Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada. cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada. cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o."

Transkript

1

2 Autorky děkují všem, kteří přispěli k vytvoření této učebnice. Byli to zejména doc. Zdenka Švarcová a Harumi Jamada (q0%ž), které celý text lektorovaly a svými cennými radami v mnohém vylepšily, Rjóko Itó (ä¼p) a Petr Holý. Rice a Rise Hajaši ( Ì, Ì ) patří dík za napsání dopisu Šimonovi a Johance (str. 343). Za podnětné připomínky děkujeme také všem našim studentům, kteří s námi v posledních dvou letech použitou metodiku trpělivě testovali. Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o., 2007 ISBN

3 Obsah Úvodem Lekce 1: Co je to? Čí je to? Á éu n K^O CD1/ ~K U n K^O CD1/ Slovní druhy v japonštině Podstatná jména Stavba věty Spona Partikule Kontextová partikule o Pádová partikule n Národy a národnosti Ukazovací a tázací zájmena Tázací partikule K Tázací partikule n Zdvořilá odpověď Sufixy za jmény Lekce 2: To je moje. A tamto také jš_ OFSF g CD1/ O ~ n jk g CD1/ Osobní zájmena Přivlastňovací vazby s osobními zájmeny Kontextová partikule Větná partikule Větná partikule n Větná partikule ˆ Větná partikule m Partikule h ve spojovací funkci Partikule K ve funkci spojky nebo Fráze při představování Výměna vizitek

4 Lekce 3: Kde je to? Co je tam? Á éu _a n W D CD1/ å}š n ÑüÈ CD1/ Existenciální slovesa B, D Pádová partikule k Místní zájmena Pádová partikule L Rozdíly v použití partikulí o a L Spojování partikulí Otázky a odpovědi Rodinné vztahy Základní pozdravy a fráze používané při setkání Pozdravy používané při prvním setkání v daný den Pozdravy používané při loučení Pozdravy při odchodu Pozdravy při návratu Lekce 4: Co je vlevo? Je tu někdo? X Wdn-g CD1/ KDWƒn-g CD1/ WpSFH n~hg CD1/ Dny v týdnu Pomocná jména s významem místa Partikule h a Tázací zájmena `Œ a jk Zájmenné výrazy příslovečné a zpřídavnělé Zdvořilostní prefixy J, T Lekce 5: Mám děti. Trochu zlobí W X O CD1/ éüáó n-g CD1/ Přídavná jména Nečasovatelná přídavná jména Časovatelná přídavná jména Příslovce Slovesa B a D ve významu mít Mezivětná spojka L, ale

5 Spojky QŒi, WKW a g Poděkování Lekce 6: Máte rád tenis? Bojíte se myší? KD n CD1/ J U g CD1/ g M[Dr CD1/ Barvy Pravidla pro popis věcí a bytostí Vazba N1 o N2 L Adj Popis Vyjadřování pocitů a přání Příslovce KjŠ, B~Š Příslovce \ \ Formální spona gb Spojka K ve významu protože Omluvy Lekce 7: Jak je to velké? Kolik to stojí? qýu ndh CD1/ Fan-g CD1/ Číslovky Japonské číslovky Příslovce _Oq a YSW Sinojaponské číslovky Telefonní čísla Jednotky měny, míry a váhy Jednotky měny Základní měrové jednotky Profese Lekce 8: Kolik je koček? Kolik je hodin? å, CD1/ M FWdn-g CD1/ Numerativy Vyjadřování času hodiny a minuty Další časové výrazy Partikule K, ~g

6 Měsíce Dny v měsíci Roky Lekce 9: Kam půjdete? Co to čtete? ô U n å CD1/ 'fs FD g CD1/ Slovesa Slovesa souhlásková Slovesa samohlásková Vyňatá slovesa Nepravidelná slovesa Pádová partikule Pádová partikule g Pádová partikule k Pádová partikule x Slovesa se zvláštními vazbami Tabulka slovesných vzorů a přípon Lekce 10: Máme jen vodu. Chceme jíst BUOUoiFgYK CD1/ isg_y~yk CD1/ FjN oox fgyk CD1/ Partikule `Q a WK Partikule `Q Partikule WK Přací sufix _D Onomatopoia Hlasy zvířat Partikule h ve větách uvádějících přímou a nepřímou řeč Sufix jl označující souběžný děj Rozhodnutí vyjádřené vazbami ky, km Lekce 11: Kde jste byl? Koho jste potkal? M[dhßy n CD2/ FjN g CD2/ W OŒ CD2/ n]h CD2/

7 Stupňování přídavných jmen Stupňování příslovcí Tvoření substantiv z přídavných jmen Partikule g Minulý čas Minulý čas spony Minulý čas nečasovatelných přídavných jmen Minulý čas časovatelných přídavných jmen Minulý čas sloves Lekce 12: Kdo je větší? Kdo spí déle? å,nœmw CD2/ K~O CD2/ 'ÏnMg CD2/ 'Ïn-g CD2/ KHŠng Ên-g CD2/ Srovnávání dvou objektů Vyjádření vyšší míry vlastnosti Příslovce a ch, YSW, ch, Zch Vyjádření stejné míry vlastnosti dvou objektů Vyjádření nižší míry vlastnosti Lekce 13: Co je nejlepší? Všechno je dobré! å,nnš n CD2/ å}šhmg CD2/ g Ên-g CD2/ Srovnávání tří a více objektů Vyjádření stejné míry vlastnosti tří a více objektů Neurčitá zájmena Rozšířené partikule Partikule kddf Partikule hwf Sinojaponská příslovce DcW k, h k Lekce 14: Učil jste se? Jak dlouho? å,nf![di CD2/ å,nf! CD2/ Vyjádření doby trvání

8 Hodiny, minuty, vteřiny Dny, týdny, měsíce, roky Vyjádření věku Přechodník Přechodník spony Přechodník nečasovatelných přídavných jmen Přechodník časovatelných přídavných jmen Přechodník sloves Spojovací tvar sloves Lekce 15: Nikdo nepřišel. Věděl jste to? ºn¹ÝüÄ CD2/ >g CD2/ Vyjádření pravidelně se opakujících časových úseků i okolností Prefix Î (~D) Výraz Thk Přechodník koncovky záporu jd a přací koncovky _D Průběhový čas Pokračování probíhajícího děje Stav, který nastal a přetrvává Opakující se děj Záporné tvary průběhového času Sloveso å (W ); vědět, znát Vyjádření obsahu českého slovesa mít Sloveso d; mít, vlastnit, držet Sloveso KF; mít ; chovat Lekce 16: Pojďte rychle sem! Znáte tu paní se psem? å,nõ à çó CD2/ Wv7nÖÆ Ã g CD2/ Rozkazovací způsob Rozkazovací tvar slovesa U ve spojení se substantivy Přívlastek a přívlastkové vazby Přívlastkové věty se sponovým přísudkem Přívlastkové věty s adjektivním přísudkem Přívlastkové věty se slovesným přísudkem

9 Lekce 17: Byl jste v Japonsku? Já tam asi pojedu hoö CD2/ OÁ éu _anhoöxnš L CD2/ U _OnD g CD2/ D7J [ g CD2/ Zástupná pomocná jména n a Sh Pomocná jména n a Sh ve spojení se sponou Pomocná jména n a Sh ve spojení s adjektivy a slovesy Nominalizace větných frází pomocí n a Sh Rozdíly v používání pomocných jmen n a Sh Modální fráze ShLgM, umět, moci Vyjádření minulé zkušenosti pomocí modální fráze ShLB Spojka ng Pravděpodobnostní způsob Opisné tvary pravděpodobnostního způsobu Lekce 18: Otevřeme okno? Už je otevřené! B JiŠ CD2/ U nj_og CD2/ hoönld0g CD2/ Slovesa podmětová a předmětová Jednoznačně podmětová slovesa Jednoznačně předmětová slovesa Slovesa, která mohou být podmětová i předmětová Dvojice podmětových a předmětových sloves Přechodník předmětových sloves ve spojení s pomocným slovesem B Vazba sloves pohybu s partikulí k Přání k různým příležitostem Lekce 19: Až vystuduje, bude chemikem å,nkl CD2/ nšpu K ô U xnkl CD2/ ô U K nšpu xnkl CD2/ ŠKaƒ hšuaƒ K âóo hèïêaƒ xnkl CD2/ Vyjádření změny stavu Sloveso j Sloveso Y

10 Modální fráze Shkj a ShkY Časové věty Vazba přechodníku a partikule K Vazba sloves a podstatných jmen s výrazem Œg (Bhg) Vazba sloves a podstatných jmen s výrazem Mk (~Hk) Časové věty vyjadřující souběžný děj Výraz hdf ve spojení se substantivy Další numerativy Příklady sezonních pozdravů Příklady formálních dopisů Lekce 20: Studenti japonštiny jedou do Japonska å,n~ Lh Ëá Á ³nfLå,xQf_sËa~W_ q g uxq Á ³nf_aooSmnŠ K khfaƒow~w_ LoKcq)ýn) x cfe~w_ Lo K_ MfßiFgp To ßyfD~Y

11 Úvodem Učebnice moderní japonštiny se skládá z hlavního svazku obsahujícího gramatiku, články a cvičení, učebnice písma a klíče se slovníčkem. Celý komplex doplňují tři CD, která nabízejí kromě nahrávek i volně šiřitelný textový editor JWPce vhodný pro zápis japonštiny. S editorem je propojen i elektronický japonsko-anglický a anglicko-japonský slovník, který obsahuje také japonská místní a osobní jména, a znakový slovník umožňující vyhledávání čínských znaků několika různými způsoby. Učebnice je určena nejen pro výuku s učitelem, ale je vhodná i pro samostudium gramatika je vysvětlena systematicky, v klíči jsou řešení a překlady všech cvičení, znaky jsou rozepsané po jednotlivých tazích a k nácviku správné výslovnosti slouží nahrávky abeced, článků a některých cvičení. Učebnice obsahuje gramatiku a slovní zásobu potřebnou k základní konverzaci, její zvládnutí umožňuje vykonat i základní mezinárodní zkoušku z japonštiny Japanese Proficiency Test (Nihongo nórjoku šiken) stupně 4kjú. V učebnici je však probráno mnohem více znaků, než tato zkouška vyžaduje. Při vytváření učebnice jsme se opíraly o své zkušenosti s výukou japonštiny a pokusily jsme se napsat ji tak, aby vyhovovala potřebám českých a slovenských studentů. Veškeré připomínky uvítáme na mailových adresách a Errata a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové stránce Informace o dalších pomůckách k výuce japonštiny i ostatních jazyků naleznete na stránkách nakladatelství LEDA, Struktura lekcí a práce s učebnicí Učebnice obsahuje 20 lekcí, každé lekci v hlavním svazku odpovídá příslušná lekce v učebnici písma. Lekce 1 až 19 jsou strukturovány stejným způsobem a slouží k systematickému studiu, 20. lekce se věnuje zejména hovorové japonštině běžně používané v neformálních rozhovorech. Jednotlivé lekce obsahují text sestávající z jednoho či více článků a dialogů, za nímž následují dvě poslechová cvičení ověřující porozumění textu. Slovní zásoba k článku je uvedená hned za článkem a obsahuje i odkazy na gramatiku. Texty jsou psané přirozeným jazykem a jsou v nich reálie týkající se života v Japonsku, proto je v některých větách použita gramatika přesahující rámec gramatiky dosud probrané; tyto věty jsou společně s frázemi uváděny za slovní zásobou k článku. K procvičení gramatiky slouží modelové věty, v nichž jsou pro lepší přehlednost některé gramatické částice (partikule) zvýrazněny barevně. Za modelovými větami následuje vždy další slovní zásoba a za ní výklad nové gramatiky proložený cvičeními. Na konci některých lekcí jsou pro doplnění výkladu navíc informace a fráze týkající se komunikační strategie, které dokreslují použití zvolených jazykových prostředků. 13

12 Při studiu je vhodné nejprve projít veškerou slovní zásobu lekce a pak se postupně seznamovat s gramatikou a ověřovat její pochopení na cvičeních. Po zvládnutí gramatiky celé lekce si student může ověřit, nakolik výkladu porozuměl, na modelových větách. Poté doporučujeme pročíst fráze a užitečné věty a na závěr se věnovat textu (četbě, překladu, převyprávění apod.) a poslechovým cvičením. Podle potřeby lze na úplný závěr lekce odložit i poslední překladové cvičení. Znaky k uvedené lekci lze (kromě první lekce obsahující hiraganu a katakanu) probírat kdykoli v průběhu dané lekce, nové znaky jsou v odpovídající lekci vždy uváděny i se čtením furiganou. V celé první lekci a v textech druhé lekce je pro lepší orientaci použit zápis obsahující mezery mezi jednotlivými slovy, v dalších lekcích už se (stejně jako v běžném japonském textu) tyto mezery neobjevují. Nahrávky CD s nahrávkami obsahují články, dialogy a poslechová cvičení lekcí 1 až 19; výslovnost jednotlivých hlásek a slabik i fonetická cvičení jsou na začátku. Čísla položek ve cvičeních jsou namluvena japonsky (1 iči, 2 ni, 3 san, 4 jon, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hači, 9 kjú, 10 džú, více viz str. 128). Japonsky jsou namluveny také názvy jednotlivých lekcí (Daiikka, Dainika atd., viz 20. lekci v učebnici písma). Transkripce a fonetická stránka japonštiny Japonština je jazyk otevřených slabik, souhlásky se s výjimkou samostatného (tzv. slabičného) n vždy pojí s jednou ze samohlásek a, i, u, e, o. Výslovnost lze poměrně přesně přepsat latinkou, existují zde však určité odlišnosti ve výslovnosti souhlásek. Rozdílně se vyslovuje například f, které je v japonštině obouretné, nebo r, které má jen jeden ráz a blíží se výslovnosti našeho d či l (v japonštině souhláska l neexistuje). Odlišný způsob mluvy je dán i přízvukem, který v japonštině není důrazový, ale tónový. Ke zvládnutí fonetické stránky jazyka slouží nahrávka, která obsahuje i výslovnost jednotlivých slabik. V učebnici je použita transkripce japonštiny vycházející z češtiny, která výslovnosti japonských slabik velmi dobře odpovídá. Pro úplnost zde uvádíme tabulku obsahující kromě české transkripce ještě transkripci Hepburnovu, kterou používá například Japonsko-český slovník Ivana Krouského, a transkripci japonskou, která je nejjednoznačnější a umožní v přiloženém textovém editoru JWPce zapsat i ty slabiky, které se vyslovují stejně (dvojice X-b, Z-e). Pokud se slabiky přepisují ve všech zmíněných transkripcích stejně, je zde uvedena pouze jedna varianta. Tam, kde se alespoň jedna transkripce liší, jsou pro přehlednost uvedeny všechny tři varianty přepisu. Na druhém místě je červeně uvedena Hepburnova transkripce a na třetím transkripce japonská. 14

13 Základní řady: B a D i F u H e J o K ka M ki O ku Q ke S ko U sa W ši/shi/si Y su [ se ] so _ ta a či/chi/ti d cu/tsu/tu f te h to j na k ni l nu m ne n no o ha r hi u fu x he { ho ~ ma mi mu me mo ja/ya/ya ju/yu/yu ˆ jo/yo/yo ra Š ri ru Œ re ro wa wo n Znělé řady: L ga N gi P gu R ge T go V za X dži/ji/zi Z zu \ ze ^ zo ` da b dži/ji/di e zu/zu/du g de i do p ba s bi v bu y be bo q pa t pi w pu z pe } po Spřežky: Mƒ kja/kya/kya M kju/kyu/kyu M kjo/kyo/kyo Nƒ gja/gya/gya N gju/gyu/gyu N gjo/gyo/gyo Wƒ ša/sha/sya W šu/shu/syu W šo/sho/syo Xƒ dža/ja/zya X džu/ju/zyu X džo/jo/zyo aƒ ča/cha/tya a ču/chu/tyu a čo/cho/tyo kƒ nja/nya/nya k nju/nyu/nyu k njo/nyo/nyo rƒ hja/hya/hya r hju/hyu/hyu r hjo/hyo/hyo sƒ bja/bya/bya s bju/byu/byu s bjo/byo/byo tƒ pja/pya/pya t pju/pyu/pyu t pjo/pyo/pyo ƒ mja/mya/mya mju/myu/myu mjo/myo/myo Šƒ rja/rya/rya Š rju/ryu/ryu Š rjo/ryo/ryo 15

14 ,1² Co je to? Čí je to? CD1/7 Á éu n K^O S Œ o í Þ ó û Á éu gy Á ³X g Y D&D ³ ó Ô å ü n WƒD gy S Œ o ô U gy íþóu n JO U g Y ¹ í ô X gy ô U o odwƒgy Sn JhSnS o â ó O g Y W F L O [D gy Á éu n YS gy Sn J jns o èï Êaƒ gy Á é U n Y g Y â ó O n D F h gy Sn S o ÈÞü åaƒ gy BKaƒ gy âóo n JhFh gy CD1/8 ~K U n K^O ~K U _ a o Á éu _ a n k{ X n h `agy ~ K W Y Q U o í Þ ó U n K D W ƒ n i F Š F g Y MSU n TW X gy M S U o W Y QU n JOU gy W u gy 16 L 1

15 Saƒ o W Y QU h MSU n Y g Y S F S F [D gy X XO o W Y QU h MSU n YS gy a FLO [ D g Y â ó O n h `a gy Slovní zásoba k článku K^O rodina SŒ toto, viz str. 27 o U gy Á ³X Čech D&D³óÔåü WƒD JOU ¹íô X odwƒ JhSnS O partikule kontextová, vysl. wa, viz str. 23 zdvořilostní sufix, viz str. 33 spona (zdvořilý tvar), viz str. 21 D&D Computers (název smyšlené firmy) člen/zaměstnanec firmy manželka, paní (zdvořilý výraz používaný o ženě někoho jiného) Slovák/Slovenka zubní lékař/lékařka chlapec, chlapeček zdvořilostní sufix, viz str. 33 W FLO[D školák, žák n YS J jns partikule pádová určující přívlastek, viz str. 24 syn holčička, děvčátko aƒ zdvořilostní sufix, viz str. 33 Y dcera, dívka D Fh S BKaƒ JhFh _a mladší sestra dítě, mládě miminko mladší bratr ~K U _a Jamakawovi Á éu _a k{ X h `a KDWƒ ifš F TW X W u sufix množného čísla, viz str. 20 Kučerovi Japonec kamarád, přítel společnost, firma kolega, spolupracovník manžel, pán (zdvořilý výraz používaný o muži někoho jiného) žena v domácnosti h a, s, viz str. 47 SFSF[D a FLO[D student/studentka střední školy (vyšší) student/studentka nižší střední školy L 1 17

16 1. Odpovězte na následující otázky: CD1/9 CD1/10 1. íþóû Á éu o jkx gy K 2. ô û Á íô üu o jkx gy K 3. èïêaƒ n JhFh o `Œ gy K 4. âóo n D Fh o `Œ gy K 5. MSU n TW X o `Œ gy K 6. ~K W YQU n Y o `ŒgY K 2. Vyslechněte si věty k článku a označte, jsou-li pravdivé, nebo nepravdivé MODELOVÉ VĚTY Zdvořilý styl Á é gy Jsem Kučera. SŒ o doh gy To je stůl. íþóu o [ [D gobš~[ Roman není učitel. ô U o Á ³X gobš~[ ¹íô X gy Iveta není Češka. Je Slovenka. BŒ o hfm F `DLO gy K od ]F gy Tamto je Tokijská univerzita? Ano, je. Bn Óë o hfm F Õ üéà gy Tamta budova je Tokijské fórum. SŒ o _jku n O ~ gy K DDH ald~y ~K U n O ~ gy To je auto pana Tanaky? Ne, není. Je to auto pana Jamakawy. B Œ o j g Y K ô U n K p g Y Co je tamto? Ivetina taška. SŒ o X XO n Kp gobš~[ K Není tohle Džundžiho taška? S Œ o È Þ ü å a ƒ n Ù Ó ü «ü g o B Š ~ [ Tohle není Tomáškův kočárek. Sn k N F o èïêaƒ n gy Tahle panenka je Johanky. Neutrální styl É ÄX XƒjD Á ³X ` Nejsem Němec. Jsem Čech. / Není Němec. Je Čech. 18 L 1

17 BŒ o èïêaƒ n k N F ` Tamto je Johančina panenka. Sn rh o _jku n Õéó¹X n h `a ` Tento muž je francouzský přítel pana Tanaky. ] Œ o Á éu _ a n O ~ XƒjD To není auto Kučerových. SŒ o âóo n Úó j n To je tvoje pero, Šimone? / To je Šimonovo pero? âóo n JKBU o Á ³X X ƒjd n Šimone, tvoje maminka není Češka? / Šimonova maminka není Češka? BŒ o jk N SF Co je tamto? Banka. Bn _f n o LcSF ` Tamta budova je škola. Další slovní zásoba ŒD jkx `Œ doh [ [D hfm F `DLO h FM F `D LO hfm F Õ ü éà příklad, vzor (člověk) jaké národnosti kdo jk, j co Kp k N F H td O ~ stůl (v obývacím pokoji, psací) učitel, profesor, doktor, mistr Tokio univerzita, vysoká škola Tokijská univerzita Tokijské fórum (budova) taška, kabela panenka, loutka tužka vůz, auto { kniha od DDH/DH/D JKBU N SF hqd ano ne maminka (zdvořilý výraz) banka hodinky, hodiny V~W iqd budík W~ ostrov Ok W~Pk KDWƒD LO[D BW_ OˆFs akfd az Dl země, stát ostrovní stát, ostrovní země zaměstnanec firmy, úředník student zítra čtvrtek metro mapa pes d~ manželka (skromný výraz) Od bota, boty M FKW učebnice _f n LcSF rh ifvd Óë Úó ÙÓü«ü ³óÔåü budova, dům, stavba škola člověk zvíře, živočich budova (moderní) propiska, pero kočárek počítač L 1 19

18 SLOVNÍ DRUHY V JAPONŠTINĚ V japonštině rozeznáváme dva typy slov slova ohebná a slova neohebná. Obě skupiny obsahují jak slova plnovýznamová, tak slova s významy gramatickými. Neohebná slova jsou podstatná jména, nečasovatelná přídavná jména, zájmena, pomocná jména, číslovky, numerativy, příslovce, partikule a onomatopoia. Ohebná slova jsou časovatelná přídavná jména, slovesa, spona a ohebné koncovky. Všechna ohebná slova se pouze časují, skloňování v japonštině neexistuje. PODSTATNÁ JMÉNA Japonská podstatná jména mají jen jeden tvar nerozlišují rod, číslo ani pád. Ačkoli většinou není množné číslo vyjadřováno, v moderní japonštině existuje několik sufixů (koncovek) množného čísla, které se často pojí především s podstatnými jmény označujícími živé bytosti. Nejběžnější je sufix _ a, např. r h _ a, lidé, i F v d _ a, zvířata, méně časté jsou sufixy L _ a, které se objevují zejména u osobních zájmen (viz str. 38). Množné číslo může být v některých ojedinělých případech vyjádřeno i reduplikací (zdvojením) podstatného jména, např. rhsh, lidé, ~ ~, hory, a podobně. Ve znakovém zápisu se v takovém případě běžně používá tzv. opakovací znaménko : rhsh º, ~ ~ q. Použití sufixů množného čísla a reduplikace je ovšem omezeno pouze na některá slova, nelze je používat nahodile. Obecně lze říci, že i když se v současné, zejména hovorové japonštině stále více projevuje tendence používat sufix _ a, u většiny podstatných jmen není množné číslo explicitně vyjadřováno. Gramatickou funkci podstatných jmen a vztahy mezi nimi určují partikule (viz str. 23). STAVBA VĚTY Obvyklé uspořádání japonské věty je PODMĚT PŘEDMĚT PŘÍSUDEK. V některých případech však tento pořádek větných členů nemusí být striktně dodržován; neměnné je pouze postavení přísudku na konci věty (za ním už mohou následovat pouze modifikátory slovesné, adjektivní i jmenné, větné partikule a některé spojky), pořadí ostatních 20 L 1

19 větných členů může být ze stylistických důvodů někdy změněno. Velmi často je také podmět či předmět vynecháván, je-li znám z kontextu. SPONA Spona se řadí k pomocným slovesům, odpovídá českému slovesu být ve významu být nějaký či být něco, být něčím a ve spojení se jmény vytváří jmenný přísudek. (Sloveso být ve významu nacházet se někde, existovat je častěji vyjadřováno slovesy D a B, viz str. 57.) V neutrálním stylu má spona tvar `, ve zdvořilém tvar g Y a ve formálním (psaném) projevu má složený tvar gb (viz str. 115). Tyto základní tvary spony být, stejně jako základní ( slovníkové ) tvary sloves, nejsou v japonštině neurčitými infinitivy. Ačkoliv je pro zjednodušení do češtiny překládáme pomocí infinitivu, správný překlad je v případě spony `/gy/gb podle kontextu jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou. Základní tvary spony v přítomném čase NEUTRÁLNÍ TVAR ZDVOŘILÝ TVAR FORMÁLNÍ TVAR KLADNÝ TVAR ` gy gb ZÁPORNÝ TVAR gojd gobš~[ gojd gojdgy Tvary přítomného času spony (i dalších sloves) se v japonštině používají rovněž pro vyjádření budoucího času, pro který v japonštině neexistuje samostatný tvar. Pozor na výslovnost slabiky o v záporných tvarech spony vzhledem k tomu, že se zde jedná o partikuli o (viz dále), vyslovujeme tuto slabiku jako wa, tj. de wa nai, de wa arimasen. Ve výše uvedených tvarech lze tuto partikuli posilující zápor vynechat. Neutrální tvary spony používá mluvčí obvykle při neformálních příležitostech, např. je-li věta adresována rodinným příslušníkům, přátelům či dětem. V takovém případě se tento tvar často pojí s některou větnou partikulí, např. ˆ (viz str. 44). Neutrální tvary jsou někdy používány také v neosobním písemném projevu, např. při vyplňování formulářů. V novinových článcích, odborném textu apod. se však častěji používá formální tvar g B (viz str. 115). V ostatních případech se používají zdvořilé tvary spony. { ` { gy Je to kniha. _jku ` _jku gy Je to pan Tanaka. hqd ` hqd gy Jsou to hodinky. L 1 21

20 { gojd { gobš~[ { gojdgy Není to kniha. _jku gojd _jku gobš~[ _jku gojdgy Není to pan Tanaka. hqd gojd hqd gobš~[ hqd gojdgy Nejsou to hodinky. Při běžné konverzaci se často místo tvaru go používá zkrácený tvar Xƒ: { XƒjD { XƒBŠ~[ Není to kniha. _jku XƒjD _jku XƒBŠ~[ Není to pan Tanaka. 3. Tvořte věty podle obrázků a převádějte je do záporu podle vzoru: ŒD { gy Je to kniha. Ò { gobš~[ Není to kniha Věty z předchozího cvičení převeďte do neutrálních tvarů kladných i záporných. ŒD{ gy Ò { ` { gojd 22 L 1

Co je to? Čí je to? Sn JhSnS o â. n YS gy. JhFh gy CD1/7. CD1/8 ~K U n K^O 16 L 1

Co je to? Čí je to? Sn JhSnS o â. n YS gy. JhFh gy CD1/7. CD1/8 ~K U n K^O 16 L 1 ,1² Co je to? Čí je to? CD1/7 Á éu n K^O S Œ o í Þ ó û Á éu gy Á ³X g Y D&D ³ ó Ô å ü n WƒD gy S Œ o ô U gy íþóu n JO U g Y ¹ í ô X gy ô U o odwƒgy Sn JhSnS o â ó O g Y W F L O [D gy Á éu n YS gy Sn J

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34 O b s a h Ú v o d e m... 13 Lekce 1: C o je to? Č í je to?... 16 0 f r? '< C D 1 / 7... 16 ^ Ž f r f a Ž f r 0 f r ^ < C D 1 /8... 16 Slovní druhy v ja p o n š tin ě... 20 Podstatná jména... 20 Stavba

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 1.1 Coje to čínština? 14 1.1.1 Standardní čínština... 15 1.1.2 Šíření standardní čínštiny putonghua v ČLR... 17

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Přeložte do japonštiny. Použijte určený zdvořilostní styl.

Přeložte do japonštiny. Použijte určený zdvořilostní styl. Přeložte do japonštiny. Použijte určený zdvořilostní styl. 1. lekce 1. Je tamta budova Tokijské fórum? Ne, není. Není to Tokijské fórum. 2. Tyto boty jsou maminky? Ne, nejsou. Maminčiny boty jsou tamty.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

C [c] asztal ágy béka cipő csiga dió dzéta DZS. H [dž] [f] [g] [ď] dzseki egér ég fa galamb gyufa ház I. M [i] [k] igen íj jég kő ló lyuk macska N

C [c] asztal ágy béka cipő csiga dió dzéta DZS. H [dž] [f] [g] [ď] dzseki egér ég fa galamb gyufa ház I. M [i] [k] igen íj jég kő ló lyuk macska N ABECEDA A VÝSLOVNOST A [a] Á [á] B [b] C [c] CS [č] D [d] DZ [dz] asztal ágy béka cipő csiga dió dzéta DZS E É F G GY H [dž] [e] [é] [f] [g] [ď] [h] dzseki egér ég fa galamb gyufa ház I Í J K L LY M [i]

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR. Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR. Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky Úvod do studia

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK RUSKÝ JAZYK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Předazbukové období 1.-6.

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ První ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA Ruský jazyk 2 (Gramatika + konverzace) (А1) Začátečnici kvinta, tercie, sekunda VYUČUJÍCÍ Mgr. Jelena Bedretdinová ČASOVÁ DOTACE 3 hod./ týdně (předpoklad

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více