...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci"

Transkript

1 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

2

3 Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou republiku vyplnilo, že: Téměř dvě třetiny účastníků, kteří prošli programem, se začali více zajímat o evropské záležitosti a jsou také více motivování učit se cizí jazyky. Vyjet na stáž do zahraničí, vymýšlet další projekty a začít znovu studovat to jsou nejčastější ambice těch, kteří se podíleli na projektech v roli vedoucích. Program nerozvíjí jenom jednotlivce, ale posiluje také spolupráci mezi organizacemi pracujícími s mládeží: více než 70 % vedoucích projektů uvedlo, že jejich organizace spolupracovala na přípravě a realizaci projektu s jinou institucí. Odjezdem z výměny či dobrovolné služby to nekončí: tři účastníci ze čtyř udržují kontakty s lidmi z cizích zemí i po návratu z projektu. Komunikovat s lidmi, kteří hovoří cizím jazykem, spolupracovat v týmu, najít společná řešení i v případě rozdílných pohledů na věc a vycházet s lidmi, kteří mají odlišné kulturní zázemí to jsou dovednosti, které si mladí lidé zapojení do programu nejčastěji rozvíjejí. Nejčastějšími tématy, kterým se věnují projekty podpořené v programu, jsou Evropa a její rozmanitost, umění, kultura a práce s mládeží a její podpora.

4 Open Air Festival. Více informací o projektu Kecejme do toho najdete na straně 14. Čarobábi. Více informací o projektu Open the Door najdete na straně 20.

5 Obsah Úvod 7 Akce 1 8 Mládež pro Evropu 8 CTRL+ALT+DEL 10 I my do vody 12 Kecejme do toho 14 Akce 2 16 Evropská dobrovolná služba 16 Aid for Developement 18 Open the Door 20 Akce 3 22 Mládež ve světě 22 True Story 24 Co dál? What next? 26 Akce 4 28 Systémy na podporu mládeže 28 The Faces of Youth Work in Social Area 30 Akce 5 32 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže 32 A kde jsi ty, Brno? 34 Publikace 36

6 Podzimky. Více informací o projektu Opent the Door najdete na straně 20. Polední klid na Ohridském jezeře. Více informací o projektu True Story najdete na straně 24. 6

7 Úvod Milé čtenářky a milí čtenáři, možná právě váš úspěšně realizovaný projekt pod hlavičkou programu Mládež v akci je zařazen do tohoto čtvrtého čísla publikace dobrých příkladů. Naší snahou při tvorbě a vydávání publikací a kde jsi ty? je inspirace nových žadatelů, neziskových organizací nebo neformálních skupin, které skrze tyto řádky mohou získat odvahu k realizaci vlastního nápadu. Zaměřujeme se na projekty různých typů (krátkodobé výměny mládeže, iniciativy mládeže podporující místní komunitu nebo dlouhodobé projekty určené jednotlivcům s názvem Evropská dobrovolná služba). Variabilita grantového programu Mládež v akci je právě v tom, že nepodporuje jen mladé lidi, ale myslí také na skupinu pracovníků s mládeží. Těm nabízí možnost rozvoje odborných kompetencí, sdílení know-how, výměnu zkušeností nebo tvorbu nových partnerství. Pracovníci s mládeží mají v programu Mládež v akci své místo díky cílové skupině mladých lidí, kterou mohou svými metodami a přístupem ovlivnit a nasměrovat k aktivnímu přístupu a zájmu o dění ve společnosti. Pochopení našich vzájemných odlišností, diskuze nad otázkami víry, potřeba zlepšovat naše životní prostředí nebo třeba rekonstrukce historicky cenné stavby to jsou všechno příklady aktivit, které můžete realizovat a zažít s programem Mládež v akci. Nechte se inspirovat příklady projektů na následujících stránkách a nebojte se zrealizovat své nápady a záměry s naší finanční podporou. Těšíme se na setkání s vámi při konzultacích vašich projektových žádostí a přejeme vám příjemné čtení! Přeji vám příjemné čtení. Lucie Jarolímková Vedoucí České národní agentury mládež, NIDM 7

8 Akce 1 mládež pro Evropu Výměna mládeže je setkání nejméně dvou skupin mladých lidí ze zemí programu Mládež v akci, jehož cílem je vzájemně se poznat, porozumět odlišné kultuře, pracovat na společném tématu, prohlubovat jazykové schopnosti Iniciativa mládeže je projekt, který si sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé. Projekt rozvíjí jejich iniciativu, podnikavost a tvořivost a zároveň je prospěšný místní komunitě, v níž mladí lidé žijí. Projekt participativní demokracie podporuje zapojení mladých lidí do veřejného života a dění a propaguje témata spojená s demokracií a občanskou zodpovědností. 8

9 CTRL+ALT+DEL Výměna mládeže I my do vody Iniciativa mládeže Kecejme do toho Strukturovaný dialog mládeže Projekt participativní demokracie 9

10 CTRL+ALT+DEL Projekt probíhal od července do října 2010 na statku v Rakovicích. Samotná aktivita se uskutečnila v termínu od 14. do 22. srpna Ze získaného grantu euro jsme uhradili cestovné, ubytování a další náklady spojené s aktivitou. O čem projekt byl Projekt byl zaměřen na téma legal drugs neboli legálních zážitků. Předpokladem pro nás byl fakt, že existují legální, silné zážitky, jejichž případná rizika jsou menší než u nelegálních drog, a přitom dochází ke stejnému (možná většímu) osobnímu růstu či vývoji v psycho-spirituální oblasti. Druhým předpokladem bylo, že zážitku je možné docílit i zcela jinak, než jen konzumací psychotropních látek. Cílovou skupinu projektu CTRL+ALT+DEL tvořili vysokoškoláci a mládež ve věku let z České republiky, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska. Téma drogy a závislosti se podařilo dokonale uchopit, a to jak v evropském, tak individuálním kontextu. Projekt navazoval na předchozí výměnu STEP UP v Lotyšsku. Tentokrát jsme pracovali s pěti národnostmi a jejich rozdílným pohledem na téma drog. Pro větší hravost a zábavnost jsme v projektu použili film Matrix jako metaforu ke dvěma rozdílným světům s drogami a bez drog. Účastníci měli možnost diskutovat o kulturních a názorových rozdílech, odlišnostech a předsudcích účastnických zemí k tématu drog. Vzdělávacího aspektu projektu bylo dosahováno mimo jiné přednáškami, workshopy a dobrodružstvím v podobě zážitkové pedagogiky. Účastníci prozkoumali své vlastní názory a postoje, tendence k typickému chování ve vztahu k závislostem a v některých aktivitách se dotkli i spirituální úrovně. Účastníci očekávající informace o drogové problematice a systému péče o závislé v České republice byli uspokojeni několika odbornými bloky a návštěvou kontaktního centra v Písku. Většina z nich je nyní schopna komunikovat o drogovém problému a závislostech s vrstevníky a je schopna reprodukovat zážitky z českých léčebných institucí. Účastníci se také bavili a trávili spolu volný čas. Byl zde prostor na přemýšlení nad osobními návyky, zlozvyky a vlastní chutí vést svůj životní styl k pozitivní změně. Dopad projektu Výstupy z projektu předčily naše očekávání. Předpokládali jsme, že naplníme především cíle tradičních výměn Mládeže v akci a otevřeme téma drogových závislostí. Téma se nakonec ukázalo jako silně oslovující a nosné. V mnoha případech ovlivnilo postoje a myšlenky účastníků. Ve finále se jednalo spíše o primární prevenci pro vysokoškolskou mládež. V této oblasti není zvykem realizovat prevenci pro skupinu vysokoškoláků s již pevně utvořenými postoji. Nicméně tento projekt toho nezamýšleně dosáhl, a je tedy výzvou zopakovat podobný projekt pro české studenty. Zajímavé momenty projektu Zajímavostí pro všechny byla indiánská sauna Inity, ve které se konal očistný rituál po vzoru severoamerických indiánů. Silným zážitkem byla i celonoční hra, při které účastníci zdolali trať dlouhou10 kilometrů drsným terénem a vše zakončili vyšplháním na vysokou věž. 10

11 Šíření výsledků projektu Projekt výměny CTRL+ALT+DEL předčil očekávání v oblasti prevence, na kterou se zaměřuje naše organizace OS Prevent. Výsledky projektu byly zpracovány do prezentace a představeny na III. Krajské konferenci protidrogových profesionálů Jihočeského kraje a na VII. ročníku Konference primární prevence rizikového chování. Vedoucí projektu má navíc v plánu příspěvek prezentovat i na Celostátní konferenci AT v roce 2011 jako zamyšlení nad oslovitelností vysokoškolské mládeže tématem zneužívání drog. Program a popis projektu je zveřejněn na webových stránkách OS Prevent. Kdo projekt organizoval Občanské sdružení Prevent (www.os-prevent.cz) působí v Jihočeském kraji od roku 1999 na poli protidrogové prevence a vzdělávání. Posláním OS Prevent je předcházet vzniku a rozvoji negativních důsledků zneužívání návykových látek a pomáhat lidem v tíživých životních situacích. Projekt CTRL+ALT+DEL připravilo OS Prevent ve spolupráci s neformální skupinou Vier Trumfen. Partnerské skupiny Projektu se účastnily organizace Youth developement and Co-operation multicultural union (JASMA) z Lotyšska, Lentvaris youth centre z Litvy, New horizonts foundation z Rumunska a Quartus Kommunikációs Iroda z Maďarska a OS Prevent z České republiky. Nepotřebujeme drogy k tomu, abychom zažili fantastické věci. 11

12 I my do vody Projekt probíhal od září 2010 do konce srpna Z grantu programu Mládež v akci ve výši euro jsme zaplatili dopravu osob s handicapem na aktivity, asistenci u osob s omezenými schopnostmi samostatného pohybu, nákup materiálů nutných k provozu aktivit, pronájem lodí a produkci dokumentárního snímku o našem projektu. O čem projekt byl Projekt I my do vody si kladl za cíl umožnit mladým lidem se zdravotním postižením zažít na vlastní kůži okamžiky, o kterých se jim ani ve snu nezdálo, a zbořit bariéry v představách o tom, co lze na vozíčku dokázat a co ne. Projekt ukázal handicapovaným účastníkům i všem přihlížejícím, že překážky jsou od toho, aby se překonávaly, a že (téměř) všechno jde, když má člověk chuť a vůli. Náš projekt se skládal ze tří hlavních aktivit potápění, jachtingu a vodáckého tábora. První dvě aktivity byly rozděleny na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obnášela pravidelné schůzky a přednášky, které účastníky seznámily s problematikou a připravily je na praktickou část. Účastníci například zjistili, co je to dekomprese, objevili bohatství rozmanitého podmořského života, naučili se rozpoznávat záludnosti počasí při jachtění a nahlédli i do tajů tzv. trimování plachet. Praktická část probíhala v plaveckém bazéně na pražském Výstavišti, kde se účastníci projektu věnovali přístrojovému potápění se zkušeným instruktorem, a na vodní přehradě Slapy, kde se konal jachting na zapůjčených plachetnicích. Součástí projektu byl i putovní vodácký tábor, na kterém si všichni užili spoustu vodních radovánek, navázali nová přátelství a v neposlední řadě kde došlo k přirozené integraci a socializaci mladých lidí s handicapem i bez něj. Dopad projektu Projekt bezpochyby splnil očekávání všech účastníků. Ukázali jsme, že být upoutaný na vozíčku ještě neznamená být odsouzený jen k sezení doma před zapnutou obrazovkou, ale že je možné i přes některé komplikace aktivně provozovat vodní sporty a užít si tak spoustu zábavy, protože to vše rozhodně stojí za to. Projekt měl takový úspěch, že se všichni účastníci do jednoho shodli, že budou nadále pokračovat ve všech aktivitách. Navíc přichází stále víc a víc lidí, kteří mají zájem přidat se k nám, a naše skupina tak pořád roste. Díky tomuto projektu jsme se seznámili s občanským sdružením Země lidí, které nám nyní pomáhá v pokračování aktivit, spolupodílí se na šíření projektu a plánuje s námi nový, navazující projekt. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Celý projekt byl zaměřen na osoby se zdravotním postižením. Díky partnerům a schopným asistentům jsme vše společně zvládli bez větších obtíží. Potvrdila se tak naše hypotéza, že když se chce, tak všechno jde. Zajímavé momenty projektu Sportovní zážitky jsou samy o sobě nabité emocemi. Když k tomu přičtete nevyzpytatelný živel, jakým je voda, musí vám být jasné, že o dobrodružství a silné zážitky nebyla nouze. Není pochyb o tom, že účast v projektu byla pro všechny nezapomenutelnou zkušeností, která naplnila jejich životy novou energií. I na vozíčku můžu žít aktivně a naplno. 12

13 Šíření výsledků projektu V současné době probíhají finální úpravy dokumentárního snímku zachycujícího průběh celého projektu. Tento dokument bude sloužit k propagaci projektu v rámci široké veřejnosti měl by se totiž objevit na televizních obrazovkách, skrze něž, doufejme, přispěje k odbourání některých stereotypů spjatých s handicapovanými lidmi a zároveň informuje o pestrých možnostech aktivit věnovaných zdravotně postiženým. Kdo projekt organizoval Naše neformální skupina My v akci vznikla na jaře roku 2009 jako reakce na poptávku mladých lidí se zdravotním postižením z domova mládeže Topolka (spadajícího pod Jedličkův ústav a školy) po aktivitách spojených s vodními sporty. Na tento popud byl založen kroužek vodních sportů věnující se potápění, jachtění a vodáctví. Scházíme se 1x za 14 dní v domově mládeže Topolka, kde probíráme teorii jachtění a potápění, a 1x za 14 dní jezdíme do bazénu na pražském Výstavišti, kde provádíme praktický nácvik potápění. Díky projektu jsme získali další zážitky a zkušenosti, které bychom v běžném kroužku, jak fungoval předtím, neměli. V současné době se naše neformální skupina skládá jak z mladých lidí se zdravotním postižením, tak ze zdravých lidí. Jsme nadšení výsledkem dosavadní činnosti a rádi bychom pokračovali a rozšířili pole aktivit a možností naší skupiny. Partnerské skupiny Partnery akce I my do vody byly Jedličkův ústav a školy (www.jus.cz), humanitární sdružení Pro tebe (www.protebe.org) a občanské sdružení Země lidí (www.zemelidi.cz). 13

14 Kecejme do toho Strukturovaný dialog mládeže Dlouhodobý projekt participativní demokracie probíhal od do Grant ve výši euro pokryl výdaje za cestovné na akce, ubytování, propagaci, náklady na pořádání festivalu Kecejme do toho Open air, závěrečnou konferenci a náklady na organizační zabezpečení projektu. O čem projekt byl Náš projekt Kecejme do toho vznikl za účelem přímé podpory participace mladých lidí na veřejném dění. Kladli jsme si za cíl informovat mladé lidi o aktuálním dění a diskutovat s nimi o jejich názorech a postojích. Nabídli jsme jim možnost, aby jejich hlas a názor byl slyšet na národní a evropské úrovni. Projektem jsme se pokusili vytvořit platformu, do které je snadné přispět svým názorem a zároveň jej konfrontovat s názory ostatních mladých lidí, ale také úředníků, politiků a dalších lidí, institucí a organizací, kterých se daná témata týkají. Projekt Kecejme do toho se rozhodl uvést také do praxe tzv. strukturovaný dialog s mládeží jako metodu, kterou se Evropská unie nově snaží zapojit mladé lidí i do rozhodování na evropské úrovni. Mladí lidé jsou totiž velmi důležitou součástí společnosti, a pokud se do toho nebojí kecat, mohou svými názory a připomínkami leccos změnit a přispět tak k formování celé společnosti. Účastníci mohli diskutovat na internetových stránkách cz, přinášet svá témata a hlasovat o těch, která je zajímají. Zapojit se mohli i na Facebooku nebo Twitteru. V rámci projektu pak probíhaly workshopy a následné diskuze s odborníky po celé České republice o vybraných tématech. Mladí lidé si tak v praxi vyzkoušeli, co to znamená být aktivním občanem a pokusit se změnit věci, které se jim nelíbí. Součástí projektu byla i akce pro mládežnickou veřejnost Kecejme do toho Open air, při které měli návštěvníci možnost diskutovat a bavit se při řadě zábavných aktivit. Jelikož slovenští partneři na projekt nakonec nezískali další finanční prostředky, byla jejich účast menší, než bylo v úmyslu. Během projektu informovali o situaci na Slovensku, pomáhali s organizací a získávali know-how. Dopad projektu Projekt předčil naše očekávání. Pomohl vytvořit platformu umožňující plnohodnotný strukturovaný dialog mládeže, jak jen to je možné. Účastníci navrhli a vybrali šest základních témat (státní maturity, školné na vysokých školách, legalizace marihuany, šikana a kyberšikana, podpora mladých rodin a sexuální výchova na školách), kterým se do detailu věnovali při workshopech, snažili se nalézt společná stanoviska a posléze je obhajovat a rozvíjet při diskuzích s odborníky. Závěry z celého procesu lze považovat za reprezentativní názory mladých lidí. Jako takové byly prezentovány na závěrečné konferenci, které se účastnila média, zástupci sektoru mládeže, relevantní politici a státní úředníci zkrátka ti, co mají možnost ovlivnit diskutovanou problematiku v praxi. Projekt se setkal s úspěchem nejen v České republice, ale i v celoevropském měřítku. V současnosti slouží jako vzor a inspirace pro mnoho zemí Evropské unie, což nás velmi těší. Podařilo se nám dokonce proniknout i na světovou úroveň článek o našem projektu se objevil v magazínu UNESCO Courier ve speciálním vydání ke Světovému roku mládeže, navíc jako jediný zástupce z celé euroamerické oblasti. To vše se promítlo do našich budoucích plánů. Chtěli bychom nadále kontinuálně rozvíjet a zdokonalovat projekt Kecejme do toho i v dalších ročnících a rozšířit naši působnost na globální úroveň. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Do projektu se mohli zapojit všichni mladí lidé ve věku let bez rozdílu a bez bariér. Dbali jsme například na bezbariérovost budov. 14

15 Šíření výsledků projektu Výstupy z projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci, kde byly předány zodpovědným politikům a úředníkům. Ve spolupráci s Ministerstvem školství a Národní pracovní skupinou k implementaci strukturovaného dialogu v ČR byly také zapracovány do závěrečných zpráv pro Evropskou komisi a evropský řídící výbor strukturovaného dialogu s mládeží. Veřejnost o projektu a možnostech strukturovaného dialogu mládeže informovala celostátní média objevili jsme se v hlavní zpravodajské relaci České televize Události, v Interview ČT 24, Dobrém ránu ČT i v různých celostátních rádiích a elektronických a tištěných médiích, jako např. MF Dnes, Parlamentní listy, Český rozhlas atp. Vytvořili jsme taky informační brožuru Kecejme do toho, která celý projekt dopodrobna přibližuje případným zájemcům i po skončení projektu. K propagaci výsledků bezesporu přispívá i navazující projekt, který začal v druhé polovině roku Kdo projekt organizoval Organizátoři projektu jsou zaštítěni Českou radou dětí a mládeže (www.crdm.cz), střešní organizací sdružení dětí a mládeže v ČR, pod kterou spadá 103 členských organizací (mezi nimi většina celostátních sdružení dětí a mládeže), tedy přibližně 220 tisíc individuálních členů. Partnerské skupiny Partnery projektu jsou Národní parlament dětí a mládeže, Rada mládeže Slovenska a Parlament mladých mesta Humenné. Teď už vím, že zapojit se do diskuze a vyjádřit svůj názor má smysl. 15

16 Akce 2 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mladému člověku nebo skupině mladých lidí pracovat v neziskové organizaci v zahraničí. Mladí lidé získávají během EDS znalosti a dovednosti, které přispívají k jejich osobnostnímu i profesnímu rozvoji. 16

17 Aid for Development EDS Open the Door EDS 17

18 Aid for Development Evropská dobrovolná služba probíhala v gruzínském Tbilisi od poloviny července do poloviny října roku Získaný grant ve výši euro pokryl náklady na cestovné, ubytování, stravu, kapesné a jazykový kurz dobrovolnice a režijní náklady vysílající organizace. O čem projekt byl Projekt Aid for Development, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o dobrovolnictví v Evropě a možnostech vzájemné spolupráce a výměny mezi Evropskou unií a sousedními státy, umožnil slečně Kláře Bažantové pracovat několik měsíců jako dobrovolnice v Tbilisi. Její služba byla zaměřena na podporu místní občanské společnosti a práci pro místní neziskové organizace. Do Gruzie byla vyslána ostravskou organizací D-Klub. Po pár kavkazských zkušenostech jsem si velice přála strávit plnohodnotné léto v mé zemi»zaslíbené«, v Gruzii. Všudypřítomné černé oči, těžká historická zkušenosti Gruzínské republiky a kavkazské velehory mě inspirovali k dobrovolné práci v této rozmanité a krásné zemi. Ve spojení s mou zkušeností z českého nevládního sektoru a znalostní programu Mládež v Akci byla EDS jasnou volbou. S vysílací organizací D-KLUB Ostrava, o.s., dlouhodobě spolupracuji, věděla jsem, že mi zajistí skvělé prostředí pro přípravné aktivity a příjemné podmínky pro výjezd; stejně tak gruzínský partner Academy for Peace and Development (APD) mi byl známý, rok předtím jsem se účastnila kvalitního školení na téma conflict management zde v Gruzii, které bylo organizováno právě APD. Náplní mé práce bylo PR a komunikace s partnery, fundraising a analytické zpracování problémů, na jejichž řešení se organizace zaměřovala. Organizovala jsem konference a debaty na témata, o která se současné a plánované projekty zajímaly, přispívala analytickými pohledy a v neposlední řadě psala projekty a žádosti o granty. Na konci mé EDS jsem školila dva nové dobrovolníky, kteří pokračovali v práci po mém odjezdu. To, že popis práce většinou přesně neodpovídá reálným aktivitám na místě, by mělo být motivací k rozvoji vlastních iniciativ a hlubšího sebeuvědomění. Tak se také stalo v mém případě a jsem za to velice vděčná, součástí svobody je i zodpovědnost, a to zde na Kavkaze doslova. Získaný volný čas jsem využila k práci na svém projektu, který právě v Gruzii rozbíháme. Dopad projektu Člověk sám k sobě dojde až v interakci s jinakostí. Interkulturní prostředí výrazně obohatilo můj pobyt, gruzínský rozměr nekonečných tanců a radovánek a příjemná skromná mezinárodní komunita vedla nejprve k mému sebepoznání, posléze obohatila mé okolí. Uvědomila jsem si, že s Gruzií máme mnoho společného sdílíme podobnou historickou zkušenost, obě republiky si prošly obdobím demokratické tranzice, i když jinak úspěšně. Sdílení podobné zkušenosti mě vedlo k myšlence spolupráce a vzájemnému učení se od sebe. Doma v Brně jsem začala pracovat na budování důvěry v rámci česko-gruzínského partnerství a pod hlavičkou naší organizace Be International pomalu rozeběhla projekt Voice of Georgia, který momentálně s podporou české ambasády v Tbilisi organizuji. Voice of Georgia je projekt rozvíjející dialog na několika úrovních gruzínské společnosti, počínaje univerzitami a kavárnami konče. Voice of Georgia je vystavěn na kontaktech a zkušenosti, které jsem nabyla zde v Tbilisi během mé EDS. 18

19 Zajímavé momenty projektu Nejzajímavějším momentem celého projektu je pro mě určitě současný výstup v podobě Voice of Georgia, jehož návrh mi dlouho ležel v hlavě, ale až možnost EDS a další práce v nevládním sektoru v ČR mě utvrdila v jeho reálné podobě. Momentálně jsem zase v Gruzii a realizuji svůj vysněný projekt. Vtipnou zkušeností bylo hbité osvojení ruštiny, kterou jsem předtím nikdy nepoužívala, možnost psát (nebo spíše kreslit díky hodinám gruzínštiny absolutně novou abecedou), a pak ten věčný»georgian maybe time«. Během projektových dnů bylo nezapomenutelné každé ochutnávání atmosféry absolutně jiného regionu s jeho kladnými i zápornými projevy. Naučila jsem se vnímat svět všemi smysly a prožívat každý okamžik do hloubky. Na druhou stranu jsem si uvědomila hodnotu svobody a lidského zápasu s jejími utlačovateli. Teď už vím, že svět je opravdu malý a dosáhnout můžete opravdu všeho, pokud o to hodně usilujete. Šíření výsledků projektu Zkušenost mezinárodního dobrovolnictví dokáže život mladého člověka pořádně okořenit. Ráda bych všem zvídavým a kreativním lidem zprostředkovala tuto zkušenost. Proto jsme se rozhodli s občanským sdružením a studentským spolkem Be International myšlenku dobrovolnictví šířit nadále a v blízké budoucnosti získat status vysílající organizace EDS. Naším posláním je motivovat mladé lidi k zájmu a péči o své okolí, což EDS nabízí v praxi. Mysli globálně, jednej lokálně. Kdo projekt organizoval D-KLUB (www.d-klub.cz) byl založen v roce 2002 jako sdružení osob zaměřených na outdoorové aktivity především na pobyt ve volné přírodě spojený s expedičními výpravami, splavováním řek, tábořením v divočině, poznáváním přírodních zajímavostí a kultur. Od roku 2005 jsme pořadateli outdoorových aktivit formou cestovatelských přednášek pro veřejnost. Od roku 2008 jsme organizátory mezinárodních aktivit v rámci programu Mládež v akci v zaměření na poznání přírody, outdoor a mezikulturní poznávání. Naším mottem je vyjadřování respektu k přírodě. Partnerské skupiny Partnerem projektu byla mezinárodní nevládní nezisková mládežnická organizace Academy for Peace and Development (APD), která podporuje mladé lidi při seberealizaci a usiluje o budování tolerantního a mírového soužití a solidarity v regionu Jižního Kavkazu. Druhým partnerem byla NGO Coalition for Civic Development seskupení gruzínských občanských sdružení, které pod jednou vlajkou usilují o hodnotnější konsolidaci gruzínské demokracie. Moje služba byla zaměřena na práci pro místní neziskové organizace a podporu místní občanské společnosti. 19

20 Open the Door Projekt dobrovolné služby se konal od září 2010 do konce května 2011 ve volnočasovém středisku pro děti a mládež Mikádo ve Vysokém Mýtě. Projektu byl přidělen grant ve výši euro, který byl využit na ubytování dobrovolnice, její kapesné, stravné, cestovné, získání víza a další náklady spojené s jejím pobytem. O čem projekt byl Hlavními tématy projektu, kterého se zúčastnila jordánská dobrovolnice Sasha Doghjoqa, bylo vzdělávání prostřednictvím sportovních a outdoorových aktivit a umění a kultura. Hlavním úkolem dobrovolnice byla práce v otevřeném klubu pro děti a mládež. Tam byla v kontaktu s dětmi, účastnila se s nimi společných her a aktivit. Vedla kurz angličtiny a arabštiny pro dospělé, měla svůj taneční kurz Crazy dance. Krom toho se účastnila veškerých aktivit pro děti společně s ostatními pracovníky Mikáda. Pomohla i s jinými činnostmi Mikáda, například s pořádáním Dne Země, Čarodějnicemi, Dnem pro děti či příměstským táborem. Navštívila místní školy a informovala děti a studenty o životě lidí v její rodné zemi. Vítali jsme všechny její iniciativy a nápady. Věříme, že tento projekt prospěl k posílení vzájemného porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích. To byl totiž hlavní cíl tohoto projektu. Dopad projektu Naše dobrovolnice si s sebou přivezla ze své vlasti vlastní zvyky a náhled na život vůbec. V Čechách byly tyto její dosavadní zkušenosti konfrontovány s novými skutečnostmi. Tím, že se setkávala s mladými z města, šířily se nové informace dál. Toto vše zvyšuje povědomí lidí o jiných, rozdílných kulturách. Sasha se účastnila akcí a aktivit, které pořádalo Mikádo, i dalších, které pořádalo například město. Na všech z nich měla možnost setkat se s dalšími mladými lidmi jiných národností, neboť mezinárodní spolupráce má u nás zelenou. Také měla možnost setkávat se a komunikovat s dobrovolníky z jiných organizací. Dívka ve svém volnu vycestovala i do jiných zemí Evropské unie, což pro ni určitě bylo hodně přínosné. Dobrovolnice se v rámci své práce setkávala i se skupinami ohroženými sociálním vyloučením hlavně s dětmi a mládeží ze sociálně slabých rodin převážně romské národnosti, se seniory a s maminkami malých dětí, které jsou momentálně na mateřské dovolené. I s nimi našla společné témata a vznikly vzájemné sympatie. V průběhu pobytu jordánské dobrovolnice samozřejmě došlo k vzájemnému ovlivnění názorů jak jejich, tak i lidí žijících v našem městě. Vlivem setkávání také došlo v širších vrstvách obyvatel k seznámení se s aktivitami programu Mládež v akci. Naši dobrovolníci se prakticky denně dostanou do kontaktů s občany našeho města a s jejich dětmi. Vznikají nová přátelství a na základě různých pozvání se dostanou do českých rodin, kde mají možnost se potkat s rodinnými příslušníky i z jiných míst. Každý chce vědět, jak se sem dostali. Tím se vlastně nejlépe šíří informace o celém projektu nejen mezi místní komunitou, ale i jinde. Na tento projekt bychom rádi navázali další spoluprací s naší dobrovolnicí a její vysílající organizací, konkrétně při mezinárodní výměně. Rádi bychom přivítali další mladé lidi z Jordánska a představili jim naši organizaci a naši zemi. 20

21 Zajímavé momenty projektu Dobrovolnice tu byla v době egyptských nepokojů, a tak jsme všichni napjatě sledovali situaci v arabském světě. Sasha měla dostatek času pro sledování politického dění v naší zemi a celé Evropské unii. Vytvořila si vlastní názor a mohla provést porovnání se situací v Jordánsku. Byl zde také dostatek prostoru pro debaty a pro vysvětlení vývoje dění v její zemi, které mohlo být pro českou mládež hůře pochopitelné. Sasha byla velice otevřená a přátelská. Lehce se seznamovala s mladými z našeho města a velice rychle zapadla do jejich kolektivu. Navštěvovala s nimi jejich oblíbené kluby, restaurace i koncerty. Došlo i k citovým vazbám, takže nás jednoho dne překvapila tím, že nejlepší na celém světě je Česká republika a že by tu vlastně chtěla žít i na stálo. Šíření výsledků projektu Každý projekt člověka obohatí a naučí ho nové věci. Výsledky tohoto projektu přispěly k našemu vlastnímu zdokonalení a zlepšení naší práce a tím i ke zkvalitnění budoucích projektů EDS. Kdo projekt organizoval Hostitelskou organizací bylo volnočasové středisko pro děti a mládež Mikádo ve Vysokém Mýtě školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, žáků a studentů, které ve svých i pronajatých prostorách poskytuje místo pro práci téměř 60 zájmovým kroužkům. Vyslání dobrovolnice zajistila organizace Youth Spirit Centre z Jordánska. Dobrovolnice z Jordánska se účastnila veškerých aktivit pro děti, vedla kurz angličtiny a arabštiny a přednášela o své rodné zemi. 21

22 Akce 3 MLÁDEŽ VE SVĚTĚ Mládež ve světě je část programu, která podporuje projekty se zeměmi nacházejícími se za hranicemi Evropské unie. 22

23 True Story Výměna mládeže se sousedními partnerskými zeměmi Co dál? What next? Hodnotící setkání se sousedními partnerskými zeměmi 23

24 True Story Projekt probíhal ve dnech ve městě Struga v Makedonii. Grant ve výši euro jsme použili na uhrazení dopravy, ubytování, stravy a pomůcek k programu. Makedonie je jednou z hůře dostupných zemí, a proto většina peněz padla právě na dopravu. O čem projekt byl Projekt True Story vznikl proto, aby pomohl otevřít obzory mladým lidem, kteří nemají možnost cestovat a poznávat pestrost světa a ostatních kultur. Naše skautská skupina rangers se rozhodla zorganizovat projekt, který by životy mladých obohatil o nové podněty, nová přátelství, nové kultury a nastínil jim, co všechno mohou dokázat, jak se mohou zapojit do dění ve svém okolí, jak mohou být zodpovědnými evropskými občany a jak tím vším mohou změnit nejenom sebe, ale i celou společnost. To vše za přítomnosti dobré nálady, nezapomenutelných zážitků a neformálního vzdělávání. Oslovili jsme několik makedonských organizací a společně jsme uspořádali letní setkání mladých lidí z ČR a Makedonie v makedonské Struze. Samotný program jsme pak na základě našich dobrých zkušeností ze skautských akcí postavili na zážitkových hrách doplněných o workshopy, na které byly zase více zvyklé makedonské organizace. Významnou část programu si organizovali účastníci sami pro sebe např. večer improvizačního divadla, sportovní odpoledne apod. Pro program jsme nakonec vymysleli název True Story s motivem True story write your own story jako symbol toho, že každý z nás má svůj příběh, který si píše sám a totéž platí o celé společnosti, i příběh našeho města, země, kontinentu i toto prostředí je příběhem, na jehož psaní se můžeme podílet. Tímto jsme chtěli také navázat na další důležitou součást programu aby aktivity nebyly zaměřeny jen na osobní rozvoj, ale aby v účastnících vzbuzovaly i zájem a odvahu účastnit se aktivit prospěšných jejich komunitě/společnosti. Dopad projektu V mnohém se naplnilo to, co jsme měli při plánování projektu na mysli zejména kulturní setkání spojené s intenzivním zažitím jiné kultury; vzbuzení zájmu o ne právě obvyklá témata, často významná pro širší komunitu. Hrdě se hlásíme k tomu, že mnoha přítomným projekt skutečně zprostředkoval jedinečné vykročení z jejich dosavadních hranic malého města, svého jazyka, náboženství, nízké sebedůvěry. V mnohém nás překvapilo, jak náročné toto kulturní setkání bylo pro ilustraci, např. na výlet do hor chtělo jít 14 českých účastníků a 2 makedonští; při účasti na večerní párty byl poměr opačný. Program byl proto přirozeně provázen mnoha nedorozuměními a konflikty. Snad se ale právě tím stal o to přínosnějším právě tyto kulturní problémy a konflikty dostaly celý projekt do zcela jiné a mnohem hodnotnější roviny šlo o skutečné setkání lidí s jiným jazykem a s jinými představami, což se často projevovalo i vzájemným nepochopením. Abychom spolu vyšli, museli jsme o sobě přemýšlet, museli jsme diskutovat, museli jsme dělat kompromisy. A následovaly pozitivní zážitky společné vtipy, společná zábava, nová a skutečná přátelství. Snad je dopad projektu o to hlubší a lekce pro nás všechny o to užitečnější, že příjemným věcem často předchází konflikty, které nelze překlenout jinak než debatou, otevřeností, tolerancí i kompromisy. 24

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Klíčová Akce 2 (1.2)

Klíčová Akce 2 (1.2) Dům zahraniční spolupráce Erasmus+: Mládež Erasmus + Mládež 4,1 mil. eur (2014) Klíčová Akce 1 (1.1, 2.1, 3.1, 4.3) Klíčová Akce 2 (1.2) Klíčová Akce 3 (1.3, 5.1) 2,8 mil. eur (výměny, EDS) 480 000 eur

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech ETWINNING PROJEKT 2013-2014 etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech 1 ETWINNING PROJEKT 2013-2014 ETWINAUTAS EN LAS CIUDADES (IN)VISIBLES etwinautas en las ciudades

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Mladiinfo ČR. Výroční zpráva 2012-2013. Úvod. stejně jako počty našich dobrovolníků a spolupracovníků.

Mladiinfo ČR. Výroční zpráva 2012-2013. Úvod. stejně jako počty našich dobrovolníků a spolupracovníků. 1 Výroční zpráva 1 Mladiinfo ČR Výroční zpráva 2012-2013 Úvod Mladiinfo vzniklo jako neformální skupina několika studentek z Prahy a Brna, které pojil zájem o cestování, dobrovolnictví a vzdělávání. S

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Výroční zpráva Hodiny H byla schválena Valnou hromadou Hodiny H dne 31 3. 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Výroční zpráva Hodiny H byla schválena Valnou hromadou Hodiny H dne 31 3. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva Hodiny H byla schválena Valnou hromadou Hodiny H dne 31 3. 2015 Poslání Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014 Výroční zpráva 2014 Change it! v kostce Členové Spolupracujeme Aktivity v roce 2014 Nenech sebou zametat! Batohy po Praze Účastnili jsme se Mezinárodní projekty Národní projekty Fotogalerie Finanční zpráva

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Organizace: Duha; www.duha.cz Vzdělávací program

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Magazín 4. číslo červen 2015

Magazín 4. číslo červen 2015 Projekt Edurom www.eduromproject.eu Magazín 4. číslo červen 2015 Jak probíhají kurzy v České republice? Fotopříběh Jak probíhají kurzy v České republice? 2 Edurom Magazín Fotopříběh Edurom Magazín 3 Fotopříběh

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 MitOst Společnost pro jazykovou a kulturní výměnu ve střední, východní a jižní Evropě MitOst spojuje aktivní a motivované

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více