ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním."

Transkript

1 VY_32_INOVACE_SADA Orientace v textu, bezchybný opis. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. Mgr. Petra Pangrácová Psaní velkých písmen 3 4. Pověst 4 5. Lidové básně a říkanky 5 4. Tvorba osnovy 6 2. Druhy vět Souhrnné procvičení psaní velkých písmen, orientace v textu. Seznámení s pověstí, aktuální pověst z blízkého okolí. Lidová slovesnost pojící se k Velikonocím, práce s rýmem, pokus o napsání vlastní básničky. Práce s textem a tvorba jednotlivých bodů osnovy. Mgr. Petra Pangrácová Mgr. Marcela Všahová Mgr. Petra Pangrácová Mgr. Marcela Všahová Druhy vět, znaménka n akonci věty, intonace. Práce ve dvojicích. Mgr. Lucie Bláhová Psaní velkých písmen na začátku vlastních jmen. Členění textu, práce s osnovou 9 2. Měkké a tvrdé slabiky Vyhledávání chyb v textu Podstatná jména vlastní. Psaní velkých a malých písmen. Procvičování učiva. Mgr. Lucie Bláhová Správné členění textu při tvorbě jednotlivých bodů osnovy. Mgr. Marcela Všahová Procvičování a upevňování učiva. Soutěže, skládání slov. Mgr. Lucie Bláhová Vyhledávání chyby v textu. Doplňování interpunkčních znamének. Porozumění textu. Skupinová práce. Mgr. Lucie Bláhová Slova souřadná, nadřazená a podřazená Stupňování přídavných jmen Vysvětlení pojmů, práce se slovy. Propojení s Přírodovědou a Vlastivědou. Mgr. Lucie Bláhová Stupňování přídavných jmen, 1.,2. a 3. stupeň přídavných jmen. Mgr. Ivana Souvětí - věta hlavní a vedlejší Společná práce na interaktivní tabuli a do sešitu. Grafický rozbor souvětí. Mgr. Ivana Pravopis ú-ů Upevňování a procvičování učiva formou soutěže Abeceda Procvičení abecedy a řazení podle abecedy Slovní druhy Upevnění přehledu slovních druhů Pohádka Stavba slova Předložky a předpony Slovní druhy pohádka lidová a autorská, autor, hlavní hrdina, znaky pohádky. Vyhledávání částí slova - kořen, předponová a příponová část Předložky a předpony rozlišení, pravopis tvarově stejných předložek a předpon. Opakování a procvičování slovních druhů. Animace správné řešení úkolů se zobrazí na kliknutí. Mgr. Pavlína Langová Mgr. Pavlína Langová Mgr. Pavlína Langová Mgr. Milada Mondeková Mgr. Pavlína Langová Mgr. Milada Mondeková Mgr. Milada Mondeková

2 VY_32_INOVACE_SADA ,2. Slovní úlohy na sčítání a odčítání 2.,3. Slovní úlohy na násobení a dělení Názorné ukázky počítání slovních úloh, příklady na procvičování. Názorné ukázky počítání slovních úloh, příklady na procvičování. 1.,2. Manipulace s penězi Hra s herními penězi. Orientace v mincích i bankovkách. Hra na obchod. Mgr. Lucie Bláhová Mgr. Lucie Bláhová Mgr. Lucie Bláhová Geometrické tvary - pexeso Základní i méně známé geometrické tvary - různé hry na procvičení a zapamatování. Pexeso, kimovka, štafety, bingo. Mgr. Lucie Bláhová ,4 Písemné počítání Názorný výklad učiva a příklady na procvičování. Mgr. Lucie Bláhová Geometrická tělesa Geometrická tělesa - různé hry na procvičení a zapamatování. Pexeso, kimovka, štafety, bingo. Mgr. Lucie Bláhová ,3.,4. Délka, práce s měřidly Praktické využití měřidel délky. Mgr. Lucie Bláhová ,3.,4. Logické úlohy Logické úlohy a hlavolamy na rozvoj představivosti a myšlení. Mgr. Lucie Bláhová Přednosti početních operací Přednost početních operací, práce se závorkami. Mgr. Lucie Bláhová Rovnice Rovnice. Pojem neznámá a zkouška správnosti Mgr. Ivana řešení. 2.,3. Spojování bodů Práce s pravítkem - nácvik přesného rýsování. Mgr. Lucie Bláhová Základní geometrické Geometrické tvary- čtverec, kruh, obdélník, Mgr. Ivana tvary trojúhelník 1. Číselné řady 1-10 číselné řady v oboru přirozených čísel Mgr. Ivana 1. Porovnávání čísel 1-5 porovnávání v oboru přirozených čísel 1-5. Mgr. Ivana Znaky <, >, = 1. Jednoduché slovní úlohy Přirozená čísla 1-5. Znak + a -. Jednoduché slovní úlohy. 1. Početní operace 1-5 Řady čísel 0-5. Příklady na sčítání a odčítání v numeraci do 5. Porovnávání čísel. 1. Geometrické tvary - hra opakování geometrických tvarů formou hry a barevného diktátu. 1. Nakupování nakupování, rozvoj finanční gramotnosti. Placení pomocí mincí v hodnotě 1 č, 2 č, 5 č. 1. Početní operace 1-7 sčítání a odčítání v numeraci přirozených čísel Porovnávání čísel 1-7 porovnávání, řetězce čísel, sčítání a odčítání v numeraci 0-7 Mgr. Ivana Mgr. Ivana Mgr. Ivana Mgr. Ivana Mgr. Ivana Mgr. Ivana

3 VY_32_INOVACE_SADA výkon 2 6. hmotnost a její měření 3 6. čas a jeho měření 4 8. změny skupenství 5 6. roztažnost 6 8. spalovací motory 7 6. teplota Výkon - základní pojmy, výpočet pomocí práce a času Mgr. Pavlína Spoustová Hmotnost - jednotky, převody jednotek, váhy Mgr. Pavlína Spoustová Čas - jednotky času, převody jednotek, měření Mgr. Pavlína Spoustová Rozdíl mezi vypařováním a varem, rychlost vypařování, anomálie vody Mgr. Pavlína Spoustová Roztažnost délková a objemová, využití v praxi Mgr. Pavlína Spoustová Princip spalovacího motoru vznětového a zážehového, vliv na ŽP Mgr. Pavlína Spoustová Teplota - měření, druhy teploměrů. Stupnice elvinova, Celsiova Mgr. Pavlína Spoustová el.náboj a el.pole El. náboj, vznik iontů, elektroskop Mgr. Pavlína Spoustová Newtonovy zákony Zákony síly, setrvačnosti, akce a Mgr. Pavlína Spoustová hustota Hustota - jednotky, převody jednotek, výpočet hustoty, měření Mgr. Pavlína Spoustová hustoměrem zvuk a jeho šíření Zvuk, ultrazvuk, infrazvuk, kmitočet, podmínky dobrého slyšení, ozvěna Mgr. Pavlína Spoustová elektrický obvod elektromagnetické jevy síla a její měření elektrický proud Viditelné světlo Složitější el.obvod - schéma, obvod rozvětvený a nerozvětvený, Mgr. Pavlína Spoustová Elektromagnetické vlnění, vlnová délka, typy záření Mgr. Pavlína Spoustová Síla - základní pojmy, účinky a znázornění síly, síla gravitační Mgr. Pavlína Spoustová El.proud a jeho činky, směr el.proudu, měření Mgr. Pavlína Spoustová Barevné spektrum viditelného světla, rychlost světla, zdroje záření Mgr. Pavlína Spoustová elektrické napětí El.napětí - základní pojmy, měření, zdroje napětí Mgr. Pavlína Spoustová Otáčivé účinky síly Páka popis, užití v praxi. Moment síly. Praktické výpočty. Mgr. Pavlína Spoustová Magnetické Magnety části magnetu, vlastnosti látek magnetické síly, užití v praxi. Mgr. Pavlína Spoustová Optické jevy Čočky, typy čoček, zobrazení čočkou, vady zraku. Mgr. Pavlína Spoustová

4 VY_32_INOVACE_SADA Rozšiřování a krácení zlomků 7. 2 Sčítání zlomků 7. 3 Sčítání zlomku a celého čísla 6. 4 Racionální čísla Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Sčítání zlomku a desetinného čísla Mgr. Miloslava Pritzlová Odečítání zlomků 7. 7 Násobení zlomků Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Násobení zlomku 7. 8 Mgr. Miloslava Pritzlová a celého čísla 7. 9 Dělení zlomku Mgr. Miloslava Pritzlová Násobení zlomku Mgr. Miloslava Pritzlová desetinným číslem Dělení zlomku a celého čísla Násobení zlomku a smíšeného čísla Dělení zlomků a smíšeného čísla Dělení zlomků a desetinného čísla Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Soustavy lineárních dvojic Poměr čísel Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Finanční gramotnost Finanční gramotnost - investice Nejmenší společný násobek Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Největší společný dělitel Mgr. Miloslava Pritzlová

5 VY_32_INOVACE_SADA Divadlo Seznámení s historií divadla, s nejznámějšími světovými i našimi dramatiky. 9. Osvobozené divadlo Seznámení s historií a osobnostmi Osvobozeného divadla. Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Divadlo Semafor Seznámení s historií a osobnostmi divadla Semafor. Mgr. Vladěna Šiková Vítězslav Nezval Seznámení s životem a dílem Vítězslava Nezvala. Mgr. Vladěna Šiková Jaroslav Seifert Seznámení s životem a dílem Jaroslava Seiferta. Mgr. Vladěna Šiková arel Čapek Seznámení s životem a dílem arla Čapka. Mgr. Vladěna Šiková Vědeckofantastický žánr Seznámení s SF literaturou a autory tohoto žánru Mgr. Vladěna Šiková Pozvánka a reklama Seznámení s pozvánkou, reklamou. Ukázky vhodné a nevhodné reklamy. Mgr. Vladěna Šiková Ota Pavel Seznámení s životem a dílem Oty Pavla. Mgr. Vladěna Šiková Zdena Salivarová Seznámení s životem a dílem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého. Mgr. Vladěna Šiková Biblické příběhy Základní seznámení s biblí a biblickými příběhy. Mgr. Vladěna Šiková Lidová slovesnost Seznámení s nejstarší literaturou. Seznámení s pojmy lidová slovesnost, legenda. Mgr. Vladěna Šiková Božena Němcová Seznámení se životem a dílem B. Němcové. Mgr. Vladěna Šiková bě, pě, vě, mě Procvičení skupin pě, vě, vje, bě, bje, mně, mě. Mgr. Vladěna Šiková J.Erben Seznámení s životem a dílem. J. Erbena. Mgr. Vladěna Šiková H.Mácha Seznámení s životem a dílem. H. Máchy. Mgr. Vladěna Šiková Mýty, báje, pohádky Seznámení s pojmy mýty,báje, pohádky, pověsti. Seznámení s našimi i světovými pohádkáři. 8. J.V.Sládek, J.Vrchlický Seznámení se životem a dílem J. V. Sládka a J. Vrchlického. 6. Přídavná jména Poznávání přídavných jmen. Opakování druhů přídavných jmen. Procvičování stupňování přídavných jmen. 6. Dobrodružná literatura Seznámení s dobrodružnou literaturou. Seznámení se zástupci dobrodružné literatury. Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková

6 VY_32_INOVACE_SADA Berlin 2 9. Tiere im Wald 3 8. Im Herbst 4 8. Weihnachten 5 7. Mein Hobby 6 7. Způsobová slovesa 7 8. Party 8 8. Fasching Pilsen Slovesa s odlučitelnými předp. Seznámení s městem Rozšiřování slovní zásoby Podzimní zvyky Vánoční tradice v Německu Rozšiřování slovní zásoby Modální sloveso könnenprocvičování Pozvánka, jídlo rozšiřování sl.zásoby Masopustní tradice v Německu Procvičování učiva Seznámení s městem Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Slovesa se změnou kmenové souhl. Procvičování sloves fahren, sehen,... Mgr. Vladěna Šiková Meine Familie Frühling Seznámení s rodinou Jaro a jarní svátky Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Frankfurt am Main Seznámení s městem Mgr. Vladěna Šiková Die Schweiz Der Beruf Der Mai kommt Berühmte Deutscher Ferien Was kostet es? Seznámení se zemí a tradicemi Rozhovor, rozšiřování sl.zásoby větnové oslavy, tradice Známé osobnosti Německa Modelové situace - cestování Modelové situace - nakupování Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková

7 VY_32_INOVACE_SADA PV věta v praxi Pythagorova věta - znění, zápis, praktické příklady řešené pomocí PV Mgr. Pavlína Spoustová Sčítání a odčítání Řetězec příkladů v oboru 0-5- mašinka Mgr. Petra Pangrácová 3 8. vzájemná poloha dvou kružnic kružnice - opakování pojmů, středná, vzájemná poloha dvou kružnic Mgr. Pavlína Spoustová soustav rovnic - metody řešení (sčítací, SÚ - soustav rovnic dosazovací), praktické SÚ řešené 4 9. o dvou neznámých pomocí soustavy rovnic Mgr. Pavlína Spoustová násobení výrazů s výraz - opakování, násobení jednočlenů, 5 8. proměnnou násobení mnohočlenů Mgr. Pavlína Spoustová pohyb - základní pojmy, řešení 6 9. úlohy o pohybu praktických úloh Mgr. Pavlína Spoustová Sčítání a odčítání Řetězec příkladů v oboru mašinka Mgr. Petra Pangrácová způsob porovnávání údajů, poměr zápis, krácení, rozšiřování, zmenšení a 8 7. poměr zvětšení v daném poměru Mgr. Pavlína Spoustová 9 1. Sčítání a odčítání 0- Řetězec příkladů v oboru Mgr. Petra Pangrácová měřítko mapy měřítko plánu a mapy, praktické úlohy Mgr. Pavlína Spoustová Sčítání a odčítání 0-10 Doplňování čísel tak, aby platil výsledekdomeček Mgr. Petra Pangrácová Slovní úlohy v oboru 0-10 Nácvik znázornění, zápisu a řešení slovních úloh Mgr. Petra Pangrácová Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Řetězce příkladů v oboru 0-20 (bez přechodu) - žabka Mgr. Petra Pangrácová Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Doplňování čísel tak, aby platil výsledekdomeček Mgr. Petra Pangrácová násobení celých čísel celá čísla - násobení kladných a záporných čísel Mgr. Pavlína Spoustová Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Řetězce příkladů v oboru mašinka Mgr. Petra Pangrácová Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Nácvik znázornění, zápisu a řešení slovních úloh Mgr. Petra Pangrácová Nácvik znázornění, zápisu a řešení slovních úloh Mgr. Petra Pangrácová

8 19 6. rozklad na prvočísla násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, rozklad na prvočísla Mgr. Pavlína Spoustová úhel - druhy, velikost Úhel a jeho značení, měření velikosti, sčítání a odčítání úhlů početně, druhy úhlů podle velikosti Mgr. Pavlína Spoustová

9 VY_32_INOVACE_SADA Bičíkovci 2 6. Jednobuněčné řasy 3 6. Jednobuněční živočichové 4 9. Horniny Žahavci Mnohobuněčné řasy 7 6. Ploštěnci 8 6. roužkovci Seznámení s bičíkovci stavba těla, způsob života, význam, zástupci. Fotosyntéza a dýchání. Producent a konzument. Seznámení s jednobuněčnými řasami stavba těla, způsob života, význam, výskyt, zástupci. Fotosyntéza. Seznámení s prvoky stavba těla, způsob života, význam, zástupci. Přenosy nemocí. Seznámení s vyvřelými horninami vznik, dělení, příklady, praktické využití hornin Seznámení s mnohobuněčnými řasami stavba těla, způsob života, výskyt, význam, zástupci. Seznámení s žahavci stavba těla, způsob života, význam, rozmnožování. Sladkovodní i mořští zástupci. Seznámení s ploštěnci stavba těla, způsob života, význam, zástupci. Cizopasníci, způsob života a rozmnožování. Ochrana před nákazou. Seznámení s kroužkovci stavba těla, způsob života, význam, zástupci. Žížala jako modelový organismus a její význam. Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana orýši Seznámení s korýši stavba těla, způsob Mgr.et Bc. Ivana Seznámení se základními pojmy z genetiky alela, gen, homozygot, heterozygot, Genetika - úplná dominantní, dominance recesivní. Principy úplné dominance. Mgr.et Bc. Ivana Příklady k řešení Mineralogie Minerál, mineralogický systém Mgr. Andrea Šípková

10 12 9. Mineralogie rystal, souměrnost krystalů Mgr. Andrea Šípková Mineralogie rystalové soustavy Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Prvky Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Sulfidy Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Halogenidy Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Uhličitany Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Sírany Mgr. Andrea Šípková Mineralogie řemičitany Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Minerály organického původu Mgr. Andrea Šípková

11 VY_32_INOVACE_SADA Clothing Rozšiřování slovní zásoby Mgr. Petra Pangrácová Halloween Rozšiřování slovní zásoby, cizí tradice Mgr. Petra Pangrácová Present Simple x Present Continuous Procvičování učiva Mgr. Petra Pangrácová Christmas 5 5. Sloveso CAN Rozšiřování slovní zásoby, cizí tradice Použití v tematickém okruhu zvířata Mgr. Petra Pangrácová Mgr. Petra Pangrácová Amazing Animals- Rozšiřování slovní zásoby Our Pets Mgr. Petra Pangrácová Amazing Animals Rozšiřování slovní zásoby Mgr. Petra Pangrácová The Pancake Race Práce s mapou a slovníkem Mgr. Petra Pangrácová Easter in the U Tradice v Anglii Mgr. Petra Pangrácová Halloween Práce s básničkou a tajenkou Mgr. Ivana Family Samostatné psaní na dané téma Mgr. Ivana Who am I Porozumění textu Mgr. Ivana Sloveso TO BE Doplňování správných řešení Mgr. Milada Mondeková onverzace Hra otázky, odpovědi, rozhovor Mgr. Ivana Přítomný čas Hra - Pantomima průběhový Mgr. Ivana ladné a záporné Opakování Chit-Chat1 odpovědi Mgr. Milada Mondeková Porozumění textu Hra skládání správných dvojic Mgr. Ivana Jack and the Beanstalk Poslech s porozuměním Mgr. Ivana Přítomný čas prostý Práce s textem Mgr. Ivana HAVE GOT Tvoření vět Mgr. Milada Mondeková

12 VY_32_INOVACE_SADA Půda Pohyby Země a jejich důsledky Minerály a horniny. Seznámení s pohyby Země a jejich důsledky. Příčiny střídání dne a noci. Zemské polokoule. Roční období a jejich projevy Seznámení s běžnými minerály a horninami. Poznávání zástupců. Běžné využití minerálů a hornin v praxi. Vznik půdy. Složení půdy. Význam půdy v přírodě a pro člověka. Ochrana půdního fondu Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Seznámení s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji na Zemi. Využití těchto zdrojů Houby Houby. Význam. Rozmnožování. Vztahy s ostatními organismy. Poznávání základních jedlých, nejedlých a jedovatých hub. Pracovní list formou běhavky žáci vyhledávají na chodbě (zahradě, hřišti.), cedulky se slovy, která vhodně doplňují do pracovního listu Třídění rostlin 7 5. Třídění živočichů. Bezobratlí. Měkkýši a kroužkovci. Třídění rostlin. Systém rostlin. Rostliny výtrusné a semenné. Stromy, keře, byliny. Běžní zástupci měkkýšů a kroužkovců. Jejich význam v přírodě. Zajímavosti Třídění živočichů. Bezobratlí. Pavouci, roztoči, korýši. Běžní zástupci pavouků, roztočů a korýšů. Jejich význam v přírodě. Ochrana před nemocemi. Zajímavosti Třídění Třídění hmyzu. Běžní zástupci

13 10 5. ostra Svaly ůže Oběhová soustava Dýchací soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava Zuby Nervová soustava Funkce kostry. Spojení kostí. Významné kosti lidského těla. Funkce svalů. Dělení svalů. Významné svaly lidského těla. Funkce kůže. ožní útvary. ožní žlázy. Vrstvy kůže. Ochrana kůže. Stavba a funkce oběhové soustavy. Slože Stavba a funkce dýchací soustavy. Význam jednotlivých částí dýchací soustavy. Dýchací svaly. Stavba a funkce trávicí soustavy. Význam jednotlivých částí. Stavba a funkce vylučovací soustavy. Význam jednotlivých částí. Stavba a funkce zubu. Typy chrupu. Péče o chrup. Stavba a funkce nervové soustavy. Význam jednotlivých částí. Vedení informací Smyslová soustava Stavba a funkce smyslové soustavy. Smysly a jejich orgány. Mezipředmětové vztahy smysly v anglickém jazyce Rozmnožovací soustava Stavba a funkce rozmnožovací soustavy. Významjednotlivých Mgr. částí. et Rozmnožování Bc. Ivana jako projevživého organismu.pracovní list

14 VY_32_INOVACE_SADA Numerace do Základní matematické operace 3 4. Trojúhelníky Numerace do 1000, posloupnost čísel, číselné řády, porovnávání čísel. Mgr. Milada Mondeková Upevnění poznatků o základních matematických operacích Mgr. Pavlína Langová Opakování geometrických tvarů. Trojúhelník vrcholy, strany. Prezentace společná práce, úkoly se zobrazují na kliknutí. Mgr. Milada Mondeková Zaokrouhlování na desítky 5 4. Čtyřúhelníky Procvičování zaokrouhlování na desítky v oboru do 100. Opakování geometrických tvarů. Čtyřúhelník vrcholy, strany. Prezentace společná práce, úkoly se zobrazují na kliknutí. Pracovní list společná práce. Mgr. Pavlína Langová Mgr. Milada Mondeková Dělení se zbytkem Žáci se učí vyhledávat nejblíže menší násobek k danému číslu. Řeší příklady Mgr. Milada Mondeková dělení se zbytkem Počítání se Aplikuje pravidla počítání se závorkami závorkami v praxi Mgr. Pavlína Langová Písemné sčítání a Písemné sčítání a odčítání bez přechodu Mgr. Pavlína Langová odčítání přes desítku Násobení 10, 100 Žáci se seznamují s násobením 10, 100. Mgr. Milada Mondeková Žáci se seznamují s dělením 10, 100. Prezentace řešení příkladů se zobrazí Dělení 10, 100 na kliknutí. Mgr. Milada Mondeková Vzájemná poloha dvou přímek v rovině Provičení násobilky; polovina, třetina Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Používá získané znalosti a aplikuje je v praxi. Mgr. Pavlína Langová Procvičení násobilky, upevnění spojů, pojmů polovina,třetina,čtvrtina. Mgr. Pavlína Langová Numerace do Numerace do , posloupnost čísel, číselné řády, porovnávání čísel. Mgr. Milada Mondeková Přednosti v početních operacích Upevňuje poznatky o pořadí výpočtů při pamětné numeraci do 100 bez přechodu desítky. Mgr. Pavlína Langová

15 15 4. Zaokrouhlování Opakování a upevňování zaokrouhlování. Pravidla a postup zaokrouhlování. Určování řádů čísel. Mgr. Milada Mondeková Písemné násobení Materiál slouží k výkladu písemného násobení. V prezentaci se řešení zobrazují na kliknutí. Úkoly vypočítej žáci pracují na tabuli a do svých pracovních listů současně vzájemná kontrola. Mgr. Milada Mondeková Číselná osa, řády Využití znalostí číselné osy, matematických řádů, posloupnosti čísel Mgr. Pavlína Langová Čtverec Procvičuje základní poznatky o čtverci, rýsuje ve čtvercové síti Mgr. Pavlína Langová Obdélník Procvičuje základní poznatky o obdélníku, rýsuje ve čtvercové síti Mgr. Pavlína Langová Jednotky délky Jednotky délky a jejich převody. Opakování, upevnění učiva.prezentace Mgr. Milada procvičování. Mondeková

16 VY_32_INOVACE_SADA stavba atomu Atom. Stavba atomu. Elektrony, protony, neutrony. Protonové a nukleonové číslo. Mgr. Pavlína Spoustová chemická vazba Chemická vazba typy. Elektronegativita. Mgr. Pavlína Spoustová alkeny 4 8. kovy, koroze 5 9. aromatické uhlovodíky 6 8. výroba železa 7 8. alkalické kovy 8 8. prvky II.A skupiny 9 9. zdroje uhlovodíků nekovy - vodík Uhlovodíky s dvojnou vazbou a jejich vlastnosti. Polymerace, polymery. Využití alkenů. Vlastnosti kovů. oroze kovů. Ochrana před korozí. Aromatické uhlovodíky. Vazby mezi uhlíky. Důležité radikály. Inhalační drogy. Výroba železa suroviny, postup. Vysoká pec. Ocel. Litina. Alkalické kovy a jejich vlastnosti. Sodík, Draslík. Využití v praxi. Prvky II.A. skupiny PSP. Vápník, hořčík jejich vlastnosti a význam. Ropa, uhlí, zemní plyn zdroje uhlovodíků, jejich zpracování. Nekovy a jejich vlastnosti. Vodík vlastnosti, výskyt, užití. Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová kyslík yslík a jeho vlastnosti. Oxidace. Využití kyslíku. Mgr. Pavlína Spoustová dusík halogenderiváty uhlovodíků hydroxyderiváty uhlovodíků aminokyseliny Dusík a jeho vlastnosti. Biogenní prvek. Výskyt. Využití. Odvozování derivátů uhlovodíků. Halogenderiváty. Využití. Freony a jejich vliv na ŽP. Hydroxyderiváty uhlovodíků alkoholy, fenoly. Použití. Alkoholismus a jeho nebezpečí. Aminokyseliny a jejich vlastnosti. Názvosloví. Využití. Peptidová vazba. Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová bílkoviny, nukleové kyseliny Přírodní látky. Bílkoviny rozdělení, funkce, reakce, jejich zdroje. Nukleové kyseliny funkce. Mgr. Pavlína Spoustová sacharidy Přírodní látky. Sacharidy rozdělení. Nejznámější sacharidy, jejich zdroje, výroba, použití. Mgr. Pavlína Spoustová periodické soustava prvků Periodická soustava prvků princip řazení prvků, orientace v PSP, periodický zákon. Mgr. Pavlína Spoustová uhlík Uhlík výskyt, vlastnosti, užití. Mgr. Pavlína Spoustová síra, kyselina sírová Síra. yselina sírová. Vlastnosti, výskyt/výroba, použití. Mgr. Pavlína Spoustová

17 VY_52_INOVACE_ČLOVĚ A JEHO SVĚT 1 4. Vzduch Výklad učiva, procvičování a opakování učební látky, práce s termíny, práce se zdroji. Mgr. Ladislava uncová Horniny a nerosty Výklad učiva, opakování učiva a jeho procvičování. Práce s termíny, práce se zdroji. Mgr. Ladislava uncová Půda Přírodní společenstva u lidských obydlí. Jaro u lidských obydlí Výklad učiva, opakování učiva a jeho procvičování. Práce s termíny, práce se zdroji. Mgr. Ladislava uncová Opakování učiva z nižších ročníků, výklad nové učební látky. Seznámení s novými termíny a jejich Mgr. Ladislava uncová procvičení. Výklad učiva přizpůsobení živočichů životním podmínkám, procvičení pojmů savci, ptáci hmyz, opakování ročních období, chování živočichů na jaře. Mgr. Ladislava uncová Přírodní společenstvo louka Přírodní společenství louka. Vznik a význam luk. Jaro v přírodě a na louce. Rostliny na louce. Mgr. Ladislava uncová Louka - živočichové 8 4. Háj a louka 9 4. Živočichové - obratlovci Přírodní společenství louka. Vznik a význam luk. Jaro v přírodě a na louce. Živočichové na louce. V háji a na louce. Pojmy háj, louka, remízek, pole. Vznik luk a polí. Obdělávání luk a polí lidmi. Jaro v háji. Dělení živočichů obratlovci, bezobratlí. Společné znaky plazů, ptáků savců ryb a obojživelníků. Mgr. Ladislava uncová Mgr. Ladislava uncová Mgr. Ladislava uncová Náš domov Zeměpisné položení, historie a současnost obce Mgr. Marcela Všahová Vrch rkavec Vrch rkavec, historie a současnost lokality Mgr. Marcela Všahová rkavecká fauna rkavecká vegetace Přírodní rezervace Petrovka Chotíkovské pověsti Pověst o vrchu rkavci Nejčastěji se vyskytující druhy volně žijící zvěře v lokalitě rkavec Seznámení s nejrozšířenějšími zástupci bylin a dřevin v místní lokalitě rkavec Vegetace a popis místní lokality přírodní rezervace Petrovka Seznámení s pověstí, která je součástí historie naší obce Chotíkov Seznámení s pověstí, která je součástí historie naší obce Chotíkov a přilehlého vrchu rkavce. Mgr. Marcela Všahová Mgr. Marcela Všahová Mgr. Marcela Všahová Mgr. Marcela Všahová Mgr. Marcela Všahová Odpady, skládky Způsob ukládání odpadu v obci, skládka TO Mgr. Marcela Všahová Čističky odpadních vod Seznámení s městem Benátky Pražské památky Způsob nakládání s odpadními vodami v naší obci, kořenová čistička odp. vod Prezentace na Vlastivědu, učivo Evropa. Výklad Itálie. Benátky. Podle obrázků poznávají žáci památky hlavního města Prahy, na závěr kontrola. Mgr. Marcela Všahová Mgr. Ivana Mgr. Ivana raje ČR Seznámení s kraji a krajskými městy ČR. Mgr. Milada Mondeková

18 22 5. Houby Stavba těla a dělení hub. Základní druhy hub seznámení. Mgr. Milada Mondeková Praha, Středočeský Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Mgr. Milada Mondeková kraj seznámení Ústecký a Liberecký Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Mgr. Milada Mondeková kraj seznámení Typy krajiny Práce s prezentací, ukázky krajiny Mgr. Pavlína Langová rálovéhradecký, Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Pardubický kraj a Mgr. Milada Mondeková seznámení. Vysočina Světové strany arlovarský a Jihočeský kraj Plzeňský kraj Procvičování hlavních a vedlejších světových stran Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města seznámení. Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města seznámení. Mgr. Pavlína Langová Mgr. Milada Mondeková Mgr. Milada Mondeková Jihomoravský a Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Mgr. Milada Mondeková Olomoucký kraj seznámení Moravskoslezský a Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Mgr. Milada Mondeková Zlínský kraj seznámení Přírodniny a lidské výrobky Rozlišování přírodnin a lidských výrobků. Mgr. Pavlína Langová Suroviny Původ surovin - rostlinné a živočišné Mgr. Pavlína Langová Získávání surovin Jak a kde získáváme suroviny. Mgr. Pavlína Langová Měření Prezentace měření délky, času, hmotnosti, objemu a teploty. Mgr. Pavlína Langová Důležitá telefonní Upevnění znalostí důležitých čísel tísňového čísla volání. Mgr. Pavlína Langová Základní podmínky Neživá příroda - seznámení se se základními života podmínkami života Mgr. Pavlína Langová Voda Voda jako základní podmínka života Mgr. Pavlína Langová

19 VY_52_INOVACE_ČLOVĚ A PŘÍRODA 1 6. Vyšší houby Význam vyšších hub, stavba těla, rozmnožování Mlži 3 6. Členovci - úvod 4 6. Hmyz - obecná charakteristika 5 6. Bezkřídlý hmyz 6 7. Ryby našich vod - zástupci 7 7. Devastace oceánů 8 7. Obojživelníci Ptáci Obojživelníci - zástupci Plazi-třídění + zástupci Stavba těla, orgánové soustavy a rozmnožování mlžů. Sladkovodní a mořští zástupci. Úvod k učivu o členovcích. Stručné seznámení, základní charakteristika skupiny. Nejstarší zástupci členovců. Barrandien. Obecná charakteristika hmyzu. Stavba těla, orgánové soustavy, rozmnožování. Proměna dokonalá a nedokonalá. Charakteristika bezkřídlého hmyzu. Způsob života. Rozdíl mezi rybenkami a chvostnatkami. Videoprojekce rybenek a chvostnatek. Seznámení s běžnými zástupci sladkovodních ryb. Poznávání nejběžnějších druhů. Problémy světového oceánu. Devastující činitelé. Problematika světového rybolovu. Stavba těla, orgánové soustavy a rozmnožování obojživelníků. Třídění obojživelníků. Významní zástupci. Zajímaví cizokrajní zástupci. Třídění plazů. Významní a zajímaví zástupci jednotlivých skupin. Stavba těla, orgánové soustavy a rozmnožování ptáků. Péče o potomstvo. Stavba vajíčka Třídění ptáků Rozmnožování jehličnanů Horniny - Usazené horniny - úlomkovité Horniny - Usazené horniny - Seznámení s významnými skupinami ptáků a jejich zástupci. Stručná charakteristika jednotlivých skupin. Princip rozmnožování jehličnanů. Opylení a oplození. Jednodomá a dvoudomá rostlina. Semeno. Funkce dělivých pletiv. Charakteristika usazených úlomkovitých hornin. Běžní zástupci a jejich využití. Charakteristika usazených úlomkovitých hornin. Běžní zástupci a jejich využití. Horniny - Charakteristika přeměněných hornin. Přeměněné horniny Metamorfóza. Běžní zástupci a jejich využití. Utváření zemského povrchu Vnější geologické děje Pohyby Země Vnitřní geologické děje poruchy zemské kůry a vrásnění. Principy vzniku pohoří. Charakteristika vnějších geologických jevů. Principy a druhy zvětrávání. Útvary vzniklé zvětráváním a působením gravitace. Základní pohyby Země a jejich důsledky. Princip střídání dne a noci a ročních období

20 20 6. Orientace na Zemi Principy orientace na Zemi. Zeměpisná šířka a délka. Rovnoběžky a poledníky. Zeměpisná síť a souřadnice. Praktické určování polohy na Zemi. Vyhledávání dle zeměpisných souřadnic Časová pásma Měřítko mapy - měření v mapách Stavba zemského tělesa a mořského dna Vznik pohoří RISUJ - podnebí, počasí, voda na Zemi Časová pásma. Místní a světový čas. Významné poledníky. Úprava časových pásem. Datová hranice. Praktické určování času na Zemi. Měřítko mapy. Druhy měřítek. Principy měření v mapách vysvětlené na praktické úloze. Zemské jádro, plášť, kůra a jejich charakteristika. Pohyb litosférických desek. Pangea. Stavba oceánského dna. Šelf, svah, úpatí, oceánské lóže. Vznik pohoří vrásnění, kry a zlomy, sopečná činnost. Příklady jednotlivých druhů pohoří Procvičování znalostí formou hry Riskuj Rusko Člověk a příroda. Zeměpis. Rusko Jižní Asie Člověk a příroda. Zeměpis. Jižní Asie Jihovýchodní Asie Východní Asie - Japonsko + orea Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná centra oblasti. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Tradiční výrobky Východní Asie - Čína Centrální Asie Afrika - Sahara a Sahel Severní Afrika Východní Afrika Sídla ČR RISUJ - Praha + Středočeský kraj Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Tradiční výrobky. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Problémy Sahelu. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Typy sídel. Rekordy sídel v ČR. Funkce sídel. Urbanizace. Praktické cvičení Procvičování a opakování formou hry Riskuj

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ OBSAH Identifikační údaje Matematika 1.- 5. ročník Matematika 6.- 9. ročník Přírodopis 7. ročník Další cizí jazyk FJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Základní škola

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více