ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. et Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: Foto archiv, Adriana Jarkovská, Zdeněk Kolařík, Václav Kříž * redakční uzávěrka , vychází *o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Téma měsíce: Škola začíná První září je vnímáno jako začátek školního roku, přestože ne každý rok právě prvního školní rok startuje. Letos padlo toto datum na sobotu. Přesto do školy mířily děti i dospělí. Důvodem bylo slavnostní otevření nové školní budovy veřejnosti. Co však tomu předcházelo, lze jen těžko popsat. O prázdninách bylo ve škole mimořádně živo. Jakékoliv plány na systematickou přípravu začátku školního roku vzaly za své hned v prvních červencových dnech. Zpočátku zůstávala alespoň naděje, že hlavní pracovní nápor vyjde na přelom července a srpna. Neexistoval snad jediný den, kdy se ve škole nepracovalo. Od července se v budově střídali brigádníci, bez nichž se letošní úklid neobešel. Ale teprve v srpnu vypuknul ten pravý zmatek. Dodávky vybavení, materiálu, ale i další dola ování provozu vyžadovalo značné vypětí dodavatelů i zaměstnanců školy. Zcela vyčerpávající byl poslední srpnový týden. Ještě v pondělí to nevypadlo, že do začátku školního roku zbývá přesně týden. A to bylo v budově živo denně do večerních hodin i o několika sobotách. Na slavnostní čtvrteční stříhání pásky byla sice budova připravena, ale jen zasvěcení věděli, kolik toho chybí v družině, kabinetech či jiných prostorách. Pracovní shon dopoledne ustal a znovu odstartoval po poledni, kdy se do budovy vrátili řemeslníci i brigádníci. Práce pokračovaly do pozdních pátečních hodin, aby v sobotu mohla být budova otevřena veřejnosti v co nejreálnější podobě. Po týdenním sledování předpovědí počasí nastal den D 1. září. Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] 1, 4 Téma měsíce: Škola začíná 3 Jak jsme slavili hody a 777 let od první písemné zmínky o Žebětíně 4 Školství 5 Ze života v obci 6 Na slovíčko s (Naši spoluobčané od 1 do 100 let) 7 Včelaři již oslavili svůj nový rok 8 Václavské hody skautský oddíl Brno-Žebětín 8 Turistické sdružení Stopa 9 Lanáček v ZOO 9 Kdy na farmářské trhy 9 ZOO v září 9 Výstava sukulentů, kaktusů 10 Z jednání zastupitelstva 10 Pomerančový den 11 Senior linka bezpečí MP Brno ŽIVOTNÍ STYL 12 Jazykové školy ukážou, jak se v nich učí 12 Fejeton: Něco málo o tradicích 13 Aktuální programy Centra pro rodinu a sociální péči 14 Ženy 50, o. s. 14 JOB klub 15 Vesna v září 15 Brněnský den pro zdraví [ BARTOLOMĚJSKÉ HODY ] Jak jsme slavili hody a 777 let od první písemné zmínky o Žebětíně Volby do krajských zastupitelstev: 12. října až 13. října 2012 Oficiální stránky Žebětína: 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ ŠKOLSTVÍ ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Škola začíná Dokončení ze str. 1 Před školou bylo rušno od ranních hodin. V areálu vyrůstaly stánky, naopak vypůjčené pódium opouštělo brány školy, aby případně nezmoklo. Na brankách přibyli májky, montovalo se ozvučení, auta přivážela zbývající drobnosti. Hostů přibývalo a čas do zahájení slavnostního otevření se krátil. Nakonec se všichni dočkali. Po přivítání hostů a jejich krátkých proslovech nové školní budově i učitelům požehnal brněnský děkan Václav Slouk a dva čerství prvňáčci Terezka a Vítek mohli školu otevřít alespoň pro hosty. Odpolednímu otevření školy předcházelo předání hodového práva. Se zahájením programu dala o sobě vědět příroda. Krátký déš způsobil trochu zmatku mezi návštěvníky i účinkujícími. Po celé odpoledne zůstala obloha zatažená, ale deš ové kapky padaly jen ojediněle. Program se pro jistotu odehrával na dvou pódiích ve vestibulu školy a před jejím vchodem. Mezitím si zájemci mohli prohlédnout školu. Mezi návštěvníky nechyběly děti, které se po prvním zhlédnutí školy nemohly dočkat pondělního zahájení školního roku. A ten byl také slavnostnější než obvykle. Pro prvňáčky se odehrával před budovou za přítomnosti televizních kamer. Nechyběly slzičky, které brzy vystřídalo nadšení ze všeho nového. Školní rok skutečně začal pro žáky, učitele i rodiče. Ale to už je jiná kapitola Jestřábi na táboře u Valdíkova První tři týdny prázdnin náš oddíl opět prožil na letním skautském táboře. Celotáborová hra se nesla v duchu stoletého výročí založení českého skautingu. Na vlastní kůži jsme prošli celým skautským stoletím a prožívali všechny možné události, které se v minulosti staly a ve kterých junáci hráli důležitou roli. Zažili jsme boje v zákopech v první světové válce, období první republiky, nástup nacismu a později komunismu. Připojili jsme se k protikomunistickému odboji a poznali i období pražského jara. Vrcholem (nejen naší celotáborové hry) byla sametová revoluce, kdy byl Junák znovu povolen. Samozřejmě program tábora není jenom o hře, ale také o utužování nejrůznějších skautských znalostí, přežití v divočině, sportování, rukodělkách, výletech a hlavně o kontaktu s přírodou. Celý tábor se velmi vydařil a těšíme se na další školní/skautský rok. Jiří Březina Jak jsme otevírali novou školní budovu Skautský oddíl tradičně pobýval na táboře v Meziříčku. Občanské sdružení Cvoček pořádalo v letních měsících příměstské tábory. Začátkem srpna se u Helenčiny studánky uskutečnila mše farnosti Ostrovačice. Klub důchodců vyrazil na zájezd do Olomouce a okolí. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME OBYVATELE ] [ INFORMACE ] Na slovíčko s paní Emílií Prokešovou Proč jsme si vybrali jako zástupkyni další věkové dekády právě vás, to se dozví čtenář už za chvíli. Ale začneme obligátně: jste žebětínská rodačka? Ano, narodila jsem se tady, žili tu i moji rodiče. Otec byl dlaždič, maminka byla v domácnosti. Byli jsme tři děti, bratr už nežije, sestra Marie bydlí v Žebětíně také. S manželem, který bohužel v loňském roce zemřel, jsme si tu před lety postavili domek, kde žiji s dcerou a zetěm. Zavzpomínejte krátce na svého muže... Byl svářeč, měl rád Žebětín. V mládí aktivně sportoval, hrál tu fotbal, později trénoval žáky, s klubem spolupracoval dál, podílel se třeba na výstavbě tréninkového hřiště. Svou svářečskou profesi využil při výrobě kolotoče a houpaček na starém dětském hřišti. Zpátky k vám. Kam jste chodila do školy? Až do 5. třídy tady v Žebětíně, potom jsme většinou dojížděli do Střelic, kde byla velká škola. Po osmé třídě jsem nastoupila do Druženy, kde se pletly svetry, později jsem přešla do známé Mosilany na Křenové, kde jsem pracovala jako vyšívačka. U téhle profese jsem vydržela 41 a roku a v roce 2001 odešla do důchodu. Shodou okolností na jiném místě tohoto čísla občasníku píšu o tradicích a chválím naše patrioty, že je obnovili a pokračují v nich. Jste velmi aktivní členkou Klubu důchodců, za který jste delegována i do kulturní komise a na většině tradičních akcí se velmi významně podílíte. Podívejme se opět proti proudu času. Nejsem zdaleka sama, kdo má zájem na obnovování a udržování krásných tradic. Když se asi před čtvrt stoletím rozhodlo o znovukonání babských hodů, objevily jsme střih na pravý žebětínský kroj a s paní Linduškovou se daly do šití....takže vaše celoživotní profese se vám náramně hodila? Nejen v tomhle případě. Kroje jsme šily nejprve vlastně pro sebe, ale později v nich čtyři hlavní stárky při Bartolomějských hodech chodily do kostela pro požehnání. Pro celou chasu se dnes ovšem půjčují kroje kyjovské. (Babské hody dlouho nevydržely, ale před pár lety je vlastně nahradily hody Václavské, kterých se můžou zúčastnit manželské páry, nejen pouze baby.) Do šití jsem se musela dát také třeba před čtyřmi roky, kdy jsme se po 40 letech rozhodli vzkřísit tradici masopustních průvodů. Nesměly chybět tradiční masky a právě s medvědem byl problém. Takže jsem ho musela spíchnout sama. V prvním roce šlo v průvodu 30 masek, letos už osmdesát! Pro nedostatek místa musím jen velmi stručně připomenout váš podíl na alespoň některých dalších akcích: Václavské hody, výroční schůze KD a především organizování samozřejmě s celým výborem klubu a za přispění obecního úřadu jarních a podzimních výstav. Co vás ale čeká za pár dní? (Rozmlouváme spolu na začátku posledního srpnového týdne.) Na tu naši trojitou slávu hody, 777 let od první písemné zmínky o Žebětíně, otevření nové školy budeme péct asi 2000 koláčů. Takže ve čtvrtek ráno v 5 hodin budíček, pak zadělání těsta ze 6 kg mouky, čtyři silní muži pak musí pořádně těsto vymíchat. To se nechá vykynout a pak už 9 žen podle starého žebětského receptu bude dělat koláče, podobné svatebním. Tvarohové s marmeládou do dolíčku. Potom přijde pečení a bude hotovo. Snad budou naše koláče chutnat. Včelaři již oslavili svůj nový rok! Určitě. Děláte radost spoluobčanům, čím si uděláte radost sobě? Mou velkou radostí je třeba náš domácí mazlíček psík Ťapka. Pracuji ráda na zahrádce, zajdu do lesa. V televizi dám přednost před seriály filmům pro pamětníky, soutěžím, třeba i hezkým večerníčkům. Z divadelních představení se mi líbí víc ta ochotnická než profesionální. Však jsme kdysi i v Žebětíně ochotničili, hráli jsme třeba Lucernu, Lakomce a další. A raduji se z každých dobrých počinů tady v Žebětíně. Přeji vám tedy hodně radosti, zdraví a a se koláče povedou! Za milý rozhovor děkuje F. Zacharník Ano, je to tak, třeba je to k nevíře, ale ke včelařům, hlavně však k jejich včelám, přichází začátek roku již brzy po letním slunovratu. V tu dobu již včely totiž začínají s přípravami na zimu. Z polí i lesů zmizela většina květů, které jsou hlavním zdrojem včelí pastvy, proto je i výskyt včel v přírodě už pouze sporadický. Konec starého a začátek nového včelařského roku nám nejlépe charakterizuje úsloví ženci na pole, včely z pole. Pro konec starého včelařského roku je mimo jiné charakteristické i poslední vytáčení medu, na které musí bezprostředně navazovat zimní přikrmování tedy ukládání zimních zásob. Uložením zimních zásob pro včely práce prakticky končí, pro včelaře však ještě zdaleka ne. Čeká jej spousta práce při úpravě a zvelebování včelích produktů, výrobě medoviny i při opravách a úpravách včelařského nářadí a včelích příbytků. Samozřejmostí však je i zhodnocení uplynulého roku, další vzdělávání, a to jak včelařů, tak i spoluobčanů. Včelařské organizace pořádají na začátku nového včelařského roku, tedy v průběhu zimy, celou řadu odborných přednášek, na kterých si včelaři předávají nejen své poznatky, ale dozvídají se zde a diskutují i novinky ze včelařského světa. Na informování občanské veřejnosti nevčelařů se však velmi často zapomíná. Přitom nevčelaři mají z pohledu včelařů až neuvěřitelné mezery ve svých znalostech nejen o včelách, ale i o včelích produktech. V naší základní organizaci, která působí v Bystrci, Kníničkách, Komíně, Jundrově, Žabovřeskách a v Žebětíně jsme v loňském roce zkusili tento trend zvrátit. Uspořádali jsme v Žabovřeskách a v Bystrci několik setkání občanů se včelaři, na kterých jsme si povídali o včelách, včelaření i o včelích produktech. Tato setkání byla spojena s ochutnávkou našich medů a někdy i medoviny. Protože dost lidí projevilo o včelařskou problematiku značný zájem a diskuse byly opravdu zajímavé, chceme v těchto setkáváních pokračovat i v letošním roce. Jsme připraveni rozšířit tato setkání do všech našich městských částí. Pro ty městské části, které budou mít o tato setkávání svých občanů se včelaři zájem a poskytnou nám prostory pro jejich uspořádání, máme pro zimní měsíce připraveno pokračování zajímavých diskusních večerů. O tom, jestli o ně bude ze strany občanů a MČ zájem a jestli a kdy se tato setkání uskuteční, vás budeme na stránkách vašeho zpravodaje včas informovat. Ing. Antonín Pavlíček lektor a vedoucí včelařských kroužků 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Václavské hody Stárci, stárky a krojované děti Vás zvou na Václavské hody. Průvod vyjde v sobotu ve 13 hodin z Křivánkova náměstí a půjde dále ulicemi Ríšova, Májová, Buková, Ostrovačická, Klobouček, Otevřená, Drdy, Hostislavova, Kohoutovická a zpět na Křivánkovo náměstí. Tam děti kolem 16 hod. zatančí pod májí Moravskou besedu. Ve 20 hod. začne v sále Katolického domu hodová zábava. K tanci a poslechu bude hrát odpoledne i večer Br ovská šestka. Předprodej vstupenek na zábavu bude v pondělí od do 19 hod. v přísálí Katolického domu. Přípravné schůzky s nácvikem písní budou v pondělí , a vždy v 19 hodin v přísálí. Vás všechny srdečně zvou krojovaní! Za všechny uvedené Václav Kříž 34. oddíl Brno-Žebětín Pokud máš chu poznat nové kamarády a zažít spoustu srandy, tak neváhej a přij mezi nás. V našem oddíle, krom pravidelných týdenních schůzek našich družin, se s námi můžeš podívat do všech možných koutů České republiky, vyzkoušet si spoustu nových dovedností. Na podzim a na jaře vyrazit na víkendové výpravy, vyzkoušet si sjet řeku na lodi, v zimě si zalyžovat či zabruslit. V létě pobýt na několikatýdenním táboře v podsadových stanech a indiánském tee-pee. A spoustu dalších skvělých aktivit. Vlčata světlušky: kluci a holky od 6 11 let Skauti a skautky: kluci a holky od let Rovers & Rangers: kluci a holky od let Rádi mezi sebou uvítáme i zájemce o vedení skautských družin. Michal,,Savana Pospíšil, tel.: Monika,,Monča Vedrová, tel.: Turistické sdružení Stopa Zveme všechny děti ve věku od 6 let na naši zahajovací schůzku. Těšíme se na Vás v úterý 11. září 2012 v hodin v přísálí Katolického domu. Jsme nově vzniklé sdružení, hlavní náplní naší činnosti bude turistika a pobyt v přírodě. Setkávat se budeme pravidelně každý týden a mimo to budeme pořádat různé další akce, v létě se můžete těšit na tábor. Těší se na Vás Jana Vedrová, Lukáš Hrdý, Radka Pospíšilová Kontakt: ŽIVOTNÍ STYL Lanáček v Zoo Brno láká na sloní nohy i veverčí doupě! V brněnské zoo vzniklo nové centrum Lanáček. Lanové centrum zahájilo svůj provoz v brněnské zoo na začátku srpna V areálu ho najdete v horní části zoo, hned u výstupu z vláčku. Během pár dnů si Lanáček našel své příznivce, denně tak svou zdatnost na překážkách vyzkouší zhruba stovka dětí ve věku od tří do jedenácti let. Celkem je tu pro ně připraveno jedenáct překážek, např. Sloní nohy, Veverčí doupě nebo Opičí tramvaj. Lana jsou ve výšce metr a půl. Strach z pádů mít ale nemusíte, pod všemi překážkami je záchytná sí. Vstup do Lanáčku je zpoplatněn, za dítě zaplatíte 60 Kč, přičemž vstupenka platí po celý den. Zpříjemnit si tak celodenní prohlídku zoo můžete v Lanáčku hned několikrát za sebou a za jedny peníze. Kdy na farmářské trhy? Na podzim je opět příležitost ke koupi čerstvých domácích produktů, které nabízejí regionální farmáři. Kde? U Orea hotelu Santon, Přístavní 38, Bystrc Kdy? 2. 9., , vždy od 8 do 13 hodin Trhy se konají za každého počasí. Zoo v září Otevírací doba Zoo Brno v měsíci září: denně od 9 18 hod. Pokladny se uzavírají v 17 hod. Výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a jiných exotických rostlin září 2012 od 9.00 do hod. ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU (roh ulic Veveří a Kotlářská). Sukulenty, kaktusy, tilandsie a další epifytní rostliny vystavují specializovaní pestitelé ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty MU Brno. Po dobu výstavy je pro návštěvníky zajištěn prodej rostlin z přebytků, poradenská služba, příjemné prostředí a možnost prohlídky všech expozic botanické zahrady, výstavka odborné literatury Další informace na Těšíme se na vaši návštěvu! 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 20. zasedání, konaném dne 27. srpna 2012 Schválilo rozpočtové opatření č. 7/2012, použití znaku MČ na pohlednici Žebětína, Souhlasilo se záměrem výstavby golfového hřiště v k. ú. Žebětín, Doporučilo ke schválení prodej obecního pozemku p. č. 1238/2 k. ú. Žebětín, ke schválení prodej obecního pozemku p. č. 216/1 k. ú. Žebětín, ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. x/2012 stanovení systému shromaž- ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna bez připomínek, ke schválení prodej obecního pozemku p. č. 212/1 k. ú. Žebětín, ke schválení svěření pozemků p. č.: 2257/2, 2281/5, 2294/1, 2302, 2313, 2324/4, 2364, 2386/4, 2386/5, 2387/1, 2387/2, 2392/2, 2419, 2424/1, 2424/3, 2454/1, 2454/5, 2455, 2466/2, 2467/1, 2480, 2501/4, 2513, 2577/1, 2590/8, 2590/13, 2598/1, 2598/2, 2607/2, 2608/1, 2608/2, 2609, 2625/2, 2661/3, 2669, 2678, 2681/3, 2683, 2691/1, 2692/1, 2692/3, 2692/4, 2693/11, 2693/12, 2693/13, 2693/14, 2693/15, 2693/16, 2693/18, 2693/19, 2693/20, 2693/21, 2693/23, 2693/25, 2693/26, 2694/1, 2694/3, 2694/4, 2694/5, 2694/6, 2694/7, 2694/9, 2694/10, 2694/11, 2694/12, 2694/14, 2694/15, 2694/25, 2694/26, 2694/27, 2694/29, 2694/36, 2696/2, 2713/88, 2790/1, 2790/8, 2790/14, 2792, 2793, 2794/1, 2806/1, 2835/4, 2853/3, 2861, 2876, 2882/2, 2891/5, 2914, 2915, 3394, 3704, 3955, vše k. ú. Žebětín, ke schválení prodej obecního pozemku p. č. 2028/5 k. ú. Žebětín, ke schválení pronájem části pozemku p. č. 899/3 a části pozemku p. č. 1289/1, vše k. ú. Žebětín, společnosti E.ON Distribuce, a. s. Senior linka bezpečí MP Brno Možná se Vám to už také stalo. U domovních dveří zazvoní zvonek a člověk stojící před nimi se domáhá vstupu dovnitř s odůvodněním, že je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren anebo zaměstnancem sociálního odboru. A Vy váháte, zda uvěřit. Přestože mnozí pochopili, že opatrnosti není nikdy dost, stále se objevují případy, kdy podvodníci zneužijí důvěry starších lidí a pod záminkou nutné činnosti nájemníky připraví třeba i o celoživotní úspory. Možností jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly je přitom celá řada. Od viditelných pomůcek, jimiž jsou například domovní řetízky, až po takové, které nevyžadují žádné pořizovací náklady. Jednou z možností, kterou už před několiky lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence MP Brno, je tzv. Senior linka bezpečí. Její princip je jednoduchý. Na tel. čísle jsou strážníci každý pracovní den (po čt , pá ) připraveni podat občanům informace o tzv. neobjednaných službách. To jsou přesně ty případy, kdy u dveří zvoní neznámý člověk. Praxe ukázala, že pachatelé trestných činů nejčastěji vystupují jako falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo sociální pracovníci. Pokud vám tedy u dveří zazvoní nějaká neznámá osoba, která tvrdí, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte linku , kde vám strážníci obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků dané firmy. Podvodník v okamžiku, kdy zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete a o jeho přítomnosti tak informujete policii, místo pravděpodobně velmi rychle opustí. Pokud se tak stane, oznamte prosím veškeré Vám známé údaje k jeho osobě na tísňovou linku 156. Je lépe vyloučit nedorozumění než riskovat, že se obětí případného podvodníka stane někdo jiný. Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete na v Poradenském centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: Pavel Šoba, mluvčí MP Brno Pomerančový den Pomerančový den je již tradiční osvětová akce, jejímž cílem je informovat veřejnost o Alzheimerově chorobě a o dostupné péči pro lidi trpící demencí. Letos proběhne v Brně v rámci tzv. Pomerančového týdne ve čtvrtek 20. září. Informační stánek bude umístěn od 8 do 16 hodin na Malinovského náměstí před Mahenovým divadlem. Akci pořádá brněnské středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické, které působí jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro Jihomoravský kraj. Zájemci obdrží od pracovníků Diakonie podrobnější informace o poruchách paměti, bezplatném vyšetření paměti i službách a možnostech pomoci pro lidi trpící poruchami paměti. Součástí je také veřejná sbírka, kam je možno věnovat dobrovolný příspěvek. Každý, kdo přispěje nejméně dvaceti korunami, obdrží kromě informačních materiálů také keramickou placku. Výtěžek sbírky bude použit v souladu s pravidly ČALS na podporu brněnského kontaktního místa, které působí při Diakonii ČCE středisku v Brně. Diakonie ČCE středisko v Brně Hrnčířská 27, Brno, tel.: , Jazykové školy ukážou, jak se u nich učí Internetový portál Vzdělání. CZ pořádá v sobotu 8. září 2012 první ročník interaktivního veletrhu brněnských jazykových škol, který se bude konat v centru Brna v budově Muzejky (Moravské nám. 15) od 10 hodin. V Brně existuje přes 70 jazykových škol a člověku lačnému po jazykovém vzdělání může z celé té nabídky jít tak trochu hlava kolem. Cílem netradičního veletrhu Otevřené Vzdělání je právě pomoci s výběrem jazykové školy. Během ukázkových hodin představí svůj styl výuky brněnské jazykové školy, anglická mateřská školka a jazykový projekt, který se zaměřuje na online studium. Každý si tak může sám na vlastní kůži vyzkoušet, co mu vyhovuje. Návštěvníci se mohou těšit jak na lekce angličtiny, tak i německého, francouzského či španělského jazyka. Nezapomnělo se ani na maminky po celou dobu veletrhu bude v provozu dětský koutek, kde si budou moci své ratolesti odložit. Jazykové školy zároveň představí i možnosti výuky cizích jazyků pro děti od utlého věku až po ty školou povinné. Během veletrhu je nachystáno několik překvapení, z nichž dopředu prozradíme snad jen losování o zajímavé (jak jinak než jazykové) ceny po skončení celé akce. Vstup na veletrh a veškerý program je zdarma. Více o akci naleznete na stránkách 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ OSTATNÍ ] Něco málo o tradicích... Zvolit si toto téma pro tradiční fejeton se ukázalo problematické. Sociolog protože sociologie se teorií tradice zabývá by o tom napsal několikastránkovou studii. Jde totiž o téma náramně obsáhlé, které se dá posuzovat z mnoha pohledů, členit na různé skupiny a podskupiny. Ale o tom nemám ani páru, jak se říká, a jedna stránečka by stejně nestačila. Nepomohl mi v orientaci ani internet, nabízející další a další odkazy. Tak to holt zkusím po svém, s vědomím, že o spoustě důležitostí nevím... Z internetu použiji jen informaci, že slovo tradice je odvozeno z latinského tradare, což vyjadřuje předávání. A sice mezigenerační předávání poznání, schopností, obyčejů, mravů, ale také rituálů, morálních pravidel atd., až třeba po recepty na dobrou krmi. Spousta tradic je udržována třeba v náboženstvích. Jsou ve světě různá a značně odlišná, právě tak jako tradice, které se k nim váží. Jiné tradice má židovská víra, jiné muslimská náboženství, jiné tradice se váží k buddhismu či rituálům afrických kmenů. Naše náboženské tradice spojené s křes anskou vírou nám připadají nejkrásnější a užívají si je rádi nejen věřící, ale i ateisté. A je to v prosinci mikulášská nadílka, pak Vánoce a všeliké přípravy kolem nich s nezbytným vánočním stromkem, dárky, půlnoční a poté koledou Tří králů. Tradiční zvyky nás provázejí i novým rokem, přes masopustní veselí k Velikonocím, poutím, dožínkám, hodům či vinobraním. A ke všem se váží dávná, čili tradiční přísloví, která všichni znáte. Socialistické ideologii v druhé polovině minulého století většina tradic moc nevoněla. A tak se je snažila potlačit, zakázat či alespoň přizpůsobit k obrazu svému. Moc se to nedařilo, Vánoce se slavily dál, jolka se neujala, děda Mráz prohrával s Ježíškem vysoko na body. Velikonoce se také slavily a marně byly nazývány svátky jara. Ale třeba tradiční skauting byl zakázán, chodilo se do Pionýra a Svazu mládeže, sokolské slety nahradily spartakiády. Folklór prošel, ale jen pod bedlivým politickým dohledem. Z historických tradic vyhovovalo snad jen husitství. Tak trochu zásluhou pana Jiráska. Ten to jistě v době, kdy tuhle éru popisoval, myslel dobře, když husitství a hlavně bratra Žižku zidealizoval. Chtěl tak podpořit národní hrdost, českou historii. Jenže tak se stal jednooký bojovník symbolem boje proti bohatým, kterým bral a chudým dával, předchůdcem společného vlastnictví. I v budovatelské písni se tradice husitství objevila. ( Přes spáleniště, přes krvavé řeky, vnuk husitů jde neochvějně dál... ) Píšu své rozjímání právě v době, kdy vrcholí olympijské hry v Londýně. Tohle zápolení má tisíciletou tradici, zmínka o prvních hrách je už z roku 776 let před Kristem. Se zánikem řecké říše skončily ovšem i olympiády. Ty novodobé byly obnoveny v roce 1896 zásluhou pana Coubertina a konají se každé čtyři roky dodnes, s výjimkou válečných let. A to už je také náležitá tradice! (Ve starém Řecku se dokonce v čase olympiády válčit přestávalo, své vlastní hry měly prý i ženy nazvané Heraia, podle bohyně Héry. Disciplina byla jen jedna, běh, který ženy absolvovaly v krátké tunice se sponou na pravém rameni, levé ňadro bylo obnažené. Tahle tradice se ovšem, pánové, neuchovala. Ale dnešní atletky také na svůj vzhled velmi dbají!) Přestávka v udržování našich tradic nebyla naštěstí dlouhá. Po roce 1989 se tradice všeho druhu rozjely opět naplno. Byl obnoven skauting, žije Sokol, myslivci, rybáři, vinaři, hasiči a další opět živí své dávné tradice. Restaurace lákají na tradiční česká jídla, KLAS KLub Aktivních Seniorů probíhá vždy 2. a 4. středu v měsíci (12. a ), od do hod. Bezbariérový sál. Klubový poplatek 30 Kč/setkání nebo permanentka 240 Kč/8 setkání, sleva na Senior Pas. Trénujeme pamě, motoriku, relaxační techniky, besedujeme aktivně nad zajímavými tématy. Místo konání: Josefská 1, Malý sál. Případné dotazy na tel. čísle: Vycházky a výstavy s KLASem KLubem Aktivních Seniorů. Sraz před recepcí Josefská 1, Brno, středa 19. září, v hod. Téma: Údolím Bílého potoka, Hálův mlýn, jízdné na MHD. Případné dotazy na tel. čísle: Podzimní Škola rodinných financí cyklus čtyř seminářů (celkem 12 vyučovacích hodin) zaměřených na zvýšení finanční gramotnosti pro nejširší veřejnost. I. běh: 24. září, 1., 15. a 22. října 2012 (pondělí), vždy hod. II. běh: 2., 9., 23. a 30. října 2012, vždy hod. (úterý). Témata: Rodinný rozpočet, Finance v pracovněprávním vztahu, Podepsat můžeš, přečíst musíš, Zodpovědné zadlužování. Případné dotazy na tel. čísle: reklama nabízí rodinnou firmu s tradicí, která se nejspíš chlubí použitím tradičních materiálů. Slovo tradiční se až trochu devalvovalolo a využívá se i k ryze komerčním účelům. Co naděláme... Proč jsem si vlastně tohle téma zvolil? Protože je chvályhodné, že u nás v Žebětíně se ty pravé tradice vzorně udržují, obnovují, mají zelenou. Jen namátkou: tříkrálová sbírka skautů, masopustní průvod, velikonoční koledování, stavění máje a hody až po vánoční strom a vlastně už také nově tradiční loučení se starým rokem. Takže končím zvoláním: tradicím zdar a těm našim, žebětínským, zvláš! F. Zacharník Aktuální programy Centra pro rodinu a sociální péči v září Prakticky vedené jazykové kurzy němčiny a angličtiny různých pokročilostí, jejichž cílem je domluvit se v běžných životních situacích. Termíny konání: Angličtina mírně pokročilí středy hod. Angličtina pokročilí čtvrtky hod. Němčina mírně pokročilí středy hod. Němčina pokročilí středy hod. Trénink paměti pro začátečníky od do vždy ve čtvrtek hod. a trénink paměti pro pokročilejší od do vždy ve středu hod. Počítačové kurzy od A do Z. Vhodné pro zájemce, kteří se chtějí pozvolna seznamovat s počítačem a jeho možnostmi. Kurz probíhá každé pondělí vždy hod. Termín od a je potřeba hlásit se na něj předem na recepci CRSP (tel.: ). Klub přátel rodiny pořádá Podzimní prázdniny pro rodiny s dětmi školního věku v termínu v Domě sv. Josefa v Beskydech. Téma: Jak strávit Dušičky a Halloween? Na pobytu bude přítomen také kněz. Kontakt a info: tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Ženy50, o. s. JOB klub v AGAPU už v září! Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce? Ptáte se, kde hledat zaměstnání? Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od do pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním bezplatný JOB klub. Jde o motivačně-vzdělávací kurz, který zájemce naučí základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Dozvíte se: - jak hledat pracovní nabídky, - jak odpovídat na inzeráty, - jak napsat průvodní dopis, životopis, - jak komunikovat se zaměstnavateli, Občanské sdružení Ženy50 provozuje aktivity cíleně zaměřené na ženy 50+, vítáme však mezi námi i muže po padesátce a mladší ročníky. Působíme ve středu Brna na Anenské 10 a od začátku října zahajujeme několik kurzů, na které jste srdečně zváni. Velké oblibě se těší počítačové kurzy, které běží již 6. rokem. Jsou vyhledávány pro malý počet účastníků (max. 6 osob), vedou je dvě lektorky, rovněž ve věku 50+. Odpadá tudíž ostych daný věkovou bariérou a výuka je přizpůsobena tempu frekventantů. Již tradičně otevíráme kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé, grafické zpracování digitálních fotografií, tvorbu prezentací v PowerPointu. Kurz Trénink paměti je zaměřen na techniky, které vám pomohou zapamatovat si téměř nemožné. Pro velký úspěch opakujeme i Seminář o finanční gramotnosti, kde se zamyslíte spolu s lektorkou nad významy různých pojmů z oblasti finanční gramotnosti i jak lépe nakládat se svými penězi. Semináře Sebe-vědomá žena a Nový pohled na staré příběhy aneb Jak namalovat obraz svého života vám pomohou zaměřit se na vás samotné, zamyslet se nad sebou, svými vztahy, přístupem k životu a třeba i něco zlepšit. Kurzy angličtiny a němčiny jsou vyhledávány ze stejného důvodu jako PC kurzy. Jelikož probíhají v kruhu vrstevníků, odpadá obava, že ve věku 50+ si přece jen nové věci osvojujeme pomaleji a mohli bychom brzdit mladší ročníky. Avneposlední řadě občanské sdružení Ženy50 pořádá tříměsíční kurzy tcha-ti, sobotní víkendové cvičení, přednášky, výlety a další akce. Bližší informace se dozvíte na webu sdružení případně pište své dotazy na Můžete za námi přijít i osobně, na Anenskou 10, nejlépe některý čtvrtek od do hod. Ing. Jana Jarušková předsedkyně sdružení - zkusíte si nácvik pracovního pohovoru a mnohé další! Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy od 9.00 do 14 hod. Kapacita míst je omezná! Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi. Zájemci se mohou hlásit bu přímo v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh 1), na telefonních číslech: , , nebo na ové adrese Těšíme se na Vás! Vesna v září Učíme se v každém věku Zájmu o nové poznatky a jejich osvojování i ve středním a seniorském věku vychází vstříc občanské sdružení Vesna pořádáním různých vzdělávacích kurzů. Na výběr jsou: kurz tvůrčího psaní (pod lektorským vedením spisovatelky E. Talpové), práce s počítačem (základy, internet a , digitální fotografie), hrátky s pamětí (úvodní kurz nebo celoroční, vedené zkušenou absolventkou specializace na cvičení paměti hravou formou), výuka němčiny, angličtiny, ruštiny a španělštiny (různé stupně pokročilosti). Všechny aktivity se konají v učebnách Vesny na Údolní 10 (střed města s dobrou dostupností MHD). Vyučuje se dopoledne, odpoledne i v podvečer denně kromě pátku. Skupiny účastníků jsou do osob, zahájení výuky ve II. polovině září Brněnské dny pro zdraví 18. ročník Brněnských dnů pro zdraví pořádá ve dnech září 2012 Kancelář Brno-Zdravé město MMB. Více informací na Cvičíme, zpíváme, hrajeme (si), tancujeme... V tělocvičně klidného dvorního traktu budov Vesny na Údolní 10 začnou od září opět pohybové kurzy a kroužky různého zaměření, pro věkové skupiny od 2 let po seniory. Nejmenším, v doprovodu dospělých, jsou určeny Sluníčka a Angličtina hrou (výuka základní motoriky, kreslení, písniček a říkadel...) Pro větší děti je připravena základní pohybová průprava (skupiny 3 5 let, 5 7 let), baletní a taneční průprava ( Balerínky pro dívky 4 7 let) a Sebeobrana (chlapci i dívky 5 7 let). Dospělí mají také svá cvičení: jógu, pilates, zdravotní se zaměřením na udržování pohyblivosti pohybového aparátu, kondiční s prvky zumby a stepdance, sebeobranu. Cvičení probíhají od pondělí do čtvrtka, při hudbě, s využitím overballů, gymballů a jiných pomůcek, pod vedením osvědčených lektorek a lektora. Pečovatelské akreditované kurzy Absolvovat kvalifikační kurz s akreditací MPSV je podmínkou pro vykonávání odborné práce pečovatelky. ŽVS Vesna, o. s., tyto kurzy pořádá již od r Nejbližší termíny zahájení: od (specializace na péči o seniory a handicapované), od (péče o děti od nejmenšího věku, vč. handicapovaných). Vyučuje se vždy v pátek hod. a v sobotu hod. Předměty: právní, sociální a etické minimum, první pomoc, zásady bezpečné práce, hygieny, ekologie, výživa a stravování, zdravotní poruchy a jejich léčba i prevence, krizová intervence, komunikace, psychologie... Součástí kurzů je praxe v sociálních službách a závěrečné zkoušky (test a ústní část). Úspěšní absolventi obdrží certifikáty s platností v ČR, Rakousku a Německu. Uplatnění: zařízení a organizace poskytující sociální služby nebo samostatně na živnostenský list (péče o klienty v domácím prostředí). Kurzy jsou přínosné i pro ty, kteří v rodině pečují o osobu blízkou. Přihlášky a informace na všechny kurzy: kancelář ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10 (přízemí), pondělí až čtvrtek hod., hod., pátek hod., tel.: nebo , popř. 14 S T R A N A S T R A N A 15

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky INZERCE / INFORMACE Drakiáda 18. středisko Junáka Žebětín vás zve v sobotu 5. 11. 2011 na tradiční Drakiádu. Přihlásit se můžete od 13.30 do 13.45 hodin na louce nad ulicí Ostrovačickou. Start bude ve

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Festival v centru dění na straně 2 Vánoce na Zelňáku se konají už popáté Vánoce na Zelňáku slaví půlkulatiny.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Naší říjnovou osobností je bubeník jubilující brněnské skupiny Synkopy 61, která v tomto měsíci připomene

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více