...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci"

Transkript

1 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

2

3 Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou republiku vyplnilo, že: Téměř dvě třetiny účastníků, kteří prošli programem, se začali více zajímat o evropské záležitosti a jsou také více motivování učit se cizí jazyky. Vyjet na stáž do zahraničí, vymýšlet další projekty a začít znovu studovat to jsou nejčastější ambice těch, kteří se podíleli na projektech v roli vedoucích. Program nerozvíjí jenom jednotlivce, ale posiluje také spolupráci mezi organizacemi pracujícími s mládeží: více než 70 % vedoucích projektů uvedlo, že jejich organizace spolupracovala na přípravě a realizaci projektu s jinou institucí. Odjezdem z výměny či dobrovolné služby to nekončí: tři účastníci ze čtyř udržují kontakty s lidmi z cizích zemí i po návratu z projektu. Komunikovat s lidmi, kteří hovoří cizím jazykem, spolupracovat v týmu, najít společná řešení i v případě rozdílných pohledů na věc a vycházet s lidmi, kteří mají odlišné kulturní zázemí to jsou dovednosti, které si mladí lidé zapojení do programu nejčastěji rozvíjejí. Nejčastějšími tématy, kterým se věnují projekty podpořené v programu, jsou Evropa a její rozmanitost, umění, kultura a práce s mládeží a její podpora.

4 Open Air Festival. Více informací o projektu Kecejme do toho najdete na straně 14. Čarobábi. Více informací o projektu Open the Door najdete na straně 20.

5 Obsah Úvod 7 Akce 1 8 Mládež pro Evropu 8 CTRL+ALT+DEL 10 I my do vody 12 Kecejme do toho 14 Akce 2 16 Evropská dobrovolná služba 16 Aid for Developement 18 Open the Door 20 Akce 3 22 Mládež ve světě 22 True Story 24 Co dál? What next? 26 Akce 4 28 Systémy na podporu mládeže 28 The Faces of Youth Work in Social Area 30 Akce 5 32 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže 32 A kde jsi ty, Brno? 34 Publikace 36

6 Podzimky. Více informací o projektu Opent the Door najdete na straně 20. Polední klid na Ohridském jezeře. Více informací o projektu True Story najdete na straně 24. 6

7 Úvod Milé čtenářky a milí čtenáři, možná právě váš úspěšně realizovaný projekt pod hlavičkou programu Mládež v akci je zařazen do tohoto čtvrtého čísla publikace dobrých příkladů. Naší snahou při tvorbě a vydávání publikací a kde jsi ty? je inspirace nových žadatelů, neziskových organizací nebo neformálních skupin, které skrze tyto řádky mohou získat odvahu k realizaci vlastního nápadu. Zaměřujeme se na projekty různých typů (krátkodobé výměny mládeže, iniciativy mládeže podporující místní komunitu nebo dlouhodobé projekty určené jednotlivcům s názvem Evropská dobrovolná služba). Variabilita grantového programu Mládež v akci je právě v tom, že nepodporuje jen mladé lidi, ale myslí také na skupinu pracovníků s mládeží. Těm nabízí možnost rozvoje odborných kompetencí, sdílení know-how, výměnu zkušeností nebo tvorbu nových partnerství. Pracovníci s mládeží mají v programu Mládež v akci své místo díky cílové skupině mladých lidí, kterou mohou svými metodami a přístupem ovlivnit a nasměrovat k aktivnímu přístupu a zájmu o dění ve společnosti. Pochopení našich vzájemných odlišností, diskuze nad otázkami víry, potřeba zlepšovat naše životní prostředí nebo třeba rekonstrukce historicky cenné stavby to jsou všechno příklady aktivit, které můžete realizovat a zažít s programem Mládež v akci. Nechte se inspirovat příklady projektů na následujících stránkách a nebojte se zrealizovat své nápady a záměry s naší finanční podporou. Těšíme se na setkání s vámi při konzultacích vašich projektových žádostí a přejeme vám příjemné čtení! Přeji vám příjemné čtení. Lucie Jarolímková Vedoucí České národní agentury mládež, NIDM 7

8 Akce 1 mládež pro Evropu Výměna mládeže je setkání nejméně dvou skupin mladých lidí ze zemí programu Mládež v akci, jehož cílem je vzájemně se poznat, porozumět odlišné kultuře, pracovat na společném tématu, prohlubovat jazykové schopnosti Iniciativa mládeže je projekt, který si sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé. Projekt rozvíjí jejich iniciativu, podnikavost a tvořivost a zároveň je prospěšný místní komunitě, v níž mladí lidé žijí. Projekt participativní demokracie podporuje zapojení mladých lidí do veřejného života a dění a propaguje témata spojená s demokracií a občanskou zodpovědností. 8

9 CTRL+ALT+DEL Výměna mládeže I my do vody Iniciativa mládeže Kecejme do toho Strukturovaný dialog mládeže Projekt participativní demokracie 9

10 CTRL+ALT+DEL Projekt probíhal od července do října 2010 na statku v Rakovicích. Samotná aktivita se uskutečnila v termínu od 14. do 22. srpna Ze získaného grantu euro jsme uhradili cestovné, ubytování a další náklady spojené s aktivitou. O čem projekt byl Projekt byl zaměřen na téma legal drugs neboli legálních zážitků. Předpokladem pro nás byl fakt, že existují legální, silné zážitky, jejichž případná rizika jsou menší než u nelegálních drog, a přitom dochází ke stejnému (možná většímu) osobnímu růstu či vývoji v psycho-spirituální oblasti. Druhým předpokladem bylo, že zážitku je možné docílit i zcela jinak, než jen konzumací psychotropních látek. Cílovou skupinu projektu CTRL+ALT+DEL tvořili vysokoškoláci a mládež ve věku let z České republiky, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska. Téma drogy a závislosti se podařilo dokonale uchopit, a to jak v evropském, tak individuálním kontextu. Projekt navazoval na předchozí výměnu STEP UP v Lotyšsku. Tentokrát jsme pracovali s pěti národnostmi a jejich rozdílným pohledem na téma drog. Pro větší hravost a zábavnost jsme v projektu použili film Matrix jako metaforu ke dvěma rozdílným světům s drogami a bez drog. Účastníci měli možnost diskutovat o kulturních a názorových rozdílech, odlišnostech a předsudcích účastnických zemí k tématu drog. Vzdělávacího aspektu projektu bylo dosahováno mimo jiné přednáškami, workshopy a dobrodružstvím v podobě zážitkové pedagogiky. Účastníci prozkoumali své vlastní názory a postoje, tendence k typickému chování ve vztahu k závislostem a v některých aktivitách se dotkli i spirituální úrovně. Účastníci očekávající informace o drogové problematice a systému péče o závislé v České republice byli uspokojeni několika odbornými bloky a návštěvou kontaktního centra v Písku. Většina z nich je nyní schopna komunikovat o drogovém problému a závislostech s vrstevníky a je schopna reprodukovat zážitky z českých léčebných institucí. Účastníci se také bavili a trávili spolu volný čas. Byl zde prostor na přemýšlení nad osobními návyky, zlozvyky a vlastní chutí vést svůj životní styl k pozitivní změně. Dopad projektu Výstupy z projektu předčily naše očekávání. Předpokládali jsme, že naplníme především cíle tradičních výměn Mládeže v akci a otevřeme téma drogových závislostí. Téma se nakonec ukázalo jako silně oslovující a nosné. V mnoha případech ovlivnilo postoje a myšlenky účastníků. Ve finále se jednalo spíše o primární prevenci pro vysokoškolskou mládež. V této oblasti není zvykem realizovat prevenci pro skupinu vysokoškoláků s již pevně utvořenými postoji. Nicméně tento projekt toho nezamýšleně dosáhl, a je tedy výzvou zopakovat podobný projekt pro české studenty. Zajímavé momenty projektu Zajímavostí pro všechny byla indiánská sauna Inity, ve které se konal očistný rituál po vzoru severoamerických indiánů. Silným zážitkem byla i celonoční hra, při které účastníci zdolali trať dlouhou10 kilometrů drsným terénem a vše zakončili vyšplháním na vysokou věž. 10

11 Šíření výsledků projektu Projekt výměny CTRL+ALT+DEL předčil očekávání v oblasti prevence, na kterou se zaměřuje naše organizace OS Prevent. Výsledky projektu byly zpracovány do prezentace a představeny na III. Krajské konferenci protidrogových profesionálů Jihočeského kraje a na VII. ročníku Konference primární prevence rizikového chování. Vedoucí projektu má navíc v plánu příspěvek prezentovat i na Celostátní konferenci AT v roce 2011 jako zamyšlení nad oslovitelností vysokoškolské mládeže tématem zneužívání drog. Program a popis projektu je zveřejněn na webových stránkách OS Prevent. Kdo projekt organizoval Občanské sdružení Prevent (www.os-prevent.cz) působí v Jihočeském kraji od roku 1999 na poli protidrogové prevence a vzdělávání. Posláním OS Prevent je předcházet vzniku a rozvoji negativních důsledků zneužívání návykových látek a pomáhat lidem v tíživých životních situacích. Projekt CTRL+ALT+DEL připravilo OS Prevent ve spolupráci s neformální skupinou Vier Trumfen. Partnerské skupiny Projektu se účastnily organizace Youth developement and Co-operation multicultural union (JASMA) z Lotyšska, Lentvaris youth centre z Litvy, New horizonts foundation z Rumunska a Quartus Kommunikációs Iroda z Maďarska a OS Prevent z České republiky. Nepotřebujeme drogy k tomu, abychom zažili fantastické věci. 11

12 I my do vody Projekt probíhal od září 2010 do konce srpna Z grantu programu Mládež v akci ve výši euro jsme zaplatili dopravu osob s handicapem na aktivity, asistenci u osob s omezenými schopnostmi samostatného pohybu, nákup materiálů nutných k provozu aktivit, pronájem lodí a produkci dokumentárního snímku o našem projektu. O čem projekt byl Projekt I my do vody si kladl za cíl umožnit mladým lidem se zdravotním postižením zažít na vlastní kůži okamžiky, o kterých se jim ani ve snu nezdálo, a zbořit bariéry v představách o tom, co lze na vozíčku dokázat a co ne. Projekt ukázal handicapovaným účastníkům i všem přihlížejícím, že překážky jsou od toho, aby se překonávaly, a že (téměř) všechno jde, když má člověk chuť a vůli. Náš projekt se skládal ze tří hlavních aktivit potápění, jachtingu a vodáckého tábora. První dvě aktivity byly rozděleny na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obnášela pravidelné schůzky a přednášky, které účastníky seznámily s problematikou a připravily je na praktickou část. Účastníci například zjistili, co je to dekomprese, objevili bohatství rozmanitého podmořského života, naučili se rozpoznávat záludnosti počasí při jachtění a nahlédli i do tajů tzv. trimování plachet. Praktická část probíhala v plaveckém bazéně na pražském Výstavišti, kde se účastníci projektu věnovali přístrojovému potápění se zkušeným instruktorem, a na vodní přehradě Slapy, kde se konal jachting na zapůjčených plachetnicích. Součástí projektu byl i putovní vodácký tábor, na kterém si všichni užili spoustu vodních radovánek, navázali nová přátelství a v neposlední řadě kde došlo k přirozené integraci a socializaci mladých lidí s handicapem i bez něj. Dopad projektu Projekt bezpochyby splnil očekávání všech účastníků. Ukázali jsme, že být upoutaný na vozíčku ještě neznamená být odsouzený jen k sezení doma před zapnutou obrazovkou, ale že je možné i přes některé komplikace aktivně provozovat vodní sporty a užít si tak spoustu zábavy, protože to vše rozhodně stojí za to. Projekt měl takový úspěch, že se všichni účastníci do jednoho shodli, že budou nadále pokračovat ve všech aktivitách. Navíc přichází stále víc a víc lidí, kteří mají zájem přidat se k nám, a naše skupina tak pořád roste. Díky tomuto projektu jsme se seznámili s občanským sdružením Země lidí, které nám nyní pomáhá v pokračování aktivit, spolupodílí se na šíření projektu a plánuje s námi nový, navazující projekt. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Celý projekt byl zaměřen na osoby se zdravotním postižením. Díky partnerům a schopným asistentům jsme vše společně zvládli bez větších obtíží. Potvrdila se tak naše hypotéza, že když se chce, tak všechno jde. Zajímavé momenty projektu Sportovní zážitky jsou samy o sobě nabité emocemi. Když k tomu přičtete nevyzpytatelný živel, jakým je voda, musí vám být jasné, že o dobrodružství a silné zážitky nebyla nouze. Není pochyb o tom, že účast v projektu byla pro všechny nezapomenutelnou zkušeností, která naplnila jejich životy novou energií. I na vozíčku můžu žít aktivně a naplno. 12

13 Šíření výsledků projektu V současné době probíhají finální úpravy dokumentárního snímku zachycujícího průběh celého projektu. Tento dokument bude sloužit k propagaci projektu v rámci široké veřejnosti měl by se totiž objevit na televizních obrazovkách, skrze něž, doufejme, přispěje k odbourání některých stereotypů spjatých s handicapovanými lidmi a zároveň informuje o pestrých možnostech aktivit věnovaných zdravotně postiženým. Kdo projekt organizoval Naše neformální skupina My v akci vznikla na jaře roku 2009 jako reakce na poptávku mladých lidí se zdravotním postižením z domova mládeže Topolka (spadajícího pod Jedličkův ústav a školy) po aktivitách spojených s vodními sporty. Na tento popud byl založen kroužek vodních sportů věnující se potápění, jachtění a vodáctví. Scházíme se 1x za 14 dní v domově mládeže Topolka, kde probíráme teorii jachtění a potápění, a 1x za 14 dní jezdíme do bazénu na pražském Výstavišti, kde provádíme praktický nácvik potápění. Díky projektu jsme získali další zážitky a zkušenosti, které bychom v běžném kroužku, jak fungoval předtím, neměli. V současné době se naše neformální skupina skládá jak z mladých lidí se zdravotním postižením, tak ze zdravých lidí. Jsme nadšení výsledkem dosavadní činnosti a rádi bychom pokračovali a rozšířili pole aktivit a možností naší skupiny. Partnerské skupiny Partnery akce I my do vody byly Jedličkův ústav a školy (www.jus.cz), humanitární sdružení Pro tebe (www.protebe.org) a občanské sdružení Země lidí (www.zemelidi.cz). 13

14 Kecejme do toho Strukturovaný dialog mládeže Dlouhodobý projekt participativní demokracie probíhal od do Grant ve výši euro pokryl výdaje za cestovné na akce, ubytování, propagaci, náklady na pořádání festivalu Kecejme do toho Open air, závěrečnou konferenci a náklady na organizační zabezpečení projektu. O čem projekt byl Náš projekt Kecejme do toho vznikl za účelem přímé podpory participace mladých lidí na veřejném dění. Kladli jsme si za cíl informovat mladé lidi o aktuálním dění a diskutovat s nimi o jejich názorech a postojích. Nabídli jsme jim možnost, aby jejich hlas a názor byl slyšet na národní a evropské úrovni. Projektem jsme se pokusili vytvořit platformu, do které je snadné přispět svým názorem a zároveň jej konfrontovat s názory ostatních mladých lidí, ale také úředníků, politiků a dalších lidí, institucí a organizací, kterých se daná témata týkají. Projekt Kecejme do toho se rozhodl uvést také do praxe tzv. strukturovaný dialog s mládeží jako metodu, kterou se Evropská unie nově snaží zapojit mladé lidí i do rozhodování na evropské úrovni. Mladí lidé jsou totiž velmi důležitou součástí společnosti, a pokud se do toho nebojí kecat, mohou svými názory a připomínkami leccos změnit a přispět tak k formování celé společnosti. Účastníci mohli diskutovat na internetových stránkách cz, přinášet svá témata a hlasovat o těch, která je zajímají. Zapojit se mohli i na Facebooku nebo Twitteru. V rámci projektu pak probíhaly workshopy a následné diskuze s odborníky po celé České republice o vybraných tématech. Mladí lidé si tak v praxi vyzkoušeli, co to znamená být aktivním občanem a pokusit se změnit věci, které se jim nelíbí. Součástí projektu byla i akce pro mládežnickou veřejnost Kecejme do toho Open air, při které měli návštěvníci možnost diskutovat a bavit se při řadě zábavných aktivit. Jelikož slovenští partneři na projekt nakonec nezískali další finanční prostředky, byla jejich účast menší, než bylo v úmyslu. Během projektu informovali o situaci na Slovensku, pomáhali s organizací a získávali know-how. Dopad projektu Projekt předčil naše očekávání. Pomohl vytvořit platformu umožňující plnohodnotný strukturovaný dialog mládeže, jak jen to je možné. Účastníci navrhli a vybrali šest základních témat (státní maturity, školné na vysokých školách, legalizace marihuany, šikana a kyberšikana, podpora mladých rodin a sexuální výchova na školách), kterým se do detailu věnovali při workshopech, snažili se nalézt společná stanoviska a posléze je obhajovat a rozvíjet při diskuzích s odborníky. Závěry z celého procesu lze považovat za reprezentativní názory mladých lidí. Jako takové byly prezentovány na závěrečné konferenci, které se účastnila média, zástupci sektoru mládeže, relevantní politici a státní úředníci zkrátka ti, co mají možnost ovlivnit diskutovanou problematiku v praxi. Projekt se setkal s úspěchem nejen v České republice, ale i v celoevropském měřítku. V současnosti slouží jako vzor a inspirace pro mnoho zemí Evropské unie, což nás velmi těší. Podařilo se nám dokonce proniknout i na světovou úroveň článek o našem projektu se objevil v magazínu UNESCO Courier ve speciálním vydání ke Světovému roku mládeže, navíc jako jediný zástupce z celé euroamerické oblasti. To vše se promítlo do našich budoucích plánů. Chtěli bychom nadále kontinuálně rozvíjet a zdokonalovat projekt Kecejme do toho i v dalších ročnících a rozšířit naši působnost na globální úroveň. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Do projektu se mohli zapojit všichni mladí lidé ve věku let bez rozdílu a bez bariér. Dbali jsme například na bezbariérovost budov. 14

15 Šíření výsledků projektu Výstupy z projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci, kde byly předány zodpovědným politikům a úředníkům. Ve spolupráci s Ministerstvem školství a Národní pracovní skupinou k implementaci strukturovaného dialogu v ČR byly také zapracovány do závěrečných zpráv pro Evropskou komisi a evropský řídící výbor strukturovaného dialogu s mládeží. Veřejnost o projektu a možnostech strukturovaného dialogu mládeže informovala celostátní média objevili jsme se v hlavní zpravodajské relaci České televize Události, v Interview ČT 24, Dobrém ránu ČT i v různých celostátních rádiích a elektronických a tištěných médiích, jako např. MF Dnes, Parlamentní listy, Český rozhlas atp. Vytvořili jsme taky informační brožuru Kecejme do toho, která celý projekt dopodrobna přibližuje případným zájemcům i po skončení projektu. K propagaci výsledků bezesporu přispívá i navazující projekt, který začal v druhé polovině roku Kdo projekt organizoval Organizátoři projektu jsou zaštítěni Českou radou dětí a mládeže (www.crdm.cz), střešní organizací sdružení dětí a mládeže v ČR, pod kterou spadá 103 členských organizací (mezi nimi většina celostátních sdružení dětí a mládeže), tedy přibližně 220 tisíc individuálních členů. Partnerské skupiny Partnery projektu jsou Národní parlament dětí a mládeže, Rada mládeže Slovenska a Parlament mladých mesta Humenné. Teď už vím, že zapojit se do diskuze a vyjádřit svůj názor má smysl. 15

16 Akce 2 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mladému člověku nebo skupině mladých lidí pracovat v neziskové organizaci v zahraničí. Mladí lidé získávají během EDS znalosti a dovednosti, které přispívají k jejich osobnostnímu i profesnímu rozvoji. 16

17 Aid for Development EDS Open the Door EDS 17

18 Aid for Development Evropská dobrovolná služba probíhala v gruzínském Tbilisi od poloviny července do poloviny října roku Získaný grant ve výši euro pokryl náklady na cestovné, ubytování, stravu, kapesné a jazykový kurz dobrovolnice a režijní náklady vysílající organizace. O čem projekt byl Projekt Aid for Development, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o dobrovolnictví v Evropě a možnostech vzájemné spolupráce a výměny mezi Evropskou unií a sousedními státy, umožnil slečně Kláře Bažantové pracovat několik měsíců jako dobrovolnice v Tbilisi. Její služba byla zaměřena na podporu místní občanské společnosti a práci pro místní neziskové organizace. Do Gruzie byla vyslána ostravskou organizací D-Klub. Po pár kavkazských zkušenostech jsem si velice přála strávit plnohodnotné léto v mé zemi»zaslíbené«, v Gruzii. Všudypřítomné černé oči, těžká historická zkušenosti Gruzínské republiky a kavkazské velehory mě inspirovali k dobrovolné práci v této rozmanité a krásné zemi. Ve spojení s mou zkušeností z českého nevládního sektoru a znalostní programu Mládež v Akci byla EDS jasnou volbou. S vysílací organizací D-KLUB Ostrava, o.s., dlouhodobě spolupracuji, věděla jsem, že mi zajistí skvělé prostředí pro přípravné aktivity a příjemné podmínky pro výjezd; stejně tak gruzínský partner Academy for Peace and Development (APD) mi byl známý, rok předtím jsem se účastnila kvalitního školení na téma conflict management zde v Gruzii, které bylo organizováno právě APD. Náplní mé práce bylo PR a komunikace s partnery, fundraising a analytické zpracování problémů, na jejichž řešení se organizace zaměřovala. Organizovala jsem konference a debaty na témata, o která se současné a plánované projekty zajímaly, přispívala analytickými pohledy a v neposlední řadě psala projekty a žádosti o granty. Na konci mé EDS jsem školila dva nové dobrovolníky, kteří pokračovali v práci po mém odjezdu. To, že popis práce většinou přesně neodpovídá reálným aktivitám na místě, by mělo být motivací k rozvoji vlastních iniciativ a hlubšího sebeuvědomění. Tak se také stalo v mém případě a jsem za to velice vděčná, součástí svobody je i zodpovědnost, a to zde na Kavkaze doslova. Získaný volný čas jsem využila k práci na svém projektu, který právě v Gruzii rozbíháme. Dopad projektu Člověk sám k sobě dojde až v interakci s jinakostí. Interkulturní prostředí výrazně obohatilo můj pobyt, gruzínský rozměr nekonečných tanců a radovánek a příjemná skromná mezinárodní komunita vedla nejprve k mému sebepoznání, posléze obohatila mé okolí. Uvědomila jsem si, že s Gruzií máme mnoho společného sdílíme podobnou historickou zkušenost, obě republiky si prošly obdobím demokratické tranzice, i když jinak úspěšně. Sdílení podobné zkušenosti mě vedlo k myšlence spolupráce a vzájemnému učení se od sebe. Doma v Brně jsem začala pracovat na budování důvěry v rámci česko-gruzínského partnerství a pod hlavičkou naší organizace Be International pomalu rozeběhla projekt Voice of Georgia, který momentálně s podporou české ambasády v Tbilisi organizuji. Voice of Georgia je projekt rozvíjející dialog na několika úrovních gruzínské společnosti, počínaje univerzitami a kavárnami konče. Voice of Georgia je vystavěn na kontaktech a zkušenosti, které jsem nabyla zde v Tbilisi během mé EDS. 18

19 Zajímavé momenty projektu Nejzajímavějším momentem celého projektu je pro mě určitě současný výstup v podobě Voice of Georgia, jehož návrh mi dlouho ležel v hlavě, ale až možnost EDS a další práce v nevládním sektoru v ČR mě utvrdila v jeho reálné podobě. Momentálně jsem zase v Gruzii a realizuji svůj vysněný projekt. Vtipnou zkušeností bylo hbité osvojení ruštiny, kterou jsem předtím nikdy nepoužívala, možnost psát (nebo spíše kreslit díky hodinám gruzínštiny absolutně novou abecedou), a pak ten věčný»georgian maybe time«. Během projektových dnů bylo nezapomenutelné každé ochutnávání atmosféry absolutně jiného regionu s jeho kladnými i zápornými projevy. Naučila jsem se vnímat svět všemi smysly a prožívat každý okamžik do hloubky. Na druhou stranu jsem si uvědomila hodnotu svobody a lidského zápasu s jejími utlačovateli. Teď už vím, že svět je opravdu malý a dosáhnout můžete opravdu všeho, pokud o to hodně usilujete. Šíření výsledků projektu Zkušenost mezinárodního dobrovolnictví dokáže život mladého člověka pořádně okořenit. Ráda bych všem zvídavým a kreativním lidem zprostředkovala tuto zkušenost. Proto jsme se rozhodli s občanským sdružením a studentským spolkem Be International myšlenku dobrovolnictví šířit nadále a v blízké budoucnosti získat status vysílající organizace EDS. Naším posláním je motivovat mladé lidi k zájmu a péči o své okolí, což EDS nabízí v praxi. Mysli globálně, jednej lokálně. Kdo projekt organizoval D-KLUB (www.d-klub.cz) byl založen v roce 2002 jako sdružení osob zaměřených na outdoorové aktivity především na pobyt ve volné přírodě spojený s expedičními výpravami, splavováním řek, tábořením v divočině, poznáváním přírodních zajímavostí a kultur. Od roku 2005 jsme pořadateli outdoorových aktivit formou cestovatelských přednášek pro veřejnost. Od roku 2008 jsme organizátory mezinárodních aktivit v rámci programu Mládež v akci v zaměření na poznání přírody, outdoor a mezikulturní poznávání. Naším mottem je vyjadřování respektu k přírodě. Partnerské skupiny Partnerem projektu byla mezinárodní nevládní nezisková mládežnická organizace Academy for Peace and Development (APD), která podporuje mladé lidi při seberealizaci a usiluje o budování tolerantního a mírového soužití a solidarity v regionu Jižního Kavkazu. Druhým partnerem byla NGO Coalition for Civic Development seskupení gruzínských občanských sdružení, které pod jednou vlajkou usilují o hodnotnější konsolidaci gruzínské demokracie. Moje služba byla zaměřena na práci pro místní neziskové organizace a podporu místní občanské společnosti. 19

20 Open the Door Projekt dobrovolné služby se konal od září 2010 do konce května 2011 ve volnočasovém středisku pro děti a mládež Mikádo ve Vysokém Mýtě. Projektu byl přidělen grant ve výši euro, který byl využit na ubytování dobrovolnice, její kapesné, stravné, cestovné, získání víza a další náklady spojené s jejím pobytem. O čem projekt byl Hlavními tématy projektu, kterého se zúčastnila jordánská dobrovolnice Sasha Doghjoqa, bylo vzdělávání prostřednictvím sportovních a outdoorových aktivit a umění a kultura. Hlavním úkolem dobrovolnice byla práce v otevřeném klubu pro děti a mládež. Tam byla v kontaktu s dětmi, účastnila se s nimi společných her a aktivit. Vedla kurz angličtiny a arabštiny pro dospělé, měla svůj taneční kurz Crazy dance. Krom toho se účastnila veškerých aktivit pro děti společně s ostatními pracovníky Mikáda. Pomohla i s jinými činnostmi Mikáda, například s pořádáním Dne Země, Čarodějnicemi, Dnem pro děti či příměstským táborem. Navštívila místní školy a informovala děti a studenty o životě lidí v její rodné zemi. Vítali jsme všechny její iniciativy a nápady. Věříme, že tento projekt prospěl k posílení vzájemného porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích. To byl totiž hlavní cíl tohoto projektu. Dopad projektu Naše dobrovolnice si s sebou přivezla ze své vlasti vlastní zvyky a náhled na život vůbec. V Čechách byly tyto její dosavadní zkušenosti konfrontovány s novými skutečnostmi. Tím, že se setkávala s mladými z města, šířily se nové informace dál. Toto vše zvyšuje povědomí lidí o jiných, rozdílných kulturách. Sasha se účastnila akcí a aktivit, které pořádalo Mikádo, i dalších, které pořádalo například město. Na všech z nich měla možnost setkat se s dalšími mladými lidmi jiných národností, neboť mezinárodní spolupráce má u nás zelenou. Také měla možnost setkávat se a komunikovat s dobrovolníky z jiných organizací. Dívka ve svém volnu vycestovala i do jiných zemí Evropské unie, což pro ni určitě bylo hodně přínosné. Dobrovolnice se v rámci své práce setkávala i se skupinami ohroženými sociálním vyloučením hlavně s dětmi a mládeží ze sociálně slabých rodin převážně romské národnosti, se seniory a s maminkami malých dětí, které jsou momentálně na mateřské dovolené. I s nimi našla společné témata a vznikly vzájemné sympatie. V průběhu pobytu jordánské dobrovolnice samozřejmě došlo k vzájemnému ovlivnění názorů jak jejich, tak i lidí žijících v našem městě. Vlivem setkávání také došlo v širších vrstvách obyvatel k seznámení se s aktivitami programu Mládež v akci. Naši dobrovolníci se prakticky denně dostanou do kontaktů s občany našeho města a s jejich dětmi. Vznikají nová přátelství a na základě různých pozvání se dostanou do českých rodin, kde mají možnost se potkat s rodinnými příslušníky i z jiných míst. Každý chce vědět, jak se sem dostali. Tím se vlastně nejlépe šíří informace o celém projektu nejen mezi místní komunitou, ale i jinde. Na tento projekt bychom rádi navázali další spoluprací s naší dobrovolnicí a její vysílající organizací, konkrétně při mezinárodní výměně. Rádi bychom přivítali další mladé lidi z Jordánska a představili jim naši organizaci a naši zemi. 20

21 Zajímavé momenty projektu Dobrovolnice tu byla v době egyptských nepokojů, a tak jsme všichni napjatě sledovali situaci v arabském světě. Sasha měla dostatek času pro sledování politického dění v naší zemi a celé Evropské unii. Vytvořila si vlastní názor a mohla provést porovnání se situací v Jordánsku. Byl zde také dostatek prostoru pro debaty a pro vysvětlení vývoje dění v její zemi, které mohlo být pro českou mládež hůře pochopitelné. Sasha byla velice otevřená a přátelská. Lehce se seznamovala s mladými z našeho města a velice rychle zapadla do jejich kolektivu. Navštěvovala s nimi jejich oblíbené kluby, restaurace i koncerty. Došlo i k citovým vazbám, takže nás jednoho dne překvapila tím, že nejlepší na celém světě je Česká republika a že by tu vlastně chtěla žít i na stálo. Šíření výsledků projektu Každý projekt člověka obohatí a naučí ho nové věci. Výsledky tohoto projektu přispěly k našemu vlastnímu zdokonalení a zlepšení naší práce a tím i ke zkvalitnění budoucích projektů EDS. Kdo projekt organizoval Hostitelskou organizací bylo volnočasové středisko pro děti a mládež Mikádo ve Vysokém Mýtě školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, žáků a studentů, které ve svých i pronajatých prostorách poskytuje místo pro práci téměř 60 zájmovým kroužkům. Vyslání dobrovolnice zajistila organizace Youth Spirit Centre z Jordánska. Dobrovolnice z Jordánska se účastnila veškerých aktivit pro děti, vedla kurz angličtiny a arabštiny a přednášela o své rodné zemi. 21

22 Akce 3 MLÁDEŽ VE SVĚTĚ Mládež ve světě je část programu, která podporuje projekty se zeměmi nacházejícími se za hranicemi Evropské unie. 22

23 True Story Výměna mládeže se sousedními partnerskými zeměmi Co dál? What next? Hodnotící setkání se sousedními partnerskými zeměmi 23

24 True Story Projekt probíhal ve dnech ve městě Struga v Makedonii. Grant ve výši euro jsme použili na uhrazení dopravy, ubytování, stravy a pomůcek k programu. Makedonie je jednou z hůře dostupných zemí, a proto většina peněz padla právě na dopravu. O čem projekt byl Projekt True Story vznikl proto, aby pomohl otevřít obzory mladým lidem, kteří nemají možnost cestovat a poznávat pestrost světa a ostatních kultur. Naše skautská skupina rangers se rozhodla zorganizovat projekt, který by životy mladých obohatil o nové podněty, nová přátelství, nové kultury a nastínil jim, co všechno mohou dokázat, jak se mohou zapojit do dění ve svém okolí, jak mohou být zodpovědnými evropskými občany a jak tím vším mohou změnit nejenom sebe, ale i celou společnost. To vše za přítomnosti dobré nálady, nezapomenutelných zážitků a neformálního vzdělávání. Oslovili jsme několik makedonských organizací a společně jsme uspořádali letní setkání mladých lidí z ČR a Makedonie v makedonské Struze. Samotný program jsme pak na základě našich dobrých zkušeností ze skautských akcí postavili na zážitkových hrách doplněných o workshopy, na které byly zase více zvyklé makedonské organizace. Významnou část programu si organizovali účastníci sami pro sebe např. večer improvizačního divadla, sportovní odpoledne apod. Pro program jsme nakonec vymysleli název True Story s motivem True story write your own story jako symbol toho, že každý z nás má svůj příběh, který si píše sám a totéž platí o celé společnosti, i příběh našeho města, země, kontinentu i toto prostředí je příběhem, na jehož psaní se můžeme podílet. Tímto jsme chtěli také navázat na další důležitou součást programu aby aktivity nebyly zaměřeny jen na osobní rozvoj, ale aby v účastnících vzbuzovaly i zájem a odvahu účastnit se aktivit prospěšných jejich komunitě/společnosti. Dopad projektu V mnohém se naplnilo to, co jsme měli při plánování projektu na mysli zejména kulturní setkání spojené s intenzivním zažitím jiné kultury; vzbuzení zájmu o ne právě obvyklá témata, často významná pro širší komunitu. Hrdě se hlásíme k tomu, že mnoha přítomným projekt skutečně zprostředkoval jedinečné vykročení z jejich dosavadních hranic malého města, svého jazyka, náboženství, nízké sebedůvěry. V mnohém nás překvapilo, jak náročné toto kulturní setkání bylo pro ilustraci, např. na výlet do hor chtělo jít 14 českých účastníků a 2 makedonští; při účasti na večerní párty byl poměr opačný. Program byl proto přirozeně provázen mnoha nedorozuměními a konflikty. Snad se ale právě tím stal o to přínosnějším právě tyto kulturní problémy a konflikty dostaly celý projekt do zcela jiné a mnohem hodnotnější roviny šlo o skutečné setkání lidí s jiným jazykem a s jinými představami, což se často projevovalo i vzájemným nepochopením. Abychom spolu vyšli, museli jsme o sobě přemýšlet, museli jsme diskutovat, museli jsme dělat kompromisy. A následovaly pozitivní zážitky společné vtipy, společná zábava, nová a skutečná přátelství. Snad je dopad projektu o to hlubší a lekce pro nás všechny o to užitečnější, že příjemným věcem často předchází konflikty, které nelze překlenout jinak než debatou, otevřeností, tolerancí i kompromisy. 24

Následující data pocházejí z výzkumů:

Následující data pocházejí z výzkumů: 5 Předmluva Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že program Mládež v akci přispívá do značné míry k rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro aktivní občanství a pro účast na veřejném a politickém životě.

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008

SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 Obsah SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 Viktor Debnár a Eva Žáková - Evropský rok mezikulturního dialogu...............................

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více