Konference Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách Příspěvek Dynamické nákupní systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách 3. 4. 2014. Příspěvek Dynamické nákupní systémy"

Transkript

1 Konference Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách Příspěvek Dynamické nákupní systémy Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.: web: Publikace Elektronické zadávání veřejných zakázek

2 co je to dynamický nákupní systém? Dynamickým nákupním systémem (DNS) se rozumí plně elektronický systém pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku. DNS může zadavatel zavést v otevřeném řízení. Právní úprava dynamického nákupního systému je obsažena v z.v.z. V DNS používá zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky. ZAVEDENÍ DNS + ZAŘAZENÍ DO DNS (podle pravidel pro otevřené řízení) ZAKÁZKY v DNS (podle pravidel pro otevřené řízení + 95 ZVZ) - min. 47 dnů lhůta pro podávání předběžných nabídek odeslání formuláře Oznámení o zakázce do VVZ - dodavatelé podávají předběžné nabídky + zadavatel zařazuje dodavatele do DNS - lhůta (15+5=) 20 dnů pro podávání předběžných nabídek po odeslání formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci DNS do VVZ - zadavatel zahajuje zakázku odesláním výzvy k podání nabídek + min. 7 dnů pro podání ostrých nabídek

3 změny právní úpravy DNS a výkladová úskalí Zákon č. 258/2011 Sb. účinný od : 82 odst. 3 - V případě veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému může zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před uplynutím lhůty pro podání námitek. Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. účinné od : - 71 odst. 6 - Zadavatel může otevřít 1 nabídku, zadává-li veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému, tzn. není povinen zakázku rušit a odst. 2 písm. c) - Zadavatel není povinen uveřejnit smlouvu na plnění veřejné zakázky zadané v dynamickém nákupním systému, jejíž cena nepřesáhne ,-- Kč bez DPH. Výkladová úskalí: - Zadavatel není povinen odesílat předběžné oznámení před zahájením veřejné zakázky v DNS 86 z.v.z. - Zadavatel není povinen vyhotovovat protokol o otevírání nabídek při zadávání veřejných zakázek v DNS, a tudíž jej uveřejňovat - 72 odst. 2 a 73 odst. 4 z.v.z. x je v souladu s hospodářskou soutěží uveřejňování identifikačních údajů uchazečů o veřejnou zakázku? - Zrušení zakázky je nutné pouze v případě, kdy zadavateli nepřijde žádná nabídka. Při zrušení veřejné zakázky v DNS není třeba odesílat oznámení do VVZ x Jestliže zadavatel neobdržel nabídky, může všem zájemcům zařazeným do DNS zaslat novou výzvu k podání nabídek, aniž by bylo nutné danou veřejnou zakázku zadávanou prostřednictvím DNS rušit. - Zadavatel není povinen vyhotovovat písemnou zprávu - 85 z.v.z.

4 praktické použití DNS (1) První v České republice začaly DNS používat Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Masarykova univerzita je od roku 2009 v České republice první vysokou školou užívající elektronický nástroj a druhým subjektem užívajícím DNS od roku Univerzita Palackého v Olomouci je po brněnské Masarykově univerzitě druhou vysokou školou v České republice, která se rozhodla využívat elektronický dynamický systém zadávání veřejných zakázek a nepoužívat dále rámcové smlouvy. V současné době zadávají veřejné zakázky v DNS nejenom veřejné vysoké školy (Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Hradec Králové), ale i Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo Centrální nákup, příspěvková organizace aj.

5 praktické použití DNS (2) Masarykova univerzita: Zdroj: https://zakazky.muni.cz/dns_index.html Univerzita Hradec Králové: Zdroj: https://www.softender.cz/uhk/

6 DNS a centrální x decentrální zadávání DNS umožňuje zachovat decentralizaci subjektu na organizační jednotky a zadávat veřejné zakázky na jednotkách a přitom je splněna daná podmínka sčítat plnění za subjekt nikoliv jen organizační jednotky. DNS umožňuje i centrální zadávání 1, tzn. že se požadavky ze všech organizačních jednotek sesbírají a z řídící jednotky se zadává centrální veřejná zakázka. 1 Nezaměňovat pojem s centralizovaným zadáváním u centrálního zadavatele podle 3 z.v.z. J. Kohoutková, M. Poremská. Dynamický nákupní systém na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN , 2010, roč. XXI, č. 2, s Dostupný z: Sběry požadavků do centrálních DNS provozovaných na Masarykově univerzitě probíhají v aplikaci INET (Intranet pro pedagogy, studenty atd.). Jádrem sběrného systému je trojice aplikací zadávání žádanek, schvalování žádanek a export žádanek. Kromě harmonogramu sběrů jsou v INET katalogy předmětů, např. počítačů, kancelářských potřeb, který v případě kancelářských potřeb obsahuje i (foto)grafické náhledy.

7 efektivnost zadávání veřejných zakázek v DNS (1) Štohanzlová, J. Efektivita dynamického nákupního systému ve veřejném vysokém školství v ČR. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Diplomová práce Dostupný z: Hypotéza - zavedení dynamického nákupního systému při zadávání veřejných zakázek přináší veřejným zadavatelům časové a finanční úspory. Zkoumána byla v letech 2010, 2011 a 2012 na Masarykově univerzitě, Palackého univerzitě v Olomouci a Ostravské univerzitě v Ostravě: - A) finanční úspora, které je možné dosáhnout porovnáním předběžné hodnoty bez DPH a vysoutěžené hodnoty bez DPH a - B) časová úspora při zadávání veřejné zakázky dynamického nákupního systému na ICT, přičemž zahájením se rozumí odeslání formuláře Zjednodušeného oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému do Věstníku veřejných zakázek a končí podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem.

8 efektivnost zadávání veřejných zakázek v DNS (2) Ad A) Masarykova univerzita a Ostravská univerzita v Ostravě dosáhly finanční úspory u všech dílčích veřejných zakázek, zatímco Univerzita Palackého v Olomouci dosáhla finanční úspory pouze u osmnácti dílčích veřejných zakázek z dvaceti jedna. Finanční úspora Masarykovy univerzity se pohybuje v rozmezí od 8 % do 22 % na jednotlivou dílčí veřejnou zakázku, finanční úspora Ostravské univerzity v Ostravě se pohybuje od 0,8 % do 10 % a finanční úspora u Univerzity Palackého v Olomouci od 2 % do 18 %, přičemž ztráty Univerzity Palackého v Olomouci nebyly vyšší než 2 %. Ad B) Největších časových úspor dosáhla Univerzita Palackého v Olomouci, která zadávala veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému na ICT průměrně za 62 dnů. Ostravská univerzita v Ostravě zadávala 64,5 dne a nejdéle administrovala veřejné zakázky Masarykova univerzita 98 dní.

9 výuka elektronizace veřejného investování na vysokých školách Mendelova univerzita v Brně je v České republice první vysokou školou vyučující od letního semestru 2014 předmět Elektronizace veřejného investování. Cílem předmětu je vychovat specialisty na elektronické veřejné zadávání, a to jak pro zadavatele, tak pro dodavatele, případně pro subjekty kontrolující veřejné zakázky. Příklady studentských prací na téma elektronizace veřejných zakázek: - Štohanzlová, J. Elektronické zadávání veřejných zakázek. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Bakalářská práce Dostupný z: - Štohanzlová, J. Komparace listinného a elektronického zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky. Praha: Vizea. 2010, č. 6, s , ISSN Rozehnalová, L. Komparace efektivnosti zadávání veřejných zakázek v listinné a v elektronické podobě na úrovni krajů. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Diplomová práce Dostupný z: - Povolná, K. Elektronická tržiště veřejné správy. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Bakalářská práce Dostupný z:

10 shrnutí k DNS - počítačová gramotnost - chuť nikoliv na jídlo, ale učit se nové věci - výklad zákona (tzv. virtuální výklad) - rozdíl mezi písemnou formou x listinnou podobou x elektronickou podobou - výběr provozovatelů elektronických nástrojů a otázka přenosu dat do případných nových nástrojů

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 133. Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více