Asistivní technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asistivní technologie"

Transkript

1 Asistivní technologie Přehled výzkumu a aplikací v ČR - Studie Autoři: Lenka Lhotská, Olga Štěpánková, Daniel Novák a Jakub Kužílek České vysoké učení technické v Praze Listopad 2013

2 Obsah Obsah Úvod Aktivity na vysokých školách České vysoké učení technické v Praze...4 Projekt Centra asistivních technologií Západočeská univerzita v Plzni Technická univerzita v Liberci (http://www.tul.cz) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita v Brně Závěr Informační a komunikační technologie ve speciální pedagogice ICT ve výchovně vzdělávacím procesu Děti se speciálními potřebami Instituce nabízející výukové programy pro děti se speciálními potřebami Využití ICT ve výuce dětí se speciálními potřebami Výhody využití ICT ve výuce dětí se speciálními potřebami...21 Použitá literatura a webové zdroje...23 Příloha: Přehledové tabulky institucí a firem 2

3 1. Úvod Asistivní technologie jsou v mnoha ohledech známé již delší dobu, ale v minulosti se tímto pojmem příslušné pomůcky, nástroje a systémy neoznačovaly. Termín se začal intenzivněji používat v posledním desetiletí. Jak vyplývá z dalších kapitol, najdeme řadu aktivit jak na českých vysokých školách v oblasti výuky a výzkumu, tak ve firmách, které se zabývají výrobou některých typů asistivních pomůcek, zařízení a vývojem softwaru. Velkou a dosti podstatnou aktivitou je využití ICT technologií ve speciální pedagogice jako podpora výuky dětí se specifickými potřebami. Dalším typem aktivit jsou pak různá zařízení pro podporu lidí se specifickými potřebami, počínaje poskytováním příslušných pomůcek až po podporu péče. Na závěr studie je přiložena tabulka s přehledem institucí a firem, které působí na území ČR v oblasti asistivních technologií. Samozřejmě výčet nemůže být nikdy úplný. Odráží stav informací k danému datu a uvádí ty subjekty, u kterých jsou alespoň některé údaje známy. 2. Aktivity na vysokých školách Vysoké školy v ČR se zabývají jak ve své výuce, tak ve výzkumu problematikou asistivních technologií a jejich využitím. Konkrétní náplň je vždy spojena s hlavním zaměřením jednotlivých vysokých škol či fakult. Najdeme široké spektrum od čistě softwarových technologií přes kombinace hardwaru a softwaru až po čistě elektronické systémy, případně i další typy systémů, např. mechanických. Kromě toho se pracovníci vysokých škol podílejí na přípravě různých konferencí a workshopů s tematikou asistivních technologií jak na tuzemské, tak mezinárodní úrovni. Protože v této oblasti také existují různé mezinárodní organizace či společnosti, jsou instituce, případně jednotlivci členy těchto organizací. Těmi nejdůležitějšími v evropském kontextu jsou: AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe - ISfTeH (International Society for Telemedicine and ehealth EFMI (European Federation of Medical Informatics Každá z nich má pracovní skupiny, které se zaměřují na konkrétní úžeji 3

4 definovanou problematiku, např. EFMI PPD (Personal Portable Devices osobní přenosné přístroje). Další se soustřeďují na problematiku přístupných softwarových aplikací a webu. 2.1 České vysoké učení technické v Praze Projekt Centra asistivních technologií V prostorách FEL ČVUT bylo vytvořeno centrum moderních technologií pro výuku v oblasti asistivních technologií. Tato oblast výuky zahrnuje prostředky a technologie péče a zkvalitnění života seniorům, invalidním a handicapovaným občanům a dětem. Centrum asistivních technologií (CAT) je realizováno ve spolupráci dvou vysokých škol ČVUT a UK (celkem šest kateder FEL ČVUT a jeden ústav 1. LF UK) pro výuku interdisciplinární oblasti asistivních technologií jako jedné z hlavních priorit vzdělávacího programu v rámci EU. S ohledem na výraznou interdisciplinaritu oboru a velkou ekonomickou náročnost těchto technologií je CAT vytvářeno ve spolupráci více pracovišť s uvažováním výrazného synergického přínosu sdílení znalostí i technologií. CAT je využíváno v prvé řadě studenty FEL a 1. LF (bakalářské, magisterské, kombinované, doktorské studium, celoživotní vzdělávání a studium v anglickém jazyce), a dále i pro celoživotní vzdělávání biomedicínských inženýrů a zdravotních pracovníků. Jako podmnožina asistivních technologií je rovněž cílem CAT uvádění technologií a pomůcek pro vzdělávaní handicapovaných. V České republice je CAT první integrované pracoviště pro podporu výuky v oblasti AT neexistuje. Katedry, které se na přípravě projektu podílejí, vycházejí ze svých zkušeností ve výuce v oboru Biomedicínské inženýrství a mohou se opírat i o mezinárodní zkušenosti získané v rámci řešených projektů 6. a 7. rámcového programu, zaměřených na ehealth, einclusion a AT. V současné době je v prostorách CAT využívána přístrojová technika, která jednak souvisí s přímou lékařskou péčí, jednak tvoří podpůrnou infrastrukturu a v neposlední řadě je využitelná v oblasti domácí péče a asistivních technologií. Toto vybavení je využíváno pro výuku a výzkum, je také možné ho využívat v celoživotním vzdělávání pro široké spektrum účastníků kursů, včetně pracovníků ze sociální sféry. 4

5 Příklady projektů ČVUT: Projekt navigace pro nevidomé Výzkumné a vývojové centrum (společný projekt ČVUT, Vodafonu a Ericssonu) vyvinulo v uplynulých letech první GPS navigační systém pro nevidomé v České republice. Systém umožňuje okamžitou lokalizaci a následnou navigaci nevidomého do cílové oblasti a kombinuje technologie GPS a GSM s lokalizačním call centrem a mapovými podklady. Úspěšné testování potvrdilo možnost plného nasazení systému v praxi. Navigační systém je jedním z projektů Výzkumného vývojového centra (RDC), podpořených Vodafone stipendiem. Řešitelský tým studentů Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze na vývoji systému spolupracoval se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), jejíž představitelé připomínkovali zadání a podíleli se na testování v terénu. SONS také zajišťoval implementaci systému do praxe. Navigační systém pracuje s GPS přijímačem, který má nevidomý u sebe a který zjišťuje jeho polohu a odesílá ji do serveru call centra. V případě ztráty orientace kontaktuje nevidomý call centrum, které určí jeho polohu na mapě a dovede ho do cíle. Nevidomý však může systém využívat také jako navigačního průvodce pro cestování do míst mimo svůj obvyklý akční rádius (např. meziměstské cesty). Testováním nejvhodnějších kombinací standardních GPS přijímačů a GSM CSD/GPRS modemů a následnými hardwarovými a softwarovými úpravami zvolených jednotek bylo dosaženo maximální kompatibility systému s možnostmi nevidomých uživatelů. Přesnost lokalizace je až 2,5 m a její úspěšnost 90-95%. NaviTerier navigace nevidomých v budovách Tento projekt umožňuje navigaci nevidomých i po městě, ale zejména v neznámých budovách. Projekt zahrnuje zdokonalení systému mobilní navigace, návrh speciálního náramku pomáhajícího s orientací v neznámém prostředí a v neposlední řadě také vytvoření hry komunikující s hráčem pomocí hmatu a tepla. Navigační systém funguje na podobném principu jako běžné GPS. Tento systém nevyžaduje žádné specializované technické zařízení a spoléhá se na mobilní telefony s hlasovým výstupem, které zrakově postižení běžně používají. Systém v principu funguje tak, že pečlivě připravený popis budovy nebo exteriéru je po jednotlivých částech zrakově postiženému 5

6 zprostředkováván pomocí hlasového rozhraní mobilního telefonu. Na rozšiřování popsaných míst technici spolupracují s Navigačním centrem SONS. Pomoc po hmatu Vizualizace tepelné mapy Speciální náramek Výzkumníci se navíc rozhodli na základě rozhovorů s nevidomými a popisu jejich pravidelných tras po hlavním městě vytvořit navigační mapu a uložit ji do speciálního náramku, který se nasazuje na spodní část prstů. Nevidomý ho při chůzi městem objímá prsty a podle jeho teploty a povrchu pozná, zda je ve frekventované zóně a jiný nevidomý by mu případně pomohl s navigací a orientací. Pokud se totiž nevidomí dostanou do části města, kterou neznají, ocení spíše pomoc od člověka se stejným postižením. Ten přesně ví, jak podobně hendikepovaného jedince navigovat. Systém zaznamenává místa, kde se nevidomí často vyskytují a je tudíž velká pravděpodobnost, že ztracenému jedinci někdo pomůže. V neznámém prostředí, kde se příliš nepohybují, náramek zchladne a zvrásní se. Stejně jako se zvířata při obraně naježí, náramek změnou povrchu svého držitele upozorní na možné nebezpečí. Pokud se však nevidomý nachází v 6

7 místě, kde se ostatní hendikepovaní často pohybují, náramek zteplá a jeho povrch zůstane hladký. Projekt dále pokračuje a momentálně se pracuje na propojení náramku a mobilu. Pokud se nevidomý ztratí a náramek mu napoví, že je ve frekventované zóně, dostane možnost zaslání kontaktu na dalšího nevidomého, který dané místo dobře zná a může mu pomoci. Proto je potřeba, aby na dalším vývoji spolupracovalo co nejvíce nevidomých lidí, kteří by byli ochotni poskytnout své údaje dalším lidem bez zraku. Zajímavou součástí celého projektu je multimodální hra Quido, na jejímž vzniku také spolupracovali průmysloví designeři. Hra v podstatě slouží jako trenažér pro používání zmíněného náramku. Každý si může zkusit, jak pomáhá změna teploty a povrchu v orientaci. Změnou teploty Quido naviguje hráče k cíli a tlakem upozorňuje na blížící se riziko. Hráč položí ruku na speciální destičku a joystickem ovládá balónek putující neznámým prostředím, kde mu hrozí nebezpečí. Pohybuje-li se uživatel správným směrem, destička mu začne zahřívat prsty a naopak. BlindShell (http://www.blindshell.com/cs/aplikace) BlindShell je aplikace, která zpřístupní zrakově postiženým uživatelům prostředí mobilního operačního systému Android. Jako zpětná vazba pro uživatele slouží Text To Speech společně s vibrační a zvukovou odezvou. Aplikaci vyvinuli studenti ČVUT pod vedením Ing. Daniela Nováka, PhD. BlindShell obsahuje následující aplikace: Volání Zprávy Kontakty Informace o stavu Budík Poznámky Čtečka knih o Umožňuje čtení souborů ve formátu TXT a TXD. Oddělovací znak pro kapitoly je "#". Soubory je nutné zkopírovat do složky BlindShell/books v paměti telefonu a znovu zvolit položku Všechny knihy v aplikaci. Diktafon 7

8 o Umožňuje nahrávat soubory ve formátu 3gp. Obsahuje jednoduchý přehrávač hudebních souborů pro přehrání nahrávek nebo jiných audio souborů (v různých formátech). Pracuje se složkou BlindShell/records. Zmeškané události Nastavení Výjimečnost spočívá také ve snadno použitelné vestavěné klávesnici pro psaní čísel nebo textů. Projekt I4Control (http://www.i4control.eu/) Systém I4Control je nový typ počítačové periferie, která umožňuje motoricky handicapovaným uživatelům ovládat prostřednictvím očních pohybů (případně pohybů hlavy) osobní počítač. Díky tomu, že plně nahrazuje běžnou počítačovou myš, nabízí svému uživateli jednoduchý způsob, jak prostřednictvím oka komunikovat s instalovanými aplikacemi. K nesporným výhodám zařízení patří snadná instalace, jednoduchý způsob používání, mobilnost i univerzálnost, neboť je možné jej připojit k jakémukoliv počítači prostřednictvím USB rozhraní, a v neposlední řadě i nízká cena. Základ systému tvoří malá kamera, která je uchycena k brýlové obrubě a z bezprostřední blízkosti snímá uživatelovy oční pohyby. Získaná informace o změně polohy zorničky slouží přímo k řízení polohy počítačové myši. Například dívá-li se uživatel vpravo, počítačový kurzor se pohybuje vpravo atd. Jedná se o podobný princip jako u joysticku. Kliknutí levého tlačítka myši nahrazuje mrknutí, či spíše zavření oka na určitou časovou konstantu (nejčastěji jednu sekundu). Pravé tlačítko myši nahrazují doplňkové funkce základního menu, které se vyvolá zavřením oka na delší časovou konstantu (nejčastěji dvě sekundy). Doprovodný software k systému I4Control umožňuje handicapovaným uživatelům efektivněji ovládat instalované aplikace. Projekt SPES (http://www.spes-project.eu) Katedra kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze se spolupodílí na výzkumu v rámci evropského projektu SPES, jehož cílem je vývoj asistivních pomůcek, které mohou pomoci zdravotně znevýhodněným spoluobčanům v kritických situacích i v běžném životě. Vyvíjená zařízení musí umět detekovat pády, lokalizovat osobu v interiéru i venkovním prostředí, umožňovat bezobslužnou komunikaci a přivolat pomoc, případně podat tísňové hlášení. 8

9 2.2 Západočeská univerzita v Plzni Výzkum v oblasti analýzy a syntézy řeči probíhá na Západočeské univerzitě v Plzni na Fakultě aplikovaných věd (http://www.zcu.cz) již řadu let. V rámci jednotlivých projektů vznikla celá řada praktických aplikací, z nichž ty nejvýznamnější uvádíme v následujících odstavcích. Syntéza řeči Systémy akustické syntézy řeči samy o sobě nabízejí široké pole uplatnění, ať už v oblastech, kde jiný než hlasový způsob komunikace nepřichází v úvahu, ale i tam, kde možnost hlasové komunikace výrazně obohatí kvalitu dané lidské činnosti nebo prostě tam, kde hlasová syntéza může ulehčit život. Syntetizovaná řeč může nahradit skutečného lidského řečníka na širokém spektru různých pozic od rutinního oznamování opakujících se informací (zastávky MHD, nádraží, apod.), přes hlasový monitoring údajů (řídicí střediska), informační a dialogové systémy (automatická spojovatelka, telefonní klientské či informační linky), až po vysoce propracované a přirozené čtení libovolných textů ( y, SMS, ale i celé knihy). V současné době nelze též syntéze řeči upřít stoupající uplatnění v zábavním průmyslu. Nicméně nejužitečnějšími aplikacemi syntézy řeči jsou nepochybně aplikace pro handicapované lidi. Tyto aplikace mohou využívat lidé s různým zrakovým, sluchovým nebo hlasovým postižením. Zrakově postižení mohou používat systém TTS, který jim bude předčítat jakýkoliv text (např. ve formě čtečky obrazovky, screen readeru). Hlasově postižení mohou k vytváření své řeči využívat svůj osobní systém syntézy řeči. Lidé, kteří ztratili řeč například po mozkové mrtvici, mohou využít technologii založenou na modelu mluvicí hlavy pro výuku řeči. Sluchově postižení mohou upřednostnit poslouchání neutrální, srozumitelné a akusticky čisté syntetické řeči před zašuměnou, dynamickou přirozenou řečí. Lidé s menším postižením sluchu mohou dále současně využívat informace vizuální, získané odezíráním modelu mluvicí hlavy (zejména rtů), i akustické, obsažené ve vytvářeném řečovém signálu. Využití obou druhů informace může najít významné uplatnění i například k výuce znakové řeči sluchově nepostižených. Audiovizuální rozpoznávání řeči Jedná se o úlohu rozpoznávání řeči počítačem, v níž je využíváno obou složek řeči: akustické složky a vizuální složky. Řeč je produkována řečovým ústrojím a výsledkem produkce řeči člověkem je akustický signál, který můžeme slyšet a pohyb řečového ústrojí, který můžeme 9

10 vidět. Bohužel viditelnou část hlasového ústrojí představují pouze rty, zuby, jazyk a tváře člověka. Proto vizuální složka řeči obsahuje méně informace než akustická složka řeči. Vizuální složku řeči využívají nejen lidé se sluchovým postižením (odezírání ze rtů), ale používáme ji nevědomě všichni v běžné komunikaci především v hlučných prostředích. Audio-vizuální syntéza řeči Je dobře známo, že odezírání ze rtů je nutnou podmínkou porozumění řeči sluchově postižených lidí. Ti používají specifických tvarů tváře zejména pak rtů k získání informací o promluvě. Ale i pro normálně slyšící jedince pomáhá vizuální vjem k lepšímu porozumění. Již v roce 1935 pak Cotton uvedl, že vizuální řeč je důležitou částí vizuálního slyšení normálně slyšících i když v těchto případech je vždy dominantním akustický vjem. Proto můžeme konstatovat, že vizuální řeč je přirozenou částí verbální mezilidské komunikace. Do vizuální řeči můžeme zahrnout všechny řečové projevy, které můžeme vnímat zrakem na tváři řečníka. Kompletní vizuální informace je zprostředkována tvarem a pohybem rtů, brady, zubů, tváří a krku. Vizuální a akustické projevy jsou z principu jejich vzniku synchronizované. Důkazem o přínosu vizuální řeči k celkovému porozumění jsou prováděné audio-vizuální studie vnímání řeči. Projekt ELJABR Projekt ELJABR (ELiminace JAzykových BaRiér handicapovaných diváků České televize) byl odstartován a ukončen Na projektu spolupracovala Laboratoř počítačového zpracování řeči (katedra kybernetiky) na Západočeské univerzitě v Plzni a firma SpeechTech, s.r.o. Cílem projektu bylo eliminovat jazykové bariéry dvou skupin handicapovaných televizních diváků ČT. První skupinu tvoří diváci, kteří jsou sluchově postiženi a kteří při sledování televizních programů využívají skryté titulky. Tento cíl byl řešen nasazením nově vyvinutých a speciálně přizpůsobených systémů automatického rozpoznávání řeči zejména při titulkování živých pořadů. V případě druhé handicapované skupiny jde o starší nebo mentálně postižené diváky, kteří nejsou schopni vnímat doprovodný zvuk, vadí jim snížená srozumitelnost reálných dialogů, případně i doprovodná hudební a efektová složka. Při řešení této úlohy byla využita technologie počítačové syntézy řeči (jde o vytvoření paralelní zvukové stopy bez rušivých složek). 10

11 Překlad do znakované řeči Základní jednotkou znakového jazyka je znak (zhruba odpovídá jednomu slovu (pojmu) v mluveném jazyce, to ale neplatí vždy). Znak má dvě složky: nemanuální a manuální. Nemanuální složka je vyjádřena mimikou, pohyby a pozicemi hlavy a horní části trupu (tzv. nemanuální nosiče). Manuální složka je vyjádřena tvary, pohyby a pozicemi rukou (tzv. manuální nosiče). Znaky se realizují ve znakovacím prostoru, který je zhruba vymezen rozpaženými lokty, temenem a linií vedenou pod žaludkem. Hlavní rozdíl mezi češtinou a ČZJ je dán tím, že ČZJ je vizuálně-motorický jazyk, tj. tento jazyk není vnímán sluchem ale zrakem a je založen na tvarech, pozicích a pohybu ne na zvuku. Z toho pramení dvě základní odlišnosti znakového jazyka: simultánnost a existence v trojdimenzionálním prostoru. První možností jsou systémy založené na pravidlech. Tyto systémy lze podle složitosti uspořádat do tzv. Vauquisovy pyramidy. V tomto případě: Překlad do znakované češtiny se jeví jako snadnější, to je dáno tím, že ve znakované češtině je kladen důraz na vztah jedna k jedné (co slovo to znak) mezi českým textem a jeho překladem do znakované češtiny. Ve znakované češtině je také zachována česká gramatika, odpadá tak převod do jiného gramatického vyjádření. Při překladu tedy stačí jen nalézt ke každému slovu, které se bude překládat (některá česká slova se při překladu do znakované češtiny vynechávají), odpovídající znak a případně přidat další znaky, které jsou nezbytné pro vyjádření správného smyslu české věty (např. znaky pro zájmena, která se v české větě explicitně nevyjadřují, ve znakované češtině však ano; znak vyjadřující zápor; znak pro minulý a budoucí čas apod.). Tento překlad lze tedy plně řešit pomocí systému s architekturou přímého překladu. Překlad textu do znakového jazyka je oproti tomu mnohem obtížnější. Je dokonce obtížnější než překlad češtiny do jiného, cizího mluveného jazyka. To proto, že v případě překladu češtiny do jiného mluveného jazyka, jde o překlad mezi jazyky, které sémantické vztahy a gramatické uspořádání ve větě vyjadřují stejně, tj. pomocí slov a ne např. využitím prostoru kolem mluvčího, jako je tomu ve znakovém jazyce. Jak již bylo řečeno, znakové jazyky jsou vizuálněmotorické jazyky, které pro vyjádření sémantických vztahů v promluvě a jim odpovídajícím gramatickým konstrukcím používají znaky a jejich prostorové uspořádání ve znakovém prostoru (simultánnost a existence v trojdimenzionálním prostoru). Vzhledem k tomu, že neexistuje psaná forma žádného znakového jazyka, která by byla přijatá a používaná neslyšícími (existují ovšem psané formy, které byly uměle vytvořeny pro potřeby slyšících uživatelů např. systém SignWriting nebo pro potřeby reprezentace znaků na počítači např. HamNoSys - notační systém, pro zápis libovolného znakového jazyka, podobný jako fonetická transkripce pro 11

12 mluvenou řeč), je pořízení paralelních korpusů, které by se daly použít pro statistický přístup k řešení problému překladu, velice obtížné a nákladné. Drtivá většina systémů je tedy založena na využití lingvistického přístupu k řešení problému překladu. Rozpoznávání znakového jazyka Cílem rozpoznávání znakového jazyka je rozpoznat promluvu znakujícího člověka. Rozpoznaná informace je následně předána modulu překladu znakového jazyka, který jí přeloží do srozumitelné formy. Vstupem pro rozpoznávač je sekvence snímků, zachycena například kamerou. Obecně je možné použít i jíný snímací přistroj jako například datové rukavice. Syntéza znakové řeči Syntézou znakové řeči rozumíme napodobení pohybů znakující lidské postavy. Úkolem syntézy je vytvoření obrazu modelu člověka ukazující znakovou řeč například na obrazovce počítače. Spojením této animace se systémem překládající psaný text do znakové řeči dostáváme virtuálního tlumočníka překládající například televizní zprávy. 2.3 Technická univerzita v Liberci (http://www.tul.cz) Projekty Laboratoře počítačového zpracování řeči Laboratoř počítačového zpracování řeči patří k vedoucím pracovištím v oboru hlasových technologií v České republice. Hlavní výzkumnou doménou byla a je oblast rozpoznávání řeči. Začátkem 90. letech byla pozornost zaměřena především na řešení problematiky rozpoznávání izolovaně pronášených slov a frází, později se začali věnovat i nejsložitější úloze - rozpoznávání plynulé řeči. V současné době vyvinuté systémy zvládají rozpoznávání jednotlivých slov z rozsáhlých slovníků obsahujících řádově stovky tisíc slov, a to od libovolného mluvčího, v reálném čase (do 1 s) a s úspěšností nad 95 % - nejen na PC ale dokonce i na mobilním přístroji. U spojité řeči se procento správně rozpoznaných slov pohybuje kolem 90 % u přepisování televizních popř. rozhlasových pořadů a kolem % u spojitého diktování libovolnou osobou (se slovníkem slov). Je třeba si však uvědomit, že jde o velmi komplikovanou úlohu, zejména v češtině, jejíž slovník čítá několik milionů různých slovních tvarů. 12

13 Hlavním krédem laboratoře je dělat nejen teoreticky zaměřený výzkum, ale vždy jej také ověřovat na konkrétních aplikacích a úlohách z praxe. Příkladem takto do praxe dovedených aplikací jsou programy MyDictate a MyVoice (navržené pro potřeby hendikepovaných osob), dále NewtonDictate (nejlepší český program pro spojité diktování, vyvinutý ve spolupráci s firmou Newton Technologies a.s.), ATT Toolkit (program pro přepis televizních a rozhlasových pořadů nasazený ve firmě Newton Media), či starší programy InfoCity nebovisper. 2.4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava VŠB-TUO Fakulta elektrotechniky a informatiky se zabývá výukou a výzkumem v biomedicínském inženýrství a samozřejmě také v oblasti asistivních technologií, které jsou s biomedicínským inženýrstvím úzce provázány. Vzniká postupně celá řada nových projektů. Zde uvádíme výsledek jednoho z nich. Měření glykémie nevidomými Pro slabozraké či nevidomé osoby je čtení aktuálních údajů zobrazených na displeji osobních diagnostických přístrojů nedostupné. Nevidomý musí mít vždy při měření pomoc další osoby. Nově navržená unikátní elektronická konstrukce ve spojení s glukometrem umožňuje osobě slabozraké či nevidomé bez pomoci další osoby zjišťovat naměřené údaje a ty použít vhodně k dalšímu postupu léčby, tzn. osoba slabozraká či nevidomá bude schopna provádět selfmonitoring" (sledování vývoje nemoci a úprava dávkování léčiva samotným pacientem). Elektronická konstrukce nezasahuje do zapojení domácích diagnostických přístrojů, pouze využívá sériové rozhraní poskytované těmito přístroji. 2.5 Vysoké učení technické v Brně Zpracování řeči Projekt je zaměřen na teoretický výzkum pro tyto oblasti aplikaci: - telekomunikace: informační systémy pro telefonní služby v pevné i mobilní síti, informace o dopravě, infrastruktuře obcí, vstup do databází pomocí telefonu, použití mobilních telefonů vautomobilu a hlučných 13

14 prostorech - multimediální prostředky využití výpočetní techniky: interaktivní systémy záznamu informací (diktovací stroje), interaktivní prostředky jazykové výuky, automatické titulkování v televizi, apod. - povelové systémy pro ovládání přístrojů, ovládání vybraných funkcí v palubním počítači automobilu, ovládání robotů hlasem - pomoc zdravotně postiženým: kochleární implantáty a jejich optimální aplikace, zvýrazňování řeči pro sluchově postižené. 2.6 Masarykova univerzita v Brně Projekt GATE (Graphics Accessible to Everyone) Projekt (http://lsd.fi.muni.cz/gate/about) je zaměřen na netradiční reprezentaci obrázků pomocí jejich ozvučení základem je transformace pixelů do směsi zvuků. To umožňuje uživateli (nevidomému) prozkoumat obrázky, které nejsou anotovány, např. obyčejné fotografie. Další funkcí je generování obrázků v dialogovém režimu. Aplikace je přizpůsobena pro zrakově postižené, protože umožňuje vytvářet jednoduché formy grafiky, např. pohlednice, blahopřání bez použití grafického editoru. 2.7 Závěr V tomto stručném přehledu jsou uvedeny ty projekty, které se i prakticky využívají. Je zřejmé, že převažují softwarové projekty, které využívají velké přidané hodnoty ve využitých myšlenkách. Převažují aplikace na zpracování řečového signálu, případně textu. Oblast asistivních technologií, vyžadující využití různých přístrojů a hardwarových zařízení, je i finančně náročnější pro výzkum. Bez grantové podpory není možné výzkum v této oblasti realizovat. Problémem je často nepochopení ze strany hodnotitelů grantových přihlášek, protože interdisciplinární témata nelze snadno zaškatulkovat do základního členění podle oborů, které se standardně v grantových agenturách používá. 14

15 3. Informační a komunikační technologie ve speciální pedagogice Speciální pedagogiku můžeme definovat jako vědní obor, který se zabývá zákonitostmi výchovy a vzdělávání a rozvojem jedinců, kteří jsou znevýhodněni vůči většinové populaci v oblasti fyzické, psychické nebo sociální a mají speciální výchovně vzdělávací potřeby. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na současnou populaci v oblasti výchovně vzdělávacího procesu se stávají ICT neboli informační a komunikační technologie účinným nástrojem pro rozšíření přístupu ke vzdělání a aplikaci nových výukových metod. [1] Pod pojem ICT (informační a komunikační technologie) ve vzdělávání řadíme vše, co umožňuje získávat a zpracovávat informace a komunikovat. Termín ICT ve vzdělávání zahrnuje moderní prostředky didaktické techniky, didaktické programy, lokální sítě a internet, jehož prostřednictvím jsou přístupné on-line knihovny, databáze a jiné zdroje informací či videokonference a podobně. Multimédia spojující různé formy prezentace na různých typech nosičů. Patří sem prostředky moderní didaktické audiovizuální techniky, jak jsou například televize, video, CD přehrávač nebo datový projektor, multimediální učební materiály a interaktivní elektronické tabule či digitální kamery, ale i různé formy a prostředky komunikace, jako je například . Technologie podporují výuku, pomáhají v přípravě studentů i učitelů, usnadňují archivaci a aktualizaci materiálů. Jsou důležitým nástrojem interakce a komunikace. Učitelé mohou využívat technologie k prezentaci učiva, k dalšímu sebevzdělávání, ke komunikaci či administrativě. [2] 3.1 ICT ve výchovně vzdělávacím procesu Informační technologie se vyvíjí velmi rychle, tento vývoj má logický dopad na oblast výchovně vzdělávacího procesu. Postupně se mění podoba, prostředky i obsah vzdělávání. Protože moderní technologie umožňují snadný a rychlý přístup k informacím, mohou se ICT právem řadit mezi moderní didaktické pomůcky. Zavádění technologií do vzdělávání zajišťuje podstatnou podporu a zkvalitnění práce pedagogů. Učitelé mohou technologie využívat při přípravě na výuku, kdy kromě využití skenerů a kopírovacích strojů, umožňujících vytváření pomůcek, mohou připravovat multimediální výukové 15

16 materiály v elektronické podobě za pomocí textových a grafických editorů nebo programů na zpracování fotografií a videa. Do těchto prezentací lze vkládat i hypertextové odkazy na další zdroje. Různé formy projekce výukových materiálů činí výuku přehlednější a zajímavější pro studenty a současně usnadňují přípravu pedagogů. V rámci výuky lze technologie využívat formou prezentací, používáním interaktivních tabulí, za pomoci výukových programů, přístupem k online testům, umožněním vyhledávání informací na internetu, apod. Technologie umožňují pedagogům předávat žákům materiály prostřednictvím různých nosičů, webových stránek, em aj. Vytvořené materiály lze snadno přizpůsobovat různým potřebám žáků, technologie umožňují materiály rychle aktualizovat a jednoduše archivovat, včetně vkládání a ukládání odkazů na další výukové zdroje v jakékoli formě. Kromě prezentací mohou učitelé materiály přizpůsobené jednotlivcům zpřístupnit všem žákům ve třídě, žáci potom aktivně s těmito materiály pracují. Prostřednictvím videokonferencí je možné žákům zprostředkovat besedy s odborníky v nejrůznějších oborech. Technologie poskytují pedagogům možnost jednoduššího ukládání například školních výsledků žáka, jejich přehlednou archivaci a sdílení s ostatními pedagogy a vedením školy. Důležitá je komunikace mezi aktéry vzdělávacího procesu, kterou technologie velmi zjednodušují a zrychlují, jde o využívání u a webových stránek. ICT mohou působit i na profesní růst učitelů. Na webových stránkách jsou dostupné programy či online kurzy poskytující další vzdělávání pedagogů. Učitelé mohou využívat komunikační technologie také pro konzultace s jinými kolegy na vzdálených místech v reálném čase. [3][4] Velmi zajímavým nástrojem se stal E-Learning. Jde o jakýkoliv reálný vzdělávací proces (s různým stupněm intencionality), v němž jsou v souladu s etickými principy používány informační a komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě. Způsob využívání prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího prostředí, potřebách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu. [5]. E-Learning je tedy vzdělávací proces realizovaný v elektronickém prostředí, umožňuje přístup k některým materiálům v elektronické podobě online, umožňuje studentům vzdělávat se nezávisle na budově školy, umožňuje samostudium a komunikaci s ostatními aktéry vzdělávacího procesu, ovšem výuka musí být vedena tutorem. Dochází zde tedy k řízenému nebo autoregulačnímu učení, kdy řízené učení je ovlivněno vnější regulací pedagoga a naopak autoregulační učení, neboli sebeřízení je prováděno samotným studentem. K efektivnímu využití a organizaci E-Learningu slouží tzv. LMS systémy neboli elektronické systémy pro vzdělávání. Základní funkce těchto systémů jsou tvorba a správa kurzů, 16

17 administrace, řízení, komunikace a standardizace. Vybrané LMS systémy: Moodle, Wimba, [6][7] Technologie pomáhají při řešení problémů, kdy žáci získávají informace a mohou vyhodnocovat data, s jejichž pomocí nalézají řešení, ICT podporují kreativitu žáků. V rámci různých projektů mohou žáci využívat širokou nabídku nástrojů a následně prezentovat své dovednosti. ICT podporují samostatné učení a fungují jako důležitý faktor motivace žáků. Velmi významné uplatnění mají moderní technologie ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 3.2 Děti se speciálními potřebami Děti se speciálními potřebami definuje 16 školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování), Žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování), Žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Mezi žáky se speciálními potřebami se řadí i mimořádně nadané děti. [8] 3.3 Instituce nabízející výukové programy pro děti se speciálními potřebami Na trhu je v nabídce široký výběr programů pro děti různého věku a postižení. Vzhledem ke zkušenosti s nesnadným vyhledáváním různých komerčních programů, vytvářených pro děti se speciálními potřebami, shrnuji odkazy na některé z nich v tabulce níže. 17

18 Kategorie speciálních učení potřeb Seznam webových adres Programy pro vizuální a sluchovou stimulaci Programy zaměřené na děti s mentálním postižením CZ CZ Programy zaměřené na děti s tělesným postižením ZDARMA Programy pro děti se specifickými poruchami učení-spu

19 PROGRAMY Programy logopedii pro Programy pro děti se sociálním znevýhodněním 3.4 Využití ICT ve výuce dětí se speciálními potřebami Počítačové programy určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou velmi užitečné didaktické nástroje. Software pro žáky s diagnostikovanou dyslexií a specifickými poruchami učení jsou často zaměřené na jednotlivé smyslové oblasti - na sluchové a zrakové vnímání, na prostorovou orientaci, podporují pozornost a rozvoj paměti, ale pomáhají i při reedukaci konkrétní narušené schopnosti počítat, psát a osvojovat si gramatická pravidla, číst apod. Patří sem různé hry pro rozvoj myšlení a řeči, jako například programy: 19

20 o o Naslouchej a hrej si, který je věnovaný cvičení sluchové paměti a diferenciaci zvuků. Sluchová paměť tvoří jeden ze základů myšlení, osvojování si jazyka a rozvoji řeči, čtení a psaní a schopnosti učit se. DysCom (CDROM) Tento program se zaměřuje na rozvoj pravolevé, prostorové, směrové a časové orientace a nácviku posloupnosti v řadě; dále na zrakové vnímání rozlišování inverzních tvarů, vnímání figury a pozadí, rozlišování písmen, slabik a slov, nácvik zrakové pozornosti; podporuje čtenářské dovednosti; zaměřuje se na rozvoj fonetickofonologické, lexikálněsémantické a gramatickosyntaktické jazykové roviny. Pro mentálně postižené děti existuje celá řada programů vytvořených ve spolupráci s odborníky pracujícími s postiženými dětmi. Dají se velmi jednoduše ovládat, obvykle dvěma či třemi klávesami a jsou určené pro děti od tří let i pro dospělé. Např. Občanské Sdružení Petit nabízí celou řadu speciálních programů: o Brepta rozvoj komunikativních dovedností o Méďa čte; počítá; barvy a tvary; obrázky multimediální slabikář; základy matematiky; poznávání barev a tvarů; základní smyslová a rozumová výchova o Altík; Altíkovy úkoly slova, věty, obrázky; tvorba komunikačních tabulek o 22 Her logika, postřeh, počty, písmenka, paměť o Jednou klávesou psaní textů a posílání ů pomocí jediné klávesy o Čeština pro nevidomé a slabozraké výuka češtiny pro 2. stupeň ZŠ o Psaní - analýza a syntézy čtení a psaní o Globální slabikář - výuka alternativní a augmentativní komunikace a globální metody čtení Mezi tělesná postižení patří: o částečné ochrnutí končetiny- paréza o úplné ochrnutí končetiny- plegie o ochrnutí dolních končetin- paraplegie o částečné ochrnutí jedné horní a dolní končetiny- hemiparéza o amputace končetin- odnětí 20

21 o o o spastická dystrofie- degenerativní onemocnění svalstva dětská mozková obrna -DMO-porucha centrální kontroly svalstva. Všem těmto dětem pomáhají a usnadňují vzdělávání programy a hardware, vytvořené právě pro jednotlivá postižení, snadněji se začlenit do výchovně vzdělávacího procesu. Odborníci z oblastí vývoje software, dětské psychologie a speciální pedagogiky vytvořili řadu programů, např. program 1 klávesou, umožňuje komunikovat prostřednictvím počítače dětem, jejichž tělesné postižení neumožňuje jinou komunikaci, díky tomuto programu mohou využít svoji inteligenci, znalosti a vědomosti a prostřednictvím PC je se svým okolím komunikovat. Dále odborníci vytvořili řadu speciálních součástí PC, jako jsou např. speciální klávesnice a velkoplošná tlačítka, které dětem s postižením usnadňují ovládání počítačů. 3.5 Výhody využití ICT ve výuce dětí se speciálními potřebami Individualizace výuky - technologie umožňují pedagogům věnovat se v hodině všem žákům současně a přitom individuálně naplánovat výuku pro jednotlivé žáky s rozmanitými vzdělávacími potřebami. Děti mohou pracovat samostatně na předem připravených materiálech, nebo přímo v elektronickém prostředí, pokud to škola umožňuje. Kompenzace běžných činností je díky využití ICT efektivnější. Žáci, kteří nemohou provádět běžné školní činnosti pomocí standardních didaktických pomůcek, mají díky různým programům a zařízením možnost kompenzovat svůj handicap. Například u tělesně postižených dětí může počítačový program nahradit neschopnost dítěte psát klasickým způsobem. Reedukace jsou speciální pedagogické postupy, na jejichž základě dochází ke zlepšení výkonnosti v postižené funkci. Použití speciálních programů či audiovizuálních technologií umožňuje pedagogovi efektivně pracovat s jednotlivci v rámci kolektivu, pro žáky je použití technologií v rámci výuky přitažlivé a mnohdy i zábavné. Díky různorodosti dostupných technologií lze umožnit dětem interaktivní vnímání učiva prostřednictvím více smyslů, usnadnit tak pochopení problému a zapamatování vyučované látky. 21

22 Diagnostika není přímo vzdělávací metoda, jde o vyšetření žáka ve speciálně pedagogickém centru, které se musí uskutečnit za účelem posouzení mentální a rozumové úrovně dítěte a posouzení osobnosti dítěte. Diagnostika je ovšem nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, na základě přesné diagnózy se stanoví správné výchovné a vyučovací postupy pro jednotlivce ve formě zprávy vzdělávací instituci. Na základě této zprávy nastavuje škola učební plán pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Hodnotí se: o školní zralost, odklad školní docházky ( 37, školského zákona č. 561/ 2004 Sb.) o zařazení do optimálního vzdělávacího procesu o zařazení do vzdělávání dítěte, žáka a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením) o zařazení do jiného způsobu plnění povinné školní docházky - individuální vzdělávání o zařazení do vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením o kariérové poradenství po žáky se speciálními potřebami učení Použití technologií a softwaru umožňuje pedagogům tvořit speciální výukové materiály a pomůcky, které doplňují klasické didaktické pomůcky nebo slouží jako alternativa tam, kde není možné použití standardních pomůcek možné. Použití ICT by mělo být samozřejmou součástí výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Technologie mají výrazně motivační funkci, učí žáky opravovat vlastní chyby a zvyšují samostatnost. Motivace je zásadní argument pro využívání ICT v rámci výchovně vzdělávacího procesu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro mnoho handicapovaných žáků je používání technologií jedinou možností, jak vykonávat činnosti, které jsou pro většinu z nás naprosto běžné. Na druhou stranu může být využití technologií motivační i pro pedagogy. Administrativa v elektronické podobě značně zjednodušuje práci pedagogů v těchto oblastech o profil žáka v elektronické podobě a možnost sledování a porovnávání postupu výuky a přizpůsobování se jeho úrovni o portfolio žáka s možností sledovat jeho vývoj v průběhu výchovně vzdělávacího procesu o archivace pomůcek pro žáky v elektronické podobě o apod. [4] 22

23 Použitá literatura a webové zdroje 1. FISCHER, Slavomil; ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha : Trion, s. ISBN ISBN Kapitola 1 Vymezení speciální pedagogiky, s. 13. (česky) 2. ZOUNEK, Jiří; ŠEĎOVÁ, Klára. Učitelé a technologie: Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno : Paido, s. ISBN Kapitola 1 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, s. 14. (česky) 3. ZOUNEK, Jiří; ŠEĎOVÁ, Klára. Učitelé a technologie: Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno : Paido, s. ISBN Kapitola 2 Moderní technologie ve vzdělávání, s (česky) 4. ZIKL, Pavel. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Praha : Grada, s. ISBN ISBN Kapitola 2. Možnosti využití ICT u dětí se speciálními potřebami, s (česky) 5. ZOUNEK, Jiří. E-Learning: jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno : Masarykova univerzita Brno, s. ISBN Kapitola 3 Současný e-learning - vymezení problematiky, s (česky) 6. VANĚČEK, David. Elektronické vzdělávání. Praha : České vysoké učení v Praze, s. ISBN Kapitola 2 elektronické vzdělávání (e-learning), s (česky) 7. VANĚČEK, David. Elektronické vzdělávání. Praha : České vysoké učení v Praze, s. ISBN Kapitola 4 LMS systémy, s (česky) 8. Zákon č. Zákon č. 561/2004 Sb., ze dne 2004, Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 16 [online]. [cit ]. [{{{url}}} Dostupné online.] Příloha: Přehledové tabulky institucí a firem 23

24

25 2

26 3

27 4

28 5

29 6

Asistivní technologie

Asistivní technologie Asistivní technologie Přehled výzkumu na českých vysokých školách Autoři: Lenka Lhotská, Olga Štěpánková, Daniel Novák České vysoké učení technické v Praze Listopad 2013 Úvod Výzkumnými tématy, které mají

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry

Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry Luděk Müller, Jakub Kanis Oddělení umělé inteligence, Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 18.1.2008 1 Obsah Pomoc

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Inteligentní bydlení a asistivní technologie

Inteligentní bydlení a asistivní technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Inteligentní bydlení a asistivní technologie Jiří Chod chod@fel.cvut.cz http://fel.cvut.cz Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená

Více

NEWTON Technologies a.s.

NEWTON Technologies a.s. NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Mgr. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená v roce 2008), která se specializuje na řešení využívající

Více

BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE

BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE Petr SVOBODNÍK, Daniel NOVÁK, Michal CERMAN Katedra kybernetiky, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, svobop24@fel.cvut.cz,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Úvod

Úvod do praxe stínového řečníka. Úvod Úvod do praxe stínového řečníka Úvod 1 Ukázka Kdo je to stínový řečník? Simultánní tlumočník z daného jazyka do téhož jazyka Jeho úkolem je přemlouvat televizní pořady tak, aby výsledná promluva byla vhodná

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI

ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI Josef Psutka, FAV ZČU v Plzni Obsah: 1. Automatické rozpoznávání řeči počítačem 2. Počítačová syntéza řeči 3. Hlasový dialog člověka s počítačem 1.10 2014 1 Automatické rozpoznávání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Ing. Martin Novák Česká unie neslyšících Co je simultánní přepis mluvené češtiny? Simultánní přepis mluvené češtiny je doslovný přepis

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

Perspektivy asistivních technologií

Perspektivy asistivních technologií České vysoké učení technické v Praze Centrum asistivních technologií Perspektivy asistivních technologií Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz http://biomedicina.fel.cvut.cz Přehled

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Projekt OKO. Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015. Jiří Chod chod@fel.cvut.cz

Projekt OKO. Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015. Jiří Chod chod@fel.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Technická 2, 166 27 Praha 6 Projekt OKO Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015 Jiří Chod chod@fel.cvut.cz

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 13 0:40 Implementace Umělá inteligence (UI) Umělá inteligence

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Nové přístupové služby České televize

Nové přístupové služby České televize Inspo 2011 Nové přístupové služby České televize Ing. Milan Gazdík Česká televize Útvar Hlavního inženýra Televize veřejné služby Motto: Broadcasteři, zejména ze sektoru veřejné služby, hledají možnosti

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více