VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2005/2006 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září

2 Obsah Základní údaje o škole str. 3 Údaje o školské radě str. 4 Přehled oborů vzdělání SZŠ str. 5 Přehled oborů vzdělání VZŠ str. 6 Údaje o jednotlivých součástech školy prezentované v číslech str. 7 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str. 8 Údaje o přijímacím řízení str. 9 Celkový přehled personální situace str. 10 Přehled zaměstnanců školy str. 11 Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str. 15 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str. 18 Zhodnocení dalších aktivit školy str. 21 Posouzení práce na vzdělávacích programech str. 24 Zhodnocení slučovacího projektu str. 25 Základní údaje o hospodaření školy str. 28 Minimální preventivní program a jeho zhodnocení str. 29 Výroční zpráva Domova mládeže při SZŠ a VZŠ str. 40 Přílohy str. 46 2

3 Základní údaje o škole Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 je státní škola s právní subjektivitou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Sídlo: Merhautova 15, Brno Lipová 18, (odloučené pracoviště) URL: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Rada Jihomoravského kraje Zřizovací listina 261/05/Z ze dne Ředitelka školy: Bydliště: RNDr. Milada Odstrčilová, Milady Horákové 7, Brno Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává: Střední zdravotnická škola, Merhautova 15 IZO Vyšší zdravotnická škola, Merhautova 15 IZO Domov mládeže, Lipová 16 IZO Školní jídelna, Lipová 16 IZO Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 700 žáků. Celková kapacita Vyšší zdravotnické školy je 490 žáků. Celková kapacita Domova mládeže je 128 žáků. 3

4 Školská rada V měsíci září 2005 proběhly volby do školské rady, která má následující složení: Školská rada při SZŠ Ing. Milan Venclík 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje MUDr. Daniel Rychnovský ředitel nemocnice Milosrdných bratří Michal Doupovec žák F4.A (pracoviště Lipová) Mgr. Oldřich Brož otec žáka ze třídy AZT 1 (pracoviště Merhautova) Mgr. Ilona Šusterová vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů (pracoviště Lipová) odb. uč. Antonín Hrůza vyučující odborných předmětů a vedoucí praktického vyučování oboru zubní technik (pracoviště Merhautova) Školská rada při VZŠ prim. MUDr. Rudolf Havránek Simona Stašová studentka DOT 1 (pracoviště Merhautova) Mgr. Blanka Dočkalová vyučující odborných předmětů oboru oční technik (pracoviště Merhautova) Během školního roku proběhla dvě zasedání každé školské rady zvlášť. Na první schůzi byl zvolen předseda školské rady, byl schválen vnitřní řád školy, jednací řád školské rady a výroční zpráva školy. Na druhé schůzce byl projednán návrh rozpočtu školy na rok 2006 a schváleny změny v podmínkách snížení školného z prospěchových důvodů na vyšší zdravotnické škole, které budou zakotveny ve školním řádu vyšší odborné školy v následujícím školním roce. V průběhu školního roku školské rady nemusely řešit žádné podněty ani stížnosti a připomínky. 4

5 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Střední zdravotnická škola M Specializace ve zdravotnictví M / 001 Dietní sestra dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky J Ošetřovatelství J / 004 Zubní instrumentářka denní studium délka vzdělávání 2 roky M Ošetřovatelství M / 008 Nutriční asistent denní studium délka vzdělávání 4 roky M Laborant ve zdravotnictví M / 001 Zdravotní laborant dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 002 Farmaceutický laborant dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 005 Laboratorní asistent denní studium délka vzdělávání 4 roky M Technik ve zdravotnictví M / 001 Zubní technik dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 003 Oční technik dobíhající obor denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 007 Asistent zubního technika denní studium délka vzdělávání 4 roky M / 006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka denní studium délka vzdělávání 4 roky Výše uvedené obory jsou zařazeny do sítě škol pod č.j /

6 Vyšší zdravotnická škola N Rehabilitace N / 002 Diplomovaný fyzioterapeut dobíhající obor studium denní délka vzdělávání 3 roky N Specializace ve zdravotnictví N / 004 Diplomovaný radiologický asistent dobíhající obor studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 002 Diplomovaná dietní sestra dobíhající obor studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 005 Diplomovaný asistent hygienické služby dobíhající obor studium denní délka vzdělávání 2,5 roku N Technik ve zdravotnictví N / 001 Diplomovaný oční technik dobíhající obor studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 002 Diplomovaný zubní technik studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka délka vzdělávání 3 roky studium denní N / 003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka studium dálkové délka vzdělávání 3 roky N Laborant ve zdravotnictví N / 003 Diplomovaný zdravotní laborant studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 004 Diplomovaný farmaceutický asistent studium denní délka vzdělávání 3 roky N / 004 Diplomovaný farmaceutický asistent studium dálkové délka vzdělávání 3 roky Výše uvedené obory jsou zařazeny do sítě škol pod č.j /

7 Údaje o jednotlivých součástech školy prezentované v číslech Obory vzdělání Střední zdravotnické školy Ročník denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Dvouleté obory vzdělání Střední zdravotnické školy Ročník denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Obory vzdělání Vyšší zdravotnické školy Ročník denní studium jiné formy studia Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů celkem Domov mládeže Sídlo Lipová 16 Celková kapacita 128 Počet ubytovaných 126 Počet ložnic 54 Počet studoven 3 Kroužky na DM Zaměření kroužků Počet Umělecké 3 Sportovní 3 Jiné 1 Celkem 7 Další volnočasové aktivity DM Společné návštěvy divadel, filmových představení a výstav. Besedy - protidrogově zaměřené, homosexualita, cestopisné. Taneční kurzy. Individuální sport - cvičení v posilovně, hry na hřišti. Školní jídelna - počet zapsaných strávníků k Žáků školy 230 Žáků jiných škol 0 Pracovníků školy 74 Cizích strávníků 0 Celkem 304 7

8 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky maturitních zkoušek na Střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma ostatní formy Výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Oční technik Farmaceutický laborant Zdravotní laborant Výsledky absolutorií na Vyšší zdravotnické škole Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma ostatní formy Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VZŠ Obory vzdělaní Počet studentů konajících zkoušku Nepřipuštěni ke zkoušce Diplomovaný asistent hygienické služby 20 1 Diplomovaný radiologický asistent 24 0 Diplomovaná dietní sestra 13 0 Diplomovaný fyzioterapeut 57 0 Diplomovaný oční technik 26 0 celkem

9 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo do denních forem těchto oborů vzdělání Obor 1.kolo - počet další kola - počet Celkem počet Kód Název (forma) přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých přijatých nepřijatých M/005 Laboratorní asistent Oční technik bez získání způsobilosti M/006 zdravotnického pracovníka M/008 Nutriční asistent M/007 Asistent zubního technika J/004 Zubní instrumentářka N/002 Diplomovaný zubní technik Diplomovaný oční technik bez N/003 způsobilosti zdravotnického pracovníka N/003 Diplomovaný zdravotní laborant N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent N/41 Diplomovaný nutriční terapeut celkem

10 Celkový přehled personální situace v přepočteném počtu Počty pracovníků školy Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ ředitel 0,5 0,5 učitel 44,77 18,99 Pedagogičtí pracovníci v tom zástupce ředitele 2 2 asistent pedagoga 2 vychovatel 7 celkem 56,27 23,49 Nepedagogičtí pracovníci 25,83 11,86 Kvalifikace a aprobovst Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace v % 86,7 Aprobovst v % 100 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Ostatní Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 1,9 6,67 0 3, let 2 18, , nad 50 let 4,52 7,49 3 5, Důchodci 0 5,71 0 1, Celkem 8,42 38, , PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH - údaje o pracovnících školy fyzický kvalifikace, dosažené věková struktura počet specializace vzdělání let nad 50 let důchodci výchovný PPK - kurz 2 poradce 1998 VŠ školní metodik semináře v 3 prevence porad. centru VŠ, SŠ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Funkční studium III. Školský management, Funkční studium II. 2 Medicina katastrof, Lékárna 2010, Homeopatická léčba, Obezita 7 Anglické workshopy 5 Seminář pro vyučující oboru farmaceutický a zdravotní laborant 2 Struktura EU 3 Odborná školení vyučujících oboru zubní technik 6 Bezpečnost a ochrana zdraví 7 Metodické semináře pro vyučující cizích jazyků - nová maturita 3 Jazykové kurzy 3 Vysokoškolské studium 5 Odborné přednášky v rámci OPTY pořádané SČOO 2 Vzdělávání v rámci SIPVZ

11 Seznam interních zaměstnanců Vyučujícící pracoviště Merhautova Titul Příjmení Jméno Vzdělání Vyučované předměty MUDr. Balharová Jana VŠ KLD Mgr. Čechová Renáta VŠ krm,prt,zsp Mgr. Dočkalová Blanka VŠ BRO,opl,col,NAZ Mgr. Eliášová Jana VŠ dip,lev1 Mgr. Gregůrková Soňa VŠ mat. dovolená Bc. Hlinecká Romana VŠ FZT,LTV Mgr. Horáková Jana VŠ IKT,MAT,vyt PhDr. Horáková Vladimíra VŠ mat. dovolená Mgr. Houšková Ivana VŠ BTE,col,NAZ,TEC,opl Hrůza Antonín SŠ prt,zsp Mgr. Ireinová Renáta VŠ FYZ,MAT,SE_M Bc. Jvský Jaroslav VŠ col,gvo,opl MVDr. Kadlecová Petra VŠ FYV,MEH,MIH,ZEH Mgr. Kalhousová Iveta VŠ PLE,PSY,ZPK Mgr. Kapounová Zuzana VŠ fyt,fzt,ltv Koudelková Adriana SŠ dip,lev1,lev Krylová Věra SŠ krm Mgr. Křížová Andrea VŠ mat. dovolená Loukotová Renáta SŠ LEV,pp,tpp RNDr. Mičánková Eva VŠ TEV,tvad PhDr. Miloševičová Karla VŠ LAJ,OLJ,OLT Bc. Najman Ladislav VŠ col,opl,opp,pro,tec PhDr. Nováčková Světluše VŠ ANJ Mgr. Novotná Kateřina VŠ CJL,OBN RNDr. Odstrčil Jaroslav VŠ BCH,BIO Mgr. Odstrčilíková Andrea VŠ BIO,CHE RNDr. Odstrčilová Milada VŠ BIO Pařezová Marie SŠ lev1,dip Pekárková Blanka SŠ zsp Remešová Milada SŠ pp,tpp Mgr. Richtrová Luďka VŠ CJL, DEJ,OBN Mgr. Rutrle Miloš VŠ BRO,BTE,col,PRO Mgr. Řezníčková Helena VŠ BIO,prp,SOM,SST,VZVZ,ZVZ Ing. Sedláček Břetislav VŠ IKT,VYT Mgr. Sedláková Jana VŠ prt,sto,zsp PhDr. Sumová Radmila VŠ NEJ Široká Helena VŠ lev,pp,tpp Bc. Štarhová Dana SŠ dip,lev,pp,tpp Mgr. Šudomová Sylva VŠ CHE,MAT Tesařová Milena SŠ rad Mgr. Třísková Danuše VŠ ANJ Valášková Eva SŠ krm,prt,zsp Mgr. Vyplašilová Dana VŠ NEJ Mgr. Zdražilová Iva VŠ ANJ, TEV,tvad Žižlavský Ivan SŠ krm,prt 11

12 Vyučující pracoviště Lipová Titul Příjmení Jméno Vzdělání Vyučované předměty Andresová Jarmila VŠ ANJ PharmDr. Balšíková Jana VŠ PŘL PharmDr. Binková Vlasta VŠ FGN, PŘL MUDr. Bohatý Martin VŠ AFY,MEH,PKN,ZDP PaedDr. Bradáč Alois VŠ FYZ RNDr. Brázdová Vlasta VŠ FGN Mgr. Darmopilová Jolana VŠ DEJ,OBN Mgr. Dobrovolná Eva VŠ CJL,NEJ Mgr. Fischerová Pavla VŠ BIO,TEV Frolková Jitka SŠ ANL,MAT Mgr. Havlová Veronika VŠ IKT,MAT,VTI Mgr. Herberová Květoslava VŠ ANL,MAT Hladíková Lenka SŠ HHT,LAT RNDr. Hradilová Milada VŠ INT,VLM Kolínský Jiří SŠ ANL,CHL,LAT MUDr. Kotzivá Milena VŠ PRP,SOM Mgr. Krejčí Jana VŠ ANJ,CJL RNDr. Lojdová Eva VŠ CHB,CHE MVDr. Mráz Petr VŠ HHT,LAT Mgr. Munzarová Bohumila VŠ PŘL RNDr. Nezbeda Pavel VŠ KLB RNDr. Nováková Jitka VŠ MAT,VYT PhDr. Ondroušková Hana VŠ NEJ Mgr. Radoničová Zdeňka VŠ CJL,LAJ RNDr. Sedláčková Zdeňka VŠ BIO,CHE Mgr. Sedláková Dana VŠ KLB,INT Mgr. Sezemská Kateřina VŠ ANJ PharmDr. Sládková Irena VŠ FKL,PŘL Mgr. Smutná Eva VŠ CJL,NEJ PharmDr. Stehlíková Hana VŠ FKL,PŘL Mgr. Suchánek Ivo VŠ OBN,TEV Mgr. Šusterová Ilona VŠ FYC,CHE,ACH Vychovatelky DM Titul Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní funkce Coufalová Eva SŠ pomocná vychovatelka Ing. Hamšíková Hana VŠ vychovatelka Houšková Marie SŠ vedoucí vychovatelka Jimramovská Jarmila SŠ vychovatelka Králíková Eva SŠ pomocná vychovatelka Mgr. Paděrová Ivona VŠ vychovatelka Prokopová Milena SŠ pomocná vychovatelka PaedDr. Quittová Alexandra VŠ vychovatelka Skalníková Miroslava SŠ vychovatelka Střítecká Milada SŠ vychovatelka 12

13 Zkratky vyučovaných předmětů Pracoviště Merhautova AFY Anatomie a fyziologie ANJ Anglický jazyk BCH Biochemie BIO Biologie BRO Brýlová optika BTE Brýlová technika a estetika CJL Český jazyk a literatura col Cvičení v optických laboratořích DEJ Dějepis dip Dietologická praxe FYV Fyziologie výživy FYZ Fyzika FZT Fyzioterapie GVO Geometrická a vlnová optika CHE Chemie che Chemie_cvičení IKT Informační a komunikační technologie KLD Klinická dietologie LAJ Latinský jazyk LEV Léčebná výživa lev1 Léčebná výživa_cvičení 1 LTV Léčebná tělesná výchova MAT Matematika MEH Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena MIH Mikrobiologie a hygiena NAZ Nauka o zraku naz Nauka o zraku_cvičení NEJ Německý jazyk OBN Občanská nauka Pracoviště Lipová AFY ACH ANJ ANL BIO CJL DEJ FGN FKL FYC FYZ HHT CHB CHE CHL Anatomie a fyziologie Analytická chemie Anglický jazyk Analýza léčiv Biologie Český jazyk a literatura Dějepis Farmakognozie Farmakologie Fyzikální chemie Fyzika Histologie a histologická technika Chemie a biochemie Chemie Chemie léčiv OLJ OLT opl OPP opp PLE pp PRO pro prp PRT PSY rad SE_M SOM SST STO TEC TEV TPP tpp tvad vyt VZVZ ZEH ZPK ZPV zsp ZVZ IKT INT KLB LAJ LAT MAT MEH NEJ OBN PKN PRP PŘL SOM TEV VTI ZDP Odborný latinský jazyk Odborná latinská terminologie Optické laboratoře Optické přístroje Optické přístroje_ cvičení Preventivní lékařství Příprava pokrmů Přístrojová optika Přístrojová optika_cvičení První pomoc cvičení Protetická technologie Psychologie Cvičení v radiodiagnostice Seminář z matematiky Somatologie Somatologie a stomatologie Stomatologie Technologie Tělesná výchova Technologie přípravy pokrmů Technologie přípravy pokrmů_cvičení Tělesná výchova a didaktika Výpočetní technika Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví Základy epidemiologie a hygieny Základy psychologie a komunikace Základy přírodních věd Zhotovování stomatologických protéz Základy veřejného zdravotnictví Informační a komunikační technologie Instrumentální technika Klinická biochemie Latinský jazyk Laboratorní technika Matematika Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena Německý jazyk Občanská nauka Patologie a klinika nemocí První pomoc Příprava léčiv Somatologie Tělesná výchova Výpočetní technika a informatika Zdravotnické potřeby 13

14 Technicko hospodářští pracovníci pracoviště Merhautova Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní zařazení Bílková Klára SŠ knihovnice Čermáková Helena SŠ stud. referentka Házová Marie SŠ účetní Holata Vítězslav SŠ školník, údržbář Hudaň Petr SŠ školník, údržbář Jakubíková Dagmar uklizečka Jednounková Františka uklizečka Kotková Šárka SŠ asistentka Macíková Veronika SŠ asistentka Možná Zdenka SŠ sekretářka Najmvá Hana SŠ referentka Nedomová Jitka SŠ referentka PAM Obrovská Michela SŠ účetní Pospíšilová Jindřiška SŠ správkyně Sabáčková Bohumila vrátná Ševčíková Miluše uklizečka Šumberová Zdena vrátná Zemvá Jaroslava uklizečka Zeman Emil SŠ správce sítě Technicko hospodářští pracovníci pracoviště Lipová Příjmení Jméno Pracovní funkce Brodová Iveta pomocná kuchařka Drabálková Jana vrátná škola Hladká Hana opravářka prac. oděvů Jílková Alena kuchařka Krejčí Vladimír údržbář škola Longinová Eva vrátná DM Menclová Jarmila kuchařka Mičínová Marie uklízečka Michalová Jana kuchařka Močičková Jana uklízečka Musil Josef vrátný DM Nedomová Eva pokladní-ref. Nedomová Jitka personální odd. Pilátová Jiřina referentka strav.provozu Procházková Eva uklízečka Rendová Drahomíra asistentka Růčka Pavel údržbář DM Suchánková Marie pomocná kuchařka Škůrková Anna studiníreferentka Švestková Milena asistentka Tejralová Jarmila uklízečka Zedníčková Danuše vrátná škola 14

15 Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2005/2006 pracoviště Merhautova Jméno Název vzdělání Osvědčení Organizace Akreditace MUDr. Jana Balharová jazykový kurz pedagogické minimum Newton College Mgr.Renata Čechová stavění zubu ne Gaudent Sanitaria kombinované protetické ošetření ne T. Skoupý Amann artikulátory ne Gaudent Sanitaria Duceram Kiss kovo ne Ducera Stratos artikulátory ne Gaudent Sanitaria Mgr. Blanka Dočkalová kurz angličtiny ne kurz IT tabulkové kalkulátory MZLU v Brně MŠMT Bc. Andrea Havlíková kurz neurálních struktur seminář UNIFY ne Bc. Romana Hlinecká kurz neurálních struktur Mgr. Jana Horáková seminář ICT dotace ne ISŠ Olomoucká MŠMT seminář pro školský management školní řád ne ZŠ Čejkovická práce s interaktivní tabulí systém OA a VOŠ obchodní ebeam Brno, Pionýrská Mgr. Ivana Houšková mezinárodní konference učitelů optiky a optometrie ne OPTA 2006 OPTA odborné přednášky ne SČOO počítačová grafika a digitální OA a VOŠ obchodní fotografie Brno, Pionýrská metodika tvorby a zpracování videa OA a VOŠ obchodní ne na počítači Brno, Pionýrská Antonín Hrůza CERGO lisovaná keramika ne Gaudent Sanitaria stavění zubu ne Gaudent Sanitaria kombinované protetické ošetření ne T. Skoupý Amann artikulátory ne Gaudent Sanitaria Duceram Kiss kovo ne Ducera Stratos artikulátory ne Gaudent Sanitaria Jan Huták studium PdF UP Olomouc stavění zubu ne Gaudent Sanitaria kombinované protetické ošetření ne T. Skoupý Amann artikulátory ne Gaudent Sanitaria Duceram Kiss kovo ne Ducera Stratos artikulátory ne Gaudent Sanitaria Mgr. Renáta Ireinová kurz IT úroveň Z OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská MŠMT Bc. Jaroslav Jvský studium optometrie MU Brno ICT projekt I OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská MŠMT kurz angličtiny ne MVDr. Petra Kadlecová OA a VOŠ obchodní kurz IT úroveň Z Brno, Pionýrská MŠMT windows pro začátečníky SSŠ Hybešova Mgr. Iveta Kalhousová seminář k aktuálním otázkám Asociace vyšších vyššího odborného vzdělávání odborných škol ICT projekt I OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská MŠMT Adriana Koudelková VŠ JAK vzdělávání dospělých VŠ JAK Praha PhDr. Karla Miloševičová OA a VOŠ obchodní kurz IT úroveň Z Brno, Pionýrská MŠMT Bc. Ladislav Najman počítačová grafika a digitální OA a VOŠ obchodní fotografie Brno, Pionýrská mezinárodní konference učitelů optiky a optometrie ne OPTA 2006, SČOO 15

16 PhDr. Světluše Nováčková Mgr. Kateřina Novotná RNDr. Jaroslav Odstrčil RNDr. Milada Odstrčilová Mgr. Blanka Pekárková Mgr. Helena Řezníčková Mgr. Jana Sedláková PhDr. Radmila Sumová Dana Štarhová Milena Tesařová Mgr. Danuše Třísková Eva Valášková Mgr. Dana Vyplašilová Ivan Žižlavský projekt I informační gramotnost Základy PC a Internetu, Word, Excel kurz IT úroveň Z počítačová grafika a digitální fotografie Školský managament Aktuální otázky zdravotnického školství OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská CALYX OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská FF MU Brno NCONZO Brno, Vinařská 6 MŠMT MŠMT MŠMT ICT projekt MZLU Brno stavění zubu ne Gaudent Sanitaria kombinované protetické ošetření ne T. Skoupý Amann artikulátory ne Gaudent Sanitaria Duceram Kiss kovo ne Ducera Stratos artikulátory ne Gaudent Sanitaria studium PF UP Olomouc ICT projekt I OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská MŠMT VITA In Ceram Sprint kurz VM7 VITA, Bad Säckingen, Německo IPS Empress základní kurz Ivoclar - Vivadent kurz IT tabulkové kalkulátory MZLU v Brně metodika tvorby a zpracování videa OA a VOŠ obchodní ne na počítači Brno, Pionýrská konference učitelů NEJ PdF MU Brno metody vyučování NEJ VPC MU Brno MŠMT Připravujeme žáky na novou maturitu v němčině metodika VPC MU Brno MŠMT vedení ústní zkoušky Jak učit němčinu v němčině VPC MU Brno MŠMT počítač. školení Praha kurz IT úroveň P OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská ONM Masarykův onkologický ústa Brno Odborná stáž Pozitronová emisní tomografie ne metodický seminář pro učitele anglického jazyka výstaviště Brno stavění zubu ne Gaudent Sanitaria kombinované protetické ošetření ne T. Skoupý Amann artikulátory ne Gaudent Sanitaria Duceram Kiss kovo ne Ducera Stratos artikulátory ne Gaudent Sanitaria projekt I informační gramotnost OA a VOŠ obchodní zákl. uživatelské znalosti Brno, Pionýrská seminář Výuka Nej na SŠ, nová Gymnázium ne koncepce maturit Matyáše Lercha stavění zubu ne Gaudent Sanitaria CERGO lisovaná keramika ne Gaudent Sanitaria kombinované protetické ošetření ne T. Skoupý Amann artikulátory ne Gaudent Sanitaria Duceram Kiss kovo ne Ducera Stratos artikulátory ne Gaudent Sanitaria MŠMT MŠMT 16

17 Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2005/2006 pracoviště Lipová Jméno Název vzdělání Osvědčení Organizace Akreditace PharmDr. Balšíková Jana Lékárna 2010-podzim ne Edukafarm Lékárna 2010-léto ne Edukafarm Ptačí chřipka ne OSL ČLK Brno PharmDr. Binková Vlasta Terapie obezity STOB dr.málková Kurz IT úvodní modul P OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská MŠMT Léčebná kosmetika VICHY Léčebná kosmetika LA ROCHE Homeopatická léčba BOIRON Mgr. Darmopilová Jolana Seminář o EU MU Brno Kurz IT úvodní modul P OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská MŠMT Mgr. Havlová Veronika OA a VOŠ obchodní Kurz IT S001 Brno, Pionýrská MŠMT Mgr. Herberová Květoslava Využití ICT v chemii SPŠCH Brno MŠMT Mgr. Fischerová Pavla Bezpečnost v ochraně zdraví v TEV SSŠ Brno MŠMT Hladíková Lenka 13. sjezd českých a slovenských patologů ČAS ČR MŠMT MUDr. Kotzivá Milena Medicína katastrof ČS UM a MK ČLS Mgr. Krejčí Jana Nová maturita z angličtiny Zemská knihovna Anglické workshopy Bell International RNDr. Lojdová Eva ICT Forum 2005 INVEX Brno Využití ICT v chemii SPŠCH Brno MŠMT Funkční studium II PF KU Praha MŠMT Mgr. Paděrová Ivona Šikana ve škole MU Brno Mgr. Sedláková Dana Vzdělávací program učitelů KLB a hematologie SZŠ a VZŠ Ústí n.l RNDr. Sedláčková Zdeňka Seminář chemie SPŠCH Brno PhDr. Ondroušková Hana Seminář psychologie prodeje v lékárnách Lékárenská komora Mgr. Sezemská Kateřina Nová maturita z angličtiny Zemská knihovna Kurz IT úvodní modul P OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská MŠMT Anglické workshopy Bell International Mgr. Šusterová Ilona Odborná způsobilost v elektrotechnice JK. Marketing s.r.o. Nakládání s chemickými látkami SPŠCH Brno Excel pro začátečníky SSŠ Brno Mgr. Stehlíková Hana Odborný seminář pro vyučující stud. oboru farmaceut. asistent NCO NZO Brno Mgr. Suchánek Ivo Jak funguje EU MU MPÚ MŠMT Struktura EU MU - MPÚ MŠMT Bezpečnost v ochraně zdraví v TEV SSŠ Brno MŠMT 17

18 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Spolupráce se srbskou školou v Kragujevaci - obory zubní technik a diplomovaný zubní technik Spolupráce s Lycée St. Andre ve Francii v rámci projektu "Do světa"- setkání vyučujících, domluva realizace týdenních výměnných pobytů studentů a pedagogického doprovodu oboru oční technik a diplomovaný oční technik za účelem srovnání vzdělávání v tomto oboru na obou školách Mimoškolní aktivity Sportovní kroužky Jazykové kroužky Kurzy znakové řeči pro studenty a zaměstnance školy Kurz sebeobrany Fotografický kroužek na pracovišti Lipová Spolupráce oboru diplomovaná dietní sestra a dietní sestra se 3 denními stacionáři pro handicapované děti v Bohunicích - sestavování jídelních lístků Účast vyučujících oboru oční technik na celostátní dobročinné akci pro handicapované sportovce Eyes Open OPTA Brno účast studentů i pedagogů na mezinárodním veletrhu oční optiky a optometrie - obory oční technik a diplomovaný oční technik Pragodent Praha exkurze studentů i pedagogů na stomatologickém veletrhu - obory zubní technik a diplomovaný zubní technik Zdravotnická technika a rehaprotec BVV - exkurze studentů a pedagogů oboru diplomovaný radiologický asistent Návštěvy divadelních představení, výstav a koncertů Přednáška o moderních formách bankovnictví - účast žáků střední zdravotnické školy Přednáška "S Tebou o Tobě" - účast žáků střední zdravotnické školy Zapojení žáků a studentů do sběru léčivých bylin Den dětí - sportovně turistická akce pro žáky střední zdravotnické školy 18

19 Účast žáků a studentů školy v soutěžích 42. ročník chemické olympiády - kateg. C krajského kola a 19. místo, kateg. A krajského kola - 5. místo, kateg. A ústředního kola 16. místo Vlastimil Hrobař držitel ceny Premium Bohemiae - oceněn za 2. místo v mezinárodní soutěži GRAND PRIX CHIMIQUE Olympiáda v českém jazyce - školní kolo - 18 studentů Účast v celostatním kole matematické soutěže SOŠ Olympiáda v českém jazyce - městské kolo - studentka oboru asistent zubního technika Soňa Pospíchalová Středoškolské hry mládeže - středoškolský pohár v atletice, přespolní běh, florbal a malá kopaná - hoši Pohár města Brna - běh Aerobic Master Clase - umístění žákyně 3. ročníku oboru dietní sestra Kristýny Formvé Zasukované tkaničky - účast Olympiáda v matematice - účast v městském kole Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení ) LF MU Brno, PdF MU Brno - praxe studentů Domov pokojného stáří Kamenná - pořádání vánočních a velikonočních besídek pro obyvatele domova a výroba dárečků Spolupráce s občanským sdružením pro studium roztroušené sklerozy ROSKA - obor diplomovaný fyzioterapeut Spolupráce s Klubem mladých Evropanů Spolupráce se sdružením Effeta - pomoc handicapovaným dětem - obor dietní sestra Spolupráce s Krizovým centrem v Brně - obor diplomovaný fyzioterapeut Spolupráce s Metabolickým centrem II. Interní kliniky FN u sv. Anny - obor diplomovaná dietní sestra Spolupráce s Diabetologickým edukačním centrem FN u sv. Anny - obor dietní sestra - příprava diabetického vánočního cukroví Spolupráce se Společenstvem českých optiků a optometristů - vyučující oboru oční technik a diplomovaný oční technik - práce na Zásadách 19

20 Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty GAUDENT SANITARIA - odborná školení a přednášky pro studenty a vyučující oboru zubní technik a diplomovaný zubní technik Spolupráce s firmou Tomáš Skoupý - odborná školení a přednášky pro studenty a vyučující oboru zubní technik a diplomovaný zubní technik RODENSTOCK - školení a přednášky pro studenty a vyučující oboru oční technik a diplomovaný oční technik Účast žáků a pedagogů na životě obce Bílá pastelka, Píšťalka, Červenobílé domy Svátek s Emilem - akce na získání finančních prostředků na opravu a stavbu sportovišť pro handicapované děti Pomerančový den Besídky s dárky pro klienty Domova pokojného stáří a domovy důchodců "Vánoční strom splněných přání"- akce na podporu dětí Nadace Archa Chantal Akce Světluška - sbírka na pomoc nevidomých a silně zrakově postižených lidí Hvězdičkový den (Diakonie Betlém) Srdíčkový den (Občanské sdružení Život dětem) Květinový den (Liga proti rakovině) Vozíčkáři (Liga za práva vozíčkářů) Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání Metodické vzdělávání v rámci školy - 4x za rok Školení GAUDET SANITARIA - lisovaná keramika - obor zubní technik a diplomovaný zubní technik Školení GAUDENT SANITARIA - stavění zubů - obor zubní technik a diplomovaný zubní technik 20

21 Zhodnocení dalších aktivit školy Tak jako každý školní rok jsme mohli žákům a studentům naší školy nabídnout bohatý program mimoškolních aktivit a možností prezentovat sebe i školu na veřejnosti. Již druhým rokem jsme školní rok zahájili seznamovacími kurzy pro první ročníky střední zdravotnické školy. Seznamovací kurzy jsme se snažili zařadit ještě před zahájením vyučování ve škole, aby žáci prvních ročníků měli možnost se seznámit se spolužáky a s třídním učitelem a vytvořit tak první kolektivní vazby ještě před nástupem do školy. V letošním roce bylo nutné realizovat kurzy ve dvou turnusech z důvodu velkého počtu žáků 1. ročníků. Po zkušenostech z loňského školního roku jsme opět pro místo kurzů zvolili rekreační středisko Kutiny. V pestrém a bohatém programu v příjemném prostředí tohoto zařízení byly zastoupeny jak sportovní a seznamovací programy, tak vlastní tvořivá činnost žáků. Celý program byl zaměřen na sebepoznání žáků, týmovou spolupráci, komunikaci v novém kolektivu apod. Kurzy byly ze strany žáků i vyučujících hodnoceny velmi pozitivně, proto je naším záměrem organizovat je každý školní rok. V září byl uskutečněn pro žáky druhých ročníků střední zdravotnické školy již tradiční sportovně-ozdravný týdenní pobyt v Itálii. V zimních měsících jsme zorganizovali lyžařský výcvikový kurz (Jeseníky Petříkov) a v letním období sportovně turistický kurz (Vysočina Moravec) pro žáky střední školy. Ve škole byly v průběhu roku 2005/2006, stejně jako v minulých letech, realizovány sportovní kroužky volejbalu a basketbalu. Kromě toho se nám podařilo zorganizovat jazykové kroužky a kroužek znakové řeči pro studenty i vyučující. Učitelé tělesné výchovy pořádali ve škole turnaje košíkové, volejbalu a florbalu, byl zorganizován sportovně-turistický den ke Dni dětí. Mnozí žáci se účastnili mimoškolních sportovních soutěží ve florbalu, sálové kopané, atletice, přespolním běhu nebo v aerobicu. Žáci ve volných hodinách využívali posilovnu nebo taneční sál pro kalanetiku. Měli možnost samostatně pracovat ve dvou učebnách s PC připojených k internetu s volným provozem. K dispozici jim byla školní knihovna a čítárna, kde se věnovali nejen studiu odborné literatury, ale i četbě beletrie a poezie nebo vyhledávání informací na internetu. Na pracovišti Lipová již osmý rok pracuje fotografický kroužek. V roce 2005/2006 měl 12 členů. V rámci tohoto kroužku žáci poznávají památky a dominanty města Brna a jeho okolí při pořádání tzv. fotografických vycházek. Z pořízených snímků žáci tvoří nástěnky ve škole. V rámci kroužky probíhají i soutěže (O nejkrásnější šišku, Květy a květiny). Významným členem kroužku je Anna Foralová, která je vítězkou tří soutěží (Třebíč). 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice Školní rok : 2005/ 2006 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 7, část třetí obsah a zpracování

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 4 d) Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více