Rekonstrukce půdy historické budovy Gymnázia Uherské Hradiště. Hvězdárna Uherské Hradiště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce půdy historické budovy Gymnázia Uherské Hradiště. Hvězdárna Uherské Hradiště"

Transkript

1 Rekonstrukce půdy historické budovy Gymnázia Uherské Hradiště Hvězdárna Uherské Hradiště Filip Šmejkal Denisa Pavlíková Karolína Pančíková Gabriela Šmejkalová Pavla Hrabcová Pedagog: Mgr. Stanislav Ohera 1

2 Obsah: 1. Popis výchozího stavu 2. Předpokládaný cíl projektu 3. Časový harmonogram 4. Příjemce podpory 5. Popis prostředků 6. Volba zdroje financování 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti 8. Rozpočet projektu 9. Indikátory 10. SWOT analýza 11. Poděkování 12. Zdroje 2

3 1. Popis výchozího stavu V České republice se v současnosti nachází ve 26 městech 31 hvězdáren a planetárií, z nichž je velké množství vybaveno zastaralou technikou, a návštěvníky příliš nepřitahují. I přesto je o astronomii v naší zemi velký zájem a výjimkou není ani náš region. Tato věda s dlouhou historií a tradicí v celé Evropě zajímá všechny věkové kategorie. V Evropě byla obloha pozorována odpradávna, první hvězdárnu založil na ostrově Rhodos již okolo roku 150 př. n. l. otec astronomie Hipparchus. V 16. století poté vznikají hvězdárny v Istanbulu a Uraniborg v Dánsku, kde prováděl pozorování Tycho de Brahe. V českých zemích vzniká první hvězdárna v Praze roku 1751, známější jsou však hvězdárny v Ondřejově nedaleko Prahy a na Kleti u Českých Budějovic. Česká astronomická společnost vzniká roku 1917 a v současnosti má okolo 550 členů. Společně s hvězdárnami později vznikala modernější planetária. Umístění hvězdáren ve městech ČR V našem městě jsme se však hvězdárny nikdy nedočkali. Přitom široká veřejnost a především mládež, jak dokazuje naše anketa, by přítomnost hvězdárny ocenila a rádi by ji navštěvovali ve svém volném čase, popřípadě v rámci výuky přírodních věd. O astrofyzice se žáci a studenti v okolí Uherského Hradiště učí spíše teoreticky, neboť pro praktické pozorování neexistují v dosahu prostory ani přístroje na jednotlivých školách. Do hvězdárny či planetária se studenti dostanou jen jednou za čas, a tak kantoři vysvětlují vesmírné zákonitosti pouze z učebnic. Nejvyšší koncentrace studentů, kteří se zajímají o hvězdnou oblohu, studuje na našem gymnáziu. Gymnázium Uherské Hradiště se skládá ze tří budov hlavní, nové a 3

4 historické, postavené roku 1884, již zdobí kupole inspirována návrhy pražského Národního divadla. V současnosti zde studuje téměř 1000 studentů a škola již téměř 130 let poskytuje všeobecné vzdělání pro žáky absolvující čtyřleté či osmiletého studium zakončené maturitní zkouškou. Historická budova gymnázia Letecký pohled na Uherské Hradiště Anketa Elektronickou formou jsme uskutečnili anketu, abychom zjistili, jaký je zájem o astronomii v okolí Uherského Hradiště. Výsledky ukazují grafy zde i v dalších částech žádosti. Vzorek: 146 dotázaných Věk respondentů 15 až 25 let méně než 15 let 26 až 55 let 56let a více 1% 8% 5% 86% 4

5 Abychom zjistili věk respondentů, zeptali jsme se nejprve na jejich věk. Věk většiny z nich se pohyboval v rozmezí od 15 do 25 let. Anketa se tedy zaměřila především na studenty středních a vysokých škol. Zajímáte se o astronomii? Spíše ne Spíše ano Určitě ne Určitě ano Nevím 8% 7% 13% 51% 21% Většina obyvatel okolí Uherského Hradiště se o astronomii nezajímá. To je především důkaz faktu, že je v regionu tato věda málo propagovaná a potřebovala by větší podporu. Právě půda historické budovy čeká po celou existenci školy na své využití. Dosud slouží především jako sklad nepotřebných věcí, přestože škola by ji mohla všestranně využít. Na půdu o rozměrech 25x15 m vede zatočené schodiště a odtud vede vstup do kupole této budovy. Půda není zateplena a není zde ani zajištěno vytápění v době nízkých venkovních teplot. Interiér je celý vyroben ze dřeva, zemi pokrývají ztrouchnivělá prkna. Střecha je v některých bodech podepřena pilíři a světlo na ni přivádějí dvě malá střešní okna, ale jejich zvětšení nepřichází kvůli historické hodnotě budovy v úvahu. Půda historické budovy gymnázia Uherské Hradiště: Točité schodiště Interiér kupole 5

6 Vchod do kupole Interiér půdy Pohled na kupoli historické budovy gymnázia 6

7 2. Předpokládaný cíl projektu Cílem projektu je vybudovat hvězdárnu s planetáriem v prostorách půdy historické budovy Gymnázia Uherské Hradiště, již bude zřizovat město Uherské Hradiště pod záštitou neziskové organizace. Hvězdárna pomůže zvýšit povědomí o astronomii široké veřejnosti a zlepší kvalitu výuky žáků gymnázia i okolních škol. Z prostor hvězdárny se stane centrum vzdělání a v době, kdy zde nebude probíhat program pro návštěvníky, bude využita jako zázemí zájmových spolků, vzdělávacích i jiných organizací. Za cíl si dáváme uskutečnit plán na rekonstrukci půdy, který by zahrnoval zateplení celých nově vzniklých prostor, rozšíření elektrické sítě, výměnu oken, zajištění vytápění a celkovou obnovu půdy. V rekonstruované kupoli budovy navazující na půdu bude umístěn dalekohled na pozorování noční i denní oblohy. Po realizaci projektu vznikne na půdě gymnázia moderní astronomická observatoř vybavená přístroji na pozorování stavu atmosféry a vesmíru. Půda bude rozdělena zdí na učebnu a další prostory sloužící nadále jako sklad majetku gymnázia i nově vzniklé hvězdárny. Současně na ni vybudujeme nový vchod a samotnou hvězdárnu zařídíme nábytkem a moderním technickým vybavením. V rámci projektu plánujeme také seznámit s činností hvězdárny obyvatele našeho regionu a nalákat je k návštěvě hvězdárny v otevíracích hodinách určených pro veřejnost. Hvězdárna bude sloužit pro školy i jiné zájmové organizace v okolí Uherského Hradiště. Najde zde zaměstnání hvězdář a na jeho kancelář se přemění kabinet pod vstupem na půdu. Návrh interiéru budoucí hvězdárny. Celý 3D model v kompletním provedení se skrývá v souborech odeslaných s projektem (na jejich čtení je avšak potřeba instalace programu, který dokáže spustit soubory odpovídajícího typu). 7

8 3. Časový harmonogram Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap a proběhne o letních prázdninách během dvou měsíců bez výuky: I. Vypracování architektonického návrhu II. Zateplení půdy a výměna oken III. Stavba zdi, přívod elektřiny a položení podlahového topení IV. Položení podlah a nanesení omítky V. Oprava kupole a vstupu do ní VI. Vymalování a odklizení nečistot, finální zednické práce VII. Úprava vchodu VIII. Vybavení hvězdárny a nově vzniklé kanceláře nábytkem IX. Vybavení hvězdárny a kanceláře IT technologiemi, dalekohledem a měřicími přístroji, případně učebními pomůckami V dalších krocích zajistíme propagaci hvězdárny a vybudování jejich webových stránek. Po dokončení projektu vzejde z výběrového řízení hvězdář, který bude mít na starost provoz a činnost observatoře. Dodatek: Rekonstrukce nepočítá s vybudováním sociálního zařízení, protože návštěvníci budou moci využít zařízení v prostorách historické budovy gymnázia. 8

9 4. Příjemce podpory Příjemcem podpory se stane město Uherské Hradiště jako budoucí zřizovatel neziskové organizace, pod jejíž záštitou bude hvězdárna fungovat. Zlínský kraj jakožto zřizovatel gymnázia povolí městu rekonstrukci a následné zřízení hvězdárny v prostorách půdy historické budovy. 5. Popis prostředků V dopoledních hodinách budou hvězdárnu využívat studenti gymnázia i jiných škol v rámci výuky. Hvězdárna nabídne program jak pro studenty středních škol, tak i pro základní a mateřské školy, popřípadě dětské domovy, základní umělecké školy a další. Budou zde moci užívat vybavení observatoře a jiné učební pomůcky nebo pozorovat oblohu za asistence kvalifikovaného hvězdáře. Rezervace programu v hvězdárně v době výuky bude probíhat internetově na webových stránkách si budou moci vyučující zamluvit program ve hvězdárně minimálně tři dny předem. V čase, kdy nebude hvězdárna obsazena, bude sloužit jako učebna fyziky, zeměpisu a jiných přírodních věd žáků gymnázia profesoři si učebnu budou předem zajišťovat taktéž internetově a studenti se změnu učebny dozvědí z denního rozpisu změn. Studenti budou ve hvězdárně pozorovat oblohu a zaznamenávat či pozorovat chování atmosféry. V závislosti na zájmu škol i veřejnosti o služby hvězdárny se bude také odvíjet pružná pracovní doba hvězdáře. Ve večerních hodinách po stanovenou otevírací dobu budou moci hvězdárnu navštívit sami zájemci z řad veřejnosti. Návštěvní doba se samozřejmě bude odvíjet také od zájmu příchozích (např. páteční a víkendová otevírací doba), ročního období (v létě je tma později) ale též astronomických úkazů (zatmění Slunce a Měsíce, padání meteorů, viditelná souhvězdí, ). Zájem o založení hvězdárny a o pozorování jednotlivých druhů astronomických úkazů představují grafy níže. Plánujeme také založení spolků pro mládež, dospělé i seniory, již se zajímají o astronomii. Členové se budou v hvězdárně pravidelně setkávat a provádět astronomická pozorování či jiných měření pod vedením hvězdáře. V době, kdy nebude hvězdárna využívána (např. v období mezi koncem vyučování a začátkem otevírací doby), umožníme učebnu pronajímat zájmovým organizacím. 9

10 Ocenili byste výstavbu hvězdárny v Uherském Hradišti? 12% 7% 28% Určitě ano Spíše ano 26% 27% Nevím Spíše ne Určitě ne Na tuto otázku odpověděla více než polovina dotázaných kladně. To svědčí o zájmu o hvězdárnu. Velká část respondentů bez názoru na problematiku svědčí opět o malé propagaci astronomie. Otázka určená studentům: Ocenili byste návštěvy hvězdárny v rámci výuky? 7% 6% 2% Určitě ano 20% 65% Spíše ano Nevím Spíše ne Určitě ne Části studujících dotázaných jsme položili otázku, zda by ocenili návštěvy hvězdárny ve výuce přírodních věd. Odpověď je jednoznačná studenti oceňují aplikování teoretických poznatků v oblasti přírodních věd v praxi. 10

11 Při kterých astronomických úkazech byste využili služeb hvězdárny? Zatmění Slunce Padání meteorů Pozorování komet Zatmění Měsíce Přechody planet Jiná Na tuto otázku jsme se zeptali, abychom zjistili zájem veřejnosti o jednotlivé astronomické úkazy. Na otázku bylo možno odpovědět vícekrát a z průzkumu vyplývá spíše to, že lidé nepřicházejí do hvězdáren pozorovat konkrétní typ úkazů, ale v době, kdy se na obloze jednoduše něco děje. Důležitá pro úspěch hvězdárny je též dobrá propagace. Proto navrhujeme jednoduché logo, které by lákalo k návštěvě hvězdárny jako odkaz na webových stránkách organizací města a gymnázia nebo bylo zobrazeno na propagačních materiálech. Projekt zahrnuje také zřízení přehledných internetových stránek. Logo budoucí hvězdárny 11

12 Návrh internetových stránek 12

13 6. Zdroj financování 85% regionální operační program Střední Morava prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst 15% město Uherské Hradiště, popřípadě Zlínský kraj Plnou výši ceny za přestavbu by financovalo město Uherské Hradiště, kterému by byly také dotace z ROP Střední Morava vyplaceny. 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Ve hvězdárně bude po proměnnou pracovní dobu pracovat odborný pracovník, vybrán na základě výběrového řízení. Jeho plat a náklady na provoz hvězdárny se pokryjí ze vstupného vybraného za návštěvy programů hvězdárny od okolních škol, návštěvníků v otevírací době a příspěvků zájmového spolku sdružující amatérské pozorovatele. Provozní náklady pomohou také pokrýt příjmy z nájemného, které by mohly díky výhodné poloze gymnázia v blízkosti centra města a vybaveností hvězdárny moderními IT technologiemi pokrýt velkou část nákladů. O úklid se postará personál gymnázia. Výhodou je, že do historické budovy vede samostatný vchod, proto nebudou muset návštěvníci přecházet přes celý komplex gymnázia a případným nájemníkům by stačilo, aby v době, kdy jsou vchody do školy zamknuté, byl zpřístupněn pouze vstup do historické budovy a pak přímo do hvězdárny. Z hlediska trvalé využitelnosti budou hvězdárnu navštěvovat zájemci z okolí Uherského Hradiště z řad škol i veřejnosti a bude sloužit jako učebna přírodních věd studentům Gymnázia Uherské Hradiště. Ve hvězdárně se budou příležitostně konat akce, které zpopularizují astronomii a vyvolají zájem veřejnosti o návštěvu observatoře (Noc vědců, Dny evropského dědictví ). 13

14 8. Rozpočet projektu Pod jednotlivými položkami nákladů jsou uvedeny zdroje, z kterých jsme odhadovali cenu jednotlivých částí rekonstrukce. Samotná cena je stanovena z více zdrojů, v tomto seznamu uvedeny jen příklady, z nichž jsme čerpali, a cena zde nevybočuje z průměru. Architektonický návrh Kč Zdroj: Zateplení Kč Zdroj: Ing. Zdeněk Holomek z firmy Profibau, vypočtená cena přibližně Kč/m 2 Podlahové topení Kč Zdroj: Instalace plastových oken a dveře Kč Zdroj: Rozšíření elektrické sítě Kč Zdroj: Stavba zdi Kč Zdroj: Úprava omítek Kč Zdroj: Celková rekonstrukce kupole a přístupu do ní Kč Zdroj: a odhad Úprava vchodu a schodů Kč Zdroj: Zdroj: Podlahy Kč Zdroj: Nábytek... Dřevěný nábytek Kč Zdroj: (odhad možné kapacity) Další nábytek a doplňky Kč Zdroj: Elektronika + pokladna (tiskárna) Kč Promítací set Kč Zdroj: triumph-board-touch-80-set---43.html Tiskárna na vstupenky Kč Zdroj: Osvětlení Kč Zdroj: Další vybavení (hasičský přístroj, ) Kč Zdroj: odhad 14

15 Dalekohled a vybavení observatoře Kč Zdroj: a pan profesor Mgr. Stanislav Ohera Založení webových stránek a propagace Kč Zdroj: CELKOVÉ PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY PROJEKTU Kč Rozpočet projektu 30% 28% Zateplení střechy Dalekohled a přístroje Oprava kupole Podlahové topení 6% 7% 18% 11% Úprava vchodu a schodů Ostatní výdaje Největší položku výdajů tvoří zateplení střechy 15

16 9. Indikátory Zkvalitnění výuky minimálně necelé tisícovky studentů gymnázia Minimálně návštěvníků ročně (viz tabulka návštěvnosti hvězdáren ve městech s porovnatelnou velikostí jako Uherské Hradiště) Opravená půda historické budovy gymnázia a její využití Zmenšení tepelných ztrát budovy Vybudovaná observatoř Vznik zázemí pro zájmové organizace Nová interaktivní učebna gymnázia Zvýšení zájmu o astronomii Podpora přírodních věd a technických oborů Vznik spolku sdružující zájemce o astronomii PROSTĚJOV VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VSETÍN ROKYCANY návštěvnost Graf zobrazuje návštěvnost hvězdáren ve velikostně porovnatelných městech [zdroj: internetové stránky jednotlivých hvězdáren] 16

17 10. SWOT analýza Silné stránky Velký zájem obyvatel Uherského Hradiště o kulturu a volnočasové aktivity Příležitost propagovat hvězdárnu na navštěvovaných akcích pořádané městem Uherské Hradiště Projekt je podporován gymnáziem i městem Atraktivní umístění v prostorách půdy Poloha v blízkosti středu města Slabé stránky Světelné znečištění v okolí Změna historické památky v podobě historické budovy Gymnázia Uherské Hradiště Velké náklady na počáteční zařízení půdy (zateplení, rozšíření elektrické sítě, ) Na půdě není přirozený zdroj světla (zvětšení oken kvůli historické hodnotě budovy velmi komplikované) Největší hrozbou pro astronomická pozorování je kromě špatného počasí velké světelné znečištění. Mapa zobrazuje oblasti s největší mírou tohoto problému v ČR. 17

18 Příležitosti Popularizace astronomie v Uherském Hradiště Zatraktivnění města pro turisty se zájmem o astronomii Propagace přírodních věd Možnost provádět základní meteorologická měření v Uherském Hradišti Aplikace teoretických poznatků z přírodních věd žáků v praxi Možnost dalšího vzdělávání dospělých včetně seniorů Pozorování stavu atmosféry v Uherském Hradišti Umožnění návštěvy hvězdárny lidem z širokého okolí Využití půdy historické budovy gymnázia Uherského Hradiště Hrozby Malá návštěvnost Personál s malou kvalifikací Velké náklady na provoz odborných přístrojů Cena přístrojů představuje nezanedbatelnou položku v rozpočtu hvězdárny. Kromě pravidelných výdajů musí příjmy hvězdárny pokrývat i náklady na opravu těchto přístrojů. 18

19 11. Poděkování Mgr. Stanislavu Oherovi a Mgr. Michalu Zerzáňovi za spolupráci na projektu. Dále Mgr. Petru Machalovi, Mgr. Zdeňku Hubáčkovi, Mgr. Karlu Rajmicovi a Mgr.Martině Braunerové. Zaměstnancům škol v okolí Uherského Hradiště. Gymnáziu Uherské Hradiště. Městu Uherské Hradiště. Hvězdárnám v ČR. 12. Zdroje html 19

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Centrum technického vzdělávání Ostrov

Centrum technického vzdělávání Ostrov Centrum technického vzdělávání Ostrov Základní popis projektu V roce 2006 došlo v rámci optimalizace krajského školství ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Číslo monitorovacího hlášení / zprávy Pořadové číslo monitorovacího hlášení / zprávy předkládané příjemcem 1 ZMZ/3/00415 Období Monitorovací hlášení / zpráva za

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výběrové

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+ Národní programy regionálního rozvoje - 2014 Přípravy Programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj Den malých obcí - Přerov 27. 2. 2014, Praha 4. 3. 2014 Domácí programy financování Program

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1750P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa)

Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa) Příloha 3 Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa) Článek 1 Přehled aktivit a jejich naplňování Přehled aktivit a jejich naplňování vychází z plnění Roční specifikace na rok 2011, které

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Vážení čtenáři, Moderní astronomie: listopad 2014 1 / 8

Vážení čtenáři, Moderní astronomie: listopad 2014 1 / 8 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo zpravodaje, který vychází v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním programu Vzdělávání

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod Hodnotící dotazník Struktura řízení ICM.. ICM dodržuje NKSK a principy Evropské charty informací pro mládež. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Dar jako odčitatelná položka Autor Ing. Jana

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více