Vážení a milí členové a čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení a milí členové a čtenáři,"

Transkript

1 Vážení a milí členové a čtenáři, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo v roce 2011 sociální reformu, jejímž výsledkem by mělo být jednodušší a efektivnější fungování sociálního systému, nikoliv omezení pomoci lidem se zdravotním postižením a ušetření peněz. Protože návrhy zákonů byly na úkor lidí s postižením, SPMP se aktivně zapojila do připomínkovacího procesu sociální reformy také sběrem podpisů petice za zachování práv a životní situace lidí s mentálním postižením. Organizace osob se zdravotním postižením však tvrdily, že reforma finanční situaci lidí se zdravotním postiženým ve skutečnosti zhoršuje. Kvůli snížení příjmů se ocitají rodiny dětí a dospělých s postižením v kritické situaci. Společně s NRZP jsme hledali cesty, abychom se mohli podílet na vytváření reformy ku prospěchu lidí s mentálním postižením. Rok 2011 byl boj, ale ukázalo se, že mobilizace občanů s postižením a jejich rodin byla úspěšná, v tom smyslu, že vláda musela ustoupit v navrhované reformě a hledat kompromis s organizacemi lidí s postižením. Na úrovni organizace SPMP ČR, byl rok 2011 velmi bohatý, protože se ukončily růžné projekty, jejichž výsledky měly velkou odezvou, např. Metodika podpory sociálních dovedností, školení strážníků Městské policie hl.m. Prahy nebo webové stránky ve snadno srozumitelné formě. Všechny materiály a aktivity by měly přispět ke zlepšení komunikace a spolupráce s lidmi s mentálním postižením. Na závěr bych chtěl poděkovat členům, dobrovolníkům, zaměstnancům a všem příznivcům a podporovatelům SPMP ČR, kteří v roce 2011 pracovali ve prospěch lidí s mentálním postižením a jejich rodin a podpořili tak činnost naší organizace. Ing. Ivo Vykydal Předseda SPMP ČR

2 Podpora rodin Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům by měla být poskytována nezbytná ochrana a pomoc. (Úmluva, Preambule) 2 Poradenské centrum spmp čr Poradenské centrum nabízí své služby lidem s mentálním postižením, jejich rodinám, blízkým i příslušníkům odborné veřejnosti působících v oblasti podpory lidí s mentálním postižením. Těmto lidem nabízíme podporu při hledání vhodné služby, informace o nároku na dávky, podporu při uplatňování práv i dlouhodobou spolupráci při řešení složitých životních situací. V roce 2011 se na naše poradenské centrum obrátilo 251 uživatelů. Ve většině případů šlo o rodiče či blízké osoby lidí s mentálním postižením. Těm jsme pomáhali s vyhledáním a výběrem vhodné sociální služby pro jejich potomka, s problémy spojené se způsobilostí k právním úkonům, s nárokem na dávky nebo s řešením různých forem diskriminace. Podobně jako v předcházejícím roce jsme pozorovali nárůst počtu uživatelů, kteří přicházeli do poradny osobně a opakovaně. V mnohých případech vznikla dlouhodobá spolupráce při plánování budoucnosti člověka s postižením v oblasti práce, bydlení nebo celkového osamostatňování, do které byl samozřejmě zapojen i samotný člověk s postižením. Tento styl práce obnášel i mapování potřeb daného člověka, pomoc při výběru vhodných služeb a doprovod člověka s postižením a jeho rodiny do různých institucí. Přednáškové cykly pro rodiče dětí a dospělé s postižením Přednáškové cykly se uskutečnily v Chomutově, Ostravě a Brně. Část přednášek byla určena rodičům lidí s mentálním postižením, část přednášek přímo lidem s mentálním postižením. V rámci těchto cyklů proběhly i víkendy pro rodiče, kde bylo na jednotlivá témata více času a možností sejít se i mimo přednáškovou místnost a sdělit si své pocity a starosti.

3 Přednáškové cykly Ostrava: Úvod do problematiky týrání a zneužívání, Práce se zdravotně postiženými v praxi, Zvyšování kvality v sociálních službách, Přehled aktuální legislativy. Přednáškové cykly Brno: Mentální postižení a seniorský věk, Způsobilost k právním úkonům lidí s mentálním postižením, Samostatné bydlení lidí s mentálním postižením, Kvalita sociálních služeb. Víkend pro rodiče se konal ve znamená oslav 40. výročí založení SPMP Brno. Přednáškové cykly Chomutov: Způsobilost lidí s mentálním postižením k právním úkonům. Možnosti uplatnění dětí s handicapem po ukončení povinné školní docházky. Druhé téma probíhalo formou diskuze, které se zúčastnili jak rodiče a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, tak zástupci města. V říjnu 2011 se dále na zámku Červený Hrádek uskutečnil víkend pro rodiče, který měl bohatý odborný program pro rodiče a zástupce lidí s mentálním postižením a zábavný program pro lidi s mentálním postižením. Rehabilitační pobyty Rehabilitační pobyty jsou základním podpůrným prostředkem umožňujícím rodinám zvládat péči o člena s postižením. Jsou odpovědí na specifické potřeby fyzické, psychické a sociální rehabilitace lidí s postižením a jejich rodin, která vyžaduje podporu ze strany odborníků: lékařů, fyzioterapeutů, osobních asistentů, sociálních pracovníků a často také úpravu podmínek pro její uskutečnění. Pro mnohé lidi s postižením, potažmo jejich rodiny, jsou jiné formy rehabilitace často nedostupné. Z hlediska efektivity vynaložených prostředků je proto tato forma podpory rodin daleko výhodnější než kdyby rodiny péči o člena rodiny přenechali na státu zcela a stát tak musel uhradit mnohonásobné náklady zařízení sociálních služeb. 3

4 Uskutečnění tuzemských rehabilitačních pobytů je finančně podpořeno dotací Ministerstva zdravotnictví České republiky. V roce 2011 obdrželo SPMP ČR pro tento projekt dotaci ve výši ,00 Kč, kterou rozdělilo mezi své členské organizace pořádající pobyty v rámci tohoto projektu. Psychomotorická rehabilitace pro osoby s mentálním postižením Cílem realizovaných aktivit je komplexní psychomotorická rehabilitace a další vzdělávání lidí s mentálním postižením pro udržení a rozvoj jejich schopností a dovedností nezbytných pro život. Jejich podpora umožňuje těmto lidem osamostatňovat se a být nezávislejší na pomoci druhých. Zároveň se tak zvyšují jejich šance na uplatnění ve společnosti a na pracovním trhu. V roce 2011 probíhaly aktivity v rámci tohoto projektu ve 25 členských organizacích SPMP ČR, přičemž některé organizace v průběhu roku zajišťovaly činnost více kroužků (1 3). Projekt byl finančně podpořen státní dotací Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši ,00 Kč. Připravovali jsme sportovní a sportovně rehabilitační aktivity, kurzy rehabilitačního plavání, tělocviku, pohybové výchovy a tance, hipoterapie, arteterapeutické a relaxační aktivity, kurzy zaměřené na konkrétní praktické dovednosti nebo na získávání informací důležitých pro život kurzy vaření, zdravé výživy, ručních prací, ergoterapie, dramaterapie a arteterapie, rozumově společenské výchovy, atp. Kromě pravidelné činnosti se konala řada jednorázových akcí jako např. abilympiády, olympiády, výstavy prací uživatelů služeb apod. 4 Podpůrná skupina Rodiče a další blízcí lidí s mentálním postižením musí často čelit velmi náročným a vyčerpávajícím situacím. Nedostává se jim žádné profesionální podpory a nemají s kým svoje problémy řešit, sdílet a hledat jejich řešení. Z tohoto důvodu jsme v roce 2011 zahájili činnost Podpůrnou skupinu pro rodiny a blízké osoby, kteří pečují o svého blízkého s mentálním nebo kombinovaným postižením. Chtěli jsme rodičům poskytnout bezpečný prostor, kde by mohli sdílet každodenní i neobvyklé zkušenosti, události, problémy, radosti, úspěchy, emoce a všechno další, co život s člověkem s mentálním postižením přináší. Naším záměrem bylo, aby rodiče měli možnost pravidelně se setkávat s lidmi, kteří navzájem rozumí svým starostem a mohou si navzájem poskytnout pochopení, zkušenosti a také vlastní osvědčené rady, tipy a postupy. Také jsme měli v úmyslu dát jim příležitost vypovídat se, dát průchod emocím a umožnit jim prakticky si zkusit a nacvičit některé techniky psychohygieny a získat kontakty na další organizace nebo služby. Rodiče, kteří měli o tuto skupinu zájem, utvořili menší skupinu, která se scházela každý týden a byla vedena dvěma zkušenými lektory.

5 Vzdělávání Stát zajistí vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti, nadání a kreativity osob s postižením. Osoby s postižením mají přístup k inklusivnímu, kvalitnímu vzdělávání v místě, kde žijí. Stát umožní osobám s postižením získat praktické a sociální dovednosti, které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života společnosti. (Úmluva, článek 24) Projekt Sociální dovednosti a vzájemná podpora V loňském roce se nám podařilo úspěšně zakončit projekt Sociální dovednosti a vzájemná podpora, který byl spolufinancován z prostředků ESF OP LZZ Projekt probíhal od do V projektu jsme navázali partnerství s organizacemi Podpora samostatnosti Osa, o. s. a Rytmus, o. s. a dále se zahraničními organizacemi New Horizons Partnership ze Severního Irska, L Adapei de Loire Atlantique z Francie a Martinsclub Bremen z Německa. Úspěchy projektu: Podařilo se nám vytvořit tým kvalitních lektorů, kteří na základě svých zkušeností a zkušeností partnerských organizací vytvářeli a vedli kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením. Celkem jsme otevřeli 9 kurzů sociálních dovedností, kterých se účastnilo 53 lidí s mentálním postižením. Kurzy měly různé zaměření (sociální dovednosti v bydlení, ve volném čase, vztahy, sebeprezentace) a zahrnovaly témata komunikace, domlouvání, řešení neobvyklých situací, vztahů, řešení konfliktů apod. Lektorům se podařilo vyhodnotit a popsat metody přípravy a vedení kurzů. Společně jsme tak vytvořili Metodiku podpory sociálních dovedností, kterou jsme vydali v září 2011v nákladu 2000 kusů. K metodice jsme vytvořili DVD s 15 instruktážními videi a dalšími pomůckami pro výuku. Metodiku v tištěné podobě včetně DVD si mohou zájemci objednat prostřednictvím našich internetových stránek, kde je též ke stažení v elektronické podobě. V kurzech sociálních dovedností jsme mimo jiné vyzkoušeli i metodu vzájemné podpory, kdy s námi pracovali lidé s mentálním postižením jako pomocníci lektora. Pro tuto práci jsme vyškolili 6 pomocníků lektora, kteří s námi nadále spolupracují při školení lektorů. 5

6 metodika-sazba-08.indd 99 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O.S. 9/10/2011 7:49:19 PM Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením V květnu 2011 jsme uspořádali seminář Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením, na kterém jsme prezentovali své zkušenosti z vedení kurzů, připravovanou metodiku a nabídku vyškolení dalších lektorů odborné veřejnosti. O seminář byl velký zájem a ze strany účastníků byl velmi kladně hodnocen. Zúčastnilo se jej přibližně 120 lidí.... Na podzim 2011 jsme ve spolupráci s krajskými a místními organizacemi SPMP uskutečnili 5 jednodenních školení Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením pro lektory pracující v sociálních službách a jedno dvoudenní školení pro speciální pedagogy ze škol. Proběhly v Trutnově, v Plzni, v Olomouci, v Českých Budějovicích, v Brně a v Praze. Vyškolili jsme celkem 87 lektorů sociálních dovedností. Zpětná vazba k těmto seminářům byla pozitivní. Ukázalo se zároveň, že do budoucna bude lepší organizovat dvoudenní školení, aby si mohli účastníci plánování kurzu a lektorské dovednosti lépe prakticky vyzkoušet. Zkušenosti z těchto školení jsme shrnuli a vytvořili jsme konečnou šablonu, podle které pořádáme další školení i po skončení projektu. O sociálních dovednostech u lidí s mentálním postižením, o tom, jak je možné je v sociálních dovednostech podporovat a také o nové metodice jsme přednášeli studentům fakult sociální a speciální pedagogiky, kteří jsou budoucími poskytovateli služeb lidem s mentálním postižením. Celkově jsme přednášeli pro 176 studentů z Univerzity Palackého v Olomouci, Karlovy Univerzity v Praze a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 6

7 Osvěta Zvýšit povědomí v celé společnosti o situaci osob s postižením a podporovat respektování práv a důstojnosti osob s postižením. (Úmluva, článek 8) Státy uznávají a umožňují osobám se zdravotním postižením používání všech přístupných prostředků, způsobů a formátů komunikace dle jejich vlastní volby při úředních jednáních. (Úmluva, článek 21) ením v České republice, o. s. (SPMP ČR) ovaným postižením, jejich rodin a dalších a lokální úrovni. Organizace hájí práva ižením, seznamuje veřejnost s problemaslužby, organizuje celoživotní vzdělávání zákony ovlivňující život lidí s mentálním í organizuje a koordinuje systém prevence MČ Praha Spolupracuje se všemi Prahy, zabezpečuje úkoly a priority vlády evence kriminality. Jak Jednat s lidmi s potížemi v komunikaci 1/15/ :13:48 PM doporučení úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením a duševním onemocněním co Vám může při KomuniKaci s Lidmi s mentálním postižením pomoci? Mluvte s nimi jako s dospělými lidmi vykejte. Pokud znáte jméno, je dobré je oslovovat jménem. Ověřte si, že vás člověk dobře vidí i slyší. Srozumitelně vysvětlete, co se bude dít a proč. Nepředpokládejte, že to každý ví. dávejte jednoduché a srozumitelné otázky. Počkejte vždy na odpověď neodpovídejte za ně či nedoplňujte svými domněnkami. o věřujte, zda jste správně porozuměli. A naopak ověřujte, zda člověk dobře porozuměl vám. Vyhýbejte se manipulativním otázkám jako: to bylo asi červené auto, že? Spíše se zeptejte: Jakou to auto mělo barvu? Pokud člověk neodpoví, můžete dát možnosti na vybrání. brozura-jak-jednat-s-lidmi-final-tisk.indd Vždy dávejte pouze jednu otázku a vyčkejte na její odpověď. Buďte trpěliví, zkuste se přizpůsobit jeho/jejímu tempu. Nebojte se říct, že nerozumíte. Vyzvěte ho/jí k vysvětlení či zopakování. Vždy se snažte mluvit nejdříve přímo s lidmi s mentálním postižením a ne s jejich doprovodem. ukazujte vizualizované příklady např. myslíte přesně tento dům? ukažte na něj. Nepoužívejte žádné zkratky, cizí slova ani žargon. dejte člověku najevo, že vás jeho situace zajímá nezlehčujte. Vyhněte se abstraktním pojmům. Mluvte konkrétně, pomožte si poukazováním na konkrétní věci (pokud je to možné), uvádějte příklady. Průběžně shrnujte (nebo nechte shrnout dotyčnou osobu), na co jste společně přišli a co se bude dít dál. Pokud si to situace žádá, člověka doprovázejte nechte se např. zavést na místo, o kterém dotyčný mluví. Pokud vidíte, že je člověk nervózní, dezorientovaný apod., snažte se dotyčného uklidnit. Projekt školení strážníků MHMP Cílem tohoto projektu financovaného v rámci programu Prevence kriminality, bylo zlepšit komunikaci mezi strážníky Městské policie hl.m. Prahy a skupinami lidí s potížemi v komunikaci, konkrétně s lidmi s mentálním postižením a s duševním onemocněním, a poskytnout jim takovou podporu, aby při jejich vzájemném kontaktu nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, ale naopak aby si při řešení každodenních, ale i mimořádných situací vycházeli vstříc. Pro strážníky Městské policie hl.m. Prahy jsme uspořádali 3 dvoudenní školení, která obsahovala teoretickou i praktickou část. Strážníci tak měli možnost vyzkoušet si situace, se kterými se často setkávají a také se seznámit s přístupem k lidem s mentálním postižením či duševním onemocněním (např. formou video 2/2/2012 1:32:13 PM 7

8 ukázek). Důležitou zpětnou vazbou pro nás bylo, že se většině strážníků (tedy 52 strážníkům) díky těmto školením změnil pohled na lidi s postižením a duševním onemocněním a že chtějí nabyté informace šířit dál svým kolegům a kolegyním a využívat je co nejvíce ve své praxi. V rámci projektu jsme vydali 20 stránkovou publikaci s názvem Jak jednat s lidmi s potížemi v komunikaci, která bude sloužit jako pomůcka pro strážníky (doporučení, jak jednat s lidmi s mentálním postižením a duševním onemocněním), kteří se při svém povolání mohou setkat s těmito dvěma cílovými skupinami. Brožura stručným způsobem charakterizuje lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním, přičemž upozorňuje na rozdíly mezi nimi. 8 Projekt Cesty ke zlepšení komunikace ve zdravotnictví s lidmi s potížemi v porozumění V rámci tohoto projektu, dotovaného Ministerstvem zdravotnictví, se SPMP ČR podařilo vytvořit webové stránky pro lidi s mentálním postižením, kde se snažíme zpřístupnit snadno srozumitelné materiály, které budou pomůckou usnadňující komunikaci mezi lidmi s mentálním postižením a lékaři, zdravotnickým personálem a které se stanou pomůckou i pro další pečující osoby. Při přípravě stránek jsme se na začátku projektu inspirovali zkušenostmi ze zahraničí, kde podobné stránky existují.

9 Ve spolupráci s odborníky a lidmi s postižením jsme zpracovali informace o fungování lidského těla, o různých onemocněních, o lékařských oborech, o vyšetřeních, která člověk může ve zdravotnických zařízeních podstoupit. Tyto informace jsou zacílené na přípravu člověka, který má nějaké vyšetření podstoupit. Pro stránky o zdraví jsme připravili také 3 instruktážní videa: Jak se objednat k lékaři Jak si rozumět s lékařem se týká především práv a komunikačních dovedností člověka, který se chystá k lékaři. Video je zároveň upraveno tak, aby bylo použitelné i pro lékaře, kterým může dát základní informace o tom, jaké potřeby může mít člověk s mentálním postižením v ordinaci a jak s ním komunikovat. Třetí video se nazývá Jdeme k lékaři a je zaměřeno na praktickou přípravu před návštěvou zdravotnického zařízení. Spolupráce s Národním centrem pro podporu transformace V roce 2011 jsme navázali spolupráci s Národním centrem pro podporu transformace (dále Národní centrum). Národní centrum vzniklo v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transformace sociálních služeb. Spolupráce mezi Národním centrem a SPMP vznikla především proto, že většina velkých pobytových služeb (bývalé Ústavy sociální péče, dnes Domovy pro osoby se zdravotním postižením), které byly zařazeny do pilotního projektu transformace jsou služby pro lidi s mentálním postižením. V září 2011 jsme byli Národním centrem přizváni k účasti na 3 seminářích. Z těchto dvou seminářů byl jeden určený pro zaměstnance transformovaných pobytových služeb a druhý pro zástupce krajů, které s Národním centrem při transformaci úzce spolupracují. Další akce, které jsme se zúčastnili, proběhla na začátku listopadu Jednalo se o konferenci Život v komunitě. Na této konferenci hovořila ředitelka sekretariátu SPMP ČR Camille Latimier o Úmluvě o právech lidí se zdravotním postižením a Petra Nováková vedla workshop pro lidi s mentálním postižením na téma Jak se správně rozhodovat. Další spolupráce s Národním centrem probíhá na úrovni krajů. 9

10 Obhajoba práv Osoby s postižením by měly mít příležitost se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů o politikách a programech, zejména těch, které se jich přímo týkají. (Úmluva, Preambule) 10 Způsobilost k právním úkonům V lednu 2011 jsme, ve spolupráci s dalšími organizacemi, připomínkovali návrh nového občanského zákoníku. Zabývali jsme se ustanoveními, která se týkají způsobilosti k právním úkonům (nově bude používán někdejší termín svéprávnost), formami zastoupení člověka omezeného ve svéprávnosti a novými možnostmi podpory při rozhodování. Nový občanský zákoník vešel v platnost a nabude účinnosti Podařilo se prosadit, aby (v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením) již nemohli být lidé zbavováni svéprávnosti. Od roku 2014 tedy budou soudy moci omezit svéprávnost pouze v míře, v jaké je omezení pro člověka skutečně potřebné a jen na dobu určitou, nejdéle na tři roky. Tato doba může být soudem prodloužena. Toto ustanovení by mělo pomoci nabýt způsobilost lidem, kteří byli zbaveni nebo omezeni ve způsobilosti k právním úkonům neadekvátně vzhledem ke svým schopnostem nebo jejichž zdravotní stav se zlepšil. K dalším pozitivním změnám Nového občanského zákoníku, které se nám podařilo prosadit, patří povinnost soudu vyslechnout člověka, o jehož svéprávnosti soud rozhoduje, a to tak, aby tomu dotyčný rozuměl. Zákoník také mluví mnohem konkrétněji o tom, jak má soud formulovat rozsudek o omezení způsobilosti, aby byl správně aplikován v praxi. Zákon také přináší základní pravidla pro výkon opatrovnictví, která doposud chyběla. Zákoník dále stanoví nové možnosti ve výkonu opatrovnictví. Lidé mohou mít např. více opatrovníků, kteří mohou mít rozděleny kompetence a mohou jednat zvlášť nebo společně. Nadále platí, že určitá rozhodnutí bude moci opatrovník učinit pouze se souhlasem soudu. K omezování způsobilosti by mělo podle zákoníku docházet pouze tehdy, nepostačí-li méně omezující

11 opatření. Do zákoníku se nám podařilo prosadit další možnosti, které má člověk jako alternativu k zastoupení opatrovníkem. K takovým opatřením může patřit např. ustanovení opatrovníka bez zásahu do svéprávnosti, nápomoc při rozhodování, kdy si člověk vybere podpůrce nebo více podpůrců, kteří mu pomáhají při rozhodování v jeho právních záležitostech. O nápomoci uzavírá podporovaný s podpůrcem smlouvu, kterou soud schválí. Člověk může dále učinit předběžné prohlášení např. o tom, jak má být v nějaké záležitosti rozhodnuto nebo kdo má spravovat jeho záležitosti v době, kdy nebude schopen samostatně rozhodovat. Člověk může se souhlasem soudu využít také zastoupení členem domácnosti (většinou rodinnými příslušníky), systém podpory, kterou poskytuje sociální služba nebo neformální síť blízkých. Poslední z uvedených možností, je již úspěšně využívána v zahraničí, a my nyní usilujeme o její aplikovat a o její přizpůsobení podmínkám České republiky a následnou aplikaci v rámci projektu Černá a bílá (http://www. spmpcr.cz/cs/cerna_bila/) Sebeobhajování Sebeobhájci z pražské skupiny Sami a Spolu si pro rok 2011 vytyčili hned několik cílů. Jedním z velkých a důležitých cílůbylo setkání se svými rodiči či blízkými. Rodiče či blízcí mohli povětšinou poprvé slyšet, co skutečně na setkáních sebeobhájci dělají, jaké jsou jejich cíle, názory či přání, ale také s čím jsou ve svém životě nespokojeni a co by chtěli změnit. Sebeobhájci také rodiče a své blízké seznámili s Úmluvou OSN o právech lidí se zdravotním postižením a především představili článek 12 Před zákonem jsme si všichni rovni. Další důležitou událostí bylo již druhé setkání se sebeobhájci z České a Slovenské republiky, které se konalo v listopadu 2011 v Praze. Této akce se zúčastnilo 5 skupin sebeobhájců, celkem 15 sebeobhájců. Víkend byl zaměřen na Úmluvu OSN o právech lidí se zdravotním postižením, kdy nám každá skupina představila, co pro to, aby Úmluva začala opravdu dobře fungovat, udělali. V tomto roce se také tři sebeobhájci zúčastnili mezinárodní konference pro sebeobhájce v Portugalsku. Konference byla velice zajímavá a pro sebeobhájce velmi přínosná. Měli možnost vidět, že všechny pořádané workshopy byly plně v rukou samotných sebeobhájců (uváděli workshopy, prezentovali své příspěvky, moderovali, vedli diskuse apod.). Tato zkušenost byla pro naše sebeobhájce velkou motivací. Čas na setkáních je ale vždy hlavně věnován tématům, která přinášejí především sebeobhájci. Aby byly časem schopní tuto skupinu vést sami, vymysleli jsme systém, kdy každý ze sebeobhájců má během setkání určitou úlohu (zodpovědnost), kterou se snaží plnit. Takto jsou zapojeni úplně všichni rovným dílem a mohou svá setkání nejlépe sami řídit či ovlivňovat. Doufáme, že čas ukáže, že tento proces jim umožní být za svá setkání a svůj život skutečně plně zodpovědnými. 11

12 Přístupnost S cílem umožnit osobám s postižením žít nezávislým způsobem života stát zajistí přístup k fyzickému prostředí, dopravě, informacím a komunikaci a k dalším zařízením a službám. (Úmluva, článek 9) 12 Přístup k volbám V roce 2011 byl ukončen mezinárodní projekt Inclusion Europe o volbách ADAP, do kterého se SPMP ČR aktivně zapojila. Projekt získal finanční prostředky v rámci programu Evropské komise Základní práva a občanství. Snaží se prolomit bariéry, které brání v přístupu k volbám lidem s postižením, seniorům a lidem, kteří nejsou občany státu, kde žijí, a nemají dostatečnou znalost jazyka. V projektu jsme ve všech zemích EU zjišťovali, jak jsou volby v jednotlivých zemích přístupné a co jednotlivé státy dělají, aby volby lidem zpřístupnily jak po praktické, tak legislativní stránce. Výsledkem byl vznik brožury Dobrá praxe pro přístupné volby v Evropě. Tato brožura ukazuje, co se v různých zemích Evropy daří v oblasti zvyšování povědomí o volebním právu, průzkumů na téma přístupnost, v oblasti dostupných informací, vzdělávání a přístupu k volbám. V projektu jsme společně s jednou z našich sebeobhájkyň uskutečnili několik setkání s poslanci Parlamentu ČR i Evropského parlamentu napříč politickým spektrem. Hovořili jsme o právech lidí k účasti ve volbách, o přístupnosti voleb a možnostech spolupracovat na zpřístupnění voleb například tvorbou přístupných informací. Podařilo se navázat kontakty s poslanci, kteří projevili chuť nadále spolupracovat. Společně se sebeobhájci jsme vytvořili také příručku ve snadném čtení Volby pro všechny! Jak udělat volby lépe srozumitelné, abychom se jich mohli účastnit. Tato příručka ukazuje, jak lidé s mentálním postižením mohou sami prosazovat, aby byly volby co nejdostupnější, např. poskytováním a účinným šířením dostupných informací a zvyšováním povědomí politiků, volebních orgánů a samotných občanů o významu zpřístupňujících opatření a plné účasti všech občanů ve volbách. Na závěr projektu se v Bruselu uskutečnil evropský seminář, jehož cílem bylo zvýšit obecné povědomí o tomto problému a informovat o výsledcích projektu. Výsledky projektu jsou k dispozici na našich stránkách. Brožury (v českém jazyce) jsou volně ke stažení na našich internetových stránkách, případně je lze zdarma objednat.

13 odškodnění odškodnění staré zavazadla zpoždění stížnost pomoc zrušení letu atd. nevidomí neslyšící vozíčkáři. výročí Evropského týdne mobility oslankyně Evropského parlamentu ch. ehnalová, MBA, ropského parlamentu za ČSSD a.cz ta nás všech. Chtěla bych ji díky vání potřebují více pomoci a často h si, aby díky tomuto projektu lidé emůže vzít, ani jej omezit. Doufám, Letadlem, vlakem, autobusem po Evropské unii aneb Práva lidí s Postižením v dopravě v České republice a v evropské unii Letecká doprava Pomoc při přepravě Člověk s postižením má právo na pomoc, i když jen přestupuje na jiný let. Při příletu má člověk s postižením právo, aby mu někdo pomohl letiště opustit. Pokud potřebujete při přepravě pomoc, musíte to nahlásit alespoň 48 hodin (2 dny) před odletem (například pokud vám letí letadlo 10. června v 10:00 hodin, je to potřeba nahlásit 8. června do 10:00 hodin). To samé platí i u zpátečního letu. Pokud s vámi letí i váš asistenční pes, musíte zavolat přímo na letiště nebo společnosti, se kterou letíte. Pokud potřebujete pomoc, na letiště musíte přijít v čase, který jste si s přepravcem domluvili (dostane to napsané od dopravce). Pokud jste se nijak nedomluvili, jen nutné přijít na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. K přepážce, kde se odbavuje (odevzdávají se zavazadla), musíte ale přijít alespoň 1 hodinu před odletem. Letiště v Praze a v Brně mají na svých internetových stránkách kontakty (telefon i ), kde můžete nahlásit, že budete potřebovat při přepravě pomoc. Letiště v Ostravě má na internetových stránkách pouze kontakt na zákaznickou linku. Všechna letiště v České republice musí poskytovat kvalitní pomoc. Na to jsou určitá pravidla, která letiště musí dodržovat. Pokud, potřebujete při přepravě pomoc, musíte napsat žádost. Tu vám dá dopravce. Žádost musí obsahovat toto: Datum asistence kdy budete potřebovat pomoc Číslo letu pro přílet i odlet (číslo je napsané na letence nebo na objednávce) Pokud potřebujete pomoc při odletu i při příletu, musíte to zde také napsat Místo, kam letíte Vaše jméno O jakou pomoc se přesně jedná například doprovod, zajištění vozíku, pomoc při odbavení a tak dále Případně, jaké máte postižení (například jestli jste nevidomý, neslyšící, na vozíku, máte mentální postižení a tak dále) Kontakty, kde žádat o pomoc Letiště Praha Ruzyně (http://www.prg.aero/cs/) Na letišti v Praze Ruzyni vám pomoc zařídí odborná firma. Tato firma pomáhá při odbavení 24 hodin denně (tedy pořád). Pokud potřebujete pomoc při odbavení, můžete o ni požádat na různých místech: u odbavovacích překážek (takzvaných check-in) v terminálu 1, 2 a 3 letiště Praha Ruzyně 9/8/2011 8:12:17 PM brozura-doprava-text-tisk.indd 5 9/9/2011 4:06:57 PM brozura-doprava-text-tisk.indd 6 9/9/2011 4:06:57 PM Snadné čtení Z našich dlouhodobých zkušeností s lidmi s mentálním postižením je patrné, že je tato cílová skupina dlouhodobě znevýhodněnou skupinou v přístupu k informacím, tedy takovým informacím, které jsou srozumitelné, a mohou tak být zdrojem fungování v běžném životě tak, jak to má (a může mít) většina lidí bez postižení. Dostávat informace ve srozumitelné podobě je z pohledu naší organizace nezbytným prvkem pro orientaci, pro možnost kompetentních rozhodnutí, ale také prvkem společenského soužití. O tom, že se touto tematikou skutečně intenzivně zabýváme, se doslechl až Evropský parlament, kdy nás paní poslankyně MUDr. Olga Sehnalová, MBA (poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD) požádala o vytvoření brožury s názvem Doporučené postupy pro přístupnější volby či Práva lidí s postižením v dopravě v České republice a Evropské unii. Další organizací, která nás v minulém roce kontaktovala a ráda by spolupracovala i do budoucna, bylo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. S Národním centrem jsme spolupracovali na mezinárodní konferenci k podpoře transformace sociální služeb a to především z hlediska převedení srozumitelnosti programu konference lidem s mentálním postižením a také dostupnosti konference jako takové (pravidla pro pořádání konference, pravidla pro řečníky apod.). Dále jsme lektorovali 4 semináře o tvorbě snadno srozumitelných informací lidem ze státní správy, ředitelům působících v sociálních službách a dalším poskytovatelům sociálních služeb. 13

14 Mezinárodní aktivity Státy uznávají význam mezinárodní spolupráce a jejího prosazování a přijmou odpovídající a účinná opatření na mezistátní úrovni, a případně v partnerské spolupráci s příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi a občanskou společností, zejména organizacemi osob s postižením. (Úmluva, článek 32) Spolupráce s Inclusion International a Inclusion Europe Cílem mezinárodních organizací Inclusion International a Inclusion Europe, kterých je SPMP ČR členem, je zajistit dodržování lidských práv osob s mentálním postižením ve všech mezinárodních organizacích a institucích. Tyto organizace se snaží vytvořit prostředí, ve kterém lidé s mentálním postižením mají rovné příležitosti, to znamená opustit představy o zdravotně postižených osobách jako pasivních příjemcích péče a přijmout model nezávislého způsobu života, rozšíření a posílení jejich pravomocí a rovnoprávnosti. Dále umožňuje výměnu informací, dokumentů, zkušeností, podpora vzniku a rozvoje nových organizací a služeb. 14 Pathways V listopadu 2011 sekretariát SPMP ČR zahájil práci na mezinárodním projektu Pathways. Jedná se o projekt Inclusion Europe a dalších partnerských organizací. Mezi partnery projektu jsou kromě SPMP ČR ještě sesterské organizace ze Slovenska, Slovinska, Maďarska, Chorvatska, Španělska, Itálie, Portugalska a Velké Británie. Projekt je zaměřen na přenos know-how v oblasti tvorby snadno srozumitelných informací (Easy- -to-read, zkratka ETR). V jeho rámci budou vytvořeny výukové a metodické materiály. Ty budou jednak určeny přímo pro tvorbu Informací ve snadno srozumitelné formě, jednak jako metodické materiály pro školení o tom, jak snadno srozumitelné informace tvořit. V rámci projektu uspořádá SPMP ČR na podzim roku 2012 intenzivní 6-ti denní školení o tom, jak školit lidi ve tvorbě snadno srozumitelných informací a návazně další semináře i jinde v ČR. První setkání všech partnerů projektu se uskutečnilo v listopadu 2011 v Bruselu.

15 Hospodaření , , , , , , , , ,00 celkem , , ,79 Provozní dotace v roce 2011 Ministerstvo zdravotnictví Evropský sociální fond Úřad vlády Ministerstvo práce a sociální věcí Magistrát hlavního města Prahy Inclusion International Inkluzivní vzdělávání Inclusion Europe projekt ADAP Ministerstvo kultury Evropský projekt UNIQ Ostatní (Praha 8, ČSOB, Aktion Mensch) Inclusion Europe projekt Pathways 15

16 16 Rozvaha k Stavby budova Karlín ,99 0,00 Stavby Dana-Barrandov ,00 0,00 Stavby SDM Hvozdy ,00 0,00 Sam. mov. věci zařízení sekretariátu ,00 0,00 Pozemky Dana Barrandov ,00 0,00 Oprávky k stavbám dokoupený podíl budova Karlín ,00 0,00 Oprávky k stavbám Dana Barrandov ,00 0,00 Oprávky k stavbám SDM Hvozdy ,00 0,00 Oprávky Zařízení sekretariátu ,00 0,00 Pokladna CZK ,00 0,00 Pokladna EUR 9 361,79 0,00 BÚ /0100 KB ,37 0,00 BÚ /0100 KB ,61 0,00 BÚ /0100 KB 5 032,52 0,00 BÚ /0100 KB ,96 0,00 Odběratelé ,74 0,00 Odběratelé Inclusion ,82 0,00 Poskytnuté provozní zálohy SPMP Ostrava ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy SPMP OO Třebíč ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy Sluníčko ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy na projekty 4 720,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy ostatní ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy ,00 0,00 Pohledávky Meta Praha Tejc ,00 0,00 Ostatní pohledávky budova Karlín ,58 0,00 Dodavatelé 0, ,63 Přijaté zálohy EU 0, ,00 Přijaté zálohy CSOB 0, ,00 Přijaté zálohy Nadace člověk člověku 0, ,00 Přijaté zálohy ADAP 0, ,74 Přijaté zálohy ESF 0, ,23 Ostatní závazky nevyjasněné příjmy a výdaje 0,00 150,00 Ostatní závazky budova Karlín 0, ,13 Pohledávky za zaměstnanci 1 100,00 0,00 Ostatní přímé daně daň srážková 45,00 0,00 Jiné závazky převod mzdy na účet 0, ,00 Vlastní jmění 0, ,46 Fondy 0, ,00 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0, , , ,81 ZTRÁTA ,43

17 Výkaz zisků a ztrát 2011 NÁKLADY Materiál na údržbu budovy 176,00 Kancelářské potřeby ,80 Pomůcky 4 000,00 Nákup DDHM ,00 Ostatní drobný matriál 2 515,00 Spotřeba materiálu - externí ,00 Opravy a udržování - SW a výpočetní technika ,00 Cestovné místní ,00 Cestovné mezinárodní ,70 Cestovné - externí ,00 Telefon ,17 Internet 3 597,00 Poštovné ,00 Doprava ,12 Provoz kanceláří Karlín ,33 Nájemné ,60 Nájemné externí 4 500,00 Ostatní služby ,00 Kurzy a školení zaměstnanců ,00 Účetnictví ,00 Grafické práce, tisk ,06 Tisk a grafické práce externí ,00 Lektoři ,00 Překlady a tlumočení ,00 Supervize ,00 Stravování účastníků akcí ,05 Konferenční poplatky ,50 Ubytování účastníků ,95 Náklady na rehabilitační pobyty externí ,99 Ostatní externí služby ,00 Mzdové náklady mzdy ,00 Mzdové náklady DPP ,00 Mzdové náklady DPP externí ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné zdravotní pojištění ,00 Zákonné sociální náklady ,00 Kursové ztráty ,66 Bankovní polatky ,95 Jiné ostatní náklady 35,00 Jiné ostatní náklady nedaňové ,61 Poskytnuté příspěvky členské poplatky ,36 NÁKLADY CELKEM ,85 17

18 VÝNOSY Tržby za vlastní výrobky ,00 Tržby z prodeje služeb ,19 Úroky 8 485,25 Kursové zisky ,48 Jiné ostatní výnosy ,68 Jiné ostatní výnosy přefakturace INCLUSION ,00 Jiné ostatní výnosy účastnické poplatky na pobyty 8 700,00 Jiné ostatní výnosy účastnické poplatky ostatní ,00 Jiné ostatní výnosy přijaté nájemné ,00 Přijaté příspěvky dary 4 000,00 Provozní dotace Úřad vlády ,00 Provozní dotace MPSV ,00 Provozní dotace MHMP ,00 Provozní dotace MZ ,00 Provozní dotace Ministerstvo kultury ,00 Provozní dotace projekt UNIQ ,12 Provozní dotace projekt Aktion mensch 144,06 Provozní dotace projekt IE ADAP ,85 Provozní dotace II Inkluzivní vzdělávání ,00 Provozní dotace ESF ,79 Provozní dotace EU 9 181,00 Provozní dotace ostatní ,00 VÝNOSY CELKEM ,42 ZTRÁTA ,43 18

19 19

20 20 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva 2011 Autoři textu výroční zprávy: Ivo Vykydal, Camille Latimier,Petra Kaňková, Petra Nováková, Anna Blažková a Šárka Jakoubková. Grafická úprava: Helena Neubertová, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 2012

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Jak jednat s lidmi. s potížemi v komunikaci

Jak jednat s lidmi. s potížemi v komunikaci Jak jednat s lidmi s potížemi v komunikaci Jak jednat s lidmi s potížemi v komunikaci Skupina lidí, která má obtíže v komunikaci je velmi široká. V této brožuře se budeme věnovat pouze lidem s mentálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2013. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2013. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S. 1 Vážení a milí členové a čtenáři, během roku 2013 jsme se připravovali na přijetí nového občanského zákoníku,

Více

Letadlem, vlakem, autobusem po Evropské unii ANEB PRÁVA LIDÍ S POSTIŽENÍM V DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

Letadlem, vlakem, autobusem po Evropské unii ANEB PRÁVA LIDÍ S POSTIŽENÍM V DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Letadlem, vlakem, autobusem po Evropské unii ANEB PRÁVA LIDÍ S POSTIŽENÍM V DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Práva lidí s postižením v dopravě: v letadle, vlaku a autobusu Tato brožura vznikla

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Camille Latimier 19.4.2013 CO TO JE ÚMLUVA? Členské státy OSN můžou vytvořit

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

E-listy Novinky z SPMP ČR

E-listy Novinky z SPMP ČR E-listy Novinky z SPMP ČR Číslo 1/2010 Obsah: Legislativa Změny částečných a plných invalidních důchodů 1 Změna příspěvku na provoz motorového vozidla 2 Novinky z ČR 2 a z celého světa Projekt Handy Card

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Konference Právo být sám sebou Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Mgr. David Zahumenský Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) dzahumensky@mdac.info Obsah příspěvku Výzkum MDAC

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21.10.2013 Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Budujeme nové knihovny. Upravujeme

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory. Listopad 2013

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory. Listopad 2013 PEČUJ DOMA Projekt pro rodinné pečující o seniory Listopad 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické Obnovila svou činnost v červnu 1989. Angažuje se v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a pastorační.

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. ProDeep, o.s.

Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. ProDeep, o.s. Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ProDeep, o.s. Antonína Navrátila 1219/13 680 01 Boskovice Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu ProDeep,o.s

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více