Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!"

Transkript

1 ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá. Značně znepokojující je také skutečnost, že právě toto onemocnění je i nejčastější příčinou úmrtí žen ve věkové kategorii 20 až 55 let. Mamodiagnostické pracoviště Radiodiagnostického ústavu naší fakultní nemocnice se zabývá komplexní diagnostikou onemocnění prsů žen, ale i mužů, již dvaadvacet let. A od poskytuje další významnou péči mamografický screening neboli preventivní vyšetřování prsní žlázy. O bližší informace jsme požádali MUDr. Markétu Pernicovou, vedoucí zmiňovaného pracoviště. Co konkrétně nabízíte vašim klientkám? V loňském roce byl na našem pracovišti instalován nový moderní mamograf DIAMOD MGX 2000, který je vybaven digitální stereotaxí, byla zmodernizována mamografi cká vyšetřovna, takže si dovoluji tvrdit, že ženám nabízíme vyšetření na nejkvalitnějších špičkových přístrojích. Pracuje zde tým zkušených lékařů mamodiagnostiků a radiologických asistentů. Úzce spolupracujeme s mamologickou poradnou Chirurgické kliniky, Onkologickou klinikou a Ústavem patologie, dále s Klinikou nukleární medicíny, Centrem plastické chirurgie a Oddělením lékařské genetiky. Každá žena, vyšetřená u nás, se dostane do kontaktu s lékařem, který ji srozumitelně seznámí s nálezem. Při odhalení onemocnění prsní žlázy či jakéhokoliv jiného nálezu žena ještě tentýž den odchází s návrhem dalšího postupu. Jaké jsou objednací lhůty na mamografický screening? V porovnání s okolními přeplněnými screeningovými centry, kde jsou čekací doby dlouhé, naše klientky mohou být vyšetřeny během jednoho, maximálně dvou týdnů. Nabízíme i prodlouženou ordinační dobu. Kterým ženám je screening určen? Přijít k nám mohou všechny ženy bez příznaků onemocnění ve věku od 45 do 69 let, a to jednou za dva roky. Tato vyšetření jsou hrazená z prostředků zdravotního pojištění. Preventivnímu vyšetření mléčné žlázy na mamografu se mohou podrobit ale i mladší ženy ve věku od 40 do 45 let, avšak pouze jednou ročně, a musí si jej uhradit samy. U bezpříznakových žen mladších 40 let provádíme preventivní s o n o g r a f i c k é vyšetření prsů, které si klientka rovněž hradí sama. Většina zdravotních pojišťoven poskytuje samoplátkyním příspěvek na screeningovou mamografi i (více informací na Takže centrum mohou navštívit i naše zaměstnankyně Velmi rádi je přivítáme a vyjdeme jim všemožně vstříc, výhodou pro naše zaměstnankyně MUDr. Markéta Pernicová, vedoucí lékařka mamodiagnostického centra, vyšetřuje pacientku pomocí ultrazvuku. Ženy se nemusejí obávat preventivního vyšetření, je zcela bezbolestné a provádějí jej speciálně proškolené radiologické asistentky. je známé prostředí i personál. Všichni naši lékaři mají bohatou a dlouholetou zkušenost s mamografi ckým screeningem, neboť pracovali v okolních screeningových centrech. Ženy se tedy při změně pracoviště nemusí obávat výměny lékaře, neboť je pravděpodobné, že se s ním opět potkají u nás. Jak má tedy žena postupovat, pokud chce být vyšetřena? Nejdříve musí navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa, který jí vypíše žádanku, pak se u nás objedná k vyšetření. V případě preventivního vyšetření se nehradí regulační poplatek ve výši 30 korun u lékaře, ani u nás na mamodiagnostickém pracovišti. Snímky hodnotí lékař mamodiagnostik Můžete nám poskytnout kontakt? Veškeré rady poskytneme a dotazy zodpovíme na tel. čísle Dotazy lze posílat i mailem na adresu mamografi na těchto kontaktech se mohou zájemkyně i objednat na vyšetření. Této problematice je věnována pozornost i na našich webových stránkách Na závěr mi dovolte můj osobní vzkaz ženám: Myslete na své zdraví! Nečekejte na příznaky, přijďte a nechte se vyšetřit včas, protože brzy odhalený malý nádor je lépe léčitelný a naděje na úplné uzdravení je vysoká! Děkuji Vám za rozhovor.

2 2 Práce operační sestry (instrumentářky) je posláním a zavazuje k tomu, aby s plným pochopením pomáhala nést velikou zodpovědnost chirurga za zdraví a život nemocného. Bohuslav Niederle, 1965 Ve čtvrtek 17. ledna 2008 před šestou hodinou ranní zemřela na lůžku Onkologické kliniky FN Ostrava ve věku 50 let staniční sestra Oddělení operačních sálů pro obor traumatologický a urologický, paní Pavla Michnová. 20 let své činnosti věnovala především rozvoji a chodu úrazové chirurgie na operačním sále FN Ostrava. Své dlouholeté zkušenosti uplatňovala ve výboru Traumatologické sekce sester při České společnosti sester od jejího založení. Její víra v uzdravení byla tak silná a její odchod byl tak rychlý, že jsme se s ní některé nemohly nebo nestihly rozloučit. Jsme vděčné za spolupráci s ní, především jí vděčíme za mnohé, čemu nás v kostní chirurgii naučila. Pavli, děkujeme! Za kolektiv instrumentářek Beáta Zelinová Hana Mittáková Zdeňka Zajíčková Saša Pastrňáková Výbor Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen VOO, OSZSP, FN) na základě podepsané Kolektivní smlouvy na roky 2005 až 2007 v části 2.3 Závazky odborových orgánů písmeno f) sděluje počet členů Základní organizace OSZSP FN (dále jen ZO) k 31. prosinci 2007: Počet řádných členů ZO Počet přidružených členů ZO 3 Celkem členů ZO Počet členů Klubu důchodců 299 Ing. Jiří Lorenc, předseda VOO Počet členů odborové organizace MLOK SČL FN Ostrava Celkem členů 77 MUDr. Iveta Láryšová, místopředsedkyně MLOK SČL FN Ostrava Počet členů ZO Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska ve FN Ostrava (PO UZP ČMS) Celkem členů 28 Mgr. Jozef Látka, předseda ZO Změny v zákoníku práce od 1. ledna 2008 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl kromě změn v daňových a sociálních předpisech i změny v zákoníku práce. a) První změnou je, že od nebudou zaměstnanci za prvé tři kalendářní dny pracovní neschopnosti náležet nemocenské dávky. b) Druhá změna souvisí se změnou zákona o zaměstnanosti. Podle ní nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. V souvislosti s touto změnou je zaměstnavatel povinen uvést tuto skutečnost v potvrzení o zaměstnání (v tzv. zápočtovém listě). Prvořadým úkolem při přípravě tzv. technické novely zákoníku práce (č. 362/2007 Sb.) bylo odstranění legislativně-technických chyb, nepřesností a neprovázaností s dalšími zákony. Nicméně do takto připraveného návrhu byly zapracovány i některé věcné změny. ZA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LZE POVAŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ: Pracovní doba zaměstnancům mladším než 18 let se umožňuje pracovat v souhrnu nejvýše 40 hodin týdně při délce směny nejvýše 8 hodin (dosud mohli pracovat jen max. 33 hodin týdně), při rozdělení přestávky v práci na jídlo a oddech do více částí musí pouze jedna část této přestávky činit nejméně 15 minut, další část přestávky může být rozdělena bez omezení, se zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, lze dohodnout práci přesčas. Dosud byla práce přesčas těmto zaměstnancům zakázána. Zákaz zůstává nadále v případě těhotných žen. Zkušební doba Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. O celou dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby (např. nemoc, ošetřování dítěte, aj.), se zkušební doba prodlužuje. Odstupné Při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem z tzv. zdravotních důvodů (tzn. že zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku závodní preventivní péče výkon jiné pro něho vhodné práce), má zaměstnanec nárok na odstupné. V případě rozvázání pracovního poměru pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání má zaměstnavatel povinnost vyplatit odstupné ve výši 12násobku průměrného výdělku. Toto odstupné nebude náležet, jestliže si zaměstnanec přivodí pracovní úraz sám (např. v opilosti) a zaměstnavatel se tak zprostí své odpovědnosti. Zaměstnanec nebude muset vracet odstupné, které mu bylo poskytnuto při rozvázání pracovního poměru, pokud nastoupí ke stejnému zaměstnavateli znovu na základě dohody o provedení práce. Rovné zacházení a zákaz diskriminace Jsou doplněny další zásady a defi nice pro zákaz diskriminace. Dále se změnila terminologie tak, aby odpovídala současnému znění jiných platných zákonů např. nahrazuje se pojem pracovnělékařská péče pojmem závodní preventivní péče. Všechna ustanovení, která se dosud vztahují na manžela nebo manželku zaměstnance, se nově vztahují také na partnera (viz zákon o registrovaném partnerství). Poskytování platů S ohledem na nedostatečný nárůst platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě vycházející ze státního rozpočtu (+ 1,5%), nebudou v r zvyšovány platové tarify. Stejně tak zůstávají sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy na úrovni roku Současná novela zákoníku práce nezměnila nic, co určuje platový tarif beze změn zůstává mechanismus zařazování zaměstnanců do platové třídy, pravidla pro určení započitatelné praxe a zařazování zaměstnanců do platových stupňů. Nic se nezměnilo ani na vymezení okruhu zaměstnanců pro použití stupnic platových tarifů (dle příloh č. 1 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) K dílčím změnám v odměňování došlo: rozšíření základny pro výpočet platu za práci přesčas o příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí rozšíření ztěžujících vlivů pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí o riziko plynoucí z práce s biologickým činitelem Mycobacterium tuberculosis změna v okruhu případů odůvodňujících poskytování doplatku při převedení na jinou práci, za níž přísluší nižší plat. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy

3 3 Hospodaření naší fakultní nemocnice v roce 2007 Hospodaření naší nemocnice za celý rok 2007 skončilo s účetním ziskem + 54,6 mil. Kč. Nyní již s konečnou platností můžeme říci, že cíle, který jsme si v oblasti hospodaření pro rok 2007 vytýčili, bylo dosaženo. Každopádně se jedná o výsledek velice pozitivní, který nás zařazuje mezi nejlépe hospodařící fakultní nemocnice v České republice. Jen pro Vaši informaci uvádím, že naše FN se řadí mezi velké fakultní nemocnice a ročně hospodaří s cca 3,4 miliardy korun. Ve své evidenci hospodaříme s majetkem v celkové výši 3,7 miliardy korun. Jak tedy byl splněn stanovený rozpočet? Plánované náklady byly překročeny o 4 %, což ve skutečnosti znamená částku 116 mil. Kč. Jen díky striktní kontrole vykazování zdravotní péče pro zdravotní pojišťovny mohla být diskrepance v nákladech pokryta tržbami. Na vyšším objemu nákladů oproti plánovaným hodnotám se podílí především zvýšený náklad na léky (+ 26 mil. Kč), kde nejvyšší nárůst zaznamenala spotřeba léčiv v rámci center dle jednotlivých ATC skupin. Tyto náklady by měly být ze strany zdravotních pojišťoven pokryty. Zdravotnický materiál (SZM) byl překročen oproti plánu o 2 %, tj. + 10,5 mil. Kč. Největší nárůst zaznamenala spotřeba labodiagnostik, katetrů a vaků a setů. Ostatní materiál byl překročen oproti plánu o 5 %, tj. + 5 mil. Kč. Nárůst zaznamenala spotřeba materiálů pro jednorázové použití, kancelářský materiál, materiál pro údržbu, výpočetní technika a nábytek. Do značné míry se jedná o materiál, jehož vyšší spotřeba souvisela s proběhlou akreditací FNO a přípravou na ni. Náklady na služby byly překročeny o 8 %, tj mil Kč, přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán u položky Oprava a údržba. Náklady na prodané zboží byly překročeny o 8 % oproti plánu, což činí + 20 mil. Kč, jedná se o nakoupené léky, které jsou dále vydávány pacientům na recept, případně za přímou platbu. Tato položka je plně kryta tržbami od zdravotních pojišťoven a pacientů. Další nákladovou položkou byl odpis nedobytných pohledávek za zdravotní pojišťovnou Sport v likvidaci a další nedobytné pohledávky, převážně za cizinci z 90. let. Plánované výnosy byly překročeny, jak již bylo zmíněno, ve srovnání s plánem o 3 %, tj. o 91 mil. Kč. Jednalo se převážně o tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči, za vydaná a prodaná léčiva, dále za vyšší objem prodané krve a krevní plasmy. Naše nemocnice vykazuje naprosto bezproblémovou platební bilanci, od března 2007 neevidujeme žádné závazky po lhůtě splatnosti a jsme plně schopni hradit své závazky z obchodních styků našim dodavatelům. Tato situace nám vytváří velmi dobrou pozici při jednáních o cenách materiálů a služeb. Plnění limitů 2. pololetí 2007 Také na 2. pololetí 2007 byly vedením klinik a oddělení předány limity nákladů a vykázaných bodů zdravotní péče. Jednotlivá zdravotnická pracoviště byla měsíčně informována o tom, jak si ve vztahu k limitům vedou. Informace byly aktuálně zveřejňovány na intranetu a v písemné podobě také na informačních nástěnkách na Ilustrační foto: Táňa Malá každé klinice, oddělení. V současné době ekonomický útvar vypracoval konečné vyhodnocení splnění limitů. Řada zdravotnických pracovišť limity splnila, některým se to bohužel nepodařilo. Vedení FNO přihlédne při vyhodnocení plnění nákladových limitů formou určité korekce nákladů ke skutečnosti realizace a získání akreditace koncem roku Koncem února 2008 proběhnou s vedením klinik a oddělení osobní schůzky za účelem oficiálního vyhodnocení 2. pololetí Co nám přinesl rok 2007? Rok 2007 hodnotím jako velice dobrý i ve vztahu k jednáním s našimi plátci zdravotními pojišťovnami. V loňském roce bylo několikrát zor- ganizováno jednání s vedením zdravotních pojišťoven a FN a při této příležitosti byly pojišťovny dopředu seznámeny s rozvojovými strategiemi některých klinik a oddělení. Vedení ZP tato setkání velice přivítala s ohledem na včasnou informovanost a možnost vyjádření se k problematice před spuštěním záměru. Pokud hovoříme o úspěších v roce 2007, určitě k nim patří obhájení poskytování lůžkové zdravotní péče v jednotlivých oborech v souvislosti s vyhlášením výběrových řízení na lůžkovou péči pro Moravskoslezský kraj ministerstvem zdravotnictví na návrh Hutnické zaměstnanecké pojišťovny. Ve 2. pololetí 2007 jsme z MZ obdrželi kladné stanovisko. Co chystá rok 2008? V roce 2008 se budeme muset poprat s problematikou regulačních poplatků, jejich přesnou evidencí a vymáháním. Další novinkou oproti roku 2007 bude zavedení fi nancování zdravotní péče prostřednictvím DRG alfa. Naším úkolem je průběžně připravovat, informovat a proškolovat lékaře-kodéry, za účelem co nejkvalitnějšího vykazování diagnóz. V této souvislosti bude nezbytná spolupráce mezi jednotlivými pracovišti. V roce 2008 budeme také uzavírat se zdravotními pojišťovnami nové rámcové smlouvy z důvodu ukončení platnosti těch původních. Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za útvar náměstka pro ekonomiku a fi nance za výbornou spolupráci v minulém roce. Jak jsem již několikrát zmínila, cílem a jednou ze základních hodnot poslání naší nemocnice je dosahování pozitivních ekonomických výsledků. Jak je patrno, tento cíl jsme v minulém roce bez ztráty kytičky splnili. Také pro rok 2008 máme v plánu dosažení kladného hospodářského výsledku, i jeho nárůst. Doufám, že společnými silami se nám to opět podaří. Ing. Petra Lampartová, náměstkyně pro ekonomiku a finance V březnu budeme mít nové identifikační karty V těchto dnech se množí dotazy zaměstnanců FNO týkající se nových identifi kačních karet. Zajímá je především, kdy už budou nosit nové karty Termín zhotovení identifi kačních karet se oproti plánu opozdil, vysvětluje Ing. Tomáš Oborný, vedoucí Kanceláře ředitele. Karty by měli zaměstnanci obdržet začátkem března. Objevili jsme totiž chyby, které jsme neočekávali, takže jsme museli provést další korektury. Za tento časový skluz se všem omlouváme. Jednorázovou distribuci těchto karet zajistí Kancelář ředitele, rozneseme je dokumentačním pracovnicím na všechna oddělení a kliniky. Následná, přirozená obměna identifikačních karet pak bude probíhat stejně jako doposud na Tiskovém a informačním centru, kde se zaměstnanci dostaví s potřebným formulářem, který jim vystaví na Oddělení personalistiky a mzdové účtárny. Zjistili jsme, že někteří zaměstnanci se ještě nepřišli vyfotografovat na novou kartu, Nová identifi kační karta proto budeme shromažďovat i tyto dodatečné požadavky. Fotografi e nesmí chybět na žádné identifi kační kartě. Jedná se nejen o bezpečnost pacientů, ale i nás zaměstnanců! Každá karta je opatřena i ochranným prvkem. Oproti původní identifi kační kartě má také jiný design a nové logo naší nemocnice.

4 4 Aktuální téma těchto dnů regulační poplatky Nová legislativa spojená se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů s sebou přinesla do zdravotnictví od 1. ledna 2008 nový nástroj regulačních poplatků. Zajímalo nás, s jakými problémy se museli potýkat v prvních dnech naši zaměstnanci, ale i samotní pacienti, zda došlo k nárůstu administrativy, jaký má příjem naše nemocnice z regulačních poplatků a pod. O rozhovor jsme požádali Ing. Petru Lampartovou, náměstkyni pro ekonomiku a fi - nance, a také pracovnice informační služby. Někteří pacienti ještě dnes bezradně postávají u automatů, informátorky jim vždy rychle a ochotně pomohou. Na snímku vidíme Naděždu Mikuličkovou. Do zabezpečení fungování nového zákona vložila naše fakultní nemocnice zhruba 600 tisíc korun - za pořízení 6 mincovních automatů. V současné době zajišťují kolegové z Odboru informačních a komunikačních systémů nákup ještě jednoho automatu, protože stávající počet se jeví jako nedostačující. Příjem z regulačních poplatků se pohybuje denně od 35 do 70 tisíc korun. K dnešnímu dni (21. ledna pozn. red.) bylo vybráno z mincovních automatů a předáno do pokladny FNO celkem 550 tisíc korun. Jedná se pouze o příjem z poplatků za ambulantní vyšetření a na pohotovosti. Informace o výši poplatků za hospitalizace a celkovou sumu za vydané faktury budeme mít k dispozici až po ukončení měsíce. Příjem z regulačních poplatků bude převážně pokrývat zvýšené náklady vzniklé v souvislosti se zvýšenou daní z přidané hodnoty od Reprezentační ples FN Ostrava se konal v sobotu 2. února v hotelu ATOM. Na jeho průběh jsme se zeptali tiskového mluvčího Ing. Tomáše Oborného: Hlavním hostem večera byl populární zpěvák a bavič Vladimír Hron. O příjemnou plesovou atmosféru se postarala také hudební skupina NABOO a samozřejmě moderátor plesu Roman Pastorek. Mezi přítomnými Podle mého odhadu se počet pacientů v souvislosti se zavedením regulačních poplatků moc nezměnil, řekla bych, že je zhruba na stejné úrovni. Zavedení regulačních poplatků s sebou přineslo značný nárůst administrativy, a to na všech úrovních, ať už se jedná o zdravotníky, administrativní pracovníky na jednotlivých klinikách, v účtárně, pokladně, dotýká se to i našeho právního oddělení. Chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří jsou zainteresováni na výběru regulačních poplatků. Vím, že to mnohdy nemají jednoduché, nicméně svého úkolu se zhostili velice dobře. O to více mě mrzí, že se mezi námi najdou i takoví zaměstnanci, kteří si jdou k informátorkám koupit lístek - regulační poplatek za účelem rozměnit dvoutisícíkorunovou bankovku. ***** První dny tady vládla dost značná nervozita, lidé nadávali, že vůbec musejí regulační poplatky ve zdravotnickém zařízení platit, vzpomíná informátorka na poliklinice Naděžda Mikuličková. A také nedovedli pochopit, že k úhradě poplatku dochází teprve až při samotné návštěvě ambulance utržením kontrolního kuponu. Tento způsob platby někteří pacienti nechápou dodnes, hlavně ti starší, takže jim to neustále trpělivě vysvětlujeme. I to, že platný nepoškozený poukaz s kontrolním kuponem mohou vrátit. Situace na poliklinice se od té doby nijak nezměnila, pacientů je pořád hodně a občas se k nám chovají vulgárně. Někteří příchozí Informátorky na hlavním vstupu do nemocnice Taťána Hrušková (na snímku zleva) a Liduška Kavanová radí pacientům, aby si koupili poukaz ještě před návštěvou ambulance, nemusejí se tak pro něj vracet zpět potřebují poradit u mincovních automatů. Najdou se i takoví, kteří v místě prodeje poukazů vytáhnou bez jakékoliv tolerance tisícovku nebo i větší bankovku. O zkušenosti se s námi rozdělily také informátorky na hlavním vstupu FNO: Hodně lidí, kteří k nám přicházejí, je připraveno platit regulační poplatek přímo v ambulanci, říká Taťána Hrušková. Upozorňujeme je proto, ať si ve svém vlastním zájmu koupí poukaz v automatu, aby se pak nemuseli vracet zpět. Radíme jim, i v jaké výši. Hodně z nich se také diví, že si zde mohou koupit i poukaz, kterým lze uhradit regulační poplatek v ambulanci na poliklinice. Myslím, že právě z důvodu této nevědomosti teď pacienti, kteří kdysi chodili kolem nás na polikliniku, změnili směr své cesty. O hodně méně lidí navštěvuje také pohotovost. Říkají, že než aby zaplatili 90 korun, tak raději počkají až do rána. Situace se tady opravdu uklidnila, dodává Liduška Kavanová, i když někteří lidé si občas ještě zanadávají. Na noční směnu ze silvestra na Nový rok ovšem nikdy nezapomenu. Přicházeli tady lidé po oslavách notně podnapilí a ke všemu ještě nešel automat, takže jsem musela prodávat poukazy. Lidé byli hrozně arogantní, jeden opilý pacient, který šel se zraněnou rukou na traumatologickou ambulanci, mě dokonce napadl, když jsem mu řekla, že musí zaplatit 90 korun. Stačila jsem ještě rychle zavolat na pomoc ochranku. Byla jsem tu noc psychicky úplně na dně. Teď už jsem si jistá, že kdyby k něčemu takovému opět došlo, zachovám se úplně jinak. Reprezentační ples FN Ostrava má už svou tradici byla vedle našich zaměstnanců i řada významných hostů, například Bc. Marek Šnajdr, 1. náměstek ministra zdravotnictví, MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR, MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D., ředitel Státního zdravotního ústavu, z ostravských známých osobností pak JUDr. Eva Kafková, ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ing. Dalibor Madej, náměstek Při prodeji poukazů na poliklinice jsme zastihli informátorku Markétu Navrátilovou Foto: Marie Psotková primátora města Ostravy a další. Ani tentokrát nechybělo o půlnoci losování výher v tombole, která byla opět velmi bohatá. Poděkování za spolupráci patří jak celému organizačnímu výboru plesu, tak i všem sponzorům. Pevně věřím, že se podaří tuto tradici udržet, a že i v příštím roce budeme moci naše zaměstnance a příznivce fakultní nemocnice pozvat na další ples.

5 5 O nové nadstandardní pokoje na ORL klinice je zájem V lůžkové části Otorinolaryngolické kliniky je k dispozici devět třílůžkových pokojů, nedávno tady přibyly další dva nadstandardní pokoje Zatímco někteří pacienti nechtějí být na pokoji sami a touží si s někým popovídat, pro jiné je prioritou soukromí, říká Alena Pajurková, vrchní sestra Otorinolaryngologické kliniky. Vybudovat nadstandardní pokoj jsme si s panem přednostou přáli hned od počátku, kdy jsme do fakultní nemocnice před více než rokem nastoupili. Neměli jsme však v té době úplně jasnou představu, ve které části lůžkového oddělení by to mělo být. Toto vyplynulo časem až ze získaných zkušeností z chodu pracoviště a také v návaznosti na organizační změny na ORL klinice. Vzhledem k tomu, že hospitalizace pacientů u nás není dlouhodobá, průměrná hospitalizační doba je zhruba tři a půl dne, požadavek na zřízení nadstandardního pokoje byl ze strany pacientů Jeden ze dvou nových nadstandardních pokojů Otorinolaryngologické kliniky. opravdu velký. Rozhodli jsme se proto, že nadstandardní pokoje vybudujeme dva, abychom mohli uspokojit najednou více pacientů. Vedení nemocnice bylo vstřícné a hodně nám pomohlo, zdůrazňuje Alena Pajurková. Nadstandardní pokoje jsme se nakonec rozhodli vybudovat v té části oddělení, která zajišťuje větší soukromí již svým umístěním. Navíc je tu i koutek k posezení s pěkným výhledem do okolí. V obou zrekonstruovaných pokojích je zcela nová podlaha, dveře, osvětlení, nábytek. Pacient má k dispozici nadstandardní postel, lednici, varnou konvici, televizi na otočném rameni, rádio s CD, telefon, malý psací stůl, také připojení k internetu a další vybavení, které prostředí nemocničního pokoje zpříjemňuje. Chceme, aby se zde naši pacienti cítili jako doma, měli pocit útulného a klidného prostředí, dodává vrchní sestra. O možnosti využít pobytu na nadstandardním pokoji, informujeme pacienty již během ambulantního ošetření a mohou si tedy pobyt objednat předem. Stává se často, že se telefonicky pacienti zajímají, zda máme k dispozici nadstandardní pokoje, zájem o ně je značný. Důsledným tříděním odpadu můžeme ušetřit statisíce korun Foto: Marie Psotková Nemocnice je ze zákona povinna třídit odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. Pro separaci zdravotnického odpadu jsou určeny bezpečné obaly a nádoby na odpady, které musí být pevně uzavíratelné a nepropustné. Každý obal je nutné označit místem vzniku odpadu, kódovým číslem (u zdravotnického odpadu) a barevně pro odlišení zdravotnického a komunálního odpadu (u patologicko-anatomického odpadu červeně, u ostatního zdravotnického odpadu pak černě, u komunálního odpadu modře, sklo se dává do bezbarvých pytlů). V listopadu loňského roku byl schválen standardní operační postup (SOP) Nakládání s odpady ve FNO, který nahradil dosavadní SOP z března roku Proč tato změna, a jaká je situace v naší fakultní nemocnici pokud jde o separaci odpadu a jeho množství, o tom jsme hovořili s ekologem Ing. Jaroslavem Urbancem, autorem zmiňovaného SOP. Podle světových statistik vyprodukují jednotlivá zdravotnická zařízení ročně jen % nebezpečného a zdravotnického odpadu ze své celkové produkce odpadu, v naší nemocnici je to však téměř 50 %, konstatuje Ing. Urbanec. Množství zdravotnického odpadu neustále rostlo. Jen za celý rok 2006 jsme vyprodukovali 530 tun zdravotnického odpadu, na jeho likvidaci jsme tak museli vynaložil 3 miliony 700 tisíc korun. V loňském roce to bylo už bezmála 560 tun, likvidace se tak prodražila o dalších více než 210 tisíc korun. Pokud jde o komunální odpad, jeho množství se vloni zvýšilo oproti roku 2006 o 21 tun a náklady vzrostly o 70 tisíc korun. Vzhledem k nynější zvýšené ceně plynu, elektrické energie a PHM náklady na likvidaci odpadu budou opět vyšší. Pro vaši představu likvidace 1 tuny zdravotnického odpadu stojí přibližně korun, u komunálního odpadu tato částka představuje korun, tedy podstatně méně. Na sběr a odstraňování zdravotnického odpadu jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Do této skupiny odpadů však nepatří odpady, které nejsou kontaminovány cytostatiky nebo jinými nebezpečnými látkami. Jedná se například o nekontaminované obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, papírové ručníky, papírové podložky, pleny. Tento odpad nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost, my jsme jej však až doposud třídili jako zdravotnický odpad. Všechny tyto skutečnosti nás tedy přiměly k tomu, abychom mnohem důsledněji plnili povinnosti uložené platnou legislativou a předpisy v oblasti nakládání s odpady. V tomto smyslu byl proto i aktualizován SOP. K objasnění celé problematiky výrazně přispěla také návštěva firmy OZO Ostrava, s.r.o., v závěru loňského roku, se kterou máme uzavřenou smlouvu na likvidaci veškerého našeho odpadu. Svého času tuto činnost zabezpečovaly dvě fi rmy. Smlouva s jedním subjektem však zefektivnila vývoj v této oblasti, který neustále pokračuje. Cílem naší návštěvy bylo najít legitimní hranici mezi zdravotnickým a komunálním odpadem, ujasnit si, jak odpad správně třídit. Byl to oboustranný zájem, protože fi rma OZO je rovněž pod stálou kontrolou orgánů státní správy a mohla by se stejně jako my dostat do rozporu se zákonem. Pracovního setkání zorganizovaného v sídle OZO v Ostravě-Kunčicích, kde nás velmi mile a srdečně přijal Petr Janečka, vedoucí provozovny 5 obchodní činnost, se zúčastnilo na 40 vrchních a staničních sester. Šlo o první nezbytný krok k účinnému nakládání s odpady naší fakultní nemocnice. Součástí návštěvy byla i exkurze. Jsme domluveni, že celou tuto situaci budeme společně nadále monitorovat a že v brzké době budeme třídit i dále využitelné odpady jako jsou PET lahve, plasty, papír a podobně, uzavírá Ing. Urbanec. NAŠE ANKETA Co vám přinesla návštěva v OZO? Bc. Věra Novotná, vedoucí fyzioterapeutka Kliniky léčebné rehabilitace: Návštěva v OZO byla pro mě poučná nejen jako pro zdravotníka, ale i jako člověka vůbec. S hrůzou jsem se dívala na obrovské hromady barevných PET lahví, na druhé straně jsem však musela obdivovat, jak je zde dokážou roztřídit podle jednotlivých barev a dále zpracovávat jako poloprodukt pro různá odvětví, například i oděvnictví. Zaměstnanci naší kliniky mají velký zájem třídit právě i tento odpad, v nemocnici však zatím tato možnost není. Už dva roky proto vynášejí PET lahve do speciálního kontejneru, který je umístěn mimo areál našeho zdravotnického zařízení. Mgr. Jozef Látka, vedoucí ošetřovatelského úseku Oční kliniky: Jsem zastáncem metody, aby se člověk podíval na problém tam, kde vzniká. V OZO jsem byl poprvé. Byli jsme provedeni celým provozem, takže jsme mohli zhlédnout, v jakých kvantech a jakým způsobem se odpad vyprodukovaný v naší fakultní nemocnici likviduje. Díky této návštěvě jsme si ujasnili, proč a jak je třeba třídit odpad. Jako příklad mohu uvést třídění použitých plen Pampers. Doposud jsme je dávali do zdravotnického odpadu, ovšem pokud je pacient hospitalizován na Oční klinice a není infekční, pak je můžeme dávat do komunálního odpadu. V průběhu exkurze jsme zjistili ještě jednu zajímavost. Původně jsme se domnívali, že zdravotnický odpad se před samotnou likvidací ještě dále třídí, ale jak jsme sami viděli, do pece jde vcelku.

6 6 Lupénka není jen kosmetický problém Lidé postiženi lupénkou neboli psoriázou (z řeckého slova psora = šupina) byli vždy předmětem velkého zájmu kožního lékařství. Pro jiné lékařské obory a pro laickou veřejnost se tato choroba často halí do tajemného závoje těžko ovlivnitelné a ve svém průběhu nevyzpytatelné nemoci. Přitom nejde ani zdaleka o chorobu civilizační, toto onemocnění znaly již starověké národy. Psoriáza je z dnešního pohledu vědy hodnocena jako chronické, zánětlivé, neinfekční onemocnění, u něhož lze na základě nejnovějších výzkumných poznatků definovat určité rysy systémové autoimunitní poruchy organismu. Názor, že se jedná pouze o onemocnění kůže, navíc někdy banálně označované jako kosmetický problém, již ve světle moderní medicíny neobstojí. Léčba lupénky byla vždy založena na empirických zkušenostech. Při neznalosti původu a podstaty tohoto onemocnění se lidé snažili ovlivnit její průběh celou škálou různých léčebných postupů, a to jak s použitím zevních léčiv, tak aplikací různých celkově podávaných medikamentů a dietních opatření. Je třeba přiznat, že některé z těchto metod jsou s úspěchem používány v dermatologii dodnes. Nový pohled na toto onemocnění přinesl v posledních několika desetiletích rozvoj imunologie. Značný podíl empirie je nutno přiznat i počátkům využívání imunologicky účinných preparátů jako byly kortikoidy, které v lokální i systémové aplikaci představovaly ve své době převratný úspěch, ale i jiných imunologicky aktivních léků, jako např. cyklosporinu, který, pokud byl podáván pacientům s psoriázou po transplantacích orgánů, dokázal velmi efektivně potlačit kožní projevy lupénky. Nicméně podrobný výzkum zaměřený na odhalování klíčových imunologických procesů u psoriázy je otázkou teprve posledních patnácti let. V pozadí tohoto onemocnění stojí bezpochyby určitá genetická dispozice, která se však projeví pouze při souhře určitých dalších zevních Již po padesáté se ve dnech ledna sešli čeští psychiatři na prestižní Česko slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseníku. Roky jsou pro českou psychiatrii významným mezníkem. V čele Asociace evropských psychiatrů stojí v tomto dvouletém volebním období zástupce České republiky, profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc., F.R.C. Psych. 50 let vývoje psychofarmak znamená pro nemocné s duševní poruchou nesmírně mnoho. Zatímco objevení účinků prvního neuroleptika chlorpromazinu v 50. letech zahájilo etapu psychiatrie otevřených dveří, současná psychofarmaka s minimálními vedlejšími účinky již umožňují nemocným přijatelnou kvalitu života. Konference se zúčastnilo 5 zástupců z 11členného týmu lékařů a psychologů Psychiatrického oddělení FN Ostrava. Sdělení Creutzfeldt-Jakobova choroba: několik zkušeností z klinické praxe autorů P. Šilhána, či vnitřních podnětů. Tyto okolnosti pak jakoby otvíraly Pandořinu skřínku v organismu se rozbíhá kaskáda imunitních reakcí, která vyústí v ložiskové nebo celoplošné postižení kůže, někdy provázené bolestivým až deformujícím zánětem kloubů. Nejnovější léky dokážou na základě znalostí o průběhu imunitních pochodů cíleně zasáhnout do chorobného procesu a zabrzdit jej. Bohužel se zatím žádným způsobem nedaří opravit genetickou informaci, která daného jedince předurčuje ke vzniku tohoto onemocnění. V současnosti patří k moderní léčbě závažných forem biologická léčba založená na ovlivnění imunologických dějů. Jejich výroba a klinické využití je přímým důsledkem prohlubujících se znalostí o imunitě lidského těla. Tato biologika jsou vyráběna fi nančně náročnými postupy genetických biotechnologií. Jedná se o látky bílkovinné povahy, které mají charakter protilátek nebo náhradních receptorů, a při reakci s imunologicky aktivními buňkami či látkami vlastního organismu zablokují nežádoucí imunitní reakce. Jejich účinek je přitom časově omezený, v organismu se nekumulují. Dermatologické pracoviště FNO bylo před dvěma lety zařazeno mezi jedenáct center v České republice, ve kterých může být biologická léčba psoriázy aplikována. První pacienti dostali tuto novou terapii v prosinci roku 2005, většina z nich dosud v léčbě pokračuje. Jedná se o preparáty ve formě injekcí, které si pacienti buď aplikují sami do podkoží, nebo jsou jim podávány ambulantně ve formě nitrožilní infúze. Celkový počet takto léčených osob již přesáhl tři desítky. Ačkoliv se jedná o terapii fi nančně vysoce náročnou, je centrům plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Léčba je určena zejména pacientům s rozsáhlým postižením kůže, případně formám s kombinací kožních projevů a kloubních zánětů, u nichž selhala dosavadní standardní terapie. Pacienti jsou do centra biologické léčby kožní ambulance prim. MUDr. Yvetty Vantuchové, Ph.D. a as. MUDr. Evy Svobodové na poliklinice FNO odesíláni ke Před biologickou léčbou. Po 3 měsících biologické léčby. konzultaci svými ošetřujícími dermatology. Pacienti, u nichž proběhla biologická léčba, oceňují podstatné zkvalitnění svého života. Odpadá potřeba každodenního, mnohdy plošného ošetřování pokožky těla různými mastmi a krémy. Cítí se společensky lépe, a to nejen ve vztahu ke svým nejbližším, ale i k širšímu okolí. Kromě úlevy od často bolestivých či svědivých ložisek na kůži získávají i větší sebevědomí a sebedůvěru. A to je velmi podstatné, neboť jen ten, kdo prodělal závažnější kožní onemocnění ví, že psoriáza není zdaleka jen pouhým kosmetickým nedostatkem. Prim. MUDr. Yvetta Vantuchová, PhD. As. MUDr. Eva Svobodová Psychofarmakologická konference přinesla další poznatky Profesor Höschl učí psychiatry základům publikační práce na semináři garantovaném Psychiatrickým oddělením naší nemocnice. Fotografie z archivu autorky je z r M. Szilvásiové, J. Svobodové, J. Kubínové a I. Woznicové, na kterém se podíleli také lékaři Neurologické kliniky FN Ostrava a PL Opava, podnítilo zájem diskutujících. Navázalo tak na úspěch sdělení z 49. ročníku konference. Z hlediska hodnocení účastníků se tehdy na druhém místě v kategorii posterů umístila práce Praktické zkušenosti s užitím psychofarmak u gravidních pacientek v ambulantní psychiatrické praxi autorů M. Szilvásiové, P. Šilhána a kol. Zatímco pro psychiatry z Ostravy a regionu je konference svátkem, jejich pacienti se častěji obracejí na psychiatrickou ambulanci naší nemocnice. Zvláště v těchto dnech jim neodmítáme pomoc, pokud ji akutně potřebují. Účast psychiatrů na konferenci výrazně pomáhá k udržení vysoké úrovně péče a zavedení nejnovějších vědeckých poznatků do klinické praxe. MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D., primářka Psychiatrického oddělení

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více