Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. LBS, s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001

2 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, Praha 3 Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Dušan Dvořák, jednatel Kontaktní osoba: Ing. Dušan Dvořák, jednatel Termín auditu: Předchozí termín auditu Q FOR: - Obory vzdělávání: jazyky komunikační dovednosti Forma poskytovaných služeb: uzavřené kurzy otevřené kurzy konzultace / poradenství prodej / vývoj didaktického materiálu prodej produktů / know-how Rok založení: 1996 Právní statut: společnost s ručením omezeným Vzdělávací instituce je členem: AIVD Vzdělávací instituce spolupracuje s těmito subjekty: vzdělávací instituce a soukromé školy v zahraničí UK: Embassy CES, Bournemouth Business English School USA: University of California, Rennert Bilingual, Embassy CES Canada: York University, Vancouver English Centre Malta: Elanguest Austrálie: Embassy CES Copyright DAHA 2

3 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj vzdělávací instituce Jednatel společnosti od r vyučoval angličtinu a v 1. polovině 90. let řídil jednu z nově vzniklých britských jazykových škol. LBS s. r. o. byla založena v r Od svého vzniku se profiluje jako specialista na individuální a skupinovou na výuku ve firmách. Od r též zprostředkovává specializované studijní pobyty v zahraničí pro firemní klientelu. Od r vydává pro své posluchače odborně zaměřený newsletter. V r firma zpracovala seminář komunikace pro firmy se zahraničním managementem působící v ČR. V letech LBS s. r. o. vytvořila Korespondenční kurz obchodní angličtiny (6 modulů v rozsahu 163 stran), který lze distribuovat i em. V r firma ve spolupráci s partnerskou školou v USA zavádí v Praze časově flexibilní jazykové kurzy pro veřejnost. Aktivity a specifika vzdělávací instituce Převažující aktivitou jsou jazykové kurzy, přičemž LBS s. r. o. se důsledně zaměřuje na tržní segment firem a institucí. Od svého založení se firma profiluje jako specialista na individuální výuku jazyků pro podnikový management a skupinovou výuku pro firemní zaměstnance. Pro obě cílové skupiny je schopna připravit kurzy s nejrůznějším odborným zaměřením. Svým klientům firma rovněž zprostředkovává jazykové studijní pobyty v zahraničí, a to opět převážně pro firemní klientelu s vyhraněnými požadavky na odborné zaměření studia. Dalšími aktivitami firmy jsou konzultace, tvorba jazykových kurzů (Korespondenční kurz angličtiny) a didaktických materiálů a vydávání newsletteru zaměřeného na jazykové vzdělávání a mezikulturní komunikaci. V oboru mezikulturní komunikace firma též vytvořila a realizovala vzdělávací programy. Vize a záměry v oblasti vzdělávacích aktivit Firma má jasnou, jednoznačně definovanou vizi v oblasti své hlavní činnosti, jíž je jazykové vzdělávání. Jde o spolupráci tří složek pracovníci samotné firmy, lektoři a zákazníci, jejímž cílem je rozvoj jazykových dovedností. Cíl je jasně stanovený a měřitelný (stejně tak jsou měřitelná i východiska) a k jeho dosažení jsou voleny adekvátní metody. Celý proces je průběžně sledován a kontrolován. Definována je rovněž cílová skupina zákazníků. Je jí firemní klientela, pro niž jazykové vzdělávání představuje rozvoj profesionálních kompetencí. Příprava a realizace vzdělávací akce, následné služby Proces je rozdělen do následujících fází: poptávka potenciálního zákazníka poskytnutí informací zákazníkovi (návštěva vedení firmy u zákazníka) jazykový audit a audit potřeb zákazníka testování jazykových znalostí stanovení náplně kurzu - volba výukových materiálů realizace kurzu (průběžně, většinou minimálně jeden rok) zpracování docházky (průběžně) testování (průběžně) závěrečné testování (na závěr určitého cyklu roku, semestru) vyhodnocení. Interní sledování kvality Základním hodnotícím kritériem je spokojenost zákazníka. Na jejím docílení kromě samotného vedení firmy do značné míry podílejí lektoři. Vedení firmy proto věnuje výběru lektorů mimořádnou pozornost, dbá na to, aby byli kompetentní ve všech ohledech znalosti, zkušenosti, schopnost učit. Důraz je kladen rovněž na to, aby lektoři byli seznámeni s vizí a kulturou firmy a ztotožnili se s ní. Vzhledem k velkému počtu lektorů a častému střídání zahraničních lektorů (krátkodobé pobyty zahraničních studentů apod.) je zajištění kvalitního lektorského sboru nesmírně obtížné. Vedení firmy si je vědomo jistých rezerv v této oblasti a neustále hledá nová řešení. Situaci do značné míry komplikují i administrativní bariéry. Vedení firmy klade rovněž velký důraz na osobní kontakt se vzdělavateli ve firmách zákazníků, který jim umožňuje včas podchytit již náznaky nespokojenosti. Copyright DAHA 3

4 Struktura vzdělávací instituce Způsob řízení Firma má právní statut společnosti s ručením omezeným. Její jednatel, Ing. Dušan Dvořák, od samého založení firmy řídí po odborné i organizační stránce. Pracovníci a lektoři vzdělávací instituce LBS, a. s. Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí 35 5 Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní zaměstnanci 1 1 pracovníci externí 1 Vzdělávací programy realizované v období Otevřené kurzy Počet kurzů 3 Průměrná délka 3 měsíce Průměrný počet účastníků 6 Uzavřené kurzy Počet kurzů 80 Průměrná délka tematického modulu 11 měsíců Průměrný počet účastníků 4 Copyright DAHA 4

5 Obory vzdělávání ekonomie a administrativa ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce informatika jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko - management personální management management ve veřejném sektoru Obory/služby, které představují více než 15% činnosti vzdělávací instituce a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti vzdělávací instituce nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 5

6 Seznam kurzů / projektů Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Firemní jazykové kurzy U Nelze určit většina kurzů probíhá po celý rok 77 (=77 individuálních a skupinových kurzů) Jazykové kurzy pro veřejnost * otevřený = O, uzavřený = U, poradenství = P, vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej = D, jiné služby = J Profesní struktura účastníků kurzů % top management, vedení firem 20 střední management 20 řadoví pracovníci (THP) 40 asistenti/sekretářky 20 dělníci/řemeslníci 0 Sektory, z nichž se rekrutují účastníci kurzů % průmyslové podniky 5 sektor služeb 15 veřejná správa 0 finanční instituce 0 obchodní instituce 80 drobní podnikatelé 0 uchazeči o zaměstnání 0 veřejnost 5 jiné 0 Velikost firem vysílajících účastníky kurzů % méně než 50 zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 50 více než 1000 zaměstnanců 30 Reference významní zákazníci Čechofracht, DHL, Energorpojekt, Knauf ČR, Makro ČR, Siemens s. r. o., Spolana, 3M, Vitana a. s. Copyright DAHA 6

7 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: květen 2001 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 90 % 91,6 % Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Dotázaní zákazníci se v naprosté většině jevili jako velmi spokojení. Připomínky byly naprosto ojedinělé. Velice kladně byla hodnocena úvodní návštěva vedení firmy u zákazníka. Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Většina zákazníků velice kladně hodnotili koncepci výuky (odborné zaměření výuky) i přípravu kurzu na míru jeho potřebám. Naplňování koncepce v průběhu kurzu však není vždy stoprocentní. Do určité míry problematické je i měření výsledků a stanovení pokroku studujících. Copyright DAHA 7

8 Lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 % Lektoři jsou nejslabším momentem ze všech hodnocených aspektů. U zahraničních lektorů je to dáno i mnoha ryze objektivními příčinami (krátkodobé pobyty zahraničních studentů v ČR, administrativní bariéry, požadavky všech zákazníků na výuku ve stejných denních hodinách). Firma nicméně vyvíjí maximální snahu, aby stále se opakující problémy se střídáním lektorů řešila a předcházela jim. Kladně byla hodnocena pedagogická kompetence českých i zahraničních lektorů. Didaktický materiál / technika Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Studující jsou většinou spokojeni s učebnicemi a dalšími materiály, které jim zpravidla doporučuje lektor. Případné častější střídání učebnic je doprovodným negativním jevem střídání lektorů. V malých skupinách a při individuální výuce je málo využívána audiovizuální technika. Zákazníci to nehodnotí záporně, nicméně by větší využití uvítali. Organizace / administrativa Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Tyto aspekty splňují očekávání zákazníků, jimž se firma maximálně snaží vycházet vstříc. Určité kritické připomínky se týkaly organizačních změn spojených se střídáním lektorů. Infrastruktura / ubytování 100 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 0 % Tento aspekt nebylo možné hodnotit, protože firma učí výhradně v prostorách zákazníků. Vyhodnocení / následný servis Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 83,3 % text Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Specifikem jazykové výuky je dlouhé trvání. Proto se nedá hovořit o jednoznačném vyhodnocení kurzu po jeho skončení. Firma průběžně podává informace větším zákazníkům. Pro zákazníky, u nichž realizuje jen výuku jednotlivců nebo malých skupinek, není nedostatek průběžných informací důvodem k nespokojenosti, nicméně by větší informovanost uvítali. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % V převážné většině případů je vztah kvalita/cena hodnocen jako vyvážený, velice dobrý až vynikající. Copyright DAHA 8

9 Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Převažujícím hodnocením bylo spokojený a nadšený. Zákazníci velice kladně hodnotili profesionalitu, koncepci, know-how výuky ve firmách a celkový přístup. Možnosti zlepšování se podle jejich názoru nabízejí zejména v zajišťování lektorů, v lepší informovanosti o průběhu kurzu a pokroku ve výuce a v naplňování stanovené koncepce v průběhu výuky. Vysoce hodnocen byla rovněž schopnost připravit a realizovat výuku na míru potřebám zákazníka a přijatelná cenová hladina poskytovaných služeb. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR vzdělávací instituci LBS, a.s. Závěr auditu Vzdělávací instituce LBS, a.s, k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka PhDr. Zdeněk Palán, Dr. předseda komise expertů Copyright DAHA 9

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta s. r. o. 2013 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více