Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ:"

Transkript

1 Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ: Cílem těchto příkladů je ROZŠÍŘENÍ slovní zásoby (cizí a odborné výrazy, idiomy, slovní spojení), UPEVNĚNÍ různých významů slov a jejich vazeb, ZLEPŠENÍ čtenářských dovedností a porozumění textu, PŘESNĚJŠÍ vyjadřování, správné stylistické vyjadřování i PROCVIČOVÁNÍ pravopisu. Lze je použít jako ZÁBAVNÉ doplňky do hodin nebo na soutěže. Najdete zde klasické i netradiční úkoly (regulární výrazy, anagramy, popletené idiomy a další hry) i úkoly směřující DO JINÝCH PŘEDMĚTŮ. Při řešení příkladů se využívají elektronické slovníky Lingea, zejména Slovník současné češtiny a Pravidla pravopisu Lingea. Tyto příklady jsou určeny jako pomůcka pro učitele, kteří hledají nové inspirace do hodin českého jazyka, pro jazykové pětiminutovky pro žáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky pro řešitele olympiády z českého jazyka pro všechny, kdo chtějí vylepšit svůj jazykový styl Elektronickou aplikaci lze využívat na interaktivních tabulích, pomocí promítání z počítače dataprojektorem na plátno či přímo na počítačích v počítačových a jazykových učebnách. Příklady usnadní učitelům českého jazyka přípravu na vyučování, zejména při tvorbě zajímavých příkladů do diskuse nebo při přípravě motivačních úkolů. Žákům pomohou při procvičování učiva, naučí je aktivně používat elektronické slovníky a pomohou jim při připravit se na olympiády a soutěže z českého jazyka. Obsah Slovíčka - hrátky s písmeny (hláskosloví) Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu písmen Hledání slov, která obsahují co největší počet daného písmene Hledání slov, která začínají a končí na stejné písmeno Pyramida ze slov, která začínají a končí na stejné písmeno Písmeno uprostřed Hledání zvláštních slovíček Hledání slovíček se samohláskami... 4 Slovíčka hrátky se slovními tvary (tvarosloví) Procvičení určování základního tvaru slova - lemmatizace Oprava překlepu ve slově Cvičení správného pravopisu, doplňování diakritiky Doplňování diakritiky převážně vážně Podobná slova... 7 Slovíčka hrátky se slovy (slovotvorba) Tvoření slov odvozováním Povolání, zájmy Upevňování pravopisu - zdvojené hlásky... 7 Slovíčka hrátky s významy (sémantika) Upřesňování různých významů slova Cizí slova, odborné termíny v textu Cizí slova, odborné termíny jednotlivě... 9 Slovíčka hrátky s příznaky (stylistika) Rozšiřování slovní zásoby podle stylů Rozšiřování slovní zásoby podle stylů - doplňovačka Slovíčko ke slovíčku fráze všeho druhu (frazeologie a idiomatika)

2 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí ustálených slovních spojení, přísloví, idiomů Rozšiřování slovní zásoby pomocí přísloví, slovních spojení a frází Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů, přísloví, slovních spojení a frází Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů a slovních spojení obsahujících číslo Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání správných přísloví, idiomů hra popletené idiomy Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání správných přísloví, idiomů hra vtipné idiomy Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání idiomů zadaných dvěma slovy, která obsahují Rozlišování slov podobně znějících nebo podobného významu Rozšiřování slovní zásoby - zooidiomy Slovíčka hrátky s hrátkami Pravopis vyplňování křížovek Pravopis doplňování písmen, znak? Pravopis doplňování písmen, znaky? a * Veršovací slovník hledání rýmů Luštění přesmyček, anagramů Vytvoření přesmyčky, anagramu Znáte význam běžně používaných zkratek? Další zkratky, i cizojazyčné Zkratky zemí, používaných měn i chemických prvků Co vše může označovat jediné písmeno (dvojice písmen)? Věta nebo text se stejnými písmeny Přehled užitečných funkcí elektronického slovníku Lingea Lexicon 5: Klasické vyhledávání hesel funguje po zadání hesla do okénka. Text lze zkopírovat i ze schránky nebo na slovo pouze ukázat myší (při aktivní funkci mouse-over). Tvaroslovné hledání umožňuje vyhledat heslo zadané v libovolném tvaru. Fulltextové vyhledávání znamená, že při hledání hesla se prohledává celý slovník, na záložce Fulltext zobrazí výsledky fráze, kolokace, příklady, idiomy. Standardně jsou obě tato hledání zapnuta, vypnout je můžete v dialogu Hledání (Ctrl+F). Užitečné jsou také další možnosti vyhledávání v dialogu Rozšířené hledání (Ctrl+G): Fulltext - hledání s použitím logických operátorů + a -, podle slovního druhu, rodu nebo oborových a stylových příznaků. Šablony - rozšířené hledání podle šablon umožňuje vyhledat celou skupinu slov popsanou regulárním výrazem (znak? zastupuje jedno písmeno, znak * libovolný počet písmen), hranaté závorky obsahující seznam písmen, která se mohou na daném místě ve slově vyskytnout. Anagramy - hledá všechna slova, která obsahují stejná písmena jako zadané slovo, avšak v jiném pořadí, tj. přesmyčky (lze stanovit, zda se písmena mohou opakovat). Slovník Užití slov obsahuje rámečky se zajímavostmi, při zapnutí slovníku se objevuje okno Tip dne, které upozorňuje na funkce slovníku a také zobrazuje informace ze slovníku Užití slov. 2

3 Slovíčka - hrátky s písmeny (hláskosloví) 1. Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu písmen Učitel napíše na tabuli určitou skupinu znaků a úkolem žáků bude vypsat co nejvíce slov, která tuto skupinu obsahují. Na závěr si vymyšlená slovíčka vzájemně porovnají. Protože výsledných slov je někdy mnoho, učitel může hledání upřesnit např. počtem písmen ve slově. Didaktický efekt: Tato úloha je pro žáky zpestřením, procvičí si logické myšlení a kombinatorické schopnosti. najděte podstatná jména obsahující skupinu písmen masa *masa* biomasa, grimasa, masa, masakr, masařka druh *druh* dobrodruh, soudruh, druh, druhák sys *sys* systematický, sysel, systém, ekosystém okr *okr* čistokrevný, demokrat, kokršpaněl, pokrevní, okres, stejnokroj, zvěrokruh okr, 5 písmen?okr?, okr?? mokrý, pokrm, okraj, okres, okruh 2. Hledání slov, která obsahují co největší počet daného písmene Učitel zadá písmeno a žáci hledají slovíčko, v němž se vybrané písmeno nejčastěji opakuje. Výsledky porovnejte se slovníkem, za použití funkce rozšířeného hledání s regulárním výrazem např. *x*x*x*x*. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření + viz předchozí efekt. A 4x: aparatura, aromalampa, databanka, karavana M 3x: maximum, minimum, mimozemšťan, multimédium, memorandum, O 4x: pohotovost, poloostrov, hydrometeorologie, vodohospodářství, rozvodovost T 3x: antitalent, atentát, atentátník, čtvrtletí, institut, statistika, termostat, traktorista, teletext 3

4 3. Hledání slov, která začínají a končí na stejné písmeno Učitel zadá písmeno a žáci hledají slovo, které na zadané písmeno začíná i končí. Protože možností může být mnoho, lze hledání upřesnit počtem písmen, z kterého se má slovo skládat. Modifikace: nalezení co nejdelšího takového slova. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření + viz předchozí efekt. A, 6 písmen adresa, angína, anketa, armáda, azalka, anténa, antuka A, nejdelší administrativa, aminokyselina, automobilista, autogramiáda, architektura, K, 5 písmen kajak, kolek, kolík, koňak, komik, koník, korek, krtek, kuřák, kozák K, nejdelší kovosoustružník, křivopřísežník, kormidelník, kriminálník 4. Pyramida ze slov, která začínají a končí na stejné písmeno Učitel zadá písmeno, žáci hledají slova, která v základním tvaru vybraným písmenem zároveň začínají i končí. Z nalezených slov různé délky děti sestaví co nejvyšší pyramidu nebo roháček. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření + viz předchozí efekt. Pyramida z písmene A K-roháček A k aha kk astra krk andulka klik autoškola kajak audiokazeta aminokyselina kritik kardiak knihtisk kostelník kosodélník kriminálník kompromisník kilometrovník křivopřísežník kovosoustružník 5. Písmeno uprostřed Učitel zadá písmeno a žáci hledají slova o určitém počtu znaků s vybraným písmenem situovaným přesně uprostřed slova. Z nalezených slov se pokusí sestavit větu. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření + viz předchozí efekt. č, 5 znaků zadá se text a, 3 znaky zadá se text?a? baf, čaj, daň, jak, maz, pak, vak, žal k, 7 znaků zadá se text??č?? bičík, kočka, tečka, vlčák, výčep, vrčet, točit, ruční, myčka, mlčet???k??? kdykoli, kickbox, bankrot, jeskyně, maskáče, laskavý, překlad 6. Hledání zvláštních slovíček Žáci mají najít slova obsahující v češtině úzce zastoupená seskupení znaků. Tuto skupinu jim zadá učitel. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření+ viz předchozí efekt ju, pouze uvnitř slova - zadá se text?*ju?* kajuta, konjukce, konjunktura, tajuplný ja a) na začátku slova - zadá se text ja* jablko, jabloň, jackpot, jadrný, jaguár, jahoda, jachta, jak, jalovice, jazyk b) pouze uvnitř slova - zadá se text?*ja*? ajatolláh, Aljaška, benjamínek, fujavice, kajak, kdovíjak, napjatý, nijak, desetibojař, pijan, zajatec, polojasno, zabíjačka c) na konci slova - zadá se text *ja aleluja, maracuja, ninja, sója, papája 7. Hledání slovíček se samohláskami Najděte slova, která obsahují v základním tvaru co nejvíce samohlásek v pořadí podle abecedy (a-e-i-o-u). Varianty: slovo může nebo naopak nesmí obsahovat žádné další samohlásky. Žáci plní úkol sami, poté výsledky konfrontují s elektronickým slovníkem. Zadání lze modifikovat pro libovolná daná písmena. Didaktický efekt: Velmi nezvyklá úloha pro učitele, obtížná pro žáky, zpestření hodiny, posílení interdisciplinárních vztahů s matematikou (logika a kombinatorika) 4

5 2 samohlásky a-e: kafe, kačer, manžel, abeceda, absence e-i: střelit, lepit, legie i-o: pivo, krmivo, knihomol o-u: bonus, blbnout, soud 3 samohlásky a-e-i: akademik, baterie, mraveniště, nakreslit e-i-o: pečivo, penzion, přetisknout i-o-u: vinout, tisknout, většinou 4 samohlásky a-e-i-o: nanečisto Slovíčka hrátky se slovními tvary (tvarosloví) 8. Procvičení určování základního tvaru slova - lemmatizace Učitel připraví deset slov, u kterých mají žáci určit lemma, tj. základní tvar (1. pád jednotného čísla, 1. osobu u slovesa) a slovní druh. Pokud má slovo více základních tvarů pro jeden slovní druh, vyjmenují žáci všechny. Didaktický efekt: Žáci si pomocí jednoduché funkce elektronického slovníku procvičí určení základního tvaru slova. Uvědomí si, že jeden výraz může zároveň patřit k více slovním druhům. ženou žena, hnát - podstatné jméno, sloveso pojede jet, sloveso valím valit, válet - slovesa lži lež, lhát - podstatné jméno, sloveso kolem kolo, kolem, kolem - podstatné jméno, příslovce, předložka 5

6 9. Oprava překlepu ve slově Učitel si připraví slova, ve kterých je překlep. Žáci mají za úkol najít všechna správná slova, tj. všechna slova, která získají změnou jednoho písmene. Pro pokročilejší žáky lze zadat také hledání slov vzniklých přidáním a ubráním písmene, prohozením dvou písmen nebo nahrazením dvou písmen jedním dalším. Mohou doplnit i háček nebo čárku. Žáci vypracují zadání sami, poté výsledek porovnají s elektronickým slovníkem. Doplnění: Nalezená slova žáci vypíší také v základním tvaru. Didaktický efekt: Nezvyklá a obtížná úloha. Žáci se zamyslí nad odvozováním slov, lemmatizací a procvičí si slovní druhy. fčela včela, čela, fučela, fičela včela, čelo, fučet, fičet macek masek, matek, facek, marek, racek, pacek, manek, mapek maska, matka, facka, marka, racek, packa, manko, mapa dtuma doma, dáma, puma, suma, demo doma, dáma, puma, suma, demo zimrat šimrat, zvrat, zkrat, zírat šimrat, zvrat, zkrat, zírat nejsen nejen, nesen, nejsem nejen, nést, být pilice pijíce, ulice, klice, psice pít, ulice, klika, psice ktiny kiny, krtina, křtiny, vina, kuna, miny, siny, giny kino, krtina, křtiny, vina, kuna, mina, sinus, gin zen žeň, žena, hnát, hnát, ženit, zen (budhismus) žeň, žen, žeň (hnát, ženit), zen (budhismus) 10. Cvičení správného pravopisu, doplňování diakritiky Učitel předloží žákům text bez diakritiky, se slovy, ve kterých se často chybuje v diakritice (zejména v psaní čárky nad samohláskou). Úkolem žáků bude doplnit chybějící diakritická znaménka. Správnost si potom ověří ve slovníku. Didaktický efekt: Žáci si procvičí pravopis vybraných slov. James Bond zachranil z horici mistnosti placici holcicku. Ani nepouzil hasici pristroj umisteny na balkone, pomohlo mu totiž kolem jedouci kropici auto. Sherlock Holmes vyresil i tento vyjimecne tezky pripad. Dostal milion, zalozil si sporici ucet a pil caj s citronem. 11. Doplňování diakritiky převážně vážně Změníme-li u některých slov diakritická znaménka, dojde k posunu jejich významu. Učitel zadá žákům vymyslet co nejvíc takových dvojic slov, např. sek-šek. Didaktický efekt: Zpestření hodiny. moc: moc, moč krtiny: krtiny, křtiny draha: dráha, drahá vali: valí, válí sala: sálá, šála horky: horky, horký, hořký prs: prs, prš (rozkaz pršet) kala: kala, kála sel: sel, šel rasa: rasa, řasa rad: rád, řád, po lemmatizaci také radit, řada, rada, řadit, řádit karate: karate, káráte po lemmatizaci také kárat, karát 6

7 12. Podobná slova Učitel zadá žákům dvojice podobných slov, u kterých v jednom z tvarů dochází ke zdvojení hlásek (např. raní, ranní). úkolem žáků je vysvětlit jejich význam a uvést příklady jejich použití v konkrétních větách. Výslovnost některých slov se může lišit. Modifikace: Žáci mají najít co nejvíce dvojic slov obsahujících tutéž hlásku jednoduchou nebo zdvojenou. Nejčastěji se jedná o přípony nný, ný, -nní, -ní. Didaktický efekt: Žáci si upevní pravopis problematických slov a rozšíří slovní zásobu. Poddaný podaný, racci raci, raný raní ranní, vinní viní Povstání poddaných bylo potlačeno. Projekt Podané ruce pomáhá nemocným lidem. Hlasití racci obklopili loď. Raci, krabi, krevetky, to jsou pochoutky! Raný česnek je velmi aromatický. Tvoje kritika mě vždy velmi raní. Trpí ranní nevolností. Obžalovaní jsou jednoznačně vinní. Obžaloba ho viní z loupeže. Slovíčka hrátky se slovy (slovotvorba) 13. Tvoření slov odvozováním Učitel si v rámci přípravy nachystá deset slov, ke kterým mají žáci najít odvozená (složená) slova. Po splnění úkolu žáci doplní svůj seznam s pomocí elektronického slovníku. Didaktický efekt: Žáci se pomocí jednoduché funkce elektronického slovníku naučí vyhledat hesla se stejným kořenem a jejich porovnáním si zopakují možnosti tvoření slov odvozováním. Poznají tak další způsob, jak si aktivně rozšiřovat slovní zásobu. letět vyletět, naletět, přiletět, poletět, popoletět, sletět, uletět, vletět, povyletět.. banka agrobanka, databanka, spermobanka nos únos, výnos, nános, přenos, obnos rys rys, obrys, nárys, půdorys hra činohra, čtyřhra, dvouhra, dohra, předehra, veselohra, prohra, výhra váha nadváha, podváha, vodováha, protiváha, rovnováha 14. Povolání, zájmy Učitel zadá žákům vymyslet co nejvíce názvů povolání, které končí na danou příponu. Didaktický efekt: Zpestření hodiny. -tel: učitel, ředitel, kazatel, cestovatel, podnikatel, spisovatel -ič: bavič, lupič, holič, dlaždič, hasič, topič, zeměměřič -ýr: inženýr, mušketýr -or: doktor, programátor, instruktor, auditor, inspektor, distributor, profesor -ec: poslanec, zemědělec, herec, dělostřelec, jazykovědec, trestanec, velvyslanec -ák: voják, sedlák, ovčák, pasák, pašerák, flák -ík: úředník, atentátník, právník, hudebník, kominík, námořník, tlumočník, zdravotník -er: boxer, dealer, manažer, dispečer 15. Upevňování pravopisu - zdvojené hlásky Učitel zadá žákům úkol najít co nejvíce slov, ve kterých po sobě následují dvě stejná písmena. Nastíní žákům možnosti, kdy tato situace nastává: při skládání slov nebo při odvozování (předpona, přípona). Didaktický efekt: Žáci si procvičí pravopis problematických slov. kooperace, lidoop, šikmooký, poloostrov akvaaerobik, leccos, oddech, poddaný bezzubý, transsexuál měkk, jakkoli bezcenný, celozrnný, hrdinný, nástěnný, rodinný, slunný, účinný, vonný, zákonný, zločinný 7

8 Slovíčka hrátky s významy (sémantika) 16. Upřesňování různých významů slova Učitel připraví deset slov, k nimž se žáci pokusí vymyslet co nejvíce různých významů. Jednotlivé významy doplní praktickou příkladovou větou. Následně si ověří ve slovníku, zda správně odpověděli a našli všechny významy. Didaktický efekt: Žáci si procvičí slovní zásobu, zamyslí se nad mnohovýznamovostí slov, rozšíří si slovní zásobu. kohout: kur domácí, kurovitý pták obecně, uzávěr přívodu vody, vznětlivý člověk Kohout ráno krásně kokrhá. Viděls toho kohouta v poli? Otoč rychle kohoutem. Jsou jak dva kohouti na jednom smetišti. Země galského kohouta. Ohnivý kohout (požár). kohoutek: uzávěr přívodu vody, část zbraně, část hřbetu zvířat Utáhni ten kohoutek. Po zmáčknutí kohoutku puška vystřelí. Chrt má výšku kohoutku 65 až 75 cm. přebrat: převzít/ujmout se, odvést/odloudit, odstranit z části, pít přes míru přebírala čočku. Honzovi je špatně, asi včera zase přebral. 17. Cizí slova, odborné termíny v textu Žáci pracují společně na interaktivní tabuli nebo samostatně na počítačích. Snaží se vysvětlit význam jednotlivých cizích termínů v textu. Slovíčka si mohou vyhledat v knižním nebo elektronickém slovníku. Volitelně uvedou i další možnosti použití tohoto slova, případně jeho český ekvivalent, pokud existuje. Didaktický efekt: Žáci si nenásilně rozšiřují slovní zásobu. Devalvace byla naprostá: balík pětitisícovek neznamenal záhy víc než papír do sběru. devalvace: oslabení domácí měny vůči měnám zahraničním 8

9 Tvá poznámka o Heleně je dost impertinentní. impertinentní: nevhodně drzý a opovážlivý 18. Cizí slova, odborné termíny jednotlivě Učitel si připraví seznam slov cizího původu, odborných výrazů. Žáci se snaží vysvětlit jejich význam, případně uvést český ekvivalent, pokud existuje. Svoje výsledky si zkontrolují ve slovníku. Didaktický efekt: Žáci si nenásilně rozšiřují slovní zásobu. adolescent, mezonet, dřevotříska, amalgám, hematom, meningokok, audit, bilance, infrastruktura, bioplyn, pemza, recese, respirátor, fraktura, dislokace, banner, bootovat, blog, webkamera Slovíčka hrátky s příznaky (stylistika) 19. Rozšiřování slovní zásoby podle stylů Úkolem žáků je během daného časového limitu sepsat co nejvíce výrazů vztahujících se k určitému zájmovému, profesnímu apod. prostředí, např. sportovnímu. Výrazy mohou pocházet ze všech stylových vrstev jazyka (hovorové, slangové, knižní, odborné). Žáci pracují nejdříve samostatně, posléze použijí elektronický slovník. Učitel si též může připravit vhodný text, na němž si slangové apod. výrazy žáci procvičí. Didaktický efekt: Žáci si rozšíří slovní zásobu a zároveň si uvědomí stylistickou či regionální pestrost jazyka. Podpora znalosti živého jazyka s pomocí elektronického slovníku. 9

10 20. Rozšiřování slovní zásoby podle stylů - doplňovačka Učitel zadá seznam termínů a žáci mají doplnit odborný popř. stylistický příznak. Didaktický efekt: Žáci si rozšíří slovní zásobu a zároveň si uvědomí stylistickou či regionální pestrost jazyka. Rozšiřování odborné slovní zásoby s pomocí elektronického slovníku. Slovíčko ke slovíčku fráze všeho druhu (frazeologie a idiomatika) 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí ustálených slovních spojení, přísloví, idiomů Učitel si připraví přísloví nebo idiomy a úkolem žáků bude vysvětlit skutečný význam idiomu a zásady jeho vhodného použití. Výsledky si žáci ověří ve slovníku. Idiomy je vhodné vyhledávat na základě slova, které se v nich vyskytuje. Zábavnou formou výuky může být tato hra: Učitel na lístečky napíše slova, z nichž se skládá pětice přísloví. Lístky promíchá a vloží do obálky. Žáky rozdělí do skupin a každé předá jednu obálku. Úkolem dětí bude sestavit ze slov všech pět přísloví. Vyhrává ta skupina, která úkol zvládne nejrychleji. Didaktický efekt: Žáci uvidí, jakým způsobem jazyk vytváří přísloví a fráze. Ve slovnících sami mohou snadno nalézt mnohé příklady a využít je při porovnávání a procvičování. 22. Rozšiřování slovní zásoby pomocí přísloví, slovních spojení a frází Učitel si připraví několik českých přísloví a frází. Žáci se je snaží vysvětlit. Nejprve sami, potom hledají v knižních slovnících, nakonec si mohou vyzkoušet různé metody vyhledávání v elektronickém slovníku. Přísloví je vhodné vyhledávat na základě na základě slova, které se v nich vyskytuje. Didaktický efekt: Žáci si uvědomí význam přísloví a frází v jazyce. V elektronickém slovníku najdou mnoho příkladů, vyzkoušejí si různé metody hledání idiomů. najděte význam fráze nosit dříví do lesa 1. najde se ve významu slovíčka dříví 2. hledat lze dále také v idiomech, frázích 3. zadá se dříví + les, slovník rovnou najde fráze nosit dříví do lesa a růst jako dříví v lese 23. Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů, přísloví, slovních spojení a frází Žáci se snaží vymyslet co nejvíce idiomů, v nichž se vyskytuje učitelem vybrané slovo. Poté seznam doplní s použitím elektronického slovníku. Vhodnými slovy jsou názvy domácích zvířat nebo částí lidského těla. Didaktický efekt: Žáci si zábavnou formou opakují slovní spojení a idiomy. Uvědomí si význam přísloví a frází v jazyce. V elektronickém slovníku mohou najít velké množství příkladů. Střecha: Lepší holub v hrsti než vrabec na střeše. Už si o tom cvrlikají vrabci na střeše. Mít střechu nad hlavou, oheň na střeše Ryba: Ryba hnije od hlavy. Malé ryby, taky ryby. Zdravý jako rybička. Být jako ryba ve vodě/na suchu. 10

11 Les: Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Když se kácí les, létají třísky. Nosit dříví do lesa, růst jako dříví v lese, pro stromy nevidět les, jít na to od lesa Vhodná jsou obecně pojmenování domácích i jiných zvířat, hojně používaná v různých rčeních, frázích, ustálených spojeních, idiomech pes, kočka, prase, ovce, beran, koza, kráva, tele, husa, kachna, slepice, had, myš, králík, holub, vlk, liška, lev, tygr, osel, kobra a také názvy částí lidského těla hlava, ruka, srdce, nohy apod. 24. Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů a slovních spojení obsahujících číslo Žáci se snaží vymyslet co nejvíce idiomů, v nichž se vyskytuje učitelem vybrané číslo. Poté seznam doplní s použitím elektronického slovníku. Didaktický efekt: Žáci si zábavnou formou opakují slovní spojení a idiomy. Uvědomí si význam přísloví a frází v jazyce. V elektronickém slovníku najdou více příkladů. pět: Jde to s ním od deseti k pěti. Tváří se, jako by neuměl do pěti napočítat. Sbal si svých pět švestek. Přišel za pět minut dvanáct. Má všech pět pohromadě. Je to za pět prstů (kradené). dvě: Zabil dvě mouchy jednou ranou. Seděl na dvou židlích. Všude je chleba o dvou kůrkách. Ve dvou se to lépe táhne. Dal si dvě a dvě dohromady. To mám z druhé ruky. Jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Každá hůl má dva konce. Jsou jako dva kohouti na jednom smetišti. nula: Nula od nuly pojde. Začínal od nuly. 11

12 25. Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání správných přísloví, idiomů hra popletené idiomy Učitel vybere přísloví nebo idiomy, jejichž části vzájemně promíchá. Úkolem žáků bude jednotlivé idiomy identifikovat a opravit. Výsledný seznam si zkontrolují na interaktivní tabuli nebo na počítači. Na závěr vysvětli skutečný význam všech idiomů a zásady jejich použití. Didaktický efekt: Žáci se zamyslí nad známými idiomy a zároveň se naučí i některé nové. Líná huba půl zdraví. Čistota hotové neštěstí. Kdo šetří, sám sobě škodí. Co je v domě, to je s čertem. Lepší vrabec v hrsti než neštěstí v lásce. Kdo lže, hůl si vždy najde. Kdo se směje naposled, ten krade. Kdo lže, ten se směje nejlíp. Kdo se moc ptá, nesmí do lesa. Kdo se bojí, moc se dozví. Čiň čertu dobře, ke stáru jako když najdeš. Štěstí ve hře, holub na střeše. Kdo si počká, nekouše. S chutí do toho, peklem se ti odmění. Malé ryby zajícova smrt. Mnoho psů nic nepokazí. 26. Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání správných přísloví, idiomů hra vtipné idiomy Učitel poupraví idiomy či přísloví vynecháním či doplněním písmene nebo slov, popřípadě nahrazením slova jiným, které se s ním rýmuje. Nově vzniklé věty by měly být čtivé a syntakticky v pořádku. Úkolem žáků je idiomy poznat a opravit. Být jednou nohou v sobě, mazat jed kolem huby, být jako zmoklá opice, mlít páté přes desáté, cestou největšího odporu, mít šlapky na očích, dva kohouti na jednom letišti, vymámit tele z fialové krávy Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. Když se dva smějou, třetí se pere. Chybami se člověk mučí. Líná huba hotové štěstí. Co je v domě, to je pro mě. Čiň čertu dobře, žertem se ti odmění. Kdo dřív přijde, ten dřív bere. Kdo se bojí, nesmí do školy. Když se kácí les, létají hříbky. Pes, který štěká, kouše. Jednou měř, dvakrát řež. Jablko nepadá daleko od domu. Dočkej času jako husa hlasu. Nechval dne před obědem. Naděje umírá první. Nebuď zvědavý, budeš brzy vzdělaný. Leze to z něj jako z chlupaté veky. Láska je nemocná čarodějka. Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nežere. Didaktický efekt: Žáci se zamyslí nad známými idiomy a zároveň se naučí i některé nové. 27. Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání idiomů zadaných dvěma slovy, která obsahují Učitel připraví přísloví nebo idiomy. Na tabuli napíše dvě slova, která se v idiomech vyskytují. Úkolem žáků je idiomy rozpoznat a vysvětlit jejich význam. Výsledky si zkontrolují ve slovníku. 12

13 komár+velbloud: nedělej z komára velblouda zajíc+pytel: kupovat zajíce v pytli oči+vidět: Co oči nevidí, srdce nebolí. Splní, co na očích vidí. konev+lít: Leje jako z konve. dnes+zítra: Zítra je taky den. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Didaktický efekt: Žáci si zopakují idiomy a naučí se některé nové. 28. Rozlišování slov podobně znějících nebo podobného významu Učitel vybere několik slov podobného významu (může je vyhledat listováním ve slovníku Užití slov nebo pomocí tlačítka Další v dialogovém okně Tip dne, které se objevuje při spuštění slovníku). Úkolem žáků bude sestavit věty obsahující vybraná slova a vysvětlit rozdíl zadaných slov. Učitel výsledky zkontroluje, upozorní na případné chyby a v Lexiconu vyhledá příklady správného použití slov. Případně pomocí fulltextového vyhledávání nebo kliknutím na heslo zobrazí jiné příklady a další doplňující informace. Didaktický efekt: Žáci se naučí rozlišovat mezi slovy podobného významu na základě vysvětlení učitele a také prostřednictvím příkladů, které k zadanému slovu zobrazí Lexicon. Ekonomika/ekonomie, cyklotrasa/cyklostezka, primát/primátor, užitková/užitná/užitečná, prodejná/prodejní/prodaná, kapitální/kapitalistický, operátor/operatér, instalátor/instalatér 13

14 29. Rozšiřování slovní zásoby - zooidiomy Učitel si připraví seznam vět nebo slovních spojení, do kterých žáci budou doplňovat chybějící slova. Žáci mohou mít k dispozici seznam zvířat a jejich názvy pouze doplňovat do patřičného kontextu. Didaktický efekt: Žáci si zábavnou formou opakují slovní spojení a idiomy. Bojovný jako Čilý jako Dotěrný jako Líný jako Neohrabaný jak Pilný jako Umíněný jako Špinavý jako Krotký jako Lstivý jako Drzý jako Hubený jako Klidný jako Němý jako Pomalý jako Pyšný jako Rozzuřený jako Rozcuchaný jako Smutný jako Škaredý jako Štíhlý jako Umíněný jako Tichý jako Trpělivý jako Učenlivý jako Uštvaný jako Věrný jako Volný jako Vyplašený jako vysušený jako Vzteklý jako Slepý jako Zdravý jako Zpocený jako želva vrabec pták pes chrt býk opice medvěd beránek kohout koza rybička moucha prase liška hlemýžď páv opice gazela včelička rybička krtek treska zajíc želva beránek koza myš ryba kůň opice pes veš kůň Slovíčka hrátky s hrátkami 30. Pravopis vyplňování křížovek Lexicon je skvělý pomocník i při luštění křížovek. Učitel nachystá křížovku. Výrazy, na které žáci nemohou přijít, zadají do rozšířeného hledání programu Lexicon 5 tak, že se místo každého neznámého písmene napíší jeden otazník. Didaktický efekt: Žáci se formou hry zlepší v luštění křížovek a procvičí si jazykové schopnosti. Znak otazník uplatní i při vyhledávání na počítači. 31. Pravopis doplňování písmen, znak? Učitel zadá seznam slov (podstatných jmen), ve kterých bude část písmen nahrazena otazníky. Úkolem žáků bude slova poznat a zapsat. Úloha může mít více řešení. Na závěr si žáci seznam doplní s použitím elektronického slovníku. Didaktický efekt: Žáci si formou hry procvičí jazykové schopnosti. Znak otazník uplatní i při práci na počítači. d??t: dort, drát, duet s???ák: sedlák, skicák, slepák, slimák, smeták, spacák, sporák, svařák, svěrák, světák 14

15 32. Pravopis doplňování písmen, znaky? a * Učitel zadá seznam slov (podstatných jmen), ve kterých bude část písmen nahrazena otazníky nebo hvězdičkou. Otazník znamená jedno vynechané písmeno, hvězdička skupinu vynechaných písmen (i žádné písmeno). Žáci mají uhodnout, o jaké slovo se jedná. Úloha může mít více řešení. Následně si žáci v elektronickém slovníku ověří, zda hádali správně. Didaktický efekt: Žáci si formou hry procvičí slovní zásobu a pravopis. Dohledáním v elektronickém slovníku si rozšíří slovní zásobu. Znaky otazník a hvězdička uplatní i při práci na počítači obecně. b*rák, barák, bramborák, burák pa???a 6 písmenná slova: paella, paleta, paluba, panika, parita, paruka, paseka, pastva 33. Veršovací slovník hledání rýmů Zajímavým zpestřením do hodin jazyka může být hra hledání rýmů. Učitel nachystá slova nebo části vět a úkolem žáků bude doplnit rýmující se slova. Podle stupně obtížnosti úkolu mohou nejprve pouze doplňovat rýmující se slova a poté vymyslet celý verš (viz příklady). Podle stupně pokročilosti buď náhodný rým ke slovu, nebo další smysluplný řádek. Lze využít i části existujících básní a vlastní verše porovnat s autorovými. Didaktický efekt: Žáci formou hry zlepšují cit pro jazyk a jazykové schopnosti. čas: has, hlas, ďas, jas, pas (?as,??as) milá: lila, pila, vila, víla, žíla, síla, sila (?ila,?íla) v lese: třese, nese Kose, kose, černý ptáku.. dám ti jednu do zobáku Okolo lesa pole lán kdy asi budu zaměstnán? 34. Luštění přesmyček, anagramů Učitel připraví několik přesmyček, anagramů a úkolem žáků bude je vyluštit. Úloha může mít více řešení. Výsledky si mohou žáci zkontrolovat ve slovníku prostřednictvím funkce Anagramy. maal: lama, seel: sele, bohul:holub, peslice: slepice, kadanona: anakonda celopi: opilec, police ramleka: makrela, karamel, reklama akset: sekat, sekta, steak, ale pokud by se opakovaly písmena: statek, asketa Didaktický efekt: Žáci formou hry zlepšují cit pro jazyk a jazykové schopnosti. 35. Vytvoření přesmyčky, anagramu Zajímavou hříčkou pro nadané žáky jsou anagramy, tedy tvoření nových slov přemístěním písmen ve slovech původních. Učitel si nachystá deset slov třeba s pomocí Lexiconu 5. Žáci nejprve pracují sami, následně přesmyčky zkontrolují ve slovníku pomocí funkce Anagramy. Obměna: Výsledné přesmyčky smysl mít nemusí, žáci mohou vytvořit jakákoli nová slova, která se jim budou zdát zajímavá. Didaktický efekt: Žáci formou hry zlepšují cit pro jazyk a jazykové schopnosti. 15

16 raketa: karate, kareta sekta: sekat, steak klokan: lokna 36. Znáte význam běžně používaných zkratek? Učitel zadá žákům seznam zkratek, úkolem žáků bude vysvětlit jejich význam. Odpovědi si mohou zkontrolovat v Pravidlech českého pravopisu. KRNAP, TANAP, ŠÚ, ČHMÚ, BIS, SSZ, VZP, PIN, OR, PSP ČR, ČKD, ZTV, ZTP ZŠ, SŠ, VŠ, ÚSO, VOŠ 37. Další zkratky, i cizojazyčné Učitel zadá žákům seznam používaných anglických zkratek. Žáci mají vysvětlit jejich význam a uvést, ze kterých slov nebo slovních spojení jsou odvozeny. Odpovědi si mohou zkontrolovat v Pravidlech českého pravopisu nebo na internetu. ISIC, UFO, UNICEF, UNESCO, OPEC, NASA, CIA, FBI, KGB VIP, CV, AD, FC, DJ, SOS, VLT, HTTP, WWW, USB, BIOS 38. Zkratky zemí, používaných měn i chemických prvků Učitel připraví různé seznamy zkratek zemí, chemických prvků, měn atd. Žáci je mají poznat a uvést, ze kterých slovních spojení jsou odvozeny. Odpovědi si mohou zkontrolovat v Pravidlech českého pravopisu nebo na internetu. země: ALL BEL TUN TUR TWN UKR PRT měny: TRY USD EUR HRK NOK RON názvy prvků: Cu, Al, Ag, Si, K, O, H 39. Co vše může označovat jediné písmeno (dvojice písmen)? Učitel zadá žákům písmeno (nebo dvojici písmen), žáci mají najít co nejvíce významů této zkratky. Svoje výsledky si mohou zkontrolovat např. v Pravidlech českého pravopisu. f: Foton, frekvence, kmitočet, síla, ohnisková vzdálenost F: forte, fluor, farad, stupeň Fahrenheita, konec (fine) H: hodina halíř, výška, vodík, Henry K:karát, tuhost, draslík, koruna, tepelná kapacita, Kelvin M: město, metr, hmotnost, římská číslice r: rok, poloměr R: pravý úhel, stupeň Réaumura, rentgen OP: opus (hudební skladba) obec překladatelů, oděvní průmysl, občanský průkaz, oborový podnik OS: osmium, okresní soud, obec spisovatelů, operační systém PS: post skriptum, plavecký stadion, pohraniční stráž, pěvecký sbor, poštovní spořitelna 16

17 40. Věta nebo text se stejnými písmeny Úkolem žáků je napsat co nejdelší větu nebo text, kde každé slovo začíná zadaným písmenem. R: Růžová rybka Rozárka rejdí rozpustile rožmberským rybníkem. P: Pan profesor Pokorný připravuje pokus pro primány. Pokus potřebují pro pochopení probíraných partií. Primáni pozorují přípravy. Přestože pokus probíhá podle prověřených pedagogických příruček, primáni projevují pozornosti poněkud poskrovnu. Povídají, pobíhají po posluchárně, poslouchají pop. Pojednou prásk. Panika. Posluchárnu plní plameny, pak poloprůhledný plyn. Primáni pláčou, poplašeně proskakují přes parapety. Profesor prchá povolat požárníky. Přijíždějí požárníci, pokyvují přilbami. Procházejí přes pracovnu profesora Přibyla, přecházejí přes poškozené podlahy. Pak přebírají požár. Pokud plameny prostoupí patro, povoláme posily! Požár posléze přemohli. Pan profesor Pokorný požárníkům poděkoval. H Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen.. Pro vyhledávání lze použít (záleží vždy na obsahu konkrétního slovníku): slovní druhy: m, ž, s = podstatné jméno příslušného rodu, příd. = přídavné jméno, zájm.= zájmeno, čísl. = číslovka, dok. ned. = sloveso dokonavé, nedokonavé, předl. = předložka, citosl.= citoslovce rody: m = mužský, ž = ženský, s = střední stylové příznaky: abst. = abstraktně, bás. = básnicky, dět. = dětsky, euf. = eufemismus, expr. = expresivně, form. = formálně, hanl. = hanlivě, hovor. = hovorově, iron. = ironicky, kniž. = knižně, lid. = lidově, nář. = nářečně, neform. = neformálně, ob. = obecně, obraz. = obrazně, pořek. = pořekadlo, přen. = přeneseně, řidč. = řidčeji, slang. = slangový výraz, úř. = úřední výraz, vulg. = vulgárně, zast. = zastarale, zdrob. = zdrobnělina, zkr. = zkráceně, zkratka, žert. = žertovně oborové příznaky: anat. = anatomie, astrol. = astrologie, astron. = astronomie, archit. = architektura, archeol. = archeologie, bibl. = biblický výraz, biol. = biologie, bot. = botanika, círk. = církevní výraz, demogr. = demografie, div. = divadlo, dopr. = doprava, ekon. = ekonomie, elektr. = elektrotechnika, filoz. = filozofie, fin. = finančnictví, fot. = fotografie, fyz. = fyzika, geol. = geologie, geom. = geometrie, heral. = heraldika, hist. = historie, horn. = hornictví, hud. = hudba, hutn. = hutnictví, hydr. = hydrologie, chem. = chemie, ling. = jazykověda, ker. = keramika, gastr. = kuchyně, med. = lékařství, let. = letectví, les. = lesnictví, lit. = literatura, mat. = matematika, meteor. = meteorologie, miner. = mineralogie, mysl. = myslivost, náb. = náboženství, nám. = námořnický výraz, ped. = pedagogika, piv. = pivovarnictví, polit. = politika, polygr. = polygrafie, potrav. = potravinářský průmysl, práv. = právo, psych. = psychologie, sport. = sport, stat. = statistika, stav. = stavebnictví, stroj. = strojírenství, stud. = studentský výraz, tech. = technika, text. = textilní průmysl, tisk. = tiskařský průmysl, vet. = veterinářství, voj. = vojenství, výp. = výpočetní technika, výtv. = výtvarnictví, zeměd. = zemědělství, zeměp. = zeměpis, zool. = zoologie, žel. = železnice, žurn. = žurnalistika 17

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Portál o češtině nechybujte.cz

Portál o češtině nechybujte.cz Portál o češtině nechybujte.cz Čtyři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla jsou výsledkem 17 let intenzivní práce autorského týmu LINGEA. Jedná se o první komplexní portál tohoto druhu u nás.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Lexikologie Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin českého jazyka. Má podobu pracovního listu,

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 I/2 Sada

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: ICT - 1-26 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Hra slouží k procvičení určování rodu podstatných jmen. Mgr. Martin Růžička Čeština

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Psaní souhláskových skupin

Psaní souhláskových skupin Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Dětský koutek 5. Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu

Dětský koutek 5. Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu Dětský koutek 5 Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu Zvířátka se představují Domácí mazlíčci základní informace o 8 zvířátkách o Pes o Kočka o Křeček o Morče

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ Projekt EU OPVK, projekt číslo:cz.1.07/1.4.00/

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ Projekt EU OPVK, projekt číslo:cz.1.07/1.4.00/ Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ Projekt EU OPVK, projekt číslo:cz.1.07/1.4.00/21.3732 Anotace: čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání, vymýšlení vět, spojování obrázku

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Ž si poslechnou řešení z nahrávky. Srovnají výsledek se svým předchozím zápisem do sešitu a opraví si případné chyby.

Ž si poslechnou řešení z nahrávky. Srovnají výsledek se svým předchozím zápisem do sešitu a opraví si případné chyby. strana cvičení materiál metodický postup organizační forma čas str. 56 1 Ž si prohlédnou obrázek a česky odpoví na otázky. 2a Ž si prohlédnou obrázky A I a srovnají je se situací na obrázku ve cv. 1. Potraviny,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-53, doplňovačky, hádanky, rčení Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje tři pracovní listy. Žáci rozlišují znaménka!? a doplňují ve větách,

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

UKRAJINSKO-ČESKÝ ČESKO-UKRAJINSKÝ

UKRAJINSKO-ČESKÝ ČESKO-UKRAJINSKÝ UKRAJINSKO-ČESKÝ ČESKO-UKRAJINSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK 20 000 hesel mluvnické minimum současná slovní zásoba hesla - významy - fráze...pro každého UKRAJINSKO-ČESKÝ ČESKO-UKRAJINSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK УKРAÏНСЬКО-ЧЕСЬКИЙ

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Metodické pokyny projektu

Metodické pokyny projektu Metodické pokyny projektu Posílení odborného profilu žáků zvýšením jejich jazykových a odborných kompetencí aneb Anglicky mluvící prodavači v obchodech v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.1.07/11.0024 Tento

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část a slohový úkol

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část a slohový úkol Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 38. ročník 2011/2012

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu.

Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu. Název: Jazykové příručky Cíl: Procvičení samostatného zacházení s Pravidly českého pravopisu Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: práce ve dvojicích Převažující myšlenková

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Škola Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

A JEHO VÝZNAM SLOVO A POJMENOVÁNÍ

A JEHO VÝZNAM SLOVO A POJMENOVÁNÍ Název: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_14_BAL Vypracovala: Andrea Balaštíková Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám PRACOVNÍ LIST zápis Úkol: Na vynechaná místa v textu doplňte správné pojmy. SLOVO

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Přírodovědné křížovky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Přírodovědné křížovky Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu O B S A H Český jazyk (Mgr. Olga Cudlínová)... 5 Tvoření slov.. 5 Pravopis slova.. 6 Slovní druhy...... 7 Podstatná

Více

ročník 8. č. 13 název

ročník 8. č. 13 název č. 13 název Domácí živočichové anotace V pracovních listech se žáci seznamují s domácími živočichy a charakterizují jejich hlavní druhy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma.

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Co už umí třeťáci. Pomůcky: kartičky,obrázky, pracovní listy, počítač, žetony

Co už umí třeťáci. Pomůcky: kartičky,obrázky, pracovní listy, počítač, žetony Co už umí třeťáci Cíl: Procvičit učivo 3. třídy v ČJ, M, PRV na závěr školního roku. Pomůcky: kartičky,obrázky, pracovní listy, počítač, žetony Organizace a postup výuky:žáci se rozdělí do 6 skupin. Ve

Více

My English Vocabulary

My English Vocabulary My English Vocabulary Program jsem si napsal pro svou potřebu, ale jelikož se domnívám, že by mohl být užitečný i jiným, tak jsem se rozhodl dát jej k dispozici jako freeware. Program slouží k udržování

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

ipad ve výuce na 1. stupni ZŠ

ipad ve výuce na 1. stupni ZŠ ipad ve výuce na 1. stupni ZŠ Sdílíš, sdílím, sdílíme aneb využití moderního ICT pro efektivnější výuku CZ.1.07/1.3.00/51.0039 ipad ve výuce na 1. stupni ZŠ Tablet ve výuce na 1. stupni ZŠ STICK AROUND

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více