Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví"

Transkript

1 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 27. listopadu 2012

2 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné veřejnosti na často diskutovaná, důležitá, inovativní nebo bezprecedentní opatření ekonomicko-sociálního charakteru ovlivňující kvalitu života občanů a vytvořit tak lepší předpoklady pro veřejnou a politickou diskusi a průchodnost reformních opatření přinášejících systémové změny v českém zdravotnictví.

3 Kdo hodnotí jednotlivá opatření? Hodnotící panel je složen z 59 expertů z nejrůznější oblastí hospodářství (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, neziskových organizací, odborů a akademické obce).

4 Kritéria hodnocení míra souhlasu s opatřením (+3, -3) +3 absolutní souhlas s opatřením 0 žádný přínos, status quo -3 absolutní nesouhlas s opatřením důležitost opatření pro společnost (0 100%) komentář hodnotitelé mají možnost svými komentáři zdůvodnit hodnocení, vyjádřit se k jednotlivým opatřením a poukázat na jejich negativa nebo pozitiva.

5 Rating HEZR představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitost, které vycházejí z databáze údajů získaných od expertů. Opatření s nejvyšším ratingem má podle hodnotitelů HEZR největší přínos pro rozvoj země z hodnocených opatření.

6 Vybraná opatření v 15. kole 1. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo soutěž na návrh elektronizace českého zdravotnictví 2. Sloučení METAL - ALIANCE a České průmyslové zdravotní pojišťovny 3. Pojišťovny jsou v minusu. Jeden pojištěnec je ročně stojí 21 tisíc 4. Novela transplantačního zákona 5. Novela zákona o léčivech 6. Vyšetřování korupčních kauz ve farmaceutických firmách se přesune i do Spojených států 7. Nařízení vlády o časové a místní dostupnosti 8. Zpoplatnění amalgámových plomb 9. Nemocnice zruší lůžek akutní péče v roce 2013

7 1. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo soutěž na návrh elektronizace českého zdravotnictví MZ ČR vypsalo soutěž na přípravu nového návrhu elektronizace zdravotnictví v České republice. Požadavky ministerstva obsahují: Vytvoření návrhu systému zdravotní elektronizace, jenž zajistí kvalitu i efektivitu zdravotních služeb, jejich dlouhodobou stabilitu, elektronizaci agend do celého sektoru zdravotnictví, podstatné zvýšení role pacienta. Vytvoření návrhu prostředí ke sdílení zdravotnické dokumentace ze stávajících informačních systémů. Nasazení výpočetní techniky a digitalizace agend v rámci celého sektoru zdravotnictví, a to transparentním způsobem. Garance sdílení dat pouze pro účely nezbytné k poskytování zdravotní péče (včetně definování formátu). Návrh na vlastní způsob implementace elektronizace, organizační provedení, legislativní podmínky.

8 2. Sloučení METAL - ALIANCE a České průmyslové zdravotní pojišťovny Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí vydalo na základě žádosti České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE povolení ke sloučení těchto dvou pojišťoven. Při sloučení dojde ke zrušení Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE bez likvidace a k zachování České průmyslové zdravotní pojišťovny. Pojišťovny předložily nový zdravotně pojistný plán. Veškerý majetek, závazky a pohledávky přechází na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. K České průmyslové zdravotní pojišťovně rovněž přecházejí všichni pojištěnci Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE. Po sloučení dvou pojišťoven vznikne druhá nejsilnější zdravotní pojišťovna po VZP

9 3. Pojišťovny jsou v minusu. Jeden pojištěnec je ročně stojí 21 tisíc Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění loni meziročně stouply o 2,2 procenta na 220,391 miliardy, celkové výdaje o 1,4 procenta na 225,547 miliardy. Všechny pojišťovny byly v minusu poprvé od roku Bez účinných zásahů brzdících výdaje hrozí, že porostou závazky pojišťoven po lhůtě splatnosti. Následně hrozí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče.

10 4. Novela transplantačního zákona Změna transplantačního zákona zavádí možnost darování orgánů k transplantaci i od zemřelých cizinců, kteří nejsou občany ČR. Novela stanoví, že když je cizinec držitelem dárcovské karty, platí, že s darováním orgánů souhlasí a není podstatné místo provedení odběru nebo národnost příjemce. Není-li cizinec držitelem dárcovské karty, zkoumá se potvrzení totožnosti, zdravotní způsobilost a skutečnost, zda už jednotlivec dříve vyslovil nesouhlas s posmrtným odběrem,. Nutné je navázat kontakt s rodinou. Odměna za darování orgánů nadále nebude možná, žijícím dárcům by ale měly být pokryty výdaje a ztráty příjmu. Novela počítá i s příspěvkem na vypravení pohřbu zemřelého dárce. Součástí normy jsou i paragrafy upravující nároky na kvalitu orgánů k transplantaci.

11 5. Novela zákona o léčivech Novela upravuje pravidla pro sledování léků po uvedení na trh. Před padělky budou pacienti chráněni tím, že na vybraných léčivech budou ochranné značky. Bude také zpřísněna evidence léků. Původ a pohyb každého balení budou dohledatelné. Zamezení možného zneužití léčiv výrobci drog Cílem úpravy je zabránit zneužívání léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu, které mohou sloužit pro výrobu pervitinu. Zabránit se má také zneužívání přípravku Subutex, který může sloužit jako náhrada heroinu. Opatřením dojde ke zřízení registru výdejů speciálních léčivých přípravků. Stanoví se množstevní omezení. Výdej, který by překročil stanovená omezení, nebudou moci lékárníci provést. Informování pacienta o úhradě Ministerstvo zavádí povinnost pro vydávajícího lékárníka, aby pacientovi sdělil, zda je či není léčivý přípravek hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Lékárník má pacientovi také sdělit, jaká je výše této úhrady. Pacienti se obratem dozvědí, jaké částky pojišťovna na léky přispívá, což mohou zohlednit při výběru ze zaměnitelných léků. Ze zákona byla vypuštěna úprava paralelních vývozů léčiv, tedy přeprodávání přípravků do zahraničí.

12 6. Vyšetřování korupčních kauz ve farmaceutických firmách se přesune i do Spojených států Učinit standardní proces z přeshraniční spolupráce s americkými detektivy v rozkrývání korupčních kauz tuzemských farmaceutických firem. Prošetřovat se nebudou jen průkazné úplatky, ale i veškerá podezření, a to přímo ve Spojených státech, kde platí jeden z nejpřísnějších protikorupčních zákonů. Právní analýza Ministerstva zdravotnictví prokázala, že většina v Česku působících farmaceutických firem má americké kořeny. Centrály farmaceutických firem nemohou podezření z korupce neřešit, ať už přijde odkudkoli. Praxi potvrzuje několik nedávných příkladů: firma Ortofix zaplatila pět milionů dolarů za to, že její pobočka uplácela v Mexiku, firma Smith & Nephew PLC zase dala 22 milionů dolarů za ovlivňování lékařů v Řecku.

13 7. Nařízení vlády o časové a místní dostupnosti Nařízení vlády stanovuje maximální lhůty pro poskytnutí stanovených neakutních výkonů a vymezuje minimum pokrytí sítí poskytovatelů z hlediska dojezdové doby. Nově bude stanoven časový limit pro poskytování plánované zdravotnické služby. Lidé, kteří čekají na určitý zdravotnický zákrok, budou mít jistotu, že čekání nepřekročí nařízenou lhůtu. Příklady limitů dostupnosti péče: Nejdéle do 45 minut bude dostupná diabetologie, chirurgie, interna či ortopedie. Další specializované lékařské obory mají stanovenou maximální lhůtu od 60 minut do 120 minut podle jejich náročnosti, vytíženosti a dostupnosti. Mezi obory s nejdelší lhůtou pro dopravu pacientů patří například magnetická rezonance, radiační onkologie nebo kardiochirurgie. Lůžková péče pro pacienty bude dostupná v závislosti na oddělení, a to od jedné do tří hodin. Na nejvytíženější oddělení, kterými bývá zpravidla dětské lékařství, chirurgie či porodnické oddělení, se pacienti dostanou do hodiny. Rovněž pacienti, kteří čekají na náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu, budou mít záruku, že se tohoto plánovaného zákroku dočkají maximálně do 52 týdnů. Na počítačovou tomografii si pacienti počkají nejdéle do třech týdnů.

14 8. Zpoplatnění amalgámových plomb Obyčejné amalgámové plomby by byly vyřazené z pomezi úkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Za plomby by platili pacienti 400 korun. Z placení by byly vyjmuty děti do osmnácti let a důchodci.

15 9. Nemocnice zruší lůžek akutní péče v roce 2013 Zdravotní pojišťovny předpokládají restrukturalizaci akutního lůžkového fondu s postupným snížením o cca 6 tisíc lůžek. Ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam nemocnic, kde a kdy se má lůžková péče omezit. Pojišťovny uzavřou s nemocnicemi tři typy smluv: Většina nemocnic získá dlouhodobou smlouvu na pět let. Další část zařízení bude muset během tří let vyřešit změnu struktury poskytované péče. Dvanáct nemocnic bude mít jeden rok na úplné ukončení akutní lůžkové péče. Akutní lůžková péče má být transformována na jiný typ, například na lůžka jednodenní zdravotnické péče. Po redukci podle něj zbude v českých zdravotnických zařízeních kolem akutních lůžek. Dlouhodobé smlouvy budou zajištěny pro veškerou následnou péči.

16 Projekt HEZR Výsledky 15. kola

17 Míra souhlasu s opatřením Graf 1. Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Soutěž na Sloučení M-A a Pojišťovny ČPZP v mínusu Novela transplant. N. zákona o léčivech Korupční kauzy do Časová a místní Zpoplatnění amalgám. Omezení lůžek elektronizaci zákona USA dostupnost plomb ak.péče Míra 1,7-0,3 0,2 1,1 0,9 0,7 0,2-0,9 2,1

18 Míra důležitosti pro společnost Graf 2. Míra důležitosti opatření pro společnost (0-100%) 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Soutěž na Sloučení M-A a Pojišťovny ČPZP v mínusu Novela transplant. N. zákona o léčivech Korupční kauzy Časová do a místní Zpoplatnění Omezení lůžek elektronizaci zákona USA dostupnostamalgám. plomb ak.péče Míra 78,00% 42,00% 57,00% 60,00% 60,00% 33,00% 23,00% 37,00% 81,00%

19 Rating HEZR HEZR - hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví přínos opatření pro rozvoj země rok 2012 RATING Soutěž na elektronizaci 133 Sloučení ZP - MA a ČPZP -13 Pojišťovny v mínusu 11 Novela transplantačního zákona 66 novela zákona o léčivech 54 Korupční kauzy do USA 23 Časová a místní dostupnost 5 Zpoplatnění amalgámových plomb -33 Redukce počtu lůžek akutní péče 170

20 HEZR Rating jednotlivých kol HEZR Rating jednotlivých kol Průměrná hodnota všech hodnocených opatření v jednotlivých kolech RATING 1. kolo 88,08 2. kolo 34,17 3. kolo zrušeno 4. kolo -26,47 5. kolo 9,5 6. kolo 49,2 7. kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo nehodnoceno 14. kolo kolo 46

21 Harmonogram HEZR 2012 Výsledky 16. kola projektu budou prezentovány v únoru 2013

22 Další informace tuto prezentaci, tiskovou zprávu seznam hodnotitelů komentáře hodnotitelů k jednotlivým opatřením najdete na:

23 Děkujeme za pozornost Tel.:

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více