Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce"

Transkript

1 IIR října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém zdravotnictví Jaké jsou plány elektronizace zdravotnictví v letech ? Specifika nákupu ve zdravotnickém zařízení Zákon o veřejných zakázkách a jeho novelizace Jakým způsobem můžete získat dotace pro zdravotnické zařízení? Problematika veřejných zakázek a zadávacího řízení Workshop 17. října 2013 Optimalizace logistiky v nemocnicích Odborní partneři: Mediální partneři: Společně s konferencí Efektivní nákup ve zdravotnictví se uskuteční konference PULS 2013 Přidaná hodnota pro Vás: možnost setkání a diskuze s účastníky paralelně probíhající konference v úvodním bloku Vystavovatelé: Referují: Mgr. Michal Báča, nezávislý konzultant v oblasti zdravotnictví nákup, prodej, Praha PhDr. Mgr. Jan Bodnár, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha Mgr. Michal Čermák, ÚOHS, Brno Ing. Michal Filip, Fakultní nemocnice Hradec Králové Mgr. Michal Kočí, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice, Praha Mgr. Anna Králová, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice, Praha Mgr. Jan Kvaček, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha MUDr. Luděk Kramář MBA, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav Ing. Zbyněk Miklík, TENDER MARKET, Praha Mgr. Robert Pergl, Komora administrátorů veřejných zakázek, Praha Filip Pertold, Ph.D., IDEA & CERGE-EI, Praha Mgr. Radek Policar, Masarykův onkologický ústav Brno, Brno Ing. Fares Shima, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha Mgr. Jan Turek, Weinhold Legal, v.o.s., Praha Ing. Viktor Wendler, MBA, Fakultní nemocnice Plzeň Mgr. Jiří Zmatlík, ÚOHS, Brno

2 FOCUS Praha, červenec 2013 Vážené dámy, vážení pánové, značná část nákupu ve zdravotnictví je realizovaná formou veřejných zakázek. V současné době jsou však na zadavatele veřejných zakázek kladeny velké nároky a stále v této oblasti probíhají legislativní změny. Co to znamená pro Vaši praxi? Nezůstávejte na pochybách a přijďte si poslechnout odborníky, kteří Vás seznámí s aktuální situací. Institute for International Research pro Vás připravil odbornou konferenci Efektivní nákup ve zdravotnictví, která se uskuteční října 2013 v Kongresovém centru U Hájků v Praze společně s konferencí PULS Dopolední program prvního dne bude pro obě konference společný a poté budou přednášky probíhat ve formě dvou samostatných akcí. Během prvního dne se seznámíte s možnostmi financování českého zdravotnictví. Znáte plány procesu elektronizace zdravotnických zařízení v letech ? Přijďte si poslechnut, jaký je aktuální stav a další plánované postupy. Dozvíte se, jak efektivně postupovat při nákupu jednotlivých komodit, a jak při něm účinně minimalizovat možná rizika. Získejte během druhého dne přehled o tom, jakým způsobem můžete získat dotace pro Vaše zdravotnické zařízení ze strukturálních fondů EU nebo grantů České republiky. Jaká jsou pozitiva a negativa současné legislativy veřejných zakázek? Dozvíte se, jaké změny se chystají, a jak se budou konkrétně dotýkat Vaší praxe. Dokážete čelit nejčastějším potížím při zadávání veřejných zakázek? Přijďte se poradit se svými kolegy a načerpat nové zkušenosti. Osvětlíme Vám také problematiku výběrových řízení pomocí elektronické aukce a dosažení možných finančních úspor. Pro Vaše zdokonalení a přehled v oblasti logistiky a distribuce ve zdravotnickém zařízení jsme pro Vás připravili jednodenní workshop na téma Optimalizace logistiky v nemocnicích, který se bude konat 17. října Věřím, že Vás program zaujme a již nyní si vyhradíte termín ve svém diáři. Přijďte si poslechnout odborníky s mnohaletými zkušenostmi a prodiskutujte s nimi své názory a zkušenosti. Těším se na osobní setkání s Vámi! S přátelským pozdravem Mgr. Dana Zikešová Conference Producer Institute for International Research P.S.: Přistupujme ke změnám aktivně! Přihlaste se ještě dnes tel fax

3 Úterý 15. října 2013 Předseda: Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha Od 8.30 Přivítání a výdej podkladů konference 9.00 Uvítací projev zástupce Institute for International Research a předsedy dne Společné úvodní přednášky konferencí Efektivní nákup ve zdravotnictví & PULS Čím vyléčit české zdravotnictví? Vývoj a struktura výdajů na zdravotnictví v ČR Náklady nemocnic a možnosti úspor Elektronické aukce v praxi nemocnic Filip Pertold, Ph.D., Výzkumný pracovník, Think tank IDEA, CERGE-EI, Praha 9.50 Pokračující reformní kroky v českém zdravotnictví, jeho financování a další připravovaná opatření ovlivňující ekonomickou situaci nemocnic Aktuální stav systému v.z.p. a prognóza do konce r. 2013, výhled 2014 Alokace zdrojů ve zdravotnictví a objem poskytované zdravotní péče Centralizace zdravotní péče a restrukturalizace lůžkové péče Dostupnost zdravotní péče x úspory x pacienti Legislativní záměry MZ v roce 2013/2014 Kultivace úhradových mechanismů a budoucnost úhradové vyhlášky Referent kontaktován Přestávka na kávu Vývoj úhradových mechanismů a osud úhradové vyhlášky pro rok 2014 Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2014 Změny v Seznamu výkonů v roce 2014 Unifikace jednotkové sazby DRG a alokace zdrojů v rámci regionů a segmentů nemocnic Mgr. Jan Kvaček, Vedoucí oddělení správy zdravotních pojišťoven, Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha Elektronizace českého zdravotnictví v letech Postupy a plány elektronizace Aktuální stav jednotlivých projektů Registry dat Elektronická preskripce Elektronická dokumentace Financování projektů Ing. Fares Shima, Ředitel odboru informatiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha Společný oběd Začátek samostatného odpoledního programu konference Efektivní nákup ve zdravotnictví Předseda: Mgr. Michal Báča, nezávislý konzultant v oblasti zdravotnictví nákup, prodej, Praha Aktuální přehled cen v oblasti léků a zdravotnických prostředků Seznamte se s vývojem cen léků a zdravotnických materiálů na českém trhu za posledních 5 let Jaké jsou cenové rozdíly v porovnáním s ostatními státy EU? Referent kontaktován Nákup a jeho centralizace v praxi Zvolte efektivní postupy a metodiku při nákupu Jak prakticky postupovat při nákupu jednotlivých komodit? Minimalizujte možná rizika během nákupu Optimalizace nákupu Dosáhněte maximálních finančních i časových úspor Rámcové smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a nemocnicí Seznamte se s podmínkami při uzavírání smlouvy Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové Přestávka na kávu Bonusy, slevy a cenová zvýhodnění jak dosáhnout výhodných cen pro nemocnici? Pozitivní a negativní stránka bonusů pro nemocnice v České republice Aktuální požadavky zadavatele Cenové soutěže v praxi Mgr. Michal Báča, nezávislý konzultant v oblasti zdravotnictví nákup, prodej, Praha Organizace v nemocniční lékárně základ úspěchu plynulého zásobování a efektivního skladování Jaká je role nemocniční lékárny při zásobování nemocnice? Účinná optimalizace logistiky v nemocnicích a způsob, jak snížit náklady

4 Efektivní nastavení procesů pro logistické a distribuční lékárny Využívejte správným způsobem skladování a zásobování Mgr. Anna Králová, zástupce vedoucího nemocniční lékárny, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice, Praha Mgr. Michal Kočí, farmaceut asistent, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice, Praha Shrnutí prvního dne konference předsedou Následuje koktejl Koktejl Na závěr prvního dne konference Vás společnost IIR zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře. Středa 16. října 2013 Předseda: Ing. Ondřej Fuxa, náměstek ředitele pro techniku a provoz, Thomayerova nemocnice, Praha 9.00 Úvodní řeč předsedy dne 9.10 Jak získat dotace pro zdravotnické zařízení? Strukturální fondy EU pro oblast zdravotnictví V jakých oblastech můžete dotace získat? nenechte se zaskočit administrativními náležitosti seznamte se s průběhem celého procesu Jak probíhá zpětná kontrola při získání dotace? příprava operačních programů v letech Granty a dotace v České republice PhDr. Mgr. Jan Bodnár, ředitel odboru evropských fondů, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 9.45 Seznamte se s realizací projektu, který byl úspěšný v získání dotace v nemocnici Jak správně postupovat při zadávání projektu? vyberte vhodný dotační nástroj ujasněte si časové souvislosti realizace projektového záměru vlastní zpracování je projektu alfou a omegou úspěchu Jak zvládnout administrativní a časovou náročnost? Vyvarujte se nejčastějším chybám ze strany žadatele Ing. Viktor Wendler, MBA, ekonomický náměstek, Fakultní nemocnice Plzeň Přestávka na kávu Dotace a granty ve zdravotnictví Zákon o veřejných zakázkách v praxi Technická novela zákona o veřejných zakázkách Jaká je její podoba a stav k dnešnímu dni? Co znamená technická novela pro zdravotnickou praxi? Stav příprav novely směrnic EU ovlivňující veřejné zakázky u nás Mgr. Jan Turek, advokát, Weinhold Legal, v.o.s., Praha Zákon o veřejných zakázkách a jeho novelizace dopady na jednotlivé subjekty ve zdravotnictví Informujte se o možných dopadech na Vaši praxi Jak formulovat hodnotící kritéria? změny ve zveřejňovací povinnosti a zvýšení ochrany know how Bude platit povinnost zrušit výběrové řízení při přihlášení 1 uchazeče? Jaké jsou klady a zápory současné verze zákona? Mgr. Robert Pergl, předseda, Komora administrátorů veřejných zakázek, Praha Mgr. Michal Čermák, ředitel Úseku veřejných zakázek II, ÚOHS, Brno Mgr. Jiří Zmatlík, ředitel Úseku veřejných zakázek III, ÚOHS, Brno Další referenti kontaktováni Společný oběd Zadávejte veřejné zakázky bez potíží Orientujte se v problematice zadávání veřejných zakázek zvolte správné postupy a metodiku při zadávání definujte správně předmět veřejné zakázky Jaká jsou úskalí finančních limitů při zadávání zakázky? Vyhněte se nejčastějším chybám při kvalifikaci dodavatele Zvolte správná kritéria pro hodnocení nabídek Jak se vyvarovat dalším možným problémům? Mgr. Radek Policar, Náměstek pro právní služby a personalistiku, Masarykův onkologický ústav Brno, Brno Přestávka na kávu Panelová diskuse Tendermarket jako nástroj pro zadávání veřejných zakázek Základní fungování elektronického tržiště Jaké jsou nástroje elektronického tržiště? Jak správně postupovat? nakládání s elektronickými dokumenty (posílání, doručování, archivace) Ing. Zbyněk Miklík, Obchodní ředitel, TENDER MARKET, Praha

5 15.10 Výběrová řízení pomocí elektronické aukce Elektronické aukce jako nástroj pro nákup jednotlivých komodit Legislativa elektronické aukce krátce a přehledně Jak mohou být elektronické aukce finančně úsporné? Jaké dosahují efektivnosti? Potřebné náklady při zavádění elektronické aukce Ukázky z praxe MUDr. Luděk Kramář MBA, ředitel, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav Ukončení konference Workshop 17. října 2013 Optimalizace logistiky v nemocnicích 9.00 Zahájení workshopu Logistické procesy a jejich optimalizace Jaké jsou nároky na výkonnost logistických procesů? Důležitá role řízení logistických procesů a jejich cíle Organizace, plánování, řízení a kontroly materiálových i informačních toků Jak nastavit koncepci logistiky v nemocnicích? Monitoring logistických procesů Monitorovací systém a jeho fungování Jaké jsou hlavní cíle monitoringu? Zásobování nemocnice a funkční objednávkový systém Jak zajistit kvalitní a rychlé zásobování nemocnice? Optimalizujte nejvhodnější výběr produktů z pohledu ceny a kvality Poznejte možnosti centrálního zásobování On-line objednávkový systém a jeho specifika Jak uspořit prostřednictvím objednávkového systému? Optimalizace materiálových toků ve zdravotnickém zařízení Efektivní zajištění interních a externích procesů logistiky Jaké jsou možnosti centrálního nákupu ve zdravotnickém zařízení? Zvolte správné kroky vedoucí k finančním úsporám Audit logistiky a materiálových toků Jakým způsobem audit probíhá v praxi? Připravte se na audit co nejlépe Jaký je časový harmonogram auditu a jeho ukazatelé? Pracujte správně s finálními výsledky auditu Efektivní řízení stavu zásob Nastavení systému řízení zásob Jaké jsou moderní metody řízení zásob? Stanovení optimální úrovně zásob Klíčové faktory distribuce a skladování léčiv v nemocnicích Jednotlivé vlivy a jejich specifika: teplota, vlhkost, otřesy, světlo, kyslík uvedení dalších faktory čas, výkyvy počasí, způsob přepravy, kombinovaní přepravy, překládání materiálů, velikost balení Ukončení workshopu Referent kontaktován S KÝM SE SETKÁTE NA NAŠÍ KONFERENCI Zástupci zdravotnických zařízení Řediteli nemocnic Ekonomickými a obchodními náměstky Technicko provozními náměstky Vedoucími právních oddělení Vedoucímí oddělení nákupu a veřejných zakázek Zástupce Komory administrátorů veřejných zakázek Zástupci lékárenského trhu Zástupci zdravotních pojišťoven Konzultanty v oblasti logistiky a distribuce ve zdravotnictví Paralelně se uskuteční konference PULS 2013 Doporučte ji kolegům! Program najdete na:

6 PŘIHLÁŠKA Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 fax: tel.: Titul konference: Efektivní nákup ve zdravotnictví, kód konference: C1344 PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI Ano, závazně se přihlašuji na: konferenci workshop příjmení pozice telefon křestní jméno oddělení fax Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na: konferenci workshop příjmení křestní jméno pozice oddělení telefon fax Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na: konferenci workshop příjmení křestní jméno pozice oddělení telefon fax Přeji si dostávat informace em firma IČ DIČ ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailcode: REFC1344 TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Efektivní nákup ve zdravotnictví Úterý 15. října 2013, hod., následuje koktejl Středa 16. října 2013, hod. Workshop: Optimalizace logistiky v nemocnicích Čtvrtek 17. října 2013, hod. Místo konání: Kongresové centrum U HÁJKŮ, Na Poříčí 42, Praha 1 Hotel/ubytování: Ubytování a parkování není zahrnuto v účastnickém po platku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití ome ze - ného kon tin gentu pokojů za speciální cenu v hotelu Jurys Inn. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před za čát - kem konference. Prosíme, rezervaci proveďte přímo v hotelu s odvolá ním na Vaši účast na konferenci IIR: Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8, tel.: , fax: ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme ma nipulační po platek ve výši Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začát kem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samoz řej mě, že za stou - pení účastníka je možné. Po řadatel konference si vyhra zuje z nalé ha vých důvodů právo na změ ny programu. Pro gram vytištěn dne datum podpis Konference se nemohu zúčastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v ceně Kč + DPH ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Registrace a cena: zvýhodněná: do zvýhodněná: základní: od konference Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH workshop Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH konference+workshop Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH Cena pro státní zdravotnická zařízení: zvýhodněná: do zvýhodněná: základní: od konference Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH workshop Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH konference+workshop Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlá še ní. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České re pub lice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C1344. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před za čátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účast nic kého poplatku později než 14 dní před za čát kem konference Vás prosíme o před ložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah konference: Mgr. Dana Zikešová Změny adresy/marketing: Soňa Valentová, DiS Partnerství & výstavnictví: BcA. Anna Matoušková PŘIHLASTE SE ON-LINE: Využijte náš atraktivní slevový systém! 10 % sleva pro 2 účastníky 15 % sleva pro 3 účastníky 20 % sleva pro 4 a více účastníků Pro uplatnění slevy je nutné registrovat účastníky z jedné společnosti součas ně. Sleva se vztahuje na jednu nebo obě konference: Efektivní nákup ve zdravotnictví (C1344) a PULS 2013 (C1343).

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

HR Know How & Fórum personalistů

HR Know How & Fórum personalistů Společná výroční konference IIR a ČSRLZ www.hr-konference.cz www.lidske-zdroje.org HR Know How & Fórum personalistů Personalisté v čele dynamického trhu Sekce: Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Veřejné zakázky v roce 2015

Veřejné zakázky v roce 2015 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na odborný seminář Veřejné zakázky v roce 2015 Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - z Advokátní kanceláře Tinthoferová - v letech 2010-2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem 13. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM CASH IS K NG! Tlak na firemní výkonnost v období stagnace 16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady CFO, manažeři a majitelé firem Controlleři

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Strategické řízení marketingu je ve stále rostoucí

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více