Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV Procvičování slovních druhů Český jazyk a literatura třetí 2 vyučovací hodiny Procvičení probraných slovních druhů a jejich určování (podstatná jména, přídavná jména, slovesa, číslovky, předložky) Procvičení mluvnických kategorií u podstatných jmen (rod, číslo), dále zopakování pádových otázek a jejich použití při skloňování spojení podst. jména a příd. jména Spolupráce ve skupině v situaci soutěže Kooperace a kompetice Číslo blízké lekce OSV 9.1, 9.4 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Žáci si procvičí práci ve skupině při soutěži Žáci se formou hry (kartičky s názvy osob, zvířat, věcí) rozdělí do 3 skupin. Každá skupina dostane předepsaný arch s očíslovanými úkoly, zadání je napsané na tabuli. Každý jednotlivý úkol (zařazení podst.jmen podle rodu, vytvoření 3dvojic příd. jména a podst. jména, vyskloňování jedné dvojice, vyhledání určeného slovního druhu hra na kartičky /podst. jména, slovesa, příd. jména/, pantomima - vyjadřování slov, rozřazení číslovek a předložek) byl zhodnocen hned po jeho dokončení. Jak se Ti pracovalo ve skupině? Jak jste si rozdělili role ve skupině? Proč jste jednotlivými rolemi pověřili právě tyto žáky? Byl jsi spokojen se svou rolí ve skupině a proč? Jak jste se vzájemně domlouvali? Jakým způsobem jste se snažili podat co nejlepší výkon? Otázky pro vítěze: Co vám pomohlo vyhrát?

2 Zkuste pojmenovat pocity, které jste měli po zjištění vítězství. Jaká byla vaše příprava na soutěž? Otázky pro poražené: Jaké byly vaše pocity po zjištění prohry? Co byste příště udělali jinak a lépe, aby byl váš výsledek lepší? Autor přípravy, škola Novák Stanislav, Mgr. ZŠ Dr.E.Beneše - Čakovice Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Skupinová spolupráce mezi dětmi až na výjimky fungovala velice dobře. Děti se velmi snažily, většinou dokázaly komunikovat, změna formy práce byla pro ně velmi vítaná. Dvě děti se nezačlenily zcela do plnění úkolů, byly vyčleněny aktivnějšími spolužáky. Situaci jsme rozebrali a částečně vyřešili s poučením, že pro příští podobnou práci by se tyto problémy neměly opakovat. Co bych příště udělal/a jinak. Připravil bych si méně úkolů s ohledem na časové možnosti dětí.

3 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky : předepsané archy (velké čtvrtky) s očíslovanými úkoly psací potřeby, tabule s předem napsanými úkoly, kartičky s jednotlivými slovy Úvod: Oznámení tématu a cílů vyučování - hlavními úkoly hodiny bylo procvičení poznávání zatím probraných slovních druhů a vyzkoušení skupinové práce na základě soutěžní hry. (5 minut) Zadání jednotlivých úkolů bylo napsané na tabuli. Žáci řešili každý úkol postupně a k dalšímu postupovali až po vyhodnocení předcházejícího. Každý úkol byl hned obodován rovnou do archů. Úkol č.1 Rozdělení do skupin a zvolení jména skupiny (5 minut) Žáci si vylosovali kartičku s podstatným jménem a podle toho, zda se jednalo o název osoby, zvířete či věci se rozdělili do 3 skupin s max. počtem 6 dětí. Každá skupina dostala arch, na který měli jako první úlohu napsat jméno skupiny. Úkol č.2 Poznání rodu podstatných jmen (5 minut ) Z vylosovaných kartiček si děti měly vybrat a zapsat 2 podstatná jména rodu mužského, ženského a středního. Úkol č.3 Vytvoření vhodných dvojic podst. jména a přídavného jména (5 minut) Žáci si vybrali po jednom podstatném jménu z každého rodu, k němu připojili vhodné přídavné jméno a tyto dvojice napsali. Úkol č.4 Procvičení pádových otázek na základě skloňování (15 minut) Děti si vybrali jednu dvojici podstatného a přídavného jména a tuto dvojici vyskloňovali na svůj arch v jednotném i množném čísle. Úkol č.5 Vyhledávaní příslušných slovních druhů. (35 minut) Hra na kartičky. Vedoucí družstev si losem vybrali, zda budou sbírat jeden z těchto slovních druhů slovesa podstatná jména přídavná jména. Žáci byli posláni ven ze třídy a učitel zatím rozmístil a schoval po učebně kartičky, na kterých byly napsaná slova těchto slovních druhů samozřejmě ve stejném počtu. Spolu s nimi tam byly také kartičky číslovek a předložek.

4 Každé skupina měla vyhledat co nejvíce kartiček pouze svého slovního druhu. Žáci měli také sbírat karty s číslovkami a předložkami. Během hry existoval tzv.bazarový stůl, kam děti odkládaly nepotřebné lístky. Po skončení hry učitel spočítal počet kartiček se správným slovním druhem a od součtu odečetl chybné karty. Číslovky a předložky zatím nepočítal. Úkol č.6 Hra na pantomimu - hádání slov (15 minut) Jednotlivé skupiny vysílaly své členy, aby pantomimicky předvedli vybrané slovo ze svých kartiček. Ostatní skupiny tato slova hádaly. Úkol č.7 Rozlišení číslovek a předložek (10 minut) Nalezené kartičky číslovek a předložek děti rozčlenily podle slovních druhů. Tyto slovní druhy učitel opět přepočítal. Závěrečné hodnocení Učitel sečetl body jednotlivých úkolů a vyhodnotil pořadí nejlepších týmů. Poté následovala rozprava se žáky nejen o tom, jak zvládali učivo, ale hlavně nastala reflexe k daným cílům OSV. Žáci rozebrali i situaci, kdy 2 děti přestaly s ostatními na čas spolupracovat a sami navrhli způsoby řešení. Při rozpravě žáci ohodnotili hodinu velmi kladně, forma hry a soutěže je pro ně vždy přitažlivá.

5 Příklad předepsaného listu (vyplněného) 1) JMÉNO TÝMU : Myši 2) SEŘAZENÍ 3) ROD MUŽSKÝ ŽENSKÝ STŘEDNÍ Polštáře tužka vajíčko měkký polštář zlomená židle velké letadlo 4) č.jedn. č.mn. 1.velké letadlo 1. velká letadla 2. velkého letadla 2. velkých letadel 3. velkému letadlu 3. velkým letadlům 4. velké letadlo 4. velká letadla 5. velké letadlo 5. velká letadla 6. velkém letadlu 6. velkých letadlech 7. velkým letadlem 7. velkými letadly 5) POČET SLOV : počet nalezených slov 6) HÁDÁNÍ : 7) ČÍSLOVKY : PŘEDLOŽKY : CELKEM BODŮ

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Česká republika v číslech (procenta) Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (je výhodnější,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola.

hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola. HRY S ČESKÝM JAZYKEM Vendula MIKULÍKOVÁ Abstrakt: Článek se zaměřuje na vyuţití her ve výuce českého jazyka. Popisuje 3 typy jednoduchých her týkajících se jazykového vyučování, které byly předloţeny ţákům

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

Gender jako součást školní socializace

Gender jako součást školní socializace Gender je všude kolem nás Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00097 Gender jako součást školní socializace materiál pro pedagogy do praxe s využitím dostupných materiálů zpracoval Mgr. Ondřej

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254,357 35 Chodov Počítač, náš pomocník Metodický materiál pro učitele speciálních škol k využívání výukového software

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Vyjmenovaná slova po S opakování

Vyjmenovaná slova po S opakování Vyjmenovaná slova po S opakování Popis V této hodině si s žáky budeme opakovat problematiku vyjmenovaných slov po S. Nejdříve bez použití ICT za pomoci básniček, hádanek a různých her v prostorách třídy

Více