Slova se skupinou bě, pě, vě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slova se skupinou bě, pě, vě"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.01 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slova se skupinou bě, pě, vě Mgr. Lenka Marvánková 1.) Vybarvi slova se slabikami. bě modře pě červeně vě žlutě bělásek, pěvec, vědomí, vědec, běhání, běžec, běloba, Běta, Věra, pěnkava, věda, oběd, věno, věnec, Běla 2.) Slož slova a napiš je. P P P V E A E A M L A C L A I 3.) Doplň bě, pě, vě. Hrá, pou, ta, při hl, šina, třík, tev, šák, nec, lásek, jíř, tikoruna 4.) Napiš rýmy ke slovům. lavice mrak trám sluníčko stůl drak tužka les

2 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.01 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží jako zpestření při opakování. Pracovní list vypracují samostatně. Zdroje obrázků: Obrázky byly použity z galerie programu Word Klipart. Datum: duben 2011

3 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.02 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slovo se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Opakování Mgr. Lenka Marvánková 1) Doplň: V ra, medvíd, poup, p tka, ob d, v tev, hráb, p na, Kv ta, B tka, Alžb ta, zp v, p kný, b lásek, hříb 2) Vypiš z 1. cvičení zvířata a napiš s nimi věty.

4 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.02 3) Napiš ke každé květině 3 slova s danou skupinou: bě pě vě 4) Z daných slov utvoř nová slova tak, že budeš odpovídat na otázku jak. (silný jak! silně) Bledý Silný Hnědý Pilný Mladý Ochotný Statečný Smutný Barevný Opatrný

5 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.02 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží jako zpestření hodiny. Žáci pracují samostatně, upevňují si používání a doplňování slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Datum: duben 2011

6 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.03 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Mimočítanková četba Honzíkova cesta Bohumil Říha Honzík pouští draka Mgr. Lenka Marvánková 1) Jak se jmenovaly děti? (spoj čarou) větší chlapec Ferda pihovatý kluk Terezka malé děvčátko Viktor 2) Kdo z dětí přinesl draka? (B.Říha :1998)

7 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.03 3) Půjčil Honzík draka Ferdovi? 4) Honzík držel klubko a na dlouhém provázku poletoval drak. Pokyvoval hlavou a pustil ocas hned vpravo a hned zase vpravo. Honzík cítil v rukou lehké poškubávání. Bylo to krásné! Honzík by byl pouštěl draka až do večera. ( B. Říha : 1998,s 33) a) Kolik je vět v článku? b) Napiš z článku větu rozkazovací. c) Vypiš trojslabičná slova.

8 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.03 Metodický pokyn: Společná četba. Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží k ověření porozumění textu. Seznam literatury Říha, B. : Honzíkova cesta, Praha : Axióma, ISBN Datum: duben 2011

9 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.04 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slovní druhy Podstatná jména 1. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Očísluj slovní druhy. zájmena částice slovesa podstatná jména přídavná jména citoslovce spojky číslovky předložky příslovce 2.) Doplň další slova. Osoby maminka, Zvířata Věci 3.) Jaký slovní druh jste doplňovali ve 2. cvičení?

10 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.04 4.) Podtrhni podstatná jména. Honzíkovo rozloučení Po nedělním obědě šel dědeček do dvora a po chvilce přijel s vozíkem. Kůň měl hlavu nahoře a stříhal ušima. Dědeček zastavil a na sedátko vozíku vyskočil rezatý Punťa. Chtěl jet s Honzíkem k vlaku. Ale dědeček Punťu zahnal. Pes musel dolů a běhal pak kolem vozíku. ( B.Říha : 1998, s 75)

11 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.04 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci pomocí vyhledávání a doplňování si osvojují podstatná jména. Seznam literatury Bohumil Říha: Honzíkova cesta, nakladatelství Axióma Praha, 1998 Datum: květen 2011

12 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.05 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slovní druhy Podstatná jména 2. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Podtrhni podstatná jména. Ve škole Nazítří se Honzík do školy skutečně vypravil. Celý se pečlivě vymydlil a vzal si čistou košili. Babička ho chtěla doprovodit, ale Honzík to nepřipustil. Škola přece byla na návsi jen jedna. Honzík do ní trefí docela dobře. Punťa chtěl jít taky, ale Honzík mu vysvětlil, že škola je jenom pro děti a že by si Punťa neměl kam sednout. Žádná psí lavice tam není. ( B. Říha : 1998, s57) 2.) Seřaď podstatná jména podle abecedy. žirafa, kočka, tygr, pes, havran, kos, lev, medvěd, antilopa, datel 3.) Kolik má článek v 1. cvičení větných celků?

13 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.05 4.) Vypiš ze článku trojslabičná slova.

14 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.05 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží k opakování abecedy, stavby slova. Seznam literatury Říha, B. : Honzíkova cesta. Praha : Axióma, ISBN Datum: květen 2011

15 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.06 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slovní druhy Podstatná jména 3. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Vypiš podstatná jména. Kamarád přinesl do školy knihu. Na lavici leží penál. Odpoledne půjdeme na hřiště. Na hřišti je hodně houpaček a klouzaček, Filip zlobí maminku. 2.) Seřaď podstatná jména z 1. cvičení podle abecedy. 3.) Napiš věty se slovy: maminka, zahrada, váza, kniha. 4.) Vybarvi obrázky, které začínají na hlásku S.

16 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.06 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pomocí pracovního listu si žáci osvojují podstatná jména, abecedu a tvoření vět s danými slovy. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie programu Word Klipart. Datum: květen 2011

17 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.07 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slovní druhy Slovesa (vyhledávání sloves) 1. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Napiš, co kdo dělá. Kuchařka polévku. Učitel matematiku. Ptáci. Tomáš odpoledne do kina. Franta úlohy. (nápověda: učí, píše, vaří, zpívají, půjde) 2.) Napiš věty se slovesy: Píše: běháme jdu počítají

18 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.07 3.) Vybarvi modře slovesa. pes běhá Petr houkáme houpe se zpívá pěšina psaní píše květina košík sbírají rada radili se 4.) Slovesa ze 3. cvičení seřaď podle abecedy.

19 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.07 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží k upevňování slovního druhu sloves, tvoření vět s danými slovesy. Datum: květen 2011

20 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.08 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slovní druhy Slovesa (vyhledávání sloves) 2. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Podtrhni slovesa. Ve škole Jmenuji se Lucka. Moc ráda chodím do školy. Mám tu spoustu kamarádů. Nejvíce mě baví matematika a prvouka. Také mě baví přestávky. O přestávce si povídáme s kamarády. Po vyučování jdeme na oběd a potom do školní družiny. Ve družině vyrábíme výrobky a hrajeme si. 2.) Napiš, co ve škole baví Lucku. 3.) Napiš, co dělá Lucka ve školní družině. 4.) Vybarvi modře slovesa. auto cvičení cvičíme psaní píši sešit umyji se postel spaní běháme sedí stojí stůl skříň

21 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.08 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci vyhledávají slovesa a zároveň si procvičují čtení s porozuměním. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie programu Word Klipatr. Datum: květen 2011

22 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.09 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slovní druhy Slovesa 3. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Spoj správně části vět. Na louce Petr Ptáci Paní kuchařka zpívají. ráda vaří. rostou květiny. jde do lesa. 2.) Přepiš věty z 1. cvičení. 3.) Vypiš z 1. cvičení slovesa. 4.) Škrtni co do řádku nepatří. Kopaná, hokej, tenis, plavec, házená Lavice, židle, tulipán, postel, skříň Běhali jsme, kreslíme, kreslení, čtu, píše

23 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.09 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží jako zpestření opakování. Datum: květen 2011

24 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.10 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Sloka, rým, verš Literatura Mgr. Lenka Marvánková Motýlí čas Jindřich Balík Když léto se rozběhne strání, když cvrček si kapelu shání a čmelák mu nabídne bas, je strakatý motýlí čas. Když léto se v rybníku koupá, když teploměr od rána stoupá a na poli zezlátne klas, je strakatý motýlí čas. Když léto se na louce šatí, když slunce jde nebem a pálí a den nemá jediný kaz, je zas a zas strakatý motýlí čas. 1. Kolik má báseň slok? (zaškrtni) Jedna Čtyři tři třináct

25 VY_12_INOVACE_ČJ2.B Opiš z první sloky první dva verše. 3.) Vypiš z druhé sloky rýmy. 4.) Vymysli rýmy ke slovům: Drak Stoleček Muška Cedník

26 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.10 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci pracují ve dvojicích. Po vypracování úkolů si pracovní listy kontrolují společně s celou třídou. Osvojují si pojem verš, rým. Seznam literatury Čítanka pro 2. ročník, Nová škola, ISBN: Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie programu Word Klipart. Datum: květen 2011

27 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.11 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Chytrá horákyně 1. část Božena Němcová Mgr. Lenka Marvánková Poslech pohádky: 1. Jaké vlastnosti měl statkář (sedlák)? 2. Jaké vlastnosti měl chalupník? 3. Jak se jmenovala chalupníkova dcera? 4. Co znamená slovo husopaska? 5. Kolik let sloužila Manka u statkáře?

28 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.11 Metodický pokyn: Žáci poslouchají pohádku na CD. Společně si pohádku převyprávíme. Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pomůcky: CD nahrávka O hloupém Honzovi a další pohádky Boženy Němcové, stopa číslo 5, vydavatel: Universal Music s. r. o. 2008, AP 209. Datum: červen 2011

29 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.12 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Chytrá horákyně 2. část Božena Němcová Mgr. Lenka Marvánková Poslech pohádky: 1. Jaké hádanky dal Prokurátor sedlákovi a chalupníkovi? (vyber a podtrhni) Co je nejhloupějšího Co je nejsladšího Co je nejhodnějšího Co je nejbystřejšího Co je nejbohatšího Co je nejpomalejšího 2. Jak odpověděl statkář? Nejbystřejší Nejsladší Nejbohatší Truhla tolarů Černý špicl Sud medu 3. Kdo poradil statkáři?

30 VY_12_INOVACE_ČJ2.B Jak odpověděl chalupník? Nejbystřejší Nejsladší Nejbohatší Spaní Zem z nichž vše pochází Oko

31 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.12 Metodický pokyn: Žáci poslouchají pohádku na CD. Společně si pohádku převyprávíme. Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pomůcky: CD nahrávka O hloupém Honzovi a další pohádky Boženy Němcové, stopa číslo 5, vydavatel: Universal Music s. r. o. 2008, AP 209. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie programu Word Klipart. Datum: červen 2011

32 VY_12_INOVACE_ČJ2.B Kdo poradil chalupníkovi? ČESKÝ JAZYK 2. ročník Chytrá horákyně 2. část Božena Němcová Mgr. Lenka Marvánková 2. Co slíbila Manka Prokurátorovi? 3. Vyhnal Prokurátor Manku domů? 4. Co si Manka odnesla, když ji Prokurátor vyhnal domů? (vyber a podtrhni) Víno Šperky Pana Prokurátora

33 VY_12_INOVACE_ČJ2.B Kdo byl pro Manku nejmilejší? 6. Kdo nakonec soudil lidi?

34 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.13 Metodický pokyn: Žáci poslouchají pohádku na CD. Společně si pohádku převyprávíme. Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pomůcky: CD nahrávka O hloupém Honzovi a další pohádky Boženy Němcové, stopa číslo 5, vydavatel: Universal Music s. r. o. 2008, AP 209. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie programu Word Klipart. Datum: červen 2011

35 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.14 ČESKÝ JAZYK 2 ročník Abeceda Procvičování 1. část Mgr. Lenka Marvánková 1) Doplň abecedu. a _ d j m _ k _ o e h l _ g h _ E _ q s _ m w 2) Seřaď každý řádek podle abecedy. Bělásek medvěd kočka houba Jablko hruška banán zelí

36 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.14 3) Napiš názvy věcí a zvířat na obrázcích, očísluj je podle abecedy.

37 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.14 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci si upevňují abecedu, pracují samostatně. Pracovní list slouží jako zpestření hodiny. Zdroje obrázků &gbv=2&tbm=isch&tbnid=9uhtcg7svg_ilm:&imgrefurl=http://www.predskolaci.cz/%3fp%3d67 88&docid=stjftNo4umIMNM&w=600&h=528&ei=082RToO5Bc7zsgarhaAE&zoom=1&iact=rc&dur =294&page=1&tbnh=161&tbnw=181&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=63&ty=97 &bih=913&tbm=isch&tbnid=ztd40takzl8pem:&imgrefurl=http://www.medvede.sk/%3faction% 3Domalovavanky&docid=5MicKzdboivskM&w=600&h=435&ei=2c2RToaYHMXAtAbxovXoDw&zo om=1&iact=hc&vpx=703&vpy=292&dur=1579&hovh=191&hovw=264&tx=183&ty=112&page=1 &tbnh=127&tbnw=191&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:13,s:0 h=913&tbm=isch&tbnid=oxr6- Oc_yID1MM:&imgrefurl=http://vybarvovacky.blog.cz/0801/kocky&docid=KGokZRpo6WX- AM&w=500&h=514&ei=482RTpaCH9HCtAarq8wC&zoom=1&iact=rc&dur=277&page=1&tbnh=15 0&tbnw=146&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:22,s:0&tx=86&ty=53 w=1680&bih=913&tbm=isch&tbnid=amtjvmclbpahrm:&imgrefurl=http://alik.idnes.cz/herna.as p%3fidr%3dpoznani-slabikar%26p%3dh&docid=t-k5s-zyw- 6yHM&w=180&h=125&ei=Gc6RTtvJIs7EtAak2dXyDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1474&vpy=493&du r=102&hovh=100&hovw=144&tx=31&ty=52&sqi=2&page=1&tbnh=100&tbnw=144&start=0&nds p=50&ved=1t:429,r:29,s:0 d=bvpxrnmxz8ngzm:&imgrefurl=http://www.dumazahrada.cz/bydleni/kuchyne/2010/1/8/clan ky/kysele-dela-vesele-zeli-neni-obycejnazelenina/&docid=xbihxifqdw4uem&w=549&h=310&ei=dc6rtsd3ydyybqh9_se&zoom=1&iact= rc&dur=163&page=4&tbnh=120&tbnw=213&start=82&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:82&tx=103& ty=71 tbm=isch&tbnid=jd6aax6u8pt7bm:&imgrefurl=http://dasabest.webovastranka.cz/image/2377/21952&docid=dthcxm7txdobbm&w=446&h=339&ei=ym6r

38 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.14 TsiFMo3Aswa8grQh&zoom=1&iact=hc&vpx=198&vpy=628&dur=4&hovh=196&hovw=258&tx=2 10&ty=83&page=2&tbnh=166&tbnw=214&start=35&ndsp=33&ved=1t:429,r:0,s:35 bm=isch&tbnid=6skt8u6lheq09m:&imgrefurl=http://www.onlinehry.name/omalovanky/&docid =Ir6IBq9aYv9mHM&w=150&h=112&ei=kc6RTuaFNYrHswaV3bAH&zoom=1&iact=hc&vpx=675&v py=375&dur=2084&hovh=89&hovw=120&tx=72&ty=25&page=1&tbnh=89&tbnw=120&start=0& ndsp=32&ved=1t:429,r:26,s:0 bm=isch&tbnid=jne0w4vtpdyo2m:&imgrefurl=http://www.predskolaci.cz/%3fs%3domalov%25 C3%25A1nky%26paged%3D6&docid=5Oj2YgQyI_I0SM&w=481&h=351&ei=o86RTpXQOM7Oswb cqrtndw&zoom=1&iact=rc&dur=254&page=1&tbnh=157&tbnw=215&start=0&ndsp=28&ved=1t :429,r:20,s:0&tx=64&ty=71 bm=isch&tbnid=1mds3h1rijms2m:&imgrefurl=http://www.predskolaci.cz/%3ftag%3dboty&doc id=rcygoes2eop9um&w=600&h=600&ei=ts6rtuone4zysgap9oxrdw&zoom=1&iact=rc&dur=19 6&page=1&tbnh=136&tbnw=136&start=0&ndsp=50&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=89&ty=61 h=913&tbm=isch&tbnid=_xwjzk6uqusbrm:&imgrefurl=http://www.celysvet.cz/omalovanky-kvytisknuti-zvirata-pejscipsi&docid=1cstindtihajfm&w=386&h=300&ei=u86rtohoasx3sgbvzjh6dw&zoom=1&iact=hc& vpx=500&vpy=202&dur=304&hovh=157&hovw=198&tx=211&ty=116&sqi=2&page=1&tbnh=155 &tbnw=195&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:2,s:0 Datum: září 2011

39 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.15 1.) Doplň chybějící tvary písmen. ČESKÝ JAZYK 2. ročník Abeceda 2. část Mgr. Lenka Marvánková a b K U d c L B t o m R e u O L 2.) Seřaď písmena podle abecedy. A M B Z O L S K S B C E R N Ž K

40 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.15 3.) Doplň řady písmen podle abecedy. a j h e m k n 4.) Přepiš věty. Dnes ráno svítilo sluníčko Ve škole se učíme. Odpoledne půjdu ven.

41 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.15 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci si upevňují abecedu, pracují samostatně. Pracovní list slouží jako zpestření hodiny. Datum: září 2011

42 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.16 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Abeceda 3. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Seřaď slova podle abecedy. stůl, kůl, pán, žena, ananas, citron, veka kniha, učebnice, sešit, taška, penál, ořezávátko, guma 2.) Očísluj obrázky podle abecedy. 3.) Očísluj obrázky podle abecedy.

43 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.16 4.) Napiš jméno maminky Napiš jméno tatínka Napiš své jméno 5.) Spoj tvary, které k sobě patří. u M z Z L a A U l m

44 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.16 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci si upevňují abecedu, pracují samostatně. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerii programu Word Klipart. Datum: září 2011

45 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.17 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Věta Mgr. Lenka Marvánková Červená Karkulka Červená čepička, čiperná holčička, přešla kus lesíčka. Dobroty v košíčku, trhala kytičku pro svoji babičku. Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel. Do břicha kámen, žízeň a ámen. (Z. Kopecká: 1998) 1.) Kolik má básnička vět? 2.) Vypiš z básničky dvouslabičná slova. 3.) Jednoslabičná slova seřaď podle abecedy. 4.) Napiš rýmy z básničky.

46 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.17 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci pracují s textem, hledají počet vět, hledají verš, rým. Seznam literatury Kopecká, Z.: Hádanky od srdíčka, Brno: Schneider, ISBN: Datum: říjen 2011

47 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.18 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Druhy vět 1. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Jaké znaménko má věta. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 2.) Doplň znaménko do vět. Kéž bych dostala panenku Utíkej Maminka pekla dort Přijdeš se mnou na hřiště Venku svítí sluníčko

48 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.18 3.) Slož ze slabik slova a napiš je. ma zla ko pa so ry to Pe ba lo

49 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.18 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci si osvojují druhy vět, skládají ze slabik slova. Pracovní list slouží jako zpestření vyučovací hodiny. Datum: říjen 2011

50 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.19 1.) ČESKÝ JAZYK 2. ročník Druhy vět 2. část Mgr. Lenka Marvánková Dnes odpoledne přijdu k babičce. a) Jaká je to věta? b) Kolik slov má věta? c) Napiš z věty dvojslabičné slovo. 2.) Doplň znaménka na konci věty. Utíkej rychle František se brzy vrátí domů Káťo, půjdeš do kiny Eliška jezdí na kole V neděli pojedeme k babičce Kéž bych dostal nové kolo 3.) Odděl slova a napiš je. ponožkykabátsvetrtrikotílkokalhotyplavkyčepice

51 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.19 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci doplňují znaménka na konci věty a tím si upevňují druhy vět. Pracují samostatně. Datum: říjen 2011

52 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.20 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Větný celek 1. část Souvětí, věta jednoduchá Mgr. Lenka Marvánková 1.) Doplň souvětí. Děvčata zpívají a Přijdu za Pavlem, protože Koupím si knihu nebo Venku pršelo, proto 2.) Vylušti spojky a napiš je. P L A O T Ž R E E O Y K B D Y O N B E Y D K Ž Y B A N A I 3.) Doplň do souvětí vhodnou spojku. Maminka vařila Jitka si hrála. Alena rychle plave, chodí na plavání. Šel rychle, mu neujel autobus.

53 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.20 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci pracují ve dvojicích, popřípadě samostatně. Pomocí spojek tvoří souvětí. Pracovní list slouží jako zpestření hodiny. Datum: říjen 2011

54 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.21 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Větný celek 2. část Souvětí, věta jednoduchá Mgr. Lenka Marvánková Babička dostává kuličku Honzíkova babička už byla stará a na hlavě nosila šátek. Sundávala si ho jenom tehdy, když šla spát. Honzíka měla ráda a dlouho vyhlížela, kdy už tu bude. Konečně vjel vozík na náves. Babička se dívala po Honzíkovi. Jestli chlapec opravdu přijel? Najednou se usmála. ( B. Říha. 1998, s 17) 1.) Napiš kolik větných celků má článek? 2.) Přepiš nejkratší větný celek. 3.) Podtrhni dvojslabičná slova. maso, tělo, lavice, postel, okno, sklo, dům věta, pila, nádobí, léto, podzim, kalendář stolek, telefon, židle, hruška, meloun

55 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.21 4.) Najdi spojky a napiš je. P L E O T Ž R I A A E O N N O B E D B K V Y K Y Š A A 5.) Seřaď spojky podle abecedy ze cvičení 4.

56 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.21 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci si upevňují pojem větný celek, pracují s daným textem. Současně si opakují abecedu, spojky. Seznam literatury Říha, B.. Honzíkova cesta. Praha : Axióma,1998 Datum: říjen 2011

57 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.22 ČESKÝ JAZYK - 2. ročník Slova podřazená Mgr. Lenka Marvánková 1.) Škrtni slova, která nepatří na řádek. jablko, hruška, paprika, jahoda, malina umyvadlo, sprcha, mýdlo, talíř, ručník lavice, tabule, křída, panenky, nástěnka autíčko, brýle, koníček, myška, méďa 2.) Napiš ke slovům 3 slova podřazená. ovoce strom nádobí pták 3.) Seřaď podle abecedy podřazená slova z 2. cvičení. ovoce strom nádobí pták

58 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.22 4.) Doplň. zvíře zelenina strom

59 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.22 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci hledají, vymýšlí podřazená slova a. pracují samostatně. Vypracované úkoly si kontrolují společně. Datum: listopad 2011

60 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.23 ČESKÝ JAZYK - 2. ročník Slova nadřazená Mgr. Lenka Marvánková 1.) Napiš slovo nadřazené. 2.) Napiš slovo nadřazené.

61 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.23 3.) Škrtni slovo, které do řádku nepatří. stůl, židle, postel, skříň, boty, křeslo knedlíky, brambory, rýže, špagety, okurky, nůž, zelí kalhoty, svetr, kolo, triko, tílko, bunda

62 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.23 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci si upevňují slova nadřazená pracují samostatně. Pracovní list slouží jako zpestření hodiny. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie programu Word Klipart. Datum: listopad 2011

63 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.24 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slova protikladná a souznačná Mgr. Lenka Marvánková 1.) Spoj protikladná slova. léto bílý zima malý černý špinavý brzy první poslední noc den kyselý čistý studený sladký teplý velký pozdě 2.) Doplň slova protikladná. sladký hloupý bílý veselý malý kluk tvrdý je 3.) Doplň dvě souznačná slova. Rohlík Jablko Limonáda

64 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.24 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci pomocí pracovního listu si osvojují souznačná a protikladná slova. Pracovní list slouží jako zpestření vyučovací hodiny. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie programu Word Klipart. Datum: listopad 2011

65 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.25 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Hláska, písmeno Mgr. Lenka Marvánková 1.) Doplň písmena abecedy. B C F K 2.) Vybarvi samohlásky modře. p o l m n z ž u ch š a v e r i d 3.) Pod každou samohláskou nakresli tužkou kolečko. Nekupuj zajíce v pytli. Bez práce nejsou koláče. Já o voze, ty o koze.

66 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.25 4.) Zakroužkuj: samohlásky krátké: žlutě samohlásky dlouhé: hnědě k a s k h t r g b x w l ů f c i u e v x n c v z m j é ý á g d o y a j z m l q l l ó í d e u o i y q n h v j n á é h s a a e o j l s v p í ó k b i u m n z p h ú ý j

67 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.25 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci se učí poznávat samohlásky a souhlásky. Pracují samostatně. Datum: listopad 2011

68 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.26 ČESKÝ JAZYK 2 ročník Slova Slabika skládání slov Mgr. Lenka Marvánková 1.) Rozděl slova na slabiky. Kohout malina jaro auto penál borůvky pět učebnice hod maminka list kamarád 2.) Napiš jednoslabičná slova. jím 3.) Sestav ze slabik slova. ko pa zví lo lák ta toč ne řa vi ce la ce ka ru vi ro pe ši ty se

69 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.26 4.) Utvoř věty se slovy: nad, pod, za.

70 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.26 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci skládají ze slabik slova, dělí slova na slabiky.a pracují samostatně. Datum: listopad 2011

71 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.27 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slovo Dělení slov, tvoření vět Mgr. Lenka Marvánková 1.) Odděl jednotlivá slova a napiš je. Salátkvětákzelípaprikabrambory Kočkapejsekkřečekslepiceprase Taťkatužkaperopapírkniha 2.) Seřaď slova tak, abychom větám rozuměli a věty napiš. má Zuzka bratříčka malého. Kočka mléko líže. sedává kos V zahradě hrušce na

72 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.27 3.) Utvoř srozumitelné věty a napiš je. ráda Petr Alenka odpoledne zpívá. Odpoledne narozeniny. půjdu do Eliška kina. má půjde ven.

73 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.27 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci skládají z jednotlivých slov věty. Pracují samostatně. Datum: listopad 2011

74 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.28 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Samohlásky a souhlásky Mgr. Lenka Marvánková 1.) Vybarvi červeně a žlutě. A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž 2.) Na jablíčkách jsou. Na hruškách jsou. 3.) Označ hlásky souhlásky křížkem x samohlásky kroužkem Růže, kopretina, pampeliška, tulipán, bledule, konvalinka, podběl 4.) Napiš z trička. krátké samohlásky dlouhé samohlásky o s é ú ó á o é k a á l i b u e B l T a s m u n e ó

75 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.28 5.) Zakroužkuj dlouhé samohlásky. Talíř, vidlička, hrnek, talířek, nůž, příbor, hrnec, pánev Napiš k uvedeným slovům slovo nadřazené.

76 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.28 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci rozpoznávají jednotlivé hlásky. Pracují samostatně. Pracovní list slouží jako zpestření hodiny. Zdroje obrázků Vlastní obrázky lenka Marvánková Datum: prosinec 2011

77 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.29 1) Doplň u, ú, ů. ČESKÝ JAZYK 2. ročník Psaní u, ú, ů 1. část Mgr. Lenka Marvánková DOM M Ž NOR P L K LKA NAVA P DA ŘAD L RODA BOR VKA TERÝ D CHOD S L P DA P DINK R KAVICE K S MYVADLO KL BÍČKO 2) Vybarvi modře slova s ú zeleně slova s u žlutě slova s ů

78 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.29 3) Vypiš slova s ů. 4) Seřaď slova s ů podle abecedy.

79 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.29 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Žáci doplňují u, ú, ů a pracují samostatně. Pracovní list slouží jako zpestření hodiny. Datum: prosinec 2011

80 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.30 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Psaní u, ú, ů 2. část Mgr. Lenka Marvánková 1.) Přiřaď slova ke správnému stromu pulec úprava kůl plukovník dům puk hůl kupec nůž úloha úzký úkol u ú ů 2.) Vybarvi strom, u kterého je nejvíce slov z 1. cvičení u ú ů 3.) Doplň u, ú, ů těrka, s chý, k povat, hoř, k zle, l, dice, roda, h l, dolí, z b, s d, pal, p da, l str

81 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.30 4.) Očísluj slova podle abecedy. Tomáš, stůl, mísa, Katka, okno, židle, náramek, Dáša, hrneček, papír, Filip, rýže 5.) Napiš vlastní jména ze 4. cvičení.

82 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.30 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Přiřazováním si žáci upevňují psaní u, ú, ů. Pracují samostatně. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie Word Klipatr. Datum: prosinec 2011

83 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.31 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Souhlásky tvrdé Mgr. Lenka Marvánková 1.) Doplň tvrdé souhlásky. 2.) Vymysli 4 slova a napiš je. hy hý chy chý iy íý

84 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.31 3.) Napiš slova tak, aby znamenala větší počet. Noha kobliha houska sestra fík bota pruh kniha vana čára 4.) Doplň: i, í, y, ý. such chléb, ch tr, zápisník, vlaštovk, nízk keř, hlubok les, vlak, dud, krásn, t den, známé hor, paroh, r bník, mražená r ba, ostr r č, ponožk, dráh, kor to, džbán

85 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.31 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pomocí doplňování si žáci osvojují tvrdé souhlásky. Zdroje obrázků Vlastní obrázky Lenka Marvánkvá Datum: leden 2012

86 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.32 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Souhlásky měkké Mgr. Lenka Marvánková 1.) Doplň měkké souhlásky. i í 2.) Napiš měkké slabiky. 3.) Vymysli 4 slova. ži ží či čí ři ří

87 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.32 4.) Doplň: i, í, y, ý. Piln k, hoř, hasič, medvěd, oř šk, Ton k, domác úloh, hrd na, d vák, uč tel, kon k, t cho, d vok, zář, skř van, jarn slun čko, sn h.

88 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.32 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Přiřazováním si žáci osvojují měkké souhlásky. Žáci pracují samostatně. Zdroje obrázků Obrázky byly použity z galerie Word Klipart. Datum: únor 2012

89 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.33 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné Mgr. Lenka Marvánková 1.) Kam patříme? (spoj čarou s hrnky) S J r a b h z n ch ď p h č ť š c m k l v f ž ň l d p s i í y ý i í y ý 2.) Kam patříme? Kočička Jiřička tygr Sýkora kachny Ryba bernardýn žirafa i í y ý i í y ý

90 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.33 3.) Seřaď zvířata z druhého cvičení podle abecedy, které mají tvrdou souhlásku. 4.) Napiš 3 slova s danými slabikami. hy ky ry

91 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.33 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží jako procvičování hlásek. Pracují samostatně. Zdroje obrázků Vlastní obrázky Lenka Marvánková Datum: únor 2012

92 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.34 ČESKÝ JAZYK 2.ročník Znělé a neznělé souhlásky Párové souhlásky na konci slov Mgr. Lenka Marvánková 1.) Doplň T/D Vybarvi rámečky zeleně, kde napíšeš T Vybarvi rámečky modře, kde napíšeš D Dřevěný plo vcho kluzký le Výborný nápa velký su le do vesmíru 2.) Doplň Ť/Ď Vybarvi rámečky žlutě, kde napíšešť Vybarvi rámečky červeně, kde napíšeš Ď pamě chu lo odpově ze pou pora se pouš

93 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.34 3.) Doplň CH/H Vybarvi rámečky zeleně, kde napíšeš CH Vybarvi rámečky oranžově, kde napíšeš H Slu žlutý pru příbě smí Hrá bře stra sní 4.) Napiš, která písmena chybějí F N b X i U č ch d s C Ď T g e J o Q L P F r ť Ž y W

94 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.34 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží k upevňování znělých a neznělých souhlásek. Datum: březen 2012

95 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.35 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Znělé a neznělé souhlásky Mgr. Lenka Marvánková 1.) Doplň F/V Rámečky s F vybarvi žlutě. Rámečky s V vybarvi červeně. Hou kone úsmě zpě Obu kre věte mrke 2.) Doplň S/Z Rámečky se S vybarvi zeleně. Rámečky se Z vybarvi modře. Hla mrá ko průka Prova los dota vů 3.) Doplň Š/Ž Rámečky se Š vybarvi hnědě. Rámečky se Ž vybarvi žlutě. koš vě kalu Ale soutě drůbe my ko

96 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.35 4.) Napiš věty s těmito slovy: nůž plat hrách mráz

97 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.35 Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží k procvičení znělých a neznělých souhlásek. Žáci pracují samostatně. Datum: březen 2012

98 VY_12_INOVACE_ČJ2.B.36 ČESKÝ JAZYK 2 ročník Znělé a neznělé souhlásky uprostřed a na konci slov Mgr. Lenka Marvánková 1) Doplň hlásku do obláčku (t, d, ď, p, ť, b, v, s, z,h,ž, ch) ZU VĚ PÁNE PLO LO BŘE MŘÍ

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

Záměnou písmen tvoř nová slova

Záměnou písmen tvoř nová slova ČJ Záměnou písmen tvoř nová slova nos.. les... pusa.. nohy.. hodinky. svět prak. prášek. palouk.. malíř. vosa. Vašík srnky.. kráva. hůl. hošík. mrak.. prak. Kontrola: nos- kos les- pes pusa- husa nohy-

Více

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha e-mail: kropackovajana@seznam.cz

Více

Metodická příručka logopedického nácviku

Metodická příručka logopedického nácviku Metodická příručka logopedického nácviku autor: Mgr. Dana Stoulilová OBSAH ÚVOD... 4 METODICKÝ MATERIÁL PRO NÁPRAVU ROTACISMU... 4 SKUPINA Č. 1 - R SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ PO SOUHLÁSCE NA ZAČÁTKU SLOV...

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO

VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO Barbora Hyťhová 9. I Školní rok 2008/2009 Vedoucí absolventské práce:

Více

Souhlásky na konci a uvnitř slov

Souhlásky na konci a uvnitř slov I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Souhlásky na konci a uvnitř slov Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

PUNTÍKY KRÁLÍK HRÁBĚ BLUDIŠTĚ HOUSENKA LÍSTKY BALÓN PASTELKA STŘECHA CIHLY HOLČIČKA MĚSÍC HVĚZDY

PUNTÍKY KRÁLÍK HRÁBĚ BLUDIŠTĚ HOUSENKA LÍSTKY BALÓN PASTELKA STŘECHA CIHLY HOLČIČKA MĚSÍC HVĚZDY PUNTÍKY KRÁLÍK HRÁBĚ BLUDIŠTĚ HOUSENKA LÍSTKY BALÓN PASTELKA STŘECHA CIHLY HOLČIČKA MĚSÍC HVĚZDY Předškoláci.cz 2 / 60 www.predskolaci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Předškoláci.cz? Aby byla volně

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T. Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T. Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Michaela Jančová Člověk a jeho zdraví Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy O b s a h Obsah... 3 Použité značk y... 3 Opakování...4 Péče o zdraví... 6 Poznáváme

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Milí č tenář i! Mgr.Zdeněk Moštěk, ředitel školy. Klára Vaculová, 9.B

Milí č tenář i! Mgr.Zdeněk Moštěk, ředitel školy. Klára Vaculová, 9.B Milí č tenář i! S dalším číslem našeho školního časopisu, který dostáváte do rukou, je možno bilancovat uplynulý školní rok 2004/2005. Jako vždy lze vzpomenout mnoho významných úspěchů a pozitivních momentů,

Více

PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku)

PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku) strana 2 PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku) číslo 32 červenec - prosinec 2007 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Co jsme pro vás připravili v tomto čísle zpět úvod Prázdinové

Více

Divadelníci v Břevnově Z kláštera Kulturní servis Setkání našich

Divadelníci v Břevnově Z kláštera Kulturní servis Setkání našich ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10, Kč ročník 19. 5/6 2008 Ivana MÁLKOVÁ ředitelka břevnovské Školy HROU Divadelníci v Břevnově Z kláštera Kulturní servis Setkání našich Sdělení čtenářům Co nového na Marjánce

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Tato publikace byla spolufnancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tato publikace byla spolufnancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sborník pozoruhodných textů V Novém Jičíně vydalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v rámci projektu Podpora poradců pro implementaci, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/03.0029

Více

Školní časopis 2014/2015

Školní časopis 2014/2015 Školní časopis 2014/2015 Číslo: 5 9. 3. 2015 1 Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři a čtenářky, čas utíká jako voda, ale naši redaktoři nelení a stále tvoří nové a nové články. Ráda bych vyzvedla

Více