VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, PARDUBICE Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

2 OBSAH Obsah... 1 A. Pedagogická část Charakteristika školy Učební plán Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Údaje o přijímání dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích kontrol Aktivity školy Projekty EU Poradenské služby B. EKONOMICKÁ ČÁST Příjmy Výdaje Doplňková činnost Hospodářský výsledek C. STATISTICKÁ ČÁST Počty žáků ve škole Statistika vzdělávacího procesu Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Účast žáků v soutěžích Atletika a výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo náměstí Další stručný komentář Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Trend vývoje Školní jídelna Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

3 P edagogická část A. PEDAGOGICKÁ ČÁST 1. Charakteristika školy Základní škola Benešovo náměstí je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka. Pro velký zájem otevíráme dvě třídy na 1. stupni, ve kterých poskytujeme zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik a podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti a podnícení zájmu o školu. Ve školním roce 2011/12 probíhala výuka v ročníku podle Školního vzdělávacího programu ŠTAFETA. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

4 P edagogická část 2. Učební plán ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA Třídy bez zaměření/sportovní třídy Předmět Český jazyk 9/8 9/8 8 9/8 8/ Cizí jazyk Rétorika a komunikace 1 1/0 1/0 1 Matematika Počítače 1 1 Prvouka Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 1 2/ Praktické činnosti Volitelný předmět** 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 3/4 3/4 3 Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty * 0/1 0/1 0/4 0/4 0/4 0/6 **Volitelné předměty: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4. A, 5.A Pohybové a sportovní hry 7.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) 7.B,C Sportovní hry/ Praktika z počítačů (1hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) 8.A Pohybové a sportovní hry (2hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) 8.B,C Praktika z přírodopisu/ Praktika z počítačů (1hod) Německý/Ruský jazyk (2hod) 9.A Pohybové a sportovní hry (2 hod) Počítačová praktika/konverzace v anglickém jazyce/základy německého Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

5 P edagogická část jazyka/chemická praktika/regionální dějepis (1 hod) 9.B,C Počítačová praktika/praktika z přírodopisu/ Konverzace v anglickém jazyce/základy německého jazyka/chemická praktika/regionální dějepis (1 + 1 hod) Sportovní hry (1 hod) *Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách 1.A,B, 2.A,B Plavání A Atletická příprava (4 hod, 4 hod, 4 hod, 6 hod) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

6 P edagogická část 3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Zařazení Pedagogická a odborná způsobilost Mgr. Abelová Zdenka U 1. stupeň Mgr. Čevorová Anna U 1. stupeň Mgr. Doubravová Michaela V vychovatelka Mgr. Dražková Ivana U Čj - D - Rv Dudychová Monika VV Vedoucí vychovatelka Ing. Fuka Jan U Pč Hv - Inf Mgr. Hedvičák Jaroslav U Tv - Z Př Mgr. Hezká Martina U 1. stupeň Mgr. Hovorková Jaromíra U 1. stupeň Mgr. Jičínská Ema Ř M - Ch Mgr. Jírková Zdena U 1. stupeň Mgr. Kakosová Pavlína U 1. stupeň Kikisová Dana V vychovatelka Mgr. Klepalová Lenka U Čj On Mgr. Kubanová Karla U M Ch Mgr. Kubášková Darina U F - Ch Mgr. Kulichová Eva U 1. stupeň Mgr. Lacová Jana U 1. stupeň Mgr. Macíková Jana U M - Inf Mgr. Mivaltová Jana U Aj Mgr. Motyčková Věra U M - Vv Mgr. Musilová Zuzana U 1. stupeň Neprašová Štěpánka V vychovatelka Mgr. Netolická Markéta ZŘ M Ch Nováková Lenka U D -Tv Pč Novotná Drahuše U vychovatelka Outulná Drahomíra V vychovatelka Mgr. Paarová Zora U Tv - Z Mgr. Plíšková Petra U 1. stupeň Mgr. Sasínová Eva U Čj - D Mgr. Shánělová Zuzana U 1. stupeň Mgr. Secká Jana U 1. stupeň Mgr. Sobolíková Ivana U Př Hv Mgr. Soudková Kristýna U M - Fy Mgr. Svobodová Kateřina U Nj Ov Mgr. Šindlerová Věra U F Ch Mgr. Štruncová Kateřina U Z Aj Mgr. Vlasáková Zuzana ZŘ 1. stupeň Mgr. Vernerová Jana U Aj - Z Zálabská Eva V vychovatelka Mgr. Žandová Lenka U 1. stupeň U učitel, V vychovatelka, VV vedoucí vychovatelka, ZŘ zástupce ředitele, Ř ředitel Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

7 P edagogická část 4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy Příjmení a jméno Laušmanová Zdeňka/Marešová Kateřina Hloušková Lenka Durchánek Miroslav Brandová Jitka/Vinklerová Jana Hánová Jaroslava Korbelová Vladimíra Slepčíková Magdalena Vomlelová Květa Zelingerová Hana Novotná Iveta Gregorová Naděžda Bičanová Marcela Foorová Jana Spěváková Stanislava Chalupová Květa Polívková Božena Zařazení mzdová účetní ekonomka školy školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka 5. Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2011/2012 bylo přijato 60 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 95 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2011/2012 bylo přijato 30 žáků, z toho 13 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

8 P edagogická část 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště Ve školním roce 2011/2012 ukončilo školní docházku z 9. tříd 60 žáků a 5 žáků ukončilo 9 let školní docházky v nižším ročníku. Z toho bylo přijato: na gymnázia a střední školy 49 žáků, na učební obory (bez maturity) 16 žáků. 9. ročník 7. ročník 8. ročník maturitní učební učební učební Sportovní gymnázium Pardubice Gymnázium Pardubice, Mozartova Gymnázium a SOŠ Přelouč SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o SŠ zdravotnická a sociální Chrudim Střední škola automobilní Holice SOŠ cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice, s.r.o EDUCAnet - SOŠ Pardubice, s.r.o SŠ umělecko průmyslová, Ústí nad Orlicí SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova Střední škola potravinářství a služeb SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví SŠ průmyslová strojnická, technická a VOŠ Chrudim SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

9 P edagogická část Hotelová škola Bohemia s. r. o., Chrudim Střední škola Bohemia, s.r.o. Chrudim Střední průmyslová škola chemická, Pardubice SŠ zahradnická a technická Litomyšl SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim SOU stavební Pardubice s.r.o SŠ elektrotechniky a strojírenství Praha TRIVIS - SŠ veřejno právní Třebechovice pod Orebem, s.r.o Součet CELKEM Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia Přihlášku ke studiu z 5. ročníku podalo 6 žáků a ke studiu byli přijati 3 žáci. Všichni žáci nastoupí na Gymnázium Pardubice, Dašická. Pro zájemce o studium bylo zajištěno skupinové zadávání inteligenčního testu. Test byl zadáván a vyhodnocen pracovníkem PPP v Pardubicích Mgr. Markétou Kotkovou Zpráva výchovné poradkyně Vycházející žáci si ve školním roce 2011/2012 podávali v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky ke studiu, které obdrželi na základní škole s potvrzeným prospěchem. Přihlášky ke studiu žáci zasílali sami prostřednictvím svých zákonných zástupců. Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem se konaly jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky byly jednotné. Pro čtyřleté obory měly formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Uchazeči o studium osmiletých gymnázií konaly testy z obecných studijních předpokladů. Žáci měli možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto na vybraných středních školách. Na naší škole v listopadu 2011 proběhlo testování SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Při tomto testování si žáci prověřili svoje studijní možnosti. Žáci dostali informace, jak postupovat při vyplňování přihlášek, jak postupovat při odevzdávání zápisových lístků, jak postupovat v dalších kolech přijímacího řízení. Na webových stránkách školy byly žákům i rodičům k dispozici informace k přijímacímu řízení. Rodičům byla nabídnuta osobní konzultace ve škole. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili Burzy středních škol a vzdělávání v Ideonu, navštívili IPS při Úřadu práce v Pardubicích, kde diskutovali o síti středních škol a SOU, poznali různé druhy profesí. Využívali možnost navštívit vybrané školy v rámci Dne otevřených dveří. V rámci profesní orientace pokračovala spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje na projektu k volbě povolání. Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků a měl podporovat zájem žáků o technicky zaměřené obory. V rámci projektu jsme uskutečnili dotované exkurze: Škoda Auto, a.s. Kvasiny, TPCA v Kolíně, FOXCONN CZ, s.r.o. v Pardubicích, LDM spol. s.r.o. Česká Třebová, CZ LOKO, a.s. - Česká Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

10 P edagogická část Třebová. Mimo firem navštívili žáci 9. tříd některé střední školy: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, SŠ zdravotnická Pardubice, EDUCAnet střední odborná škola Pardubice, s.r.o., Labská hotelová střední škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. hotelová, Hotelová školo Bohemia s.r.o. Chrudim. Pro vybrané žáky připravila SŠ automobilní v Holicích DEN ZRUČNOSTI, pro žáky byl připraven polotovar určitého výrobku, který si podle dokumentace dokončili. Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč pořádaly prezentaci s odborným zaměřením pro žáky 9. tříd Zpráva metodika prevence rizikových jevů Prevence rizikových jevů na naší škole byla prováděna podle vlastního dokumentu Minimální preventivní program. Snahou bylo zvýšit odolnost žáků vůči rizikovým jevům, vést je k výchově ke zdravému životnímu stylu. Cíle MPP zaměřené na prevenci rizikových jevů jsou dlouhodobé, v průběhu školního roku byly plněny a v dalších školních letech se na ně dále bude navazovat. Preventivní témata byla nejčastěji začleněna do předmětů: rodinná výchova, občanská výchova, biologie, chemie, český jazyk, přírodověda, vlastivěda, prvouka, společenské vědy. Při výuce pedagogové uplatňovali různé metody práce skupinové činnosti, sociální hry, diskuse, dramatizace, referáty, projekty, besedy, rozhovory, exkurze,. Žáci mohli navštěvovat různé kroužky a účastnit se preventivních aktivit, které ve škole i mimo ni probíhaly po celý školní rok. V roce 2011/12 byly realizovány tyto projekty: Recyklohraní Lidové zvyky Ovoce do škol Ekocentrum Paleta Nejlepší prostředí ve třídě M.R.K.E.V. Přírodní katastrofy, Zvířata a rostliny Po stopách spisovatelů Pasování na čtenáře Divadelní představení Školní a mimoškolní aktivity : září: exkurze EDUCAnet Rybitví 9.B, 9.C exkurze Ekostanice Pasíčka 3.A, 3.B, 3.C, 4..B, 5.A exkurze Hotelová škola Bohemia Chrudim 9. A S tebou a o tobě dívky 6.ročníky O dospívání, Mgr. Alena Blažková říjen: beseda Úřad práce 9.A, 9.B Dopravní hřiště 5.A ŠD Hvězdárna Hradec Králové, beseda s městskou policií, loutkové divadlo exkurze Záchranná stanice Pasíčka 6.A, 7.A exkurze Karlštejn, Koněpruské jeskyně 4.A, 5.A preventivní program Řekni drogám ne, KD Hrotovická 7.A,B,C, 8.A,B,C listopad: Schola Bohemia - 9.B, 9. C Úřad práce 9.C Lampionový průvod Sběrové ráno Pardubické střípky ŠD kino Šmoulové Hrou proti AIDS výukový interaktivní program 9.A, B, C exkurze Labská hotelová škola SOŠ a SOU Pardubice s.r.o. 9.B prosinec: Mikulášská nadílka 1. stupeň hvězdárna 1. stupeň předvánoční koncert vybrané třídy 1. a 2.stupeň ŠD beseda o Vánocích Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

11 P edagogická část Česká televize 3.A, B Láska ano, děti ještě ne - 8.ročníky, KD Hronovická, MUDr. Kovář Krajská knihovna Pardubice - DOD 3.B Betlém Hlinsko 1.A, C leden: Tříkrálová sbírka 3.A exkurze Kvasiny - 8.A, 9.A návštěva dětí z MŠ Mladý Demosthenes regionální kolo únor: kino vybrané třídy 2.stupeň beseda EU 9.ročníky exkurze Česká Třebová 8.B, 8.C recitační soutěž 1.stupeň březen: dopravní výchova - městská policie 1. stupeň beseda o zdravé výživě a o obezitě 5.B, 6.A, 6.B beseda o energii 8. a 9. ročníky VČD 1.stupeň exkurze - TPCA Kolín 9.B, C exkurze Foxconn 9.B, C ŠD beseda s městskou policií duben: Když musíš, tak musíš prevent. program městské policie, DDM Delta, 9.A, B, C Úřad práce 8. A, B, C Nechte mě bejt! - prevent. program městské policie, DDM Delta, 6.A, B Sběrové ráno Dětská scéna 2012 Svitavy 4.A Den Země květen: testování PPP Pardubice 8.A dopravní výchova 1.stupeň. Hry našich babiček 1. stupeň Finanční gramotnost republikové kolo - postupující žáci - 2.stupeň Krajská knihovna Pardubice 1. stupeň exkurze Terezín 9.B, C exkurze Praha 7.B, 9.B červen: Dětský den 1.stupeň reprezentant školy - KD Dukla, vybraní žáci Slavnostní vyřazení 9. ročníků hudební sál radnice Pasování na čtenáře krajská knihovna 1.ročníky ŠD karneval Perníkový slavík radnice dva žáci NŠ Nesmíme zapomenout na sportovní aktivity žáků soustředění sportovních tříd, lyžařské výcviky a v neposlední řadě účast na sportovních kláních / krajský pohár družstev v atletice, orientační běh, vybíjená, kopaná, basketbal, Mc Donald Cup, Kinderiáda, Pohár rozhlasu, Nejrychlejší dívka a chlapec Pardubic,./. Žáci se účastnili škol v přírodě, divadelních a filmových představení, koncertů, výletů, zájezdů. Škola po celý rok spolupracovala s PPP Pardubice, s OSPOD, městskou policií, Policí ČR, školním psychologem a dalšími institucemi. V tomto školním roce jsme řešili v oblasti prevence několik závažnějších případů. Jednalo se o kouření žáků v blízkosti budovy školy během dopoledního vyučování, kyberšikanu žákyň 2. stupně, počínající šikanu ve sportovní třídě a záškoláctví. Problémem zůstává kouření žáků mimo areál školy, používání mobilních telefonů při vyučování, pozdní omlouvání nepřítomnosti dětí ve škole, vulgární vyjadřování žáků. U některých není v pořádku využívání volného času, nefunguje kontrola rodičů, neomluvené hodiny. Všechny negativní jevy byly prošetřeny za přítomnosti vedení školy, metodika prevence a třídního učitele, vyhodnoceny se všemi důsledky a kázeňskými opatřeními. O jednáních jsou vedeny zápisy. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

12 P edagogická část Při řešení negativních jevů škola spolupracovala s OSPOD, sociálními kurátorkami, PPP v Pardubicích, Policií ČR a rodiči žáků. Ve školním roce 2012/13 se zaměříme na užší kooperaci třídních učitelů s metodikem prevence, s výchovnou poradkyní, na častější využívání preventivních materiálů, které jsou evidovány u metodika prevence v kabinetě ČJ. Učitelé se zúčastní vzdělávacích akcí pedagogických pracovníků. Metodik prevence Mgr. Ivana Dražková spolupracuje v rámci prevence především s výchovnou poradkyní Mgr. Markétou Netolickou a ředitelkou školy Mgr. Emou Jičínskou. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

13 P edagogická část 7. Údaje o výsledcích kontrol Ve dnech a byla provedena kontrola hospodaření oddělením kontroly MmP. Předmětem kontroly bylo hospodaření za roky Kontrolní skupina prověřovala finanční vztah ke zřizovateli a dalším subjektům, agendu stravování, dodržování zákona o účetnictví a dalších obecně závazných předpisů, doplňkovou činnost, daně, majetek a inventarizaci, dodržování požadavků zřizovatele, dodržování rozpočtových pravidel územních rozpočtů, zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému a zhodnocení rizik. Nedostatky, týkající se účetních dokladů školní jídelny a účtování krátkodobých závazků při nákupu potravin, byly odstraněny. Dne byla provedena kontrola VZP ČR. Předmětem kontroly byly platby zdravotního pojištění za zaměstnance a plnění ostatních povinností vyplývající ze zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne byla provedena kontrola školní jídelny a budovy školy Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Předmětem kontroly školní jídelny byly jídelní lístky, zdravotní průkazy, záznamy měření teplot pokrmů vše bez závad. Ve školní budově bylo provedené měření mikroklimatických podmínek ve třech učebnách. Výsledky ukázaly zvýšený obsah CO2 v průběhu vyučovací hodiny, je potřeba zajistit časté větrání učeben o přestávkách i během výuky. Učitelé byli seznámeni s výsledky měření a poučeni o nutnosti větrání. V rámci státního dozoru bylo provedeno šetření v učebnách, ve které jsou rozmístěny interaktivní tabule. Šetření bylo bez závad. Ve dnech 8. a proběhlo šetření stížnosti ČŠI. Důvodem stížnosti byl postup školy při řešení sociálně patologických jevů ve třídě a následné snížení známek z chování během 2. pololetí školního roku. V části postupu školy při řešení rizikových jevů se pochybení neprokázalo. V části týkající se udělení snížené známky byla stížnost důvodná. Žákovi nelze snížit známku z chování při čtvrtletní pedagogické radě. Z tohoto důvodu bylo provedeno nápravné opatření. Na poslední pedagogické radě, při které se hodnotí žáci za 2. pololetí školního roku, bylo rozhodnutí o všech snížených známkách z chování udělených chybně již ve čtvrtletí zrušeno a chování žáků bylo hodnoceno znovu.. 8. Aktivity školy Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, kaštanů a pomerančové kůry, burza sportovních potřeb a další aktivity. Pod vedením učitelů pracovalo na škole několik zájmových kroužků. Byly to: 2x florbal, 2x angličtina pro 2. ročník, logopedie, předškolička, informatika pro 4. ročník, hra na zobcovou flétnu, příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, výtvarné techniky a dyslexie. Školní družinu navštěvovalo 180 dětí a nabízela kroužky sportovní, dramatický, přírodovědný, výtvarný, hra na zobcovou na flétnu. Po celý rok byli žáci školní družiny zapojeni do projektu Za bezpečné dětství. Žáci vyšších ročníků měli předplatné na divadelní představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic zde pracoval Školní atletický klub, který nabízí 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku, kam docházelo přibližně 40 dětí. Žáci se zapojili pod vedením vyučujících českého jazyka do celostátní soutěže v řečnictví Mladý Demosthenes, kde prokázali své rétorické dovednosti. V říjnu a listopadu se připravovali a vystupovali před třídou. Nejlepší se představili ve školním kole. Regionální kolo se konalo na naší škole. Celá akce splnila svůj účel - zapojila žáky ve velké míře do zkvalitňování mluveného slova. Po celý školní rok byli žáci vedeni k recyklaci odpadu. Na každém patře na chodbách byly přistaveny dva plastové kontejnery: modrý na papír a žlutý na plasty. Nově byly přistaveny kontejnery do některých tříd, aby žáci mohli recyklovat i jiné suroviny. V ekologické výchově spolupracujeme s ekostanicí Pasíčka, kam žáci jezdí na exkurze. V souvislosti s environmentální výchovou žáci všech tříd po celý rok navštěvují ekocentrum Paleta. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

14 P edagogická část Škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, MRKEV, Eko škola, Pasování na čtenáře, Nejlepší prostředí ve třídě. Žáci se účastnili svými pracemi výtvarných soutěží: Zdravá a nemocná příroda, Hledání dobra, Komiks nás baví, Co bych chtěl mít v našem městě, Život v moři a na souši, Já a ty jsme my. Po celý školní rok školu provázely české tradice formou jednodenních projektů. Učitelé a žáci 1. stupně ve spolupráci s Krajskou knihovnou Pardubice. V tomto školním roce proběhla dobročinná sbírka při Vánočním jarmarku a výstavě Obrazy, které léčí. Celková částka Kč byla rozdělena a v říjnu předána TYFLOCENTRU, středisku pro zrakově postižené občany a záchranné stanici PASÍČKA, pro poraněná zvířata. Finanční dar TYFLOCENTRUM použije na realizaci výletu pro osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomé a jinak těžce zrakově postižené), který bude zaměřen na procvičování prostorové orientace (pohyb a orientace v neznámém prostředí), na zlepšování fyzické kondice a na kompenzaci informačního deficitu (poznávání nových věcí, rozšíření či nabytí nových informací). V záchranné stanici PASÍČKA si žáci na 3 roky adoptovali Psíka mývalovitého. Ve školním roce 2011/2012 škola zajistila testování žáků 3., 5. a 9. ročníku od společnosti Scio. Testování se týkalo znalostí v českém jazyce, matematice, všeobecných studijních předpokladech a anglickém jazyce. Žáci 5. a 9. ročníků se také zúčastnili celoplošné generální zkoušky testování ČŠI. 9. Projekty EU Od 1. srpna 2011 se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám. Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. OP VK je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem. Naše škola získá částku ve výši Kč. Cílem našeho projektu je zkvalitnění výuky v oblastech čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT, přírodních věd a ve finanční gramotnosti. Zaměřujeme se především na nové metody a formy práce, které by výuku žákům přiblížily, učinily zajímavější a motivovaly je k lepším výsledkům. Konečným výsledkem projektu budou pracovní listy vytvořené pedagogy ve výše uvedených oblastech, ověřené v praxi, proškolení pedagogové a individualizace výuky. Ve školním roce 2011/2012 jsme využili individualizaci výuky v předmětech Český jazyk ve třídách 5.A, B a Rétorika v 6.A, B a v 9. ročníku. Práce ve skupinách probíhala v předmětech Počítače ve třídách 5.A, B, 6.A, B a Pracovní činnosti zaměřeném na ICT v 9. ročníku. Individualizace výuky v oblasti přírodních věd byla realizována v předmětech Vlastivěda a Přírodověda ve třídách 4. a 5. ročníku 1x za pololetí a v předmětech Fyzika, Přírodopis a Chemie ve třídách 2. stupně 2 4x za pololetí. Učitelé absolvovali školení a semináře zaměřené na čtenářskou a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT a přírodní vědy a vytvářeli pracovní listy, které ověřovali při výuce. Z první části dotace škola získala pro pedagogy notebooky (slouží k tvorbě výukových materiálů) a kompletně nově vybavenou počítačovou učebnu s 30 PC stanovišti. 10. Poradenské služby Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Markéta NETOLICKÁ. Do školy docházel školní psycholog Mgr. Markéta Kotková, pracovník PPP Pardubice. Služby byly poskytovány žákům, rodičům i učitelům. Problematikou prevence rizikových jevů se zabývala Mgr. Ivana DRAŽKOVÁ. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

15 V ý ročn í zpráva školy za rok 2010/2011 E k onomická část B. EKONOMICKÁ ČÁST 1. Příjmy celkové příjmy: z toho: Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) Dotace ze státního rozpočtu (platy) Poplatky za čipy školní jídelna Peníze školám - EU Dotace Eko Dary od rodičů a sponzorů, výhry Ostatní příjmy Dotace MO 5 Pardubice Příspěvek od rodičů na školní družinu Stravné školní jídelna Příjmy z doplňkové činnosti tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5 tis. Kč 568 tis. Kč 6 tis. Kč 15 tis. Kč 47 tis. Kč 6 tis. Kč 275 tis. Kč tis. Kč 496 tis. Kč 2. Výdaje neinvestiční výdaje celkem tis. Kč z toho: Státní: Náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč 2% do FKSP 134 tis. Kč OON 14 tis. Kč Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč Učebnice, učební texty a učební pomůcky 207 tis. Kč Plavání žáci 0 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11 tis. Kč Provozní: Energie tis. Kč Vybavení učeben 550 tis. Kč Odpisy 254 tis. Kč Opravy a údržba 440 tis. Kč Ostatní náklady 979 tis. Kč Peníze školám - EU 568 tis. Kč Školní družina 275 tis. Kč Stravní - školní jídelna tis. Kč Výdaje z doplňkové činnosti 389 tis. Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

16 V ý ročn í zpráva školy za rok 2010/2011 E k onomická část 3. Doplňková činnost(obsaženo v bodu 1.a 2.) 2011 Celkové příjmy: 496 tis. Kč z toho: Pronájem tělocvičen a hřiště 350 tis. Kč kroužky 124 tis. Kč ostatní 22 tis. Kč Celkové náklady: mzdy zdravotní a sociální pojištění energie Opravy, údržba, služby, poplatky Učební pomůcky z toho: 389 tis. Kč 185 tis. Kč 22 tis. Kč 140 tis. Kč 42 tis. Kč 0 tis. Kč 4. Hospodářský výsledek Z hlavní činnosti: ,72 Kč Z doplňkové činnosti: ,58 Kč Hospodářský výsledek celé organizace: ,30 Kč Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

17 S tatistická část C. STATISTICKÁ ČÁST 1. Počty žáků ve škole (podle stavu k ) 1. stupeň 2. stupeň celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 23,9 21,3 22,7 Přepočtený počet pracovníků * * 52 Počet pedagogických pracovníků * * 37,5 2. Statistika vzdělávacího procesu (statistika za II. pololetí) Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny (statistika za II. pololetí) Výchovná opatření, neomluvená absence 1. stupeň 2. stupeň Celkem 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

18 S tatistická část 4. Účast žáků v soutěžích Nejvýraznější úspěchy žáků: Kolektivy: Atletický čtyřboj Pardubického kraje o pohár hejtmana IX. ročník: 1. A 1. místo 1. B 2. místo 2. B 1. místo 2. C 2. místo 2. A 3. místo 3. B 1. místo 3. A 2. místo 4. A 1. místo 5. A 1. místo Atletický čtyřboj Pardubického kraje 9. ročník - družstvo dívek 2. místo krajské kolo 9. ročník - družstvo chlapců 3. místo krajské kolo Pohár rozhlasu Krajské kolo 2.místo mladší žákyně 4. místo mladší žáci 2. místo starší žákyně 4. místo starší žáci Kinderiáda (2. 5. třídy): 9. místo v celostátním kole V oblastním kole ve Svitavách obsadili naši mladí atleti 2. místo, ze kterého postoupili do celorepublikového kola, v němž obsadili 9. místo (ze 42 škol). Liga škol - Orientační běh Přespolní běh Mc Donald cup kopaná Olympiáda dětí a mládeže kopaná: Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh Olympiáda dětí a mládeže basketbal Olympiáda dětí a mládeže vybíjená Olympiáda dětí a mládeže volejbal Olympiáda dětí a mládeže florbal Olympiáda dětí a mládeže plavání Olympiáda dětí a mládeže softbal IX. Olympiáda dětí a mládeže Mikulášský turnaj v košíkové Orion Cup- florbal Vybíjená dívky 4. a 5. třídy 1. místo 2. místo v okresním kole (mladší dívky) 4. místo v okresním kole (mladší chlapci) 4. místo v okresním kole (starší dívky) 5. místo v okresním kole (starší chlapci) 2. místo v krajském kole (1. 3. třídy) účast v okresním kole (4. 5. třídy) účast v okrskovém kole (chlapci) 1. místo v regionálním kole (4. 9. ročník) 2. místo v regionálním kole (6. 9. ročník) 2. místo v okresním kole (dívky) 1. místo v okresním kole (dívky) účast v okrskovém kole (chlapci) účast v okrskovém kole (chlapci) 1.místo v okresním kole (dívky) 2.místo v krajském kole (dívky) 3.místo v okrskovém kole (chlapci) 2. místo v okresním kole (chlapci) 2.místo v okresním kole (dívky) 1. míso v okrskovém kole (chlapci) 1.místo v okresním kole, které bylo i přeborem kraje(chlapci), postup do republikového kola 3. místo v kraji účast v okrskovém kole (chlapci) 3. místo v okrskovém kole (dívky) 1. místo v okresním kole 2. místo v krajském kole Jednotlivci: 1. místa v atletickém čtyřboji tříd základních škol Pardubického kraje Franclová Nela 1.A, Štětka Adam 1.A, Pithart Čeněk 3.B, Levinská Alžběta 4.A Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

19 S tatistická část Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic třídy 2.místo - Zuzana Indráčková - 5. A 3.místo Markéta Buderová 5.A 2. místo Václav Chudomel 5. A 3.místo Martin Burian 4. A Ročník 2000 Dívky 2.místo Katka Burianová 5. A 3.místo Alžběta Levinská 5. A Ročník 1999 Dívky 1.místo Eliška Perná 7. A Ročník 1998 Chlapci 1.místo Josef Petr 8. B Dívky 2.místo Tereza Piskačová 8. A Ročník 1997 Chlapci 3.místo Jan Dunovský 9. A Přespolní běh 1. místo Markéta Navrátilová 6. A 3. místo David Svatý 7.A Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků: Slavnosti jazyka žáci ročníku (přehlídka rétorických dovedností) Mladý Demosthenes 29 žáků ročníku Denis Hurych 7. B 3. místo regionální kolo Veronika Hofmannová 9. A 2. místo regionální kolo O pardubický pramínek Kateřina Burianová 5. A 2. místo v regionálním kole Mistr slov Andrea Kucharová 8. A Veronika Hofmannová 9.A Olympiáda v českém jazyce školní kolo žáci 8. a 9. tříd Kristýna Betlachová 9. A postup do okresního kola Petra Vaňousová 9. B postup do okresního kola Finanční gramotnost žáci 9. B a 9. C - 1.místo Michael Jireš 9. B postup do celostátního kola. 2.místo Petra Vaňousová 9. B - postup do celostátního kola 3.místo František Špaček 9. C - postup do celostátního kola Projekt Volba povolání literární soutěž - žáci 9. A, 9. B 1. místo Eliška Pospíšilová 9. A 2. místo Kristýna Betlachová 9. A 3. místo Andrea Kucharová 8. A Recitační soutěž ve Svitavách žáci 4.A krajské kolo účast Recitační soutěž ročníku oblastní a krajské kolo Andrea Helvichová 2.A Filip Krejcar 3.C David Král 2.A Nela Svatoňová 5.A Kateřina Dušková 4. A Magdaléna Perná 4. A Účast v literárně-výtvarné soutěži O pardubický pramínek Výtvarné soutěže Hledání dobra 1.kategorie 3. místo Dominik Zdražil 1.B 2.kategorie 1. místo Nela Svatoňová 5.A 3. místo Katka Bartakovičová 5. A Komiks nás baví Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

20 S tatistická část Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Právo na každý den Festival vědy a techniky Matematický klokan Přírodovědný klokan Pythagoriáda Gepard informační gramotnost Logická olympiáda SCIO testy Co bych chtěl mít v našem městě 1.místo Katka Bartakovičová 5. A Život v moři a na souši 2.kategorie 1. místo Ondřej Matějíček 1.B Dominik Houf 1. B 3.kategorie 1. místo Nela Svatoňová 5.A 3. místo Eliška Vetišková 5. A 40 žáků ročník ve školním kole Petr Černý 7. C - postup do okresního kola Filip Šetek 6. B - postup do okresního kola 5. místo okresní kolo Lukáš Lebduška 8. B - postup do okresního kola 3. místo okresní kolo 9 žáků ve školním kole Jan Šťastný 9. B postup do okresního kola Petra Vaňousová 9. B postup do okresního kola Lukáš Lebduška 8. B postup do okresního kola 4 žáci 9. B, 9. C 4 žákyně z 8. C, účast v okresním kole žáci ročníku ročník Nela Horáková 3.A 1. místo Tomáš Kučera 3.B 1. místo Matěj Sádovský 3. B 1. místo ročník Olga Hloušková 5.A 1. místo Jakub Joukl - 5.B - 2. místo Adam Rob 5.A 3. místo ročník Barbora Kolmanová 6.B 1. místo Simona Saboóvá - 7.B - 2. místo Kristýna Klabenešová 7.B 3. místo ročník Vojtěch Zelenka 9.A 1. místo Veronika Mertová 8.C 2. místo Veronika Hofmannová 9.A 3. místo žáci ročníku Veronika Hofmannová 9. A Klára Konečná 9. A Nikola Poláková 8. C 56 žáků ročníku 5. ročník 1. místo Petr Filip 5. A 2. místo Jakub Joukl 5. B 6. ročník 1. místo Anna Kochová 6. B 2. místo Barbora Kolmannová 6. B 7. ročník 1. místo Simona Sabóová 7. B 8. ročník 1. místo Veronika Mertová 8. C 39 žáků z 5. A, 5. B 30 žáků z 9. A, 9. B, 9. C 10. místo v krajském kole Petr Filip 5. A Petr Filip 5.A nejlepší v matematických dovednostech v Pardubickém kraji Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

21 S tatistická část 5. Atletika a výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo náměstí Žáci reprezentují jak školu, tak Školní atletický klub při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 (ŠAK). A. Soutěže družstev 2012 Přípravky: Dvě naše družstva (žáci i žákyně) postoupila do finále krajského přeboru (dále jen KP). Ve finále KP družstvo žákyň zvítězilo a družstvo žáků obsadilo šesté místo. V zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadily naše týmy první a šesté místo. Mladší žactvo: Mladší žáci obsadili 4. místo ve finále KP družstev. Mladší žákyně obsadily 2. místo ve finále KP družstev. V zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadil náš tým druhé místo a šesté místo. Starší žactvo: Starší žáci obsadili 2. místo v KP a postoupili tak do semifinále ČR družstev. Starší žákyně obsadily 2. místo v KP družstev a postoupily rovněž do semifinále ČR družstev. Starší žáci postoupili ze semifinále z druhého místa mezi deset nejlepších tuzemských družstev (finále- Olomouc ). Starší žákyně skončila v semifinále šestá. B. Krajský přebor-jednotlivci 2012 (hala) Starší žactvo: David Sklenář Daniel Špičák Tomáš Maivald Vojtěch Škareda Mladší žactvo: Vojtěch Adamec Daniel Hanzlík Eliška Perná 1.místo (60m překážek) 2.místo (60m překážek) 2.místo (150m) 3.místo (60m překážek) 3.místo (skok daleký) 1.místo (skok vysoký) 2.místo (60m překážek) 3.místo (skok daleký) 2.místo (skok daleký) 3. místo (skok vysoký) 3.místo (skok daleký) 2012 (dráha) Starší žactvo: Jan Dunovský David Sklenář Ondřej Kopecký Vojtěch Škareda Adam Salfický Tereza Hloušková Veronika Hofmanová 1.místo (skok o tyči) 1.místo (hod diskem) 1.místo (100m překážek) 1.místo (200m překážek) 2.místo (skok o tyči) 3.místo (skok vysoký) 3.místo (hod kladivem) 2.místo (hod diskem) 1.místo (skok o tyči) 1.místo (hod oštěpem) 2.místo (skok vysoký) Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

22 S tatistická část Dunovský, Sklenář, Kopecký, Špičák Konečná, Hloušková, Doudová, Žandová 1.místo (4x60m) 3.místo (4x60m) Mladší žactvo: Vojtěch Adamec Eliška Perná David Svatý 2.místo (skok vysoký) 2.místo (60m překážek) 2.místo (150m) 1.místo (150m) 2.místo (60m překážek) 3.místo (hod kriketovým míčkem) 2.místo (800m) 2.místo (60m překážek) 3.místo (skok daleký) 2.místo (skok vysoký) 3.místo (skok vysoký) 3.místo (skok daleký) 3.místo (4x60m) 2.místo (4x60m) Zuzana Novotná Natálie Černohorská Kateřina Anna Nádvorníková Mikuláš Háva Novotná, Nádvorníková, Pospíšilová, Černohorská Hnazlík, Háva, Svatý, Havel C. Mistrovství ČR-jednotlivci 2011 (dráha) Marek Novotný 7.místo (100m překážek) Jan Dunovský 7.místo (skok o tyči) Pavlína Novotná 9.místo (hod oštěpem) Zuzana Krupičková 10.místo (skok o tyči) Vojtěch Škareda 11.místo (skok o tyči) Martin Turek 11.místo (hod kladivem) Tereza Hloušková 14.místo (skok o tyči) Edita Hagarová 15.místo (skok o tyči) Kristián Duha 15.místo (hod diskem) Novotná, Krupičková, Čaladi,Doubravová 14.místo (4x60m) 2012 (hala) Jan Dunovský Vojtěch Škareda David Sklenář Daniel Špičák Tereza Hloušková Špičák, Chrbolka, Sklenář 2012 (dráha) Jan Dunovský Tereza Hloušková David Sklenář Kristýna Sádecká Edita Hagarová Ondřej Kopecký 1.místo (skok o tyči) 3.místo (skok o tyči) 13.místo (60m překážek) 14.místo (60m překážek) 6.místo (skok o tyči) 9.místo (3x300m) 3.místo (skok o tyči) 5.místo (skok o tyči) 4.místo (hod oštěpem) 5.místo (100m překážek) 8.místo (200m překážek) 8.místo (skok o tyči) 10.místo (skok o tyči) 10.místo (skok o tyči) D. Mezistátní utkání žactva v Chorvatsku V září se David Sklenář zařadil na špici českých tabulek ve své žákovské kategorii v disciplíně 200m překážek (26.46 s.) resp. 300m překážek (40.27s.). Řekl si tak o zařazení do reprezentačního výběru, který pojede na mezistátní čtyřutkání do chorvatské Rijeky. F. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic Žáci a žákyně třetích až devátých tříd se zúčastní i letošního ročníku, jehož finále proběhne Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

23 S tatistická část G. Absolventi Naši odchovanci působí a vynikají v různých sportovních odvětvích na domácí a někdy i světové scéně. Výjimkou nebyla ani tato uplynulá sezóna. Atletika: Jaroslav Hedvičák nejml., Michaela Nosková, Nikola Řehounková, Hana Luticová, Klára Chmelařová, Tomáš Procházka, Ondřej Blažek, Filip Matějka, Tomáš Němec Orientační běh: David Procházka, Klára Procházková, Tomáš a Oldřich Kosovi Hasičský sport: Michal Tydrych Kanoistika: Radka Valíková Tenis: Pavla Šmídová Házená: Tomáš Hes Horolezectví: Tomáš Kučera Hokejbal: Tomáš Hák Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

24 S tatistická část 6. Další stručný komentář Prostory školy byly plně vytíženy. Nově byly vybaveny dva kabinety Škola byla vybavená již sedmou interaktivní tabulí. Modernizují se postupně učebny novým stavitelným nábytkem, tabulemi na pylonech a vestavěnými skříněmi. Velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR. Ve škole nejsou žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy. Se žáky s vývojovou poruchou pracují dyslektické asistentky. Pomůcky se průběžně doplňují. Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled o čerpání těchto prostředků). Ve spolupráci s PPP probíhala konzultační odpoledne s psychologem (1x 14 dní). Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic Pedagogicko-psychologickou poradnou Službou škole ČSTV Pardubice Městskou policií Obvodem V V průběhu školního roku mohli žáci odebírat ochucené školní mléko (2x týdně) a využít prodeje svačinek. Po celý rok je pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině. Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Děti 1. stupně dostávaly zdarma 1x týdně ovoce nebo zeleninu. Byly průběžně aktualizovány www stránky školy. Do konce roku 2011 ve škole pracovala Školská rada ve složení: Jindra Zelenková, Michael Budera, Stanislava Slezáková, Ladislav Doležal, Jana Lacová a Ivana Dražková. Od ledna 2012 je školská rada ve složení: Jindra Zelenková, Michal Sodomek, Jana Harvánková, Ladislav Doležal, Jana Lacová a Ivana Dražková. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

25 S tatistická část 7. Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/2012 byla na DVPP vyčleněna a využita částka Kč z rozpočtu školy a Kč z prostředků EU. Velká část školení byla zdarma v rámci projektů EU. Kurzy, které pedagogové absolvovali: Příjmení a jméno Název školení Časová dotace Školní knihovna v informačním světě internetu 21. Mgr. ABELOVÁ Zdena století 5 hodin Mgr. ČEVOROVÁ Anna Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin Mgr. ČEVOROVÁ Anna Specifické poruchy učení, kurz pro ped. pracovníky 32 hodin Mgr. DRAŽKOVÁ Ivana 19. kongres k sexuální výchově 16 hodin Mgr. DRAŽKOVÁ Ivana Vzdělávací program pro metodiky prevence 16 hodin Mgr. DRAŽKOVÁ Ivana Prevence poruch příjmu potravy 5 hodin Mgr. DRAŽKOVÁ Ivana Seminář pro metodiky prevence 16 hodin Studium k výkonu specializovaných činností - Ing. FUKA Jan koordinace ICT 250 hodin Mgr. HEZKÁ Martina Childrenś Literature 3 hodiny Informační a komunikační technologie ve výuce Mgr. HEZKÁ Martina angličtiny 3 hodiny Mgr. HEZKÁ Martina Intenzivní kurz angl. jazyka pro středně pokročilé (B1) 40 hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema SMART Klub aneb krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 8 hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema Rozumíme penězům 6 hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema Novela zákoníku práce ve školské praxi od hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema Řízení kvality škol a školských zařízení 8 hodin Mgr. JIČÍNSKÁ Ema Vedení problémových tříd, management školní třídy 20 hodin Novela zákona 137/2006Sb. O veřejných zakázkách a Mgr. JIČÍNSKÁ Ema 5 hodin Mgr. KAKOSOVÁ Pavlína Rozumíme penězům 6 hodin Mgr. KLEPALOVÁ Lenka Školní knihovna v informačním světě internetu 21. Století 5 hodin Mgr. KUBANOVÁ Karla Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným mat. jaz. 8 hodin Mgr. KUBANOVÁ Karla Rozumíme penězům 6 hodin Mgr. KUBÁŠKOVÁ Darina Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech 4 hodiny Školní knihovna v informačním světě internetu 21. Mgr. KULICHOVÁ Eva Století 5 hodin Mgr. LACOVÁ Jana Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením 6 hodin Mgr. LACOVÁ Jana Trenérské školení licence D Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

26 S tatistická část Mgr. LACOVÁ Jana Výtvarné techniky 6 hodin Mgr. MACÍKOVÁ Jana Matematika a komunikace 4 hodiny Mgr. MACÍKOVÁ Jana Evaluace informační gramotnosti 4 hodiny Mgr. MIVALTOVÁ Jana Motivační setkání vyučujících angličtiny 8 hodin Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní Mgr. MUSILOVÁ Zuzana tabuli - zač. 6 hodin Mgr. NETOLICKÁ Markéta Dokumentace vých. poradce, orientace v právní oblasti 6 hodin Mgr. NETOLICKÁ Markéta Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin Mgr. PLÍŠKOVÁ Petra Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin Mgr. PLÍŠKOVÁ Petra Specifické poruchy učení, kurz pro ped. pracovníky 32 hodin Školní knihovna v informačním světě internetu 21. Mgr. SASÍNOVÁ Eva Století 5 hodin Mgr. SASÍNOVÁ Eva Výuka češtiny jako cizího jazyka 8 hodin Mgr. SECKÁ Jana Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech 4 hodiny Mgr. SECKÁ Jana Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin Mgr. SHÁNĚLOVÁ Zuzana Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech 4 hodiny Mgr. SOUDKOVÁ Kristýna Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech 4 hodiny Mgr. SVOBODOVÁ Kateřina Jsme v EU, buďme v obraze Mgr. SVOBODOVÁ Kateřina Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. SVOBODOVÁ Kateřina Sebezkušenostní, prožitkový kurz Mgr. ŠTRUNCOVÁ Kateřina Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin 64 hodin 40 hodin Mgr. ŠTRUNCOVÁ Kateřina Jiní a přeci stejní, Mgr. ŠTRUNCOVÁ Kateřina Příroda v offsaidu, Mgr. ŠTRUNCOVÁ Kateřina EVVOLUCE 7 hodin Mgr. VERNEROVÁ Jana Seminář Vremena a Echo 2,5 hodiny Mgr. VLASÁKOVÁ Zuzana Hospitace jako součást autoevaluace školy 8 hodin Mgr. VLASÁKOVÁ Zuzana SMART Klub aneb krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 8 hodin Mgr. VLASÁKOVÁ Zuzana Právní předpisy ve školství v aktuálním znění 6 hodin Mgr. VLASÁKOVÁ Zuzana Rozumíme penězům 6 hodin Mgr. ŽANDOVÁ Lenka Výtvarné techniky 6 hodin Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

27 S tatistická část 8. Trend vývoje udržení a zlepšení práce sportovních tříd podpora činnosti ŠAK zdokonalování výuky výpočetní techniky renovace stávajícího vybavení, internet do výuky využívání interaktivních tabulí budovat podmínky pro trávení volného času dětí ve škole a okolí (sportovní areál, sportovní, vědomostní a dovednostní kroužky atd.) zvýšený důraz na vztahy mezi žáky a mezi učiteli a žáky, důsledné řešení problémů a práce s problémovými žáky prevence šikany zkulturnění prostředí ve třídách recyklace papíru a plastů ve větší míře vyzdvihovat vzorné žáky 2x ročně probíhá odměňování žáků důraz i na prevenci rizikových jevů ve společnosti zvyšování kvality výuky jazyků důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s ŠVP 9. Školní jídelna (podle stavu k ) Po celý rok měli žáci možnost výběru ze dvou jídel a objednávání stravy přes internet. Počet Kapacita jídelny 630 Počet strávníků 547 Přepočtený počet pracovníků 7 V Pardubicích dne 1. října 2012 Schváleno Školskou radou 8. října 2012 Mgr. Ema Jičínská ředitel školy Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2011 do 30.6. 2012. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2011 do 30.6. 2012. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2011 do 30.6. 2012 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Vyučovací jazyk:

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více