Vážení a milí členové a čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení a milí členové a čtenáři,"

Transkript

1 Vážení a milí členové a čtenáři, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo v roce 2011 sociální reformu, jejímž výsledkem by mělo být jednodušší a efektivnější fungování sociálního systému, nikoliv omezení pomoci lidem se zdravotním postižením a ušetření peněz. Protože návrhy zákonů byly na úkor lidí s postižením, SPMP se aktivně zapojila do připomínkovacího procesu sociální reformy také sběrem podpisů petice za zachování práv a životní situace lidí s mentálním postižením. Organizace osob se zdravotním postižením však tvrdily, že reforma finanční situaci lidí se zdravotním postiženým ve skutečnosti zhoršuje. Kvůli snížení příjmů se ocitají rodiny dětí a dospělých s postižením v kritické situaci. Společně s NRZP jsme hledali cesty, abychom se mohli podílet na vytváření reformy ku prospěchu lidí s mentálním postižením. Rok 2011 byl boj, ale ukázalo se, že mobilizace občanů s postižením a jejich rodin byla úspěšná, v tom smyslu, že vláda musela ustoupit v navrhované reformě a hledat kompromis s organizacemi lidí s postižením. Na úrovni organizace SPMP ČR, byl rok 2011 velmi bohatý, protože se ukončily růžné projekty, jejichž výsledky měly velkou odezvou, např. Metodika podpory sociálních dovedností, školení strážníků Městské policie hl.m. Prahy nebo webové stránky ve snadno srozumitelné formě. Všechny materiály a aktivity by měly přispět ke zlepšení komunikace a spolupráce s lidmi s mentálním postižením. Na závěr bych chtěl poděkovat členům, dobrovolníkům, zaměstnancům a všem příznivcům a podporovatelům SPMP ČR, kteří v roce 2011 pracovali ve prospěch lidí s mentálním postižením a jejich rodin a podpořili tak činnost naší organizace. Ing. Ivo Vykydal Předseda SPMP ČR

2 Podpora rodin Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům by měla být poskytována nezbytná ochrana a pomoc. (Úmluva, Preambule) 2 Poradenské centrum spmp čr Poradenské centrum nabízí své služby lidem s mentálním postižením, jejich rodinám, blízkým i příslušníkům odborné veřejnosti působících v oblasti podpory lidí s mentálním postižením. Těmto lidem nabízíme podporu při hledání vhodné služby, informace o nároku na dávky, podporu při uplatňování práv i dlouhodobou spolupráci při řešení složitých životních situací. V roce 2011 se na naše poradenské centrum obrátilo 251 uživatelů. Ve většině případů šlo o rodiče či blízké osoby lidí s mentálním postižením. Těm jsme pomáhali s vyhledáním a výběrem vhodné sociální služby pro jejich potomka, s problémy spojené se způsobilostí k právním úkonům, s nárokem na dávky nebo s řešením různých forem diskriminace. Podobně jako v předcházejícím roce jsme pozorovali nárůst počtu uživatelů, kteří přicházeli do poradny osobně a opakovaně. V mnohých případech vznikla dlouhodobá spolupráce při plánování budoucnosti člověka s postižením v oblasti práce, bydlení nebo celkového osamostatňování, do které byl samozřejmě zapojen i samotný člověk s postižením. Tento styl práce obnášel i mapování potřeb daného člověka, pomoc při výběru vhodných služeb a doprovod člověka s postižením a jeho rodiny do různých institucí. Přednáškové cykly pro rodiče dětí a dospělé s postižením Přednáškové cykly se uskutečnily v Chomutově, Ostravě a Brně. Část přednášek byla určena rodičům lidí s mentálním postižením, část přednášek přímo lidem s mentálním postižením. V rámci těchto cyklů proběhly i víkendy pro rodiče, kde bylo na jednotlivá témata více času a možností sejít se i mimo přednáškovou místnost a sdělit si své pocity a starosti.

3 Přednáškové cykly Ostrava: Úvod do problematiky týrání a zneužívání, Práce se zdravotně postiženými v praxi, Zvyšování kvality v sociálních službách, Přehled aktuální legislativy. Přednáškové cykly Brno: Mentální postižení a seniorský věk, Způsobilost k právním úkonům lidí s mentálním postižením, Samostatné bydlení lidí s mentálním postižením, Kvalita sociálních služeb. Víkend pro rodiče se konal ve znamená oslav 40. výročí založení SPMP Brno. Přednáškové cykly Chomutov: Způsobilost lidí s mentálním postižením k právním úkonům. Možnosti uplatnění dětí s handicapem po ukončení povinné školní docházky. Druhé téma probíhalo formou diskuze, které se zúčastnili jak rodiče a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, tak zástupci města. V říjnu 2011 se dále na zámku Červený Hrádek uskutečnil víkend pro rodiče, který měl bohatý odborný program pro rodiče a zástupce lidí s mentálním postižením a zábavný program pro lidi s mentálním postižením. Rehabilitační pobyty Rehabilitační pobyty jsou základním podpůrným prostředkem umožňujícím rodinám zvládat péči o člena s postižením. Jsou odpovědí na specifické potřeby fyzické, psychické a sociální rehabilitace lidí s postižením a jejich rodin, která vyžaduje podporu ze strany odborníků: lékařů, fyzioterapeutů, osobních asistentů, sociálních pracovníků a často také úpravu podmínek pro její uskutečnění. Pro mnohé lidi s postižením, potažmo jejich rodiny, jsou jiné formy rehabilitace často nedostupné. Z hlediska efektivity vynaložených prostředků je proto tato forma podpory rodin daleko výhodnější než kdyby rodiny péči o člena rodiny přenechali na státu zcela a stát tak musel uhradit mnohonásobné náklady zařízení sociálních služeb. 3

4 Uskutečnění tuzemských rehabilitačních pobytů je finančně podpořeno dotací Ministerstva zdravotnictví České republiky. V roce 2011 obdrželo SPMP ČR pro tento projekt dotaci ve výši ,00 Kč, kterou rozdělilo mezi své členské organizace pořádající pobyty v rámci tohoto projektu. Psychomotorická rehabilitace pro osoby s mentálním postižením Cílem realizovaných aktivit je komplexní psychomotorická rehabilitace a další vzdělávání lidí s mentálním postižením pro udržení a rozvoj jejich schopností a dovedností nezbytných pro život. Jejich podpora umožňuje těmto lidem osamostatňovat se a být nezávislejší na pomoci druhých. Zároveň se tak zvyšují jejich šance na uplatnění ve společnosti a na pracovním trhu. V roce 2011 probíhaly aktivity v rámci tohoto projektu ve 25 členských organizacích SPMP ČR, přičemž některé organizace v průběhu roku zajišťovaly činnost více kroužků (1 3). Projekt byl finančně podpořen státní dotací Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši ,00 Kč. Připravovali jsme sportovní a sportovně rehabilitační aktivity, kurzy rehabilitačního plavání, tělocviku, pohybové výchovy a tance, hipoterapie, arteterapeutické a relaxační aktivity, kurzy zaměřené na konkrétní praktické dovednosti nebo na získávání informací důležitých pro život kurzy vaření, zdravé výživy, ručních prací, ergoterapie, dramaterapie a arteterapie, rozumově společenské výchovy, atp. Kromě pravidelné činnosti se konala řada jednorázových akcí jako např. abilympiády, olympiády, výstavy prací uživatelů služeb apod. 4 Podpůrná skupina Rodiče a další blízcí lidí s mentálním postižením musí často čelit velmi náročným a vyčerpávajícím situacím. Nedostává se jim žádné profesionální podpory a nemají s kým svoje problémy řešit, sdílet a hledat jejich řešení. Z tohoto důvodu jsme v roce 2011 zahájili činnost Podpůrnou skupinu pro rodiny a blízké osoby, kteří pečují o svého blízkého s mentálním nebo kombinovaným postižením. Chtěli jsme rodičům poskytnout bezpečný prostor, kde by mohli sdílet každodenní i neobvyklé zkušenosti, události, problémy, radosti, úspěchy, emoce a všechno další, co život s člověkem s mentálním postižením přináší. Naším záměrem bylo, aby rodiče měli možnost pravidelně se setkávat s lidmi, kteří navzájem rozumí svým starostem a mohou si navzájem poskytnout pochopení, zkušenosti a také vlastní osvědčené rady, tipy a postupy. Také jsme měli v úmyslu dát jim příležitost vypovídat se, dát průchod emocím a umožnit jim prakticky si zkusit a nacvičit některé techniky psychohygieny a získat kontakty na další organizace nebo služby. Rodiče, kteří měli o tuto skupinu zájem, utvořili menší skupinu, která se scházela každý týden a byla vedena dvěma zkušenými lektory.

5 Vzdělávání Stát zajistí vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti, nadání a kreativity osob s postižením. Osoby s postižením mají přístup k inklusivnímu, kvalitnímu vzdělávání v místě, kde žijí. Stát umožní osobám s postižením získat praktické a sociální dovednosti, které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života společnosti. (Úmluva, článek 24) Projekt Sociální dovednosti a vzájemná podpora V loňském roce se nám podařilo úspěšně zakončit projekt Sociální dovednosti a vzájemná podpora, který byl spolufinancován z prostředků ESF OP LZZ Projekt probíhal od do V projektu jsme navázali partnerství s organizacemi Podpora samostatnosti Osa, o. s. a Rytmus, o. s. a dále se zahraničními organizacemi New Horizons Partnership ze Severního Irska, L Adapei de Loire Atlantique z Francie a Martinsclub Bremen z Německa. Úspěchy projektu: Podařilo se nám vytvořit tým kvalitních lektorů, kteří na základě svých zkušeností a zkušeností partnerských organizací vytvářeli a vedli kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením. Celkem jsme otevřeli 9 kurzů sociálních dovedností, kterých se účastnilo 53 lidí s mentálním postižením. Kurzy měly různé zaměření (sociální dovednosti v bydlení, ve volném čase, vztahy, sebeprezentace) a zahrnovaly témata komunikace, domlouvání, řešení neobvyklých situací, vztahů, řešení konfliktů apod. Lektorům se podařilo vyhodnotit a popsat metody přípravy a vedení kurzů. Společně jsme tak vytvořili Metodiku podpory sociálních dovedností, kterou jsme vydali v září 2011v nákladu 2000 kusů. K metodice jsme vytvořili DVD s 15 instruktážními videi a dalšími pomůckami pro výuku. Metodiku v tištěné podobě včetně DVD si mohou zájemci objednat prostřednictvím našich internetových stránek, kde je též ke stažení v elektronické podobě. V kurzech sociálních dovedností jsme mimo jiné vyzkoušeli i metodu vzájemné podpory, kdy s námi pracovali lidé s mentálním postižením jako pomocníci lektora. Pro tuto práci jsme vyškolili 6 pomocníků lektora, kteří s námi nadále spolupracují při školení lektorů. 5

6 metodika-sazba-08.indd 99 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O.S. 9/10/2011 7:49:19 PM Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením V květnu 2011 jsme uspořádali seminář Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením, na kterém jsme prezentovali své zkušenosti z vedení kurzů, připravovanou metodiku a nabídku vyškolení dalších lektorů odborné veřejnosti. O seminář byl velký zájem a ze strany účastníků byl velmi kladně hodnocen. Zúčastnilo se jej přibližně 120 lidí.... Na podzim 2011 jsme ve spolupráci s krajskými a místními organizacemi SPMP uskutečnili 5 jednodenních školení Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením pro lektory pracující v sociálních službách a jedno dvoudenní školení pro speciální pedagogy ze škol. Proběhly v Trutnově, v Plzni, v Olomouci, v Českých Budějovicích, v Brně a v Praze. Vyškolili jsme celkem 87 lektorů sociálních dovedností. Zpětná vazba k těmto seminářům byla pozitivní. Ukázalo se zároveň, že do budoucna bude lepší organizovat dvoudenní školení, aby si mohli účastníci plánování kurzu a lektorské dovednosti lépe prakticky vyzkoušet. Zkušenosti z těchto školení jsme shrnuli a vytvořili jsme konečnou šablonu, podle které pořádáme další školení i po skončení projektu. O sociálních dovednostech u lidí s mentálním postižením, o tom, jak je možné je v sociálních dovednostech podporovat a také o nové metodice jsme přednášeli studentům fakult sociální a speciální pedagogiky, kteří jsou budoucími poskytovateli služeb lidem s mentálním postižením. Celkově jsme přednášeli pro 176 studentů z Univerzity Palackého v Olomouci, Karlovy Univerzity v Praze a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 6

7 Osvěta Zvýšit povědomí v celé společnosti o situaci osob s postižením a podporovat respektování práv a důstojnosti osob s postižením. (Úmluva, článek 8) Státy uznávají a umožňují osobám se zdravotním postižením používání všech přístupných prostředků, způsobů a formátů komunikace dle jejich vlastní volby při úředních jednáních. (Úmluva, článek 21) ením v České republice, o. s. (SPMP ČR) ovaným postižením, jejich rodin a dalších a lokální úrovni. Organizace hájí práva ižením, seznamuje veřejnost s problemaslužby, organizuje celoživotní vzdělávání zákony ovlivňující život lidí s mentálním í organizuje a koordinuje systém prevence MČ Praha Spolupracuje se všemi Prahy, zabezpečuje úkoly a priority vlády evence kriminality. Jak Jednat s lidmi s potížemi v komunikaci 1/15/ :13:48 PM doporučení úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením a duševním onemocněním co Vám může při KomuniKaci s Lidmi s mentálním postižením pomoci? Mluvte s nimi jako s dospělými lidmi vykejte. Pokud znáte jméno, je dobré je oslovovat jménem. Ověřte si, že vás člověk dobře vidí i slyší. Srozumitelně vysvětlete, co se bude dít a proč. Nepředpokládejte, že to každý ví. dávejte jednoduché a srozumitelné otázky. Počkejte vždy na odpověď neodpovídejte za ně či nedoplňujte svými domněnkami. o věřujte, zda jste správně porozuměli. A naopak ověřujte, zda člověk dobře porozuměl vám. Vyhýbejte se manipulativním otázkám jako: to bylo asi červené auto, že? Spíše se zeptejte: Jakou to auto mělo barvu? Pokud člověk neodpoví, můžete dát možnosti na vybrání. brozura-jak-jednat-s-lidmi-final-tisk.indd Vždy dávejte pouze jednu otázku a vyčkejte na její odpověď. Buďte trpěliví, zkuste se přizpůsobit jeho/jejímu tempu. Nebojte se říct, že nerozumíte. Vyzvěte ho/jí k vysvětlení či zopakování. Vždy se snažte mluvit nejdříve přímo s lidmi s mentálním postižením a ne s jejich doprovodem. ukazujte vizualizované příklady např. myslíte přesně tento dům? ukažte na něj. Nepoužívejte žádné zkratky, cizí slova ani žargon. dejte člověku najevo, že vás jeho situace zajímá nezlehčujte. Vyhněte se abstraktním pojmům. Mluvte konkrétně, pomožte si poukazováním na konkrétní věci (pokud je to možné), uvádějte příklady. Průběžně shrnujte (nebo nechte shrnout dotyčnou osobu), na co jste společně přišli a co se bude dít dál. Pokud si to situace žádá, člověka doprovázejte nechte se např. zavést na místo, o kterém dotyčný mluví. Pokud vidíte, že je člověk nervózní, dezorientovaný apod., snažte se dotyčného uklidnit. Projekt školení strážníků MHMP Cílem tohoto projektu financovaného v rámci programu Prevence kriminality, bylo zlepšit komunikaci mezi strážníky Městské policie hl.m. Prahy a skupinami lidí s potížemi v komunikaci, konkrétně s lidmi s mentálním postižením a s duševním onemocněním, a poskytnout jim takovou podporu, aby při jejich vzájemném kontaktu nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, ale naopak aby si při řešení každodenních, ale i mimořádných situací vycházeli vstříc. Pro strážníky Městské policie hl.m. Prahy jsme uspořádali 3 dvoudenní školení, která obsahovala teoretickou i praktickou část. Strážníci tak měli možnost vyzkoušet si situace, se kterými se často setkávají a také se seznámit s přístupem k lidem s mentálním postižením či duševním onemocněním (např. formou video 2/2/2012 1:32:13 PM 7

8 ukázek). Důležitou zpětnou vazbou pro nás bylo, že se většině strážníků (tedy 52 strážníkům) díky těmto školením změnil pohled na lidi s postižením a duševním onemocněním a že chtějí nabyté informace šířit dál svým kolegům a kolegyním a využívat je co nejvíce ve své praxi. V rámci projektu jsme vydali 20 stránkovou publikaci s názvem Jak jednat s lidmi s potížemi v komunikaci, která bude sloužit jako pomůcka pro strážníky (doporučení, jak jednat s lidmi s mentálním postižením a duševním onemocněním), kteří se při svém povolání mohou setkat s těmito dvěma cílovými skupinami. Brožura stručným způsobem charakterizuje lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním, přičemž upozorňuje na rozdíly mezi nimi. 8 Projekt Cesty ke zlepšení komunikace ve zdravotnictví s lidmi s potížemi v porozumění V rámci tohoto projektu, dotovaného Ministerstvem zdravotnictví, se SPMP ČR podařilo vytvořit webové stránky pro lidi s mentálním postižením, kde se snažíme zpřístupnit snadno srozumitelné materiály, které budou pomůckou usnadňující komunikaci mezi lidmi s mentálním postižením a lékaři, zdravotnickým personálem a které se stanou pomůckou i pro další pečující osoby. Při přípravě stránek jsme se na začátku projektu inspirovali zkušenostmi ze zahraničí, kde podobné stránky existují.

9 Ve spolupráci s odborníky a lidmi s postižením jsme zpracovali informace o fungování lidského těla, o různých onemocněních, o lékařských oborech, o vyšetřeních, která člověk může ve zdravotnických zařízeních podstoupit. Tyto informace jsou zacílené na přípravu člověka, který má nějaké vyšetření podstoupit. Pro stránky o zdraví jsme připravili také 3 instruktážní videa: Jak se objednat k lékaři Jak si rozumět s lékařem se týká především práv a komunikačních dovedností člověka, který se chystá k lékaři. Video je zároveň upraveno tak, aby bylo použitelné i pro lékaře, kterým může dát základní informace o tom, jaké potřeby může mít člověk s mentálním postižením v ordinaci a jak s ním komunikovat. Třetí video se nazývá Jdeme k lékaři a je zaměřeno na praktickou přípravu před návštěvou zdravotnického zařízení. Spolupráce s Národním centrem pro podporu transformace V roce 2011 jsme navázali spolupráci s Národním centrem pro podporu transformace (dále Národní centrum). Národní centrum vzniklo v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transformace sociálních služeb. Spolupráce mezi Národním centrem a SPMP vznikla především proto, že většina velkých pobytových služeb (bývalé Ústavy sociální péče, dnes Domovy pro osoby se zdravotním postižením), které byly zařazeny do pilotního projektu transformace jsou služby pro lidi s mentálním postižením. V září 2011 jsme byli Národním centrem přizváni k účasti na 3 seminářích. Z těchto dvou seminářů byl jeden určený pro zaměstnance transformovaných pobytových služeb a druhý pro zástupce krajů, které s Národním centrem při transformaci úzce spolupracují. Další akce, které jsme se zúčastnili, proběhla na začátku listopadu Jednalo se o konferenci Život v komunitě. Na této konferenci hovořila ředitelka sekretariátu SPMP ČR Camille Latimier o Úmluvě o právech lidí se zdravotním postižením a Petra Nováková vedla workshop pro lidi s mentálním postižením na téma Jak se správně rozhodovat. Další spolupráce s Národním centrem probíhá na úrovni krajů. 9

10 Obhajoba práv Osoby s postižením by měly mít příležitost se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů o politikách a programech, zejména těch, které se jich přímo týkají. (Úmluva, Preambule) 10 Způsobilost k právním úkonům V lednu 2011 jsme, ve spolupráci s dalšími organizacemi, připomínkovali návrh nového občanského zákoníku. Zabývali jsme se ustanoveními, která se týkají způsobilosti k právním úkonům (nově bude používán někdejší termín svéprávnost), formami zastoupení člověka omezeného ve svéprávnosti a novými možnostmi podpory při rozhodování. Nový občanský zákoník vešel v platnost a nabude účinnosti Podařilo se prosadit, aby (v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením) již nemohli být lidé zbavováni svéprávnosti. Od roku 2014 tedy budou soudy moci omezit svéprávnost pouze v míře, v jaké je omezení pro člověka skutečně potřebné a jen na dobu určitou, nejdéle na tři roky. Tato doba může být soudem prodloužena. Toto ustanovení by mělo pomoci nabýt způsobilost lidem, kteří byli zbaveni nebo omezeni ve způsobilosti k právním úkonům neadekvátně vzhledem ke svým schopnostem nebo jejichž zdravotní stav se zlepšil. K dalším pozitivním změnám Nového občanského zákoníku, které se nám podařilo prosadit, patří povinnost soudu vyslechnout člověka, o jehož svéprávnosti soud rozhoduje, a to tak, aby tomu dotyčný rozuměl. Zákoník také mluví mnohem konkrétněji o tom, jak má soud formulovat rozsudek o omezení způsobilosti, aby byl správně aplikován v praxi. Zákon také přináší základní pravidla pro výkon opatrovnictví, která doposud chyběla. Zákoník dále stanoví nové možnosti ve výkonu opatrovnictví. Lidé mohou mít např. více opatrovníků, kteří mohou mít rozděleny kompetence a mohou jednat zvlášť nebo společně. Nadále platí, že určitá rozhodnutí bude moci opatrovník učinit pouze se souhlasem soudu. K omezování způsobilosti by mělo podle zákoníku docházet pouze tehdy, nepostačí-li méně omezující

11 opatření. Do zákoníku se nám podařilo prosadit další možnosti, které má člověk jako alternativu k zastoupení opatrovníkem. K takovým opatřením může patřit např. ustanovení opatrovníka bez zásahu do svéprávnosti, nápomoc při rozhodování, kdy si člověk vybere podpůrce nebo více podpůrců, kteří mu pomáhají při rozhodování v jeho právních záležitostech. O nápomoci uzavírá podporovaný s podpůrcem smlouvu, kterou soud schválí. Člověk může dále učinit předběžné prohlášení např. o tom, jak má být v nějaké záležitosti rozhodnuto nebo kdo má spravovat jeho záležitosti v době, kdy nebude schopen samostatně rozhodovat. Člověk může se souhlasem soudu využít také zastoupení členem domácnosti (většinou rodinnými příslušníky), systém podpory, kterou poskytuje sociální služba nebo neformální síť blízkých. Poslední z uvedených možností, je již úspěšně využívána v zahraničí, a my nyní usilujeme o její aplikovat a o její přizpůsobení podmínkám České republiky a následnou aplikaci v rámci projektu Černá a bílá (http://www. spmpcr.cz/cs/cerna_bila/) Sebeobhajování Sebeobhájci z pražské skupiny Sami a Spolu si pro rok 2011 vytyčili hned několik cílů. Jedním z velkých a důležitých cílůbylo setkání se svými rodiči či blízkými. Rodiče či blízcí mohli povětšinou poprvé slyšet, co skutečně na setkáních sebeobhájci dělají, jaké jsou jejich cíle, názory či přání, ale také s čím jsou ve svém životě nespokojeni a co by chtěli změnit. Sebeobhájci také rodiče a své blízké seznámili s Úmluvou OSN o právech lidí se zdravotním postižením a především představili článek 12 Před zákonem jsme si všichni rovni. Další důležitou událostí bylo již druhé setkání se sebeobhájci z České a Slovenské republiky, které se konalo v listopadu 2011 v Praze. Této akce se zúčastnilo 5 skupin sebeobhájců, celkem 15 sebeobhájců. Víkend byl zaměřen na Úmluvu OSN o právech lidí se zdravotním postižením, kdy nám každá skupina představila, co pro to, aby Úmluva začala opravdu dobře fungovat, udělali. V tomto roce se také tři sebeobhájci zúčastnili mezinárodní konference pro sebeobhájce v Portugalsku. Konference byla velice zajímavá a pro sebeobhájce velmi přínosná. Měli možnost vidět, že všechny pořádané workshopy byly plně v rukou samotných sebeobhájců (uváděli workshopy, prezentovali své příspěvky, moderovali, vedli diskuse apod.). Tato zkušenost byla pro naše sebeobhájce velkou motivací. Čas na setkáních je ale vždy hlavně věnován tématům, která přinášejí především sebeobhájci. Aby byly časem schopní tuto skupinu vést sami, vymysleli jsme systém, kdy každý ze sebeobhájců má během setkání určitou úlohu (zodpovědnost), kterou se snaží plnit. Takto jsou zapojeni úplně všichni rovným dílem a mohou svá setkání nejlépe sami řídit či ovlivňovat. Doufáme, že čas ukáže, že tento proces jim umožní být za svá setkání a svůj život skutečně plně zodpovědnými. 11

12 Přístupnost S cílem umožnit osobám s postižením žít nezávislým způsobem života stát zajistí přístup k fyzickému prostředí, dopravě, informacím a komunikaci a k dalším zařízením a službám. (Úmluva, článek 9) 12 Přístup k volbám V roce 2011 byl ukončen mezinárodní projekt Inclusion Europe o volbách ADAP, do kterého se SPMP ČR aktivně zapojila. Projekt získal finanční prostředky v rámci programu Evropské komise Základní práva a občanství. Snaží se prolomit bariéry, které brání v přístupu k volbám lidem s postižením, seniorům a lidem, kteří nejsou občany státu, kde žijí, a nemají dostatečnou znalost jazyka. V projektu jsme ve všech zemích EU zjišťovali, jak jsou volby v jednotlivých zemích přístupné a co jednotlivé státy dělají, aby volby lidem zpřístupnily jak po praktické, tak legislativní stránce. Výsledkem byl vznik brožury Dobrá praxe pro přístupné volby v Evropě. Tato brožura ukazuje, co se v různých zemích Evropy daří v oblasti zvyšování povědomí o volebním právu, průzkumů na téma přístupnost, v oblasti dostupných informací, vzdělávání a přístupu k volbám. V projektu jsme společně s jednou z našich sebeobhájkyň uskutečnili několik setkání s poslanci Parlamentu ČR i Evropského parlamentu napříč politickým spektrem. Hovořili jsme o právech lidí k účasti ve volbách, o přístupnosti voleb a možnostech spolupracovat na zpřístupnění voleb například tvorbou přístupných informací. Podařilo se navázat kontakty s poslanci, kteří projevili chuť nadále spolupracovat. Společně se sebeobhájci jsme vytvořili také příručku ve snadném čtení Volby pro všechny! Jak udělat volby lépe srozumitelné, abychom se jich mohli účastnit. Tato příručka ukazuje, jak lidé s mentálním postižením mohou sami prosazovat, aby byly volby co nejdostupnější, např. poskytováním a účinným šířením dostupných informací a zvyšováním povědomí politiků, volebních orgánů a samotných občanů o významu zpřístupňujících opatření a plné účasti všech občanů ve volbách. Na závěr projektu se v Bruselu uskutečnil evropský seminář, jehož cílem bylo zvýšit obecné povědomí o tomto problému a informovat o výsledcích projektu. Výsledky projektu jsou k dispozici na našich stránkách. Brožury (v českém jazyce) jsou volně ke stažení na našich internetových stránkách, případně je lze zdarma objednat.

13 odškodnění odškodnění staré zavazadla zpoždění stížnost pomoc zrušení letu atd. nevidomí neslyšící vozíčkáři. výročí Evropského týdne mobility oslankyně Evropského parlamentu ch. ehnalová, MBA, ropského parlamentu za ČSSD a.cz ta nás všech. Chtěla bych ji díky vání potřebují více pomoci a často h si, aby díky tomuto projektu lidé emůže vzít, ani jej omezit. Doufám, Letadlem, vlakem, autobusem po Evropské unii aneb Práva lidí s Postižením v dopravě v České republice a v evropské unii Letecká doprava Pomoc při přepravě Člověk s postižením má právo na pomoc, i když jen přestupuje na jiný let. Při příletu má člověk s postižením právo, aby mu někdo pomohl letiště opustit. Pokud potřebujete při přepravě pomoc, musíte to nahlásit alespoň 48 hodin (2 dny) před odletem (například pokud vám letí letadlo 10. června v 10:00 hodin, je to potřeba nahlásit 8. června do 10:00 hodin). To samé platí i u zpátečního letu. Pokud s vámi letí i váš asistenční pes, musíte zavolat přímo na letiště nebo společnosti, se kterou letíte. Pokud potřebujete pomoc, na letiště musíte přijít v čase, který jste si s přepravcem domluvili (dostane to napsané od dopravce). Pokud jste se nijak nedomluvili, jen nutné přijít na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. K přepážce, kde se odbavuje (odevzdávají se zavazadla), musíte ale přijít alespoň 1 hodinu před odletem. Letiště v Praze a v Brně mají na svých internetových stránkách kontakty (telefon i ), kde můžete nahlásit, že budete potřebovat při přepravě pomoc. Letiště v Ostravě má na internetových stránkách pouze kontakt na zákaznickou linku. Všechna letiště v České republice musí poskytovat kvalitní pomoc. Na to jsou určitá pravidla, která letiště musí dodržovat. Pokud, potřebujete při přepravě pomoc, musíte napsat žádost. Tu vám dá dopravce. Žádost musí obsahovat toto: Datum asistence kdy budete potřebovat pomoc Číslo letu pro přílet i odlet (číslo je napsané na letence nebo na objednávce) Pokud potřebujete pomoc při odletu i při příletu, musíte to zde také napsat Místo, kam letíte Vaše jméno O jakou pomoc se přesně jedná například doprovod, zajištění vozíku, pomoc při odbavení a tak dále Případně, jaké máte postižení (například jestli jste nevidomý, neslyšící, na vozíku, máte mentální postižení a tak dále) Kontakty, kde žádat o pomoc Letiště Praha Ruzyně (http://www.prg.aero/cs/) Na letišti v Praze Ruzyni vám pomoc zařídí odborná firma. Tato firma pomáhá při odbavení 24 hodin denně (tedy pořád). Pokud potřebujete pomoc při odbavení, můžete o ni požádat na různých místech: u odbavovacích překážek (takzvaných check-in) v terminálu 1, 2 a 3 letiště Praha Ruzyně 9/8/2011 8:12:17 PM brozura-doprava-text-tisk.indd 5 9/9/2011 4:06:57 PM brozura-doprava-text-tisk.indd 6 9/9/2011 4:06:57 PM Snadné čtení Z našich dlouhodobých zkušeností s lidmi s mentálním postižením je patrné, že je tato cílová skupina dlouhodobě znevýhodněnou skupinou v přístupu k informacím, tedy takovým informacím, které jsou srozumitelné, a mohou tak být zdrojem fungování v běžném životě tak, jak to má (a může mít) většina lidí bez postižení. Dostávat informace ve srozumitelné podobě je z pohledu naší organizace nezbytným prvkem pro orientaci, pro možnost kompetentních rozhodnutí, ale také prvkem společenského soužití. O tom, že se touto tematikou skutečně intenzivně zabýváme, se doslechl až Evropský parlament, kdy nás paní poslankyně MUDr. Olga Sehnalová, MBA (poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD) požádala o vytvoření brožury s názvem Doporučené postupy pro přístupnější volby či Práva lidí s postižením v dopravě v České republice a Evropské unii. Další organizací, která nás v minulém roce kontaktovala a ráda by spolupracovala i do budoucna, bylo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. S Národním centrem jsme spolupracovali na mezinárodní konferenci k podpoře transformace sociální služeb a to především z hlediska převedení srozumitelnosti programu konference lidem s mentálním postižením a také dostupnosti konference jako takové (pravidla pro pořádání konference, pravidla pro řečníky apod.). Dále jsme lektorovali 4 semináře o tvorbě snadno srozumitelných informací lidem ze státní správy, ředitelům působících v sociálních službách a dalším poskytovatelům sociálních služeb. 13

14 Mezinárodní aktivity Státy uznávají význam mezinárodní spolupráce a jejího prosazování a přijmou odpovídající a účinná opatření na mezistátní úrovni, a případně v partnerské spolupráci s příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi a občanskou společností, zejména organizacemi osob s postižením. (Úmluva, článek 32) Spolupráce s Inclusion International a Inclusion Europe Cílem mezinárodních organizací Inclusion International a Inclusion Europe, kterých je SPMP ČR členem, je zajistit dodržování lidských práv osob s mentálním postižením ve všech mezinárodních organizacích a institucích. Tyto organizace se snaží vytvořit prostředí, ve kterém lidé s mentálním postižením mají rovné příležitosti, to znamená opustit představy o zdravotně postižených osobách jako pasivních příjemcích péče a přijmout model nezávislého způsobu života, rozšíření a posílení jejich pravomocí a rovnoprávnosti. Dále umožňuje výměnu informací, dokumentů, zkušeností, podpora vzniku a rozvoje nových organizací a služeb. 14 Pathways V listopadu 2011 sekretariát SPMP ČR zahájil práci na mezinárodním projektu Pathways. Jedná se o projekt Inclusion Europe a dalších partnerských organizací. Mezi partnery projektu jsou kromě SPMP ČR ještě sesterské organizace ze Slovenska, Slovinska, Maďarska, Chorvatska, Španělska, Itálie, Portugalska a Velké Británie. Projekt je zaměřen na přenos know-how v oblasti tvorby snadno srozumitelných informací (Easy- -to-read, zkratka ETR). V jeho rámci budou vytvořeny výukové a metodické materiály. Ty budou jednak určeny přímo pro tvorbu Informací ve snadno srozumitelné formě, jednak jako metodické materiály pro školení o tom, jak snadno srozumitelné informace tvořit. V rámci projektu uspořádá SPMP ČR na podzim roku 2012 intenzivní 6-ti denní školení o tom, jak školit lidi ve tvorbě snadno srozumitelných informací a návazně další semináře i jinde v ČR. První setkání všech partnerů projektu se uskutečnilo v listopadu 2011 v Bruselu.

15 Hospodaření , , , , , , , , ,00 celkem , , ,79 Provozní dotace v roce 2011 Ministerstvo zdravotnictví Evropský sociální fond Úřad vlády Ministerstvo práce a sociální věcí Magistrát hlavního města Prahy Inclusion International Inkluzivní vzdělávání Inclusion Europe projekt ADAP Ministerstvo kultury Evropský projekt UNIQ Ostatní (Praha 8, ČSOB, Aktion Mensch) Inclusion Europe projekt Pathways 15

16 16 Rozvaha k Stavby budova Karlín ,99 0,00 Stavby Dana-Barrandov ,00 0,00 Stavby SDM Hvozdy ,00 0,00 Sam. mov. věci zařízení sekretariátu ,00 0,00 Pozemky Dana Barrandov ,00 0,00 Oprávky k stavbám dokoupený podíl budova Karlín ,00 0,00 Oprávky k stavbám Dana Barrandov ,00 0,00 Oprávky k stavbám SDM Hvozdy ,00 0,00 Oprávky Zařízení sekretariátu ,00 0,00 Pokladna CZK ,00 0,00 Pokladna EUR 9 361,79 0,00 BÚ /0100 KB ,37 0,00 BÚ /0100 KB ,61 0,00 BÚ /0100 KB 5 032,52 0,00 BÚ /0100 KB ,96 0,00 Odběratelé ,74 0,00 Odběratelé Inclusion ,82 0,00 Poskytnuté provozní zálohy SPMP Ostrava ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy SPMP OO Třebíč ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy Sluníčko ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy na projekty 4 720,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy ostatní ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy ,00 0,00 Pohledávky Meta Praha Tejc ,00 0,00 Ostatní pohledávky budova Karlín ,58 0,00 Dodavatelé 0, ,63 Přijaté zálohy EU 0, ,00 Přijaté zálohy CSOB 0, ,00 Přijaté zálohy Nadace člověk člověku 0, ,00 Přijaté zálohy ADAP 0, ,74 Přijaté zálohy ESF 0, ,23 Ostatní závazky nevyjasněné příjmy a výdaje 0,00 150,00 Ostatní závazky budova Karlín 0, ,13 Pohledávky za zaměstnanci 1 100,00 0,00 Ostatní přímé daně daň srážková 45,00 0,00 Jiné závazky převod mzdy na účet 0, ,00 Vlastní jmění 0, ,46 Fondy 0, ,00 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0, , , ,81 ZTRÁTA ,43

17 Výkaz zisků a ztrát 2011 NÁKLADY Materiál na údržbu budovy 176,00 Kancelářské potřeby ,80 Pomůcky 4 000,00 Nákup DDHM ,00 Ostatní drobný matriál 2 515,00 Spotřeba materiálu - externí ,00 Opravy a udržování - SW a výpočetní technika ,00 Cestovné místní ,00 Cestovné mezinárodní ,70 Cestovné - externí ,00 Telefon ,17 Internet 3 597,00 Poštovné ,00 Doprava ,12 Provoz kanceláří Karlín ,33 Nájemné ,60 Nájemné externí 4 500,00 Ostatní služby ,00 Kurzy a školení zaměstnanců ,00 Účetnictví ,00 Grafické práce, tisk ,06 Tisk a grafické práce externí ,00 Lektoři ,00 Překlady a tlumočení ,00 Supervize ,00 Stravování účastníků akcí ,05 Konferenční poplatky ,50 Ubytování účastníků ,95 Náklady na rehabilitační pobyty externí ,99 Ostatní externí služby ,00 Mzdové náklady mzdy ,00 Mzdové náklady DPP ,00 Mzdové náklady DPP externí ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné zdravotní pojištění ,00 Zákonné sociální náklady ,00 Kursové ztráty ,66 Bankovní polatky ,95 Jiné ostatní náklady 35,00 Jiné ostatní náklady nedaňové ,61 Poskytnuté příspěvky členské poplatky ,36 NÁKLADY CELKEM ,85 17

18 VÝNOSY Tržby za vlastní výrobky ,00 Tržby z prodeje služeb ,19 Úroky 8 485,25 Kursové zisky ,48 Jiné ostatní výnosy ,68 Jiné ostatní výnosy přefakturace INCLUSION ,00 Jiné ostatní výnosy účastnické poplatky na pobyty 8 700,00 Jiné ostatní výnosy účastnické poplatky ostatní ,00 Jiné ostatní výnosy přijaté nájemné ,00 Přijaté příspěvky dary 4 000,00 Provozní dotace Úřad vlády ,00 Provozní dotace MPSV ,00 Provozní dotace MHMP ,00 Provozní dotace MZ ,00 Provozní dotace Ministerstvo kultury ,00 Provozní dotace projekt UNIQ ,12 Provozní dotace projekt Aktion mensch 144,06 Provozní dotace projekt IE ADAP ,85 Provozní dotace II Inkluzivní vzdělávání ,00 Provozní dotace ESF ,79 Provozní dotace EU 9 181,00 Provozní dotace ostatní ,00 VÝNOSY CELKEM ,42 ZTRÁTA ,43 18

19 19

20 20 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva 2011 Autoři textu výroční zprávy: Ivo Vykydal, Camille Latimier,Petra Kaňková, Petra Nováková, Anna Blažková a Šárka Jakoubková. Grafická úprava: Helena Neubertová, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 2012

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více