Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ:"

Transkript

1 Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ: Cílem těchto příkladů je ROZŠÍŘENÍ slovní zásoby (cizí a odborné výrazy, idiomy, slovní spojení), UPEVNĚNÍ různých významů slov a jejich vazeb, ZLEPŠENÍ čtenářských dovedností a porozumění textu, PŘESNĚJŠÍ vyjadřování, správné stylistické vyjadřování i PROCVIČOVÁNÍ pravopisu. Lze je použít jako ZÁBAVNÉ doplňky do hodin nebo na soutěže. Najdete zde klasické i netradiční úkoly (regulární výrazy, anagramy, popletené idiomy a další hry) i úkoly směřující DO JINÝCH PŘEDMĚTŮ. Při řešení příkladů se využívají elektronické slovníky Lingea, zejména Slovník současné češtiny a Pravidla pravopisu Lingea. Tyto příklady jsou určeny jako pomůcka pro učitele, kteří hledají nové inspirace do hodin českého jazyka, pro jazykové pětiminutovky pro žáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky pro řešitele olympiády z českého jazyka pro všechny, kdo chtějí vylepšit svůj jazykový styl Elektronickou aplikaci lze využívat na interaktivních tabulích, pomocí promítání z počítače dataprojektorem na plátno či přímo na počítačích v počítačových a jazykových učebnách. Příklady usnadní učitelům českého jazyka přípravu na vyučování, zejména při tvorbě zajímavých příkladů do diskuse nebo při přípravě motivačních úkolů. Žákům pomohou při procvičování učiva, naučí je aktivně používat elektronické slovníky a pomohou jim při připravit se na olympiády a soutěže z českého jazyka. Obsah Slovíčka - hrátky s písmeny (hláskosloví) Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu písmen Hledání slov, která obsahují co největší počet daného písmene Hledání slov, která začínají a končí na stejné písmeno Pyramida ze slov, která začínají a končí na stejné písmeno Písmeno uprostřed Hledání zvláštních slovíček Hledání slovíček se samohláskami... 4 Slovíčka hrátky se slovními tvary (tvarosloví) Procvičení určování základního tvaru slova - lemmatizace Oprava překlepu ve slově Cvičení správného pravopisu, doplňování diakritiky Doplňování diakritiky převážně vážně Podobná slova... 7 Slovíčka hrátky se slovy (slovotvorba) Tvoření slov odvozováním Povolání, zájmy Upevňování pravopisu - zdvojené hlásky... 7 Slovíčka hrátky s významy (sémantika) Upřesňování různých významů slova Cizí slova, odborné termíny v textu Cizí slova, odborné termíny jednotlivě... 9 Slovíčka hrátky s příznaky (stylistika) Rozšiřování slovní zásoby podle stylů Rozšiřování slovní zásoby podle stylů - doplňovačka Slovíčko ke slovíčku fráze všeho druhu (frazeologie a idiomatika)

2 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí ustálených slovních spojení, přísloví, idiomů Rozšiřování slovní zásoby pomocí přísloví, slovních spojení a frází Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů, přísloví, slovních spojení a frází Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů a slovních spojení obsahujících číslo Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání správných přísloví, idiomů hra popletené idiomy Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání správných přísloví, idiomů hra vtipné idiomy Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání idiomů zadaných dvěma slovy, která obsahují Rozlišování slov podobně znějících nebo podobného významu Rozšiřování slovní zásoby - zooidiomy Slovíčka hrátky s hrátkami Pravopis vyplňování křížovek Pravopis doplňování písmen, znak? Pravopis doplňování písmen, znaky? a * Veršovací slovník hledání rýmů Luštění přesmyček, anagramů Vytvoření přesmyčky, anagramu Znáte význam běžně používaných zkratek? Další zkratky, i cizojazyčné Zkratky zemí, používaných měn i chemických prvků Co vše může označovat jediné písmeno (dvojice písmen)? Věta nebo text se stejnými písmeny Přehled užitečných funkcí elektronického slovníku Lingea Lexicon 5: Klasické vyhledávání hesel funguje po zadání hesla do okénka. Text lze zkopírovat i ze schránky nebo na slovo pouze ukázat myší (při aktivní funkci mouse-over). Tvaroslovné hledání umožňuje vyhledat heslo zadané v libovolném tvaru. Fulltextové vyhledávání znamená, že při hledání hesla se prohledává celý slovník, na záložce Fulltext zobrazí výsledky fráze, kolokace, příklady, idiomy. Standardně jsou obě tato hledání zapnuta, vypnout je můžete v dialogu Hledání (Ctrl+F). Užitečné jsou také další možnosti vyhledávání v dialogu Rozšířené hledání (Ctrl+G): Fulltext - hledání s použitím logických operátorů + a -, podle slovního druhu, rodu nebo oborových a stylových příznaků. Šablony - rozšířené hledání podle šablon umožňuje vyhledat celou skupinu slov popsanou regulárním výrazem (znak? zastupuje jedno písmeno, znak * libovolný počet písmen), hranaté závorky obsahující seznam písmen, která se mohou na daném místě ve slově vyskytnout. Anagramy - hledá všechna slova, která obsahují stejná písmena jako zadané slovo, avšak v jiném pořadí, tj. přesmyčky (lze stanovit, zda se písmena mohou opakovat). Slovník Užití slov obsahuje rámečky se zajímavostmi, při zapnutí slovníku se objevuje okno Tip dne, které upozorňuje na funkce slovníku a také zobrazuje informace ze slovníku Užití slov. 2

3 Slovíčka - hrátky s písmeny (hláskosloví) 1. Vyhledávání slovíček obsahujících zadanou skupinu písmen Učitel napíše na tabuli určitou skupinu znaků a úkolem žáků bude vypsat co nejvíce slov, která tuto skupinu obsahují. Na závěr si vymyšlená slovíčka vzájemně porovnají. Protože výsledných slov je někdy mnoho, učitel může hledání upřesnit např. počtem písmen ve slově. Didaktický efekt: Tato úloha je pro žáky zpestřením, procvičí si logické myšlení a kombinatorické schopnosti. najděte podstatná jména obsahující skupinu písmen masa *masa* biomasa, grimasa, masa, masakr, masařka druh *druh* dobrodruh, soudruh, druh, druhák sys *sys* systematický, sysel, systém, ekosystém okr *okr* čistokrevný, demokrat, kokršpaněl, pokrevní, okres, stejnokroj, zvěrokruh okr, 5 písmen?okr?, okr?? mokrý, pokrm, okraj, okres, okruh 2. Hledání slov, která obsahují co největší počet daného písmene Učitel zadá písmeno a žáci hledají slovíčko, v němž se vybrané písmeno nejčastěji opakuje. Výsledky porovnejte se slovníkem, za použití funkce rozšířeného hledání s regulárním výrazem např. *x*x*x*x*. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření + viz předchozí efekt. A 4x: aparatura, aromalampa, databanka, karavana M 3x: maximum, minimum, mimozemšťan, multimédium, memorandum, O 4x: pohotovost, poloostrov, hydrometeorologie, vodohospodářství, rozvodovost T 3x: antitalent, atentát, atentátník, čtvrtletí, institut, statistika, termostat, traktorista, teletext 3

4 3. Hledání slov, která začínají a končí na stejné písmeno Učitel zadá písmeno a žáci hledají slovo, které na zadané písmeno začíná i končí. Protože možností může být mnoho, lze hledání upřesnit počtem písmen, z kterého se má slovo skládat. Modifikace: nalezení co nejdelšího takového slova. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření + viz předchozí efekt. A, 6 písmen adresa, angína, anketa, armáda, azalka, anténa, antuka A, nejdelší administrativa, aminokyselina, automobilista, autogramiáda, architektura, K, 5 písmen kajak, kolek, kolík, koňak, komik, koník, korek, krtek, kuřák, kozák K, nejdelší kovosoustružník, křivopřísežník, kormidelník, kriminálník 4. Pyramida ze slov, která začínají a končí na stejné písmeno Učitel zadá písmeno, žáci hledají slova, která v základním tvaru vybraným písmenem zároveň začínají i končí. Z nalezených slov různé délky děti sestaví co nejvyšší pyramidu nebo roháček. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření + viz předchozí efekt. Pyramida z písmene A K-roháček A k aha kk astra krk andulka klik autoškola kajak audiokazeta aminokyselina kritik kardiak knihtisk kostelník kosodélník kriminálník kompromisník kilometrovník křivopřísežník kovosoustružník 5. Písmeno uprostřed Učitel zadá písmeno a žáci hledají slova o určitém počtu znaků s vybraným písmenem situovaným přesně uprostřed slova. Z nalezených slov se pokusí sestavit větu. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření + viz předchozí efekt. č, 5 znaků zadá se text a, 3 znaky zadá se text?a? baf, čaj, daň, jak, maz, pak, vak, žal k, 7 znaků zadá se text??č?? bičík, kočka, tečka, vlčák, výčep, vrčet, točit, ruční, myčka, mlčet???k??? kdykoli, kickbox, bankrot, jeskyně, maskáče, laskavý, překlad 6. Hledání zvláštních slovíček Žáci mají najít slova obsahující v češtině úzce zastoupená seskupení znaků. Tuto skupinu jim zadá učitel. Didaktický efekt: Pro žáky zpestření+ viz předchozí efekt ju, pouze uvnitř slova - zadá se text?*ju?* kajuta, konjukce, konjunktura, tajuplný ja a) na začátku slova - zadá se text ja* jablko, jabloň, jackpot, jadrný, jaguár, jahoda, jachta, jak, jalovice, jazyk b) pouze uvnitř slova - zadá se text?*ja*? ajatolláh, Aljaška, benjamínek, fujavice, kajak, kdovíjak, napjatý, nijak, desetibojař, pijan, zajatec, polojasno, zabíjačka c) na konci slova - zadá se text *ja aleluja, maracuja, ninja, sója, papája 7. Hledání slovíček se samohláskami Najděte slova, která obsahují v základním tvaru co nejvíce samohlásek v pořadí podle abecedy (a-e-i-o-u). Varianty: slovo může nebo naopak nesmí obsahovat žádné další samohlásky. Žáci plní úkol sami, poté výsledky konfrontují s elektronickým slovníkem. Zadání lze modifikovat pro libovolná daná písmena. Didaktický efekt: Velmi nezvyklá úloha pro učitele, obtížná pro žáky, zpestření hodiny, posílení interdisciplinárních vztahů s matematikou (logika a kombinatorika) 4

5 2 samohlásky a-e: kafe, kačer, manžel, abeceda, absence e-i: střelit, lepit, legie i-o: pivo, krmivo, knihomol o-u: bonus, blbnout, soud 3 samohlásky a-e-i: akademik, baterie, mraveniště, nakreslit e-i-o: pečivo, penzion, přetisknout i-o-u: vinout, tisknout, většinou 4 samohlásky a-e-i-o: nanečisto Slovíčka hrátky se slovními tvary (tvarosloví) 8. Procvičení určování základního tvaru slova - lemmatizace Učitel připraví deset slov, u kterých mají žáci určit lemma, tj. základní tvar (1. pád jednotného čísla, 1. osobu u slovesa) a slovní druh. Pokud má slovo více základních tvarů pro jeden slovní druh, vyjmenují žáci všechny. Didaktický efekt: Žáci si pomocí jednoduché funkce elektronického slovníku procvičí určení základního tvaru slova. Uvědomí si, že jeden výraz může zároveň patřit k více slovním druhům. ženou žena, hnát - podstatné jméno, sloveso pojede jet, sloveso valím valit, válet - slovesa lži lež, lhát - podstatné jméno, sloveso kolem kolo, kolem, kolem - podstatné jméno, příslovce, předložka 5

6 9. Oprava překlepu ve slově Učitel si připraví slova, ve kterých je překlep. Žáci mají za úkol najít všechna správná slova, tj. všechna slova, která získají změnou jednoho písmene. Pro pokročilejší žáky lze zadat také hledání slov vzniklých přidáním a ubráním písmene, prohozením dvou písmen nebo nahrazením dvou písmen jedním dalším. Mohou doplnit i háček nebo čárku. Žáci vypracují zadání sami, poté výsledek porovnají s elektronickým slovníkem. Doplnění: Nalezená slova žáci vypíší také v základním tvaru. Didaktický efekt: Nezvyklá a obtížná úloha. Žáci se zamyslí nad odvozováním slov, lemmatizací a procvičí si slovní druhy. fčela včela, čela, fučela, fičela včela, čelo, fučet, fičet macek masek, matek, facek, marek, racek, pacek, manek, mapek maska, matka, facka, marka, racek, packa, manko, mapa dtuma doma, dáma, puma, suma, demo doma, dáma, puma, suma, demo zimrat šimrat, zvrat, zkrat, zírat šimrat, zvrat, zkrat, zírat nejsen nejen, nesen, nejsem nejen, nést, být pilice pijíce, ulice, klice, psice pít, ulice, klika, psice ktiny kiny, krtina, křtiny, vina, kuna, miny, siny, giny kino, krtina, křtiny, vina, kuna, mina, sinus, gin zen žeň, žena, hnát, hnát, ženit, zen (budhismus) žeň, žen, žeň (hnát, ženit), zen (budhismus) 10. Cvičení správného pravopisu, doplňování diakritiky Učitel předloží žákům text bez diakritiky, se slovy, ve kterých se často chybuje v diakritice (zejména v psaní čárky nad samohláskou). Úkolem žáků bude doplnit chybějící diakritická znaménka. Správnost si potom ověří ve slovníku. Didaktický efekt: Žáci si procvičí pravopis vybraných slov. James Bond zachranil z horici mistnosti placici holcicku. Ani nepouzil hasici pristroj umisteny na balkone, pomohlo mu totiž kolem jedouci kropici auto. Sherlock Holmes vyresil i tento vyjimecne tezky pripad. Dostal milion, zalozil si sporici ucet a pil caj s citronem. 11. Doplňování diakritiky převážně vážně Změníme-li u některých slov diakritická znaménka, dojde k posunu jejich významu. Učitel zadá žákům vymyslet co nejvíc takových dvojic slov, např. sek-šek. Didaktický efekt: Zpestření hodiny. moc: moc, moč krtiny: krtiny, křtiny draha: dráha, drahá vali: valí, válí sala: sálá, šála horky: horky, horký, hořký prs: prs, prš (rozkaz pršet) kala: kala, kála sel: sel, šel rasa: rasa, řasa rad: rád, řád, po lemmatizaci také radit, řada, rada, řadit, řádit karate: karate, káráte po lemmatizaci také kárat, karát 6

7 12. Podobná slova Učitel zadá žákům dvojice podobných slov, u kterých v jednom z tvarů dochází ke zdvojení hlásek (např. raní, ranní). úkolem žáků je vysvětlit jejich význam a uvést příklady jejich použití v konkrétních větách. Výslovnost některých slov se může lišit. Modifikace: Žáci mají najít co nejvíce dvojic slov obsahujících tutéž hlásku jednoduchou nebo zdvojenou. Nejčastěji se jedná o přípony nný, ný, -nní, -ní. Didaktický efekt: Žáci si upevní pravopis problematických slov a rozšíří slovní zásobu. Poddaný podaný, racci raci, raný raní ranní, vinní viní Povstání poddaných bylo potlačeno. Projekt Podané ruce pomáhá nemocným lidem. Hlasití racci obklopili loď. Raci, krabi, krevetky, to jsou pochoutky! Raný česnek je velmi aromatický. Tvoje kritika mě vždy velmi raní. Trpí ranní nevolností. Obžalovaní jsou jednoznačně vinní. Obžaloba ho viní z loupeže. Slovíčka hrátky se slovy (slovotvorba) 13. Tvoření slov odvozováním Učitel si v rámci přípravy nachystá deset slov, ke kterým mají žáci najít odvozená (složená) slova. Po splnění úkolu žáci doplní svůj seznam s pomocí elektronického slovníku. Didaktický efekt: Žáci se pomocí jednoduché funkce elektronického slovníku naučí vyhledat hesla se stejným kořenem a jejich porovnáním si zopakují možnosti tvoření slov odvozováním. Poznají tak další způsob, jak si aktivně rozšiřovat slovní zásobu. letět vyletět, naletět, přiletět, poletět, popoletět, sletět, uletět, vletět, povyletět.. banka agrobanka, databanka, spermobanka nos únos, výnos, nános, přenos, obnos rys rys, obrys, nárys, půdorys hra činohra, čtyřhra, dvouhra, dohra, předehra, veselohra, prohra, výhra váha nadváha, podváha, vodováha, protiváha, rovnováha 14. Povolání, zájmy Učitel zadá žákům vymyslet co nejvíce názvů povolání, které končí na danou příponu. Didaktický efekt: Zpestření hodiny. -tel: učitel, ředitel, kazatel, cestovatel, podnikatel, spisovatel -ič: bavič, lupič, holič, dlaždič, hasič, topič, zeměměřič -ýr: inženýr, mušketýr -or: doktor, programátor, instruktor, auditor, inspektor, distributor, profesor -ec: poslanec, zemědělec, herec, dělostřelec, jazykovědec, trestanec, velvyslanec -ák: voják, sedlák, ovčák, pasák, pašerák, flák -ík: úředník, atentátník, právník, hudebník, kominík, námořník, tlumočník, zdravotník -er: boxer, dealer, manažer, dispečer 15. Upevňování pravopisu - zdvojené hlásky Učitel zadá žákům úkol najít co nejvíce slov, ve kterých po sobě následují dvě stejná písmena. Nastíní žákům možnosti, kdy tato situace nastává: při skládání slov nebo při odvozování (předpona, přípona). Didaktický efekt: Žáci si procvičí pravopis problematických slov. kooperace, lidoop, šikmooký, poloostrov akvaaerobik, leccos, oddech, poddaný bezzubý, transsexuál měkk, jakkoli bezcenný, celozrnný, hrdinný, nástěnný, rodinný, slunný, účinný, vonný, zákonný, zločinný 7

8 Slovíčka hrátky s významy (sémantika) 16. Upřesňování různých významů slova Učitel připraví deset slov, k nimž se žáci pokusí vymyslet co nejvíce různých významů. Jednotlivé významy doplní praktickou příkladovou větou. Následně si ověří ve slovníku, zda správně odpověděli a našli všechny významy. Didaktický efekt: Žáci si procvičí slovní zásobu, zamyslí se nad mnohovýznamovostí slov, rozšíří si slovní zásobu. kohout: kur domácí, kurovitý pták obecně, uzávěr přívodu vody, vznětlivý člověk Kohout ráno krásně kokrhá. Viděls toho kohouta v poli? Otoč rychle kohoutem. Jsou jak dva kohouti na jednom smetišti. Země galského kohouta. Ohnivý kohout (požár). kohoutek: uzávěr přívodu vody, část zbraně, část hřbetu zvířat Utáhni ten kohoutek. Po zmáčknutí kohoutku puška vystřelí. Chrt má výšku kohoutku 65 až 75 cm. přebrat: převzít/ujmout se, odvést/odloudit, odstranit z části, pít přes míru přebírala čočku. Honzovi je špatně, asi včera zase přebral. 17. Cizí slova, odborné termíny v textu Žáci pracují společně na interaktivní tabuli nebo samostatně na počítačích. Snaží se vysvětlit význam jednotlivých cizích termínů v textu. Slovíčka si mohou vyhledat v knižním nebo elektronickém slovníku. Volitelně uvedou i další možnosti použití tohoto slova, případně jeho český ekvivalent, pokud existuje. Didaktický efekt: Žáci si nenásilně rozšiřují slovní zásobu. Devalvace byla naprostá: balík pětitisícovek neznamenal záhy víc než papír do sběru. devalvace: oslabení domácí měny vůči měnám zahraničním 8

9 Tvá poznámka o Heleně je dost impertinentní. impertinentní: nevhodně drzý a opovážlivý 18. Cizí slova, odborné termíny jednotlivě Učitel si připraví seznam slov cizího původu, odborných výrazů. Žáci se snaží vysvětlit jejich význam, případně uvést český ekvivalent, pokud existuje. Svoje výsledky si zkontrolují ve slovníku. Didaktický efekt: Žáci si nenásilně rozšiřují slovní zásobu. adolescent, mezonet, dřevotříska, amalgám, hematom, meningokok, audit, bilance, infrastruktura, bioplyn, pemza, recese, respirátor, fraktura, dislokace, banner, bootovat, blog, webkamera Slovíčka hrátky s příznaky (stylistika) 19. Rozšiřování slovní zásoby podle stylů Úkolem žáků je během daného časového limitu sepsat co nejvíce výrazů vztahujících se k určitému zájmovému, profesnímu apod. prostředí, např. sportovnímu. Výrazy mohou pocházet ze všech stylových vrstev jazyka (hovorové, slangové, knižní, odborné). Žáci pracují nejdříve samostatně, posléze použijí elektronický slovník. Učitel si též může připravit vhodný text, na němž si slangové apod. výrazy žáci procvičí. Didaktický efekt: Žáci si rozšíří slovní zásobu a zároveň si uvědomí stylistickou či regionální pestrost jazyka. Podpora znalosti živého jazyka s pomocí elektronického slovníku. 9

10 20. Rozšiřování slovní zásoby podle stylů - doplňovačka Učitel zadá seznam termínů a žáci mají doplnit odborný popř. stylistický příznak. Didaktický efekt: Žáci si rozšíří slovní zásobu a zároveň si uvědomí stylistickou či regionální pestrost jazyka. Rozšiřování odborné slovní zásoby s pomocí elektronického slovníku. Slovíčko ke slovíčku fráze všeho druhu (frazeologie a idiomatika) 21. Rozšiřování slovní zásoby pomocí ustálených slovních spojení, přísloví, idiomů Učitel si připraví přísloví nebo idiomy a úkolem žáků bude vysvětlit skutečný význam idiomu a zásady jeho vhodného použití. Výsledky si žáci ověří ve slovníku. Idiomy je vhodné vyhledávat na základě slova, které se v nich vyskytuje. Zábavnou formou výuky může být tato hra: Učitel na lístečky napíše slova, z nichž se skládá pětice přísloví. Lístky promíchá a vloží do obálky. Žáky rozdělí do skupin a každé předá jednu obálku. Úkolem dětí bude sestavit ze slov všech pět přísloví. Vyhrává ta skupina, která úkol zvládne nejrychleji. Didaktický efekt: Žáci uvidí, jakým způsobem jazyk vytváří přísloví a fráze. Ve slovnících sami mohou snadno nalézt mnohé příklady a využít je při porovnávání a procvičování. 22. Rozšiřování slovní zásoby pomocí přísloví, slovních spojení a frází Učitel si připraví několik českých přísloví a frází. Žáci se je snaží vysvětlit. Nejprve sami, potom hledají v knižních slovnících, nakonec si mohou vyzkoušet různé metody vyhledávání v elektronickém slovníku. Přísloví je vhodné vyhledávat na základě na základě slova, které se v nich vyskytuje. Didaktický efekt: Žáci si uvědomí význam přísloví a frází v jazyce. V elektronickém slovníku najdou mnoho příkladů, vyzkoušejí si různé metody hledání idiomů. najděte význam fráze nosit dříví do lesa 1. najde se ve významu slovíčka dříví 2. hledat lze dále také v idiomech, frázích 3. zadá se dříví + les, slovník rovnou najde fráze nosit dříví do lesa a růst jako dříví v lese 23. Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů, přísloví, slovních spojení a frází Žáci se snaží vymyslet co nejvíce idiomů, v nichž se vyskytuje učitelem vybrané slovo. Poté seznam doplní s použitím elektronického slovníku. Vhodnými slovy jsou názvy domácích zvířat nebo částí lidského těla. Didaktický efekt: Žáci si zábavnou formou opakují slovní spojení a idiomy. Uvědomí si význam přísloví a frází v jazyce. V elektronickém slovníku mohou najít velké množství příkladů. Střecha: Lepší holub v hrsti než vrabec na střeše. Už si o tom cvrlikají vrabci na střeše. Mít střechu nad hlavou, oheň na střeše Ryba: Ryba hnije od hlavy. Malé ryby, taky ryby. Zdravý jako rybička. Být jako ryba ve vodě/na suchu. 10

11 Les: Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Když se kácí les, létají třísky. Nosit dříví do lesa, růst jako dříví v lese, pro stromy nevidět les, jít na to od lesa Vhodná jsou obecně pojmenování domácích i jiných zvířat, hojně používaná v různých rčeních, frázích, ustálených spojeních, idiomech pes, kočka, prase, ovce, beran, koza, kráva, tele, husa, kachna, slepice, had, myš, králík, holub, vlk, liška, lev, tygr, osel, kobra a také názvy částí lidského těla hlava, ruka, srdce, nohy apod. 24. Rozšiřování slovní zásoby pomocí idiomů a slovních spojení obsahujících číslo Žáci se snaží vymyslet co nejvíce idiomů, v nichž se vyskytuje učitelem vybrané číslo. Poté seznam doplní s použitím elektronického slovníku. Didaktický efekt: Žáci si zábavnou formou opakují slovní spojení a idiomy. Uvědomí si význam přísloví a frází v jazyce. V elektronickém slovníku najdou více příkladů. pět: Jde to s ním od deseti k pěti. Tváří se, jako by neuměl do pěti napočítat. Sbal si svých pět švestek. Přišel za pět minut dvanáct. Má všech pět pohromadě. Je to za pět prstů (kradené). dvě: Zabil dvě mouchy jednou ranou. Seděl na dvou židlích. Všude je chleba o dvou kůrkách. Ve dvou se to lépe táhne. Dal si dvě a dvě dohromady. To mám z druhé ruky. Jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Každá hůl má dva konce. Jsou jako dva kohouti na jednom smetišti. nula: Nula od nuly pojde. Začínal od nuly. 11

12 25. Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání správných přísloví, idiomů hra popletené idiomy Učitel vybere přísloví nebo idiomy, jejichž části vzájemně promíchá. Úkolem žáků bude jednotlivé idiomy identifikovat a opravit. Výsledný seznam si zkontrolují na interaktivní tabuli nebo na počítači. Na závěr vysvětli skutečný význam všech idiomů a zásady jejich použití. Didaktický efekt: Žáci se zamyslí nad známými idiomy a zároveň se naučí i některé nové. Líná huba půl zdraví. Čistota hotové neštěstí. Kdo šetří, sám sobě škodí. Co je v domě, to je s čertem. Lepší vrabec v hrsti než neštěstí v lásce. Kdo lže, hůl si vždy najde. Kdo se směje naposled, ten krade. Kdo lže, ten se směje nejlíp. Kdo se moc ptá, nesmí do lesa. Kdo se bojí, moc se dozví. Čiň čertu dobře, ke stáru jako když najdeš. Štěstí ve hře, holub na střeše. Kdo si počká, nekouše. S chutí do toho, peklem se ti odmění. Malé ryby zajícova smrt. Mnoho psů nic nepokazí. 26. Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání správných přísloví, idiomů hra vtipné idiomy Učitel poupraví idiomy či přísloví vynecháním či doplněním písmene nebo slov, popřípadě nahrazením slova jiným, které se s ním rýmuje. Nově vzniklé věty by měly být čtivé a syntakticky v pořádku. Úkolem žáků je idiomy poznat a opravit. Být jednou nohou v sobě, mazat jed kolem huby, být jako zmoklá opice, mlít páté přes desáté, cestou největšího odporu, mít šlapky na očích, dva kohouti na jednom letišti, vymámit tele z fialové krávy Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. Když se dva smějou, třetí se pere. Chybami se člověk mučí. Líná huba hotové štěstí. Co je v domě, to je pro mě. Čiň čertu dobře, žertem se ti odmění. Kdo dřív přijde, ten dřív bere. Kdo se bojí, nesmí do školy. Když se kácí les, létají hříbky. Pes, který štěká, kouše. Jednou měř, dvakrát řež. Jablko nepadá daleko od domu. Dočkej času jako husa hlasu. Nechval dne před obědem. Naděje umírá první. Nebuď zvědavý, budeš brzy vzdělaný. Leze to z něj jako z chlupaté veky. Láska je nemocná čarodějka. Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nežere. Didaktický efekt: Žáci se zamyslí nad známými idiomy a zároveň se naučí i některé nové. 27. Rozšiřování slovní zásoby pomocí hledání idiomů zadaných dvěma slovy, která obsahují Učitel připraví přísloví nebo idiomy. Na tabuli napíše dvě slova, která se v idiomech vyskytují. Úkolem žáků je idiomy rozpoznat a vysvětlit jejich význam. Výsledky si zkontrolují ve slovníku. 12

13 komár+velbloud: nedělej z komára velblouda zajíc+pytel: kupovat zajíce v pytli oči+vidět: Co oči nevidí, srdce nebolí. Splní, co na očích vidí. konev+lít: Leje jako z konve. dnes+zítra: Zítra je taky den. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Didaktický efekt: Žáci si zopakují idiomy a naučí se některé nové. 28. Rozlišování slov podobně znějících nebo podobného významu Učitel vybere několik slov podobného významu (může je vyhledat listováním ve slovníku Užití slov nebo pomocí tlačítka Další v dialogovém okně Tip dne, které se objevuje při spuštění slovníku). Úkolem žáků bude sestavit věty obsahující vybraná slova a vysvětlit rozdíl zadaných slov. Učitel výsledky zkontroluje, upozorní na případné chyby a v Lexiconu vyhledá příklady správného použití slov. Případně pomocí fulltextového vyhledávání nebo kliknutím na heslo zobrazí jiné příklady a další doplňující informace. Didaktický efekt: Žáci se naučí rozlišovat mezi slovy podobného významu na základě vysvětlení učitele a také prostřednictvím příkladů, které k zadanému slovu zobrazí Lexicon. Ekonomika/ekonomie, cyklotrasa/cyklostezka, primát/primátor, užitková/užitná/užitečná, prodejná/prodejní/prodaná, kapitální/kapitalistický, operátor/operatér, instalátor/instalatér 13

14 29. Rozšiřování slovní zásoby - zooidiomy Učitel si připraví seznam vět nebo slovních spojení, do kterých žáci budou doplňovat chybějící slova. Žáci mohou mít k dispozici seznam zvířat a jejich názvy pouze doplňovat do patřičného kontextu. Didaktický efekt: Žáci si zábavnou formou opakují slovní spojení a idiomy. Bojovný jako Čilý jako Dotěrný jako Líný jako Neohrabaný jak Pilný jako Umíněný jako Špinavý jako Krotký jako Lstivý jako Drzý jako Hubený jako Klidný jako Němý jako Pomalý jako Pyšný jako Rozzuřený jako Rozcuchaný jako Smutný jako Škaredý jako Štíhlý jako Umíněný jako Tichý jako Trpělivý jako Učenlivý jako Uštvaný jako Věrný jako Volný jako Vyplašený jako vysušený jako Vzteklý jako Slepý jako Zdravý jako Zpocený jako želva vrabec pták pes chrt býk opice medvěd beránek kohout koza rybička moucha prase liška hlemýžď páv opice gazela včelička rybička krtek treska zajíc želva beránek koza myš ryba kůň opice pes veš kůň Slovíčka hrátky s hrátkami 30. Pravopis vyplňování křížovek Lexicon je skvělý pomocník i při luštění křížovek. Učitel nachystá křížovku. Výrazy, na které žáci nemohou přijít, zadají do rozšířeného hledání programu Lexicon 5 tak, že se místo každého neznámého písmene napíší jeden otazník. Didaktický efekt: Žáci se formou hry zlepší v luštění křížovek a procvičí si jazykové schopnosti. Znak otazník uplatní i při vyhledávání na počítači. 31. Pravopis doplňování písmen, znak? Učitel zadá seznam slov (podstatných jmen), ve kterých bude část písmen nahrazena otazníky. Úkolem žáků bude slova poznat a zapsat. Úloha může mít více řešení. Na závěr si žáci seznam doplní s použitím elektronického slovníku. Didaktický efekt: Žáci si formou hry procvičí jazykové schopnosti. Znak otazník uplatní i při práci na počítači. d??t: dort, drát, duet s???ák: sedlák, skicák, slepák, slimák, smeták, spacák, sporák, svařák, svěrák, světák 14

15 32. Pravopis doplňování písmen, znaky? a * Učitel zadá seznam slov (podstatných jmen), ve kterých bude část písmen nahrazena otazníky nebo hvězdičkou. Otazník znamená jedno vynechané písmeno, hvězdička skupinu vynechaných písmen (i žádné písmeno). Žáci mají uhodnout, o jaké slovo se jedná. Úloha může mít více řešení. Následně si žáci v elektronickém slovníku ověří, zda hádali správně. Didaktický efekt: Žáci si formou hry procvičí slovní zásobu a pravopis. Dohledáním v elektronickém slovníku si rozšíří slovní zásobu. Znaky otazník a hvězdička uplatní i při práci na počítači obecně. b*rák, barák, bramborák, burák pa???a 6 písmenná slova: paella, paleta, paluba, panika, parita, paruka, paseka, pastva 33. Veršovací slovník hledání rýmů Zajímavým zpestřením do hodin jazyka může být hra hledání rýmů. Učitel nachystá slova nebo části vět a úkolem žáků bude doplnit rýmující se slova. Podle stupně obtížnosti úkolu mohou nejprve pouze doplňovat rýmující se slova a poté vymyslet celý verš (viz příklady). Podle stupně pokročilosti buď náhodný rým ke slovu, nebo další smysluplný řádek. Lze využít i části existujících básní a vlastní verše porovnat s autorovými. Didaktický efekt: Žáci formou hry zlepšují cit pro jazyk a jazykové schopnosti. čas: has, hlas, ďas, jas, pas (?as,??as) milá: lila, pila, vila, víla, žíla, síla, sila (?ila,?íla) v lese: třese, nese Kose, kose, černý ptáku.. dám ti jednu do zobáku Okolo lesa pole lán kdy asi budu zaměstnán? 34. Luštění přesmyček, anagramů Učitel připraví několik přesmyček, anagramů a úkolem žáků bude je vyluštit. Úloha může mít více řešení. Výsledky si mohou žáci zkontrolovat ve slovníku prostřednictvím funkce Anagramy. maal: lama, seel: sele, bohul:holub, peslice: slepice, kadanona: anakonda celopi: opilec, police ramleka: makrela, karamel, reklama akset: sekat, sekta, steak, ale pokud by se opakovaly písmena: statek, asketa Didaktický efekt: Žáci formou hry zlepšují cit pro jazyk a jazykové schopnosti. 35. Vytvoření přesmyčky, anagramu Zajímavou hříčkou pro nadané žáky jsou anagramy, tedy tvoření nových slov přemístěním písmen ve slovech původních. Učitel si nachystá deset slov třeba s pomocí Lexiconu 5. Žáci nejprve pracují sami, následně přesmyčky zkontrolují ve slovníku pomocí funkce Anagramy. Obměna: Výsledné přesmyčky smysl mít nemusí, žáci mohou vytvořit jakákoli nová slova, která se jim budou zdát zajímavá. Didaktický efekt: Žáci formou hry zlepšují cit pro jazyk a jazykové schopnosti. 15

16 raketa: karate, kareta sekta: sekat, steak klokan: lokna 36. Znáte význam běžně používaných zkratek? Učitel zadá žákům seznam zkratek, úkolem žáků bude vysvětlit jejich význam. Odpovědi si mohou zkontrolovat v Pravidlech českého pravopisu. KRNAP, TANAP, ŠÚ, ČHMÚ, BIS, SSZ, VZP, PIN, OR, PSP ČR, ČKD, ZTV, ZTP ZŠ, SŠ, VŠ, ÚSO, VOŠ 37. Další zkratky, i cizojazyčné Učitel zadá žákům seznam používaných anglických zkratek. Žáci mají vysvětlit jejich význam a uvést, ze kterých slov nebo slovních spojení jsou odvozeny. Odpovědi si mohou zkontrolovat v Pravidlech českého pravopisu nebo na internetu. ISIC, UFO, UNICEF, UNESCO, OPEC, NASA, CIA, FBI, KGB VIP, CV, AD, FC, DJ, SOS, VLT, HTTP, WWW, USB, BIOS 38. Zkratky zemí, používaných měn i chemických prvků Učitel připraví různé seznamy zkratek zemí, chemických prvků, měn atd. Žáci je mají poznat a uvést, ze kterých slovních spojení jsou odvozeny. Odpovědi si mohou zkontrolovat v Pravidlech českého pravopisu nebo na internetu. země: ALL BEL TUN TUR TWN UKR PRT měny: TRY USD EUR HRK NOK RON názvy prvků: Cu, Al, Ag, Si, K, O, H 39. Co vše může označovat jediné písmeno (dvojice písmen)? Učitel zadá žákům písmeno (nebo dvojici písmen), žáci mají najít co nejvíce významů této zkratky. Svoje výsledky si mohou zkontrolovat např. v Pravidlech českého pravopisu. f: Foton, frekvence, kmitočet, síla, ohnisková vzdálenost F: forte, fluor, farad, stupeň Fahrenheita, konec (fine) H: hodina halíř, výška, vodík, Henry K:karát, tuhost, draslík, koruna, tepelná kapacita, Kelvin M: město, metr, hmotnost, římská číslice r: rok, poloměr R: pravý úhel, stupeň Réaumura, rentgen OP: opus (hudební skladba) obec překladatelů, oděvní průmysl, občanský průkaz, oborový podnik OS: osmium, okresní soud, obec spisovatelů, operační systém PS: post skriptum, plavecký stadion, pohraniční stráž, pěvecký sbor, poštovní spořitelna 16

17 40. Věta nebo text se stejnými písmeny Úkolem žáků je napsat co nejdelší větu nebo text, kde každé slovo začíná zadaným písmenem. R: Růžová rybka Rozárka rejdí rozpustile rožmberským rybníkem. P: Pan profesor Pokorný připravuje pokus pro primány. Pokus potřebují pro pochopení probíraných partií. Primáni pozorují přípravy. Přestože pokus probíhá podle prověřených pedagogických příruček, primáni projevují pozornosti poněkud poskrovnu. Povídají, pobíhají po posluchárně, poslouchají pop. Pojednou prásk. Panika. Posluchárnu plní plameny, pak poloprůhledný plyn. Primáni pláčou, poplašeně proskakují přes parapety. Profesor prchá povolat požárníky. Přijíždějí požárníci, pokyvují přilbami. Procházejí přes pracovnu profesora Přibyla, přecházejí přes poškozené podlahy. Pak přebírají požár. Pokud plameny prostoupí patro, povoláme posily! Požár posléze přemohli. Pan profesor Pokorný požárníkům poděkoval. H Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen.. Pro vyhledávání lze použít (záleží vždy na obsahu konkrétního slovníku): slovní druhy: m, ž, s = podstatné jméno příslušného rodu, příd. = přídavné jméno, zájm.= zájmeno, čísl. = číslovka, dok. ned. = sloveso dokonavé, nedokonavé, předl. = předložka, citosl.= citoslovce rody: m = mužský, ž = ženský, s = střední stylové příznaky: abst. = abstraktně, bás. = básnicky, dět. = dětsky, euf. = eufemismus, expr. = expresivně, form. = formálně, hanl. = hanlivě, hovor. = hovorově, iron. = ironicky, kniž. = knižně, lid. = lidově, nář. = nářečně, neform. = neformálně, ob. = obecně, obraz. = obrazně, pořek. = pořekadlo, přen. = přeneseně, řidč. = řidčeji, slang. = slangový výraz, úř. = úřední výraz, vulg. = vulgárně, zast. = zastarale, zdrob. = zdrobnělina, zkr. = zkráceně, zkratka, žert. = žertovně oborové příznaky: anat. = anatomie, astrol. = astrologie, astron. = astronomie, archit. = architektura, archeol. = archeologie, bibl. = biblický výraz, biol. = biologie, bot. = botanika, círk. = církevní výraz, demogr. = demografie, div. = divadlo, dopr. = doprava, ekon. = ekonomie, elektr. = elektrotechnika, filoz. = filozofie, fin. = finančnictví, fot. = fotografie, fyz. = fyzika, geol. = geologie, geom. = geometrie, heral. = heraldika, hist. = historie, horn. = hornictví, hud. = hudba, hutn. = hutnictví, hydr. = hydrologie, chem. = chemie, ling. = jazykověda, ker. = keramika, gastr. = kuchyně, med. = lékařství, let. = letectví, les. = lesnictví, lit. = literatura, mat. = matematika, meteor. = meteorologie, miner. = mineralogie, mysl. = myslivost, náb. = náboženství, nám. = námořnický výraz, ped. = pedagogika, piv. = pivovarnictví, polit. = politika, polygr. = polygrafie, potrav. = potravinářský průmysl, práv. = právo, psych. = psychologie, sport. = sport, stat. = statistika, stav. = stavebnictví, stroj. = strojírenství, stud. = studentský výraz, tech. = technika, text. = textilní průmysl, tisk. = tiskařský průmysl, vet. = veterinářství, voj. = vojenství, výp. = výpočetní technika, výtv. = výtvarnictví, zeměd. = zemědělství, zeměp. = zeměpis, zool. = zoologie, žel. = železnice, žurn. = žurnalistika 17

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku Tento text vznikl jako pomocný text k přípravě na zkoušku z předmětu Úvod do počítačové lingvistiky v roce 2011. Může obsahovat mnoho chyb, dohadů a nepřesností. Tedy jeho autoři se vzdávají zodpovědnosti

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více