ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním."

Transkript

1 VY_32_INOVACE_SADA Orientace v textu, bezchybný opis. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. Mgr. Petra Pangrácová Psaní velkých písmen 3 4. Pověst 4 5. Lidové básně a říkanky 5 4. Tvorba osnovy 6 2. Druhy vět Souhrnné procvičení psaní velkých písmen, orientace v textu. Seznámení s pověstí, aktuální pověst z blízkého okolí. Lidová slovesnost pojící se k Velikonocím, práce s rýmem, pokus o napsání vlastní básničky. Práce s textem a tvorba jednotlivých bodů osnovy. Mgr. Petra Pangrácová Mgr. Marcela Všahová Mgr. Petra Pangrácová Mgr. Marcela Všahová Druhy vět, znaménka n akonci věty, intonace. Práce ve dvojicích. Mgr. Lucie Bláhová Psaní velkých písmen na začátku vlastních jmen. Členění textu, práce s osnovou 9 2. Měkké a tvrdé slabiky Vyhledávání chyb v textu Podstatná jména vlastní. Psaní velkých a malých písmen. Procvičování učiva. Mgr. Lucie Bláhová Správné členění textu při tvorbě jednotlivých bodů osnovy. Mgr. Marcela Všahová Procvičování a upevňování učiva. Soutěže, skládání slov. Mgr. Lucie Bláhová Vyhledávání chyby v textu. Doplňování interpunkčních znamének. Porozumění textu. Skupinová práce. Mgr. Lucie Bláhová Slova souřadná, nadřazená a podřazená Stupňování přídavných jmen Vysvětlení pojmů, práce se slovy. Propojení s Přírodovědou a Vlastivědou. Mgr. Lucie Bláhová Stupňování přídavných jmen, 1.,2. a 3. stupeň přídavných jmen. Mgr. Ivana Souvětí - věta hlavní a vedlejší Společná práce na interaktivní tabuli a do sešitu. Grafický rozbor souvětí. Mgr. Ivana Pravopis ú-ů Upevňování a procvičování učiva formou soutěže Abeceda Procvičení abecedy a řazení podle abecedy Slovní druhy Upevnění přehledu slovních druhů Pohádka Stavba slova Předložky a předpony Slovní druhy pohádka lidová a autorská, autor, hlavní hrdina, znaky pohádky. Vyhledávání částí slova - kořen, předponová a příponová část Předložky a předpony rozlišení, pravopis tvarově stejných předložek a předpon. Opakování a procvičování slovních druhů. Animace správné řešení úkolů se zobrazí na kliknutí. Mgr. Pavlína Langová Mgr. Pavlína Langová Mgr. Pavlína Langová Mgr. Milada Mondeková Mgr. Pavlína Langová Mgr. Milada Mondeková Mgr. Milada Mondeková

2 VY_32_INOVACE_SADA ,2. Slovní úlohy na sčítání a odčítání 2.,3. Slovní úlohy na násobení a dělení Názorné ukázky počítání slovních úloh, příklady na procvičování. Názorné ukázky počítání slovních úloh, příklady na procvičování. 1.,2. Manipulace s penězi Hra s herními penězi. Orientace v mincích i bankovkách. Hra na obchod. Mgr. Lucie Bláhová Mgr. Lucie Bláhová Mgr. Lucie Bláhová Geometrické tvary - pexeso Základní i méně známé geometrické tvary - různé hry na procvičení a zapamatování. Pexeso, kimovka, štafety, bingo. Mgr. Lucie Bláhová ,4 Písemné počítání Názorný výklad učiva a příklady na procvičování. Mgr. Lucie Bláhová Geometrická tělesa Geometrická tělesa - různé hry na procvičení a zapamatování. Pexeso, kimovka, štafety, bingo. Mgr. Lucie Bláhová ,3.,4. Délka, práce s měřidly Praktické využití měřidel délky. Mgr. Lucie Bláhová ,3.,4. Logické úlohy Logické úlohy a hlavolamy na rozvoj představivosti a myšlení. Mgr. Lucie Bláhová Přednosti početních operací Přednost početních operací, práce se závorkami. Mgr. Lucie Bláhová Rovnice Rovnice. Pojem neznámá a zkouška správnosti Mgr. Ivana řešení. 2.,3. Spojování bodů Práce s pravítkem - nácvik přesného rýsování. Mgr. Lucie Bláhová Základní geometrické Geometrické tvary- čtverec, kruh, obdélník, Mgr. Ivana tvary trojúhelník 1. Číselné řady 1-10 číselné řady v oboru přirozených čísel Mgr. Ivana 1. Porovnávání čísel 1-5 porovnávání v oboru přirozených čísel 1-5. Mgr. Ivana Znaky <, >, = 1. Jednoduché slovní úlohy Přirozená čísla 1-5. Znak + a -. Jednoduché slovní úlohy. 1. Početní operace 1-5 Řady čísel 0-5. Příklady na sčítání a odčítání v numeraci do 5. Porovnávání čísel. 1. Geometrické tvary - hra opakování geometrických tvarů formou hry a barevného diktátu. 1. Nakupování nakupování, rozvoj finanční gramotnosti. Placení pomocí mincí v hodnotě 1 č, 2 č, 5 č. 1. Početní operace 1-7 sčítání a odčítání v numeraci přirozených čísel Porovnávání čísel 1-7 porovnávání, řetězce čísel, sčítání a odčítání v numeraci 0-7 Mgr. Ivana Mgr. Ivana Mgr. Ivana Mgr. Ivana Mgr. Ivana Mgr. Ivana

3 VY_32_INOVACE_SADA výkon 2 6. hmotnost a její měření 3 6. čas a jeho měření 4 8. změny skupenství 5 6. roztažnost 6 8. spalovací motory 7 6. teplota Výkon - základní pojmy, výpočet pomocí práce a času Mgr. Pavlína Spoustová Hmotnost - jednotky, převody jednotek, váhy Mgr. Pavlína Spoustová Čas - jednotky času, převody jednotek, měření Mgr. Pavlína Spoustová Rozdíl mezi vypařováním a varem, rychlost vypařování, anomálie vody Mgr. Pavlína Spoustová Roztažnost délková a objemová, využití v praxi Mgr. Pavlína Spoustová Princip spalovacího motoru vznětového a zážehového, vliv na ŽP Mgr. Pavlína Spoustová Teplota - měření, druhy teploměrů. Stupnice elvinova, Celsiova Mgr. Pavlína Spoustová el.náboj a el.pole El. náboj, vznik iontů, elektroskop Mgr. Pavlína Spoustová Newtonovy zákony Zákony síly, setrvačnosti, akce a Mgr. Pavlína Spoustová hustota Hustota - jednotky, převody jednotek, výpočet hustoty, měření Mgr. Pavlína Spoustová hustoměrem zvuk a jeho šíření Zvuk, ultrazvuk, infrazvuk, kmitočet, podmínky dobrého slyšení, ozvěna Mgr. Pavlína Spoustová elektrický obvod elektromagnetické jevy síla a její měření elektrický proud Viditelné světlo Složitější el.obvod - schéma, obvod rozvětvený a nerozvětvený, Mgr. Pavlína Spoustová Elektromagnetické vlnění, vlnová délka, typy záření Mgr. Pavlína Spoustová Síla - základní pojmy, účinky a znázornění síly, síla gravitační Mgr. Pavlína Spoustová El.proud a jeho činky, směr el.proudu, měření Mgr. Pavlína Spoustová Barevné spektrum viditelného světla, rychlost světla, zdroje záření Mgr. Pavlína Spoustová elektrické napětí El.napětí - základní pojmy, měření, zdroje napětí Mgr. Pavlína Spoustová Otáčivé účinky síly Páka popis, užití v praxi. Moment síly. Praktické výpočty. Mgr. Pavlína Spoustová Magnetické Magnety části magnetu, vlastnosti látek magnetické síly, užití v praxi. Mgr. Pavlína Spoustová Optické jevy Čočky, typy čoček, zobrazení čočkou, vady zraku. Mgr. Pavlína Spoustová

4 VY_32_INOVACE_SADA Rozšiřování a krácení zlomků 7. 2 Sčítání zlomků 7. 3 Sčítání zlomku a celého čísla 6. 4 Racionální čísla Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Sčítání zlomku a desetinného čísla Mgr. Miloslava Pritzlová Odečítání zlomků 7. 7 Násobení zlomků Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Násobení zlomku 7. 8 Mgr. Miloslava Pritzlová a celého čísla 7. 9 Dělení zlomku Mgr. Miloslava Pritzlová Násobení zlomku Mgr. Miloslava Pritzlová desetinným číslem Dělení zlomku a celého čísla Násobení zlomku a smíšeného čísla Dělení zlomků a smíšeného čísla Dělení zlomků a desetinného čísla Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Soustavy lineárních dvojic Poměr čísel Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Finanční gramotnost Finanční gramotnost - investice Nejmenší společný násobek Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Mgr. Miloslava Pritzlová Největší společný dělitel Mgr. Miloslava Pritzlová

5 VY_32_INOVACE_SADA Divadlo Seznámení s historií divadla, s nejznámějšími světovými i našimi dramatiky. 9. Osvobozené divadlo Seznámení s historií a osobnostmi Osvobozeného divadla. Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Divadlo Semafor Seznámení s historií a osobnostmi divadla Semafor. Mgr. Vladěna Šiková Vítězslav Nezval Seznámení s životem a dílem Vítězslava Nezvala. Mgr. Vladěna Šiková Jaroslav Seifert Seznámení s životem a dílem Jaroslava Seiferta. Mgr. Vladěna Šiková arel Čapek Seznámení s životem a dílem arla Čapka. Mgr. Vladěna Šiková Vědeckofantastický žánr Seznámení s SF literaturou a autory tohoto žánru Mgr. Vladěna Šiková Pozvánka a reklama Seznámení s pozvánkou, reklamou. Ukázky vhodné a nevhodné reklamy. Mgr. Vladěna Šiková Ota Pavel Seznámení s životem a dílem Oty Pavla. Mgr. Vladěna Šiková Zdena Salivarová Seznámení s životem a dílem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého. Mgr. Vladěna Šiková Biblické příběhy Základní seznámení s biblí a biblickými příběhy. Mgr. Vladěna Šiková Lidová slovesnost Seznámení s nejstarší literaturou. Seznámení s pojmy lidová slovesnost, legenda. Mgr. Vladěna Šiková Božena Němcová Seznámení se životem a dílem B. Němcové. Mgr. Vladěna Šiková bě, pě, vě, mě Procvičení skupin pě, vě, vje, bě, bje, mně, mě. Mgr. Vladěna Šiková J.Erben Seznámení s životem a dílem. J. Erbena. Mgr. Vladěna Šiková H.Mácha Seznámení s životem a dílem. H. Máchy. Mgr. Vladěna Šiková Mýty, báje, pohádky Seznámení s pojmy mýty,báje, pohádky, pověsti. Seznámení s našimi i světovými pohádkáři. 8. J.V.Sládek, J.Vrchlický Seznámení se životem a dílem J. V. Sládka a J. Vrchlického. 6. Přídavná jména Poznávání přídavných jmen. Opakování druhů přídavných jmen. Procvičování stupňování přídavných jmen. 6. Dobrodružná literatura Seznámení s dobrodružnou literaturou. Seznámení se zástupci dobrodružné literatury. Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková

6 VY_32_INOVACE_SADA Berlin 2 9. Tiere im Wald 3 8. Im Herbst 4 8. Weihnachten 5 7. Mein Hobby 6 7. Způsobová slovesa 7 8. Party 8 8. Fasching Pilsen Slovesa s odlučitelnými předp. Seznámení s městem Rozšiřování slovní zásoby Podzimní zvyky Vánoční tradice v Německu Rozšiřování slovní zásoby Modální sloveso könnenprocvičování Pozvánka, jídlo rozšiřování sl.zásoby Masopustní tradice v Německu Procvičování učiva Seznámení s městem Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Slovesa se změnou kmenové souhl. Procvičování sloves fahren, sehen,... Mgr. Vladěna Šiková Meine Familie Frühling Seznámení s rodinou Jaro a jarní svátky Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Frankfurt am Main Seznámení s městem Mgr. Vladěna Šiková Die Schweiz Der Beruf Der Mai kommt Berühmte Deutscher Ferien Was kostet es? Seznámení se zemí a tradicemi Rozhovor, rozšiřování sl.zásoby větnové oslavy, tradice Známé osobnosti Německa Modelové situace - cestování Modelové situace - nakupování Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková Mgr. Vladěna Šiková

7 VY_32_INOVACE_SADA PV věta v praxi Pythagorova věta - znění, zápis, praktické příklady řešené pomocí PV Mgr. Pavlína Spoustová Sčítání a odčítání Řetězec příkladů v oboru 0-5- mašinka Mgr. Petra Pangrácová 3 8. vzájemná poloha dvou kružnic kružnice - opakování pojmů, středná, vzájemná poloha dvou kružnic Mgr. Pavlína Spoustová soustav rovnic - metody řešení (sčítací, SÚ - soustav rovnic dosazovací), praktické SÚ řešené 4 9. o dvou neznámých pomocí soustavy rovnic Mgr. Pavlína Spoustová násobení výrazů s výraz - opakování, násobení jednočlenů, 5 8. proměnnou násobení mnohočlenů Mgr. Pavlína Spoustová pohyb - základní pojmy, řešení 6 9. úlohy o pohybu praktických úloh Mgr. Pavlína Spoustová Sčítání a odčítání Řetězec příkladů v oboru mašinka Mgr. Petra Pangrácová způsob porovnávání údajů, poměr zápis, krácení, rozšiřování, zmenšení a 8 7. poměr zvětšení v daném poměru Mgr. Pavlína Spoustová 9 1. Sčítání a odčítání 0- Řetězec příkladů v oboru Mgr. Petra Pangrácová měřítko mapy měřítko plánu a mapy, praktické úlohy Mgr. Pavlína Spoustová Sčítání a odčítání 0-10 Doplňování čísel tak, aby platil výsledekdomeček Mgr. Petra Pangrácová Slovní úlohy v oboru 0-10 Nácvik znázornění, zápisu a řešení slovních úloh Mgr. Petra Pangrácová Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Řetězce příkladů v oboru 0-20 (bez přechodu) - žabka Mgr. Petra Pangrácová Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Doplňování čísel tak, aby platil výsledekdomeček Mgr. Petra Pangrácová násobení celých čísel celá čísla - násobení kladných a záporných čísel Mgr. Pavlína Spoustová Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Řetězce příkladů v oboru mašinka Mgr. Petra Pangrácová Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu Nácvik znázornění, zápisu a řešení slovních úloh Mgr. Petra Pangrácová Nácvik znázornění, zápisu a řešení slovních úloh Mgr. Petra Pangrácová

8 19 6. rozklad na prvočísla násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, rozklad na prvočísla Mgr. Pavlína Spoustová úhel - druhy, velikost Úhel a jeho značení, měření velikosti, sčítání a odčítání úhlů početně, druhy úhlů podle velikosti Mgr. Pavlína Spoustová

9 VY_32_INOVACE_SADA Bičíkovci 2 6. Jednobuněčné řasy 3 6. Jednobuněční živočichové 4 9. Horniny Žahavci Mnohobuněčné řasy 7 6. Ploštěnci 8 6. roužkovci Seznámení s bičíkovci stavba těla, způsob života, význam, zástupci. Fotosyntéza a dýchání. Producent a konzument. Seznámení s jednobuněčnými řasami stavba těla, způsob života, význam, výskyt, zástupci. Fotosyntéza. Seznámení s prvoky stavba těla, způsob života, význam, zástupci. Přenosy nemocí. Seznámení s vyvřelými horninami vznik, dělení, příklady, praktické využití hornin Seznámení s mnohobuněčnými řasami stavba těla, způsob života, výskyt, význam, zástupci. Seznámení s žahavci stavba těla, způsob života, význam, rozmnožování. Sladkovodní i mořští zástupci. Seznámení s ploštěnci stavba těla, způsob života, význam, zástupci. Cizopasníci, způsob života a rozmnožování. Ochrana před nákazou. Seznámení s kroužkovci stavba těla, způsob života, význam, zástupci. Žížala jako modelový organismus a její význam. Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana Mgr.et Bc. Ivana orýši Seznámení s korýši stavba těla, způsob Mgr.et Bc. Ivana Seznámení se základními pojmy z genetiky alela, gen, homozygot, heterozygot, Genetika - úplná dominantní, dominance recesivní. Principy úplné dominance. Mgr.et Bc. Ivana Příklady k řešení Mineralogie Minerál, mineralogický systém Mgr. Andrea Šípková

10 12 9. Mineralogie rystal, souměrnost krystalů Mgr. Andrea Šípková Mineralogie rystalové soustavy Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Prvky Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Sulfidy Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Halogenidy Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Uhličitany Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Sírany Mgr. Andrea Šípková Mineralogie řemičitany Mgr. Andrea Šípková Mineralogie Minerály organického původu Mgr. Andrea Šípková

11 VY_32_INOVACE_SADA Clothing Rozšiřování slovní zásoby Mgr. Petra Pangrácová Halloween Rozšiřování slovní zásoby, cizí tradice Mgr. Petra Pangrácová Present Simple x Present Continuous Procvičování učiva Mgr. Petra Pangrácová Christmas 5 5. Sloveso CAN Rozšiřování slovní zásoby, cizí tradice Použití v tematickém okruhu zvířata Mgr. Petra Pangrácová Mgr. Petra Pangrácová Amazing Animals- Rozšiřování slovní zásoby Our Pets Mgr. Petra Pangrácová Amazing Animals Rozšiřování slovní zásoby Mgr. Petra Pangrácová The Pancake Race Práce s mapou a slovníkem Mgr. Petra Pangrácová Easter in the U Tradice v Anglii Mgr. Petra Pangrácová Halloween Práce s básničkou a tajenkou Mgr. Ivana Family Samostatné psaní na dané téma Mgr. Ivana Who am I Porozumění textu Mgr. Ivana Sloveso TO BE Doplňování správných řešení Mgr. Milada Mondeková onverzace Hra otázky, odpovědi, rozhovor Mgr. Ivana Přítomný čas Hra - Pantomima průběhový Mgr. Ivana ladné a záporné Opakování Chit-Chat1 odpovědi Mgr. Milada Mondeková Porozumění textu Hra skládání správných dvojic Mgr. Ivana Jack and the Beanstalk Poslech s porozuměním Mgr. Ivana Přítomný čas prostý Práce s textem Mgr. Ivana HAVE GOT Tvoření vět Mgr. Milada Mondeková

12 VY_32_INOVACE_SADA Půda Pohyby Země a jejich důsledky Minerály a horniny. Seznámení s pohyby Země a jejich důsledky. Příčiny střídání dne a noci. Zemské polokoule. Roční období a jejich projevy Seznámení s běžnými minerály a horninami. Poznávání zástupců. Běžné využití minerálů a hornin v praxi. Vznik půdy. Složení půdy. Význam půdy v přírodě a pro člověka. Ochrana půdního fondu Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Seznámení s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji na Zemi. Využití těchto zdrojů Houby Houby. Význam. Rozmnožování. Vztahy s ostatními organismy. Poznávání základních jedlých, nejedlých a jedovatých hub. Pracovní list formou běhavky žáci vyhledávají na chodbě (zahradě, hřišti.), cedulky se slovy, která vhodně doplňují do pracovního listu Třídění rostlin 7 5. Třídění živočichů. Bezobratlí. Měkkýši a kroužkovci. Třídění rostlin. Systém rostlin. Rostliny výtrusné a semenné. Stromy, keře, byliny. Běžní zástupci měkkýšů a kroužkovců. Jejich význam v přírodě. Zajímavosti Třídění živočichů. Bezobratlí. Pavouci, roztoči, korýši. Běžní zástupci pavouků, roztočů a korýšů. Jejich význam v přírodě. Ochrana před nemocemi. Zajímavosti Třídění Třídění hmyzu. Běžní zástupci

13 10 5. ostra Svaly ůže Oběhová soustava Dýchací soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava Zuby Nervová soustava Funkce kostry. Spojení kostí. Významné kosti lidského těla. Funkce svalů. Dělení svalů. Významné svaly lidského těla. Funkce kůže. ožní útvary. ožní žlázy. Vrstvy kůže. Ochrana kůže. Stavba a funkce oběhové soustavy. Slože Stavba a funkce dýchací soustavy. Význam jednotlivých částí dýchací soustavy. Dýchací svaly. Stavba a funkce trávicí soustavy. Význam jednotlivých částí. Stavba a funkce vylučovací soustavy. Význam jednotlivých částí. Stavba a funkce zubu. Typy chrupu. Péče o chrup. Stavba a funkce nervové soustavy. Význam jednotlivých částí. Vedení informací Smyslová soustava Stavba a funkce smyslové soustavy. Smysly a jejich orgány. Mezipředmětové vztahy smysly v anglickém jazyce Rozmnožovací soustava Stavba a funkce rozmnožovací soustavy. Významjednotlivých Mgr. částí. et Rozmnožování Bc. Ivana jako projevživého organismu.pracovní list

14 VY_32_INOVACE_SADA Numerace do Základní matematické operace 3 4. Trojúhelníky Numerace do 1000, posloupnost čísel, číselné řády, porovnávání čísel. Mgr. Milada Mondeková Upevnění poznatků o základních matematických operacích Mgr. Pavlína Langová Opakování geometrických tvarů. Trojúhelník vrcholy, strany. Prezentace společná práce, úkoly se zobrazují na kliknutí. Mgr. Milada Mondeková Zaokrouhlování na desítky 5 4. Čtyřúhelníky Procvičování zaokrouhlování na desítky v oboru do 100. Opakování geometrických tvarů. Čtyřúhelník vrcholy, strany. Prezentace společná práce, úkoly se zobrazují na kliknutí. Pracovní list společná práce. Mgr. Pavlína Langová Mgr. Milada Mondeková Dělení se zbytkem Žáci se učí vyhledávat nejblíže menší násobek k danému číslu. Řeší příklady Mgr. Milada Mondeková dělení se zbytkem Počítání se Aplikuje pravidla počítání se závorkami závorkami v praxi Mgr. Pavlína Langová Písemné sčítání a Písemné sčítání a odčítání bez přechodu Mgr. Pavlína Langová odčítání přes desítku Násobení 10, 100 Žáci se seznamují s násobením 10, 100. Mgr. Milada Mondeková Žáci se seznamují s dělením 10, 100. Prezentace řešení příkladů se zobrazí Dělení 10, 100 na kliknutí. Mgr. Milada Mondeková Vzájemná poloha dvou přímek v rovině Provičení násobilky; polovina, třetina Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Používá získané znalosti a aplikuje je v praxi. Mgr. Pavlína Langová Procvičení násobilky, upevnění spojů, pojmů polovina,třetina,čtvrtina. Mgr. Pavlína Langová Numerace do Numerace do , posloupnost čísel, číselné řády, porovnávání čísel. Mgr. Milada Mondeková Přednosti v početních operacích Upevňuje poznatky o pořadí výpočtů při pamětné numeraci do 100 bez přechodu desítky. Mgr. Pavlína Langová

15 15 4. Zaokrouhlování Opakování a upevňování zaokrouhlování. Pravidla a postup zaokrouhlování. Určování řádů čísel. Mgr. Milada Mondeková Písemné násobení Materiál slouží k výkladu písemného násobení. V prezentaci se řešení zobrazují na kliknutí. Úkoly vypočítej žáci pracují na tabuli a do svých pracovních listů současně vzájemná kontrola. Mgr. Milada Mondeková Číselná osa, řády Využití znalostí číselné osy, matematických řádů, posloupnosti čísel Mgr. Pavlína Langová Čtverec Procvičuje základní poznatky o čtverci, rýsuje ve čtvercové síti Mgr. Pavlína Langová Obdélník Procvičuje základní poznatky o obdélníku, rýsuje ve čtvercové síti Mgr. Pavlína Langová Jednotky délky Jednotky délky a jejich převody. Opakování, upevnění učiva.prezentace Mgr. Milada procvičování. Mondeková

16 VY_32_INOVACE_SADA stavba atomu Atom. Stavba atomu. Elektrony, protony, neutrony. Protonové a nukleonové číslo. Mgr. Pavlína Spoustová chemická vazba Chemická vazba typy. Elektronegativita. Mgr. Pavlína Spoustová alkeny 4 8. kovy, koroze 5 9. aromatické uhlovodíky 6 8. výroba železa 7 8. alkalické kovy 8 8. prvky II.A skupiny 9 9. zdroje uhlovodíků nekovy - vodík Uhlovodíky s dvojnou vazbou a jejich vlastnosti. Polymerace, polymery. Využití alkenů. Vlastnosti kovů. oroze kovů. Ochrana před korozí. Aromatické uhlovodíky. Vazby mezi uhlíky. Důležité radikály. Inhalační drogy. Výroba železa suroviny, postup. Vysoká pec. Ocel. Litina. Alkalické kovy a jejich vlastnosti. Sodík, Draslík. Využití v praxi. Prvky II.A. skupiny PSP. Vápník, hořčík jejich vlastnosti a význam. Ropa, uhlí, zemní plyn zdroje uhlovodíků, jejich zpracování. Nekovy a jejich vlastnosti. Vodík vlastnosti, výskyt, užití. Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová kyslík yslík a jeho vlastnosti. Oxidace. Využití kyslíku. Mgr. Pavlína Spoustová dusík halogenderiváty uhlovodíků hydroxyderiváty uhlovodíků aminokyseliny Dusík a jeho vlastnosti. Biogenní prvek. Výskyt. Využití. Odvozování derivátů uhlovodíků. Halogenderiváty. Využití. Freony a jejich vliv na ŽP. Hydroxyderiváty uhlovodíků alkoholy, fenoly. Použití. Alkoholismus a jeho nebezpečí. Aminokyseliny a jejich vlastnosti. Názvosloví. Využití. Peptidová vazba. Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová Mgr. Pavlína Spoustová bílkoviny, nukleové kyseliny Přírodní látky. Bílkoviny rozdělení, funkce, reakce, jejich zdroje. Nukleové kyseliny funkce. Mgr. Pavlína Spoustová sacharidy Přírodní látky. Sacharidy rozdělení. Nejznámější sacharidy, jejich zdroje, výroba, použití. Mgr. Pavlína Spoustová periodické soustava prvků Periodická soustava prvků princip řazení prvků, orientace v PSP, periodický zákon. Mgr. Pavlína Spoustová uhlík Uhlík výskyt, vlastnosti, užití. Mgr. Pavlína Spoustová síra, kyselina sírová Síra. yselina sírová. Vlastnosti, výskyt/výroba, použití. Mgr. Pavlína Spoustová

17 VY_52_INOVACE_ČLOVĚ A JEHO SVĚT 1 4. Vzduch Výklad učiva, procvičování a opakování učební látky, práce s termíny, práce se zdroji. Mgr. Ladislava uncová Horniny a nerosty Výklad učiva, opakování učiva a jeho procvičování. Práce s termíny, práce se zdroji. Mgr. Ladislava uncová Půda Přírodní společenstva u lidských obydlí. Jaro u lidských obydlí Výklad učiva, opakování učiva a jeho procvičování. Práce s termíny, práce se zdroji. Mgr. Ladislava uncová Opakování učiva z nižších ročníků, výklad nové učební látky. Seznámení s novými termíny a jejich Mgr. Ladislava uncová procvičení. Výklad učiva přizpůsobení živočichů životním podmínkám, procvičení pojmů savci, ptáci hmyz, opakování ročních období, chování živočichů na jaře. Mgr. Ladislava uncová Přírodní společenstvo louka Přírodní společenství louka. Vznik a význam luk. Jaro v přírodě a na louce. Rostliny na louce. Mgr. Ladislava uncová Louka - živočichové 8 4. Háj a louka 9 4. Živočichové - obratlovci Přírodní společenství louka. Vznik a význam luk. Jaro v přírodě a na louce. Živočichové na louce. V háji a na louce. Pojmy háj, louka, remízek, pole. Vznik luk a polí. Obdělávání luk a polí lidmi. Jaro v háji. Dělení živočichů obratlovci, bezobratlí. Společné znaky plazů, ptáků savců ryb a obojživelníků. Mgr. Ladislava uncová Mgr. Ladislava uncová Mgr. Ladislava uncová Náš domov Zeměpisné položení, historie a současnost obce Mgr. Marcela Všahová Vrch rkavec Vrch rkavec, historie a současnost lokality Mgr. Marcela Všahová rkavecká fauna rkavecká vegetace Přírodní rezervace Petrovka Chotíkovské pověsti Pověst o vrchu rkavci Nejčastěji se vyskytující druhy volně žijící zvěře v lokalitě rkavec Seznámení s nejrozšířenějšími zástupci bylin a dřevin v místní lokalitě rkavec Vegetace a popis místní lokality přírodní rezervace Petrovka Seznámení s pověstí, která je součástí historie naší obce Chotíkov Seznámení s pověstí, která je součástí historie naší obce Chotíkov a přilehlého vrchu rkavce. Mgr. Marcela Všahová Mgr. Marcela Všahová Mgr. Marcela Všahová Mgr. Marcela Všahová Mgr. Marcela Všahová Odpady, skládky Způsob ukládání odpadu v obci, skládka TO Mgr. Marcela Všahová Čističky odpadních vod Seznámení s městem Benátky Pražské památky Způsob nakládání s odpadními vodami v naší obci, kořenová čistička odp. vod Prezentace na Vlastivědu, učivo Evropa. Výklad Itálie. Benátky. Podle obrázků poznávají žáci památky hlavního města Prahy, na závěr kontrola. Mgr. Marcela Všahová Mgr. Ivana Mgr. Ivana raje ČR Seznámení s kraji a krajskými městy ČR. Mgr. Milada Mondeková

18 22 5. Houby Stavba těla a dělení hub. Základní druhy hub seznámení. Mgr. Milada Mondeková Praha, Středočeský Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Mgr. Milada Mondeková kraj seznámení Ústecký a Liberecký Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Mgr. Milada Mondeková kraj seznámení Typy krajiny Práce s prezentací, ukázky krajiny Mgr. Pavlína Langová rálovéhradecký, Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Pardubický kraj a Mgr. Milada Mondeková seznámení. Vysočina Světové strany arlovarský a Jihočeský kraj Plzeňský kraj Procvičování hlavních a vedlejších světových stran Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města seznámení. Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města seznámení. Mgr. Pavlína Langová Mgr. Milada Mondeková Mgr. Milada Mondeková Jihomoravský a Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Mgr. Milada Mondeková Olomoucký kraj seznámení Moravskoslezský a Průmysl,zemědělství, příroda, památky a města Mgr. Milada Mondeková Zlínský kraj seznámení Přírodniny a lidské výrobky Rozlišování přírodnin a lidských výrobků. Mgr. Pavlína Langová Suroviny Původ surovin - rostlinné a živočišné Mgr. Pavlína Langová Získávání surovin Jak a kde získáváme suroviny. Mgr. Pavlína Langová Měření Prezentace měření délky, času, hmotnosti, objemu a teploty. Mgr. Pavlína Langová Důležitá telefonní Upevnění znalostí důležitých čísel tísňového čísla volání. Mgr. Pavlína Langová Základní podmínky Neživá příroda - seznámení se se základními života podmínkami života Mgr. Pavlína Langová Voda Voda jako základní podmínka života Mgr. Pavlína Langová

19 VY_52_INOVACE_ČLOVĚ A PŘÍRODA 1 6. Vyšší houby Význam vyšších hub, stavba těla, rozmnožování Mlži 3 6. Členovci - úvod 4 6. Hmyz - obecná charakteristika 5 6. Bezkřídlý hmyz 6 7. Ryby našich vod - zástupci 7 7. Devastace oceánů 8 7. Obojživelníci Ptáci Obojživelníci - zástupci Plazi-třídění + zástupci Stavba těla, orgánové soustavy a rozmnožování mlžů. Sladkovodní a mořští zástupci. Úvod k učivu o členovcích. Stručné seznámení, základní charakteristika skupiny. Nejstarší zástupci členovců. Barrandien. Obecná charakteristika hmyzu. Stavba těla, orgánové soustavy, rozmnožování. Proměna dokonalá a nedokonalá. Charakteristika bezkřídlého hmyzu. Způsob života. Rozdíl mezi rybenkami a chvostnatkami. Videoprojekce rybenek a chvostnatek. Seznámení s běžnými zástupci sladkovodních ryb. Poznávání nejběžnějších druhů. Problémy světového oceánu. Devastující činitelé. Problematika světového rybolovu. Stavba těla, orgánové soustavy a rozmnožování obojživelníků. Třídění obojživelníků. Významní zástupci. Zajímaví cizokrajní zástupci. Třídění plazů. Významní a zajímaví zástupci jednotlivých skupin. Stavba těla, orgánové soustavy a rozmnožování ptáků. Péče o potomstvo. Stavba vajíčka Třídění ptáků Rozmnožování jehličnanů Horniny - Usazené horniny - úlomkovité Horniny - Usazené horniny - Seznámení s významnými skupinami ptáků a jejich zástupci. Stručná charakteristika jednotlivých skupin. Princip rozmnožování jehličnanů. Opylení a oplození. Jednodomá a dvoudomá rostlina. Semeno. Funkce dělivých pletiv. Charakteristika usazených úlomkovitých hornin. Běžní zástupci a jejich využití. Charakteristika usazených úlomkovitých hornin. Běžní zástupci a jejich využití. Horniny - Charakteristika přeměněných hornin. Přeměněné horniny Metamorfóza. Běžní zástupci a jejich využití. Utváření zemského povrchu Vnější geologické děje Pohyby Země Vnitřní geologické děje poruchy zemské kůry a vrásnění. Principy vzniku pohoří. Charakteristika vnějších geologických jevů. Principy a druhy zvětrávání. Útvary vzniklé zvětráváním a působením gravitace. Základní pohyby Země a jejich důsledky. Princip střídání dne a noci a ročních období

20 20 6. Orientace na Zemi Principy orientace na Zemi. Zeměpisná šířka a délka. Rovnoběžky a poledníky. Zeměpisná síť a souřadnice. Praktické určování polohy na Zemi. Vyhledávání dle zeměpisných souřadnic Časová pásma Měřítko mapy - měření v mapách Stavba zemského tělesa a mořského dna Vznik pohoří RISUJ - podnebí, počasí, voda na Zemi Časová pásma. Místní a světový čas. Významné poledníky. Úprava časových pásem. Datová hranice. Praktické určování času na Zemi. Měřítko mapy. Druhy měřítek. Principy měření v mapách vysvětlené na praktické úloze. Zemské jádro, plášť, kůra a jejich charakteristika. Pohyb litosférických desek. Pangea. Stavba oceánského dna. Šelf, svah, úpatí, oceánské lóže. Vznik pohoří vrásnění, kry a zlomy, sopečná činnost. Příklady jednotlivých druhů pohoří Procvičování znalostí formou hry Riskuj Rusko Člověk a příroda. Zeměpis. Rusko Jižní Asie Člověk a příroda. Zeměpis. Jižní Asie Jihovýchodní Asie Východní Asie - Japonsko + orea Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná centra oblasti. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Tradiční výrobky Východní Asie - Čína Centrální Asie Afrika - Sahara a Sahel Severní Afrika Východní Afrika Sídla ČR RISUJ - Praha + Středočeský kraj Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Tradiční výrobky. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Problémy Sahelu. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Charakteristika oblasti. Přírodní podmínky. Obyvatelstvo. Hospodářství. Zajímavosti. Významná místa. Typy sídel. Rekordy sídel v ČR. Funkce sídel. Urbanizace. Praktické cvičení Procvičování a opakování formou hry Riskuj

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017 Předmět: Český jazyk Učebnice: nakl. Nová škola Třída: IV. A, B Počet hodin týdně: 5 Vyučující: Mgr. Leoš Karásek, Monika Smejkalová Pozn. S = sloh Nauka

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová ANOTACE PŘEHLED VY_32_INOVACE_161 LIST Č.1 Př 5.ROČ. MAGNETICKÁ SÍLA VY_32_INOVACE_162 LIST Č.2 Př 5.ROČ. GRAVITAČNÍ SÍLA VY_32_INOVACE_163 LIST Č.3 Př 5.ROČ. SLUNCE VY_32_INOVACE_164 LIST Č.4 Př 5.ROČ.

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více