Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34."

Transkript

1 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Autor Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Mgr. Libuše Procházková SEZNAM DUM VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_01 Romantismus ve světové literatuře VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_02 Karel Hynek Mácha VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_03 K. J. Erben: Kytice - pracovní list VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_04 Realismus ve světové literatuře VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_05 Představitelé české literatury 1. poloviny 19. VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_06 Představitelé české literatury 2. poloviny 19. VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_07 Alois Jirásek Staré pověsti české VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_08 Literatura přelomu 19.a 20. století VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_09 Naturalismus VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_10 Česká poezie přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_11 První světová válka v literatuře VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_12 Druhá světová válka v literatuře VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_13 Karel Čapek VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_14 Česká literatura v letech VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_15 Česká literatura od roku 1968 do roku 1989 VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_16 Světová literatura od 2. sv. v. po současnost VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_17 Česká literatura od roku 1989 po dnešek VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_18 Světové drama VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_19 České drama VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_20 Literární opáčko

2 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_01 Romantismus ve světové literatuře Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno září 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Pracovní list shrnuje hlavní poznatky o romantismu ve světové literatuře. Obsahuje 5 úkolů pro samostatnou práci studentů. čeština Žák definuje romantismus, aplikuje získané poznatky na vlastním příběhu, přiřadí díla k autorům. -žádné- Romantismus, Evžen Oněgin, Bídníci,G. G. Byron, Victor Hugo, A. S. Puškin, A. Mickiewicz Pracovní list (kombinované) Žák

3 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Pracovní list shrnuje hlavní poznatky o romantismu ve světové literatuře. Slouží jako podklad ke shrnutí poznatků po výkladu učitele, nebo jako opakování učiva z nižších ročníků, aby bylo možno plynule navázat následujícími literárními směry. Studenti samostatně vypracují zadané úkoly a ty posléze kontrolují společně s učitelem. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2.vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. HOVORKOVÁ, V. a kol. Světová školní četba na dlani. 1. vyd. Praha: ERIKA, ISBN s. Seznam příloh Pracovní list

4 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL_02 Karel Hynek Mácha Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Září 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Karla Hynka Máchy. V závěru si žáci shrnou získané znalosti pomocí osmisměrky. čeština Žák uvede základní fakta ze života K. H. Máchy. Žák vyjmenuje autorova díla, vlastními slovy vysvětlí význam díla Máj (1836) a posoudí význam díla pro budoucí generace umělců. -žádné- Romantismus, K. H. Mácha, Máj Prezentace (kombinované)

5 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze použít jako podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. Uvádí nejdůležitější fakta o životě a díle K. H. Máchy. Závěrečná osmisměrka slouží ke shrnutí učiva. Zdroje informací 1. Wikipedia.org. Karel Hynek Mácha [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroje obrázků Obrázek č. 1: VILÍMEK, Jan. Karel Hynek Mácha.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg>. Obrázek č. 2: BLAZKOVA, Stara. Karel Hynek Macha grave 479.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Seznam příloh Prezentace

6 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_03 K. J. Erben: Kytice - pracovní list Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno říjen 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Pracovní list křížovka ověří pochopení básní ze sbírky Kytice. Obsahuje 15 úkolů pro samostatnou práci studentů. čeština Žák doplní správné názvy jednotlivých básní, vysvětlí význam básní a celého díla, objasní některé události z autorova života. -žádné- Kytice, K. J. Erben, balada, báseň. Pracovní list (kombinované) Žák

7 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Pracovní list slouží jako shrnutí informací a rozbor díla po samostatném přečtení knihy může být zadána předem v rámci povinné četby, nebo po výkladu učitele. Studenti samostatně doplní jednotlivé řádky křížovky, vysvětlí tajenku a zamyslí se nad významem díla v dnešní době. Zdroje informací 1. ERBEN, K. J. Kytice. 4. vyd. Praha: Československý spisovatel, ISBN s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. Seznam příloh Pracovní list

8 Název projektu Registrační číslo Kód DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_04 Realismus ve světové literatuře Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno říjen 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznámí žáky s rysy realismu. Uvede hlavní představitele ve vybraných zemích a jejich nejznámější díla. V závěrečném testu si žáci ověří získané znalosti. čeština Žák uvede základní znaky realismu. Žák přiřadí díla k autorům a vysvětlí znaky realismu na vybraných dílech. -žádné- Realismus, typizace postav, objektivita, Honoré de Balzac, Charles Dickens, N. V. Gogol, L. N. Tolstoj, A. P. Čechov. Prezenteace (kombinované)

9 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze využít jako podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. V úvodu jsou uvedeny nejdůležitější znaky realismu, následují vybrané země a představitelé. K prezentaci je připojen test, který slouží k ověření získaných poznatků. Pro správnou funkčnost testu je zapotřebí mít povolená makra. V MS Excel Nástoje-Makro-Zabezpečení - střední, V MS Excel tlačítko Microsoft Office - Možnosti aplikace - Centrum zabezpečení - Nastavení Centra zabezpečení - Nastavení maker Zdroje informací 1. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 2. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek 1: NADAR. Balzac.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Obrázek 2: Autor neznámý. Charles Dickens2.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Obrázek 3: STAN, Shebs. Kremlin Spasskaya Tower.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 na WWW: < Seznam příloh Prezentace

10 Test Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

11 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_05 Představitelé české literatury 1. poloviny 19. století pracovní list Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno říjen 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Pracovní list slouží jako opakování učiva z tercie, aby bylo možno navázat následujícími literárními směry. Obsahuje 7 úkolů pro samostatnou práci studentů. čeština Žák doplní údaje o autorech, přiřadí postavy k dílům, vybere důležité informace ze života spisovatelů a zdůvodní jejich přínos pro další vývoj české literatury. -žádné- K. H. Mácha, K. J. Erben, B. Němcová, K. Havlíček Borovský, J. K. Tyl Pracovní list (kombinované)

12 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Pracovní list slouží jako opakování učiva z tercie, aby bylo možno pokračovat ve výuce literárních směrů dalšího období. Studenti samostatně vypracují zadané úkoly a ty posléze kontrolují společně s učitelem. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. Seznam příloh Pracovní list

13 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_06 Představitelé české literatury 2. poloviny 19. století prezentace Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno listopad 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Základy literární teorie a historie kvarta Anotace Prezentace představuje vybrané autory české literatury 2. poloviny 19.století, uvádí informace z jejich života a seznamuje žáky s některými jejich díly. Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu čeština Žák vyjmenuje představitele české literatury 2. poloviny 19. století, uvede jejich díla. Vlastními slovy vyjádří, jaký význam má tvorba těchto autorů pro další generace spisovatelů. -žádné- J. Neruda, K. Světlá, J. V. Sládek, A Jirásek Prezentace

14 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. Obsahuje informace o vybraných autorech tohoto období. Na závěr je připojen test, pomocí kterého si žáci ověří získané znalosti. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek 1:VILÍMEK, Jan. Jan Vilímek - Jan Neruda jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Jan_Neruda.jpg>. Obrázek 2: Autor neznámý. Karolina Svetla 02.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Obrázek 3: VILÍMEK, Jan. Jan Vilímek - Josef Václav Sládek HL.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek_HL.jpg>. Obrázek 4: VILÍMEK, Jan. Jan Vilímek - Alois Jirásek jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Alois_Jir%C3%A1sek.jpg>.

15 Seznam příloh Prezentace Test

16 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_07 Alois Jirásek Staré pověsti české pracovní list Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Listopad 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Základy literární teorie a historie kvarta Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků jako shrnutí poznatků o díle po samostatné četbě nebo výkladu učitele. Formou křížovky a šesti otázek si žáci zopakují některá jména a děje z knihy, literární pojmy i historická fakta. čeština Žák doplní názvy pověstí a doplní hlavní postavy. Srovná pojetí dějin v pověstech se skutečnými dějinnými událostmi. Posoudí význam díla pro další generace čtenářů. -žádné- Pověst, proroctví, Čech, Lech, Vlasta, Horymír Pracovní list

17 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Pracovní list může žák vyplnit po předchozím výkladu učitele nebo po samostatné četbě knihy. Pracovní list obsahuje křížovku a šest otázek. V odpovědích na otázky si žák zopakuje některé literární pojmy a zamyslí se nad významem vedení kronik. Po vyplnění následuje kontrola společně s učitelem, je možný podrobnější ústní rozbor především těch pověstí, se kterými se žák setká např. při výuce dějepisu, občanské výchovy apod. Zdroje informací 1. Wikipedia.org. Staré pověsti české [online].[cit ]. Dostupné z WWW: < 2. Jirásek, A. Staré pověsti české. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, vyd. ISBN neuvedeno. 227 s. 3. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 4. Wikipedia.org. Přemyslovci [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Seznam příloh Pracovní list

18 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Číslo DUM Název DUM Autor Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_08 Literatura přelomu 19.a 20. století Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Prosinec 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje nové literární směry přelomu století a uvádí jejich hlavní představitele. čeština Žák uvede hlavní rysy jednotlivých směrů v literatuře tohoto období, vyjmenuje hlavní představitele. Posoudí, v čem jsou modernější, než směry předešlé. -žádné- Impresionismus, symbolismus, dekadence, futurismus, surrealismus, dadaismus, prokletí básníci. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání

19 Typická věková skupina Metodické pokyny let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. Obsahuje informace o nových literárních směrech tohoto období a tvorbě prokletých básníků. Učitel může se žáky porovnávat starší a nové literární směry a přístup autorů ke způsobu tvorby. V závěru prezentace je několik otázek pro zopakování. Učivo si mohou žáci zopakovat také pomocí přiloženého testu nebo pracovního listu. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. Wikipedia.org. Prokletí básníci [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Seznam příloh Prezentace Test Pracovní list

20 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Číslo DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_09 Naturalismus prezentace Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno listopad 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznamuje žáky s rysy naturalismu, představuje hlavní představitele tohoto směru ve světové i české literatuře a uvádí jejich díla. čeština Žák uvede hlavní rysy naturalismu, vyjmenuje hlavní představitele a jejich dílo. Žák posoudí význam tohoto směru v dalším vývoji literatury. -žádné- Naturalismus, determinace, E. Zola, K. M. Čapek-Chod, V. Mrštík. Prezentace (kombinované)

21 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. Obsahuje informace o naturalismu, jeho znacích, uvádí hlavní představitele ve světové i české literatuře. Učivo si žáci zopakují pomocí osmisměrky v závěru prezentace a připojeného testu. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. HOVORKOVÁ,V. a kol. Světová školní četba na dlani. 1. vyd. Praha: ERIKA, ISBN s. 3. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5. vyd. Praha: ERIKA, ISBN s. 4. Wikipedia.org. Vilém Mrštík [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Seznam příloh Prezentace Test

22 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_10 Česká poezie přelomu 19. a 20. století Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Prosinec 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Základy literární teorie a historie kvarta Výkladová část seznamuje žáky s novými moderními směry v české poezii na přelomu 19. a 20. století a počátku 20. století. Uvádí nejvýznamnější představitele moderních směrů tohoto období. V pracovním listu si žáci sami vyzkouší tvořit krátká literární díla podle vysvětlených charakteristik jednotlivých směrů. čeština Žák vysvětlí znaky jednotlivých směrů, přiřadí ukázky děl ke směrům, aplikuje získané poznatky na vlastní tvorbě. -žádné- Anarchismus, civilismus, vitalismus, proletářská poezie, poetismus.

23 Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Pracovní list (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Výkladová část slouží jako podklad pro vysvětlení látky učitelem, může sloužit také jako podklad pro samostudium žáků. Pomocí zadaných úkolů v pracovním listě si žáci ověří správné pochopení učiva a pokusí se vytvořit vlastní krátká literární díla, jejichž úroveň se bude lišit individuální fantazií a tvořivostí žáků. Zdroje informací: 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. Cesky jazyk.cz. Abeceda (Pantomima). [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Seznam příloh Pracovní list

24 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Číslo DUM VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL _11 Název DUM Autor První světová válka v literatuře Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznámí žáky s různým pohledem spisovatelů na válku. Představuje nejvýznamnější autory prózy s válečnou tematikou a jejich díla. čeština Žák objasní různý přístup spisovatelů k tématu války, přiřadí díla k autorům a vyjádří vlastními slovy význam jednotlivých děl. -žádné- První světová válka, ztracená generace, E. Hemingway, R. Rolland, E. M. Remarque, J. Hašek. Prezentace (kombinované) Žák

25 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Prezentace je interaktivní, tudíž ji lze využít jako podklad k výkladu učitele, ale i pro samostatnou práci žáků. V úvodu si žáci nejprve zopakují poznatky o 1. sv. v. známé z hodin dějepisu. Následují vybraná díla nejvýznamnějších prozaiků píšících o první světové válce. Na závěr prezentace si žáci ověří získané znalosti pomocí shrnujících otázek, následují odpovědi. K zopakování slouží také připojený test. Prezentaci lze využít při výkladu nebo opakování slohového učiva. Žáci si mohou z libovolných stran prezentace udělat vlastní výpisky. Zdroje informací 1. HLAVAČKA, M. Dějepis 3 novověk.1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 2. BALAJKA, B. a kol. Přehledné dějiny literatury /II/. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN s. 4. HOVORKOVÁ, V. a kol. Světová školní četba na dlani. 1. vyd. Praha: ERIKA, ISBN s. 5. ULRICHOVÁ, L. Obsahy z děl světové literatury II. díl. 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší nakladatelství a vydavatelství, ISBN s. Seznam příloh Prezentace Test

26 Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 11.PV.CJL Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_12 Druhá světová válka v literatuře Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Prosinec 2012 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace seznámí žáky se zpracováním tématu druhé světové války u vybraných světových i českých prozaiků. čeština Žák přiřadí díla k autorům. Ocení statečnost autorů, kteří psali o vlastních zážitcích z koncentračních táborů a vězení. Zhodnotí význam tématu v dnešní době. Vlastními slovy převypráví obsah některého z děl. -žádné- Druhá světová válka, E. Hemingway, K. Čapek, A. Moravia, J. Otčenášek, B. Hrabal, M. Šolochov, W. Styron, A. Lustig, J. Fučík, J. Heller. Prezentace, pracovní list

27 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentaci lze využít jako podklad k výkladu učitele. Žáci si nejprve zopakují poznatky o druhé světové válce známé z hodin dějepisu. Následují vybraná díla světových a českých autorů, kteří téma zpracovali různým způsobem. Učitel během prezentace uvede obsahy děl. Na závěr si žák zvolí obsah jednoho díla, který vlastními slovy převypráví. V připojeném pracovním listu si žák ověří získané znalosti doplněním údajů na vynechaná místa. Zdroje informací 1. VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9 - nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 2. BALAJKA,B. a kol. Přehledné dějiny literatury / II /.2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN s. 4. ULRICHOVÁ, L. Obsahy z děl světové literatury II.díl. 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší nakladatelství a vydavatelství, ISBN s. 5. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5. vyd. Praha: Erika, ISBN s. 6. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. Seznam příloh Prezentace Pracovní list

28 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 11. PV. CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_13 Karel Čapek Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje žákům nejvýznamnějšího českého prozaika 20. století, seznamuje je s jeho životem, názory a hlavními díly. Připojený pracovní list slouží pro zopakování učiva po prezentaci nebo jako forma zápisu o K. Čapkovi, žáci jej vyplňují při samotné prezentaci. Pro zopakování učiva lze využít také interaktivní test. čeština Žák shrne hlavní události z autorova života, uvede jeho díla. Vyjádří vlastními slovy hlavní myšlenky některých děl a ocení Čapkovy názory. Poznatky aplikuje na tvorbě vlastního plakátu. -žádné- K. Čapek, filozofie, sci-fi román, cestopis, drama,

29 román. Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. V jejím průběhu mohou žáci průběžně vyplňovat pracovní list. Učitel si vybere některá z řady Čapkových děl a doplní prezentaci o několik obsahů, může použít zdroje informací. Na závěr je připojen tvořivý úkol, žáci jednotlivě nebo ve skupinkách vytvoří plakát. Získané znalosti si mohou žáci ověřit také formou interaktivního testu. Zdroje informací 1. Wikipedia.org. Karel Čapek [online].[cit ]. Dostupný z WWW: < 2. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 3. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5. vyd. Praha: Erika, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek 1: Autor neznámý. Karel-capek.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Seznam příloh Prezentace Pracovní list Test

30

31 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód DUM VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_14 Název DUM Česká literatura v letech Autor Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Výkladová část materiálu a pracovní list seznamují žáky se situací v české literatuře v období mezi lety 1945 až čeština Žák objasní situaci v literatuře v určeném období, vysvětlí stěžejní historické události. Uvede hlavní představitele české literatury a vztah mezi nimi a dříve tvořícími autory. Aplikuje získané poznatky na vlastní tvorbě příběhu. -žádné- Poválečná literatura, únor 1948, marxismus-leninismus, socialistický realismus, oficiální literatura, budovatelský román. Pracovní list (kombinované)

32 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Výukový materiál je sestaven jako práce v hodině pro tři skupiny žáků. Každá skupina zpracuje informace o jednom úseku období let Základní údaje najdou žáci ve výkladové části. Při plnění zadaných úkolů budou pracovat s učebnicí dějepisu, internetem, mohou také vycházet z obsahů knih a životopisů spisovatelů. Všechny potřebné informace najdou v závěru pracovního listu (zdroje informací). Pro ověření znalostí získaných splněním posledního úkolu pro všechny skupiny slouží přiložený interaktivní test. Zdroje informací 1. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1.vyd. Praha: SPN, ISBN s. 2. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5.vyd. Praha: Erika, ISBN s. 3. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2.vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 4. Wikipedia.org. Česká literatura v letech [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: _literatura_v_letech_ >. 5. Wikipedia.org. Česká literatura v letech [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < literatura_v_letech_ >. 6. Wikipedia.org. Jaroslav Seifert [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

33 7. Wikupedia.org. Jan Drda [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 8. Wikipedia.org. Socialistický realismus [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 9. Wikipedia.org. Jan Skácel [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 10. Wikipedia.org. Samizdat [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 11. Wikipedia.org. Socialismus [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 12. VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9 - nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 13. ULRICHOVÁ, L. Obsahy z děl české literatury. 2. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství, ISBN s. Seznam příloh Pracovní list Test

34 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód DUM VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_15 Název DUM Česká literatura od roku 1968 do roku 1989 Autor Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Základy literární teorie a historie kvarta Učební materiál chronologicky navazuje na materiál Česká literatura v letech Výkladová část materiálu a pracovní list seznamují žáky se situací v české literatuře od roku 1968 do roku čeština Žák uvede vztah mezi situací ve společnosti a v literatuře, vyjádří vlastními slovy vztah spisovatelů k politické situaci. Přiřadí jednotlivé autory ke druhu literatury, vyjmenuje hlavní představitele a přiřadí k nim názvy děl. -žádné- Oficiální literatura, samizdatová literatura, exilová literatura. Pracovní list

35 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Výukový materiál se skládá z výkladové části, ve které žáci najdou základní informace o literatuře daného období, pracovního listu a testu pro zopakování učiva. Ten je sestaven jako soutěž. Mohou soutěžit jednotlivci nebo skupiny. Cílem je vyhledat odpovědi na otázky. Každá otázka je podle své obtížnosti hodnocena jiným počtem bodů. Vyhrává ten, kdo nejdříve získá 20 bodů. Vyučující může vítězství odměnit jedničkou. Při soutěži mohou žáci využít zdroje informací. Zdroje informací 1. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1.vyd. Praha: SPN, ISBN s. 2. Kolektiv autorů. Školní četba na dlani. 5.vyd. Praha: Erika, ISBN s. 3. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 4. Wikipedia.org. Česká literatura v letech [online]. [cit ]. Dostupný z WWW:< 5. Wikipedia.org. Jaroslav Seifert [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 6. Wikipedia.org. Bohumil Hrabal [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 7. Karaoketexty.cz. Anděl text [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

36 8. Wikipedia.org. Josef Škvorecký [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Seznam příloh Pracovní list Test

37 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_16 Světová literatura od 2. sv. v. po současnost Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Březen 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje směry a vybrané autory současné světové literatury. Blíže představuje J. Rowlingovoou a její dílo Harry Potter. čeština Žák pojmenuje témata a žánry v literatuře daného období, uvede jména některých autorů, prokáže znalost přečteného díla. -žádné- Poezie, próza, J. K. Rowlingová. Harry Potter prezentace (kombinované) Žák

38 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. V úvodu je stručný přehled témat a žánrů, kterým se literatura této doby věnuje, a jména několika vybraných autorů. Následuje část věnovaná J. K. Rowlingové a dílu Harry Potter, které je u žáků velmi oblíbené. Po úvodních údajích o autorce se střídají zajímavosti o díle s animační částí, kdy žáci sami doplňují neúplné informace. Učební materiál může sloužit také jako shrnutí četby z čítanky nebo čtenářského deníku. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 3. Wikipedia.org. Joanne Rowlingová [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 4. Wikipedia.org. Harry Potter [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroje obrázků Obrázek 1: Ogren, D. J. K. Rowling 2010.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 2.0 Generic na WWW: < Seznam příloh Prezentace

39 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód VY_32_INOVACE_SADA. 11.PV.CJL _17 Název DUM Autor Česká literatura od roku 1989 po dnešek Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Březen 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace shrnuje rysy současné české literatury, uvádí její hlavní představitele, blíže představuje tvorbu M. Viewegha. čeština Žák objasní situaci v české literatuře daného období, uvede vztah mezi literaturou a filmem, přiřadí díla k autorovi. -žádné- Tradiční literatura, experimentální literatura, poezie, próza, M. Viewegh prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání

40 Typická věková skupina Metodické pokyny let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. V úvodu jsou uvedeny rysy české literatury této doby. Prezentace nejprve stručně představuje poezii a její hlavní představitele, následuje próza. Další část prezentace obsahuje tři úkoly týkající se zpracování vybraných knih filmaři. Jako představitel současné české prózy je v prezentaci uveden Michal Viewegh. V závěrečné animačně zpracované části prezentace žáci doplní názvy Vieweghových děl. Zdroje informací 1. Wikipedia.org. Česká literatura po roce 1990 [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 2. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAG- MENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 3. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 4. Wikipedia.org. Michal Viewegh [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroje obrázků Obrázek 1: Kovář, L. Michal Viewegh, Praha 8. září jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < _2009_-_2.jpg>. Seznam příloh Prezentace

41 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 11. PV. CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL _18 Název DUM Autor Světové drama Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje žákům dějiny světového dramatu od jeho počátku po dnešek. Seznamuje žáky se základními pojmy, hlavními světovými dramatiky a jejich díly. čeština Žák shrne pojmy spojené s divadlem, vysvětlí znaky dramatu v jednotlivých obdobích, uvede významné představitele. Přiřadí pojmy k jejich charakteristikám. -žádné- Drama, tragédie, komedie, antické drama, středověké drama, drama 20. století prezentace (kombinované)

42 Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele. V úvodu je použito asociační cvičení, co se žákům vybaví, když se řekne slovo divadlo. Druh divadelního představení poznají žáci podle videoukázky. Výkladu může předcházet debata o návštěvách divadelních představení. Následují znaky dramatu a průřez jeho historií. Ke každému období jsou přiřazena jména a díla nejvýznamnějších představitelů. V závěru je animačně zpracovaná část prezentace, kdy si žáci zopakují základní pojmy.učivo si mohou žáci zopakovat také formou přiloženého testu. Zdroje informací 1.Wikipedia.org. Drama [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 2. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 3. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 4. BALAJKA, B. a kol. Přehledné dějiny literatury / II /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 5. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek1: Praefcke Andreas. Majestic Theatre NYC 2007.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Creative Commons licence 3.0 Unported na WWW: < >.

43 Obrázek 2: Hui Lan. Lational Grand Theatre.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons licence 2.0 Generic na WWW: < Obrázek 3: Theefer. Inside Moscow Bolshoi Theatre.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons licence 2.0 Generic na WWW: < Obrázek 4:Mraz, M., Slovak National Theater - Bratislava.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons licence 3.0 Unported na WWW: <ttp://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:slovak_national_theater_-_bratislava.jpg>. Obrázek 5: Mykenik. Kos7.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Seznam příloh Prezentace Test

44 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.11.PV.CJL_19 České drama Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Únor 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace představuje žákům dějiny českého dramatu od jeho počátku po dnešek. Seznamuje žáky s významnými etapami ve vývoji českého dramatu, hlavními představiteli a jejich díly i vybranými divadelními scénami. čeština Žák vytvoří a objasní pojmy spojené s divadlem, přiřadí autory k jednotlivým obdobím a druhům dramatu, pojmenuje divadelní hru. -žádné- Drama, J. K. Tyl, Národní divadlo, V. Havel. prezentace

45 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je interaktivní, slouží jako podklad k výkladu učitele nebo pro samostatné studium žáků. V úvodním cvičení žáci vytvoří a vysvětlí pojmy spojené s divadlem. Následuje přehled dějin českého dramatu 19. století. Pro zopakování pojmů je připravena animačně zpracovaná část. Prezentace pokračuje přehledem dějin českého dramatu 20. století. Na závěr prezentace je připojeno několik videoukázek, ze kterých by měli žáci poznat, o kterou divadelní hru se jedná. Znalosti si mohou žáci ověřit vyplněním úkolů na připojeném pracovním listu. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. BALAJKA, B. a kol. Přehledné dějiny literatury / II /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 4. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. 5. Wikipedia.org. České divadlo [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroje obrázků Obrázek 1: ZOMER, P.-E. Praha národní divadlo.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 2.0 Německo na WWW: <

46 wiki/soubor:praha_ _n%c3%a1rodn%c3%ad_divadlo.jpg>. Obrázek 2:VitVit. Stavovské divadlo 1.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Soubor:Stavovsk%C3%A9_divadlo_1.JPG>. Obrázek 3:VILÍMEK, J. Jan Vilímek - Josef Kajetán Tyl.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg>. Obrázek 4: DEZIDOR. Národní divadlo, interiér (3).jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Soubor:N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo,_interi%C3%A9r_(3).jpg>. Seznam příloh Prezentace Pracovní list

47 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL Jazyk a literární komunikace Český jazyk a literatura Literární výchova - literární směry, druhy a žánry Kód VY_32_INOVACE_SADA.11. PV.CJL _20 Název DUM Autor Literární opáčko Mgr. Libuše Procházková Vytvořeno Březen 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Základy literární teorie a historie kvarta Prezentace a přiložený test předkládá žákům úkoly, pomocí kterých si zopakují literární pojmy a stručně shrnou dějiny literatury. čeština Žák uspořádá chronologicky literární směry, přiřadí díla k autorům a jména autorů k obrázkům, opraví nesprávné názvy. -žádné- Literární směr, dílo, autor, poezie, próza, drama. prezentace (kombinované) Žák

48 Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny gymnaziální vzdělávání let Prezentace slouží k opakování učiva. Obsahuje 6 úkolů, ve kterých žáci seřazují chronologicky literární směry, poznávají autory podle obrázku, spojují dílo a autora, přiřazují autora, opravují nesprávné pojmy a rozlišují poezii, prózu a drama. Literární pojmy si mohou žáci zopakovat také formou přiloženého testu. Zdroje informací 1. SOCHOROVÁ, M. Literatura v kostce. Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN /68-95-X. 88 s. 2. BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury / I /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 3. BALAJKA, B. a kol. Přehledné dějiny literatury / II /. 2. vyd. Praha: FORTUNA, ISBN s. 4. SOLDÁN, L. a kol. Přehledné dějiny literatury /III/. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN s. Zdroje obrázků Obrázek 1: Ogren, D. J. K. Rowling 2010.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 2.0 Generic na WWW: < Obrázek 2: Autor neznámý. Karolina Svetla 02.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < Obrázek 3: VILÍMEK, Jan. Jan Vilímek - Alois Jirásek.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW: < _Alois_Jir%C3%A1sek.jpg>. Obrázek 4: : Autor neznámý. Karel-capek.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Obrázek 5:: Kovář, L. Michal Viewegh, Praha 8. září jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Praha_8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2009_-_2.jpg>.

49 Obrázek 6: Kubik, M. Bohumil Hrabal by Kubik jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons 3.0 Unported na WWW: < Hrabal_by_Kubik_1994_01.jpg>. Seznam příloh Prezentace Test

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099. Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099. Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34. Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Autor Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_SADA.02.BN.ZSV Člověk

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Autor materiálu:

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Autor materiálu: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0809. Název DUM: MEDIÁN. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_120105. Vzdělávací předmět: Statistika

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0809. Název DUM: MEDIÁN. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_120105. Vzdělávací předmět: Statistika Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0809 Název DUM: MEDIÁN Číslo DUM: VY_32_INOVACE_120105 Vzdělávací předmět: Statistika Tematická oblast: Charakteristiky úrovně, variability a poměrní ukazatelé Autor:

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

90. léta 19.století konec první světové války

90. léta 19.století konec první světové války 90. léta 19.století konec první světové války UDÁLOSTI FAKTA 1870 první vatikánský koncil (dogma o neomylnosti papeže) jako reakce vznik nových církví (m.j. starokatolické) pesimismus ve věcech víry 1871

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ SVALOVÁ SOUSTAVA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2101 (Svalová soustava) Autor Mgr. Radek

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 TITULY ČETBY Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 Světová a česká literatura do konce 18.století 1. Bible 2. Médea Euripidés

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Český jazyk a literatura Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Dlouhodobý

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, úvěrové účty

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, úvěrové účty Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec 377 15 e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz, telefon, fax: 384 361 253 Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.16 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 16 PHP- komplexní úloha Jednoduchá kniha návštěv webové stránky DUM prohloubí a zvnitřní u žáků zásady psaní kódu,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ÚČETNICTVÍ. Právní formy podnikání výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Právní formy podnikání výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS PowerPoint I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS PowerPoint I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Leasing III/2 VY_32_INOVACE_313 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více