OPAKOVÁNÍ MATEMATIKY, ČESKÉHO JAZYKA A NAUKY O SVĚTĚ PŘED ČTVRTLETNÍ PRACÍ PRO IV. TŘÍDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPAKOVÁNÍ MATEMATIKY, ČESKÉHO JAZYKA A NAUKY O SVĚTĚ PŘED ČTVRTLETNÍ PRACÍ PRO IV. TŘÍDU"

Transkript

1 OPAKOVÁNÍ MATEMATIKY, ČESKÉHO JAZYKA A NAUKY O SVĚTĚ PŘED ČTVRTLETNÍ PRACÍ PRO IV. TŘÍDU JMÉNO: DATUM: TŘÍDA: Úspěšnost: Doplň slovesa do vět. V každé větě vyznač podmět a přísudek, a základní skladební dvojici. Vlak.. do nádraţí. Kryštof.. na video. Krejčí pánské šaty. Ptáci z jihu. Tatínek auto. Čápi.na komíně. Válcové vázy o výškách 54 cm a 42 cm jsou do dvou třetin naplněny vodou. Jak vysoko sahají jejich hladiny vody? Opadavé: Neopadavé: Zapiš opadavé a neopadavé listnaté a jehličnaté dřeviny. Maminka dala do těsta 500 g mouky a 200 g cukru. Vyjádři zlomkem, jaké části odsypala z plných kilogramových sáčků. Anička obšívá kapesník o straně 23 cm. Jednu stranu již obšila. Kolik cm musí ještě obšít? Procvičování ČJ. M, NS Stránka 1

2 Podtrhni slovesa v přítomném čase modře, v minulém čase zeleně a v budoucím čase červeně. Zazpívá, plakala, dívám se, viděl jsem, šila, bude prát, vypere, kukala, lyţuje, vyráběla, bude cvičit, cvičil, kreslili jsme, skáčete, vykřikuješ. Slovesa CHLUBIT SE, PŘÁT SI napiš v minulém čase, v první osobě, v čísle jednotném i množném..... Ve větě urči slovní druhy. Vypiš podstatná jména a urči u nich všechny mluvnické kategorie. U CHALUPY MĚL PĚKNÝ KOUSEK LOUČKY..... Deska stolu je dlouhá 90 cm a široká 50 cm. Kolik cm krajky je potřeba k olemování ubrusu, když přečnívá na každé straně o 10 cm? Podtrhni slova s předponami. SLADKÝ OSLADIT OSEL UPLAVE ÚČES ULICE PROZRADÍ PROČ NEJKRÁSNĚJŠÍ KRÁSA VÝLET Který z uvedených živočichů před zimou vytváří a ukládá tuk na svém těle? jezevec jeţek liška kráva Znáš jiné zástupce? Procvičování ČJ. M, NS Stránka 2

3 Vyber ke slovům vhodnou předponu a slova napiš ROZ- / BEZ- -zubý -branný -půlila -soudili -hlíţel se -trhal -zásadový Vyber si tři slova a napiš s nimi větu. Marek natíral o prázdninách branku. Kolik cm trubky natřel, je-li branka 163 cm vysoká a 98 cm široká? Ve větách urči podmět a přísudek, základní skladební dvojici a u sloves, která vypíšeš, všechny mluvnické kategorie. Pýcha předchází pád. Pálí ho dobré bydlo... Sytý hladovému nevěří.. Na oblek je potřeba 3 metry látky. Metr látky stojí 459 Kč. Za ušití zaplatíte Kč. Kolik stojí nový oblek? Použij ve větě slova BYL a BIL ve správném významu. Procvičování ČJ. M, NS Stránka 3

4 Věty převeď do budoucího času. Strýček se rozzlobil na tetu.. Hodinu odjezdu jsi nám již oznámil.. Paní učitelka děti pochválila.. Pan Svoboda má doma 25 m kobercové pásky. Chce olemovat koberce o rozměrech 2x2 m a 3x4 m. Má dost pásky? Podtrhni podstatná jména rodu středního a urči u nich vzor. KŮZLATA SLEPIČKY ORLI PTÁČATA KOSŮM V SRDCI NA ZNAMENÍ UKAZOVÁTKA ZÁBRADLÍ U podstatných jmen rodu mužského životného urči vzory. STŮL KŮL STRACH HRDINA KYTARISTA ZÁMEK LEV KOZEL VŮZ POLŠTÁŘ ZÁSTUPCE KRÁLÍK Pepík chtěl rozdělit proužek papíru dlouhý 48 cm na šest stejných dílů. 4 díly už odstřihl. Kolik cm papírového proužku mu zůstalo zatím vcelku? Procvičování ČJ. M, NS Stránka 4

5 Dopiš věty tak, aby dávaly smysl. Kdybych měl ţízeň, Kdybys nosil šálu,.. Kdyby pes neštěkal,... Kdybyste utekli,.. Kdyby přišli kamarádi,. V úterý v 6 hodin ráno byla přerušena dodávka elektrického proudu na 156 hodin. Který den a v kolik hodin byla dodávka elektrického proudu obnovena? Z holých vět vytvoř věty rozvité. MUZIKANT HRAJE.. NÁSTROJE MAJÍ.. Amálka psala domácí úkol od čtvrt na pět do tři čtvrtě na pět. Kolik minut ho psala? LAKOMEC PRŮVODCE OCHRÁNCE STŘELEC Napiš slova v pátém pádě. Pro své nesouhlasné názory byl Jan Hus pozván i do Německa, aby se hájil. S čím nesouhlasil? Procvičování ČJ. M, NS Stránka 5

6 Převeď uvedené tvary slov do spisovné češtiny. S KUŘATAMA S PYTLAMA U UHLÍHO PANE PŘEDSEDA. ZA DVEŘMAMA S KLUKAMA.. Doplň y/i,ý/í. krun ř, j trocel, pot t se, studn, c mbál, př klad, krot tel, bud k, ploch, pon k, poh b, ţ to, kor to, peř nka, č slice, zaj mavá, navšt vit, mot čka 1 2 m = 1 5 m = 2 4 m = Ţe prý voshoní kosz ranní roskaţdý den. Kolik cm je Doplň koncovky podstatných jmen, u podtržených podstatných jmen urči vzor. A co kos-? Prosí vos-: Nám se z rosnechce ven. Lahůdka. 11 : 9 = = = = 5 : 7 = = = = Umíš napsat alespoň tři významné husitské bitvy? Procvičování ČJ. M, NS Stránka 6

7 Rybář nachytal do kádě ryby. Jedna jeho dcera odnesla na trh polovinu ryb, druhá si vzala polovinu z těch, které v kádi zbyly. Rybář pak našel v kádi tři ryby. Kolik ryb rybář nachytal? Doplň slova SEM, JSEM, SI, JSI správně do vět. Pojď., připravil. ti překvapení. Těšil. se na to, aţ ti ho.přinesu. Říkal..přece, ţe.přeješ nějaké zvířátko. Teď.poloţím tu krabici a ty.zatím vzpomeneš, co.mi sliboval. Vypočítej a nezapomeň na zkoušku. 825 : 3 = : 4 = Napiš slovesa v daných tvarech rozkazovacího způsobu. 2.os.,č.j. 1.os.,č.mn. 2.os.,č.mn Přijít. Zpívat.. Najít.. Milánek si vyráběl model papírové krychle. Na každou hranu spotřeboval 3 cm lepící pásky. Kolik cm pásky spotřeboval? Jak se jmenovalo místo v Praze, kde Jan Hus sděloval své myšlenky lidem? Procvičování ČJ. M, NS Stránka 7

8 Sečti dvě libovolná čísla. Od tohoto součtu odečti jejich rozdíl. Dostaneš vždy dvojnásobek druhého čísla. Je to pravda? Ověř na dvou případech. Pohodička. (30. 4 ) : 2 = (64 : 8). 2 = (84 : 6). 7 = (15 : 5). 3 = (60 : 6). 2 = 5. (27 : 9) = Moje hodnocení: ČESKÝ JAZYK lehoučké lehčí normální - těţší - hodně těţké - děsivě obludné MATEMATIKA lehoučké lehčí normální - těţší - hodně těţké - děsivě obludné NAUKA O SVĚTĚ lehoučké lehčí normální - těţší - hodně těţké - děsivě obludné Chci napsat: Procvičování ČJ. M, NS Stránka 8

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Slavíček 2015. Str. 1

Slavíček 2015. Str. 1 Slavíček 2015 Letošní Slavíček byl moc pěkný. Všem se to moc povedlo, i těm, co nakonec nepostoupili. V porotě byly dvě paní učitelky a paní asistentka z přípravky. Ti, co postoupili, reprezentovali naši

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y

E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA K A T E D R A F Y Z I K Y IVO VOLF - PAVEL KABRHEL E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y PRACOVNÍ LISTY K LABORATORNÍM PRACÍM A DOMÁCÍM EXPERIMENTŮM HRADEC

Více

Součást dlouhodobého projektu Život našich předků

Součást dlouhodobého projektu Život našich předků Součást dlouhodobého projektu Život našich předků ZŠ HLUK 2015 Projekt sklizeň 1.A Jablíčka a obilí V naší třídě se vše točilo hlavně kolem jablek. Na podzim jsme byli na výstavě ovoce a zeleniny, kde

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži.

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádal letos již 35. ročník národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět. K naší velké radosti jsme se dozvěděli, že ve třetí

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své 1 Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své knížce "Okolo Molenburka teče voda čisťounká".věřím, že

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T. Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T. Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Michaela Jančová Člověk a jeho zdraví Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy O b s a h Obsah... 3 Použité značk y... 3 Opakování...4 Péče o zdraví... 6 Poznáváme

Více

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

Obor přirozených čísel 75

Obor přirozených čísel 75 Obor přirozených čísel 75 Délky českých řek ZADÁNÍ Máš za úkol porovnat délky českých řek. Přiřaď každé řece pořadové číslo od nejdelší po nejkratší a vypočítej, o kolik metrů jsou kratší všechny řeky

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více