Zápis z 19. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (23. duben 2003, 10:00 12:30 hod)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 19. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (23. duben 2003, 10:00 12:30 hod)"

Transkript

1 Zápis z 19. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (23. duben 2003, 10:00 12:30 hod) Přítomni: PhDr. Miroslav Belica MVDr. Leoš Čeleda, CSc. Prof. MUDr. Petr Hrabák, CSc. Ing. Jiří Hrbek Ing. Rudolf Jánský Ing. Julius Jesztrebi Ing. Vladimír Krepl, CSc. Ing. Vladimír Kulhánek Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. PhDr. Irena Mašková Ing. Hana Mertová Ing. Jiří Muchka RNDr. Jana Paláčková, CSc. Ing. Andrea Pondělíčková Ing. Pavel Pospíšil Ing. Petr Ráb, DrSc. Ing. Milena Roudná, CSc. PhDr. Jan Rydlo Ing. Václav Stránský Ing. Zdeněk Stehno, CSc. PhDr. Hana Ševčíková Ing. Pavel Škoda Ing. Karel Jan Štolc, CSc. Ing. Jiří Trnka MUDr. Bohumil Turek, CSc. Ing. Roman Vágner MVDr. Josef Vitásek Ing. Tomáš Zídek Hosté: Mária Kadlečíková, ředitelka Subregionální úřadovny FAO pro střední a východní Evropu Valeria Guidi, asistentka ředitelky Kadlečíkové Program: 1. Zahájení 2. Informace o spolupráci ČR s FAO 3. Zpráva Stálého představitele ČR při FAO 4. Návrh opatření pro efektivní členství ČR ve FAO v období před vstupem do EU 5. Přehled aktivit a postavení Subregionální úřadovny FAO pro střední a východní Evropu 6. Role Českého statistického úřadu při poskytování národních statistických údajů z oblasti zemědělství, lesnictví a životního prostředí různým mezinárodním organizacím 7. Různé Zasedání řídil: Ing. Rudolf Jánský, náměstek ministra a předseda Českého výboru pro spolupráci s FAO Zapsal: Ing. Jiří Muchka, 28. dubna 2003 Schválil: Ing. Rudolf Jánský 1 z 8

2 Seznam úkolů plynoucích z 19. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO Úkol č. 1 Seznámit členy výboru s Koncepcí zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období 2002 až 2007 Zajistí: Tajemník výboru Pokyny: Koncepce dostupná na internetové adrese: ÚKOL SPLNĚN Úkol č. 2 Vyjádřit se k délce limitu podpory pobytu expertů ČR ve FAO v rámci programu Zapojení mladých odborníků z ČR do projektů FAO ; současný limit stanoven na dobu nepřesahující 3 měsíce Zajistí: Všichni členové výboru formou příspěvku odeslaného elektronicky na adresu tajemníka výboru Termín: 20. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO Úkol č. 3 Spolupracovat na střednědobé koncepci účasti České republiky ve FAO Zajistí: Všichni členové výboru Pokyny: V rámci své působnosti zaslat náměty, podklady a doporučení směřující k posílení členství České republiky ve FAO a ze svého pohledu identifikovat 3-5 klíčových sektorových priorit ve styku s organizací. Písemné formulace směřovat na předsedu výboru. Termín: 29. srpen 2003 Úkol č. 4 Primárně usilovat o zastoupení ČR v Subregionální úřadovně FAO pro střední a východní Evropu, Budapešť Zajistí: Všichni členové výboru dle svých možností Pokyny: Aktivně sledovat nabídku volných pracovních míst na webové adrese a podle svého zvážení informovat vhodné kandidáty/subjekty o možnosti práce mezinárodního úředníka FAO. Jako velmi perspektivní se jeví obsazení pozice Livestock Officer v Subregionální úřadovně FAO pro SVE právě odborníkem z ČR. Informace o vypisovaném řízení k této nabídce by se na stránkách FAO měla objevit v průběhu měsíce června t. r. S cílem využít tuto konkrétní příležitost podnikne tajemník výboru nadstandardní kroky a adresně v této věci osloví vybrané instituce a kandidáty. Průběžný termín: 20. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO Úkol č. 5 Pro udržení aktivního angažmá ČR ve volených orgánech FAO po skončení českého členství v Radě FAO bude posouzena možnost předložení kandidatury ČR do Výboru pro ústavní a právní záležitosti Zajistí: Místopředsedkyně výboru Průběžný termín: 20. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO 2 z 8

3 Ad 1. Zahájení /R. Jánský/ Přivítal účastníky, představil hlavního hosta zasedání paní Márii Kadlečíkovou, ředitelku Subregionální úřadovny FAO pro střední a východní Evropu, a přijal členy odsouhlasený program zasedání. Ad 2. Informace o spolupráci ČR s FAO VÝBOR VZAL NA VĚDOMÍ: - INFORMACI TAJEMNÍKA VÝBORU O AKTUÁLNÍ SPOLUPRÁCI ČR S FAO 2.1. Program technické spolupráce FAO (TCP) V období odeslala Česká republika úhrnem 4 žádosti na financování českých projektů podaných v rámci programu technické spolupráce FAO. K aktuálnímu datu byly z těchto 4 odeslaných žádostí schváleny tyto 2 projekty pro ČR: Téma Od Do Rozpočet Poznámka 1. Poradenství, vzdělávání a podpora lesnického sektoru 2. Management nevyužívané zemědělské krajiny v České republice 12/2002 7/2004 USD 207,000 4/ /2004 USD 299,000 Projekt doposud nebyl spuštěn, řeší se převod gesce z MŽP na MZe. Dle dostupných informací je v konečném stádiu schvalovací procedury FAO ještě třetí projekt: Téma Od Do Rozpočet Poznámka 3. Pomoc nevládním organizacím střední a východní Evropy při realizaci politiky zajištění bezpečnosti potravin - - USD 309,000 Projekt nebyl ze strany FAO doposud oficiálně schválen Přehled obeslaných zasedání řídících orgánů FAO a WFP v roce 2003 Dopisem předsedy výboru z 15. ledna 2003 (čj. 1455/ ) byli členové výboru seznámeni s kalendářem zasedání řídících orgánů FAO a WFP v roce Rozeslaný kalendář poskytuje seznam akcí, které je z pozice předsedy výboru účelné v letošním roce obeslat experty z ústředí. Bylo konstatováno, že v porovnání s minulými lety se doporučený seznam akcí, alespoň za první část roku, dařilo úspěšně plnit. Od ledna do dubna t. r. bylo doporučeno zúčastnit se 9 zasedání; 6 akcí bylo pokryto odborníky z ústředí, přičemž zasedání v Římě se účastnil i Stálý představitel ČR při FAO. 3 z 8

4 2.3. Multilaterální zahraniční rozvojová pomoc ČR v roce 2003 prostřednictvím FAO a WFP Projekt Výcvikové kurzy v oblasti zemědělství Plánovaný příspěvek na aktuální rok činí 5 mil. Kč, zdrojem financování je opět zahraniční rozvojová pomoc ČR v roce Ve spolupráci se Subregionální úřadovnou FAO pro střední a východní Evropu byla identifikována dvě témata kurzů, jejichž organizace by mohla být z těchto prostředků hrazena. Teoreticky je možné identifikovat ještě další dvě témata odborných kurzů, která budou primárně podpořena k realizaci sekretariátem FAO. VÝBOR DOPORUČUJE: - Z PŘÍSPĚVKU NA ROK 2003 K REALIZACI NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATA SEMINÁŘŮ: a) Strategie potravinové bezpečnosti a kvality potravin v zemích SVE, říjen 2003, Praha, příspěvek ČR ,- Kč; b) Komercionalizace zemědělských farem a diversifikace jejich příjmů na cestě do Evropské unie, listopad 2003, Praha, příspěvek ČR ,- Kč Projekt Zapojení mladých odborníků z ČR do projektů FAO V letošní roce projekt nebude dotován a to s ohledem na skutečnost, že na příslušném svěřeneckém účtu zůstaly nevyčerpané prostředky z minulého období Projekt Trvale udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocování přírodních zdrojů v Maroku Příspěvek v roce 2002 činil ,- Kč, pro rok 2003 je plánován ve výši ,- Kč. Projekt bohužel technicky ještě nebyl odstartován. FAO totiž stále ve spolupráci s Marokem kompletuje vlastní projektovou dokumentaci, jejíž návrh byl do sekretariátu organizace odeslán Českou republikou. Harmonogram práce není z pozice FAO dodržován, proto byl předsedou výboru v březnu t. r. odeslán náměstkovi generálního ředitele FAO dopis akcentující tuto skutečnost. FAO dodnes na tuto upomínku oficiálně nezareagovalo. V případě, že se v nejbližší době nepodaří projekt spustit, bude hledáno jiné alternativní řešení Projekt Dobrovolný příspěvek ČR do Světového potravinového programu (WFP) Dobrovolný příspěvek na aktuální rok plánován ve výší ,- Kč. O formě příspěvku, v úvahu přichází příspěvek ve formě finanční dotace či naturální příspěvek, rozhodne ministr zemědělství poté, co vláda výši příspěvku do WFP oficiálně schválí (pozn.: součást materiálu pro vládu ČR Zahraniční rozvojová pomoc České republiky v roce 2003 ). 4 z 8

5 2.4. Plán aktivit na rok 2003 a) Obnova dohody ke svěřeneckému účtu FAO k projektu Výcvikové kurzy v oblasti zemědělství ; b) Zajistit adekvátní obeslání 124. zasedání Rady FAO ( červen 2003, Řím) viz příprava podkladů pro jednání delegace ČR ve FAO a obsah vystoupení vedoucího delegace (náměstek ministra a předseda výboru) na jednání Rady; c) Obeslání XXXII. zasedání Konference FAO (29. listopad 10. prosinec 2003, Řím) viz příprava podkladů pro jednání delegace ČR ve FAO a obsah vystoupení vedoucího delegace (ministr zemědělství); d) Vytvořit prostředí pro úspěšnou implementaci projektů technické spolupráce FAO v České republice; e) Průběžně pracovat na vytváření nového střednědobého koncepčního materiálu o účasti České republiky ve FAO Zastoupení občanů ČR v sekretariátu FAO Česká republika je v současné době v sekretariátu FAO, vzhledem k výši jejího příspěvku, pod-zastoupena. Od 1. února 2003 pracují v ústředí FAO, Řím již dva čeští občané Ing. Libor Stloukal, Ph. D., demograf a Ing. René Czudek, Ph. D., lesnický expert. Členové výboru byli vyzváni, aby bedlivě sledovali pracovní nabídky, které jsou průběžně uveřejňovány na webových stránkách FAO (http://www.fao.org) a citlivě zvažovali svou účast, či účast svých kolegů, na výběrových řízeních vypisovaných FAO. Ad 3. Zpráva Stálého představitele ČR při FAO VÝBOR VZAL NA VĚDOMÍ: - ZPRÁVU STÁLÉHO PŘEDSTAVITELE ČR PŘI FAO Do června t. r. zastává Stálý představitel ČR při FAO post místopředsedy Rady FAO. Členství České republiky v Radě FAO končí ke konci roku Pro udržení angažmá ČR ve FAO se zvažuje možnost kandidatury zástupce ČR na člena (předsedu) Výboru FAO pro ústavní a právní záležitosti. Česká republika byla již v průběhu 90. let v tomto výboru na úrovni předsedy zastoupena. Formální rozhodnutí o kandidatuře ČR do tohoto výboru FAO bude, bude-li tato na úrovni Ministerstva zahraničních věcí ČR doporučena, potvrzeno členskými státy na zasedání Konference FAO ke konci letošního roku. Aktivity České republiky spojené s fungováním svěřeneckého fondu posouvají naši zemi na přední pozici v subregionu, a to co do profilování se ČR jako čistého donora na činnosti spojené s výkonem mandátu FAO. Vytváří se tak velmi dobrý předpoklad pro budoucí navyšování mnohostranné rozvojové pomoci státu, které bude souviset s naším vstupem do Evropské unie. Výrazně pozitivně je hodnocena i další aktivita České republiky v oblasti podpory lesnických aktivit FAO ve SVE. Nejprve byla finančně podpořena organizace lesnického semináře FAO v Židlochovicích a posléze v rámci zasedání Výboru FAO pro lesnictví řízena představiteli ČR satelitní akce zaměřená na celkovou podporu regionu tomuto projektu. Úspěch této přidružené prezentace je podpořen i zájmem Švédska a Rakouska související lesnické 5 z 8

6 aktivity spolufinancovat z vlastních národních zdrojů. Do budoucna je vhodné, aby profilace České republiky v tomto regionálním projektu byla i nadále dominantní a činorodá. Otázce zastoupení oborníků z ČR je nutné věnovat patřičnou pozornost. Šanci však mají pouze ti odborníci, kteří jsou ve FAO již nějakým způsobem známí. Jako velmi dobrá příležitost uplatnění našich občanů se jeví nyní aktuální obsazování volných míst v Subregionální úřadovně FAO pro SVE. Bylo by vhodné, aby o relevantní místa projevili zájem i kandidáti z ČR, a to za podpory Ministerstva zemědělství ČR. V závěru byla podána informace o tom, že nosným tématem nadcházející Rady FAO bude, na návrh evropského regionu, otázka zkrácení funkčního období generálního ředitele FAO. Ad 4. Návrh opatření pro efektivní členství ČR ve FAO v období před vstupem do EU /R. Jánský/ Rozprava k vypracovanému Návrhu opatření pro efektivní členství ČR ve FAO v období před vstupem do EU byla zahájena představením materiálu. Cílem předkládaných doporučení je zefektivnit stávající pozici České republiky ve FAO, resp. nahradit stávající strategii koncepce členství z roku Byla podtrhnuta skutečnost, že po vstupu země do Evropské unie bude statut České republiky ve FAO už jen v pozici čistého donora. Předseda výboru zdůraznil, že je momentálně potřeba, za přispění všech relevantních subjektů, definovat dvě prioritní oblasti: 1) Členství ČR ve FAO do vstupu do EU (viz návrh opatření ); 2) Členství ČR ve FAO po vstupu do EU (viz očekávaná aktivní spoluúčast všech členů výboru při formulaci střednědobé strategie koncepce účasti ČR ve FAO). VÝBOR DISKUTOVAL: - PŘEDLOŽENÝ NÁVRH OPATŘENÍ /H. Ševčíková/ Z pohledu Ministerstva zahraničních věcí ČR technická pomoc mezinárodní vládní organizace FAO České republice jednoznačně končí. Tento trend je zřejmý i u ostatních organizací a programů systému OSN. Jedinou cestou posilování nepřímého vlivu České republiky na dění v organizaci je uchování a postupné navyšování dobrovolných příspěvků ČR do FAO. Systém dobrovolných příspěvků musí podporovat uplatnění naší odborné expertízy v organizaci a na terénních projektech FAO. Osvědčeným modelem této formy spolupráce i nadále zůstává projekt Výcvikové kurzy v oblasti zemědělství. Obecně se budou prostředky na zahraniční pomoc České republiky navyšovat, týká se to samozřejmě i dobrovolných příspěvků do mezinárodních organizací, včetně FAO. /J. Jesztrebi/ Bylo by účelné, aby se do programu Zapojení mladých odborníků z ČR do projektů FAO zapojovalo více orgánů státní správy a dotčených institucí. Jedná se o velmi dobrý program, který doposud umožnil zapojení 18 expertům z ČR, z toho 3 odborníci se ve FAO osvědčili natolik, že si je organizace najímá jako příležitostné konzultanty. Fakt, že zůstávají na příslušném svěřeneckém účtu nevyčerpané prostředky, je v kontextu činnosti mezinárodních organizací překvapivé. 6 z 8

7 Byl podán návrh na přehodnocení limitovaného vnímání délky pobytu mladého odborníka ve FAO, a to ze současných 3 měsíců na dobu nejlépe 1 roku. /T. Zídek/ Stěžejný bod předkládaného materiálu spatřován v identifikaci priorit zájmu ČR ve FAO. Navrženo zvážit i vymezení geografických priorit. /J. Muchka, H. Ševčíková/ Dobrovolné příspěvky ČR do FAO jsou součástí zahraniční rozvojové pomoci státu. Z toho důvodu se tyto řídí zásadami platné rozvojové praxe. Problematika teritoriálních priorit České republiky je již součástí Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období 2002 až 2007, která byla vládě předložena Ministerstvem zahraničních věcí minulý rok, viz ÚKOL č. 1. /M. Belica/ Podána informace o tom, že za podpory MZV a MZe byla uskutečněna mise věcně kompetentních pracovníků ministerstev (pozn.: M. Belica a J. Muchka) do Bruselu. Cílem této cesty bylo seznámení se s problematikou pracovních skupin Komise a Rady Evropského společenství, zejména pak s fungováním pracovní skupiny Rady ES pro koordinaci FAO. Prioritou po vstupu ČR do Evropské unie by mělo být identifikování českého zájmu ve FAO na půdě EU a snaha jej aktivně prosazovat. /R. Jánský/ Úsilí vymezit státní zájmy v mezinárodních vládních organizacích je a ještě delší dobu bude naší prioritou. Není potřeba se bát stykové činnosti s orgány EU. Klíčovými prvky plnohodnotné spolupráce budou kompetentní styční pracovníci. Úroveň našeho zapojení do expertních konzultací bude přímo odvislá od invence do Bruselu vysílaných zástupců a od hledání platformy upevnění naší pozice v pracovních skupinách ES. /R. Vágner/ Myšlenka formálně povýšit úroveň zastoupení v Českém výboru pro spolupráci s FAO je pozitivní. Nicméně, do budoucna bude potřeba rovněž rozvinout pružnější rovinu resortní a meziresortní spolupráce viz návrh na zřízení pracovních skupin v rámci činnosti výboru. Existence pracovních skupin by mohla výrazně posílit komunikaci mezi zainteresovanými orgány státní správy a dalšími subjekty. /R. Jánský/ Smyslem navrhovaného opatření pověřit členstvím ve výboru příslušné vedoucí pracovníky je právě snaha podpořit vzájemnou komunikaci, posílit koordinační úlohu výboru a rozšířit jeho odborné zázemí. Vytvoření pracovních skupin ve stávající struktuře výboru předseda nepovažuje za vhodné, nicméně do budoucna, tj. poté co bude jednoznačně vymezena nová úloha ČR ve FAO, která bude v souladu s praxí členských států Evropské unie, se dalšímu otevření této otázky nebrání. /M. Roudná, J. Hrbek/ Statistické údaje odesílané za Českou republiku musí obsahovat nejen údaje institucí a odborných útvarů Ministerstva zemědělství ČR, ale všech dotčených resortů. Nezastupitelnou úlohu v tomto procesu sehrává ČSÚ (viz samostatný příspěvek Ing. J. Hrbka). /A. Pondělíčková/ Kladně vyhodnotila dosavadní zkušenost s realizací mnohostranného rozvojového projektu ČR v Maroku a za sekci lesního hospodářství podpořila zapojení FAO, přes veškeré dosavadní problémy, i do druhé etapy financování projektu v období Současně 7 z 8

8 byla vyjádřena podpora přehodnocení lhůty 3 měsíců na zapojení expertů do činnosti FAO v rámci projektu Zapojení mladých odborníků z ČR do projektů FAO. /R. Jánský, J. Muchka, P. Škoda, K. J. Štolc/ Reakce a rozprava k opakovaným návrhům na prodloužení limitu pobytu mladých odborníků z ČR při jejich působení v sekretariátu FAO, viz ÚKOL č. 2. VÝBOR SCHVÁLIL: - NÁVRH OPATŘENÍ PRO EFEKTIVNÍ ČLENSTVÍ ČR VE FAO V OBDOBÍ PŘED VSTUPEM DO EVROPSKÉ UNIE, viz ÚKOL č. 3. Ad 5. Přehled aktivit a postavení Subregionální úřadovny FAO pro střední a východní Evropu VÝBOR VZAL NA VĚDOMÍ: - PREZENTACI ŘEDITELKY ÚŘADOVNY PANÍ MÁRIE KADLEČÍKOVÉ Struktura prezentace v PŘÍLOZE č. 1, viz ÚKOL č. 4. Ad 6. Role Českého statistického úřadu při poskytování národních statistických údajů z oblasti zemědělství, lesnictví a životního prostředí různým mezinárodním organizacím VÝBOR VZAL NA VĚDOMÍ: - PREZENTACI VRCHNÍHO ŘEDITELE ČSÚ PANA JIŘÍHO HRBKA Struktura prezentace v PŘÍLOZE č. 2. Ad 7. Různé /K. J. Štolc/ V současné době se dokončuje národní subdodávka pro FAO týkající se zprávy o stavu živočišných genetických zdrojů v České republice. Seznam příloh Příloha č. 1 Prezentace ředitelky Subregionální úřadovny FAO pro střední a východní Evropu paní Márie Kadlečíkové; Příloha č. 2 Prezentace vrchního ředitele Českého statistického úřadu pana Jiřího Hrbka. 8 z 8

Zápis z 20. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (7. říjen 2003, 13:30 15:30 hod)

Zápis z 20. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (7. říjen 2003, 13:30 15:30 hod) Zápis z 20. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (7. říjen 2003, 13:30 15:30 hod) Přítomni: PhDr. Miroslav Belica Ing. Ivan Branžovský, CSc. Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Ing. Vladimír Gall (v z.)

Více

Zápis z 21. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (9. červen 2004, 10:00 11:30 hod)

Zápis z 21. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (9. červen 2004, 10:00 11:30 hod) Zápis z 21. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (9. červen 2004, 10:00 11:30 hod) Přítomni: Ing. Ivan BRANŽOVSKÝ,CSc. Ing. Václav HLAVÁČEK, CSc. Prof. MUDr. Petr HRABÁK, CSc. Ing. Jitka KOCURKOVÁ

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Zápis z 15. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (17. dubna 2001, 10:00 13:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR)

Zápis z 15. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (17. dubna 2001, 10:00 13:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR) Zápis z 15. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (17. dubna 2001, 10:00 13:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR) Přítomni: Program: dle prezenční listiny 1) Zahájení 2) Informace o spolupráci ČR

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Zápis z 16. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (27. srpna 2001, 10:00 12:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR)

Zápis z 16. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (27. srpna 2001, 10:00 12:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR) Zápis z 16. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (27. srpna 2001, 10:00 12:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR) Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Informace o spolupráci ČR

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 34 Datum: 10. 1. 2014 Od do: 9.00 12.00 hodin Místo: Sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 VR TA ČR Přítomni: Omluveni: Hosté: prof. Ing. Vladimír

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví USNESENÍ VLÁDY ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014 V l á d a I. bere na

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Aktuální stav: Meziresortní připomínkové řízení Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení

Více

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Místo konání: Akademické konferenční centrum (Husova 4a, 110 00 Praha 1) Datum a čas konání: 17.2.201, 10:00-17:00 Na jednání bylo přítomno 21 členů Pracovní

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu

PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Národní plán povodí Odry

Národní plán povodí Odry Národní plán povodí Odry návrhu Národního plánu povodí Odry a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ část 2, díl 2, str. 1 2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon ze dne 31. července 2014 č. 184/2014 Sb., kterým

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Program CZ15» Název programu: Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních

Více

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025 návrhu Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 2025 a jeho vyhodnocení vlivů na životní dle ustanovení zákona č. 100/2001

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Statut Výboru pro Evropskou unii Článek 1 Výbor pro Evropskou unii 1) Výbor pro Evropskou unii (dále jen V-EU ) je stálým

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP Záznam změn: Datum Autor Verze Popis změny 16. 10. 2012 Kreuterová 1 Vytvoření návrhu Jednacího řádu 28. 11. 2012 Kreuterová 2 Implementace doporučení a doporučujících komentářů

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Komunitární program PROGRESS

Komunitární program PROGRESS Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Na co je komunitární program PROGRESS zaměřen? Zaměstnanost Sociální ochrana a začleňování Pracovní podmínky Boj proti diskriminaci

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Verze: 22. 5. 2014 Vysvětlivky: ZH = Zdena Hovorková = Jiří Kmoníček = Alena Bauerová, odborná konzultantka pro

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více