Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD"

Transkript

1 Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé obsluhy, elemetárí obslužý systém, Kedallova lasface, systémy M/M/ a M/G/ 6 3 Matematcé modely sítí frot, určeí výoostích arametrů (doba odezvy, déla frot, růchodost)0 4 Smulačí modely očítačových systémů, seudo-aralelí výočetí rocesy v modelovaém čase, objetová deomozce modelu, rogramové ástroje (Smula, C-Sm, J-Sm rcy oužtí) 5 Solehlvost číslcových systémů, obovovaé a eobovovaé systémy, uazatele solehlvost ro rvy systému, solehlvostí modely (určeí solehlvostích uazatelů systému ze zámých uazatelů jeho rvů) 6 6 Prcy zajštěí odolost výočetích a formačích systémů rot oruchám 0 Oruhy otáze e státí závěrečé zoušce z ředmětu Systémové rogramováí (SP) Oeračí systémy (OS) Paralelí rogramováí (PPR) Formálí jazyy a řeladače (FJP) Výoost a solehlvost čísl systémů (VSP) Studjí rogram: 390 Ižeýrsá formata Obor: 6T05 Iformata a výočetí techa Softwarové žeýrství 390T03 Softwarové žeýrství ademcý ro: 005/006

2 Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely Exermetálí ravděodobostí modelováí (v ejjedodušší odobě) sočívá v rogramové realzac většího možství ousů s áhodě geerovaým arametry ousu a v ásledém statstcém vyhodoceí výsledů možy ousů Numercé techy ro geerováí a zracováí áhodých čísel se obecě azývají metody Mote Carlo Smulačí model založeý a exermetálím modelováí rovádí (v rámc jedoho smulačího exermetu) ouze trasformac možy číselých arametrů modelu a možu číselých výsledů Narozdíl od matematcého modelu je třeba ro zísáí ějaých závslostí výsledů a arametrech realzovat větší možství (časově áročých) ousů Geerováí áhodých čísel Používají se rogramově realzovaé geerátory áhodých čísel, teré z osledího (ebo ěola osledích) rvu(ů) oslouost áhodých čísel očítají odle vhodě zostruovaého vzorce další rve Nejde tedy římo o čísla áhodá, ale seudoáhodá, což ovšem evadí, oud slňují ožadovaé ravděodobostí rozděleí a sousedí rvy oslouost (dvojce, trojce) jsou statstcy ezávslé Naoa má teto zůsob geerováí výhodu v reroduovatelost Programově realzovaé (hoví) geerátory áhodých čísel zravdla geerují čísla s rovoměrým ravděodobostím rozděleím a tervalech ař 0 č 0 max Poud jsou zaotřebí áhodá čísla s jým ež rovoměrým rozděleím, vytváří se rogramově seudárí geerátor, terý vyvolává záladí geerátor s rovoměrým rozděleím a výsledy trasformuje a ožadovaé rozděleí Geerováí čísel s rovoměrým rozděleím Nejčastěj využívá tzv ogruetí metody dle vzorce y j+ = (C + C y j ) mod M, de y j+ je geerovaý rve áhodé oslouost, y j je osledí rve oslouost, C, C, M jsou číselé arametry geerátoru a oerátor mod realzuje výočet zbytu o celočíselém děleí obou oeradů Geerovaá oslouost je erodcá Pro geerováí áhodých čísel v jazyce C oužjeme fuce z hovy stdlbh : t rad (vod) vrací ezáorá celá čísla <0, RND_MX> vod srad (usged seed) umožňuje astavt výchozí hodotu t radom (t um) vrací ezáorá čísla od 0 do um- vod radomze (vod) očátečí astaveí geerátoru Metoda verzí trasformace Jedá se o metodu umožňující trasformac áhodých čísel Y s ormalzovaým rovoměrým rozděleím a čísla X zadaá dstrbučí fucí F(x) jejch ravděodobostího rozděleí Geerátorem ormalzovaého rovoměrého rozděleí tedy vyrobíme orétí hodoty y a trasformujeme je a odovídající x odle vzorce x = F - (y) Dsrétí rozděleí Prc metody verzí trasformace lze oužít ro geerováí áhodých čísel s dsrétím rozděleím Iterval <0,) a ose reálých čísel rozdělíme a dílčích tervalů s velostí Záladím geerátorem vytvoříme orétí číslo z výběru Y (v tervalu 0 ) a zjstíme číslo dílčího tervalu, ve terém se vysytuje Výstuem geerátoru bude odovídající hodota x Vylučovací metoda Vycházíme z hustoty ravděodobost f(x) č z tabuly hodot lgortmus metody: Geerujeme áhodé číslo x z výběru s rovoměrým rozděleím a tervalu <a,b), tedy odle vzorce x = a + (b-a)y, de y je číslo osytuté záladím geerátorem Geerujeme áhodé číslo z z výběru s rovoměrým rozděleím a tervalu <0,c), tedy odle vzorce z = cy, de y je (další) číslo osytuté záladím geerátorem Čísla x,z terretujeme jao souřadce bodu v rově Poud je áhodě geerovaý bod od řvou fuce f(x), ostu očí a výstuem geerátoru je hodota x, v oačém říadě ostu oaujeme očíaje rvím bodem Idex v tomto říadě slouží jao čítač obráte cylu oaováí Komozčí metoda Vycházíme z hustoty ravděodobost f(x), terá emusí být zadáa aalytcy Používá se, oud lze hustotu f(x) rozumě aroxmovat fuce o částech ostatí č leárí lgortmus metody: Nejrve áhodě geerujeme číslo dílčího tervalu omocí geerátoru s dsrétím rozděleím hodot odle ravděodobostí Dále geerujeme áhodé číslo sadající do vybraého tervalu Toto číslo geerujeme odle charateru fuce hustoty v říslušém tervalu Je-l v ejjedodušším říadě hustota ravděodobost v tervalu ostatí (tj rovoměré rozděleí), je oečým výstuem geerátoru číslo s rovoměrým rozděleím vyočítaé odle vzorce x = a + (b a )y, de a a b jsou meze -tého dílčího tervalu a y ředstavuje orétí hodotu osytutou geerátorem ormalzovaého rovoměrého rozděleí Geerováí čísel s ormálím rozděleím Pro ormálí (gaussovsé) rozděleí lze využít cetrálí lmtí větu teore ravděodobost, terá tvrdí, že součet áhodých čísel s lbovolým rozděleím má asymtotcy ormálí

3 rozděleí se středí hodotou a roztylem daým součtem středích hodot a roztylů ravděodobostích rozděleí rvů součtu Pomocí ěola dalších úvah dostaeme vzorec: x = a + σ y j 6, de a je středí hodota a σ je směrodatá odchyla j= Metoda Mote Carlo Je to celá třída algortmů ro smulac systémů Jde o stochastcé metody oužívající áhodá čísla Tycy využíváy ro výočet tegrálů, zejméa vícerozměrých, de běžé metody ejsou efetví Výhodou je jedoduchá mlemetace, evýhodou relatvě malá řesost Metoda Mote Carlo je založea a rováděí áhodých exermetů s modelem systému a jejch vyhodoceí Je třeba mít valtí geerátory seudoáhodých čísel (etřeba sutečě áhodá čísla) Výsledem rovedeí velého možství exermetů je obvyle ravděodobost určtého jevu Na záladě zísaé ravděodobost a zámých vztahů a sočítáme otřebé výsledy Jedoduše řečeo, áhodě geerujeme oslouost vstuích dat a sbíráme výstuí data o rovedeí modelu Tyto data osléze aalyzujeme a vyhodocujeme z ch atřčé závěry Zálady teore systémů hromadé obsluhy, elemetárí obslužý systém, Kedallova lasface, systémy M/M/ a M/G/ Systém hromadé obsluhy (SHO) model reálého systému, jehož fuce sočívá v realzac obsluhy (osytováí služby) ro velé očty růběžě řcházejících ožadavů (trasací) Služby jsou osytováy rvy ozačovaým jao aály obsluhy (servery) Před aálem obsluhy se často vytváří frota ožadavů čeajících a osytutí služby Cílem SHO je určt výoostí charatersty systému Příladem SHO je očítačový systém, doraví síť, SHO lze ostruovat jao matematcý č smulačí model (oud ejde dostatečě zjedodušt) Elemetárí SHO Záladím ředoladem je časová stálost zdrojových arametrů modelovaého systému (modelujeme ustáleý rovoz olv řechodový děj) Matematcé (marovsé) modely Jsou založey a exatím matematcém osu vlastostí a vazeb rvů orgálu (ař soustavou dferecálích rovc) Matematcé modely se obecě vyzačují vysoým stuěm zjedodušeí a tedy větším odstuem od realty Na druhé straě lze ale exatě ověřt srávost modelu a jedoduše aalyzovat závslost výsledu a arametrech modelu Zdroj ožadavů Zdroj ožadavů může být buď omezeý (oečý očet) ebo eomezeý (ezávsí a stavu SHO) Požadavy vstuují do SHO áhodě, doba mez jejch říchody je azýváa terval říchodů Nejčastěj využívaým zůsobem matematcého osu vstuího roudu je zadáí dstrbučí fuce ravděodobostího rozděleí F a ebo odovídající hustoty ravděodobost f a Nejčastěj využívaým tyem vstuího roudu je tzv ossoovsý vstuí roud, ve terém má terval říchodů exoecálí rozděleí Požadavy řcházející v ossoovsém roudu jsou ahodlé v tom smyslu, že ro áhodě vybíraé stejě velé (ale velm malé ve srováí se středí dobou tervalů říchodů) časové tervaly je stále stejá ravděodobost říchodu ožadavů Dále uvedeé velčy a vztahy charaterzují vstuí roud: F a - dstrbučí fuce ravděodobostího rozděleí časového tervalu mez říchody ožadavů E { τ } = T a = / λ - středí hodota tervalu mez říchody (středí eroda říchodů), λ ředstavuje středí frevec říchodů ožadavů λt F ( t) = e - dstrbučí fuce časových tervalů mez říchody v ossoovsém a roudu; Středí frevece říchodů λ je jedým arametrem rozděleí

4 Possoovsý roud je tedy možé charaterzovat rávě touto hodotou C a = σ{τ} / T a - tzv oefcet varace, a σ{τ} je směrodatá odchyla tervalu mez říchody Koefcet varace udává ahodlost (res ravdelost) říchodů; ro zcela ravdelé říchody má hodotu 0, ro říchody v ossoovsém roudu má hodotu V reálých říadech se většou jeho hodota ohybuje mez 0 a Frota ožadavů Je charaterzováa maxmálí délou (velostí) froty a frotovou dsclíou, tj ravdlem, odle terého se z froty vybírá Déla froty může být omezeá (v ěterých říadech ula), ebo eomezeá zravdla se oužívá ro zjedodušeí matematcého řešeí Frotová dsclía může být bez rort ebo rortí, rortí dsclíy se dále mohou dělt a dsclíy s ředostím vyloučeím ebo bez ředostího vyloučeí K osu froty se dále zavádějí tyto velčy: w - oamžtý očet ožadavů ve frotě E { w} = - středí očet ožadavů ve frotě, tj středí déla froty L w t w - doba čeáí orétího ožadavu ve frotě E { t w } = T w - středí doba čeáí ožadavů ve frotě Kaál obsluhy Počet aálů obsluhy začíme m, ejčastějším říadem je jedoaálová obsluha, tj m = V SHO je t s chááo jao doba obsluhy orétího ožadavu obvyle áhodá velča s daým ravděodobostím rozděleím Záladí charaterstou aálu je oět dstrbučí fuce rozděleí - F s Velčy a vztahy charaterzující jede aál obsluhy: F s - dstrbučí fuce ravděodobostího rozděleí doby obsluhy E { τ } = T s = / µ - středí doba obsluhy, velča µ je středí frevece obsluh a je jedým arametrem aálu obsluhy µ t F ( t) = e - dstrbučí fuce exoecálího rozděleí doby obsluhy s C s = σ{ ts} / Ts - oefcet varace doby obsluhy, a σ{t s } je směrodatá odchyla doby obsluhy Koefcet varace udává ahodlost (res ravdelost) říchodů; ro shodé, ostatí obsluhy má hodotu 0, ro obsluhy s exoecálím rozděleím má hodotu V reálích alacích se a hodoty ohybují mez 0 a Výstuí roud ožadavů Jedá se o roud ožadavů o růchodu obslužým systémem Je-l SHO ve stacoárím režmu ( ρ < ), a všechy ožadavy, teré vstouí do SHO jsou v oečém čase obsloužey a středí frevece eroda odchodů ožadavů je shodá se středí erodou frevecí říchodů Ve stacoárím režmu s ossoovsý vstuí roud o růchodu obslužým systémem s exoecálím rozděleím doby obsluhy zachová ossoovsý charater (ravděodobostí rozděleí tervalů mez říchody mez odchody je exoecálí, avíc se stejým arametrem λ) Kedallova lasface elemetárích SHO Klasface využívá začeí /B/m ty ravděodobostího rozděleí vstuích tervalů, B ty ravděodobostího rozděleí doby obsluhy, m symbol ro ozačeí očtu detcých aálů obsluhy v elemetárím SHO Symboly oužívaé ro ravděodobostí rozděleí: GI Vstuí roud s ezávslým tervaly mez říchody a jaýmolv ravděodobostím rozděleím těchto tervalů G Pro obecé rozděleí doby obsluhy M Pro exoecálí rozděleí doby obsluhy ebo tervalu říchodů D Determstcé (ravdelé) tervaly říchodů ebo doby obsluhy Nědy se ještě dolňují údaje o maxmálí délce froty a tyu froty ař M/D// /FIFO V tomto říadě se jedá o SHO s exoecálím rozděleím tervalu říchodů, eáhodou dobou obsluhy ro všechy ožadavy, jedím aálem obsluhy a frotou FIFO s eomezeou aactou Běžě se ale v tomto říadě uvádí je M/D/ Velčy a vztahy ro elemetárí SHO Charaterstcé velčy ro SHO: - oamžtý celový očet ožadavů v SHO (tj ve frotě v aálech obsluhy) E { } = - středí očet ožadavů v SHO L t - doba růchodu SHO ro jede ožadave, též doba obsluhy E { t } = T - středí doba růchodu ožadavů, též středí doba obsluhy Ts λ ρ = = m T a m µ - zatížeí obslužých aálů SHO (ař ρ = 0, 5 udává, že aál obsluhy je vytíže a 50%) u = λ / µ - tezta rovozu SHO Nutá odmía ro dosažeí stacoárího režmu: ρ <! Pro elemetárí SHO dále latí: λ L = Lw + Ls = Lw + m µ T = Tw + Ts = Tw + µ Dále latí tzv Lttleovy vzorce (ro SHO s eomezeým očtem míst ve frotě):

5 L L = λ T = λ w T w Dále s můžeme uvést vztah ro výočet oefcetu varace výstuího roudu C 0, terý sočteme jao C0 = & + ρ ( C s ) + ( ρ )( Ca ), de C a je oefcet varace vstuího roudu, ρ je zatížeí a C s je oefcet varace doby obsluhy M/M/ záladí elemetárí SHO, terý slouží jao orovávací říad ro jé ossoovsý vstuí roud arametr λ (středí frevece roudu a zároveň arametr exoecálího rozděleí) doba obsluhy má exoecálí rozděleí arametr µ λ zatížeí ρ = µ ρ středí očet ožadavů v SHO L = ; ρ < ρ Přílad výočtu srta straa 43 M/G/ ossoovsý vstuí roud arametr λ (dostatečě realstcý vstuí roud ro velé možství alací) obecé rozděleí doby obsluhy, daé fucí F s ebo hustotou zatížeí určíme římo jao ρ L w = ( + C s ) ( ρ) Přílad výočtu srta straa 45 ρ = λts, de T s je středí hodota rozděleí F s f s 3 Matematcé modely sítí frot, určeí výoostích arametrů (doba odezvy, déla frot, růchodost) Navazuje a otázu Komlovaější reálé systémy mohou obsahovat větší očet aálů obsluhy, aždý s vlastí frotou ožadavů Požadavy vstuující do systému řecházejí mez jedotlvým obsluham a o uočeí všech dílčích obsluh vystuují ve ze systému Taovýto systém lze modelovat jao síť sládající se z elemetárích SHO Sítě se vstuy z oolí se azývají otevřeé sítě Dalším tyem jsou sítě uzavřeé Otevřeé sítě frot Otevřeé sítě frot se zázorňují omocí oretovaého grafu, jehož uzly odovídají elemetárím SHO jejch očet ozačujeme jao a číslujeme je tedy od do Jao váhy hra a oužíváme obvyle tzv ravděodobost větveí, tj udává ravděodobost, že ožadave ůjde o uočeí obsluhy v uzlu do uzlu j Oolí obslužého systému (zdroj ožadavů) lze modelovat zvláštím uzlem obvyle s dexem 0, hray s váham 0 a modelují vstuy ožadavů z oolí do j-tého serveru a hray s váham 0 ředstavují odchod ožadavů ze sítě o doočeí -té obsluhy Středí frevece a zatížeí uzlů Dále rozlšujeme vtří to ožadavů uzlem a to ožadavů mez uzly Středí frevec vtřího tou uzlem začíme Λ, Λ 0 začíme celový to ožadavů vstuujících z oolí do sítě Rozdělují-l se ožadavy v -tém odle ravděodobostí j, bude a to ožadavů z uzlu do uzlu j dá jao Λ j = Λ j Ve stacoárím režmu tedy musí latt Λ = Λ = Λ j, de dex abývá hodot odovídajících vstuím j hraám, dex j výstuím hraám uzlu Hodoty frevecí Λ zísáme jao řešeí soustavy rovc, ro jejchž sestaveí otřebujeme zát středí frevec tou vstuujícího do sítě Λ 0 a matc ravděodobostí větveí { j } Hodoty Λ je možé zísat řešeím leárích algebracých rovc Kotrolu stacoárího režmu čost jedotlvých uzlů a můžeme rovést výočtem zatížeí Pro teto výočet otřebujeme ještě zát očet aálů obsluhy m a středí dobu obsluhy T s j j

6 Zatížeí -tého uzlu je a dáo jao ρ = Ts m Λ a musí být samozřejmě vždy meší ež jeda Přílad vz srta straa 48 Déla froty a doba odezvy Jedoduché matematcé řešeí sítě frot je možé ouze za ásledujících ředoladů (tzv Jacsoova teorému): Všechy toy z oolí do sítě mají ossoovsý charater Všechy obslužé uzly mají exoecálí rozděleí doby obsluhy se středí hodotou T s Po uočeí obsluhy v uzlu ožadave bez zožděí řejde áhodě (s ravděodobostí j do uzlu j Za těchto ředoladů lze ovažovat aždý uzel za M/M/ s frevecí vstuího tou Λ a středí dobou obsluhy T Jedotlvé uzly a řešíme samostatě, čímž zísáme s hodoty velč L w, L, T w a T Pro celou síť a lze určt růměrý očet ožadavů L aumulovaých v sít a středí dobu T růchodu ožadavu sítí jao L = L a T = L = Λ 0 Poud ejsou uvedeé ředolady slěy a ěteré říchody č obsluhy jsou ravdelější ež exoecálí (oefcet varace je meší ež ), slouží výše uvedeý ostu jao jedostraý odhad, terý dává ejhorší možé hodoty Uzavřeé sítě frot Uzavřeé sítě frot emají žádé vstuy ožadavů z oolí V sít oluje evá oulace ožadavů, teré modelují ějaou atvtu s omezeou dobou trváí (u otevřeých sítí eí atvta časově omezeá) V tomto říadě ás zajímají tycy středí frevece růchodů ožadavů určtým místem sítě Tyto frevece a vedou určeí výoostích uazatelů roustost systému (tj středí očet oerací vyoaých za jedotu času) alytcé řešeí lze rovádět, oud doby mají exoecálí ravděodobostí rozděleí 4 Smulačí modely očítačových systémů, seudo-aralelí výočetí rocesy v modelovaém čase, objetová deomozce modelu, rogramové ástroje (Smula, C-Sm, J- Sm rcy oužtí) 4 Smulačí modely očítačových systémů Exermetálí ravděodobostí modelováí, v ejjedodušší odobě, sočívá v rogramové realzac většího možství ousů s áhodě geerovaým arametry ousu a v ásledém statstcém vyhodoceí výsledů možy ousů Pro umercé techy založeé a geerováí a zracováí áhodých čísel se často oužívá ázev metody Mote Carlo Pro tyto metody obecě latí, že ejsou řílš řesé (v řádu jedote rocet) a jsou áročé a čas výočtu (je třeba velé možství ousů) Náhodé ousy jsou realzováy rogramovým geerátory áhodých čísel Metody Mote Carlo jsou dobře aralelzovatelé, eboť ousy eí třeba sychrozovat a lze je rovádět aralelě Metody Mote Carlo se oužívají hlavě ro modelováí úloh se stochastcým charaterem Problém s modelováí astává, oud elze jedoduše oddělt jedotlvé ousy Nařílad oud je v modelu SHO více ožadavů Proto se oužívá dsrétího modelového času, terý slouží jao rostřede ro usořádaé rováděí fází ousů Nejběžější zůsoby deomozce modelu reálého dsrétího systému využívající techu exermetálího ravděodobostího modelováí se azývají: metoda terretace událostí metoda seudo-aralelích rocesů 4 Metoda terretace událostí Všechy událost, teré mají astat v budoucím vývoj modelu (vztažeo atuálí hodotě modelového času), jsou vedey v sezamu azývaém aledář událostí Sezam je setřídě vzestuě odle hodoty modelového času vzu událost Řídící algortmus smulačího výočtu ostuě terretuje událost acházející se v aledář Iterretace robíhá v dsrétím bodě modelového času vzu událost a je realzováa vyvoláím terretačího odrogramu říslušého tyu událost Iterretačí odrogram rovede změy v modelu voláím metod objetů, terých se událost týá Poud je terretovaá událost římou říčou další událost v budoucím modelovém čase, je součástí čost ěteré volaé metody objetu aláováí této ové událost Iterretovaá událost je vymazáa z aledáře Pro realzac tohoto zůsobu výočtu vystačíme s flosofí objetů osytovaou ovečím rostředy ro OOP 43 Metoda seudo-aralelích rocesů Metoda seudo-aralelích rocesů je založea a objetové deomozc řídícího algortmu smulačího výočtu Jedotlvé část jsou zaouzdřey ve vybraých třídách objetů, teré tím zísávají vlastí rogram a charater samostatých výočetích rocesů vyoávaých seudoaralelě Něteré objety modelu mají asví charater, tj evyvíjí v modelovém čase žádou vlastí atvtu a ouze osytují služby ro jé objety Jé modely objetu, dále ozačovaé jao rocesy, mají atví charater, tedy vyvíjí atvtu odle svého rogramu Stochastcý - Náhodý

7 tvta rocesu je čleěa do sevece tzv fází atvty, robíhajících vždy v jedom orétím bodě dsrétího modelového času Výsledem čost fáze atvty je změa atrbutů objetu rocesu, říadá změa atrbutů jých objetů a říadá změa stavu jých rocesů (atvace) Itervaly modelového času mez fázem atvty určtého rocesu se azývají úsey ečost Řízeí seudo-aralelího výočtu všech rocesů v modelu oět vyžaduje exstec datové strutury s charaterem aledáře V aledář jsou vzestuě odle hodoty modelového času setříděy událost, jejchž zázam obsahuje ještě odaz do rogramu rocesu Řídící smyča výočtu ostuě souští rocesy v ořadí daém zázamy v aledář 44 Objetová deomozce modelu Objety reálého světa jsou často atví tj vyoávají ějaou čost, terá robíhá souběžě s čostí jých objetů a modelovat je rogramovým objety s charaterem výočetích rocesů je římočaré a řrozeé Hlaví výhodou deomozce modelu a atvích objetech (rocesech) je tedy větší schoost modelovat realtu Navíc je deomozce čstě objetová, rotože rogram vyoávaý objetem (rocesem) lze jedozačě řřadt jeho třídě Čstě objetová deomozce řáší taé výhody objetového řístuu v rogramováí zejméa a výhodu oaovaé oužtelost (reusablty) rogramového ódu Na druhé straě vyžaduje metody aralelích rocesů obecější model objetu Korétě se jedá o dolěí rogramu rocesu do delarace třídy objetu (rocesu) 45 Programové ástroje Jedá se o ástroje, teré osytují rostředy ro seudo-aralelí rocesy Smula Prví jazy, teré toto osytoval Odvozea z golu 60 Využívá se je jedoduchá dědčost, objety se vytváří ouze dyamcy, odazuje se a ě výhradě omocí referečích roměých Uvolňováí amět eoužívaých objetů rovádí automatcy garbage collector Nevýhodou Smuly je, že vyšla z jazya, terý je des řeoá a eoužívá se Záladí objety SIMSET osytuje rostředy ro obousměrě cylcé sezamy, systémové třída SIMULTION systémová třída, je zde defová PROCESS LINKGE sezamy, eoužívá se římo, sdružuje solečé vlastost HED a LINK LINK rve sezamu HED hlava sezamu, oerace ad celým sezamem PROCESS otome LINK, vlastí chováí objetu (rocesu) Záladí tyy objetů ro ostruc modelu sítě frot Výzamé vlatost (metody) třídy LINK to(sezam) zařazeí rvu a oec sezamu follow(rve) zařadíme áš rve za rve určeý jao arametr metody recede(rve) zařazeí řed out() odebráí rvu ze sezamu, eí třeba uvádět sezam Výzamé vlastost (metody) třídy HED emty() test a rázdý sezam cardal() vrácí délu sezamu frst() vrací odaz a rví rve sezamu last() vrací odaz a osledí rve sezamu clear() vyrázdí sezam Výzamé vlastost (metody) třídy PROCESS lfe() vlastí tělo (chováí) rocesu C-Sm Exterí hova ro jazy C, terá využívá flosofcé zálady Smuly Pro mlemetac seudoaralelích rocesů využívá tzv daleé soy J-Sm Khova (balí) v jazyce Java, terá stejě jao C-Sm využívá flosofcé zálady Smuly, ale tetorát oužtelé v Javě Pro mlemetac seudoaralelích rocesů využívá vláa (Thread) Prcy oužtí --- Doufám, že stačí řílad v J-Smu Sem se evěděl co asat Když bude mít ědo ějaý áad dolím (oz Mchal Jašr) class SmModel { JSmSmulato smulato = ull; JSmHead frota = ull; JSmL ozadave = ull; Proces roces = ull;

8 } //vytvorm smulac smulato = ew JsmSmulato(""); //vytvorm frotu frota = ew JsmHead("", smulato); //vytvorm ozadave ozadave = ew JSmL(); //vytvorm roces roces = ew Proces(); //atvuj roces rocesactvatenow(); whle (true) { } class Proces exteds JSmProcess { //calzace ublc Proces() { } } //telo rocesu rotected vod lfe() { } 5 Solehlvost číslcových systémů, obovovaé a eobovovaé systémy, uazatele solehlvost ro rvy systému, solehlvostí modely (určeí solehlvostích uazatelů systému ze zámých uazatelů jeho rvů) Záladí úlohy, terým se teore solehlvost zabývá: měřeí solehlvost ředvídáím solehlvost zlešováím solehlvost Solehlvost obecá vlastost objetu sočívající ve schoost lt ožadovaé fuce ř zachováí hodot staoveých rovozích uazatelů v daých mezích a čase odle staoveých techcých odmíe Rozlšujeme dva stavy objetu: oruchový (tj stav dy orucha astala) bezoruchový (tj dy orucha eastala) Za stálou je orucha ovažováa, oud o výsytu oruchy setrvá v oruchovém stavu až do oamžu oraveí ebo vyřazeí systému z rovozu Dochází-l oruše ahodle (eočeávaě se objevuje a zovu mzí), ozačujeme j za estálou ebo občasou Dalším možým děleím je odle toho, zda rovádíme obovu do bezoruchového stavu ebo olv Rozlšujeme tedy systémy: obovovaé obova je chááa jao řechod z oruchového do bezoruchového stavu Čost tomu vedoucí je ozačováa jao orava eobovovaé Jao eobovovaý může být ozače objet, terý je eřístuý (ař sody ve vesmíru) č u terého je závada eoravtelá ebo je jeho oraveí eretablí 5 Uazatele solehlvost Velčy oužívaé ro hodoceí solehlvost mají áhodý charater, roto se ř rác s m využívá očet ravděodobost Př určováí hodot uazatelů solehlvost se a využívají metody matematcé statsty 5 Uazatele solehlvost eobovovaých objetů V teor solehlvost je záladí sledovaou áhodou velčou velost časového tervalu od uvedeí do rovozu do oruchy objetu Je-l t čas měřeý od uvedeí do rovozu, má dstrbučí fuce této áhodé velčy výzam ravděodobost oruchy objetu do času t a začí se Q Oaem výše zmíěé ravděodobost oruchy Q je ravděodobost R t = Q t bezoruchového stavu Začí se R a určí se jao ( ) ( )

9 Další charaterstou je tezta ravděodobost áhodé velčy ozačovaá jao λ, f terá se určí ze vztahu ( ) ( t) f ( t) λ t = =, de f je hustota ravděodobost áhodé R( t) Q( t) dq velčy t defovaé jao ( ) ( t) f t = dt λ je ozačováa taé jao tezta oruch a udává odmíěou hustotu oruch v čase t za ředoladu, že oruše dosud edošlo Středí doba bezoruchového rovozu T S, je středí hodota rovozí doby objetu, během íž eastala žádá orucha Určí se jao jao středí doba do rví oruchy T S = 0 5 Uazatele solehlvost obovovaých objetů Obovovaý objet rochází během žvota ěola stavy: R( t) dt Často se ozačuje jao MTTF tedy Oamžtý součtel ohotovost K udává ravděodobost, že v čase t bude systém K = lm K t ozačovaá jao v rovozuschoém stavu Zravdla exstuje lmta ( ) stacoárí součtel ohotovost Te udává ravděodobost, že systém, terý je v ustáleém rovozím režmu, bude rovozuschoý v lbovolém zvoleém oamžu Je možé to terretovat jao oměrou část rovozuschoé doby (t ) z celové sledovaé t doby - K = t + t 0 Středí doba oravy se určuje jao T o t to = a ozačuje se též jao MTTR 5 Modely systémů z ezávslých rvů U moha systémů lze ředoládat ezávslost oruch říadě jedotlvých rvů V taovém říadě jsou doby do oruchy u jedotlvých rvů ezávslé áhodé velčy Solehlvostí modely systémů s ezávslým rvy jsou relatvě jedoduché, a roto v říadě dy máme možost volby, jm dáváme ředost Po matematcé stráce jsou tyto modely založey a vztazích ro ásobeí ravděodobostí ezávslých áhodých jevů (ravděodobostí bezoruchového rovozu R a oruch Q jedotlvých rvů) a ro sčítáí ravděodobostí vzájemě se vylučujících jevů (tj možých stavů systému) 5 Sérový model Použjeme jej, jestlže orucha lbovolého systému zůsobí oruchu celu a časové tervaly do oruchy jedotlvých rvů jsou avzájem ezávslé áhodé velčy t - oamžy, ve terých astala orucha o t - oamžy, dy byla usutečěa obova bezoruchového stavu 0 oruchový stav bezoruchový stav τ - déla trváí jedoho bezoruchového úseu τ o - doba trváí jedé oravy Pro obovovaé objety se místo středí doby do oruchy oužívá středí doba mez orucham Staoví se jao artmetcý růměr všech aměřeých dob bezoruchového rovozu od sočeí oravy do výsytu ásledující oruchy Tuto hodotu zísáme ta, že umulatví dobu rovozu t (součet dob rovozu) vydělíme očtem výadů díy oruchám t Platí: TS = = τ = MTBF (mea tme betwee falures) se očítá jao středí doba od jedoho výsytu oruchy do dalšího výsytu oruchy Je tedy do ěj zahruta doba oravy Nědy se též tato doba začí jao středí doba cylu tedy T c Výsledá tezta bezoruchového rovozu R je dáa součem ravděodobostí bezoruchového rovozu R ro jedotlvé rvy - R( t) = R ( t) λ R t e = e λ t t oruch λ a dostaeme ( ) = t= je dáa jao součet jedotlvých tezt t= Pro ostatí tezty díy tomu, že výsledá tezta oruch systému 5 Paralelí model Používá se, jestlže orucha systému astae ouze ř oruše všech jeho rvů Jestlže záme ravděodobost oruchy Q ro aždý rve a jsou-l oruchy rvů ezávslé, můžeme výsledou ravděodobost oruchy Q vyjádřt vztahem

10 ( ) Q( t) = Q t Pravděodobost bezoruchového rovozu je a vyjádřea jao R = ( t) = ( R ( t) ) = 53 Séroaralelí model Je uáza Paralelí zaojeí rocesorů Q ar = Q Q = ( R ) ( R ) = R + R R ar = Qar = R R Paralelí zaojeí amětí Q ar = Q Q = ( R ) ( R ) = R + R R λ rocesory ar = Qar = R R Výočet ad celým systémem R = R R R R = R R R R R R ar ar 3 4 ( ) ( ) 3 4 λ λ 3 λ 4 R = 4RR R3R4 R RR3R4 RR R3R4 + R R R3R4 ( λ + λ+ λ3 + λ4 ) t ( λ + λ+ λ3+ λ4 ) t ( λ + λ + λ3+ λ4 ) t ( λ + λ + λ3+ λ4 )t R( t) = 4e e e + e amět ` I/O mod sběrce 6 Prcy zajštěí odolost výočetích a formačích systémů rot oruchám Odolost rot oruchám lze dosáhout ouze oužtím adbytečých rostředů, souhrě azývaých záloha, ebo též redudace, dyž jao záloha se ozačuje ouze redudace, terá byla vytvořea záměrě Záloží (redudatí) jsou rostředy, jejchž oužtí by bylo zbytečé, dyby všechy ostatí část systému racoval srávě Prostředy oužívaé ř realzac zálohy zahrují ásledující zdroje: - techcé vybaveí (hardware) - rogramové vybaveí (software) - formace - čas 6 Redudatí hardware Jedá se o ejoužívaější formu zálohováí Do této ategore atří ař záloží součásty, soje, obvody a celé fučí bloy Pro adbytečé techcé vybaveí je charaterstcý růst áladů, rozměrů systému, hmotost a často sotřeby eerge Používá se ředevším v bezečostě rtcých systémech (v emoccích, letadlech, sodách), v běžých PC může být říladem zaojeí dsů do RID Rozezáváme dva druhy záloh: horou studeou 6 Horá záloha (též statcá) Prve systému (součásta, zařízeí) je dolě dalším stejým rvy, teré jsou sobě zaojea aralelě a všechy běží Dojde-l výadu a jedom z rvů, automatcy jeho fuc zastouí další K oruše celého systému dochází až v mometě, dy dojde oruše všech zařízeí Pravděodobost oruchy taovéto zálohy lze určt omocí aralelího solehlvostího modelu: Paralelí solehlvostí model Jestlže záme ravděodobost oruchy Q ro aždý rve a jsou-l oruchy rvů ezávslé, můžeme výsledou ravděodobost oruchy Q vyjádřt vztahem: Q( t) = = ( ) Q t

11 Pro ravděodobost bezoruchového rovozu lze vztah uravt do tvaru: R ( t) = ( R ( t) ) = Použjeme-l shodých rvů s ostatí teztou oruch, je možé vyjádřt středí dobu bezoruchového rovozu jao: TS = λ = Nevýhodou horé zálohy je velá sotřeba eerge (všechy rvy musí být trvale řojey a aájeí) a malá hodota středí doby bezoruchového rovozu, rotože všechy rvy jsou trvale zatížey a ootřebovávají se stejě rychle 6 Studeá záloha (též dyamcá) Studeou zálohou rozumíme fat, že záloží rvy jsou z očátu vyuté (ezatížeé jejch tezta oruch je ízá) a zaíají se až o oruše dosud atvího rvu Dosahuje se větší středí hodoty bezoruchového rovozu a meší sotřeby eerge, rotože zálohu lze částečě, ebo úlě odojt od aájeí Hlaví evýhodou je ebezečí, že během řeíáí ze záladího a záloží rve dojde dočasému výadu sgálu a výstuu systému 6 Redudatí software Do adbytečého rogramového vybaveí sadají ředevším dagostcé rogramy, rovádějící detec a loalzac oruch, dále rogramy řídící zotaveí o oruše (zařazováí bezchybých datových bloů místo chybých) Pomocí otrolích, ebo ěolaásobých výočtů lze zjstt, ebo oravt chyby vzající v systému Teto řístu je soje s využtím velého možství adbytečého času 63 Redudatí formace Využívají se ředevším v bezečostích ódech růběžé detec chyb

MODELY HROMADNÉ OBSLUHY Models of queueing systems

MODELY HROMADNÉ OBSLUHY Models of queueing systems MODELY HROMADNÉ OBSLUHY Models of queueig systems Prof. RNDr. Ig. Miloš Šeda, Ph.D. Vysoé učeí techicé v Brě, Faulta strojího ižeýrství, Ústav automatizace a iformatiy e-mail: seda@fme.vutbr.cz Abstrat

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

10.2 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR

10.2 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý ze tříděí Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Výzam a užtí vážeého artmetcého průměru uážeme a ásledujících příladech Přílad 0 Ve frmě Gama Blatá máme soubor

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Obyčejné diferenciální rovnice. Cauchyova úloha Dirichletova úloha

Obyčejné diferenciální rovnice. Cauchyova úloha Dirichletova úloha Občejé erecálí rovce Caucova úloa Drcletova úloa Občejé erecálí rovce - Caucova úloa Úlo: I. = s omíou = jea rovce. řáu II. soustava rovc. řáu III. = - jea rovce -téo řáu = = = - = - Hleáme uc res. uce

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČNÍ CHNICKÉ V BRNĚ FAKUA SAVBNÍ JOSF WIG ORI CHYB A VYROVNÁVACÍ POČ I G4_ ĚŘICKÉ CHYBY SUDIJNÍ OPORY PRO SUDIJNÍ PROGRAY S KOBINOVANOU FOROU SUDIA CHVP ěřcé chb eto tet eroše jazovou a redačí úravou.

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Lukáš Kleňha

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Lukáš Kleňha Vysoká škola ekoomcká v Praze Fakulta formatky a statstky Vyšší odborá škola formačích služeb v Praze Lukáš Kleňha egresí aalýza acetovy rogrese o rví hostalzac s CHOPN 0 Prohlášeí Prohlašuj, že jsem

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ STATISTICKÁ ŠETŘENÍ Záladem aždého tattcého zoumáí jou údaje (data). Lze je zíat v záadě dvěma způoby. Buď je převzít z ějaého zdroje ebo je am zjtt. Seudárí data údaje, teré převezmeme z růzých zdrojů;

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti DLUHOISY - dlouhodobý obchodovatelý ceý papír - má staoveou dobu splatost - vyadřue závaze emteta oblgace (dlužía) vůč matel oblgace (věřtel) Tříděí z hledsa doby splatost - rátodobé : splatost do 1 rou

Více

APLIKOVANÁ STATISTIKA

APLIKOVANÁ STATISTIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ APLIKOVANÁ STATISTIKA FRANTIŠEK PAVELKA PETR KLÍMEK ZLÍN 000 Recezoval: Haa Lošťáková Fratšek Pavelka, Petr Klímek, 000 ISBN 80 4

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika BIVŠ Pravděpodobost a statstka Úvod Skrpta Pravděpodobost a statstka jsou učebím tetem pro stejojmeý kurz magsterského studa Bakovího sttutu vysoké školy Kurzy Pravděpodobost a statstka a avazující kurz

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesé výchovy VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ STATISTICKÉ POSTUPY V ANTROPOMOTORICE Zdeěk Havel Davd Chlář 0 VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA ZLÍN Reezovl: Josef St Bedřh Zmol, ISBN 8-4-664-5 Obsh PŘEDMLUVA...6. OPERAČNÍ VÝZKUM JAKO NÁSTROJ

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Statstcká aalýza dat Učebí texty k semář Autor: Prof. RNDr. Mla Melou, DrSc. Datum: 5.. 011 Cetrum pro rozvoj výzkumu pokročlých řídcích a sezorckých techologí CZ.1.07/.3.00/09.0031

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

Fraktálová komprese. Historie

Fraktálová komprese. Historie Fraktálová komprese Hstore Prví zmíky o tzv. fraktálové kompres jsem ašel kdys v bezvadé a dodes aktuálí kížce!! Grafcké formáty (Braslav Sobota, Já Mlá, akl. Kopp), kde však šlo spíše o adšeý úvod a pak

Více

Téma 5: Analýza závislostí

Téma 5: Analýza závislostí Aalýza závlotí Téma 5: Aalýza závlotí Předáša 5 Závlot mez ev Záladí pom Předmětem této aptol ude zoumáí závlotí ouvlotí mez dvěma a více ev. Jedá e o proutí do vztahů mez ledovaým ev a tím přlížeí tzv.

Více

v. Úkolem regrese (vyrovnání) argumentu y je nalézt vhodnou regresní funkci Y f (x)

v. Úkolem regrese (vyrovnání) argumentu y je nalézt vhodnou regresní funkci Y f (x) 9 REGRESE A KORELACE Slovo regrese oecě zmeá poh zpět ústup ávrt regresví = ustupující Opčým termíem je progrese pokrok postup šířeí růst Pojem regrese l do sttstk zvede kocem 9 století rtským učecem Frcsem

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Dvourozměrná tabulka rozdělení četností

Dvourozměrná tabulka rozdělení četností ANALÝZA ZÁVILOTÍ - zouáí závlot dvou evet více poěých, ěřeí íl této závlot, atd - cíle je hlubší vutí do podtat ledovaých jevů a poceů, přblížeí tzv příčý ouvlote Dvouozěá tabula ozděleí četotí - je eleetáí

Více

Téma 3: Popisná statistika

Téma 3: Popisná statistika Popá tatta Téma : Popá tatta Předáša 7 Záladí tattcé pojmy Pojem a úoly tatty Statta je věda, teá e zabývá zíáváím, zpacováím a aalýzou dat po potřeby ozhodováí. Zoumá tav a vývoj homadých jevů a vztahů

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Jednoduchá lineární závislost

Jednoduchá lineární závislost Jedoduchá leárí závlot Regreí fuce: ),...,, ( 0 m f Předpolad: Fuce je leárí v parametrech: ) (... ) 0 ( 0 f f m m f 0 ()... f m () regreor 0... m regreí parametr určujeme METODOU NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ Regreí

Více

stavební obzor 1 2/2014 11

stavební obzor 1 2/2014 11 tavebí obzor /04 Exploratorí aalýza výběrového ouboru dat pevoti drátobetou v tlau Ig. Daiel PIESZKA Ig. Iva KOLOŠ, Ph.D. doc. Ig. Karel KUBEČKA, Ph.D. VŠB-TU Otrava Faulta tavebí Věrohodé vyhodoceí experimetálích

Více

Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na.

Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na. Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Lieárí algebra II láta z II semestru iformatiy MFF UK dle předáše Jiřího

Více

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Apliace margiálích áladů Oceňováí ztrát v distribučím rozvodu Učebí text předmětu MES Doc. Ig. J. Vastl, CSc. Celové ročí álady a ztráty N P ( T ) z z sj z wj Kč de N z celové ročí álady a ztráty *Kč+

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií Využití Markovových řetězců pro predikováí pohybu ce akcií Mila Svoboda Tredy v podikáí, 4(2) 63-70 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB i Pilse http://www.fek.zcu.cz/tvp/ Úvod K vybudováí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

Máme dotazníky. A co dál? Martina Litschmannová

Máme dotazníky. A co dál? Martina Litschmannová Máme dotazíy. A co dál? Martia Litschmaová. Úvod S dotazíy se setáváme běžě. Vídáme je v oviách, v časopisech, jsou součásti evaluačích zpráv (sebehodoceí šol, ), výzumých zpráv, Využívají se v sociologii,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com Datová centra a úložiště Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com České národní datové úložiště Součást rojektu CESNET Rozšíření národní informační infrastruktury ro VaV v regionech (eiger) Náklady

Více

Deskriptivní geometrie I.

Deskriptivní geometrie I. Středí růmyslová šol eletrotecicá Vyšší odorá šol rduice, Krl IV. 3 esritiví geometrie I. Ig. Rudolf Rožec = = = = rduice 00 Srit jsou urče ro ředmět desritiví geometrie II. ročíu tecicéo lyce jo dolě

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII Doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc. racoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: simak@feld.cvut.cz Abstrakt: Tento řísěvek si klade za cíl seznámit

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

KOMBINATORIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMBINATORIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMBINATORIKA Gymázium Jiřího Wolera v Prostějově Výuové materiály z matematiy pro vyšší gymázia Autoři projetu Studet a prahu. století - využití ICT ve vyučováí matematiy a gymáziu INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

RNDr. Michal Horák, CSc. Mikroelektronické prvky a struktury

RNDr. Michal Horák, CSc. Mikroelektronické prvky a struktury RNr. Michal Horák, Sc. Mikroelektroické rvky a struktury Vysoké učeí techické v rě 11 eto učebí text byl vyracová v rámci rojektu vroského sociálího fodu č. Z.1.7/../7.391 s ázvem ovace a moderizace bakalářského

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

7. P o p i s n á s t a t i s t i k a

7. P o p i s n á s t a t i s t i k a 7. P o p i s á s t a t i s t i k a 7.. Pozámka: Při statistickém zkoumáí ás zajímají hromadé jevy a procesy, u kterých zkoumáme zákoitosti, které se projevují u velkého počtu prvků. Prvky zkoumáí azýváme

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více