1.2. Formátování odstavce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2. Formátování odstavce"

Transkript

1 1.2. Formátování odstavce Pokročilé nastavení řádkování Pokročilé nastavení řádkování najdete v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíte klepnutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Odstavec na kartě Domů. Možnosti řádkování Jednoduché řádkování je přizpůsobeno největšímu znaku na řádku 1,5 řádku jeden a půl násobek jednoduchého řádkování Dvojité dvojnásobek jednoduchého řádkování Nejméně povolí pouze nejmenší možné řádkování tak, aby v řádcích byly vidět všechny znaky či grafické objekty Přesně nastaví přesné řádkování zadané v bodech, přičemž můžete nastavit i takové řádkování, které je v bodech menší než samotná velikost písma Násobky násobky jednoduchého řádkování, např. zadáte-li násobek 3, řádkování bude trojité atd Nastavení toku textu Detailnější nastavení odstavců se týká nastavení toku textu, jako je kontrola osamocených řádků, svazování odstavců a řádků. Tyto možnosti opět naleznete v dialogu Odstavec, který otevřete šipkou ve skupině Odstavec na kartě Domů. Po otevření dialogu přepněte na kartu Tok textu. Kontrola osamocených řádků na posledním řádku stránky nezůstane osamocen první řádek odstavce a stejně tak nebude nová stránka začínat posledním řádkem odstavce ze stránky předešlé Svázat s následujícím zajistí, že formátovaný odstavec zůstane společně s následujícím odstavcem na stejné stránce. Např. nedojde k rozdělení nadpisu a následujícího odstavce na dvě stránky Svázat řádky zajistí, že všechny řádky formátovaného odstavce zůstanou na stejné stránce Vložit konec stránky před zajistí, že formátovaný odstavec bude vždy umístěn na nové stránce Potlačit čísla řádků vynechá číslování řádků ve vybraných odstavcích Nedělit slova nedělí slova ve vybraných odstavcích 10

2 Číslování víceúrovňových seznamů Víceúrovňový seznam umožňuje vytvořit číslování odstavců ve více úrovních, jako to vidíte např. na číslování kapitol v této publikaci nebo v jejím obsahu. Vytvoření víceúrovňového seznamu 1. Chcete-li začít číslovat, zapněte u vybraného odstavce číslování tlačítkem Víceúrovňový seznam na kartě Domů ve skupině Odstavec a vyberte z nabídky styl číslování. 2. Jakmile přejdete klávesou Enter do dalšího odstavce a chcete nastavit druhou úroveň číslování, stiskněte klávesu TAB, čímž vytvoříte další úroveň číslování. 3. Po ukončení odstavce můžete pokračovat ve stejné úrovni nebo přejít na další opět klávesou TAB, nebo se vrátit do předchozí úrovně klávesovou kombinací SHIFT+TAB. Stejný postup s využitím klávesy TAB a kombinace SHIFT+TAB můžete použít i pro víceúrovňový seznam odrážek. Úprava víceúrovňového seznamu Pokud číslování nezačne hodnotou, kterou požadujete, můžete ji snadno změnit, stejně tak odsazení číslovaného seznamu. Pravým tlačítkem klepněte na číslo odstavce, které chcete změnit a v nabídce zvolte jednu z možností: Pokračovat v číslování naváže na předchozí seznam číslování Znovu začít od 1 začne číslovat seznam znovu od 1 Nastavit hodnotu číslování umožní nastavit vlastní hodnotu číslování, od které bude seznam začínat Upravit odsazení seznamu umožní změnit odsazení čísel od okraje stránky a odsazení samotného textu číslovaného odstavce od okraje stránky 11

3 1.3. Formátování stylů Použití stylů velmi usnadňuje práci s rozsáhlými dokumenty. Pro efektivní práci s nimi je důležité ovládat jejich funkcionalitu a důsledně je v dokumentech používat. Usnadní Vám nejen práci s formátováním nadpisů a samotného textu, ale zajistí i jakousi automatizaci formátování. Dalším důležitým aspektem využití stylů je generování automatického obsahu dokumentu, který si přebírá obsah a čísla stran textu, na kterém jsou použity úrovně stylů nadpisů. Typy stylů Znakový formátuje vybraný text, při úpravě stylu dojde k aktualizaci u textu, na kterém je použit daný znakový styl Odstavcový formátuje vybraný odstavec, při úpravě stylu dojde k aktualizaci u odstavců, na kterých je použit daný odstavcový styl Propojený formátuje vybraný text i vybrané odstavce, při úpravě stylu dojde k aktualizaci u textu i odstavců, na kterých je kombinovaný styl použit Tabulka formátuje vybrané tabulky, při úpravě stylu dojde k aktualizaci pouze u tabulek, na kterých je použit daný styl Seznam formátuje vybrané seznamy odstavců, při úpravě stylu dojde k aktualizaci pouze u seznamů, na kterých je použit daný styl Vytvoření, úprava a aktualizace stylu Vytvoření stylu 1. Na kartě Domů ve skupině Styly klepněte na šipku v pravém dolním rohu, otevře se dialogové okno Styly. 2. V dialogu Styly klepněte v levém dolním rohu na tlačítko Nový styl. 3. V zobrazeném dialogu nastavte: Název stylu velmi důležité k rozeznání od ostatních stylů Typ stylu vyberte, zda bude formátovat znak, odstavec nebo obojí, tabulku či seznam Styl založený na zvolte, ze kterého bude nový styl vycházet. Pokud se jedná o styl, který bude formátovat nadpisy a budete generovat obsah dokumentu, vždy vycházejte z jednotlivých úrovní Nadpis1, 2, 3 atd. 12

4 Úprava stylu Styl následujícího odstavce zvolte, který styl bude následovat po ukončení stávajícího odstavce s tímto stylem. Zpravidla následuje styl Normální. Formátování nastavte všechny potřebné formáty, pro detailnější nastavení využijte tlačítko Formát v pravém dolním rohu dialogu (Písmo, Odstavec, Ohraničení, Tabulátory atd.) V případě, že se rozhodnete změnit formátování nadpisů či jiných částí dokumentu, na kterých je použit jeden z typů stylů, není potřeba procházet celý dokument a zdlouhavě měnit formáty, ale pouze stačí upravit konkrétní styl, který je použit na částech dokumentu, u kterých chcete změnit formátování. Změna se projeví právě ve všech částech, kde je daný styl použit. 1. Otevřete dialog Styly šipkou v pravém dolním rohu skupiny Styly na kartě Domů. 2. V seznamu najděte styl, který chcete upravit a klepněte na šipku na konci řádku s daným stylem. Z rozbalené nabídky vyberte volbu Změnit 3. Proveďte změny ve formátování a změny uložte. Aktualizace stylu K aktualizaci na částech dokumentu, kde je použit daný styl dojde automaticky po uložení změn v daném stylu Formátování sloupců Rozvržení textu do sloupců a jejich počet Při rozdělování textu do sloupců je důležitá práce s oddíly a jejich konci. Pokud již máte v dokumentu nějaký text a hodláte dále psát např. do dvou sloupců, pak považujte předešlý text za jeden samostatný oddíl, který je nutné oddělit od toho následujícího, jelikož bude mít odlišný počet sloupců. To samé platí, chcete-li psaní do aktuálního počtu sloupců změnit. Rovněž musíte ukončit stávající oddíl a započít nový. 1. Umístěte textový kurzor na konec odstavce, který má být prvním oddílem. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky otevřete nabídku tlačítka Konce a vyberte Konec oddílu, typ Nepřetržitě. V místě ukončení oddílu se zobrazí značka konce oddílu. 2. V tuto chvíli můžete nastavit nový počet sloupců pro nový oddíl. Karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky a tlačítko Sloupce. 13

5 3. Text se bude psát do prvního ze sloupců, dokud neskončíte na posledním řádku stránky daného sloupce, pak teprve kurzor přeskočí do sloupce následujícího. Pokud však chcete přejít do dalšího sloupce dříve, můžete jej ukončit na kartě Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky, tlačítko Konce a vyberte volbu Sloupec. 4. Jakmile se dostane až do posledního sloupce a chcete přejít zpět do prvního, ukončete oddíl, typ Nepřetržitě. Můžete pokračovat v psaní textu do aktuálního počtu sloupců nebo jej v tuto chvíli změnit Šířky sloupců, mezer, linky mezi sloupci Pro rozšířené možnosti sloupců zvolte možnost Další sloupce. Vlastní počet sloupců zadejte v kolonce Počet sloupců. Zatržením políčka Čára mezi, vytvoříte oddělovací čáru mezi jednotlivými sloupci. V oblasti Šířka sloupců a mezer ručně nastavíte šířku jednotlivých sloupců a šířku mezery mezi nimi. Zatržením políčka Sloupce stejně široké zajistíte automaticky stejnou šíři všech sloupců Vložení a odstranění konce sloupců Vložení konce sloupce 1. Umístěte kurzor v místě, kde chcete sloupce ukončit. Ukončete sloupec na kartě Rozložení stránky, ve skupině Vzhled stránky tlačítkem Konec > Sloupec. 2. Zpět do prvního sloupce nebo při potřebě změnit počet stávajících sloupců otevřete nabídku tlačítka Konce > Konec oddílu, typ Nepřetržitě. 14

6 Odstranění konce sloupce 1. Zapněte zobrazení značek (karta Domů, skupina Odstavec > Zobrazit vše). 2. Umístěte kurzor před značku konce sloupce a odstraňte ji klávesou Delete Formátování tabulek Automatický formát a styl tabulky Automatický formát Nástroj, který umožňuje vložit novou tabulku do dokumentu s již předdefinovaným formátem. 1. Na kartě Vložení ve skupině Tabulky otevřete nabídku Tabulka > Rychlé tabulky. Zde zvolte jednu z předdefinovaných tabulek. Styl tabulky 1. Označte vytvořenou tabulku. Na pásu karet pod Nástroji tabulky přepněte na kartu Návrh a ve skupině Styly tabulky vyberte automatický styl tabulky. 15

7 Sloučení a rozdělení buněk v tabulce Sloučení buněk Sloučení buněk využijete např. v případě, že chcete obsah jedné buňky zarovnat vlevo, na střed či vpravo ne uvnitř jedné buňky, ale ve více buňkách. Často se tato možnost používá při zarovnávání nadpisů tabulek v jejím prvním řádku apod. 1. Označte oblast buněk, které chcete sloučit. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky klepněte ve skupině Sloučit na tlačítko Sloučit buňky. Rozdělení buněk 1. Označte sloučenou oblast buněk, kterou chcete rozdělit. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky klepněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit buňky. 3. Zadejte na kolik sloupců a řádků chcete sloučenou oblast rozdělit Okraje v buňce, zarovnání a směr textu Změna okrajů v buňce Výchozí nastavení tabulek je takové, že velikost buňky je automaticky přizpůsobena na výšku nastaveného písma uvnitř tabulky. Pokud chcete zajistit v celé tabulce, že nad, pod, vlevo a vpravo od textu uvnitř buňky bude vytvořen okraj (prázdné místo), využijte možnost změny okrajů buňky. 1. Klepněte do tabulky, v které chcete změnit okraje buněk. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky ve skupině Zarovnání klepněte na tlačítko Okraje buňky. 16

8 Změna zarovnání v buňkách V buňkách můžete zarovnávat jejich obsah vodorovně i svisle. Možnosti zarovnání najedete na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky ve skupině Zarovnání. Svisle nahoru: doleva, na střed, vpravo Svisle doprostřed: doleva, na střed, vpravo Svisle dolů: doleva, na střed, vpravo Směr textu v buňkách Umožňuje změnit směr textu ve vybraných buňkách Automatické opakování řádků a záhlaví tabulky na dalších stránkách Tato funkce umožňuje u tabulek zabírajících více než jednu stránku opakovat první řádek tabulky (např. obsahující nadpisy sloupců) na každé stránce. 1. Na pásu karet pod Nástroji tabulky klepněte na kartu Rozložení a ve skupině Data na tlačítko Opakovat řádky záhlaví Povolení/zamezení rozdělení řádku tabulky koncem stránky Tato volba povolí nebo nepovolí rozdělení řádku koncem stránky, k čemuž automaticky dojde tehdy, nevejde-li se text do posledního řádku tabulky na konci stránky. Pokud nepovolíte rozdělení, celý tento řádek bude začínat až na stránce následující. 1. Klepněte do řádku tabulky, u kterého chcete povolit/nepovolit jeho rozdělení koncem stránky. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky klepněte ve skupině Tabulka na Vlastnosti tabulky. 17

9 3. V dialogu Vlastnosti tabulky přepněte na kartu Řádek. V oblasti Možnosti zatrhněte nebo zrušte zatržení políčka Pokračování řádku na další stránce Řazení dat v tabulce V tabulkách můžete řadit data podle kritérií v jednom či více sloupcích. Řadit můžete text, číslo a datum vzestupně nebo sestupně. 1. Klepněte do tabulky, ve které chcete data seřadit. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky ve skupině Data klepněte na tlačítko Seřadit. 3. Zvolte, zda je seznam s nebo bez záhlaví, tedy zda tabulka obsahuje nadpisy sloupců. 4. V oblasti Seřadit podle zvolte primární řazení, typ řazených dat a způsob řazení. 5. Pokud chcete při shodných záznamech v prvním sloupci řadit podle dalšího, zvolte jej v oblasti Potom podle. 18

10 Převod textu na tabulku a opačně Pokud chcete již napsaný text převést na tabulku, je potřeba, aby byl text oddělen speciálními znaky čárky, tabulátory, konce odstavců. Vložením čárek nebo tabulátorů označíte místa, kde má být text rozdělen do sloupců. Znakem konce odstavce označíte, kde má začínat nový řádek. 1. Vyberte text, který chcete převést. 2. Na kartě Vložení ve skupině Tabulky otevřete nabídku tlačítka Tabulka a zvolte možnost Převést text na tabulku. 3. V zobrazeném dialogu vyberte použitý typ oddělovače textu, tedy jakým znakem jsou odděleny sloupce (odstavec, středník, tabulátor nebo jiný). Výsledek převedeného textu text oddělený čárkami a odstavci 1.6. Titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky Přidání titulku nad a pod grafický objekt nebo tabulku Titulek je text, který se zobrazuje pod či nad vloženým objektem a umožňuje k němu přidat popisek. Titulky můžete vkládat ke grafickým objektům, tabulkám a rovnicím. 1. Vyberte objekt, ke kterému chcete přidat titulek. 2. Na kartě Reference ve skupině Titulky klepněte na tlačítko Vložit titulek. 3. Zadejte do pole Titulek popisek k objektu. 4. V oblasti Možnosti zvolte v seznamu Titulek typ objektu, ke kterému titulek přidáváte (obrázek, tabulka, rovnice). 5. Zvolte umístění titulku. 19

11 6. Pokud nechcete v popisku titulku zobrazovat typ objektu, např. Obrázek 1, ale pouze číslo titulku, zatrhněte políčko Vyjmout z titulku typ objektu. 7. Pokud chcete v popisku titulku zobrazovat jiný typ objektu, zvolte možnost Nový titulek 8. Pro možnosti přečíslování a formát číslování klepněte na tlačítko Číslování. 9. Chcete-li použít automatické číslování a vkládání titulky, zvolte Automatický titulek Obrázek 1: Pes s kostí Přidání a odstranění nového titulku (jmenovky) Pokud potřebujete jiný titulek (jmenovku), než obrázek, tabulka či rovnice, přidáte další titulek tlačítkem Nový titulek Vytvořený titulek odstraníte zvolením titulku v seznamu titulků a následným klepnutím na tlačítko Odstranit titulek. 20

12 Změna formátu číslování titulků Samotné číslování titulků můžete měnit podobně, jako číslování odstavců. V dialogovém okně pro vložení titulku klepněte na tlačítko Číslování. Zde zvolíte formát číslování, číslování včetně kapitoly a jaký má být zvolen oddělovač mezi číslem titulku a popiskem titulku Vložení a úprava poznámky pod čarou, vysvětlivky Poznámky pod čarou a vysvětlivky jsou nástroje, které se běžně využívají v rozsáhlých dokumentech. Slouží k podání vysvětlení jednotlivých slov, myšlenek apod. Poznámka pod čarou se zobrazuje v levé spodní části stránky, vysvětlivka až na konci dokumentu. Vložení poznámky pod čarou 1. Umístěte kurzor za slovo, ke kterému chcete přidat poznámku pod čarou. 2. Vložte poznámku na kartě Reference, skupina Poznámky pod čarou > Vložit pozn. pod čarou. 21

13 Úprava a procházení poznámek pod čarou Tlačítko Další pozn. pod čarou umožňuje přejít k předchozí nebo následující poznámce pod čarou. Tlačítkem Zobrazit poznámky budete procházet dokument a zjistíte, kde jsou poznámky umístěny. Při změně textu poznámky pod čarou dojde ke změně poznámky i přímo v textu. Pokud budete text přesouvat, dojde automaticky i k přečíslování poznámek (text přesouvejte i s číslem poznámky). Vložení vysvětlivky, úprava a procházení vysvětlivek Stejné jako poznámky pod čarou Převod poznámky pod čarou na vysvětlivku a naopak, formát číslování Poznámky pod čarou a vysvětlivky umožňují jejich převod z poznámek pod čarou na vysvětlivku a naopak nebo prohození všech poznámek s vysvětlivkami. 1. Na kartě Reference klepněte na šipku v dolním rohu skupiny Poznámky pod čarou. 2. V okně Poznámka pod čarou a vysvětlivka klepněte v oblasti Umístění na tlačítko Převést 3. Zvolte jednu ze tří voleb převodu. 4. Chcete-li změnit formát číslování, proveďte tak v seznamu Formát číslování nebo zadejte vlastní značku (symbol). Zadejte, od kterého čísla chcete začít číslovat. 22

14 1.7. Rejstříky a seznamy Vložení a aktualizace obsahu dokumentu Obsah dokumentu můžete vytvořit s použitím stylů nadpisů (např. Nadpis 1, Nadpis 2 atd.) u textu, který chcete do obsahu zahrnout. Veškerý text, na který je použit styl nadpisu bude aplikací vyhledán a vložen do obsahu. Při provádění změn v dokumentu můžete obsah aktualizovat, buď samotné číslování stránek, nebo celý obsah včetně textu v něm. Při vytváření obsahu můžete využít jeden z přednastavených stylů obsahu nebo vytvořit vlastní obsah se zvolenými možnostmi a libovolnými vlastními styly, které jste v dokumentu použili. Obsah můžete vytvořit i ručně. Vložení automatického obsahu dokumentu 1. Vyberte text, který chcete zobrazit v obsahu. 2. Na kartě Domů ve skupině Styly vyberte požadovaný styl nadpisu. (Číslo v názvu stylu nadpisu označuje úroveň nadpisu. Např. chcete-li vybraný text použít jako hlavní nadpis, použijte styl Nadpis 1, pokud se jedná o podnadpis, podkapitolu, vyberte Nadpis 2 atd.). 3. Označte místo, kde chcete zobrazit obsah dokumentu. 4. Na kartě Reference klepněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a poté vyberte požadovaný styl obsahu. Aktualizace obsahu dokumentu Pokud po vložení obsahu provedete v dokumentu změnu, např. dojde k posunu nadpisu na jinou stranu nebo změníte samotný text nadpisu, pak je třeba aktualizovat obsah, aby se změna projevila i zde. Aktualizaci provedete buď v samotném obsahu klepnutím na tlačítko Aktualizovat tabulku, nebo na kartě Reference ve skupině Obsah tlačítkem Aktualizovat tabulku. Vyberte způsob aktualizace obsahu. 23

15 Vložení a aktualizace seznamu obrázků Podobně jako obsah dokumentu vytvoří seznam např. nadpisů, vytvoří seznam obrázků soupis obrázků v dokumentu, u kterých jsou použity titulky. Pro vytvoření seznamu obrázků zadejte titulky k obrázkům, které chcete do seznamu zahrnout viz. kapitola 1.6. a po vložení seznamu obrázků je Word vyhledá, setřídí podle čísla a zobrazí seznam obrázků. 1. Umístěte kurzor v místě, kde chcete zobrazit seznam obrázků. 2. Na kartě Reference ve skupině Titulky klepněte na tlačítko Vložit seznam obrázků. 3. V dialogovém okně Seznam obrázků zvolte možnosti pro vložení: Zobrazit čísla stránek (na kterých se obrázky nachází) Čísla stránek zarovnat doprava (k pravému okraji stránky) Vodicí znak (znak použitý mezi titulkem obrázku a číslem strany) Formát (styl zobrazení) Popisek titulku (jmenovka obrázek, tabulka atd.) Včetně popisku a čísla (zobrazí/nezobrazí jmenovku a číslo obrázku) Pokud přidáte, odstraníte, přesunete nebo upravíte titulky či jiný text, je nutné seznam obrázků aktualizovat. Aktualizaci provedete buď pravým klepnutím myši do seznamu obrázků a zvolíte Aktualizovat pole nebo klepnete do seznamu obrázků a stisknete funkční klávesu F9. Následně v dialogovém okně zvolte způsob aktualizace pouze čísla stránek nebo celá tabulka, která zaktualizuje i titulky obrázků. 24

16 Rejstřík Rejstřík je seznam pojmů a témat obsažených v dokumentu a to včetně stránek, na kterých se pojmy vyskytují. Položky rejstříku Rejstřík lze vytvořit z následujících položek: slova, věty, symboly témata v určitém rozsahu stránek odkazy na jinou položku (křížový odkaz) Po označení položky rejstříku, vloží aplikace Word do dokumentu speciální pole označené jako XE (Index Entry), které obsahuje označenou hlavní položku a zvolené křížové odkazy. Hlavní položka Křížový odkaz Po označení všech položek, můžete rejstřík sestavit. Word shromáždí položky rejstříku, seřadí podle abecedy, vytvoří odkazy na příslušná čísla stránek, vyhledá duplicitní položky na stejné stránce a rejstřík zobrazí. Označení položek rejstříku a jeho vytvoření 1. Označte slovo nebo frázi a na kartě Reference ve skupině Rejstřík klepněte na tlačítko Označit položku. 2. Hlavní položku rejstříku vytvořte zadáním textu do pole Hlavní položka. 3. Položku můžete upravit vytvořením vnořené položky, položky třetí úrovně nebo křížového odkazu na jinou položku. Vnořená položka = položka rejstříku, která spadá pod obecnější nadpis. 4. V zobrazeném okně můžete formát text i čísla stránek. Klepnutím na tlačítko Označit označíte položku rejstříku, klepnutím na Označit vše označíte všechny výskyty daného textu v dokumentu. 5. Na kartě Reference ve skupině Rejstřík klepněte na tlačítko Vložit rejstřík. 25

17 Vytvořený rejstřík: 1.8. Záložky a křížové odkazy Záložky Záložka je nástroj, který ve Wordu usnadňuje navigaci. V podstatě se záložka ve Wordu dá přirovnat ke klasické záložce v knížce, která rovněž usnadňuje navigaci. Záložka označuje určitý text nebo místo v dokumentu, ke kterému přiřadíte název a ke kterému se později můžete vrátit, aniž byste museli dokument procházet a místo či text hledat. Přidání záložky 1. Vyberte text nebo místo, ke kterému chcete záložku přidat. 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klepněte na tlačítko Záložka. 3. V okně Záložka zadejte název záložky (výstižný text, charakterizující daný text či místo bez mezer) 4. Klepněte na tlačítko Přidat. Název záložky se objeví v seznamu záložek. Odstranění záložky 1. Na kartě Vložení klepněte na tlačítko Záložka ve skupině Odkazy. 2. V seznamu záložek vyberte tu, kterou chcete odstranit a klepněte na tlačítko Odstranit. Přechod na požadovanou záložku 1. Na kartě Vložení klepněte na tlačítko Záložka ve skupině Odkazy. 2. V seznamu záložek vyberte tu, na kterou chcete přejít a klepněte na tlačítko Přejít na. 26

18 Zobrazení závorek záložek Pokud přiřadíte záložku k vybranému textu, zobrazí se text v hranatých závorkách. Záložka přiřazená k místu v dokumentu bude zobrazena jako písmeno I. 1. Otevřete nabídku Soubor a zvolte Možnosti. 2. V levém menu přejděte na nabídku Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit záložky v části Zobrazit obsah dokumentu. 4. Potvrďte OK Křížový odkaz Křížový odkaz odkazuje na položku, která je umístěna v jiné části téhož dokumentu. V případě, že chcete použít křížový odkaz na položku jiného dokumentu, je potřeba nejprve oba dokumenty sloučit do hlavního dokumentu. Položka, na níž vytváříte křížový odkaz, již musí existovat, např. záložka, nadpis apod. Pak teprve můžete vytvořit křížový odkaz. 27

19 Vložení křížového odkazu na text či položku 1. Vyhledejte text či položku, na kterou chcete přidat křížový odkaz a označte ji. 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klepněte na tlačítko Křížový odkaz. 3. Vyberte typ odkazu, na který chcete vytvořit křížový odkaz, např. záložka, nadpis atd. 4. V seznamu Vložit odkaz na vyberte typ položky, kterou chcete do dokumentu vkládat, například text záložky. 5. Pod těmito seznamy vyberte ze seznamu tu položku, na níž se chcete odkazovat, např. Položka_rejstříku. 6. Pro přímý přechod na požadovanou položku ponechte zatržené políčko Hypertextový odkaz. 7. Klepněte na tlačítko Vložit. Pokud se tvar křížového odkazu zobrazuje jako pole, např. tímto způsobem: můžete přepnout zobrazení z kódů polí na výsledky polí klávesovou kombinací ALT+F9 nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na kód pole a vybráním příkazu Přepnout zobrazení polí. Vložení křížového odkazu na položku rejstříku??? 28

20 1.9. Použití polí Vložení a odstranění pole Pole, ve Wordu označovaná jako Rychlé části umožňují vkládat předdefinované výrazy, jako jsou autor dokumentu, název dokument, velikost, cesta k souboru, pole s výzvou pro vyplnění atd. Současně rychlé části umožnují vytvářet si vlastní předdefinované položky, např. logo, adresa či jiný typ objektu a textu, který vždy vkládáme ve stejné podobě. V následující části vyzkoušíte použití již přednastavených polí i vytvoření vlastního. Vložení automatického pole 1. Umístěte kurzor v místě, kde chcete vložit automatické pole. 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a z nabídky vyberte volbu Pole. 3. V dialogu Pole vyberte kategorii a název pole, které chcete vložit. 4. V části okna Vlastnosti pole můžete zvolit formát zvoleného pole a potvrďte OK. Odstranění automatického pole 1. Umístěte kurzor za pole, které chcete smazat. 2. Klávesou Backspace pole smažte. Pole smažete i klávesou Delete, pokud kurzor umístíte před pole, které chcete smazat. 29

21 Nejčastěji používaná pole Author = vloží automatické pole (AP) se jménem autora dokumentu AutoNum = vloží automatické číslování Date = vloží AP s aktuálním datem s možností aktualizace či nikoliv FileName = vloží AP s názvem dokumentu FileSize = vloží AP s velikostí aktivního souboru Fill-in = vloží pole s výzvou uživateli pro vložení textu do dokumentu LastSaveBy = vloží pole se jménem uživatele, který jako poslední dokument uložil NumChars = vloží AP s počtem znaků v dokumentu NumPages = vloží AP s počtem stran v dokumentu NumWords = vloží AP s počtem slov v dokumentu Page = vloží AP s číslem aktuální stránky PrintDate = vloží pole s datem posledního tisku aktivního dokumentu SaveDate = vloží pole s datem posledního uložení aktivního dokumentu Vytvoření, vložení a odstranění vlastního pole Pokud do dokumentu vkládáte opakovaně jakýkoliv text nebo objekt s příslušným formátováním, můžete jej uložit do tzv. Automatického textu a následně ho vkládat vždy jen výběrem ze seznamu Automatického textu. Vytvoření a vložení vlastního pole 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete uložit do Automatického textu. 2. Na kartě Vložení ve skupině Text otevřete nabídku Rychlé části > Automatický text. 3. V rozevřené podnabídce automatických textů zvolte možnost Uložit výběr do galerie automatických textů. 4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název ukládaného automatického textu, zařaďte jej do příslušné galerie (číslovaný seznam, obsah, automatický text atd.) a potvrďte OK. 5. V tuto chvíli již máte vybraný text či objekt v nabídce Rychlých části a Automatického textu. 30

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Popis základní obrazovky Wordu 2013

Popis základní obrazovky Wordu 2013 Popis základní obrazovky Wordu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 5 Vyberte složku, ve které je soubor uložený, a označte ho. Poté klepněte na tlačítko Otevřít nebo na soubor poklepejte. Poslední

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky Word Rychlé části Novinka ve Wordu 2007 Rychlé části Vlastnosti dokumentu Pole Stavební bloky Rychlé části Titulní strany Záhlaví Zápatí Čísla stránek Vodoznak Tabulky Formuláře Automatický text Bibliografie

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadná korespondence Nástroje pro hromadnou korespondenci použijete, pokud chcete připravit dokumenty pro větší množství adresátů. Umožňují automatické vytváření a tisk personifikovaných

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více