Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči"

Transkript

1 Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici pochopili a uznali, že elektronické zdravotnictví je prostředkem, který může zvýši kvalitu a bezpečí pacientů, pomoci zdravotníkům a zajistit informační podporu zdravotního pojištění a řady v něm obsažených regulací, které přispívají k jeho udržitelnosti. Elektronické zdravotnictví se dostalo do programů politických stran k parlamentním volbám 2010 a rovněž do koaliční smlouvy a Programového prohlášení vlády. Hurá, povolili nám to! Je v tom i závazek politiků, že se této věci budou věnovat přinejmenším více, než to bylo v uplynulém období. V něm sice byly položeny základy e-governementu, ale nerozhodlo se, co bude dělat naše země v elektronizaci veřejné správy společně pro všechny rezorty a kde bude prostor pro odvětvová specifika. Taková rozhodnutí bychom potřebovali velmi brzy, bezpochyby nejdéle do Vánoc. Potřebujeme rozhodnutí týkající se bezvýznamového identifikátoru, který nahradí dnešní rodné číslo, elektronické peněženky, která umožní platby a inkasa a také možností využití infrastrukturních prvků, které dnes vlastní stát nebo jeho organizace. Myslím tím třeba datové schránky nebo Czech POINT. Nerozhodne-li se na národní úrovni, bude prospěšné, pokud se tato problematika bude řešit společně přinejmenším pro odvětví zdravotnictví a sociálních věcí. Jakoby e-health a e-social fungovaly společně. Proč ne, když jde často o administrování procesů, týkajících se osudů stejných lidí, a vzájemně se doplňujících. Dosud myslelo ministerstvo zdravotnictví pouze na fungování vlastní a organizací jím zřizovaných. Bylo na to alokováno mnoho peněz a blízká budoucnost odhalí, jak efektivně. Skutečná budoucnost však je v investicích, které budou směřovat k pojištěncům, poskytovatelům zdravotní péče a pojišťovnám. Tam se odehrává boj o lidské zdraví, tam se rozhoduje o kvalitě služeb, ale také o té prosté souvislosti, že za službu má být zaplaceno. Veřejnost i účastníci systému musí být přesvědčeni o užitečnosti věci. Veřejnost přesvědčí fungující aplikace, poskytovatele zřejmě kromě toho také, jakou podporu získají za aktivní účast na celém díle. Je proto třeba postupovat tak, aby byly včas patrné výsledky, a zároveň se o profit z úspor na nákladech stávající administrace a nákladech zbytné zdravotní péče a dalších komodit podělit se samotnými poskytovateli. Máme-li odhadnout, které aplikace informačních technologií mají naději na úspěch, na první místo zařadíme elektronickou preskripci. Je na ni už mnohé uděláno a všichni vědí, že jejími aktéry musí být pojištěnec, předepisující lékař, lékárna, SÚKL a zdravotní pojišťovna. Procesně velmi podobná je elektronická neschopenka. Pouze se vymění aktéři. Pojištěnec je vlastně zaměstnanec, zůstává poskytovatel zdravotní péče oprávněný rozhodnout o pracovní neschopnosti a k tomu zaměstnavatel a ČSSZ. Ta může být v budoucnosti zaměněna nebo doplněna zdravotní pojišťovnou. Důležitá bude platforma, na které si budou účastníci systému elektronického zdravotnictví vyměňovat data. Je zřejmé, že nepůjde o centralizované řešení, byť prvek, který by obsahoval informace pro poskytovatele minimálně přednemocniční péče, by byl pro pacienty i poskytovatele velmi užitečný. Bezpochyby nelze zvolit řešení, že se lékař nebo zdravotní sestra bude postupně připojovat k portálům pro jednotlivé aplikace. Musíme zvolit řešení, které bude handy a friendly, tedy praktické a přátelské. Proto se mluví o zdravotnickém portálu, který musí být součásti globálního řešení. Velmi diskutovaným prvkem elektronického zdravotnictví bude elektronický záznam pacienta. Elektronický dokument pořízený prakticky při každé návštěvě pojištěnce pacienta u poskytovatele. Diskuse nebude jen o jeho podobě a pořízení, ale zejména o přístupových právech. Přístupová práva v celém systému musí souviset s identifikací osob, tedy identifikací pojištěnce nebo zdravotnického profesionála. Identifikace profesionála musí být spojena s ověřením jeho oprávnění poskytovat příslušný druh zdravotní péče. A na toto oprávnění budou zase vázána přístupová práva k dokumentaci. Elektronický identifikátor musí splnit roli identifikace a může nést řadu funkcionalit včetně elektronické peněženky, prostřednictvím které se budou realizovat jak platby tak inkasa, třeba sociálních dávek nebo příspěvků, zůstatků vyúčtování spoluúčasti a podobně. Elektronická dokumentace je zároveň předpokladem pro změnu činnosti revizní a posudkové služby, včetně propojení systému zdravotního, nemocenského a invalidního pojištění. Ne náhodou se i tento úkol objevuje v Programovém prohlášení vlády. Pokud někoho zajímá fiskální dopad elektronického zdravotnictví, nemá smysl hovořit o šetření, ale o udržitelnosti systému a o přerozdělení finančních prostředků ve prospěch léčby tzv. nákladných diagnóz, péče o stárnoucí populaci nebo nákladů na zdravotnický personál. Nestačí vědět, co udělat, ale jak to udělat. V prostředí české nedůvěry je to věc složitá. Pokud budeme pouze deklarovat, že to musí být proces co nejtransparentnější, není důvod nám věřit. Jediná cesta k důvěře je zapojit do akce veřejnost a zejména reprezentativní organizace, které pomohly vizi elektronického zdravotnictví v Česku formulovat České národní fórum pro e-health a ICT Unii (organizaci sdružující výrobce informačních technologií). Formálně je třeba oživit mezirezortní výbor pro e-health a jeho pracovní skupiny a začít na jednotlivých projektech skutečně pracovat. Všichni se mohou podílet na práci až po zadávací dokumentace. Technologií a firem, které se pak mohou realizace projektů zhostit je dostatek. Z toho plyne optimizmus, se kterým ministerstvo zdravotnictví do nového volebního období vstupuje. Elektronické zdravotnictví je velká šance českého zdravotnictví. Zkusme společně tu šanci nepromarnit. RNDr. Jiří Schlanger náměstek ministra zdravotnictví ČR pro koordinaci informačních systémů Vydává nakladatelství Sdělovací technika spol. s r. o., Uhříněveská 40, Praha Sdělovací technika spol. s r. o., 2010

2 Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Elektronické zdravotnictví se díky prudce rostoucímu zájmu o projekt Elektronická zdravotní knížka pomalu, ale jistě stává i v České republice standardní součástí péče o zdraví občanů. Využívání elektronických zdravotních knížek znamená efektivnější využívání finančních prostředků vložených do zdravotnictví, rychlý přístup k důležitým zdravotním informacím pro pacienty i lékaře a umožňuje zdravotní pojišťovně realokovat zdroje do míst, kde je to nejvíce zapotřebí. Požádali jsme o vysvětlení základních pojmů ehealth představitele konkrétní realizace elektronizace ve zdravotnictví Ing. Jiřího Paška, ředitele společnosti provozující sys tém IZIP Elektronická zdravotní knížka. V čem vidíte největší výhody elektronizace zdravotnictví a konkrétně elektronické zdravotní knížky (EZK)? Elektronické zdravotnictví obecně znamená zjednodušení. Jak pro pacienty, tak pro lékaře. Přestože se to zprvu může zdát složité, používání počítačů šetří čas lékaře a umožňuje kvalitnější péči o pacienty. Například u pražské záchranné služby, kde se doslova bojuje o vteřiny, běží pilotní projekt Mobilita, který využívá počítače, a díky němu se uspoří dokonce desítky cenných vteřin a rozšíří se informace, které má záchranář k dispozici při výjezdu. Dalším, velkým přínosem je možnost získat finance potřebné k udržení vysoké kvality zdravotní péče i přesto, že náklady na zdravotnictví rapidně rostou. Odborníci se shodují, že jde o desítky miliard korun. Souvisí to s tím, že se při využívání EZK omezí například duplicity v diagnostice či preskripci, lékaři mohou využívat informace v reálném čase. Jde tedy o to, jak lépe využít stávající zdroje, a jde o vyšší kvalitu péče pro pacienta. Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka dnes reprezentuje jedno z mála fungujících ehealth řešení v rámci Evropy. Jak je služba EZK v současnosti rozšířena a kolik lékařů ji využívá? V současnosti jsme dosáhli rekordních čísel. Jak v počtu uživatelů (aktuálně přes ), lékařů (15 000), nemocnic (více než 100), tak v počtu záznamů v EZK (jde o stovky milionů zápisů). Nyní je služba EZK nejdostupnější a nejrozšířenější v celé své dosavadní historii zaregistrovat se nebo si nechat zapsat lékový záznam do EZK lze například v každé druhé lékárně v zemi (jde asi o 1500 lékáren) a zaregistrovat se do systému je možné i na vybraných pobočkách České pošty se službou CzechPOINT, v pobočkách VZP, a. s., samozřejmostí je možnost registrace u lékařů zapojených do systému IZIP. V polovině května tohoto roku jsme spustili zjednodušený způsob registrace on-line na Systém elektronických zdravotních knížek se opravdu velmi dynamicky rozvíjí, a to za masivní podpory exkluzivního partnera, Všeobecné zdravotní pojišťovny. Čeho chcete dosáhnout v letošním roce a co připravujete nového? Naším cílem pro rok 2010 je zaregistrování více než jednoho milionu nových uživatelů do systému IZIP. V souladu se strategií našeho exklu - zivního partnera, VZP ČR, bude v roce 2013 elektronickou zdravotní knížku využívat 80 % pojištěnců VZP, tedy více než uživatelů. Plánujeme nové služby, jako je například systém elektronického objednání k lékaři. Chceme také, aby se EZK dostala do mobilních telefonů. V současnosti jsme navázali spolupráci se společností Apple, jejíž iphone je přesně k tomuto účelu ideální. Ing. Jiří Pašek

3 Máme se bát sdílet osobní údaje? Jednou z priorit ministerstva zdravotnictví pro nadcházející období je i elektronizace zdravotnictví. Myslíte si, že skutečně dojde na realizaci tohoto příslibu? Myslím, že je to skutečně poprvé v historii českého zdravotnictví, co se takováto priorita v programovém prohlášení vlády objevila. Samozřejmě bych si přál, abychom v elektronizaci zdravotnictví, neboli ehealth, dohnali některé západní státy, ale na druhou stranu těch priorit má ministerstvo zdravotnictví na následující čtyři roky více. Ať už jsou to poplatky, postgraduální vzdělávání zdravotníků či cenotvorba léčiv, mají všechny na rozdíl od elektronizace zdravotnictví jedno společné. Jsou totiž voliči nebo aspoň odbornou veřejností vnímány jako problém, který je skutečně potřeba naléhavě řešit. O ehealth se ale mluví i jako o jedné z cest k ušetření nemalých financí ve zdravotnictví, což je v dnešní době určitě žádoucí. Není to dostatečná motivace? No, pokud to opravdu chcete slyšet, já si myslím, že argumentace úsporami je spíše taková medvědí služba pro celé národní ehealth. Všem je jasné, že šetřit se musí, ale nikdo nechce, aby se šetřilo právě na něm. Elektronizace zdravotnictví povede ke zprůhlednění finančních toků v celém systému, což pro řadu zájmových skupin nebude žádoucí. Motivací k zavedení ehealth na národní úrovni by měla být spíše vyšší kvalita služeb, bezpečnost a komfort pacienta. V opačném případě je téměř jisté, že se někdo chytne určitého zástupného problému a zneužije jej v nějaké mediální kampani za své zájmy. Narážíte snad na to, že takovým zástupným důvodem by mohlo být poukazování na potřebu ochrany citlivých osobních údajů o zdravotním stavu obyvatel? Ano, například. To je mediálně vděčné téma. Myslím, že kdyby si jeho zasvěcení komentátoři přečetli zákon z roku 1966, podle kterého se v této republice sbírají již nyní data o téměř každém vašem klíčovém zdravotním problému a dlouhodobě se skladují včetně konkrétních rodných čísel v centrálních registrech, tak by pravděpodobně museli emigrovat. Bohužel by jim to nakonec asi nebylo moc platné, protože ostatní státy v EU i jinde ve světě postupují podobně. Jestliže chcete skutečně zvýšit kvalitu poskytované zdravotní péče se stávajícími prostředky, tak především nesmíte mít mezery v její kontinuitě. Pro kontinuitu péče ale potřebujete sdílet informace mezi jejími jednotlivými poskytovateli a jakékoliv sdílení bez centrální on-line databáze je v dnešní době jednoznačným krokem zpět. Centrální úložiště informací, které je schopno oprávněným uživatelům poskytovat data on-line, tak aby byla dostupná v okamžiku jejich potřeby, prostě nenahradíte. Navíc velmi dobře můžete zaznamenávat, kdo a kdy k datům přistupoval, což u papírové podoby či jiného způsobu je téměř nemyslitelné. Takže vy pokládáte obavy většiny obyvatel z toho, že někdo zneužije data o jejich zdravotním stavu, když budou uložena někde na internetu, za bezpředmětné? Kdyby měli hackeři schopnost prolomit asymetrickou šifru o délce dvou tisíc bitů, tak by své úsilí určitě nezaměřili na to, aby zjistili, kdo si kdy vyzvedl z lékárny léky na prostatu, aby pak tuto informaci prodali bulvárnímu časopisu nebo farmaceutické firmě. To by se pravděpodobně raději snažili nabourat libovolný systém on-line bankovnictví, kde by měli možnost získat se stejným úsilím rovnou cash. Myslím, že obava z nebezpečí dostupnosti údajů přes internet nepovolaným osobám je skutečně přehnaná. Je známo, že ochota sdílet data o svém zdravotním stavu je přímo úměrná vážnosti zdravotních obtíží u daného člověka, a nemocní tedy sdílejí svá data mnohem raději než zdraví lidé. Také víme, že v případě, kdy je garantováno, že k datům mají přístup pouze lékaři, tak až 80 % lidí je ochotných zpřístupnit své zdravotní záznamy všem těmto oprávněným uživatelům a pouze 20 % má potřebu explicitně povolit přístup ke svým záznamům pouze konkrétním lékařům. Existuje v ČR možnost takovéto státní garance ověřeného přístupu lékařů či jiných zdravotnických pracovníků? Aktuálně nikoliv. Je však zřejmé, že jde o základní kámen celého národního ehealth. Pokud chcete operovat s citlivými daty o zdravotním stavu obyvatel na národní úrovni, musíte lidově řečeno zajistit, že víte, kdo na ně čeká na druhém konci drátu. Vzhledem k již existujícím zákonům o elektronickém podpisu, datových schránkách a základních registrech máme již nyní k dispozici nástroje, které nám umožní ověřit na internetu, kdo je kdo. Problém ale zůstává v tom smyslu, že nevím, zdali je dotyčný či dotyčná skutečně lékař, jakou má kvalifikaci, ve kterém zdravotnickém zařízení pracuje a na jaké pozici. Aktuálně se nabízí jedinečná možnost řešit tento problém v rámci redesignu postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, kterým musí projít každý zdravotník. Vznikl by tak centrální registr zdravotnických pracovníků, který kromě schopnosti ověřit identitu uživatele by byl schopen také poskytovat potenciálním pacientům informace o kvalifikaci jejich lékaře. Co když ale opravdu nechci sdílet své zdravotní záznamy. Opravdu musím emigrovat? Myslím, že i tyto případy mají řešení. Například ve Velké Británii mají navíc možnost tzv. opt-out ze systému národního ehealth, takže vaše data se prostě nesdílejí. Tento princip u nás již funguje například v oblasti transplantací, kde se kdokoliv může nechat zapsat do centrálního registru osob, které nesouhlasí s posmrtnou transplantací svých orgánů jiným lidem. Systém Opt-out ze sdílení zdravotních záznamů by u nás mohl být možný například s přirážkou ke zdravotnímu pojištění nebo regulačním poplatkům. MUDr. Zdeněk Hřib, Senior Business Consultant společnosti Aquasoft

4 Služby ehealth nabízejí řešení pro české zdravotnictví Znovu a znovu se zamýšlíme nad tím, co potřebuje české zdravotnictví a jak mu pomoci. Naším hlavním cílem, a na to někdy zapomínáme, je lepší zdraví obyvatel České republiky. K tomuto cíli vede zdravé životní prostředí, ochrana bezpečnosti a zdraví při práci, zdravý životní styl, výchova ke zdraví, účinná prevence a kvalitní a bezpečné zdravotní služby, doplňované službami sociálními. V mnoha oblastech nám může účinně pomoci využívání služeb elektronického zdravotnictví, zjednodušeně ehealth. Je načase těmto možnostem porozumět, přijmout je a využívat. V každé teoretické příručce a také v každém politickém programu se dozvíme, že nejdůležitější a také nejúčinnější je prevence. Ve společnosti roste zájem o informace o zdravém životě, životním stylu, o předcházení nemocem, jejich příznacích a možnostech léčení. Účinným nástrojem k šíření informací o zdraví a nemoci je internet. Najdeme zde nepřeberné množství informací, různě dostupných, různě kvalitních a různě pravdivých. Ve většině zemí, se kterými se chceme srovnávat, jsou již v provozu národní zdravotní portály, na kterých občan nalezne informace o zdraví a jejichž kvalita je určitým způsobem zaručena správcem portálu, většinou státem. U nás je takový portál ze značné části připraven a čekáme na rozhodnutí o jeho dokončení a spuštění. Zdravotnictví neustále čelí nedostatku zdrojů. Na prvním místě stojí, světe div se, ne peníze, ale nedostatek lidí. Naše zdravotnictví nemá dostatek kvalitních, vzdělaných a zkušených odborníků lékařů, lékárníků, sester a dalších zdravotnických pracovníků. Musíme velmi šetrně zacházet s časem těch, které máme. Mnoho času špičkových odborníků vyplýtváme na přebujelou administrativu. Elektronické zpracovávání informací, v našem případě elektronická zdravotní dokumentace, je podobně jako v jiných oborech i ve zdravotnictví správnou cestou k řešení těchto problémů. Není nutné znovu a znovu vypisovat žádanky, osobní údaje, kopírovat dokumenty a dohledávat výsledky a hledat ztracenou poštu. Podmínkou využívání elektronické zdravotní dokumentace je interoperabilita informačních systémů postavená na řádně spravovaném a rozvíjeném datovém standardu. Usilujeme o kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče. Při zdravotní péči vzniká a využívá se velké množství informací. Správná práce s informacemi je nutnou podmínkou kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Infor ma - ce vedené v elektronické podobě se lépe ukládají, vyhledávají, zpracovávají, sdílejí a předávají. Každý den hovoříme o potřebě ušetřit peníze. Těch není nikdy dost, ani ve zdravotnictví. Současně ale nechceme omezit zdravotní péči pro ty, kdo ji opravdu potřebují. Přitom v mnoha případech plýtváme. Opakujeme vyšetření, laboratorní testy, znovu pořizujeme rentgenové snímky, předepisujeme duplicitní léky. Ve většině případů je důvodem nedostatek informací. Lékař, který zbytečně opakuje vyšetření či laboratorní test, rozhodně neplýtvá úmyslně jen nemá informace o tom, že test byl již včera proveden na objednávku jiného lékaře. Můžeme takové plýtvání hodně omezit jestliže dostaneme informace, které máme, ve správný čas na správné místo. Jak jinak než v elektronické podobě. Pokud budeme mít přehled o předepisovaných a vydávaných lécích, snadněji zabráníme omylům, podvodům, duplicitám, nesprávným kombinacím léků a závažným chybám. Současně budeme mít v ruce nástroj k podpoře správné farmakoterapie. To jsou jen ve zkratce hlavní přínosy elektronické preskripce. Mohl bych pokračovat elektronická neschopenka jako cesta k propojení zdravotního a nemocenského pojištění, speciální zdravotní registry nejen jako nástroje evidence a statistiky, ale jako zdroje cenných informací pro výzkum, telemedicína, která na jedné straně zlepší dostupnost vysoce specializované péče v odlehlých oblastech, na druhé straně podporuje domácí péči jako alternativu ústavů pro dlouhodobě nemocné a seniory. Nabízí se množství dalších témat, která se do tohoto textu nevejdou. Chci se vrátit na začátek. Naše zdravotnictví potřebuje pomoc a podporu. Služby ehealth tuto pomoc nabízejí. Máme šanci tyto služby využít ve prospěch nás všech. MUDr. Milan Cabrnoch

5 KVALITA péče, KOMFORT pro pacienty, SERVIS pro lékaře Program kvality péče AKORD byl v roce 2009 v pilotním provozu spuštěn ve čtyřech krajích v Jihočeském, Plzeňském, Moravskoslezském a Ústeckém. Od do něj mohou vstoupit všichni praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost. Přihlášením do AKORDu se lékaři zavazují, že si s nimi pacient může domluvit přesný termín návštěvy, lékař jim také zařídí vyšetření u specialisty, pokud to bude potřeba a pacient si to budete přát. Seznam lékařů zapojených do systému AKORD naleznete na pod adresářem Zapojení smluvní lékaři. V létě roku 2010 už byl každý čtvrtý praktický lékař v republice zapojený do programu AKORD. AKORD přinese: servis pro lékaře přímý kontakt na koordinátora v pojišťovně, který mu bude k ruce při řešení nejrůznějších problémů lékaři získají informační podporu a pravidelné, tematicky zaměřené analýzy dat pojišťovny, která jsou užitečná pro jejich rozhodování možnost poskytování lepších služeb pacientům, ať jde o zajištění návazné specializované péče nebo jen o zvýšení komfortu pacienta finanční bonifikace zapojených lékařů při plnění dohodnutých podmínek komfort pro pacienty úsporu času v ordinacích zapojených lékařů se mohou objednat na konkrétní čas a nebudou zbytečně dlouho čekat; pokud tomu nezabrání závažné okolnosti, zejména poskytování nutné a neodkladné péče, neměli by v čekárně strávit víc než 15 minut vhodné odborníky bez hledání lékař v AKORDu zajistí objednání ke specialistovi, pokud si to pacient bude přát žádná nadbytečná vyšetření v síti lékařů zapojených do programu AKORD funguje vzájemná informovanost o zdravotní historii pacienta

6 První nemocnice v ČR rutinně využívá novou generaci klinického informačního systému Oblastní nemocnice Jičín, významné spádové zdravotnické zařízení, se stala zcela první nemocnicí v ČR rutinně využívající novou generaci klinického informačního systému. V oblasti informačního řešení klinického provozu se tak zařadila mezi přední evropská klinická pracoviště a zásadně se zapsala do dějin rozvoje zdravotnické informatiky v ČR. Specialisté společnosti ICZ, významné společnosti v oboru zdravotnické informatiky v ČR, letos úspěšně završili tento významný projekt na českém trhu nemocničních informačních systémů ukončením kompletní implementace klinického systému nové generace mpa (medical process assistant). Procesně orientované klinické informační systémy znamenají zásadní evoluční krok a milník v pojetí zdravotnické informatiky, který s sebou nese zásadní nárůst bezpečnosti léčebného procesu, měřitelné úspory na straně zdravotnického zařízení a výrazně zvyšuje standard práce zdravotníků s informační technikou. Klinický informační systém mpa, společné řešení ICZ, tradičního poskytovatele řešení pro zdravotnictví v ČR, a rakouské společnosti Systema, jedné z nejvýznamnějších Evropských společností na trhu zdravotnické informatiky, patří prokazatelně k absolutní špičce v oboru klinických informačních systémů. Po době živelného vývoje klinických systémů v ČR, který často vedl k jejich těžkopádnosti a nepřehlednosti, znamená příchod procesně orientovaného systému mpa na český trh pozitivní obrat. Po bezmála dvou letech rutinního provozu mpa v Oblastní nemocnici Jičín lze směle konstatovat, že jde o úspěšný projekt a že procesně orientovaný klinický informační systém plně obstál i ve specifických podmínkách českého zdravotnictví. A nejen obstál, ale zdra - votníkům, managementu i pacientům přinesl měřitelné výhody. Zdravotníci oceňují i skutečnost, že samotná implementace tohoto řešení podporuje efektivní úpravu procesů na klinických pracovištích, která vede k zjednodušení práce při současném zvýšení léčebného standardu. Management tohoto zdravotnického zařízení oceňuje výrazné zvýšení své informovanosti o provozu na klinických pracovištích, což vede k jeho schopnosti lépe a operativněji toto zdravotnické zařízení řídit. Informační systém mpa je v Oblastní nemocnici Jičín provozován na všech klinických pracovištích, což zahrnuje i oblast porodnictví, neonatologie či provoz centrálních operač ních sálů. Pro nemocnici je zásadní zejména automatizace některých rutinních procesů v každodenním provozu. Tam, kde jsou v konvenčním systému zdravotníci nuceni tápat v hlubinách informačních systémů, vykonává mpa vše automaticky a bezobslužně. To znamená méně stráveného času u počítače a více času pro pacienty. Pro Oblastní nemocnici Jičín šlo o zásadní krok směřující ke koncepci moderní nemocnice 21. století. Jako první zdravotnické zařízení v ČR má plně individuálně kastomizované řešení respektující všechna jeho specifika a potřeby. I v této nemocnici nyní mohou, podobně jako v mnoha významných evropských nemocnicích, kde je mpa provozováno, konstatovat, o jak zásadní krok šlo. MEDICAL FAIR BRNO CENTRAL EUROPE/REHAPROTEX 2010 Tradiční Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví MEDICAL FAIR Brno Central Europe/REHAPROTEX proběhne na brněnském výstavišti od 19. do 22. října DOPROVODNÝ PROGRAM XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE , úterý VI. VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STERILIZACI STERIL.CZ SESTRA JAKO SOCIÁLNÍ ODBORNÍK DEN NEMOCNIC 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA 10. MEZINÁRODNÍ PODIATRICKÉ SYMPOZIUM KONFERENCE E-HEALTH DAYS , středa IV. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN VI. VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STERILIZACI STERIL.CZ XXI. KONGRES ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ PRO LÉKAŘE V PRAXI KOMUNIKACE AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ SLUŽBY V medicíně se stále objevují nové poznatky, které mohou pomoci pacientům a zefektivnit práci lékařů a zdravotníků. Zprostředkování těchto informací patří k nejdůležitějším úkolům zdravotnických veletrhů a právě brněnský MEDICAL FAIR je svým rozsahem odborného doprovodného programu naprosto jedinečný. V kongresových sálech brněnského výstaviště proběhnou desítky odborných kongresů a sympózií, seminářů, prezentací a diskusních setkání. KULATÝ STŮL NA TÉMA: SPOLEČNĚ SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI TERAPIE V NEUROLOGII PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE I SPECIALISTY KONFERENCE E-HEALTH DAYS MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA , čtvrtek KONFERENCE Gate2BrnoBiotech KONFERENCE MAGNETOTERAPIE SOUČASNÁ NEMOCNICE A VÝVOJ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ MĚSTO BEZ BARIÉR , pátek MEZINÁRODNÍ KONFERENCE U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI , sobota CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ CELIAKŮ Změna programu vyhrazena. Více informací na

7 Přesná identifikace v nemocnicích Ať chceme nebo nechceme, občas nastane situace, kdy my, nebo někdo nám blízký, musí být hospitalizován v některém nemocničním zařízení. Pochopitelně máme všichni zájem na tom, aby se nám dostalo co nejlepší péče a náš stav se co nejdříve vrátil do normálu. Ke zvýšení kvality a efektivity poskytované péče bezesporu přispívá i stále intenzivnější používání nejmodernější výpočetní techniky a to ve všech oblastech. Příkladem je využívání čárových kódů nebo RFID pro identifikaci osob a předmětů, čímž se eliminuje možnost záměny, zpřesňuje přehled o zacházení s léky a ostatním materiálem. V neposlední řadě se díky používání těchto technologií zpřesňuje inventarizace, přehled umístění a údržby přístrojů využívaných v léčebných postupech a při chodu nemocnic. Příklady použití: identifikace osob a evidence podávaných léků/provedených úkonů evidence skladů léků a dalšího materiálů evidence zacházení s nebezpečným odpadem evidence a údržba přístrojů a zařízení Zařízení, které umožňuje využívání čárového kódu či RFID a následný přenos dat do informačního systému nemocnice jsou mobilní terminály Psion (Workabout Pro, IKON)nebo snímače Baracoda. Firma POINT.X spol. s r.o. je auto rizovaným distributorem těchto zařízení pro český a slovenský trh. Za dobu svého působení má za sebou celou řadu úspěšných projektů v různých oborech hospodářství i státní správy, počty provozovaných mobilních zařízení se pohybují v řádu tisíců. Mezi zákazníky POINT.X patří například energetické podniky, telekomunikační firmy, distributoři spotřebního zboží, logistická centra, spediční firmy, výrobní podniky i státní instituce. Co nabízíme: mobilní terminály Psion se zabudovaným snímačem čárového kódu a/nebo RFID (LF/LF/UHF/aktivní UHF) a možností komunikace WiFi a/nebo GPRS bezdrátové snímače čárového kódu/rfid Baracoda (komunikace Bluetooth) stolní a mobilní tiskárny čárového kódu RFID tagy a spotřební materiál do tiskáren čárového kódu (etikety) dodávky rádiových sítí WiFi tvorbu software pro mobilní řešení na zakázku konzultace k nasazení čárového kódu a RFID POINT.X, spol. s r.o. Malátova 12, Praha 5 tel.: fax:

8 Mobilní komunikace ve zdravotnictví odstartováno! O elektronickém zdravotnictví se často mluví, hodně píše a také se toho již hodně udělalo. Díky rozvoji ICT technologií se daří zkvalitňovat lékařskou péči a zefektivňovat provoz a ekonomiku zdravotnictví. Také další rozvoj především v oblasti mobilních technologií, které uživatelé všech věkových skupin běžně masově využívají, je předpokladem pro jejich intenzivní využití i ve zdravotnictví. Nejjednodušší a nejrychleší cesta jak začít, je využití jednoduchých SMS zpráv. Počet zaslaných SMS každý rok roste, jejich odeslání a příjem uživatelé běžně zvládají. Bez využití messagingových mobilních služeb si dnes už zákazníci bank nedovedou představit jejich elektronické bankovnictví. Přes několik hesel zaslaných přes SMS běžně provádějí finanční transakce po celém světě. Uživatelé si SMS zprávy zvykli využívat a spoléhají se na ně. Tak proč je podobným způsobem nevyužít i ve prospěch pacientů? Architekti messagingových služeb se na možnost využití mobilní komunikace ve zdravotnictví dívají způsobem, jakým jsou zvyklí připravovat messagingová řešení právě pro mobilní operátory nebo finanční instituce, což jsou oblasti s velkými počty náročných uživatelů. Služba, která je má oslovit, musí mít co nejvyšší vysokou užitnou hodnotu, zároveň musí být jednoduchá a s intuitivním ovládáním. Pacient je totiž také zákazník se vším všudy a je navíc zatížen starostmi o svůj zdravotní stav. Mobilní komunikace mu tak pro jeho trápení může nabídnout pomoc, kterou má na dosah ruky. Požadovaným výsledkem by tedy mělo být, aby užitečné informace, kterými jsou nemocniční informační systémy naplněny, byly doručeny ve formě SMS nebo naopak byly požadavky z mobilních telefonů pacientů a zdravotníků přijmuty a nasledně rychle zpracovány. Nemocniční informační systémy již dnes mohou být jednouduše a velmi rychle rozšířeny o mobilní služby, které prostřednictvím SMS zpráv zajišťují obousměrnou komunikaci s pacienty, resp. se zdravotníky. Uživatelé tak mohou mít možnost objednat se na vyšetření a zpětně obdržet potvrzení rezervovaného termínu. SMS zpráva může Návrh struktury messagingových zdravotnických služeb připomínat pravidelnou medikaci. Pacienti se mohou z běžného mobilního telefonu dotázat na ordinační hodiny nebo vyhledat telefonický kontakt příslušného lékaře. Zdravotnické zařízení může pomocí SMS organizovat výzkumné nebo marketingové akce. Zákazníci lékaren mohou využívat jejich SMS věrnostní program. A SMS může v neposlední řadě sloužit ke krizovému řízení zasílání zpráv na skupiny pacientů a zdravotníků v případě nějaké události nebo mezního stavu v určitém systému. Zprávy SMS ale mohou pro vzájemnou komunikaci využívat i různá zařízení a systémy, které nelze propojit běžnými síťovými prostředky. Nezanedbatelným kritériem pro využití mobilní komunikace je efektivita. Mobilní komunikace je jednoznačně finanční náklad a proti tomu je nutné postavit přínosy. Například včasná informování o termínech vyšetření a léčby šetří léčebné kapacity a omezuje prostoje zdravotníků v případě, že pacient na vyšetření nedorazí. Dalším vyčíslitelným přínosem může být zasílání upomínek pacientům za nezaplacené poplatky nebo pobyt v nemocnici. Upomínky zasílané přes SMS uspoří významné částky na poštovném. Navíc je tento způsob vymáhání efektivnější, protože zpráva je doručena adresátovi přímo do mobilu. Informační služby SMS pomáhají k lepší komunikaci zdravotnického zařízení směrem k jejich pacientům. Současný rozvoj chytrých mobilních zařízení a telekomunikačních služeb umožňuje další nasazení aplikací, které budou schopny poskytovat pacientům mobilní online přístup do různých informačních systémů, účtů pojištěnce a pod. Zároveň tato zařízení mohou pomoci vykonávat jakýsi zdravotnický dohled na dálku, což znamená monitorovat nemocného a online zaznamenávat hodnoty do vzdálených databází. Ani zdravotníci nepřijdou zkrátka. Nová mobilní zařízení, jako například tablety, které výrobci v současné době uvádí na trh, mohou vyvolat malou uživatelskou revoluci. Lehká dotyková zařízení s výbornými zobrazovacími schopnostmi a za příznivé ceny budou umožňovat online přístup k různým informacím, datům, dokumentům a obrázkům a jejich operativní aktualizaci z terénu bez zbytečných prostojů. Zde jsou hlavní důvody proč využívat mobilní komunikaci ve zdravotnictví: uživateli široce přijímaná forma komunikace, uživatelé jsou zvyklí udržovat jejich mobilní zařízení v provozu, vnímána uživateli jako spolehlivá komunikační služba, osobně vnímaná služba, rychlé využití nebo doplnění stávajících informací v NIS, úspora času pacientů a zdravotníků, efektivnější využití léčebných kapacit. Jan Čaboun pracuje ve společnosti Ness Czech, s.r.o. jako Competence Manager pro služby Mobile & Messaging

9 4D svět pro lepší lékařskou péči s on-line klinickými informacemi Omezení zbytečných a nákladných odborných vyšetření Minimalizace možných chyb a vyšší bezpečnost pro pacienty Online přístup ke kompletním výsledkům předchozích vyšetření a informacím o léčbě Systém v průběhu léčby aktivně upozorňuje lékaře na relevantní informace Bezproblémový kontakt pacienta a lékaře Efektivní práce s dokumentací Kvalitní diagnostika bez duplicit Včasné rozpoznání nežádoucích trendů ve sledované populaci Včasná identifi kace a podchycení zdravotních problémů skupin populace Bezpečný přístup a ochrana dat pacientů Zefektivnění a zkrácení léčby Komplexní řešení nabízí více pohledů podle druhu péče Rychle dostupná data umožňují ošetřit více pacientů v kratší době 3D svět je efektní. Ale 4D svět je efektivní! Čím lépe se v něm budete orientovat, tím víc z něj můžete vytěžit. Zdravotnictví je klíčovou odbornou kompetencí Ness Technologies, kterou globálně rozvíjíme už více než 15 let. Máme unikátní znalosti z různých prostředí a modelů zdravotnických systémů, jsme ověřeným partnerem pro státní správu a máme zkušenosti s řízením velkých vývojových projektů. Náš tým téměř 600 odborníků Ness Technologies v ČR má globální know-how silné společnosti i zkušenosti z lokálního trhu. Máme ve zvyku dívat se na věci jinak, hledat nová, efektivnější řešení pro naše zákazníky.

10 Referenční projekt Elektronický účet pacienta přehled čerpání poskytované péče Elektronický účet pacienta jako index čerpání poskytované péče, analýza nákladů a výnosů. Elektronický účet jde naproti plánovaným změnám v systému zdravotní péče a jde především o získání validních údajů o čerpání nepřímých nákladů ve vztahu k poskytované zdravotní péči a celkových výdajích ve zdravotnických zařízeních při zachování základní premisy mít skutečná data reflektující reálný stav V současné době zdravotnická zařízení pracují s účetními náklady a položkami, které se buď přímo, nebo nepřímo vztahují k poskytnuté péči. Ačkoliv je závazný postup účtování, neexistuje přesná metodika rozúčtování nepřímých nákladů. V tomto ohledu si každé zdravotnické zařízení vytvořilo svůj vlastní postup jak při stanovování hospodářských a nákladových středisek, tak i klíč, jakým způsobem nepřímé náklady na jednotlivá střediska účtuje a jakým způsobem je dělí mezi jednotlivá pracoviště. Otázkou zůstává, do jaké míry individuální metodiky reflektují reálnou spotřebu. Dosud také nebyl vytvořen tzv. katalog služeb ve zdravotnictví, který zahrnuje a popisuje všechny produkty, procesy a služby, které se v segmentu zdravotní péče odehrávají a vyskytují a přiřazuje jim konkrétní hodnotu. Elektronický účet pacienta přehled čerpání poskytované péče ve svém výsledku poskytuje informaci o celkových nákladech na pacienta a jednotlivé rozvrstvení na položky, jako je položka vykázané péče pojišťovnám a podíl nepřímých nákladů. Důvodem je nutná a přesná reflexe ekonomického stavu zdravotnického zařízení, důležitá pro další rozhodnutí v investicích, personáliích a podobně. Provedené analytické šetření prokázalo, že lze optimalizací organizačního schématu a pracovních procesů, generovat úspory ve vynakládaných I nákladech 8 10%, které 11:24 mohou Stránka být investovány 1 do jiných rozpoč - tových kapitol zdravotnického zařízení. Projekt elektronického účtu pacienta je zaměřen na poskytovatele zdravotní péče a největší úspory získává primárně poskytovatel zdravotní péče a jeho zřizovatel. Zároveň je zohledněn i fakt, že každé zdravotnické zařízení je individuální živý organizmus s vlastní autonomií a je zachován princip transparentnosti, snadné aplikovatelnosti a replikace na další zdravotnická zařízení. Cesta k výslednému elektronickému účtu pacienta vede přes zpracování a popis obsáhlého souboru dat a procesů. Primární analýza postihuje všechny pracovní procesy všech zúčastněných skupin uživatelů a účastníků v rámci poskytování lékařské péče. Analýza zároveň zkoumá organizační uspořádání zdravotnického zařízení, indikuje silná a slabá místa, popisuje role a přiřazuje jim hodnotu. Součástí analytické části je též interní ICT audit, který popisuje současný stav využití informačních systémů ve zdravotnickém zařízení a jeho napojení na existující procesy. Cost Benefit Analýza (CBA) a Cost Effectivness Analýza (CEA) popisují současné využití prostředků ve vztahu k reálnému provozu, analyzují cashflow, spolupráci se zdravotními pojišťovnami apod. V návrhové části se zaměřujeme na návrh optimalizace organizační struktury, procesů, doporučení ke zlepšení technologické vybavenosti, pokud je potřeba. Návrhová část přímo vychází z analytické části a navazuje na ni aplikační část. Průběžné sledování a hodnocení provedených změn a závěrečné vyhodnocení po jednom roce, analýza nového stavu, tj. vyhodnocení reálných dopadů změn na provoz zdravotnického zařízení, a případná opatření vedoucí k optimalizaci oblasti, u kterých byla zjištěna potřeba úpravy, jsou nedílnou součástí řešení. Stanislava Bártová pracuje ve společnosti Ness Czech, s.r.o. jako Experienced Business Analyst pro oblast zdravotnictví České národní fórum pro ehealth, o.s. si Vás dovoluje pozvat na cyklus odborných konferencí Sestra a práce s informačními a komunikačními technologiemi Komplexní vzdělávací program určený všem zdravotnickým pracovníkům pod záštitou ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. a České asociace sester. se uskuteční od do 18 hodin ve dnech: Praha Jihlava Plzeň Hradec Králové Ústí nad Labem Kolín Skladba přednášek Elektronická identifikace, elektronická dokumentace Zdravotnické registry a standardy Zdravotnické vzdělávání a portály Etika a etické problémy v souvislosti s poskytováním kvalitní ošetřovatelské péče Novinky v ošetřování ran Novinky v legislativě Počet hodin akce: 4 Počet kreditů: 4 Registrovaná akce pod číslem: ČAS/KK/2967/2010 (dle vyhlášky MZČR č. 321/2008 Sb. 3) Hlavním partnerem cyklu odborných konferencí se stala Partnery cyklu jsou Mediální partner Organizační zajištění více informací a registrace na:

11 ehealth Days a 20. října 2010, Výstaviště Brno, sál Morava, Pavilon A3 Nakladatelství Sdělovací technika Vás zve na další ročník odborné konference ehealth Days 2010, která je již tradiční a velice prestižní doprovodnou akcí veletrhu Medical Fair 2010 v Brně. Záštitu nad akcí poskytl Ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger a v rámci programu, který bude navazovat na akci Den nemocnic, proběhne panelová diskuze za účasti vrcholných představitelů Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupců vedení krajů, zdravotnických institucí a managementu zdravotnických zařízení. Konference bude dále pokračovat tradičním programem představení nejnovějších trendů z oblasti aplikací ehealth a telemedicíny a využití informačních a komunikačních technologií pro přímý výkon zdravotní péče. Pod záštitou: Generální partner: Hlavní partneři: Partneři: Mediální partneři: Ve spolupráci: Informace o možnostech partnerství na této konferenci získáte na tel.: , nebo na Informace o programu a podmínkách účasti získáte na

12

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Legislativa Infrastruktura veřejné správy Projekty Finance Informace

Legislativa Infrastruktura veřejné správy Projekty Finance Informace Legislativa Infrastruktura veřejné správy Projekty Finance Informace Obecné: informační systémy veřejné správy, archivnictví, ochrana osobních údajů. Speciální: zdravotnictví, sociální systémy. Zákon o

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

PROGRAM AKORD 2G VZP. e-health Day 2011. 22. únor 2011

PROGRAM AKORD 2G VZP. e-health Day 2011. 22. únor 2011 PROGRAM AKORD 2G VZP e-health Day 2011 22. únor 2011 DNEŠNÍ STAV - PACIENT V systému se neorientuje, nerozumí často tomu, co mu říká lékař, je používán jako poslíček mezi lékaři, volá si pro výsledky vyšetření,

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

České národní fórum pro ehealth: vzdělávání. MUDr. Pavel Kubů Člen správní rady Fora

České národní fórum pro ehealth: vzdělávání. MUDr. Pavel Kubů Člen správní rady Fora České národní fórum pro ehealth: vzdělávání MUDr. Pavel Kubů Člen správní rady Fora Vzdělávací projekty ČNFeH Počítač v ordinaci komplexní vzdělávací program 10 seminářů, učebnice, elearning Sestra a práce

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Přínos elektronizace zdravotnictví z pohledu zdravotního pojištění

Přínos elektronizace zdravotnictví z pohledu zdravotního pojištění Přínos elektronizace zdravotnictví z pohledu zdravotního pojištění MUDr. Pavel Horák CSc., MBA, ředitel VZP ČR Seminář PSP ČR Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů, Praha

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení MD Comfort Ambulantní software Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení Vlastnosti tenko tlustý klient s vlastní DB architektura klient server automatická replikace (zrcadlení)

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Karta klienta Integrace agend zdravotních a sociálních

Karta klienta Integrace agend zdravotních a sociálních Karta klienta Integrace agend zdravotních a sociálních Jiří Schlanger Ministerstvo zdravotnictví ČR Vladimír Šiška Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ISSS 2011, 4.4.2011 Co je to Karta klienta? Karta

Více

ehealth ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch

ehealth ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch ehealth nová kvalita v péči p i o zdraví ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší porodnost, vyšší věk rodičů vědecko technický pokrok

Více

Národní plán rozvoje ehealth

Národní plán rozvoje ehealth Národní plán rozvoje ehealth verze 2.010 Jiří Kyliš, ICT Unie, pracovní skupina ehealth kulatý stůl ČNFeH a ICT Unie, 25. 5. 2010, Praha Agenda ICT Unie Národní plán rozvoje ehealth Jak jsme na to šli?

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu, ODS. Praha, 23. května 2007

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu, ODS. Praha, 23. května 2007 K čemu nám je ehealth? MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Praha, 23. května 2007 Osnova prezentace zdraví zdravotnictví evropské souvislosti informovaný pacient zpráva ERA ehealth

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

ehealth Day 2012 ehealth Assistance

ehealth Day 2012 ehealth Assistance Nakladatelství Sdělovací technika uvádí konferenci ehealth Day 2012 ehealth Assistance úterý 21. února 2012 od 9:00 hod Kongresový sál IKEM PROGRAM 9:00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 9:30 Zahájení konference - RNDr.

Více

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart Nové trendy ehealth INSPO 2011 Filip Linhart Obsah 1. Globální obraz Aktivity Telefónica O2 2. Dostupné služby Telemedicína TeleCare 3. Budoucí rozvoj Globální obraz Skupina Telefónica založena v roce

Více

Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014. Ing. Iva Merhautová, MBA

Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014. Ing. Iva Merhautová, MBA Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014 Ing. Iva Merhautová, MBA Elektronizace služeb Elektronizace služeb obecně je prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů služeb a péče, plátců

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví?

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? Miroslav Skokan Siemens IT Solutions and Services ISSS 2008 Strana 1 Duben 2008 Agenda Co je ehealth? Koho se ehealth týká? Bariéry ehealth

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika. Pokračuje ehealth v ambulancích?

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika. Pokračuje ehealth v ambulancích? Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika CompuGroup Medical Česká republika JAN HLAVÁČEK Ředitel divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Bc.Lukáš Cakl Březen 2011 IZIP, a.s. Soukromá společnost Založena v roce 2001 třemi lékaři Specializace na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení E-health pohled SÚKL a reálné zapojení Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL a e-health Za stávajícího stavu se SÚKL na e-health podílí zejména elektronickou preskripcí ereceptem Nepřímo pak

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU NEJEN Z HLEDISKA E-HEALTH Štěpán Svačina

ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU NEJEN Z HLEDISKA E-HEALTH Štěpán Svačina ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU NEJEN Z HLEDISKA E-HEALTH Štěpán Svačina Anotace České zdravotnictví se v hodnocení EU dostalo na nečekaně přední místa. Je to dáno především snadnou dostupností

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Co je smyslem a cílem zdravotnictví? 1. Udržet či prodloužit délku života. 2. Udržet nebo zvýšit jeho kvalitu. 3. Onemocněním předcházet a nemocným zajistit

Více

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví SMS platby pro úhradu poplatků ve zdravotnictví Představení společnosti ATS Společnost Advanced Telecom Services působí na trhu hlasových služeb a mobilního marketingu od roku 1997. ATS patří mezi největší

Více

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth nevnímáme jen jako elektronické zdravotnictví, ale v širším pojetí jako komplexní využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 Heterogenní prostředí Nemocnice a spec. ústavy fakultní, krajské, městské, soukromé lázně, rehabilitační ústavy, LDN Mimonemocniční lékaři

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9. egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.2013 Mikulov Co bylo loni? ZÁKLADNÍ REGISTRY - zjednodušení života občana ad

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

CENTRUM APLIKOVANÉ KYBERNETIKY 3 BALÍČEK 20 FRAMEWORK PRO IMPLEMENTACI TECHNOLOGIÍ

CENTRUM APLIKOVANÉ KYBERNETIKY 3 BALÍČEK 20 FRAMEWORK PRO IMPLEMENTACI TECHNOLOGIÍ CENTRUM APLIKOVANÉ KYBERNETIKY 3 BALÍČEK 20 FRAMEWORK PRO IMPLEMENTACI TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE DO ZDRAVOTNICTVÍ (FRAMEWORK AUTOID HEALTCARE) PROJEKT TE01020197 ŘEŠEN S PODPOROU TA ČR. Představení

Více

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CEE ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED ZEBRA TECHNOLOGIES HISTORIE

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/18 (09/2016) Stručný přehled

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI Michal Rada hlavní architekt EG MPSV a člen týmu pro tvorbu Národní strategie ehealth Sociálně-zdravotní systémy Vesměs jsou tři pojetí:

Více

Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020

Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Postupy a plány elektronizace Aktuální stav jednotlivých projektů Registry dat Elektronická

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Konference ČZF 30. březen 2012 Ján Palguta, M.A. 1 Základní cíle průzkumu Analýza dat z průzkumu veřejného mínění dokáže zachytit společenské vnímání

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více