VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na"

Transkript

1 VB-zpravodaj qxp :51 Stránka 1 ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTAM LKÉVELKÉVELKÉ VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na TRADIČNÍ HODY které se konají ve dnech září 2012 v neděli 9. září vyjde ve hod. hodový průvod od kostela okolo pošty na ulici Záhumní a odtud na hodové sólo v pondělí 10. září se sejde krojovaná chasa rovněž u kostela a odtud vyjde průvod ve hod. směrem k faře a dále na ulici Žižkovskou. Na hodové sólo půjde ul. Zahradní a okolo hotelu Akademie. v úterý 11. září se chasa sejde u kulturního domu a v hod. se vydá na hodové sólo Zároveň vás organizátoři hodů zvou na tradiční ruční stavění máje, které se koná v sobotu 8. září 2012 od hod. K tanci i poslechu bude v neděli a v pondělí vyhrávat dechová hudba Zlaťulka, v úterý ji vystřídá dechová hudba Skaličané. Hodky se budou konat v neděli 23. září Průvod vyjde v hod. od kulturního domu. Vyhrávat bude dechová hudba Bílovčanka. AJZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPR AJZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPR PRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 4 červenec - srpen 2012 VODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJM JMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJMĚSTA

2 VB-zpravodaj qxp :51 Stránka 2 VELKOBÍLOVICKÉ KROJOVANÉ HODYVELKOBÍLOVICKÉKR LETOS TROCHU NETRADIČNĚLETOSTROCHUNETRADIČNĚLE Každý rok v tomto období se řeší mezi občany našeho města velmi časté téma se zaměřením na letošní hody. Nejinak tomu bylo i do minulého týdne. Většina obyvatel o této události diskutovala, dotazovala se zasvěcených zdrojů, ale stále žádné konkrétní informace, které by vedly k definitivnímu sdělení, že letošní stárci jsou už zvoleni. Přehoupla se první polovina prázdnin, a stále nebylo zřejmé, jak to letos dopadne. Kdo bude organizovat hody, když nejsou stárci? Vezme to vůbec někdo? Zastřeší to město? a zvážit možnost dřívějšího termínu pro volbu stárků! Važme si jedinečnosti našich hodů a nedovolme, aby to, na co můžeme být právem hrdí a pyšní, zaniklo! Co by nám z naší krásy a bohatství zbylo, kdybychom každý rok ze skvostů našich tradic něco ukrojili? Mějme stále na paměti, že je to kus našeho života a společné práce, na které nemají podíl jenom naši předkové, ale i my samotní. Věřím, že i přes tyto potíže se podaří letošní hody připravit se vším, co k nim patří, a že jejich i podstata všech událostí okolo nich zůstane beze zbytku zachována a že nadále se o této tradici bude hovořit jako o galantních hodech ve Velkých Bílovicích! Marie Vlková - starostka STALO SE VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHST Všichni, kdo tuto tradici vnímají jako slavnost a největší svátek, vnímají jistě i to, že naše hody jsou chloubou našeho města a okolí nám je závidí. Upravená a uklizená dědina, prostorné, vyzdobené a vydlážděné náměstí, ruční stavění máje spojené s nezaměnitelnou atmosférou sobotního večera plného krásných písní a za doprovodu domácích muzikantů, kteří tento den hrají a zpívají tak, jak jim srdce velí, honosné kroje, dojemné a nekonečně dlouhé průvody, pondělní zaváďka, ke které patří dobré rozmary všech hodových hostů, bujaré veselí ženáčů To přece nejde vynechat! Obavy se rozplynuly s první srpnovou sobotu, kdy město obletěla zpráva, že hody budou a že už se připravují prostřednictvím členů slováckého krúžku Hrozen, kteří si mezi sebou vybrali dva páryjako hlavní představitele hodů. V neděli se krojovaná chasa shromáždí u kostela a půjde na ulici Záhumní pro stárku Veroniku Mádlovou. Jejím hodovým partnerem v roli stárka bude Václav Kohout z ulice Svárov. V pondělí vyjde chasa rovněž od kostela a půjde průvodem na ulici Žižkovskou pro stárku Moniku Osičkovou, kterou bude doprovázet v roli stárka Martin Hemza z ulice Morávky. To, že se letošní hody připravují trochu jinak, není jistě v historii stárků a stárek z Velkých Bílovic poprvé. Za šest let funkce starosty je tato náhradní varianta řešena potřetí. Je zřejmě potřeba se nad tímto problémem zamyslet. Je to snad nechutí a nedostatečnou odpovědností mladých a jejich nezájmem, nebo snad výchovou rodičů, kteří nevedou své děti k úctě pro zachování našich tradic? Vždyť od nepaměti bylo považováno za čest být stárkem či stárkou! Bude tomu tak i nadále? Snad je to také tím, že v dnešní velmi uspěchané době se dá jen těžko zvládnout náročná příprava stárka či stárky, na kterou je díky jejich pozdní volbě málo času. I toto je potřeba mít na zřeteli Během měsíce června a července byly pořádány tyto kulturní akce: dětská krojovaná slavnost, folkový festival Úlety, rockový festival Ferbifest, Závěrečný koncert ZUŠ, Školní akademie, Country večer Pod Předníma, Zpívání na Belegradech, Večer při dechovce. Zastupitelstvo města Velké Bílovice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plašicích zařízení ve vinicích. Její znění je také uvedeno na webových stránkách města. Byla provedena údržba fotbalových hřišť na sportovním areálu (viz článek Regenerace fotbalových hřišť), pokračuje oprava chodníku v ulici Široká. Místní TJ, oddíl kopané oslavila 80. výročí svého založení turnajem, při kterém byla sehrána utkání ve všech kategoriích od žáků až po mužstvo dospělých s mužstvy z družební slovenské obce Šenkvice. Město získalo dotace na akce Regenerace fotbalových hřišť, Repas CAS 32 T 815 (hasičské Tatry), Vzduchotechnika pro kuchyň a jídelnu a pořízení nového Územního plánu Velkých Bílovic z rozpočtu Jihomoravského kraje celkem Kč ,-. Na náklady města byla zlikvidována černá skládka na Úlehlách - bývalé točně s míchárnou (viz foto). Jejich celková výše činila Kč ,-. I tyto náklady se bohužel promítnou do ceny za komunální odpad, kterou hradí domácnosti. Za tuto likvidaci zaplatí každý z nás občanů Velkých Bílovic cca 8,- Kč. 2

3 VB-zpravodaj qxp :51 Stránka 3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform CO SE DĚJE KOLEM NÁS A CO SE PŘIPRAVUJECOSEDĚJEK Na ZUŠ probíhá realizace investiční akce Zesílení stropní konstrukce ve třídách nad tanečním sálem, prodejnou obuvi, květinářstvím a Českou spořitelnou. Po posouzení stavu stropů statikem bylo přistoupeno k neodkladné rekonstrukci, která včetně výmalby všech prostor a položení nových povrchů dlažby, linolea a koberců bude stát cca tis. Kč Byla dokončena projektová dokumentace k III. etapě úpravy městského parku, která spočívá v dokončení odpočinkových míst v zadní části parku - blízko stánku PNS. Ke kašně v městském parku a na dětské hřiště na ul. Revoluční byl doplněn dětský mobiliář. III. etapa úprav městského parku je naplánována na druhou polovinu září. Byla zahájena oprava autobusového nádraží. Byly vybudovány nové nástupní ostrůvky s větším rozestupem a následně bude instalována nová informační světelná tabule s údaji o příjezdech a odjezdech jednotlivých autobusových linek a nádraží bude vybaveno novým mobiliářem. Stávající lavečky byly bohužel nedávno zničeny vandaly. Do konce prázdnin je v plánu i realizace druhé etapy parkoviště před ZŠ, které by mělo být rozšířeno po hranici hlavního vstupu do ZŠ (naproti domu č.p. 1178). Od začátku července probíhá instalace nové vzduchotechniky ve školní jídelně (výměna nefunkčních sacích jednotek vč. potrubí). Náklady na realizaci této akce činí ,- Kč vč. DPH. Dle vzájemně dohodnutých podmínek budou práce dokončeny a zakázka předána k Na základní škole je ve fázi dokončení rozvod teplé vody na jednotlivá WC, kterou provádí firma p. Vítězslava Hasíka z Velkých Bílovic. Pokračují práce na III. etapě KD - realizace výrobních prostor a jejich zázemí. Začínají práce na přípravě vnitřních rozvodů vody, kanalizace a vzduchotechniky. Je potřeba dořešit přeložku přívodu pitné vody. Její přívod byl nalezen za jednou z vybouraných zdí a překáží stavebním záměrům vyplývajícím z projektové dokumentace. Byly zaměřeny dveře a okna, které budou v této etapě vyměněny. Byl zahájen krátkodobý sezonní provoz restaurace v KD. Probíhá rekonstrukce prostor po bývalé vinotéce na staré ZŠ, kde bude zřízena muzejní expozice zaměřená na vinařskou tematiku. Bylo objednáno zhotovení studie jako podklad pro projektovou dokumentaci řešící rozšíření místního hřbitova. Vedení města Byly zahájeny práce na rekonstrukci topení v místním vlastivědném muzeu, které provádí firma VODO-TOPO J. Očenášek z Velkých Bílovic. Současně s touto akcí probíhá i výmalba všech výstavních prostor. Věříme, že práce budou za přispění členů muzea a ochotných brigádníků zvládnuty v plánovaném termínu. Všem těm, kteří se na této náročné práci podílí, patří náš upřímný dík. Potřebujete prodat nemovitost? S námi prodáte a bez poplatků! Za nejlepší cenu, v nejkratším čase, s právní zárukou! Telefon:

4 VB-zpravodaj qxp :52 Stránka 4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2012PLNĚNÍROZPOČTUROKU2 PŘÍJMY /2012 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze závislé čin. a fčních. pož , ,00 53, Daň z příjmů FO ze samostatné výděl. čin , ,00 102, Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 500, ,00 63, Daň z příjmů právnických osob 5 750, ,00 60, Daň z příjmů právnických osob za obce 2 783, ,00 100, DPH , ,00 35, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0, ,00 0, Poplatky z likvidaci komunálního odpadu 1 790, ,00 96, Poplatek ze psů 61, ,00 95, Poplatek za užívání veřejného prostranství 180, ,00 32, Poplatek z ubytovací kapacity 70, ,00 145, Odvod výtěžku z provozování loterií 15, ,65 323, Odvod z výherních hracích přístrojů 0, ,13 0, Správní poplatky 200, ,00 29, Daň z nemovitostí 3 900, ,00 87, Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 2 475, ,00 50, Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 18, ,00 100, Nein. přij. transfery od krajů 1 031, ,57 0, Převody z rozpočtových účtů 255, ,00 640, Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,00 0,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM , ,35 67, Zemědělské pozemky - pronájmy 200, ,00 18, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 500, ,00 86, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 18, ,00 24, Ostatní služby - reklamní plochy 70, ,00 106, Silnice 32, ,00 0, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 14, ,00 75, Odvádění a čištění odpad. vod - ČOV 24, ,00 0, Základní škola 210, ,00 15, Školní jídelna 0,00 300,00 0, Činnosti knihovnické 35, ,00 58, Činnosti muzeí a galerií 10, ,00 77, Místní rohlas - hlášení 25, ,00 58, Zpravodaj 25, ,24 45, Zájmová činnost v kultuře - KD 681, ,35 51, Ostatní záležitosti kultury - ples, kult. akce 113, ,00 106, Sportovní zařízení - sportovní areál 53, ,64 70, Využití volného času dětí - dětské kult. akce 40, ,00 113, Zdravotní středisko 199, ,93 48, Bytové hospodářství 1 129, ,01 48, Nebytové hospodářství 524, ,55 43, Ostatní rozvoj bydlení 0, ,00 0, Pohřebnictví 10, ,00 77, Výstavba a údržba místních inžen. sítí 0, ,00 0, Územní plánování 0, ,00 0, Komunální služby - místní hospodářství 2 816, ,75 63, Sběr a svoz ostatních odpadů 559, ,80 44, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 78, ,00 32, Domov pro seniory 2 700, ,30 59, Bezpečnost a veřejný pořádek 15,00 0,00 0, Činnost místní správy - MÚ 45, ,00 59, Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 150, ,90 57, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč -60,00 Kč 0,00 PŘÍJMY CELKEM /dle ODPA/ , ,47 58,56 PŘÍJMY CELKEM /včetně transferů/ , ,82 65,71 VÝDAJE /2012 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1012 Zemědělské pozemky 35, ,00 94, Platba útulku pro zvířata 39, ,00 11, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 285, ,00 18, Ostatní služby - reklamní plochy 5,00 0,00 0, Silnice 656, ,00 11, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 2 111, ,85 25, Provoz veřejné silniční dopravy - IDS 194, ,00 99, Pitná voda 30,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpad. vod - ČOV 2 193, ,38 4, Mateřská škola 1 000, ,00 55, Základní škola 4 227, ,53 78, Školní jídelna 2 265, ,00 34, Základní umělecká škola 871, ,44 31, Činnosti knihovnické 625, ,25 46, Činnosti muzeí a galerií 418, ,07 3, Ostatní záležitosti kultury - kronika 6,00 0,00 0, Pořízení, zachování a obnova kult. památek 100, ,00 9, Místní rohlas 94, ,40 27, Zpravodaj 120, ,00 49, Zájmová činnost v kultuře - KD 6 371, ,87 42, Ostatní záležitosti kultury - ples, kult. akce 335, ,50 69, Sportovní zařízení - sportovní areál 299, ,01 23, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky 448, ,00 100, Využití volného času dětí - dětské kult. akce 331, ,27 29, Ostatní zájmová činnost - SK Hrozen 25, ,00 69, Zdravotní středisko 271, ,16 47, Bytové hospodářství 428, ,15 52, Nebytové hospodářství 304, ,54 68, Veřejné osvětlení 1 265, ,86 48, Ostatní rozvoj bydlení 0, , Pohřebnictví 124, ,23 28, Územní plánování 1 356, ,00 6, Komunální služby - místní hospodářství 2 268, ,56 44, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 039, ,93 46, Sběr a svoz ost. odpadů 530, ,11 59, Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 70, ,00 78, Ostatní nakládání s odpady 70, ,48 24, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 493, ,54 34, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 37, ,00 100, Domov pro seniory 5 079, ,77 49, Ochrana obyvatelstva - krizové řízení 1,00 0,00 0, Městská policie 638, ,17 50, Požární ochrana - jednotka SDH 1 442, ,42 12, Zastupitelstvo obce 1 555, ,10 45, Činnost místní správy - MÚ 6 114, ,73 52, Obecné výdaje z finančních operací 45, ,94 48, Převody vl. fondům - sociální fond 255, ,00 640, Ost. finanční operace 3 283, ,00 90, Finanční vypořádání min. let 20, ,00 99,68 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,26 49,33 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 8115 Přebytek hospodaření minulých let 6 889, ,18-66, Uhraz.spl. dlouhodob. přij. půj. prostředků , ,00 45,73 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS , ,56-111,77 Zpracoval: ing. Radim Spěvák, dne:

5 VB-zpravodaj qxp :52 Stránka 5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE,Z10.ZASEDÁNÍZASTUPITELST konaného dne 20. července 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicíchkonanéhodne20.července2012vzasedacímístnostiMěstského Usnesení č. 10/1: ZM schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 10/2: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Svatavu Balgovou a Ing. Milana Damborského, Ph.D. Usnesení č. 10/3: ZM určuje členy návrhové komise Mgr. Radku Čechovou, Mgr. Jitku Pfeiferovou a p. Jiřího Zachovalého. Usnesení č. 10/4: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. II/2012. Usnesení č. 10/5: ZM schvaluje termín pro doložení požadavků vyplývajících z usnesení rady města č. 25/2 a 27/2 a to nejpozději do Usnesení č. 10/6: ZM neschvaluje žádost o revokaci usnesení č. 9/7 podanou občanským sdružením JUNGGYM, IČ , Záhumní 961, Velké Bílovice. Usnesení č. 10/7: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plašicích zařízení ve vinicích. Usnesení č. 10/8: ZM schvaluje zadání územního plánu Velké Bílovice. Usnesení č. 10/9: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc. č. 5218/2 ostatní plocha o výměře cca 40 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice xxxxxxxxxx za kupní cenu Kč 350,--/1 m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy s podmínkou, že při umístění stavby bude vzata na zřetel nestabilita svahu, na který nesmí být stavba situována a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 10/10: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkoupení pozemku parc. č. 5857/2 ostatní plocha o výměře 211 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice od xxxxxxxxxx za kupní cenu Kč 25,--/1 m 2 se splatností do 30 dní od podpisu kupní smlouvy a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 10/11: ZM neschvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2420/31 ostatní plocha o výměře cca 45 m 2 (celková výměra 187 m 2 ) v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 10/12: ZM neschvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 3000/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m 2 (celková výměra 6872 m 2 ) v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 10/13: ZM neschvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 5333/90 zahrada o výměře 888 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 10/14: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný či úplatný převod pozemků parc. č. 5245/1 ostatní plocha o výměře 271 m 2, parc. č. 5245/5 ostatní plocha o výměře 2483 m 2, parc. č. 5245/11 ostatní plocha o výměře 92 m 2, parc. č. 5245/35 ostatní plocha o výměře 68 m 2, parc. č. 5245/37 ostatní plocha o výměře 59 m 2, parc. č. 5245/40 ostatní plocha o výměře 54 m 2, parc. č. 5245/43 ostatní plocha o výměře 40 m 2, parc. č. 5245/48 ostatní plocha o výměře 146 m 2, parc. č. 5245/52 ostatní plocha o výměře 467 m 2, parc. č. 1071/36 ostatní plocha o výměře 108 m 2, parc. č. 1071/42 ostatní plocha o výměře 613 m 2, parc. č. 1071/47 ostatní plocha o výměře 94 m 2, parc. č. 1071/48 ostatní plocha o výměře 134 m 2, parc. č. 1071/56 ostatní plocha o výměře 126 m 2, parc. č. 1071/60 ostatní plocha o výměře 101 m 2, parc. č. 1071/62 ostatní plocha o výměře 87 m 2, parc. č. 265/4 ostatní plocha - hřbitov o výměře 2403 m 2, parc. č. 618/65 zahrada o výměře 673 m 2, parc. č. 915/5 orná půda o výměře 710 m 2, parc. č. 915/73 orná půda o výměře 9 m 2, parc. č. 5240/7 ostatní plocha o výměře 292 m 2, parc. č. 6082/4 ostatní plocha o výměře 136 m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 241 m 2, ideální jednu polovinu parc. č. 618/386 orná půda o výměře 396 m 2, parc. č. 618/379 ostatní plocha o výměře 59 m 2, parc. č. 618/382 orná půda o výměře 406 m 2 a parc. č. 618/395 orná půda o výměře 479 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice z vlastnictví České republiky do majetku města. Velké Bílovice dne 23. července 2012 Marie Vlková, starostka 5

6 VB-zpravodaj qxp :52 Stránka 6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD ZA OBDOBÍ ČERVEN - ČERVENEC 2012ZAOBDOBÍČERVEN-ČERVENEC2012 Rada města schválila: uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč ,- z rozpočtu Jihomoravského kraje na Repas CAS 32 T815 (hasičské Tatry) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč ,- z rozpočtu Jihomoravského kraje na Regeneraci fotbalových hřišť uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč ,- z rozpočtu Jihomoravského kraje na Územní plán Velké Bílovice vyhodnocení výběrového řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na akci Školní jídelna Velké Bílovice - vzduchotechnika a uzavření smlouvy se společností Climat AIR, Břeclav vyhodnocení nabídek pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na akci Regenerace fotbalových hřišť a uzavření smlouvy se společností AGRO CS, Česká Skalice vyhodnocení výběrového řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na akci ZUŠ Velké Bílovice -Zesílení stropní konstrukce a uzavření smlouvy se společností Osička stavební firma, Velké Bílovice nařízení města Velké Bílovice č. 1/2012, kterým se vydává nový tržní řád. Jeho znění je umístěno na webových stránkách města pronájem kotelen vč. technologického zařízení budově na sportovním areálu, v budově ZUŠ, v budově zdravotního střediska, v budově městského úřadu, v bytovém domě č.p na ul. Čejkovská společnosti ERDING, Brno zásady města Velké Bílovice o umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízeních. Celé znění je zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách města výsledky konkurzního řízení na ředitelku Mateřské školy Velké Bílovice a na základě těchto výsledků jmenovala paní Annu Kropáčovou, Velké Pavlovice na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Bílovice Rada města vzala na vědomí: informaci o zahájení provozu turistického informačního centra informaci o kontrole dopravního značení Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) - Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky - Obuv - veškerou nepoškozenou - Hračky - nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů - nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí - znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční: dne: a čas: PÁ , SO místo: sběrný dvůr ulice Žižkovská, Velké Bílovice Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: ,

7 VB-zpravodaj qxp :52 Stránka 7 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ROZHOVOR O POŽÁRU V BZENCI S ROZHOVOROPOŽÁ DOBROVOLNÝMI HASIČIDOBROVOLNÝMIHASIČIDOBROV Ve čtvrtek 24. května kolem třiadvacáté hodiny se v našem městě, jako již mnohokrát, rozezněly sirény ohlašující požár. Obě hasičská auta, Tatra i Avie, zamířila na hasičskou stanici do Břeclavi, jak přikazovala SMS zpráva, kterou pár minut před tím obdrželi všichni naši dobrovolní hasiči. První domněnka většiny z nich byla ta, že se jedná o cvičení, nebo o nějakou větší akci, jako jsou povodně. Ještě netušili, co je čeká. O požáru v oblasti tzv. Moravské Sahary jsem si popovídala s Romanem Šťavíkem, Petrem Bílkem a Lukášem Pulkrábkem. ID: Kluci, můžete mi tuto akci trochu popsat? RŠ: Z Břeclavi jsme jeli v koloně do Bzence, do centra dění. Já jsem zásahu velel, protože Jirka Koutný řídil. Tam jsem se zahlásil veliteli a zeptal se, zda potřebují pomoc a on říkal, že už nemají ani hadice, ani nic, a že ani vodu za chvíli nebudou mít. Tak jsme napojili naši vodu na ně, že je naplníme. Erika Jaborníka s Petrem Bílkem jsem poslal s našimi hadicemi na jeden proud a pak už jsme jezdili pořád sem a tam na náměstí pro vodu. Vždycky nás hodili do toho ohně a my jsme hasili. No, a v neděli nám hvízdli znovu, to potřebovali jen vodu. V noci chodili s termokamerou a dohašovali hlavně kořeny. Takže my jsme chodili s ruční pumpou a dohašovali až do šesti do rána. Pak jsme se nasnídali a jeli domů. LP: My, co jsme jeli v Tatře, jsme měli lopaty, kterými jsme bouchali trávu na okraji lesa, co to šlo, dokud nebyl velký žár. Když jsme uhasili jeden sektor, šli jsme jinam. Jenže tam to hořelo moc, tak jsme od hasičského auta Lednice natáhli dva proudy. Jedním jsme hasili my a druhým hasila Lednice kořeny, které tam hořely. To jsme hasili až do pěti, do svítání. V šest jsme jeli na štáb něco sníst, a tam nám řekli, že budeme plnit vrtulník. ID: To musel být asi velký zážitek. LP: Jo, největší. Když jsem to s klukama (Tomáš Bílek, Zdeněk Kachyňa st., Milan Zapletal a Radek Lebloch) počítal, tak asi 150 naplnění. To je na celý život. To bylo super. ID: A byl i okamžik, kdy jste se opravdu báli? LP: Jo, když to tam jednoho kluka málem zašlahlo. Nám vysvětlovali, že to plnění probíhá tak, že ty jsi zakleklá a on nalétává z určité strany, no, a musíš ho furt sledovat. Pro tebe platí od půlky vrtulníku vždycky dopředu, nikdy dozadu, protože vzadu je ta vrtule. Tak jsme byli zakleklí a museli jsme vrtulník hodně sledovat, protože foukal silný vítr a házel s ním do stran. A najednou zafoukalo hodně a ten vrtulník se začal stáčet na nás, jenže ten kluk to nějak necítil, furt jenom držel tu hadici, jestli byl unavený nebo se zamyslel, nevím. Tak jsme na něj všichni zařvali, on se lekl, lehl si a doplazil se k nám. Pak šel pryč a vrátil se až za chvíli, asi s toho byl dost vystresovaný. RŠ: Můj největší zážitek a zároveň i okamžik největšího strachu byl, když nás poslali naplnit vodou nějaké auto, které nešlo ani vidět. Ale než jsme k tomu autu dojeli, tak nás zastavili, že prej tam letí oheň, že se máme rychle rozbalit s hadicemi a čekat, až bude u nás. Tak jsme si řekli, není problém, jenže ten oheň letěl, jako když jede auto, a po celé výši těch borovic, asi 10 metrů. A to bys nevěřila, jak to hučí, když ten oheň letí. Tak jsme se zapřeli nohama a čekali, až to bude dva metry před námi, dřív ne, jinak bychom byli brzy bez vody. Bohužel to doletělo a bylo to tak rychlé, že nás to přeskočilo. Takže jsme měli co dělat, abychom zachránili sami sebe a auto. Moc nechybělo a mohli jsme tam zůstat. Byl to mazec. Zlatý štít na helmě byl okamžitě vřelý, takže zvednout ho a podívat se, kde co je, to neexistovalo. Ani jsem se nemusel polít vodou v tom kabátě, když ten žár dojel až k nám, okamžitě jsem byl mokrý, zpocený, až mě pomalu žbluňkalo v botách. Naštěstí tam doletěl vrtulník a hodil nám vodu na záda a zachránil nás asi třemi dávkami vody. Viděl nás z vrchu, kde stojíme, a házel to přímo na nás. To už jsem si řekl, dobrý je to. Tak jsme tam vystříkali vodu a jeli jsme zpátky načerpat a už jsme dostali úsek, kde to nebylo tak hrozné. PB: Můj největší zážitek byl, když přivezli jídlo. IZ: Takže se o vás starali dobře? RŠ: To bylo bez problémů. Byli tam z Červeného kříže z Brna. Sice jsme dostávali pořád to stejné jídlo, ale furt lepší než nic. Měli balíky s vodou a taky krabice s bagetami a vlastně jak jsme jeli, tak jen zvedali ruce, jestli si chceme vzít. Takže bez přestávky, jen jsme stáhli okýnko, hrábli do krabice, hodili to na palubovku, balík vody na klín a po cestě jsme si to rozdělovali. Třeba kafe bylo hodně důležité. V takovém záběru by se bez kafe nevydržela. To už by ta hadice držela nás, ne my ji. No, fandili nám jak hokejistům, no! PB: Mně se líbilo, jak se zachovala nějaká místní holčina, co tam měla cukrárnu. My jsme tam dojeli a začali jsme čerpat vodu, ona vyběhla a ptala se, jestli chceme kafe. Kafe bychom si v tu 7

8 VB-zpravodaj qxp :52 Stránka 8 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov chvíli dali, ale peníze u sebe samozřejmě nikdo neměl. Tak jsme se zeptali, co jsme dlužni a ona, že nic, že to je v rámci té akce. Tam jsme si potom chodili pro kafe, a ne jen my, ale i další hasiči. Ochota těch místních byla perfektní. LP: V šest ráno dovezli tři kabele jídla, jenže když se to rozpočítalo na chlapy, tak to vyšlo na tři rohlíky a kousek salámu pro jednoho. Takže jsme nahlásili, že toho bylo málo, tak ještě někdo objel benzinky a dovezli dvě bedny baget. To už pak bylo hodně jídla. A taky nějaká spřízněná duše z restaurace přivezla krabici řízků, tak to bylo dobré. ID: A jak jste vycházeli s ostatními hasiči? Jaká panovala nálada? LP: Jo, suprová, seznámili jsme se, hned jsme spolupracovali. Bombově! Muselo se to brát s humorem, jinak to nešlo. Akorát pak už jsme byli hodně unavení. Někteří aj chtěli spát, ale nešlo to, ale přežili jsme to. Třeba když byla pauza, když vrtulník odletěl do Brna pro palivo, říkali jsme si, že si na hodinku lehneme do Avie, ale nešlo zaspat. RŠ: Žádné nervy nebyly, jeden druhému pomohl, všichni byli kamarádi, to bylo úplně bez problémů, někomu chyběla voda na pití, jenom jsme stáhli okýnko a podali si to. ID: Jak byste tedy tuto akci zhodnotili? RŠ: Doufám, že už nikdy nic tak velkého nebude. Stačilo. Ale potvrdili jsme si, že jsme sehraná partie, že jeden druhému dokáže krýt záda. To je hlavní. A platí to o všech. Potom když jsme jeli domů, zavolal jsem Svaťovi Bednaříkovi, ať sežene třech chlapů, protože všechny hadice byli černé od blata a obalené popelem, a když jsme dojeli domů, už byla nachystaná pračka na hadice. My jsme jenom vyšli, oni si to pobrali a skoro tři hodiny jsme ještě dávali obě auta do pořádku, aby byla v pohotovosti. Vznik požáru bzeneckého lesa není dosud objasněn. Jeho likvidace kvůli silnému větru trvala téměř týden. Oheň zasáhl celkem 174 hektarů borového lesa a způsobil škodu ve výši asi 30 milionů korun. Při hašení se vystřídalo více než 1500 hasičů, kteří spotřebovali 21milionů litrů vody. Z Velkých Bílovic zasahovalo při požáru borovicového lesa osm dobrovolných hasičů. Při prvním zásahu se domů vrátili po dlouhých 18 hodinách. Při nedělních dohašovacích pracích pomáhali dalších 7 hodin. Ve středu 27. června 2012 ve Vracově převzali všechny zúčastněné hasičské jednotky v zastoupení vždy jednoho člena, dále policisté, piloti, záchranáři, atd. ocenění z rukou jihomoravského hejtmana Michala Haška. ID KONĚ POD HRADIŠŤKEMKONĚPODHRADIŠŤKEMKONĚPO Ranč SEN vás vítá a nabízí novou příležitost pro sportovní využití v souladu s přírodou v jezdeckém klubu Mustang - Velké Bílovice V současném čísle bychom Vám rádi představili budovaný ranč Sen, v jehož areálu nabízíme také možnost navštěvovat nový jezdecký klub, kde rádi uvítáme nejen případné členy, ale i širokou veřejnost. Nový jezdecký klub JK Mustang - Velké Bílovice, vznikl dne , je situován v areálu ranče SEN, který se v současnosti buduje. Ranč SEN se nachází pod místní dominantou, kapličkou na Hradištku, ze které je nádherný, široký výhled na malebné prostředí vinohradů, rybníčků a na okolní obce, Pálavu, za hezkého počasí lze dohlédnout až do Rakouska. Ranč SEN patří mezi jezdecké stanice na hipostezkách neboli jezdeckých stezkách v Jihomoravském kraji, nabízí tak jezdcům i koním možnost odpočinku či přespání při delších vyjížďkách či koňské turistice. Snahou ranče a jezdeckého klubu je nabízet jeho členům možnost dopřát si požitek z krásné romantiky v sedle uprostřed přírody, a to na základě přirozeného propojení a komunikace jezdce s koněm. Motto našeho jezdeckého klubu zní: kůň vám dá pocit svobody, síly a čisté radosti Pokud byste se rozhodli nový jezdecký klub vyzkoušet, setkáte se zejména s majitelem ranče, místním rodákem, Janem Leblochem. Na chodu a provozu ranče se dále podílí Lukáš Martinek a Věra Muthová. Trenérskou podporu v jezdeckém klubu zajišťuje Ivana Štefková, která Vás svým rozvážným, zkušeným, osobním a ryze pozitivním přístupem ráda provede prvními krůčky a začátky, kterými jsou kontakt s koněm, získání znalostí z různých oblastí okolo koně a jezdectví, bezpečný přístup k tomuto krásnému a hrdému zvířeti, péče o něj a samozřejmě první jezdecké zkušenosti, na které se potenciální členové klubu jistě nejvíce těší. Na své si pak přijdou i zkušenější jezdci a koňáci, kteří jsou u nás také vítáni a mohou své znalosti a zkušenosti rozvíjet. Co však milovníky přírody bude nejvíce zajímat, je zvířecí sestava, se kterou se na ranči mohou setkat. Nejvýznamnější část a základ ranče tvoří koně různých plemen, například plnokrevníci, appaloosy, český teplokrevník a další, kteří jsou k dispozici pro volné a široké využití jezdeckého klubu. Koně zdaleka nejsou jediní zástupci fauny, máme tu i beránka, ovečky, kozlíka, vietnamské prasátko, které miluje drbání na bříšku, samozřejmě nesmí chybět ani nejlepší přátelé člověka, psi a kočička, která nás pravidelně zásobuje krásnými koťátky. Pokud byste k nám chtěli zavítat a prostor ranče Sen si prohlédnout, pak nabízíme kombinaci odpočinku, přírodního relaxu a zabavení nejen dětí, což může skýtat skvělou příležitost pro rodinné výlety, s možností svezení na koni a příjemného posezení v přírodě. Zároveň bychom Vás rádi poprosili o darování přebytečného stavebního materiálu (vlnitý plech, pražce, trámy) nebo vybavení na koně, které by pomohlo k rozvoji našeho ranče. Ne nadarmo se u veřejnosti ujalo pořekadlo: nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. Rádi bychom Vás k nám touhle cestou pozvali, abyste mohli sami pravdivost tohoto pořekadla zhodnotit. Milí čtenáři, byli bychom potěšeni, kdybychom se s vámi v této rubrice pravidelně setkávali. Věnovali bychom se dění v jezdeckém klubu, kdy bychom vždy na úvod shrnuli aktuální dění, a poté vám představili budoucí plány JK, měli byste tak možnost sledovat pokroky a vývoj i vašich ratolestí, které jsou či budou členy jezdeckého klubu. Dále bychom věnovali prostor populárně naučným informacím ze světa koňského světa, jako je například souznění člověka s koněm, zdraví koně, jezdectví a představování plemen koní. Samotné články bychom v příštích číslech rádi obohatili o vaše příspěvky a soutěže. Za celý ranč tým se těšíme na další setkávání a přejeme čtenářům krásné babí léto. Mgr. Věra Muthová, jednatelka JK Mustang - Velké Bílovice Ing. Ivana Sládková, Věnceslava Osičková Velké Bílovice, Jízdárna 424 Tel.: , Nabízí: - Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence včetně mezd - Účetní a daňové poradenství, zpracování daňového přiznání 8

9 VB-zpravodaj qxp :52 Stránka 9 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE VYHLAŠUJE III. ROČNÍK SOUTĚŽE VE VAŘENÍ ZELŇAČKY! I loňský druhý ročník soutěže ve vaření zelňačky byl považován občany a návštěvníky našeho města za velmi zdařilý a proto se při sestavování kulturního kalendáře na rok 2012 i letos na tuto akci pamatovalo. III. ročník této soutěže se uskuteční v sobotu na parkovišti před kulturním domem a bude opět spojen s adventním jarmarkem. Vzhledem k tomu, že je potřeba zajistit soutěžícím ze strany města podmínky pro zdárné soutěžení, je nutné, aby se soutěžní družstva nahlásila na podatelně MěÚ nejpozději do pátku 12. října t.r. buď osobně nebo prostřednictvím ové adresy: Podrobnější informace k programu a organizaci soutěže budou sděleny po uzávěrce přihlášek podaných zájemci o účast v soutěži v příštím čísle Zpravodaje města Velké Bílovice. Pravidla pro složení soutěžních týmů zůstávají stejná - sportovci, muzikanti, myslivci, vinaři, hasiči, rybáři, chovatelé, zpěváci, tanečníci, mladá chasa, mužná chasa, řadoví občané apod. Pro III. ročník soutěže platí upravená rámcová pravidla odlišná od minulých ročníků: 1) Družstvo je 4-6 členné. 2) Minimální množství zelňačky je 25 litrů. 3) Každé družstvo si obstará potřebné ingredience na přípravu zelňačky podle svého receptu. 4) Organizátor nehradí soutěžícímu družstvu náklady na pořízení potravin, každé družstvo si bude svůj výrobek prodávat ve své režii. 5) Nástup soutěžících je od 8.00 do 9.00 hod. na parkovišti před kulturním domem. 6) Soutěžící družstvo může využít pro svoji propagaci hesla nebo reklamní oblečení, může nabízet návštěvníkům občerstvení (svařené víno, punč, kávu, grog). Náklady na tyto nápoje organizátor nekompenzuje. 7) Každé soutěžní družstvo bude mít své místo na vaření, které si vylosuje v den konání soutěže, svůj kotel a pult na přípravu a servírování. 8) Organizátor zabezpečí vodu, dřevo a naběračky, misky, lžíce a chleba si soutěžící obstarají samy. 9) Hotového jídlo může být servírováno zájemcům od hod. 10) Jídlo může být zájemcům servírováno jak do misek pro přímou konzumaci, tak i do jídlonosičů (množství a cena jedné porce bude sdělena v podrobnějších informacích zveřejněných v příštím čísle). 11) Družstvo s nejlepší zelňačkou vyhodnotí odborná degustační komise, která ve hod. vyhlásí výsledky soutěže a odmění vítěze. 12) Pro větší fair-play soutěže bude možné hodnotit nejlepší zelnačku i prostřednictvím laické komise. Vítěz bude oceněn Cenou veřejnosti. Hodnotící kartu obdrží zájemci na infocentru v kulturním domě. 13) Poplatek za startovné činí 150,- Kč a bude uhrazen do pokladny města nejpozději v den konání tohoto klání (před losováním místa pro stánek). Věříme, že i letos provoní zelňačka celé náměstí, přispěje ke společným a příjemným okamžikům tohoto dne a bude příjemnou tečkou za letošním společenským a kulturním děním našeho města. Vedení města a členové kulturní komise KALENDÁŘ AKCÍ KAL Zarážání hory ve sklepní uličce Horenského práva Hody COUNTRY VEČER POD PŘEDNÍMACOUNTR Dne 30.června 2012 se ve sklepní trati Pod Předníma uskutečnil Country večer, na kterém zahrála skupina Dolejš - Band z Prahy. Zpestřením tohoto večera bylo vystoupení skupiny Country tance pod vedením paní Sylvy Jandáskové. K veselé náladě přispělo nejen dobré víno, které dodali místní vinaři - Václav Zapletal, Vít Osička, Vinařství Sedlák, ale i slané pečivo a chutné koláče z dílny p. V. Jaborníka. Největší vytrvalci se rozcházeli až kolem 2. hodiny ráno. Těšíme se, že se opět sejdeme i příští rok Hodky Koncert RYBIČKY Folklorní soubor z Šenkvic Benefiční koncert pro Krtka Svatomartinská slavnost na Púrynkách Přehlídka dětských a mládežnických DH SETKÁNÍ POD PŘEDNÍMASETKÁNÍPODPŘE Dne 4. srpna 2012 se ve sklepní trati Pod Předníma uskutečnilo již 5. setkání u dobrého vína s cimbálovou muzikou sourozenců Osičkových. Toto setkání tradičně zahájil děkovnou pobožností pan farář Libor Salčák. Poté následovala píseň Pijme vínečko, dobré je...,kterou mocně podpořil mužský sbor z Moravského Žižkova. A že chutného vína bylo dost, to potvrdila hojná účast. Dobrou náladu umocnily koncertní výkony primášky Aničky Osičkové a její setry Kristýny, cimbalistky, které sklidily nejeden potlesk a aplaus. K této dobré náladě přispělo i slané pečivo, jež opět napekl pan Václav Jaborník a spolu s pěkným počasím dotvořilo příjemný večer. Poděkování patří všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli. za organizátory Karel Rybecký Soutěž ve vaření zelňačky s adventním jarmarkem Zpívání u vánočního stromu s mikulášskou nadílkou Vánoční koncert DH Bílovčanka Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie Vánoční koncert ZUŠ Velké Bílovice Vánoční koncert DH Kumpanovi muzikanti 9

10 VB-zpravodaj qxp :52 Stránka 10 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZAJÍMAVÉ PŘEDMĚTY ZE SBÍREK NAŠEHO MUZEAZAJÍMAVÉPŘED Starostenská židle a židle pro radní Nutnou součástí každého muzea jsou záznamy o významných obyvatelích dané obce, jejich fotografie nebo předměty, které se k nim vážou. Takový předmět je i jedním zunikátů našeho muzea. Je jím tzv. starostenská židle, která se nám spolu s židlí pro radní dochovala zroku Je vyrobena z tvrdého dřeva (nejspíš z dubu) a vyřezávané opěradlo zdobí dva psi stojící čelem k sobě. Zhotovitel obou židlí nám bohužel není znám. Prvním majitelem starostenské židle byl osvícený starosta, v té době označovaný jako pudmistr, Václav Lebloch, za jehož vedení zaznamenal tehdy ještě městys Bílovice nebývalého vzestupu. I v současné době tato židle láká zejména svou majestátností. Poslední, kdo na ni zatoužil usednout, byl starosta slovenské obce Šenkvice. ID VYHODNOCENÍ ANKETYVYHODNOCENÍANKETYVYHODN Během měsíce června a části srpna měli naši spoluobčané možnost nahlédnout do dětství našich rodičů, babiček a dědečků, a to prostřednictvím výstavy Městského vlastivědného muzea Život dětí na dědině. I taková malá ukázka dětských her nebo předmětů na hraní v porovnání se současností dokazuje, jak se doba mění. A jelikož prázdniny jsou v plném proudu, přizpůsobili jsme tomu i naši anketu. Tentokrát otázka zněla: Jak se díváte na prázdniny dětí v současné době v porovnání s těmi, když jste byl/a Vy dítě? Jaký je vnich rozdíl? Ptali jsme se převážně těch, kteří už sami děti mají. Všech 34 dotazovaných se nekompromisně shodlo na tom, že jejich dětství a prázdniny byly v mnohém lepší. Ti starší si zavzpomínali na hry s blechou, házení s habánem, cvrnkání kuliček, zaháňku, na hru na krvavého dědka atd. Ti mladší vzpomínali na skákání přes gumu, pletení náramků z bavlnek, schovku, stanování, chytání motýlů nebo žab, hloubení bunkrů, stavění hradů z písku, stezky odvahy, míčové hry nebo koupání vrybníku. Dnes však rybník vystřídal bazén s chlórovanou vodou, ulice se zmenšila do malého dětského pokoje a kamarády vystřídal počítač s co nejlepší grafikou. Dříve rodiče zaháněli děti už skoro za tmy domů a dnes je vyhání, aby vůbec šly ven. A ulice často zejí prázdnotou. Zeptali jsme se vás, proč si myslíte, že tomu tak je. Důvodů je dle dotazovaných hned několik. Tím hlavním je televize a počítač. V počítačích je sice budoucnost a neznalé děti vypadají před ostatními hloupě, což žádný rodič jistě nechce. Ale co takový požírač času jako je Facebook? Když jsem byla malá, měla jsem starosti tak maximálně o to, abych měla co nejrychleji udělané domácí úlohy a mohla letět ven za děckama, zatímco ty dnešní mají starosti o to, jestli jim někdo okomentoval stav na Facebooku. Dalším důvodem je podle dotazovaných větší provoz na silnicích: Míč létal všude možně a nikomu to nevadilo. Dneska kdyby tohle naše děti udělaly, tak je srazí auto nebo cyklista nebo seřve soused, že jim dupou do zahrádky. Posledním a tím nejhorším důvodem je lenost a pohodlnost dětí. Děti už nemusí nosit dříví, topit, chodit na trávu, krmit domácí zvířata jako dřív. Dokonce nemusí ani díky myčce umývat nádobí. Jak si pak mají vážit času, který mohou strávit skamarády? Děti si umí málo hledat zábavu, jsou moc pohodlné, vše se jim musí nabídnout a jsou také dříve dospělé. Všechno tohle je jen výsledkem dnešní uspěchané doby. Dříve počítače nebyly, televize nenabízela tak pestrou škálu pořadů a vedlejšími uličkami projelo jedno auto za hodinu. Není to však tak beznadějné. Vlaštovkami dnešní doby jsou podle vás např. mladé slečny brázdící ulice na kolečkových bruslích nebo kluci hrající na sóle své vlastní olympijské utkání v hokeji. Doba jde dál a nelze ji zastavit, stejně jako nikdo z nás nemůže navždy zůstat dítětem. Ale jak řekla jedna maminka: Rodiče se musí vždycky snažit, aby jejich děti měly v každé době krásné dětství. Snad nebude takové, jak prorokoval jeden vtipálek, který poznamenal: Za 100 let už třeba budou děti o prázdninách létat na Mars. Redakční rada LETNÍ KINO MOŽNÁ NAPOSLEDYLETNÍKINOMOŽNÁNAPOSLEDY Již podruhé připravuje basketbalový oddíl Tělocvičné jednoty Sokol Velké Bílovice ve svém sportovním areálu na Křástelce, který je k takovým účelům jako stvořený, letní kino. Můžeme však říci: Ještě jsme ani pořádně nezačali a už musíme skončit. V roce 2013 definitivně skončí pětatřicetimilimetrové kopie filmů, na jejichž přehrávání je technicky vybaveno asi devadesát devět procent letních kin v republice. Letos tak může být poslední sezóna letních kin, kdy bude ještě co hrát. I náš výběr filmů pro letošní rok byl velice omezen a prakticky nebylo již z čeho vybírat. Digitalizace je finančně velice nákladná a většina letních kin si tuto techniku nemůže dovolit koupit i zdůvodu nízké návštěvnosti. Většina letních kin již nepromítá ani letos. Proto si užijme možná poslední letní kino v naší obci. Jaroslav Paul T. J. Sokol Velké Bílovice 10

11 VB-zpravodaj qxp :52 Stránka 11 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor DĚTSKÝ DEN 2012DĚTSKÝDEN2012DĚTSKÝDEN2012DĚTS Na neděli 3. června se jistě těšila většina dětí z Velkých Bílovic i okolí. Konal se totiž další dětský den, který pořádal městský úřad ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči. Ani malá přeháňka děti neodradila, aby si svůj den patřičně užily. Připravit takovou akci ale není jen tak. To se musí obejít sponzoři - někteří přispějí hotovostí, jiní hmotným darem, pak se musí nakoupit různé bonbony a sladkosti - ty přece nesmí na dětském dnu chybět, dále je nutné vymyslet nové soutěže, aby to děti neměly zase tak lehké, musí se zajistit občerstvení jak pro děti, tak i pro dospělé, a hlavně je potřeba připravit přiměšovač potřebný k vytvoření pěny - zlatého hřebu celého dětského dne. Jen roztřídit všechny sponzorské dary trvalo více než tři hodiny. Kromě hasičů, kterým patří největší dík, a MěÚ Velké Bílovice je nutné poděkovat také těmto sponzorům: Klenotnictví Opluštil, Blanka Morávková, BS Vinařské Potřeby, Libor Piškula, Miroslava Poláchová, Účetnictví ALFA, Česká pošta, Hotel Akademie, Topmont - Vítězslav Hasík, Lékárna Velké Bílovice, META - Jízdní kola, Vinařství Petr Lebloch, Penzion U Školy Pálkovi, Ludmila Machová - prodejna LIMA, Bohumila Zemánková, Česká spořitelna, Jarmila Tihlaříková, ELEXMONT, Anna Baumanová, STAPOX - stavebniny, Pohostinství U Vlka, Tesařství TESGROUP, Pizzerie ITALIA ID 11

12 VB-zpravodaj qxp :38 Stránka 12 INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNYINFORMACEZMĚSTSKÉKNIHO Novinky vnaší knihovně: Filip, O.: Brněnský pochod smrti - sborník s tématem poválečného odsunu Němců z Brna Cílek, V.: Kameny domova - kniha přesahující rámec geologie představuje 46 kamenů spjatých sčeskou a moravskou krajinou Pikora, V. a Šichtařová, M.: Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti - známí ekonomové srozumitelně odpovídají na otázky týkající se každého znás O Barr, J.: Vrána - román vobrazech, koncentrovaná bolest a láska - víc než komiks... Hercíková, I.: Stín spánku - milostný trojúhelník, do něhož zasáhne vážná nemoc Šabach, P.: Máslem dolů - novela se zamýšlí nad tím, proč stále kvůli něčemu odkládáme odpočinek a měníme plány, přestože náš krajíc života padá opět neomylně máslem dolů Fielding, J.: Až ji uvidíš - napínavý román nejen pro ženy Welsh, L.: Abeceda kostí - pravá anglická detektivka a ještě něco navíc Vondruška, V.: Podivná svatba na Lichnici - historická detektivka oblíbeného autora Dočekalová, M.: Rychle a bezbolestně - poutavý román o tom, že nic vživotě není zadarmo Mercier, P.: Lea - tragický komorní příběh o neodvratnosti osudu Kosatík, P.: Věra Čáslavská - Život na Olympu - autorizovaný životopis nejúspěšnější české sportovkyně všech dob Lindgren, A.: Jižní louka - čtyři povídky zdávných časů pro malé čtenáře Ježková, A.: České nebe - životy českých světců nejen pro mládež Watterson, B.: Calvin a Hobbes - humoristický komiks o šestiletém Calvinovi a jeho plyšovém tygrovi Navštivte nás virtuálně na nebo osobně kdykoliv vpůjčovní době Půjčovní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Tel POZOR! BUDE ZAVŘENO ZDŮVODU REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU. VOSTATNÍ PRÁZDNINOVÉ DNY JE ZAJIŠTĚN BĚŽNÝ PROVOZ BEZ OMEZENÍ. AKTUÁLNÍ INFORMACEO PŘÍPADNÝCH ZMĚ - NÁCH VPŮJČOVNÍ DOBĚ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH! Hledáte netradiční dárek pro své blízké, kteří rádi čtou? Přihlaste je do knihovny! Čtenářský průkaz na celý rok Vám vystavíme kdykoliv v půjčovní době (pro děti, studenty a důchodce za 50,- Kč, pro ostatní za 100,- Kč na rok) 12

13 VB-zpravodaj qxp :53 Stránka 13 KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA - PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ KNIŽKA Žáci 1.A a 1.B byli po splnění podmínek projektu odměněni knihou a snad jim snaha a nadšení pro četbu vydrží... ŽÁCI 5.A A 5.B PŘI DUBNOVÉMŽÁCI5.AA5.BPŘIDUBNOVÉMŽÁCI HLEDÁNÍ POKLADU V KNIHOVNĚ HLEDÁNÍPOKLADU VKNIHO Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice TEL. + FAX: , , Léto ještě nekončí TIPY NA LAST MINUTE LETECKY - z Brna, Prahy, Ostravy, Vídně i Bratislavy. Ceny od 6.990,- vlastní stravování, od 7.990,- se snídaní, 8.990,- s polopenzí, 9.990,- s all inclusive Řecko, Bulharsko, Španělsko, Tunisko, Turecko, Egypt, Portugalsko, Malta AUTOBUSEM - nástup Mikulov, apartmány bez stravy od 5.990,-, s polopenzí od 6.990,Chorvatsko, Itálie, Slovinsko, Řecko, Španělsko VLASTNÍ DOPRAVOU - apartmány bez stravy od 2.490,-, s polopenzí od 4.990,Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko ČESKÁ REPUBLIKA - celá ČR, různé kategorie ubytování se stravováním i bez Lázeňské a wellness pobyty - prodloužené víkendy i týdenní pobyty Právě vyšly nové katalogy ZIMA 2012/13 LYŽOVÁNÍ, EXOTIKA, V ZIMÉ K MOŘI Ceny stejné jako v CK organizující pobyt i jako na internetu. Prodej také německých CK. Ke každé přihlášce na letecký pobyt malý dárek. Prov. doba. PO - PÁ: ÚT a ČT Štěpán Žďárský -grafik, fotograf Nabízím koplexní portfolio služeb reklamní agentury včetně tiskového servisu a prosionálního fotoateliéru. tel.:

14 VB-zpravodaj qxp :53 Stránka 14 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško ROZHOVOR S PŘEDŠKOLÁKYROZHOVORSPŘEDŠKOLÁKYROZHO Natálka Nikolka Mirelka Denisek Apolenka Ještě před vypuknutím letních prázdnin jsem se vydala do místní školky, abych se zeptala několika budoucích školáků, jak se do školy těší a jestli se jim bude po školce stýskat. Vznikl ztoho rozhovor na více než třicet minut, ve kterém jsme mluvili snad úplně o všem. Zde jsou nejzajímavější části, které se týkaly přechodu ze školky do školy. Víte, proč tady jsme? Všichni: Anóó. Na rozhovor. Apolenka (6 let): Do Zpravodaje. Co je to Zpravodaj? Apolenka: To jsou noviny... a dají se koupit v obchodě v Bílovicích. Tak tedy začneme. Paní učitelka mi říkala, že jste tady minulý týden opékali špekáčky, to se ve školce normálně dělá? Všichni: Nééé. Apolenka: To bylo Rozloučení s předškoláky. Nikolka (6 let): A to znamená, že půjdeme do školy. Natálka (6 let): Po prázdninách. A jak jste se teda se školkou loučili? Denisek (6 let): Dělali jsme tam úkoly. Apolenka: Pomáhali jsme Ferdovi Mravencovi. To je takový mravenec zpohádky. Mirelka (6 let): Ta pohádka je vtelevizi i vknížce. A kdo na tom loučení byl? Denisek: Jenom předškoláci. Nikolka: S mamkama. Apolenka: A s taťkama. Natálka: Některýma. Denisek: Můj taťka tam nebyl, ale slíbil mi, že někam za odměnu pojedeme, když tam nebude. Pojedeme asi na zmrzlinu a na terénní motorky. A určitě to tam bude hučet. A co tam ti rodiče dělali? Natálka: Taťka mi pomáhal zatloukat hřebík kladivem do dřeva. Denisek: Do kulatého dřeva. Apolenka: Do pařezu. Natálka: A ještě kreslit pavouka fixou na desku. To byly všechny úkoly? Denisek: Ne! Ještě jsme šnekovi dokreslovali ulitu a vybarvovali ho. Ulita je to kulaté na šnekovi. Apolenka: Šnekův domeček. Mirelka: Před deštěm třeba. Nikolka: Ano, před deštěm, aby na něho nepršelo. Denisek: Nebo před sněžením. Natálka: Nebo před kroupami. Měnily vás na školáky? A jak? Denisek: Mečem. To vám usekly hlavu? Všichni: Néééé! Denisek: Dotkly se nás tím mečem na ramena. Apolenka: Položily na nás ten meč. Na obě ramena. Na jedno a pak na druhé. Natálka: A to bylo, že už jsme školáci. Holky: Měním tě z předškoláka na školáka. Mirelka: To říkaly ty paní učitelky ze školy. Denisek: A na školačku. Na školáka a na školačku. A co tam rodiče ještě dělali? Apolenka: Můj taťka fotil. On je grafik. To znamená, že vytváří ty Zpravodaje. On to všechno fotil do toho Zpravodaje a pak tam ty fotky dá. Denisek: Mamky nám pomáhaly s úkoly. Apolenka: Mně nikdo nepomáhal. Denisek: A taky jsme s nimi tancovali. Apolenka: Na písničku o mravencovi. Natálka: Ale můj taťka netancoval, protože musel 14

15 VB-zpravodaj qxp :53 Stránka 15 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško jít sekat trávu. Apolenka: Můj taky ne... On totiž fotil. U focení se nedá tancovat. Denisek: My jsme udělali velký kruh a chodili jsme. A taky jsme zpívali. Mirelka: Moje mamka tančila s naším miminkem. Nikolka: Moje mamka to taky uměla. Apolenka: Jo, já jsem je viděla. A po tom tancování? Apolenka: Po tancování jsme opékali špekáčky. Natálka: Já mám ráda špekáčky. Denisek: A potom jsme si vzali obrázky toho pavouka a šneka a šli jsme domů. Apolenka: Já jsem si to nechala ve školce, my jsme na to zapomněli, tak jsem si to odnesla až druhý den. A chutnaly vám špekáčky? Všichni: Jóóóóó!! Mirelka: Já jsem si to opékala sama, ale potom přišel taťka, tak mi pomohl. Denisek: Mně ty rožky nechutnaly. Apolenka: Vždyť to bylo dobré! Denisek: Byly spálené. Natálka: Mně to opékala teta. Taťka to taky umí, ale on už sekal tu trávu. Denisek: A ještě mě ten dým štípal do očí. A kdo je to ten předškolák? Denisek: To je ten, co půjde za chvilku do školy. Mirelka: To jsme my. Denisek: A školčata jsou malé děti. Apolenka: To se pozná podle toho, že už je ten předškolák velký. Denisek: Jo, podle toho, kolik má roků a jak je velký. Apolenka: A pak se musíme učit do školy. Denisek: Já už umím číst krátké věci. S normálními písmeny. Mirelka: Já až budu ve škole, tak budu chodit na malování. Do výtvarky. Mamka mě tam už napsala. Denisek: Já taky. půjdeme do školy. Mirelka: Mamka nám to řekne. Apolenka a Nikolka: Moje taky. Denisek: Já už půjdu jenom dneska do školky a zítra s kytkou a pak budou prázdniny a pak už nikdy nepůjdu do školky. Apolenka: Já donesu paní učitelkám ukázat vysvědčení. Natálka: Já se dojdu pohrát. Mirelka: Já se taky dojdu podívat. Denisek: Já teda taky. A ukážu známky a budu chodit pro bráchu. Co jsou to známky? Denisek: Když uděláme všecko správně, tak dostaneme jedničku. Mirelka: S hvězdičkou. Nikolka: A když to bude špatně, tak nám dají pětku. Nebo dvojku, nebo trojku, nebo čtverku. Mirelka: Moje mamka říkala, že až budu ve škole, abych domů nosila jenom samé jedničky. To mají mamky rády. A říkala, že nechce vidět žádné pětky. Apolenka: Já taky nedonesu pětku. Denisek: Já se budu pořád učit. Ostatní: Já taky. Denisek: Já když dostanu pětku, tak ji doma škrtnu. Už víte, čím budete, až budete velcí? Apolenka: Školákem. Denisek: Dospělákem. Natálka: Já ještě nevím. Apolenka: Já budu mít práci. Denisek: Já chci místo taťky prodávat baterie. Anebo i s taťkou. Mirelka: Moje mamka mi dovolila, abych byla doktorka. Pro lidi. Apolenka: Já chci být paní sestřička. V nemocnici. Denisek: A já bych chtěl být ještě hasič. Nebo polda... Ale víc se mi líbí hasič, protože tam jenom stříká voda a já držím hadici. Máte už nějaké plány na prázdniny? Apolenka: Já nebudu chodit do školky. Jenom čtyři dny. Denisek: Já možná budu ležet u televize. Natálka: Já budu plavat. Nikolka: Možná se budu učit... Anebo ne. Denisek: Až brácha nebude mít neštovice, tak napustíme bazén. Já jsem je měl dvakrát ty neštovice. Mirelka: Já mám taky ráda vodu. Natálka: Já taky. Já už jsem byla u moře. Ta voda byla nedobrá, protože byla slaná. Bude se vám po školce stýskat? Všichni: Jóóóóóóó!!!! Denisek: Mně po spaní. Že jsme si mohli jít po obědě odpočinout. Holky: Po hraní... A po hračkách. Denisek: Ale když ukážeme ve školce známky, tak oni nás nechají pohrát. A ještě nám paní učitelka dá kokino. Už se těšíte do školy? Všichni: Jóóóóóóó!!!! Chtěla bych poděkovat rodičům za ochotu mi děti krozhovoru vypůjčit, paní učitelce Janě Brůčkové, která na průběh rozhovoru dohlížela, a samozřejmě dětem samotným za to, že krásně odpovídaly, přemýšlely a vysvětlovaly. LB Co vás naučily paní učitelky ve školce? Apolenka: Držet tužku. Nikolka: Povídat. Natálka: A kreslit. Denisek: Jíst příborem. Natálka: A být potichu. (u jídla - pozn. red.) Mirelka: A krájet maso. Denisek: Polívku jíme lžičkou a příborem druhé jídlo. Apolenka: A umýt si ruky. A nachystat na stůl. Nikolka: A po obědě si to uklidit. Jak poznáte, že už půjdete do školy? Denisek: Budou prázdniny a po prázdninách Lucinka Redková, 6 let 15

16 VB-zpravodaj qxp :53 Stránka 16 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško NA ZÁMKU MILOTICENAZÁMKUMILOTICENAZÁMKUMILOTICENA V měsíci květnu jsme se s dětmi z mateřské školy vydaly na výlet na Zámek Milotice. Prohlídku zámku jsme uskutečnili v dobových kostýmech. Děti i paní učitelky se proměnily v princezny a prince. Na zámku je přivítala paní hraběnka, která je provedla celým zámkem. Nakonec si princezny s paní hraběnkou zatancovaly dobový taneček a princové si zahráli na rytíře. Děti si prohlídku velmi užily a přivezly si pěkné zážitky. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKYROZLOUČENÍSPŘEDŠKOLÁKYROZ Ve středu 20. června jsme pozvali rodiče dětí, které nastoupí po prázdninách do 1. třídy ZŠ, na odpoledne s bohatým programem. Nikdo z dětí ani rodičů netušil, co se za pojmem bohatý program skrývá. Věděli jenom, že mají přijít ve sportovním oblečení. První částí programu bylo pasování dětí z předškoláka na školáka. Tuto proměnu nám pomohly uskutečnit paní učitelky Jitka Pfeiferová a Miroslava Grofová, které se vzáří stanou třídními učitelkami těchto dětí. V další části jsme se přenesli do říše pohádek, ve které žije Ferda Mravenec, který dal svým kamarádům úkoly. Děti pomáhaly na stanovištích na školní zahradě úkoly řešit. Za každý splněný úkol dostaly černý puntík na červený šátek, který nosí Ferda Mravenec. Všem dětem se podařilo úkoly vyřešit a s Ferdou jsme se všichni rozloučili tancem k písni Mravenčí ukolébavka. Potom na všechny čekala odměna v podobě špekáčků, ale i sladkých a slaných pokrmů. Špekáčky jsme si opekli u připraveného táboráku. Počasí se nám vydařilo, rodiče odcházeli spokojení a děti nadšené z pěkně stráveného odpoledne. Chtěli bychom poděkovat hostům - paní učitelce Jitce Pfeiferové a paní učitelce Miroslavě Grofové a všem těm, kteří nám pomáhali s občerstvením a přípravou, všem rodičům a Městu Velké Bílovice za přípravu táboráku a ozvučení celé akce. Zaměstnanci MŠ Velké Bílovice MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁŠKOLA VELKÉ BÍLOVICE DĚKUJE:VELKÉBÍLOV paní Olze Machové za velikonoční výzdobu a za dárky ke Dni dětí panu Štěpánovi Žďárskému za fotografování při akci Rozloučení spředškoláky rodičům, kteří pomáhali při stěhování nábytku - pan Jan Esterka, pan Ing. David Forman, pan Karel Šťavík, pan Petr Sem, David Ferbar 16

17 VB-zpravodaj qxp :53 Stránka 17 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško DĚTI ZE ZUŠ TVOŘILY V DOMOVĚ PRO SENIORYDĚTIZEZU Domov pro seniory ve Velkých Bílovicích vyzval ke spolupráci výtvarný obor místní základní umělecké školy. Žáci prostřednictvím své plošné tvorby zpříjemňují seniorům prostory chodeb malbou, kresbou i grafikou. Výtvarné práce jsou různorodé a čítají na dvacet témat. Další výzvou pro žáky školy bylo zpracovat jak tematicky, tak technicky skleněnou stěnu, která je součástí odpočinkového koutku seniorů. Z několika návrhů bylo finálně vybráno téma motýli v krajině. Žáci stěnu pomalovali temperovými barvami, které domovu věnovala ZUŠ. Na realizaci zpříjemnění prostředí pracovala zejména skupina nejstarších žáků pod vedením učitelky Mgr. Jany Hodonské. Zhotovení návrhů a provedení velkoformátové malby zabralo v rámci školní výuky téměř dva měsíce. Výtvarná tvorba se bude v prostorách Domova pro seniory ve spolupráci se ZUŠ i nadále obměňovat a rozvíjet. Mgr. Jana Hodonská, Do STOMATOLOGICKÉ ordinace přijímáme nové pacienty. Nabízíme pečlivou práci, moderní postupy a materiály. Z estestické stomatologie provádíme bělení zubů pomocí moderní plasmové lampy a poradenství v oblasti dentální hygieny. Těší se na Vás Dr. Zdeněk Hlavička. Sídlo: budova Polikliniky Břeclav, Bří Mrštíků 38, tel.:

18 VB-zpravodaj qxp :53 Stránka 18 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort XV. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZEXV.VŠESOKOLSKÝSLETVP Celkem patnáctý a čtvrtý porevoluční všesokolský slet se uskutečnil července v Praze v rámci oslav 150 let od založení Sokola. Poprvé se konal v nejmodernějším fotbalovém stadionu v Edenu - v SYNOT TIP ARÉNĚ. Celý sletový týden byl doprovázen spoustou dalších akcí od nedělní mše v Chrámu sv. Víta s kardinálem Dominikem Dukou, přes divadelní představení, Sokol Gala v Tipsport aréně, až po prohlídku Tyršova domu a různé výstavy. Na Staroměstském náměstí a v Tyršově domě probíhala pódiová vystoupení sokolských jednot a hostů z České republiky i ze zahraničí. Tradiční sletový průvod prošel v neděli 1. července od do zhruba hodin po trase Václavské náměstí - Můstek, ulice 28. října, Národní třída, Smetanovo nábřeží, Křížovnická a nám. Jana Palacha, kde byla na schodišti před budovou Rudolfina tribuna, na níž průvodu přihlíželo vedení ČOS a rovněž pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Zde také sokolové uctili památku Jana Palacha položením kytice k jeho pamětní desce umístěné na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Poté průvod pokračoval ulicemi Široká a Pařížská až na Staroměstské náměstí, kde byl zakončen. V průvodu byly vidět historické sokolské prapory, účastníci v sokolských, ale také v lidových krojích. K slavnostní náladě přispěla rovněž hudební tělesa a folklorní soubory. Vrcholem sletu byl I. a II. program hromadných skladeb, kde vystoupilo ve dvanácti skladbách ČOS, ve dvou skladbách ČASPV a třech skladbách hostů ze Slovenska a Dánska více než cvičenců všech věkových kategorií. Nejpočetnější skladbou byla Česká suita, v níž vystoupilo zhruba 1800 žen. Druhou nejvíce obsazenou byla skladba Jen pro ten dnešní den. V jednotlivých skladbách rovněž cvičili sokolové, kteří se slétli z celého světa. Na sletu bylo celkem 1276 zahraničních účastníků. Celý dvoudenní program hromadných skladeb a zároveň celý sletový týden, jímž vyvrcholily oslavy 150. výročí vzniku Sokola, zakončila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která ve svém závěrečném projevu mimo jiné poděkovala všem cvičencům, cvičitelům a těm, kteří se na organizaci a materiálním zajištění sletu podíleli, a popřála XVI. všesokolskému sletu 2018, který se bude konat v roce mimořádně významném pro náš stát, v roce 100. výročí od založení Československa. I když se velká očekávání naplnila a všechno vypadalo téměř dokonale, tak slet přinesl i negativní stránky. Ani jednoho hlavního dne hromadných skladeb včetně slavnostního zahájení a ukončení se nezúčastnil ministr školství a poprvé v historii nebyl osobně přítomen prezident České republiky. Za tělocvičnou jednotu Sokol Velké Bílovice odjelo do Prahy 12 cvičenců a jeden praporečník. Cvičenci vystoupili ve dvou skladbách - Jen pro ten dnešní den s hudbou z českých filmů, která je určena pro seniorky a seniory, a Česká suita s hudbou Antonína Dvořáka, jenž je určená pro ženy a seniorky. Závěrem výbor T. J. Sokol Velké Bílovice děkuje Městu Velké Bílovice za finanční podporu spojenou s výdaji k účasti na XV. všesokolském sletu. T. J. Sokol Velké Bílovice 18

19 P VB-zpravodaj qxp :53 Stránka 19 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort TURNAJ STARÝCH GARD VE FOTBALETURNAJSTARÝCHGAR Při příležitosti 80. výročí založení fotbalového klubu ve Velkých Bílovicích uspořádala 26. května 2012 stará garda Velkých Bílovic turnaj ve fotbale. Turnaje se zúčastnila mužstva z Břeclavi, Brna, Prahy, Lužic, Velkých Bílovic a také z naší partnerské obce Šenkvic. Vítězství si nakonec vybojovala stará garda ze Šenkvic. Druhé místo patřilo starým pánům z Lužic, třetí místo získali domácí, čtvrté obsadili Břeclavští a o páté a šesté místo se podělili Brňané s Pražáky. Děkujeme Městu Velké Bílovice, firmě Borga s.r.o., Rodinnému vinařství Sedlák a dalším vinařstvím (Spěvák M., Tetur V., Skoupil P., Mádl S., Strýček J.) za sponzorské dary. Sportu zdar a kopané zvlášť! RYBÁŘSKÉ ZÁVODYRYBÁŘS Dětské rybářské závody letos proběhly v neděli 3. června na Velkém Bílovci za krásného slunečného počasí. Zúčastnilo se jich celkem 84 mladých rybářů nejen z Velkých Bílovic, ale i z blízkého okolí. Bylo uloveno 43 kaprů, 1 candát, 1 štika, 1 amur, 1 lín, 34 cejnů a 130 karasů. Po sečtení všech úlovků se na prvních místech umístili: 1. Adan Krystýn, Poštorná b. 2. Michaela Prajková, Tvrdonice b. 3. Adéla Lukešová, Rakvice b. 4. Kateřina Podhorná, Šardice b. 5. Milan Podhorný, Šardice b. 10. Adéla Foretová, V. Bílovice - 91 b. Celkem bylo vyhodnoceno 23 závodníků. Noční rybářské závody se uskutečnily ze soboty 16. června na neděli 17. června za neméně příznivého teplého počasí. I přes zápas naší fotbalové reprezentace s Polskem závody proběhly za účasti 300 lovících a velkého počtu příznivců rybolovu. O tom, že je revír atraktivní a dobře zarybněn, svědčí množství úlovků i samotných účastníků. Celkem bylo uloveno 133 ks kapra, 1 sumec, 7 candátů, 1 štika, 17 amurů, 16 úhorů, 8 cejnů a 12 karasů. Na prvním místě se umístil Pavel Šúrek z Prušánek, který ulovil kapra 94 cm a 18 kg, a tím získal pohár a dárkový poukaz na týdenní pobyt v deltě Porto Viro (Itálie, Benátky) - lov sumců, kaprů a ostatních ryb v deltě řeky Pád. Blahopřejeme. Výsledky: 1. Pavel Šúrek, Prušánky - kapr 94 cm, 18 kg 2. Radim Esterka, Moravský Žižkov - kapr 93 cm, 13,8 kg 3. Michal Svačina, Petrov - sumec 102 cm 4. Michal Konečný, V. Bílovice - kapr 94 cm 5. František Osička, Moravský Žižkov - candát 85 cm 6. Ivan Sprušánský, V. Bílovice - štika 61 cm 7. Tibor Zapletal, V. Bílovice - amur 76 cm 8. Jan Brázda, Šardice - úhoř 90 cm 9. Jan Drška, Brno - cejn 47 cm 10. Raul Armáni, V. Bílovice - karas 45 cm Sumec, délka 240 cm, váha 80 kg - úspěšný rybář pan Josef Kachyňa, Velké Bílovice Děkujeme všem sponzorům za jejich dary do soutěže a tomboly. Děkujeme také všem, kteří se o tuto pěknou rybářskou akci zasloužili a také všem rybářům za jejich přízeň. 19

20 VB-zpravodaj qxp :53 Stránka 20 Tel.: , Mail: 20

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více