šlo o skutečné setkání lidí s jiným jazykem a s jinými představami, což se často projevovalo i vzájemným nepochopením. Abychom spolu vyšli, museli jsme o sobě přemýšlet, museli jsme diskutovat, museli jsme dělat kompromisy. A následovaly pozitivní zážitky společné vtipy, společná zábava, nová a skutečná přátelství. Snad je dopad projektu o to hlubší a lekce pro nás všechny o to užitečnější, že příjemným věcem často předchází konflikty, které nelze překlenout jinak než debatou, otevřeností, tolerancí i kompromisy. 24

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Program Mládež v akci. Program EU na podporu neformálního vzdělávání

Program Mládež v akci. Program EU na podporu neformálního vzdělávání Program Mládež v akci Program EU na podporu neformálního vzdělávání Neformální vzdělávání: - dobrovolné - přístupné každému (ideálně) - organizovaný proces se vzdělávacími cíli - zaměřené na ty, kdo se

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ Erasmus+ (2014 2020) LLP Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig SVES Erasmus Mundus, Tempus Mládež v akci I. Mobility 63 % II. Projekty 25

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace neformálního vzdělávání, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace neformálního vzdělávání, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace neformálního vzdělávání, o.s. 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE Asociace neformálního vzdělávání, o.s. Na Mýtě 1556/10 700 30 Ostrava Jih IČ: 01317610 Založena: 4.1.2013 PROČ JSME VZNIKLI

Více

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu O P R O J E K T U O PROJEKTU 1. Shrnutí projektu Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Kateřina Kulichová ROČNÍK: I. Mgr. NÁZEV PRAXE/STÁŽE: Sdílení zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a jejich využití. VÝŠE STIPENDIA:

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

EVS in Library. Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Zuzana Čermáková

EVS in Library. Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Zuzana Čermáková EVS in Library Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Zuzana Čermáková Evropská dobrovolná služba (EDS) Neformální vzdělávací program zaměřený na mladé lidi

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Věcné vyhodnocení projektu závěrečná zpráva:

Věcné vyhodnocení projektu závěrečná zpráva: Věcné vyhodnocení projektu závěrečná zpráva: Modul + tematický okruh: Modul 2 podpora multikulturní výchovy Počet přímých beneficientů projektu: Do projektu se podařilo zapojit cílovou skupinu v počtu

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Tvorba MAP Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Podklad pro webinář Lektor Dana Diváková Komunitní plán Umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Cesta k sociální integraci ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Čtvrté mezinárodní setkání partnerů projektu ALMA-DC - Grundtvig Multilaterální projekt se konalo v Bilbau, ve Španělsku,

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

My jsme produkty pro K gra d m o u C ojs mem niu e s? Xosé, Dani, Yago Cristina, Laura Jana, Martin Zuzana,Petra, Klára

My jsme produkty pro K gra d m o u C ojs mem niu e s? Xosé, Dani, Yago Cristina, Laura Jana, Martin Zuzana,Petra, Klára My jsme produkty programu Comenius Kdo jsme? Xosé, Dani, Yago Cristina, Laura Jana, Martin Zuzana,Petra, Klára Comenius Individuální mobilita žáků reciproční projekt I.E.S. Monte Castelo, Burela, Lugo,

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více